Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017"

Transcriptie

1 Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017

2 Belangrijke deadlines/toledo/webpagina s! Alle info over mijn studievoortgangsdossier o Leuven (Hulp na examenresultaten, overgangen en heroriëntering, vrijstellingen, aanbod dienst studieadvies, ) o

3 Examenresultaten september 2017: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang: welke regels, welke risico s? 3. Checkpoint: mijn herexamens? o o Tegenvallende resultaten: wat nu? Begeleidingsaanbod Op de campus Bij Dienst studieadvies van KU Leuven

4 1 Mijn studievoortgangsdossier in KULoket

5 Mijn studievoortgangsdossier: info Check huidige stand van je leerkrediet Overzicht van risico s op weigering voor herinschrijving Diplomaruimtepercentage CSE of rendement Detail met overzicht behaalde resultaten per examenperiode

6 Mijn studievoortgangsdossier: detail Overzicht resultaten Tolerantiekrediet jokers Detail CSE of rendement

7 Studievoortgangsdossier (mijn resultaten) Tabblad Mijn resultaten Resultaten per OPO en situering van dat resultaat: categorieën A/B/C/D en aantal keren dat opo al werd opgenomen # (+ eventueel uitroepteken voor weigering )

8 2 Mijn studievoortgang: regels en risico s

9 Regels voor studievoortgang Vooraf Doel: de studievoortgang voor elke student opvolgen, bevorderen en bewaken Studieduur beperken Je slaagkansen realistisch houden Bv: - regels voor samenstelling ISP - regels voor toleranties mogelijk bij lichte onvoldoendes - regels rond bissen van niet-geslaagde opo s - regels rond weigeringen tot herinschrijving Parameter = rendement = cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

10 Regels voor studievoortgang CSE = cumulatieve studie-efficiëntie Risico s op weigering tot herinschrijving? Toleranties en tolerantiekrediet

11 Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) = maat voor je studiesucces in één bepaalde opleiding = behaalde studiepunten / opgenomen studiepunten in deze opleiding = percentage over alle academiejaren heen (cumulatief), binnen dezelfde opleiding OPM: Berekening van de CSE in je opleiding X cumuleert verder bij elke herinschrijving in X binnen de drie jaar Langer dan 3 jaar niet ingeschreven = schone lei

12 Jouw CSE binnen opleiding x? Na elke examenperiode zichtbaar in je studievoortgangsdossier CSE na tweede examenperiode (juni) => over alle resultaten voor alle vakken in je ISP van één opleiding X (vb. bachelor TEW) => ben je bisser? Opgenomen vakken van vorige jaren tellen ook mee, CSE is cumulatieve studie-efficiëntie binnen die specifieke opleiding

13 Voorbeeld CSE Bv. Karlien volgt de bachelor economische wetenschappen: AJ 1: 30 studiepunten behaald op 60 sp in ISP BA EW CSE (BA EW) = 30/60 = 50% AJ2: 48 studiepunten behaald op 54 sp in ISP BA EW CSE (BA EW) = (30+48) / (60+54) = 68% AJ3:60 studiepunten behaald op 66 sp in ISP BA EW CSE (BA EW) = ( )/ ( ) = 77%

14 Jouw CSE in tabblad studie-efficiëntie? Je studievoortgangsdossier toont alle details over de berekening van jouw CSE

15 Regels voor studievoortgang Cumulatieve studie-efficiëntie Risico s op weigering tot herinschrijving? Toleranties en tolerantiekrediet

16 Loop je een risico op een weigering voor herinschrijving? Waarschuwende boodschappen verschijnen automatisch via een eerste scherm van je studievoortgangsdossier

17 Overzicht weigeringen aan de KU Leuven 1. Starters en schakelstudenten - weigering voor de opleiding na één jaar: CSE <30% - weigering voor de KU Leuven na twee jaar: CSE <50% Starter = bachelorstudent die nog meer dan 120sp van diploma verwijderd is 2. Alle studenten - weigering na twee jaar geen credit voor hetzelfde vak in je bachelorof schakelprogramma én - CSE<50% - of vak stond in dat tweede jaar in een creditcontract - weigering na drie jaar geen credit voor hetzelfde vak 3. Bachelor/schakel/master/creditcontract - weigering bij leerkrediet 0 studiepunten, indien nog geen (andere) master werd behaald

18 Risico 1: weigering wegens CSE< 30% Voor bachelorstarters* en schakelstudenten * Starter = student > 120sp verwijderd van bachelordiploma Indien CSE (opleiding X) in september < 30% (enkel) weigering om opnieuw in te schrijven in opleiding X (maar ook in equivalente opleiding X op andere campus, in andere taal, creditcontract) (vb. weigering voor bachelor HIR Leuven, maar ook voor bachelor HIR Brussel) weigering voor één jaar automatische weigering = je kiest verplicht een nieuwe opleiding (eventueel eender welke opleiding aan de KU Leuven)

19 Risico 2: weigering wegens bindende voorwaarden Voor bachelorstarters én schakelstudenten Indien CSE september wel > 30% maar < 50% BINDENDE VOORWAARDE = CSE 50% vereist na 2 jaar! Indien je op het einde van het volgende academiejaar nog steeds CSE < 50% hebt in deze opleiding: weigering voor álle bachelor- /schakelopleidingen KU Leuven weigering voor één jaar weigering door examencommissie uitgesproken

20 Risico 3: weigering tot herinschrijving in na herhaaldelijk niet slagen voor een opleidingsonderdeel Vragen? Wanneer kan een bisser (student die vak herneemt) opleiding X niet meer inschrijven in ? Hoe telt men aantal inschrijvingen voor een opleidingsonderdeel? Slaat de voorwaarde op een inschrijving voor een opleidingsonderdeel of voor de opleiding? Geldt deze regel voor alle studenten? Hoelang duurt deze weigering?

21 Weigering tot 3 de inschrijving: wanneer? Als je al 2 academiejaren ( en 16-17) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel, of een identiek opleidingsonderdeel (vb. Accountancy (TEW) = Accountancy (HIR)), in een bachelor- of schakelprogramma, moet je een cumulatieve studie-efficiëntie van ten minste 50 % kunnen voorleggen. Ligt je CSE lager, dan mag je gedurende één academiejaar ( 17-18) niet inschrijven voor: o Het opleidingsonderdeel. o De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. o Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. o Alle opleidingen waar een identiek opleidingsonderdeel in voorkomt o Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten tijdig te doen heroriënteren! Alle info vind je op

22 Weigering tot 4 de inschrijving: wanneer? Als je al 3 academiejaren ( 14-15, en 16-17) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel of een identiek opleidingsonderdeel (vb. Accountancy (TEW) = Accountancy (HIR)), mag je gedurende 3 academiejaren niet inschrijven voor: o o o o Het opleidingsonderdeel. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten absoluut te doen heroriënteren!

23 Rol van de ombuds/studieloopbaanbegeleider Moeilijke situatie of iets ernstigs meegemaakt? Meld dit altijd aan je ombuds - je ombuds/studieloopbaanbegeleider heeft discretieplicht - je ombuds kan mits bijzondere individuele omstandigheden je dossier voorleggen aan de examencommissie in september - je ombuds (of studieloopbaanbegeleider) kan je advies geven bij dreigende weigeringen CONTACT?

24 Word je geconfronteerd met een weigering? boodschappen in september via het eerste scherm van je studievoortgangsdossier in KULoket

25 Startscherm met (risico op) weigeringen Boodschap op jouw situatie afgestemd na elke examenperiode: Weigering 30%? Bindende voorwaarden? Weigering na te vaak niet geslaagd voor hetzelfde opo? Attendering op mogelijkheid studieloopbaanbegeleiding Verwijzing naar website studievoortgang: check deze info!! Geen startscherm weigeringen? geen weigeringen Opm: stand leerkrediet = aparte knop met info

26 Voorbeeld 1: Lies in februari Lies is voor het eerst ingeschreven in de bachelor TEW in In februari behaalt zij volgende punten voor de 1 ste semestervakken : Markten en prijzen (6stp): 10/20 (Wiskunde voor economen (6 stp): deelcijfer (9/20) Accountancy (6stp): 8/20 Inleiding tot het economisch recht (6 stp) 7/20 Psychologie (6pt): 8/20 Lies nam in het eerste semester 24 studiepunten 1 ste semestervakken op. Ze behaalde credits voor 6 studiepunten. Het jaarvak Wiskunde voor economen is nog niet volledig, en wordt NOG NIET mee verrekend. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) is dus 6/24 = 25 % In februari krijgt zij de melding Risico op weigering herinschrijving in bachelor TEW omwille van 30%-maatregel

27 Voorbeeld 1: Lies in juli In het 2de semester behaalt zij volgende punten voor de resterende vakken: Bank- en financiewezen (6stp): 6/20 De globale economie (6stp): 14/20 Grondslagen vd beleidsinformatica (6 stp): 15/20 Marketing (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp) (volledig cijfer): 9/20 Frans I (3 stp): 14/20 Engels (3 stp): 9/20 Lies nam in het tweede semester 36 studiepunten op (inclusief jaarvakken). Ze behaalde extra credits voor 15 studiepunten. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: CSE = ( ) / 60 = 21 / 60 = 35 %. Lies krijgt voorlopig bindende voorwaarden, maar doet er alles aan om deze voorwaarde in september te doen vervallen.

28 Voorbeeld 1: Lies in september In september legt Lies opnieuw examens af. Ze behaalt volgende scores: Psychologie (6 stp): 12/20 Accountancy (6stp): 8/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6pt): 9/20 Bank- en financiewezen (6stp): 6/20 Marketing (6stp): 9/20 Engels (3 stp): 9/20 In september behaalt ze nog voor één extra opleidingsonderdelen een credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: ( ) / 60 = 27 / 60 = 45 %. Lies krijgt bindende voorwaarden = In het volgende academiejaar moet je cumulatieve studie-efficiëntie binnen bachelor TEW ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KUL.

29 Voorbeeld 1: Lies in In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding TEW, neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 33 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 27 studiepunten uit fase 2 op. Op het einde van het academiejaar is Lies geslaagd voor alle studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 6 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA TEW) = (27sp credits (39sp credits 17-18) = 66 = 55% (60sp ISP 16-17) + (60sp ISP 17-18) 120 Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde, die hiermee vervalt. Zij mag ook in het volgend academiejaar verder studeren aan de KU Leuven.

30 Voorbeeld 2: Lies in Stel dat Lies ervoor kiest om in haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding TEW enkel de vakken op te nemen waarvoor ze vorig academiejaar niet slaagde. Dat zijn 33 studiepunten. Ze behaalt volgende scores: Accountancy (6stp): 12/20 Wiskunde voor economen (6pt): 9/20 Bank- en financiewezen (6stp): 16/20 Marketing (6stp): 9/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 8/20 Engels (3 stp): 14/20 Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA TEW) = (27sp credits 16-17) + (15sp credits 17-18) = 42 = 45% (60sp ISP (33sp ISP 17-18) 93 Lies heeft niet voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag dus in het volgend academiejaar niet verder studeren aan de KU Leuven.

31 Regels voor studievoortgang Cumulatieve studie-efficiëntie Risico op weigeringen tot herinschrijving? Toleranties en tolerantiekrediet

32 Studievoortgangsdossier (tolerantie) Voorbeeld tabblad Tolerantie (= tolerantiedossier) Recht op toleranties? => CSE [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving Tolerantiekrediet

33 Toleranties: wat, hoe, wanneer? Vragen? Welke zijn de tolerantieregels en -criteria? Een tolerantie inzetten: betekenis Hoe toleranties inzetten: wat doen in januari/juni, wat in september? Indien niet geslaagd/tekorten: Beste resultaat telt in tweede zit! Voorbeeld van een tolerantiedossier?

34 Toleranties in de diplomaruimte BACHELOR (180stp) Studiefase 1 60stp Studiefase 2 60 stp Studiefase 3 60stp Einde van elk academiejaar: tolerantiepunten inzetten? Pas op einde van de opleiding: Geslaagd? Inzetten van toleranties geldt enkel in bachelor- en schakelprogramma s! Je kiest als student zelf of en voor welke vakken je tolerantiekrediet inzet, en welke vakken je herneemt in een volgend academiejaar. Niet-geslaagde/niet-getolereerde plichtvakken moet je hernemen in het volgend academiejaar Voor niet-geslaagde/niet-getolereerde keuzevakken kan je nieuwe keuzes maken in het volgen academiejaar (je bent niet verplicht zelfde keuzevak te hernemen)

35 Toleranties: criteria? 8/20 of 9/20 kan behouden worden naast een vak van x studiepunten op voorwaarde: o o Voldoende tolerantiekrediet = maximum 10% van totaal op te nemen studiepunten in jouw programma (vb. naast 18 studiepunten in bacheloropleiding van 180 stp) Minimum 50% totaal rendement of cumulatieve studieefficiëntie (CSE) in opleiding X CSE (opleiding X) = aantal studiepunten waarvoor credit behaald in opleiding X totaal ooit opgenomen studiepunten in ISP opleiding X

36 Tolerantie inzetten: betekenis? Vb. Markten en prijzen (6 stp) = 8/20 Tolerantiekrediet inzetten = ik zet 6 studiepunten van mijn tolerantiekrediet in om de behaalde 8/20 als definitieve score te kunnen behouden. Op die manier moet/kan ik het vak niet hernemen in een volgend academiejaar Opmerking: Een behaalde 8/20 of 9/20 maakt geen verschil voor het inzetten van je tolerantiekrediet! In beide gevallen zet je in dit voorbeeld 6 studiepunten tolerantiekrediet in!

37 Tekort in januari/juni? Beste resultaat in vergelijking met herexamens telt! Voor vakken met een behaald tekort in januari/juni, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en in rekening gebracht in september, op voorwaarde dat je in juni nog geen tolerantie inzette. Je hebt er dus alle belang bij om NOG GEEN TOLERANTIES in te zetten bij de eerste examenkans, en deel te nemen aan herexamens! Voorbeeld 1: o In juni scoort Sofie een 8/20 voor De globale economie. o Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. o In september scoort ze 6/20. o Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20 als Sofie voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie-efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

38 Bissen van vak in een volgend jaar? Toegelaten indien je geen weigering tot herinschrijven hebt Niet geslaagd plichtvak in je opleiding: Verplichting om het onmiddellijk opnieuw op te nemen in je ISP tenzij je een tolerantie hebt ingezet (indien mogelijk) Niet geslaagd keuzevak in je opleiding Geen verplichting om het onmiddellijk opnieuw op te nemen in je ISP, je mag in nieuwe keuze maken

39 3 Checkpoint: Hoe pak ik mijn vervolgtraject aan?

40 Tegenvallende resultaten : wat nu? Welke elementen spelen rol in beslissing? o Studie-en studentgerelateerde elementen!!! o vb capaciteiten, motivatie, inzet, slaagkans, draagkracht, Mogelijke risico s in je vervolgtraject vb gevolgen voor leerkrediet, studietoelage,cse,tolerantiekrediet, Beslis niet alleen! Praat erover!

41 Hulpmiddelen en begeleiding - Algemeen - Startpunt voor info op FEB-website campus Leuven: Bij wie kan ik terecht? - Contacteer je eerste aanspreekpunten op de campus - je studiebegeleider/ombuds/studieloopbaanbegeleider: - Check het aanbod van de Dienst studieadvies!

42 Heroriënteren overwegen/voorbereiden? - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? OF: beslissing voor heroriëntering nemen en deze voorbereiden OF: resultaten september evalueren en vervolgtraject in huidige opleiding uitstippelen: zie FAQnr 1 bij je opleiding op Laat je bijstaan door je studieloopbaanbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en planning - info over andere opleidingen, studiekeuzegesprek

43 Heroriënteren: waar en hoe? STOPPEN OF HERORIËNTEREN? Binnen FEB Campus Leuven? vb. Van BA HIR naar BA TEW: Check alle info bij heroriënteren in een overgangstabel bij je opleiding op Nog vragen? Contact studieloopbaanbegeleider via FEBadvisor ( ) Naar nieuwe faculteit/campus? Contacteer studieloopbaanbegeleider op de nieuwe faculteit/campus 43 Contacteer Dienst Studieadvies

44 Heroriënteren?: waar en hoe? Info? Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen Heroriënteren binnen FEB (overgangen, vrijstellingen, ): Heroriënteren buiten FEB (opleidingen, contactpersonen, vrijstellingen): Gesprek? CONTACTEER je studieloopbaanbegeleider via FEB-advisor: Laat je bijstaan door de Dienst Studieadvies voor: - aanpak van je herexamens - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

45 Check deadline en webpagina s! Binnen 15 dagen studievoortgangsdossier afsluiten (toleranties!) Alle info over mijn studievoortgangsdossier o Leuven (Hulp na examenresultaten, overgangen en heroriëntering, vrijstellingen, aanbod dienst studieadvies, ) o Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen o Leerkrediet o Opleidingsaanbod o (KU Leuven) o (Vlaanderen) Studentenvoorzieningen KU Leuven, o.a. Dienst Studieadvies! o

46 Goed begonnen : Klaar voor ! : bekijk 46

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang:

Nadere informatie

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten september 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2.

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Studievoortgangsdossier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 3. 30% regel 4. Niet-bindend studieadvies

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Leerkrediet 2. Studievoortgangsdossier 3. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 4. 30% regel 5.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud 2011-2012 Opbouw en inhoud Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op detail - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Vacature student FSW De Faculteit Sociale Wetenschappen is op zoek naar gemotiveerde studenten Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen en Sociologie.

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Examens en ombudsdienst. Yasmine Sidhoumi Faculteit Sociale Wetenschappen

Examens en ombudsdienst. Yasmine Sidhoumi Faculteit Sociale Wetenschappen Examens en ombudsdienst Yasmine Sidhoumi Inhoud 1 Examenregeling 1 Examenrooster (IER) 2 Blok- en examenplanning 3 Verloop schriftelijke en mondelinge examens 2 Ombudsdienst FSW 1 Ombuds 2 Ombudsdienst:

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten? februari 2015

Tegenvallende resultaten? februari 2015 Tegenvallende resultaten? februari 2015 Inhud sessie 1. Studievrtgangsdssier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie 3. Tleranties 4. Tegenvallende resultaten: rzaken? 5. Tweede semester: wat nu? 6. Begeleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Infosessie examens en ombudsdienst

Infosessie examens en ombudsdienst Infosessie examens en ombudsdienst 13-12-2011 1 Programma infosessie Zittijden en examenperiodes Examenreglement Ombudsdienst Survival tijdens de examens 13-12-2011 2 Examenperiodes en examenzittijden

Nadere informatie

Beste student, 1 OER , p. 42, art. 79

Beste student, 1 OER , p. 42, art. 79 Beste student, Heb je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of een beoordeling geslaagd? Proficiat!! Dan hoef je nu alleen nog maar te denken aan herinschrijven voor je volgende opleidingsfase!

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2015-2016 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011 Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 Infoavond voor ouders / 20 november 2013 MAD-faculty / campus Elfde Linie 1 Ouderinfoavond Inhoud Situering van de opleiding Studentenbegeleiding en - ombudspersonen

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2014-2015 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015

A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015 Onderwijs en Examenreglement (OER) A.J. 2015-2016 Info studenten do 3 en do 10 december 2015 Prof. Jan Seghers Facultair Coördinator voor Studentenaangelegenheden Voorzitter van de examencommissies Mevr.

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017

Politieke Wetenschappen en Sociologie. 2 de opleidingsfase. Infosessie 25 september 2017 Politieke Wetenschappen en Sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 25 september 2017 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie Structuur van

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Blok- en examenplanning 2 de semester AJ

Blok- en examenplanning 2 de semester AJ Blok- en examenplanning 2 de semester AJ 2016-2017 Inhoud 1. Wat kan ik deze blok- en examenperiode verwachten? 2. Voorbeeldplanning a. POLSOC b. COM 3. Q&A Wat kan ik verwachten? (1/4) De verleiding van

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

Presentatie beschikbaar op studentenportaal

Presentatie beschikbaar op studentenportaal Studietraject Inhud sessie 1. Wie ben ik? 2. Studentenprtaal 3. Wat is studietrajectbegeleiding? 4. ISP en IER 5. Examens 6. Tleranties 7. Het bewaken van je studievrtgang 8. Studievrtgangsdssier Presentatie

Nadere informatie

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Onthaal 2016-2017 BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Bachelor in het sociaal werk Campus Brussel - Academiejaar

Bachelor in het sociaal werk Campus Brussel - Academiejaar Bachelor in het sociaal werk Campus Brussel - Academiejaar 2016-2017 Wijzigingen in het opleidingsprogramma Het OPO Organisatiekunde en HRM voor sociaal werkers van 3 studiepunten wordt niet meer Heb je

Nadere informatie

Ouderavond: studeren in het hoger onderwijs academiejaar 2013-2014

Ouderavond: studeren in het hoger onderwijs academiejaar 2013-2014 Ouderavond: studeren in het hoger onderwijs academiejaar 2013-2014 INHOUD Situering binnen het hoger onderwijs Voorstelling van de opleiding Curriculum en examens Rapport Studiepunten Examenkansen Onderwijs-en

Nadere informatie

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN 1 STAP 1: Bepaal de maximumomvang van je GIT (uitgedrukt in studiepunten). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je ze uitprint in Oasis. Bereken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Campus Brussel.- Academiejaar

Campus Brussel.- Academiejaar Campus Brussel.- Academiejaar 2016-2017 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: (afstemming met OM Aalst) Het OPO inleiding

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?!

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2016-2017 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN. Monitoraat FDO - AJ

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN. Monitoraat FDO - AJ STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN Monitoraat FDO - AJ 2017-2018 2 STAP 1: BEPAAL DE MAXIMUMOMVANG VAN JE GIT (UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

Infosessie verkorte bachelors

Infosessie verkorte bachelors Infsessie verkrte bachelrs Infsessie verkrte bachelrs T&LK Enkel vr verkrte bachelrs met diplma van prfessinele bachelr in het secundair nderwijs Derde taal: vlg de infsessie m 14u in MSI 03.18 Ouderejaars?

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP Inhoud Vooraf... 2 1. Fasebepaling... 2 2. Klasgroeptoewijzing... 2 3. Opstellen van het ISP... 3 4. Uitwisselingen... 7 5. Vrijstellingen... 7 6. Deeloverdrachten en deelvrijstellingen van vorig academiejaar...

Nadere informatie

Studietraject. Academiejaar

Studietraject. Academiejaar Studietraject Academiejaar 2017-2018 Inhud sessie 1. Wie ben ik? 2. Wat is studietrajectbegeleiding? 3. ISP en IER 4. Examens 5. Tleranties 6. Het bewaken van je studievrtgang 7. Studievrtgangsdssier Presentatie

Nadere informatie

Studie- en Trajectbegeleiding

Studie- en Trajectbegeleiding Studie- en Trajectbegeleiding Schakelprgramma Dag: Master in de handelswetenschappen T Serclaes 1 e verdieping blk A 2 Academische kalender 1ste semester Lessen: 13 weken Kerstvakantie: 2 weken Studieverlf:

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Overzicht Doelstelling Programma Toledo en KU Loket ISP en IER STB-werking Vrijstellingen Wegwijs in

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Studie- en Trajectbegeleiding

Studie- en Trajectbegeleiding Studie- en Trajectbegeleiding Bachelr in de handelswetenschappen Master in de handelswetenschappen T Serclaes 1 e verdieping blk A 2 Academische kalender 1 e semester (1 e Bachelrfase) Lessen: 13 weken

Nadere informatie

VAKGROEP <... > ONDERZOEKSGROEP <... > NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU?

VAKGROEP <... > ONDERZOEKSGROEP <... > NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU? VAKGROEP ONDERZOEKSGROEP NIET GESLAAGD VOOR TOELATINGSEXAMEN: WAT NU? 1 DOELSTELLING Informeren over de verschillende opties in een duidelijke context, met oog voor alle voor- en nadelen

Nadere informatie

Niet-bindend studieadvies. februari 2013

Niet-bindend studieadvies. februari 2013 Niet-bindend studieadvies februari 2013 1. Niet- bindend studieadvies: wat? 2. Tegenvallende resultaten: rzaken? 3. Tweede semester: aanpak? 4. Hulpmiddelen en begeleiding 5. Websites en cntactgegevens

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + Belangrijke info ivm permanente evaluatie en stage onderaan! ZEKER DOORNEMEN! Naam opleidingsonderdeel Waarvoor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Niet-bindend studieadvies. februari 2014

Niet-bindend studieadvies. februari 2014 Niet-bindend studieadvies februari 2014 1. Leerkrediet 2. Niet-bindend studieadvies en studievrtgangsdssier 3. Tegenvallende resultaten: rzaken? 4. Tweede semester: aanpak? 5. Hulpmiddelen en begeleiding

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

OER juli 2017

OER juli 2017 OER 2017-2018 15 juli 2017 Aanpassingen OER 17-18 Algemeen: aanpak 1. Herteksting: genderneutraliteit + andere tekstuele verbeteringen 2. Discussiepunten (+ kleine optimalisaties) -ervaringen faculteiten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Studie(loopbaan)begeleiding

Studie(loopbaan)begeleiding Studie(lpbaan)begeleiding Bachelr in de Handelswetenschappen Master in de Handelswetenschappen Onthaaldag Maandag 26 september 2016 Waar kan je ns vinden? T Serclaes 1 ste verdieping blk A Kristf Creman

Nadere informatie

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017

Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen. Koen Paes 05/07/2017 Dienst Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen Koen Paes 05/07/2017 o Wat na de ijkingstoets? o Studieprogramma eerste semester o De Dienst Studentenbegeleiding: Wie zijn we? Wat doen we? Vakspecifieke

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar

Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar Bachelor in het Onderwijs: Lager Onderwijs Campus Brussel academiejaar 2017-2018 Eerdere wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase (overname 2015-2016) Het OPO Algemene onderwijskunde

Nadere informatie

Infoavond voor ouders

Infoavond voor ouders Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 20 november 2013 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 2. Studielast 3. Leerkrediet

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Infoavond voor ouders

Infoavond voor ouders Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2014-2015 19 november 2014 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Situering van de opleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie