Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld"

Transcriptie

1 Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015

2

3 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief krediet - Adviseur Vermogen - Adviseur Inkomen - Adviseur Hypothecair krediet Naam direct leidinggevende: Permanente Educatie 2.0 In dit rapport staat weergegeven welke relevante diploma s je op dit moment bezit (al dan niet op basis van gelijkstelling) en voor welke Wft-modules en beroepskwalificaties je kwalificeert. Ook wordt advies gegeven over de te ondernemen stappen middels opleidingsadviezen en examentips. Daarnaast wordt informatie gegeven over het proces van Permanente Educatie en het zijn van (aantoonbaar) permanent actueel vakbekwaam. Met dit rapport ben je tevens klaar voor de Omwisselactie. Via het vooraf ingevulde Formulier D in de Wizard kan je het formulier indienen zodat wij je kunnen aanmelden bij DUO. Voor meer informatie over de rapportage en Omwisselactie verwijzen we je graag naar Vragen & Antwoorden in de Wizard. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de ingevoerde informatie en beoordeeld op basis van de richtlijnen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, zoals ze golden per 1 januari

4 Inhoudsopgave Aangeleverde diploma s / certificaten... 3 Wft nieuwe stijl... 3 Wft oude stijl en overige diploma s... 3 Wft-diploma inventarisatie (oude stijl)... 4 Wft-kwalificaties tijdens overgangsperiode... 5 Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk... 6 Modulaire structuur Wft nieuwe stijl... 7 Stappenplan per beroepskwalificatie... 8 Persoonlijke to-do list Inschrijven voor PEplus-examens en Wft-examens Examentips & trucs...12 Permanente Educatie...13 PE-termijnen...13 Permanent actueel vakbekwaam

5 Aangeleverde diploma s / certificaten Bij het invullen van je Wft-portfolio heb je aangegeven welke diploma s en certificaten jij bezit. Deze staan hieronder overzichtelijk weergegeven. Wft nieuwe stijl Tabel 1.a Naam diploma Behaald bij Datum Wft-modulecertificaat Hypothecair Krediet Hoffelijk Financieel 1 november 2014 Wft Adviseur diploma Adviseur Basis Hogeschool Rotterdam 1 april 2014 Wft oude stijl en overige diploma s Tabel 1.b Naam diploma Behaald bij Datum HBO/WO Small Business en Retail Management Christelijke Hogeschool Nederland Behaald in 2009 Wft Basis NIBE / NIBE-SVV 6 augustus 2008 SEH diploma SEH 1 januari 2007 Assurantie B SEA/SEFD 5 april 2003 Woningfinanciering 1 NIBE / NIBE-SVV 4 maart 2002 Wft PE-certificaat ( ) Behaald bij Wft PE-periode Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Impact Opleiding & Training Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen Impact Opleiding & Training Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen NIBE / NIBE-SVV Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Dukers & Baelemans Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen NIBE / NIBE-SVV Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Dukers & Baelemans

6 Wft-diploma inventarisatie (oude stijl) In onderstaande tabel kan je zien voor welke voormalige Wft-modules de door jou aangeleverde diploma s en certificaten jou kwalificeren. Tabel 2 Wft-module Dit is gebaseerd op de PE-periode PE-periode PE-periode Geldige volgende diploma s en/of kwalificatie certificaten op Wft Basis Wft Basis (6 augustus 2008) ja ja ja ja** Wft Consumptief Krediet - ja ja ja nee Wft Hypothecair Krediet Algemeen* SEH diploma (1 januari 2007) ja ja ja ja Wft Levensverzekeringen Algemeen* Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja Wft Beleggen SEH diploma (1 januari 2007) ja ja ja ja Wft Schadeverzekeringen Particulieren Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja Wft Schadeverzekeringen Bedrijven Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja Wft Pensioenverzekeringen - nvt 1 nvt 1 nvt 1 nee Wft Volmacht Algemeen - nee nee nvt 2 nee Wft Volmacht Overig - nee nee nee nee Wft Volmacht Levensverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee Wft Volmacht Schadeverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee 1. Aangezien de Wft-module Pensioen in 2012 aan het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk is toegevoegd, is er geen Wft PE voor Wft-Pensioen benodigd. 2. Het CDFD heeft geen nieuwe toetstermen geformuleerd voor de Wft-module Volmacht Algemeen in de PE-periode Dit PE-certificaat is dan ook niet benodigd. 3. Het CDFD heeft besloten dat Wft PE Levensverzekeringen voldoet aan Volmacht Levensverzekeringen en dat Wft PE Schadeverzekeringen voldoet aan Volmacht Schadeverzekeringen gedurende deze PE-periodes. * exclusief beleggen ** Er zijn meerdere aangeleverde diploma s die jou voor deze Wft-module kwalificeren. Echter, ten behoeve van de omwisselactie is het slechts noodzakelijk de diploma s genoemd in deze tabel aan te leveren. Bovenstaande is geconcludeerd op basis van de door jou aangeleverde diploma s en certificaten. Het is mogelijk dat je niet gecertificeerd blijkt te zijn voor een bepaalde Wft-module, terwijl je wel een diploma op dit gebied hebt aangeleverd. Het aangeleverde diploma voldoet dan helaas niet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wft. 4

7 Wft-kwalificaties tijdens overgangsperiode Zie onderstaande tabel voor een vertaalslag van het oude stelsel (tabel 2) naar het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Hierin staat aangegeven voor welke nieuwe Wft-modules jij kwalificeert, gebaseerd op je oude Wft-diploma( s), daaraan gelijkgestelde diploma( s) en (eventuele) PE-certificaten. Tabel 3 Wft-modules nieuwe stijl Op 31 december 2013 kwalificeerde je voor deze Wft-module Dit is gebaseerd op de volgende diploma s en/of certificaten Wft Basis Ja Wft Basis (6 augustus 2008) Wft Zorgverzekering Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Consumptief krediet Nee Wft Schadeverzekering particulier Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Vermogen Ja Assurantie B (5 april 2003), SEH diploma (1 januari 2007) Wft Inkomensverzekering Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Schadeverzekering zakelijk Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Hypothecair krediet Ja SEH diploma (1 januari 2007) Wft Pensioen Nee De positie van de Gevolmachtigd Agent in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is momenteel in heroverweging. Het ministerie van Financiën heeft de vakbekwaamheidseisen voorlopig opgeschort. Hierdoor zijn momenteel geen opleidingsadviezen mogelijk. 5

8 Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen 2013 (Bgfo 3) van 21 december 2012, bevat een aantal wijzigingen ten aanzien van de vakbekwaamheidseisen in het kader van de Wet of het financieel toezicht (Wft). Zo is er een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk vastgesteld en zijn de eisen ten aanzien van permanente educatie veranderd. Daarnaast ontbreekt het bedrijfsvoeringsmodel als bewijs van vakbekwaamheid waardoor, in tegenstelling tot voorheen, alle adviserende klantmedewerkers een diplomaplicht krijgen. Ook zijn er zwaardere eisen gesteld aan het borgen van een vakbekwame dienstverlening. Zo dient de bedrijfsvoering van de onderneming erop ingericht te zijn, dat nieuwe kennis snel en adequaat binnen de financiële onderneming wordt verspreid en dat dit aantoonbaar gemaakt kan worden. De wijzigingen uit dit besluit zijn per 1 januari 2014 van kracht geworden en hebben grote gevolgen voor iedereen die (ook) na deze datum een advies- en/of bemiddelingsfunctie wil uitoefenen. Voor adviseurs die op basis van de huidige eisen vakbekwaam zijn, geldt een overgangstermijn tot 1 april Om jou, als financieel dienstverlener, in deze impactvolle en belangrijke transitie te ondersteunen heeft Hoffelijk Financieel deze rapportage met zorg voor je samengesteld. Daarnaast bieden we ook andere onderscheidende en innovatieve (vakbekwaamheids)concepten waarmee we ontzorgen en écht een kwaliteitsimpuls geven aan de financiële dienstverlening in Nederland. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk bevat een modulaire structuur gebaseerd op beroepskwalificaties en is meer gericht op klant en adviseur, dan op het product. Er is voor gekozen om verschillende beroepskwalificaties te introduceren, welke afhankelijk zijn van het vak dat de adviseur (dagelijks) uitoefent. De vakbekwaamheid van de adviseur staat centraal. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de uitbreiding van de nieuwe eisen op het gebied van competenties, vaardigheden en professioneel gedrag. Het nieuwe stelsel kent drie verschillende examens: Een initieel Wft-examen: Iedere beroepskwalificatie, met uitzondering van de Adviseur Basis en Zorgverzekering, bestaat uit meerdere verplichte modules. Er worden geen diploma s meer afgegeven per module, maar certificaten. Vervolgens ontvang je pas een Wft Adviseur diploma (en adviesbevoegdheid) wanneer je alle modules van de desbetreffende beroepskwalificatie in je bezit hebt. Bijvoorbeeld: zodra je Wft Basis en Wft Vermogen hebt behaald, krijg je automatisch het Wft Adviseur Vermogen diploma. Het PEplus-examen: Voor alle diplomahouders die op 31 december 2013 in het bezit waren van een geldig (onderhouden) Wft-diploma of daaraan gelijkgesteld diploma, geldt dat zij een aanvullend examen dienen te doen om te voldoen aan de meer omvattende vakbekwaamheidseisen die vanaf 1 januari 2014 gelden. Deze PEplus-examens worden afgenomen op beroepskwalificatieniveau waardoor je minder examens hoeft af te leggen. De deadline voor het succesvol afleggen van het PEplus-examen ligt op 1 april Bekijk je persoonlijke to-do list om te zien of jij kan volstaan met een PEplus-examen. Periodiek PE-examen: Je dient naast een Wft Adviseur diploma, periodiek aan te tonen dat je op de hoogte bent van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe moet je per Wft-module om de 36 maanden een PE-examen afleggen. Het PE-examen wordt digitaal afgenomen en de vragen beperken zich tot de actualiteiten die zich hebben voorgedaan in het laatste jaar voorafgaand aan de datum van het examen. Als het niet lukt binnen het tijdvak van 36 maanden te slagen, dan mag je geen klanten meer adviseren op dat specifieke vakgebied. Je krijgt vervolgens de mogelijkheid een bijzonder PE-examen te doen. Dat examen zal echter zwaarder zijn dat het reguliere PE-examen. Alle examens mogen meerdere malen worden afgelegd. Naast het bezitten van diploma s dien je te allen tijde permanent actueel vakbekwaam te zijn. Voor meer informatie hierover, zie de pagina Permanent actueel vakbekwaam. 6

9 Modulaire structuur Wft nieuwe stijl Enkele modulaire aanpassingen op een rij: De nieuwe modules Wft Inkomen en Wft Zorgverzekering komen voort uit de voormalige Wft-module Schadeverzekering. Wft Schadeverzekering bestond uit twee deelmodules: Schade Particulieren en Schade Bedrijven. Om gelijkstelling te krijgen voor Wft Inkomen en/of Wft Zorgverzekering, dien je beide deelmodules te bezitten of één van de nieuwe gelijkgestelde diploma s, behaald na 1 januari 2006, voor Wft Inkomen of Wft Zorgverzekering. De module Wft Levensverzekeringen is opgegaan in Wft Vermogen. De module Wft Hypothecair Krediet Algemeen is opgegaan in Wft Hypothecair Krediet. Het vorige vakbekwaamheidsstelsel voor financiële dienstverleners kende negen deelmodules en ook nog vier zogeheten sub-deelmodules. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te versimpelen, bestaan in het nieuwe stelsel geen deelmodules. Dit kan betekenen dat de waarde van eerder behaalde deel- en subdiploma s is komen te vervallen. Bekijk de tabel bij Wftkwalificaties tijdens overgangsperiode welke kwalificaties je oude Wft-diploma s of daaraan gelijkgestelde diploma s jou geven. 7

10 Stappenplan per beroepskwalificatie Als je wilt (blijven) adviseren in de vakgebieden waar je op 31 december 2013 een geldige Wft-diploma bezat, dien je vóór 1 april 2016 succesvol een PEplus-examen af te leggen. Dit aanvullende examen is gericht op de verschillen tussen het nieuwe en het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk. Het examen zal met name gericht zijn op PE-actualiteiten plus gedragsvaardigheden en competenties. Deze PEplus-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waarbij geldt dat de topmodule de onderliggende Wft-modules binnen een beroepskwalificatie afdekt. Voorbeeld: Stel dat je het PEplus-examen van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering Zakelijk behaalt, dan voldoe je ook meteen aan Adviseur Schadeverzekering Particulier en Adviseur Basis. Een gunstige uitzondering op de regel is dat het PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet ook Adviseur Consumptief krediet afdekt, indien je voor 1 januari 2014 in het bezit was van een Wft-diploma voor Consumptief Krediet (of daaraan gelijkgesteld diploma). Het is uiteraard ook mogelijk dat je op dit moment voor bepaalde adviesgebieden geen geldig Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) bezit. Indien je wilt (blijven) adviseren op deze gebieden, dien je vóór 1 april 2016 een geldig Wft-diploma te behalen door middel van een Wft-examen. In de tabel op de volgende pagina kun je per Wft-beroepskwalificatie zien welke examens jij met goed gevolg dient af te leggen om aan een beroepskwalificatie te voldoen. De te ondernemen stappen zijn gebaseerd op de door jou aangeleverde diploma s, waarbij we alle examenmogelijkheden illustreren. Alleen bij een volledige beroepskwalificatie ontvang je een Wft Adviseur diploma en adviesbevoegdheid zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de afbeelding hieronder kun je zien voor welke beroepskwalificaties jij kwalificeert (oftewel: voor welke beroepskwalificaties jij in het bezit bent van een nieuwe Wft Adviseur Diploma). Daarnaast biedt de afbeelding jou in één oogopslag inzicht in welke modulecertificaten jij eventueel behaald hebt en welke je nog dient te behalen (bijvoorbeeld om een volledige beroepskwalificatie te behalen). 8

11 Tabel 4 Beroepskwalificatie Kom je op dit moment in aanmerking voor deze beroepskwalificatie? Alle mogelijke stappen om te kunnen opteren voor de beroepskwalificatie Adviseur Basis Ja Je voldoet reeds. Je hoeft geen examen te behalen Adviseur Zorgverzekering Nee PEplus-examen Zorgverzekering Adviseur Consumptief krediet Nee Wft-examen Consumptief Krediet Adviseur Schadeverzekering particulier Nee PEplus-examen Schadeverzekering Particulieren of PEplus-examen Schadeverzekering Zakelijk Adviseur Vermogen Nee PEplus-examen Vermogen of PEplusexamen Hypothecair Krediet of PEplusexamen Pensioen Adviseur Inkomen Nee PEplus-examen Inkomen Adviseur Schadeverzekering zakelijk Nee PEplus-examen Schadeverzekering Zakelijk Adviseur Hypothecair krediet Nee PEplus-examen Vermogen of PEplusexamen Hypothecair Krediet of PEplusexamen Pensioen Adviseur Pensioen Nee PEplus-examen Vermogen of PEplusexamen Hypothecair Krediet of PEplusexamen Pensioen Wft-examen Pensioen 9

12 Persoonlijke to-do list Hoffelijk Financieel heeft je ontzorgd door, naast alle mogelijkheden te schetsen op de vorige pagina, ook alvast de meeste efficiënte route voor jou uit te stippelen. Deze examenroute, die gebaseerd is op het voldoen aan je functievereisten, hebben we hieronder als een persoonlijke to-do list gepresenteerd. Wanneer je de onderstaande examens aflegt, volg jij de snelste route naar Wft-certificering. Naast dat we alleen hebben gekeken naar je functievereisten, worden in het kader van je arbeidsmobiliteit eventuele extra te behalen diploma s eveneens vermeld. Benodigde stappen voor functie! Kort samengevat: kijkend naar je functie, dien je vóór 1 april 2016 de volgende examens af te leggen: PEplus-examen Adviseur Vermogen PEplus-examen Adviseur Inkomen Wft-examen Consumptief krediet Extra Wft Adviseur diploma s behalen/behouden! Daarnaast kun je ervoor kiezen om de resterende Wft- en/of PEplus-examens te behalen, mocht je op deze gebieden willen (blijven/gaan) adviseren: PEplus-examen Adviseur Zorgverzekering LET OP: Het behalen van een Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering is optioneel als je in het bezit bent van een nieuw diploma Wft Adviseur Schadeverzekering particulier of Wft Adviseur Schadeverzekering zakelijk. De Wft-modules Schadeverzekering particulier en Schadeverzekering zakelijk bevatten namelijk beiden ook de toetstermen van de Wft-module Zorgverzekering. Mocht je in de toekomst besluiten om je Wft Adviseur Schadeverzekering diploma s te laten verlopen, maar wel op het gebied van Zorgverzekering wilt (blijven) adviseren, dan dien je opnieuw examen af te leggen voor Zorgverzekering. Denk er dus goed over na of je een apart diploma wilt behalen voor de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Als je er voor kiest je diploma om te wisselen moet je het diploma ook onderhouden met een PE-examen iedere 36 maanden. PEplus-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk** TOELICHTING: Door dit PEplus-examen ontvang je ook diploma s voor de beroepskwalificaties Adviseur Basis en Schadeverzekering particulier indien je vóór 1 januari 2014 in het bezit was van deze (gelijkgestelde) Wft-diploma s. Wft-examen Pensioen*** **LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering particulier. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. ***LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Vermogen. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. 10

13 Inschrijven voor PEplus-examens en Wft-examens Alle examens worden op locatie, digitaal afgenomen. Denk je recht te hebben op extra tijd, dan kan je na overhandiging van een medische verklaring een verlengd examen aanvragen. Neem, indien je hiervoor in aanmerking komt, telefonisch contact met ons op via Je kan je voor de volgende adviezen inschrijven: PEplus-examen Adviseur Vermogen Het examen bestaat uit 9 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 10 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 22 van de 31 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Inkomen Het examen bestaat uit 10 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 11 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 34 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis. Schrijf je hier in Wft-examen Consumptief krediet Het examen bestaat uit 15 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 15 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 90 minuten. Je dient minimaal 35 van de 49 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Zorgverzekering Het examen bestaat uit 17 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 5 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 21 van de 29 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk Het examen bestaat uit 6 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 13 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 34 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis en Schade Particulier. Schrijf je hier in Wft-examen Pensioen Het examen bestaat uit 22 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 25 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 135 minuten. Je dient minimaal 54 van de 76 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in 11

14 Examentips & trucs Hoe gaat het eigenlijk in z n werk met de nieuwe examens? Hierbij alvast wat tips en trucs! 1. Nieuwe manier van exameren vraagt nieuwe aanpak van leren De ervaring leert dat de nieuwe vragen om je competenties en vaardigheden te toetsen zwaar vallen. Dit komt met name door de nieuwe vraagvormen die opgenomen zijn in de examens. Je krijgt bijvoorbeeld rangschik- en sleepvragen waarbij je bepaalde informatie in de juiste volgorde moet zetten. Ook zullen er invulvragen zijn waarbij je een jaartal dient in te vullen of een berekening dient te maken. Video- en geluidsfragmenten komen voor in het examen waarbij je vragen krijgt over situatiebeschrijvingen. En daarnaast krijg je multiple select vragen, waarop meerdere antwoorden goed zijn. Deze nieuwe manier van examineren vraagt dan ook om een nieuwe aanpak van leren. Bovendien kan het zijn dat de normen die gesteld worden door de Wet op financiële toezicht (Wft) anders zijn dan de normen die je gewend bent te hanteren op de werkvloer. Tijdens het beantwoorden van de examenvragen zijn de normen van de Wft leidend. Ook hierbij is het belangrijk om feeling te krijgen met wat de gewenste antwoorden zijn. Hoffelijk Financieel helpt je graag om je zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe manier van examineren. Daarom hebben we representatieve oefenexamens ontwikkeld. Daarnaast kan je het lesmateriaal voor de examens bij ons bestellen. Bekijk hier de mogelijkheden. 2. Oefening baart kunst, zo ook het gebruik van hulpmiddelen Bij veel examens is het toegestaan om bepaalde hulpmiddelen te gebruiken. Maak hier, tijdens het examen en in de voorbereiding ervan, dan ook optimaal gebruik van. Bij afname van een Wft-examen mag je gebruik maken van de volgende materialen: Schrijfmateriaal; Een niet-programmeerbare rekenmachine; Een (eenvoudige) wettenbundel. Daarnaast mag je bij het Wft-examen Vermogen, Hypothecair Krediet, Inkomen en Pensioen tevens gebruik maken van: Een fiscaal memo. Indien je via Hoffelijk Financieel examen doet, worden de toegestane materialen voor je verstrekt om je te ontzorgen. Je hoeft dus zelf alleen maar je identiteitsbewijs mee te nemen. 3. Recht op inzage Ben je niet geslaagd en heb je wel een 4 of hoger gehaald? Dan kan je binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag vragen om een inzage bij DUO via het adres: De beste manier om je voor te bereiden op je herkansing is door te leren van je fouten. Het geeft je wellicht ook inzicht in de normering van het CDFD, zodat je meer feeling krijgt met hoe je de vragen kan benaderen. 12

15 Permanente Educatie Tot nu toe bestond Permanente Educatie voor de Wft uit het volgen van een PE-training of het afleggen van een PE-examen in een tijdsvak van 18 maanden. Deze perioden liepen voor iedereen gelijk. Vanaf 1 januari 2014 is dit veranderd. De PE-periode is verlengd van 18 naar 36 maanden. Daarnaast gaat deze periode van 36 maanden in op het moment dat je een Wft-diploma of een PEplus-examen behaalt. Dit betekent dat de PE-perioden voor jou per Wft-module op verschillende momenten in zullen gaan. Voorbeeld: Stel dat je op 9 september 2014 het PEplus-examen voor de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet hebt behaalt, dan dien je vóór 9 september 2017 succesvol een nieuw PE-examen voor de Wft-modules Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet af te leggen. Stel, het PE-examen voor de module Wft Hypothecair Krediet wordt op 7 juli 2016 behaald, dan geldt voor deze module vanaf die datum weer een nieuwe periode van 36 maanden (vóór 7 juli 2019) en dat gaat steeds zo verder. PE-termijnen Hieronder hebben wij voor je bijgehouden vóór welke datum jij uiterlijk met goed gevolg een PE-examen moet hebben behaald. LET OP: Er bestaat alleen een PE-verplichting voor Wft Adviseur diploma s. Heb jij alleen een PEplus-certificaat of een Wftmodulecertificaat geüpload, dan zie je hieronder geen PE-termijnen voor deze Wft-module. Ben je wel in het bezit van een Wft Adviseur diploma? Voeg deze toe aan je Wft-portfolio op pagina 25. Tabel 5 Wft-modules nieuwe stijl Start PE-termijn Afloop PE-termijn Wft Basis 1 april april

16 Permanent actueel vakbekwaam Naast het feit dat je je initiële vakbekwaamheid middels certificering moet kunnen aantonen, dien je vanaf 1 januari 2014 ook continu aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit betekent dat je doorlopend op de hoogte dient te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen de financiële branche én dat je dit te allen tijde aan moet kunnen tonen aan de toezichthouder (de AFM). Hoffelijk Financieel helpt je hierbij. Wij zijn ontstaan vanuit passie voor het vak en met de visie dat de consument altijd en alleen het beste advies verdient. Wij willen andere adviseurs helpen hun vak goed uit te oefenen, zodat zij hun klanten nog beter van advies kunnen voorzien. Daarom hebben wij als groep professionals de handen ineengeslagen om andere financieel dienstverleners te ondersteunen in hun ontwikkeling. Iedere dag weer. Hoffelijk Financieel heeft daarom Permanente Educatie 2.0 (PE 2.0) geïntroduceerd. PE 2.0 is een innovatieve manier om continu op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen die onze adviespraktijk raken. Niet omdat het moet of omdat we het moeten kunnen aantonen, maar om onze klanten van het beste advies te kunnen voorzien. We hebben gemerkt dat veel adviseurs onze passie voor de klant en kwaliteit waarderen en zich hierin herkennen. En dat zij samen met ons hun dienstverlening op topniveau willen houden en waar nodig willen verbeteren. We merken ook dat adviseurs ons zien als een nieuw soort opleider. Een opleider waar met enthousiasme en passie wordt gewerkt aan het verbeteren van de sector, zodat de klant krijgt wat hij verdient: het beste advies en financiële rust. Adviseurs herkennen zich hierin, zij willen hier bij horen en hier echt deel van uitmaken. Er heeft zich een hechte club gevormd, met vakgenoten die samen de schouders eronder willen zetten en de toekomst beter in willen gaan. Elke adviseur die bezig wil zijn met zijn professionele ontwikkeling, is welkom bij onze club: een club van vakgenoten die zichzelf én de financiële dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen. Als clublid krijg je toegang tot alle nieuwsberichten. Een deskundige vakredactie zorgt ervoor dat je iedere dag het nieuws krijgt dat voor jou relevant is. Netjes gesorteerd in wat voor jou noodzakelijk is om te weten en wat gewenst is. Zelf bepaal je of je alleen de samenvatting leest of dat je doorklikt naar onze extra achtergrondinformatie. De redactie besteedt ruim aandacht aan de praktische tips, waardoor je het nieuws direct met een integrale benadering in je volgende adviesgesprek kunt betrekken. Elk nieuwsbericht is voorzien van een toepassingsvraag, zodat je meteen kunt toetsen of je het bericht voldoende hebt begrepen en kunt toepassen in de praktijk. Maar er is meer! Afhankelijk van het type adviseur dat jij bent of dat jij wil worden (wij hebben drie verschillende adviseurs en bijbehorende lidmaatschappen gedefinieerd), krijg je: 14

17 Wil je meer weten over wat de club voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op of kijk eens op onze website Mocht je nog vragen hebben over deze rapportage, dan horen we dat uiteraard graag via of bel Ook voor workshops, zelfstudiepakketten en/of examens kun je bij ons terecht via of bel We kunnen je volledig ondersteunen in je weg naar permanent actueel en permanent vakbekwaam zijn. We wensen je veel succes met je professionele ontwikkeling! Met vriendelijke groet, Hoffelijk Financieel 15

18

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011

CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 CONSULTATIEDOCUMENT MODULAIRE STRUCTUUR WFT-VAKBEKWAAMHEID OKTOBER 2011 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Oktober 2011, Den Haag Samenvatting Het ministerie van Financiën heeft in mei 2011

Nadere informatie

Geachte leden van de Commissie Financiën,

Geachte leden van de Commissie Financiën, Aan : Vaste commissie voor Financiën Per mail : cie.fin@tweedekamer.nl Datum : 12 november 2015 Betreft : Reactie brief minister 5 november 2014 Stand van zaken centrale Wft-examinering Contactpersoon

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer EVALUATIE WFT- PERMANENTE EDUCATIE PE-CYCLUS 2010-2011 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer December 2011 Evaluatie Wft-PE 2010-2011

Nadere informatie

BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR

BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR BIJLAGE 1 TERUGKOPPELING CONSULTATIE CONCEPT ADVIES HERZIENING WFT- VAKBEKWAAMHEIDSSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 101 Inhoudsopgave Inleiding.

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012

OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 OPLEIDINGEN REAAL COLLEGE NAJAAR 2012 Het belang van een goede opleiding wordt steeds meer ingezien door mensen, die zich professioneel bezighouden met verzekeringen, pensioenen en hypotheken. In het kader

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties

Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van de consultatiereacties Directie Financiële Markten Datum: 13 september 2012 Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Aanpassingen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten 7 3.1

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector.

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector. Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten T.a.v. mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE Den Haag s-hertogenbosch, 11 mei 2012 Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële

Nadere informatie

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT!

MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING. Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! MAKELAARDIJ & VASTGOED FINANCIELE DIENSTVERLENING INTERACTIEVE EXAMENTRAINING Studiegids 2008 2009 OPLEIDINGEN EN TRAININGEN MET PIT! Hartelijk welkom bij Morel U wilt succesvol worden en blijven in de

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 Ministerie van Financiën ter attentie van mr. drs. J.C. de Jager Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Baarn, 8 mei 2012 Betreft: Reactie FFP op consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie