ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:"

Transcriptie

1 ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt u: - Remote imports en exports van en naar Exact Globe uitvoeren via ASImport.exe - Remote de resultaten van de bovenstaande im- en exports controleren - Remote voorgedefinieerde stored procedures uitvoeren (Ad hoc queries worden uit beveiligings overwegingen niet ondersteund) - Remote voorgedefinieerde Crystal Reports rapporen uitvoeren, waarbij het rapport als PDF wordt geretourneerd. ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 1

2 Installatie Om de AsRemote WebService te kunnen draaien moeten: - Internet information Services draaien -.Net Runtime 3.5 SP1 (inclusief alle patches van de Windows Update) geinstalleerd zijn - Een Exact Globe werkstion installatie moet operationeel zijn op dezelfde machine - Voor Crystal reports functionaliteit: Crystal Reports Basic for Visual Studio.NET 2008 Runtime (http://resources.businessobjects.com/support/additional_downloads/runtime.asp#09) De Exact Globe database hoeft niet op dezelfde machine te draaien. 1. Plaats de geleverde bestanden in een map op de server, en maak in IIS een website aan die verwijst naar deze locatie. 2. Stel de applicatie pool van de website in zodat deze draait onder een gebruiker met voldoende rechten in Exact Globe (XML import / Export functies) en op de database (Execute rechten op de te gebruiken stored procedures en op de tabellen die aangesproken worden door de eventueel gebruikte Crystal Reports). Het is aangeraden om een specifieke ASRemote user aan te maken voor het gebruik met deze webservice, zodat u de rechten van deze gebruiker kunt beperken (beveiliging) en een overzicht heeft van de acties die via deze service zijn uitgevoerd (overzicht). 3. Zet bij de applicatie pool de advanced optie Load User profile op True. 4. Zorg ervoor dat de ASRemote Webservice 32 bits loopt: IIS 6: run het script %systemdrive%\inetpub\adminscripts\cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 true IIS 7: Enable 32 bits applications = True bij Advanced application pool settings Crystal reports Rapporten via de AS Remote WebService De crystal reports rapporten die gebruikt worden via de ASRemote webservices moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Sub-rapporten worden niet ondersteund. - De rapporten moeten OLE DB (ADO) met als provider Microsoft OLE DB Provider for SQL Server als datasource hebben. - Crystal reports versie 10.5 wordt gebruikt in de ASRemote webservices, dus functies van hogere versies zullen niet werken. - Elk rapport zal op elke Exact database werken; er is dus géén noodzaak om een rapport per database te definieren. ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 2

3 Configuratie Web.Config settings Syntax: <applicationsettings> <ASRemote.My.MySettings> <setting name="pathtoasimport" serializeas="string"> <value>c:\program Files (x86)\exact Software\BIN\AsImport.exe</value> <setting name="exactserverip" serializeas="string"> <value> </value> <setting name="allowedsourceips" serializeas="string"> <value> ,::1</value> <setting name="reportpath" serializeas="string"> <value>c:\reports</value> <setting name="server" serializeas="string"> <value> </value> </ASRemote.My.MySettings> </applicationsettings> Velden: PathToAsImport: Het fysieke pad naar de Exact Globe ASImport executable ExactServerIP:Het IP nummer (of naam) van de database server waar Exact Globe op draait. AllowedSourceIps:De Ip nummers waarvan toegang tot de webservice wordt toegestaan, gescheiden door komma s ReportPath:Het fysieke pad naar de Crystal reports die gestart kunnen worden met de functie PrintReport Server: Het IP nummer (of naam) van de database server waar Exact Globe op draait ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 3

4 Beschikbare Functies Import Import(database As String, topic As String, parameters As String, xml As String, exporttoexact As Boolean) As String string Import(string database, string topic, string parameters, string xml, bool exporttoexact); Stuurt het Exact onderdeel ASImport.exe aan om een XML in Exact Globe te importeren of een XML uit Exact Globe te exporteren. Database: De Exact database waar de gegevens naar toe (of uit) geexporteerd moeten worden Topic: Het ASImport Topic (zie documentatie Exact ASImport) De extra parameters voor het topic (bv OPT20 voor free fields en pictures by het topic Items) xml: De XML die naar Exact Globe ge-exporteerd moet worden exporttoexact:true om naar Exact Globe te schrijven, False om uit Exact Globe te lezen ReturnValue: De XML (bij Export naar Exact Globe: de XML zoals aangeboden, bij import uit Exact Globe de XML die uit Exact Globe is gelezen) Opmerkingen: De mogelijke topics met de bijbehorende mogelijke parameters kunt u opzoeken in het volgende Exact document: 9be24e3d46a3} De Xml die meegegeven wordt bij export naar Exact, wordt gelezen en verwerkt aan de hand van de encoding tag in de XML. Wanneer deze tag ontbreekt wordt ASCII encoding aangenomen. De ondersteunde encodings zijn: UTF-8 UTF-16 (deze wordt ook wel gewoon UNICODE genoemd, maar in XML is dit altijd UTF-16) UTF-32 De kop van de XML ziet er normaal gesproken alsvolgt uit (waarbij de encoding natuurlijk de juiste moet zijn voor uw document): <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <eexact xsi:nonamespaceschemalocation="eexact-schema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> Voorbeeld: 'Importeer alle debiteuren die gewijzigd zijn op of na 1 januari 2011 uit Exact db 001 Xml = Import("001", "Debtors", "-EXTSysModifiedFrom= ", "", False) 'Exporteer de debiteuren in de XML naar Exact db 001 Import("001", "Debtors", "", Xml, True) ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 4

5 GetImportResults GetImportResults(Db As String, Topic As String, Topicnode As String, OrigValue As ASImportResult) As ASImportResult ASImportResult GetImportResults(string Db, string Topic, string Topicnode, ASImportResult OrigValue); Leest de XML Resultaten voor de laatste gemaakte import uit de tabel XMLEvents. Db: De Exact database waar de gegevens naar toe zijn ge-exporteerd Topic: Het ASImport Topic (zie documentatie Exact ASImport) TopicNode: De ASImport Topic node(deze kunt u nazoeken in de Exact tabel XMLEvents) OrigValue:Een instantie van de class AsImportResult. De informatie die al in deze class staat wordt uitgebreid met de resultaten van de XML import ReturnValue: Een nieuwe instantie van AsImportResult met hierin de import resultaten. Opmerkingen: De betrouwbaarheid van deze functie is niet 100% doordat er geen unieke match bestaat in de Exact Globe database voor het uitlezen van de import resultaten. Deze functie leest de laatste import resultaten voor het gespecificeerde Topic / TopicNode combinatie, die zijn gemaakt door de gebruiker waarop de webservice loopt. Indien er tegelijkertijd meerdere imports van hetzelfde type worden geinitieerd via de webservice (of door een fysieke gebruiker die dezelfde inloggegevens gebruikt) is het mogelijk dat de resultaten van een andere import teruggeven worden. Om de kans op verkeerde resultaten te verkleinen is het zaak deze functie zo snel mogelijk na het uitvoeren van de import aan te roepen. Voorbeeld: 'Haal de laatste resultaten van de debiteuren export naar Exact op Results = GetImportResults("001", "Debtors", "Debtor", New ASImportResult) ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 5

6 Exec Exec(database As String, storedprocedure As String, ParamArray params() As Object) As Integer int Exec(string database, string storedprocedure, params Voert een vooraf gedefinieerde stored procedure uit op een Exact Globe Database. Er wordt geen resultset teruggegeven. Database: De Exact database waarop de stored procedure uitgevoerd moet worden. storedprocedure: De naam van de stored procedure die uitgevoerd moet worden Params: Een array met parameters voor de stored procedure, in de volgorde zoals de stored procedure deze verwacht. ReturnValue: Het aantal affected rows. Voorbeeld: 'Voer een stored procedure uit in de Exact database 001 Dim Parameter1 As String = "123" Dim Parameter2 As Integer = 1 Dim Parameter3 As Double = 2.3 RowsAffected = Exec("001", "My_Stored_Procedure", Parameter1, Parameter2, Parameter3) ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 6

7 Query Query(database As String, storedprocedure As String, ParamArray params() As Object) As String string Query(string database, string storedprocedure, params Voert een vooraf gedefinieerde stored procedure uit op een Exact Globe Database, waarbij een resultset (datatable) wordt teruggegeven als XMLStream. Database: De Exact database waarop de stored procedure uitgevoerd moet worden. storedprocedure: De naam van de stored procedure die uitgevoerd moet worden Params: Een array met parameters voor de stored procedure, in de volgorde zoals de stored procedure deze verwacht. ReturnValue: Een XML serialized DataTable. Opmerking: De teruggegeven XML Stream kan weer omgezet worden in een datatable met de volgende code: VB: Dim DataSet As New DataSet Dim Stream As System.IO.StringReader Stream = New System.IO.StringReader(AsRemote.Query(database, storedprocedure, params)) DataSet.ReadXml(Stream) If DataSet.Tables.Count = 0 Then Return New DataTable Else Return DataSet.Tables(0) End If C#: DataSet DataSet = new DataSet(); System.IO.StringReader Stream = null; Stream = new System.IO.StringReader(AsRemote.Query(database, DataSet.ReadXml(Stream); if (DataSet.Tables.Count == 0) { return new DataTable(); } else { return DataSet.Tables[0]; } ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 7

8 PrintReport PrintReport(database As Object, reportname As String, parameters As Generic.List(Of ReportParameter)) As Byte() byte[] PrintReport(object database, string reportname, System.Collections.Generic.List<ReportParameter> parameters) Drukt een Crystal Report uit op een Exact Database, en geeft een PDF in een byte array terug als resultaat. Database: De Exact database waarop het rapport uitgevoerd moet worden. reportname: De bestandsnaam van het report Params: Een generic list met parameters voor het report ReturnValue: Een PDF in een byte array Voorbeeld: 'Haal een crystal reports rapport op vanaf de Exact server en run deze op database 001 PdfByteArray = PrintReport("001", "MyCrystalReport.rpt", ReportParams) ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 8

9 Beschikbare Types ASImportResult Class ASImportResult Public Accepted As Integer = 0 Public Invalid As Integer = 0 Public ExportFromExactOk As Boolean = False Public errorstring As String = "" Public InfoString As String = "" Public Xml As String = "" Public AsImportCall As String = "" End Class class ASImportResult { public int Accepted = 0; public int Invalid = 0; public bool ExportFromExactOk = false; public string errorstring = ""; public string InfoString = ""; public string Xml = ""; public string AsImportCall = ""; } Velden: Accepted: Het aantal accepted items Invalid: Het aantal niet acepted items ExportFromExactOk: True indien de acties is gelukt (niet gebruikt bij ASRemote) ErrorString: De Errors zoals gemeld door de XML import InfoString: Extra informatie (indien beschikbaar) over de gedanexml import Xml: De geimporteerde of geexporteerde XML AsImportCall:De aanroep waarmee ASImport was gestart. (niet gebruikt bij ASRemote) ReportParameter Public Class ReportParameter Public Name As String Public Value As String End Class class ReportParameter { public string Name; public string Value; } Velden: Name: De parameter name in het report Value: De waarde voor deze parameter ASRemote WebService [Copyright 2011 The Tool Factory BV] Page 9

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration MS Reporting Services

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Versie historie... 4 3. Tips and Tricks voor Taskcentre.... 5 3.1. The owner on a per-user SID does not exist....

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Installatie Sumatra DS

Installatie Sumatra DS Handleiding Installatie Sumatra DS Het installeren van Sumatra DS 3.1 V 1.6 Installatie Sumatra DS 1. Inleiding... 3 2. Sumatra DS... 4 Inleiding... 4 Sumatra DS producten... 4 Samenstelling per Sumatra-licentie...

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7

bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 FacilityPro Manager Installatiehandleiding bestandsnaam: MAN8 FPMI NLED 3702.doc revisiedatum: 20042011 softwareversie: 3.7 Voordat u dit product mag gebruiken dient u akkoord te gaan met de ingesloten

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Client Server 2.0 met jquery en Grails

Client Server 2.0 met jquery en Grails Client Server 2.0 met jquery en Grails Web applicaties lijken steeds meer op Client-Server applicaties. Kijk naar voorbeelden als gmail of google documents. In deze architectuur is de client volledig verantwoordelijk

Nadere informatie

Documentgeschiedenis...5. Voor wie is deze handleiding bedoeld?...7. Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software...9

Documentgeschiedenis...5. Voor wie is deze handleiding bedoeld?...7. Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software...9 Installatie- en beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects Integration Option for Microsoft SharePoint Software 4.1 Support Package 1 Copyright

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2.

Cursus PHP & MySQL. Informaticaprojecten. Bachelor Toegepaste Informatica. academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2. 1 Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008-2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D fenex Cursus PHP & MySQL Voorwoord Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld

Nadere informatie

Van patiënt naar verzekerde...

Van patiënt naar verzekerde... Van patiënt naar verzekerde... Versie 5.0 2 Inhoudsopgave I Welkom bij COV4U 3 II Installatie COV4U 4 1 Systeemeisen... 4 2 Noodzakelijke... componenten 5 3 Installatie... procedure 6 4 Eerste... keer

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010 In het kort: Integratieconfiguratie eenvoudiger Downloaden en installeren op elke moment Rapporten maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in

Nadere informatie

HDN Software. Versie 1.7 7 februari 2011. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual

HDN Software. Versie 1.7 7 februari 2011. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual HDN Software Reference Manual Versie 1.7 7 februari 2011 A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos Communications Security Net BV Brugweg 56 Postbus 264 2740 AG Waddinxveen Titel : HDN Software

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

KeyLink B.V. Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. Keylink CTI Server - Quick Installation Manual - Dutch Product(en): KeyLink CTI software Versie: 4.14.1 Document Versie: 1.45 Datum: 17 april 2014 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Technisch Ontwerp One Fox edav

Technisch Ontwerp One Fox edav Technisch ontwerp van de One Fox edav module Kenmerk: TO_EDAV_MVDB_51 Document: V1,2 / TO edav v2.2 Status: Publicatie: Definitief 28-2-2013 Documenthistorie Wanneer Versie Wie Wat en waarom 25-02-2010

Nadere informatie