HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een algoritme of een PSD. 3.2 If Then Else Bij imperatief programmeren omschrijf je in een code stapsgewijs wat een programma moet doen, net als een algoritme en PSD. Wanneer een PSD selecties (keuzes) bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. Denk nog maar even terug aan dit schema: is het vuur uit? ja vuur aansteken nee Als je imperatief gaat programmeren, krijg je veel met zulke keuzes of voorwaardes te maken. Hiertoe zijn er de if then -statements en de else -statements. vraag leeftijd : toegangsprijs leeftijd <12 ja nee We kijken weer even naar het voorbeeld leeftijd >=60 dat de procedure beschrijft voor het bepalen van de toegangsprijs is 5 euro voor een ja pretpark. nee toegang is 5 euro toegang is 10 euro vertel toegang ALS leeftijd < 12 DAN toegang := 5 euro ANDERS druk af Dit bestand bestaat al. ALS leeftijd druk af Toch >= 60 onder deze naam opslaan? (J/N) DAN wacht op toetsindruk De code wordt sequentieel, van boven naar toegang := 5 euro ANDERS totdat een J of N is ingedrukt beneden afgewerkt. Je ziet dat er allerlei keuzes toegang := 10 euro is ingedrukte toets J? gemaakt moeten worden. Uiteindelijk is het EINDE-ALS ja resultaat dat nee mensen jonger dan 12 en ouder EINDE-ALS dan, of net zo oud als 60, voor de toegang 5 euro sla het bestand op betalen; de overige leeftijden betalen 10 euro. Niet elke If heeft een Else, maar wel elke Else een If Het if-statement is niet onlosmakelijk verbonden aan het else-statement; het is niet noodzakelijk dat elke if-statement ook een else heeft. Aan de andere kant hoort elke elsestatement wel bij een if. 223

2 Informatie Wijze van weergeven Merk op dat alle operaties binnen een statement iets naar rechts zijn geplaatst. Dit principe noemen we inspringen. In de meeste programmeertalen zal het programma ook werken als je dit niet doet, maar het is belangrijk om het wel te doen, omdat de code er overzichtelijker van wordt. 3.3 Lus Wanneer een programma een iteratie (herhaling) bevat, zeggen we ook wel dat er sprake is van een lus (of loop in het Engels). De operaties die in een lus zitten worden namelijk uitgevoerd zolang aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt. De meest bekende is de while-lus, hieronder aangegeven als ZOLANG. Hier zie je een voorbeeld van een lus: getal := 0 ZOLANG getal < 3 getal := getal + 1 EINDE-ZOLANG In dit voorbeeld wordt een getal net zolang opgehoogd totdat deze niet meer kleiner is dan 3. Met andere woorden: de lus stopt zodra het getal 3 is geworden. Oneindige lus Wanneer de voorwaarde van een while-lus nooit onwaar wordt, zal de lus niet vanzelf stoppen (het programma blijft hangen ). Dit noem je een oneindige lus. Meestal is dit niet de bedoeling en heeft de programmeur een fout in de voorwaarde gemaakt, of ergens anders, of allebei. 3.4 Booleaanse expressies In de eerder gegeven voorbeelden heb je (misschien onbewust) al kennis gemaakt met Booleaanse expressies. Informatie Een Booleaanse expressie is een expressie die de waarden true of false aan kan nemen. De naam Booleaans komt van de wiskundige en filosoof George Boole, die het redeneren in waarden als true en false heeft geïntroduceerd in de 19e eeuw. 224

3 De voorwaarde van een if-statement is een Booleaanse expressie. Als die de de waarde true heeft, wordt de direct onderliggende code uitgevoerd en niet de code onder de else - als de else aanwezig is. Als de Booleaanse expressie de waarde false heeft, is het andersom. Symbolen Booleaanse logica De symbolen in onderstaande tabel worden vaak gebruikt in de Booleaanse expressies van programmeertalen. Symbool Naam Gebruik > groter-dan x > y is true als x groter is dan y >= groter-danof-gelijk-aan x >= y is true als x groter is dan y of net zo groot < kleiner-dan y < y is true als x kleiner is dan y <= kleiner-danof-gelijk-aan x <= y is true als x kleiner is dan y of net zo groot not not not x is true als x false is en andersom; de Booleaanse waarde van x wordt geïnverteerd and and x and y is true als x en y beide true zijn or or x or y is true als x of y true is (of als ze allebei true zijn) xor exclusive or x xor y is true als x of y true is (en niet als ze allebei true zijn) Misschien had je het al opgemerkt: de code van de toegangsprijs van het pretpark kunnen we met deze logica korter omschrijven: ALS leeftijd < 12 OF leeftijd >= 60 DAN toegang := 5 euro ANDERS toegang := 10 euro EINDE-ALS Wijze van weergeven Bij het opstellen van een Booleaanse expressie moet je zorgvuldig te werk gaan. Een verschil in de volgorde van de expressie kan bijvoorbeeld hele andere resultaten opleveren. Het is daarom veilig om delen van je expressie te voorzien van haakjes: ( en ). Door delen tussen haakjes te zetten, geef je aan dat deze als geheel geïnterpreteerd moeten worden. 225

4 Waarheidstabel De volgende expressie: \(x EN y) OF z is niet hetzelfde als: x EN (y OF z) Je kunt dit gemakkelijk zien door voor deze expressies een waarheidstabel te maken. Dit is een tabel waarin je aangeeft wanneer de expressie true of false is bij welke waarden. Hieronder zijn van beide expressies de verschillende waarheidstabellen weergegeven. (x EN y) OF z x EN (y OF z) x y z Waarde van expressie x y z Waarde van expressie true true true true true true true true true true false true true true false true true false true true true false true true true false false false true false false false false true true true false true true false false true false false false true false false false false true true false false true false false false false false false false false false Informatie Meestal worden in waarheidstabellen de termen true en false vervangen door respectievelijk 1 en 0. Dit kan zo n tabel een stuk beknopter maken. 3.5 Variabelen Een variabele is een element dat een bepaalde waarde aan kan nemen. Een voorbeeld van een variabele is de toegangsprijs van een pretpark. De waarde die een variabele kan hebben, is afhankelijk van het type van de variabele. Er zijn verschillende typen die voorkomen in verschillende programmeertalen, maar doorgaans zijn de volgende typen in ieder geval aanwezig: Geheel getal Dit wordt een integer genoemd, vaak afgekort tot int. 42 is bijvoorbeeld een heel getal. 226

5 Kommagetal Dit wordt vaak een double of fl o a t genoemd. Bijvoorbeeld: 109,75. In veel programmeertalen moet je deze getallen op z n Engels noteren, met een decimale punt. Karakter Dit noemt men een character of kortweg char (spreek uit: kar). Een karakter kan elk ANSI-, EBCDIC- of Unicode-teken zijn, bijvoorbeeld $. Boolean Dit wordt ook wel bool genoemd (Nederlands: booelaanse). Een boolean kan alleen maar true of false zijn. Sommige programmeertalen (waaronder C en C++) laten hier ook gehele getallen in toe, waarbij 0 staat voor false en alle andere getallen voor true. Een apart soort variabele is de string. Dit is een reeks karakters, bijvoorbeeld tijger of $2, Arrays De meeste programmeertalen bieden de mogelijkheid om arrays (Nederlands: rij) te maken. Een array is een geordende rij van variabelen van hetzelfde type. Zo kun je bijvoorbeeld een array van gehele getallen maken. De variabelen van een array zijn genummerd; het volgnummer noemen we de index. In veel programmeertalen begint de indexering van een array altijd met 0 (en niet met 1). De code: rij_van_getallen := [32, 59, 825, 9042] De indexering: rij_van_getallen index: waarde: Functies Je kunt een functie (een verwant begrip is procedure) gebruiken als je een bepaald stuk code vaker moet gebruiken of als je een programma overzichtelijker wilt maken. Met een functie maak je een subprogrammaatje. Als in het programma de naam van een functie staat, wordt daar het subprogrammaatje dat erbij hoort, uitgevoerd. We noemen dat het aanroepen van de functie. 227

6 Van een functie moeten de volgende zaken worden gedefinieerd: De naam Elke functie moet een unieke naam hebben. Sommige programmeertalen laten toe dat namen van functies vaker voorkomen, zolang de parameters verschillen. Dit principe noem je overloading. De parameters Dit zijn speciale variabelen die een waarde krijgen bij het aanroepen van de functie. Zo kan de functie werken met de meegegeven waarden. Een functie kan nul of meer parameters hebben. Het returntype Dit is het waarde-type dat de functie na uitvoeren oplevert. Een functie kan maar één returntype hebben. Deze waarde wordt op de plek van de aanroep verder gebruikt. De body Dit is de code die uitgevoerd wordt als de functie aangeroepen wordt. In dit voorbeeld wordt voor elke variabele, het type van de variabele gespecificeerd (net als bij de meeste programmeertalen). som(int getal1, int getal2) : int int optelling := getal1 + getal2 return optelling De functie som telt twee getallen van het type int bij elkaar op en geeft het resultaat (wat hier de naam optelling heeft gekregen) als int terug. De termen getal1 en getal2 zijn de parameters en worden gescheiden door een komma. We kunnen nu naar deze functie refereren, of anders gezegd: we kunnen deze functie aanroepen en het resultaat in een andere variabele stoppen. Bijvoorbeeld: int getala := som(10, 20) int getalb := som(getala, 70) int getalc := som(som(50, 50), getalb) Als bovenstaande code uitgevoerd zou worden, zou na afloop getala de waarde 30 hebben, getalb 100 en getalc 200. Je ziet: na een aanroep van een functie kan het resultaat precies zo worden behandeld als het returntype van de functie. In dit geval is het returntype van de functie een integer en kun je dus dit resultaat direct weer gebruiken, zoals op de derde regel hier ook gebeurt. 228

7 3.8 Parameters en argumenten We hebben eerder aangegeven dat getal1 en getal2 de parameters zijn van de functie som. Bij het aanroepen worden deze parameters ingevuld door, wat we noemen, de argumenten. Een argument is een waarde die meegegeven wordt bij een functie-aanroep. We herhalen het voorbeeld uit de vorige paragraaf: int getala := som(10, 20) int getalb := som(getala, 70) int getalc := som(som(50, 50), getalb) Als bij het aanroepen van een functie een variabele meegegeven wordt - zoals in ons voorbeeld op de tweede regel het geval is - dan wordt niet de variabele zelf meegestuurd, maar de waarde van de variabele. Omdat de waarde wordt meegegeven, verandert de variabele zelf dus niet na het aanroepen van een methode, ongeacht wat de methode met de parameters doet. We proberen dit in het volgende voorbeeld te verduidelijken. We definiëren eerst een functie (die eigenlijk niets zinnigs doet): zomaareenfunctie(int eengetal) : int eengetal := 999 return 0 Vervolgens roepen we deze aan: mijneerstegetal := 5 mijntweedegetal := zomaareenfunctie(mijneerstegetal) Na het zogenaamd uitvoeren van deze code zal mijneerstegetal nog altijd de waarde 5 hebben en mijntweedegetal de waarde

8 3.9 Void Alle voorbeeldfuncties tot nu toe hadden een returnwaarde, namelijk een int. Maar een functie hoeft niet per se een returnwaarde te hebben. Dat geef je aan met het returntype void. Void is eigenlijk geen variabele-type, maar is eerder de afwezigheid van een waarde. Letterlijk vanuit het Engels vertaald betekent void dan ook leegte. Hieronder is een voorbeeldfunctie zonder returnwaarde gedefinieerd: zeghallo() : void print( hallo ) Deze functie heeft geen parameters en geen returnwaarde. Bovendien wordt er een andere functie aangeroepen met de naam print, waarbij een string als argument wordt meegegeven Syntax De syntaxis (Engels: syntax) is de grammatica van een programmeertaal. Hij beschrijft hoe de code er in een bepaalde programmeertaal uit moet komen te zien, wat de grammaticale regels zijn. Elke programmeertaal heeft een eigen syntax, maar sommige programmeertalen hebben onderling veel syntactische overeenkomsten, zoals C, C++, Java, C#. De reden dat veel programmeertalen een overeenkomstige syntax hebben, is om het programmeurs makkelijker te maken een andere taal te leren. int som(int getal1, int getal2) { return getal1 + getal2; } van een functie die zou werken in C, C++, Java en C#. 230

9 3.11 Vragen en opdrachten Open vragen 1. Wanneer zal van een else-statement de inhoud worden uitgevoerd? Geef de waarheidstabel van de volgende expressie: x OR (NOT y). a. Noem de Engelse namen van de verschillende typen variabelen die je kent. b. Wat valt je op als je de string met de lijst vergelijkt? 2. a. Welke eigenschappen moet je van een functie of procedure definiëren? b. Wat is het verschil tussen een parameter en een argument? 3. Leg in je eigen woorden uit wat syntax betekent Meerkeuzevragen 1. Welke van onderstaande beweringen over lijsten is niet waar? a. De eerste waarde van een lijst staat altijd op index 0. b. Een lijst heeft een volgorde waarin de waardes gerangschikt zijn. c. In één lijst kunnen verschillende waardes worden opgeslagen van verschillende typen. d. Een lijst wordt ook wel array genoemd. 2. Bekijk dit voorbeeld: int a = 2; int b = 4; int c = 6; vermenigvuldig(int x, int y) : int return x * y c := vermenigvuldig(a, b) Stel dat deze code uitgevoerd zou worden, welke waardes zouden dan correct zijn ná het uitvoeren: a. x is 2, y is 4 en c is 6. b. a is 2, b is 4 en c is 8. c. b is 4, y is 4 en c is 4. d. a is 2, b is 4 en c is Welke van onderstaande beweringen over lussen is niet waar? a. Van een lus wordt de booleaanse expressie herhaaldelijk gecontroleerd. b. Een lus is vergelijkbaar met de iteratie van een PSD. c. Een ander woord voor lus is loop. d. Bij een oneindige lus wordt niet aan de booleaanse expressie voldaan. 231

10 4. Van de volgende booleaanse expressie zijn de operatoren vervangen door cijfers. De waarden voor x en y zijn: x = true, y = false. Welke operatoren kunnen hier staan om de expressie de waarde true te laten zijn? x 1 y 2 3 (x 4 y) a. 1 = XOR, 2 = AND, 3 = OR, 4 = XOR b. 1 = OR, 2 = AND, 3 = NOT 4 = AND c. 1 = AND, 2 = AND, 3 = NOT, 4 = AND d. 1 = OR, 2 = XOR, 3 = NOT, 4 = AND Korte opdrachten 1. Zoek ten minste vijf syntactische regels voor de programmeertaal Java en beschrijf deze kort in je eigen woorden. 2. a. Schrijf zelf code voor het zetten van koffie. Maak hierbij gebruik van variabelen, ten minste één lus en ten minste één functie. b. Beschrijf vervolgens stapsgewijs de werking van jouw code. Geef hierbij onder andere aan welke variabelen op welk moment welke waarde hebben. 232

11 3.12 Samenvatting is het stapsgewijs schrijven van instructies die van boven naar beneden uitgevoerd worden. Kenmerken hierbij zijn: if-, then-, else-statemens: gebruikt om voorwaarden aan variabelen te stellen lussen: herhalingen, denk hierbij aan de while-lus functies of procedures: kleine deelprogramma s om het programma overzichtelijker te maken en herhalende code slechts één keer te hoeven schrijven. Een parameter is een variabele die gedefiniëerd is bij een functie. Een argument is de waarde die je meegeeft bij het aanroepen van een functie. Er zijn verschillende typen variabelen: int: heel getal double of float: kommagetal char: een karakterteken bool of boolean: heeft de waarde true of false. Een string is een reeks van karakters. Een lijst (of array) is een reeks van waardes van één type variabele. De syntax van een programmeertaal beschrijft de grammaticaregels waaraan een programmeur zich voor die taal moet houden. 233

12 AANTEKENINGEN Fundament Informatica deel 1 234

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Informatie. Voorbeeld. Voorbeeld: toegangsprijs

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Informatie. Voorbeeld. Voorbeeld: toegangsprijs HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

HOOFDSTUK Stapsgewijs programmeren. I m peratief programme re n. 3.2 If Then Else. Joorbee1d: toegangsprijs

HOOFDSTUK Stapsgewijs programmeren. I m peratief programme re n. 3.2 If Then Else. Joorbee1d: toegangsprijs HOOFDSTUK 3 m peratief programme re n 3.1 Stapsgewijs programmeren ModuLe 4 Programmeren De programmeerta[en die tot nu toe genoemd zijn, zin imperatieve of proceduree programmeertalen. mperatief programmeren

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2.

Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, , Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Voorbeeldtentamen Inleiding programmeren (IN1608WI), Oktober 2003, 14.00-15.30, Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI, Afdeling 2. Dit tentamen bestaat uit twee delen. Deel 1 (14.00-14.45, gesloten

Nadere informatie

1 Inleiding in Functioneel Programmeren

1 Inleiding in Functioneel Programmeren 1 Inleiding in Functioneel Programmeren door Elroy Jumpertz 1.1 Inleiding Aangezien Informatica een populaire minor is voor wiskundestudenten, leek het mij nuttig om een stukje te schrijven over een onderwerp

Nadere informatie

Programmeren in Java les 3

Programmeren in Java les 3 4 september 2015 Deze les korte herhaling vorige week loops methodes Variabelen Soorten variabelen in Java: integer: een geheel getal, bijv. 1,2,3,4 float: een gebroken getal, bijv. 3.1415 double: een

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

OEFENINGEN PYTHON REEKS 1

OEFENINGEN PYTHON REEKS 1 Vraag 1: Expressies & Types OEFENINGEN PYTHON REEKS 1 Python maakt gebruik van enkele vaak voorkomende (data)types. Zo zijn er integers die behoren tot de gehele getallen (VB: 3), zijn er float s die behoren

Nadere informatie

Small Basic Programmeren Text Console 2

Small Basic Programmeren Text Console 2 Oefening 1: Hoogste getal Je leest een reeks positieve gehele getallen in totdat je het getal 0 (nul) invoert. Daarna stopt de invoer en druk je een regel af met het hoogste getal uit de reeks. Voorbeeld:

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Python. Vraag 1: Expressies en types. Vraag 1 b: Types -Ingebouwde functies- Vraag 1 a 3/10/14

Python. Vraag 1: Expressies en types. Vraag 1 b: Types -Ingebouwde functies- Vraag 1 a 3/10/14 Python Vraag 1: Expressies en types Integrated Development Environment (IDE): Ø Wing 101 (gratis te downloaden op www.wingware.com) Oefeningen in de shell >> noemen we de prompt Python commando s = expressies

Nadere informatie

17 Operaties op bits. 17.1 Bitoperatoren en bitexpressies

17 Operaties op bits. 17.1 Bitoperatoren en bitexpressies 17 Operaties op bits In hoofdstuk 1 is gezegd dat C oorspronkelijk bedoeld was als systeemprogrammeertaal om het besturingssysteem UNIX te implementeren. Bij dit soort toepassingen komt het voor dat afzonderlijke

Nadere informatie

Controle structuren. Keuze. Herhaling. Het if statement. even1.c : testen of getal even of oneven is. statement1 statement2

Controle structuren. Keuze. Herhaling. Het if statement. even1.c : testen of getal even of oneven is. statement1 statement2 Controle structuren De algemene vorm: 1 bloks door middel van indentatie Keuze Herhaling if expressie :...... In de volgende vorm is het else gedeelte weggelaten: if expressie :... Het if keuze- of conditioneel

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008

Lab Webdesign: Javascript 3 maart 2008 H5: OPERATORS In dit hoofdstuk zullen we het hebben over de operators (of ook wel: operatoren) in JavaScript waarmee allerlei rekenkundige en logische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Daarbij zullen

Nadere informatie

[8] De ene 1 is de andere niet

[8] De ene 1 is de andere niet [8] De ene 1 is de andere niet Volg mee via 08_Types.py In de volgende leerfiche gaan we rekenen met Python. Dat kan je in een programma doen, maar dat kan je ook gewoon vanuit het Shell-venster doen.

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam

Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren. Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Arduino Cursus, Deel 2 Programmeren Simon Pauw, ZB45, Amsterdam Programmeren Geen zorgen als je niet alles begrijpt. Doel: Het snappen van bestaande code. Meeste kennis ook toepasbaar buiten de Arduino

Nadere informatie

Programmeren met Arduino-software

Programmeren met Arduino-software Programmeren met Arduino-software De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via www.arduino.cc. De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en

Nadere informatie

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren

Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Java Les 3 Theorie Herhaal structuren Algemeen Een herhaal structuur een is programmeertechniek waarbij bepaalde Java instructies worden herhaald net zo lang tot een bepaalde voorwaarde is bereikt. Een

Nadere informatie

Programmeren (1) Examen NAAM:

Programmeren (1) Examen NAAM: Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien) en geef zowel klad als net af. Bij heel wat vragen moet je zelf Java-code schrijven. Hou dit kort en bondig. Je hoeft

Nadere informatie

Javascript oefenblad 1

Javascript oefenblad 1 Leer de basis van Javascript. Javascript oefenblad 1 Niels van Velzen Javascript oefenblad 1 Pagina 2 Inleiding Javascript is niet altijd even makkelijk. Vooral aan het begin is het even wennen hoe de

Nadere informatie

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren

Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Een eenvoudig algoritme om permutaties te genereren Daniel von Asmuth Inleiding Er zijn in de vakliteratuur verschillende manieren beschreven om alle permutaties van een verzameling te generen. De methoden

Nadere informatie

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS

UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT WISKUNDE-INFORMATICA OBERON CODE CONVENTIONS Laatste aanpassing: 15 oktober 2003 Inhoudsopgave 1 Bestandsnamen 3 2 Organizatie Bestanden 3 3 Indentatie

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW:

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println("Hallo!

import java.io.*; één klasse public class Hallo { public static void main (String[] a) ...met één functie System.out.println(Hallo! Voorbeeld Java-programma import java.io.*; één klasse...met één functie...met één opdracht public class Hallo { public static void main (String[] a) { System.out.println("Hallo!"); accolades begrenzen

Nadere informatie

[14] Functies. Volg mee via 14_Functies-1.py. We beginnen met een eenvoudig voorbeeldje:

[14] Functies. Volg mee via 14_Functies-1.py. We beginnen met een eenvoudig voorbeeldje: [14] Functies Een goede programmeur doet altijd zijn best om zoveel mogelijk aan hergebruik van code te doen. Je probeert in je programma code te gebruiken die iemand anders heeft gemaakt, of code die

Nadere informatie

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts

APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN. Onderdeel van SmartProducts APPLICATIEBOUW 3E COLLEGE: OBJECT GEORIËNTEERD PROGRAMMEREN, METHODEN, PARAMETERS, SCOPE VAN VARIABELEN Onderdeel van SmartProducts INHOUD COLLEGE 3 Scope van variabelen {3.9} Class ontwerpen en maken,

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 6 december 2013 Terugblik Programma en geheugen Opdrachten Variabelen Methoden Objecten Klasse Programma en geheugen Opdrachten Variabelen zijn gegroepeerd in

Nadere informatie

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

http://www.liacs.nl/home/kosters/java/ sheets Programmeren 1 Java college 2, Walter Kosters De sheets zijn gebaseerd op de hoofdstukken 2 tot en met 6 van: D. Bell en M. Parr, Java voor studenten, Prentice Hall, 2002 http://www.liacs.nl/home/kosters/java/

Nadere informatie

Opdracht 3: Betere oplossingen

Opdracht 3: Betere oplossingen Opdracht 3: Betere oplossingen Algoritmisch Denken en Gestructureerd Programmeren in Greenfoot c 2015 Renske Smetsers-Weeda & Sjaak Smetsers Op dit werk is een creative commons licentie van toepassing.

Nadere informatie

Het relaas van de beginnende programmeur. Het hoe en waarom van de assistent

Het relaas van de beginnende programmeur. Het hoe en waarom van de assistent Het relaas van de beginnende programmeur Het hoe en waarom van de assistent 1. Help, mijn code doet niks... Mogelijke oplossingen: Heb je op run geduwd (groene pijltje)? Zolang je niet op 'run' duwt, kent

Nadere informatie

Opdracht 3: Betere oplossingen

Opdracht 3: Betere oplossingen Opdracht 3: Betere oplossingen Algoritmisch Denken en Gestructureerd Programmeren in Greenfoot c 2015 Renske Smetsers-Weeda & Sjaak Smetsers Op dit werk is een creative commons licentie van toepassing.

Nadere informatie

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur

Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, uur Uitwerking Tweede deeltentamen Imperatief programmeren - versie 1 Vrijdag 21 oktober 2016, 13.00-15.00 uur 1. De situatie die ontstaat door class A : B C D; kan beschreven worden door (a) B is een A (b)

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin:

Een topprogrammeur in het OO programmeren is Graig Larman. Hij bedacht de volgende zin: Java Les 2 Theorie Beslissingen Algemeen Net als in het dagelijks leven worden in software programma s beslissingen genomen, naast het toekennen van waarden aan variabelen zijn beslissingen één van de

Nadere informatie

De keuzestructuur. Versie DD

De keuzestructuur. Versie DD De keuzestructuur Versie DD Tot nu toe Programma in rechte lijn = sequentie of opeenvolging Nieuw Vertakking in parcours = selectie of keuzestructuur Controlestructuren Opeenvolging = sequentie Keuze =

Nadere informatie

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes

Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Voorbeeld: Simulatie van bewegende deeltjes Simulatie - object Ruimte - objecten Deeltje - objecten Button - objecten Simulatie Samenhang van objecten sim geërfd van Form stap zelf gedeclareerd auto r1

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python.

Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. 1 Je gaat leren programmeren en een spel bouwen met de programmeertaal Python. Websites zoals YouTube en Instagram zijn gebouwd met Python. Voordat je leert programmeren, moet je jouw pc zo instellen dat

Nadere informatie

inleiding theoretische informatica practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om uur

inleiding theoretische informatica practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om uur 1 Inleiding inleiding theoretische informatica 2007-2008 practicum 1 deadline woensdag 20 februari 2008 om 14.00 uur Dit practicum is een kennismaking met functioneel programmeren. Twee belangrijke functionele

Nadere informatie

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten

Programmeermethoden NA. Week 6: Lijsten Programmeermethoden NA Week 6: Lijsten Kristian Rietveld http://liacs.leidenuniv.nl/~rietveldkfd/courses/prna2016/ Getal opbouwen Stel je leest losse karakters (waaronder cijfers) en je moet daar een getal

Nadere informatie

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016

Informatie over. 5VWO DT51: JavaLogo. Casper Bezemer. Toetsweek 1 13 oktober 2016 Informatie over 5VWO DT51: JavaLogo Casper Bezemer Toetsweek 1 13 oktober 2016 1 Informatie Voor toets DT51 wordt jou gevraagd Java(Logo) programma s te schrijven. De eerste opdracht is een Krimpfiguur,

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 11 december 2015 Ingebouwde datastructuren Meer boomstructuren Access specifiers Gebruikersinvoer Codestijl Packages SAT-solver Ingebouwde datastructuren Ingebouwde

Nadere informatie

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft

Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Tentamen Object Georiënteerd Programmeren TI1200 30 januari 2013, 9.00-12.00 Afdeling SCT, Faculteit EWI, TU Delft Bij dit tentamen mag je geen gebruik maken van hulpmiddelen zoals boek of slides. Dit

Nadere informatie

DE INTERACTIEVE SHELL

DE INTERACTIEVE SHELL Hoofdstuk2 De interactieve shell 6 Hoofdstuk 2 DE INTERACTIEVE SHELL In dit hoofdstuk behandelen we: Integers (gehele getallen) en getallen met drijvende komma Expressies Waarden Operatoren Het evalueren

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE INHOUD

GEDETAILLEERDE INHOUD GEDETAILLEERDE INHOUD dankwoord 17 Inleiding 19 Waarom leer je programmeren?... 19 Waarom Python?... 20 Waarom Minecraft?... 20 Wat staat er in dit boek?.... 20 Online bronnen... 22 Ga nu maar op avontuur...

Nadere informatie

Propositielogica Het maken van een waarheidstabel

Propositielogica Het maken van een waarheidstabel Informatiekunde naam datum Propositielogica Het maken van een waarheidstabel Eindhoven, 4 juni 2011 De propositielogica Zoekopdrachten met de operatoren AND, OR en zijn zogenaamde Booleaanse expressies.

Nadere informatie

Inleiding Programmeren 2

Inleiding Programmeren 2 Inleiding Programmeren 2 Gertjan van Noord November 28, 2016 Stof week 3 nogmaals Zelle hoofdstuk 8 en recursie Brookshear hoofdstuk 5: Algoritmes Datastructuren: tuples Een geheel andere manier om te

Nadere informatie

Modelleren en Programmeren

Modelleren en Programmeren Modelleren en Programmeren Jeroen Bransen 13 december 2013 Terugblik Fibonacci public class Fibonacci { public static void main(string[] args) { // Print het vijfde Fibonaccigetal System.out.println(fib(5));

Nadere informatie

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Inhoud Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Operaties op numerieke datatypen Evaluatie van expressies, bindingssterkte Assignment operaties en short-cut operatoren Controle

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 11 februari 2008

Lab Webdesign: Javascript 11 februari 2008 H3: HERHALINGSLUSSEN EN LOGICA Om de voorbeelden niet nodeloos lang te maken, zullen we in het vervolg niet altijd de SCRIPT-tags en de HTML-commentaarregels herhalen. Om de JavaScript-opdrachten --de

Nadere informatie

Je gaat leren programmeren in Ruby. En daarna in Ruby een spelletje maken. Websites zoals Twitch en Twitter gemaakt zijn met behulp van Ruby?

Je gaat leren programmeren in Ruby. En daarna in Ruby een spelletje maken. Websites zoals Twitch en Twitter gemaakt zijn met behulp van Ruby? 1 Je gaat leren programmeren in Ruby. En daarna in Ruby een spelletje maken. Websites zoals Twitch en Twitter gemaakt zijn met behulp van Ruby? Voordat je begint met programmeren, moet je Ruby installeren.

Nadere informatie

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet.

OPDRACHT Opdracht 2.1 Beschrijf in eigen woorden wat het bovenstaande PSD doet. Les C-02: Werken met Programma Structuur Diagrammen 2.0 Inleiding In deze lesbrief bekijken we een methode om een algoritme zodanig structuur te geven dat er gemakkelijk programmacode bij te schrijven

Nadere informatie

10 Meer over functies

10 Meer over functies 10 Meer over functies In hoofdstuk 5 hebben we functies uitgebreid bestudeerd. In dit hoofdstuk bekijken we drie andere aspecten van functies: recursieve functies dat wil zeggen, functies die zichzelf

Nadere informatie

TEST INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN - ACADEMIEJAAR

TEST INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN - ACADEMIEJAAR TEST INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN - ACADEMIEJAAR 2011-2012 Zaterdag 5 november 2011, 9u30 NAAM :... VRAAG 1: EVEN VEEL [5 PUNTEN] Schrijf een methode evenveel(), met twee argumenten,

Nadere informatie

Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren

Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren Verzamelingen, Lijsten, Functioneel Programmeren Jan van Eijck jve@cwi.nl Stage Ignatiuscollege, 17 mei 2010 Samenvatting In deze lezing gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen verzamelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Kennismaken Greenfoot

Kennismaken Greenfoot HOOFDSTUK 1 Kennismaken met Greenfoot onderwerpen: de interface van Greenfoot, omgaan met objecten, methodes aanroepen, een scenario uitvoeren concepten: object, klasse, methode-aanroep, parameter, retourwaarde

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren

Universiteit van Amsterdam FNWI. Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Universiteit van Amsterdam FNWI Voorbeeld van tussentoets Inleiding programmeren Opgave 1: Wat is de uitvoer van dit programma? public class Opgave { static int i = 0 ; static int j = 1 ; int i = 1 ; int

Nadere informatie

OEFENINGEN PYTHON REEKS 6

OEFENINGEN PYTHON REEKS 6 OEFENINGEN PYTHON REEKS 6 1. A) Schrijf een functie die een getal x en een getal y meekrijgt. De functie geeft de uitkomst van volgende bewerking als returnwaarde terug: x y x als x y x y y als x < y B)

Nadere informatie

Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI

Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI Tentamen Imperatief en Object-georiënteerd programmeren in Java voor CKI Vrijdag 22 januari 2010 Toelichting Dit is een open boek tentamen. Communicatie en het gebruik van hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Nadere informatie

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman

Scala. Korte introductie. Sylvia Stuurman Korte introductie Sylvia Stuurman Wat is er zo bijzonder aan? Schaalbaar Objectgeoriënteerd (handiger dan Java!) Functioneel Scripts schrijven Gecompileerd: Java bytecode Pagina 2 voor scripts Pagina 3

Nadere informatie

REEKS I. Zaterdag 6 november 2010, 9u

REEKS I. Zaterdag 6 november 2010, 9u TEST INFORMATICA 1STE BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN - ACADEMIEJAAR 2010-2011 REEKS I Zaterdag 6 november 2010, 9u NAAM :... VRAAG 1: MINSTENS [5 PUNTEN] Schrijf een methode minstens(), met twee

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 25 februari 2008

Lab Webdesign: Javascript 25 februari 2008 H4: FUNCTIES We zullen in dit hoofdstuk zien hoe we functies moeten maken, aanroepen, argumenten doorgeven en waarden retourneren. Ook zullen we het hebben over het begrip "recursie", en laten zien hoe

Nadere informatie

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting?

Computervaardigheden. Universiteit Antwerpen. Computervaardigheden en Programmatie. Grafieken en Rapporten 1. Inhoud. Wat is scripting? Inhoud Computervaardigheden Hoofdstuk 4 Scripting (Let op: dit is enkel voor studenten Biologie.) Dit hoofdstuk bekijkt heel kort de basis van scripting. - Opstellen van functies. - Conditionele code.

Nadere informatie

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse

Objective-C Basis. 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse Objective-C Basis 23 april 2005, Eindhoven Patrick Machielse patrick@hieper.nl Algemeen // extensies Objective-C code in bestanden met.m extensie // commentaar moet! /* Alles hiertussen wordt genegeerd

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 )

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15 ) OI 2010 Finale 12 Mei 2010 Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub VOORNAAM :....................................................... NAAM :..............................................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

Haskell: programmeren in een luie, puur functionele taal

Haskell: programmeren in een luie, puur functionele taal Haskell: programmeren in een luie, puur functionele taal Jan van Eijck jve@cwi.nl 5 Talen Symposium, 12 juli 2010 Samenvatting In deze mini-cursus laten we zien hoe je met eindige en oneindige lijsten

Nadere informatie

Functies. Huub de Beer. Eindhoven, 4 juni 2011

Functies. Huub de Beer. Eindhoven, 4 juni 2011 Functies Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Functies: je kent ze al Je hebt al verschillende PHP functies gebruikt: pi() om het getal π uit te rekenen. sin( 0.453 ) om het de sinus van het getal 0.453

Nadere informatie

Hoofdstuk 0. Van Python tot Java.

Hoofdstuk 0. Van Python tot Java. Hoofdstuk 0. Van Python tot Java. In dit eerste hoofdstuk maken we de overstap van Python naar Java. We bespreken de verschillen en geven wat achtergrondinformatie. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper

Nadere informatie

Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch?

Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch? Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch? Inhoudsopgave Module 3: Scratch programmeren: is het logisch of is het niet logisch?...1 Wat is een computerprogramma eigenlijk?...2

Nadere informatie

Een spoedcursus python

Een spoedcursus python Een spoedcursus python Zoals je in de titel misschien al gezien hebt, geven wij een spoedcursus Python. Door deze cursus leer je alle basics, zoals het rekenen met Python en het gebruik van strings. Het

Nadere informatie

10. Controleopdrachten

10. Controleopdrachten Computeralgebra met Maxima 10. Controleopdrachten 10.1. Functies en operatoren voor lijsten/vectoren/arrays Een van de eenvoudigste maar belangrijkste lusachtige functies is de makelist opdracht. Voor

Nadere informatie

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur

Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, uur Uitwerking Tentamen Modelleren en Programmeren - versie 1 Woensdag 1 februari 2017, 17 20 uur Schrijf op elk ingeleverd blad je naam. Schrijf op het eerste blad ook je studentnummer en het aantal ingeleverde

Nadere informatie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie

recursie Hoofdstuk 5 Studeeraanwijzingen De studielast van deze leereenheid bedraagt circa 6 uur. Terminologie Hoofdstuk 5 Recursion I N T R O D U C T I E Veel methoden die we op een datastructuur aan kunnen roepen, zullen op een recursieve wijze geïmplementeerd worden. Recursie is een techniek waarbij een vraagstuk

Nadere informatie

RCL Arduino Workshop 1

RCL Arduino Workshop 1 RCL Arduino Workshop 1 Leren door doen april 2015 - slides voor RCL Arduino workshop 1 ON4CDU & ON8VQ Workshop Leren door doen Werken in een groep Beperkte tijd Alleen essentiele vragen stellen Thuis oefenen

Nadere informatie

Stroomschema s maken in Word

Stroomschema s maken in Word 1 Stroomschema s maken in Word Een programma direct maken in Scratch gaat vaak wel goed als het een klein programma is. Als het programma groter en moeilijker is, is het lastig om goed te zien welk commando

Nadere informatie

Programmeerstructuren met App Inventor

Programmeerstructuren met App Inventor Programmeerstructuren met App Inventor Kevin Krul, Universiteit Utrecht Roncalli, Bergen op Zoom Inhoud: Les 1: Introductie tot App Inventor, when statement en variabelen. Les 2: Introductie if-statement

Nadere informatie

PROGRAMMA'S SCHRIJVEN

PROGRAMMA'S SCHRIJVEN Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Programma's schrijven 13 PROGRAMMA'S SCHRIJVEN In dit hoofdstuk behandelen we: Hoe de verwerking van instructies verloopt Strings (tekenreeksen) Stringconcatenatie (oftewel strings

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Stroomschema s maken op papier

Stroomschema s maken op papier 1 Stroomschema s maken op papier Een programma direct maken in Scratch, gaat vaak wel goed als het een klein programma is. Als het programma groter en moeilijker is, is het lastig om goed te zien welk

Nadere informatie

Thinking of Development

Thinking of Development Thinking of Development College 2 Imperatief programmeren Arjan Scherpenisse arjan.scherpenisse@kmt.hku.nl @acscherp Dit college Programmeren, wat is dat dan? De programmeur als vormgever Pseudocode Scratch

Nadere informatie

Maak automatisch een geschikte configuratie van een softwaresysteem;

Maak automatisch een geschikte configuratie van een softwaresysteem; Joost Vennekens joost.vennekens@kuleuven.be Technologiecampus De Nayer We zijn geïnteresseerd in het oplossen van combinatorische problemen, zoals bijvoorbeeld: Bereken een lessenrooster die aan een aantal

Nadere informatie

Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, uur

Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, uur Naam: Eerste deeltentamen Gameprogrammeren Vrijdag 25 september 2015, 11.00-13.00 uur Studentnummer: Het tentamen bestaat uit 4 opgaven. Elke opgave levert 10 punten op. Je cijfer is het totaal aantal

Nadere informatie

APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES. Onderdeel van SmartProducts

APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES. Onderdeel van SmartProducts APPLICATIEBOUW 2E COLLEGE: ONTWERPEN, GEBRUIKERSINTERFACES, VARIABELEN & EXPRESSIES Onderdeel van SmartProducts INHOUD COLLEGE 2 module4.io.utwente.nl/applicatiebouw Software ontwerpen Gebruikersinterfaces,

Nadere informatie

compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken

compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken compileren & interpreteren - compileren: vertalen (omzetten) - interpreteren: vertolken - belangrijkste punten: - ontleden van de programmatekst - bijhouden van de datastructuren Data Structuren en Algoritmen

Nadere informatie

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012

NAAM: Programmeren 1 Examen 29/08/2012 Programmeren 29 augustus 202 Prof. T. Schrijvers Instructies Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien). Geef ook je kladbladen af. Bij heel wat vragen moet je

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Wat is FP? The Haskell School of Expression. Functies. Types 1+1=2. Iedere expressie (en waarde) heeft een type.

Wat is FP? The Haskell School of Expression. Functies. Types 1+1=2. Iedere expressie (en waarde) heeft een type. Wat is FP? The Haskell School of Expression Functioneel Programmeren Een andere manier om tegen programmeren aan te kijken Gebaseerd op het uitrekenen van expressies 1+1=2 Eenvoudig maar krachtig (modulair,

Nadere informatie

VBA voor Doe het Zelvers deel 20

VBA voor Doe het Zelvers deel 20 VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Handleiding van Auteur: leofact Augustus 2015 handleiding: VBA voor Doe het Zelvers deel 20 Vorige aflevering In het vorige deel werd besproken hoe je de structuur en vensteropbouw

Nadere informatie

Planning. 1. Mini College. 2. Introductiecursus Imperatief Programmeren. 3. Crash and Compile (vanaf 17:00 uur)

Planning. 1. Mini College. 2. Introductiecursus Imperatief Programmeren. 3. Crash and Compile (vanaf 17:00 uur) Planning 1. Mini College 2. Introductiecursus Imperatief Programmeren 3. Crash and Compile (vanaf 17:00 uur) Geschiedinis van de Codemonkeys imperatief programmeren voor beginners Geschiedenis van de Codemonkey

Nadere informatie

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c Een Minimaal Formalisme om te Programmeren We hebben gezien dat Turing machines beschouwd kunnen worden als universele computers. D.w.z. dat iedere berekening met natuurlijke getallen die met een computer

Nadere informatie

Veel succes! 1. Gegeven is de volgende klasse:

Veel succes! 1. Gegeven is de volgende klasse: Dit tentamen is in elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. A Eskwadraat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten in dit tentamen. Derde deeltentamen

Nadere informatie

Seven segments of Pi

Seven segments of Pi Seven segments of Pi Seven segments of pi Aan de slag met seven segments of Pi! Seven segments is een klein add-on boardje voor de raspberry pi. Deze add-on bestaat uit een display en een knopje. Meer

Nadere informatie