Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013"

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten van Klokje Rond. Artikel 2: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Basisuren: Aantal uur dat vermeld staat op de overeenkomst bij reserveringsschema. Opvanguren: Aantal uur dat het kind bij Klokje Rond verblijft. Reserveringschema: Schema waarop de basisuren / dagen vermeld staan (dit staat op de overeenkomst ). Avondopvang: Opvang die plaatsvindt tussen 20:00 uur en 23:30 uur (op basis van beschikbaarheid). Nachtopvang: Opvang die plaatsvindt tussen 23:30 uur en 6:30 uur, waarbij het kind bij Klokje Rond blijft slapen (op basis van beschikbaarheid). Weekendopvang: Opvang die plaatsvindt tussen zaterdag 6.30 uur en zondag uur (op basis van beschikbaarheid). 1

2 Vakantieopvang (BSO): Opvang die plaats vindt tijdens schoolvakanties. Incidentele opvang: Mogelijke opvang zonder vaste dagen op het reserveringsschema, maximaal 3 keer op jaarbasis. Stamgroep: De groep waarin het kind geplaatst wordt. Klokje Online: Het online reserveringssysteem van Klokje Rond, dat toegankelijk is met een persoonlijke code. Artikel 3: Opvanguren (met uitzondering van vaste dagdeelcontracten) 3.a Flexibel-contract De ouder/verzorger kan het aantal overeengekomen basisuren flexibel inzetten. De inzet van opvanguren vindt plaats aan de hand van het reserveringschema in Klokje Online. Het reserveringschema kan enkel elektronisch ingevuld worden. Dit dient minimaal 4 weken voorafgaande aan de opvang te zijn geschied. Deze uren zijn gegarandeerd als het kind die dagen en uren op contract heeft. Reserveringen voor avond/nacht/weekend/feestdagen zijn op basis van beschikbaarheid. Klokje Rond kan in geval van deze reserveringen, geen garantie geven dat het verzoek om reservering kan worden gehonoreerd. Klokje Rond hanteert een minimum van 3 aanwezige kinderen voordat reserveringen worden goed gekeurd. De goedkeuringstermijn kan hierdoor dus elke keer wisselend zijn. Reserveringen die binnen 4 weken worden ingevuld én de dagen/uren die het kind niet op contract heeft, worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. De ouder/verzorger kan altijd extra uren opvang (buiten de al gereserveerde uren en buiten de contract uren) aanvragen. Deze aanvragen worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. 3.b Dagdeel-contract (0-4 jaar) De ouder/verzorger kan het aantal overeengekomen basisuren als dagdelen inzetten op de contractdagen. 2

3 De ouder/verzorger kan geen basisuren inzetten op officiële feestdagen. De ouder/verzorger kan wel extra reserveringen plaatsen op feestdagen, deze worden volgens het flexibele tarief gefactureerd. De inzet van dagdeeluren vindt plaats aan de hand van het reserveringschema in Klokje Online. Het reserveringschema kan enkel elektronisch ingevuld worden. Dit dient minimaal 4 weken voorafgaande aan de opvang te zijn geschied. Deze dagdelen zijn gegarandeerd als het kind die dagdelen op contract heeft. Reserveringen voor avond/nacht/weekend/officiële feestdagen zijn op basis van beschikbaarheid. Klokje Rond kan in geval van deze reserveringen, geen garantie geven dat het verzoek om reservering kan worden gehonoreerd. Klokje Rond hanteert een minimum van 3 aanwezige kinderen voordat reserveringen worden goed gekeurd. De goedkeuringstermijn kan hierdoor dus elke keer wisselend zijn. Reserveringen die binnen 4 weken worden ingevuld én de dagen/uren die het kind niet op contract heeft, worden op basis van beschikbare plaatsen goedgekeurd. De ouder/verzorger kan altijd extra uren opvang (buiten de al gereserveerde uren en buiten de contract uren) aanvragen. Deze aanvragen worden op basis van beschikbare plaatsen geaccordeerd. De ouder/verzorger dient ten alle tijden de opvang aan te vragen in Klokje Online, ook als de ouder/verzorger deze uren op contract heeft. De ouder/verzorger verwijderd de reservering uit het systeem als het kind niet komt. Minder afgenomen uren worden niet gecrediteerd. Artikel 4: Het annuleren van reserveringen 4.a Flexibele contracten De ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om een aantal gereserveerde uren, middels het reserveringsschema van Klokje Online, te annuleren. De ouder/verzorger klikt op de desbetreffende reservering en dan ziet de ouder/verzorger in het scherm dat de reservering geannuleerd kan worden. Het Kosteloos Annuleren kan tot twee dagen van te voren voor 12 uur s middags. Wordt de reservering later geannuleerd, dan worden de opvangkosten conform reserveringen in rekening gebracht. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar gelden hiervoor andere regels, zie artikel 8 van deze leveringsvoorwaarden. Eenmaal door Klokje Rond goedgekeurde reserveringen voor avond/ nacht/ weekend/ officiële feestdagen opvang kunnen niet meer kosteloos geannuleerd worden. Annuleren op de dag zelf doet de ouder/verzorger telefonisch via de eigen groep en haalt de reservering uit Klokje Online. De uren worden in rekening gebracht. Het voorgaande geldt ook bij ziekte van het kind. 3

4 Mocht het kind tijdens de opvang ziek worden en niet mogen/kunnen blijven, dan worden de resterende uren conform reservering in rekening gebracht. De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het juist reserveren van de opvangtijden. 4.b Dagdeel-contracten (0-4 jaar) De ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om een aantal gereserveerde uren te annuleren. De uren volgens een dagdeel-contract worden wel gefactureerd. De ouder/verzorger klikt op de desbetreffende reservering en dan ziet de ouder/verzorger in het scherm dat de reservering geannuleerd kan worden. Het Kosteloos Annuleren van de extra gereserveerde uren kan tot twee dagen van te voren voor 12 uur s middags. de dagdelen die op contract staan kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Wordt de extra reservering later geannuleerd, dan worden de opvangkosten conform reserveringen in rekening gebracht. Eenmaal door Klokje Rond goedgekeurde reserveringen voor avond/ nacht/ weekend/ feestdagen opvang kunnen niet meer kosteloos geannuleerd worden. Tijdens de officiële feestdagen kan de ouder/verzorger met een dagdeelcontract geen opvang afnemen. Wil de ouder/verzorger gebruik maken van de diensten van Klokje Rond tijdens de feestdagen, dan betaalt de ouder/verzorger deze dag extra tegen een het flexibele tarief. Annuleren op de dag zelf doet de ouder/verzorger telefonisch via de eigen groep en haalt de reservering uit Klokje Online. Deze uren worden wel in rekening gebracht. Ondanks dat de ouder/verzorger moet betalen, vraagt Klokje Rond toch de reservering te annuleren. Er komt namelijk een plekje vrij waar Klokje Rond een andere ouder/verzorger blij mee kan maken, die last minute opvang nodig heeft. Bij ziekte van het kind gelden dezelfde voorwaarden als bij een normale annulering. Mocht het kind tijdens de opvang ziek worden en niet mogen/kunnen blijven, dan worden de resterende uren conform reservering in rekening gebracht. De ouder/verzorger kan een dagdeel niet ruilen met een ander dagdeel. De ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het juist reserveren van de opvangtijden. 4

5 Artikel 5: De stamgroep De opvang geschiedt in principe in de stamgroep, waar het kind geplaatst is. Klokje Rond behoudt zich het recht voor om hier, wanneer dat nodig is, van af te wijken. Klokje Rond hanteert het zogenaamde open-deuren beleid, wat wil zeggen dat kinderen een eigen stamgroep hebben, maar ook regelmatig samen op een andere groep en samen buiten spelen. Artikel 6: De overeenkomst In de overeenkomst staat het aantal basisuren, de prijs en het reserveringsschema. De ouder/verzorger geeft zo gedetailleerd mogelijk informatie ten behoeve van het overeenkomst. Artikel 7: Contract types Opvang 0-2 jaar (flexibel) Opvang 2-4 jaar (flexibel) Buitenschoolse opvang (BSO) (flexibel) Voorschoolse opvang (flexibel) Vakantie opvang (flexibel, 4-12 jarige) Weekend opvang (flexibel, 0-12 jarige) Avond opvang (flexibel, 0-12 jarige) Nacht opvang (flexibel, 0-12 jarige) Incidentele opvang (flexibel, max. 3 keer per jaar) Dagdeel (vast, 0-4 jaar) Artikel 8: De tarieven 8.a Flexibele-contracten De kosten van de verschillende typen opvang worden jaarlijks herzien en gepubliceerd op Klokje Online. Op de overeenkomst staan de prijzen van de door de ouder/verzorger gekozen opvang, deze prijzen gelden voor het lopend jaar. Dagopvang: uur, gereserveerde tijd tegen regulier uurtarief. Avondopvang: uur, gereserveerde tijd tegen regulier uurtarief. Nachtopvang: 23:30-06:30 uur, vast 7 uur tegen nacht tarief. Voorschoolse opvang: vanaf 6.30 uur, vast 2 uur tegen regulier tarief. BSO vanaf uur, BSO dagdeel tarief*. Vakantie opvang, schoolvakanties BSO dagtarief**. 5

6 8.b Dagdeel-contracten (0-4 jaar) De kosten van de verschillende typen opvang worden jaarlijks herzien en gepubliceerd op Klokje Online. Op de overeenkomst staan de prijzen van de door de ouder/verzorger gekozen opvang, deze prijzen gelden voor het lopend jaar. Ochtend dagdeel: uur, 6 uur tegen regulier tarief. Middag dagdeel: uur, 6 uur tegen regulier tarief. Hele dag: uur, 12 uur tegen regulier tarief. Uren buiten de bovengenoemde dagdelen worden gefactureerd tegen flexibel tarief. Nachtopvang: 23:30-06:30 uur, vast 7 uur tegen nacht tarief. Contract is op basis van 52 weken. *Extra bepalingen BSO: Het concept BSO, en de samenwerking met externe locaties, zorgt ervoor dat ongeacht hoe lang het kind bij Klokje Rond aanwezig, een vast aantal uren gefactureerd worden. Naast de bovengenoemde BSO tarieven zullen de extra uren die het kind eerder dan de schooltijden aanwezig is in rekening worden gebracht conform regulier tarief. BSO tarieven zijn inclusief 1x activiteit, lunch (op woensdag en vrijdag) en vervoer van school. Dit geldt voor alle basisscholen in Veldhoven. De ouder/verzorger kan conform art. 4 bso-tijden annuleren, de activiteit echter niet. Deze zal, ongeacht de aanwezigheid van het kind, in rekening worden gebracht voor de gehele periode. Afhankelijk van het schema, is het mogelijk om 2 activiteiten op 1 dag te volgen. Deze 2 de activiteit wordt apart in rekening gebracht, naast het BSO tarief. Naast de normale BSO activiteiten heeft Klokje Rond ook BSO Deluxe, voor deze speciale activiteiten geldt een afwijkend tarief en dit kan per activiteit en per periode verschillend zijn. Vakanties: (reguliere schoolvakanties) Het concept BSO en het vakantieprogramma zorgt ervoor dat ongeacht hoelang het kind daadwerkelijk aanwezig is, een vast aantal uren gefactureerd worden. Elke dag loopt van :00. Vakantie tarief is inclusief een activiteit of uitstapje en vervoer, op verzoek met ontbijt. De activiteiten vinden plaats tussen uur. (Geen eigen bijdrage) De exacte details worden voor elke vakantie aangekondigd. Het programma kan de ouder/verzorger lezen op Klokje Online. 6

7 De opvang start bij David Lloyd en eindigt daar, tenzij anders aangegeven. Artikel 9: Betaling / facturatie De factuur zal worden geplaatst in Klokje Online. Betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. Klokje Rond zal binnen 5 dagen na de factuurdatum tot automatisch incasso overgaan. Wanneer de ouder/verzorger niet instemt met betaling middels automatisch incasso dan, berekent Klokje Rond administratiekosten. Flexibel contract, Start de opvang eerder of eindigt de opvang later dan de gereserveerde tijd dan wordt deze tijd in rekening gebracht (per kwartier). Dagdeelcontract, Start de opvang eerder of eindigt de opvang later dan het vooraf afgesproken dagdeel dan wordt deze tijd in rekening gebracht volgens flexibel tarief (per kwartier) Wanneer een factuur gestorneerd wordt brengen wij 7,50 administratie kosten in rekening. Op basis van vooraf facturatie dagdeel contract: De ouder/verzorger ontvangt maandelijks vooraf een factuur van het aantal afgesproken basisuren. Betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. Klokje Rond zal rond de 24 ste van de maand voorafgaand aan de maand waarop de opvang betrekking heeft tot automatische incasso overgaan. Heeft de ouder/verzorger meer uren gebruikt dan de basis uren, dan worden deze per maand achteraf apart in rekening gebracht volgens flexibel tarief. De betaling zal plaats vinden middels automatische incasso. Op basis van achteraf flexibel contract: De ouder/verzorger ontvangt achteraf op basis van werkelijk afgenomen uren een factuur. Klokje Rond factureert gemiddeld 2 keer per maand. De eerste facturatie is halverwege de maand en de tweede facturatie volgt na het afsluiten van de maand. Op de laatste facturatie worden eventuele correcties doorgevoerd. Minimale afname voor flexibele contracten: Klokje Rond hanteert een minimale afname per kalenderjaar d.w.z.: Bij contracten van 0-2 jaar en contracten van 2-4 jaar bedraagt de minimale afname 240 uur op basis van een kalenderjaar. Bij BSO contracten bedraagt de minimale afname 220 uur op basis van een kalenderjaar 7

8 Wanneer het kind in een kalenderjaar niet aan deze minimale afname komt, krijgt de ouder/verzorger de resterende uren alsnog gefactureerd. Deze facturatie vindt plaats na de jaarafsluiting of wanneer de ouder/verzorger tussentijds het contract stopt. De ouder/verzorger ontvangt deze factuur dan bij de afwikkeling van de opzegging. De minimale afname geldt enkel voor dagopvang en BSO. Minimale afname voor dagdeel-contracten: Klokje Rond hanteert een minimale afname van 1 dagdeel per week. Artikel 10: Jaaropgave Na de jaarafsluiting ontvangt de ouder/verzorger een jaaropgave van het totaal in rekening gebrachte uren. Deze is beschikbaar in Klokje Online nadat het lopende jaar is afgesloten. Klokje Rond is verplicht om jaarlijks alle gegevens m.b.t. uren, contracten, betalingen aan te leveren aan de belastingdienst. Artikel 11: Ziekte Bij ziekte hanteert Klokje Rond de regels van haar ziektebeleid, dat gebaseerd is op de regels van de GGD. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Klokje Rond is het de ouder/verzorger voldoende duidelijk wat onder vernoemd ziektebeleid wordt verstaan. In geval van ziekte op de dag zelf, worden de gereserveerde uren bij de ouder/verzorger in rekening gebracht. Voor het overige gelden de annuleringsvoorwaarden conform artikel 4 Artikel 12: Opzeggen van een overeenkomst Klokje Rond hanteert de wettelijke opzegtermijn van één maand. Het opzeggen van een contract vindt plaats middels een schrijven voorzien van handtekening. Nadat de ouder/verzorger door Klokje Rond in het bezit is gesteld van een schriftelijke bevestiging is de opzegging definitief. Nadat de opzegging definitief is zal Klokje Rond een eindafrekening aan de ouder/verzorger doen toekomen Deze eindafrekening zal plaats middels automatische incasso en is inzichtelijk in Kokje Online Klokje Rond behoudt te allen tijde het recht om tot opzegging van een overeenkomst over te gaan. Artikel 13: Privacy Klokje Rond heeft een privacyreglement op basis waarvan zij op een vertrouwelijke manier omgaat met de door haar ontvangen gegevens. 8

9 Klokje Rond gebruikt alleen foto s/video s of andere mediabestanden van het kind voor promotie- en educatieve doeleinden als zij hiervoor schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de ouder/verzorger. In geen enkel geval worden aan ouders en/of derden gegevens van leidsters, ouders den kinderen verstrekt. Artikel 14: Huisreglement Klokje Rond hanteert een huisreglement. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst wordt door Klokje Rond het huisreglement aan de ouder/verzorger ter hand gesteld. Artikel 15: Klachten Klokje Rond is aangesloten bij de geschillencommissie van de MO-groep, de brancheorganisatie voor de kinderopvang. Voor het reglement en de procedure kan de ouder/verzorger terecht op de website van Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk). Ook de oudercommissie is aangesloten bij deze stichting, Artikel 16: Aansprakelijkheid: Door Klokje Rond wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Klokje Rond afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering heeft. Bovengenoemde aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Artikel 17: Overig: Bereikbaarheid ouder/verzorger: De ouder/verzorger zorgt ervoor dat alle telefoonnummers waar de ouder/verzorger op te bereiken is altijd ingevuld zijn bij de gegevens van het kind in Klokje Online, én dat deze ook ingevuld zijn bij de nood- en zorggegevens in Klokje Online. 9

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Kinderopvang Organisatie

Kinderopvang Organisatie Flexibele kinderopvang; dagopvang en buitenschoolse opvang. Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang (locatie) Maaspoort. Versie mei 2016. Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Huisregels Klokje Rond versie februari 2014

Huisregels Klokje Rond versie februari 2014 Huisregels Klokje Rond versie februari 2014 Doel van deze huisregels (en de leveringsvoorwaarden) is om alvast goed wegwijs te worden in Klokje Rond en Klokje Online. In Klokje Online zul je nog regelmatig

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang

Criteria/ Tarieven. Dagopvang Buitenschoolse opvang Criteria/ Tarieven 2015 Dagopvang & Buitenschoolse opvang Wij zijn Kids2b! Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar krijgen bij ons alle gelegenheid

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Flexibele Kinderopvang Organisatie

Flexibele Kinderopvang Organisatie Leveringsvoorwaarden Buitenschoolse kinderopvang (4-13 jaar) Barnehage flexibele kinderopvang (locatie) Zilverahorn Maaspoort. Versie januari 2017. BSO Barnehage. Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Prijslijst KDV 0 4 jaar

Prijslijst KDV 0 4 jaar Prijslijst KDV 0 4 jaar Prijslijst kinderdagopvang ( 0-4 jarigen) geldig vanaf 1 januari 2016 (prijswijzigingen voorbehouden) Standaard (bruto) tarieven per dag ( 07.30 uur 18.30 uur) jaarprijs maandprijs

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 7 (bedragen in euro

Nadere informatie

Reglement gastouderbureau LinKids

Reglement gastouderbureau LinKids Reglement gastouderbureau Versie 1 januari 2015 1 van 6 Dit reglement geldt met ingang van de op het voorblad vermelde datum. Eerdere reglementen worden door dit reglement vervangen. Vraagouder en gastouder

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ARTIKEL 1 DOELSTELLING Dikkedeur, statutair De Dikkedeur Kralingen B.V. en De Dikkedeur Heemraadssingel B.V., heeft onder andere ten doel kinderopvang te realiseren voor

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (mei 2010)

Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene Voorwaarden WelterKuil Gastouderbureau Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Vraagouder: Gastouder: Gastouderopvang: WelterKuil:

Nadere informatie

Prijslijst BSO 4 12 jaar

Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst Buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) geldig vanaf 1 januari 2018 (prijswijzigingen voorbehouden) Standaard bruto uurtarieven zijn als volgt : uurprijs Jaarcontract 6,95

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag Tarieven 2017 Schaapsweg 26B, 6077 CG St. Odiliënberg, tel: 0475-858257 Thaalpad 29, 6102 EH Echt, tel: 0475-212282 1 Dagopvang Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek 52 weken per

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad Overzicht Tarieven 2017 Kindercentrum Ut Kerrerraad Correspondentieadres: De Hoogestraat 3 / 6107 CH Stevensweert / tel: 06 3390 9529 mail@utkerreraad.nl / www.utkerreraad.nl / Kvk Roermond 12059334 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland

Versie 1.02. Algemene voorwaarden Gastouderland Algemene voorwaarden Gastouderland Artikel 1 Definities - Gastouderland een geregistreerd gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen

Nadere informatie

Flexibele Kinderopvang Organisatie

Flexibele Kinderopvang Organisatie Leveringsvoorwaarden Kinderdag opvang KDV (0-4 jaar) Barnehage flexibele kinderopvang (locatie) Zilverahorn Maaspoort. Versie januari 2017. KDV Barnehage. Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Prijslijst BSO 4 12 jaar

Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst Buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) geldig vanaf 1 januari 2016 (prijswijzigingen voorbehouden) A Totaal pakket Buitenschoolse opvang : naschoolse opvang + schoolvrije

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk. Artikel 1- Algemeen Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Artikel 1- Algemeen 1. Plaatsing : Kinderdagverblijf Villa Vrolijk biedt tegen betaling ouder(s) en of verzorger(s) kinderopvang en verzorging van hun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Peutereiland: Stichting Peutereiland Ouder/verzorger: Diegene die als ouder of wettelijk

Nadere informatie

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen

Reglement. Stichting Kinderopvang Cromstrijen Reglement Stichting Kinderopvang Cromstrijen januari 2016 1. Inleiding Dit reglement bevat de algemeen geldende regels, d.w.z. geldend voor de gehele Stichting Kinderopvang Cromstrijen. Dit reglement vormt

Nadere informatie

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 4

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 4 Maatwerk; kies het passende pakket en kies de start- en eindtijd van de opvang Groene kinderopvang t Werkel biedt maatwerk. Kies het pakket met de starttijd en eindtijd dat het beste past bij jouw wensen.

Nadere informatie

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 1/2/3

Tarieven buitenschoolse opvang 2016 afgestemd op de Vlieger 1/2/3 Maatwerk; kies het passende pakket en kies de start- en eindtijd van de opvang Groene kinderopvang t Werkel biedt maatwerk. Kies het pakket met de starttijd en eindtijd dat het beste past bij jouw wensen.

Nadere informatie

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn januari 2015 BSO 52 of 48 weken Vestigingscoördinator Binnenkort mogen wij uw kind verwelkomen op één van onze BSO vestigingen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN KINDEROPVANG Artikel 1; Begrippen a. KO De Hummeltjeshoeve stelt zich ten doel kinderopvang binnen haar buitenschoolse opvang,kinderdagverblijf en peuteropvang voor het/(de) kind(eren)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Spring: Ouder/verzorger: Peuterspeelzaalwerk: Peuterspeelzaal: Dagdeel:

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU

THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU THUIS-IN-OPVANG.NL landelijk werkend GASTOUDERBUREAU Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling 1.1 - Gastouderopvang 1.2 - Gastouderbureau 1.3 - Cliënten Artikel 2 - Diensten thuis-in-opvang.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Artikel 1. Aanmelding 1.1 Vooraf moet aangegeven kunnen worden op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang. Alsmede de begindatum en indien bekent de einddatum. 1.2

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Aanmelding ARTIKEL 4 - Aanbod ARTIKEL 5 - De Overeenkomst ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen Kinderopvang R O M I B.V. Statutair gevestigd te Elburg Algemene plaatsingsvoorwaarden Deze algemene Voorwaarden zijn vastgelegd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen R.

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Versie I 1. Begripsbepalingen: Het contract: Bestaande uit: de plaatsingsovereenkomst, de leveringsvoorwaarden,

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV

Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV Aanvullende Algemene Voorwaarden Brood & Spelen Kinderopvang BV Deze voorwaarden maken een onderdeel uit van het plaatsingscontract dat u tekent met Brood & Spelen Kinderopvang (tezamen: Plaatsingscontract)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2016 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang

Nadere informatie

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing.

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing. Artikel 1:Toepasselijkheid... pag. 1 Artikel 2:Begripsbepalingen... pag. 1 Artikel 3 Inschrijving... pag. 2 Artikel 4: Weigeringcriteria... pag. 2 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst... pag. 2 Artikel

Nadere informatie

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem.

Indien het huisreglement wijzigt, dan wordt dit gecommuniceerd via een nieuwsbrief en binnen het online reserveringsysteem. Huisregels versie Juli 2015 Deze huisregels zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden. Klokje Rond behoudt zich het recht voor het huisreglement aan te passen. Op het moment van inwerkingtreding

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn

opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn opvangwijzer buitenschoolse opvang 4-12 jaar Welkom bij Kinderopvang Baarn Februari 2014 Reguliere buitenschoolse opvang Eerste kennismaking Binnenkort gaat uw kind naar één van onze buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2016

Producten & Tarieven 2016 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2016 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Openingstijden Hele dagen Onze kinderdagverblijven zijn dagelijks geopend

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2016

OpvanGpakketten en Tarieven 2016 OpvanGpakketten en Tarieven 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2016 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2016 - buitenschoolse opvang... 7 Sport BSO en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o.

Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o. Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o. U krijgt wellicht meer terug dan u denkt! Dit voorbeeld betreft een gezin dat in 2016 gebruik gaat maken van 1 buitenschoolse opvang (3 uur), voor 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

Prijzen 2018 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2018 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 8 (bedragen in euro

Nadere informatie

Dagopvang Jaarpakket (52 weken) 2-3 dagdelen Jaarpakket (52 weken) 4 of meer dagdelen

Dagopvang Jaarpakket (52 weken) 2-3 dagdelen Jaarpakket (52 weken) 4 of meer dagdelen Tarieven 2017 Dagopvang Jaarpakket (52 weken) 2-3 dagdelen Jaarpakket (52 weken) 4 of meer dagdelen Flexibele dagopvang alleen op de aangewezen locaties Schoolwekenpakket (41 weken) 2-3 dagdelen Schoolwekenpakket

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

OBS Het Galjoen. TARIEVEN 2017 NA- EN VOORSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar

OBS Het Galjoen. TARIEVEN 2017 NA- EN VOORSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar OBS Het Galjoen TARIEVEN 2017 NA- EN VOORSCHOOLSE OPVANG 4-12 jaar Standaard opvang 52 weken opvang Naschoolse opvang 4-12 jaar van 13.45-18.00 uur (schoolweken en in de vakanties van 08.00-18.00 uur)

Nadere informatie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie TARIEVENKRANT 2017 Buitenschoolse Opvang Peuteropvang Kinderdagverblijf De TARIEVEN IN DEZE TARIEVENKRANT zijn de tarieven van 2017. Elk jaar worden de tarieven in overeenstemming met de oudercommissies

Nadere informatie