Productontwikkeling. Een praktijkvoorbeeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productontwikkeling. Een praktijkvoorbeeld"

Transcriptie

1 Ultraflexibiliteit een model voor soepel evoluerende software Flexibiliteit van software is een populair thema. Zeker met het oog op de rigiditeit van vele legacy systemen is die belangstelling goed te begrijpen. Veel voorstellen om flexibiliteit van software te vergroten zijn op de keper beschouwd puntoplossingen. Ze maken het mogelijk om een specifiek aspect van een complex softwaresysteem flexibeler te maken. In dit artikel wordt betoogd dat dit in de praktijk per definitie de beoogde flexibiliteit beperkt. De echte oplossing moet gezocht worden in een architectuur die flexibele subsystemen op een flexibele manier verenigt een ultraflexibele architectuur. ontwikkeling Als de voortekenen niet bedriegen, en auteurs zoals Chris Anderson [1] en Don Tapscott [2] gelijk krijgen, dan gaan we een tijd tegemoet waarin voorheen verwaarloosde economische niches een interessant jachtterrein worden voor slimme leveranciers. Denk maar aan een beleggingsfonds dat belegt volgens een speciale ethische code bijvoorbeeld afgestemd op vegetariërs of een TomTom speciaal voor natuurvorsers. Dat betekent wel dat die producten zodanig vorm moeten krijgen dat ze een specifieke doelgroep aanspreken. Er worden dus nieuwe productvarianten met specifieke producteigenschappen bedacht. Het soepel kunnen omgaan met de resultaten van zo n creatief proces levert interessante uitdagingen op voor een toekomstvaste architectuur. Traditionele manieren van productontwikkeling worden idealiter gedreven door een grondig onderzoek van de doelgroep. Zo n onderzoek moet antwoord geven op vragen als: wat vinden potentiële klanten belangrijk wat vinden ze mooi of lekker of juist niet wat zijn ze bereid te betalen Die antwoorden moeten de keuzes die tijdens de productontwikkeling worden gemaakt op een objectiveerbare manier onderbouwen. Er zijn verschillende redenen waarom een dergelijke benadering voor niche-producten niet voldoet. Ten eerste is het lang niet altijd makkelijk om een representatieve vertegenwoordiging van een doelgroep in een klantenpanel bijeen te brengen. Ten tweede is het een tijdrovend proces tijd die de concurrent kan gebruiken om de toch al niet al te omvangrijke markt als eerste te betreden. En ten derde is het een kostbaar proces. De ontwikkelingskosten voor doelgroepenproducten mogen natuurlijk niet al te zwaar op de kostprijs gaan drukken. Stuk voor stuk redenen waarom zulke producten tot voor kort maar mondjesmaat ontwikkeld werden. Tegenwoordig zoeken bedrijven manieren om zo snel en goedkoop mogelijk speciale doelgroepproducten op de markt te brengen, om vervolgens met de feed-back van de markt een proces van verbetering en verfijning in te gaan. Een soort extreme ontwikkeling. En mocht een product onverhoopt totaal niet aanslaan, dan is er nog geen man overboord, want er hoeft maar een minimale investering afgeschreven te worden. In het verlengde hiervan is het van wezenlijk belang dat de informatiearchitectuur dit ontwikkelingsproces ondersteunt. Dat stelt nieuwe eisen aan de flexibiliteit van systemen. Ze weten nog niet precies wat ze willen is een realiteit waar architecten mee moeten leren omgaan. In dit artikel wordt een manier geschetst om dit met inachtneming van de principes van een georiënteerde architectuur te realiseren. Hierin staat een soepel product centraal, waarmee wordt aangegeven dat het product zo is ontworpen dat het in principe kan evolueren in elke richting die de business vraagt. Een praktijkvoorbeeld Dit is niet het eerste artikel waarin de zoektocht naar de heilige graal van flexibiliteit, wendbaarheid of toekomstbestendigheid van software wordt beschreven. In tegendeel. Er zijn al vele methoden en technieken voorhanden. Denk maar aan business process management systemen of aan business rule engines. Sterker nog, was agility niet het unique selling point van de Service Georiënteerde Architectuurstijl? Allemaal waar. Maar toch blijkt keer op keer weer in de praktijk dat de geboden flexibiliteit de nodige beperkingen heeft. Dat toch weer net datgene wat voor een nieuw product nodig is, er niet lekker in zit. Of dat er in elk geval niemand te vinden is die weet hoe je een nieuwe behoefte moet vertalen in regels en modellen om te bereiken wat er wordt gevraagd. Neem nou de wereld van verzekeringen Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 1

2 en pensioenen. Die is behoorlijk in ontwikkeling. Je ziet daar een opkomst van doelgroepproducten. Een zorgverzekering speciaal voor vegetariërs, een overlijdensrisicoverzekering speciaal voor patiënten met suikerziekte en een annuleringsverzekering die uitkeert als het Nederlands elftal de finale van het EK-voetbal haalt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Laten we eens een praktijkvoorbeeld bij de kop pakken. Neem een (aanvullende) verzekering waarvan de premiehoogte afhangt van de body-mass index (BMI). Mensen met een gezond gewicht betalen een lagere premie dan mensen met overgewicht of ondergewicht. Bij extreem over- of ondergewicht valt iemand buiten de doelgroep en moet een aanvraag worden afgewezen. Het verzekeringsproduct omvat verder een kortingsregeling voor een cursus Sonja Bakker en een abonnement op een fitnesscentrum. Een relatief simpel product gericht op mensen die bereid zijn om te investeren in hun gezondheid. Verzekeraars zijn anno 2008 vaak wel in staat om een verzekeringsproduct op te bouwen uit herbruikbare productcomponenten. Een WA-dekking en een Casco-dekking vormen samen een All- Risk product al of niet aangevuld met een dekking voor rechtshulp in het buitenland. De productcomponent voor WA-dekking wordt natuurlijk ook gebruik voor een WA-verzekering of een WA-plus verzekering. Toch vormen in ons voorbeeld de oneigenlijke productcomponenten niet zelden een probleem. Verzekeraars denken van origine in risico s en dekkingen, en de gemiddelde administratie heeft een verzekeringsproduct ook op zo n manier gemodelleerd. Het past lang niet altijd in het bestaande systeem dat er pure kostencomponenten als abonnementen en kortingen bij een verzekering meeverkocht worden. De BMI als premiebepalende factor en als acceptatiecriterium zou in moderne omgevingen eigenlijk geen probleem mogen zijn. Een business rule engine is bij uitstek in staat om de rekenregel te valideren die nodig is om vast te stellen of iemand met een bepaald gewicht en lengte binnen of buiten de range valt die een gezond gewicht veronderstelt. Maar ja, dan moet je wel eerst de lengte en het gewicht van een verzekerde persoon kennen. Dus je moet de schermen aanpassen, de B2Binterfaces en misschien ook wel de interne interfaces en je moet de product aanpassen om de extra attributen in de database op te kunnen slaan. Al met al is de flexibiliteit die een rules engine biedt nog niet genoeg om zo n nieuw product zorgeloos te kunnen implementeren. Als je even over dit voorbeeld doordenkt, dan is de veranderingsdrempel in werkelijkheid nog een stukje hoger. Want bij de meeste mensen is het gewicht aan verandering onderhevig. Dat betekent dat de gegevens in de database in de loop van de tijd hun betrouwbaarheid verliezen. Dat betekent ook dat er een nieuw bedrijfsproces gedefinieerd moet worden om die gegevens regelmatig te actualiseren. En dat proces moet getriggerd worden door een nieuw businessevent laten we zeggen op twee maanden voor de prolongatiedatum. Het genereren van zo n nieuw event en het vastleggen van de complete flow om het event af te handelen opbellen, en en/of brief versturen, zonodig herinneringen versturen, het antwoord verwerken en het uitblijven van een antwoord afhandelen het hebben van een modelgedreven workflowsysteem helpt, maar is nog geen garantie voor instant succes. Ervaringen uit het verleden Veel van de geschetste problematiek is door leveranciers al eerder opgelost. Er zijn standaard systeemcomponenten op de markt waarmee verzekeraars hun eigen producten kunnen definiëren, met productcomponenten die aan een risico gekoppeld zijn, en productcomponenten die een vaste inkoopprijs hebben. De schermen passen zich automatisch aan de door de verzekeraar zelf gedefinieerde productkenmerken aan en het staat de verzekeraar vrij om per product zijn eigen regelingen in te voeren. Dit zijn oplossingen die vandaag al een mate van flexibiliteit bieden die ook in de toekomst nodig blijft. Het zijn oplossingen waarin vele praktijklessen op het gebied van flexibiliteit al zijn ingebed. In de huidige moderniseringsgolf dreigen de lessen uit het verleden opnieuw geleerd te moeten worden. Onder het motto met SOA wordt alles anders en beter is het radicaal loskoppelen van presentatie-, bedrijfsproces- en informatieverwerkingslogica tot principe verheven. Met de inzet van business rule engines en/of business process management systemen wordt flexibiliteit ingebakken althans in theorie. Maar het besef dat de inzet van deze technieken niet automatisch de gezochte flexibiliteit gaat realiseren, is nog lang niet overal doorgedrongen. Het wordt tegenwoordig algemeen erkend dat het goed is om een ingewikkeld systeem op te delen in eenvoudigere deelsystemen met elk een duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid in het jargon: gesepareerde concerns. Maar het inzicht dat het een illusie is om te denken dat een eigenschap zoals flexibiliteit iets is waarvoor je één subsysteem speciaal verantwoordelijk zou kunnen maken, is bepaald nog geen gemeengoed. Het begrip dat een flexibel systeem juist hele hoge eisen stelt aan een soepele samenwerking van de verschillende onderdelen, dringt ook nog maar langzaam door. Neem nou als voorbeeld het concept business rules. Dat is typisch zo n subsysteem om flexibiliteit te bieden. Eén van de meest gezaghebbende auteurs op dit terrein is Barbara von Halle. In haar boek Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 2

3 Business Rules Applied legt ze uit dat a system built according to business rules methodology should [be] based on a very stable data model [3]. Data analyse is dan ook een van de hoekstenen van haar business rules approach. Als het datamodel stabiel is, dan mag de rest flexibel zijn, zo lijkt de gedachte. En toch blijkt het in de praktijk keer op keer enorm handig te zijn om nieuwe producten te kunnen baseren op nieuwe regels die gebruik maken van nieuwe productkenmerken nieuwe feiten in het jargon van business rules. Denk maar aan ons voorbeeld van de BMI-kenmerken. Maar hoe moet dat dan in de praktijk, als daarvoor eerst een aanpassing van het datamodel nodig is? In de betere polissystemen kan zo n nieuw productkenmerk al lang dynamisch gedefinieerd en meteen gebruikt worden. En die dateren nog van de tijd voordat SOA in zwang raakte. Het zou toch zonde zijn als zo n verworvenheid dankzij technologische ontwikkelingen verloren zou gaan? Maar zou er geen synthese mogelijk zijn tussen de SOA architectuurprincipes en de best practices uit bestaande praktijk? Zijn ze fundamenteel onverenigbaar, of zouden ze elkaar juist kunnen versterken? Ingrediëntenmix voor soepel evoluerende software Voor het ontwikkelen van een soepele product, een dus die in staat is om met minimaal onderhoud aan de programmatuur de huidige en toekomstige producten te bedienen, moeten er allerlei verschillende functies gerealiseerd worden die op verschillende niveaus verschillende vormen van flexibiliteit bieden. Neem aan dat zo n geschikt moet zijn om een product langs meerdere kanalen aan te bieden, om er verschillende labels aan te koppelen en liefst ook nog om op meerdere gebruikersplatformen aangeboden kan worden denk daarbij bijvoorbeeld aan de Windows desktop, de webbrowser en de iphone. Laten we er om de gedachten te bepalen eens van uitgaan dat een soepel verzekeringsproduct slechts vijf verschillende s biedt (zie figuur 1). Transactionele s o selectie o Premieberekening o Acceptatiecheck Inrichtingss o definitie o fiattering Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Figuur 1: : Service decompositie Deze s moeten naar de gebruiker toe de schermen, rapporten en correspondentie kunnen leveren die nodig is om het product gedurende de gehele levenscyclus te voeren. Uiteraard is er daarbij een functie nodig om label-, kanaal- en platformspecifieke opmaak te verzorgen. Voor het koppelen van externe systemen zal het daarnaast nodig zijn om sommige s te ontsluiten voor de buitenwereld. Daarbij dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan berichtformaten en protocolstandaarden reden om een transformatiefunctie te voorzien (zie figuur 2). Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 3

4 Opmaak voor label, kanaal en platform Transformatie Schermen Rapporten Correspondentie B2B Functies Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Figuur 2: : De products in hun interactie met de buitenwereld Om deze s te kunnen bieden moeten er verschillende basisfuncties worden gerealiseerd. Om te beginnen is er een kernproduct nodig. Dit bevat de kernfunctionaliteit die nodig is voor ieder of vrijwel ieder verzekeringsproduct denk aan begrippen als verzekerd risico, dekking, clausule en dergelijke. Uiteraard is het wenselijk dat kernproduct de mogelijkheid heeft om een product flexibel op te bouwen uit productcomponenten hetzij risicocomponenten, hetzij kostencomponenten. We hebben al gezien dat het vaak nuttig is om een kernproduct flexibel uit te kunnen breiden met additionele kenmerken om er een maatwerkproduct van te kunnen maken. Dit is geen triviale functie, want zulke kenmerken kunnen om te beginnen datatechnisch allerlei verschillende eigenschappen hebben (getal, string, keuzelijst). Maar om echt flexibel met zulke kenmerken om te kunnen gaan moeten ze niet alleen vastgelegd kunnen worden, maar ook onder de juiste condities en op de juiste manier gepresenteerd en gevalideerd kunnen worden én ze moeten getransformeerd kunnen worden uit inkomende en naar uitgaande berichten. We hebben al vastgesteld dat alleen flexibiliteit voor in/uitvoer en voor dataopslag niet voldoende is. Voor verschillende producten gelden verschillende acceptatieregels en de formule om een premie te berekenen is niet alleen voor ieder product verschillend, maar ook nog eens regelmatig aan verandering onderhevig. Dit is allemaal logica die heel goed op basis van flexibele bedrijfsregels op te lossen is. Uiteraard worden die regels gebaseerd op welgedefinieerde begrippen regels worden immers gebouwd op feiten uit de data en termen uit de metadata. Het is daarom zinvol om de metadata die in regels wordt gebruikt in een aparte gegevenscatalogus vast te leggen. Tenslotte moeten we nog een functie benoemen die businessevents kan genereren. Op het eerste gezicht is die functionaliteit vergelijkbaar met die voor berekeningen en beslissingen als een bepaald feit zich voordoet, dan moet er een event worden gegenereerd. Het verschil is echter dat regels passief zijn ze worden pas uitgevoerd als ze worden aangeroepen en businessevents moeten juist actief gegenereerd worden ze initiëren immers een werkstroom (zie figuur 3). Generieke bronsystemen Specifieke bronsysteem Gegevens Catalogus Berekeningen & Beslissingen Generatie Extra Karakteristieken Kern Metadata Regeling Veredeld Service Figuur 3: : De bronnen van een soepel verzekeringsproduct We zijn nu dus flexibel in de interactie met de buitenwereld, in de gegevensverwerking, in de business logica en we kunnen zelfs op een flexibele manier businessprocessen starten. En toch zijn Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 4

5 we er nog niet. We missen nog een deel van het totale spectrum. We hebben nog geen functie onderkend voor het flexibel maken van de flow, de doorstroming. Er worden tegenwoordig op verschillende niveaus separate stromen onderkend. De werkstroom in een werkproces is een bekend concept. Hierin ligt de volgorde vast van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een bepaald product of dienst aan een klant te leveren. Net zo goed als er een stroom van menselijke activiteiten is, is er ook een stroom te onderkennen in de taken die een softwaresysteem uitvoert de processing flow zoals de verwerkingsketen: 1. de aangeleverde gegevens valideren 2. de aangeleverde gegevens verrijken (het verzamelen van de relevante feiten) 3. met de gegevens een berekening of bewerking uitvoeren 4. het resultaat opslaan 5. het resultaat aanbieden De paginastroom is de laatste waarin voorzien moet worden. Bij slimme elektronische formulieren is er een vaak contextafhankelijke gefaseerde interactie tussen de gebruikers en het systeem. Dat is zo bij het elektronisch invullen van het belastingformulier, maar dat is natuurlijk net zo relevant bij een elektronische schademelding of bij het elektronisch aanvragen van een hypotheek of verzekering. En pas als het hele formulier correct is ingevuld, dan wordt het businessevent gegenereerd dat de werkstroom start (zie figuur 4). Pageflow Workflow Processing Flow Figuur 4: : Flexibele doorstroming Nu is de synthese van bewezen flexibele oplossingen en georiënteerde architectuurprincipes een feit. Het model voorziet hiermee en passant in alle aanpassingen die voor het introduceren van een BMI-productvariant nodig zouden zijn. Het is immers mogelijk gemaakt om voor het product nieuwe feiten te definiëren zoals lengte en gewicht in de gegevenscatalogus. De veredelde product zal deze nieuwe feiten als extra product karakteristieken in de database opslaan. En de slimme schermen kunnen deze extra product karakteristieken automatisch vertalen in additionele vragen op het vragenformulier. Desgewenst kan de pageflow aangepast worden aan de antwoorden die op de nieuwe vragen worden gegeven. In de regeling kunnen de bedrijfsregels gedefinieerd worden die voor het accepteren van de aanvraag en het berekenen van de premie uitgevoerd worden. Er kunnen ook transformatieregels opgevoerd worden voor de ondersteuning van B2B-koppelingen uiteraard binnen de grenzen van wat de bestaande koppeling mogelijk maakt. Het is zelfs mogelijk om een wekker-event op te voeren dat op een gewenst moment een nieuw bedrijfsproces initieert om de BMI-gegevens te actualiseren. Uiteraard zal een business analist na moeten denken over de precieze inrichting van dit nieuwe proces, en de workflow moeten modelleren. Gegeven de ingebouwde flexibiliteit wordt het voor deze analist wel aantrekkelijk om voor dit proces in eerste instantie een lichtgewicht implementatie te kiezen en pas als het nieuwe product blijkt aan te slaan en er ervaring met het nieuwe proces is opgedaan een meer geavanceerde implementatie door te voeren. extreme ontwikkeling hoeft geen utopie te blijven. Conclusie Dit artikel beschrijft een modelarchitectuur om te voorzien in een typische, hedendaagse behoefte aan flexibiliteit van organisaties die informatie-intensieve producten leveren op een sterk competitieve markt. Het voorbeeld is toegespitst op een verzekeringsproduct, maar het is evenzeer toepasbaar op producten van banken, leasemaatschappijen en telecom providers. En ook binnen verzekeraars zal deze architectuur niet alleen voor productmanagement, maar bijvoorbeeld ook voor claimsmanagement ingezet kunnen worden. Het is een architectuur die laat zien dat het netelige thema flexibiliteit wel degelijk conform de georiënteerde architectuurprincipes vormgegeven kan worden. Het laat ook zien dat verschillende aspecten van flexibiliteit op verschillende plaatsen in de architectuur vorm moeten krijgen om echt soepel mee te kunnen bewegen met wijzigende wensen en behoeftes uit de business. Het flexibel koppelen van flexibele deelsystemen vereist in feite een ultraflexibele architectuur. Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 5

6 Opmaak voor label, kanaal en platform Transformatie Schermen Rapporten Correspondentie B2B Functies Inrichtingss Transactionele s Definitie Fiattering Selectie Premie Berekening Acceptatie Check Pageflow Workflow Processing Flow Generieke bronsystemen Specifieke bronsysteem Gegevens Catalogus Berekeningen & Beslissingen Generatie Extra Karakteristieken Kern Metadata Regeling Veredeld Service Figuur 5: het complete referentiemodel voor een ultraflexibele architectuur De vraag of je de flexibiliteit zodanig zou kunnen realiseren dat complexe producten zonder tussenkomst van IT-ers, door bijvoorbeeld productspecialisten zelf ingericht zouden kunnen worden, het self- model, valt buiten het bestek van dit artikel. Echter, gegeven de inherente complexiteit die de wens van flexibiliteit met zich meebrengt, zou het geen verbazing mogen wekken als blijkt dat er bepaalde specialistische kennis en vaardigheden nodig blijven om ultraflexibele systemen slim in te richten. Hans Bot Hans Bot is Managing Architect bij Aquila: Achitect voor de verzekeringsketen en gastdocent enterprise architectuur bij DNV-CIBIT. Hij is actief in het Nederlands Architectuur Forum, supporter van het Landelijk Architectuur Congres en mede-oprichter van het Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur. Met dank aan Mark Tuente voor zijn waardevolle feed-back. Noten [1] Chris Anderson: The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More ; [2] Don Tapscott and Anthony D. Williams: Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything ; [3] Barbara Von Halle: Business Rules Applied: Building Better Systems Using the Business Rules Approach ; 2001, p. 53. Verschenen in LAC Jaarboek 2008: Architectuur maakt de toekomst mogelijk Pagina 6

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen

EFFICIËNTIESLAG BIJ DE WSG DOOR. INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE CASE STUDY. jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen CASE STUDY 01-2016 EFFICIËNTIESLAG BIJ jeugdzorgexperts optimaal ondersteunen DE WSG DOOR bij het ontwikkelen en opstellen INTELLIGENTE van een behandelplan of plan van aanpak APPLICATIE Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Cloudias voor zorgverzekeraars

Cloudias voor zorgverzekeraars INSURANCE Cloudias voor zorgverzekeraars De state-of-the-art en down-to-earth oplossing Powered by VCD. Ondersteunt het totale proces van zorgverzekering Met Cloudias bereikt u uw doelen optimaal Cloudias

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites...

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites... De vijf belangrijkste ondernemersvragen over websites... ...en de antwoorden van VVBS. VVBS Webservices behoort tot de nieuwste generatie webbouwers. Ingewikkeld doen over websites staat niet in ons woordenboek.

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

IDBS: Internet Database Beheer Systeem Internet 1/5. IDBS E-business IDBS CRM. Varianten. IDBS Management Informatie. IDBS Basic.

IDBS: Internet Database Beheer Systeem Internet 1/5. IDBS E-business IDBS CRM. Varianten. IDBS Management Informatie. IDBS Basic. IDBS: Internet Database Beheer Systeem Internet 1/5 IDBS vormt de basis voor de online oplossingen van Netsupport. Die oplossingen zijn vrijwel altijd slim maatwerk. De gedachte daarachter is dat elk systeem

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Eric Meinen Deel 1: De impact van de nieuwe consument voor verzekeraars

Eric Meinen Deel 1: De impact van de nieuwe consument voor verzekeraars Welkom! Wat kunt u verwachten van deze breakoutsessie? Utrecht, 17 september 2014 Deel 1: Eric Meinen (IG&H) De impact van de nieuwe consument voor verzekeraars Deel 2: Walter Mosterd (TJIP) Technologische

Nadere informatie

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Track B Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Dylan de Jong ICT Architect RDW ddejong@rdw.nl Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Agenda Dylan de Jong ICT Architect @ RDW Ddejong@rdw.nl

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma najaar 2008 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer

Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Afstudeeronderwerpen Lex Wedemeijer Hierbij een aantal onderwerpen die wellicht geschikt zijn als afstudeeronderwerp. Het accent van mijn onderzoek ligt op het (steeds beter) ondersteunen van bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Stb Nalatenschappen www.stb-goededoelen.nl

Stb Nalatenschappen www.stb-goededoelen.nl Stb Nalatenschappen www.stb-goededoelen.nl Manon Vollmann Sales Manager Goede Doelen E-mail: manon.vollmann@stb.nl Tel.: 06-868 4444 5 Pagina 1 van 7 Stb, het bedrijf Stb is een bedrijf dat organisaties

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Ditproefschriftpresenteerteen raamwerk voorhetontwikkelenvanparallellestreaming applicaties voor heterogene architecturen met meerdere rekeneenheden op een chip.

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Port of Amsterdam en DMS. Congres SharePoint

Port of Amsterdam en DMS. Congres SharePoint Port of Amsterdam en DMS Congres SharePoint Port of partnerships Utrecht, 23 september 2014 Overzicht Havens Amsterdam (NZKG) 2 Haven Amsterdam Algemene informatie Zeehaven nr. 4 in Europa Cacaohaven nr.

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Rule based BPM een nieuwe toepassing van Bedrijfsregels

Rule based BPM een nieuwe toepassing van Bedrijfsregels Rule based BPM een nieuwe toepassing van Bedrijfsregels Stef Joosten Agenda: 1. Vraagstuk: Flexibiliteit vs. Compliance in BPM 2. Bedrijfsregels als oplossing 3. Onderbouwing van de oplossing 4. Toepassing

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Open Specificaties Formaat

Open Specificaties Formaat Open Specificaties Formaat 11-11-2015 Erik Pijnenburg directeur @kubusbv Open Specificaties Formaat Voorstellen BIM voor fabrikanten OPEN standaarden Open Specificaties Formaat Korte demonstratie Vragen

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2011 Zoals vermeld in de algemene

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie.

DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis. Actuarial Presales Consultant SunGard. Data Optimisatie. DATA MANAGEMENT Manuel Zafirakis Actuarial Presales Consultant SunGard Data Optimisatie. Agenda 01 DE SLEUTELBEGRIPPEN VAN DATA MANAGEMENT 02 VERANDERENDE REGELGEVING EN HET EFFECT OP DATA MANAGEMENT 03

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie