Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014"

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten van Klokje Rond. Artikel 2: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Basisuren: Aantal uur dat vermeld staat op de overeenkomst bij reserveringsschema. Opvanguren: Aantal uur dat het kind bij Klokje Rond verblijft. Dagdeel: Een vast pakket aan uren tegen een vast tarief op een vaste dag, vastgelegd in een contract, geldend voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Een dagdeel is van 7:00-13:00 uur of van 13:00-19:00 uur van maandag t/m vrijdag. BSO: Buitenschoolse opvang, dagdeelopvang voor basisschoolkinderen van 4 tot en met 13 jaar. Dit vindt plaats tussen 06:30-08:30 s ochtends en s middags na einde schooltijd, afhankelijk van de school en dag. Opvang tussen 06:30-08:30 wordt soms ook wel voorschoolse opvang genoemd (VSO). Dagopvang: Opvang die plaatsvindt tussen 06:30 uur en 20:00 uur (op basis van beschikbaarheid). Avondopvang: Opvang die plaatsvindt tussen 20:00 uur en 23:30 uur (op basis van beschikbaarheid). Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 1 van 11

2 Nachtopvang: Opvang die plaatsvindt tussen 23:30 uur en 6:30 uur, waarbij het kind bij Klokje Rond blijft slapen (op basis van beschikbaarheid). Weekendopvang: Opvang die plaatsvindt tussen zaterdag 6.30 uur en zondag uur (op basis van beschikbaarheid). Vakantieopvang (BSO): Opvang die plaats vindt tijdens schoolvakanties voor basisschoolkinderen (4-12 jaar). Incidentele opvang: Mogelijke opvang zonder vaste dagen op het reserveringsschema, maximaal 3 keer op jaarbasis. Stamgroep: De groep waarin het kind geplaatst wordt. Klokje Online: Het online reserveringssysteem van Klokje Rond, dat toegankelijk is met een persoonlijke code. Reserveringschema: Schema waarop de basisuren / dagen vermeld staan (op het contract/overeenkomst). Artikel 3: Opvanguren flexibel en dagdelen a. Het flexibel contract De ouder/verzorger is verplicht te reserveren, ongeacht de contractvorm. De inzet van opvanguren vindt plaats aan de hand van het reserveringschema in Klokje Online. Het aantal overeengekomen basisuren kan flexibel worden ingezet. Het reserveringschema kan enkel elektronisch ingevuld worden. Dit dient minimaal 4 weken voorafgaande aan de opvang te zijn geschied. Deze uren zijn gegarandeerd als het kind die dagen en uren op contract heeft, mits op tijd gereserveerd. Reserveringen voor avond/ nacht/ weekend/ feestdagen zijn op basis van beschikbaarheid. Klokje Rond kan in geval van deze reserveringen geen garantie geven dat het verzoek om reservering kan worden gehonoreerd. Klokje Rond hanteert een minimum van 3 aanwezige kinderen voordat reserveringen worden goedgekeurd. De goedkeuringstermijn kan hierdoor dus elke keer wisselend zijn. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 2 van 11

3 Reserveringen die binnen 4 weken worden ingevuld én de dagen/uren die niet op de overeenkomst staan, worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. De ouder/verzorger kan altijd extra uren opvang (buiten de al gereserveerde uren en buiten de contracturen en dagen) aanvragen, zelfs op de dag zelf. Deze aanvragen worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. b. Het dagdelen pakket: Bij een dagdelenpakket worden een vast aantal uren gefactureerd (dagdelen) conform de overeenkomst, ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van deze uren. Het voordeel is dat het uurtarief lager is dan bij een flexibel contract, waarbij u alleen betaald wat u afneemt. De ouder/verzorger is verplicht te reserveren, ongeacht de contractvorm. De ouder/verzorger kan de dagdelen inzetten op de contractdagen, oftewel vaste dagen per week. De ouder/verzorger kan een dagdeel niet ruilen met een ander dagdeel. De ouder/verzorger kan geen dagdelen inzetten op officiële feestdagen. De ouder/verzorger kan wel altijd reserveringen plaatsen op officiële feestdagen, deze worden volgens het flexibele tarief extra gefactureerd. De inzet van dagdelen en de extra (flexibele) opvanguren vindt plaats aan de hand van het reserveringschema in Klokje Online. Het reserveringschema kan enkel elektronisch ingevuld worden. Dit dient minimaal 4 weken voorafgaande aan de opvang te zijn geschied. De opvang is gegarandeerd als het kind die dagen op contract heeft. Reserveringen die binnen 4 weken worden ingevuld én de dagen/dagdelen die het kind niet op contract heeft, worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. Reserveringen voor avond/ nacht/ weekend/ feestdagen zijn op basis van beschikbaarheid. Klokje Rond kan in geval van deze reserveringen, geen garantie geven dat het verzoek om reservering kan worden gehonoreerd. Klokje Rond hanteert een minimum van 3 aanwezige kinderen voordat reserveringen worden goedgekeurd. De goedkeuringstermijn kan hierdoor dus elke keer wisselend zijn. De ouder/verzorger kan altijd extra uren opvang (buiten de al gereserveerde dagdelen en buiten de contractdagen) aanvragen. Deze aanvragen worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. Voor al deze extra uren geldt het flexibel tarief. Minder gebruikte dagdelen dan vermeld in de overeenkomst worden niet gecrediteerd. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 3 van 11

4 c. Reserveren van opvang in Klokje Online Dagdelen en uren/kwartieren waarop de ouder/verzorger opvang wenst dienen aangevraagd te worden via een link op onze website, De ouder/verzorger gaat dan naar de inlogpagina van Klokje Online. Inloggegevens en wachtwoord krijgt de ouder/verzorger via de (afzender is Niolite/NioKids), nadat Klokje Rond de overeenkomst (contract) ondertekend heeft ontvangen. De ouder/verzorger moet voor alle weken en voor alle kinderen apart reserveren. Wanneer het kind niet komt, dienen er geen reserveringen geplaatst te worden. De ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om te reserveren voor een uurtje, een avond, een nacht en in het weekend. Reserveren kan op een kwartier nauwkeurig. Ook wanneer het kind altijd op dezelfde dagen en tijden komt, dient de ouder/verzorger te reserveren! (Het is mogelijk om ver vooruit te reserveren) De ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om een aantal gereserveerde uren te annuleren in Klokje Online. De ouder/verzorger klikt op de desbetreffende reservering en dan ziet de ouder/verzorger in het scherm dat de reservering geannuleerd kan worden. Eenmaal door Klokje Rond goedgekeurde reserveringen voor avond/ nacht/ weekend/ feestdagen opvang kunnen niet meer kosteloos geannuleerd worden. (zie ook artikel 4.d en 4.e) Ondanks dat de ouder/verzorger moet betalen, vraagt Klokje Rond toch de reservering te annuleren. Er komt namelijk een plekje vrij waar Klokje Rond een andere ouder/verzorger blij mee kan maken, die last minute opvang nodig heeft. De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het juist reserveren van de opvangtijden. d. Annuleren van reserveringen flexibele uren: De ouder/verzorger wenst een aantal gereserveerde uren te laten vervallen. De ouder/verzorger klikt op de desbetreffende reservering en dan ziet de ouder/verzorger in het scherm dat de reservering geannuleerd kan worden. Het kosteloos annuleren kan tot twee dagen van te voren vóór 12 uur s middags. Bijv. wil de ouder/verzorger voor woensdag annuleren dan moet dit gebeuren vóór maandag 12 uur s middags. Annuleert de ouder/verzorger later, dan worden de opvangkosten conform reserveringen in rekening gebracht. Met uitzondering van de BSO (meer Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 4 van 11

5 hierover vind je terug in art. 8, Extra bepalingen van de Leveringsvoorwaarden). Eenmaal door Klokje Rond goedgekeurde reserveringen voor avond/nacht/weekend/officiële feestdagen opvang kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Annuleren op de dag zelf doet de ouder/verzorger telefonisch via de eigen groep en haalt de reservering uit Klokje Online. De uren worden nog steeds in rekening gebracht. Bij ziekte van het kind gelden dezelfde voorwaarden als bij een normale annulering. Mocht het kind tijdens de opvang ziek worden en niet mogen/kunnen blijven, dan worden de resterende uren conform reservering in rekening gebracht. De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het juist reserveren van de opvangtijden. Ondanks dat de ouder/verzorger moet betalen, vraagt Klokje Rond toch de reservering te annuleren. Er komt namelijk een plekje vrij waar Klokje Rond een andere ouder/verzorger blij mee kan maken, die last minute opvang nodig heeft. e. Annuleren van reserveringen dagdelen: De ouder/verzorger wenst dagdelen te laten vervallen. De ouder/verzorger klikt op de desbetreffende reservering en dan ziet de ouder/verzorger in het scherm dat de reservering geannuleerd kan worden. De dagdelen die op contract staan kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Mocht het kind tijdens de opvang ziek worden en niet mogen/kunnen blijven, dan worden de resterende uren conform dagdelen niet gecrediteerd. Ondanks dat de ouder/verzorger moet betalen, vraagt Klokje Rond toch de reservering te annuleren. Er komt namelijk een plekje vrij waar Klokje Rond een andere ouder/verzorger blij mee kan maken, die last minute opvang nodig heeft. Het annuleren van eventuele extra gereserveerde (flexibele) uren kan kosteloos tot twee dagen van te voren vóór 12 uur s middags (zie ook artikel 3.d) Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 5 van 11

6 Artikel 4: De stamgroep De opvang geschiedt in principe in de stamgroep, waar het kind geplaatst is. Klokje Rond behoudt zich het recht voor om hier, wanneer dat nodig is, van af te wijken. Klokje Rond hanteert het zogenaamde open-deuren beleid, wat wil zeggen dat kinderen een eigen stamgroep hebben, maar ook regelmatig samen op een andere groep en samen buiten spelen. Artikel 5: De overeenkomst In de overeenkomst staat het aantal basisuren en/of het aantal dagdelen, de prijs en het reserveringsschema. De ouder/verzorger geeft zo gedetailleerd mogelijk informatie ten behoeve van het overeenkomst. Artikel 6: Contract types Bij Klokje Rond is veel mogelijk. Hieronder staan de diverse soorten contracten/ pakketten die afgenomen kunnen worden. Een combinatie van deze pakketten is ook altijd mogelijk! Opvang 0-2 jaar flexibel, 0-2 jaar Opvang 2-4 jaar flexibel, 2-4 jaar Buitenschoolse opvang (BSO) vast/flexibel, 4-12 jaar Voorschoolse opvang (VSO) flexibel, 4-12 jaar Vakantie opvang flexibel, 4-12 jaar Weekend opvang flexibel, 0-12 jaar Avond opvang flexibel, 0-12 jaar Nacht opvang flexibel, 0-12 jaar Incidentele opvang flexibel, max. 3 keer per jaar, 0-12 jaar Dagdeel pakket vast, 0-4 jaar Artikel 7: De tarieven De kosten van de verschillende typen opvang worden jaarlijks herzien en gepubliceerd op Klokje Online. Daarnaast kan een ouder/verzorger via de rekentool op de website berekenen welk contracttype het voordeligste is voor zijn/haar gezinssituatie. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 6 van 11

7 a. Flexibel contract Op het contract staan de prijzen van de door de ouder/verzorger gekozen opvang, deze prijzen gelden voor het lopend kalenderjaar. Dagopvang: 06:30 20:00 uur, openingstijden tegen flexibel uurtarief. Avondopvang: 20:00 23:30 uur, openingstijden tegen flexibel uurtarief. Nachtopvang: 23:30-06:30 uur, vast nachtdeel (7 uur) tegen nacht tarief. b. Dagdeel pakket (0-4 jaar) De kosten van de verschillende typen opvang worden jaarlijks herzien en gepubliceerd op Klokje Online. Op de overeenkomst staan de prijzen van de door de ouder/verzorger gekozen opvang, deze prijzen gelden voor het lopend jaar. Ochtend dagdeel: 07:00-13:00 uur 6 uur tegen dagdeel uurtarief. Middag dagdeel: 13:00-19:00 uur 6 uur tegen dagdeel uurtarief. Hele dag: 07:00-19:00 uur 12 uur tegen dagdeel uurtarief. Het dagdelen pakket is op basis van 52 weken. Uren buiten de bovengenoemde ingekochte dagdelen worden gefactureerd tegen flexibel tarief (zie artikel 3.a). c. Buitenschoolse opvang BSO: open vanaf 14:00 uur Vast BSO dagdeel tarief*. VSO: open vanaf 06:30 uur Vast deel van 2 uur tegen flexibel uurtarief. Vakantie/ schoolvakanties: open vanaf tot uur Vast BSO vakantiedagtarief**. *Extra bepalingen BSO: Het concept BSO, en de samenwerking met externe locaties, zorgt ervoor dat ongeacht hoe lang het kind bij Klokje Rond aanwezig is, een vast aantal uren gefactureerd worden. Naast de bovengenoemde BSO tarieven zullen de extra uren die het kind eerder dan de schooltijden aanwezig is in rekening worden gebracht conform regulier tarief. BSO tarieven zijn inclusief 1x activiteit, lunch (op woensdag en vrijdag) en vervoer van school. Dit geldt voor alle basisscholen in Veldhoven. De ouder/verzorger kan conform art. 4 BSO-tijden annuleren, de activiteit echter niet. Deze zal, ongeacht de aanwezigheid van het kind, in rekening worden gebracht voor de gehele periode. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 7 van 11

8 Afhankelijk van het schema, is het mogelijk om 2 activiteiten op 1 dag te volgen. Deze 2 de activiteit wordt apart in rekening gebracht, naast het BSO tarief. Naast de normale BSO activiteiten heeft Klokje Rond ook BSO Deluxe, voor deze speciale activiteiten geldt een afwijkend tarief en dit kan per activiteit en per periode verschillend zijn. **Vakanties: (reguliere schoolvakanties) Het concept BSO en het vakantieprogramma zorgt ervoor dat ongeacht hoelang het kind daadwerkelijk aanwezig is, een vast aantal uren gefactureerd worden. Elke vakantiedag loopt van :00. Deze standaarduren worden gefactureerd (vakantiedagtarief). Vakantie tarief is inclusief een activiteit of uitstapje en vervoer, middagmaaltijd en op verzoek met ontbijt. De activiteiten vinden plaats tussen uur (geen eigen bijdrage). De exacte details worden voor elke vakantie aangekondigd. Het programma kan de ouder/verzorger lezen op Klokje Online. De opvang start bij David Lloyd en eindigt daar, tenzij anders aangegeven, voor alle BSO-kinderen. Artikel 8: Betaling / facturatie De factuur zal worden geplaatst in Klokje Online. Betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. Klokje Rond zal binnen 5 dagen na de factuurdatum tot automatische incasso overgaan. Wanneer de ouder/verzorger niet instemt met betaling middels automatische incasso, berekent Klokje Rond administratiekosten. Flexibel contract, start de opvang eerder of eindigt de opvang later dan de gereserveerde tijd dan wordt deze tijd in rekening gebracht (per kwartier). Dagdeelcontract, start de opvang eerder of eindigt de opvang later dan het vooraf afgesproken dagdeel dan wordt deze tijd in rekening gebracht volgens flexibel tarief (per kwartier). Wanneer een factuur gestorneerd wordt brengen wij 7,50 administratie kosten in rekening. a. Facturatie dagdelen pakket: De ouder/verzorger ontvangt maandelijks vooraf een factuur van het aantal afgesproken basisuren. Betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. Klokje Rond zal rond de 24 ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarop de opvang betrekking heeft, tot automatische incasso overgaan. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 8 van 11

9 Heeft de ouder/verzorger meer uren gebruikt dan de afgesproken dagdelen, dan worden deze per maand achteraf apart in rekening gebracht volgens het flexibel tarief. De betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. b. Facturatie flexibel contract: De ouder/verzorger ontvangt achteraf op basis van werkelijk afgenomen uren een factuur. Klokje Rond factureert gemiddeld 2 keer per maand. De eerste facturatie is halverwege de maand en de tweede facturatie volgt na het afsluiten van de maand. Op de laatste facturatie worden eventuele correcties doorgevoerd. c. Minimale afname per kalenderjaar: Klokje Rond hanteert een minimale afname per kalenderjaar d.w.z.: Bij contracten van 0-2 jaar en contracten van 2-4 jaar bedraagt de minimale afname 240 uur op basis van een kalenderjaar. Bij BSO contracten bedraagt de minimale afname 220 uur op basis van een kalenderjaar. Minimale afname voor een dagdelen pakket is 52 dagdelen (1 dagdeel per week). Wanneer het kind in een kalenderjaar niet aan deze minimale afname komt, krijgt de ouder/verzorger de resterende uren alsnog gefactureerd. Deze facturatie vindt plaats na de jaarafsluiting of wanneer de ouder/verzorger tussentijds het contract stopt. De ouder/verzorger ontvangt deze factuur dan bij de afwikkeling van de opzegging. De minimale afname geldt enkel voor dagopvang en BSO, dus vakantie-, weekend-, avond- en nachtopvang zijn hiervan uitgesloten. Artikel 9: Jaaropgave Na de jaarafsluiting ontvangt de ouder/verzorger een jaaropgave van het totaal in rekening gebrachte uren. Deze is beschikbaar in Klokje Online nadat het lopende jaar is afgesloten en alle facturen zijn betaald. Klokje Rond is verplicht om jaarlijks alle gegevens m.b.t. uren, contracten, BSN nr s, betalingen, etc. aan te leveren aan de belastingdienst. Artikel 10: Ziekte Bij ziekte hanteert Klokje Rond de regels van haar ziektebeleid, dat gebaseerd is op de regels van de GGD. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Klokje Rond is het de ouder/verzorger voldoende duidelijk wat onder vernoemd ziektebeleid wordt verstaan. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 9 van 11

10 In geval van ziekte op de dag zelf, worden de gereserveerde uren bij de ouder/verzorger in rekening gebracht. Voor het overige gelden de annuleringsvoorwaarden conform artikel 3. Artikel 11: Opzeggen van een overeenkomst Klokje Rond hanteert de wettelijke opzegtermijn van één maand. Het opzeggen van een contract vindt plaats middels een schrijven voorzien van handtekening. Nadat de ouder/verzorger door Klokje Rond in het bezit is gesteld van een schriftelijke bevestiging is de opzegging definitief. Nadat de opzegging definitief is zal Klokje Rond een eindafrekening aan de ouder/verzorger doen toekomen. Deze eindafrekening zal plaats vinden middels automatische incasso en is inzichtelijk in Klokje Online. Klokje Rond behoudt te allen tijde het recht om tot opzegging van een overeenkomst over te gaan. Artikel 12: Privacy Klokje Rond heeft een privacyreglement op basis waarvan zij op een vertrouwelijke manier omgaat met de door haar ontvangen gegevens. Klokje Rond gebruikt alleen foto s/video s of andere mediabestanden van het kind voor promotie- en educatieve doeleinden als zij hiervoor toestemming heeft ontvangen van de ouder/verzorger. In geen enkel geval worden aan ouders en/of derden gegevens van leidsters, ouders en kinderen verstrekt zonder toestemming. Artikel 13: Huisreglement Klokje Rond hanteert een huisreglement. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst wordt door Klokje Rond het huisreglement aan de ouder/verzorger ter hand gesteld. Artikel 14: Klachten Klokje Rond is aangesloten bij de geschillencommissie van de Brancheorganisatie voor de Kinderopvang. Voor het reglement en de procedure kan de ouder/verzorger terecht op de website van Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk). Ook de oudercommissie is aangesloten bij deze stichting, Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 10 van 11

11 Artikel 15: Aansprakelijkheid: Door Klokje Rond wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Klokje Rond afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering heeft. Bovengenoemde aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Artikel 16: Overig: Bereikbaarheid ouder/verzorger: De ouder/verzorger zorgt ervoor dat alle telefoonnummers waar de ouder/verzorger op te bereiken is altijd ingevuld zijn bij de gegevens van het kind in Klokje Online, én dat deze ook ingevuld zijn bij de nood- en zorggegevens in Klokje Online. Leveringsvoorwaarden Klokje Rond vs2014februari def.doc Pagina 11 van 11

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Kinderopvang Organisatie

Kinderopvang Organisatie Flexibele kinderopvang; dagopvang en buitenschoolse opvang. Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang (locatie) Maaspoort. Versie mei 2016. Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Huisregels Klokje Rond versie februari 2014

Huisregels Klokje Rond versie februari 2014 Huisregels Klokje Rond versie februari 2014 Doel van deze huisregels (en de leveringsvoorwaarden) is om alvast goed wegwijs te worden in Klokje Rond en Klokje Online. In Klokje Online zul je nog regelmatig

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem.

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem. Huisregels versie Juli 2015 Deze huisregels zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden. Klokje Rond behoudt zich het recht voor het huisreglement aan te passen. Op het moment van inwerkingtreding

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 7 (bedragen in euro

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 4

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 4 Maatwerk; kies het passende pakket en kies de start- en eindtijd van de opvang Groene kinderopvang t Werkel biedt maatwerk. Kies het pakket met de starttijd en eindtijd dat het beste past bij jouw wensen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (mei 2010)

Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene Voorwaarden WelterKuil Gastouderbureau Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Vraagouder: Gastouder: Gastouderopvang: WelterKuil:

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen januari 2016 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Christelijke Kinderopvang Organisatie De Herberg biedt buitenschoolse opvang aan in Sterrenschool Ermelo. Door onze registratie in het landelijk

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Spring: Ouder/verzorger: Peuterspeelzaalwerk: Peuterspeelzaal: Dagdeel:

Nadere informatie

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling 1.1 - Gastouderopvang 1.2 - Gastouderbureau 1.3 - Cliënten Artikel 2 - Diensten thuis-in-opvang.nl

Nadere informatie

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing.

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing. Artikel 1:Toepasselijkheid... pag. 1 Artikel 2:Begripsbepalingen... pag. 1 Artikel 3 Inschrijving... pag. 2 Artikel 4: Weigeringcriteria... pag. 2 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst... pag. 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen Kinderopvang R O M I B.V. Statutair gevestigd te Elburg Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen R.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Versie I 1. Begripsbepalingen: Het contract: Bestaande uit: de plaatsingsovereenkomst, de leveringsvoorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ARTIKEL 1 DOELSTELLING Dikkedeur, statutair De Dikkedeur Kralingen B.V. en De Dikkedeur Heemraadssingel B.V., heeft onder andere ten doel kinderopvang te realiseren voor

Nadere informatie

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn januari 2015 BSO 52 of 48 weken Vestigingscoördinator Binnenkort mogen wij uw kind verwelkomen op één van onze BSO vestigingen.

Nadere informatie

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem.

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem. Huisregels versie Juli 2015 Deze huisregels zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden. Het Witte Wiel behoudt zich het recht voor het huisreglement aan te passen. Op het moment van inwerkingtreding

Nadere informatie

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang Criteria/ Tarieven 2015 Dagopvang & Buitenschoolse opvang Wij zijn Kids2b! Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar krijgen bij ons alle gelegenheid

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 4,25 uur tijdens de schoolweken en 12 weken van 10 uur (

Het aantal opvanguren per maand wordt als volgt berekend: 40 weken van 4,25 uur tijdens de schoolweken en 12 weken van 10 uur ( OBS Het Galjoen TARIEVEN 2016 NA- EN VOORSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar Standaard opvang 52 weken opvang Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45-18.00 uur (schoolweken en in de vakanties van 08.00-18.00 uur)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Peutereiland: Stichting Peutereiland Ouder/verzorger: Diegene die als ouder of wettelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1. Aanmelding 1.1. Bij inschrijving bij Kinderopvang de Bonte Vlinder moet worden aangegeven op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang en wat de begindatum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Artikel 1: Algemeen; - Deze voorwaarden zijn opgesteld door Bso Natuurlijk en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bso Natuurlijk en

Nadere informatie

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang Informatie van het Servicebureau Kinderopvang 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Artikel 1- Algemeen 1. Plaatsing : Kinderdagverblijf Villa Vrolijk biedt tegen betaling ouder(s) en of verzorger(s) kinderopvang en verzorging van hun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Aanmelding ARTIKEL 4 - Aanbod ARTIKEL 5 - De Overeenkomst ARTIKEL

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG Artikel 1; Begrippen a. KO De Hummeltjeshoeve stelt zich ten doel kinderopvang binnen haar buitenschoolse opvang,kinderdagverblijf en peuteropvang voor het/(de) kind(eren)

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! KINDERCENTRUM DE KOMEET Kindercentrum De Komeet is een kindercentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV 1 Toepasselijkheid 1 2 Begripsbepaling 1 3 Looptijd 2 4 Kindplaatsen 2 5 Kosten van kinderopvang/ wijze van betaling 2 6 Prijswijzigingen 3 7 Verzekering 3

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang

Nadere informatie

Aanvraag voor plaatsing en Tarieven Buitenschoolse opvang

Aanvraag voor plaatsing en Tarieven Buitenschoolse opvang 4 Document versienummer: versie 4 Door: I. den Boer Aanvraag voor plaatsing en Tarieven Buitenschoolse opvang Gegevens van het kind Achternaam Voornamen Datum ontvangst: Debiteurnummer: Postadres: Postbus

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV

Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV Deze voorwaarden maken een onderdeel uit van het plaatsingscontract dat u tekent met Brood & Spelen Kinderopvang (tezamen: Plaatsingscontract)

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl TARIEVENKRANT 2017 Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang KINDCENTRUM DE PAPERCLIP Kindcentrum De Paperclip biedt in de Schrijverswijk een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Kinderopvang

Nadere informatie

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn Februari 2014 Reguliere buitenschoolse opvang Eerste kennismaking Binnenkort gaat uw kind naar één van onze buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl Reglement Kibego 1 juli 2014 info@kibeo.nl Kibego.nl REGLEMENT KINDEROPVANGVOORZIENINGEN Dit reglement is een aanvulling op het Reglement Kinderopvangvoorzieningen van Kibeo en de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Gastouderbureau: GastOuderBureau SamSam, gevestigd te Assen; Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen buitenschoolse opvang januari 2016

Veelgestelde vragen buitenschoolse opvang januari 2016 Tarieven Vraag: betaal ik bij TintelTuin kinderopvang inschrijfgeld? Nee, u kunt uw kind bij ons gratis inschrijven. Vraag: hoe kan ik snel de netto kosten van (een extra dag) kinderopvang berekenen? TintelTuin

Nadere informatie

Nieuw in weken open. Vaste sluitingsweken voor de 48 weken contracten. Tarieven en informatie Kindercentrum t Kickertje

Nieuw in weken open. Vaste sluitingsweken voor de 48 weken contracten. Tarieven en informatie Kindercentrum t Kickertje Warmoesland 57 2635 LB Den Hoorn 015 257 32 12 info@kickertje.nl kickertje.nl facebook.com/kickertje Tarieven en informatie 2016 Goed nieuws Nieuw in 2016 52 weken open Vaste sluitingsweken voor de 48

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis

Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Algemene leveringsvoorwaarden Gastouderbureau Voel je Thuis Artikel 1 Definities - Voel je Thuis een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het,

Nadere informatie

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida ALGEMENE VOORWAARDEN Voor Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Speel@Home. Kinderopvang Speel@Home De Vesting 8332 GL Steenwijk Telefoon 06-17731011 E-mail info@speelathome.nl Versie

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2012 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit regelement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie