1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg"

Transcriptie

1 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Voor een succesvolle EVCprocedure zijn minimaal drie partijen nodig: Een EVCorganisatie die bevoegd is om een EVCprocedure uit te voeren en erkenningen te verlenen. ROC s en Hogescholen zijn de meest bekende EVCorganisaties (zie ook paragraaf 3) De werknemer of sollicitant De werkgever Een volwaardige EVCprocedure bestaat uit ten minste vier stappen: Stap 1. Doel EVCprocedure vaststellen Stap 2. Bewijs van verworven competenties verzamelen Stap 3. Bewijs beoordelen Stap 4. Verzilveren van verworven competenties Hieronder eerst een toelichting per stap en daarna een overzicht wie bij welke stap aan zet is. Stap 1. Doel EVCprocedure vaststellen Belangrijk is om allereerst samen met de werknemer het doel van de EVCprocedure vast te stellen. Op grond daarvan kan worden bepaald voor welke competenties bewijzen verzameld moeten worden en hoe uitgebreid de EVCprocedure wordt. Gaat het bijvoorbeeld om de kortste weg naar een bepaald diploma, dan is het referentiekader eenduidig en kan heel gericht worden gezocht naar bewijzen van verworven competenties. Dit wordt summatieve EVC genoemd. Staat het ontdekken van andere loopbaanmogelijkheden voorop, dan is een bredere oriëntatie aan te raden. Deze vorm heet ontwikkelingsgerichte EVC. Weten wat het doel is, is ook nodig om de juiste EVCorganisatie te kunnen kiezen. Sommige EVCorganisaties kennen alleen EVCprocedures voor bepaalde beroepen of een branche; andere uitvoerders kennen een breder aanbod. Omdat er tussen EVCorganisaties veel verschillen zijn in kwaliteit en werkwijze is het in alle gevallen belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de aanpak, rolverdeling en inhoud van een EVCprocedure, en over de financiën. De informatie in deze publicatie kan daarbij als leidraad dienen. Dit voorkomt misverstanden en valse verwachtingen. TIP Bij twijfel of het doorlopen van een EVCprocedure voor een bepaald diploma de moeite waard is, kunnen de meeste EVCorganisaties vooraf een quickscan inzetten. Sommige EVCorganisaties hebben zelf een quickscan ontwikkeld; andere gebruiken materiaal van de OVDB. Het invullen van de quickscan geeft een globaal beeld van de mate waarin een kandidaat de benodigde competenties denkt aan te kunnen tonen op grond van ervaring en opleiding. Stap 2. Bewijs van verworven competenties verzamelen Als het doel helder is, is ook duidelijk voor welke competenties bewijzen gevonden moeten worden. Het is aan de kandidaat om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en op die manier een portfolio samen te stellen. Een goede ondersteuning door een trajectbegeleider van de EVCorganisatie is cruciaal. Ook de leidinggevende van de kandidaat kan in deze fase van de EVCprocedure een belangrijke bijdrage leveren. TIP Voor ziekenhuizen die EVC meer dan incidenteel willen toepassen, kan het inzetten van een interne portfoliobegeleider de moeite waard zijn. De OVDB heeft hiervoor een training ontwikkeld. Mogelijk bewijsmateriaal: Eerder Verworven Kwalificaties (EVK): diploma s, (deel)certificaten, getuigschriften van beroepsopleidingen, cursussen en trainingen Huidige en eerdere banen: getuigschriften, referenties, verslagen van beoordelingsgesprekken, proeven van bekwaamheid, producten, werkplekbezoek, et cetera Nevenactiviteiten Vrijwilligerswerk Mantelzorg Hobby s ROC Leeuwenborgh heeft een doelstellingenlijst ontwikkeld waarin de eindtermen per kwalificatie staan opgesplitst in begrijpelijke situaties en handelingen. In de doelstellingenlijst geeft de EVCkandidaat aan waar en hoe recent de handeling is verricht en of de kandidaat daar volgens eigen zeggen goed, redelijk of niet goed toe in staat is. In een zogenoemd criteriumgericht interview met de trajectbegeleider, wordt de inventarisatie aangevuld met bewijzen en/of situatieschetsen. Een situatieschets wordt gemaakt als de deelnemer tijdens het criteriumgericht interview een situatie beschrijft volgens de STAR methode: Situatie, Taken, Acties, en Resultaat. Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 2 Wat is EVC? Wat is EVC? 3

2 2. De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC Stap 3. Bewijs beoordelen In deze stap zet de beoordelaar van de EVCorganisatie het porfolio af tegen de benodigde competenties of eindtermen. De beoordelaar werkt onafhankelijk van de trajectbegeleider. Indien de beoordelaar de bewijsstukken niet overtuigend vindt, kan een aanvullende opdracht of toets de moeite waard zijn. Stap 3 wordt afgesloten met een rapportage van de uitkomsten van de beoordeling. De gedetailleerdheid van deze rapportage is afhankelijk van het doel van de EVCprocedure. In sommige gevallen bevat de rapportage ook een opleidings of ontwikkeladvies. Stap 4. Verzilveren van verworven competenties Bij deze stap worden de uitkomsten van stap 3 verzilverd in de vorm van een of meer certificaten [1] of een diploma. Bij beroepskwalificering verloopt dat via de examencommissie van een opleidinginstituut dat bevoegd is om MBO en/of HBOdiploma s uit te reiken. Dat kunnen ROC s, Hogescholen of particuliere opleidingsinstituten zijn. In dat geval hebben de certificaten of het diploma precies dezelfde waarde als wanneer ze via een opleiding zouden zijn behaald. Sterker nog, ze zien er hetzelfde uit. TIP Leg in de overeenkomst met de EVCorganisatie de status en procedure van verzilvering expliciet vast. Veel organisaties Passage uit rapportage EVCprocedure voor Verpleegkundige op niveau 4 Bron: Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag Vrijstelling toegewezen deelkwalificatie: X = vrijstelling Deelkwalificatie Deel Theorie Praktijk 204 Interactie in beroepssituaties 206 Ontwikkelingen in de maatschappij 1 NVT 302 Basiszorg Preventie en GVO 307 Ontwikkelingen in de maatschappij 2 NVT 401 Plannen van verpleegkundige zorg Verpleegtechnische handelingen Coördinatie en continuïteit van zorg Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering verpleegkundige 1 Et cetera Wie is wanneer aan zet? Stap 1 Doel vaststellen Stap 2 Bewijs verzamelen Stap 3 Bewijs beoordelen Stap 4 Verzilveren EVCorganisatie (X) X X X trajectbegeleider (X) X (X) beoordelaar X erkenner* X Werkgever X X leidinggevende X** X portfoliobegeleider X Werknemer X X X * Bij beroepskwalificering is dat de examencommissie. ** Of personeelszaken of afdeling opleidingen, afhankelijk van interne verdeling van taken en bevoegdheden. EVC staat vooral bekend als instrument om een opleidingstraject te bekorten. Maar er is veel meer mogelijk. Een EVCprocedure kan ook rechtstreeks certificaten of een diploma opleveren. Daarnaast geeft EVC een impuls aan loopbaanontwikkeling en competentiemanagement. Toepassingsmogelijkheden van EVC: kwalificering versnellen richting geven aan loopbaanontwikkeling functiedifferentiatie effectueren werving en selectie verbeteren inzetbaarheid bij reïntegratie en herintreden inschatten op maat bijscholen ondersteuning bieden bij outplacement Voor werkgevers is EVC een goed instrument om personeel efficiënt op te leiden, in door of uitstroom te bevorderen en de wervings en selectieprocedure te verbeteren. Werknemers gebruiken EVC vooral om zich voor een functie te kwalificeren, een opleiding sneller te doorlopen of om meer zicht te krijgen op hun loopbaanmogelijkheden. Hieronder een toelichting op de toepassingsmogelijkheden van EVC, geïllustreerd met enkele praktijkvoorbeelden. Met EVC kwalificering versnellen Zowel voor beroepskwalificering als functiegerichte en specialistische kwalificering kan EVC van betekenis zijn. EVC bij beroepskwalificering Voor iedereen die enige werk en/of levenservaring heeft en voor wie een diploma van een beroepsopleiding wenselijk of noodzakelijk is, kan EVC de moeite waard zijn. Het doorlopen van een EVCprocedure levert bijna altijd vrijstellingen op, waardoor een opleiding korter en goedkoper wordt. Bijvoorbeeld omdat iemand al jaren in een bepaalde richting of setting werkt en een aantal interne cursussen heeft gevolgd. Denk aan ongekwalificeerde medewerkers in de facilitaire dienst of aan een ervaren verpleegkundige die zich wil bekwamen tot nurse practitioner. Ook (deel)certificaten en zelfs een volledig MBO of HBOdiploma liggen binnen bereik, zonder dat iemand daarvoor nog een opleidingsprogramma moet volgen. In die gevallen heeft iemand kunnen bewijzen daarvoor voldoende competenties in huis te hebben. In onderstaand kader de ervaringen van het UMC Groningen met EVC voor facilitair medewerkers. Daaruit blijkt dat EVC, oorspronkelijk ingezet als instrument voor beroepskwalificering, ook een impuls kan geven aan loopbaanontwikkeling. Erkenning van verworven competenties betekent zwart op wit krijgen dat je bekwaam bent voor het werk dat je al doet. 11 februari reikte Margo Vliegenthart, voorzitter van de die EVCprocedures aanbieden gaan in hun brancheorganisatie voor beroepsonderwijs standaardaanbod niet verder dan stap 3. en volwasseneducatie, aan 31 UMC ers een Gevolg is dat wie na de EVCprocedure diploma, deelkwalificatie of certificaat uit besluit om geen aanvullende opleiding te zonder dat daar een opleiding aan vooraf doen, uiteindelijk toch met lege handen was gegaan. staat. Een rapportage heeft niet de status en houdbaarheid van een certificaat of een diploma. [1] In het MBO gaat het nu nog om certificaten van deelkwalificaties. Bij de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur verandert dit. 4 Wat is EVC? De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 5

3 Als je het UMCG binnenkomt, heb je voordat je ook maar één verpleegkundige of arts gezien hebt, te maken met heel veel medewerkers die áchter de zorg werken. Zet je je auto in de parkeergarage, dan zie je iemand van de beveiliging. Ga je naar de ontvangsthal, dan spreek je iemand van de receptie of van de opnamebalie. Ligt de poli ver weg, dan ga je met een medewerker van het gastenvervoer mee. De eerste indruk van het ziekenhuis wordt dus ingekleurd door heel veel medewerkers van de Facilitaire Dienst, zegt Petrie Roodbol, hoofd van het Opleidingsinstituut. Voor die medewerkers wilden we een opleidingsprogramma organiseren. Vaak leren zij het vak in de praktijk en voor deze manier van leren was nog geen erkenning, zegt Roodbol. Het bedrijfsleven, vooral de metaalsector, had al ervaring met EVCtrajecten, maar in de zorg was zoiets er nog niet. En het is zo logisch om het te doen, vindt Roodbol. We hebben goed bekeken hoe we het in dit umc wilden vormgeven. Voorop stond dat het geen trucje moest worden, maar echt een verantwoordelijkheid van het management. Als manager ken je de mensen en weet je wat ze kunnen. Als je samen met de medewerker kijkt waar hij behoefte aan heeft in zijn werk, kun je er voor zorgen dat zo n EVCprogramma slaagt. Het afgelopen jaar hebben ongeveer vijftig medewerkers van de Facilitaire Dienst een EVCtraject doorlopen. Door een portfolio samen te stellen van hoe zij hun werk in het UMCG, vrijwilligerswerk of voor bijvoorbeeld een hobby doen, laten ze zien welke vaardigheden ze hebben. Met zo n portfolio kunnen de medewerkers er ook achterkomen wat ze verder willen in hun loopbaan. Groningen is het eerste umc waar met EVCtrajecten gewerkt wordt. En daar gaat Groningen mee door, vertelt Roodbol. Zij denkt erover om deze trajecten ook voor andere beroepen zoals verzorgende, administratief medewerker en secretaresse te gaan verzorgen. Cognitie, kennis, wordt vaak overgewaardeerd. Bovendien, als jongere hoor je vaak dat het enige dat telt voor de toekomst je schoolopleiding is. Dus als je in die fase in je leven andere keuzes maakt of pech hebt, dan zou dat heel veel consequenties voor je latere leven hebben. Deze methode van leren is volgens mij daarom echt de methode van de toekomst. Voor beroepen waarin vaardigheden het belangrijkst zijn, kun je theorie en praktijk goed omdraaien. Bron: Polsslag, Uitgave van het Universitair Medisch Centrum Groningen, nummer 4 van 4 maart 2005, opgetekend door Margriet Bos. EVC bij functiegerichte en specialistische kwalificering EVC is niet alleen bruikbaar om beroepsgerichte kwalificering te versnellen, maar kan ook van betekenis zijn bij functiegerichte of specialistische opleidingen. Om de E van EVC te realiseren, is in alle gevallen een duidelijke standaard van benodigde competenties nodig. Bij beroepsopleidingen ligt die standaard landelijk vast via het CREBO (MBO) en CROHO (HBO) van het Ministerie van OCW. Organisatiespecifieke opleidingen, cursussen en trainingen hebben in veel gevallen geen of een zeer beperkt civiel effect. Bij functiegerichte en specialistische opleidingen zal over het algemeen een brancheerkenning het hoogst haalbare zijn. Een organisatie in de jeugdhulpverlening kent een uitgebreid aanbod aan intern ontwikkelde cursussen en trainingen voor pedagogisch medewerkers. Voor een deel zijn deze opleidingsactiviteiten ontstaan vanuit onvrede over het opleidingsprogramma van ROC s en Hogescholen, voor een deel om ervaren personeel bij te scholen in nieuwe ontwikkelingen. Hoewel de organisatie van mening is dat het interne opleidingsaanbod een positieve bijdrage levert aan het ontwikkelen van relevante competenties, blijken de certificaten geen waarde te hebben voor ervaren pedagogisch medewerkers op MBOniveau die een HBOdiploma willen halen. Niet terecht, volgens de afdeling opleidingen van deze organisatie in de jeugdhulpverlening. De afdeling opleidingen heeft daarop contact gezocht met een hogeschool en deze bereid gevonden om het opleidingsaanbod te waarderen en te erkennen in relatie tot de landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Sindsdien gelden deze cursussen en trainingen als bewijs voor verworven competenties in het kader van een EVCprocedure. Hiermee worden kosten en tijd bespaard, en onnodige scholing voorkomen. Met EVC richting geven aan loopbaanontwikkeling Bij loopbaanontwikkeling kan een EVCprocedure vanuit meerdere invalshoeken van waarde zijn. Bewustwording van huidige competenties: Door een EVCprocedure wordt duidelijk wat iemand in zijn mars heeft en wat daarvan het civiel effect is Input voor Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP) Zicht op haalbaarheid loopbaanwensen. Uit diverse EVCprojecten [2] blijkt dat werknemers en werkgevers met meer vertrouwen werken aan loopbaanontwikkeling als beide partijen ervan overtuigd zijn dat iemand voldoende competenties in huis heeft om door te groeien of een heel andere weg in te slaan. Zicht op kosten en investeringen om loopbaanontwikkeling te realiseren Basis voor bijscholing op maat EVC is voor mij als een geschenk uit de hemel komen vallen. Moet je nagaan: op je 49e nog een diploma halen. Ik ben jaren administratief medewerkster geweest en heb de nodige cursussen gevolgd, maar voor het peuterspeelzaalwerk waar ik in 1997 als vrijwilligerster ben begonnen en in 1999 een vast contract heb gekregen ben ik nooit opgeleid. Natuurlijk breng je wel de nodige ervaring met je mee, maar ik wist niet dat ik al zoveel competenties had dat ik daarvoor een diploma zou kunnen krijgen. Een EVCprocedure werkt heel verhelderend. Zo bleek bijvoorbeeld dat ik ook nogal wat organisatorische capaciteiten heb. Dat wist ik niet. [2] Voorbeelden: doorstroming IDers naar reguliere functies in kinderopvang (2003), pilot KPN (2005). 6 De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 7

4 Maar het was wel zo, dankzij onder meer mijn ORlidmaatschap, maar ook door mijn deelname aan de schrijfgroep pedagogisch beleid van onze stichting. Mooi toch, dat vrijwillige inspanningen die je buiten je werk om hebt verricht alsnog worden beloond?! Bron: Interview met Margaret Sluyters, peuterleidster in Oosterhout, EVC Magazine nr 2, juni 2005 Met EVC functiedifferentiatie effectueren In de Volkskrant van 9 augustus 2005 stond het volgende: Nieuw in de gezondheidszorg is de assist, die alle huishoudelijke taken rondom het bed van de patiënt waarneemt. Verpleegkundigen kunnen zich zo veel beter op de zorg richten. Verderop in het bericht: Met de komst van de nurse practitioners, die taken van de specialist hebben overgenomen, zijn de verpleegkundigen opgeschoven richting de arts. Assisten nemen op hun beurt weer werk van verpleegkundigen op zich. Dit bericht illustreert slechts een van de velen vormen van functiedifferentiatie in ziekenhuizen. EVC is bij de effectuering van functiedifferentiatie een geschikte methode om in te schatten wie geschikt is voor de nieuwe functie en welke bijscholing of begeleiding eventueel nodig is. EVC bij functiedifferentiatie is vooral relevant als voor de organisatie en/of de buitenwereld van belang is dat medewerkers aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor hun nieuwe functie. Met EVC werving en selectie verbeteren Een EVCprocedure inzetten bij werving en selectie heeft als voordeel dat bewezen competenties direct verzilverd kunnen worden. Vooral als het gaat om werving van leerlingwerknemers of andere kandidaten met werkervaring in een andere setting of branche. EVC geeft zicht op de benodigde scholing en inwerkactiviteiten, voorkomt onnodige scholing, en bespaart daarmee kosten en tijd. Een voor sollicitanten aantrekkelijk neveneffect van EVC als selectieinstrument is dat ook de afgewezen kandidaten niet met lege handen naar huis gaan. Betreft het interne sollicitanten dan is dit neveneffect ook voor de eigen organisatie waardevol. Ik ben al jaren een warm voorstander van EVCprocedures. Bij mijn vorige werkgever verwees ik regelmatig mensen door naar het ROC voor een EVCprocedure, vooral zijinstromers. Dat leverde altijd aanzienlijk kortere opleidingstrajecten op. Waar ik nu werk verloopt de samenwerking met het ROC veel moeizamer. Het ROC in deze regio stelt als voorwaarde dat iemand zich vooraf inschrijft voor een BBLtraject, maar ik wil juist op grond van de uitkomsten van een EVCprocedure kunnen beslissen of ik iemand wil aannemen. Bron: telefonisch interview met hoofd Opleidingen van een algemeen ziekenhuis Met EVC inzetbaarheid bij reïntegratie en herintreden inschatten EVC kan als aanvullend instrument worden ingezet bij terugkeer in de eigen functie of in een andere functie. Hetzelfde geldt als de betreffende medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. EVC kan helpen om twijfel bij werkgever en werknemer over competenties weg te nemen. Ook levert EVC een concreet beeld op van de investeringen die nodig zijn voor een goede inzetbaarheid en voldoende werkplezier. Duizendpoot Dienstverlening is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de gemeente Groningen, gericht op arbeids(re)integratie. Zorg voor werk is een van de projecten die Duizendpoot Dienstverlening uitvoert in samenwerking met ZorgpleinNoord, het Noorderpoortcollege, Het Alfacollege, het Drenthe College en een aantal zorginstellingen, waaronder het Martini Ziekenhuis. Het project strekt zich uit tot drie noordelijke provincies en richt zich vooral op werkzoekenden die (boventallig) opgeleid willen worden tot Helpende of Verzorgende. Zij werken minimaal twintig uur per week in een zorginstelling en krijgen intensieve trajectbegeleiding van een docent. Momenteel wordt onderzocht of en zo ja hoe EVC een extra impuls kan geven aan deze trajecten. Bronnen: Jantje van Weerden van het Noorderpoortcollege en TIP Voor wie overweegt gedeeltelijk arbeidsgeschikte kandidaten of herintreders in dienst nemen, kan het de moeite waard zijn te informeren naar de activiteiten van CWI of gemeente op het terrein van EVC. De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel doet sinds begin 2003 ervaring op met EVCprocedures voor werkzoekenden. De ervaringen tot nu toe zijn volgens Johan Töpfer, senior casemanager, zonder meer positief. Töpfer: We krijgen onze klanten nu nog beter in beeld dan voorheen. Dat betekent dat we nóg gerichter met ze aan de slag kunnen. Bovendien zien we de klanten zelf ook opbloeien. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en gaan weer zelf initiatieven nemen. Dat is allemaal winst. Iedere deelnemer aan het EVCtraject wordt tijdelijk in een werksituatie geplaatst om hem goed te kunnen beoordelen. Dit laatste is ook in het belang van de werkgever, volgens Töpfer misschien wel de belangrijkste schakel in het geheel. We hebben sinds kort ook meer contacten met de werkgevers, zegt Töpfer. Het is de bedoeling dat als ze straks bijvoorbeeld een vacature melden, we ze dan vragen om daar in begrijpelijke woorden de vereiste competenties bij te vermelden. Daarmee grijpen de raderen namelijk ineen. Iemand die eerst uitgebreid bezig is geweest met het vinden en benoemen van zijn eigen competenties, is gemotiveerder voor een functie waarvoor deze zelfde competenties worden gevraagd dan wanneer alleen een bepaald diploma als vereiste wordt opgenomen. Bron: Interview met Johan Töpfer, senior casemanager afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tiel, EVC Magazine nr 3, juli De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC 9

5 3. Bij wie kunt u terecht voor een EVCprocedure? Met EVC ondersteuning bieden bij outplacement Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert hoe EVC kan worden ingezet bij outplacement. Binnen de eigen organisatie en branche is er waardering voor de ervaring en competenties van deze mensen, maar buiten de branche hebben werkgevers geen helder beeld van het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van deze medewerkers. Ook de medewerkers zelf vinden het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hun arbeids Een grote organisatie krijgt te maken marktperspectieven. met toenemende concurrentie en voelt Besloten wordt om de medewerkers die be zich genoodzaakt om het personeels reid zijn een outplacementtraject in te gaan, bestand aanzienlijk in te krimpen. Met de een EVCprocedure aan te bieden. ondernemingsraad en de bonden wordt een Tijdens een intake wordt vastgesteld of mobiliteitsakkoord afgesloten. Getracht wordt iemand vooral baat heeft bij een EVCpro om via mobiliteitsbevorderende maatregelen cedure die via de kortste weg leidt tot een het aantal gedwongen ontslagen zoveel diploma van een actuele en landelijk er mogelijk te voorkomen. kende beroepsopleiding (summatieve EVC), Het bedrijf heeft veel gespecialiseerde, of bij een EVCprocedure die de ambitie voornamelijk intern opgeleide medewerkers en loopbaanwensen van de kandidaat als in dienst. Deze mensen hebben meer in hun startpunt heeft (ontwikkelingsgerichte EVC). mars dan je op grond van hun diploma s en Een combinatie kan ook. Diverse organisaties voeren EVCprocedures uit voor beroepskwalificaties die relevant zijn voor de branche Ziekenhuizen. De meeste van deze EVCorganisaties kunnen ook branchespecifieke of functiegerichte EVCprocedures uitvoeren. Het gaat om: ROC s Adressen via of opleidingsachtergrond zou verwachten. Voor zover zij al beschikken over landelijk erkende diploma s zijn deze vaak verouderd. 10 De waarde en toepassingsmogelijkheden van EVC TIP Niet ieder opleidingsinstituut heeft al ervaring met EVC. Ook de aanpak, kosten, waardering voor praktijkervaring en de kwaliteitsborging kunnen verschillen. Daarom kan het de moeite lonen om ook buiten de eigen regio te informeren. Hogescholen Adressen via of Universiteiten Particuliere opleidingsinstituten die opleiden voor landelijk erkende MBOen/of HBOdiploma s Adressen via Enkele van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB) Voorbeelden: ECABO, kenniscentrum voor kwalificaties in administratie en beveiliging (www.ecabo.nl) Kenteq, kenniscentrum voor kwalificaties in techniek (www.kenteq.nl) De OVDB investeert in instrumenten, kwaliteitsmonitoring en trainingen voor portfoliobegeleiders, maar voert zelf geen EVCprocedures uit. De OVDB biedt wel ondersteuning bij de invoering en uitvoering van EVCprocedures. (www.ovdb.nl) Overige organisaties Voorbeelden: IVIOOpleiding en Didactiek VigorPlaza Bij wie kunt u terecht voor een EVCprodedure? 11

6 4. Wat kunt u als ziekenhuis zelf doen? 5. Kosten en financiering van EVC Ervaring leert dat EVCprocedures meer rendement opleveren als de werkgever een actieve rol speelt bij de uitvoering. Voorbeelden: Leidinggevende van kandidaat actief betrekken bij verzamelen van bewijsmateriaal (denk aan aanwezigheid bij werkplekbezoek door trajectbegeleider of gesprek met trajectbegeleider) Praktijkopleiders opleiden tot portfoliobegeleiders. Portfoliobegeleiders ondersteunen EVCkandidaten bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het verwerken van het bewijsmateriaal in het portfolio Werkruimte, tijd, apparatuur, materiaal beschikbaar stellen voor afnemen van proeven van bekwaamheid Interne opleidingen door ROC of Hogeschool laten beoordelen. Doel: erkenning als EVK (Eerder Verworven Kwalificatie) Kosten De kosten van EVC variëren van nul tot enkele duizenden euro s. De uitvoerders van kosteloze EVCprocedures stellen als voorwaarde dat iemand zich inschrijft voor een opleidingstraject. De duurste EVCprocedures zijn procedures waarbij uitvoerders veel investeren in werkplekbezoek en proeven van bekwaamheid. Ontwikkelingsgerichte EVCprocedures kosten meer tijd en geld dan summatieve EVCprocedures. Individuele EVCprocedures zijn vaak duurder dan procedures voor groepen. Bij groepen kan een gezamenlijke introductie en het combineren van werkbezoeken kostenbesparend werken. De prijs van een EVCprocedure is overigens niet alleen een kwestie van geld. Voor een gemiddelde EVCprocedure is een werknemer tussen de acht en twintig uren aan tijd kwijt. Ook de inzet van leidinggevende en portfoliobegeleider kost tijd. Financiering Er zijn meerdere mogelijkheden voor werkgevers en voor werknemers om een EVCprocedure (deels) door anderen te laten financieren. Financieringsmogelijkheden voor werkgevers: Impulsregeling Beroepskolom van OCW (looptijd t/m 2006). Meer informatie via Bij reïntegratie of herintreding: CWI of gemeente Bij inschrijving voor opleidingstraject: door opleidingsinstituut Bijdrage door werknemer Financieringsmogelijkheden voor werknemers: (Bijdrage) door werkgever Bij inschrijving voor opleidingstraject, door opleidingsinstituut 12 Wat kunt u als ziekenhuis zelf doen? Kosten en financiering van EVC 13

7 6. Meer weten over EVC? Kenniscentrum EVC OVDB, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening Startpaginadochter Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) 14 Meer weten over EVC?

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Helpende Welzijn Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

TALENTENMAP. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Voor ervaringsbewijs: Helpdeskoperator. Datum opmaak:..

TALENTENMAP. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Voor ervaringsbewijs: Helpdeskoperator. Datum opmaak:.. TALENTENMAP Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Voor ervaringsbewijs: Helpdeskoperator Datum opmaak:.. VOORBEREIDING VAN DE AANVRAGER U vraagt een ervaringsbewijs aan voor: Helpdeskoperator Hierna

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma EVC stimuleert de inzetbaarheid van uw medewerkers Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten bezuinigen, gaan meer samenwerken en krijgen

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 STC B.V. en QRM BV STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! 2 EVC Trajecten 2013 STC B.V. en QRM BV realiseren gezamenlijk

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

3 juli 2007 PLW/2007/18216

3 juli 2007 PLW/2007/18216 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 juli 2007 PLW/2007/18216 Onderwerp Kwaliteit EVC Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Naar een coherent EVC-beleid Debby Peeters Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Beleidskader: Competentieagenda Situatie: vele bestaande EVC-initiatieven Fiche 4 Competentieagenda:

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan

EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds. EVC - Routeplan EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds EVC - Routeplan Inhoudsopgave Stap 1: oriëntatie en informeren Inleiding en toelichting op uw EVC-traject Schematisch overzicht EVC-procedure Start EVC-traject Persoonsgegeven

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria

Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria Beoordelingsinstrument erkenning opleidingen ESF 2007-2013 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Inleiding Beoordelingsaspecten en -criteria Normering en toepassing van criteria Begrippenlijst Toelichting

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod bedrijf bedrijf cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg competenties Arbeidsverklaring Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek

Nadere informatie

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie