Offerte Garantie Plan - Premie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte Garantie Plan - Premie"

Transcriptie

1 Offertenummer GPP Offertedatum Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Geachte heer Van Specimen, Graag bieden wij u deze offerte van een Garantie Plan aan. Met dit Garantie Plan heeft u een lijfrenteverzekering met garantie waarmee u uw (aanvulling op) pensioen regelt inclusief nabestaandenvoorziening. Wat is een lijfrenteverzekering? Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering waarvoor u periodiek een premie betaalt. Daardoor bent u verzekerd van extra inkomen op een bepaald moment. Een lijfrente bestaat uit een opbouwfase en een uitkeringsfase. Eerst sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. De premie die u hiervoor betaalt is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Nadert de verzekering de einddatum, dan bent u vrij om een lijfrente aan te schaffen bij een aanbieder die u wenst. Dit kan bij Erasmus Leven, maar dat hoeft niet. Daar laat u de lijfrente uitkeren. Over de lijfrenteuitkeringen betaalt u belasting. Verderop in de offerte staat nog meer belastingtechnische informatie over uw lijfrenteverzekering. Deze offerte ontvangt u via uw financieel adviseur naar aanleiding van een door u met hem/haar gevoerd adviesgesprek. Delta Lloyd Erasmus Leven is onderdeel van Delta Lloyd en biedt levensverzekeringen aan onder eigen naam. Met Delta Lloyd als moedermaatschappij zijn wij een solide zelfstandige speler in de markt voor vermogensopbouw, risicoverzekeringen en aanvullende pensioenvoorzieningen. Offerte In deze offerte geven wij u eerst een overzicht van de dekkingen die wij u aanbieden, welke premie u daarvoor moet betalen en welke kosten ingehouden worden. Verderop in de offerte leest u meer hierover en over de gebruikte begrippen, belastingtechnische zaken en andere (on)mogelijkheden die u heeft met het Garantie Plan. Voor het Garantie Plan is een financiële bijsluiter opgesteld volgens de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten. Gebruik de financiële bijsluiter voor u overgaat tot het afsluiten. Vergelijk deze financiële bijsluiter ook met de bijsluiter van andere soortgelijke producten. Leest u deze offerte goed door en vraag ook naar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden op onze website, Wij vertrouwen erop u met deze offerte een passende aanbieding te doen voor de door u gewenste lijfrenteverzekering. Wij zien uw aanvraag voor een Garantie Plan graag via uw financieel adviseur tegemoet. Heeft u nog vragen over deze offerte, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Met vriendelijke groet, Erasmus Leven Henk Buesink Hoofd Leven Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 1 van 10

2 Offertenummer GPP Offertedatum Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Verzekeringnemer Verzekerde T. van Specimen Aletta Jacobsstraat XA RIDDERKERK Burger Service Nummer Verzekerde T. van Specimen man, geboren Verzekering Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Verzekeringsvorm Garantie Plan - Premie Gegarandeerd eindkapitaal op ,00 Voorbeeld eindkapitaal op ,00 bij 4,00% Overlijdensrisicoverzekering tot gelijkblijvend kapitaal Als 110% van de opgebouwde waarde hoger is, dan wordt dit uitgekeerd Fiscale behandeling Fiscale behandeling verzekering Lijfrenteverzekering IB 2001 Verderop in de offerte kunt u meer lezen over de fiscaliteit van een Lijfrenteverzekering IB Premie Premie per maand van tot ,00 In het eerste jaar betaalt u 900,00 premie. Deze premie wordt gebruikt voor de: Opbouw van het gegarandeerde eindkapitaal 765,52 Overlijdensrisicoverzekering 32,48 Kosten 102,00 In totaal betaalt u ,00. Het geheel is de premiesom. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 2 van 10

3 Op de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op de verzekerde is een korting verleend i.v.m. het niet roken van de verzekerde. Kosten De kosten bedragen totaal over de hele looptijd gerekend 2.550,00 en bestaan uit: De eerste kosten 1.500,00 Dit zijn de kosten die wij maken voor het opmaken van de polis, voor de eventueel benodigde werkzaamheden voor medische acceptatie en voor het invoeren van de polis in onze administratie. Ook de kosten voor het ontwikkelen en bijvoorbeeld de promotie van het Garantie Plan zijn hierin inbegrepen. Deze kosten worden maandelijks verrekend over de hele looptijd van de verzekering en ingehouden op de opgebouwde waarde. Per maand is dit 5,00. De vaste maandelijkse doorlopende kosten De premieafhankelijke maandelijkse doorlopende kosten 2,00 per maand Dit zijn kosten die wij maken voor het onderhouden van de polis in onze administratie en bijvoorbeeld voor het uitvoeren van tussentijdse wijzigingen. Dit bedrag houden wij maandelijks in op de waardeopbouw. Het totaalbedrag dat wij inhouden aan maandelijkse kosten is 600,00. 2,00 per maand Dit zijn ook kosten die wij maken voor het onderhouden van de polis in onze administratie. Dit bedrag houden wij maandelijks in op de waardeopbouw. Het totaalbedrag dat wij inhouden aan maandelijkse kosten is 600,00. Het gemiddelde kostenpercentage is 0,891% per jaar. Het is een gemiddeld percentage over de hele looptijd van de verzekering. Als u uw Garantie Plan vóór de einddatum beëindigt, wordt de looptijd korter. Dit betekent dat het kostenpercentage over de uiteindelijke looptijd veel hoger kan uitvallen. De risicopremies voor de verzekeringsdekkingen zijn geen kosten. Deze hebben wij dus niet meegenomen in het kostenpercentage. LET OP! Het Garantie Plan is voor een spaardoel op lange termijn. Als u vóór het einde van de looptijd uw verzekering beëindigt, worden de resterende kosten in rekening gebracht en eventueel een boete. U ontvangt dan mogelijk minder dan de waarde die is opgebouwd of zelfs minder dan u aan premies heeft betaald! Het Garantie Plan heeft een gegarandeerde rente voor het spaardeel van 3%. Als u de verzekering eerder beëindigt en de rente in de markt is op dat moment hoger dan 3%, dan wordt een boete opgelegd. U ontvangt dan dus minder. Is de rente in de markt 3% of lager dan is er geen extra boete. Wel worden altijd de nog resterende kosten in mindering gebracht. U kunt uw polis altijd tussentijds wijzigen in plaats van beëindigen en aanpassen aan uw situatie. Uw kapitaal op einddatum of bij overlijden is 100% gegarandeerd. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 3 van 10

4 Algemeen Met het Garantie Plan kiest u voor een flexibele lijfrenteverzekering met garantie waarmee u uw (aanvulling op) pensioen regelt inclusief nabestaandenvoorziening. Flexibel U kunt het Garantie Plan tijdens de looptijd aanpassen aan uw veranderende levensomstandigheden. U kunt op ieder moment het gegarandeerde eindkapitaal en/of de nabestaandenvoorziening verhogen of verlagen, de premie die u betaalt aanpassen, tussentijds extra bijstorten of de datum wanneer het kapitaal uitgekeerd moet worden inkorten of verlengen. Zo kan het Garantie Plan meeveranderen naar de door u gewenste situatie. Garantie Zowel het kapitaal op de einddatum als de overlijdensrisicoverzekering(en) zijn volledig gegarandeerd. Het kapitaal op de einddatum is gegarandeerd omdat wij het deel van de premie dat gebruikt wordt voor de opbouw van het eindkapitaal voor u wegzetten tegen een gegarandeerde rente van 3%. Deze rente kunnen wij voor de hele looptijd garanderen omdat wij als levensverzekeraar voldoen aan strenge reserverings-eisen. De garantie is niet afhankelijk van de duur van de verzekering. Daarnaast deelt uw verzekering mee in de winst. De winst schrijven wij op uw verzekering bij in de vorm van een verhoging van het gegarandeerde eindkapitaal. Hierdoor kan uw gegarandeerde eindkapitaal hoger uitkomen dan het kapitaal dat wij bij aanvang garanderen. Eenmaal bijgeschreven winst blijft in uw verzekering. De regels voor de winstdeling en hoe dit precies werkt, leggen wij verderop in de offerte uit. Overlijdensrisicoverzekering De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarvoor een aparte premie is berekend. Deze overlijdensrisicoverzekering is een onderdeel van het Garantie Plan. De premie is inbegrepen in de totale premie die u betaalt voor uw Garantie Plan. Hiermee beperkt u de kosten voor het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Na een uitkering door overlijden wordt uw Garantie Plan beëindigd en volgen er geen uitkeringen meer. Bij het onderdeel Verzekering in deze offerte staat de door u gekozen overlijdensrisicoverzekering beschreven. In het Overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar verderop in deze offerte staat per verzekeringsjaar de hoogte van de verzekerde uitkering. De premie die u betaald voor de overlijdensrisicoverzekering wijzigt maandelijks. Deze is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en van de aanwezige opgebouwde waarde. In principe wordt de premie hiervoor méér naarmate de verzekerde ouder wordt. Daar staat tegenover dat de opgebouwde waarde in de verzekering het risico weer vermindert en daardoor de premie voor de overlijdensrisicoverzekering weer lager kan zijn. Niet-rokerkorting De verzekerde(n) heeft (hebben) aangegeven in aanmerking te komen voor de niet-rokerkorting. Op de overlijdensrisicopremie in deze offerte is daarom een korting toegepast in verband met het niet-roken van de verzekerde(n). Niet roken is gezond en dat wordt beloond met een korting op de risicopremie. Niet-roken houdt voor ons in dat de verzekerde(n) niet rookt (roken) en minimaal de 24 maanden voordat deze verzekering tot stand kwam, ook niet heeft (hebben) gerookt. Als de verzekerde(n) niet meer aan de voorwaarden voor de niet-rokerkorting voldoet (voldoen), moet de verzekeringnemer of de verzekerde Erasmus Leven hiervan direct en per aangetekende brief informeren. Wij zullen de niet-rokerkorting laten vervallen vanaf het moment dat de verzekerde(n) niet meer aan de voorwaarden voldoet (voldoen). Als (achteraf) blijkt dat de verzekerde(n) het rookgedrag onjuist heeft (hebben) opgegeven, dan zullen wij, als wij moeten uitkeren, het verzekerd bedrag bij overlijden met 50% verlagen. Wij mogen bij een medische keuring een test laten verrichten bij verzekerde(n) op de aanwezigheid van afbraakproducten van nicotine. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 4 van 10

5 Nadere fiscale informatie U heeft aangegeven dat uw nieuwe verzekering een lijfrenteverzekering moet worden. Met een lijfrenteverzekering kunt u met belastingvoordeel sparen voor extra inkomsten naast uw pensioen en een nabestaandenvoorziening treffen voor uw nabestaanden. De premie die u betaalt voor deze verzekering is in principe aftrekbaar voor de belasting. Hieraan zijn wel grenzen en voorwaarden verbonden. Algemene fiscale uitleg over de lijfrenteverzekering Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. U moet het opgebouwde tegoed van uw lijfrenteverzekering volgens de huidige regels uiterlijk op 70-jarige leeftijd gebruiken op één van de volgende twee manieren: U sluit daarna een oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente af bij een levensverzekeringsmaatschappij. De lijfrente geeft recht op vaste en gelijke periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen eindigen uiterlijk bij overlijden van degene die de uitkeringen ontvangt. U koopt daarna bij een bank of andere financiële instelling een recht op een uitkering in termijnen. Belasting betalen over de uitkering Ontvangt u lijfrente-uitkeringen van uw verzekeraar of bank? Dan moet u over de uitkeringen inkomstenbelasting betalen. Maar eerst zal de verzekeraar of bank loonbelasting inhouden op uw uitkeringen. Die loonbelasting verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u alle betaalde premies volledig afgetrokken? Dan worden de uitkeringen die u ontvangt volledig belast. Heeft u niet alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u niet alle premies die u heeft betaald afgetrokken? Of heeft u de betaalde premies gedeeltelijk afgetrokken? Dan wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de belasting die u moet betalen. U hoeft dan pas belasting te betalen over de uitkeringen als deze in totaal meer zijn dan het bedrag van de niet afgetrokken premies. Dit noemen wij de saldomethode. U moet zelf aantonen dat u betaalde premies niet of niet volledig heeft afgetrokken. Ook bij de inhouding van loonbelasting kan uw verzekeraar of bank al rekening houden met de saldomethode. Uw verzekeraar of bank zal dat echter alleen doen als u een brief van uw belastingkantoor heeft waarin het door u niet afgetrokken bedrag staat. Die brief noemen wij de saldoverklaring. Deze verklaring kunt u het best opsturen voordat de uitkeringen ingaan. Sinds 2010 wordt bij het berekenen van de belasting die u moet betalen, in de saldomethode rekening gehouden met maximaal 2.269,- per jaar aan niet afgetrokken premies. Met de niet afgetrokken premies van de jaren tot en met 2009 wordt nog volledig rekening gehouden. Let op! Laat u het geld op een andere manier uitkeren? Laat u het tegoed bijvoorbeeld in één keer uitkeren? Dan staat dit gelijk aan afkoop. Meer over de fiscale gevolgen als u de verzekering afkoopt leest u verderop. Premieaftrek Als uw lijfrenteverzekering voldoet aan de wettelijke regels en de toegestane lijfrentevormen verzekert zijn, dan valt uw verzekering in Box 1. De premie die u betaalt, kunt u aftrekken van uw inkomen in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voorwaarden voor premieaftrek U kunt de premie die u betaalt voor uw (tijdelijke) oudedags- en nabestaandenlijfrente aftrekken van uw inkomen in Box 1. U moet dan wel genoeg ruimte hebben voor premieaftrek. Aftrek is mogelijk op grond van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Als u ondernemer bent, krijgt u onder voorwaarden nog extra premieaftrek bij omzetting van uw oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrente. Uw lijfrenteverzekering moet worden behandeld volgens wettelijke voorwaarden. Bij verboden handelingen volgen in beginsel fiscale sancties. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 5 van 10

6 Jaarruimte U kunt de betaalde premie aftrekken op grond van uw jaarruimte. Uw jaarruimte moet volgens een formule worden berekend. Daarbij is ook de aangroei van uw pensioen van belang. Als u pensioen opbouwt, ontvangt u de opgave van uw pensioenaangroei (factor A) jaarlijks van uw pensioenuitvoerder. Voor de berekening van uw jaarruimte moet u uitgaan van uw inkomen en pensioenaangroei in het voorafgaande jaar. Uw jaarruimte 2012 (gemaximeerd) moet u dus berekenen op grond van uw gegevens over Als u (een deel van) uw onderneming staakte, mag u op verzoek uitgaan van de gegevens van het stakingsjaar. In dat geval mag u de stakingswinst in het jaar daarna niet nogmaals meenemen in de berekening. Reserveringsruimte Gebruikt u (een deel van) uw jaarruimte niet, bijvoorbeeld omdat uw daadwerkelijke betaalde lijfrentepremie minder is dan uw jaarruimte, dan kunt u deze ongebruikte jaarruimte in de volgende zeven kalenderjaren gebruiken via de reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte is gelijk aan uw ongebruikte jaarruimte van de zeven voorafgaande jaren, maar is maximaal 17% van uw premiegrondslag met een maximum. Bent u bij het begin van het kalenderjaar 55 jaar of ouder, dan wordt dit maximum bedrag verhoogd. Er bestaat geen rangorde in het benutten van jaarruimte of reserveringsruimte. Aangezien onbenutte jaarruimte na zeven jaar vervalt, kan het gunstig zijn uw lijfrentepremies eerst (zoveel mogelijk) via uw reserveringsruimte en vervolgens via uw jaarruimte in aftrek te brengen. Extra aftrek voor ondernemers Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op via een werkgever. U mag jaarlijks een deel van uw winst op uw balans apart zetten voor een oudedagsreserve. U kunt deze oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Deze omzetting levert u extra premieaftrek op. Als u uw onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en daarmee stakingswinst behaalt, kunt u de stakingswinst tot een bepaald maximum omzetten in een lijfrente. Hierdoor stelt u belastingheffing uit. Ook deze omzetting levert u extra premieaftrek op. Lijfrentevormen Hieronder vindt u een omschrijving van de toegestane lijfrentevormen in Box 1. Als uw lijfrenteverzekering aan deze vorm voldoet en u heeft genoeg ruimte voor premieaftrek dan kunt u de betaalde premie in principe aftrekken in Box 1. Ook combinaties van deze lijfrentevormen zijn toegestaan. 1. Oudedagslijfrente Een levenslange lijfrente die toekomt aan de belastingplichtige, uiterlijk ingaat in het jaar waarin hij 70 jaar wordt en eindigt bij diens overlijden. De belastingplichtige is verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde op de polis. 2. Nabestaandenlijfrente Een levenslange of tijdelijke lijfrente die direct ingaat na het overlijden van de belastingplichtige of zijn (ex- )echtgeno(o)t(e)/partner en toekomt aan een natuurlijk persoon. Een nabestaandenlijfrente die toekomt aan één van hun bloed- of aanverwanten moet levenslang zijn of uiterlijk eindigen op het moment dat de gerechtigde 30 jaar wordt. Als de gerechtigde van de nabestaandenlijfrente recht heeft op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) is het toegestaan dat de nabestaandenlijfrente niet direct ingaat na het overlijden, maar pas op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt. 3. Tijdelijke oudedagslijfrente Een tijdelijke lijfrente die toekomt aan de belastingplichtige mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin hij 65 jaar wordt, maar uiterlijk ingaan in het jaar waarin hij 70 jaar wordt. De looptijd van de verzekering moet minimaal 5 jaar zijn. Het totaal van de termijnen mag per jaar (beoordeeld naar het moment van premiebetaling) niet meer zijn dan ,00 (2012). Afkoop Koopt u uw lijfrente af? Of laat u uw lijfrente niet uitbetalen als een (tijdelijke) oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een uitkering in termijnen? Dan moet u naast inkomstenbelasting mogelijk ook 20% revisierente (boet) betalen over de afkoopsom. Is de afkoopsom van uw lijfrente meer dan 4.242,00? Dan houdt Erasmus Leven daarop direct 52% loonbelasting en 20% revisierente in. Kleine afkoopsom Is uw afkoopsom in 2012 niet hoger dan 4.242,00? Dan houdt Erasmus Leven inkomstenbelasting in over de afkoopsom, net zoals over een uitkeringstermijn. U hoeft in dat geval geen revisierente te betalen. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 6 van 10

7 Heeft u alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u alle betaalde premies volledig afgetrokken? Dan wordt de afkoopsom die u ontvangt volledig belast, of als dit hoger is de totale som van de afgetrokken premie. Heeft u niet alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u niet alle premies die u heeft betaald afgetrokken? Of heeft u de betaalde premies gedeeltelijk afgetrokken? Dan wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de belasting die u moet betalen. U hoeft dan pas belasting te betalen over de afkoopsom als dit meer is dan het bedrag van de niet afgetrokken premies. Dit noemen wij de saldomethode. U moet zelf aantonen dat u betaalde premies niet of niet volledig heeft afgetrokken. Deze zogenoemde saldomethode staat hierboven ook nog uitgewerkt. Advies is belangrijk Rondom de fiscale af- en behandeling van levensverzekeringen gelden veel regels. Zo ook voor uw verzekering. Extra aandacht is vereist voor het geval er sprake is van voortzetting van een oude verzekering. Uw financieel adviseur kan u hierover alles vertellen en u daarin uitgebreid adviseren. Winstdeling Uw Garantie Plan is een verzekering met een gegarandeerd verzekerd kapitaal. Ook heeft u recht op een winstdeling. Hoe die winstdeling werkt, wordt hierna uitgelegd. Winstdeling op basis van het U-rendement, wat is dat? De premie die u voor uw Garantie Plan betaalt, bestaat uit drie delen. Een deel voor kosten, een deel voor de overlijdensrisicoverzekering(en) en een deel om uw gegarandeerde kapitaal op te bouwen. Over de premie om uw kapitaal op te bouwen, krijgt u een vaste rente. Zo weet u aan het begin van de looptijd al, wat uw gegarandeerde kapitaal op de einddatum is. Bovenop dit gegarandeerde kapitaal heeft u recht op winstdeling. Deze winstdeling is gebaseerd op het zogeheten U-rendement en is onafhankelijk van de resultaten van Erasmus Leven. De winstdeling verhoogt uw gegarandeerde kapitaal. Bijgeschreven winstdeling kunt u dan ook niet meer kwijtraken. Wat is het U-rendement? Het U-rendement is het rendement van een pakket staatsleningen (euro-obligatieleningen). Het U-rendement wordt maandelijks vastgesteld en verstrekt door het Verbond van Verzekeraars. De informatie is ook te vinden op Hoe werkt de winstdeling? Als de rente van het U-rendement boven de 3,5% komt, dan is er sprake van winst. Deze winst is voor u! En u bouwt daarmee extra kapitaal op. Ook dit extra kapitaal is gegarandeerd. Hoe hoger en langer de rente boven de 3,5% is, hoe meer winstdeling en dus extra kapitaal u krijgt. Blijft de rente daaronder, dan gebeurt er niets en behoud u het gegarandeerde kapitaal. Ook het extra kapitaal dat u heeft gekregen in de tijd dat de rente van het U-rendement boven de 3,5% stond. Maandelijks wordt bepaald of er winstdeling bijgeschreven wordt of niet. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de winstdeling. Gelet op de huidige marktontwikkelingen en de lage rentestanden op dit moment is het niet aannemelijk dat er op basis van het U-rendement op korte termijn winstdeling plaats zal vinden. Premiebetaling De premie is het bedrag dat u tijdens de afgesproken periode betaalt. Van deze premie worden de diverse dekkingen en de kosten betaald. Het overige deel wordt gebruikt voor het opbouwen van het gegarandeerde eindkapitaal. U moet premie betalen tot de einddatum van de premiebetaling of tot en met de premietermijn waarin het overlijden van de verzekerde of één van de verzekerden plaatsvindt. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 7 van 10

8 Gezondheidswaarborgen Door de verzekerde dient bij deze verzekeringsvorm in eerste instantie een volledig ingevulde gezondheidsverklaring te worden ingeleverd. Op grond van gelijktijdig of eerder gesloten verzekeringen met een overlijdensrisico, ongeacht bij welke verzekeraar dat is, kunnen afwijkende gezondheidswaarborgen worden gevraagd. Bij het opstellen van deze offerte is er van uit gegaan dat de verzekerde een goede gezondheid geniet. Het is niet uitgesloten dat bij acceptatie van de verzekering door de maatschappij een verhoging van de premie zal worden voorgesteld of bepaalde dekkingen worden uitgesloten. U ontvangt dan uiteraard een nieuw voorstel. Overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar Deze tabel bevat de cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar. Uitgangspunt is dat de verzekering niet wijzigt. Ontwikkeling van de waardes aan het eind van het jaar Jaar Verzekerd bij overlijden van de verzekerde bij begin van het jaar Opgebouwde waarde zonder winstdeling Afkoopwaarde zonder winstdeling Afkoopwaarde met voorbeeldwinstdeling op 4% Afkoopwaarde met historische winstdeling op 4,7% Premievrije waarde zonder winstdeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 194,43 930, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 203,75 952, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Het gegarandeerde eindkapitaal op de einddatum is ,00(bij 0% winstdeling). Het nettorendement op de ingelegde premies op de einddatum is dan 1,25%. Op basis van het gemiddelde historische winstdelingspercentage 4,66% zou het uit te keren bedrag op de einddatum ,00 zijn. Aan de hoogte van dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend; het betreft slechts een voorbeeld. Omdat de winstdelingshistorie van het u-rendement korter is dan twintig jaar, is het historisch winstdelingspercentage niet uitsluitend gebaseerd op de eigen historie. De eigen historie is daarom aangevuld tot twintig jaar door middel van een relevante indexreeks. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 8 van 10

9 LET OP! Het Garantie Plan is voor een spaardoel op lange termijn. Als u vóór het einde van de looptijd uw verzekering beëindigt, worden de resterende kosten in rekening gebracht en eventueel een boete. U ontvangt dan mogelijk minder dan de waarde die is opgebouwd of zelfs minder dan u aan premies heeft betaald! Het Garantie Plan heeft een gegarandeerde rente voor het spaardeel van 3%. Als u de verzekering eerder beëindigt en de rente in de markt is op dat moment hoger dan 3%, dan wordt een boete opgelegd. U ontvangt dan dus minder. Is de rente in de markt 3% of lager dan is er geen extra boete. Wel worden altijd de nog resterende kosten in mindering gebracht. U kunt uw polis altijd tussentijds wijzigen in plaats van beëindigen en aanpassen aan uw situatie. Uw kapitaal op einddatum of bij overlijden is 100% gegarandeerd. Toelichting bij het overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar Verzekerde bedragen bij overlijden De verzekerde bedragen bij overlijden zijn de verzekerde uitkeringen op basis van de overlijdensrisico verzekering(en). Deze zijn afgestemd op de opgebouwde waarde in uw verzekering. Als de verzekerde overlijdt, krijgt de begunstigde het afgesproken bedrag. Als gekozen is voor een bedrag als overlijdensdekking en als 110% van de opgebouwde waarde hoger is, dan wordt dit bedrag uitgekeerd. Opgebouwde waarde De opgebouwde waarde is de waarde die opgebouwd is in uw verzekering. Afkoopwaarde De afkoopwaarde is het bedrag dat bij afkoop (voortijdige beëindiging) aan u wordt uitgekeerd. Dit is de opgebouwde waarde verminderd met kosten en een eventuele boete. Deze kosten en de eventuele boete brengen wij alleen in rekening als de verzekering voor de einddatum wordt beëindigd. De kosten voor afkoop zijn 150,- plus de contante waarde van de eerste kosten (berekend op 3%) die bij het afsluiten van de verzekering gemaakt zijn. Wij verdelen de kosten over de looptijd van de verzekering. Dit is afhankelijk van de soort kosten. Bij het onderdeel kosten in deze offerte kunt u lezen om welke kosten het gaat. Bij afkoop zijn deze nog niet volledig betaald en brengen we het resterende deel alsnog in rekening. De boete wordt alleen in rekening gebracht als het U-rendement bij afkoop hoger is dan 3%. Dit omdat wij dan verlies lijden. Door de afkoop moeten wij voortijdig het door ons belegde vermogen verkopen dat opgebouwd is met de door u betaalde premies. De boete is dan het verschil tussen het op het moment van afkoop geldende U-rendement -/- 3% maal de nog resterende duur van de verzekering in jaren (naar boven afgerond). De boete is nooit hoger dan 15% van de opgebouwde waarde. Premievrije waarde De premievrije waarde is van belang als u wilt stoppen met het betalen van de premies, maar u de verzekering niet wilt beëindigen. Het gegarandeerde eindkapitaal wordt dan verlaagd omdat niet alle premies meer worden betaald. Dit verlaagde eindkapitaal wordt de premievrije waarde genoemd en blijft gegarandeerd. Maakt u de verzekering premievrij, dan worden de overlijdensrisicoverzekeringen 90% van de opgebouwde waarde en komen eventuele aanvullende verzekeringen te vervallen. Bij het bepalen van de premievrije waarde worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 150,- plus de contante waarde van de eerste kosten (berekend op 3%) die bij het afsluiten van de verzekering gemaakt zijn. Wij verdelen deze over de looptijd van de verzekering. Dit is afhankelijk van de soort kosten. Bij het onderdeel kosten in deze offerte kunt u lezen om welke kosten het gaat. Deze zijn dan nog niet betaald en brengen wij alsnog in rekening. Ook de contante waarde van onze toekomstige maandelijkse kosten (berekend op 3%) tot een bedrag van 2,- euro per maand voor het in stand houden van de verzekering brengen wij in rekening. Al deze kosten verlagen dus de premievrije waarde. De verzekering blijft wel meedelen in de winst. Toelichting persoonsgegevens Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 9 van 10

10 Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Daarom kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u opvragen bij uw financiële instelling. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars De volledige tekst van de Gedragscode is ook te raadplegen via de site van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). Klachtenregeling Klachten en geschillen over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze geoffreerde verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: - Intern klachtenbureau Erasmus Leven, Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam, www. erasmusleven.nl. Wanneer het oordeel van Erasmus Leven voor u niet bevredigend is kunt u contact opnemen met: - Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Herroepingsrecht De verzekeringnemer(s) kan (kunnen) de verzekering binnen 30 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. Code Rendement en Risico Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV, onder nummer geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam, en onderschrijft de Code Rendement en Risico. De rentestand tijdens de looptijd van de levensverzekering is van invloed op de hoogte van de winstdeling. De gehanteerde winstdelingspercentages zijn gebaseerd op renteopbrengsten uit het verleden en bieden daarom geen garantie voor de toekomst. Behoudens het gegarandeerde eindkapitaal en de risicoverzekering(en) zijn de gepresenteerde bedragen uitsluitend bedoeld als voorbeeld en niet als garantie of prognose. De gepresenteerde bedragen zijn netto-bedragen, d.w.z. er is steeds rekening gehouden met premies voor Verzekerde risico's, alsmede met gedurende de looptijd van het contract ingehouden kosten. Geldigheid offerte en ingangsdatum verzekering Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moeten dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Als niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde termijn kunnen de geoffreerde kapitalen en/of dekkingen een wijziging ondergaan. Als de geoffreerde ingangsdatum van de verzekering na de geldigheidsduur ligt is de offerte uitsluitend indicatief. Ook is deze offerte uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie door Erasmus Leven en de fiscale mogelijkheden met betrekking tot de gekozen verzekeringsvorm. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 10 van 10

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrente? Inhoudsopgave 1 vrijkomende lijfrente 2 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrente vrij komt? 2 1.2 laten uitkeren of laten doorgroeien? 2 1.3 Moet

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting

Inleiding. Inhoud. uw verzekering en de inkomstenbelasting uw verzekering en de inkomstenbelasting Inleiding In deze brochure vindt u algemene fiscale informatie over uw kapitaal- of lijfrenteverzekering naar de stand van de wetgeving per 1 januari 2011. Deze

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer. Rotterdam, Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer..

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering

Inhoud. vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering vragen en antwoorden over de AOW-leeftijdsverhoging en de oudedagslijfrente verzekering Inhoud 1 Onze brief 2 1.1 Waarom krijg ik een brief van de Onderlinge s-gravenhage? 2 2 De toelichting bij onze brief

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015

Fiscale informatie voor het jaar 2015. Onderwerpen. Schijventarief 2015 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2015 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering, lijfrente - verzekering,

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013

Fiscale informatie voor het jaar Onderwerpen. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2013 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2013 In deze brochure vindt u algemene informatie over de behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering in de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

ZZP GarantiePlusPensioen

ZZP GarantiePlusPensioen ZZP GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor de zelfstandige zonder personeel ZZP GarantiePlusPensioen Zekerheid voor nu en later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Gegarandeerd rendement

Nadere informatie

Als u bedragen betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2008 voor aftrek in aanmerking komen

Als u bedragen betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2008 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T83 (2135) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool

Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Hulp bij het invullen van de Jaarruimtetool Wat is jaarruimte? De jaarruimte is het maximale bedrag dat u met belastingaftrek elk jaar opzij mag zetten voor het aanvullen van uw pensioen. Voor het berekenen

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie