Productontwikkeling. Een praktijkvoorbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productontwikkeling. Een praktijkvoorbeeld"

Transcriptie

1 Ultraflexibiliteit een model voor soepel evoluerende software Flexibiliteit van software is een populair thema. Zeker met het oog op de rigiditeit van vele legacy systemen is die belangstelling goed te begrijpen. Veel voorstellen om flexibiliteit van software te vergroten zijn op de keper beschouwd puntoplossingen. Ze maken het mogelijk om een specifiek aspect van een complex softwaresysteem flexibeler te maken. In dit artikel wordt betoogd dat dit in de praktijk per definitie de beoogde flexibiliteit beperkt. De echte oplossing moet gezocht worden in een architectuur die flexibele subsystemen op een flexibele manier verenigt een ultraflexibele architectuur. ontwikkeling Als de voortekenen niet bedriegen, en auteurs zoals Chris Anderson [1] en Don Tapscott [2] gelijk krijgen, dan gaan we een tijd tegemoet waarin voorheen verwaarloosde economische niches een interessant jachtterrein worden voor slimme leveranciers. Denk maar aan een beleggingsfonds dat belegt volgens een speciale ethische code bijvoorbeeld afgestemd op vegetariërs of een TomTom speciaal voor natuurvorsers. Dat betekent wel dat die producten zodanig vorm moeten krijgen dat ze een specifieke doelgroep aanspreken. Er worden dus nieuwe productvarianten met specifieke producteigenschappen bedacht. Het soepel kunnen omgaan met de resultaten van zo n creatief proces levert interessante uitdagingen op voor een toekomstvaste architectuur. Traditionele manieren van productontwikkeling worden idealiter gedreven door een grondig onderzoek van de doelgroep. Zo n onderzoek moet antwoord geven op vragen als: wat vinden potentiële klanten belangrijk wat vinden ze mooi of lekker of juist niet wat zijn ze bereid te betalen Die antwoorden moeten de keuzes die tijdens de productontwikkeling worden gemaakt op een objectiveerbare manier onderbouwen. Er zijn verschillende redenen waarom een dergelijke benadering voor niche-producten niet voldoet. Ten eerste is het lang niet altijd makkelijk om een representatieve vertegenwoordiging van een doelgroep in een klantenpanel bijeen te brengen. Ten tweede is het een tijdrovend proces tijd die de concurrent kan gebruiken om de toch al niet al te omvangrijke markt als eerste te betreden. En ten derde is het een kostbaar proces. De ontwikkelingskosten voor doelgroepenproducten mogen natuurlijk niet al te zwaar op de kostprijs gaan drukken. Stuk voor stuk redenen waarom zulke producten tot voor kort maar mondjesmaat ontwikkeld werden. Tegenwoordig zoeken bedrijven manieren om zo snel en goedkoop mogelijk speciale doelgroepproducten op de markt te brengen, om vervolgens met de feed-back van de markt een proces van verbetering en verfijning in te gaan. Een soort extreme ontwikkeling. En mocht een product onverhoopt totaal niet aanslaan, dan is er nog geen man overboord, want er hoeft maar een minimale investering afgeschreven te worden. In het verlengde hiervan is het van wezenlijk belang dat de informatiearchitectuur dit ontwikkelingsproces ondersteunt. Dat stelt nieuwe eisen aan de flexibiliteit van systemen. Ze weten nog niet precies wat ze willen is een realiteit waar architecten mee moeten leren omgaan. In dit artikel wordt een manier geschetst om dit met inachtneming van de principes van een georiënteerde architectuur te realiseren. Hierin staat een soepel product centraal, waarmee wordt aangegeven dat het product zo is ontworpen dat het in principe kan evolueren in elke richting die de business vraagt. Een praktijkvoorbeeld Dit is niet het eerste artikel waarin de zoektocht naar de heilige graal van flexibiliteit, wendbaarheid of toekomstbestendigheid van software wordt beschreven. In tegendeel. Er zijn al vele methoden en technieken voorhanden. Denk maar aan business process management systemen of aan business rule engines. Sterker nog, was agility niet het unique selling point van de Service Georiënteerde Architectuurstijl? Allemaal waar. Maar toch blijkt keer op keer weer in de praktijk dat de geboden flexibiliteit de nodige beperkingen heeft. Dat toch weer net datgene wat voor een nieuw product nodig is, er niet lekker in zit. Of dat er in elk geval niemand te vinden is die weet hoe je een nieuwe behoefte moet vertalen in regels en modellen om te bereiken wat er wordt gevraagd. Neem nou de wereld van verzekeringen Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 1

2 en pensioenen. Die is behoorlijk in ontwikkeling. Je ziet daar een opkomst van doelgroepproducten. Een zorgverzekering speciaal voor vegetariërs, een overlijdensrisicoverzekering speciaal voor patiënten met suikerziekte en een annuleringsverzekering die uitkeert als het Nederlands elftal de finale van het EK-voetbal haalt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Laten we eens een praktijkvoorbeeld bij de kop pakken. Neem een (aanvullende) verzekering waarvan de premiehoogte afhangt van de body-mass index (BMI). Mensen met een gezond gewicht betalen een lagere premie dan mensen met overgewicht of ondergewicht. Bij extreem over- of ondergewicht valt iemand buiten de doelgroep en moet een aanvraag worden afgewezen. Het verzekeringsproduct omvat verder een kortingsregeling voor een cursus Sonja Bakker en een abonnement op een fitnesscentrum. Een relatief simpel product gericht op mensen die bereid zijn om te investeren in hun gezondheid. Verzekeraars zijn anno 2008 vaak wel in staat om een verzekeringsproduct op te bouwen uit herbruikbare productcomponenten. Een WA-dekking en een Casco-dekking vormen samen een All- Risk product al of niet aangevuld met een dekking voor rechtshulp in het buitenland. De productcomponent voor WA-dekking wordt natuurlijk ook gebruik voor een WA-verzekering of een WA-plus verzekering. Toch vormen in ons voorbeeld de oneigenlijke productcomponenten niet zelden een probleem. Verzekeraars denken van origine in risico s en dekkingen, en de gemiddelde administratie heeft een verzekeringsproduct ook op zo n manier gemodelleerd. Het past lang niet altijd in het bestaande systeem dat er pure kostencomponenten als abonnementen en kortingen bij een verzekering meeverkocht worden. De BMI als premiebepalende factor en als acceptatiecriterium zou in moderne omgevingen eigenlijk geen probleem mogen zijn. Een business rule engine is bij uitstek in staat om de rekenregel te valideren die nodig is om vast te stellen of iemand met een bepaald gewicht en lengte binnen of buiten de range valt die een gezond gewicht veronderstelt. Maar ja, dan moet je wel eerst de lengte en het gewicht van een verzekerde persoon kennen. Dus je moet de schermen aanpassen, de B2Binterfaces en misschien ook wel de interne interfaces en je moet de product aanpassen om de extra attributen in de database op te kunnen slaan. Al met al is de flexibiliteit die een rules engine biedt nog niet genoeg om zo n nieuw product zorgeloos te kunnen implementeren. Als je even over dit voorbeeld doordenkt, dan is de veranderingsdrempel in werkelijkheid nog een stukje hoger. Want bij de meeste mensen is het gewicht aan verandering onderhevig. Dat betekent dat de gegevens in de database in de loop van de tijd hun betrouwbaarheid verliezen. Dat betekent ook dat er een nieuw bedrijfsproces gedefinieerd moet worden om die gegevens regelmatig te actualiseren. En dat proces moet getriggerd worden door een nieuw businessevent laten we zeggen op twee maanden voor de prolongatiedatum. Het genereren van zo n nieuw event en het vastleggen van de complete flow om het event af te handelen opbellen, en en/of brief versturen, zonodig herinneringen versturen, het antwoord verwerken en het uitblijven van een antwoord afhandelen het hebben van een modelgedreven workflowsysteem helpt, maar is nog geen garantie voor instant succes. Ervaringen uit het verleden Veel van de geschetste problematiek is door leveranciers al eerder opgelost. Er zijn standaard systeemcomponenten op de markt waarmee verzekeraars hun eigen producten kunnen definiëren, met productcomponenten die aan een risico gekoppeld zijn, en productcomponenten die een vaste inkoopprijs hebben. De schermen passen zich automatisch aan de door de verzekeraar zelf gedefinieerde productkenmerken aan en het staat de verzekeraar vrij om per product zijn eigen regelingen in te voeren. Dit zijn oplossingen die vandaag al een mate van flexibiliteit bieden die ook in de toekomst nodig blijft. Het zijn oplossingen waarin vele praktijklessen op het gebied van flexibiliteit al zijn ingebed. In de huidige moderniseringsgolf dreigen de lessen uit het verleden opnieuw geleerd te moeten worden. Onder het motto met SOA wordt alles anders en beter is het radicaal loskoppelen van presentatie-, bedrijfsproces- en informatieverwerkingslogica tot principe verheven. Met de inzet van business rule engines en/of business process management systemen wordt flexibiliteit ingebakken althans in theorie. Maar het besef dat de inzet van deze technieken niet automatisch de gezochte flexibiliteit gaat realiseren, is nog lang niet overal doorgedrongen. Het wordt tegenwoordig algemeen erkend dat het goed is om een ingewikkeld systeem op te delen in eenvoudigere deelsystemen met elk een duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid in het jargon: gesepareerde concerns. Maar het inzicht dat het een illusie is om te denken dat een eigenschap zoals flexibiliteit iets is waarvoor je één subsysteem speciaal verantwoordelijk zou kunnen maken, is bepaald nog geen gemeengoed. Het begrip dat een flexibel systeem juist hele hoge eisen stelt aan een soepele samenwerking van de verschillende onderdelen, dringt ook nog maar langzaam door. Neem nou als voorbeeld het concept business rules. Dat is typisch zo n subsysteem om flexibiliteit te bieden. Eén van de meest gezaghebbende auteurs op dit terrein is Barbara von Halle. In haar boek Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 2

3 Business Rules Applied legt ze uit dat a system built according to business rules methodology should [be] based on a very stable data model [3]. Data analyse is dan ook een van de hoekstenen van haar business rules approach. Als het datamodel stabiel is, dan mag de rest flexibel zijn, zo lijkt de gedachte. En toch blijkt het in de praktijk keer op keer enorm handig te zijn om nieuwe producten te kunnen baseren op nieuwe regels die gebruik maken van nieuwe productkenmerken nieuwe feiten in het jargon van business rules. Denk maar aan ons voorbeeld van de BMI-kenmerken. Maar hoe moet dat dan in de praktijk, als daarvoor eerst een aanpassing van het datamodel nodig is? In de betere polissystemen kan zo n nieuw productkenmerk al lang dynamisch gedefinieerd en meteen gebruikt worden. En die dateren nog van de tijd voordat SOA in zwang raakte. Het zou toch zonde zijn als zo n verworvenheid dankzij technologische ontwikkelingen verloren zou gaan? Maar zou er geen synthese mogelijk zijn tussen de SOA architectuurprincipes en de best practices uit bestaande praktijk? Zijn ze fundamenteel onverenigbaar, of zouden ze elkaar juist kunnen versterken? Ingrediëntenmix voor soepel evoluerende software Voor het ontwikkelen van een soepele product, een dus die in staat is om met minimaal onderhoud aan de programmatuur de huidige en toekomstige producten te bedienen, moeten er allerlei verschillende functies gerealiseerd worden die op verschillende niveaus verschillende vormen van flexibiliteit bieden. Neem aan dat zo n geschikt moet zijn om een product langs meerdere kanalen aan te bieden, om er verschillende labels aan te koppelen en liefst ook nog om op meerdere gebruikersplatformen aangeboden kan worden denk daarbij bijvoorbeeld aan de Windows desktop, de webbrowser en de iphone. Laten we er om de gedachten te bepalen eens van uitgaan dat een soepel verzekeringsproduct slechts vijf verschillende s biedt (zie figuur 1). Transactionele s o selectie o Premieberekening o Acceptatiecheck Inrichtingss o definitie o fiattering Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Figuur 1: : Service decompositie Deze s moeten naar de gebruiker toe de schermen, rapporten en correspondentie kunnen leveren die nodig is om het product gedurende de gehele levenscyclus te voeren. Uiteraard is er daarbij een functie nodig om label-, kanaal- en platformspecifieke opmaak te verzorgen. Voor het koppelen van externe systemen zal het daarnaast nodig zijn om sommige s te ontsluiten voor de buitenwereld. Daarbij dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan berichtformaten en protocolstandaarden reden om een transformatiefunctie te voorzien (zie figuur 2). Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 3

4 Opmaak voor label, kanaal en platform Transformatie Schermen Rapporten Correspondentie B2B Functies Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Figuur 2: : De products in hun interactie met de buitenwereld Om deze s te kunnen bieden moeten er verschillende basisfuncties worden gerealiseerd. Om te beginnen is er een kernproduct nodig. Dit bevat de kernfunctionaliteit die nodig is voor ieder of vrijwel ieder verzekeringsproduct denk aan begrippen als verzekerd risico, dekking, clausule en dergelijke. Uiteraard is het wenselijk dat kernproduct de mogelijkheid heeft om een product flexibel op te bouwen uit productcomponenten hetzij risicocomponenten, hetzij kostencomponenten. We hebben al gezien dat het vaak nuttig is om een kernproduct flexibel uit te kunnen breiden met additionele kenmerken om er een maatwerkproduct van te kunnen maken. Dit is geen triviale functie, want zulke kenmerken kunnen om te beginnen datatechnisch allerlei verschillende eigenschappen hebben (getal, string, keuzelijst). Maar om echt flexibel met zulke kenmerken om te kunnen gaan moeten ze niet alleen vastgelegd kunnen worden, maar ook onder de juiste condities en op de juiste manier gepresenteerd en gevalideerd kunnen worden én ze moeten getransformeerd kunnen worden uit inkomende en naar uitgaande berichten. We hebben al vastgesteld dat alleen flexibiliteit voor in/uitvoer en voor dataopslag niet voldoende is. Voor verschillende producten gelden verschillende acceptatieregels en de formule om een premie te berekenen is niet alleen voor ieder product verschillend, maar ook nog eens regelmatig aan verandering onderhevig. Dit is allemaal logica die heel goed op basis van flexibele bedrijfsregels op te lossen is. Uiteraard worden die regels gebaseerd op welgedefinieerde begrippen regels worden immers gebouwd op feiten uit de data en termen uit de metadata. Het is daarom zinvol om de metadata die in regels wordt gebruikt in een aparte gegevenscatalogus vast te leggen. Tenslotte moeten we nog een functie benoemen die businessevents kan genereren. Op het eerste gezicht is die functionaliteit vergelijkbaar met die voor berekeningen en beslissingen als een bepaald feit zich voordoet, dan moet er een event worden gegenereerd. Het verschil is echter dat regels passief zijn ze worden pas uitgevoerd als ze worden aangeroepen en businessevents moeten juist actief gegenereerd worden ze initiëren immers een werkstroom (zie figuur 3). Generieke bronsystemen Specifieke bronsysteem Gegevens Catalogus Berekeningen & Beslissingen Generatie Extra Karakteristieken Kern Metadata Regeling Veredeld Service Figuur 3: : De bronnen van een soepel verzekeringsproduct We zijn nu dus flexibel in de interactie met de buitenwereld, in de gegevensverwerking, in de business logica en we kunnen zelfs op een flexibele manier businessprocessen starten. En toch zijn Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 4

5 we er nog niet. We missen nog een deel van het totale spectrum. We hebben nog geen functie onderkend voor het flexibel maken van de flow, de doorstroming. Er worden tegenwoordig op verschillende niveaus separate stromen onderkend. De werkstroom in een werkproces is een bekend concept. Hierin ligt de volgorde vast van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een bepaald product of dienst aan een klant te leveren. Net zo goed als er een stroom van menselijke activiteiten is, is er ook een stroom te onderkennen in de taken die een softwaresysteem uitvoert de processing flow zoals de verwerkingsketen: 1. de aangeleverde gegevens valideren 2. de aangeleverde gegevens verrijken (het verzamelen van de relevante feiten) 3. met de gegevens een berekening of bewerking uitvoeren 4. het resultaat opslaan 5. het resultaat aanbieden De paginastroom is de laatste waarin voorzien moet worden. Bij slimme elektronische formulieren is er een vaak contextafhankelijke gefaseerde interactie tussen de gebruikers en het systeem. Dat is zo bij het elektronisch invullen van het belastingformulier, maar dat is natuurlijk net zo relevant bij een elektronische schademelding of bij het elektronisch aanvragen van een hypotheek of verzekering. En pas als het hele formulier correct is ingevuld, dan wordt het businessevent gegenereerd dat de werkstroom start (zie figuur 4). Pageflow Workflow Processing Flow Figuur 4: : Flexibele doorstroming Nu is de synthese van bewezen flexibele oplossingen en georiënteerde architectuurprincipes een feit. Het model voorziet hiermee en passant in alle aanpassingen die voor het introduceren van een BMI-productvariant nodig zouden zijn. Het is immers mogelijk gemaakt om voor het product nieuwe feiten te definiëren zoals lengte en gewicht in de gegevenscatalogus. De veredelde product zal deze nieuwe feiten als extra product karakteristieken in de database opslaan. En de slimme schermen kunnen deze extra product karakteristieken automatisch vertalen in additionele vragen op het vragenformulier. Desgewenst kan de pageflow aangepast worden aan de antwoorden die op de nieuwe vragen worden gegeven. In de regeling kunnen de bedrijfsregels gedefinieerd worden die voor het accepteren van de aanvraag en het berekenen van de premie uitgevoerd worden. Er kunnen ook transformatieregels opgevoerd worden voor de ondersteuning van B2B-koppelingen uiteraard binnen de grenzen van wat de bestaande koppeling mogelijk maakt. Het is zelfs mogelijk om een wekker-event op te voeren dat op een gewenst moment een nieuw bedrijfsproces initieert om de BMI-gegevens te actualiseren. Uiteraard zal een business analist na moeten denken over de precieze inrichting van dit nieuwe proces, en de workflow moeten modelleren. Gegeven de ingebouwde flexibiliteit wordt het voor deze analist wel aantrekkelijk om voor dit proces in eerste instantie een lichtgewicht implementatie te kiezen en pas als het nieuwe product blijkt aan te slaan en er ervaring met het nieuwe proces is opgedaan een meer geavanceerde implementatie door te voeren. extreme ontwikkeling hoeft geen utopie te blijven. Conclusie Dit artikel beschrijft een modelarchitectuur om te voorzien in een typische, hedendaagse behoefte aan flexibiliteit van organisaties die informatie-intensieve producten leveren op een sterk competitieve markt. Het voorbeeld is toegespitst op een verzekeringsproduct, maar het is evenzeer toepasbaar op producten van banken, leasemaatschappijen en telecom providers. En ook binnen verzekeraars zal deze architectuur niet alleen voor productmanagement, maar bijvoorbeeld ook voor claimsmanagement ingezet kunnen worden. Het is een architectuur die laat zien dat het netelige thema flexibiliteit wel degelijk conform de georiënteerde architectuurprincipes vormgegeven kan worden. Het laat ook zien dat verschillende aspecten van flexibiliteit op verschillende plaatsen in de architectuur vorm moeten krijgen om echt soepel mee te kunnen bewegen met wijzigende wensen en behoeftes uit de business. Het flexibel koppelen van flexibele deelsystemen vereist in feite een ultraflexibele architectuur. Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 5

6 Opmaak voor label, kanaal en platform Transformatie Schermen Rapporten Correspondentie B2B Functies Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Pageflow Workflow Processing Flow Generieke bronsystemen Specifieke bronsysteem Gegevens Catalogus Berekeningen & Beslissingen Generatie Extra Karakteristieken Kern Metadata Regeling Veredeld Service Figuur 5: het complete referentiemodel voor een ultraflexibele architectuur De vraag of je de flexibiliteit zodanig zou kunnen realiseren dat complexe producten zonder tussenkomst van IT-ers, door bijvoorbeeld productspecialisten zelf ingericht zouden kunnen worden, het self- model, valt buiten het bestek van dit artikel. Echter, gegeven de inherente complexiteit die de wens van flexibiliteit met zich meebrengt, zou het geen verbazing mogen wekken als blijkt dat er bepaalde specialistische kennis en vaardigheden nodig blijven om ultraflexibele systemen slim in te richten. Hans Bot Hans Bot is Managing Architect bij Aquila: Achitect voor de verzekeringsketen en gastdocent enterprise architectuur bij DNV-CIBIT. Hij is actief in het Nederlands Architectuur Forum, supporter van het Landelijk Architectuur Congres en mede-oprichter van het Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur. Met dank aan Mark Tuente voor zijn waardevolle feed-back. Noten [1] Chris Anderson: The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More ; [2] Don Tapscott and Anthony D. Williams: Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything ; [3] Barbara Von Halle: Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach ; 2001, p. 53. Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 6

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie