1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag Management Kinderdagverblijf pag De Pedagogisch medewerker pag Huishoudelijk medewerker pag De Pedagogisch medewerker in opleiding pag.3 5. Naar het Kinderdagverblijf pag Wennen en oudergesprekken pag Groepsindeling pag Dagindeling pag.4 6. Voedingsbeleid pag.5 7. Openingstijden Dagopvang pag Halen en Brengen pag.6 8. Als uw kind ziek is pag.6 9. Geneesmiddelen en medisch handelen pag Ouderparticipatie pag Oudercommissie pag Centrale Oudercommissie pag Praktische zaken m.b.t. de plaatsing pag Plaatsing pag Extra dagen pag Ruilen van dagen pag Wijzigingen pag Opzeggen pag Sluitingsdagen pag Klachtenregeling pag Verzekering pag Privacybeleid pag Beleid SKOA pag Vragen pag Tot slot pag.10 Skoa-dagopvang Pagina 1 van 10 Versie 2014

2 1. Inleiding Met dit boekje willen wij u informeren over het kinderdagverblijf. Het sluit aan bij de informatie op onze website en het pedagogisch beleid van de SKOA. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Dagopvang is een onderdeel van de Stichting Kinderopvang Alkmaar. Sinds 1975 verzorgt de SKOA op professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Naast dagopvang heeft de SKOA buitenschoolse opvang, halve dagopvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. De SKOA besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de kinderopvang. Kwalitatief goede zorg staat voorop, met respect voor elk kind. De kinderen worden door deskundig personeel verzorgd en begeleid in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Het Centraal Bureau van de Stichting is gevestigd aan de Kofschipstraat 10a, 1826 CG te Alkmaar, tel Op het Centraal Bureau zijn o.a. de directie en de administratie gehuisvest. 3. Het Kinderdagverblijf Het Kinderdagverblijf (verder omschreven als KDV) biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Kinderen kunnen de hele week (ma t/m vrij) worden opgevangen, maar het is ook mogelijk om uw kind minimaal 2 dagdelen per week te brengen. De kinderen worden in groepen opgevangen in verschillende ruimtes met een op de leeftijd aangepaste inrichting en speelgoed. De dagverblijven beschikken over slaapkamers. Voor luiers, eten en drinken wordt gezorgd, waarbij rekening gehouden wordt met diëten en andere voedingswensen. Bij de verlengde dagopvang is het mogelijk om een ontbijt en/of warme maaltijd te nuttigen. De SKOA beheert op dit moment 8 kinderdagverblijven verspreid over Alkmaar. Van deze 8 dagverblijven zijn er 4 dagverblijven gevestigd in een kindercentrum. Een kindercentrum is een locatie met zowel dagopvang, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. 4. Het Personeel 4.1 Management Kinderdagverblijf Het management heeft de dagelijkse leiding op het kinderdagverblijf. Daarnaast houdt het management zich onder andere bezig met het Skoa-dagopvang Pagina 2 van 10 Versie 2014

3 ontwikkelen en vertalen van beleid, het financieel beheer en de inzet van het personeel. 4.2 De pedagogisch medewerk(st)ers.alle pedagogisch medewerk(st)ers bij de vestigingen van de SKOA zijn gekwalificeerd. Op de babykamer zijn er per 9 kinderen twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Op de peuterkamer zijn er per 14 kinderen 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Naast de vaste pedagogische medewerk(st)ers werken er op het KDV invalkrachten. Zij worden ingezet tijdens ziekte, vakantie en buitengewoon verlof van de vaste pedagogisch medewerk(st)ers. Iedere pedagogisch medewerk(st)er heeft minimaal een MBO-3 opleiding. 4.3 Huishoudelijk medewerker De huishoudelijk medewerker verzorgt de huishoudelijke taken, verzorgt de maaltijden en is verantwoordelijk voor de bestellingen. 4.4 Pedagogisch medewerk(st)ers in opleiding De SKOA biedt leerovereenkomsten aan leerlingen van de opleiding PW (Sociaal Pedagogisch Werk) of CW (Sociaal Cultureel Werk). 5. Naar het Kinderdagverblijf Wij vinden het belangrijk dat het kinderdagverblijf een plek is waar kinderen zich thuis voelen. Een veilige en warme plek waar ze kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen en op hun eigen manier de wereld kunnen ontdekken. Onze uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid. Dit beleid geeft de kaders aan waarbinnen wij werken en onze eigen specifieke kwaliteit waarborgen. Om deze kwaliteit te waarborgen wordt er regelmatig werkbegeleiding gegeven. Wij streven naar een zo goed mogelijk contact met de ouders. Bij het brengen en halen van de kinderen is er altijd gelegenheid een praatje te maken met de groepsleiding. s Ochtends is er koffie en thee voor de ouders. Heeft u behoefte wat langer te praten dat kunt u altijd een afspraak maken. Ook de pedagogisch medewerk(st)er kan initiatief nemen tot een gesprek. Skoa-dagopvang Pagina 3 van 10 Versie 2014

4 5.1 Wennen en oudergesprekken Voor het eerst naar een dagverblijf betekent een nieuwe situatie voor uw kind. Wennen aan een nieuwe omgeving en leren vertrouwen te krijgen in andere volwassenen, vraagt tijd en zorgvuldige begeleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek worden er afspraken met u gemaakt omtrent de gewenningsperiode. Houdt u er rekening mee dat de wenperiode 3 keer voor de datum van de aanvang van het contract zal zijn. Gedurende deze periode dient één van de ouders beschikbaar te zijn. Het wennen bij de overgang naar een volgende groep binnen het dagverblijf (van babykamer naar peuterkamer) wordt door de pedagogisch medewerk(st)ers begeleid. Daarnaast heeft u gedurende opvangperiode van uw kind op het KDV diverse oudergesprekken: - Het evaluatiegesprek, 3 maanden na plaatsing, met de pedagogisch medewerker. - In de periode 0-2 jaar 1 oudergesprek - Bij de overgang naar een andere groep vindt structureel een overgangsgesprek plaats met een pedagogisch medewerker van de huidige groep en een pedagogisch medewerker van de nieuwe groep - In de periode 2-4 jaar 1 oudergesprek 5.2 Groepsindeling De meeste dagverblijven werken met baby- en peutergroepen. - De babygroep heeft maximaal 9 kinderen van 6 weken tot ongeveer twee jaar oud. - De peutergroep heeft maximaal 14 kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Op beide groepen werken 2 pedagogisch medewerk(st)ers. - Er zijn ook KDV s die een andere groepsindeling hanteren. U kunt hierover informatie krijgen bij de afdeling Plaatsing. 5.3 Dagindeling Globaal ziet de dagindeling er als volgt uit: 7.30 tot 9.00 uur: Kinderen worden gebracht. Er is koffie en thee voor de ouders uur: De kinderen gaan aan tafel om iets te eten en te drinken. Skoa-dagopvang Pagina 4 van 10 Versie 2014

5 11.30 uur: Broodmaaltijd of warme maaltijd bij verlengde opvang uur: De kinderen die nog slapen gaan naar bed. Kinderen die een halve dag komen worden nu gehaald en/of gebracht uur: De kinderen gaan aan tafel om iets te eten en te drinken. Gedurende de hele dag is er gelegenheid om te spelen en/of zijn er activiteiten te doen die afgestemd zijn op de behoeftes van de kinderen. Bij de verlengde dagopvang bestaat de mogelijkheid om een ontbijt en/of een warme maaltijd te gebruiken. Baby s hebben hun eigen slaap- en voedingsritme en daarom hun eigen dagindeling. Het slaap- en voedingsschema van baby s wordt in overleg met de ouders vastgesteld. 6. Voedingsbeleid Uitgangspunten bij ons voedingsbeleid zijn: - De SKOA ziet het als haar verantwoordelijkheid gezonde voeding te verstrekken aan de kinderen. - Omdat kennis en daaruit voortvloeiende visie op gezonde voeding regelmatig verandert, houdt de SKOA zich op de hoogte van deze ontwikkelingen en zal het beleid daarop bijstellen. - Eten en drinken zijn binnen de SKOA activiteiten waarin het sociale aspect en gezelligheid hoge prioriteit hebben. - Binnen de vestigingen wordt rekening gehouden met voedingsgewoonten vanuit een bepaalde cultuur of overtuiging, voor zover mogelijk en voor zover passend binnen het beleid. We proberen de kinderen zo gevarieerd en verantwoord mogelijke voeding te geven. Dit houdt onder andere in dat we voeding aanbieden die zo weinig mogelijk toegevoegde suikers bevat. Wij vragen de ouders hier rekening mee te houden door geen zoete traktaties te geven. De groepsleiding helpt u graag met suggesties voor gezonde traktaties. Skoa-dagopvang Pagina 5 van 10 Versie 2014

6 7. Openingstijden van de Dagopvang De SKOA kent twee vormen van dagopvang. De reguliere en verlengde dagopvang. De reguliere dagopvang is 10,5 uur per dag geopend. De verlengde dagopvang is 12 uur per dag geopend. U vindt de openingstijden van de vestigingen op onze website Halen en brengen Er zijn huisregels omtrent tijden waarbinnen de kinderen kunnen worden gebracht en gehaald. U kunt uw kind brengen tot 9.00 uur en ophalen na uur. Dit in verband met de dagindeling en het waarborgen van de rust voor de kinderen. Wij verzoeken u altijd te bellen als u kind niet of eventueel later komt. We maken ons anders zorgen. Als een ander uw kind komt halen willen we dat graag van tevoren weten. Heeft u ons hierover niet geïnformeerd, dan geven we uw kind niet mee aan een ander! 8. Als uw kind ziek is In het beleid zieke kinderen van de SKOA worden de adviezen en richtlijnen van de GGD gehanteerd als uitgangspunt. Deze staan opgenomen in de uitgave Gezondheidsrisico s in een kindercentrum die op alle vestigingen ter inzage ligt. Als een kind ziekteverschijnselen vertoont en de vraag zich voordoet of het kind wel of niet opgevangen kan worden in het kindercentrum spelen de volgende factoren een rol en zullen samen met de ouders afgewogen worden: Belang van het zieke kind Belang van de andere kinderen in de groep Belastbaarheid van de groepsleiding Indien nodig vindt overleg plaats met de GGD. Voor veel (besmettelijke) ziekten blijkt dat de GGD het niet nodig en vaak zelfs niet zinvol acht om het zieke kind te weren. Voor een aantal besmettelijke ziektes of aandoeningen geeft de GGD aan dat het noodzakelijk is dat het kind behandeld wordt. Als zo n richtlijn gegeven wordt in de informatie stellen we de behandeling wel als voorwaarde voor toelating van het betreffende kind. Bij enkele zeer ernstige infectieziekten kan de bescherming van de gezondheid van Skoa-dagopvang Pagina 6 van 10 Versie 2014

7 de andere kinderen een reden zijn om het zieke kind niet toe te laten. Hierover vindt altijd overleg plaats met de GGD. Soms is het niet zo duidelijk of een kind ziek is en of het gebracht kan worden. De ouder kan dan het kindercentrum bellen en overleggen met de leidsters. Als een aandoening een onduidelijk beeld geeft kan de ouder gevraagd worden eerst de huisarts te raadplegen, met name als er zorgen zijn over de besmettelijkheid van de aandoening. Er kan besloten worden het kind te brengen en op het kinderdagverblijf af te wachten hoe het gaat. Het is ook mogelijk dat de eerste verschijnselen van een ziekte of aandoening zich openbaren als het kind op het kindercentrum aanwezig is. De leidsters observeren hoe de ziekte zich ontwikkelt en letten daarbij op de temperatuur van het kind, het gedrag, lichamelijke kenmerken en andere signalen. De ouder (of degene die als reserve is opgegeven door de ouder) zal gebeld worden door de leidsters als zij voldoende signalen hebben dat het kind ziek is en zij van oordeel zijn dat ouders (of de reserve ) ingelicht moeten worden. Na gezamenlijke afweging zal de leidster zo nodig vragen het kind op te komen halen. Als ophalen niet op korte termijn mogelijk is, wordt geprobeerd het kind apart te houden op een rustige plek. Als leidsters twijfelen over de aandoening, wordt de uitgave Gezondheidsrisico s in een kindercentrum geraadpleegd of wordt de GGD-arts om advies gevraagd. 9. Geneesmiddelenverstrekking/medisch handelen De SKOA heeft het beleid omtrent geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen vastgelegd in de Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen Stichting Kinderopvang Alkmaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt toegelicht hoe wij afspraken maken met ouders over medicijnverstrekking op het dagverblijf. Bij medicijngebruik dient er een toestemmingsformulier ingevuld te worden. 10. Ouderparticipatie Naast betrokkenheid bij de begeleiding en verzorging van hun eigen kind(eren), worden ouder(s)/verzorger(s) ook betrokken bij de organisatie. Hierover kunt u meer informatie vragen bij de pedagogisch medewerkers en de managers van de vestigingen Oudercommissie Een oudercommissie is samengesteld door ouders van een vestiging. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders van deze Skoa-dagopvang Pagina 7 van 10 Versie 2014

8 vestiging. Verder kunnen zij met het team ouderavonden, feesten organiseren of nieuwsbrieven/krantjes maken Centrale Oudercommissie De Centrale Oudercommissie (COC) van de SKOA is het overkoepelende orgaan van alle oudercommissies. De COC stelt zich ten doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen..11. Praktische zaken met betrekking tot de plaatsing 11.1 Plaatsing Minstens 5 maanden voor de gewenste ingangsdatum hoort u wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Als u een plaatsingsaanbod ontvangt en akkoord gaat, ontvangt u een bevestigingsbrief en een contract ter ondertekening. De leidinggevende van het kinderdagverblijf zal u uitnodigen voor het kennismakingsgesprek en dan tevens de wenperiode met u afspreken. Er zijn drie wenmomenten: deze vinden plaats voor de ingangsdatum van het contract Extra dagen Wanneer de groepsgrootte het toelaat is het mogelijk incidenteel extra dagen af te nemen. U kunt dit met de groepsleiding bespreken. De extra dagen worden in rekening gebracht Ruilen van dagen Er kan binnen vijf werkdagen kosteloos geruild worden, mits er plaats is. Dit dient op de vestiging te worden aangevraagd. Er kan ook vooraf worden geruild, als het maar binnen vijf werkdagen valt. Uiteraard kunnen dagen dat de vestiging gesloten is niet geruild worden, want die worden immers niet betaald Wijzigingen U kunt wijzigingen van (het aantal) dagen via een mutatieformulier aanvragen. De mutatieformulieren zijn beschikbaar op uw vestiging. De ingevulde formulieren dient u op te sturen naar het Centraal Bureau. Skoa-dagopvang Pagina 8 van 10 Versie 2014

9 12. Opzeggen Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden als u tussentijds, d.w.z. voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, de plaatsing wilt opzeggen. De plaatsing eindigt anders automatisch op de 4 e verjaardag van uw kind. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Verzoeken om verlenging van de opvang tot na de 4 e verjaardag dienen i.v.m. de planning minimaal 6 maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd kenbaar gemaakt te worden. Indien u gebruik wilt gaan maken van buitenschoolse opvang kunt u uw kind hiervoor vanaf de 2 e verjaardag aanmelden. 13. Sluitingsdagen De dagverblijven zijn het hele jaar geopend, met uitzondering van de gebruikelijke feestdagen. U kunt de sluitingsdagen vinden op onze website Klachtenregeling De Stichting Kinderopvang Alkmaar is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Kinderopvang. Het reglement kunt u inzien op de vestiging, opvragen bij het Centraal Bureau of contact opnemen met: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang Postbus ZL Maartensdijk Verzekering Schade veroorzaakt door werknemers van de SKOA is verzekerd. Daarnaast is er een ongevallenverzekering. Deze dekt de kosten die niet door de ziektekostenverzekering van de ouders/verzorgers wordt vergoed. De verzekering geldt vanaf een uur vóór aanvang tot een uur ná sluitingstijd van het dagverblijf. Voor schade veroorzaakt door de kinderen zijn volgens het burgerlijk wetboek altijd de ouders verantwoordelijk. 16. Privacybeleid In verband met de privacy van de kinderen en ouders gaat het dagverblijf er vanuit dat foto s en video materialen alleen in huiselijke kring worden bekeken. Indien een foto en/of video voor andere doeleinden gebruikt gaat worden, wordt toestemming aan de ouders gevraagd. Daarnaast is het ook voor ouder(s)/verzorger(s) niet toegestaan om ongevraagd foto s te maken. Wij verstrekken geen Skoa-dagopvang Pagina 9 van 10 Versie 2014

10 informatie over de kinderen aan derden zonder toestemming van de ouders. 17. Beleid SKOA Op alle vestigingen ligt een informatiemap, De Grote Kunst genaamd, ter inzage. Deze map bevat informatie omtrent het beleid, procedures en andere regelingen van de SKOA. 18. Vragen U kunt deze altijd stellen aan de pedagogisch medewerker(st). Bij vragen waarvoor u niet bij de pedagogisch medewerk(st)ers terecht kunt, kunt u contact opnemen met de manager van het betreffende KDV. Voor vragen over wachtlijst en plaatsing kunt u terecht bij de afdeling Plaatsing. Het telefoonnummer is: Voor vragen over de ouderbijdrage en/of de kinderopvangtoeslag en facturen kunt terecht bij de afdeling Financiën. Het telefoonnummer is: Tot slot Wensen we u en uw kind een heel plezierige tijd toe op het kinderdagverblijf. Skoa-dagopvang Pagina 10 van 10 Versie 2014

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding blz. 2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar blz. 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang blz. 2 4. Het personeel blz. 3 4.1 Management BSO blz. 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers blz. 3

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Wat is Buitenschoolse Opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Wat is Buitenschoolse Opvang 2 4. Het personeel 3 4.1 Management en Teamcoördinator BSO 3 4.2 Pedagogisch Medewerkers 3 4.3 Pedagogisch

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017 Dienstverlening dagopvang Algemeen Voor alle contracten geldt dat het kinderdagverblijf één week gesloten is tussen de Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens de nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderdagverblijven 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Overdracht van informatie pag.

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind (eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje"

Informatieboekje Kinderdagverblijf Het Hummeltje Informatieboekje Kinderdagverblijf "Het Hummeltje" Yolanda Pool Adres: Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon 075 615 95 33 Email y.pool2@upcmail.nl Website www.hummeltjeweb.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2. INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.4 De opvang 4 3. FINANCIEEN 4 3.1 Tarief gastouder 2014 4 3.2 Tarief

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon :

2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer AC Koog aan de Zaan Telefoon : Informatieboekje 2009 KDV Het Hummeltje Dir. Yolanda Esveld-Pool Breedweer 2 1541 AC Koog aan de Zaan Telefoon : 075 615 95 33 Email : info@hummeltjeweb.nl Index EVEN VOORSTELLEN... 4 WAT BIEDEN WIJ...

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen januari 2016 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen Juli 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida ALGEMENE VOORWAARDEN Voor Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Speel@Home. Kinderopvang Speel@Home De Vesting 8332 GL Steenwijk Telefoon 06-17731011 E-mail info@speelathome.nl Versie

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON FLERINGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Fleringen 1. Openingstijden De KinderKroon Fleringen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden:

Algemene leveringsvoorwaarden: Algemene leveringsvoorwaarden: De Boomhut verzorgt kinderopvang in overeenstemming met de verordening op de kindercentra van de gemeente Zoetermeer. Binnen de richtlijnen van de gemeentelijke en landelijke

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van de buitenschoolse opvang t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Wenperiode pag. 4 Overdracht

Nadere informatie

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Versie 4,31 juli 2012 BRENGEN EN HALEN Kinderen worden te voet, met bolderkar of bakfiets gehaald bij de scholen De Branding, Frans Naerebout en de Ichtus school.

Nadere informatie

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal

Een goede. keuze. Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Een goede keuze Welkom bij 2Samen Peuterspeelzaal Kinderopvang 2Samen: een goede keuze Thuis in kinderopvang Voor kinderen vanaf 2½ jaar, die niet naar het kinderdagverblijf gaan, is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen

Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERKROON TUBBERGEN Algemene voorwaarden kinderdagopvang De KinderKroon Tubbergen 1. Openingstijden De KinderKroon Tubbergen is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Huisregels kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 18.30 uur. De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn:

Nadere informatie

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte

Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte Informatiebrochure peuterspeelzaal t Kikkertje, in Gasselte In deze brochure geven wij u meer informatie over de plaatsing van uw kind op de peuterspeelzaal. De Hasselbraam, Gasselte Kinderopvang vindt

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Kinderdagverblijf t Kruimeltje Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje Inhoudsopgave 0 Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 3 4. Opzegtermijn 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Adresgegevens en telefoonnummers: Kinderdagverblijf en BSO Alles Kids Buitenom 1 8313 AG Rutten Tel: 0527-263100 BSO de Speelakker Gevestigd in

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer kinderdagopvang 0-4 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn januari 2015 Kinderdagopvang Vestigingscoördinator Binnenkort mogen wij uw kind verwelkomen op één van onze kinderdagverblijven. De vestigingscoördinator

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMEEN 1.1 Begrippen 1.1.1 Kleine Ark Waar in de tekst geschreven staat Kleine Ark, wordt bedoeld: Kleine Ark, kleinschalige kinderopvang. In deze kinderopvang wordt een kinderdagverblijf

Nadere informatie

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand.

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand. Afspraken Naam Familie: Naam Kind(eren): Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s), het/de opvangkind(eren) en de gastouder. Gastouderopvang

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 PRIJSLIJST Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van5 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement peuterspeelzalen Muiden Muiderberg

Huishoudelijk reglement peuterspeelzalen Muiden Muiderberg Huishoudelijk reglement peuterspeelzalen Muiden Muiderberg Dit Huishoudelijk reglement is een integraal onderdeel van de plaatsingsovereenkomst. Daar waar de plaatsingsovereenkomst afwijkt van bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder.

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder. 1.1. Plaatsingen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Werkwijze 5. Planning 6. Bijbehorende documenten, formulieren en procedures 1. Inleiding Met de procedure plaatsingen geven

Nadere informatie