RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8"

Transcriptie

1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni Deelsessie: uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld Toelichting: Het criminaliteitsbeeld 2012 verschaft inzicht in de aard, omvang en trendmatige ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in de regio Flevoland en in de gemeente Lelystad. De informatie uit het criminaliteitsbeeld kan worden gebruikt als input voor het beleid van de verschillende afnemers, waaronder het gemeentebestuur. In deze beeldvormende sessie wordt het criminaliteitsbeeld 2012 nader toegelicht. Behandeling: De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar raadsleden. Zij kunnen ook vragen stellen aan het college. Aan het eind concludeert de voorzitter of het voorstel voldoende is besproken of dat nog een tweede beeldvormende sessie nodig is. Genodigden: Raadsleden, het college en overige belangstellenden. Programma: Inleiding door de voorzitter. Toelichting door het college. Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Afsluiting door de voorzitter. Achterliggende stukken: Criminaliteitsbeeld Toelichting Voorzitter Griffier : burgemeester Horselenberg. : raadslid Edwin Hers. : Irene Korting. Contactadres:

2 Criminaliteitsbeeld 2012 Lelystad FVL-SPBO GV-BKO GF

3

4 PAGINA 3 Colofon 2013 Politie Gooi Flevoland PF Het Criminaliteitsbeeld 2012 is gemaakt door politie Flevoland, Stafdienst Politiële Beleidsondersteuning. Auteur: Remco Snel Cijfers: Rinse Spits Dick Kerkdijk

5 CRIMINALITEITSBEELD 2012

6 INHOUDSOPGAVE PAGINA 5 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Methode Leeswijzer 7 2 Flevoland Inleiding Misdrijvenratio Misdrijvenratio Regionaal criminaliteitsbeeld Aangiften Misdrijven Veelvoorkomende misdrijven Geweldscriminaliteit Verdachten Jeugdcriminaliteit Verdachtencategorieën Oververtegenwoordiging Samenvatting 19 3 Lelystad Inleiding Misdrijvenratio Misdrijvenratio Criminaliteitsbeeld Aangiften Misdrijven Veelvoorkomende misdrijven Geweldscriminaliteit Verdachten Jeugdcriminaliteit Verdachtencategorieën Oververtegenwoordiging Samenvatting 29 Bronnen 31 BVH 31 GIDS 31 HKS 32 DEX

7 CRIMINALITEITSBEELD 2012

8 INLEIDING PAGINA 7 Inleiding 1.1 Doelstelling Dit criminaliteitsbeeld verschaft inzicht in de aard, omvang en trendmatige ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in de regio. Deze informatie kan gebruikt worden als input voor het beleid van de verschillende afnemers. Onder deze afnemers vallen het management van de eenheid, het bestuur van de gemeenten en het Openbaar Ministerie. Om de inhoud van het criminaliteitsbeeld zo zinvol mogelijk te maken, is het van belang dat deze aansluit bij de beleidsspeerpunten en veiligheidsprogramma s van de verschillende afnemers. 1.2 Methode Voor dit criminaliteitsbeeld is gebruik gemaakt van cijfermateriaal om de criminaliteit in de regio s in kaart te brengen. Deze gegevens zijn afkomstig uit BVH en HKS. Voor de cijfers die afkomstig zijn uit BVH is het programma GIDS gebruikt. Met deze gegevens wordt de criminaliteitsontwikkeling van 2008 tot en met 2012 weergegeven voor de regio s en per gemeente. Daarnaast wordt voor 2012 gekeken naar type misdrijven en verdachten. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt het criminaliteitsbeeld van Flevoland uiteengezet. Hoofdstuk 3 laat het criminaliteitsbeeld van Lelystad zien. In elk hoofdstuk is een tweedeling gemaakt in criminaliteitscijfers en verdachtencijfers. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn in de samenvatting de belangrijkste resultaten weergegeven.

9 CRIMINALITEITSBEELD 2012

10 FLEVOLAND PAGINA 9 2 Flevoland 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van de criminaliteit in Flevoland in De nadruk ligt op de criminaliteitcijfers van de regio, waarbij er kort aandacht wordt besteed aan de verschillende gemeenten. Dit hoofdstuk geeft informatie over het regionale criminaliteitsbeeld en verdachtenbeeld. 2.2 Misdrijvenratio Misdrijvenratio De misdrijvenratio geeft het aantal misdrijven per inwoners weer. In Tabel 1 is de misdrijvenratio van 2012 en de vier voorgaande jaren weergegeven. De misdrijvenratio is het afgelopen jaar licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, van 64,9 naar 63,0. Dit is lager dan in alle voorgaande jaren. Tabel 1 Misdrijvenratio Flevoland (aantal misdrijven per 1000 inwoners) 74,0 65,5 64,7 64,9 63,0 en CBS-Statline 2.3 Regionaal criminaliteitsbeeld Aangiften Het aantal opgenomen aangiften is in 2012 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal aangiften opgehelderd daarentegen steeg van naar Tabel 2 Aangiften Flevoland Aangiften Aangiften opgehelderd Misdrijven 1 Het aantal misdrijven is met 2 procent afgenomen van naar De geregistreerde criminaliteitscijfers per gemeente zijn weergegeven in Tabel 3. De daling van het totale aantal misdrijven is terug te zien in alle gemeenten. Relatief is de daling het grootst in Noordoostpolder (-7,6%) en Zeewolde (-6,5%) 1 Binnen het totaal aantal misdrijven vallen ook de zogenaamde haaldelicten, zoals alcohol in het verkeer en winkeldiefstal. Haaldelicten wil zeggen, dat hoe meer inspanning hierop wordt gepleegd hoe hoger het aantal misdrijven.

11 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 3 Misdrijven per gemeente % Almere ,5 Dronten ,1 Lelystad ,6 Noordoostpolder ,6 Urk ,9 Zeewolde ,5 Regio Flevoland , Veelvoorkomende misdrijven Bovenstaande paragrafen beschrijven de toe- of afname van de geregistreerde criminaliteit in 2012 ten opzichte van eerdere jaren. Deze paragraaf beschrijft de toe- of afname van geregistreerde misdrijven ten opzichte van Een overzicht van de tien meest voorkomende misdrijven is te zien in tabel 4. Vernieling cq zaakbeschadiging is het meest voorkomende misdrijf, gevolgd door overige vermogensdelicten, diefstal/inbraak woning en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. Tabel 4 10 meest voorkomende misdrijven Flevoland Misdrijven 2012 Vernieling cq. zaakbeschadiging Overige vermogensdelicten Diefstal/inbraak woning Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Verkeersongevallen Mishandeling Winkeldiefstal Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Alcohol 926 Tabel 5 geeft een overzicht van de in 2012 gestegen en gedaalde misdrijven. De relatief sterkst gestegen misdrijven waren in 2012: zakkenrollerij, diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis en drugshandel. In absolute zin valt de stijging op van het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuig. Dit aantal nam met 150 toe. Het aantal bedreigingen nam met 118 toe van 803 naar 921. De relatief sterkst gedaalde misdrijven waren in 2012: zedenmisdrijven, openlijk geweld persoon, vernieling cq zaakbeschadiging en straatroof. In absolute zin valt de afname van het aantal diefstal/inbraak bedrijven en instellingen en diefstal/inbraak woning op. Tabel 5 Gestegen en gedaalde misdrijven Flevoland Absolute stijging Stijgingspercentage Zakkenrollerij ,52% Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis ,05% Drugshandel ,76% Fraude ,86%

12 FLEVOLAND PAGINA 11 Bedreiging ,69% Moord, doodslag ,42% Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen ,70% Mishandeling ,93% Diefstal af/uit/van overige voertuigen ,59% Overige vermogensdelicten ,47% Overval ,92% Wapenhandel ,78% Diefstal van brom-, snor-, fietsen ,41% Verkeersongevallen ,30% Alcohol ,75% Diefstal/inbraak woning ,43% Winkeldiefstal ,37% Brand/ontploffing ,76% Diefstal van motorvoertuigen ,86% Overige misdrijven ,71% Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen ,13% Straatroof ,96% Vernieling cq. zaakbeschadiging ,12% Openlijk geweld (persoon) ,27% Zedenmisdrijf ,88% Woninginbraken In 2012 is het aantal woninginbraken ten opzichte van 2011 gedaald van naar Het aantal pogingen tot woninginbraak steeg daarentegen van 860 naar 948. In Tabel 6 wordt het percentage geslaagde woninginbraken aangegeven. Het percentage geslaagde woninginbraken neemt over de jaren af. In 2012 nam het af van 67,9% naar 63,5%. Tabel 6 Aantal geslaagde woninginbraken Flevoland Misdrijven Pogingen Geslaagde diefstallen / inbraken woning % geslaagde diefstallen / inbraken woning 78,5 75,6 69,8 67,9 63,5 Tabel 7 geeft een overzicht van de woninginbraken per gemeente. De regionale daling van het aantal woninginbraken is alleen terug te zien in Almere (-7,6%) en Noordoostpolder (-15,3%). In Lelystad is een grote toename (15,2%) te zien. In Dronten, Urk en Zeewolde blijven de aantallen redelijk stabiel.

13 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 7 Aantal woninginbraken per gemeente Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Geweldscriminaliteit Geweldsmisdrijven zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. In Tabel 8 is de ontwikkeling van verschillende categorieën geweldsmisdrijven te zien. Het totaal aantal geweldsmisdrijven nam toe van naar Het meest voorkomende geweldsmisdrijf is nog steeds mishandeling. Dit aantal nam met bijna 6% toe tot Het aantal moord,doodslag (inclusief pogingen) en het aantal bedreigingen namen ook toe. Het aantal zedenmisdrijven (-30,4%), openlijk geweld tegen personen (-20,3%) en straatroof (-19%) namen in 2012 af. Tabel 8 Geweldsmisdrijven Flevoland % Zedenmisdrijf ,4 Moord,doodslag ,4 Openlijk geweld tegen personen ,3 Bedreiging ,7 Mishandeling ,9 Straatroof ,0 Overval ,9 Totaal aantal geweldsmisdrijven ,5 Het aantal geweldsmisdrijven nam in 2012 toe met 2,5%. Grootste stijging vond plaats in Zeewolde (+17,7%), Dronten (+12,4%) en Urk (+9,3%). De toename in de andere gemeenten is kleiner. Tabel 9 Aantal geweldsmisdrijven per gemeente Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Huiselijk geweld Het totaal aantal misdrijven van huiselijk geweld steeg in 2012 met bijna 9 procent van 705 naar 768. (Tabel 10). De toename vond plaats in de gemeenten Almere (+35), Lelystad (+12), Noordoostpolder (+13), Urk (+7) en Zeewolde (+3). In Dronten daalde het aantal misdrijven van 38 naar 31.

14 FLEVOLAND PAGINA 13 Tabel 10 Aantal misdrijven huiselijk geweld % Almere ,2 Dronten ,4 Lelystad ,7 Noordoostpolder ,1 Urk ,3 Zeewolde ,3 Regio Flevoland , Overvallen Het aantal overvallen is in 2012 min of meer gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar. Er vonden in Flevoland 53 overvallen plaats. Het betrof 8 pogingen tot overval en 45 geslaagde overvallen. De meeste overvallen vinden plaats in Almere. Hier daalde het aantal van 35 naar 30. In Lelystad steeg het aantal overvallen van 9 naar 18. Dit is hoger dan in alle voorgaande jaren. In de overige gemeenten van Flevoland vindt een enkele overval plaats. Tabel 11 Aantal geslaagde overvallen Flevoland Misdrijven Pogingen Geslaagde overvallen % geslaagde overvallen 83,5 86,8 85,1 84,6 84,9 Tabel 12 Aantal overvallen per gemeente Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Straatroven Het aantal straatroven is in 2012 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar van 327 naar 265. Het percentage geslaagde straatroven blijft ongeveer gelijk. Het gros van de straatroven vindt plaats in de gemeente Almere. Hier vindt ook de grootste daling plaats. In Lelystad neemt het aantal straatroven af van 41 naar 37. In Dronten vond een stijging plaats van 2 naar 5. Tabel 13 Aantal geslaagde straatroven Flevoland Misdrijven Pogingen Geslaagde straatroof % geslaagde straatroof 87,3 82,3 85,9 88,4 87,9

15 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 14 Aantal straatroven per gemeente Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Verkeersongevallen Het totaal aantal verkeersongevallen daalde in 2012 met 1,6% van naar Alleen het aantal verlaten plaats na ongeval ( -4,3%) en het aantal aanrijdingen met uitsluitend materiële schade (-1,9%) namen af. Het aantal aanrijdingen met letsel nam toe van 207 naar 257, het aantal aanrijdingen met dodelijke afloop van 9 naar 11. Tabel 15 Verkeersongevallen Flevoland % Aanrijdinguitsluitend materiële schade ,9 Aanrijding met letsel ,2 Aanrijding met dodelijke afloop ,2 Verlaten plaats na ongeval ,3 Totaal aantal verkeersongevallen ,6

16 FLEVOLAND PAGINA Verdachten In deze paragraaf wordt de verdachtenpopulatie uiteen gezet. Er wordt ingegaan op de algemene kenmerken en de categorieën jeugd, veelplegers en doelgroepen. De man-vrouw verdeling laat zien dat het mannelijk verdachtenaandeel iets daalt en het vrouwelijk verdachtenaandeel stijgt. 83% van de verdachten is van het mannelijk geslacht. Tabel 16 Totaal verdachten naar geslacht Flevoland Verdachte 2011 % 2012 % Man , ,0 Vrouw , ,9 Onbekend 10 0,1 5 0,1 Totaal Jeugdcriminaliteit Het thema jeugd blijft voor de regio Flevoland een belangrijke beleidsprioriteit. De meest voorkomende leeftijdscategorie van de jeugdige verdachten is 18 tot en met 24 jaar. Tabel 17 geeft de meest voorkomende incidenten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar weer. In 2012 was het meest voorkomende delict in deze leeftijdscategorie winkeldiefstal. Ook weg overig en mishandeling worden vaak door verdachten uit deze leeftijdscategorie gepleegd. Het aantal gepleegde incidenten neemt over het algemeen wel af. Tabel 17 Meest voorkomende incidenten 12 t/m 17 jarigen Flevoland Winkeldiefstal Weg overig Mishandeling Restcategorie Vernieling cq. zaakbeschadiging Overige vermogensdelicten Diefstal/inbraak woning Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Straatroof Bij het aantal incidenten gepleegd door jongvolwassen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar staat alcohol in het verkeer bovenaan, gevolgd door weg overig en mishandeling. Onder weg overig valt voornamelijk rijden zonder rijbewijs.

17 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 18 Meest voorkomende incidenten 18 t/m 24 jarigen Flevoland Alcohol Weg overig Mishandeling Drugshandel Restcategorie Winkeldiefstal Bedreiging Overige vermogensdelicten Vernieling cq. zaakbeschadiging Diefstal/inbraak woning Tabel 19 geeft de woonplaats aan van verdachten (tot en met 24 jaar) die in Flevoland misdrijven gepleegd hebben. Uit deze tabel blijkt dat 75% van alle verdachten die een misdrijf gepleegd hebben in Flevoland ook in de regio woont. Een kwart van de verdachten komt dus van buiten Flevoland. Als naar de afzonderlijke gemeenten gekeken wordt valt op dat naar verhouding vooral Dronten veel last heeft van verdachten van buiten de regio. Wordt binnen de regio gekeken dan valt op dat Noordoostpolder relatief veel te maken heeft met verdachten uit Urk. Lelystad heeft relatief vaak te maken met verdachten uit Almere. Almere heeft relatief het meeste last van eigen verdachten. Tabel 19 Woon- pleegplaats verdachten tot en met 24 jaar Flevoland Pleegplaats Woonplaats Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Totaal Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Totaal Flevoland Buiten de regio Totaal Verdachtencategorieën Deze paragraaf geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot veelplegers en laat de cijfermatige ontwikkeling zien. De onderstaande formele definities geven weer wat wordt verstaan onder de verschillende categorieën: Definitie first offender: Een persoon die in zijn gehele criminele carrière in het peiljaar 2 één proces-verbaal tegen zich zag opgemaakt. 2 Met peiljaar wordt de afgelopen 12 maanden aangeduid

18 FLEVOLAND PAGINA 17 Definitie minderjarige meerpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden twee tot vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie meerpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden twee tot tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie minderjarige veelpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden meer dan vijf processenverbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar Definitie veelpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer dan tien processenverbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar Definitie minderjarige zeer actieve veelpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie zeer actieve veelpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar Meerderjarige verdachten tabel 20 geeft een overzicht van het aantal meerderjarige verdachten verdeeld in categorieën. Om een zo zuiver mogelijk beeld te geven van het aantal verdachten per categorie in een jaar, is gekeken naar het aantal verdachten dat in december van dat jaar binnen de desbetreffende categorie valt. Er wordt volgens de definitie immers gekeken naar verdachten die het laatste proces verbaal in het peiljaar (de afgelopen 12 maanden) tegen zich zagen opgemaakt. De tabel laat in 2012 een toename zien van het aantal first offenders en van het aantal veelplegers. Het aantal meerplegers en het aantal zeer actieve veelplegers nemen af. Het aantal veelplegers is hoger dan in alle voorgaande jaren. Iets meer dan de helft (52%) van alle verdachten is first offender. Tabel 20 Aantal meerderjarige verdachten Flevoland First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger In Tabel 21 wordt het aantal incidenten waarvoor meerderjarige verdachten verantwoordelijk zijn weergegeven. Het aantal incidenten waarvoor first offenders verantwoordelijk zijn neemt toe, evenals het aantal incidenten door veelplegers. Het aantal incidenten waarvoor meerplegers verantwoordelijk zijn daalt, terwijl het aantal incidenten van zeer actieve veelplegers ongeveer gelijk blijft. Meerplegers zijn verantwoordelijk voor de meeste incidenten (43%), gevolgd door first offenders (40%)

19 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 21 Aantal incidenten meerderjarigen 3 Flevoland First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Minderjarige verdachten In Tabel 22 en 23 zijn het aantal verdachten en het aantal incidenten waarvoor deze verdachten verantwoordelijk zijn uitgesplitst naar categorie weergegeven. Het gaat hierbij om de verdachtencategorieën first offender, meerpleger, veelpleger en zeer actieve veelpleger. Tabel 22 laat zien dat het aantal minderjarige first offenders sinds 2009 een dalende trend vertoont, evenals het aantal meerplegers en het aantal zeer actieve veelplegers. Deze trend zet in 2012 door. Het aantal veelplegers nam in 2012 toe van 7 tot 11. Tabel 22 Aantal minderjarige verdachten Flevoland First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Tabel 23 laat het aantal incidenten zien dat gepleegd wordt door de verschillende minderjarige verdachten. Het aantal incidenten van first offenders, meerplegers en zeer actieve veelplegers vertoont een daling. Het aantal incidenten door veelplegers bleef nagenoeg gelijk. Tabel 23 Aantal incidenten minderjarigen Flevoland First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Oververtegenwoordiging Tabel 24 geeft naast het absolute aantal verdachten per doelgroep ook het aantal inwoners en het aantal verdachten per 1000 inwoners weer. Het grootste deel van de verdachten is van Nederlandse herkomst, gevolgd door verdachten van Surinaamse herkomst. De verdachtenratio geeft een beeld van de mate waarin doelgroepen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Verdachten met herkomst voormalig Oostblok zijn in Flevoland het meest oververtegenwoordigd. Hierop volgen verdachten van Antilliaanse of Arubaanse herkomst, verdachten met herkomst overig Afrika 4 en verdachten van Marokkaanse afkomst. 3 Een kanttekening bij de tabel is dat er overlap tussen de categorieën mogelijk is. Dit komt doordat een persoon bijvoorbeeld in januari first offender kan zijn en verderop in het jaar meerpleger of veelpleger kan worden. De incidenten gepleegd door deze persoon worden dan in meerdere categorieën meegeteld. 4 Overige Afrika: Afrika minus de landen: Egypte, Ethiopië, Ghana, Kaapverdië, Marokko, Somalië en Zuid Afrika.

20 FLEVOLAND PAGINA 19 Tabel 24 Aantal verdachten en ratio doelgroepen Flevoland Flevoland Verdachten Inwoners Ratio Nederland ,35 Suriname ,94 Marokko ,21 (voormalige) Ned. Antillen+Aruba ,72 Turkije ,74 West-Europa ,73 overig Afrika ,45 Midden-Oosten ,36 voormalig Oostblok ,54 overig Azië ,54 overig Amerika ,75 voormalig Joegoslavië ,91 Indonesië ,63 Noord-Amerika ,46 Oceanië ,16 Bron: Dex-extractie en CBS Statline 2.5 Samenvatting Misdrijven Het aantal misdrijven is met 2 procent afgenomen van naar Vernieling cq zaakbeschadiging is het meest voorkomende misdrijf, gevolgd door overige vermogensdelicten, diefstal/inbraak woning en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. De relatief sterkst gestegen misdrijven waren in 2012: zakkenrollerij, diefstal/inbraak box/garage/ schuur/tuinhuis en drugshandel. In absolute zin valt de stijging op van het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuig. Dit aantal nam met 150 toe. Het aantal bedreigingen nam met 118 toe van 803 naar 921. De relatief sterkst gedaalde misdrijven waren in 2012: zedenmisdrijven, openlijk geweld persoon, vernieling cq zaakbeschadiging en straatroof. In absolute zin vallen de afname van het aantal diefstal/inbraak bedrijven en instellingen en diefstal/inbraak woning op. Woninginbraken In 2012 is het aantal woninginbraken ten opzichte van 2011 gedaald van naar Het aantal pogingen tot woninginbraak daarentegen steeg van 860 naar 948. Het percentage geslaagde woninginbraken nam over de jaren af. In 2012 nam het af van 67,9% tot 63,5%. Geweld Het totaal aantal geweldsmisdrijven nam toe van naar Het meest voorkomende geweldsmisdrijf is nog steeds mishandeling. Dit aantal nam met bijna 6% toe tot Het aantal moord,doodslag (inclusief pogingen) en het aantal bedreigingen namen ook toe. Het aantal zedenmisdrijven (-30,4%), openlijk geweld tegen personen (-20,3%) en straatroof (-19%) namen in 2012 af. Verdachten De man-vrouw verdeling laat zien dat het mannelijk verdachtenaandeel iets daalt en het vrouwelijk verdachtenaandeel stijgt. 83% van de verdachten is van het mannelijk geslacht.

21 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Jeugd In 2012 was het meest voorkomende delict van verdachten in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar winkeldiefstal. Ook weg overig en mishandeling worden vaak door verdachten uit deze leeftijdscategorie gepleegd. Het aantal gepleegde incidenten neemt over het algemeen wel af. Bij het aantal incidenten gepleegd door jongvolwassen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar staat alcohol in het verkeer bovenaan, gevolgd door weg overig en mishandeling. Onder weg overig valt voornamelijk rijden zonder rijbewijs. Verdachtencategorieën Voor wat betreft meerderjarige verdachten is een toename te zien van het aantal first offenders en van het aantal veelplegers. Het aantal meerplegers en het aantal zeer actieve veelplegers namen af. Het aantal veelplegers is hoger dan in alle voorgaande jaren. Iets meer dan de helft (52%) van alle verdachten is first offender. Het aantal minderjarige first offenders vertoont sinds 2009 een dalende trend, evenals het aantal minderjarige meerplegers en het aantal minderjarige zeer actieve veelplegers. Deze trend zet in 2012 door. Het aantal minderjarige veelplegers nam in 2012 toe van 7 tot 11. Oververtegenwoordiging Het grootste deel van de verdachten is van Nederlandse herkomst, gevolgd door verdachten van Surinaamse herkomst. Wordt gekeken naar oververtegenwoordigd in de criminaliteit dan valt op dat verdachten met herkomst voormalig Oostblok in Flevoland het meest oververtegenwoordigd zijn. Hierop volgen verdachten van Antilliaanse of Arubaanse herkomst, verdachten met herkomst overig Afrika en verdachten van Marokkaanse afkomst.

22 LELYSTAD PAGINA 21 3 Lelystad 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van de criminaliteit in Lelystad in Hierbij gaat het om informatie over het criminaliteitsbeeld en verdachtenbeeld. 3.2 Misdrijvenratio Misdrijvenratio De misdrijvenratio geeft het aantal misdrijven per inwoners weer. In Tabel 1 is de misdrijvenratio van 2012 en de vier voorgaande jaren weergegeven. De misdrijvenratio is het afgelopen jaar gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De dalende trend van de misdrijvenratio is daarmee verder voortgezet. Tabel 1 Misdrijvenratio Lelystad (aantal misdrijven per 1000 inwoners) 82,8 75,5 70,8 68,2 67,7 en CBS-Statline 3.3 Criminaliteitsbeeld Aangiften Het aantal opgenomen aangiften is in 2012 iets gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook het aantal aangiften opgehelderd nam toe. Tabel 2 Aangiften Lelystad Aangiften Aangiften opgehelderd Misdrijven 5 Het aantal misdrijven is met 0,6% procent afgenomen van naar Hiermee zet de dalende trend van het aantal misdrijven door. Tabel 3 Misdrijven Lelystad % Aantal misdrijven , Veelvoorkomende misdrijven Bovenstaande paragrafen beschrijven de toe- of afname van de geregistreerde criminaliteit in 2012 ten opzichte van eerdere jaren. Deze paragraaf beschrijft de toe- of afname van geregistreerde misdrijven ten opzichte van Een overzicht van de tien meest voorkomende misdrijven is te zien in 5 Binnen het totaal aantal misdrijven vallen ook de zogenaamde haaldelicten, zoals alcohol in het verkeer en winkeldiefstal. Haaldelicten wil zeggen, dat hoe meer inspanning hierop wordt gepleegd hoe hoger het aantal misdrijven.

23 CRIMINALITEITSBEELD 2012 tabel 4. Overige vermogensdelicten is het meest voorkomende misdrijf, gevolgd door diefstal van brom-, snor-, en fietsen en diefstal/inbraak woning. Tabel 4 10 meest voorkomende misdrijven Lelystad Misdrijven 2012 Overige vermogensdelicten 586 Diefstal van brom-, snor-, fietsen 585 Diefstal/inbraak woning 500 Vernieling cq. zaakbeschadiging 484 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 398 Mishandeling 363 Verkeersongevallen 328 Winkeldiefstal 266 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 239 Bedreiging 223 Tabel 5 geeft een overzicht van de in 2012 gestegen en gedaalde misdrijven. De relatief sterkst gestegen misdrijven waren in 2012: overval, moord,doodslag en diefstal af/uit/van overige voertuigen. In absolute zin valt de stijging op van diefstal/inbraak woning. Voorts vallen de dalingen op van de zedenmisdrijven, openlijk geweld tegen personen en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. In absolute zin valt de daling op van het aantal vernieling cq zaakbeschadiging. Tabel 5 Gestegen en gedaalde misdrijven Lelystad Absolute stijging Stijgingspercentage Overval ,00% Moord, doodslag ,33% Diefstal af/uit/van overige voertuigen ,78% Diefstal/inbraak woning ,21% Overige misdrijven ,85% Winkeldiefstal ,02% Diefstal van motorvoertuigen ,94% Mishandeling ,45% Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen ,22% Bedreiging ,19% Zakkenrollerij ,71% Diefstal van brom-, snor-, fietsen ,36% Overige vermogensdelicten ,81% Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis ,52% Drugshandel ,88% Verkeersongevallen ,29% Wapenhandel ,57% Straatroof ,76% Vernieling cq. zaakbeschadiging ,03% Fraude ,96% Alcohol ,04%

24 LELYSTAD PAGINA 23 Brand/ontploffing ,64% Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen ,24% Openlijk geweld (persoon) ,24% Zedenmisdrijf ,48% Woninginbraken In 2012 is het aantal woninginbraken ten opzichte van 2011 gestegen van 434 naar 500. Het aantal pogingen tot woninginbraak nam eveneens toe. In Tabel 6 wordt het percentage geslaagde woninginbraken aangegeven. Opvallend is dat het aantal geslaagde woninginbraken in 2012 afnam tot 69,4%. Tabel 6 Aantal geslaagde woninginbraken Lelystad Misdrijven Pogingen Geslaagde diefstallen / inbraken woning % geslaagde diefstallen / inbraken woning 83,5 76,8 72,8 73,5 69, Geweldscriminaliteit Geweldsmisdrijven zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. In Tabel 7 is de ontwikkeling van verschillende categorieën geweldsmisdrijven te zien. Het totaal aantal geweldsmisdrijven nam met 2,9% toe van 687 naar 707. Het meest voorkomende geweldsmisdrijf is nog steeds mishandeling. Het aantal mishandelingen nam toe van 341 naar 363. Ook het aantal bedreigingen nam toe met 5,2%. Het aantal moord, doodslag nam toe van 18 naar 24 en het aantal overvallen verdubbelde van 9 naar 18. Zedenmisdrijven, openlijk geweld tegen personen en straatroven namen in aantal af. Tabel 7 Geweldsmisdrijven Lelystad % Zedenmisdrijf ,5 Moord,doodslag ,3 Openlijk geweld tegen personen ,2 Bedreiging ,2 Mishandeling ,5 Straatroof ,8 Overval Totaal aantal geweldsmisdrijven , Huiselijk geweld Het totaal aantal misdrijven van huiselijk geweld nam met 6,7% toe van 180 naar 192. Tabel 8 Aantal misdrijven huiselijk geweld Lelystad % Aantal misdrijven ,7

25 CRIMINALITEITSBEELD Overvallen Het aantal overvallen is in 2012 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar van 9 naar 18. Het betrof 15 geslaagde overvallen, waardoor het percentage geslaagde overvallen uitkwam op 83,3%. Tabel 9 Aantal geslaagde overvallen Lelystad Misdrijven Pogingen Geslaagde overvallen % geslaagde overvallen 81,3 78,6 80, , Straatroven De straatroven namen in 2012 iets in aantal af van 41 naar 37. Het betrof 33 geslaagde straatroven en 4 pogingen tot straatroof. Tabel 10 Aantal geslaagde straatroven Lelystad Misdrijven Pogingen Geslaagde straatroof % geslaagde straatroof 88,6 89,4 86,5 92,7 89, Verkeersongevallen Het totaal aantal verkeersongevallen daalde met 2,5% van 751 naar 732. De daling komt voor rekening van verlaten plaats na ongeval. Dit aantal daalde van 363 naar 340. Het aantal aanrijdingen met materiële schade bleef gelijk. Er vonden iets meer aanrijdingen met letsel plaats, terwijl het aantal aanrijdingen met dodelijke afloop gelijk bleef. Tabel 11 Verkeersongevallen Lelystad % Aanrijdinguitsluitend materiële schade Aanrijding met letsel ,0 Aanrijding met dodelijke afloop Verlaten plaats na ongeval ,3 Totaal aantal verkeersongevallen ,5

26 LELYSTAD PAGINA Verdachten In deze paragraaf wordt de verdachtenpopulatie uiteen gezet. Er wordt ingegaan op de algemene kenmerken en de categorieën jeugd, veelplegers en doelgroepen. De man-vrouw verdeling laat zien dat het mannelijk verdachtenaandeel licht daalt en het vrouwelijk verdachtenaandeel licht stijgt. Ruim 80% van de verdachten is van het mannelijk geslacht. Het totaal aantal verdachten nam iets af van naar Tabel 12 Totaal verdachten naar geslacht Lelystad Verdachte 2011 % 2012 % Man , ,4 Vrouw , ,6 Onbekend 4 0,2 0 0 Totaal Jeugdcriminaliteit Het thema jeugd blijft voor de regio Flevoland een belangrijke beleidsprioriteit. De meest voorkomende leeftijdscategorie van de jeugdige verdachten is 18 tot en met 24 jaar. Tabel 13 geeft de meest voorkomende incidenten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar weer. In 2012 was het meest voorkomende delict in deze leeftijdscategorie winkeldiefstal, gevolgd door mishandeling en overige vermogensdelicten. Tabel 13 Meest voorkomende incidenten 12 t/m 17 jarigen Lelystad Winkeldiefstal Mishandeling Overige vermogensdelicten Weg overig Vernieling cq. zaakbeschadiging Restcategorie Diefstal/inbraak woning Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Vuurwerk Bij het aantal incidenten gepleegd door jongvolwassen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar staat mishandeling bovenaan, gevolgd door weg overig en overige vermogensdelicten. Onder weg overig valt voornamelijk rijden zonder rijbewijs.

27 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 14 Meest voorkomende incidenten 18 t/m 24 jarigen Lelystad Mishandeling Weg overig Overige vermogensdelicten Winkeldiefstal Restcategorie Bedreiging Diefstallen Alcohol Drugshandel Vernieling cq. zaakbeschadiging Verdachtencategorieën Deze paragraaf geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot veelplegers en laat de cijfermatige ontwikkeling zien. De onderstaande formele definities geven weer wat wordt verstaan onder de verschillende categorieën: Definitie first offender: Een persoon die in zijn gehele criminele carrière in het peiljaar 6 één proces-verbaal tegen zich zag opgemaakt. Definitie minderjarige meerpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden twee tot vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie meerpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden twee tot tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie minderjarige veelpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden meer dan vijf processenverbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar Definitie veelpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer dan tien processenverbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar Definitie minderjarige zeer actieve veelpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Definitie zeer actieve veelpleger: Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. 6 Met peiljaar wordt de afgelopen 12 maanden aangeduid

28 LELYSTAD PAGINA Meerderjarige verdachten Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal meerderjarige verdachten verdeeld in categorieën. Om een zo zuiver mogelijk beeld te geven van het aantal verdachten per categorie in een jaar, is gekeken naar het aantal verdachten dat in december van dat jaar binnen de desbetreffende categorie valt. Er wordt volgens de definitie immers gekeken naar verdachten die het laatste proces verbaal in het peiljaar (de afgelopen 12 maanden) tegen zich zagen opgemaakt. De tabel laat in 2012 een afname zien van het aantal first offenders, meerplegers en zeer actieve veelplegers. Het aantal veeplegers nam iets toe van 74 naar 81. Tabel 15 Aantal meerderjarige verdachten Lelystad First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger In tabel 16 wordt het aantal incidenten waarvoor meerderjarige verdachten verantwoordelijk zijn weergegeven. Het aantal incidenten waarvoor first offenders verantwoordelijk zijn neemt af, evenals het aantal incidenten door veelplegers. Meerplegers en zeer actieve veelplegers zijn in 2012 voor iets meer incidenten verantwoordelijk. Meerplegers zijn verantwoordelijk voor de meeste incidenten. (47%) Tabel 16 Aantal incidenten meerderjarigen 7 Lelystad First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Minderjarige verdachten In Tabel 17 en 18 zijn het aantal verdachten en het aantal incidenten waarvoor deze verdachten verantwoordelijk zijn uitgesplitst naar categorie weergegeven. Het gaat hierbij om de verdachtencategorieën first offender, meerpleger, veelpleger en zeer actieve veelpleger. Tabel 17 laat zien dat het aantal minderjarige first offenders is gedaald van 113 naar 86. Het aantal meerplegers daalde van 84 naar 65, het aantal zeer actieve veelplegers van 21 naar 12. In Lelystad werden 4 veelplegers geconstateerd in Tabel 17 Aantal minderjarige verdachten Lelystad First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Een kanttekening bij de tabel is dat er overlap tussen de categorieën mogelijk is. Dit komt doordat een persoon bijvoorbeeld in januari first offender kan zijn en verderop in het jaar meerpleger of veelpleger kan worden. De incidenten gepleegd door deze persoon worden dan in meerdere categorieën meegeteld.

29 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Tabel 18 laat het aantal incidenten zien dat gepleegd wordt door de verschillende minderjarige verdachten. In alle verdachtencategorieën nam het aantal incidenten af. Vooral zeer actieve veelplegers pleegden veel minder incidenten. Tabel 18 Aantal incidenten minderjarigen 8 Lelystad First offender Meerpleger Veelpleger Zeer actieve veelpleger Oververtegenwoordiging Tabel 19 geeft naast het absolute aantal verdachten per doelgroep ook het aantal inwoners en het aantal verdachten per 1000 inwoners weer. Het grootste deel van de verdachten is van Nederlandse herkomst, gevolgd door verdachten van Surinaamse herkomst. De verdachtenratio geeft een beeld van de mate waarin doelgroepen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Verdachten met een Antilliaanse herkomst zijn in Lelystad het meest oververtegenwoordigd. Hierop volgen verdachten uit overig Amerika, Marokko en overig Afrika. Overige Afrika is Afrika minus de landen: Egypte, Ethiopië, Ghana, Kaapverdië, Marokko, Somalië en Zuid Afrika. Tabel 19 Aantal verdachten en ratio doelgroepen Lelystad Lelystad Verdachten Inwoners Ratio Nederland ,11 Suriname ,54 Marokko ,32 (voormalige) Ned. Antillen+Aruba ,31 Turkije ,99 West-Europa ,37 overig Afrika ,05 Midden-Oosten ,90 voormalig Oostblok ,20 overig Azië ,56 overig Amerika ,58 voormalig Joegoslavië ,48 Indonesië ,58 Noord-Amerika ,46 Oceanië ,80 Bron: Dex-extractie en CBS Statline 8 Een kanttekening bij de tabel is dat er overlap tussen de categorieën mogelijk is. Dit komt doordat een persoon bijvoorbeeld in januari first offender kan zijn en verderop in het jaar meerpleger of veelpleger kan worden. De incidenten gepleegd door deze persoon worden dan in meerdere categorieën meegeteld.

30 LELYSTAD PAGINA Samenvatting Misdrijven Het aantal misdrijven is met 0,6% procent afgenomen van naar Hiermee zet de dalende trend van het aantal misdrijven door. Overige vermogensdelicten is het meest voorkomende misdrijf, gevolgd door diefstal van brom-, snor-, en fietsen en diefstal/inbraak woning De relatief sterkst gestegen misdrijven waren in 2012: Overval, moord,doodslag en diefstal af/uit/van overige voertuigen. In absolute zin valt de stijging op van diefstal/inbraak woning. Voorts vallen de dalingen op van de zedenmisdrijven, openlijk geweld tegen personen en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen. In absolute zin valt de daling op van het aantal vernieling cq zaakbeschadiging. Woninginbraken In 2012 is het aantal woninginbraken ten opzichte van 2011 gestegen van 434 naar 500. Het aantal pogingen tot woninginbraak nam eveneens toe. Opvallend is dat het aantal geslaagde woninginbraken in 2012 afnam tot 69,4%. Geweld Het totaal aantal geweldsmisdrijven nam met 2,9% toe van 687 naar 707. Het meest voorkomende geweldsmisdrijf is nog steeds mishandeling. Het aantal mishandelingen nam toe van 341 naar 363. Ook het aantal bedreigingen nam toe met 5,2%.Het aantal moord, doodslag nam toe van 18 naar 24, het aantal overvallen verdubbelde van 9 naar 18. Zedenmisdrijven, openlijk geweld tegen personen en straatroven namen in aantal af. Verdachten De man-vrouw verdeling laat zien dat het mannelijk verdachtenaandeel licht daalt en het vrouwelijk verdachtenaandeel licht stijgt. Ruim 80% van de verdachten is van het mannelijk geslacht. Het totaal aantal verdachten nam iets af van naar Jeugd In 2012 was het meest voorkomende delict in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar winkeldiefstal, gevolgd door mishandeling en overige vermogensdelicten. Bij het aantal incidenten gepleegd door jongvolwassen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar staat mishandeling bovenaan, gevolgd door weg overig en overige vermogensdelicten. Onder weg overig valt voornamelijk rijden zonder rijbewijs. Verdachtencategorieën Voor wat betreft meerderjarige verdachten valt een afname te zien van het aantal first offenders, meerplegers en zeer actieve veelplegers. Het aantal veeplegers nam iets tot van 74 naar 81. Het aantal minderjarige first offenders is gedaald van 113 naar 86. Het aantal meerplegers daalde van 84 naar 65, het aantal zeer actieve veelplegers van 21 naar 12. In Lelystad werden 4 veelplegers geconstateerd in Oververtegenwoordiging Het grootste deel van de verdachten is van Nederlandse herkomst, gevolgd door verdachten van Surinaamse afkomst. Wordt gekeken naar de oververtegenwoordiging binnen bevolkingsgroepen dan valt op dat verdachten met een Antilliaanse herkomst het meest oververtegenwoordigd zijn. Hierop volgen verdachten uit overig Amerika, Marokko en overig Afrika.

31 CRIMINALITEITSBEELD 2012

32 BRONNEN PAGINA 31 Bronnen In deze criminaliteitsbeeldanalyse zijn een aantal bronnen geraadpleegd om de data te leveren. Deze worden hieronder besproken. BVH De politiekorpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek registreren alle meldingen, aangiften, incidenten, enzovoorts in het bedrijfsprocessensysteem BVH 9. In BVH kunnen zowel incidentgegevens teruggevonden worden als verdachten- en slachtoffergegevens. Dit systeem is daarom een van de belangrijkste bronnen voor de analyse van geregistreerde criminaliteitscijfers in dit rapport. Hoewel deze bron vanwege de beschikbaarheid en de hoeveelheid gegevens voor veel analyses de belangrijkste bron is, kunnen wel een paar kanttekeningen worden gezet. Voor de volledigheid worden die onderaan kort besproken. GIDS GIDS (Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie) is een programma dat het mogelijk maakt om de informatie uit BVH te gebruiken voor managementinformatie en (strategische) analyses. In het programma is informatie uit BVH bewerkt, zodat het gecategoriseerd kan worden volgens het INP-model (Informatiemodel Nederlandse Politie). Het INP model is een model voor de presentatie van informatie over de politieregio s op een landelijk vergelijkbare wijze. Dit ordeningsmodel wordt door alle korpsen in Nederland gehanteerd. Het onderscheidt resultaatgebieden, deelgebieden, reikwijdte, indicatoren en meetinstrumenten. De resultaatgebieden zijn vier categorieën waarbinnen de resultaten van politiewerk gegroepeerd worden. Voor de beschrijving van de criminaliteit worden alleen de eerste drie gebruikt. Deze drie resultaatgebieden zijn: Veiligheid: Het resultaatgebied veiligheid is opgezet vanuit het gezichtspunt van de burger. Wat overkomt de burger persoonlijk? Waarvan wordt hij direct slachtoffer? Leefbaarheid: Het resultaatgebied leefbaarheid heeft betrekking op de directe omgeving van de burger. Wat neemt de burger in zijn directe omgeving aan problemen waar? Waar heeft hij last van? Maatschappelijke integriteit: Het resultaatgebied maatschappelijke integriteit bevat ook onderwerpen die te maken hebben met veiligheid. Deze onderwerpen bezien veiligheid echter vanuit de optiek van een veilige samenleving in plaats van de optiek van persoonlijk slachtofferschap. Onder dit resultaatgebied zijn veiligheidsproblemen te plaatsen die aandacht krijgen omdat ze als maatschappelijk ongewenst worden gezien, ook al wordt de burger niet direct zelf slachtoffer. De bovenstaande resultaatgebieden zijn onderverdeeld in deelgebieden die vervolgens weer onderverdeeld zijn in reikwijdtes. Zo is het resultaatgebied Veiligheid onder andere onderverdeeld in de deelgebieden huis, straat, weg en lichamelijke integriteit. Veiligheid huis is bijvoorbeeld weer onderverdeeld in diefstal/inbraak woning en diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis. Zo zijn alle vormen van criminaliteit ingedeeld. 9 Basisvoorziening Veiligheid en Handhaving. Dit is het landelijke bedrijfsprocessensysteem dat is ingevoerd ter vervanging van de eerder gehanteerde systemen; X-Pol, BPS en Genesys.

33 CRIMINALITEITSBEELD 2012 Door het gebruik van GIDS is het mogelijk om periodieke of geografische overzichten te maken die het mogelijk maken om te vergelijken tussen verschillende jaren of gebieden. Naast de regionale database bestaat ook een landelijke database GIDS, die het mogelijk maakt om tussen verschillende regio s te vergelijken. Omdat deze landelijke database tot voor kort nog niet door alle korpsen gevuld werd, is benchmarking (vergelijken) over een langere periode voor 2007 nog niet goed mogelijk. In de komende jaren zal dit wel zo zijn. HKS Het HerkennigsDienstSysteem (HKS) is een ander registratiesysteem van de regionale politiekorpsen. Naast de regiokorpsen vult ook het KLPD een eigen HKS. In HKS zit een aangiften deel en een verdachten deel. Wanneer tegen een persoon een proces-verbaal wordt opgemaakt wordt dit geregistreerd in HKS. Deze registratie wordt antecedent genoemd. Van de verdachten wordt in HKS een aantal gegevens geregistreerd zoals sekse, leeftijd, verslavingsindicatie, nationaliteit en geboorteland. Deze gegevens worden in deze rapportage gebruikt voor de analyse van de verdachtengegevens. DEX2000 DEX2000 is het programma dat informatie uit HKS bewerkt om (strategische) analyses te maken. Per korps en per gemeente kunnen dergelijke overzichten gemaakt worden. In deze rapportage zijn de daderprofielen uit DEX2000 gebruikt om inzicht te krijgen in de kenmerken van de daders in HKS.

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

4 Misdrijven en opsporing

4 Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels In 2012 registreerde de politie 1,14 miljoen misdrijven, 5% minder dan in 2011. In de periode 2005-2012 daalde de geregistreerde criminaliteit met

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

GEMEENTE : ELBURG gemiddeld hele jaar

GEMEENTE : ELBURG gemiddeld hele jaar GEMEENTE : ELBURG Gepleegde misdrijven 877 771 798 27 Opgenomen aangiften van misdrijven 779 670 685 15 Opgehelderde misdrijven 216 206 206 0 Ophelderingspercentage 24.6% 26.7% 25.8% Verdachten 134 156

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit

Geregistreerde criminaliteit 4 Geregistreerde criminaliteit A.Th.J. Eggen In dit hoofdstuk staat centraal de vraag naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de door de politie geregistreerde criminaliteit. De gegevens voor dit

Nadere informatie

Verdachten van criminaliteit

Verdachten van criminaliteit 5 Verdachten van criminaliteit H. Goudriaan en A.Th.J. Eggen In het voorgaande hoofdstuk zijn de aard, omvang en ontwikkeling van de door de politie geregistreerde criminaliteit beschreven. Bij ongeveer

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Politie 95 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 96 Openbare orde en veiligheid Lichte stijging van het aantal misdrijven In 201 registreerde de politie Eenheid Amsterdam

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december

TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST januari t/m december TABELLENBOEK CRIMINALITEIT & OVERLAST 2002-2012 januari t/m december Colofon Uitgave: Politie Haaglanden Staf Korpsdirectie Analyse & Research Burgemeester Patijnlaan 35 Postbus 264 2501 CG Den Haag Politie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

4 Criminaliteit en opsporing

4 Criminaliteit en opsporing 4 Criminaliteit en opsporing A.Th.J. Eggen en H. Goudriaan 1 Voor het beantwoorden van de vraag naar de aard, omvang en ontwikkeling van de criminaliteit wordt gebruikgemaakt van twee elkaar aanvullende

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996: Politieregio Gooi en Vechtstreek

Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996: Politieregio Gooi en Vechtstreek Verdachtenpopulatie arrondissementsparket Amsterdam 1996: Politieregio Gooi en Vechtstreek Amsterdam, augustus 1998 Pepijn van Amersfoort Mireille Geldorp Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

Land eli jk Verdachtenbe el d 2008 KLPD - Dienst IPOL Landelijk Verdachtenbeeld 2008

Land eli jk Verdachtenbe el d 2008 KLPD - Dienst IPOL Landelijk Verdachtenbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL Landelijk Verdachtenbeeld 2008 Landelijk Verdachtenbeeld 2008 Een analyse van verdachten op basis van gegevens uit HKS KLPD - Dienst IPOL Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel,nr,: 06-35113527 Geraadpleegd consulent Datum: 20-09-2013 Afd.: Team Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2016-2017 Landelijk beeld jaarwisseling 2016-2017 in Nederland Auteur: Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) Status: Definitief Versie: 6 januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

Bijlage 1 Gebruikte gegevens

Bijlage 1 Gebruikte gegevens Bijlagen hoofdstuk 7 Tabellen bij Huijbregts en Leertouwer (2007) De invloed van etniciteit en pakkans op de geweldscriminaliteit van minderjarigen. In Van der Laan et al (red) Justitie en Demografie.

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013

GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 GEBIEDSSCAN STAPHORST & ZWARTEWATERLAND Update 2013 Colofon Dit is een uitgave van Politie Oost-Nederland, District IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle Samenstelling: Politieteam Horst & Waterland

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

6 Samenvatting en conclusies

6 Samenvatting en conclusies 6 Samenvatting en conclusies De politieregio s Twente en Zuid-Holland Zuid hebben vanaf januari 2006 een pilot uitgevoerd voor de duur van een half jaar waarin zij bij alle geregistreerde gevallen van

Nadere informatie

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw Oud en Nieuw 2015-2016 Landelijk beeld jaarwisseling 2015-2016 in Nederland Auteur: Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) Status: Definitief Versie 2.0 6 januari 2016 Rubricering: Politie Intern

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Nummer 2 I maart 2013 O+S heeft twee afzonderlijke indexen ontwikkeld om te laten zien hoe het gaat met de volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Landelijk Verdachtenbeeld 2009. KLPD - Dienst IPOL

Landelijk Verdachtenbeeld 2009. KLPD - Dienst IPOL Landelijk Verdachtenbeeld 2009 KLPD - Dienst IPOL Landelijk Verdachtenbeeld 2009 Een analyse van verdachten op basis van gegevens uit HKS KLPD - Dienst IPOL Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf (SLOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf (SLOTAB) Documentatierapport Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf (SLOTAB) Datum:4 oktober 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Nederland in internationaal perspectief 1

Nederland in internationaal perspectief 1 11 Nederland in internationaal perspectief 1 P.R. Smit en H. Goudriaan Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2011.

Nadere informatie