GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE"

Transcriptie

1 FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum voor volgend academiejaar samenstellen? Hoeveel studiepunten mag ik volgend academiejaar opnemen? Kom ik in de problemen met mijn leerkrediet? Ik heb een bindende voorwaarde. Wat nu? Wat met studievoortgangsbewaking?

2 Inhoudstafel 1. Wat is een GIT? Toegelaten aantal studiepunten Studievoortgang Bijkomende voorwaarden Uitzonderingen Hoe dien je een GIT in? Opmerkingen Verdere vragen? Trajectbegeleiding Studiebegeleiding

3 1. Wat is een GIT? Als je curriculum afwijkt van het modeltraject (MOT) zoals dat in de studiegids is opgegeven (= Mt1; 60 studiepunten per academiejaar), volg je een geïndividualiseerd traject, of kortweg een GIT. Een GIT kan je om verschillende redenen opnemen: Je was in het voorbije academiejaar niet geslaagd voor het voltijdse modeltraject en je hebt dus enige studievertraging opgelopen. Je verwierf enkele vrijstellingen (b.v. op basis van een eerder behaald diploma) waardoor je de ruimte hebt om al enkele opleidingsonderdelen uit een hoger jaar op te nemen. Je wil een traject met een kleinere studieomvang om persoonlijke redenen (b.v. ernstige ziekte, combinatie werk en studies, ). Je volgde het voorbije academiejaar al een GIT en je wil in dit systeem verdergaan. Een GIT geeft je de mogelijkheid om, ook als je niet geslaagd bent voor het volledige modeltrajectjaar, al een aantal opleidingsonderdelen uit een volgend modeltrajectjaar op te nemen. Je kan dus opleidingsonderdelen uit verschillende jaren opnemen waardoor het idee van vaste jaarprogramma s naar de achtergrond verdwijnt. Je bepaalt zelf, binnen bepaalde grenzen, hoeveel en welke opleidingsonderdelen je in een bepaald jaar wil volgen. Op die manier stagneert je studievoortgang niet en kan je soms zelfs een extra jaar studeren vermijden. Bij het samenstellen van een GIT, zijn er echter wel een aantal regels en richtlijnen die je in acht moet nemen. Die zijn bedoeld om je te stimuleren weloverwogen keuzes te maken en om je te helpen een haalbaar curriculum samen te stellen. Op die manier heb je meer kans om effectief te slagen voor het programma dat je opneemt en maak je je studierendement zo groot mogelijk. De regels en richtlijnen waar we het over hebben, hebben betrekking op volgende zaken: Toegelaten aantal studiepunten Studievoortgang o Vanuit de Vlaamse overheid: het leerkrediet o Vanuit de UGent: studievoortgangsbewaking Specifieke richtlijnen Alle bovenstaande zaken worden in wat volgt verduidelijkt. 2

4 2. Toegelaten aantal studiepunten Heb je nog geen 30 studiepunten uit het eerste deliberatiepakket (= opleidingsonderdelen uit bachelor 1) verworven? o Je mag in academiejaar enkel de resterende opleidingsonderdelen uit de 1 ste bachelor opnemen. Om opleidingsonderdelen uit bachelor 2 te mogen opnemen, moet je namelijk minstens 30 studiepunten in bachelor 1 verworven hebben. Indien je dit nog niet realiseerde, is een GIT tussen Ba1 en Ba2 dus niet mogelijk. Indien je hierdoor geen enkel 1 ste semestervak in je programma hebt, krijg je uitzonderlijk de toelating om maximaal 2 opleidingsonderdelen uit het 1 ste semester van bachelor 2 toe te voegen. Indien je hierdoor slechts één 1 ste semestervak in je programma hebt, krijg je uitzonderlijk de toelating om maximaal 1 opleidingsonderdeel uit het 1 ste semester van bachelor 2 toe te voegen. Na het 1 ste semester kan je curriculum eventueel herbekeken worden indien je voldoende studievoortgang maakte. Indien wenselijk kunnen dan enkele vakken van bachelor 2 aan je programma toegevoegd worden. Studenten in deze situatie nemen na de examens van het 1 ste semester steeds contact op met de trajectbegeleider van hun opleiding. Heb je wel reeds 30 studiepunten of meer uit het eerste deliberatiepakket (= opleidingsonderdelen uit Bachelor 1) verworven? o Je mag een curriculum van maximum 75 studiepunten samenstellen. Dit curriculum moet steeds bestaan uit alle opleidingsonderdelen van het laagste modeltrajectjaar. Pas daarna kan je aanvullen met opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar. Bijvoorbeeld: een GIT tussen bachelor 1 en bachelor 2 moet zeker alle resterende opleidingsonderdelen uit bachelor 1 bevatten. Indien er nog ruimte over is en indien dit wenselijk is, kan dit aangevuld worden met opleidingsonderdelen uit bachelor 2. Bijvoorbeeld: je hebt reeds 60 SP uit bachelor 1 en 55 SP uit bachelor 2 behaald. Je mag een GIT opnemen tussen Ba2 en Ba3 zodat je een programma van 65 studiepunten hebt. o Opgelet: 75 studiepunten is een maximumnorm. Je hoeft niet verplicht het maximaal aantal studiepunten op te nemen. Het komt er vooral op aan een voor jou haalbaar programma samen te stellen. o Wil je een GIT opnemen dat bestaat uit vakken uit de bachelor en de master? Lees dan zeker punt 4 rond bijkomende voorwaarden. 3

5 3. Studievoortgang Zowel door de Vlaamse overheid als door de UGent wordt je studievoortgang bewaakt. Dit is de mate waarin je voortgang maakt in je studietraject. Het is een belangrijk principe bij het samenstellen van een GIT. Je dient hier dus zeker rekening mee te houden. A. Vanuit de Vlaamse overheid: het leerkrediet Elke student die in het hoger onderwijs start, krijgt een pakket van 140 studiepunten waarmee de studieloopbaan betaald wordt: het zogenaamde leerkrediet. Elk opleidingsonderdeel dat je volgt, kost een aantal studiepunten dat automatisch van je leerkrediet wordt afgetrokken. De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt en waarvoor je dus een creditbewijs verwerft, worden opnieuw aan je leerkrediet toegevoegd. De eerste 60 studiepunten die je behaalt, krijg je zelfs dubbel terug. Studiepunten waarvoor je niet slaagt, ben je kwijt. Als je in het eerste jaar hoger onderwijs helemaal geen credits behaalt, dan staat je leerkrediet aan het begin van het volgende academiejaar op 80 (= ) studiepunten. Je hebt dan nog voldoende leerkrediet om een andere opleiding aan te vangen. Als je een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. De tabel op de volgende pagina verduidelijkt enkele situaties. Je moet steeds voldoende leerkrediet hebben om verder te kunnen en mogen studeren. Ben je door overmacht leerkrediet verloren? Dan ben je in de mogelijkheid om je door overmacht verloren leerkrediet terug te vorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen te Brussel. Meer informatie over de te volgen procedure, kan je hier terugvinden: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/leerkrediet/overmacht.htm 4

6 Nog meer info over het leerkrediet vind je op: en 5

7 B. Vanuit de UGent: studievoortgangsbewaking Binnen de UGent werden duidelijke regels vastgelegd om het toegangsbeleid af te stemmen op de regeling van het leerkrediet en om de studievoortgang te bewaken. Die moet je als student goed in acht nemen: Wanneer je in een academiejaar binnen je diplomadoelcontract niet voor minstens de helft van de opgenomen studiepunten credits behaalt, krijg je een bindende voorwaarde opgelegd. Deze voorwaarde stelt dat je bij een volgende inschrijving zeker voor de helft van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven. Indien je deze voorwaarde niet inlost, zal jou een inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd worden na afloop van de tweede examenkans.! Opgelet in BA1: wanneer je in academiejaar niet de helft van het eerste deliberatiepakket behaalt (30/60 studiepunten), zal je in AJ een strengere bindende voorwaarde opgelegd krijgen. Je moet dan in dat academiejaar slagen voor 75% van de resterende vakken van het eerste deliberatiepakket. Indien dit niet lukt, zal je in AJ niet meer mogen inschrijven voor dezelfde opleiding. Voorbeeld: In AJ behaalde je in de eerste bachelor credits voor 20 van de 60 opgenomen studiepunten. Je zal in AJ slechts mogen inschrijven voor de 40 resterende studiepunten uit Ba1. Omdat je in AJ niet de helft behaalde (30/60 opgenomen studiepunten in dat jaar), krijg je bovendien een bindende voorwaarde opgelegd voor AJ waardoor je nu zeker moet slagen voor 30 van de 40 opgenomen studiepunten (= 75% van de resterende studiepunten uit het eerste deliberatiepakket). Wanneer je na drie jaar inschrijving via een diplomacontract voor minder dan één derde credits hebt behaald van de gedurende die inschrijvingen opgenomen studiepunten, krijg je een weigering bij een volgende inschrijving voor de hele UGent. Voorbeeld: In AJ behaalde je credits voor 3 van de 60 opgenomen studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor AJ ). In AJ behaalde je credits voor 43 van de 57 opgenomen studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt). In AJ behaal je credits voor 10 van de 60 opgenomen studiepunten. Gedurende deze drie inschrijvingen behaalde je dus 56 van de 177 studiepunten, wat minder is dan één derde. Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent. Wanneer je al tweemaal voor hetzelfde opleidingsonderdeel hebt ingeschreven zonder het creditbewijs te behalen (in diplomacontract of creditcontract), zal jou een inschrijving voor dat opleidingsonderdeel via creditcontract (!) geweigerd worden. Voorbeeld: In AJ en AJ was je ingeschreven voor een opleidingsonderdeel via een creditcontract, maar je behaalde geen credits. Je mag dit opleidingsonderdeel niet meer opnieuw volgen via een creditcontract. 6

8 Wanneer je geweigerd wordt, is het steeds mogelijk om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Hoe je dit moet doen, vind je terug op Verdere informatie over de studievoortgangsbewaking van de UGent kan je terugvinden in Art.24 van het Onderwijs- en examenreglement en op 4. Bijkomende voorwaarden Tot slot zijn er ook nog een aantal specifieke richtlijnen waarmee je bij de samenstelling van je curriculum rekening moet houden. Bij de keuze van GIT-opleidingsonderdelen moeten opleidingsonderdelen uit reeds aangevatte modeltrajectjaren voorrang krijgen en dit in de juiste volgorde van de studiejaren. Wanneer je bijvoorbeeld een GIT hebt tussen Ba1 en Ba2, neem je alle resterende opleidingsonderdelen uit Ba1 op en vul je verder aan met opleidingsonderdelen uit Ba2. Je moet de volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen respecteren, d.w.z. dat je voor elk gekozen opleidingsonderdeel de vereiste voorkennis moet bezitten. Volgtijdelijkheid kan je nagaan door in de studiegids de studiefiche van het opleidingsonderdeel te openen (klik op de naam van het opleidingsonderdeel) en de info te raadplegen onder de rubriek begincompetenties. Uiteraard dien je zelf na te gaan of het haalbaar en opportuun is om een bepaald opleidingsonderdeel in je curriculum op te nemen dat voortbouwt op een opleidingsonderdeel waarvoor je nog geen credit behaalde. Een GIT tussen de bachelor en de master is mogelijk, maar alleen als je voor alle opleidingsonderdelen uit Ba1 een credit hebt behaald, getolereerd bent of vrijstellingen hebt verworven (OER art.30 4). 7

9 Stel vooral een haalbaar GIT-traject samen. Hou rekening met je eigen studierendement in de voorbije academiejaren én ga eerst na hoe je de resterende te behalen studiepunten wil spreiden op jaarbasis. Bekijk de lessenroosters van je opleiding. Probeer overlappingen zo veel mogelijk te vermijden. De roosters vind je terug in de studiegids (http://studiegids.ugent.be/2016/nl/studiegids.html) Hou rekening met de begincompetenties alsook met eventuele opdrachten en taken. Die vind je terug in de studiefiches, eveneens via de studiegids te raadplegen (http://studiegids.ugent.be/2016/nl/studiegids.html) Zorg voor een goed evenwicht tussen semester 1 en semester 2. Om het sociaal statuut (kindergeld, ten laste van je ouders, ) te behouden dien je minstens 27SP in je curriculum op te nemen. Je hoeft niet verplicht 60SP op te nemen (uitgezonderd bij een eerste inschrijving in de opleiding). Zoek uit wat voor jou doenbaar is. 5. Uitzonderingen Een GIT dat afwijkt van bovenstaande regels en richtlijnen kan, op basis van gegronde redenen, door de curriculumcommissie worden goedgekeurd. In dit geval moet je de afwijking motiveren in het opmerkingenveld in OASIS. Volgende GIT s zijn eveneens mogelijk: Voorbereidings-/schakelprogramma en aansluitende master Master en aansluitende master na master Professionele/academische bachelor en schakel-/voorbereidingsprogramma Programma met een kleinere studieomvang (= een deel van 1 modeltrajectjaar), met uitzondering van een eerste deliberatiepakket. Enkel werkstudenten en studenten met een bijzonder statuut kunnen ook voor het eerst deliberatiepakket een aangepast programma aanvragen. De curriculumcommissie hanteert bij de beoordeling van deze GIT-aanvragen de basisregels en richtlijnen voor het opnemen van een GIT en anticipeert op mogelijke studievoortgangsproblemen. Ze houdt rekening met onder andere eerder studiesucces, haalbaarheid, hoever je reeds bent gevorderd in je traject,. 8

10 6. Hoe dien je een GIT in? De manier waarop je moet herinschrijven en je curriculum moet samenstellen is eigenlijk net hetzelfde als de manier waarop een modeltrajectstudent dit moet doen. Eerst en vooral zal je je via Oasis moeten herinschrijven voor de opleiding en dit uiterlijk op 30 september Indien je een GIT wil opnemen tussen twee opleidingen (b.v. tussen bachelor en master of tussen schakelprogramma en master), schrijf je voor beide opleidingen in. Wanneer je dit gedaan hebt, kan je in Oasis zelf je curriculum samenstellen. Hoe je precies vakken moet toevoegen/schrappen uit je curriculum, staat duidelijk in stapjes vermeld op de facultaire webpagina curriculumbeheer : Indien je voor meerdere opleidingen bent ingeschreven (b.v. bachelor en master), stel je je curriculum voor elke opleiding afzonderlijk samen. Wanneer je zeker bent over je curriculum, leg je dit voor ter goedkeuring. Opgelet: hierna kan je je curriculum niet meer zelf wijzigen! Dit moet uiterlijk op 10 oktober 2016 gebeurd zijn. Wanneer je op de knop voorleggen ter goedkeuring geklikt hebt, verschijnt er een opmerkingenveld. Bij een GIT is het belangrijk om hier wat meer informatie te geven, zodat de administratie en curriculumcommissie een goed zicht krijgen op je traject. Wat moet er in het opmerkingenveld in Oasis? De reden van je GIT (studieachterstand opgelopen, ziekte, combinatie werk/studeren, persoonlijke redenen, ). Een motivatie voor de vrije keuzevakken die je wil opnemen. Je kan hier eventueel ook fouten in je curriculum melden die je niet zelf kan wijzigen of vragen om opleidingsonderdelen toe te voegen/te schrappen als je dit zelf niet kon doen (b.v. wanneer jouw opleiding een programmawijziging heeft en je bepaalde vakken niet zelf kan toevoegen, vermeld je hier de code en titel van de vakken in kwestie). Indien je op Erasmus gaat, vermeld je dit. Indien je reeds bij de trajectbegeleider langs bent geweest om je curriculum te bespreken, kan je dit hier ook vermelden. Zodra je dit allemaal gedaan hebt, wijzigt je curriculum van status ontwerp naar status voorstel. De curriculumcommissie kan je curriculum nu grondig bekijken. Controleer regelmatig je UGent-mail en Oasis om na te gaan of je GIT werd goed- of afgekeurd. Een eventueel advies verloopt eveneens via deze weg. Let wel, door de vele aanvragen kan het even duren alvorens je curriculum wordt goedgekeurd! Nadat je curriculum werd goedgekeurd (dit zal voor 15 november 2016 zijn), moet je dit in Oasis nog ondertekenen voor akkoord (voor 30 november 2016). 9

11 7. Opmerkingen Wanneer je, na de goedkeuring van je curriculum, toch nog wijzigingen zou willen aanbrengen, moet je rekening houden met volgende zaken: Je zal in Oasis niet zelf wijzigingen aan je curriculum kunnen aanbrengen. Indien je vakken wil toevoegen/schrappen, vul je het elektronisch formulier in dat je kan terugvinden op de volgende webpagina (onder procedure ): Opleidingsonderdelen toevoegen of schrappen kan niet later dan 15 november 2016 voor het eerste semester en niet later dan 1 maart 2017 voor het tweede semester en voor jaaropleidingsonderdelen. Opgelet: als je vergeet om je voor bovenvermelde data in te schrijven voor een opleidingsonderdeel, kan je niet deelnemen aan het desbetreffende examen. De studiepunten van opleidingsonderdelen waarvoor je je niet uitschrijft, worden afgetrokken van je leerkrediet! Opgelet: studenten die starten in Ba 1 moeten steeds alle studiepunten van het eerste jaar opnemen. Schrappen is voor deze groep enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden (heroriëntering, bijzonder statuut,..). Tegen een beslissing van de curriculumcommissie kan je intern beroep aantekenen. Hiervoor moet je binnen de 5 kalenderdagen nadat je op de hoogte gebracht werd van de beslissing van de curriculumcommissie een aangetekend schrijven versturen naar de decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (p/a Facultaire studentenadministratie, Blandijnberg 2, 9000 Gent). Tegelijkertijd stuur je een met deze brief naar Studenten die geweigerd worden om in te schrijven in AJ (zie puntenlijst tweedekansexamenperiode), kunnen hiertegen beroep aantekenen binnen de 5 kalenderdagen na de bekendmaking van de punten (zie art. 100 van het OER ). Dit wil dus zeggen dat het beroep ten laatste ingesteld moet zijn op 21 september Meer informatie hierover, kan je terugvinden op de volgende pagina: 10

12 8. Verdere vragen? 8.1. Trajectbegeleiding Voor verdere vragen m.b.t. je GIT kan je steeds contact opnemen met de trajectbegeleider van je opleiding. Stefanie De Sloovere Taal- en Letterkunde Oosterse Talen & Culturen Afrikaanse Talen & Culturen Els Wille Archeologie Geschiedenis Kunstwetenschappen Gender en diversiteit Anne Verwaeren Toegepaste Taalkunde Oost-Europese Talen & Culturen Moraalwetenschappen Wijsbegeerte Contactgegevens en spreekuren kan je terugvinden via Mogen we vragen om steeds enkel de contactpersoon van je opleiding aan te schrijven en niet naar verschillende personen tegelijkertijd te mailen. Wanneer je graag wil langskomen voor een persoonlijk gesprek, kan dit zeker. Kom hier echter niet onvoorbereid naar toe, maar denk eerst zelf al even na over een mogelijk traject! 11

13 8.2. Studiebegeleiding Studenten uit Ba1 die geen 30 van de 60 studiepunten behaalden en dus geen GIT mogen opnemen tussen Ba1 en Ba2, nemen best contact op met de studiebegeleider van hun opleiding om te bespreken of het zinvol is om het eerste jaar over te doen en hoe dit best aangepakt kan worden. An Vierstraete Taal- en letterkunde Oosterse talen en culturen Afrikaanse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Milena De Wael Kunstwetenschappen Archeologie Geschiedenis Moraalwetenschappen Wijsbegeerte Annik De Geest Toegepaste taalkunde Contactgegevens en spreekuren kan je terugvinden via 12

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN 1 STAP 1: Bepaal de maximumomvang van je GIT (uitgedrukt in studiepunten). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je ze uitprint in Oasis. Bereken

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 Vanaf academiejaar 2015-16 zijn er wijzigingen in het programma van de Bachelor Afrikaanse talen en culturen: Bachelor 1... 2 Bachelor

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT)

Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT) Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT) Academiejaar 2015-2016 OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE MASTER IN HET HET VERTALEN MASTER IN HET TOLKEN MASTER IN

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. Academiejaar 2015-2016. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Blandijnberg 2 9000 Gent

ONTHAALBROCHURE. Academiejaar 2015-2016. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Blandijnberg 2 9000 Gent ONTHAALBROCHURE Academiejaar 2015-2016 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Blandijnberg 2 9000 Gent INHOUDSTAFEL Welkom... 3 Vervolledigen inschrijving... 4 Boeken- en syllabi... 4 De lessen en de lesroosters...

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten. ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten. ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1 Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem Oasis-webtoepassing voor studenten ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1 Inhoudsopgave 1 Over OASIS 2 Van start met OASIS 2.1 Opstarten en

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang:

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten september 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2.

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Je stond in 2014-2015 ingeschreven in het oude bachelorprogramma

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een examencontract?

Hoe meld ik me aan voor een examencontract? Hoe meld ik me aan voor een examencontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Wat na je master? 10 februari 2016

Wat na je master? 10 februari 2016 Wat na je master? 10 februari 2016 Keuzes maken Keuzes maken Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Leerkrediet Het leerkrediet is een systeem om studievoortgang van een student te meten. De student wordt op deze manier medeverantwoordelijk want als zijn rugzakje leeg is, mag een instelling

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

vademecum voor studenten

vademecum voor studenten vademecum voor studenten 2010-2011 Onderwijs- en examenreglement: Volledige versie = online raadpleegbaar op www.ugent.be/oer Hier = bundeling van belangrijkste topics voor startende student Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP Inhoud Vooraf... 2 1. Fasebepaling... 2 2. Klasgroeptoewijzing... 2 3. Opstellen van het ISP... 3 4. Uitwisselingen... 7 5. Vrijstellingen... 7 6. Deeloverdrachten en deelvrijstellingen van vorig academiejaar...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde

Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling Studiegebied Toegepaste Taalkunde Preambule Met ingang van het academiejaar 2013-2014 integreert de faculteit Toegepaste

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem Oasis-webtoepassing voor studenten Inhoudsopgave 1 Over OASIS 2 Van start met OASIS 2.1 Opstarten en aanmelden 2.2 De Startpagina 2.3 Studenten en

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract?

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 016 017 Starten in het tweede semester 1 016-017 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Studievoortgangsdossier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 3. 30% regel 4. Niet-bindend studieadvies

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding Online aanmeldingsapplicatie. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding Online aanmeldingsapplicatie CALI Vrije Universiteit Brussel Handleiding Online aanmeldingsapplicatie 1 2 Inhoudstabel 1 Welkom!... 4 2 Inschrijven voor de opleiding... 5 2.1 Verschil online aanmeldingsapplicatie en SelfService Studenten?...

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

IN HET GROEN AANGEDUID WAT EEN STUDENT ZELF DIENT IN TE VULLEN. Aanvraag EVK dossier. Academiejaar 20XX 20XY

IN HET GROEN AANGEDUID WAT EEN STUDENT ZELF DIENT IN TE VULLEN. Aanvraag EVK dossier. Academiejaar 20XX 20XY IN HET GROEN AANGEDUID WAT EEN STUDENT ZELF DIENT IN TE VULLEN AANVRAAG EVK DOSSIER Aanvraag EVK dossier Academiejaar 20XX 20XY Dit formulier terugbezorgen aan je trajectbegeleider joelle.schepers@ucll.be

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-007 Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 Bedrijf en Organisatie Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 art. 1 Bijzondere toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2014-2015 goedgekeurd faculteitsraad 1-07-2015 september 2014 19/09/2014 Plechtige opening academiejaar 2014-2015 19/09/2014 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie (tot

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Erasmus Nederlandse Taalkunde

Erasmus Nederlandse Taalkunde Erasmus Nederlandse Taalkunde Infobrochure uitgaande studenten 2013-2014 (lichting 2014-2015) Verantwoordelijke: prof. dr. Jacques Van Keymeulen Jacques.VanKeymeulen@ugent.be Contactpersoon: Anne-Sophie

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014 HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Informatiebrochure 2014 2 Mijenko Bernfest istock Thinkstock Mijenko Bernfest istock Thinkstock Inhoud 4 Inleiding 6 Organisatie van het hoger onderwijs 6 Instellingen 6 Opleidingen

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding SelfService Studenten. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding SelfService Studenten CALI

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding SelfService Studenten. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding SelfService Studenten CALI Vrije Universiteit Brussel Handleiding SelfService Studenten 1 1 WELKOM OP DE STUDENTENWEBSITE... 3 2 INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING... 3 2.1 Online aanmeldingsapplicatie... 4 2.2 SelfService Studenten...

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten? februari 2015

Tegenvallende resultaten? februari 2015 Tegenvallende resultaten? februari 2015 Inhud sessie 1. Studievrtgangsdssier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie 3. Tleranties 4. Tegenvallende resultaten: rzaken? 5. Tweede semester: wat nu? 6. Begeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011 Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 Infoavond voor ouders / 20 november 2013 MAD-faculty / campus Elfde Linie 1 Ouderinfoavond Inhoud Situering van de opleiding Studentenbegeleiding en - ombudspersonen

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

vademecum voor studenten

vademecum voor studenten vademecum voor studenten 2014-2015 Onderwijs- en examenreglement: Volledige versie = online raadpleegbaar op www.ugent.be/oer Hier = bundeling van belangrijkste topics voor de startende student Voorwoord

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Facultaire kalender 2015-2016 na kennisname van de faculteitsraad op 4/11/2015 september 2015 18/09/2015 plechtige opening academiejaar 2015-2016 18/09/2015 10:00 onthaal nieuwe instroom bachelor psychologie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 8 mei 2015. Alle rechten voorbehouden. v INHOUD DEEL I Preambule 1 AFDELING I Acroniemen en afkortingen 3 AFDELING

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 Starten in het tweede semester 1 2012-2013 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Wat na je master? 10 februari 2015

Wat na je master? 10 februari 2015 Wat na je master? 10 februari 2015 1. Programma Wat na je master? Wat na je master? Reeks infomomenten en workshops voor 3 e Bachelorstudenten en masterstudenten. Di. 10 februari 2015: Algemene infoavond

Nadere informatie

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen STUDENTENBELEID STUDENTENVOORZIENINGEN STUDENTENADVIESDIENSTEN NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 BE-3000 LEUVEN AAN VAN DATUM C.C. Studentenadviesdiensten Ruth Stokx 2009-06-25 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MEMO

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement onderwijs- en examenreglement academiejaar 2016-2017 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 mei 2016. Alle rechten voorbehouden. p.1 preambule... 5 acroniemen en afkortingen... 7 definitielijst...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2015-2016 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Facultaire kalender

Facultaire kalender Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Facultaire kalender 2016-2017 na kennisname door de faculteitsraad op 1/03/2017 september 2016 26/09/2016 start

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Erkenning van verslaggevers

Erkenning van verslaggevers 1 Erkenning van verslaggevers Erkenning via de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UW ERKENNING IS PERSOONSGEBONDEN, NIET FIRMAGEBONDEN... 2 2. U BENT EEN BESTAANDE

Nadere informatie