Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld"

Transcriptie

1 Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014

2

3 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief krediet - Adviseur Vermogen - Adviseur Inkomen - Adviseur Hypothecair krediet Naam direct leidinggevende: Permanente Educatie 2.0 In dit rapport staat weergegeven over welke relevante diploma s je op dit moment beschikt (al dan niet op basis van gelijkstelling) en voor welke beroepskwalificaties je op basis daarvan in aanmerking kunt komen. Ook wordt advies gegeven over de te ondernemen stappen om je diploma s in te kunnen wisselen voor nieuwe Wft-diploma s. Dit kan door middel van het succesvol afleggen van het PEplus-examen. Daarnaast gaat de Wft-portfolio verder dan alleen de wettelijke eisen. Tot slot wordt informatie gegeven over het proces van Permanente Educatie (PE) ná 1 januari 2014 en aantoonbaar continu vakbekwaam. Deze rapportage is opgesteld aan de hand van de ingevoerde informatie en beoordeeld op basis van de richtlijnen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, zoals ze golden per 1 januari

4 Aangeleverde diploma s / certificaten Bij het invullen van je Wft-portfolio heb je aangegeven welke diploma s en certificaten jij bezit. Deze staan hieronder overzichtelijk weergegeven. Tabel 1 Naam diploma Behaald bij Datum Woningfinanciering 1 NIBE / NIBE-SVV 4 maart 2002 Assurantie B SEA/SEFD 5 april 2003 SEH diploma SEH 1 januari 2007 Wft Basis NIBE / NIBE-SVV 6 augustus 2008 HBO/WO Small Business en Retail Management Christelijke Hogeschool Nederland Behaald in 2009 Wft PE-certificaat Behaald bij Wft PE-periode Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Dukers & Baelemans Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen NIBE / NIBE-SVV Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Dukers & Baelemans Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen NIBE / NIBE-SVV Wft PE-certificaat Schadeverzekeringen Impact Opleiding & Training Wft PE-certificaat Basis Wft PE-certificaat Consumptief Krediet Wft PE-certificaat Hypothecair Krediet (= inclusief beleggen) Wft PE-certificaat Levensverzekeringen (= inclusief beleggen) Impact Opleiding & Training

5 Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is ingegaan op 1 januari 2014 en bevat een modulaire structuur gebaseerd op beroepskwalificaties. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is meer gericht op de klant en de adviseur, dan op het product. Er is voor gekozen om verschillende beroepskwalificaties te introduceren, welke afhankelijk zijn van het vak dat de adviseur (dagelijks) uitoefent. De vakbekwaamheid van de adviseur staat centraal. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de uitbreiding van de nieuwe eisen op het gebied van competenties, vaardigheden en professioneel gedrag. Het nieuwe stelsel kent drie verschillende examens: Een initieel Wft-examen: Iedere beroepskwalificatie, met uitzondering van de Adviseur Basis en Zorgverzekering, bestaat uit meerdere verplichte modules. Er worden geen diploma s meer afgegeven per module, maar je ontvangt pas een Wft-diploma wanneer je alle modules van de desbetreffende beroepskwalificatie in je bezit hebt. Bijvoorbeeld: zodra je Wft Basis en Wft Vermogen hebt behaald, krijg je automatisch het Wft Adviseur Vermogen diploma. Het diploma wordt afgegeven door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het PEplus-examen: Voor alle diplomahouders die op 31 december 2013 in het bezit waren van een geldig Wft-diploma of daaraan gelijkgesteld diploma, geldt dat je een aanvullend examen dienen te doen om te voldoen aan de meer omvattende vakbekwaamheidseisen die vanaf 1 januari 2014 gelden. De deadline voor het succesvol afleggen van het PEplus-examen ligt op 1 januari Meer inhoudelijke informatie over het PEplus-examen en de samenhang met de omwisselactie lees je op de pagina Interventies & adviezen. Periodiek PE-examen: Je dient naast een Wft-diploma, periodiek aan te tonen dat je op de hoogte bent van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe moet je per Wft-module om de 36 maanden een PE-examen afleggen. Het PE-examen wordt digitaal afgenomen en de vragen beperken zich tot de actualiteiten die zich hebben voorgedaan in het laatste jaar voor de datum van het examen. Het examen mag meerdere malen worden afgelegd. Als dit niet binnen het tijdvak van 36 maanden lukt, dan mag je geen klanten meer adviseren op dat specifieke vakgebied. Je krijgt vervolgens de mogelijkheid een bijzonder PE-examen te doen. Dat examen zal echter zwaarder zijn dat het reguliere PE-examen. Daarnaast dien je te allen tijde permanent actueel te zijn. Voor meer informatie hierover, zie de pagina Permanente Educatie & Permanent Actueel. Enkele modulaire aanpassingen op een rij: De nieuwe modules Wft Inkomen en Wft Zorgverzekering komen voort uit de voormalige Wft-module Schadeverzekering. Wft Schadeverzekering bestond uit twee deelmodules: Schade Particulieren en Schade Bedrijven. Om gelijkstelling te krijgen voor Wft Inkomen en/of Wft Zorgverzekering, dien je beide deelmodules te bezitten of één van de nieuwe gelijkgestelde diploma s, behaald na 1 januari 2006, voor Wft Inkomen of Wft Zorgverzekering. De module Wft Levensverzekeringen is opgegaan in Wft Vermogen. De module Wft Hypothecair Krediet Algemeen is opgegaan in Wft Hypothecair Krediet. Het vorige vakbekwaamheidsstelsel voor financiële dienstverleners kende negen deelmodules en ook nog vier zogeheten sub-deelmodules. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te versimpelen, bestaan in het nieuwe stelsel geen deelmodules meer. In totaal zijn er negen Wft-modules. Om meer aansluiting te zoeken bij de markt, is de Wft-module Basis geen onderdeel van de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. In plaats daarvan is een aantal relevante eind- en toetstermen uit de module Basis toegevoegd aan de module Zorgverzekering 3

6 Modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid

7 Wft-diploma inventarisatie In onderstaande tabel kan je zien voor welke huidige Wft-modules de door jou aangeleverde diploma s en certificaten jou kwalificeren. Tabel 2 Wft-module Dit is gebaseerd op de PE-periode PE-periode PE-periode Geldige volgende diploma s en/of kwalificatie certificaten Wft Basis Wft Basis (6 augustus 2008) ja ja ja ja** Wft Consumptief Krediet - ja ja ja nee Wft Hypothecair Krediet Algemeen* Wft Levensverzekeringen Algemeen* SEH diploma (1 januari 2007) ja ja ja ja** Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja** Wft Beleggen SEH diploma (1 januari 2007) ja ja ja ja** Wft Schadeverzekeringen Particulieren Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja** Wft Schadeverzekeringen Bedrijven Assurantie B (5 april 2003) ja ja ja ja** Wft Pensioenverzekeringen - nvt 1 nvt 1 nvt 1 nee Wft Volmacht Algemeen - nee nee nvt 2 nee Wft Volmacht Overig - nee nee nee nee Wft Volmacht Levensverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee Wft Volmacht Schadeverzekeringen - nee nvt 3 nvt 3 nee 1. Aangezien de Wft-module Pensioen in 2012 aan het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk is toegevoegd, is er geen Wft PE voor Wft-Pensioen benodigd. 2. Het CDFD heeft geen nieuwe toetstermen geformuleerd voor de Wft-module Volmacht Algemeen in de PE-periode Dit PE-certificaat is dan ook niet benodigd. 3. Het CDFD heeft besloten dat Wft PE Levensverzekeringen voldoet aan Volmacht Levensverzekeringen en dat Wft PE Schadeverzekeringen voldoet aan Volmacht Schadeverzekeringen gedurende deze PE-periodes. * exclusief beleggen ** Er zijn meerdere aangeleverde diploma s die jou voor deze Wft-module kwalificeren. Echter, ten behoeve van de omwisselactie is het slechts noodzakelijk de diploma s genoemd in deze tabel aan te leveren. Bovenstaande is geconcludeerd op basis van de door jou aangeleverde diploma s en certificaten. Het is mogelijk dat je niet gecertificeerd blijkt te zijn voor een bepaalde Wft-module, terwijl je wel een diploma op dit gebied hebt aangeleverd. Het aangeleverde diploma voldoet dan helaas niet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Wft. 5

8 Wft-modules en beroepskwalificaties in 2014 Zie hieronder voor welke nieuwe Wft-modules en beroepskwalificaties jij kwalificeert gebaseerd op de Wft-diploma en PE inventarisatie. Tabel 3 Nieuwe Wft-modules Op dit moment kom je in aanmerking voor deze Wft-module Dit is gebaseerd op de volgende diploma s en/of certificaten Wft Basis Ja Wft Basis (6 augustus 2008) Wft Zorgverzekering Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Consumptief krediet Nee Wft Schadeverzekering particulier Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Vermogen Ja Assurantie B (5 april 2003), SEH diploma (1 januari 2007) Wft Inkomensverzekering Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Schadeverzekering zakelijk Ja Assurantie B (5 april 2003) Wft Hypothecair krediet Ja SEH diploma (1 januari 2007) Wft Pensioen Nee Tabel 4 Beroepskwalificatie 2014 Adviseur Basis Adviseur Zorgverzekering Adviseur Consumptief krediet Adviseur Schadeverzekering particulier Adviseur Vermogen Adviseur Inkomen Adviseur Schadeverzekering zakelijk Adviseur Hypothecair krediet Adviseur Pensioen Op dit moment kom je in aanmerking voor deze beroepskwalificatie Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee De positie van de Gevolmachtigd Agent in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk is momenteel in heroverweging. Het ministerie van Financiën heeft de vakbekwaamheidseisen voorlopig opgeschort. Hierdoor zijn momenteel geen opleidingsadviezen mogelijk. 6

9 Persoonlijk stappenplan Als je wilt (blijven) adviseren in de vakgebieden waar je op 31 december 2013 een geldige Wft-diploma bezat, dien je vóór 1 januari 2016 succesvol een PEplus-examen af te leggen. Dit aanvullende examen is gericht op de verschillen tussen het nieuwe en het voormalige vakbekwaamheidsbouwwerk. Het examen zal met name gericht zijn op PE-actualiteiten plus gedragsvaardigheden en competenties. Deze PEplus-examens worden per beroepskwalificatie afgenomen, waarbij geldt dat de topmodule de onderliggende Wft-modules binnen een beroepskwalificatie afdekt. Voorbeeld: Stel dat je het PEplus-examen van de beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering Zakelijk behaalt, dan voldoe je ook meteen aan Adviseur Schadeverzekering Particulier en Adviseur Basis. Een gunstige uitzondering op de regel is dat het PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet ook Adviseur Consumptief krediet afdekt, indien je voor 1 januari 2014 in het bezit was van een Wft-diploma voor Consumptief Krediet (of daaraan gelijkgesteld diploma). Het is uiteraard ook mogelijk dat je op dit moment voor bepaalde adviesgebieden geen geldig Wft-diploma (of een daaraan gelijkgesteld diploma) bezit. Indien je wilt (blijven) adviseren op deze gebieden, dien je vóór 1 januari 2016 een geldig Wft-diploma te behalen door middel van een Wft-examen. In onderstaande tabel kun je zien per Wft-beroepskwalificaties welke situatie bij jou van toepassing is. Het geeft je inzicht in of je een PEplus-examen moet doen, of dat je via (een) Wft-examen(s) een Wft Adviseur diploma kan behalen om te kwalificeren. De te ondernemen stappen zijn gebaseerd op de door jou aangeleverde diploma s, waarbij we alle mogelijke opties in tabel 5 weergeven. Vervolgens wordt, kijkend naar je functie, de snelste en makkelijkste route naar nieuwe Wft Adviseur diploma s opgesomd. Het kan zo zijn dat je meer gelijkstellingen bezit dan benodigd is voor je functie. Om deze reden wordt er als laatst aangegeven wat je nog extra kan doen om, buiten je functievereisten om, diploma s te behalen of geldig te houden. Er zijn dus meerdere wegen naar je persoonlijke kwalificaties. Lees alle mogelijke stappen goed door, zodat jij de beste route kan kiezen. Tabel 5 Beroepskwalificatie 2014 Kom je op dit moment in aanmerking voor deze beroepskwalificatie? Alle mogelijke stappen om te kunnen opteren voor de beroepskwalificatie Adviseur Basis Ja PEplus-examen Basis of een PEplusexamen waarvan Wft-Basis een onderliggende module is Adviseur Zorgverzekering Ja PEplus-examen Zorgverzekering * Adviseur Consumptief krediet Nee PEplus-examen Basis of een PEplusexamen waarvan Wft-Basis een onderliggende module is Wft-examen Consumptief Krediet Adviseur Schadeverzekering particulier Ja PEplus examen Schadeverzekering Particulieren of PEplus-examen Schadeverzekering Zakelijk Adviseur Vermogen Ja PEplus-examen Vermogen of PEplusexamen Hypothecair Krediet of PEplusexamen Pensioen Adviseur Inkomen Ja PEplus-examen Inkomen ** Adviseur Schadeverzekering zakelijk Ja PEplus-examen Schadeverzekering Zakelijk 7

10 Beroepskwalificatie 2014 Kom je op dit moment in aanmerking voor deze beroepskwalificatie? Alle mogelijke stappen om te kunnen opteren voor de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet Ja PEplus-examen Hypothecair Krediet Adviseur Pensioen Nee Wft-examen Pensioen PEplus-examen Vermogen of PEplusexamen Hypothecair Krediet of PEplusexamen Pensioen * Dit PEplus-examen is veelomvattender dan de overige PEplus-examens. De Wft-module Zorgverzekering is namelijk een geheel nieuw Wft-module. Een deel van de toetstermen is afkomstig uit de voormalige Wft-module Schade. ** Dit PEplus-examen is, net zoals de PEplus-examens Zorgverzekering, veelomvattender dan de overige PEplus-examens. De module Wft Inkomen is nieuw. Een deel van de toetstermen is afkomstig uit de voormalige Wft-module Schade : het onderdeel Inkomen en arbeidsongeschiktheid. Bovendien zijn er op cognitief gebied extra toetstermen bijgekomen. 8

11 Benodigde stappen voor functie! Kort samengevat: kijkend naar je functie, dien je vóór 1 januari 2016 de volgende examens af te leggen: PEplus-examen Adviseur Inkomen PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet Wft-examen Consumptief krediet Extra Wft-diploma s behalen/behouden! Daarnaast kun je ervoor kiezen om de resterende Wft- en/of PEplus-examens te behalen, mocht je op deze gebieden willen (blijven/gaan) adviseren: PEplus-examen Adviseur Zorgverzekering LET OP: Het behalen van een Wft-diploma Adviseur Zorgverzekering is optioneel als je in het bezit bent van een nieuw diploma Wft Adviseur Schadeverzekering particulier of Wft Adviseur Schadeverzekering zakelijk. De Wft-modules Schadeverzekering particulier en Schadeverzekering zakelijk bevatten namelijk beiden ook de toetstermen van de Wft-module Zorgverzekering. Mocht je in de toekomst besluiten om je Wft Adviseur Schadeverzekering diploma s te laten verlopen, maar wel op het gebied van Zorgverzekering wilt (blijven) adviseren, dan dien je opnieuw examen af te leggen voor Zorgverzekering. Denk er dus goed over na of een apart diploma wilt behalen voor de beroepskwalificatie Adviseur Zorgverzekering. Als je er voor kiest je diploma om te wisselen moet je het diploma ook onderhouden met een PE-examen iedere 36 maanden. PEplus-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk** TOELICHTING: Door dit PEplus-examen ontvang je ook diploma s voor de beroepskwalificaties Adviseur Basis en Schadeverzekering particulier indien je vóór 1 januari 2014 in het bezit was van deze (gelijkgestelde) Wft-diploma s. Wft-examen Pensioen*** **LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering particulier. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. ***LET OP: Om een geldig Wft Adviseur diploma voor deze beroepskwalificatie te ontvangen, dien je te allen tijde tevens te voldoen aan de eisen van zowel het Wftdiploma Adviseur Basis als het Wft-diploma Adviseur Vermogen. Indien je hier nog niet aan voldoet, dien je deze diploma s dus tevens te behalen. 9

12 Inschrijven voor PEplus-examens en Wft-examens Alle examens worden op locatie, digitaal afgenomen. Hoffelijk Financieel biedt de volgende toetslocaties aan: Alkmaar Amsterdam Breda Den Haag Eindhoven Emmen Enschede Groningen Heerlen Leeuwarden Lelystad Nijmegen Rotterdam Tilburg Utrecht Vlissingen Zwolle Je kan je voor de volgende adviezen inschrijven: PEplus-examen Adviseur Inkomen Het examen bestaat uit 10 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 11 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 34 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Hypothecair krediet Het examen bestaat uit 7 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 12 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 33 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis, Vermogen en eventueel Consumptief Krediet indien je op 31 december 2013 in het bezit was van een geldig Wft-diploma (of daaraan gelijkgesteld diploma). Schrijf je hier in Wft-examen Consumptief krediet Het examen bestaat uit 15 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 15 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 90 minuten. Je dient minimaal 35 van de 49 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Zorgverzekering Het examen bestaat uit 17 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 5 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 21 van de 29 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in PEplus-examen Adviseur Schadeverzekering zakelijk Het examen bestaat uit 6 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 13 vragen vaardigheden en competenties en 1 vraag professioneel gedrag. De duur van het examen is 60 minuten. Je dient minimaal 24 van de 34 punten te behalen om te slagen. Je voldoet hiermee tevens aan PEplus-examen Basis en Schade Particulier. Schrijf je hier in 10

13 Wft-examen Pensioen Het examen bestaat uit 22 vragen met betrekking tot kennis en begrip, 25 vragen vaardigheden en competenties en 2 vragen professioneel gedrag. De duur van het examen is 135 minuten. Je dient minimaal 54 van de 76 punten te behalen om te slagen. Schrijf je hier in Bij afname van een Wft-examen mag je van de volgende materialen gebruik maken: Schrijfmateriaal; Een niet-programmeerbare rekenmachine; Een (eenvoudige) wettenbundel, zonder annotaties of aantekeningen; Een fiscaal memo, zonder annotaties of aantekeningen. Deze mag alleen gebruikt worden bij een Wft-examen Adviseur Vermogen, Adviseur Hypothecair krediet, Adviseur Inkomen of Adviseur Pensioen. Indien je via Hoffelijk Financieel examen doet, worden de materialen door ons verstrekt om jou te ontzorgen. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen. 11

14 Permanente Educatie & Permanent Actueel Tot nu toe bestond Permanente Educatie voor de Wft uit het volgen van een PE-training of het afleggen van een PE-examen in een tijdsvak van 18 maanden. Deze perioden liepen voor iedereen gelijk. Vanaf 1 januari 2014 is dit veranderd. De PE-periode is verlengd van 18 naar 36 maanden. Daarnaast gaat deze periode van 36 maanden in op het moment dat je een Wft-diploma of een PEplus-examen behaalt. Dit betekent dat de PE-perioden voor jou per Wft-module op verschillende momenten in zullen gaan. Voorbeeld: Stel dat je straks op 9 september 2014 het PEplus-examen voor de beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet behaalt, dan dien je vóór 9 september 2017 succesvol een nieuw PE-examen voor de Wft-modules Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet af te leggen. Stel, het PE-examen voor de module Wft Hypothecair Krediet wordt op 7 juli 2016 behaald, dan geldt voor deze module vanaf die datum weer een nieuwe periode van 36 maanden (vóór 7 juli 2019) en dat gaat steeds zo verder. Daarnaast dien je vanaf 1 januari 2014 continu aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit betekent dat je continu op de hoogte dient te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen de financiële branche én dat je dit te allen tijde aan moet kunnen tonen aan de toezichthouder (de AFM). Hoffelijk Financieel helpt je hierbij. Wij zijn ontstaan vanuit passie voor het vak en met de visie dat de consument altijd en alleen het beste advies verdient. Wij willen andere adviseurs helpen hun vak goed uit te oefenen, zodat zij hun klanten nog beter van advies kunnen voorzien. Daarom hebben wij als groep professionals de handen ineengeslagen om andere financieel dienstverleners te ondersteunen in hun ontwikkeling. Iedere dag weer. Hoffelijk Financieel heeft daarom Permanente Educatie 2.0 (PE 2.0) geïntroduceerd. PE 2.0 is een innovatieve manier om continu op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen die onze adviespraktijk raken. Niet omdat het moet of omdat we het moeten kunnen aantonen, maar om onze klanten van het beste advies te kunnen voorzien. We hebben gemerkt dat veel adviseurs onze passie voor de klant en kwaliteit waarderen en zich hierin herkennen. En dat zij samen met ons hun dienstverlening op topniveau willen houden en waar nodig willen verbeteren. We merken ook dat adviseurs ons zien als een nieuw soort opleider. Een opleider waar met enthousiasme en passie wordt gewerkt aan het verbeteren van de sector, zodat de klant krijgt wat hij verdient: het beste advies en financiële rust. Adviseurs herkennen zich hierin, zij willen hier bij horen en hier echt deel van uitmaken. Er heeft zich een hechte club gevormd, met vakgenoten die samen de schouders eronder willen zetten en de toekomst beter in willen gaan. Elke adviseur die bezig wil zijn met zijn professionele ontwikkeling, is welkom bij onze club: een club van vakgenoten die zichzelf én de financiële dienstverlening naar een hoger niveau willen tillen. Als clublid krijg je toegang tot alle nieuwsberichten. Een deskundige vakredactie zorgt ervoor dat je iedere dag het nieuws krijgt dat voor jou relevant is. Netjes gesorteerd in wat voor jou noodzakelijk is om te weten en wat gewenst is. Zelf bepaal je of je alleen de samenvatting leest of dat je doorklikt naar onze extra achtergrondinformatie. De redactie besteedt ruim aandacht aan de praktische tips, waardoor je het nieuws direct met een integrale benadering in je volgende adviesgesprek kunt betrekken. Elk nieuwsbericht is voorzien van een toepassingsvraag, zodat je meteen kunt toetsen of je het bericht voldoende hebt begrepen en kunt toepassen in de praktijk. 12

15 Maar er is meer! Afhankelijk van het type adviseur dat jij bent of dat jij wil worden (wij hebben drie verschillende adviseurs en bijbehorende lidmaatschappen gedefinieerd), krijg je: Wil je meer weten over wat de club voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op of kijk eens op onze website Mocht je nog vragen hebben over deze rapportage, dan horen we dat uiteraard graag via of bel Ook voor workshops, zelfstudiepakketten en/of examens kun je bij ons terecht via of bel We kunnen je volledig ondersteunen in je weg naar permanent actueel en permanent vakbekwaam zijn. We wensen je veel succes met je professionele ontwikkeling! Met vriendelijke groet, Hoffelijk Financieel 13

16

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Anytime, anyplace, anywhere De klant als regisseur van het proces Freek Hermkens en Mariëlle van de Merbel, O&i Internet

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie