Datastructuren en algoritmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datastructuren en algoritmen"

Transcriptie

1 Datastructuren en algoritmen Doelstelling Datastructures + algorithms = programs Boek van Niklaus Wirth: bedenker Pascal en Modula Datastructuur: structuur om informatie op te slaan Algoritme: voorschrift om berekening uit te voeren Goede kennis van belangrijke datastructuren en algoritmen is nodig om zelf goede programma s te kunnen schrijven Helpt bij het herkennen van de juiste datastructuur en het juiste algoritme om je probleem op te lossen. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

2 Datastructuren en algoritmen Onderwerpen Overzicht belangrijke datastructuren en algoritmen - Datastructuren: arrays, lijsten, bomen, expressies, etc - Algoritmen: sorteren, herkennen, datastructuur gerelateerd Overzicht belangrijkste Object-georienteerde technieken zoals: - klassen en objecten - inheritance en toepassingen - polymorfisme - dynamische binding - gebruik van de standaard bibliotheek Java Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

3 Toepassingen - tekenprogramma - chatapplicatie: client server programma - toepassingen in C2 Werkwijze Leren door te doen, dus accent op de opdrachten. Studie materiaal Boek(en) sheets Toetsing opdrachten Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

4 Object-georiënteerd programmeren Objectgeoriënteerd programmeren is gebaseerd op data en operaties op deze data. Het gedrag van een object is volledig beschreven door de operaties die op het object van toepassing zijn (abstractie). Kennis van de implementatiedetails van een object zijn niet nodig om een object te kunnen begrijpen/gebruiken (inkapseling). Je kunt klassen gebruiken om nieuwe klassen vanaf te leiden (overerving/inheritance) Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

5 Voordelen van het gebruik van klassen Klassen zijn goede bouwblokken: Je kunt klassen eenvoudig samenstellen tot grotere systemen. Een (goede) klasse kan in isolement begrepen worden (dus zonder kennis te nemen van andere klassen). Een klasse is dus een afgerond geheel. De implementatie van een klasse kan gewijzigd worden zonder gevolgen voor de gebruiker van de klasse, zolang de interface van de klasse niet gewijzigd wordt. Klassen vormen vaak een directe afspiegeling van entiteiten uit het probleemdomein. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

6 Klassen en Objecten Object Geintegreerde eenheid van: data (opgeslagen in toestandsvariabelen) methoden/operaties (functies werkend op de data) Eigenschappen van Objecten Ze kunnen dynamisch gecreëerd worden Hun interne toestand kan veranderen Ze bieden hun data bescherming Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

7 Object-georienteerd programma Alleen maar objecten, die door boodschappen te sturen (aanroepen operaties) informatie uitwisselen. Het ene object stuurt een boodschap naar het andere object dooreen methode van dat andere object aan te roepen. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

8 Object-georienteerd programma Nodig: een variabele met een referentie naar dat andere object v1 = v2.n2(p); Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

9 Klassen Ieder object is een instantie van een bepaalde klasse. Objecten uit dezelfde klasse hebben dezelfde: - namen en typen van velden - operaties die aangeroepen kunnen worden Een klasse dient als blauwdruk om nieuwe objecten te creëren. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

10 Voorbeeld: Een grafisch tekenprogramma Verschillende voorwerpen waarop dezelfde operaties moeten worden gedaan: Figuren: cirkels, lijnen, rechthoeken, driehoeken Operaties: transleren vervormen (resizen) tekenen in verschillende kleuren en dikten groeperen van figuren (je kunt nu operaties op een groep uitvoeren) Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

11 Objecten en klassen Eisen aan een objectgeoriënteerde programmeertaal 1 Niet (meer) gebruikte objecten moeten automatisch opgeruimd worden (automatic garbage collection). 2 Ieder niet standaard type komt overeen met een klasse en vice versa (integer, boolean etc. zijn standaard typen). 3 Inheritance: Een klasse mag gedefinieerd worden als een uitbreiding of een beperking van een andere klasse. 4 Polymorfisme en dynamische typering/binding: Het moet mogelijk zijn vanuit een programma verwijzingen (variabelen) te hebben die bij objecten van verschillende klassen kunnen behoren en waarbij de uitvoering van een operatie afhangt van de klasse waartoe het object behoort. 5 Multiple Inheritance: Het moet mogelijk zijn een klasse te laten erven van meer dan één klasse en ook meerdere keren van één klasse. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

12 Objecten en klassen Hoe zit het met Java en C++ mbt deze eisen? Java voldoet aan alle eisen behalve aan 5. Er zijn in Java echter andere mechanismen die multiple inheritance heel dicht benaderen. C++ is geen pure objectgeoriënteerde taal en heeft ook geen automatic garbage collection. C++ heeft echter wel multiple inheritance. Dus C++ voldoet aan: 3, 4 en 5. Verder heeft C++ de mogelijkheid van operatoroverlading. Het is mogelijk de optelling (+) en vermenigvuldiging (*) te herdefiniëren voor bv. matrices. Dit leidt tot zeer elegante programma s. C++ heeft zeer veel features, die de taal zeer krachtig maken, maar aan de andere kant leiden tot het makkelijk maken van programmeerfouten. C++ was in jaren 80 en 90 heel populair maar is een moeilijke taal om mee te werken. Java is tegenwoordig populairder. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

13 Wat is Java? Java programma s worden gecompileerd naar zgn. bytecode. Bytecode is een machineonafhankelijk tussenformaat. Voor ieder platform waar je je Java programma wil draaien moet er een zgn. bytecode-interpreter zijn. Dit wordt ook wel een Java virtuele machine (JVM) genoemd. De bytecode-interpreter voert nu de bytecodeopdrachten uit. Alle moderne internetbrowsers zoals: Chrome, FireFox en Explorer hebben een ingebouwde bytecode-intepreter (Java plugin). Het is dus mogelijk vanuit deze browsers Javaprogramma s (applets) te draaien. Java applets worden steeds minder gebruikt. JavaScript is tegenwoordig de taal om client-side processing te doen. Veel bytecodeinterpreters bevatten tegenwoordig een justin-time(jit) compiler. Dit betekent dat de bytecode tijdens het interpreteren wordt doorvertaald naar machinecode. Hierdoor wordt de efficiëntie flink verhoogd! Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

14 Klassen in Java: Persoonklasse class Persoon { private String naam; private int leeftijd; public Persoon(String n, int l) { leeftijd = l; naam = n; } public String tostring() { return (naam + "\n" + leeftijd); } } public void setleeftijd(int l) { leeftijd = l; } Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

15 Klassen in Java: Gebruik van de klasse Persoon class Main { static public void main (String args[]) { Persoon p = new Persoon("Piet",25); System.out.println(p. tostring()); p.setleeftijd(26); System.out.println(p. tostring()); } } Opgave Pas nu de methode setleeftijd zo aan dat alleen een hogere leeftijd geaccepteerd wordt. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

16 Klassen in Java: Persoon Frame demo in Netbeans De klasse persoon hoeft hiervoor niet te worden aangepast. We maken nu in Netbeans bovenstaande applicatie. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

17 Klassen en typering Iedere klasse correspondeert met een type. Het belang van typering? Typering dwingt objecten slechts element te zijn van één klasse => objecten van verschillende klassen kunnen niet verwisseld worden (of alleen onder speciale condities) Typering biedt de mogelijkheid om al tijdens vertalen een gedeelte van de correctheid van het programma te controleren Vooral voor grote systemen is (sterke) typering een absolute voorwaarde om tot de realisatie van correcte systemen te komen Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

18 Klassen en Typering We onderscheiden: ongetypeerde, zwak en sterk getypeerde talen. Java, Amanda, Clean, Haskell en ook bv. C++ zijn sterk getypeerd. => iedere variabele of parameter heeft één type. Objecten van verschillend type mogen niet verwisseld worden (behoudens type conversie). Er is volledige typecontrole tijdens vertalen. Zwak getypeerde taal: wel typen, maar geen garantie voor correcte foutmeldingen als entiteiten in foute context worden gebruikt. Deel van de typecontrole wordt uitgesteld tot uitvoering van het programma (dynamische typering). Voorbeeld: PHP, JavaScript Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

19 Klassen en Typering Voordelen van een sterk getypeerde taal zonder typecontrole kan systeem op mysterieuze wijze vastlopen vroege detectie van typefouten bespaart veel tijd in edit - compile - debug cyclus typering is vorm van documentatie veel compilers genereren efficiëntere code door sterke typering In Java moet het type van iedere functie, variabele of parameter van te voren worden aangegeven in de declaratie ervan. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

20 Gedrag van objecten Enige manier om een object te benaderen is het sturen van boodschappen naar dat object. Reactie op boodschap: toestand wijzigen zelf boodschappen naar andere objecten sturen. resultaat teruggeven Samen noemen we dit het gedrag van een object. We onderscheiden verschillende soorten operaties modifier: verandert toestand een object selector: laat toestand ongewijzigd, maar geeft informatie terug constructor: creëert een object destructor: vernietigt een object (gaat in Java automatisch) Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

21 Relaties tussen objecten 1 Gebruiks- (using) relaties 2 Bevat-(containing, aggregatie) relaties Gebruiksrelaties Object wordt gebruikt door ander object (maakt er geen deel van uit) Soorten objecten in gebruiksrelaties: Actor: maakt gebruik van diensten andere objecten, maar wordt zelf nauwelijks gebruikt Server: Verleent diensten aan andere objecten en gebruikt zelf geen andere objecten Agent: maakt gebruik van diensten van andere objecten en wordt zelf regelmatig gebruikt door andere objecten Bevat-relaties Containing relatie: object opgebouwd uit andere objecten (maken er deel van uit). Bevatte object alleen zichtbaar voor bevattende object. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

22 Overzicht Java import void : importeren van andere klassen vgl. uses : letterlijk leeg { } : begin resp. eind van een syntactisch blok vergl. begin.. end ; : afsluiter van een statement A: een assignment levert een waarde op: betekent: x = y = 0; y = 0; x = y; B: verschil tussen = (toekenning) en == (vergelijking) if (x == 1) a = b; Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

23 C: werking van ++ (ophoging) en -- (verlaging) hangen af van plaatsing void main {... } int char string if (++ x == 1)... /* eerst ophogen */ if (x ++ == 1)... /* eerst vergelijken */ while (conditie) statement; if (conditie) statement; for (statement; conditie; statement) statement; for (elem : var) return...; Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

24 Datastructuren Een klasse kan gebruikt worden voor het realiseren van een zgn. datastructuur. Het werken met datastructuren maakt programmeren veel overzichtelijker waardoor programma s beter onderhoudbaar worden. Voorbeeld de Stack Een stack (stapel) wordt gebruikt om gegevens in op te slaan. De volgende operaties zijn van toepassing op een stack: Push: Pop: Top: IsEmpty: Voeg waarde toe aan bovenkant stack Verwijder bovenste element stack Geef waarde bovenste element stack Is de stack leeg? Een stapel kan gebruikt worden om een zgn. postfixexpressie te evalueren. Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

25 Abstracte Datastructuren Infix en PostFix Infix * (8-9) (5 + 2) * (6 + 7) Postfix * * Bij postfix geen haken nodig! PostFix expressie kan eenvoudig door computer verwerkt worden mbv. een stack : Oefening Evalueer * en * Infix naar postfix kan ook mbv een stack Werk infix af van links naar rechts Kopieer getal steeds direct naar resultaat Plaats operatie op hulp stack, maar verwijder eerst alle operatoren die er al op staan met hogere prio en zet deze in resultaat. Een ( telt als operatie met lage prio Bij ) verwijder alle operaties tot je de ( tegen komt Op eind plaats alle over gebleven operaties terug Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

26 1. Abstracte Datastructuren Implementatie Stack (van Integers) class StackInt { public StackInt() { elems=new int[100]; top=-1; } public void push(int i) { top++; elems[top]=i; } public int pop() { return elems[top--]; } } private int[] elems; private int top; Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

27 Opgave Voeg een functie isempty aan Stack die true teruggeeft als de stack leeg is en anders false. Implementeer een grafische postfix calculator mbv een stack. Gebruik hiervoor de HP35 als voorbeeld: Data Structuren en Algoritmen - week 1 oktober

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele Informatica Leren programmeren met JAVA en NetBeans Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Leren programmeren

Nadere informatie

Inhoud. 1 Een beetje theorie vooraf 1. 2 Het eerste programma 23

Inhoud. 1 Een beetje theorie vooraf 1. 2 Het eerste programma 23 Inhoud 1 Een beetje theorie vooraf 1 Wat is een programma? 2 Hoe maakt u een programma? 3 IL-code en JIT-compiler 5 Voordelen combinatie compiler en interpreter 6 Het.NET Framework 9.NET en Java 9.NET,

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Een overzicht van het.net platform

Een overzicht van het.net platform Een overzicht van het.net platform Microsofts visie op Internet Danny Greefhorst Microsoft geeft met het.net platform zijn visie op het Internet en is daarmee een regelrechte concurrent van Java gerelateerde

Nadere informatie

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau War In Europe Een RTS netwerkspel op macro niveau Jennick Scheerlinck, Pieter Vancoillie, Jelle De Weerdt Vakoverschrijdend Eindproject Academiejaar 2007-2008 3de jaar Bachelor in de industriële wetenschappen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie Bachelorscriptie Database Schema Integratie Auteur Julius Mücke Begleider Patrick van Bommel Lente Semester 2007/2008 Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland Inhoudsopgave 1 Verklarende woordenlijst 2

Nadere informatie

Designing a Dynamic Development Environment for Web Design Auteur: Toon G.Y. Macharis

Designing a Dynamic Development Environment for Web Design Auteur: Toon G.Y. Macharis Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Electronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. Dr. Ir. Jan M. Van Campenhout Designing a Dynamic Development Environment for Web Design

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

in1671 - Operating System Concepten

in1671 - Operating System Concepten in1671 - Operating System Concepten drs J.W.J. Heijnsdijk Faculteit EWI, kamer 09.280 (Mekelweg 4) tel. 85804 email: Heijnsdijk@ewi.tudelft.nl 2005 1-1 Doel van een Operating System Wat is een Operating

Nadere informatie

Kenmerken van DLArchitect

Kenmerken van DLArchitect Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, e-mail : bert@dla-os.nl www : http://www.dla-os.nl 1 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Programmeerplagiaatdetectie met Marble

Programmeerplagiaatdetectie met Marble Programmeerplagiaatdetectie met Marble Jurriaan Hage Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University Technical Report UU-CS-2006-062 www.cs.uu.nl ISSN: 0924-3275 Programmeerplagiaatdetectie

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android

Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android Academiejaar 2011 2012 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent Ontwerp en ontwikkeling van een remote bedrijfsbeheerapp voor ios en Android Masterproef

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking

Geautomatiseerde webwinkel en orderverwerking Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica optie informatie- en communicatietechnieken Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Geautomatiseerde webwinkel en

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie als Mash-Up

Ontwerp en implementatie als Mash-Up Ontwerp en implementatie als Mash-Up Groep 5 Maarten Decat 1e Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen Optie Gedistribueerde systemen maarten.decat@student.kuleuven.be Benjamin Slegers 1e

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Inleiding Programmeren in C++

Inleiding Programmeren in C++ Inleiding Programmeren in C++ voor Life Science & Technology Walter A. Kosters Leiden Institute of Advanced Computer Science Universiteit Leiden januari 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 C ++ op een PC

Nadere informatie