Welkom bij FreeKids! Hoofdstuk I - Algemene informatie. Inhoud. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij FreeKids! Hoofdstuk I - Algemene informatie. Inhoud. Inleiding"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding Contact ouders en pedagogisch medewerkers Gediplomeerde medewerkers Inschrijven/ kennismaken Samenstelling van de stamgroepen per buitenschoolse opvang Extra dag, ruilen, opzeggen Ouderparticipatie Veiligheid bij FreeKids Vervoer van school naar FreeKids Uitstapjes Privacy, fotografie Spelen in een schone omgeving Klachten Meer informatie Inleiding Wie zijn wij? FreeKids biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar oud in Zaanstad. Deze informatiemap beschrijft op hoofdlijnen wat u op onze buitenschoolse opvang kunt verwachten. Voor Kindzorg, onze kinderdagverblijven, is een aparte informatiemap beschikbaar. FreeKids en Kindzorg FreeKids en Kindzorg zijn de benamingen van één organisatie. Kindzorg biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. FreeKids is de naam van onze buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gezellige en uitdagende opvang Steeds meer ouders maken gebruik van een vorm van buitenschoolse opvang. Begrijpelijk èn handig. Want werktijden, studie-uren of vrije tijd laten zich nu eenmaal niet altijd even gemakkelijk combineren met de tijdstippen waarop uw kind uit school komt. FreeKids biedt voor die momenten gezellige en uitdagende opvang aan. FreeKids biedt kinderen een leuke en leerzame tijd en gaat uit van de vrije gedachte van het kind. Kinderen worden onder deskundige begeleiding geprikkeld door hen een gevarieerd, uitdagend en inspirerend programma te bieden. Doelstelling en visie FreeKids biedt uitgebreide buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen na school en tijdens marge-/vakantiedagen gezellig spelen. De opvang is op een uitdagende manier opgezet zodat er voor ieder kind wel iets is wat hem/haar zal aanspreken. De gedachtegang van FreeKids is dat kinderen vrij mogen spelen. Er is geen verschil tussen groot en klein, je speelt met wie en waar je wilt, net als thuis en buiten. Ieder kind aan zijn trekken Kinderen hebben het naar hun zin bij FreeKids. Lekker ravotten met andere kinderen, een boekje lezen of even een spelletje doen. Bij FreeKids kan het. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind aan zijn trekken komt en dat de veiligheid en gezelligheid gegarandeerd zijn. Bovendien houden ze de kinderen goed in de gaten. Zijn er bijzonderheden? Voelt uw kind zich niet lekker? Heeft hij of zij minder energie dan anders? De vaste pedagogisch medewerkers lichten u, zodra ze iets vermoeden, er meteen over in. Wat verstaan we onder goede opvang? FreeKids bevordert en begeleidt de ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich bij FreeKids veilig en geborgen voelen. Dit is nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien op het gebied van sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling (verstandelijke ontwikkeling). Een goede vertrouwensband tussen pedagogisch medewerker, ouder en kind vinden wij erg belangrijk. Dit willen wij bereiken door goed naar het kind en de ouders te luisteren en door respect te hebben en te tonen voor het kind en de ouder. Gedeelde opvoeding Ons uitgangspunt is dat de opvanglocatie de mogelijkheid moet bieden, voor een gedeelde Algemene informatie FreeKids Pagina 1

2 opvoeding door de ouders en de pedagogisch medewerkers van FreeKids. Het stimuleren van het zelfvertrouwen. Het bevorderen van de zelfstandigheid. Het leren delen en samen spelen met andere kinderen. Het ontdekken van de eigen grenzen en die van anderen. Plezier hebben met elkaar en in jezelf. Onze manier van werken Een voorwaarde is dat kinderen en ouders zich prettig en op hun gemak voelen in de opvanglocatie. Er is een sfeer gecreëerd, waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en een band kunnen opbouwen met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen. Wij vinden het belangrijk, dat de pedagogisch medewerkers met de ouders een goed contact opbouwen. Er zijn vaste momenten waarop wordt gegeten en gedronken in groepsverband. Daarnaast zijn de kinderen vrij om te spelen. Groot en klein door elkaar, zodat de kinderen net als buiten met elkaar leren omgaan. Voertaal De voertaal bij FreeKids is Nederlands. Pedagogisch beleid Het pedagogisch beleid van FreeKids staat op de website van de organisatie (www.freekids.nl). Daarnaast kunt een exemplaar opvragen op de locatie. Mocht u vragen hebben met betrekking tot het pedagogisch beleid, dan kunt u deze stellen aan de pedagogisch medewerkers of assistent-leidinggevende op de vestiging waar uw kind wordt opgevangen. Contact ouders en pedagogisch medewerkers Contact Het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers vindt plaats als de kinderen worden opgehaald. De pedagogisch medewerker heeft dan alle tijd om uw vragen over uw kind te bespreken. Als er s morgens al iets aan de hand is wat u eigenlijk wel aan één van ons wilt doorgeven, dan kunt u ons altijd telefonisch bereiken. Overige communicatie Indien er meerdere klanten tegelijk geïnformeerd moeten worden over een bepaald onderwerp, dan kan dit op meerdere manieren gebeuren. Algemene mededelingen hangen op de deuren van de groepen en/of het mededelingenbord. Te denken valt aan het activiteitenthema. Als er bijvoorbeeld personeelswijzigingen zijn, wordt u hier zoveel mogelijk per brief over geïnformeerd. Ook als uw kind naar een andere stamgroep gaat, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Daarnaast kan het zijn dat u ook persoonlijk wordt bijgepraat door de assistent leidinggevende van de locatie bijvoorbeeld over een wijziging op de groep. Mocht u ergens vragen over hebben, dan kunt u deze altijd op de locatie stellen. FreeKids: verschillende locaties FreeKids biedt op verschillende locaties in Zaanstad buitenschoolse opvang aan. Niet alle voorzieningen zijn op alle locaties te vinden. Bovendien zijn de meeste FreeKidsvestigingen in scholen ondergebracht van Zaan Primair of Agora, maar niet allemaal. Een handvol locaties is zelfstandig. Deze vestigingen liggen dichtbij uitvalswegen of vervoersknooppunten. Afhankelijk van de accommodatie (in een school of daarbuiten) ligt de nadruk in het activiteitenprogramma op creativiteit of sport. Wat onze locaties gemeen hebben is de aandacht voor plezier maken, leren en genieten van kind zijn! Hoe werkt FreeKids? Op elke vestiging wordt gewerkt volgens onze kernwaarden: Avontuurlijk, Leuk en Verantwoord. In ons pedagogisch beleid leest u meer over onze werkwijze en visie. Meer informatie? Algemene informatie FreeKids Pagina 2

3 Kinderopvang is een dynamische wereld die steeds verandert en daarmee verandert ook de tekst van deze informatiemap. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het belastingsstelsel of strenger wordende normen op het gebied van veiligheid. FreeKids informeert u daar steeds tijdig over. Op houden we die veranderingen bij. Voor het laatste nieuws, maar ook voor meer informatie over onze organisatie is een bezoekje aan onze website zeker de moeite waard. Gediplomeerde medewerkers Vaste pedagogisch medewerkers Bij FreeKids werkt één pedagogisch medewerker per tien kinderen. We werken met een groep die zoveel mogelijk uit dezelfde pedagogisch medewerkers bestaat, dan wel uit terugkerende flex-medewerkers, zodat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat er altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker aanwezig is. Op elke vestiging is een assistent-leidinggevende werkzaam. Onze medewerkers beschikken over de diploma s zoals die genoemd staan in de CAO Kinderopvang, bovendien doen wij aan deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen, trainingen enzovoort. Meerdere malen per jaar overleggen de pedagogisch medewerkers met het management over het beleid. Stagiairs Bij FreeKids treft u naast vaste pedagogisch medewerkers ook stagiairs. Onze organisatie werkt onder meer samen met Compaen school voor VMBO, het Regiocollege uit Zaandam, het Horizon College uit Purmerend en met het ROC in Amsterdam. Het spreekt voor zich dat stagiairs niet dezelfde verantwoordelijkheden dragen als gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Stagiairs maken bovendien geen deel uit van de formatie. Er is altijd een gediplomeerde medewerker op de groep aanwezig die u kunt aanspreken als u vragen hebt. Bij FreeKids lopen geen leerlingen stage die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. Inschrijven/kennismaken Inschrijfformulier U schrijft uw kind(eren) in door het invullen van het inschrijfformulier op onze website Het formulier wordt via de website automatisch aan ons verzonden. Nadat uw inschrijving is verzonden ontvangt u per een automatische ontvangstbevestiging. Kosten Opvang bij FreeKids vraagt u aan per dag, ook als uw kind maar enkele uren per dag bij ons is. De prijs per dag, op basis van een standaardcontract, is gebaseerd op de lengte van de kortste dag van een van de scholen waarvan FreeKids leerlingen opvangt. Met andere woorden, de openingstijden van een FreeKids-vestiging zijn gebaseerd op die van de scholen die er in de buurt liggen. Stopt de eerste school bijvoorbeeld om uur, dan is dat de openingstijd van de FreeKidsvestiging die daar in de buurt ligt. Is in een ander deel van de stad de eerste school om uur uit, dan is dat de openingstijd van de desbetreffende FreeKids-vestiging. Deze manier van werken hangt samen met de regelgeving van de Belastingdienst ten aanzien van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Opvangpakketten Wij hanteren verschillende opvangpakketten. U kunt kiezen of u uw kind alleen in de schoolweken bij ons brengt, zowel tijdens de schoolweken als tijdens de vakanties, of alleen tijdens de vakanties. Daarnaast heeft u verschillende opties voor wat betreft het afnemen van vakantiedagen. Onze tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld; u treft ze aan op In het tarief is het taxivervoer opgenomen. De opvangdag is gebaseerd op opvang tot uur. Het uurtarief kan door FreeKids worden aangepast. Indien dit van toepassing is, wordt Algemene informatie FreeKids Pagina 3

4 dit twee maanden voorafgaande aan de tariefswijziging schriftelijk meegedeeld. Opvang op marge-, studie- of vakantiedagen Als u opvang tijdens marge-, studie- of vakantiedagen wil hebben, wilt u dit dan minimaal een maand vooraf bij de pedagogisch medewerkers van de betreffende vestiging aangeven. Onder vakantiedagen vallen alle door de overheid vastgestelde schoolvakanties. In deze schoolvakanties worden kinderen met een reguliere overeenkomst op hun gebruikelijke opvangdag een gehele dag, van tot uur bij ons opgevangen. Onder margedagen vallen alle door de school vastgestelde margedagen. Deze margedagen zijn aan het begin van het jaar vastgesteld door de school. Ook op deze dagen vangen wij uw kind graag op. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan brengen wij u de opvanguren in rekening vanaf het moment dat uw kind bij ons is tot uur. Extra opvang op bijzondere schooldagen of bij ziekte docent Indien de school tussentijds aankondigt dat zij eerder uit zijn, een extra vrije dag hebben, een bijzonder rooster hebben of blijkt dat een docent ziek is, dan biedt FreeKids de service om kinderen ook tijdens deze uren op te vangen. Indien er extra opvang of bijzondere opvang nodig is kan hiervoor contact worden opgenomen met uw FreeKids vestiging. Het is alleen mogelijk deze opvang plaats te laten vinden indien de capaciteit op de groep en de personeelsbezetting dit toelaat. Is er sprake van opvang gedurende een gedeelte van de dag voordat de reguliere opvangdag van start zou gaan dan wordt hiervoor de tijd in rekening gebracht vanaf het moment dat uw kind bij ons is. Wij hanteren hiervoor twee starttijden uur en uur. Betreft het opvang op een niet reguliere opvangdag na schooltijd dan worden de uren vanaf de opening van de vestiging tot uur in rekening gebracht. Bij een gehele dag opvang van tot uur wordt hiervoor een gehele dag opvang van 10 uur in rekening gebracht. Alle overige mogelijkheden van opvang dienen vooraf met de leidinggevende van uw vestiging of de pedagogisch medewerkers van uw groep te worden afgestemd. Openstelling Wij bieden opvang op werkdagen en zijn gesloten op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Op schooldagen vangen wij uw kind op vanaf het moment dat het uit school komt tot uur. Inschrijfgeld Voor de inschrijving van uw kind(eren) brengen wij inschrijfgeld in rekening. Dit bedrag treft u aan op Na uw inschrijving ontvangt u hiervoor van ons een factuur. Plaatsing Indien de plaatsing wordt toegezegd krijgt u hiervan schriftelijk bericht. De plaatsingsovereenkomst wordt u in tweevoud toegestuurd. U dient één exemplaar getekend binnen acht dagen retour te sturen. Na ondertekening en retour ontvangst van de overeenkomst is uw plaatsing definitief. Factuur Maandelijks ontvangt u, vooraf, van ons een factuur voor de opvang van uw kind. Extra afgenomen dagen factureren wij achteraf. Het kan zijn dat de opvangdag van uw kind valt op een algemeen erkende feestdag. Deze zal dan wel aan u worden gefactureerd. In ons uurtarief hebben wij hier rekening mee gehouden. De factuur dient binnen 14 dagen, voor de eerste dag van de volgende opvangmaand te worden voldaan. Tegemoetkoming kinderopvang Het is mogelijk van de belastingdienst een tegemoetkoming voor kinderopvang te ontvangen. Het is verstandig om de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang vroegtijdig, zodra het contract bij FreeKids is getekend, bij de belastingdienst aan te vragen. De ervaring leert dat de Algemene informatie FreeKids Pagina 4

5 verwerking van uw aanvraag ongeveer twee maanden duurt. Het niet op tijd aanvragen van uw tegemoetkoming zou u onnodig voor extra financiële lasten kunnen plaatsen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming kinderopvang op U kunt er tevens voor kiezen de tegemoetkoming van de Belastingdienst rechtstreeks aan ons over te maken. Neem voor meer informatie contact op met onze Front Office. Intakegesprek Uiterlijk een maand voordat uw kind bij ons wordt opgevangen, neemt de betreffende FreeKids-vestiging contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek informeert de leidinggevende/ pedagogisch medewerker u over de manier van werken op de vestiging en de huisregels van FreeKids. Tijdens dit gesprek vragen wij u naar uw thuissituatie en over mogelijke bijzonderheden van uw kind. Wennen aan een nieuwe omgeving De eerste twee weken van de overeenkomst worden gezien als de gewenningsperiode voor uw kind. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw kind extra in de gaten gehouden, uw kind heeft tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving. Het is mogelijk dat wij u na overleg, in het belang van uw kind, verzoeken uw kind eerder op te halen in de eerste twee weken. Dit kan het geval zijn als uw kind niet kan meekomen in het dagprogramma of zich afzondert. De ervaring leert dat veruit de meeste kinderen zich na enkele uren helemaal op hun gemak voelen. Niet afgenomen uren kunnen helaas niet gecrediteerd worden. Voor het volledige wenbeleid (extern en intern) verwijzen wij u naar het pedagogisch beleid van FreeKids. Adressen werk, privé en huisarts Al uw adresgegevens en telefoonnummers (ook van uw dokter en werk) dienen bij ons bekend te zijn. U verstrekt dit tijdens het intakegesprek op de vestiging. Indien er wijzigingen zijn verzoeken wij u, ook in uw eigen belang, deze direct aan ons door te geven. Mocht u tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan vragen wij u een waarnemer te regelen die in eventuele noodsituaties handelend kan optreden. Ongevallen Ondanks dat FreeKids er alles aan doet om de kinderen in een veilige omgeving op te vangen, kan een ongeval plaatsvinden. Indien er een ongeval voorkomt, kan FreeKids in plaats van uw eigen huisarts, een beroep doen op de dichtstbijzijnde dienstdoende huisarts. Bij een ernstig ongeval nemen wij contact op met het ziekenhuis. De pedagogisch medewerker licht wanneer er sprake is van een ongeval altijd de ouders in. Bovendien houden wij een ongevallenregistratie bij om te kunnen analyseren of soortgelijke ongevallen voorkomen en of hier (preventieve) maatregelen tegen genomen moeten worden. Deze maken onderdeel uit van de plannen van aanpak in de risico-inventarisaties (zie verderop in deze Algemene informatie). Voedingsbeleid en diëten FreeKids werkt met een voedingsbeleid. Dit beleid is te vinden op de site van FreeKids onder het tabblad Zo zit dat bij FreeKids. Daarnaast is het beleid inzichtelijk op de locatie. Bij het intakegesprek verzoeken wij u ons te informeren over eventuele diëten van uw kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u die zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u uit levensbeschouwelijk oogpunt liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door, FreeKids houdt hier rekening mee. Verzekering FreeKids heeft een collectieve schoolverzekering afgesloten. U bent zelf verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Evaluatiegesprek Indien u dit wenst, vindt er na ongeveer twee maanden een evaluatiegesprek plaats. Als u hiervan gebruik wenst te maken dient u dit vooraf aan de pedagogisch medewerker/ leidinggevende bekend te maken. Algemene informatie FreeKids Pagina 5

6 Samenstelling van de stamgroepen per buitenschoolse opvang FreeKids werkt met stamgroepen. Een stamgroep is de basisgroep waarin de kinderen gedurende de vaste groepsmomenten verblijven. FreeKids Fantasy Center 120 kinderen verdeeld over stamgroepen van maximaal 10, 20 of 30 kinderen in de leeftijd van 4 FreeKids Assendelft 120 kinderen verdeeld over stamgroepen van maximaal 10, 20 of 30 kinderen in de leeftijd van 4 FreeKids Peter Pan 45 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids Outdoor 30 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids De Windroos 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van tot 12 jaar FreeKids De Delta 30 kinderen verdeeld over stamgroepen van tot 12 jaar 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids t Kogerveld 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids Het Eiland 30 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids De Watermolen 40 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids Het Palet 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van FreeKids De Pionier 30 kinderen verdeeld over stamgroepen van Elke locatie beschikt over een pedagogisch werkplan. Aantal beroepskrachten Ten aanzien van het aantal medewerkers gelden strenge voorschriften. FreeKids volgt hierin de indeling zoals deze is afgeleid van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. 1 FreeKids Ayundo 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van tot 12 jaar FreeKids De Mei 20 kinderen verdeeld over stamgroepen van tot 12 jaar FreeKids De Lindenboom 1 Het Convenant Kwaliteit Kinderopvang is opgemaakt door MO Groep Kinderopvang, Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en BOINK Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, versie mei Algemene informatie FreeKids Pagina 6

7 Bij het structureel afnemen van een extra dag(deel) is het uitgangspunt dat uw kind in de oorspronkelijke stamgroep of basisgroep geplaatst wordt. Wanneer de groepsgrootte het niet toelaat uw kind een extra dag(deel) in deze groep te plaatsen, kan in overleg met u besloten worden uw kind voor die dag/dat dagdeel tijdelijk in een andere groep te plaatsen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van u nodig. Zodra plaats is in de oorspronkelijke stamof basisgroep wordt uw kind automatisch overgeplaatst naar deze groep. 1 In plaats van een beroepskracht kan een derde volwassene als beroepskracht worden ingezet. Extra dag, ruilen, opzeggen Extra dag aanvragen FreeKids stelt ouders graag in de gelegenheid een extra dag af te nemen. Indien u uw kind eenmalig een extra dag op wilt laten vangen, vraagt u dit aan op uw vestiging. Wel is het zo dat wij bij het inplannen van extra opvangdagen met regelgeving te maken hebben, zoals die bijvoorbeeld is verwoord in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Denk hierbij aan de pedagogisch medewerker-kindratio. Daarnaast moet de extra opvangdag passen binnen de (personeels)planning van onze vestigingen. Hoe eerder u een extra dag aanvraagt, hoe groter de mogelijkheden zijn om u deze service aan te bieden. Voor een extra opvangdag wordt de dagprijs in rekening gebracht. Incidentele extra opvangdagen vinden in principe binnen de eigen stamgroep of basisgroep van uw kind plaats. De mogelijkheid om een extra opvangdag of ruildag buiten de stamgroep of basisgroep af te nemen, indien er geen plaats is op de eigen groep, wordt in overleg met u besproken en schriftelijk vastgelegd. Als u uw kind voortaan een extra dag op wilt laten vangen, vraagt u dit schriftelijk aan bij onze Front Office. Ruilen van dag Het is mogelijk te ruilen van opvangdag in dezelfde week dat uw kind bij ons wordt opgevangen. Dit vraagt u aan op de vestiging en is alleen mogelijk indien de capaciteit van de groep dit toelaat. Het is niet mogelijk om opvangdagen om te ruilen als de officiële opvangdag valt op een erkende feestdag of als uw kind niet aanwezig is geweest in verband met ziekte. Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan op de door u aangegeven startdatum en wordt automatisch beëindigd na de laatste opvangdag. De laatste opvangdag is de dag vóór de twaalfde verjaardag van uw kind. Verlengingsovereenkomst Indien uw kind 12 jaar is en nog basisonderwijs volgt is het mogelijk om een verlengingsovereenkomst aan te vragen bij onze Front Office. Dit is alleen mogelijk indien dit binnen de groep te handhaven is en tot de dag voor de dertiende verjaardag van uw kind. Een verlengingsovereenkomst wordt altijd vooraf met de assistent leidinggevende van de vestiging afgestemd. Opzegtermijn Bij een tussentijdse opzegging, of vermindering van dagen, wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. FreeKids behoudt zich het recht voor om, in het belang van het kind, in overleg met u, de overeenkomst per direct te beëindigen. Opzegtermijn bij annulering Algemene informatie FreeKids Pagina 7

8 Bij annulering van uw plaatsing geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de eerste plaatsingsdag. Indien u niet op tijd annuleert worden de kosten voor opvang tot de dag dat uw overeenkomst stopt in rekening gebracht. Ouderparticipatie Oudercommissie FreeKids heeft voor iedere vestiging een eigen oudercommissie die regelmatig bijeenkomt. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de vestiging waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. U treft meer informatie over de oudercommissie op het informatiebord op de vestiging. Tevens kan de leidinggevende van FreeKids u in contact brengen met de leden van de oudercommissie. Oudercommissies bepalen zelf hun vergaderfrequentie. Ouders worden door de oudercommissie geïnformeerd over hun activiteiten. Kindzorg/FreeKids heeft ook een overkoepelende oudercommissie, hierin neemt één lid per afzonderlijke oudercommissie deel. Veiligheid bij FreeKids Attente pedagogisch medewerkers Spelen bij FreeKids is veilig spelen. Natuurlijk vraagt dat om een veilig gebouw en veilig speelgoed, maar de belangrijkste waarborgen voor de veiligheid zijn attente pedagogisch medewerkers. Goed opgeleid Binnen onze organisatie beschikt iedere pedagogisch medewerker over een beroepskwalificatie zoals die genoemd staat in de CAO Kinderopvang. Verder zijn onze bedrijfshulpverleners (BHV ers) goed opgeleid en beschikken meerdere pedagogisch medewerkers per vestiging over een EHBOdiploma. Calamiteitenplan Op elke vestiging is een calamiteitenplan aanwezig. Dit plan wordt actueel gehouden en ligt ter inzage voor de ouders op de vestiging. In dit plan staat omschreven hoe te handelen en te communiceren bij kleine en grotere ongelukjes en ongelukken. Jaarlijkse controles Ieder jaar controleren en keuren zowel de GGD als Brandweer Zaanstad onze vestigingen. Bovendien maken wij ook gebruik van onze eigen interne audits om de kwaliteit en veiligheid op onze vestigingen te waarborgen. Veiligheid en Gezondheid Ieder jaar actualiseert FreeKids per vestiging de RI&E. RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Daarin staat beschreven wat mogelijke risico s zijn en hoe de zorg voor veiligheid en gezondheid op onze vestigingen gegarandeerd wordt een absolute prioriteit bij onze organisatie! FreeKids voert de RI&E jaarlijks uit en op grond hiervan worden actieplannen en locatieregels/werkafspraken opgesteld en actualiseren wij ons beleid. FreeKids werkt vanzelfsprekend volgens de Wet Kinderopvang. Deze wet behelst alle (veiligheids)regels waaraan onze accommodaties moeten voldoen. Naast de RI&E heeft iedere FreeKids-vestiging de beschikking over een integraal veiligheidsplan. Hier staat zowel praktische informatie in over veiligheid als de achtergronden daarbij. In geval van nood weten onze medewerkers, aangevoerd door opgeleide BedrijfsHulpVerleners (BHV ers) en de assistent-leidinggevende wat hen te doen staat. Het integraal veiligheidsplan beschrijft situaties als ongelukken binnen de vestiging, uitval van nutsvoorzieningen, brand, agressie, et cetera. Richtlijnen Wij volgen over het algemeen de richtlijnen van de GGD waar het gaat om het voorkomen of signaleren van ziektes. Soms hanteren wij eigen, strengere regels dan die de GGD ons voorschrijft. Wij hanteren de Hygiënecode voor kleine instellingen in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg als het gaat om bijvoorbeeld voedselhygiëne. Algemene informatie FreeKids Pagina 8

9 Daarnaast speelt in onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het signaleren van problemen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijke rol. Deze richtlijn van de Rijksoverheid bevat een stappenplan voor professionals (in de kinderopvang onder meer) die te maken krijgen met (het vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Toegangsbeveiliging FreeKids zorgt ervoor dat alle vestigingen beschikken over een adequate toegangsbeveiliging. De entrees tot de opvanglocaties zijn voorzien van een bel, toegangscode en/of videofooninstallatie. De toegangscodes tot deuren met cijfersloten worden regelmatig gewijzigd. Vervoer naar FreeKids FreeKids zorgt ervoor dat de kinderen die bij ons worden opgevangen op onze zogenaamde zelfstandige locaties (deze zijn niet in een school gehuisvest) uit school worden opgehaald en veilig de buitenschoolse opvang bereiken. Datzelfde geldt voor het vervoer van en naar het zwembad voor de kinderen die aan het diploma-zwemmen meedoen. Een deel van het vervoer wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van FreeKids. Kinderen worden vervoerd in onze FreeKidsauto s. In sommige gevallen, indien de school op korte afstand van FreeKids gevestigd is, worden kinderen lopend opgehaald. Voor de kinderen waarvoor dat te vermoeiend is, wordt op sommige locaties een elektrische bakfiets (de Stint ) ingezet. De pedagogisch medewerkers zijn bij het afhalen herkenbaar aan hun oranje of gele FreeKids-jack. Het andere deel van de kinderen wordt opgehaald door de vervoersbedrijven Bakker Travel, Taxi Bergamin en Hellingman personenvervoer. De verdeling van de ritten over de verschillende vervoerders is gebaseerd op de groepsgrootte, de beschikbare voertuigen en de afstand van de school tot FreeKids. Alle medewerkers van de vervoersbedrijven beschikken over een geldige chauffeurspas. Hierdoor weet u dat uw kind door een erkend chauffeur wordt vervoerd. Bovendien dragen de chauffeurs een gele FreeKids-badge. Wijziging van school of locatie De opvang van uw kind wordt toegezegd op basis van de school die wordt opgegeven bij de inschrijving. Indien de school of locatie van een school wijzigt dient dit twee maanden voorafgaande aan de wijziging te worden doorgegeven aan de Front Office van FreeKids. Het vervoer vanaf een andere school is alleen mogelijk indien de school is opgenomen in het vervoersschema van FreeKids. Indien het voor FreeKids niet mogelijk is om uw kind vanaf de nieuw opgegeven school op te halen ligt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van het kind naar de betreffende FreeKids vestiging bij de ouders. Afmelden Indien uw kind een dag niet naar FreeKids komt zijn we hiervan graag op de hoogte. Afmeldingen kunt u vóór uur doorgeven aan de vestiging waar uw kind wordt opgevangen. Waarom afmelden Wij gaan zorgvuldig om met de verantwoordelijkheid die u ons bij het vervoer van uw kind geeft. Op het moment dat uw kind niet is afgemeld ondernemen wij actie om te achterhalen waar uw kind is en waarom het er niet is. In geval van vals alarm brengt dit onnodige onrust met zich mee. Zonder afmelding nemen wij uw kind altijd mee naar de opvang. Is uw kind ziek, gaat uw kind een dagje bij iemand anders spelen? Geef dit dan altijd aan ons door. Mocht uw kind niet zijn afgemeld dan zal de leidinggevende van de vestiging u hierop aanspreken en nogmaals ons beleid met betrekking tot het vervoer met u doornemen. Iemand anders haalt uw kind bij FreeKids op Algemene informatie FreeKids Pagina 9

10 Indien u uw kind door iemand anders bij FreeKids op laat halen zijn we hier graag vooraf van op de hoogte. Wij hebben het beleid dat wij uw kind aan niemand anders meegegeven dan de bij ons bekende ouders, verzorgers. Haalt iemand anders uw kind op? Laat dit altijd vooraf aan de vestiging waar uw kind wordt opgevangen weten, de medewerkers houden hier dan rekening mee. Uitstapjes Tijdens het intakegesprek wordt, aan de hand van een toestemmingsformulier, aan ouders gevraagd of zij toestemming geven om met inachtneming van onderstaande regels hun kind mee naar buiten te nemen voor bijvoorbeeld een wandeling of een uitstapje. Eén pedagogisch medewerker mag maximaal tien kinderen meenemen voor een wandeling buiten. Dit geldt eveneens voor het gebruik van het openbaar vervoer samen met de kinderen. De ouders moeten hiervoor wel vooraf toestemming hebben gegeven. Stagiairs of ouders die een groep kinderen van FreeKids begeleiden mogen die niet mee naar buiten nemen zonder de aanwezigheid van een pedagogisch medewerker. Bij vervoer per auto maken we gebruik van goedgekeurde zitjes. Bovendien moeten de ouders hiervoor toestemming geven. De chauffeur/vervoersmaatschappij dient voor de auto waarmee wordt gereden een inzittendenverzekering te hebben afgesloten. Privacy, fotografie Privacy FreeKids gaat vanzelfsprekend discreet om met de gegevens van u en uw kind. Aan derden worden geen mededelingen gedaan over de dagen waarop uw kind wordt opgevangen, noch over eventuele bijzonderheden ten aanzien van de opvang. Fotografie en filmopnames FreeKids vindt het belangrijk dat de privacy van uw kind gewaarborgd is. Daarom vragen wij via een toestemmingsformulier bij het intakegesprek uw toestemming voor het maken van foto s of filmopnames waarop uw kind mogelijk afgebeeld staat. De toestemming tot openbaarmaking heeft uitsluitend betrekking op publicatie van de foto('s) of filmopnames in gedrukte, analoge of digitale publicaties van of namens FreeKids en op gebruik van foto s of filmopnames op de vestiging waar uw kind(eren) wordt opgevangen. De foto s en filmopnames zullen alleen worden gebruikt voor publicatie,- trainings,- en coachingsdoeleinden namens FreeKids. Spelen in een schone omgeving Schoon Vanzelfsprekend zorgt FreeKids ervoor dat uw kind in een schone omgeving wordt opgevangen. Daarom wordt de opvangruimte van uw kind regelmatig schoongemaakt. Onze pedagogisch medewerkers leveren daar zelf een bijdrage aan door de groepsruimtes goed op te ruimen en schoonmaakwerkzaamheden zelf te doen. Klachten Verwachtingen Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Ondanks alle goede intenties en voorbereidingen kan het gebeuren dat onze dienstverlening toch achterblijft bij uw verwachtingen. Natuurlijk horen we in ieder geval graag van u hoe we onze dienstverlening zouden kunnen verbeteren. U kunt hiervoor altijd bij de leidinggevende van uw FreeKids vestiging terecht. Uw feedback en verbetersuggesties zijn altijd bespreekbaar. In onderling overleg zijn de meeste problemen goed oplosbaar. Een klacht. En dan? Maar stel nu dat u en de leidinggevende er samen niet uitkomen. Weet dan dat u altijd met een klacht terecht kunt bij diverse instanties. Hieronder staat een overzicht van de personen of instellingen waarbij u met feedback, verbetersuggesties en klachten terecht kunt. Het staat u te allen tijde vrij Algemene informatie FreeKids Pagina 10

11 daarin een eigen keuze te maken. Pedagogisch medewerker, te bereiken op de vestiging waar uw kind wordt opgevangen; Assistent-leidinggevende van de FreeKidsvestiging waar uw kind wordt opgevangen, hij/zij is daar ook bereikbaar; De manager Kwaliteit & Veiligheid, tevens vertrouwenspersoon, bereikbaar op ; FreeKids heeft een onafhankelijke klachtencommissie die wordt geleid door een voorzitter die niet bij ons in dienst is: FreeKids T.a.v. Onafhankelijke klachtencommissie Postbus GA Zaandam Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus ZL Maartensdijk FreeKids hanteert een uitgebreide klachtenprocedure. Voor meer informatie is het klachtenverslag op elke vestiging inzichtelijk. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met onze Front Office of één van onze vestigingen. Contact FreeKids Front Office Postbus GA Zaandam Tel: FreeKids XL Zaandam (Fantasy Center) Mahoniehout ED Zaandam Tel: KvK: FreeKids Peter Pan Brandakkerstraat XD Assendelft Tel: KvK: FreeKids Outdoor Center Wezelstraat LZ Koog a/d zaan Tel: KvK: FreeKids XL Assendelft Dorpsstraat 1041 A/B 1566 JE Assendelft Tel: KvK: FreeKids De Delta Kreekrijklaan LP Assendelft Tel: KvK: FreeKids Ayundo Blauwe Ring MX Assendelft Tel: KvK: FreeKids De Mei Algemene informatie FreeKids Pagina 11

12 Voltastraat 15a 1521 TL Wormerveer Tel: FreeKids De Lindenboom Raadhuisstraat JB Koog aan de Zaan Tel: FreeKids De Watermolen Molenwerf WR Koog aan de Zaan Tel: FreeKids De Meander Parkrijklaan 121D 1567 HD Assendelft Tel: Op twee locaties gaat FreeKids van start zodra de belangstelling daarvoor voldoende is. FreeKids Het Palet Populierenlaan VB Krommenie Tel: FreeKids Het Eiland P.A. van Meverstraat XE Zaandam FreeKids t Kogerveld Perzikkruidweg AW Zaandam Tel: FreeKids De Pionier Kerkstraat JP Wormerveer Tel: FreeKids De Kroosduiker Torenstraat BK Westzaan Tel: FreeKids De Watermolen Molenwerf WR Koog aan de Zaan Tel: Algemene informatie FreeKids Pagina 12

Welkom bij Kindzorg! Hoofdstuk I Algemene informatie. Inhoud. Onze manier van werken. Inleiding

Welkom bij Kindzorg! Hoofdstuk I Algemene informatie. Inhoud. Onze manier van werken. Inleiding Inhoud Inleiding Onze manier van werken Contact ouders en pedagogisch medewerkers Onze kernwaarden Gediplomeerde medewerkers Inschrijven/kennismaken Samenstelling van de stamgroepen per kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kindzorg. Algemene informatie. 19 februari 2015

Kindzorg. Algemene informatie. 19 februari 2015 Kindzorg Algemene informatie Kindzorg 19-2-2015 Inhoud 1. Kindzorg en Freekids.. 2 2. Overeenkomst.. 2 3. Onze manier van werken 4 4. Veiligheid... 5 5. Beleid. 6 6. Huisregels. 7 7. Ouderparticipatie..

Nadere informatie

Freekids buitenschoolse opvang. Algemene informatie

Freekids buitenschoolse opvang. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 2 2. Overeenkomst.. 2 3. Onze manier van werken 5 4. Veiligheid... 6 5. Beleid. 7 6. Huisregels. 9 7. Ouderparticipatie.. 10 8. Klachten. 10 9. Vestigingen van

Nadere informatie

Hoofdstuk ( 4 ) Huisregels V Fietsen, afmelden, extra dag, opzegtermijn, opzegtermijn bij annulering, afmelding, verzekering

Hoofdstuk ( 4 ) Huisregels V Fietsen, afmelden, extra dag, opzegtermijn, opzegtermijn bij annulering, afmelding, verzekering Hartelijk welkom! (K)individu Infomap (K)individu VOF Hamsterkoog 15 1822 CD Alkmaar Tel: 072-5623000 Fax: 072-5643045 Email: Info@kindividu.nl Website www.kindividu.nl Kwaliteit in Individuele zorg voor

Nadere informatie

Freekids Peuterspelen. Algemene informatie

Freekids Peuterspelen. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 2 2. Overeenkomst.. 2 3. Onze manier van werken 4 4. Veiligheid... 5 5. Beleid. 6 6. Huisregels. 8 7. Ouderparticipatie.. 9 8. Klachten. 10 9. Uw kind wordt vier

Nadere informatie

Freekids kinderdagverblijven. Algemene informatie

Freekids kinderdagverblijven. Algemene informatie Algemene informatie Inhoud 1. Freekids.... 3 2. Overeenkomst.. 3 3. Onze manier van werken 5 4. Veiligheid... 6 5. Beleid. 7 6. Huisregels. 9 7. Ouderparticipatie.. 10 8. Klachten. 11 9. Vestigingen van

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang 2 4. Het personeel 3 4.1 Management en Teamcoördinator BSO 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers 3 4.3 Pedagogisch

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op]

GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK. [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] GASTOUDERBUREAU DE GROTE UIL INFORMATIEBOEK [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Informatieboekje - informatieboekje - 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1

Informatieboekje. (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 Informatieboekje (voorbeeld) Stichting Prokino - informatieboekje - 2006 1 INHOUDSOPGAVE Welkom 1. Aanmelding en kosten 2. Plaatsing 3. Veiligheid & hygiëne 4. De groep 5. Praktische informatie 6. Dagelijkse

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Overdracht van informatie pag.

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz. 2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar blz. 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang blz. 2 4. Het personeel blz. 3 4.1 Management BSO blz. 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers blz. 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang Criteria/ Tarieven 2015 Dagopvang & Buitenschoolse opvang Wij zijn Kids2b! Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar krijgen bij ons alle gelegenheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly Informatiebrochure Gastouderbureau Polly 2011/2012 Inhoudsopgave 1.0. Visie Gastouderbureau Polly 1.1. Algemeen 2.0. Stappen bemiddeling 2.1. Aannemen gastouders 2.2. Bemiddeling door het Gastouderbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden : KDV Madelief

Algemene voorwaarden : KDV Madelief Algemene voorwaarden : KDV Madelief ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Inschrijving ARTIKEL 4 - Wachtlijst ARTIKEL 5 - Het contract ARTIKEL 6 - De overeenkomst ARTIKEL 7 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 pagina 1 van 5 Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 1. Toepassing van dit reglement Dit reglement is van toepassing op het Kindercentrum De Dwergen B.V. Dit reglement, is onderdeel is

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015 Aanmelding 1. Aanmelding gebeurt schriftelijk dan wel elektronisch door middel van het inleveren of inzenden van het inschrijfformulier dat door de PIT

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing.

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing. Artikel 1:Toepasselijkheid... pag. 1 Artikel 2:Begripsbepalingen... pag. 1 Artikel 3 Inschrijving... pag. 2 Artikel 4: Weigeringcriteria... pag. 2 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst... pag. 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 9 6.

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Veelgestelde vragen buitenschoolse opvang januari 2016

Veelgestelde vragen buitenschoolse opvang januari 2016 Tarieven Vraag: betaal ik bij TintelTuin kinderopvang inschrijfgeld? Nee, u kunt uw kind bij ons gratis inschrijven. Vraag: hoe kan ik snel de netto kosten van (een extra dag) kinderopvang berekenen? TintelTuin

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA

WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA WELKOM BIJ DE BUITENSCHOOLSE OPVANG VIA BAMBA Graag informeren wij u hierbij over diverse zaken die belangrijk zijn te weten wanneer u als ouder gebruik gaat maken van de buitenschoolse opvang (bso) locatie

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

I N F O R MAT IEBOEKJ E

I N F O R MAT IEBOEKJ E I N F O R MAT IEBOEKJ E BSO Goochem (Ichthusschool, Osdorp) Inhoudsopgave WELKOM... 3 1. AANMELDING EN KOSTEN... 4 2. PLAATSING... 6 3. LOCATIE... 7 4. DE GROEPEN... 7 5. PRAKTISCHE INFORMATIE... 8 6.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor bepaalde tijd (totdat het kind

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Stoer & Robuust Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Versie nummer: maart 2016 Pedagogisch werkplan naschoolse opvang Naam: Stoer en

Nadere informatie

Uw kind bij Hazeltje Na School

Uw kind bij Hazeltje Na School Uw kind bij Hazeltje Na School Kinderopvang Hazeltje biedt naast kinderdagopvang ook naschoolse opvang. De naschoolse opvang heet overkoepelend Hazeltje Na School. Hieronder vallen NSO s Hazeltje Ripperda

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211 BT EEFDE Registratienummer 117956235 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: LOCHEM Datum inspectie: 25-02-2014

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool

Informatieboekje. Naschoolse Opvang. Het Schoolplein. Locatie Oranje Nassauschool Informatieboekje Naschoolse Opvang Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Onderdeel van Kdv Het Vlinderbos Anton Mauvestraat 10, 6717 JA Ede info@nsohetschoolplein.nl www.nsohetschoolplein.nl 06-10437612

Nadere informatie

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling 1.1 - Gastouderopvang 1.2 - Gastouderbureau 1.3 - Cliënten Artikel 2 - Diensten thuis-in-opvang.nl

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie