Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)"

Transcriptie

1 Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Aanleiding Doel van dit document Voordat u begint Afbakening De betrokken partijen Implementatie Keuze architectuur Globale stappen Technische realisatie Voorbeeldprogramma voor aansluiten op de Het gebruik van AFD (All Finance Datacatalogus) Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 2

3 1 Algemeen 1.1 Aanleiding Er zijn globaal zo n 300 à 400 volmachtbedrijven in Nederland. De taken van de volmachtbedrijven zijn vergelijkbaar met die van de maatschappijen, te weten: acceptatie; schadebehandeling; prolongeren; incasseren; beheer van clausules en voorwaarden; onderhoud (premies, regio s, bm-tabellen, indexcijfers etc.) Eén van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van de meeste van deze volmachtbedrijven, is integratie van het beheer van de gehele administratie. Met andere woorden, men was niet meer afhankelijk van maatschappijen. Een volmachtbedrijf, dat beschikte over verschillende volmachten, deed daarmee aan ketenintegratie en behaalde zo een efficiencyvoordeel. Tegenwoordig is het opnemen van producten van verzekeraars in de administratie van een gevolmachtigde een tijdrovend proces. Daarnaast dient dit niet eenmaal, maar bij elke gevolmachtigde te geschieden. Ook het onderhoud hiervan geschiedt voor elke gevolmachtigde afzonderlijk. Al lang bestaat er de behoefte distributie en implementatie van nieuwe tarieven te vereenvoudigen. De VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) realiseert een koppeling tussen de tariefmodules van de verzekeraars en de administratiepakketten van de volmachtbedrijven. Deze koppeling heeft de volgende voordelen: Rechtstreekse koppeling met de rekenboxen van de maatschappij; Nieuwe producten en tarieven zullen sneller beschikbaar zijn en kunnen daardoor eerder ingezet worden bij advies en verkoop; Invoeren en onderhouden van tariefregels zal niet meer nodig zijn; Hierdoor kostenbesparing op het gebied van beheer; Eén rekentoepassing voor zowel de back-, mid- als frontoffice (hierdoor geen verschillen meer tussen berekende premies vanuit bijvoorbeeld het offerteprogramma en het volmachtpakket). 1.2 Doel van dit document Dit document beschrijft de stappen om aan te sluiten op de VolmachtBeheer Producten Interface. De VPI standaardiseert elektronische communicatie tussen verzekeraars en gevolmachtigden en maakt daarbij gebruik van de bestaande branchestandaarden GIM (Generieke Interface Manager) en AFD (All Finance Datamodel). Partijen kunnen voor het aansluiten op de VPI daarom ook gebruik maken van de GIM Communicatie Module (). Dit is standaard koppelingssoftware die gratis beschikbaar wordt gesteld aan systeemhuizen. Dit document is geschreven voor ontwikkelaars en managers van een afdeling voor systeemontwikkeling. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 3

4 2 Voordat u begint In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen en partijen toegelicht die van toepassing zijn voor de VPI. Uiteraard is dit niet limitatief maar genoeg om het domein van de VPI in kaart te brengen. 2.1 Afbakening De VPI voorziet in een aanbieder van een toepassing cq. dienst en een partij die hier op aansluit. In de praktijk bieden verzekeraars een tarief van een product aan, via een webservice of een rekenbox, die met behulp van het VPI platform op een gelijke wijze is ontsloten voor afnemers: de intermediaire systemen. Hiermee wordt een groot deel van de bestaande volmachttarieven afgedekt. Het inbouwen van de koppelingssoftware en aansluiten op de VPI-standaard geschiedt door of in opdracht van de partij die de software voor het intermediair ontwikkeld. Hier is dan ook de afbakening gekozen voor dit document. Uiteraard kan met de meeste ontwikkelomgevingen ook rechtstreeks, zonder de SIVI koppelingsmodule te gebruiken, een koppeling gelegd worden met de tarieven van verzekeraars via de VPI. De VPI-standaard is echter in beweging zodat nieuwe ontwikkelingen ook gevolgd en ingebouwd moeten worden. Door gebruik te maken van de koppelingsmodule van SIVI wordt de inspanning geminimaliseerd. Bovendien wordt deze module gratis ter beschikking gesteld. De koppelingsmodule regelt eveneens dat afwijkingen in de koppelingen voor de aansluitende partij verdwijnen. Deze afwijkingen ontstaan veelal door afwijkingen in de ontwikkelomgevingen die ieder een eigen SOAP dialect spreken. Alle data die uitgewisseld wordt is gemodelleerd in het AFD-formaat. Dit model wordt verondersteld bekend te zijn en wordt niet nader uitgewerkt in dit document. De VPI standaard maakt voor het koppelen van afnemers (intermediair) aan tarieven van verzekeraars gebruik van de GIM-standaard. Deze standaard bestaat uit drie delen ook wel protocollen genoemd. Dit zijn de GIM-transactieservice, de GIM-resultatenservice en de GIMwebservices. Om aan te sluiten op het VPI platform is alleen de GIM-transactieservice protocol van toepassing. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 4

5 De transactieservice (GTS) dient voor het uitvoeren van transacties op het VPI platform op dit moment premieberekening. Figuur 1 GIM Transactieservice (GTS) De protocollen worden uitgebreid beschreven in de GIM protocollen gepubliceerd op de website van SIVI ( 2.2 De betrokken partijen Software leveranciers: Deze partijen maken de software waarmee het intermediair werkt en waarmee koppelingen gemaakt worden met de VPI. Intermediair: Sluit aan op de VPI, met behulp van de software van bovengenoemde leveranciers, en haalt eventueel de berichten op die klaargezet zijn door de verzekeraar. Aansluiten wil in dit geval zeggen het uitwisselen van gemeenschappelijke data en het geautomatiseerd aanroepen van de beschikbare tarieven. Maatschappijen: Bieden tarieven van producten aan die via de VPI zijn aan te roepen. SIVI: Het standaardisatie instituut voor de branche. Ontwikkelt en documenteert de standaarden en biedt standaard koppelingssoftware aan. VolmachtBeheer: Geeft de organisatie van de VPI vorm in samenwerking met verschillende branchepartijen en helpt intermediairs en verzekeraars aan te sluiten op de VPI. Colimbra: Ontwikkelt en beheert de VPI in samenwerking met VolmachtBeheer en helpt verzekeraars en software leveranciers aan te sluiten op de VPI. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 5

6 3 Implementatie De koppeling met de VPI kan op verschillende manieren gerealiseerd worden waarmee ook de wijze van aansluiten op de VPI wordt bepaald. De eerste stap is dan ook het bepalen, hoe de koppeling gerealiseerd dient te worden. 3.1 Keuze architectuur De GIM Communicatie Module () wordt gekoppeld met en aangesproken door een externe. De architectuur van die bepaalt hoe de ingezet dient te worden. De bestaat uit twee delen. Een deel wat op de cliënt geïnstalleerd kan worden en een deel dat op de server geïnstalleerd wordt. Hierdoor ontstaan drie mogelijke configuraties. Standalone Dit is de meest eenvoudige installatie. Alles wordt geïnstalleerd op één plaats. Deze installatie wordt gebruikt indien de aan te sluiten ook op de werkplek wordt geïnstalleerd en er geen centrale server beschikbaar is. client VPI Werkplek Figuur 2 - Standalone De aan te sluiten communiceert met een.net API van de Client, die op zijn beurt communiceert met de VPI. De gehele installatie dient op elke werkplek uitgevoerd te worden. Het registerbestand met daarin de aangesloten verzekeraars kan gedeeld worden in het netwerk. In dat geval staat het register centraal. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 6

7 Client- De client-server installatie minimaliseert de installatie op de werkplek. Nog steeds communiceert de aan te sluiten met een.net API van de Client. De Client communiceert vervolgens met de webservice die centraal geïnstalleerd is. Centraal wil hierbij zeggen binnen de organisatie, er is geen ondersteuning in de software voor het gebruik over meerdere organisaties. client webservice VPI Werkplek Figuur 3 Client- Op de server wordt in dit geval het register geplaatst en ook de client certificaten dienen hier te worden geïnstalleerd. Hierdoor is de installatie op de werkplek vereenvoudigd. Deze configuratie is vooral bedoeld om aan te sluiten bij s die ook werken in een clientserver architectuur. Steeds meer s zijn server-based of worden aangeboden in ASP en werken met een browserinterface. In dat geval wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van de webservice. Communicatie met de webservice vindt plaats door middel van een aantal webservices. webservice VPI Werkplek Figuur 4 - Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 7

8 Bovenstaande configuratie wordt gebruikt als het aansluiten van de toepassing werkt met webservices in plaats van het installeren en aanspreken van de Client. Bij server-based s ligt het voor de hand om uitsluitend gebruik te maken van de webservice er is immers geen client waar eenvoudig software op geïnstalleerd kan worden. Zie onderstaande configuratie. webservice VPI Werkplek Figuur 5 - Gehost via een derde partij Er zijn ook derde partijen die een gehoste variant van de bieden, zoals APLAZA, en die kan worden ingekocht als een dienst. Het voordeel hierbij is dat er geen beheer en installatie meer plaats vindt bij het intermediair maar er gebruik gemaakt wordt van een centrale dienst van deze derde. Aangezien gebruik gemaakt wordt van dezelfde standaard interfaces is deze architectuur gelijk aan de oplossing voor het aansluiten op een server installatie. Per intermediair kan eventueel uitgemaakt worden wat de beste manier is om aan te aansluiten. VPI webservice Werkplek Derde Partij Figuur 6 Derde Partij Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 8

9 3.2 Globale stappen Wat zijn de globale stappen om aan te sluiten op het VPI-platform? Het begint met het downloaden van de software van de website van SIVI ( Ook is het verstandig om je bij VolmachtBeheer ( en Colimbra ( aan te melden via . Hierdoor weten VolmachtBeheer en Colimbra dat een partij gaat aansluiten en kan indien noodzakelijk een verzoek tot ondersteuning gedaan worden. Na het downloaden van de software dient deze nog in de juiste configuratie geïnstalleerd te worden. Hiervoor zijn handleidingen beschikbaar. Deze kunnen eveneens gedownload worden van de website van SIVI. Om te kunnen testen dient een Digitaal Paspoort (cliëntcertificaat) beschikbaar en op de juiste wijze geïnstalleerd te zijn. Het Digitaal Paspoort is verplicht bij de meeste verzekeraars. Het Digitaal Paspoort kan aangevraagd worden via website van Abz. Met behulp van het Digitaal Paspoort kan een testaccount aangevraagd worden bij SIVI voor de testserver (DKI). Hiervoor kan men een verzoek naar SIVI sturen via met daarin het adres van het certificaat. Om verbinding te kunnen maken met de testserver dient ook een registratiebericht geïnstalleerd te zijn. Ook dit registratiebericht kan worden gedownload van de website van SIVI. Hierna kan de installatie getest worden met behulp van het Test Center (GTC) en een test uitgevoerd worden met de testserver van het SIVI (DKI). Hiermee kan de correcte werking worden vastgesteld en een goed inzicht worden verkregen hoe het protocol werkt. Als de software correct is geïnstalleerd en de test met de DKI goed kan worden afgerond kan gestart worden met de ontwikkeling van de koppeling. In het volgende hoofdstuk zal hier uitgebreid op in worden gegaan. Naast het testen met de DKI kan men ook bij VolmachtBeheer een testaccount aanvragen. Hierdoor kan ook getest worden met de VPI zoals die later gebruikt gaat worden. Technisch gezien zal dit qua werking geen verschil uitmaken, daar zorgt immers de GIM-standaard voor. In de data die uitgewisseld wordt zijn wel grote verschillen, maar ook daarvoor gelden een aantal universele afspraken. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 9

10 4 Technische realisatie In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de technische realisatie van de koppeling. Voordat begonnen kan worden aan de realisatie dienen de stappen genoemd in het vorige hoofdstuk te zijn doorlopen. 4.1 Voorbeeldprogramma voor aansluiten op de Het aansluiten op de in.net techniek is beschreven in de SIVI-documentatie (GcmClientApi). Hierin wordt stap voor stap de aansluiting op de doorlopen en toegelicht met een voorbeeld programma. Dit voorbeeld programma, inclusief de broncode, is ook te downloaden van de website van SIVI. 4.2 Het gebruik van AFD (All Finance Datacatalogus) Naast het technisch aansluiten bestaat een groot deel van het werk uit de koppeling van data-elementen. Dit geldt zowel voor de data die naar de VPI gaat voor de berekening van de tarieven als de data die terugkomt uit de rekenbox van de verzekeraar. Het sjabloon dient compleet gevuld te worden omdat het bij de VPI om de onbemensde transactie gaat. Indien niet alle premiebepalende en in het sjabloon voorkomende elementen gevuld worden kan de VPI de webservices voor de tarieven niet correct afhandelen. Voor het vullen van het sjabloon zijn twee methoden: 1. De eerste methode is het dynamisch vullen van het sjabloon. Hierbij kan het hele interne datamodel worden vertaald naar een AFD-datamodel waarmee het sjabloon kan worden gevuld. In de sjablonen zitten grote verschillen maar door het dynamisch vullen is er weinig onderhoud aan de GIM koppeling. Wel dienen bij interne database wijzigingen en wijzigingen aan het AFD-datamodel ook de vertalingen te worden aangepast. 2. De tweede methode gaat uit van de sjablonen die per verzekeraar worden vertaald. De werkwijze is dan als volgt: een verzekeraar wil gekoppeld worden, vervolgens worden de sjablonen gecontroleerd en wordt programmatuur ontwikkeld die de sjablonen zo goed mogelijk vult. Deze werkwijze is eenvoudig maar onderhoudsgevoelig. Ook de combinatie van beide methoden kan worden gebruikt en tot een goed resultaat leiden. De laatste stap in de VPI-transactie is het verwerken van het door de VPI aangeboden resultaat. Het AFD-bericht dat ontvangen wordt kan op gelijke wijze worden verwerkt als de prolongatieberichten. De GIM-berichten zijn echter veel uitgebreider en bevatten meer data. De bestaande verwerking van de binnenkomende AFD-berichten dient over het algemeen dan ook te worden uitgebreid. Indien het systeem de verwerking van binnenkomende AFD-berichten nog niet ondersteund zal de realisatie uiteraard meer werk omvatten. Over het algemeen wordt het AFD-bericht aan de hand van vertaaltabellen vertaald naar de interne datastructuur. Dit zal veelal niet lukken met alleen tabellen hierbij horen ook specifieke vertaalfuncties voor de meer complexere vertalingen. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 10

11 Daarnaast is het aan te bevelen om het complete AFD-bericht op te slaan, bijvoorbeeld in een archief, zodat deze later door de gebruiker kan worden bekeken. Hiervoor dient dan wel een Viewer te worden ontwikkeld. Daarnaast kan dit AFD-bericht gebruikt worden bij het aanleveren van gegevens aan de verzekeraar. De informatie uit de polistabellen kan zo worden aangevuld met de data uit het vorige AFD-bericht. Hierdoor gaat geen informatie verloren, zodat de gebruiker geen informatie opnieuw of dubbel moet invoeren. Aansluiten op VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) 2009 Pagina 11

White Paper Aansluiten op GIM in 16 uur

White Paper Aansluiten op GIM in 16 uur White Paper Aansluiten op GIM in 16 uur Versie 20160301.1 SIVI INHUDSPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DELSTELLING... 4 1.2 DELGREP... 4 1.3 PZET... 4 2. ALVRENS TE BEGINNEN... 5 2.1 INLEIDING... 5 2.2 AFBAKENING...

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

PDF-standaard. Versie SIVI

PDF-standaard. Versie SIVI PDF-standaard Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 PDF... 5 2.2 VOORDELEN... 5 2.3 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

White Paper Maatschappijen aansluiten in 10 stappen

White Paper Maatschappijen aansluiten in 10 stappen White Paper Maatschappijen aansluiten in 10 stappen Versie 20160301.1 SIVI INHUDSPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DELSTELLING EN DELGREP... 4 1.2 DELGREP... 4 1.3 PZET... 4 2. VRBEREIDING EN BESLUITVRMING...

Nadere informatie

VPI handleiding DIAS. Inrichting Schadebehandeling ASR. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 7 oktober 2014 Versie : 1.0

VPI handleiding DIAS. Inrichting Schadebehandeling ASR. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 7 oktober 2014 Versie : 1.0 VPI handleiding DIAS Inrichting Schadebehandeling ASR Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 7 oktober 2014 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Werken met VPI... 4 2.1 VPI

Nadere informatie

Handleiding voor maatschappijen. Aansluiten rekenboxen op VPI. Opgesteld door : VolmachtBeheer B.V. Datum : 29 september 2008 Versie : 0.

Handleiding voor maatschappijen. Aansluiten rekenboxen op VPI. Opgesteld door : VolmachtBeheer B.V. Datum : 29 september 2008 Versie : 0. Handleiding voor maatschappijen Aansluiten rekenboxen op VPI Opgesteld door : VolmachtBeheer B.V. Datum : 29 september 2008 Versie : 0.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

GCMWebservice. Versie SIVI

GCMWebservice. Versie SIVI GCMWebservice Versie 20120401.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. BELANGRIJKE CONCEPTEN... 5 2.1 GIM COMMUNICATIE MODULE (GCM)... 5 2.2 WAAROM

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Vraag en antwoord.

VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Vraag en antwoord. VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Vraag en antwoord www.volmachtbeheer.nl/vpi Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : november 2016 Versie : 10 november 2016 Inhoudsopgave 1 VPI Algemeen... 3

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

GCMClient. Versie SIVI

GCMClient. Versie SIVI GCMClient Versie 20120401.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. BELANGRIJKE CONCEPTEN... 5 2.1 GIM COMMUNICATIE MODULE (GCM)... 5 2.2 WAAROM

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Webservice Opvragen Polisdata

Webservice Opvragen Polisdata Webservice Opvragen Polisdata Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. DOEL... 5 3. VOORBEELDEN... 6 4. FUNCTIONALITEIT... 7 5.

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.

HANDLEIDING VPI. Beheer VPI accounts. Aanmaken en wijzigen. behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3. HANDLEIDING VPI Beheer VPI accounts Aanmaken en wijzigen behandeld door : VolmachtBeheer BV Datum : 9 februari 2011 Versie : 3.1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel van dit document. 3

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2

Handleiding VPI. Beheer VPI Accounts. Aanmaken en wijzigen. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Handleiding VPI Beheer VPI Accounts Aanmaken en wijzigen Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 2 maart 2017 Versie : 3.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doel van dit document...

Nadere informatie

ADN-Berichtenverkeer. Versie SIVI

ADN-Berichtenverkeer. Versie SIVI -Berichtenverkeer Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOEL... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. -BERICHTENVERKEER... 5 2.1 HISTORISCHE CONTEXT... 5 2.2 DE WERKING VAN HET -BERICHTENVERKEER...

Nadere informatie

Handleiding Niki API

Handleiding Niki API Handleiding Niki API Auteurs: Haike Zegwaard (Fundament All Media) Marcel Mulder (Fundament All Media) Martin Poelman (Fundament All Media) Datum: 24 juni 2016 Niki: 3.30.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 OAuth...

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Aplaza. Faster Forward

Aplaza. Faster Forward Aplaza Faster Forward Inhoud Aplaza... 3 Wat is Aplaza?... 3 Hoe werkt de koppeling Faster Forward Elements Aplaza?... 3 Soort documenten Aplaza... 7 Prolongatie import... 7 Versiebeheer... 7 Aanpassingen

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

GIM REGISTER. versie 20080401

GIM REGISTER. versie 20080401 GIM REGISTER versie 20080401 INHOUDSOPGAVE 1. VERSIEBEHEER... 3 2. INLEIDING... 4 2.1 DOELSTELLING... 4 2.2 OPZET... 4 3. PROCEDURE OPSTELLEN GIM REGISTRATIEBERICHT... 5 3.1 NAAMGEVING VAN REGISTRATIEBERICHTEN...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool

Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0. Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Door: Ruud van Eeghem Datum: juni 2008 Versie: 1.0 Handleiding gebruik EPBD GIPC tool Aanleiding De EPBD GIPC tool is een database die ontwikkeld is om het gebruik van de generieke interface van de EPBD

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

SIVI Standaard verandering

SIVI Standaard verandering SIVI Standaard verandering v 7 De waarde van vernieuwing De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag kunnen we weer nieuwe dingen, zijn er nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

VPI Schadebehandeling. Overzicht beschikbare koppelingen. Februari 2017

VPI Schadebehandeling. Overzicht beschikbare koppelingen. Februari 2017 VPI Schadebehandeling Overzicht beschikbare koppelingen Februari 2017 Opgesteld door : VolmachtBeheer Datum : 8 februari 2017 Versie : Februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 VPI Schadebehandeling...

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen

Verificatie Acceptatie Distributie Recycling. Security. Hygiëne. Vereenvoudigde administratie. Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Waarom Cash Management? Front-end oplossingen Verificatie Acceptatie Distributie Recycling Meertalige support Back-end oplossingen Hygiëne Security Vereenvoudigde administratie 3e partij integratie & SDKs

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

Profile Editor - Mobielschademelden.nl

Profile Editor - Mobielschademelden.nl Gebruikershandleiding beheren teksten Profile Editor - Deze handleiding is bestemd voor professionele gebruikers van Zeist, mei 2012, versie 1.2 ( ) 2012, ABZ Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps

AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps Een product van Visma Software BV Inhoud AccountView inrichten voor AccountView.Net-apps 3 1.1 Checklist vooraf 3 1.2 AccountView inrichten voor het gebruik

Nadere informatie

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix'

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Waarom TYPO3 5.0? Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Complexiteit De TYPO3 Core architectuur heeft zijn limiet bereikt en is

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Informatiearchitectuur

Informatiearchitectuur Informatiearchitectuur Onderwerpen Waarom is architectuur (nu) zo belangrijk? Wat is informatiearchitectuur? Ontwikkelingen in de tijd Structuur applicaties Applicatie-integratie Webservices Praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Uitleg algemene structuur WTell

Uitleg algemene structuur WTell Uitleg algemene structuur WTell Brondocument C:\WebServer\Handleiding\WTellAlgemeen\WTellStructuurGlobaal.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-09-11 1e versie met uitleg globale structuur WTell

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Wordpress aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 7 november 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Wordpress aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 7 november 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Handleiding Extranet. Handleiding Extranet BDS Datum Versie 19-7-2012 1.5. Mireille van der Heiden +31 06 10923620

Handleiding Extranet. Handleiding Extranet BDS Datum Versie 19-7-2012 1.5. Mireille van der Heiden +31 06 10923620 Handleiding Extranet Datum Versie 19-7-2012 1.5 Auteur Telefoonnummer Mireille van der Heiden +31 06 10923620 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Toegang via de browser 3 2.1 Hoe in te loggen 3 2.2 Eén of meerdere

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0 ebir th ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Ziekenhuizen Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 TE DOORLOPEN ETAPPES VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEB SERVICE EBIRTH... 4 3 BIJLAGE:

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Invoice Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Grote besparingen mogelijk op personeelskosten door geautomatiseerde

Nadere informatie

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 30 maart 2012 Tom Verhage 1 Restricted Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ontwerp... 2 Functioneel

Nadere informatie

Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS

Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS Releaseplan Nieuwe Citrix servers / verhuizing KUN-RU domein / nieuwe ICA cliënt t.b.v. de ontsluiting van ISIS+ I&D, ISIS+ S&S en Redwood JCS Auteurs: Andre Geenen (UCI), Thomas Dessing (DSZ) Datum: 25-9-2009

Nadere informatie