Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT)"

Transcriptie

1 Infobundel Programmawijziging en geïndividualiseerde trajecten (GIT) Academiejaar OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE TOEGEPASTE TAALKUNDE MASTER IN HET HET VERTALEN MASTER IN HET TOLKEN MASTER IN DE MEERTALIGE COMMUNICATIE Wat met de programmahervorming? Wanneer neem ik het buitenlandsemester op? Kan ik vooroplopen met één vreemde taal? Hoe stel ik mijn curriculum samen?

2 1. De nieuwe versus de oude opleidingsprogramma s In de trajecttool zie je het nieuwe opleidingsprogramma t.o.v. het oude opleidingsprogramma staan. Wat verandert er? Bachelor 1 Nederlands: taalstructuren A (4sp) en B (4sp) vormen één opleidingsonderdeel Nederlands: woord en zin (5sp). Nederlands taalvaardigheid wordt Nederlands: taalpraktijk en vermindert met één studiepunt. De taalpraktijken A van de vreemde talen verminderen met één studiepunt. Er komen twee nieuwe opleidingsonderdelen (stamvakken): Taalnormering Nederlands en Inleiding tot taal- en tekststructuren. Bachelor 2 Inleiding tot de Vertaaltechnologie is nieuw in Ba2. Het opleidingsonderdeel komt oorspronkelijk uit Ba3 en wordt verder uitgebouwd. Nederlands: taalstructuren C wordt Nederlands: taalstructuren - tekst en genre en verhuist naar het tweede semester 1. De cultuurgeschiedenissen verminderen elk met één studiepunt. De taalstructuren D vallen weg en de taalstructuren C krijgen elk één punt bij. De componenten vertaling in het Nederlands uit beide vreemde talen worden gegroepeerd in één opleidingsonderdeel: Vertaling in het Nederlands. Bachelor 3 Digitale communicatie komt in de plaats van taaltechnologie (naar Ba2). Studenten kunnen kiezen uit twee van de drie taalpraktijkvakken van de vreemde taal van het gastland. Master in de meertalige communicatie Een aantal opleidingsonderdelen krijgt een nieuwe naam: Het opleidingsonderdeel Taal en Media verandert van naam en wordt Publiekscommunicatie. Het opleidingsonderdeel Taal en Bedrijf verandert van naam en wordt Bedrijfscommunicatie. Studenten mogen de twee keuzevakken zelf kiezen. Er wordt niet meer verplicht een derde vreemde taal opgelegd. Het gedeelte Solliciteren uit Nederlands: taal en beroep en de stage vormen samen het nieuwe opleidingsonderdeel Werkveldervaring. De stage zelf bedraagt 4 weken. Master in het vertalen De vertaalvakken worden op een andere manier georganiseerd. I.p.v. twee opleidingsonderdelen zijn er drie opleidingsonderdelen. Vertalen in en uit het Nederlands wordt opgesplitst en alle onderdelen vertalingen in het Nederlands focussen op gespecialiseerde tekstsoorten. Master in het tolken De tolkvakken worden anders georganiseerd. I.p.v. drie opleidingsonderdelen zijn er twee opleidingsonderdelen: Algemene tolkpraktijk en Gespecialiseerde tolkpraktijk. De nieuwe programma s vind je in de studiegids Welke overgangsmaatregelen er worden getroffen voor studenten in een geïndividualiseerd traject vind je verder in dit document. 1 Voor studenten in een GIT zal de mogelijkheid bestaan om dit opleidingsonderdeel in het eerste semester te volgen.

3 2. Immersie taal- en interculturaliteit: het buitenlandsemester Studenten die tijdens het academiejaar minimum 108 studiepunten kunnen behalen zullen geselecteerd worden om een keuze te maken voor het academiejaar Heb je een groot deel van de credits van Ba1 behaald dan moet je bepalen of 1. je 108 studiepunten in totaal kan/wil opnemen en dus zult geselecteerd worden voor een buitenlandsemester in je geen 108 in totaal kan/wil opnemen zodat het buitenlandsemester verschuift naar Het is belangrijk om bij het samenstellen van het traject rekening te houden met de plaats van het buitenlandsemester in het traject. Kan of wil je nog geen 108 punten opnemen in Ba1 en Ba2 (met het oog op het buitenlandsemester, zie eerder) zorg er dan voor dat je nog eerstesemestervakken overlaat voor het jaar nadien. Het heeft weinig zin om met één cluster in het tweede jaar voorop te lopen. Het jaar nadien zal je van het eerste semester in het derde jaar geen opleidingsonderdelen kunnen opnemen omdat dit voorbehouden is voor het opleidingsonderdeel Immersie: taal en interculturaliteit (27 studiepunten). Er dreigt dan een leeg eerste semester in Als je het tweede jaar net niet kan afwerken en je in aanmerking komt voor de selectie voor het buitenlandsemester , volg dan in ieder geval alle opleidingsonderdelen van het eerste semester en laat dan (een) opleidingsonderd(e)el(en) van het tweede semester vallen. Je kan dit opleidingsonderdeel nog volgen als je terug bent in het tweede semester na je uitwisseling. Het is nl. belangrijk dat als je op uitwisseling gaat en je een eerstesemestervak opnieuw moet doen, je dat al gevolgd hebt. Voor wie wenst voorop te lopen in Ba3 en nog niet op uitwisseling kan vertrekken in : Je kan geen opleidingsonderdelen opnemen in het eerste semester. Dat semester is voorzien voor het buitenlandsemester, nl. het grote opleidingsonderdeel Immersie: en taal en interculturaliteit van 27 credits Je kan evenmin het opleidingsonderdeel literatuur opnemen bij de start van het eerste semester: of je dit opleidingsonderdeel moet volgen, hangt af van het gastland waar je naartoe gaat. Eens het gastland gekend is, kan dit opleidingsonderdeel bij de start van het tweede semester nog bij het curriculum gevoegd worden. Voor de taal van het gastland moet je slechts twee van de drie taalpraktijkvakken volgen. Je neemt er dus ook best slechts twee op bij de start van het academiejaar. Eens het gastland gekend is, kan een derde taalpraktijkvak bij de start van het tweede semester nog bij het curriculum gevoegd worden. Studenten die in het eerste semester van Ba3 zeer weinig studiepunten kunnen opnemen, kunnen er eventueel zelf voor kiezen om met een creditcontract een ander opleidingsonderdeel aan de UGent (bv. taal-en letterkunde) te volgen. 3. Programmahervorming en trajecten 3.1 Modeltraject of geïndividualiseerd traject? Je studeert met een modeltraject? Een modeltraject betekent dat je geslaagd bent voor alle opleidingsonderdelen van een jaar. In dat geval stap je gewoon in het nieuwe programma van het volgende jaar: er gelden geen overgangsmaatregelen. D.w.z. dat eventuele nieuwe inhouden in het afgewerkte jaar niet worden ingehaald. Je studeert met een geïndividualiseerd traject?

4 Als je niet alle credits behaalt voor een bepaald (modeltraject)jaar, studeer je verder met een geïndividualiseerd traject. Je behoudt daarbij de credits die je al hebt verworven. Die credits tellen dus mee voor de 180 studiepunten die je moet verzamelen om een diploma te halen, ook al komt een bepaald opleidingsonderdeel niet meer in het nieuwe programma voor. Na tweede zittijd kan je met behulp van de trajecttool je curriculum samenstellen. Hoe je dat doet, beschrijven we hieronder in detail. 3.2 GIT-trajecten algemeen: overgangsmaatregelen Als een programma verandert zijn er overgangsmaatregelen nodig voor studenten die studeren met een geïndividualiseerd traject: - Bepaalde opleidingsonderdelen komen samen (bv. Nederlands taalstructuren A en B in Ba1) of vallen weg (bv. taalstructuren D in Ba2) - Een aantal opleidingsonderdelen verandert in aantal studiepunten (verminderen of verhogen). - Inhoudelijk zullen een aantal opleidingsonderdelen er anders uitzien. Er kan een tekort ontstaan wanneer je een opleidingsonderdeel moet hernemen dat daalt in aantal studiepunten. Als je bvb. enkel Frans: taalpraktijk A moet hernemen, dat daalt van 5 naar 4 studiepunten, dan bedraagt het aantal studiepunten in je eerste jaar 59 studiepunten. Of dit tekort al dan niet wordt toegestaan, vind je verderop in de tekst. De inhoudelijke veranderingen binnen een opleidingsonderdeel zullen concreet worden toegelicht bij de start van het academiejaar door de titularis van het opleidingsonderdeel. De overgangsmaatregelen zorgen ervoor dat je zonder problemen een voldoende aantal studiepunten kan opnemen om je bachelordiploma te behalen. 3.3 GIT-trajecten in Ba1 Bij het samenstellen van je curriculum ga je als volgt te werk: 1. Duid alle opleidingsonderdelen die je in Ba1 behaalde in de trajecttool aan en maak de som van de studiepunten. - Situatie 1: Als je nog geen 42 studiepunten uit Ba1 hebt behaald, mag er geen tekort in je curriculum van Ba1 zitten en moet je curriculum van Ba1 dus minstens 60 studiepunten omvatten 2. - Situatie 2: Als je wel al 42 studiepunten uit Ba1 hebt behaald, mag er in je curriculum een tekort zitten van maximaal 2 studiepunten. Je curriculum omvat dan minimaal 58 studiepunten. Let op: Als je zowel in Ba1 als in Ba2 opleidingsonderdelen moet hernemen, dan mag het totale tekort over Ba1 en Ba2 maximaal 2 studiepunten bedragen (zie ook verder bij Ba2). Bedraagt het tekort 2 studiepunten, dan studeer je af met 178 studiepunten. 2. Vul eerst aan met de volgende nieuwe opleidingsonderdelen voor zover je nog geen credit voor het overeenkomstige oude haalde: Toegepaste Taalkunde 1 Toegepaste Taalkunde 1 moet altijd in je curriculum van Ba1 staan. Behaalde je dit credit niet, dan volg je dit opleidingsonderdeel opnieuw. 2 Let op: Behaalde je minder dan 30 studiepunten uit Ba1 dan mag je nog geen opleidingsonderdelen uit Ba2 opnemen, zie ook algemene infobundel (

5 Vreemde talen In je curriculum van Ba1 moeten de beide taalstructuren A en B en de beide taalpraktijken A en B staan. Behaalde je geen credit voor een van de opleidingsonderdelen vreemde taal schrijf je je in voor het opleidingsonderdeel met dezelfde naam. Nederlands Indien je geen credit behaalde voor Nederlands structuren A én B, schrijf je je in voor Nederlands: Taalstructuren - woord en zin én voor Taalnormering van het Nederlands. Indien je Nederlands taalstructuren A of B behaalde, schrijf je je in voor Nederlands: Taalstructuren woord en zin. Nederlands: taalpraktijk maakt altijd deel uit van je curriculum in Ba1. Recht, Economie, Geschiedenis ( stamvakken vanaf ) Als je niet slaagt voor een van de algemene vakken uit het oude programma schrijf je je in voor het overeenkomstige stamvak. Concreet betekent dit dat alle studenten de opleidingsonderdelen Wereldgeschiedenis, Recht en Economie moeten gevolgd hebben en niet mogen vervangen door Inleiding tot taalen tekststructuren of Taalnormering van het Nederlands. 3. Je vult tot slot aan met één van de nieuwe stamvakken Inleiding tot taal- en tekststructuren of Taalnormering van het Nederlands. Dit zal nodig zijn als - je in Ba1 geen 42 studiepunten behaalde en je curriculum in Ba1 nog geen 60 studiepunten bedraagt. - je in Ba1 wél 42 studiepunten behaalde maar je curriculum nog geen 58 studiepunten bedraagt. 3.4 GIT-trajecten in Ba2 In Ba1 en Ba2 samen moet je minimaal 118 studiepunten kunnen behalen. Er mag dus een tekort van 2 studiepunten in Ba2 zijn als je in Ba1 60 studiepunten kan halen. Zelfs als je Ba2 niet volledig afwerkt in , is het nuttig om de volledige som te maken van het aantal studiepunten Ba1 en Ba2. Bij het samenstellen van je curriculum ga je als volgt te werk: 1. Duid alle opleidingsonderdelen die je in Ba2 behaalde in de trajecttool aan en maak de som van de studiepunten. 2. Vul eerst aan met de volgende nieuwe opleidingsonderdelen voor zover je nog geen credit voor het overeenkomstige oude behaalde: Toegepaste Taalkunde 2 Nederlands: schrijfvaardigheid Nederlands: spreekvaardigheid Nederlands: taalstructuren - tekst en genre 3 (oud: Nederlands: taalstructuren C) VT1: structuren C VT2: structuren C VT1: cultuurgeschiedenis VT2: cultuurgeschiedenis 3 Nederlands: taalstructuren tekst en genre wordt dit jaar uitzonderlijk ook in het eerste semester georganiseerd voor studenten met een leeg eerste semester of studenten die dit opleidingsonderdeel hernemen.

6 3. Vervolgens bekijk je je situatie wat betreft taalstructuren C en D Taalstructuren D verdwijnt uit het programma. In het nieuwe programma worden deze competenties verworven in de andere opleidingsonderdelen vreemde taal. Er wordt in eenmalig een alternatief programma aangeboden voor Taalstructuren D. Indien je niet slaagt leg je dit opleidingsonderdeel later af via begeleide zelfstudie. Hierna vind je de verschillende scenario s: Scenario Voor één of beide vreemde ta(a)l(en) behaalde je een credit voor taalstructuren D maar niet voor taalstructuren C Voor één of beide vreemde ta(a)l(en) behaalde je een credit voor taalstructuren C maar niet voor taalstructuren D. Voor één vreemde taal behaalde je nog geen credit voor taalstructuren C én D. Voor beide vreemde talen behaalde je geen credit voor taalstructuren C én D. Je vult aan met Taalstructuren C voor één of beide vreemde ta(a)l(en) Taalstructuren D: alternatieve programma voor één of beide vreemde ta(a)l(en) Taalstructuren C Inleiding in de Vertaaltechnologie. Taalstructuren C van beide talen Inleiding in de Vertaaltechnologie EN Taalstructuren D: alternatieve programma OF Een van de taalpraktijkvakken (zie verder) Je mag dit zelf kiezen en je houdt rekening met eventuele overlappingen met reeds behaalde credits. 4. Je vult verder aan met de taalpraktijkvakken (voor zover je er al niet een credit voor haalde): VT1: Taalpraktijk C VT1: Taalpraktijk D VT2: Taalpraktijk C VT2: Taalpraktijk D Vertaling in het Nederlands Waarbij je ervoor zorgt dat minimaal vier van deze vijf opleidingsonderdelen in je curriculum staan. Je mag dit zelf kiezen en houdt hierbij rekening met eventuele overlappingen met reeds behaalde credits. 5. Je vult tot slot aan met (en voor zover je nog niet aan een voldoende aantal studiepunten komt): Inleiding tot de vertaaltechnologie Opgelet: Indien je nog Taalstructuren D moet volgen, kan je dit niet zelf in je curriculum aanklikken. Je zal dit moeten vermelden in het opmerkingen veld in Oasis. 3.5 GIT-trajecten in Ba3 Taalpraktijkvakken In je curriculum moeten voor het gastland 2 van de 3 taalpraktijkvakken van Ba3 (tekstvaardigheid, vertaling, mondelinge vaardigheid) staan. Je maakt zelf de keuze. Als je een bepaald opleidingsonderdeel al eerder volgde maar niet slaagde, kan je je keuze dus nog veranderen. Inleiding tot de vertaaltechnologie/digitale communicatie

7 Indien je niet geslaagd bent voor Inleiding in de taaltechnologie kun je je inschrijven voor Inleiding tot de vertaaltechnologie (Ba2, semester 1) of voor Digitale Communicatie (Ba3, semester 2) Andere opleidingsonderdelen Geen wijzigingen 3.6 GIT-trajecten in de Masters Er mag een maximaal tekort zijn van 2 studiepunten, en enkel als gevolg van verminderingen in het aantal studiepunten in het kader van de programmahervorming (m.a.w. niet door een bepaald vak niet op te nemen). Alle masters: Werkveldervaring Als je beide opleidingsonderdelen Nederlands: Taal en Beroep en Stage nog moet behalen schrijf je je in voor het nieuwe opleidingsonderdeel Werkveldervaring. Als je nog een van beide opleidingsonderdelen moet behalen schrijf je je in voor het oude opleidingsonderdeel Nederlands: Taal en Beroep of Stage. Je maakt hiervan melding in het opmerkingenveld van Oasis. Alle masters: keuzevakken Indien je nog niet geslaagd bent voor een keuzevak dat verdwijnt kies je een nieuw keuzevak uit het nieuwe programma. Master in het Vertalen: vertaalpraktijk De opleidingsonderdelen vertaalpraktijk worden op een andere manier georganiseerd. Hierna vind je de scenario s: Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 OUD Algemene Vertaalpraktijk (5 stp) niet behaald niet behaald behaald Gespecialiseerde Vertaalpraktijk (5 stp) niet behaald behaald niet behaald NIEUW Gespecialiseerde Vertaling 1 (3 stp) te volgen te volgen (1) niet te volgen Gespecialiseerde Vertaling 2 (3 stp) te volgen niet te volgen te volgen (1) Vertaling in de vreemde taal (3 stp te volgen niet te volgen niet te volgen (1) Je schrijft je in voor het oude opleidingsonderdeel (melden in opmerkingenveld Oasis), je volgt de lessen in het nieuwe opleidingsonderdeel en je krijgt een bijkomende zelfstandige vertaalopdracht ter waarde van 2 studiepunten. Master in het Tolken De tolkpraktijkvakken worden op een andere manier georganiseerd. De regels: Als je geen enkel tolkvak behaalde, dan volg je de drie nieuwe tolkvakken. Als je Algemene Tolkpraktijk niet behaalde, dan volg je Algemene tolkpraktijk Als je Gespecialiseerde Tolkpraktijk: Bedrijf niet behaalde, dan volg je Algemene tolkpraktijk. Als je Gespecialiseerde Tolkpraktijk: Community niet behaalde, dan volg je Gespecialiseerde Tolkpraktijk. Studenten met bijkomende specifieke vragen i.v.m. hun mastertraject nemen contact op met de trajectbegeleider. 4. GIT and more Lees zeker de algemene GIT-bundel ( Als je onvoldoende voortgang hebt gemaakt in een bepaalde cluster van de opleiding (vreemde taal 1, vreemde taal 2, algemene vakken en Nederlands), help je jezelf niet (altijd) vooruit door voorop te gaan lopen in één of twee andere clusters.

8 Als je de taalpraktijkvakken van Ba3 (vertaling, tekstvaardigheid en mondelinge vaardigheid) nog niet (allemaal) hebt afgerond en je wenst toch taalpraktijkvakken in de master te volgen van die vreemde taal zonder dat je kan afstuderen in de master, dan ga je eerst bij de trajectbegeleider langs voor advies of plaats je een voorstel in Oasis met de nodige motivatie in het opmerkingenveld. Denk goed na over je traject. 60 studiepunten voor een geïndividualiseerd traject is veel. Als je dit jaar nipt 30 van de 60 credits haalde, dan blijft 63 studiepunten nog steeds veel. Er is niets op tegen om eerst je eerste jaar af te werken en zo een goede basis te leggen voor de rest van je studie. Stel je de vraag: als ik een groot aantal studiepunten opneem, kan ik dan één jaar uitsparen? Is dit niet het geval dan kan je beter het aantal studiepunten dat je nog moet afleggen evenredig spreiden over het aantal jaar dat je studie zal duren. Hou hierbij rekening met het buitenlandsemester. Het buitenlandsemester is één opleidingsonderdeel van 27 studiepunten dat niet kan opgesplitst worden. Denk goed na over je traject en neem hiervoor de nodige tijd. Ben je tevreden met je trajectkeuze, dan hoef je niet (meer) bij de trajectbegeleider langs te gaan. Je kan je traject zelf in Oasis samenstellen en in voorstel plaatsen. Heb je toch nog vragen of wil je graag advies, dan kan je bij de trajectbegeleider langsgaan. Breng in dat geval je een voorbereid dossier mee. Je kan hiervoor de trajecttool gebruiken. 5. Het curriculum in Oasis Als je je curriculum aanmaakt in Oasis zal je zien dat sommige eerder behaalde credits niet opnieuw opduiken. Geen zorgen: Deze worden manueel in je curriculum gebracht. Je zal ook zien dat een aantal nieuwe bachelorvakken automatisch in het curriculum verschijnen. Als je deze vakken volgens bovenstaande regels niet moet volgen, dan verwijder je ze uit je curriculum. Moet je een oud vak volgen (bv. taalstructuren D, de oude stage) dan zal je dit moeten aangeven in het opmerkingenveld van Oasis. Het is dus van groot belang om je curriculum nog eens grondig te checken alvorens je je definitief akkoord verklaart! 6. Verdere informatie of vragen? Voor verdere vragen m.b.t. jouw GIT kan je steeds contact opnemen met Anne Verwaeren, trajectbegeleider van je opleiding. Bij de trajectbegeleider kan je terecht voor: - algemene feedback over je resultaten - een heroriënteringsgesprek - advies over je studietraject - advies over het verlichten van je traject omwille van een functiebeperking, topsport, - verder studeren (nieuwe taal, nieuwe master, ) Een afspraak maken kan via de elektronische agenda: Ga zeker naar de GIT-infosessie en bereid je afspraak goed voor! De trajectbegeleider probeert zoveel mogelijk studenten te helpen in een zo kort mogelijk tijdspanne. Een adviesgesprek duurt in de regel maximaal 15 minuten. Twee locaties: Blandijnberg 2, lokaal (behoudens uitzonderingen op maandag en donderdag) Groot-Brittanniëlaan 45, lokaal B1.20 (behoudens uitzonderingen op dinsdag en vrijdag)

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 Vanaf academiejaar 2015-16 zijn er wijzigingen in het programma van de Bachelor Afrikaanse talen en culturen: Bachelor 1... 2 Bachelor

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Je stond in 2014-2015 ingeschreven in het oude bachelorprogramma

Nadere informatie

GIT regels

GIT regels GIT regels 2017-2018 A. Basisprincipe We streven naar een maximale responsabilisering van de student. De student dient er zelf over te waken een haalbaar studieprogramma samen te stellen. De student die

Nadere informatie

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN. Monitoraat FDO - AJ

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN. Monitoraat FDO - AJ STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN Monitoraat FDO - AJ 2017-2018 2 STAP 1: BEPAAL DE MAXIMUMOMVANG VAN JE GIT (UITGEDRUKT IN STUDIEPUNTEN). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN 2017-2018 BASISPRINCIPE BIJ PROGRAMMAWIJZIGINGEN Student behoudt de verworven credits, ook al verdwijnen er vakken waarvoor een credit werd

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN 1 STAP 1: Bepaal de maximumomvang van je GIT (uitgedrukt in studiepunten). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je ze uitprint in Oasis. Bereken

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Campus Brussel.- Academiejaar

Campus Brussel.- Academiejaar Campus Brussel.- Academiejaar 2016-2017 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: (afstemming met OM Aalst) Het OPO inleiding

Nadere informatie

Erasmus Nederlandse Taalkunde

Erasmus Nederlandse Taalkunde Erasmus Nederlandse Taalkunde Infobrochure uitgaande studenten 2013-2014 (lichting 2014-2015) Verantwoordelijke: prof. dr. Jacques Van Keymeulen Jacques.VanKeymeulen@ugent.be Contactpersoon: Anne-Sophie

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in 2017-2018 1. Wanneer mag je op Erasmus? a. Pedagogische Wetenschappen: vanaf de 3 de bachelor voor alle afstudeerrichtingen b. Master Sociaal

Nadere informatie

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang:

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen Toegepaste Taalkunde nieuwe bachelorprogramma vanaf

Overgangsmaatregelen Toegepaste Taalkunde nieuwe bachelorprogramma vanaf Overgangsmaatregelen Toegepaste Taalkunde nieuwe bachelorprogramma vanaf 2017-2018 Het nieuwe programma van de LW-opleidingen gaat voor alle studenten in vanaf academiejaar 2017-2018. De overgangsmaatregelen

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2017-2018 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 2.3 Opleiding Bachelor

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

Twijfel je aan je concrete opties, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider (ann.matthyssen@kuleuven.be).

Twijfel je aan je concrete opties, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider (ann.matthyssen@kuleuven.be). MODELTRAJECTEN NIEUWE CURRICULUM 3Ba Voor elke master vind je twee modeltrajecten als voorbeeld. Deze trajecten zijn illustratief bedoeld om je te inspireren bij het maken van je keuzes, maar er zijn veel

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten september 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2.

Nadere informatie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Overzicht strikte volgtijdelijkheid Naam opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + Belangrijke info ivm permanente evaluatie en stage onderaan! ZEKER DOORNEMEN! Naam opleidingsonderdeel Waarvoor

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 4

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Overdracht van cijfers van 2013-2014 naar 2014-2015. Faculteit Letteren. Concordantietabel (versie juni 2014) Modeltraject 3 Toegepaste Taalkunde

Overdracht van cijfers van 2013-2014 naar 2014-2015. Faculteit Letteren. Concordantietabel (versie juni 2014) Modeltraject 3 Toegepaste Taalkunde Overdracht van cijfers van 01-01 naar 01-015 Faculteit Letteren Concordantietabel (versie juni 01) Modeltraject Toegepaste Taalkunde Y-code Opleidingsonderdelen MT 01-01 Studiepunten Y-code Opleidingsonderdelen

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP Inhoud Vooraf... 2 1. Fasebepaling... 2 2. Klasgroeptoewijzing... 2 3. Opstellen van het ISP... 3 4. Uitwisselingen... 7 5. Vrijstellingen... 7 6. Deeloverdrachten en deelvrijstellingen van vorig academiejaar...

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Belangrijke deadlines/toledo/webpagina s! Alle info over mijn studievoortgangsdossier o http://www.kuleuven.be/onderwijs/studievoortgang/studievoortgang/

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 014-015 1 Inleiding Arteveldehogeschool Gent 3.1 Opleiding Communicatiemanagement 3 Universiteit Gent 4 3.1 Opleiding Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014

OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014 OPENINGSUREN & CONTACT CURSUSDIENST ACADEMISCHE OPLEIDINGEN CAMPUS BRUSSEL T SERCLAES academiejaar 2013-2014 Infodag zaterdag 07/09/2013 van 9u tot 13u Enkel verkoop van reeds beschikbaar schriftelijk

Nadere informatie

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 KEUZES MAKEN 3 KEUZES MAKEN Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb absoluut

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Vanaf academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht (UU) je de gelegenheid om in een internationale

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Wat na je master? 10 februari 2016

Wat na je master? 10 februari 2016 Wat na je master? 10 februari 2016 Keuzes maken Keuzes maken Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

OPO & POP 1 OPO & POP

OPO & POP 1 OPO & POP Bachelor in het Office Management 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase Het OPO Bedrijfscommunicatie 1 van 3 studiepunten verandert van naam. Het

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER Geen block teaching maar enkele voorbereidende opleidingsonderdelen worden over een beperkter aantal weken gedoceerd. Geen examens halfweg het eerste

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER 81 studiepunten Geen block teaching maar enkele inleidende opleidingsonderdelen worden wel over een beperkter aantal weken gedoceerd. Normale eerste

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben.

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkort traject na andere bachelor- of masteropleiding Aan houders van een bachelor- of masterdiploma

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie