BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces"

Transcriptie

1 BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

2 Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning Visie Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving services Consult, build en operate Business Process Learning Matrix 8 3 Solutions Quick scan Overzicht van interventies 10

3 De kracht van Business Process Learning 1.1 Visie Na een business process redesign, de implementatie van een ERP-, workflow management- of CRM systeem, voldoen de resultaten van uw bedrijfsprocessen vaak niet helemaal aan de eisen of wensen. Zelfs niet na het uitgebreid opleiden van alle medewerkers. De oorzaken hiervoor zijn divers. Bijvoorbeeld: > Continue veranderingen in wet- en regelgeving. > Personeelsverloop, veelvuldige inzet van parttime medewerkers en oproepkrachten. > Gewijzigd aanbod van producten en diensten. > Wijzigingen in de supply chain. > Te weinig personeel met echte expertise. > Onvolkomenheden in processen. > Tekortkomingen in de systemen. > Onvoldoende terugkoppeling uit het proces bij het maken van fouten. De wet van de afnemende meeropbrengst maakt het verder optimaliseren van processen en systemen steeds minder interessant. Bovendien kan het een flinke tijd duren voordat dit soort optimalisaties resultaat hebben. Optimalisatie van de uitvoering van bedrijfsprocessen is vaak wel goed haalbaar. Atos Origin Learning Solutions hanteert voor optimalisatie van de uitvoering van bedrijfsprocessen een aanpak die bestaat uit drie activiteiten: 1. Pleeg interventies op de werkvloer om aanwezige kennis vast te leggen en algemeen inzetbaar te maken. 2. Identificeer specifieke taak en procedure gerichte leerbehoeften, en zorg voor specifieke korte interventies ter ondersteuning en training. 3. Identificeer de algemene bedrijf- en werkprocesgeoriënteerde leerbehoeften, en zorg voor interventies ter ondersteuning en training. Business Process Learning is schaalbaar en onafhankelijk van het bedrijfsproces. Het resultaat is: leren koppelen aan werkprocessen. Hierdoor heeft iedere medewerker de juiste ondersteuning en training op het juiste ogenblik, zonder overbodige informatie. Business Process Learning is een leerstrategie waarbij leren wordt geïntegreerd in uw werkprocessen. Ofwel leren door integreren. Business Proces Learning brengt lange formele leertrajecten terug naar korte leermomenten. Direct gekoppeld aan het werkproces en aangeboden op het moment dat het nodig is. Doel van Business Process Learning is het optimaliseren van de uitvoering van bedrijfsprocessen en niet het optimaliseren van bedrijfsprocessen zelf. Business Process Learning past hierbij een verzameling van (leer)interventies strategisch toe. 3

4 1.2 Onderbouwing visie Onze visie heeft handen en voeten gekregen door onderwijskundige principes in te zetten bij het optimaliseren van bedrijfskundige processen. Wij lichten deze principes en uitgangspunten in de volgende paragrafen verder toe Uitgangspunten Atos Origin Learning Solutions vindt het voor Business Process Learning van belang een bottom-up methode te hanteren. In plaats van een conventioneel opleidingsprogramma, dat bestaat uit opleidingen, trainingen en werkplekondersteuning, stellen wij een radicaal andere aanpak voor. In de meeste gevallen is de kennis die nodig is voor een optimale uitvoering van het bedrijfsproces wel aanwezig binnen een bedrijf. Echter, vaak is deze kennis opgeslagen in de hoofden van diverse mensen en dus niet goed beschikbaar. (Piet heeft het lijstje met telefoonnummers en Clarissa weet welke vragen je moet stellen.) Voor het optimaal uitvoeren van een processtap zijn meerdere mensen nodig die op het juiste moment beschikbaar moeten zijn. Als één persoon afwezig is, loopt het bedrijfsproces niet optimaal. Het doel: omzetten van kennis koppelen aan werkprocessen, taken en procedures. En daarmee de optimale uitvoering van processtappen onafhankelijk maken van individuen. Door de aanwezige kennis van mensen op de werkvloer vast te leggen en te koppelen aan relevante stappen in het proces, is de juiste kennis altijd daar waar nodig aanwezig. Uw eerste winst: vermindering van de belasting op mensen die het weten. Daarnaast flexibiliseert dit de inzetbaarheid van uw medewerkers. Immers de kennis die nodig is, is altijd beschikbaar. Zorg voor bedrijf- en afdelingsgeoriënteerde training en ondersteuning: Er is altijd kennis die generiek is voor iedere medewerker in een afdeling of binnen een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen voor het opnemen van de telefoon. Vaak is het voor dit soort kennis van belang dat iedere medewerker het weet en toepast. Deze kennis is vaak ook van toepassing op meerdere processtappen en werkprocessen. En dient daarom op een zo hoog mogelijk niveau aan een proces gekoppeld te zijn. Zo is deze kennis altijd bereikbaar vanuit alle onderliggende processen en stappen. Bij leren, denken de meeste mensen aan klassen vol mensen die iets leren omdat ze het op dat moment moeten leren. Niet omdat ze de kennis op dat moment nodig hebben, maar omdat het leren nou eenmaal op deze formele wijze georganiseerd is. Business Process Learning breekt radicaal met deze traditie. Niet alleen omdat we weten dat de overgrote meerderheid van het leren informeel en op de werkplek plaatsvindt, maar ook omdat we weten dat het leerrendement op deze wijze groter is. En de bijkomende kosten, zoals verletkosten, veel lager.

5 1.2.2 Principes voor het implementeren Atos Origin Learning Solutions implementeert Business Process Learning op de door u gewenste schaal. Onafhankelijk van processen en systemen. Atos Origin Learning Solutions kiest daartoe uit haar verzameling aanwezige interventies. Die interventies die in uw situatie relevant en wenselijk zijn. Wij hanteren de volgende principes tijdens het implementeren van Business Process Learning: > Richt interventies primair op taken en procedures die mensen uitvoeren in het bedrijfsproces. > Richt leerinspanningen op die taken en procedures waarvan de verwachte opbrengst het grootste is (bijvoorbeeld door een verbeterde uitvoering van de taken). > Gebruik het eenvoudigst mogelijke interventietype gezien de leerinhoud (geen klassikale les met alleen informatieoverdracht via presentaties). > Minimaliseer het aantal interventies dat zich op een vaste tijd en plaats afspeelt. > Maximaliseer in interventies het gebruik van aanwezige kennis en ervaring bij individuele medewerkers. > Minimaliseer algemene leerinhouden tot dat deel dat nodig is voor ieders taakuitvoering en flexibele inzet Criteria voor de selectie van interventies De schaalbaarheid van Business Process Learning zit in de focus die we hanteren bij het samen met u selecteren van interventies. Door interventies te richten op die onderdelen in uw bedrijfsproces waar ze het meeste effect hebben, bepaalt u zelf hoe ver u gaat met het optimaliseren van de uitvoering van bedrijfsprocessen. Bij het selecteren van taken en procedures waarvan de verwachte opbrengst na optimalisatie het grootst is, richten we ons op: > Nieuwe taken en procedures. > Taken en procedures die aan veel veranderingen onderhevig zijn. > Taken en procedures die complex zijn, of als complex worden ervaren. Drie soorten signalen kunnen een indicatie zijn dat een interventie behulpzaam is. > Als uit analyse van bedrijfsresultaten zoals, benchmarks, klanttevredenheidsmetingen en audits blijkt dat de prestaties te laag zijn. > Als uit metingen blijkt dat de klanttevredenheid onvoldoende is. > De inwerktijd voor nieuwe medewerkers te lang. > Medewerkers kunnen onvoldoende flexibel worden ingezet. > Te veel bijsturing nodig bij bepaalde werkprocessen en taken. > Steeds dezelfde fouten op bepaalde plaatsen in het proces. > Een beperkt aantal personen heeft de juiste expertise die nodig is voor het uitvoeren van bepaalde taken en werkprocessen. > Managers moeten een te groot deel van hun tijd besteden aan het voorbereiden van medewerkers op wijzigingen. > Medewerkers geven aan dat bepaalde taken of werk processen complex of onduidelijk zijn. > Medewerkers geven aan onvoldoende te zijn toegerust voor hun taken. > Er is veel verloop onder de medewerkers.

6 1.2.4 Leren koppelen aan werkprocessen Atos Origin Learning Solutions neemt de opbouw van de werkprocessen als uitgangspunt voor de organisatie van het leren. Door goed te kijken naar de gekozen leervorm bij verschillende processtappen, levert dit een uitgebalanceerde leerstrategie op. Door te focussen op de taken van de medewerker levert Business Process Learning een hoog leerrendement op. Aanpassingen van bedrijfsprocessen, nieuwe regels en richtlijnen, andere toeleveranciers en wisselingen in het personeelsbestand worden met Business Process Learning efficiënter opgevangen. Geen lange kostbare opleidingstrajecten meer welke kennis aanbieden die niet relevant is. Of die pas op veel later tijdstip en in een bepaalde context nodig is. Om leerinhouden op efficiënte wijze te koppelen aan bedrijfsprocessen delen wij bedrijfsprocessen als volgt in: macro processen, werkprocessen, procedures en taken. Ook koppelingen met externe processen zoals met andere afdelingen of zelfs andere organisaties worden hierin meegenomen. In het schema in paragraaf 4.2 zijn verschillende leerinterventies zichtbaar. Deze leerinterventies zijn telkens gekoppeld aan macro processen, werkprocessen, procedures of taken. Ook zijn koppelingen te zien met externe processen omdat het vaak van belang is kennis te delen met medewerkers van een andere afdeling of organisatie. Onderstaand een overzicht van de verschillende processen en welke leerinterventies hier goed bij aansluiten: 1. Macro processen zijn die processen die een medewerker op hoofdlijnen moet kennen en kunnen beheersen om zijn/haar rol in de keten goed te begrijpen. Dat is voor de medewerker de kern van het professioneel effectief kunnen functioneren in een keten. Kenmerken: grote groep medewerkers, zelfde boodschap, hoofdlijnen, uitleg, diversiteit binnen de doelgroep. Hier passen leerinterventies bij in de vorm van e-learning, klassikale meeting, Electronic Performance Support System en de inzet van gerichte communicatie middelen. 2. Werkprocessen zijn die processen die een medewerker in detail moet kennen en kunnen beheersen om zijn/haar rol in de keten goed uit te voeren. Kenmerken: gerichte doelgroep(en), homogene boodschap naar doelgroep(en), gericht op individuele behoeften. Hier passen leerinterventies bij in de vorm van: e-learning, klassikale training, coaching, ondersteuning van het informele leerproces, expertgroepen, communities en samenwerkend leren. 3. Taken en procedures zijn specialistische kennis en vaardigheid componenten. Kenmerken: gerichte doelgroep(en), homogene boodschap naar doelgroep(en), gericht op het uitoefenen van afspraken ten aanzien van de bedrijfsvoering, 100% goed, etc. Hier passen leerinterventies bij in de vorm van e-learning, kennismanagement, communities, webinars, electronic performance support system (EPSS), Frequently Asked Questions (FAQ), helpdesk, expert training en mobiel leren.

7 1.2.5 Kort, bondig en wanneer nodig! Business Process Learning gaat over het slim inzetten van beschikbare leermiddelen. Wat te denken van het inzetten van een efficiënte helpfunctie (die tevens de basis vormt van de opleiding), een virtual classroom (voor expertsessies) of een web based training (die naast een introductie ook een sterk ondersteuningsmiddel blijkt te zijn)? Natuurlijk kan een klassikale training in sommige gevallen een zeer waardevolle leerinterventie zijn. Heeft u wel eens gedacht aan het opzetten van een Community of Practice waarbij op kostenbesparende wijze heel efficiënt kennis wordt overgedragen en nieuwe kennis wordt ontwikkeld? En wist u dat door uw medewerkers ontwikkelde Weblogs, RSS feeders, Wiki s en Podcast een hoog leerrendement leveren zonder dat u investeert? En waarom zetten we mobiele telefoons en PDA niet vaker in om medewerkers te ondersteunen in het werkproces? Deze en andere methoden om meer rendement uit opleidingen te halen worden op de volgende pagina s beschreven Voordelen Kiezen voor Business Process Learning leidt tot de volgende voordelen: Betere uitvoering van bedrijfsprocessen 1. Hogere productiviteit door betere taakuitvoering. > Vermindering van de tijd die uw medewerkers besteden aan het opzoeken van antwoorden op vragen. > Veel minder of geen klassikale cursussen meer nodig. 2. Grotere klanttevredenheid door minder fouten in de uitvoering. 3. Verhoogde tevredenheid van de medewerkers door betere ondersteuning. > De medewerker is zelf aan zet, roept pas training op als hij vast loopt. 4. Kortere leertijd door verhoogde relevantie van leerinhoud. > Medewerkers leren alleen wat ze moeten weten om het werk te kunnen doen. Korte, relevante, leermomenten en geen overbodige ballast. 5. Verhoogde flexibiliteit van medewerkers doordat ze met taakgerichte interventies snel aan de slag kunnen.

8 Beschrijving services 2.1 Consult, build en operate Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de services (diensten) en solutions (middelen) van Atos Origin Learning Solutions op het gebied van Business Process Learning. Onze services betreffen de verschillende fases voor het analyseren van de situatie, het ontwerpen, realiseren en beheren van de leerinterventies voor uw organisatie. De solutions die wij aanbieden zijn terug te vinden in de Solution Matrix. In het model op de volgende pagina zijn de solutions per component weergegeven. Voorafgaand aan het ontwikkelen van de solutions stellen wij een plan van aanpak op die past bij uw situatie en gebaseerd is op onze Solution Matrix. Hierbij wordt voor uw situatie een oplossing geschetst en gevalideerd. Op deze manier creëren wij een op uw organisatie toegesneden Solution Matrix. Waar nodig ontwerpen en ontwikkelen wij additioneel ook custom made Solutions. Voor het ontwerpen en realiseren van de in het plan van aanpak genoemde interventies, beschikken wij over een grote groep professionals. Deze professionals hebben zeer uiteenlopende kennis, vaardigheden en expertise op het gebied van opleiden. Hierdoor kan Atos Origin Learning Solutions voor elke situatie de juiste leermiddelen ontwikkelen. Naast ontwerp en realisatie van interventies voor uw organisatie, is het belangrijk om de interventies te beheren. Bijvoorbeeld (periodiek) de solutions updaten naar een nieuwe versie. Business Process Learning is op termijn alleen waardevol als de interventies voldoende up-todate blijven door onderhoud. Ook hiervoor kunt u Atos Origin Learning Solutions inschakelen. 2.2 Business Process Learning Matrix De Business Process Learning matrix geeft de toepassingen van de verschillende interventies weer.

9 BUSINESS PROCESS LEARNING MATRIX Macro processen Werkprocessen Taken en procedures 1. Webinars en opgenomen lessen 2. Klassikale training of leergang 3. Electronic Performance Support System 4. Web based Training 5. Persoonlijke ontwikkeling o.b.v. leeropbjecten 6. Informeel leren 7. Kennismanagement toegepast 8. Samenwerkend leren 9. Web TV 10. Mobiel leren

10 Solutions 3.1 Quick scan In een korte praktische adviesronde stellen we samen met u een lijst op met subprocessen, taken en procedures waar potentieel het grootste rendement te behalen valt. Vervolgens geven we aan welke gerichte interventies volgens ons het beste passen. We komen tot deze lijst door te luisteren naar het management, mensen op de werkvloer en afdelingen die zich bezig houden met zaken zoals compliance, procesbeschrijvingen, kwaliteit en auditing. Naast de geschikte interventies geven we ook aan welke opbrengsten u kunt verwachten. Denk hierbij aan de volgende meetbare indicatoren: > Flexibeler inzetten medewerkers mogelijk. > Lagere frequentie van voorkombare fouten. > Lagere belasting voor experts. > Kortere inwerktijd. 3.2 Overzicht van interventies Leren, koppelen aan uw business proces. Elk business proces is uniek en vraagt daarom om andere leerinterventies. De volgende leerinterventies zijn een greep uit de vele mogelijkheden. 1. Webinars en opgenomen lessen. 2. Klassikale training of leergang. 3. Electronic Performance Support System of leerhelpsysteem. 4. Web Based Training. 5. Persoonlijke Ontwikkeling op basis van leerobjecten. 6. Informeel leren. 7. Kennismanagement toegepast. 8. Samenwerkend leren. 9. Web TV. 10. Mobiel leren. 10

11 Externe processen Macro processen Externe processen Sub processen 9 5 Procedures 10 Taken Figuur 1: Leren op basis van uw business proces 11

12 De volgende paragrafen informeren u over de mogelijke toepassing van deze leerinterventies binnen uw business proces. Daarbij wordt telkens een korte uitleg gegeven en ziet u wat het uw organisatie oplevert. Bovendien staat aangegeven wanneer de methode het best rendeert Webinars en opgenomen lessen Hoe vaak gebeurt het niet dat u tijdens een klassikale training een enorme hoeveelheid PowerPoint dia s krijgt voorgeschoteld? Dat u denkt: dit had ik ook op mijn werkplek of thuis kunnen lezen. Een klassikale training is pas echt efficiënt bij complexe kennis of als er sprake is van gedragsverandering. Voor alle vaak noodzakelijke voorkennis is het prettiger te volstaan met een webinar of een opgenomen les die iedereen in eigen tempo kan volgen. Vandaag de dag zijn er legio middelen beschikbaar waarmee dit te realiseren is. Vaak hebben organisaties deze middelen zelfs al in huis. Denk maar eens aan meeting of conferencing tools waarmee medewerkers op afstand met elkaar overleggen. Deze hulpmiddelen kunt u één op één inzetten om een webinar of les te organiseren, op te nemen, beschikbaar te stellen en op een later moment af te spelen. In veel gevallen is bij verandering van processen slechts een beperkte groep experts op de hoogte van de in s en out s van deze veranderingen. Konden deze mensen maar gekloond worden. Ze zijn namelijk nodig voor allerlei werkzaamheden die misschien belangrijker zijn dan het opleiden van mensen. Vaak verzorgen deze mensen echter trainingen en besteden daar een groot deel van hun kostbare tijd aan. Een webinar biedt uitkomst. Een webinar kan een grote groep medewerkers bereiken, variërend van één tot meer dan honderd deelnemers. De expert kan vanaf zijn eigen locatie het webinar verzorgen. Dit scheelt dus aanzienlijk in tijd en geld. Geen heen en weer gereis, geen tijdsverlies voor en na de training (die vaak om 9.30 uur begint en uur stopt). Webinars zijn zo in te richten dat een docent in korte tijd een grote hoeveelheid kennis aan een grote groep medewerkers overdraagt. De mogelijkheid voor het opnemen en nabewerken van de webinar is een groot bijkomend voordeel. Zo ontstaat een zeer compacte leerinterventie die op verschillende momenten op diverse locaties wordt hergebruikt. Een expert besteedt eenmalig tijd aan een training die uw organisatie daarna veelvuldig gebruikt. Niet alleen tijdens een implementatiefase maar ook als medewerkers van functie veranderen of nieuwe medewerkers de opleiding volgen. Deze flexibele, goedkope en effectieve manier van leren biedt dus vele voordelen. > Bij voorbereiding op meer diepgaande technischeof gedragstrainingen. > Wanneer experts/docenten zeldzaam zijn of voor andere taken worden ingezet. > Bij grote groepen cursisten. > Bij grote geografische spreiding van cursisten. > Wanneer opleiding op verschillende momenten verzorgd moeten worden Klassikale training/leergang Een klassikale training is een oude en krachtige methode voor twee situaties: in leersituaties waarbij direct contact en feedback van groot belang is. Of bij trainingen waarbij attitudeverandering in het geding is. De kunst is deze klassikale trainingen zo in te richten, of beter nog in te korten, dat alleen de informatie van (levens)belang voor de juiste doelgroep aan bod komt. Onze focus ligt daarom ook op het ontwikkelen van interactieve sessie waarbij het vertonen van Power- Point presentaties uit den boze is. De inhoud terug brengen tot die onderwerpen die alleen klassikaal ge- 12

13 traind kunnen worden. Dit betekent in de praktijk dat basiskennis en basisvaardigheden vaak met behulp van andere, veel goedkopere, leermidden verkregen kan worden. Zoals bijvoorbeeld, een elektronisch leerboek, Computer Based Training (CBT), Web Based Training (WBT), webinar of een opgenomen les. Wanneer een omvangrijk leertraject doorlopen moet worden, biedt een (gedeeltelijk) klassikale leergang vaak uitkomst. Bij elke leergang staat de mens en hun leerproces centraal. Probleem gestuurd onderwijs ondersteunt het leerproces. Hierbij bouwen we voort op de huidige kennis en ervaring van de medewerker. Om verkregen kennis direct in de praktijk toe te passen is een duidelijke link gelegd tussen de inhoud van de training en het dagelijkse werk van de medewerker. Belangrijke uitgangspunten van dit trainingsconcept zijn: integratie van kennistraining en gedragstraining in één programma koppelen aan een lopend project. Hierdoor wordt goede afstemming bereikt tussen organisatiedoelen en individuele leerdoelen. Een leergang is opgebouwd uit meerdere modules en maakt gebruik van probleem gestuurd onderwijs en onderwijs op basis van ervaringsleer. Daarnaast is er veel aandacht voor directe feedback op persoonlijk en groepsgedrag. De leergang past verschillende manieren van werken toe zoals: workshops, cases, presentaties en rollenspelen. Omdat de leergang gebruik maakt van verschillende trainers met specifieke kennis, kan praktische kennis ook in andere projecten toegepast worden. De leergang vindt plaats in een positieve en stimulerende sfeer waarbij medewerkers een actieve bijdrage en leergerichte houding leveren. Dit unieke trainingsconcept geeft uw medewerkers meer inzicht, vaardigheden en een resultaat georiënteerde houding. Zodat de uitvoering van een project succesvol verloopt. > Bij diepgaande technische- of gedragstrainingen. > Binnen grootschalige projecten. > Bij complexe business processen. 13

14 3.2.3 Electronic Performance Support System Een Electronic Performance Support System (EPSS), in het Nederlands ook wel leerhelpsysteem genoemd: is een helpsysteem dat tegelijk functioneert als leersysteem. Een EPSS is een elektronische omgeving gekoppeld aan het business proces. Het is permanent beschikbaar, gemakkelijk toegankelijk en zorgt ervoor dat medewerkers hun taken kunnen uitvoeren zonder ondersteuning van anderen. Een EPSS gaat uit van de performance van de medewerker. De processen en taken van de medewerker, en de ondersteunende systemen staan daarbij centraal. Dit in tegenstelling tot online help en formele opleidingen. Online help richt zich alleen op het werken met systemen binnen de context van de processen. Formele opleidingen worden vrijwel altijd buiten de context van het werk gegeven en zijn gericht op uitleg van werkprocessen en/of systemen. Opleidingen missen daardoor de inbedding in de dagelijkse praktijk. Hierdoor gaat een groot deel van het leereffect verloren. Een EPSS beïnvloedt direct de performance en geeft direct feedback. De medewerker ervaart meteen of het een zinvolle interventie is en dus of hij geleerd heeft wat hij moet leren. Naast het overzicht in de processen hebben eindgebruikers van informatiesystemen behoefte aan ondersteuning op verschillende momenten. Onderstaande typen van ondersteuning bewijzen in de praktijk zeer waardevol te zijn. Daarom passen wij deze toe: > Koppeling met CBT/WBT, de cursusmaterialen en communicatiemiddelen als naslagwerk. > Procesbeschrijvingen en processchema s: geven de eindgebruiker inzicht in processen, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bijbehoorde systeeminteracties. > Werkinstructies: opgesteld door experts en onderwijskundigen. Helpen eindgebruikers stap voor stap een bepaalde taak uit te voeren. > Frequently Asked Questions, FAQ s: helpen eindgebruikers snel op weg bij veel gestelde vragen. Naast antwoorden beschrijven ze ook de bijbehorende herstelactiviteiten. > Foutmeldingen: geven de eindgebruiker informatie over hoe ze systeemfoutmeldingen kunnen oplossen. De informatie is gekoppeld aan de plek waar de foutmelding zich voordoet. > Contextgevoelige help: geeft een eindgebruiker informatie die gekoppeld is aan het betreffende systeemonderdeel of werkproces waarin de gebruiker zich op dat moment bevindt. > Wizard, ook wel assistent of guide genoemd: een hulpmiddel waarmee de eindgebruiker een complexe taak kan uitvoeren. De eindgebruiker hoeft tijdens het uitvoeren van de taak in een systeem slechts op een centraal punt op het scherm keuzes te maken en/of gegevens in te voeren. De wizard helpt de eindgebruiker hierbij door telkens een beperkt aantal mogelijkheden en gerichte informatie omtrent de keuzes aan te bieden. Na het maken van een keuze voert de wizard de acties uit. Na het doorlopen van de wizard heeft de eindgebruiker de taak uitgevoerd en is er een concreet eindresultaat bereikt. > Bij snel veranderende kennis. > Tijdens het uitvoeren van de dagelijkse taken binnen het business proces. Waarbij aansluiting plaatsvindt bij de manier waarop medewerkers leren. > Om financieel voordeel te behalen door minder verlies aan productiviteit, minder initiële opleidingskosten en hogere performance. > Als u uw helpdesk minder wilt belasten. 14

15 3.2.4 Web Based Training Vrijwel elke medewerker die op enige wijze met een business proces te maken krijgt, moet de basisconcepten van het proces kennen, de achterliggende systemen kennen en de basishandelingen kunnen uitvoeren. Web Based Training, WBT, is voor het leren van deze basiskennis en basisvaardigheden een uiterst geschikt leermiddel. WBT is gericht op alle medewerkers die het nieuwe systeem gaan gebruiken. De basisvaardigheden worden aangeleerd door middel van oefeningen in een gesimuleerde omgeving. De oefeningen zijn gebaseerd op processen die herkenbaar zijn. Verschillende vormen van WBT zijn hierbij mogelijk zoals: proces- en procedureopleiding, systeemopleiding, case based learning, gaming en simulatie. Verder is het vaak kostenreducerend. Het ontwikkelen van WBT voor een grote groep eindgebruikers is goedkoper dan het ontwikkelen en uitvoeren een groot aantal afleveringen van de klassikale opleiding. Deze manier zet trainers daar in waar zij het meest rendement opleveren, namelijk in de verdiepingsopleiding. Daar waar nodig kan de cursist altijd persoonlijk contact opnemen met een docent, (e)coach of medecursist om het leren nog effectiever te maken. Nadat de WBT module als lesprogramma is aangeboden, is er een mogelijkheid om onderdelen uit het lesprogramma later te linken aan het business proces. Als de WBT tenminste op een slimme manier is ontworpen. Een medewerker kan dan kleine leereenheden van de lesstof consumeren op het moment dat hij daar behoefte aan heeft. U leest hier in de volgende paragraaf meer hierover. > Bij meer diepgaande technische- of gedragstrainingen. > Bij grote groepen cursisten. > Bij grote spreiding van cursisten. > Bij het verzorgen van de opleiding op verschillende momenten. Onderhoud en beheer van digitale leereenheden van een WBT is sneller en gemakkelijker dan onderhoud van schriftelijke cursusmaterialen. Op het moment van aanpassen van de leereenheden is de nieuwe kennis direct beschikbaar voor de medewerkers. Een bijkomend voordeel is dat WBT efficiënter is dan conventionele opleiding. Gebruik maken van een WBT vermindert de cursustijd met 30 tot 60%, terwijl elke cursist een op hem toegesneden cursus doorloopt. Afbeeldingen en geluid maken het leren bovendien dynamisch en aantrekkelijk. Bovendien biedt dit extra motivatie om de materie grondig te verkennen. 15

16 3.2.5 Persoonlijke ontwikkeling op basis van leerobjecten Door integratie van technische en didactische werkwijzen maakt Atos Origin Learning Solutions het mogelijk om twee, al veel langer bestaande, onderwijskundige knelpunten op te lossen. Ten eerste ontstaat de mogelijkheid om flexibele leertrajecten samen te stellen en in te zetten in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Deze flexibele leertrajecten worden samengesteld door leerobjecten uit een database bij elkaar te voegen op basis van aanwezige meta-data. Dit maakt het mogelijk om een persoonlijk leertraject samen te stellen op basis: > Persoonlijk leerprofiel met informatie over niveau, leerstijl, etc. > Benodigde competenties vanuit competentiemanagement. > Benodigde kennis en vaardigheden als uitslag van een een assessment of toets. > Expliciete vraag van de lerende of diens leidinggevende. Leerinhoud en lesmateriaal centraal opslaan in een database, met name in kleine eenheden, is erg belangrijk voor Business Process Learning. Aan deze kleine leereenheden, ook wel leerobjecten, wordt meta-data gekoppeld. Deze meta-data ontsluit de database van leerobjecten. Ze geven informatie over het lesmateriaal (bijvoorbeeld: het niveau waarvoor een leerobject geschikt is), het type gebruiker, het kennisdoel, etcetera. Het is zelfs mogelijk leerobjecten aan te passen (adaptief leren) op basis van leerervaring en vragen die ontstaan tijdens het leren. Ten tweede stellen kleine en goed vindbare leerobjecten uw organisatie in staat om het aanwezige lesmateriaal op een efficiënte wijze te hergebruiken. Het lesmateriaal is opgeslagen in de database en kan, aan de hand van de meta-data, voor meerdere doelen worden gebruikt. Zoals voor verschillende leervragen of werkplekondersteuning, doelgroepen en diverse media/werkvormen. Denk hierbij aan zelfstudie via internet, klassikale presentatie, of papieren naslagwerk. Ook rechtstreeks leerobjecten koppelen aan bepaalde processtappen of werkzaamheden behoort tot de mogelijkheden: just-in-time learning in optima forma Informeel leren Informeel leren betreft de ontwikkeling in de dagelijkse werkpraktijk, buiten de kaders van georganiseerde trainingen en opleidingen. Dit komt voort uit werkgerelateerde handelingen waarbij de medewerker te maken heeft met interactiepartners. Ook in de e-learning wereld spreekt men steeds vaker over informele vormen van leren. Volgens onderzoeken staat vast dat in een bedrijf 80% van het budget voor opleiden opgaat aan formeel leren, terwijl slechts 20% van de leeractiviteiten formeel zijn. Dus aan informeel leren wordt slechts 20% van het geld besteed, terwijl 80% van de leeractiviteiten informeel zijn. De laatste jaren komt er steeds meer belangstelling voor de betekenis van informeel leren op de werkplek. Een vorm van leren met als doel: leren door ervaring. Deze vorm van leren wordt vaak op een bewustere manier toegepast dan doorgaans in de traditionele leersituaties gebeurt. Enkele efficiënte vormen zijn: > Met een groep collega s regelmatig over een thema overleggen. > Brainstormen en/of elkaar bevragen, bezoek aan andere afdelingen of andere vestigingen, job rotation. > Raadplegen van een specialist op een specifiek terrein. > Intervisie en coaching of meester-gezel relatie. > Best practices en lessons learned raadplegen. > Work enabled learning, medewerkers werken bijvoorbeeld op de PC aan een probleem. Een programma biedt daarbij hulp op maat: informatie, leerobjecten en beschikbare experts. > Work embedded learning, sterk verweven met het werk en meestal informeel van aard. > Toegang tot personen met bepaalde kennis en ervaring via who is who, weblogs, wikipedia of podcasting. > Wanneer behoefte is aan korte uitleg gekoppeld aan een specifieke taak. > Wanneer kennis snel veroudert en daarom snel nieuwe kennis aangeboden moet worden. 16

17 Enkele eenvoudig en goedkope middelen om informeel leren te ondersteunen: Weblogs of blogs Het principe hiervan is eenvoudig. Een medewerker maakt van alles mee en zet dat allemaal op een weblog. Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld experts en sales reps, maar ook voor een trainee of een service monteur. Een persoonlijke webpagina volledig op maat of een soort van dagboek op Inter- of Intranet waarin men vrijuit vertelt. Snel, eenvoudig een eigen website maken zonder enige technische kennis. Een eigen website waar men regelmatig nieuwe dingen opplaatst, wat dit ook is. Een plaats voor zijn of haar eigen ervaringen, werkprocessen, nieuwe producten, handige weetjes, actualiteit, commentaar en plaatselijk nieuws. Really Simple Syndication (RSS) Met een RSS abonneert een gebruiker zich op een aantal voor hem interessante internetsites. Als er nieuwe berichten op de internetsite staan, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht. Als leereenheden in een bepaald proces veranderen, biedt RSS de mogelijkheid de medewerker op de hoogte te brengen. De medewerker krijgt een link die hem direct leidt naar de aangepast leereenheid. Wiki Het begrip Wiki duidt een verzameling van een bepaald type hypertext-documenten aan en de groepsoftware die gebruikt wordt om deze te realiseren. Het is een keten van onderling gelinkte hypertekst-documenten en andere tekstschermen op het web. Gemaakt door een gebruikersgemeenschap met behulp van het eenvoudig te gebruiken gereedschap. Iedere bezoeker kan de inhoud bewerken. In principe kan een Wiki dienen voor alles waarvoor de gebruikers willen dat het dient. Het systeem leent zich uitstekend voor samenwerking met anderen. Het idee erachter is dat iedereen zijn of haar kennis met iedereen deelt! Pod-Cast Voeg internetradio (webcasting), draagbare MP3-spelers en RSS (weblog-feeds) samen, en er ontstaat podcasting. Het is een manier om je in te schrijven op internetgeluidskanalen en geluidsfragmenten. En om muziekbestanden of radioprogramma s over te brengen naar een MP3 speler of een PC. RSS vormt daarbij de basis voor het distributiekanaal. Dit biedt de mogelijkheid om snel belangrijke informatie te distribueren binnen een gebruikersgroep. Pod-Cast kan meer rendement halen uit een werkproces. Uiteindelijk start je met een pc (feeder) een bandrecorder (server) op afstand, meer niet. Dus snel, goedkoop en efficiënt. Discussiegroepen Discussiegroepen komen al veel voor op internet. Een gebruiker stelt een vraag aan de groepsleden en deze reageren hierop. In een organisatie stellen medewerkers dan vragen aan een expert. Voor al deze vormen van leren, via sociale interactie, is het van belangrijk dat deelnemers die kennis met elkaar delen die ze van elkaar willen leren. Zorg er steeds voor dat de thematiek die deelnmers bespreken, aansluit bij de behoefte en de aanwezige kennis, kunde en waardering. Op die wijze is een vruchtbare verbinding tussen denken en doen het beste gegarandeerd. Creëren van kennis via informeel leren, is aanwezige kennis bij medewerkers openbaar maken. Door kennis te screenen en toe te voegen aan de leerinhouden van het formele leren wordt deze kennis geborgd en is beschikbaar voor de organisatie. > Voor het vastleggen en communiceren van kennis van experts. > Voor het stellen en beantwoorden van vragen die zich van dag tot dag voordoen. > Voor het bottom-up en gezamenlijk werken aan een kennisbank relevant voor het werk. Bijvoorbeeld voor het inwerken van nieuwe collega s. 17

18 3.2.7 Kennismanagement toegepast Vanuit het aandachtsgebied kennismanagement ziet Atos Origin Learning Solutions veel winst door het ontwikkelen van communities. We maken daarbij het onderscheid in een drietal communities, te weten community of purpose, community of practice en community of interest. Elk van deze vormen heeft haar eigen doelstelling, eigenschappen en toepassingsgebied. Onderstaande paragrafen lichten elk type community kort toe en leggen de relatie met het business proces. Daarnaast geven de paragrafen een overzicht van een aantal aspecten die van belang zijn voor het welslagen van een community. Community of purpose De community of purpose richt zich op het realiseren van concrete organisatiedoelen en het delen van werkprocessen. Vaak om nauwere samenwerking te realiseren, hogere efficiëntie en effectiviteit te bereiken, en misschien zelfs aanbieden en mogelijk maken van nieuwe (informatie)diensten. Deze vorm wordt vaak in het leven geroepen binnen projecten of als mensen gezamenlijk opdrachten moeten uitvoeren. Community of practice Deze community richt zich op het delen van kennis en het creëren van nieuwe kennis, waarbij de afzonderlijke deelnemer toegang heeft tot bronnen die hij of zij zelf niet kan bereiken met eigen middelen. Bijvoorbeeld kleine bedrijven delen kennis over arbeidsrecht, advocaten delen jurisprudentie, klanten en leveranciers delen productkennis. Het gaat hier vaak om meer gesloten gebruikersgroepen. Een community of practice richt zich op het borgen en hergebruiken van expliciete kennis met als uitgangspunt het werkproces en de daarbij behorende rollen en taken in een matrix model. Vanuit dit model kan een lid van de community kennis raadplegen die is gekoppeld aan het business proces. De kennis is beschikbaar in de vorm van kenniselementen. Deze kenniselementen bestaan uit templates, voorbeelddocumenten, best practices, etc. De kennis is ook gekoppeld aan de eigenaar van een kenniselement zodat snel meer informatie over dit bepaalde onderwerp gevonden kan worden. Deelnemers kunnen zowel kennis toevoegen als kennis opvragen. Community of interest De community of interest richt zich op het delen van kennis over gezamenlijke interessegebieden van de deelnemers. Het is niet noodzakelijkerwijs een community met duidelijke doelen. Het gaat hier om impliciete kennis. Discussiëren over onderwerpen met ondersteuning door en nieuwsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een community met als onderwerp Wijn of de programmeertaal Java. Maar het onderwerp kan natuurlijk ook gaan over een bepaald business proces. Het zijn vaak open gebruikersgroepen waarbij op gezette momenten experts uit een andere afdelingen of zelfs andere organisaties aanschuiven. > Wanneer experts over verschillende locaties zijn verspreid. > Wanneer behoefte bestaat om snel kennis te laten ontstaan Samenwerkend leren Wat is samenwerkend leren of collaborative learning? Een definitie van samenwerking luidt: een proces waardoor partijen, die verschillende aspecten van een probleem zien, constructief hun verschillen exploreren en zoeken naar oplossingen die verder gaan dan hun eigen beperkte visie op wat mogelijk is. Samenwerkend leren is een onderwijsconcept dat het onderwijs al jarenlang succesvol toepast. Samenwerkend leren leidt tot betere leerresultaten, een hoger rendement en een sterkere motivatie van betrokkenen. De actieve vorm van studeren, inclusief interactie met medestudenten, is daarbij doorslaggevend voor succes. In de afgelopen jaren heeft de technologie een nieuwe vorm van samenwerkend leren doen ontstaan, die Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) heet. Binnen een samenwerkend leren scenario werken en leren groepen samen aan het bereiken van een collectief doel en maken zij gebruik van een computer. Om onderling te communiceren, kennis op te bouwen en producten te bewaren voor groepsgebruik. 18

19 Samenwerkend leren is een opleidingsconcept waarbij uw organisatie: > Opleidt met minder instructies en bijeenkomsten. > Uitgaat van een sociaal constructivistische leeropvatting. > Werkt zonder ingewikkelde procedures. > De cursist beoordeelt op basis van door hem aangetoonde competenties. > Cursisten op verschillende niveaus individueel en met elkaar in een community laat leren. > Virtuele communities vormt voor cursisten met dezelfde kennisbehoeftes. > Leerproducten van de cursist gebruikt voor de eigen organisatie. > Opleidt met een meer actieve rol voor de cursist. > Opleidt op tijdstippen die de cursist en docent beter uitkomen. > Kennismanagement integreert met leren. > Een nieuw businessmodel kan toepassen. > De docent/trainer de rol geeft van moderator en beoordelaar. > Tijdens het voorbereiden op een ingrijpende verandering, bijvoorbeeld een wetswijziging. > Tijdens het aanpassen en optimaliseren van processen. > Tijdens het inwerken van een nieuwe medewerker of van medewerkers die van afdeling wijzigen Web TV Web TV is een snel en goedkoop medium om uw medewerkers op de hoogte te brengen van veranderingen. Voor minder dan euro en binnen een dag heeft u al een filmpje! De inzet van een eigen TV kanaal via internet is daarmee voor uw organisatie een reële optie. Met uitzenden via internet is het eenvoudig om een specifieke doelgroep te bereiken met een multimediale boodschap. Een seminar, productintroductie, referentiecase, training of congres; het gebruik van videobeelden onderscheidt en versterkt uw boodschap. De ervaring leert dat de impact van Web TV hoog is. Immers mensen bekijken nu eenmaal liever een videonieuwsbrief dan dat ze een nieuwsbrief lezen. De content van Web TV kan eenvoudig worden gecombineerd met documenten, weblinks, EPSS of een helpdesk. > Voor communicatiedoeleinden waarbij snel een grote groep mensen bereikt moet worden. > Snelle informatievoorziening rond nieuwe producten, nieuwe processen en nieuwe regelgeving Mobiel leren Leren via de mobiele telefoon en PDA, Personal Digital Assistant, neemt sterk aan populariteit toe. Steeds meer bedrijven gebruiken hun mobiele telefoon en PDA om hun werkprocessen te ondersteunen. Maar ook om bijvoorbeeld talenkennis bij te spijkeren. Wie zich bewust is van de snelheid waarmee de laatste twee jaar nieuwe functies voor mobiele telefoons of PDA zijn geïntroduceerd, kijkt niet verbaasd naar voorspellingen over de mogelijkheden van het mobieltje tot Op de eerste plaats valt op dat alle Microsoft Office applicaties in de PDA aanwezig zijn. Maar daarnaast ook de telefoon, opnames van spraak, foto s en video. De ontvangst van Global Positioning System, GPS, voorziet alle acties van het kenmerk locatie met een precisie van enkele meters. Dit levert bijvoorbeeld de mogelijkheid om medewerkers in het veld te voorzien van coördinaten. Waardoor een GIS-programma, Geographical Information System, voortdurend hele specifieke informatie kan tonen. Hiermee komt het toegevoegd inzicht aan een hele groep ter beschikking en kan er dus ook op afstand sprake zijn van simultaan coöperatief leren. Mobiele telefoons van overmorgen staan niet alleen per GSM-telefoon met elkaar in verbinding. Ook per UMTS, WLAN en diverse vormen van Bluetooth. Het combinatie-effect van GPS en deze diverse vormen van verbindingen is enorm. Zo kunnen medewerkers signaleren of er in hun directe omgeving bijeenkomsten zijn waarin verwante problematiek speelt. Maar ook of er een deskundige in hun omgeving bereid is om als sparring partner op te treden. Voor het leren en samenwerken tussen werknemers in organisaties is dit just in time leren van cruciaal belang. Uitermate belangrijk is dat experts en medewerkers elkaar op beslissende momenten makkelijk vinden. > Wanneer locatiegebonden kennis noodzakelijk is. > Wanneer medewerkers in verloren tijd hun kennis up-to-date houden. Bijvoorbeeld sales training in de taxi of op een vliegveld. > Voor het verbeteren van de prestaties van mobiele werkers. > Voor het verbeteren van de sociale betrokkenheid van externe medewerkers bij gebeurtenissen binnen en bij het bedrijf. > Toetsing in het kader van een certificering of een kwaliteitsprogramma. 19

20 Atos Origin Papendorpseweg BJ UTRECHT Tel: (030) Atos, Atos inclusief het symbool met de vis, Atos Origin inclusief het symbool met de vis, Atos Consulting en het symbool met de vis op zichzelf zijn geregistreerde handelsmerken van Atos Origin S.A. December Marketing & Communicatie NL

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ Agenda Knowledge Management De tool voorbij Context Inleiding Knowledge Management (KM) Performance Support (PS) + Demo KM/PS projectvoering

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe

Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe Powerapp! Achmea past kracht integratie werken en leren toe Ser van Nuland Programmamanager Learning & Development 1 Learning goes social 90 seconds pitch: De kracht van social media is evident voor de

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

De stille revolutie van technologie

De stille revolutie van technologie De stille revolutie van technologie Jeroen Krouwels Leren in de zorgsector van de 21e eeuw WAT WILLEN WE IN ONZE INSTELLING? Doelstelling leren en ontwikkelen binnen XXXXX als Leerhuis: Van functie- en

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites...

De vijf. belangrijkste. ondernemersvragen. over websites... De vijf belangrijkste ondernemersvragen over websites... ...en de antwoorden van VVBS. VVBS Webservices behoort tot de nieuwste generatie webbouwers. Ingewikkeld doen over websites staat niet in ons woordenboek.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Tijdsbesparing door de snelle, digitale distributie van

Nadere informatie

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute Programma met certificaat van 70:20:10 Institute 70:20:10 CONSULTANT INGREDIËNTEN: MELD JE HIER AAN DOING SHARING KNOWING Performance Detective Performance Architect Performance Master Builder Performance

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland Wie de business case zoekt voor het gebruik van Social Media bij gemeenten vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

e-leren in een KMO, kan dat?

e-leren in een KMO, kan dat? e-leren in een KMO, kan dat? Mathy Vanbuel ATiT mathy.vanvuel@atit.be Overzicht Kennismaking Wat is e-leren, Waar komt e-leren vandaan en waar gaan we naartoe? e-leren in de praktijk voorbeelden De 9 geboden

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Welkom in bloomville. 18 September 2014

Welkom in bloomville. 18 September 2014 Welkom in bloomville 18 September 2014 1 De 70:20:10 transformatie Een dag niet gewerkt een dag niet geleerd Charles Jennings & Bob Mosher 2 Belangrijke trends voor Development Grote wendbaarheid vereist

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Leren hoe je leren kunt

Leren hoe je leren kunt Leren hoe je leren kunt Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De kracht van virtual classrooms

De kracht van virtual classrooms praxis Marion Reijerink De voordelen van live online leren en de toegevoegde waarde voor leertrajecten De kracht van virtual classrooms De markt voor professionele opleidingen en trainingen staat onder

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital

Het Kompas. Iip Conferentie het Liemers college. Transform to the power of digital Het Kompas Iip Conferentie het Liemers college Transform to the power of digital De agenda voor vandaag Wie zijn wij, wie zijn jullie? Introductie van het Kompas Aan de slag met het Kompas ? 3 Het kompas

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines De stappen Module kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken naar andere organisaties en actuele

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans)

VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) VNSG Collectieve inkoop - SAP Learning Hub. Webinar 26-05-2015 (Karin van den Brand & Marcel Lemans) Public SAP LEARNING HUB VOOR EUR 800,- p.p. 1 Helpt bij SAP opleidings,- en studie uitdagingen Waarom

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie