Doorgroeien met de TalentSpiegel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorgroeien met de TalentSpiegel"

Transcriptie

1 Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN

2 WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Het werk verandert door bezuinigingen, herindelingen en De TalentSpiegel is een instrument waarmee medewerkers preciezer kunnen bepalen waar hun ambities, wensen en toekomstmogelijkheden liggen. Maar liefst 98 procent van onze gemeente heeft de scan in 2013 ingevuld. Dat heeft een enorme boost gegeven. Veel medewerkers zijn daardoor in beweging gekomen. Ze kunnen beter anticiperen op veranderingen. Bovendien realiseren zij zich dat hun mogelijkheden wellicht ook in een andere functie liggen. decentralisaties. Dat vraagt om medewerkers die mee kunnen en willen bewegen. Aandacht voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit is daarom belangrijk voor zowel gemeenten als medewerkers. De TalentSpiegel helpt medewerkers bij het nadenken over hun werk en ontwikkeling. De scan is gratis en vrij toegankelijk voor alle medewerkers van gemeenten. Met de scan staan gemeenteambtenaren stil bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De TalentSpiegel gaat in op vragen als: Wat zijn mijn ambities? Welke kwaliteiten kan ik nog ontwikkelen? Zit ik nog op de goede plek of ben ik toe aan een nieuwe uitdaging, gezien de ontwikkelingen in mijn organisatie of vakgebied? Na het invullen van de TalentSpiegel ontvangt de medewerker direct een rapportage met terugkoppeling en ontwikkeladviezen. Soms hebben medewerkers behoefte aan een gesprek naar aanleiding van de rapportage. Die wordt bij voorkeur uitgevoerd door een loopbaanadviseur die de TalentSpiegel kent. Het inzicht dat de medewerker krijgt door de rapportage en de eventuele gesprekken met een loopbaanadviseur, biedt aanknopingspunten voor een gesprek met de leidinggevende de verdere ontwikkeling binnen maar ook buiten de huidige functie. IN DEZE BROCHURE LEEST U: > waarvoor de TalentSpiegel is bedoeld; > hoe u de TalentSpiegel optimaal kunt inzetten; > welke training loopbaanadviseurs kunnen volgen om de rapportages goed te kunnen bespreken. ONTWIKKELING, LOOPBAAN EN VAKMANSCHAP A+O fonds Gemeenten ondersteunt medewerkers met hun ontwikkeling, loopbaan en vakmanschap. Daarvoor stimuleert het fonds verschillende instrumenten: de TalentSpiegel, de training Baas in eigen Loopbaan en het Ervaringscertificaat (EVC). Wilt u meer weten over deze instrumenten? Kijk op Hier vindt u ook de folders voor medewerkers en informatie over de training Leidinggeven aan beweging. 2 De TalentSpiegel Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? De TalentSpiegel ondersteunt medewerkers bij het beantwoorden van deze vragen. De rapportage geeft medewerkers bovendien inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? Aanmelden De TalentSpiegel is voor alle medewerkers van gemeenten gratis en vrij toegankelijk. Elke medewerker kan de scan invullen door via de website van het A+O fonds met het gemeentelijke adres in te loggen. Uw gemeente kan de scan ook via een button op het eigen intranet plaatsen. Na het registeren krijgt de medewerker toegang tot een beveiligde website waar de vragen worden ingevuld. Op die manier wordt de privacy gewaarborgd. De rapportage ontvangt de medewerker op het mailadres wat hij of zij zelf heeft opgegeven. Vragenlijsten invullen De TalentSpiegel bestaat uit een aantal vragenlijsten. De medewerker kan de verschillende vragenlijsten op afzonderlijke momenten invullen; bij voorkeur op een rustige plek waar hij de beschikking heeft over een computer met internetverbinding. Het invullen neemt in totaal ongeveer 1,5 uur in beslag. Hulp bij technische problemen Als medewerkers tegen technische problemen aanlopen kunnen zij contact opnemen met de helpdesk van de maker van de TalentSpiegel, LTP: T (020) of per De LTP-helpdesk is bereikbaar op werkdagen van tot uur. 3

3 Introductie in de organisatie Om de TalentSpiegel succesvol in te voeren in uw gemeente is het belangrijk dat dit onderdeel is van het HR-beleid. De medewerkers moeten bovendien weten: > op welke manier uw organisatie de ontwikkeling van medewerkers ondersteunt; > wat het doel is van de TalentSpiegel; > waar medewerkers de TalentSpiegel kunnen vinden en hoe ze deze kunnen invullen; > met wie ze een gesprek kunnen voeren over de rapportage. Informeer uw medewerkers met de folder voor medewerkers. U kunt de TalentSpiegel ook op uw intranet plaatsen met een introductie en de digitale folder. U kunt de medewerkersfolder downloaden via of via deze site exemplaren bestellen bij het A+O fonds. TALENTSPIEGEL De TalentSpiegel stimuleert de ontwikkeling van medewerkers binnen maar ook buiten hun functie. De scan gaat over: > Persoonlijkheid > Werkstijlen > Werkmotieven > Kwaliteiten, ontwikkelpunten, irritaties > Leerstijlen > Werkvoorkeuren > Veranderkracht Het individuele rapport dat uit de scan volgt: > biedt een medewerker inzicht in persoonlijke kwaliteiten, ontwikkelpunten én ontwikkelmogelijkheden; > levert het meeste op als de organisatie deze koppelt aan een aantal gesprekken over hun loopbaanontwikkeling. De rapportage In de rapportage wordt uitgelegd hoe deze is opgebouwd. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven en ingedeeld in: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Ook is een uitvoerig persoonlijk profiel opgenomen, met een beschrijving van de werkmotieven, kwaliteiten en ontwikkelpunten van de betreffende medewerker. Verder bevat de rapportage informatie over de leerstijl en veranderkracht van de medewerker. De rapportage bevat ook een praktisch gedeelte Er werk van maken. Daarin staan tips en opdrachten voor medewerkers om actief met hun ontwikkeling en loopbaan aan de slag te gaan. De opdrachten variëren van reflectieoefeningen, het maken van een ontwikkelplan tot een oefening met kernkwadranten (kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën). HOE BESPREEK IK DE UITKOMSTEN? De werkgever heeft geen toegang tot de resultaten van de scans. De medewerker is eigenaar van de gegevens en bepaalt zelf met wie hij deze deelt. Hij kan dus zelf het initiatief nemen om de uitkomsten te bespreken met zijn leidinggevende, P&O- of loopbaanadviseur. Wilt u de TalentSpiegel optimaal benutten? Geef dan de scan een plek in uw HR-beleid. U stimuleert medewerkers de TalentSpiegel in te vullen en regelt dat zij naar behoefte daarna gesprekken met een loopbaanadviseur kunnen voeren. Het inzicht dat de medewerker daardoor kan deze meenemen in de gesprekken met de leidinggevende. Het A+O fonds adviseert gemeenten om de loopbaanadviseur die gesprekken met medewerkers voert over de rapportage van de TalentSpiegel de training te laten volgen die daarvoor door LTP is ontwikkeld. MARTIJN DUIJTS, COÖRDINATOR KABELS EN LEIDINGEN, GEMEENTE SCHIJNDEL 4 Uit de TalentSpiegel bleek dat ik mijn schriftelijke en mondelinge communicatie kon 5 verbeteren. Een pop-gesprek met mijn afdelingshoofd en P&O bevestigde dat deze vaardigheden belangrijk zijn in mijn functie als coördinator. Temeer omdat ik sinds kort ook het driemaandelijks overleg met de nuts- en telecombedrijven voorzit. Ik heb daarom een communicatietraining en cursus notuleren gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe ik hoofd- van bijzaak kan scheiden, waardoor ik tegenwoordig minder snel verzand in een gesprek.

4 SONJA TABALES, HRM- EN LOOPBAANADVISEUR, GEMEENTE HAARLEMMERMEER Dankzij de training weet ik hoe ik de uitkomsten van de TalentSpiegel moet interpreteren. Iemand kan bijvoorbeeld antwoorden hebben gegeven die tegenstrijdig met elkaar zijn. Die leg ik dan tijdens een loopbaangesprek voor. Op die manier krijgt de medewerker meer inzicht in drijfveren, talenten, mogelijke valkuilen, wat hij anders zou kunnen doen, of tips waar hij op moet letten om vervolgens ook een loopbaanstap te kunnen zetten. Training OPTIMAAL RENDEMENT Om de TalentSpiegel optimaal te benutten in uw organisatie verzorgt LTP - die de TalentSpiegel ontwikkelde - een gecertificeerde training in opdracht van A+O fonds Gemeenten. De training is bedoeld voor degene die binnen uw gemeente de loopbaangesprekken met medewerkers (gaat) voeren. Dat is meestal een loopbaanadviseur. De training vindt altijd plaats in groepen van minimaal zes tot maximaal twaalf personen, zodat er genoeg ruimte voor individuele aandacht is. Daarin leert de loopbaanadviseur hoe deze medewerkers kan helpen met het interpreteren van de rapportage. Ook komt tijdens deze eendaagse training aan de orde hoe medewerkers kunnen worden gestimuleerd om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Opzet training Het programma bestaat uit twee dagdelen: > Het gebruik van de TalentSpiegel als hulpmiddel bij loopbaangesprekken: wat wordt er gemeten, hoe interpreteer ik de scores? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het concept achter de scan, de vragenlijsten die worden gebruikt, de opbouw van de scan en de rapportage. > Hoe gaat u met medewerkers in gesprek over de rapportage en de daaruit volgende ontwikkeling, groei en mobiliteit? In de training leert u hoe u gesprekken kunt voeren met medewerkers die een scan hebben ingevuld. Met een acteur krijgt iedereen de gelegenheid tijdens de training daadwerkelijk te oefenen op specifieke onderwerpen uit de scan en feedback te krijgen. De ervaring leert dat deelnemers dankzij deze praktische oefening de scans goed leren kennen. Training op maat Uiteraard stemt LTP de inhoud en vorm van de training graag af op de betreffende doelgroep Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het ervaringsniveau van de deelnemers, hun specifieke wensen etc. Open training Af en toe zijn er trainingen met open inschrijving, meestal in het midden van het land. Actuele data vindt u op Incompany-training Op verzoek geeft LTP een training binnen een gemeente, netwerk- of samenwerkingsverband. Ook hiervoor geldt een minimum van zes en een maximum van twaalf deelnemers. KOSTEN EN SUBSIDIE Kosten Voor een incompany-training rekent LTP exclusief 21% BTW. Subsidie De kosten voor de incompany-training zijn subsidiabel via de Impulsregeling Meester in je Werk. Subsidie kan worden aangevraagd zolang uw organisatie hiervoor nog budget heeft binnen de regeling en zolang de totale middelen van het A+O fonds voor die regeling niet zijn benut. Kijk voor de complete voorwaarden op MEER WETEN? Over de training Voor meer informatie over de training en/of de kosten is LTP het aangewezen loket, te bereiken via: U kunt zich hier ook aanmelden. 6 7 Subsidie Helpdesk Binnen uw organisatie is er één contactpersoon (inlogbeheerder) die de inloggegevens beheert om bij het A+O fonds subsidie aan te kunnen vragen. Weet u niet wie dat is of heeft u meer vragen over de subsidieregelingen van A+O fonds Gemeenten? Neem dan contact op met de Subsidie Helpdesk: T (070) of Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur.

5 ALLART BESCHOOR PLUG, ADMINISTRATIEF MEDEWERKER RELATIEBEHEER EN SUBSIDIES, GEMEENTE HAARLEMMERMEER De uitkomsten van de Talentspiegel heb ik met mijn loopbaanadviseur besproken. Daaruit bleek onder meer dat anderen mij als gesloten kunnen ervaren. Daarom heb ik een sollicitatietraining gedaan, waarin ik heb geleerd om mijzelf beter neer te zetten. Ook ga ik nu beter met kritiek om en laat ik zien dat ik daar opbouwend mee omga. Stichting A+O fonds Gemeenten Fluwelen Burgwal 44 Postbus AN Den Haag Uitgave februari 2015

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie