Abstraheren van modellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abstraheren van modellen"

Transcriptie

1 Abstraheren van modellen Geert Delanote 7 maart 2005 Software Development Methodology 1

2 Inhoudstafel Motivatie Denkpistes Software Development Methodology 2

3 Motivatie Verslag vorige vergadering Discussiepunt Belang van verbanden tussen verschillende modellen op eenzelfde (hoog) abstractieniveau; problemen met uitdrukking hiervan (UML volstaat niet). Vertrekpunt Observatie dat PIM-modellen te complex worden - UML is niet expressief genoeg Transformatie naar PSM-modellen (semi-)automatisch? Onderzoek Niet afgerond! Software Development Methodology 3

4 Motivatie Denkpistes : Reïficatie van methodes Verbanden tussen methodes - Reïficatie van toestanden Complexe hiërarchieën Financial case study Software Development Methodology 4

5 Inhoudstafel Motivatie Denkpistes Reïficatie van methodes Verbanden tussen methodes - Reïficatie van toestanden Complexe hiërarchieën Software Development Methodology 5

6 Case 1 : Reïficatie van methodes Gegeven : een klasse van boeken met een event om boeken uit te lenen Book +loan(period:duration):void met een query om het aantal uitleningen op te vragen Book +loan(period:duration):void +nbloans():natural 1 * Loan - period : DURATION en met queries om het tijdstip van de laatste uitlening en de gemiddelde uitleenperiode op te vragen Software Development Methodology 6

7 Case 1 : Reïficatie van methodes Doel : De klasse Book op PIM niveau voorstellen en specificeren De specificatie transformeren naar PSM niveau Book +loan(period:duration):void +nbloans():natural +latestloan():date +avgloanperiod():duration We voeren de # - operator in obj#event() Deze expressie geeft de verzameling van alle voorkomens op het object obj van de event event() terug Software Development Methodology 7

8 Case 1 : Reïficatie van methodes Context Book :: nbloans() Post: result = card(this#loan()) Context Book :: latestloan() Pre: not(this#loan()->isempty) --- alternatief : Pre: nbloans() > 0 Post: result = max((this#loan())->executiontime) Context Book Inv: latestloan() <= now Context Book :: avgloanperiod() Post: result = avg((this#loan())->period) Context Book Constraint: for each loan1, loan2 in this#loan() : if (loan1 loan2) then (loan1->executiontime + loan1->period) <= loan2->excecutiontime (loan2->executiontime + loan2->period) <= loan1->excecutiontime Software Development Methodology 8

9 Case 1 : Reïficatie van methodes Transformatie PIM -> PSM PSM 1 : Reïficatie van de event loan PSM 2 : Niet-reïficatie van de event loan PSM 3 : Automatisch? Software Development Methodology 9

10 PSM 1 : Reïficatie van de event loan Method class cfr. Assocation class Elke instantiatie van de method class is een uitvoering van de event loan() (en omgekeerd) Elke karakteristiek van een event is ook een karakteristiek van objecten van de klasse - bv. ExecutionTime -> CreationTime Elke parameter van de event is een property van de klasse Software Development Methodology 10

11 PSM 1 : Reïficatie van de event loan Context Book :: nbloans() Post: result = card(this->loan) Context Book :: latestloan() Pre: not(this->loan->isempty) Post: result = max((this->loan)->creationtime) Context Book Inv: latestloan() <= now Context Book :: avgloanperiod() Post: result = avg((this->loan)->period) Context Book Constraint: for each loan1, loan2 in this->loan : if (loan1 loan2) then (loan1->creationtime + loan1->period) <= loan2->creationtime (loan2->creationtime + loan2->period) <= loan1->creationtime Software Development Methodology 11

12 PSM 1 : Reïficatie van de event loan Vaststellingen De transformatie kan automatisch gebeuren Dit PSM is tegelijk een PIM - NATURAL : verschillende transformaties naar een programmeertaal mogelijk - Verschillend bereik mogelijk : long, int, - Taalafhankelijke verschillen : ulong in C# vs long in Java - CreationTime Software Development Methodology 12

13 PSM 2 : Niet-reïficatie van de event loan Invoeren properties Notatie : Twee gevallen : 1. Het resultaat van de query kan bepaald worden op basis van het vorige resultaat en het effect van deze event 2. Het resultaat van de query kan niet bepaald worden zoals in geval 1 Software Development Methodology 13

14 Transformatie van nbloans() Gegeven : (Geval 1) Context Book :: nbloans() Post: result = card(this#loan()) Context Book : loan() Pre: - Post: - Stap1: - Zet de query om in een property - Maak van de resultclause een postconditie bij loan() - Geef de property een initiële waarde (card(empty set) == 0) Context Book :: property NATURAL nbloans Initial value : 0 Semantics : card(this#loan()) Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = card(this#loan()) Software Development Methodology 14

15 Transformatie van nbloans() Stap2: Zonder de huidige uitvoering van de methode loan() af Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = card( union ) Stap3: card(x union Y) == card(x) + card(y) Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = card( ) + card( ) Stap4: - Cardinaliteit van een set met 1 element is 1 - Cardinaliteit van de alle uitvoeringen behalve de huidige = de waarde van de instantievariabele voor de uitvoering van de methode Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = + 1 Software Development Methodology 15

16 Transformatie van latestloan() Gegeven : (Geval 1) Context Book :: latestloan() Pre: this#loan()->notempty Post: result = max((this#loan())->executiontime) Context Book : loan() Pre: - Post: - Stap1: Zet de preconditie om in een booleaanse property Context Book :: property BOOLEAN loanisexecuted Initial value : false Semantics : this#loan()->notempty Context Book :: latestloan() Pre: loanisexecuted Post: result = max((this#loan())->executiontime) Software Development Methodology 16

17 Transformatie van latestloan() Stap2: - Zet de query om in een property - Maak van de resultclause een postconditie bij loan() - Geef de property een initiële waarde (max(empty set) == undefined) Context Book :: property DATE latestloan Initial value: undefined Pre: loanisexecuted Semantics: max((this#loan())->executiontime) Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloans = max((this#loan())->executiontime) Stap3: Zonder de huidige uitvoering van de methode loan() af Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloans = max( union ) Software Development Methodology 17

18 Transformatie van latestloan() Stap4: if (X->isEmpty) then max(x union Y) == max(y) else max(x union Y) == max{max(x), max(y)} Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloan = if then }) else max{ }) } Stap5: - Maximum van een set met 1 element is dat element - Maximum van alle uitvoeringen behalve de huidige = de waarde van de instantievariabele voor de uitvoering van de methode - Vervang de booleaanse expressie door de property Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloan = if then else Software Development Methodology 18

19 Transformatie van latestloan() Stap6: De opgevraagde karakteristieken van de methode worden ingevuld Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloan = if then now else max{ now} Stap7*: Vereenvoudig de postconditie verder. < now) Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloan = if = 0 then now else now en dus: Context Book : loan() Pre: - Post: this.latestloan = now Software Development Methodology 19

20 Transformatie van avgloanperiod() Gegeven : (Geval 2) Context Book :: avgloanperiod() Post: result = avg((this#loan())->period) Context Book : loan() Pre: - Post: - Stap1: Herschrijf de functie in een samenstelling van functies om zo tot een Geval 1 te komen. Context Book :: avgloanperiod() Post: result = if this#loan()->isempty() (of : card(this#loan()) = 0) then 0 else sum((this#loan())->period) / card(this#loan()) Software Development Methodology 20

21 Transformatie van avgloanperiod() Stap2: - Zet de query om in properties - Maak voor iedere property een postconditie bij loan() - Geef de properties een initiële waarde(card(empty set)= 0; sum(empty set)= 0) Context Book :: property NATURAL nbloans Initial value: 0 Semantics: card(this#loan()) Context Book :: property DURATION totalloanperiod Initial value: 0 Semantics: sum((this#loan())->period) Context Book :: avgloanperiod() Post: result = if nbloans = 0 then 0 else totalloanperiod / nbloans Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = card(this#loan()) Post: this.totalloanperiod = sum((this#loan())->period) Software Development Methodology 21

22 Transformatie van avgloanperiod() Stap3: Ga verder met Stap2 uit het algoritme met gegeven Geval1 voor iedere postconditie. Context Book : loan() Pre: - Post: this.nbloans = +1 Post: this.totalloanperiod = + period Software Development Methodology 22

23 Algoritme Stap 1: Herhaal voor elke query : Zet de precondities om in booleaanse properties Stap 2: Herhaal voor elke query : Als het resultaat van de query niet kan bepaald worden op basis van het vorige resultaat en de huidige uitvoering, dan wordt de operatie zo opgesplitst in deeloperaties zodat het resultaat van elk van de deeloperaties wel kan bepaald worden op basis van het vorige resultaat en de huidige uitvoering Stap 3: - Maak de nodige properties aan (zonder dubbels, i.e. properties met dezelfde semantische betekenis, aan te maken!) - Laat de query het resultaat in functie van die properties teruggeven Stap 4: (?) Reduceer het aantal properties. Software Development Methodology 23

24 Algoritme Stap 5: Maak voor iedere property een postconditie bij elke event die voorkomt in de semanticsclause Stap 6: Herhaal voor elke property : Als er een (semantisch) zinvolle waarde kan gegeven worden, dan initialiseer de property, anders is de property initieel undefined Als de property niet altijd defined is dan wordt er een preconditie, die definieert wanneer de property undefined is, aan de property toegevoegd. Stap 7: Herhaal voor elke postconditie : Zonder het huidige voorkomen van de event af Stap 8: Vervang de huidige postconditie f( {vroegere voorkomens} union {huidige voorkomen} ) door g( f( {vroegere voorkomens} ), f( {huidige voorkomen} ) ) Stap 9: f({huidige voorkomen}) is triviaal f({vroegere voorkomens}) = = Stap 10: Vereenvoudig de postconditie - Vul karakteristieken in (vb. = now) - Vereenvoudig expressies (vb. max(0,1) = 1) Software Development Methodology 24

25 Inhoudstafel Motivatie Denkpistes Reïficatie van methodes Verbanden tussen methodes - Reïficatie van toestanden Complexe hiërarchieën Software Development Methodology 25

26 Case 2 : Verbanden tussen methodes (1) Gegeven een klasse van boeken met dezelfde events en queries Een extra event return() - Een boek kan pas teruggebracht worden als het uitgeleend was - Een uitgeleend boek kan niet uitgeleend worden Software Development Methodology 26

27 Case 2 : Verbanden tussen methodes (1) Software Development Methodology 27

28 Case 2 : Verbanden tussen methodes (1) Software Development Methodology 28

29 Case 2 : Verbanden tussen methodes (1) Context Book :: nbloans() Post: result = card(this#loan()) Context Book :: latestloan() Pre: not(this#loan()->isempty) Post: result = max((this#loan())->executiontime) Context Book Inv: latestloan() <= now Context Book :: avgloanperiod() Post: let returnedloans = {loan this#loan() loan.return()->notempty} in result = avg({{period in DURATION loan returnedloans : loan.return()->executiontime loan->executiontime}}) Context Book Constraint: for each loan in this#loan() : {l this#loan() l->executiontime < loan->executiontime and if (l.return()->notempty) then loan->executiontime<l.return()->executiontime else true }->isempty Software Development Methodology 29

30 Case 2 : Verbanden tussen methodes (1) PSM 1 : Reïficatie van de events PSM 2 : Niet-reïficatie van de events uit te werken Software Development Methodology 30

31 Case 2 : Verbanden tussen methodes (2) Gegeven een klasse van bankrekeningen events om geld te storten, af te halen, over te schrijven Account + transfer(amount:moneyamount,dest:account):void + deposit(amount:moneyamount):void + withdraw(amount:moneyamount):void Abstracte methode Account + <abstract> transaction(amount:moneyamount):void + transfer(dest:account):void + deposit():void + withdraw():void Software Development Methodology 31

32 Inhoudstafel Motivatie Denkpistes Reïficatie van methodes Verbanden tussen methodes - Reïficatie van toestanden Complexe hiërarchieën Software Development Methodology 32

33 Hiërachieën Software Development Methodology 33

34 Property + constraint Context Account :: property MONEYAMOUNT balance Initial value: 0 Semantics: sum( (this#deposit())->amount union (-1)*(this#withdraw())->amount) ) Context Book Inv: balance > 0 Programmeren : hoe dwingen we de constraint af? Nominaal (precondities) Totaal Defensief (uitzonderingen) Op database niveau Software Development Methodology 34

het bank voorbeeld ISO Datamodelleren modelleren met het E-R R model een database ontwerpen verzamelingen van relaties (verbanden)

het bank voorbeeld ISO Datamodelleren modelleren met het E-R R model een database ontwerpen verzamelingen van relaties (verbanden) het bank voorbeeld ISO Datamodelleren Prof. dr. Paul De Bra waarom zijn er drie tabellen om klanten en rekeningen voor te stellen? customer (customer_name, customer_street, customer_city) account (account_number,

Nadere informatie

Naam:... INFO / WIS-INF / ASIB / IAJ. Theorie

Naam:... INFO / WIS-INF / ASIB / IAJ. Theorie Theorie Beantwoord onderstaande vragen (elke vraag staat op 3 punten) door de antwoordzinnen KORT aan te vullen. 1. Wat doe je wanneer je de risico's projecteert (afschat)? Welke categorieën van risico's

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

Project Paper: Tiling problem

Project Paper: Tiling problem Project Paper: Tiling problem Groep 11: Said Hattachi, Ismael el Hadad Hakim, Muttalip Küçük Januari 015 Abstract Dit artikel beschrijft een heuristiek waarmee een veld op een systematische wijze gevuld

Nadere informatie

10. Controleopdrachten

10. Controleopdrachten Computeralgebra met Maxima 10. Controleopdrachten 10.1. Functies en operatoren voor lijsten/vectoren/arrays Een van de eenvoudigste maar belangrijkste lusachtige functies is de makelist opdracht. Voor

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Tijd. 10 min. 55 minuten

Tijd. 10 min. 55 minuten Tijd GROEP 5-6 50 55 minuten 1, 23, 32, 44, 45 en 51 De leerling: weet hoe dag en nacht ontstaan weet dat de tijd niet overal op de wereld hetzelfde is weet met welke instrumenten je tijd kunt meten kent

Nadere informatie

Hertriggeren alle moduleboekingen (en evenementen) van 1 vak (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen)

Hertriggeren alle moduleboekingen (en evenementen) van 1 vak (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen) Hertriggeren alle (doorsturen van SAP-SLM naar gekoppelde systemen) ZPIQBRFC Pagina 1 van 6 1. Inleiding en leeswijzer Dit document beschrijft hoe alle moduleboekingen (inclusief boekingen op events) voor

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Programmeren op de Casio fx-9860g

Programmeren op de Casio fx-9860g Programmeren op de Casio fx-9860g Praktische opdracht september 2007 1 2 Inleiding Een programma is een reeks instructies die aangeven wat de computer, en in ons geval de grafische rekenmachine (GR), moet

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden.

Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. - 239 - Naam:... Klas:... Hoofdstuk 12 : Vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden. Eventjes herhalen!!! Voor een vergelijking van de eerste graad, herleid op nul, is het linkerlid een veelterm

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Automatiseren door splitsen

Automatiseren door splitsen Automatiseren door splitsen 0 Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = = + = = = + = Automatiseren door splitsen - Splitsen van + = + = = = Als je de linkerkant weet, weet je de rechterkant ook.

Nadere informatie

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG

VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG VOORBEELD WETENSCHAPPELIJK VERSLAG LET OP: DIT IS EEN VOORBEELDVERSLAG EN IS DUS ERG BEKNOPT! NAAM: VOORNAAM & ACHTERNAAM KLAS: 1M1 - SCHOOL VAK: BIOLOGIE DOCENT: MEVROUW SMIT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding..

Nadere informatie

fx-92b Collège 2D+ Gebruiksaanwijzing

fx-92b Collège 2D+ Gebruiksaanwijzing D fx-92b Collège 2D+ Gebruiksaanwijzing Wereldwijde Leerwebsite van CASIO http://edu.casio.com LEERFORUM CASIO http://edu.casio.com/forum/ Inhoud Belangrijke Informatie... 2 Voorbeeldhandelingen...2 Initialiseren

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties

Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Inleiding tot XML en aanverwante specificaties Kris Luyten Universiteit Hasselt (http://www.luc.ac.be) Expertisecentrum Digitale Media (http://www.edm.luc.ac.be) kris.luyten@luc.ac.be Chris Vandervelpen

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting

Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting Toepassingen van Operationeel Onderzoek Samenvatting 18-1-2011 KUL, Prof. Spieksma Lynn.gyselen@student.kuleuven.be, indien u aanpassingen, opmerkingen, extra opgaven of oplossingen heeft, gelieve deze

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

OPLEIDINGSTRAJECT MOET FLEXIBEL ZIJN

OPLEIDINGSTRAJECT MOET FLEXIBEL ZIJN OPLEIDINGSTRAJECT MOET FLEXIBEL ZIJN Verschillende opleidingsinstituten zijn gestart met een module schoonmaken. Tijdens deze module doen leerlingen zowel de noodzakelijke theoretische kennis als praktijkervaring

Nadere informatie

Statistiek. Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden.

Statistiek. Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden. Statistiek Met het rekentoestel CASIO Collège fx-92b 2D+ kunnen statistische berekeningen in één of in twee variabelen uitgevoerd worden. 1. STATISTISCHE BEREKENINGEN 1.1. Instellen van het menu STAT 1.2.

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Management, Consulting & Research

Management, Consulting & Research Het rendement van leiderschapsopleidingen verhogen Jos, 42 jaar, is altijd al onze sterke man geweest op het financieel departement. Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is en heeft een vlot contact met

Nadere informatie

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3

IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Pagina 1 Handleiding: Word 2007 - sectie-einde toevoegen, paginanummering starten vanaf andere pagina IN DIT VOORBEELD WORDT EEN PAGINANUMMERING BEGONNEN VANAF PAGINA 3 Opmerking: Op de afbeeldingen staan

Nadere informatie