Raadsmededeling - Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling - Openbaar"

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks ontvangen wij van de politie een teamplan met daarin de prioriteiten voor dat jaar. Aan de hand van de meest recente cijfers worden deze prioriteiten opgesteld. Daarnaast hebben wij in februari ook de Gebiedsscan ontvangen. Deze gebiedsscan laat zien welke aandachtspunten aangepakt worden in De basis voor de gebiedsscan zijn de cijfers uit de registratiesystemen van de politie en de eigen ervaringen van de agenten. Op deze manier worden zaken in de juiste context geplaatst en kunnen eventuele uitschieters toegelicht worden. Op 28 juni aanstaande worden beide documenten toegelicht door Jan-Willem Bruins, teamchef politie Aalten. Inhoud mededeling Teamplan Aalten 2011 De lokale speerpunten De teamleiding heeft enkele speerpunten benoemt voor Deze lokale speerpunten sluiten aan op de prioriteiten in het korpsjaarplan 2010 en de thema s van het NOG Veiligerhuis. De lokale speerpunten zijn: - Geweld; inclusief huiselijk geweld - Overlast jeugd - Overlast alcohol en drugs - zichtbaarheid en bereikbaarheid - verkeersveiligheid - integrale samenwerking Geweld; inclusief huiselijk geweld De gemeente Aalten scoort bovengemiddeld op het gebied van openlijk geweld, bedreiging/mishandeling. Veel van dit geweld blijkt samen te gaan met drugs- en/of alcoholgebruik. Overlast jeugd Jeugdoverlast krijgt in 2011 wederom de nodige aandacht. De politie maakt gebruik van de shortlistmethode van Beke. Met deze methode kan de politie snel inzichtelijk maken hoeveel verschillende jeugdgroepen zich in de gemeente ophouden en of deze hinderlijk, overlastgevend of crimineel zijn. Uit de inventarisatie die in 2009/2010 heeft plaatsgevonden zijn geen van bovengenoemde categorieën jeugdgroepen aan te wijzen.

2 Overlast alcohol en drugs Overlast door alcohol en drugsgebruik komt vooral onder jongeren voor. In Aalten is een project opgestart om dit te verminderen. Bij I varca heeft men bijvoorbeeld blaastesten afgenomen en werkt men nu met polsbandjes per leeftijdscategorie. Zichtbaarheid en bereikbaarheid Door de lokale politie wordt gestreefd naar: - zo snel mogelijk reageren op proiriteit 1 meldingen - de servicegerichtheid te optimaliseren - politie in te zetten op de juiste tijden - binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk te voet, op de fiets en scooter te surveilleren. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid blijft dit jaar een belangrijke prioriteit. Door middel van verkeershandhaving wordt er een bijdrage geleverd aan de verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente Aalten. Integrale samenwerking Binnen de gemeente Aalten werkt het politieteam samen met haar ketenpartners aan de volgende veiligheidsprocessen. KVO-B; sociale veiligheid op industrieterreinen Aalten en Dinxperlo KVO-W; Sociale veiligheid in winkelgebied centrum van Aalten Sociaal Veiligheidsarrangement Spoorlijn Arnhem-Winterswijk Horecaconvenant Politie en Schoolveiligheid; in samenwerking met Schaersvoorde. Gebiedsscan Aalten 2011 Er is over een periode van vijf jaar gekeken hoe de verschillende vormen van criminaliteit in de gemeente Aalten zich hebben ontwikkeld. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste stijgers en dalers weergegeven. Gemeente Aalten Voertuigcriminaliteit Diefstal van brom-, snor-, en fietsen Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen Winkeldiefstal Zedendelicten Geweldsdelicten Aantasting openbare orde/ruimte Toelichting op bovenstaande tabel Voertuigcriminaliteit Voertuigcriminaliteit bestaat vooral uit auto-inbraken waarbij spullen uit de auto worden gestolen. Daarnaast valt diefstal van de auto zelf en diefstal uit overige voertuigen onder deze categorie. Gezien de dalende trend en het feit dat de incidenten over de hele gemeente zijn verspreid staan er de komende periode geen specifieke acties hierop gepland. Ingeval van voertuigcriminaliteit worden algemene opsporingsmiddelen toegepast.

3 Diefstal van brom-, snor- en fietsen Het aantal fietsendiefstallen in 2009, is ten opzichte van 2005,2006, 2007 en 2008 fors afgenomen. De ervaring van de wijkagenten is dat de meeste fietsendiefstallen tijdens de verschillende evenementen in Aalten worden gepleegd. Acties die bij hebben gedragen tot de forse daling zijn; In Dinxperlo is in 2008 een werkgroep in het leven geroepen om het aantal fietsendiefstallen terug te brengen. Door Rijwielhandel Harm Takken is een nieuw fietsslot ontwikkeld waarmee de fietsen vastzitten aan de wereld. In totaal zijn er 180 fietssloten geplaatst, verdeeld over diverse hotspots. Die hotspots zijn; de Eurohal, tennisbaan de Rietstap, voetbalvereniging SV Dinxperlo en DZSV. In het kader van het project Sociaal Veilig station Aalten zijn diverse diefstalpreventie-maatregelen genomen. Waaronder extra fietsenstallingen en een aanpassing in de APV waardoor gehandhaafd kan worden op overlastgevende fietsen. Tijdens de Aaltendagen van 2010 zijn fietsgraveeracties gehouden in samenwerking met fietsenmaker John Theissen. Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen Dit onderwerp betreft diefstal uit bedrijven, scholen en sportcomplexen. Met betrekking tot diefstallen uit bedrijven is vanaf 2005 een dalende trend te zien. In 2006 is een werkgroep opgericht om een KVO-B certificering te krijgen op het industrieterrein t Broek. Bij het bedrijventerrein De Rietstap in Dinxperlo zijn naar aanleiding van diverse inbraken en incidenten maatregelen getroffen. Hierdoor hebben zij in 2005 een certificering behaald. Winkeldiefstal Met betrekking tot de winkeldiefstallen zijn alle incidenten gepleegd in het dorp Aalten. Het aantal incidenten in 2009 was hoger dan 2007 en De eerste helft van 2010 daalde het aantal incidenten. Ondanks de piek in 2009 is het aantal incidenten erg laag te noemen. Een aantal acties die bij moeten dragen aan het voorkomen van winkeldiefstal zijn de volgende: - Introductie van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkeliers (KVO-W). - de introductie van Burgernet. De politie neemt de aanpak van winkeldiefstal mee in de algemene werkwijze. Omdat het aantal incidenten relatief erg laag is, heeft dat niet de hoogste prioriteit. Zedendelicten Met betrekking tot alle vormen van zedendelicten treedt de politie alert op. De impact die een zedenzaak op de maatschappij heeft is enorm. Geweldsdelicten Onder geweld vallen de items openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. Geweld is een landelijk speerpunt. Bekend is dat wanneer een onderwerp veel aandacht krijgt, het aantal incidenten beter in beeld komt en het aantal aangiften toeneemt. Geweld is veelal gekoppeld aan het gebruik van alcohol en drugs. Met betrekking tot het uitgaansgeweld draait het alcoholmatigingsproject bij jeugdcentrum I varca. Een van de punten uit dit project zijn de invoering van polsbandjes; dit is inmiddels gerealiseerd. Relationeel of huiselijk geweld vormt een onderdeel van het totaal aantal geweldsmisdrijven. Een exact aantal is niet in de cijfers terug te vinden. Door het project Huiselijk Geweld komt het onderwerp in de schijnwerpers te staan. Hierdoor is de aangiftebereidheid toegenomen. Sinds maart 2009 is het tijdelijk huisverbod geïntroduceerd, hierdoor wordt een soort afkoelingsperiode voor dader en slachtoffer gecreëerd.

4 Aantasting openbare orde/ruimte Vernieling auto Het aantal geregistreerde incidenten in 2009 met betrekking tot vernieling auto laat een dalende tendens zien ten opzichte van voorgaande jaren. Veel van die incidenten hebben betrekking op vernieling van auto-spiegels. De vernielingen zijn uitgaansgerelateerd. Overige aantasting openbare orde Tijdens de verschillende evenementen in Aalten en omgeving worden veel incidenten met betrekking tot vernieling gemeld. Deze hebben met name betrekking op straatmeubilair en dergelijke. In het voorjaar van 2010 is er een specifieke postactie gehouden om een golf van vernielingen een halt toe te roepen. Aandachtspunten Het politieteam Aalten heeft een drietal onderwerpen benoemd die volgens haar de belangrijkste lokale veiligheidsthema s zijn die inzet van de politie en veiligheidspartners vragen. Jeugd Jongerenwerk/JEKK Veel jongeren vanuit Aalten en omstreken trekken s avonds en s nachts naar het jongerencentrum I Varca in Lintelo. De zichtbaarheid van zowel de politie als de aanwezigheid van jongerenwerkers is gewenst. Alcoholmatiging Bij het jongerencentrum i Varca moeten preventieve maatregelen getroffen worden door middel van polsbandjes aan bezoekers van 16 jaar en ouder. Controle hierop is gewenst. Verhogen aangiftebereidheid Het is van groot belang dat burgers en de gemeente overlast melden bij de politie. Alleen dan kan er een duidelijk beeld ontstaan van de aard en omvang van het probleem. Aangiftebereidheid kan verhoogd worden door het versimpelen van de procedure bij aangifte van winkeldiefstal, vernielingen en overlast. Voor het signaleren van excessen is het monitoren van internetaangiften erg belangrijk. Gezamenlijke aanpak uitgaansklimaat bij evenementen Het politieteam Aalten investeert samen met horeca-eigenaren en organisatoren van evenementen fors op het creeeren van een veilig uitgaansklimaat. Het bestrijden van diefstal van fietsen en vernieling van fietsen blijft daarbij achter. Bij evenementen moet gekeken worden naar voldoende fietsenstallingen die verplicht (gratis) zijn. Dit bevordert een betere en veilige uitgaansomgeving. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Gebiedsscan Aalten - Teamplan Aalten 2011 De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Oost Nederland/ district IJsselland Zwolle Postbus 611, 8000 AP Zwolle Opgesteld door: Mieke Zijlstra, senior beleidsadviseur

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard

Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard 2 Gebiedsscan Lingewaard 2014 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN STEENWIJKERLAND Update 2013

GEBIEDSSCAN STEENWIJKERLAND Update 2013 GEBIEDSSCAN STEENWIJKERLAND Update 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1 Totstandkoming van de informatie...4 1.2 Leeswijzer...4 2. Misdrijven...5 2.1 Meerjaren-ontwikkelingen van criminaliteit...5 2.2

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling: Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid 27 28 29 21 211 Diefstal/inbraak woning 52 4 41 25 35 Voertuigcriminaliteit 57 58 72 55 52 Diefstal brom-, snorfietsen, fietsen 61 2 47 32 34 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen

Nadere informatie

Gebiedscan 2013 Vechtdal

Gebiedscan 2013 Vechtdal Oost Nederland District IJsselland Team Vechtdal Gebiedscan 2013 Vechtdal Afbeelding van verzorgingsgebied Gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg Colofon Productie Politie Nederland l Eenheid Oost l District

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013

GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013 GEBIEDSSCAN HARDENBERG Update 2013 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Nederland, district IJsselland Postbus 611, 8000 AP Zwolle Politieteam Hardenberg (Vechtdal) Teamleiding Teamchef:

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN ZWOLLE. Update 2013

GEBIEDSSCAN ZWOLLE. Update 2013 GEBIEDSSCAN ZWOLLE Update 2013 Colofon Dit is een uitgave van Politie IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Maart 2013 Samenstelling: Teams Zwolle Voorbereider basisteam Zwolle: Wim Kanis Teamchefs:

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Gebiedsscan 2014. Enschede Centrum

Gebiedsscan 2014. Enschede Centrum Gebiedsscan 2014 Enschede Centrum Gebiedsscan Enschede-Centrum 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1.1 Herkomst van de informatie... 6 1.2 Leeswijzer... 6 Misdrijven en incidenten... 7 2.1 Veiligheid gemeten

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Gebiedsscan 2013 Criminaliteit & Overlast gemeente Gennep

Gebiedsscan 2013 Criminaliteit & Overlast gemeente Gennep Gebiedsscan 2013 Criminaliteit & Overlast gemeente Gennep Auteur: Niels ten Have Status: Concept Versie 1.0 juni 2014 Inleiding Voor u ligt de Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2013 van de gemeente

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gebiedsscan 2012 2013 Eenheid Rotterdam District Zuid Team Albrandswaard Gemeente Albrandswaard 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING I INLEIDING 1.1 De gebiedsscan 1.2 Het doel van de gebiedsscan 1.3 De methodiek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014

Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 Pagina 1 Samenvatting Eind 2010 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 van de gemeente Dalfsen vastgesteld door de gemeenteraad. De kadernota

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Commissienotitie. Bespreekpunten

Commissienotitie. Bespreekpunten Commissienotitie Wageningen, 19-1-2015 Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : 15.0200025 Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren

Jaarverslag 2013. Basisteam Peelland. Helmond. Gemert-Laarbeek. Deurne-Asten-Someren Jaarverslag 2013 Basisteam Peelland Helmond Gemert-Laarbeek Deurne-Asten-Someren INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 2 Leeswijzer 3 Kernbeleid Veiligheid 3 Besluit speerpunten driehoek 3 Speerpunten 4 Veilige woon-

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Inleiding Wat is de gebiedsscan? Straatkennis en systeeminformatie Algemeen doel De Gebiedsscan en dan Leeswijzer

Inleiding Wat is de gebiedsscan? Straatkennis en systeeminformatie Algemeen doel De Gebiedsscan en dan Leeswijzer Inleiding Voor u ligt de Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast 2013 van de gemeente Heerlen, samengesteld door het robuust basisteam Heerlen (bestaande uit de BE Heerlen Centrum/Zuid en Heerlen Noord) van

Nadere informatie

9. Organisatorische borging... 34 9.1. Politiek- bestuurlijke inbedding... 34 9.2. Financiën... 34 9.3. Evaluatie... 34 9.4. Communicatie... 35 9.5.

9. Organisatorische borging... 34 9.1. Politiek- bestuurlijke inbedding... 34 9.2. Financiën... 34 9.3. Evaluatie... 34 9.4. Communicatie... 35 9.5. Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2012-2015 INHOUD 1. Voorwoord... 4 1.1. De smart omschreven doelen... 4 1.2. Regierol gemeenten... 4 1.3. Wetsvoorstel versteviging regierol gemeenten.... 4 2. Visie...

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN DALFSEN OMMEN Update 2013

GEBIEDSSCAN DALFSEN OMMEN Update 2013 GEBIEDSSCAN DALFSEN OMMEN Update 2013 Colofon Dalfsen, mei 2013 Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Oost Nederland / district IJsselland Zwolle, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Politieteam Vechtdal

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 Onderwerp Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Voorzitter H. Wijkhuisen Griffie S. Neeskens Aanwezige raadsleden S. Bart, H.B.E. Dreijer, B. Hageman,

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN KAMPEN. Update 2013

GEBIEDSSCAN KAMPEN. Update 2013 GEBIEDSSCAN KAMPEN Update 2013 Colofon Dit is een uitgave van Politie Oost-Nederland, District IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Samenstelling Politieteam Kampen Teamleiding Teamchef: Pieter van

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht

GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht GEBIEDSSCAN CRIMINALITEIT EN OVERLAST Gemeente Dordrecht Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan Criminaliteit & Overlast van de gemeente Dordrecht. Het doel van deze gebiedsscan is om lokale (veiligheids)problemen

Nadere informatie

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend e Verslag 1 helft 2013 Voorwoord Voor u ligt het politieverslag van de unit Purmerend van de politieregio

Nadere informatie

# $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' '

# $  %  &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'%  )/ * * 0 #/' &1 2 - -')'  ' ' ! 1 " # $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' ' # #' -' / ' ' )- ))#" # -+ " " 34 ' '" #4 &" -/' 4 ) -&)) '" - //'#- / - '4 ' '+-4 4 / - )') -' ')+--'" / ') )-'

Nadere informatie

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse

Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Spijkenisse & Bernisse Bijlage Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam 2013-2014 Gemeente Werkgebied De gemeente deelt een basiseenheid met de gemeente. De gemeente kent een stedelijke uitstraling van ongeveer 73.000 inwoners,

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2013 van de gemeente Lingewaard, samengesteld door de unit Rivierenland-West van het politiedistrict Gelderland-Midden. Met deze gebiedsscan

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 4 11ini01676

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 4 11ini01676 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 4 ini0676. Onderwerp: Beleidskader integrale veiligheid 20-205 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Districtscollege 24 januari 2011 Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Inhoud Veiligheidsontwikkeling t/m december 2010 Persoonsgerichte aanpak Trends Algemene

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. (inclusief toezicht en handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten)

Integraal Veiligheidsbeleid. (inclusief toezicht en handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten) Integraal Veiligheidsbeleid (inclusief toezicht en handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten) Gemeente Neerijnen 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Voorwoord...

Nadere informatie

Voorwoord. Informatie

Voorwoord. Informatie 1 Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2014 van de gemeente Oldebroek, samengesteld door het team Veluwe-Noord van het politiedistrict Noord- en Oost-Gelderland. Met deze gebiedsscan

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4

Inleiding 3. 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 3 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 8 1.3 Objectieve

Nadere informatie

W BŪBglîũ(iB(alŝil[ĩûilū^ŝ(i

W BŪBglîũ(iB(alŝil[ĩûilū^ŝ(i 1 3P e r g V W BŪBglîũ(iB(alŝil[ĩûilū^ŝ(i á/ 5 *^ 1 ľv r. J i 'İ ; '' A./ ÍT GEM EENTE on t \ Leeswijzer veiligheidsanalyse gemeente en Inleiding De gemeenteraden van en hebben ingestemd met het gezamenlijk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Oldenzaal 2013-2016

Integraal Veiligheidsplan Oldenzaal 2013-2016 Integraal Veiligheidsplan Oldenzaal 2013-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Strategisch kader 4 3. Visie 6 4. Prioriteiten voor de komende jaren 10 5. Organisatie en Sturing 17 2 1. Inleiding 1.1 Waarom

Nadere informatie