Wat is uw plek in het jaargesprek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is uw plek in het jaargesprek?"

Transcriptie

1 Wat is uw plek in het jaargesprek?

2 Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun werk zinvol en afwisselend en willen graag in het UMCG blijven werken. Daarnaast zien medewerkers allerlei verbetermogelijkheden. Een goed teken. Kijk zelf wat er beter kan, en hoe u daar aan kunt bijdragen. U blijft daardoor ook zelf groeien. Het jaargesprek is dé plek om daarover afspraken te maken. In het UMCG draait het om mensen. Om patiënten, onderzoekers, studenten en zeker ook om u als medewerker. Elke medewerker telt, want alleen de optelsom van alle individuele prestaties maakt dat we onze ambities als UMCG kunnen realiseren. We werken resultaatgericht om de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding optimaal te vervullen. Bij het jaargesprek is een belangrijke vraag dan ook: wat is uw bijdrage aan die kerntaken? De ontwikkelingen in de medische wereld gaan snel en die moeten we bijhouden. Sterker nog, als universitair medisch centrum willen we voorop lopen. Dat vereist deskundige, bevlogen en betrokken medewerkers die op de juiste plaats in de organisatie de juiste dingen doen. Medewerkers die zichzelf en het UMCG willen laten groeien. Het jaargesprek biedt u de kans afspraken te maken over uw ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid zodat u vitaal en met plezier kunt blijven werken. Er is alle ruimte in het UMCG om actief aan uw toekomst te werken. Maak er gebruik van! Bert Bruggeman Voorzitter Raad van Bestuur

3 Meebouwen aan de toekomst van gezondheid In dialoog met uw leidinggevende Werken in het UMCG betekent dat u een bijdrage levert aan een ambitieuze organisatie die als missie heeft Bouwen aan de toekomst van gezondheid. We willen tot de top behoren op onze kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding. Onze missie kunnen we alleen waarmaken met voldoende goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Medewerkers en leidinggevenden dragen samen bij aan de missie van het UMCG. Goed leiderschap is daarbij essentieel. Leidinggevenden dragen bij aan het realiseren van de ambitie van het UMCG door te sturen op resultaat, samen te werken over grenzen heen en talenten te laten groeien. Uw leidinggevende stimuleert u om mee te bouwen aan de toekomst van gezondheid. Het is aan u die verantwoordelijkheid op te pakken. Een goed jaargesprek is een dialoog. Dat betekent: U en uw leidinggevende voeren als gelijkwaardige personen het gesprek. Er is ruimte voor de zienswijze van u en van uw leidinggevende, en respect voor elkaars standpunten, ook als u het niet met elkaar eens bent. U luistert goed naar elkaar. U hebt interesse in wat de ander naar voren wil brengen en wat hij bedoelt. U hebt een open houding. Dat betekent dat u uw oordeel durft uit te stellen. Door vragen te stellen kunt u achterhalen wat de ander bedoelt of wil. Wat draagt ú bij aan het UMCG? De brochure Wij maken het UMCG. Medewerkerschap in het UMCG inspireert om eens stil te staan bij de manier waarop u in het UMCG invulling geeft aan uw medewerkerschap. Want medewerker van het UMCG zijn, houdt méér in dan alleen je werk goed doen. Het betekent ook: jezelf ontwikkelen, om vakinhoudelijk bij te blijven en lang en vitaal inzetbaar te zijn. We noemen dit ook wel persoonlijk leiderschap. Het betekent ook: waar mogelijk bijdragen aan verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van doelmatigheid en klanttevredenheid. En het betekent veilig werken, integer handelen, je betrokken voelen bij het UMCG en op de hoogte zijn van onze missie en onze doelen. De folder over medewerkerschap kunt u lezen op intranet of krijgen via uw P&O-adviseur. Met plezier blijven werken Het hele jaar door overlegt u regelmatig met uw leidinggevende over de dagelijkse gang van zaken. Door deze gesprekken zorgt u samen voor een goed verloop van de werkzaamheden. Maar de inhoud van het werk is natuurlijk niet het enige dat telt. Ook andere zaken verdienen aandacht, zoals de wijze waarop u uw werk doet, arbeidsomstandigheden, uw bijdrage aan de afdelingsdoelen, beloning, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Het UMCG vindt het belangrijk dat u uw hele loopbaan gezond en met plezier blijft werken. Dat is bovenal uw eigen verantwoordelijkheid, immers u bent de enige die er van begin tot eind bij betrokken is. Uw leidinggevende en het UMCG ondersteunen u zo goed mogelijk. In het jaargesprek kunt u praten over alles wat u nodig hebt om vitaal en met plezier te blijven werken. Dat kan zijn in uw huidige functie of een andere functie; binnen of buiten het UMCG.

4 Lammie Wiemann (53), hoofdverpleegkundige L3/L2 Verloskunde: Als ik tijdens een jaargesprek hoor dat ik een half jaar geleden een onmogelijk rooster heb gemaakt, dan denk ik: loop daar niet zo lang mee rond, zeg het direct. In een jaargesprek hoor je als het goed is niets nieuws over het afgelopen jaar. Als er iets aan de hand is, bespreek je dat als het zich voordoet. Jaargesprek in het kort Wie U voert het jaargesprek met uw leidinggevende. Uw hiërarchisch leidinggevende kan het voeren van het gesprek overdragen aan degene die in de dagelijkse praktijk direct leiding aan u geeft. Doel In het jaargesprek kijkt u samen met uw leidinggevende terug en vooruit. Uw leidinggevende heeft ook een oordeel over uw prestaties en bespreekt dit met u. U maakt met uw leidinggevende afspraken waardoor u zo goed en effectief mogelijk functioneert en vitaal en met plezier aan het werk blijft. Elma Snippert (59), senior verpleegkundige Verloskunde: Bij de voorbereiding van het jaargesprek denk ik na over mijn ontwikkeling en de extra taken die horen bij mijn functie als senior verpleegkundige. Ik ben graag met m n beroep bezig, maar ik wil geen opleiding meer doen die jaren duurt. Ik doe teamtrainingen, een cursus Werkbegeleiding, bezoek symposia, lees vakliteratuur en volg de media over nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij het opzetten van een telefonisch nagesprek voor vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. Erg leuk en waardevol. Het wordt saai als je altijd maar gewoon doorloopt. Bezig blijven met je beroep Lammie Wiemann: We doen veel aan ontwikkeling. Naar externe symposia mogen bijvoorbeeld altijd twee medewerkers op kosten van de baas. Soms gebruiken medewerkers hun persoonlijk budget om naar een symposium te gaan. Frequentie U voert in ieder geval één keer per jaar een jaargesprek. Hoe Uw leidinggevende organiseert het jaargesprek, maar u kunt natuurlijk ook zelf initiatief nemen. Ten minste twee weken van tevoren weet u wanneer het gesprek is. Karakter Het jaargesprek heeft een open karakter. U kunt alles aan de orde stellen wat met uw werk of persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. U geeft ook feedback op het functioneren van uw leidinggevende. Het jaargesprek heeft geen vrijblijvend karakter, u en uw leidinggevende kunnen zich beroepen op gemaakte afspraken. Verslag Uw leidinggevende legt, in overleg met u, de afspraken vast in het jaargesprekformulier.

5 360 feedback bevalt 100% Margreet Beverwijk (48), vakcoördinator ICT: Werken met 360 feedback bevalt mij erg goed en 100% van de medewerkers koppelt terug het heel prettig te vinden. Als leidinggevende krijg ik een compleet beeld van het functioneren van de medewerker. Saskia Lemstra (58), projectspecialist ICT-projecten: Ik draag zelf de informanten voor die feedback geven. Als ik zelf informant ben, vertel ik die collega vooraf wat ik tegen zijn leidinggevende ga zeggen. Anders hoort hij het terug via de leidinggevende. Saskia Lemstra: Bij ons gaat 360 feedback over je vakinhoudelijke kwaliteiten. Daarnaast bespreek je in het jaargesprek natuurlijk ook persoonlijke ontwikkeling. Daar kunnen we hier gelukkig vrijuit over praten. Er blijft uiteraard een hiërarchische verhouding, maar ik voel me vertrouwd bij mijn leidinggevende. Margreet Beverwijk: Een informant kan niet anoniem zijn, want met de medewerker praat je al snel over concrete voorbeelden die eenvoudig te herleiden zijn. Informanten nodig ik altijd aan tafel uit. Ik stel zeven vragen, daarmee krijg ik de kern van het functioneren boven water. Soms hebben informanten het idee dat ze een collega er bij lappen, maar de feedback wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling. Een jaargesprek zonder verbeterpunt vind ik een slecht jaargesprek: halleluja, goed gedaan en tot volgend jaar, daar hebben we met elkaar niks aan. Het gaat erom dat je weet waarin je nog beter kunt worden.

6 Waar krijgt u energie van? In het jaargesprek kunt u alles bespreken waarvan u denkt dat er ontwikkeling mogelijk is. Het gaat daarbij niet alleen over uw huidige werk, maar ook om uw persoonlijke ontwikkeling. Denk ter voorbereiding op het jaargesprek na over wat u het komende jaar wilt gaan doen. Waarom bent u in het UMCG gaan werken, ervaart u dat nog in uw werk? Waar zit uw passie? Waar krijgt u energie van in uw werk. Hoe zou u die energie verder kunnen uitbouwen. U bent de enige die antwoord kan geven op deze vragen en daarmee kan zorgen voor plezier in uw werk. Wees duidelijk hierover in het jaargesprek. Zet uw gedachten op papier. Als hulpmiddel kunt u de vragenlijst op gebruiken die door de UMC s samen is ontwikkeld. Vul het jaargesprekformulier (zie intranet) van tevoren in en neem het mee naar het jaargesprek. Ypie Bruining (23), verpleegkundige Kindergeneeskunde: Op onze afdeling is de samenwerking heel goed. Je werkt hier niet alleen, maar als een team. We drinken gezamenlijk koffie en sluiten met z n allen de dag af. Als er iemand niet op tijd klaar is, helpen alle collega s. Ruth Donders (58), hoofdverpleegkundige Kindergeneeskunde: Als afdeling richten we ons op tevreden patiënten, ouders en medewerkers. Ik wil bereiken dat het team lekker in elkaar zit, dat iedereen hier graag werkt en gemotiveerd blijft. In het jaargesprek hebben we het ook over de bijdrage die je als medewerker aan de afdeling kunt leveren door bijvoorbeeld te participeren in werkgroepen en klinische lessen. Om de medewerkers meer bewust te maken van hun eigen krachten en kennis kunnen ze hun ideeën over verbeterpunten opschrijven op een speciaal daarvoor bestemd bord. Met deze verbeterpunten gaan we vervolgens aan de slag. Zo betrek ik de medewerkers zelf bij wat er op de afdeling speelt. Ik zie daardoor een positieve ontwikkeling bij de medewerkers. Maak afspraken SMART Maak afspraken in het jaargesprek SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch. En benoem een moment waarop je controleert of de afspraak is uitgevoerd. Dat geeft u en uw leidinggevende duidelijkheid. Bereid uw jaargesprek zo veel mogelijk SMART voor. Voorbeelden: Een baliemedewerker gaat een training gastgerichtheid volgen. De maand voor de training wordt de gastgerichtheid gemeten. Drie maanden na de training wordt dit herhaald. De gastgerichtheid van de medewerker moet dan zijn verbeterd. Een secretaresse zorgt ervoor dat twee dagen voor de vergadering de agenda volgens afgesproken stramien is rondgestuurd aan alle betrokkenen. Je werkt hier niet alleen, maar als team Ypie Bruining: We hebben ook een afdelingsdoel zuinig omgaan met materiaal. In het jaargesprek vraagt Ruth daar voorbeelden van. Ik heb genoemd dat ik bij kinderen die we van de OK terugkrijgen met een infuuszak niet direct een nieuwe infuuszak aansluit als ik verwacht dat ze heel snel gaan drinken. Dat scheelt een infuuszak. Verder gaan we bewuster om met medicatie, door bijvoorbeeld de medicatietijden van verschillende patiënten op elkaar af te stemmen. Op deze manier wordt er minder weggegooid. Voor mijn vakinhoudelijke ontwikkeling ben ik nu bezig met de Specialistische Vervolgopleiding Kindergeneeskunde. Mijn langere termijn doel is doorgroeien naar senior verpleegkundige, samen met de regieverpleegkundige ga ik daar een plan voor opstellen.

7 Piet Dinjens (47), hoofdverpleegkundige Kinder IC: Mijn doel is dat medewerkers hier graag en in vertrouwen werken. Werken met plezier kost minder energie en geeft ruimte. Mijn medewerkers hebben een essentiële rol in het voortbestaan en verbeteren van de afdeling. Het jaargesprek is een belangrijk moment om vrijelijk uit te spreken hoe we elkaar nog beter kunnen maken. Ik probeer uit te dragen dat er een gelijkwaardige positie is en dat er iets wordt gedaan met wat mijn medewerkers zeggen. Samen met P&O heb ik een workshop opgezet: Jaargesprek: In dialoog met je leidinggevende. Die workshop belicht de insteek van het jaargesprek en stimuleert medewerkers in een proactieve rol hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Piet Dinjens: Voor iedereen was het jaargesprek een moetje, maar het is nu echt een moment om gezamenlijk - medewerker en leidinggevende - afspraken te maken over verbeteringen op de afdeling en richting te geven aan persoonlijke ontwikkeling. Mara van Ruiten (31), verpleegkundige Kinder IC: In de workshop leer je zelf het heft in handen te nemen in een jaargesprek. Hoe vertel je iets aan je leidinggevende en hoe kan hij daarop reageren. Feedback geven. Hoe zorg je ervoor dat je het jaargesprek niet uitgaat met vage beloftes, maar met concrete afspraken. En als je iets vergeten bent te zeggen in je jaargesprek, hoef je echt geen jaar te wachten om het alsnog aan te kaarten. Zelf het heft in handen nemen Jaargesprekformulier vooraf doornemen U voert het jaargesprek aan de hand van het jaargesprekformulier dat u ingevuld meeneemt. Maar u kunt ter voorbereiding nog meer doen om het maximale uit uw jaargesprek te halen. Doe bijvoorbeeld de testjes op de sites en en lees de UMCG-brochure over werknemerschap. Raadpleeg het intranet welke e-learning cursussen er zijn. Het jaargesprekformulier is als volgt ingedeeld: Resultaten van het werk/aandeel in resultaten afdeling het WAT Zijn de afspraken uit het vorige jaargesprek nagekomen? Wat waren uw belangrijkste taken en resultaten in het afgelopen jaar? Wat ging goed, wat kan beter? In het UMCG draagt iedereen, direct en indirect, bij aan de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding. In het jaargesprek vraagt uw leidinggevende u uw werk met voorbeelden te verbinden met de kerntaken. Wat hebt u gedaan om uw afdeling te verbeteren? Waar wilt u feedback over ontvangen? Welke afspraken wilt u maken met uw leidinggevende om te komen tot nog betere resultaten? Wat zijn uw wensen en ideeën voor de werkzaamheden van komend jaar? Uw leidinggevende bereidt zich op het jaargesprek voor door bovenstaande vragen te beantwoorden vanuit zijn verantwoordelijkheid voor u, de afdeling en het UMCG. Vanuit die perspectieven zal hij punten noemen die u verder kunt, en soms moet, ontwikkelen. Wijze van functievervulling het HOE Zijn de afspraken uit het vorige jaargesprek nagekomen? Op welke manier bereikt u resultaten? Hoe organiseert u uw werk? Hoe geeft u invulling aan uw functie? Wat ging goed, wat kan beter? Welke competenties zijn nodig voor uw functie? Welke competenties behoeven nog verdere ontwikkeling? Waar wilt u feedback over ontvangen? Welke afspraken wilt u maken met uw leidinggevende om uw functie nog

8 beter te kunnen vervullen? Bedenk op welke ontwikkelpunten uw leidinggevende u zou kunnen aanspreken en bereid een oplossing voor. Persoonlijke ontwikkeling / duurzame inzetbaarheid Zijn de afspraken uit het vorige jaargesprek nagekomen? Hoe zorgt u ervoor dat u de komende jaren met plezier kunt blijven werken? Wat is uw ambitie? Hoe wilt u zich verder ontwikkelen? Welke mogelijkheden ziet u in uw huidige functie en andere functies. Hoe ziet u uw loopbaan? Maak uw ideeën concreet ten aanzien van ondersteuning, opleiding, training, loopbaanadvies en besteding persoonlijk budget. Onderwerpen om te bespreken In het jaargesprek kunt u ook omstandigheden naar voren brengen die uw werk beïnvloeden. Zoals arbeidsduur, werktijden, beloning, arbeidsomstandigheden, werkklimaat, patiëntveiligheid en nevenactiviteiten. Zelf af en toe om feedback vragen Opmerkingen en feedback aan de leidinggevende Leidinggevenden ontvangen graag feedback om hun functioneren te verbeteren. In het jaargesprek kunt u aangeven wat u vindt van de ondersteuning door uw leidinggevende. Daarbij gaat het onder meer over de manier waarop uw leidinggevende u begeleidt, informatie verstrekt en het werk verdeelt. Afspraken in jaargesprekformulier De belangrijkste afspraken en bevindingen uit het jaargesprek komen in het jaargesprekformulier. Uw leidinggevende stuurt u dat formulier toe met de uitnodiging desgewenst wijzigingen aan te brengen. Het definitieve jaargesprekformulier ondertekent u voor akkoord als u zich in de inhoud kunt vinden. U tekent voor gezien als u nog wijzigingen hebt, deze kunt u op een apart formulier bijvoegen. Het ondertekende formulier wordt verstuurd naar de Personeels- en salarisadministratie. De inzage in uw dossier is gebonden aan privacyregels. Uw P&O-adviseur en uw direct leidinggevende en uzelf hebben inzage in uw verslag van het jaargesprek. Jolanda Tuinstra (44), projectleider bij Toegepast Gezondheidsonderzoek, afdeling Gezondheidswetenschappen: Voorafgaand aan het jaargesprek vul ik het formulier zorgvuldig in. Ik vind het prettig om echt stil te staan bij wat ik gedaan heb en wil doen. Het rendement van het jaargesprek is daardoor groter. Gedurende het jaar vraag ik af en toe feedback op mijn functioneren, bijvoorbeeld aan het eind van een inhoudelijke bespreking. Ik wacht niet tot mijn leidinggevende aan de bel trekt, maar ik neem zelf de regie over mijn functioneren. Uiteindelijk ben ik degene die weet wat me inspireert en wat ik nodig heb. Het afgelopen jaar heb ik een aantal coachingsgesprekken gevoerd om verder te groeien in mijn rol als projectleider. Ik heb geleerd meer los te laten, ik hoef niet alles zelf op te lossen. Menno Reijneveld (50), hoofd afdeling Gezondheidswetenschappen: Op deze afdeling werken enthousiaste professionals die soms te veel hooi op hun vork nemen. Het jaargesprek is een goed moment om daar op te reflecteren. Het jaargesprek is een buitengewoon belangrijk instrument om formeel naar elkaar uit te spreken hoe het gaat. Om dat gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen doen medewerkers zo veel mogelijk zelf. Vooraf het formulier invullen en achteraf het verslag schrijven. Voor een goede jaargesprekscyclus moet je als leidinggevende het administratieve proces goed op orde hebben; van planning, juiste gesprekspartners, voorbereiding, gespreksvoering tot verslaglegging. Het verslag belandt niet van zelf in het dossier van P&O, weet ik uit ervaring.

9 360 feedback maakt jaargesprek duidelijker Bespeel je werk Voor het jaargesprek kan uw leidinggevende gebruik maken van de 360 feedback methodiek. Uw leidinggevende verzamelt dan informatie bij ongeveer vier mensen die belang hebben bij uw functioneren, bijvoorbeeld collega s, klanten en leveranciers. U mag zelf de informanten voordragen, maar uw leidinggevende beslist uiteindelijk wie de informanten worden. U en uw leidinggevende vullen ook een vragenformulier in. Tijdens het jaargesprek bespreekt u met uw leidinggevende de uitkomsten. De feedback bestaat deels uit praktijkvoorbeelden waardoor het bespreken van uw functioneren concreet wordt. Meer informatie vindt u op intranet. Wilt u als team oefenen met het voeren van een dialoog en met medewerkerschap? Met het spel Bespeel je werk oefent u al spelend uw dialoogvaardigheid en wisselt u ideeën, ervaringen en standpunten uit. Zo leert u elkaar beter kennen en doet u nieuwe ideeën op over de invulling van uw eigen medewerkerschap. Meer informatie staat op intranet of mail naar: Jaargesprek oefenen Zelf nadenken over persoonlijke ontwikkeling, feedback geven op de leidinggevende, een dialoog voeren, afspraken SMART maken; een goed jaargesprek schudt niet iedereen zo maar uit zijn mouw. Het UMCG biedt e-learning aan. Op deze wijze kunt u het voeren van een dialoog oefenen ter voorbereiding op uw jaargesprek. Tweede helft 2011 vindt u hierover meer informatie op het intranet. Persoonlijk budget voor uw ontwikkeling Het persoonlijk budget is een speciaal voor u gereserveerd bedrag waarmee u zelf invulling kunt geven aan uw persoonlijke ontwikkeling. Maandelijks bouwt u persoonlijk budget op. Het bestaat uit een percentage van uw brutosalaris. U vindt het opgebouwde bedrag op uw salarisstrook. Hoe u het persoonlijk budget kunt besteden, vindt u op intranet. Daar staat ook wie in het UMCG u zo nodig kan helpen. Meer informatie Om u goed voor te bereiden kunt u informatie vinden op verschillende websites. Hieronder vindt u de UMCG intranetpagina s en website op het internet. Intranet UMCG/Personeel/ Handboek P&O- Belonen, functioneren en beoordelen -Jaargesprek Persoonlijk Budget Competentiemanagement persoonlijk budget feedback - trainingen en cursussen

10 ruimte voor uw notities ruimte voor uw notities

11 ruimte voor uw notities

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN. Jaargesprek

SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN. Jaargesprek SCHOLING, LOOPBAAN EN FUNCTIONEREN Jaargesprek 2011 AMC Directoraat HR, HR-services Project Intensivering jaargesprekken november 2011 Inhoud 1 Het nieuwe jaargesprek 1 Het nieuwe jaargesprek 3 Bron 3

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck in teams

Handleiding Verbetercheck in teams Handleiding Verbetercheck in teams Praktisch hulpmiddel om de Verbetercheck in een team toe te passen 22 maart 2011 Betrokken partijen: Teksten en advies: Huub Pennock en Alex van der Wal 1 Inleiding De

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging

Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging Handleiding functioneringsgesprek voor medewerker en werkgever in uitvaartverzorging In het functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt aandacht besteed aan het functioneren van de

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende

2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 2b. Individueel jaargesprek Format leidinggevende 1 Introductie Doel Afstemming tussen de ontwikkelwensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstelling van de afdeling (juiste persoon

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Je bent doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis. Deze brochure geeft je informatie

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement b. Functie evaluator multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub b Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998 Het jaargesprek Definitie van een jaargesprek Een jaargesprek is een jaarlijks formeel gesprek tussen een werkgever en een medewerker. In het jaargesprek worden alle onderwerpen besproken die te maken

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek

Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek de gesprekswaaier Alles voor een succesvol jaargesprek! Voor medewerkers en leidinggevenden. Kijk ook op http://intranet/jaargesprek 1 wat is het jaargesprek? wat is het jaargesprek? 1 JAARGESPREK IN

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL 1 FUNCTIEDOEL Leefgroepen en bewonersgerichte diensten begeleiden en adviseren in hun werking met personen (zowel kinderen als volwassenen)

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf!

Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Ontwikkellijn 1: Ik zorg ervoor dat ik aan het werk ga en blijf! Het gaat erom dat je laat merken dat jij zélf verantwoordelijk bent voor het leren: jij kiest de opdrachten, workshops en klussen zélf,

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren terug Formulier jaargesprek Datum: Gespreksdeelnemers Naam : Handtekening Naam: Handtekening 1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren Terugblik of afspraken

Nadere informatie

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst Gemeente Laren Introductie Deze vragenlijst en een hulpmiddel en instrument om u te helpen na te denken over mogelijke knelpunten, behoeften en oplossingen in uw leven. U ben met ons in contact gekomen

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje

Gespreksleidraad. Werkstress. Informatieboekje Gespreksleidraad Werkstress Informatieboekje Inleiding in opdracht van Stress, een goed gesprek helpt Stress, soms is het handig. Stress houdt je scherp voor korte piekmomenten en in acuut bedreigende

Nadere informatie