Offerte Garantie Plan - Premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte Garantie Plan - Premie"

Transcriptie

1 Offertenummer GPP Offertedatum Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Geachte heer Van Specimen, Graag bieden wij u deze offerte van een Garantie Plan aan. Met dit Garantie Plan heeft u een lijfrenteverzekering met garantie waarmee u uw (aanvulling op) pensioen regelt inclusief nabestaandenvoorziening. Wat is een lijfrenteverzekering? Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering waarvoor u periodiek een premie betaalt. Daardoor bent u verzekerd van extra inkomen op een bepaald moment. Een lijfrente bestaat uit een opbouwfase en een uitkeringsfase. Eerst sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. De premie die u hiervoor betaalt is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Nadert de verzekering de einddatum, dan bent u vrij om een lijfrente aan te schaffen bij een aanbieder die u wenst. Dit kan bij Erasmus Leven, maar dat hoeft niet. Daar laat u de lijfrente uitkeren. Over de lijfrenteuitkeringen betaalt u belasting. Verderop in de offerte staat nog meer belastingtechnische informatie over uw lijfrenteverzekering. Deze offerte ontvangt u via uw financieel adviseur naar aanleiding van een door u met hem/haar gevoerd adviesgesprek. Delta Lloyd Erasmus Leven is onderdeel van Delta Lloyd en biedt levensverzekeringen aan onder eigen naam. Met Delta Lloyd als moedermaatschappij zijn wij een solide zelfstandige speler in de markt voor vermogensopbouw, risicoverzekeringen en aanvullende pensioenvoorzieningen. Offerte In deze offerte geven wij u eerst een overzicht van de dekkingen die wij u aanbieden, welke premie u daarvoor moet betalen en welke kosten ingehouden worden. Verderop in de offerte leest u meer hierover en over de gebruikte begrippen, belastingtechnische zaken en andere (on)mogelijkheden die u heeft met het Garantie Plan. Voor het Garantie Plan is een financiële bijsluiter opgesteld volgens de voorschriften van de Autoriteit Financiële Markten. Gebruik de financiële bijsluiter voor u overgaat tot het afsluiten. Vergelijk deze financiële bijsluiter ook met de bijsluiter van andere soortgelijke producten. Leest u deze offerte goed door en vraag ook naar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden op onze website, Wij vertrouwen erop u met deze offerte een passende aanbieding te doen voor de door u gewenste lijfrenteverzekering. Wij zien uw aanvraag voor een Garantie Plan graag via uw financieel adviseur tegemoet. Heeft u nog vragen over deze offerte, neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Met vriendelijke groet, Erasmus Leven Henk Buesink Hoofd Leven Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 1 van 10

2 Offertenummer GPP Offertedatum Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Verzekeringnemer Verzekerde T. van Specimen Aletta Jacobsstraat XA RIDDERKERK Burger Service Nummer Verzekerde T. van Specimen man, geboren Verzekering Ingangsdatum verzekering Einddatum verzekering Verzekeringsvorm Garantie Plan - Premie Gegarandeerd eindkapitaal op ,00 Voorbeeld eindkapitaal op ,00 bij 4,00% Overlijdensrisicoverzekering tot gelijkblijvend kapitaal Als 110% van de opgebouwde waarde hoger is, dan wordt dit uitgekeerd Fiscale behandeling Fiscale behandeling verzekering Lijfrenteverzekering IB 2001 Verderop in de offerte kunt u meer lezen over de fiscaliteit van een Lijfrenteverzekering IB Premie Premie per maand van tot ,00 In het eerste jaar betaalt u 900,00 premie. Deze premie wordt gebruikt voor de: Opbouw van het gegarandeerde eindkapitaal 765,52 Overlijdensrisicoverzekering 32,48 Kosten 102,00 In totaal betaalt u ,00. Het geheel is de premiesom. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 2 van 10

3 Op de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op de verzekerde is een korting verleend i.v.m. het niet roken van de verzekerde. Kosten De kosten bedragen totaal over de hele looptijd gerekend 2.550,00 en bestaan uit: De eerste kosten 1.500,00 Dit zijn de kosten die wij maken voor het opmaken van de polis, voor de eventueel benodigde werkzaamheden voor medische acceptatie en voor het invoeren van de polis in onze administratie. Ook de kosten voor het ontwikkelen en bijvoorbeeld de promotie van het Garantie Plan zijn hierin inbegrepen. Deze kosten worden maandelijks verrekend over de hele looptijd van de verzekering en ingehouden op de opgebouwde waarde. Per maand is dit 5,00. De vaste maandelijkse doorlopende kosten De premieafhankelijke maandelijkse doorlopende kosten 2,00 per maand Dit zijn kosten die wij maken voor het onderhouden van de polis in onze administratie en bijvoorbeeld voor het uitvoeren van tussentijdse wijzigingen. Dit bedrag houden wij maandelijks in op de waardeopbouw. Het totaalbedrag dat wij inhouden aan maandelijkse kosten is 600,00. 2,00 per maand Dit zijn ook kosten die wij maken voor het onderhouden van de polis in onze administratie. Dit bedrag houden wij maandelijks in op de waardeopbouw. Het totaalbedrag dat wij inhouden aan maandelijkse kosten is 600,00. Het gemiddelde kostenpercentage is 0,891% per jaar. Het is een gemiddeld percentage over de hele looptijd van de verzekering. Als u uw Garantie Plan vóór de einddatum beëindigt, wordt de looptijd korter. Dit betekent dat het kostenpercentage over de uiteindelijke looptijd veel hoger kan uitvallen. De risicopremies voor de verzekeringsdekkingen zijn geen kosten. Deze hebben wij dus niet meegenomen in het kostenpercentage. LET OP! Het Garantie Plan is voor een spaardoel op lange termijn. Als u vóór het einde van de looptijd uw verzekering beëindigt, worden de resterende kosten in rekening gebracht en eventueel een boete. U ontvangt dan mogelijk minder dan de waarde die is opgebouwd of zelfs minder dan u aan premies heeft betaald! Het Garantie Plan heeft een gegarandeerde rente voor het spaardeel van 3%. Als u de verzekering eerder beëindigt en de rente in de markt is op dat moment hoger dan 3%, dan wordt een boete opgelegd. U ontvangt dan dus minder. Is de rente in de markt 3% of lager dan is er geen extra boete. Wel worden altijd de nog resterende kosten in mindering gebracht. U kunt uw polis altijd tussentijds wijzigen in plaats van beëindigen en aanpassen aan uw situatie. Uw kapitaal op einddatum of bij overlijden is 100% gegarandeerd. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 3 van 10

4 Algemeen Met het Garantie Plan kiest u voor een flexibele lijfrenteverzekering met garantie waarmee u uw (aanvulling op) pensioen regelt inclusief nabestaandenvoorziening. Flexibel U kunt het Garantie Plan tijdens de looptijd aanpassen aan uw veranderende levensomstandigheden. U kunt op ieder moment het gegarandeerde eindkapitaal en/of de nabestaandenvoorziening verhogen of verlagen, de premie die u betaalt aanpassen, tussentijds extra bijstorten of de datum wanneer het kapitaal uitgekeerd moet worden inkorten of verlengen. Zo kan het Garantie Plan meeveranderen naar de door u gewenste situatie. Garantie Zowel het kapitaal op de einddatum als de overlijdensrisicoverzekering(en) zijn volledig gegarandeerd. Het kapitaal op de einddatum is gegarandeerd omdat wij het deel van de premie dat gebruikt wordt voor de opbouw van het eindkapitaal voor u wegzetten tegen een gegarandeerde rente van 3%. Deze rente kunnen wij voor de hele looptijd garanderen omdat wij als levensverzekeraar voldoen aan strenge reserverings-eisen. De garantie is niet afhankelijk van de duur van de verzekering. Daarnaast deelt uw verzekering mee in de winst. De winst schrijven wij op uw verzekering bij in de vorm van een verhoging van het gegarandeerde eindkapitaal. Hierdoor kan uw gegarandeerde eindkapitaal hoger uitkomen dan het kapitaal dat wij bij aanvang garanderen. Eenmaal bijgeschreven winst blijft in uw verzekering. De regels voor de winstdeling en hoe dit precies werkt, leggen wij verderop in de offerte uit. Overlijdensrisicoverzekering De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarvoor een aparte premie is berekend. Deze overlijdensrisicoverzekering is een onderdeel van het Garantie Plan. De premie is inbegrepen in de totale premie die u betaalt voor uw Garantie Plan. Hiermee beperkt u de kosten voor het afsluiten van een losse overlijdensrisicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering keert uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Na een uitkering door overlijden wordt uw Garantie Plan beëindigd en volgen er geen uitkeringen meer. Bij het onderdeel Verzekering in deze offerte staat de door u gekozen overlijdensrisicoverzekering beschreven. In het Overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar verderop in deze offerte staat per verzekeringsjaar de hoogte van de verzekerde uitkering. De premie die u betaald voor de overlijdensrisicoverzekering wijzigt maandelijks. Deze is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en van de aanwezige opgebouwde waarde. In principe wordt de premie hiervoor méér naarmate de verzekerde ouder wordt. Daar staat tegenover dat de opgebouwde waarde in de verzekering het risico weer vermindert en daardoor de premie voor de overlijdensrisicoverzekering weer lager kan zijn. Niet-rokerkorting De verzekerde(n) heeft (hebben) aangegeven in aanmerking te komen voor de niet-rokerkorting. Op de overlijdensrisicopremie in deze offerte is daarom een korting toegepast in verband met het niet-roken van de verzekerde(n). Niet roken is gezond en dat wordt beloond met een korting op de risicopremie. Niet-roken houdt voor ons in dat de verzekerde(n) niet rookt (roken) en minimaal de 24 maanden voordat deze verzekering tot stand kwam, ook niet heeft (hebben) gerookt. Als de verzekerde(n) niet meer aan de voorwaarden voor de niet-rokerkorting voldoet (voldoen), moet de verzekeringnemer of de verzekerde Erasmus Leven hiervan direct en per aangetekende brief informeren. Wij zullen de niet-rokerkorting laten vervallen vanaf het moment dat de verzekerde(n) niet meer aan de voorwaarden voldoet (voldoen). Als (achteraf) blijkt dat de verzekerde(n) het rookgedrag onjuist heeft (hebben) opgegeven, dan zullen wij, als wij moeten uitkeren, het verzekerd bedrag bij overlijden met 50% verlagen. Wij mogen bij een medische keuring een test laten verrichten bij verzekerde(n) op de aanwezigheid van afbraakproducten van nicotine. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 4 van 10

5 Nadere fiscale informatie U heeft aangegeven dat uw nieuwe verzekering een lijfrenteverzekering moet worden. Met een lijfrenteverzekering kunt u met belastingvoordeel sparen voor extra inkomsten naast uw pensioen en een nabestaandenvoorziening treffen voor uw nabestaanden. De premie die u betaalt voor deze verzekering is in principe aftrekbaar voor de belasting. Hieraan zijn wel grenzen en voorwaarden verbonden. Algemene fiscale uitleg over de lijfrenteverzekering Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. U moet het opgebouwde tegoed van uw lijfrenteverzekering volgens de huidige regels uiterlijk op 70-jarige leeftijd gebruiken op één van de volgende twee manieren: U sluit daarna een oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente af bij een levensverzekeringsmaatschappij. De lijfrente geeft recht op vaste en gelijke periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen eindigen uiterlijk bij overlijden van degene die de uitkeringen ontvangt. U koopt daarna bij een bank of andere financiële instelling een recht op een uitkering in termijnen. Belasting betalen over de uitkering Ontvangt u lijfrente-uitkeringen van uw verzekeraar of bank? Dan moet u over de uitkeringen inkomstenbelasting betalen. Maar eerst zal de verzekeraar of bank loonbelasting inhouden op uw uitkeringen. Die loonbelasting verrekent u in uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u alle betaalde premies volledig afgetrokken? Dan worden de uitkeringen die u ontvangt volledig belast. Heeft u niet alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u niet alle premies die u heeft betaald afgetrokken? Of heeft u de betaalde premies gedeeltelijk afgetrokken? Dan wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de belasting die u moet betalen. U hoeft dan pas belasting te betalen over de uitkeringen als deze in totaal meer zijn dan het bedrag van de niet afgetrokken premies. Dit noemen wij de saldomethode. U moet zelf aantonen dat u betaalde premies niet of niet volledig heeft afgetrokken. Ook bij de inhouding van loonbelasting kan uw verzekeraar of bank al rekening houden met de saldomethode. Uw verzekeraar of bank zal dat echter alleen doen als u een brief van uw belastingkantoor heeft waarin het door u niet afgetrokken bedrag staat. Die brief noemen wij de saldoverklaring. Deze verklaring kunt u het best opsturen voordat de uitkeringen ingaan. Sinds 2010 wordt bij het berekenen van de belasting die u moet betalen, in de saldomethode rekening gehouden met maximaal 2.269,- per jaar aan niet afgetrokken premies. Met de niet afgetrokken premies van de jaren tot en met 2009 wordt nog volledig rekening gehouden. Let op! Laat u het geld op een andere manier uitkeren? Laat u het tegoed bijvoorbeeld in één keer uitkeren? Dan staat dit gelijk aan afkoop. Meer over de fiscale gevolgen als u de verzekering afkoopt leest u verderop. Premieaftrek Als uw lijfrenteverzekering voldoet aan de wettelijke regels en de toegestane lijfrentevormen verzekert zijn, dan valt uw verzekering in Box 1. De premie die u betaalt, kunt u aftrekken van uw inkomen in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voorwaarden voor premieaftrek U kunt de premie die u betaalt voor uw (tijdelijke) oudedags- en nabestaandenlijfrente aftrekken van uw inkomen in Box 1. U moet dan wel genoeg ruimte hebben voor premieaftrek. Aftrek is mogelijk op grond van de jaarruimte en/of de reserveringsruimte. Als u ondernemer bent, krijgt u onder voorwaarden nog extra premieaftrek bij omzetting van uw oudedagsreserve en/of stakingswinst in een lijfrente. Uw lijfrenteverzekering moet worden behandeld volgens wettelijke voorwaarden. Bij verboden handelingen volgen in beginsel fiscale sancties. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 5 van 10

6 Jaarruimte U kunt de betaalde premie aftrekken op grond van uw jaarruimte. Uw jaarruimte moet volgens een formule worden berekend. Daarbij is ook de aangroei van uw pensioen van belang. Als u pensioen opbouwt, ontvangt u de opgave van uw pensioenaangroei (factor A) jaarlijks van uw pensioenuitvoerder. Voor de berekening van uw jaarruimte moet u uitgaan van uw inkomen en pensioenaangroei in het voorafgaande jaar. Uw jaarruimte 2012 (gemaximeerd) moet u dus berekenen op grond van uw gegevens over Als u (een deel van) uw onderneming staakte, mag u op verzoek uitgaan van de gegevens van het stakingsjaar. In dat geval mag u de stakingswinst in het jaar daarna niet nogmaals meenemen in de berekening. Reserveringsruimte Gebruikt u (een deel van) uw jaarruimte niet, bijvoorbeeld omdat uw daadwerkelijke betaalde lijfrentepremie minder is dan uw jaarruimte, dan kunt u deze ongebruikte jaarruimte in de volgende zeven kalenderjaren gebruiken via de reserveringsruimte. Uw reserveringsruimte is gelijk aan uw ongebruikte jaarruimte van de zeven voorafgaande jaren, maar is maximaal 17% van uw premiegrondslag met een maximum. Bent u bij het begin van het kalenderjaar 55 jaar of ouder, dan wordt dit maximum bedrag verhoogd. Er bestaat geen rangorde in het benutten van jaarruimte of reserveringsruimte. Aangezien onbenutte jaarruimte na zeven jaar vervalt, kan het gunstig zijn uw lijfrentepremies eerst (zoveel mogelijk) via uw reserveringsruimte en vervolgens via uw jaarruimte in aftrek te brengen. Extra aftrek voor ondernemers Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op via een werkgever. U mag jaarlijks een deel van uw winst op uw balans apart zetten voor een oudedagsreserve. U kunt deze oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Deze omzetting levert u extra premieaftrek op. Als u uw onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en daarmee stakingswinst behaalt, kunt u de stakingswinst tot een bepaald maximum omzetten in een lijfrente. Hierdoor stelt u belastingheffing uit. Ook deze omzetting levert u extra premieaftrek op. Lijfrentevormen Hieronder vindt u een omschrijving van de toegestane lijfrentevormen in Box 1. Als uw lijfrenteverzekering aan deze vorm voldoet en u heeft genoeg ruimte voor premieaftrek dan kunt u de betaalde premie in principe aftrekken in Box 1. Ook combinaties van deze lijfrentevormen zijn toegestaan. 1. Oudedagslijfrente Een levenslange lijfrente die toekomt aan de belastingplichtige, uiterlijk ingaat in het jaar waarin hij 70 jaar wordt en eindigt bij diens overlijden. De belastingplichtige is verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde op de polis. 2. Nabestaandenlijfrente Een levenslange of tijdelijke lijfrente die direct ingaat na het overlijden van de belastingplichtige of zijn (ex- )echtgeno(o)t(e)/partner en toekomt aan een natuurlijk persoon. Een nabestaandenlijfrente die toekomt aan één van hun bloed- of aanverwanten moet levenslang zijn of uiterlijk eindigen op het moment dat de gerechtigde 30 jaar wordt. Als de gerechtigde van de nabestaandenlijfrente recht heeft op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) is het toegestaan dat de nabestaandenlijfrente niet direct ingaat na het overlijden, maar pas op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt. 3. Tijdelijke oudedagslijfrente Een tijdelijke lijfrente die toekomt aan de belastingplichtige mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin hij 65 jaar wordt, maar uiterlijk ingaan in het jaar waarin hij 70 jaar wordt. De looptijd van de verzekering moet minimaal 5 jaar zijn. Het totaal van de termijnen mag per jaar (beoordeeld naar het moment van premiebetaling) niet meer zijn dan ,00 (2012). Afkoop Koopt u uw lijfrente af? Of laat u uw lijfrente niet uitbetalen als een (tijdelijke) oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een uitkering in termijnen? Dan moet u naast inkomstenbelasting mogelijk ook 20% revisierente (boet) betalen over de afkoopsom. Is de afkoopsom van uw lijfrente meer dan 4.242,00? Dan houdt Erasmus Leven daarop direct 52% loonbelasting en 20% revisierente in. Kleine afkoopsom Is uw afkoopsom in 2012 niet hoger dan 4.242,00? Dan houdt Erasmus Leven inkomstenbelasting in over de afkoopsom, net zoals over een uitkeringstermijn. U hoeft in dat geval geen revisierente te betalen. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 6 van 10

7 Heeft u alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u alle betaalde premies volledig afgetrokken? Dan wordt de afkoopsom die u ontvangt volledig belast, of als dit hoger is de totale som van de afgetrokken premie. Heeft u niet alle betaalde premies afgetrokken? Heeft u niet alle premies die u heeft betaald afgetrokken? Of heeft u de betaalde premies gedeeltelijk afgetrokken? Dan wordt daar rekening mee gehouden bij het berekenen van de belasting die u moet betalen. U hoeft dan pas belasting te betalen over de afkoopsom als dit meer is dan het bedrag van de niet afgetrokken premies. Dit noemen wij de saldomethode. U moet zelf aantonen dat u betaalde premies niet of niet volledig heeft afgetrokken. Deze zogenoemde saldomethode staat hierboven ook nog uitgewerkt. Advies is belangrijk Rondom de fiscale af- en behandeling van levensverzekeringen gelden veel regels. Zo ook voor uw verzekering. Extra aandacht is vereist voor het geval er sprake is van voortzetting van een oude verzekering. Uw financieel adviseur kan u hierover alles vertellen en u daarin uitgebreid adviseren. Winstdeling Uw Garantie Plan is een verzekering met een gegarandeerd verzekerd kapitaal. Ook heeft u recht op een winstdeling. Hoe die winstdeling werkt, wordt hierna uitgelegd. Winstdeling op basis van het U-rendement, wat is dat? De premie die u voor uw Garantie Plan betaalt, bestaat uit drie delen. Een deel voor kosten, een deel voor de overlijdensrisicoverzekering(en) en een deel om uw gegarandeerde kapitaal op te bouwen. Over de premie om uw kapitaal op te bouwen, krijgt u een vaste rente. Zo weet u aan het begin van de looptijd al, wat uw gegarandeerde kapitaal op de einddatum is. Bovenop dit gegarandeerde kapitaal heeft u recht op winstdeling. Deze winstdeling is gebaseerd op het zogeheten U-rendement en is onafhankelijk van de resultaten van Erasmus Leven. De winstdeling verhoogt uw gegarandeerde kapitaal. Bijgeschreven winstdeling kunt u dan ook niet meer kwijtraken. Wat is het U-rendement? Het U-rendement is het rendement van een pakket staatsleningen (euro-obligatieleningen). Het U-rendement wordt maandelijks vastgesteld en verstrekt door het Verbond van Verzekeraars. De informatie is ook te vinden op Hoe werkt de winstdeling? Als de rente van het U-rendement boven de 3,5% komt, dan is er sprake van winst. Deze winst is voor u! En u bouwt daarmee extra kapitaal op. Ook dit extra kapitaal is gegarandeerd. Hoe hoger en langer de rente boven de 3,5% is, hoe meer winstdeling en dus extra kapitaal u krijgt. Blijft de rente daaronder, dan gebeurt er niets en behoud u het gegarandeerde kapitaal. Ook het extra kapitaal dat u heeft gekregen in de tijd dat de rente van het U-rendement boven de 3,5% stond. Maandelijks wordt bepaald of er winstdeling bijgeschreven wordt of niet. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de winstdeling. Gelet op de huidige marktontwikkelingen en de lage rentestanden op dit moment is het niet aannemelijk dat er op basis van het U-rendement op korte termijn winstdeling plaats zal vinden. Premiebetaling De premie is het bedrag dat u tijdens de afgesproken periode betaalt. Van deze premie worden de diverse dekkingen en de kosten betaald. Het overige deel wordt gebruikt voor het opbouwen van het gegarandeerde eindkapitaal. U moet premie betalen tot de einddatum van de premiebetaling of tot en met de premietermijn waarin het overlijden van de verzekerde of één van de verzekerden plaatsvindt. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 7 van 10

8 Gezondheidswaarborgen Door de verzekerde dient bij deze verzekeringsvorm in eerste instantie een volledig ingevulde gezondheidsverklaring te worden ingeleverd. Op grond van gelijktijdig of eerder gesloten verzekeringen met een overlijdensrisico, ongeacht bij welke verzekeraar dat is, kunnen afwijkende gezondheidswaarborgen worden gevraagd. Bij het opstellen van deze offerte is er van uit gegaan dat de verzekerde een goede gezondheid geniet. Het is niet uitgesloten dat bij acceptatie van de verzekering door de maatschappij een verhoging van de premie zal worden voorgesteld of bepaalde dekkingen worden uitgesloten. U ontvangt dan uiteraard een nieuw voorstel. Overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar Deze tabel bevat de cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar. Uitgangspunt is dat de verzekering niet wijzigt. Ontwikkeling van de waardes aan het eind van het jaar Jaar Verzekerd bij overlijden van de verzekerde bij begin van het jaar Opgebouwde waarde zonder winstdeling Afkoopwaarde zonder winstdeling Afkoopwaarde met voorbeeldwinstdeling op 4% Afkoopwaarde met historische winstdeling op 4,7% Premievrije waarde zonder winstdeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 194,43 930, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 203,75 952, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Het gegarandeerde eindkapitaal op de einddatum is ,00(bij 0% winstdeling). Het nettorendement op de ingelegde premies op de einddatum is dan 1,25%. Op basis van het gemiddelde historische winstdelingspercentage 4,66% zou het uit te keren bedrag op de einddatum ,00 zijn. Aan de hoogte van dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend; het betreft slechts een voorbeeld. Omdat de winstdelingshistorie van het u-rendement korter is dan twintig jaar, is het historisch winstdelingspercentage niet uitsluitend gebaseerd op de eigen historie. De eigen historie is daarom aangevuld tot twintig jaar door middel van een relevante indexreeks. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 8 van 10

9 LET OP! Het Garantie Plan is voor een spaardoel op lange termijn. Als u vóór het einde van de looptijd uw verzekering beëindigt, worden de resterende kosten in rekening gebracht en eventueel een boete. U ontvangt dan mogelijk minder dan de waarde die is opgebouwd of zelfs minder dan u aan premies heeft betaald! Het Garantie Plan heeft een gegarandeerde rente voor het spaardeel van 3%. Als u de verzekering eerder beëindigt en de rente in de markt is op dat moment hoger dan 3%, dan wordt een boete opgelegd. U ontvangt dan dus minder. Is de rente in de markt 3% of lager dan is er geen extra boete. Wel worden altijd de nog resterende kosten in mindering gebracht. U kunt uw polis altijd tussentijds wijzigen in plaats van beëindigen en aanpassen aan uw situatie. Uw kapitaal op einddatum of bij overlijden is 100% gegarandeerd. Toelichting bij het overzicht cijfermatige ontwikkelingen per verzekeringsjaar Verzekerde bedragen bij overlijden De verzekerde bedragen bij overlijden zijn de verzekerde uitkeringen op basis van de overlijdensrisico verzekering(en). Deze zijn afgestemd op de opgebouwde waarde in uw verzekering. Als de verzekerde overlijdt, krijgt de begunstigde het afgesproken bedrag. Als gekozen is voor een bedrag als overlijdensdekking en als 110% van de opgebouwde waarde hoger is, dan wordt dit bedrag uitgekeerd. Opgebouwde waarde De opgebouwde waarde is de waarde die opgebouwd is in uw verzekering. Afkoopwaarde De afkoopwaarde is het bedrag dat bij afkoop (voortijdige beëindiging) aan u wordt uitgekeerd. Dit is de opgebouwde waarde verminderd met kosten en een eventuele boete. Deze kosten en de eventuele boete brengen wij alleen in rekening als de verzekering voor de einddatum wordt beëindigd. De kosten voor afkoop zijn 150,- plus de contante waarde van de eerste kosten (berekend op 3%) die bij het afsluiten van de verzekering gemaakt zijn. Wij verdelen de kosten over de looptijd van de verzekering. Dit is afhankelijk van de soort kosten. Bij het onderdeel kosten in deze offerte kunt u lezen om welke kosten het gaat. Bij afkoop zijn deze nog niet volledig betaald en brengen we het resterende deel alsnog in rekening. De boete wordt alleen in rekening gebracht als het U-rendement bij afkoop hoger is dan 3%. Dit omdat wij dan verlies lijden. Door de afkoop moeten wij voortijdig het door ons belegde vermogen verkopen dat opgebouwd is met de door u betaalde premies. De boete is dan het verschil tussen het op het moment van afkoop geldende U-rendement -/- 3% maal de nog resterende duur van de verzekering in jaren (naar boven afgerond). De boete is nooit hoger dan 15% van de opgebouwde waarde. Premievrije waarde De premievrije waarde is van belang als u wilt stoppen met het betalen van de premies, maar u de verzekering niet wilt beëindigen. Het gegarandeerde eindkapitaal wordt dan verlaagd omdat niet alle premies meer worden betaald. Dit verlaagde eindkapitaal wordt de premievrije waarde genoemd en blijft gegarandeerd. Maakt u de verzekering premievrij, dan worden de overlijdensrisicoverzekeringen 90% van de opgebouwde waarde en komen eventuele aanvullende verzekeringen te vervallen. Bij het bepalen van de premievrije waarde worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn 150,- plus de contante waarde van de eerste kosten (berekend op 3%) die bij het afsluiten van de verzekering gemaakt zijn. Wij verdelen deze over de looptijd van de verzekering. Dit is afhankelijk van de soort kosten. Bij het onderdeel kosten in deze offerte kunt u lezen om welke kosten het gaat. Deze zijn dan nog niet betaald en brengen wij alsnog in rekening. Ook de contante waarde van onze toekomstige maandelijkse kosten (berekend op 3%) tot een bedrag van 2,- euro per maand voor het in stand houden van de verzekering brengen wij in rekening. Al deze kosten verlagen dus de premievrije waarde. De verzekering blijft wel meedelen in de winst. Toelichting persoonsgegevens Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 9 van 10

10 Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Daarom kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. Een consumentenbrochure van de Gedragscode kunt u opvragen bij uw financiële instelling. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars De volledige tekst van de Gedragscode is ook te raadplegen via de site van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). Klachtenregeling Klachten en geschillen over de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze geoffreerde verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: - Intern klachtenbureau Erasmus Leven, Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam, www. erasmusleven.nl. Wanneer het oordeel van Erasmus Leven voor u niet bevredigend is kunt u contact opnemen met: - Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Herroepingsrecht De verzekeringnemer(s) kan (kunnen) de verzekering binnen 30 dagen na de totstandkoming met terugwerkende kracht zonder kosten schriftelijk opzeggen. Code Rendement en Risico Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV, onder nummer geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam, en onderschrijft de Code Rendement en Risico. De rentestand tijdens de looptijd van de levensverzekering is van invloed op de hoogte van de winstdeling. De gehanteerde winstdelingspercentages zijn gebaseerd op renteopbrengsten uit het verleden en bieden daarom geen garantie voor de toekomst. Behoudens het gegarandeerde eindkapitaal en de risicoverzekering(en) zijn de gepresenteerde bedragen uitsluitend bedoeld als voorbeeld en niet als garantie of prognose. De gepresenteerde bedragen zijn netto-bedragen, d.w.z. er is steeds rekening gehouden met premies voor Verzekerde risico's, alsmede met gedurende de looptijd van het contract ingehouden kosten. Geldigheid offerte en ingangsdatum verzekering Deze offerte is geldig tot 4 weken na Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moeten dan het ondertekende aanvraagformulier, of een kopie daarvan, met de daarbij benodigde bescheiden ontvangen zijn. Als niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde termijn kunnen de geoffreerde kapitalen en/of dekkingen een wijziging ondergaan. Als de geoffreerde ingangsdatum van de verzekering na de geldigheidsduur ligt is de offerte uitsluitend indicatief. Ook is deze offerte uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie door Erasmus Leven en de fiscale mogelijkheden met betrekking tot de gekozen verzekeringsvorm. Erasmus Leven is een handelsnaam van Delta Lloyd Levensverzekering NV Pagina 10 van 10

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis

ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis ALGEMENE VOORWAARDEN De Nederlandse Autopolis WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Definities 1 Grondslag 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Aanpassing en beëindiging na aanpassing 5 Verzekeringsduur,

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO WGA Gat verzekering MODEL Z 03.2.21 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve WGA Gat Plus verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.39 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie