Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld"

Transcriptie

1 Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 7 september 2015

2

3 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: Wft-beroepskwalificaties: - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief krediet - Adviseur Vermogen - Adviseur Hypothecair krediet In dit rapport staat weergegeven welke relevante diploma s je op dit moment bezit (al dan niet op basis van gelijkstelling) en voor welke Wft-modules en beroepskwalificaties je kwalificeert. Ook wordt advies gegeven over de te ondernemen stappen middels opleidingsadviezen en examentips. Daarnaast wordt informatie gegeven over het proces van Permanente Educatie en het zijn van (aantoonbaar) permanent actueel vakbekwaam. Met dit rapport ben je tevens klaar voor de Omwisselactie. Via het vooraf ingevulde Formulier D in de Wizard kan je het formulier indienen zodat wij je kunnen aanmelden bij DUO. Voor meer informatie over de rapportage en Omwisselactie verwijzen we je graag naar Vragen & Antwoorden in de Wizard. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de ingevoerde informatie en beoordeeld op basis van de richtlijnen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, zoals ze golden per 1 januari

4 Inhoudsopgave Aangeleverde diploma s / certificaten... 3 Wft oude stijl en overige diploma s... 3 Wft-diploma inventarisatie (oude stijl)... 4 Wft-kwalificaties tijdens overgangsperiode... 5 Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk... 6 Modulaire structuur Wft nieuwe stijl... 7 Stappenplan naar Wft-certificering... 8 Persoonlijke to-do list... 9 Inschrijven voor PEplus-examens en Wft-examens Examentips & trucs...12 Permanente Educatie...13 PE-termijnen...13 Permanent actueel vakbekwaam

5 Aangeleverde diploma s / certificaten Bij het invullen van je Wft-portfolio heb je aangegeven welke diploma s en certificaten jij bezit. Deze staan hieronder overzichtelijk weergegeven. Wft oude stijl en overige diploma s Tabel 1.b Naam diploma Behaald bij Datum HBO/WO Small Business en Retail Management Christelijke Hogeschool Nederland Behaald in 2009 Wft Basis NIBE / NIBE-SVV 5 augustus 2008 SEH diploma SEH 1 februari 2007 Assurantie B SEA/SEFD 8 april 2003 Woningfinanciering 1 NIBE / NIBE-SVV 4 februari 2002 Wft PE-certificaat ( ) Behaald bij Wft PE-periode Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Impact Opleiding & Training Dukers & Baelemans Dukers & Baelemans

6 Wft-diploma inventarisatie (oude stijl) In onderstaande tabel kan je zien voor welke voormalige Wft-modules de door jou aangeleverde diploma s en certificaten jou kwalificeren. Tabel 2 Wft-module Dit is gebaseerd op de PE-periode PE-periode PE-periode Geldige volgende diploma s en/of kwalificatie certificaten op Wft Basis Wft Basis (5 augustus 2008) ja ja ja ja** Wft Consumptief Krediet - ja ja ja nee Wft Hypothecair Krediet Algemeen* SEH diploma (1 februari 2007) ja ja ja ja Wft Levensverzekeringen Algemeen* Assurantie B (8 april 2003) ja ja ja ja Wft Beleggen SEH diploma (1 februari 2007) ja ja ja ja Wft Schadeverzekeringen Particulieren Assurantie B (8 april 2003) nee nee nee nee Wft Schadeverzekeringen Bedrijven Assurantie B (8 april 2003) nee nee nee nee Wft Pensioenverzekeringen - nvt 1 nvt 1 nvt 1 nee Wft Volmacht Algemeen - nee nee nvt 2 nee Wft Volmacht Overig - nee nee nee nee Wft Volmacht Levensverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee Wft Volmacht Schadeverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee 1. Aangezien de Wft-module Pensioen in 2012 aan het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk is toegevoegd, is er geen Wft PE voor Wft-Pensioen benodigd. 2. Het CDFD heeft geen nieuwe toetstermen geformuleerd voor de Wft-module Volmacht Algemeen in de PE-periode Dit PE-certificaat is dan ook niet benodigd. 3. Het CDFD heeft besloten dat Wft PE Levensverzekeringen voldoet aan Volmacht Levensverzekeringen en dat Wft PE Schadeverzekeringen voldoet aan Volmacht Schadeverzekeringen gedurende deze PE-periodes. * exclusief beleggen ** Er zijn meerdere aangeleverde diploma s die jou voor deze Wft-module kwalificeren. Echter, ten behoeve van de omwisselactie is het slechts noodzakelijk de diploma s genoemd in deze tabel aan te leveren. Bovenstaande is geconcludeerd op basis van de door jou aangeleverde diploma s en certificaten. Het is mogelijk dat je niet gecertificeerd blijkt te zijn voor een bepaalde Wft-module, terwijl je wel een diploma op dit gebied hebt aangeleverd. Het aangeleverde diploma voldoet dan helaas niet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wft. 4

7 Wft-kwalificaties tijdens overgangsperiode Zie onderstaande tabel voor een vertaalslag van het oude stelsel (tabel 2) naar het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Hierin staat aangegeven voor welke nieuwe Wft-modules jij kwalificeert, gebaseerd op je oude Wft-diploma( s), daaraan gelijkgestelde diploma( s) en (eventuele) PE-certificaten. Tabel 3 Wft-modules nieuwe stijl Op 31 december 2013 kwalificeerde je voor deze Wft-module Dit is gebaseerd op de volgende diploma s en/of certificaten Wft Basis Ja Wft Basis (5 augustus 2008) Wft Zorgverzekering Wft Consumptief krediet Wft Schadeverzekering particulier Nee Nee Nee Wft Vermogen Ja Assurantie B (8 april 2003), SEH diploma (1 februari 2007) Wft Inkomensverzekering Wft Schadeverzekering zakelijk Nee Nee Wft Hypothecair krediet Ja SEH diploma (1 februari 2007) Wft Pensioen Nee De positie van de Gevolmachtigd Agent in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is momenteel in heroverweging. Het ministerie van Financiën heeft de vakbekwaamheidseisen voorlopig opgeschort. Hierdoor zijn momenteel geen opleidingsadviezen mogelijk. 5

8 Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen 2013 (Bgfo 3) van 21 december 2012, bevat een aantal wijzigingen ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen in het kader van de Wet of het financieel toezicht (Wft). Zo is er een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk vastgesteld en zijn de eisen ten aanzien van permanente educatie veranderd. Daarnaast ontbreekt het bedrijfsvoeringsmodel als bewijs van vakbekwaamheid waardoor, in tegenstelling tot voorheen, alle adviserende klantmedewerkers een diplomaplicht krijgen. Ook zijn er zwaardere eisen gesteld aan het borgen van een vakbekwame dienstverlening. Zo dient de bedrijfsvoering van de onderneming erop ingericht te zijn, dat nieuwe kennis snel en adequaat binnen de financiële onderneming wordt verspreid en dat dit aantoonbaar gemaakt kan worden. De wijzigingen uit dit besluit zijn per 1 januari 2014 van kracht geworden en hebben grote gevolgen voor iedereen die (ook) na deze datum een advies- en/of bemiddelingsfunctie wil uitoefenen. Voor adviseurs die op basis van de huidige eisen vakbekwaam zijn, geldt een overgangstermijn tot 1 januari Om jou, als financieel dienstverlener, in deze impactvolle en belangrijke transitie te ondersteunen heeft Hoffelijk Financieel deze rapportage met zorg voor je samengesteld. Daarnaast bieden we ook andere onderscheidende en innovatieve (vakbekwaamheids)concepten waarmee we ontzorgen en écht een kwaliteitsimpuls geven aan de financiële dienstverlening in Nederland. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk bevat een modulaire structuur gebaseerd op beroepskwalificaties en is meer gericht op klant en adviseur, dan op het product. Er is voor gekozen om verschillende beroepskwalificaties te introduceren, welke afhankelijk zijn van het vak dat de adviseur (dagelijks) uitoefent. De vakbekwaamheid van de adviseur staat centraal. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de uitbreiding van de nieuwe eisen op het gebied van competenties, vaardigheden en professioneel gedrag. Het nieuwe stelsel kent drie verschillende examens: Een initieel Wft-examen: Iedere beroepskwalificatie, met uitzondering van de Adviseur Basis en Zorgverzekering, bestaat uit meerdere verplichte modules. Er worden geen diploma s meer afgegeven per module, maar certificaten. Vervolgens ontvang je pas een Wft Adviseur diploma (en adviesbevoegdheid) wanneer je alle modules van de desbetreffende beroepskwalificatie in je bezit hebt. Bijvoorbeeld: zodra je Wft Basis en Wft Vermogen hebt behaald, krijg je automatisch het Wft Adviseur Vermogen diploma. Het PEplus-examen: Voor alle diplomahouders die op 31 december 2013 in het bezit waren van een geldig (onderhouden) Wft-diploma of daaraan gelijkgesteld diploma, geldt dat zij een aanvullend examen dienen te doen om te voldoen aan de meer omvattende vakbekwaamheidseisen die vanaf 1 januari 2014 gelden. Deze PEplus-examens worden afgenomen op beroepskwalificatieniveau waardoor je minder examens hoeft af te leggen. De deadline voor het succesvol afleggen van het PEplus-examen ligt op 1 januari Bekijk je persoonlijke to-do list om te zien of jij kan volstaan met een PEplus-examen. Periodiek PE-examen: Je dient naast een Wft Adviseur diploma, periodiek aan te tonen dat je op de hoogte bent van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe moet je per beroepskwalificatie een PE-examen afleggen. Na de deadline voor het succesvol afleggen van het PEplusexamen van 1 januari 2017, geldt voor het eerste PE-examen een termijn van maximaal 24 maanden, namelijk van 1 april 2017 tot 1 april 2019, en voor alle hiernavolgende PE-examens een termijn van maximaal 36 maanden. Dus: het tweede PE-examen dient in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2022 te worden afgelegd etc. Het PE-examen wordt digitaal afgenomen en de vragen beperken zich tot de actualiteiten die zich hebben voorgedaan in het laatste jaar voorafgaand aan de datum van het examen. Als het niet lukt binnen het tijdvak van 36 maanden te slagen, dan mag je geen klanten meer adviseren op dat specifieke vakgebied. Je krijgt vervolgens de mogelijkheid een bijzonder PE-examen te doen. Dat examen zal echter zwaarder zijn dat het reguliere PEexamen. Alle examens mogen meerdere malen worden afgelegd. Naast het bezitten van diploma s dien je te allen tijde permanent actueel vakbekwaam te zijn. Voor meer informatie hierover, zie de pagina Permanent actueel vakbekwaam. 6

9 Modulaire structuur Wft nieuwe stijl Enkele modulaire aanpassingen op een rij: De nieuwe modules Wft Inkomen en Wft Zorgverzekering komen voort uit de voormalige Wft-module Schadeverzekering. Wft Schadeverzekering bestond uit twee deelmodules: Schade Particulieren en Schade Bedrijven. Om gelijkstelling te krijgen voor Wft Inkomen en/of Wft Zorgverzekering, dien je beide deelmodules te bezitten of één van de nieuwe gelijkgestelde diploma s, behaald na 1 januari 2006, voor Wft Inkomen of Wft Zorgverzekering. De module Wft Levensverzekeringen is opgegaan in Wft Vermogen. De module Wft Hypothecair Krediet Algemeen is opgegaan in Wft Hypothecair Krediet. Het vorige vakbekwaamheidsstelsel voor financiële dienstverleners kende negen deelmodules en ook nog vier zogeheten sub-deelmodules. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te versimpelen, bestaan in het nieuwe stelsel geen deelmodules. Dit kan betekenen dat de waarde van eerder behaalde deel- en subdiploma s is komen te vervallen. Bekijk de tabel bij Wftkwalificaties tijdens overgangsperiode welke kwalificaties je oude Wft-diploma s of daaraan gelijkgestelde diploma s jou geven. 7

10 Stappenplan naar Wft-certificering Als je wilt (blijven) adviseren in de vakgebieden waar je op 31 december 2013 een geldige Wft-diploma bezat, dien je vóór 1 januari 2017 succesvol een PEplus-examen af te leggen. Dit aanvullende examen is gericht op de verschillen tussen het nieuwe en het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk. Het examen zal met name gericht zijn op PE-actualiteiten plus gedragsvaardigheden en competenties. Deze PEplus-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waarbij geldt dat de topmodule de onderliggende Wft-modules binnen een beroepskwalificatie afdekt. Voorbeeld: Stel dat je het PEplus-examen van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering Zakelijk behaalt, dan voldoe je ook meteen aan Adviseur Schadeverzekering Particulier en Adviseur Basis. Een gunstige uitzondering op de regel is dat het PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet ook Adviseur Consumptief krediet afdekt, indien je voor 1 januari 2014 in het bezit was van een Wft-diploma voor Consumptief Krediet (of daaraan gelijkgesteld diploma). Het is uiteraard ook mogelijk dat je op dit moment voor bepaalde adviesgebieden geen geldig Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) bezit. Indien je wilt (blijven) adviseren op deze gebieden, dien je vóór 1 januari 2017 een geldig Wft-diploma te behalen doormiddel van een Wft-examen. Alleen bij een volledige beroepskwalificatie ontvang je een Wft Adviseur diploma en adviesbevoegdheid zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de afbeelding hieronder kun je zien voor welke beroepskwalificaties jij kwalificeert (oftewel: voor welke beroepskwalificaties jij in het bezit bent van een nieuwe Wft Adviseur Diploma). Daarnaast biedt de afbeelding jou in één oogopslag inzicht in welke modulecertificaten jij eventueel behaald hebt en welke je nog dient te behalen (bijvoorbeeld om een volledige beroepskwalificatie te behalen). PEplus-certificaten worden niet meegenomen in onderstaande afbeelding, aangezien je eerst je diploma s dient om te wisselen en daarna Wft Adviseur diploma's ontvangt. 8

11 Persoonlijke to-do list Hoffelijk Financieel heeft je ontzorgd door, naast alle mogelijkheden te schetsen op de vorige pagina, ook alvast de meeste efficiënte route voor jou uit te stippelen. Deze examenroute, die gebaseerd is op het voldoen aan je functievereisten, hebben we hieronder als een persoonlijke to-do list gepresenteerd. Wanneer je de onderstaande examens aflegt, volg jij de snelste route naar Wft-certificering. Naast dat we alleen hebben gekeken naar je functievereisten, worden in het kader van je arbeidsmobiliteit eventuele extra te behalen diploma s eveneens vermeld. Benodigde stappen voor functie! Kort samengevat: kijkend naar je functie, dien je vóór 1 januari 2017 de volgende examens af te leggen: PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet Wft-examen Consumptief krediet Extra Wft Adviseur diploma s behalen/behouden! Daarnaast kun je ervoor kiezen om de resterende Wft- en/of PEplus-examens te behalen, mocht je op deze gebieden willen (blijven/gaan) adviseren: Wft-examen Zorgverzekering LET OP: Het behalen van een Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering is optioneel als je in het bezit bent van een nieuw diploma Wft Adviseur Schadeverzekering particulier of Wft Adviseur Schadeverzekering zakelijk. De Wft-modules Schadeverzekering particulier en Schadeverzekering zakelijk bevatten namelijk beiden ook de toetstermen van de Wft-module Zorgverzekering. Denk er dus goed over na of je een apart diploma wilt behalen voor de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Als je er voor kiest een apart diploma te behalen moet je het diploma ook onderhouden met een PE-examen iedere 36 maanden. Wft-examen Schadeverzekering particulier* Wft-examen Inkomen* Wft-examen Schadeverzekering zakelijk** Wft-examen Pensioen*** *LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van het Wft-diploma Adviseur Basis. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je dit diploma dus tevens te behalen. **LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering particulier. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. ***LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Vermogen. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. 9

12 Inschrijven voor PEplus-examens en Wft-examens Alle examens worden op locatie, digitaal afgenomen. Denk je recht te hebben op extra tijd, dan kan je na overhandiging van een medische verklaring een verlengd examen aanvragen. Neem, indien je hiervoor in aanmerking komt, telefonisch contact met ons op via Je kan je voor de volgende adviezen inschrijven: PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet Het examen bestaat uit 7 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 12 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 33 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis, Vermogen en eventueel Consumptief Krediet indien je op 31 december 2013 in het bezit was van een geldig Wft-diploma (of daaraan gelijkgesteld diploma). Schrijf je hier in Wft-examen Consumptief krediet Het examen bestaat uit 15 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 15 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 90 minuten. Je dient minimaal 35 van de 49 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in Wft-examen Zorgverzekering Het examen bestaat uit 14 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 18 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 90 minuten. Je dient minimaal 38 van de 54 punten te behalen om te slagen. Er is geen diploma Adviseur Basis benodigd om aanspraak te kunnen maken op de beroepskwalificatie Zorgverzekering. Schrijf je hier in Wft-examen Schadeverzekering particulier Het examen bestaat uit 25 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 22 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 120 minuten. Je dient minimaal 52 van de 73 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in Wft-examen Inkomen Het examen bestaat uit 20 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 23 vragen vaardigheden en competenties en 3 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 135 minuten. Je dient minimaal 51 van de 72 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in Wft-examen Schadeverzekering zakelijk Het examen bestaat uit 25 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 28 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 120 minuten. Je dient minimaal 60 van de 85 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in 10

13 Wft-examen Pensioen Het examen bestaat uit 22 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 25 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 135 minuten. Je dient minimaal 54 van de 76 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in 11

14 Examentips & trucs Hoe gaat het eigenlijk in z n werk met de nieuwe examens? Hierbij alvast wat tips en trucs! 1. Nieuwe manier van exameren vraagt nieuwe aanpak van leren De ervaring leert dat de nieuwe vragen om je competenties en vaardigheden te toetsen zwaar vallen. Dit komt met name door de nieuwe vraagvormen die opgenomen zijn in de examens. Je krijgt bijvoorbeeld rangschik- en sleepvragen waarbij je bepaalde informatie in de juiste volgorde moet zetten. Ook zullen er invulvragen zijn waarbij je een jaartal dient in te vullen of een berekening dient te maken. Video- en geluidsfragmenten komen voor in het examen waarbij je vragen krijgt over situatiebeschrijvingen. En daarnaast krijg je multiple select vragen, waarop meerdere antwoorden goed zijn. Deze nieuwe manier van examineren vraagt dan ook om een nieuwe aanpak van leren. Bovendien kan het zijn dat de normen die gesteld worden door de Wet op financiële toezicht (Wft) anders zijn dan de normen die je gewend bent te hanteren op de werkvloer. Tijdens het beantwoorden van de examenvragen zijn de normen van de Wft leidend. Ook hierbij is het belangrijk om feeling te krijgen met wat de gewenste antwoorden zijn. Hoffelijk Financieel helpt je graag om je zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe manier van examineren. Daarom hebben we representatieve oefenexamens ontwikkeld. Daarnaast kan je het lesmateriaal voor de examens bij ons bestellen. Bekijk hier de mogelijkheden. 2. Oefening baart kunst, zo ook het gebruik van hulpmiddelen Bij veel examens is het toegestaan om bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Maak hier, tijdens het examen en in de voorbereiding ervan, dan ook optimaal gebruik van. Bij afname van een Wft-examen mag je gebruik maken van de volgende materialen: Schrijfmateriaal; Een niet-programmeerbare rekenmachine; Een (eenvoudige) wettenbundel. Daarnaast mag je bij het Wft-examen Vermogen, Hypothecair Krediet, Inkomen en Pensioen tevens gebruik maken van: Een fiscaal memo. Indien je via Hoffelijk Financieel examen doet, worden de toegestane materialen voor je verstrekt om je te ontzorgen. Je hoeft dus zelf alleen maar je identiteitsbewijs mee te nemen. 3. Recht op inzage Ben je niet geslaagd en heb je wel een 4 of hoger gehaald? Dan kan je binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag vragen om een inzage bij DUO via het adres: De beste manier om je voor te bereiden op je herkansing is door te leren van je fouten. Het geeft je wellicht ook inzicht in de normering van het CDFD, zodat je meer feeling krijgt met hoe je de vragen kan benaderen. 12

15 Permanente Educatie Tot nu toe bestond Permanente Educatie voor de Wft uit het volgen van een PE-training of het afleggen van een PE-examen in een tijdsvak van 18 maanden. Deze perioden liepen voor iedereen gelijk. Vanaf 1 januari 2014 is dit veranderd. Met uitzondering van de eerste PE-periode na de deadline voor het succesvol afronden van een PEplus-examen, deze is namelijk 24 maanden, is de PE-periode verlengd naar 36 maanden. Deze PE-periode is collectief, d.w.z. er zijn geen individuele momenten meer waarop de PE-periode ingaat, zoals in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari Iedereen die voor 1 januari 2017 een PEplus-examen heeft behaald, dient voor 1 april 2019 succesvol een nieuw PE-examen voor de desbetreffende beroepskwalificatie af te leggen. PE-termijnen Indien je in de toekomst Wft Adviseur diploma's behaalt kun je in deze paragraaf terugvinden welke PE-termijnen er voor jou gelden. 13

16 Permanent actueel vakbekwaam Naast het feit dat je je initiële vakbekwaamheid middels certificering moet kunnen aantonen, dien je vanaf 1 januari 2014 ook continu aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit betekent dat je doorlopend op de hoogte dient te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen de financiële branche én dat je dit te allen tijde aan moet kunnen tonen aan de toezichthouder (de AFM). Hoffelijk Financieel helpt je hierbij. Wij zijn ontstaan vanuit passie voor het vak en met de visie dat de consument altijd en alleen het beste advies verdient. Wij willen andere adviseurs helpen hun vak goed uit te oefenen, zodat zij hun klanten nog beter van advies kunnen voorzien. Daarom hebben wij als groep professionals de handen ineengeslagen om andere financieel dienstverleners te ondersteunen in hun ontwikkeling. Iedere dag weer. Hoffelijk Financieel heeft daarom Permanente Educatie 2.0 (PE 2.0) geïntroduceerd. PE 2.0 is een innovatieve manier om continu op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen die onze adviespraktijk raken. Niet omdat het moet of omdat we het moeten kunnen aantonen, maar om onze klanten van het beste advies te kunnen voorzien. We hebben gemerkt dat veel adviseurs onze passie voor de klant en kwaliteit waarderen en zich hierin herkennen. En dat zij samen met ons hun dienstverlening op topniveau willen houden en waar nodig willen verbeteren. We merken ook dat adviseurs ons zien als een nieuw soort opleider. Een opleider waar met enthousiasme en passie wordt gewerkt aan het verbeteren van de sector, zodat de klant krijgt wat hij verdient: het beste advies en financiële rust. Adviseurs herkennen zich hierin, zij willen hier bij horen en hier echt deel van uitmaken. Er heeft zich een hechte club gevormd, met vakgenoten die samen de schouders eronder willen zetten en de toekomst beter in willen gaan. Elke adviseur die bezig wil zijn met zijn professionele ontwikkeling, is welkom bij onze club: een club van vakgenoten die zichzelf én de financiële dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen. Als clublid krijg je toegang tot alle nieuwsberichten. Een deskundige vakredactie zorgt ervoor dat je iedere dag het nieuws krijgt dat voor jou relevant is. Netjes gesorteerd in wat voor jou noodzakelijk is om te weten en wat gewenst is. Zelf bepaal je of je alleen de samenvatting leest of dat je doorklikt naar onze extra achtergrondinformatie. De redactie besteedt ruim aandacht aan de praktische tips, waardoor je het nieuws direct met een integrale benadering in je volgende adviesgesprek kunt betrekken. Elk nieuwsbericht is voorzien van een toepassingsvraag, zodat je meteen kunt toetsen of je het bericht voldoende hebt begrepen en kunt toepassen in de praktijk. Maar er is meer! Afhankelijk van het type adviseur dat jij bent of dat jij wil worden (wij hebben drie verschillende adviseurs en bijbehorende lidmaatschappen gedefinieerd), krijg je: 14

17 Wil je meer weten over wat de club voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op of kijk eens op onze website Mocht je nog vragen hebben over deze rapportage, dan horen we dat uiteraard graag via of bel Ook voor workshops, zelfstudiepakketten en/of examens kun je bij ons terecht via of bel We kunnen je volledig ondersteunen in je weg naar permanent actueel en permanent vakbekwaam zijn. We wensen je veel succes met je professionele ontwikkeling! Met vriendelijke groet, Hoffelijk Financieel 15

18

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 6 juni 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Hypotheekadviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

De heer V. Voorbeeld. Wft-portfolio

De heer V. Voorbeeld. Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 2 juni 2016 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief krediet

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSSTELSEL EN DE OVERGANGSREGELING

HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSSTELSEL EN DE OVERGANGSREGELING HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSSTELSEL EN DE OVERGANGSREGELING 26 maart 2014 Dik van Velzen PROGRAMMA 1. Een nieuw vakbekwaamheidsstelsel 2. Hoe kom je aan een nieuw diploma? HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSSTELSEL

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014

Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 1 Toelichting bij het aanvraagformulier nieuw Wft-diploma 2014 Vraag 1: Gevraagd wordt naar de achternaam die u bij de geboorte hebt gekregen en waarmee u staat geregistreerd in het geboorteregister. Indien

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen:

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: Welkom Aanleiding & Doel o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: o De wettelijke ontwikkelingen o De mogelijkheden en termijnen om te voldoen o Gevolgen voor markt,

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag. Paul Oostdam. Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Themabijeenkomst nieuwe vakbekwaamheidseisen dinsdag 19 november Den Haag Paul Oostdam Adviseur College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft-vakbekwaamheid 2014 Thema s 1. Eisen aan de adviseur

Nadere informatie

DE DIPLOMAPLICHT EN HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSGEBOUW. november 2012

DE DIPLOMAPLICHT EN HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSGEBOUW. november 2012 DE DIPLOMAPLICHT EN HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSGEBOUW november 2012 DIPLOMAPLICHT VOOR ADVISEURS Vanaf 1 juli 2015 moet elke individuele adviseur een passend (nieuw) Wft-diploma Géén diploma? Géén adviesbevoegdheid!

Nadere informatie

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw 13 november 2012 Dik van Velzen Wat gaat er veranderen? Diplomaplicht voor adviseurs Een nieuw diplomastelsel Centrale examenvragenbank Nieuwe PE De

Nadere informatie

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende eisen Permanente Educatie wordt PA & PE

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDATENBROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Directie Financiële Markten Ministeriële regeling Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 20 april FM -00687 M Onderwerp Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Gelet op artikel 171, derde lid, van

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens KANDIDATENBROCHURE Wft-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Inhoud van de examens 3 3. Examen onderdelen 4 3.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 3.2 Tweede onderdeel: professioneel

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE PE-examens

KANDIDATENBROCHURE PE-examens KANDIDATENBROCHURE PE-examens Disclaimer Deze kandidatenbrochure is uitgegeven door het CDFD. De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is op geen enkele

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. PE-examens

KANDIDATENBROCHURE. PE-examens KANDIDATENBROCHURE PE-examens Inhoud 1. Het doel van deze brochure... 3 2. Inhoud van de PE-examens... 3 3. Verschillende vraagvormen... 4 3.1 Multiple choice vragen... 5 3.2 Multiple select vragen...

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel)

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel) KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) Inhoud: pagina: 1. Het doel van deze brochure 3 2. Inhoud van de examens 3 3. Examen onderdelen 4 3.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 3.2 Tweede onderdeel:

Nadere informatie

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 uitgave 12 december 2017 Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 Vanaf 1 april 2018 worden de nieuwe actualiteiten getoetst in de PE en Wft examens. Dit betekent dat de eind- en toetstermen worden

Nadere informatie

Wft Vakbekwaamheid Nieuws

Wft Vakbekwaamheid Nieuws #11 > juli 2017 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van Wft Vakbekwaamheid. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk en inhoud Wft en PE-examens

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Naar inzicht Lindenhaeghe Ewald Bary 1 Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014 Circulaire OMWISSELACTIE Wft-diploma s 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 26 maart 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. De omwisselactie pag. 4 3. Bijzonderheden pag.

Nadere informatie

Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf

Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf Vakbekwaamheid in het verzekeringsbedrijf Dit plaatje kent u nog wel. Gevolmachtigd Agent Branche Branche Branche Branche Brand Transport Varia Leven A-diploma B-diploma C-diploma Maar daarna kwam dit.

Nadere informatie

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866

Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 CDFD T.a.v. mevrouw mr. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum : 4 november 2011 Contactpersoon : Nelleke Sterrenberg Onderwerp : Consultatie Modulaire structuur Doorkiesnummer : 046 4263866 Wft-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen

CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. Eind- en toetstermen CONSULTATIEDOCUMENT CONCEPT VASTSTELLING INHOUD INHAAL-/PE-EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 Eind- en toetstermen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening juni 2013, Den Haag 1 Inhoudsopgave Voorwoord.

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDATENBROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Inhoud van de examens 3 3. Examen onderdelen 4 3.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 5 3.2 Tweede onderdeel:

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel)

KANDIDATENBROCHURE. Wft-examens (initieel) KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) Inhoudsopgave 1. Het doel van deze brochure... 4 2. Inhoud van de examens... 4 3. Examenonderdelen... 5 3.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip... 5 3.2 Tweede

Nadere informatie

KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel)

KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) KANDIDATENBROCHURE Wft-examens (initieel) Disclaimer Deze kandidatenbrochure is uitgegeven door het CDFD. De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het CDFD is

Nadere informatie

Commissie Financiële Dienstverlening. Visiedocument nieuwe Wft-diploma s en Wft-PE examens. 1. Samenvatting

Commissie Financiële Dienstverlening. Visiedocument nieuwe Wft-diploma s en Wft-PE examens. 1. Samenvatting Commissie Financiële Dienstverlening Visiedocument nieuwe Wft-diploma s en Wft-PE examens 1. Samenvatting Vanaf 1 januari 2014 moeten (nagenoeg) alle adviseurs in financiële producten een diploma hebben

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8665 1 april 2015 Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 24 maart 2015, kenmerk FM 2015/426 M, tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e NB De op de website genoemde prijzen zijn exclusief examengeld, Consis Academie biedt geen examens aan. W f t B a s i s o p l e i d i n g De Wft Basisopleiding

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft

Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Wijzigingsregeling Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en Regeling gelijkstelling diploma s vakbekwaamheid Wft Regeling van de Minister van Financiën van, 2017-, directie

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Nationale Hypotheek Garantie 2014. Bijkomende kosten van 105% naar 106%

Nationale Hypotheek Garantie 2014. Bijkomende kosten van 105% naar 106% Update 2014 NHG Fiscaal Vakbekwaamheid RegisterExecuteur Nationale Hypotheek Garantie 2014 Maximum borgstelling: 290.000,- ( 265.000 per 1-7-2014) Her-cut of Haircut Bijkomende kosten van 105% naar 106%

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11869 3 maart 2017 Regeling van de Minister van Financiën van 24 februari 2017, FM 2017-32246, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34759 8 december 2014 Wijziging regeling van de Minister van Financiën van 28 november 2014, FM 2014/1838 M, directie

Nadere informatie

EVALUATIE WFT-PERMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012

EVALUATIE WFT-PERMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012 EVALUATIE RMANENTE EDUCATIE PE-cyclus 2011/2012 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening op basis van de analyse van de enquêtegegevens door de Stichting Examenkamer Datum: 14 juli 2014 1

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting.

Position Paper. Position paper Vakbekwaamheid. Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. mei 2017 Position Paper Position paper Vakbekwaamheid Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op de praktijk. Voorkom dubbele toetsing en belasting. In position papers geeft het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 58 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 december 2016 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl. Hoevelaken, 9 november 2011

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl. Hoevelaken, 9 november 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Per: Info@cdfd.nl Hoevelaken, 9 november 2011 Betreft: Reactie NVHP en SEH op consultatie Wft-vakbekwaamheid Geacht College, De besturen van de Nederlandse

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Concept advies herziening Wft-vakbekwaamheidsstructuur Eind- en toetstermen Auteurs: Drs. Chris H.C.W. Baelemans en Ron C. Dukers FFP Tilburg, 6 september 2012 2012 Dukers &

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2011, Den Haag Samenvatting Het ministerie van Financiën heeft in mei 2011

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe staan we er voor en wat staat ons te wachten?

Hoe staan we er voor en wat staat ons te wachten? Hoe staan we er voor en wat staat ons te wachten? 07-12-2012 1 Welkom! Informatie over vakbekwaamheid en interesse in uw ideeën en wensen. Wie is wie? Arnold Erhardt Hans Ruiter 2 De spelers 3 2013, Zwaar

Nadere informatie

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014

Circulaire OMWISSELACTIE. Wft-diploma s 2014 Circulaire OMWISSELACTIE Wft-diploma s 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Maart 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. De omwisselactie pag. 4 3. Bijzonderheden pag. 11

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2014, Den Haag Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...pag.3 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

WFT Vakbekwaamheid. PE perikelen en overige deskundigheids eisen. Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening WFT Vakbekwaamheid PE perikelen en overige deskundigheids eisen Geert Hendrikx College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 1 Borging van deskundigheid onder de Programma: WFT Introductie Wetgeving

Nadere informatie

1 De minister geeft geen correcte uitvoering aan motie 118

1 De minister geeft geen correcte uitvoering aan motie 118 Bijlage 1: Toelichting uitvoering motie 118 Met dit memo willen wij u inzicht geven in onze analyse en argumenten die geleid hebben tot deze conclusie. Onze analyse is opgebouwd uit twee deelconclusies,

Nadere informatie

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel.

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. In de huidige consultatie gaat het CDFD uit van het voorstel van het ministerie om een diplomaplicht voor alle adviseurs in te voeren, mede ten behoeve van een

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Monuta BGFO3 Kalender

Monuta BGFO3 Kalender Monuta BGFO3 Kalender Voorwoord De Monuta BGFO 3 Kalender is een hulp middel voor u als intermediair om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die zijn geformuleerd in het ontwerpbesluit BGFO 3. De meeste

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag

Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag Toetsmatrijs PE-PLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PE-plusexamen Adviseur basis. pag. 3 2. PE-plusexamen Adviseur

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Bijlage bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling aanwijzing diploma s financiële dienstverlening Wft

Bijlage bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling aanwijzing diploma s financiële dienstverlening Wft Bijlage bij artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling aanwijzing diploma s financiële dienstverlening Wft In deze bijlage wordt onder verstaan: bij de module hypothecair krediet de eindtermen onder

Nadere informatie

Evaluatie Vakbekwaamheidsbouwwerk Financiële Dienstverleners

Evaluatie Vakbekwaamheidsbouwwerk Financiële Dienstverleners Evaluatie Vakbekwaamheidsbouwwerk Financiële Dienstverleners Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Aanleiding... 3 2 Evaluatie vakbekwaamheidsbouwwerk... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Bestaand

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2016 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PEplus-examen Adviseur basis 2016... pag. 3 2. PEplus-examen

Nadere informatie

2015D09185 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D09185 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D09185 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 12 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën inzake zijn brieven

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014

Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 Advies VOLMACHT IN HET VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK NA 2014 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Managementsamenvatting.....pag.3 1. Inleiding

Nadere informatie

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID 2015 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag 1 Inhoudsopgave 1. PEplus-examen Adviseur basis 2015... pag. 3 2. PEplus-examen

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Voor u ligt het document ter consultatie van een voorstel ter verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners.

Voor u ligt het document ter consultatie van een voorstel ter verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum Betreft Consultatievoorstel verbetering vakbekwaamheid L.S., Voor

Nadere informatie

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen.

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen. Reguliere eis Erkend Hypothecair Planner Om de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te mogen voeren, dienen kandidaten met succes het examen Leergang Hypothecaire Planning af te leggen. De opleiding

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Hieronder treft u aan de reactie van Financieel College op het consultatiedocument inzake een nieuwe modulaire structuur bouwwerk vakbekwaamheid.

Hieronder treft u aan de reactie van Financieel College op het consultatiedocument inzake een nieuwe modulaire structuur bouwwerk vakbekwaamheid. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening t.a.v. mevr. Mr. F.Beekveldt Postbus 556 2501 CN Den Haag Datum: 9 november 2011 Telefoon: 033 477 96 48 Betreft: Consultatie Modulaire structuur WFT-Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens Toetsmatrijzen initiële Wft-examens vanaf 01-04-2017 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2017, Den Haag Inhoudsopgave Wat is een toetsmatrijs... 3 Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen...

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe door het doen van een toets? 2010 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens

Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Examenreglement Lindenhaeghe WFt-examens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W F t - e x a m e n s EXAMENREGLEMENT LINDENHAEGHE

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik!

Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik! Ophrys heeft voor u de oplossing binnen handbereik! 1. Compliancescan Met de Compliancescan bieden wij u de mogelijkheid om te toetsen of uw kantoor een volledige en goede invulling heeft gegeven aan de

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie