Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 WWW.TOBE.NL"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoud Algemene inleiding Raad van Toezicht Ondernemingsraad Lessen & Cursussen 4.1 Muziek 4.2 Kunst & Design 4.3 Theater & Dans Onderwijs 5.1 Primair Onderwijs 5.2 Voortgezet Onderwijs Projectbureau Popcentrale Muziekstroom Human Resources Marketing & Communicatie Bereikcijfers 11.1 Lessen & Cursussen 11.2 Onderwijs 11.3 Projectbureau 11.4 Popcentrale 11.5 Muziekstroom Docentcontacturen Balans Exploitatierekening

3 1 Algemene inleiding en organisatie vol van ambitieuze plannen op het gebied van vernieuwing en verandering. Dit lees ik wanneer ik terugkijk naar het voorwoord van het Ejaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 van ToBe. Een organisatie die hard bezig is met inhoudelijke ontwikkeling en het belang van leerlingen, cursisten en andere afnemers van cultuureducatie voorop stelt en die hard werkt aan het optimaliseren van de relaties met gemeenten en fondsen. Maar ook een organisatie die de subsidies ziet teruglopen en een bescheiden afname ziet van het aantal leerlingen en cursisten. Veel van deze ambities zijn - door een grote inspanning van vele medewerkers - gerealiseerd of goed onderweg naar realisatie. Maar het is in 2014 ook pijnlijk duidelijk geworden dat ToBe het financieel zeer moeilijk heeft. De combinatie van dalende subsidies, teruglopende les- en cursusopbrengsten, een niet adequate bedrijfsvoering en - als oud ambtelijke organisatie - weinig arbeidsrechtelijke flexibiliteit, maakt dat ToBe in 2014 een zeer substantieel verlies leidt. Dit substantiële verlies vraagt om een nieuwe koers voor ToBe. In 2014 is door de subsidiërende gemeenten en de Raad van Toezicht kritisch maar zeer constructief meegekeken en meegedacht over de noodzakelijke ingrepen. Alleen een forse koerswijziging op alle fronten, een ingrijpende reorganisatie en steun van de subsidiërende gemeenten zullen het mogelijk maken dat ToBe een nieuwe koers ook daadwerkelijk kan realiseren. Op dit moment - april leggen we de laatste hand aan een ingrijpend veranderplan dat moet leiden tot een sterk en toekomstbestendig ToBe. Dit plan wordt na presentatie uitvoerig met de subsidiërende gemeenten en medewerkers besproken, voordat de veranderingen doorgevoerd worden. Graag had ik in dit voorwoord gezien dat het accent met name op de inhoud en de mooie dingen die ToBe voor en met velen in de samenleving realiseert had gelegen. Voor nu is dat helaas niet zo, maar in dit jaarverslag leest u wel over de grote verscheidenheid aan lessen, cursussen, projecten en andere diensten die we ook in 2014 hebben gerealiseerd en krijgt u een indruk hoe bevlogen en hard er aan die inhoud is gewerkt. 3

4 Het plezier dat velen beleven aan kwalitatief heel goede cultuureducatie is zo enorm groot, dat we alles op alles moeten zetten om van ToBe weer een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken met een prominente rol op het vlak van cultuureducatie. Dat gaan we ook doen! Ik wil alle medewerkers die - onder soms lastige omstandigheden - zo enthousiast hebben gewerkt aan de inhoud van ToBe hartelijk bedanken voor hun inzet. Ditzelfde geldt voor de kritische maar constructieve houding van de betrokken gemeenten en de Raad van Toezicht. In deze combinatie en met deze inzet spreek ik de wens uit dat een volgend voorwoord weer meer over de inhoud zal gaan. Ik wens u veel leesplezier: het is de moeite waard! René Nekkers Directeur-bestuurder a.i. ToBe cultuurcentrum 4

5 2 Raad van Toezicht urbulent. Dit is het begrip dat het jaar 2014 voor de ToBe cultuurcentrum het beste Tkenschetst. De belangrijkste ontwikkelingen in 2014 hebben zich afgespeeld binnen onze personeelsformatie. Al langer was bekend dat ToBe binnen de bestaande organisatiestructuur en daarop toegesneden personeelsformatie geen mogelijkheden zag om op de middellange termijn op een duurzame en verantwoorde bedrijfseconomische wijze haar diensten voor de bij haar aangesloten gemeenten te blijven verrichten. Ingrijpen in de organisatie(structuur) en het terugbrengen van de personeelsformatie blijken onvermijdelijk. Veel medewerkers worden getroffen door de aanzegging van deeltijdontslag. Dit deeltijdontslag wordt in de loop van het jaar 2015 geëffectueerd. Ook voor onze directeur-bestuurder, de heer Piet Elenbaas, is een en ander niet zonder gevolgen gebleven. Na goed overleg tussen de Raad van Toezicht en de heer Elenbaas is overeengekomen dat de arbeidsrelatie met de heer Elenbaas is overeengekomen de arbeidsrelatie te beëindigen. Per 18 december 2014 heeft de Raad van Toezicht de heer René Nekkers aangesteld als directeur-bestuurder ad interim. De heer Nekkers heeft als specifieke opdracht om een veranderplan voor ToBe te schrijven dat kan rekenen op steun van de subsidiërende overheden en dat voldoende waarborgen biedt voor ToBe om ook op de middellange termijn, binnen verantwoorde financiële kaders, een belangrijke rol te blijven spelen op het terrein van de cultuureducatie. Cultureel ondernemerschap is hierbij een belangrijk kernbegrip. In de loop van april 2015 wordt het betreffende plan gepresenteerd aan de Raad van Toezicht en de subsidiërende gemeenten. De samenstelling en taakverdeling binnen de Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar diverse wijzigingen ondergaan. In de vergadering van 2 juli 2014 is de heer Nekkers toegetreden tot de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van mevrouw Scha (per 29 september 2014) en de heren Lammers (per 2 juli 2014). De heer Nekkers trad af per 17 december 2014 als gevolg van zijn benoeming tot directeur-bestuurder a.i. van ToBe. Met ingang van 10 september 2014 is de heer Doodkorte voorzitter van de Raad van Toezicht. In het jaar 2014 is de Raad van Toezicht in totaal 12 maal in vergadering bijeen geweest. 5

6 Ook het komende jaar wordt er veel gevraagd van onze medewerkers. In een tijd vol (baan-) onzekerheid durven wij, vanuit een bewezen grote mate van betrokkenheid bij het wel en wee van ToBe cultuurcentrum, op hen een beroep te doen om samen met de directeur-bestuurder a.i. vorm en inhoud te gaan geven aan het veranderplan van ToBe. De Raad van Toezicht bedankt alle medewerk(st)ers van ToBe voor hun inzet in het jaar Met optimisme wordt uitgekeken naar ToBe Continued! Marcel A.J. Doodkorte Voorzitter van de Raad van Toezicht 6

7 3 Ondernemingsraad was voor ToBe en dus ook voor de OR, een turbulent jaar met een 2014 verrassend slotakkoord. Een vernieuwd directie die ToBe toekomstbestendig moet maken. De ondernemingsraad volgt dit proces van dichtbij vanuit zowel het belang van de medewerkers als dat van de organisatie als geheel. De ondernemingsraad bestaat uit Alice van Ballegooie, Anno Appelo, Rinus Blommaert, Pieter Jan den Hartigh, Anton Amsterdam, Hans Visser (secretaris) en Kees Koene (voorzitter). De ondernemingsraad is twaalf keer bijeengekomen waarvan zes keer met de bestuurder. In maart 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de voltallige Raad van Toezicht over de herstructurering en de veranderingen bij ToBe. De ondernemingsraad heeft in april 2014 samen met de directeur een studiedag gevolgd onder leiding van een externe coach. Het thema van deze dag was Veranderprocessen en de rol van de OR. Een van de leden van de OR heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over het verzuimbeleid. In de afgelopen jaren is het verzuim binnen ToBe boven de landelijke norm uitgestegen. In deze bijeenkomst is gesproken over manieren van sturen om het verzuim terug te dringen. De jaarvergadering heeft in juni 2014 (Ketel 1) plaatsgevonden tegelijk met de personeelsbijeenkomst van ToBe. Na de vergadering heeft de OR een enquête onder de muziekdocenten verspreid. De respons heeft een goed beeld gegeven hoe over groepsles wordt gedacht en welke mogelijkheden muziekdocenten zelf zien. De OR heeft een notitie opgesteld: ToBe en de vrije markt. De aanleiding is de ongesubsidieerde lessen Muziek aan leerlingen boven de 18 jaar. In deze notitie zijn er drie scenario s beschreven. In 2014 is een meerjarenbeleid en herstelplan geschreven door directeur-bestuurder. De OR heeft kanttekeningen geplaatst bij een aantal maatregelen in het meerjarenbeleid en herstelplan. 7

8 De leegstand in de muziekafdeling is vanwege de tekorten aangepakt. Hierdoor is er onrust ontstaan onder docenten Muziek. De OR heeft dit proces gemonitord en heeft met klem verzocht de procedure inschrijving en plaatsing inzichtelijk voor het personeel te maken en de procedure van deeltijdontslag te volgen. Vanuit het meerjarenbeleid en herstelplan komt een gefaseerde adviesvraag naar de OR. De OR heeft onder het personeel een Klankbordgroep geformeerd. Deze klankbordgroep bestaat uit tien leden waarbij alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroep ondersteunt OR bij de behandeling van de adviesaanvraag vanuit een breder perspectief. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de diverse afdelingen is bezig geweest met een nieuwe hoofdstructuur. Hierover zou in 2014 een adviesaanvraag komen. Door de nieuwe ontstane situatie volgt de adviesaanvraag in

9 4 Lessen & Cursussen obe cultuurcentrum wil zoveel mogelijk inwoners in het werkgebied in de Tgelegenheid stellen om deel te nemen aan de lessen en cursussen van ToBe in de vrije tijd. De disciplines Muziek, Kunst & Design, Theater & Dans en de Popschool, onderdeel van de Popcentrale, verzorgen een breed en gevarieerd aanbod lessen, cursussen en workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze lessen worden gegeven door toegewijde, gepassioneerde en professionele docenten die oog hebben voor de ontwikkeling van de cursisten. ToBe heeft 32 leslocaties in het werkgebied. Op de locatie Energiehuis in, De Baerne in Barendrecht, Het Plein in Ridderkerk en De Lindenhoeve in Oud-Beijerland worden meerdere disciplines aangeboden en bieden de mogelijkheid om bijzondere combinaties te maken tussen deze verschillende disciplines, lesvormen en cursussen. ToBe biedt in de educatieve keten de stappen ontdekken, ontmoeten, leren en presenteren. 4.1 MUZIEK Grootste succes 2014 In 2014 heeft een succesvolle start van de hervorming van het cursusaanbod kindercursussen Muziek plaatsgevonden. Dit draagt bij aan de ToBe doelstelling van Muziek om het beoefenen van muziek zo breed en toegankelijk mogelijk te maken. Kinderen kunnen nu vanaf 7 maanden tot en met 12 jaar ieder half jaar een korte cursus Muziek in een groep volgen. Het bestaande aanbod korte cursussen Muziek is in 2014 op elkaar afgestemd qua inhoud en startdata, het is vernieuwd en vooral sterk uitgebreid. Ook is opnieuw bekeken op welke ToBe locaties, andere leslocaties en op welke momenten het aanbod past bij de vraag van de klanten. 9

10 Nieuw in het aanbod zijn: KEI, KEII, KEIII (Kies Een Instrument op drie niveaus). In navolging van de PianoKlas (gestart in Barendrecht in 2013) zijn de Klas cursussen uitgebreid met GitaarKlas, DwarsfluitKlas, KeyboardKlas, VioolKlas en op meerdere locaties gestart. In oktober 2014 is gestart het vernieuwde halfjaarlijkse aanbod. In 2015 wordt dit verder ontwikkeld en aangepast op basis van de ervaringen. Uitgangspunt voor hervorming Muziek in 2014: Kinderen tot 12 jaar kunnen altijd een korte muziekcursus in een groep volgen Er zijn twee startdata per jaar; er is altijd een vervolgcursus in het aanbod of er wordt op maat een vervolgcursus gerealiseerd voor een bestaande groep Laagdrempelig door niveau en prijs Overzicht gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Nvt Barendrecht Harmonie Fanfare: Eerste editie ToBe Hafa boekje Harmonie Fanfare: Hafa Festival Harmonie Fanfare: Eerste ToBe Solisten concours Boekje met seizoenplanning activiteiten ToBe Hafa, verspreid onder alle verenigingen. Een dag van concerten en ontmoeting in het Energiehuis met Jeugdorkesten van ToBe en verenigingen. Leerlingen uit verenigingen en ToBe spelen in Barendrecht voor een jury. Oplage 80 exemplaren 7 deelnemende orkesten, extern jurylid Hans Leenders 300 bezoekers 28 deelnemers, hoog niveau Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Barendrecht Hoeksche Waard Ridderkerk Papendrecht Ridderkerk Barendrecht Barendrecht Ridderkerk Barendrecht Ridderkerk Zwijndrecht Barendrecht Ridderkerk Oud-Beijerland Kindercursus Muziek: Kies Een Instrument (KEI en KEII) Nieuw! Kindercursus Muziek: PianoKlas Kindercursus Muziek: VioolKlas Nieuw! Kindercursus Muziek: DwarsfluitKlas Nieuw! Kindercursus Muziek: GitaarKlas Nieuw! In 15 lessen leer je muziekinstrumenten kennen en bespelen. Ontdek in 15 lessen spelenderwijs de piano. Ontdek in 15 lessen spelenderwijs de viool. Ontdek in 15 lessen spelenderwijs de dwarsfluit. Ontdek in 15 lessen spelenderwijs de gitaar. Gestart in Barendrecht en s Gravendeel. In, Ridderkerk, HW en Papendrecht is de oriëntatie cursus naar 15 lessen gegaan. In Barendrecht PianoKlas II gestart. In alleen op leslocatie Johan Frisoschool. In alleen op leslocatie Johan Frisoschool. ToBe Sing In 45 minuten zingen met kindje. (0-4 jaar) Vaak gekoppeld aan Kinder Open Huis of ander evenement. Heeft 4 x plaatsgevonden op alle ToBe locaties. 10

11 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Ridderkerk Ridderkerk Barendrecht Ridderkerk Oud-Beijerland Samenspel: Grote Orkest Dag Samenspel: Saxcollective Samenspel: Pepernoten concerten Samenspel: Begeleidingsklas principe Samenspel en aansluiting bij de ToBe orkesten voor strijkers. Saxofoon ensemble op projectbasis. Het eerste concert voor jonge leerlingen rond Sinterklaas. Docenten brengen leerlingen op akkoord instrumenten en op melodie instrumenten bij elkaar voor samenspel. Eerste samenwerking Ridderkerks Symfonie Orkest en Drechtsteden JeugdOrkest. 60 deelnemers orkesten, 60 deelnemers leerlingen ToBe. Op alle ToBe locaties. Dit kleinschalig samenspel wordt vast onderdeel van de lessen en komt tot uiting op voorspeelavonden en presentaties. Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Kinder Open Huis in het Energiehuis Ukkepukconcert Presentaties alle kindercursussen Muziek. Concert voor kinderen voor 0 4 jaar in samenwerking met Dordtse Phil. Ridderkerk Hitzone Nieuwe projectmatige samenspel lesvorm voor tieners op alle instrumenten, repertoire uit Hitzone. Nieuwjaarsconcert Ripasso Gitaarensemble ToBe in Concert, ToBe in de Oudheidkamer, Open Podium Ramses Muzikaal evenement met ToBe ensembles en medewerking verenigingen en koren voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ridderkerk. Vanuit de (hoog niveau) gitaarlessen in Ridderkerk is in 2014 een volwassenen ensemble opgericht. Deze concertreeksen en serie Open Podia zijn gecontinueerd. Gerealiseerd in januari en september met 2000 bezoekers. 128 kinderen. 16 deelnemers, 2 projecten van 10 lessen. In 2014 was dit voor het eerst met 3 podia, lossere opstelling publiek, combinatie van ontmoeting en luisteren. Het ensemble bestaat uit 8 deelnemers en heeft in 2014 twee concerten gegeven. Hoogtepunt ToBe in de Oudheidkamer: optreden Nico Lammersen, viooldocent ToBe. Met 60 bezoekers was het museum eigenlijk te vol. 11

12 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Barendrecht Cultureel Ontbijt / 2 x in 2014 Twee Band avonden in de Baernezaal Gitaar Gala Open podium Ramses Vertegenwoordigers uit de cultuursector, verbonden aan de Culturele Alliantie zijn geïnterviewd over hun passie en ambitie voor cultuur in Barendrecht. Projectbandjes geformeerd uit leerlingen van 6 docenten repeteren enkele weken en geven concerten. Twee voorstellingen door alle leerlingen Gitaar in Theater Het Kruispunt. Het podium voor amateurartiesten van alle disciplines. 45 deelnemers/bezoekers. Begeleidende muziek door ToBe amateurmuzikanten. Dit is hét moment om cultuur op de kaart te (blijven) zetten, samenwerking te zoeken en zichtbaar te maken wat er leeft aan cultuur in Barendrecht. Deelname +/- 30 leerlingen, 100 bezoekers. 500 bezoekers. Heeft 4 x plaatsgevonden, gemiddeld 37 bezoekers, is nog te weinig. Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Hoeksche Waard Drummers workshopdag in samenwerking met Muziekhandel Wil Mout Kinder Open Huis (KOH) met Sing In Kerstuitvoeringen Leerlingen van ToBe en van Wil Mout krijgen drumworkshops met begeleiding van een band. Hierbij is publiek aanwezig. Een Sing In is voor kinderen tot 4 jaar met ouder / verzorger. Het Kinder Open Huis is voor kinderen van 4-12 jaar. In Puttershoek, Maasdam, Nieuw Beijerland, Oud-Beijerland. 8 leerlingen ToBe, 8 leerlingen muziekhandel, 60 bezoekers.popband ToBe heeft ondersteund. Deelnemers Sing In: 40 Bezoekers KOH: 100 Gemiddeld 30 deelnemers en 75 bezoekers per uitvoering. 12

13 Papendrecht Eén ToBe locatie betrokken De lessen op verschillende leslocaties worden allemaal gegeven op één locatie: De Viermaster. Dit is in november 2014 gerealiseerd met uitzondering van de lessen bij Excelsior. Wijkfeesten ToBe is betrokken geweest bij alle wijkfeesten en daardoor zichtbaar. ToBe aanwezig met uitproberen muziekinstrumenten en workshop Djembé. 500 bezoekers. Samenwerking met Jeugd & Gezin Maandelijks verzorgt ToBe een activiteit voor Jeugd&Gezin. 4 x Sing In 4 x Muziek op Schoot 2 x Muziek voor Peuters De activiteiten vinden plaats in het Centrum Jeugd&Gezin of op locaties van kinderdagverblijven / peuterspeelzalen. Zwijndrecht Eén ToBe locatie betrokken De lessen op verschillende leslocaties worden per september 2014 allemaal gegeven op één locatie: Kubiek. In Kubiek is een Open Dag geweest en het eerste Zwijndrechtse ToBe Kerstconcert door leerlingen heeft in december plaatsgevonden. Nieuwe lesvorm gestart Muziekles/ensemblecursus is een lesvorm met geïntegreerd samenspel. Leerlingen hebben verdeeld over het seizoen 27 individuele lessen en 12 samenspellessen. Door de groepslessen blijft het tarief voor deze lesvorm laag. 29 leerlingen zijn overgestapt of gestart met deze lesvorm. Contact projecten Onderwijs / Lessen & Cursussen Als vervolg op de ToBe producten in het PO zijn naschoolse cursussen (GitaarKlas) gestart in Zwijndrecht. November groep 1 en in december groep 2. Noordparkfestival Festival met muziek en cultuur voor jong en oud. Adviserende rol, programmering podium en workshops bezoekers. Meiconcerten Meiconcerten op unieke beiaard in samenwerking met Stichting Beiaard Zwijndrecht. 150 bezoekers 30 leerlingen ToBe. Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Popschool / Popschool 4 Kids De Popschool is voor iedereen vanaf 12 jaar die graag in een band wil spelen en zangles of les op een instrument wil. Popschool 4 Kids is vanaf 8 jaar. Het totaal aantal deelnemers aan de Popschool is in 2014 is hetzelfde als in 2013, ondanks dat het aantal lesweken is ingekort. Ook het aantal Popschoolbands blijft stabiel: tussen de 35 en 40 bands. Er is een verschuiving in leeftijd van de deelnemers. De Popschool 4 Kids groeit en de Popschool neemt in aantal deelnemers af. 13

14 Kennismakingscursus Popschool 4 Kids Optredens Popschoolbands Popschool Live! Opnames Popschoolbands Een kortlopende cursus om de drempel voor deelname aan Popschool 4 Kids te verlagen en de toestroom van leerlingen te bevorderen. De Popschoolbands treden meerdere keren op. Tussen- en eindpresentaties van de Popschoolbands in de Talent Stage en Power Stage. De opnames in de studio zijn voor elke band gerealiseerd, ondanks een niet functionerende opnameruimte. Ook in 2014 is de korte kennismakingscursus succesvol met 26 deelnemers. Van deze groep stroomde een aantal kinderen door naar Popschool 4 Kids. Naast het Energiehuis tijdens Wantijpop op het Popcentrale Podium, op het Koning Eikplein met Popschool 4 Kids en op het Voorstraat Noord Festival. Alle avonden zijn goed bezocht en de samenwerking met Bibelot verliep uitstekend. Leslokalen zijn tijdelijk omgebouwd tot opnameruimte. Overzicht niet gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Reden Hoeksche Waard Muzieklessen Hafa verzorgen vereniging Puttershoek Saxofoonlessen voor Hafa-tarief. Ridderkerk Popschool in de Loods/Gooth Lessen en bandcoaching is verplaatst naar Het Plein. Vereniging heeft betrokkenheid bij Tobe opgezegd. Voorziening in De Loods voor Popschool is onvoldoende. 14

15 4.2 KUNST & DESIGN Grootste succes 2014 Op de valreep van 2014 is de 10-lessenkaart voor volwassenen en kinderen gerealiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om zonder verdere verplichtingen een of meerdere malen deel te nemen in lessen van de verschillende lopende cursussen van Kunst & Design in, Barendrecht en Ridderkerk. Hierdoor kan de cursist kennismaken met de werkwijze van de verschillende Kunst & Design docenten in de disciplines Tekenen en Schilderen, Ruimtelijk Werken, Mode & Design, Fotografie & Media, Schrijven en Kunst Verkennen. Daarnaast is de kaart te koop als strippenkaart voor gebruik van ateliers buiten de cursustijden, de zogenaamde vrije werkplaats. 15

16 Overzicht gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Het organiseren van twee lezingreeksen Kinderexpositie Noord-Amerikaanse Kwakwaka wakw indianen De tweedelige lezingreeks Nederlands Indische Bouwkunst en de vierdelige lezingreeks De renaissance in Italië. De jaarlijkse grote kinderexpositie laat je handen wapperen van docent Barbara Rinses heeft plaatsgevonden, ondanks de zeer beperkte expositie-mogelijkheid in het Energiehuis. Barendrecht Kinderexpositie Schoenen In juni is de kinderexpositie schoenen in de schoenwinkel Vijfwinkel op de Middenbaan in Barendrecht geopend. Jaarlijkse Kunstmarkt Docentenexpositie Master Expo Overzicht niet gerealiseerde projecten Kunst & Design heeft zich gepresenteerd. ToBe docenten exposeren in ToBe Barendrecht. Na de feestelijke opening in Ketel 1 hebben cursisten en bezoekers drie weken lang de overzichtstentoonstelling van werkstukken van een aantal kindergroepen bezocht. Het resultaat van de gecombineerde zaterdagochtend kindercursussen minifashionista s, de kleicursus en de fotografiecursus. Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Reden Nvt Ridderkerk Cultuur en museumweekend met buitenlandse bestemming Aanbod Kunst & Design voor kinderen en volwassen programmeren in ToBe Ridderkerk Het jaarlijks cultuur- en museumweekend is in 2014 verschoven van november 2014 naar het voorjaar Aanbod Kunst & Design voor kinderen en volwassenen is verschoven naar voorjaar Beter aanbod exposities in het voorjaar. Geen tijdige oplevering diverse ruimten voor afdeling Kunst & Design. 16

17 4.3 THEATER & DANS Grootste succes 2014 De organisatie en faciliteiten voor de afdeling Theater & Dans in het Energiehuis waren begin 2014 op orde, waardoor er ruimte is ontstaan voor het ontwikkelen van eigen producten en producten in samenwerking met andere werkvelden van ToBe, de Energiehuispartners en het amateurveld. Succesvol voorbeeld is de samenwerking met Schouwburg Kunstmin (SK) die steeds meer vorm krijgt. De cross-over van amateurs en professionals en het effectiever bereiken van theaterliefhebbers staan bij deze samenwerking centraal. Na de succesvolle samenwerking voor de dansvoorstelling Het uur waarop zij niets van elkaar wisten in december 2014 (2 amateurs spelen onder professionele begeleiding een bijzondere dansvoorstelling) gaat in 2015 de afdeling een voorstelling met Kunstmin co-produceren die kerst 2015 te zien is. Leerlingen van de Jeugdtheaterschool (JTS) bezoeken vanaf 10 jaar twee voorstellingen per seizoen. Eén bij Kunstmin in Machine 3 en één voorstelling van JTS. Altijd met voorbereiding in de les. Nieuw in 2014 is dat de JTS een aantal workshops georganiseerd heeft georganiseerd voor bezoekers van Jeugdvoorstellingen in Kunstmin. De kersverse Hiphop Demo Crew en Modern Jazz Dance Crew van ToBe Dans hebben bij de opening van de verbouwde schouwburg in Kunstmin opgetreden. Daarnaast is een aantal oud JTS leerlingen die een theateropleiding volgen benaderd om een specifieke bijdrage te leveren aan de opening van Kunstmin. J TS is gevraagd in 2014 deel te nemen aan het landelijke project Theater Na de Dam op 4 en 5 mei. JTS heeft een theatervoorstelling gemaakt met 12 geselecteerde jongeren, gebaseerd op verhalen van Dordtenaren over WOII. Gespeeld op 4 en 5 mei in Ketel 1. In 2015 gaat JTS samenwerken met SK aan dit bijzondere project. 17

18 Het amateurtheaterfestival WIU (Werk In Uitvoering) werd altijd alleen door Kunstmin georganiseerd. In 2014 is er samengewerkt met ToBe en heeft het festival een andere inhoud en naam gekregen. Nieuwe naam is festival DOP (Dordt Op de Planken). Voor de toekomst is ToBe als Loket voor de amateurkunst de organisator van festival DOP. Overzicht gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden JTS: Voorstelling Productiegroep 1: Koekoek JTS: Voorstelling Productiegroep 2: Gritt JTS: Voorstelling voor Voortgezet Onderwijs Dans: Nieuw, Dansvoorstelling: Het uur waarop zij niets van elkaar wisten Geselecteerde leerlingen JTS spelen 12+ voorstelling met live muziek. Geselecteerde leerlingen JTS spelen 10+ voorstelling met zang en dans. Koekoek en Gritt is gespeeld voor klassen van het InsulaCollege. Amateurs spelen onder professionele begeleiding een bijzondere dansvoorstelling. JTS: Jeugdproductie JTS jarigen JTS spelen locatievoorstelling in de molen bij het Energiehuis. JTS: X-mas JTS De twee Theaterlabs (gevorderden jongeren) spelen een Kerstvoorstelling tijdens de kerstmarkt. Friesland JTS: Festival Hoogspanning (juni) JTS: TheaterAvontuur in samenwerking Prego Zeilzwerven. Nieuw: aanbod in meivakantie JTS: Koningsdrama op 6 juli bij en in de Movies JTS: Voorstellingsbezoeken Kunstmin Alle groepen JTS laten zien wat ze geleerd hebben tijdens 12 voorstellingen in het eindfestival. Een vakantie met theater- en zeilworkshops in Friesland. De 10 winnende verhalen worden gepresenteerd door middel van film, theater en songs op de Dordtse boekenmarkt op 6 juli Leerlingen JTS bezoeken vanaf 10 jaar 2 voorstellingen per seizoen. 385 bezoekers 366 bezoekers Alle brugklassen en tweede klassen krijgen workshops, een voorgesprek met regisseur en spelers en zien de voorstelling. 420 bezoekers Door Kunstmin benaderd om samen te werken. 128 bezoekers 232 bezoekers 1495 bezoekers Een week voor kinderen en ouders in de meivakantie en 3 weken in de zomervakantie (2 x kinderen, 1 x jongeren) In 2013 is er vanwege het 200 jarige koninkrijk een schrijfwedstrijd geweest met als opdracht schrijf een koningsdrama in 200 woorden. Het gaat om 264 kaartjes. Een voorstelling bij Kunstmin en een voorstelling van JTS. 18

19 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden JTS: Uitwisseling Bunny Landelijke JTS voorstelling speelt voor jongeren in Energiehuis. Deventer JTS: Nieuw: Theaterlab naar Festival Regatta in Deventer JTS: Vernieuwd: Theatercafé wordt Club JTS. De Bond wordt JTS crew JTS: Nieuw: X-mas kindergala en X-mas première gala JTS: Nieuw: Participatie in landelijk project Theater Na de Dam Gevorderde groep speelt op landelijk JTS festival. Jongeren van JTS presenteren zich 3 keer per jaar, kijken naar elkaar en dansen op Club JTS in de Talent Stage. Feestelijke jaarafsluiting in Main Stage Bibelot Theatervoorstelling gemaakt met 12 geselecteerde jongeren, gebaseerd op verhalen van Dordtenaren over WOII. Gespeeld op 4 en 5 mei in Ketel 1. JTS: Nieuw; Theatergroep JTS JTS faciliteert oud-leerlingen (18-25 jaar) om theater te maken. Nieuwe en jonge theatergezelschappen bestaande uit oud-leerlingen van JTS. Zij maken gebruik van studio s en leveren tegenprestatie die ten goede komt aan de ontwikkeling JTS. Theater 18+: Voorstellingen Kleinkunst, Grut!, Wie Wa Weg en Proefdieren Eindpresentaties Theater voor volwassenen. Theatergroep 55+: Zilver Maakt voorstelling De ongenode gast in Ketel 2. Theater: Vernieuwd: DOP (Dordt Op de Planken): amateurtheaterfestival Theater: Vernieuwd; Werkplaats MEB! Theater en beeldend ToBe faciliteert de amateur theaterverenigingen in een festivalweek waarin voorstellingen worden gespeeld. Festivaldag voor mensen met een geestelijke beperking. 50 leerlingen kijken in de studio en bespreken na. 13 leerlingen doen mee. Het format van het Theatercafé in de Foyer van de Berckepoort wordt aangepast aan de behoeftes van leerlingen en de nieuwe locatie: Talent Stage van de Popcentrale. Van open podium naar Clubevent: Club JTS. Met bijbehorende nieuwe vertegenwoordigers uit elke 12+groep: JTS crew. 232 bezoekers 153 bezoekers Theatergroep JTS maakt: Ik nachtmerrie bestaat niet. Bij deze studiopresentatie zijn 57 betalende bezoekers. Marcos en Mahfoud maken een voorstelling gebaseerd op jeugdherinneringen. 193 bezoekers 175 bezoekers In 2014 nog een samenwerking met Kunstmin, ToBe en DOP. ToBe neemt het project over in De spelers van MEB! presenteren zich in Ketel 2 met theaterscènes, open les improvisatie-theater en een theatrale tentoonstelling. 19

20 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Dans: All You Can Dance 26 januari Een dag vol dans voor de regio in de het Energiehuis. Dans: Basement Battles Battles tussen rappers en tussen dansers van de regio in de Talent Stage. Dans: Dansvoorstelling 24 & 25 mei in Machine 3 Dans: Peuterdansvoorstelling 18 mei Dansers van jong tot oud van ToBe laten een verrassende mix aan dansstijlen zien. De peuters van ToBe Peuterdans presenteren wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Dans: Summerschool Doordansen in de zomervakantie in het Energiehuis. Dans: Optreden Wantijpop Eerste keer dansen jongerengroepen op Wantijpop. Dans: Optreden tijdens Festival Hoogspanning Dans: Oprichting Hiphop Democrew en een Modern Jazz Dance Crew (september 2014) Optredens van jongeren Dans bij festival Jeugdtheaterschool. Dit zijn de eerste selectiegroepen Dans bij ToBe. 314 deelnemers. 16 workshops + voorstelling in samenwerking met Kunstmin. Nieuw, in samenwerking met de Popcentrale. 670 bezoekers. 533 bezoekers. Nieuw: 9 passe-partouts van 6 weken en 32 losse lessen. Nieuw: Bellydance, hiphop en streetdance. In samenwerking met de Popcentrale. Nieuw: Modern Jazz en Hiphop groepen. Nieuw: De crews hebben voor het eerst gedanst bij de opening van Kunstmin op 2 november. 20

21 5 Onderwijs ToBe Onderwijs streeft er naar om kunst en cultuur structureel op de programma s te krijgen van basis-, middelbare en brede scholen, wijken, kinderopvang en andere relevante omgevingen waar kinderen en jongeren opgroeien en zich ontwikkelen. ToBe Onderwijs is dienstverlenend naar scholen, gemeenten en andere kunsten cultuurinstellingen als intermediair cultuureducatie, coördinator, ontwikkelaar en organisator. Voor het ontwikkelen van diverse programma s cultuureducatie heeft Onderwijs naast het programma van ToBe, ook het aanbod van de andere lokale kunst- en cultuurinstellingen in het vizier. Daar waar mogelijk is, wordt geprobeerd om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen die leiden tot nieuwe projecten en/of betere kwaliteit van cultuureducatie. Voor de gemeente, regio Drechtsteden en regio Barendrecht/Ridderkerk is ToBe penvoerder voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit. In samenwerking met andere instellingen voert ToBe deze programma s uit. De algehele leiding en coördinatie ligt in handen van het team Primair Onderwijs (PO). Deze intermediaire functie voert ToBe ook uit bij de lokale kunstmenu s voor het PO. De kunstmenu s zijn het afgelopen jaar geheel vernieuwd en sluiten aan bij de doelstellingen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook ten behoeve van het Voortgezet Onderwijs (VO) biedt ToBe intermediairediensten, zoals de jaarlijkse Cultuursafari voor alle CKV ers. ToBe is werkgever van de combinatiefunctie cultuur in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Alblasserdam. De combinatiefunctionaris in deze gemeenten is werkzaam binnen het team Primair Onderwijs / Brede School. De combinatiefunctie cultuur in de gemeente is werkzaam binnen het team Voortgezet Onderwijs. Vanuit de Drechtsteden voert ToBe de taken uit van cultuurnetwerker Drechtsteden. 5.1 PRIMAIR ONDERWIJS (PO) De koers van PO is om samen met scholen en/of organisaties in de wijken te werken aan een doorgaande leerlijn cultuureducatie, wel/niet gekoppeld aan leerlijnen van andere vakgebieden, en deze te verankeren in het totale (school)programma. PO ontwikkelt en voert alle programma s en projecten uit volgens deze koers en daardoor vervagen de grenzen tussen de binnenschoolse programma s, programma s binnen de brede school en die van de combinatiefunctie wat een goede samenwerking vraagt binnen Primair Onderwijs van ToBe. In 2014 zijn er kaders gesteld binnen Primair Onderwijs, zodat betere samenwerking tot stand is gekomen. Grootste succes X CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT Na een looptijd van 2 jaar concludeert ToBe dat de uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CEK) in opdracht van de gemeenten, Drechtsteden, Barendrecht en Ridderkerk succesvol verloopt. De belangrijkste conclusie is dat de inhoud van de vijf deelprojecten 5x Cultuureducatie met Kwaliteit aansluit bij de behoeften van de scholen en culturele instellingen. Basisscholen beseffen zich maar al te goed de dat zij als school verantwoordelijk zijn om cultuureducatie uit te voeren en te verankeren in hun schoolbeleid en schoolprogramma. 21

22 De werving van basisscholen is onderschat. Het kost ToBe veel tijd en moeite om scholen zover te krijgen dat ze zich inschrijven voor een van de projecten. Maar als een school zich eenmaal ingeschreven heeft, blijven ze bij ToBe. Vol ambitie, leergierigheid en enthousiasme is er gewerkt en zijn er binnen alle deelprojecten bewonderingswaardige resultaten geboekt KUNSTMENU Begin juni 2014 is het vernieuwde Kunstmenu bij de basisscholen geïntroduceerd met de lancering van de site In Kunstmenu.nu staat de verkenning van kunst en cultuur en de daarbij behorende culturele instellingen centraal. Het aanbod is gericht op de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn. Daarnaast is er veel aandacht voor de vakoverstijgende vaardigheden, de 21ste century skills. Kunstmenu.nu is voorzien van een viertal keuzeroutes, die de scholen helpen bij het gericht kiezen binnen het kunst en cultuuraanbod. Hierbij wordt kunst naast doel ook als middel ingezet bijvoorbeeld ter ondersteuning van de zaakvakken. Het vernieuwde Kunstmenu is goed ontvangen. Veel basisscholen die in 2013 aanbod uit het Kunstmenu hebben afgenomen, hebben dit in 2014 weer gedaan. Hierbij zijn er 12 scholen die voor een keuzeroute hebben gekozen. Binnen de gemeentes waar ook andere regelingen met betrekking tot cultuureducatie van kracht zijn, zoals de combinatiefunctie kunst en cultuur en de regeling 5x Cultuureducatie met Kwaliteit, heeft een aantal basisscholen een andere keuze gemaakt ten aanzien van hun cultuurbeleid. Dit heeft geleid tot een verminderde deelname van basisscholen aan het Kunstmenu. Dit is terug te zien is in de bereikcijfers COMBINATIEFUNCTIE PO EN BREDE SCHOOL Combinatiefunctie Alblasserdam In Alblasserdam is in 2014 een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de (binnenschoolse) programma s. Passend binnen de lopende leerlijnen is een programma ontwikkeld dat aansluit bij het programma van de cultuurcoach van de Bibliotheek Aanzet. Verder zijn de eerste samenwerkingsprojecten met lokale partijen ingezet. Een aantal projecten worden geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door lokale partijen en/of verder ontwikkeld door lokale partijen. Hierbij worden ook de jeugdorkesten van de verenigingen door filmbeelden de school binnengehaald. Deze programma s draaien in het seizoen 2014/2015. Combinatiefunctie Zwijndrecht In Zwijndrecht is in 2014 intensief geïnvesteerd in het verbeteren van de relatie met de scholen. Bij de start van de combinatiefunctie cultuur in Zwijndrecht was deze relatie verstoord door het negatieve imago van ToBe in Zwijndrecht. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de scholen met betrekking tot communicatie, verantwoordelijkheden, aanspreekpunten en contactpersonen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met jaarplannen voor de scholen die in onderling overleg worden vastgesteld. Daarnaast zijn er Bij ToBe onderwijs breed trajecten ingezet voor verbeteringen in de aansturing van docenten waardoor geplande projecten beter verlopen. De relatie met de scholen is in de loop van 2014 merkbaar verbeterd. 22

23 Overzicht gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Drechtsteden Barendrecht Ridderkerk Barendrecht Ridderkerk Drechtsteden Barendrecht Ridderkerk Drechtsteden Barendrecht Ridderkerk 5x Cultuureducatie (CEK): Doorgaande leerlijnen Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijnen cultuureducatie afgestemd op de school. 5x CEK: Leerlijn muziek - Alle scholen in zingen (meer) in de klas - Project Instrumentenprikkels uitvoeren ter kennismaking met instrumenten in de klas - Het ontwikkelen van leerlijn muziek, afgestemd op visie en wens van de school, op basis van interactieve zangmethode 5x CEK: Totaal Verhaal 5x CEK: Kennisplaats Het ontwikkelen van een project door een school én een culturele instelling die een koppeling heeft met het schoolprogramma en/of leerlijn cultuureducatie. Kennisplaats draait om ontmoetingen tussen scholen, lokale culturele instellingen en vakspecialisten in de vorm van bijeenkomsten en trainingen. 5x CEK: Mozaïek Totale ontwikkeling Kunst- en cultuurlijn op de eerste kunsten cultuurschool, het Montessori Kindcentrum Mozaïek. Drechtsteden Barendrecht Ridderkerk 5x CEK: Coaching on the job Scholingsproject om leerkrachten en vakspecialisten bij te staan. De scholen hebben na afloop een leerlijn plus documenten waarmee de leerkrachten invulling en uitvoering geven aan de projecten, opdrachten en lessen cultuureducatie. Zingen in combinatie met ritmische vorming vormt de basis waarop de leerlijn muziek verder ontwikkeld wordt. Er is gestart met het aanbieden van Alle scholen zingen (verzorgd door 123ZING) en Instrumentenprikkels op verschillende scholen in. De mogelijkheid om muziek te koppelen aan andere leerlijnen zoals taal en wereldoriëntatie overtuigt scholen tot het opzetten van een doorgaande leerlijn muziek. In Totaal Verhaal gaan scholen en culturele instellingen met elkaar in gesprek. Ze ontwikkelen samen een project om aan te werken. Met als doel dat het project onderdeel blijft uitmaken van het onderwijsprogramma. Met Kennisplaats springt ToBe in op vragen die van tevoren niet waren voorzien. Doel is informeren, werven en het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops. Sinds september 2014 maakt ToBe gebruik van het kunstatelier, podium en een muzieklokaal. De kunst- en cultuurlijn wordt de komende jaren hierdoor nog meer uitgedragen door alle partners (Montessorischool, Prokino (BSO en dagopvang) en SWK (peuterspeelzaal) in het kunst- en cultuur kindcentrum. Deelname neemt toe wanneer het aantal scholen toeneemt dat Doorgaande leerlijnen hebben afgerond. 23

24 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Drechtsteden Cultuurnetwerker Bijdragen aan de verankering van cultuureducatie in het basisonderwijs en het spreiden en afstemmen van vraag en aanbod cultuureducatie (binnen en buiten schooltijden) van onderwijsinstellingen, particulieren en culturele instellingen/ verenigingen. Zowel binnen de aparte gemeenten als tussen de Drechtsteden onderling. Hoeksche Waard Zwijndrecht H.I. Ambacht Barendrecht Ridderkerk Drechtsteden Barendrecht Ridderkerk Da Vinci in de kunst (voorheen Leonardo in de kunst), structurele samenwerking Pluspunt Hoeksche Waard 5x CEK: Doorgaande leerlijnen, Proeven aan 5x Kunstmenu - Coördinatie en uitvoering Externe projecten - Bewaken kwaliteit - Schriftelijk vastleggen totaal programma: het integreren van literatuur, beeldende kunst, muziek, science in de thema s van Kosmisch onderwijs In overleg met het Fonds voor Cultuurparticipatie geïnitieerd met als doel werven voor 5x CEK, scholen bewust maken van de mogelijkheden van 5x CEK voor hun school en kinderen laten ontdekken van cultuureducatie. Vernieuwd aanbod van kunst en cultuur gericht op de de verkenning van kunst en cultuur en de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn door culturele instellingen is gelanceerd op nieuwe website Meer dan de helft van de beschikbare uren van de Cultuurnetwerker Drechtsteden komen ten goede aan de regeling 5x CEK. Na vijf jaar na de start van Da Vinci in de Kunst is er nog steeds een structurele samenwerking tussen het Pluspunt Hoeksche Waard (Da Vinci Unit; hoogbegaafde leerlingen met gedragsproblematiek) en ToBe. Goed resultaat: 3 van de 6 deelnemende scholen in Zwijndrecht en HIA: 4 van de 6 deelnemende scholen in Barendrecht en 2 van de 3 deelnemende scholen in Ridderkerk schrijven zich in voor een deelproject. Het aanbod in de negen Kunstmenu s wordt verzorgd door verschillende culturele instellingen met, per regio, aandacht voor lokale instellingen en kunstenaars. De samenstelling van de keuzeroutes en de coördinatie is in handen van ToBe. 24

25 Ridderkerk H.I.Ambacht Alblasserdam Barendrecht Zwijndrecht Combinatiefunctie en Brede School: Ontwikkelen vragenlijsten voor scholen en leerlingen Primair Onderwijs: Startpakket voor docenten met lesformat Vragenlijsten voor meer zicht in de wensen van leerlinge en de scholen in de Brede School. Een startpakket voor docenten met alle afspraken en verwachtingen. Aangepast waar nodig per gemeente ToBe Onderwijs breed Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Ridderkerk H-I-Ambacht Alblasserdam Barendrecht Zwijndrecht Ridderkerk Primair Onderwijs: Deskundigheid bevordering docenten Combinatiefunctie en Brede School: Aanbod op website ToBe Combinatiefunctie en Brede School: Verlengd Dag Arrangement (VDA) de Albatros Combinatiefunctie en Brede School: Muziekeducatie op de Albatros en de Julianaschool Brede School: Jaarprogramma s voor 6 verschillende brede scholen Docentenbijeenkomsten en tankstation om deskundigheid te bevorderen. Een selectie van de Brede School projecten staat op de vernieuwde website ToBe. Gedurende het gehele jaar wordt op Wereldschool de Albatros culturele activiteiten aangeboden. Gedurende het hele jaar krijgen de kinderen muziekles van een vakdocent. Voor 6 brede scholen zijn jaarprogramma s ontwikkeld en uitgevoerd. ToBe Onderwijs breed Met een zoekmachine kunnen (brede) scholen en kinderopvangorganisaties projecten opzoeken en aanvragen. Op maandagmiddag aan vijf groepen. Om het aantal aanmeldingen te vergroten is ToBe gestart met promotiepraatjes. 25

26 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Ridderkerk Hoeksche Waard Brede School: Feestdag op de Bongerd Brede School: Vakantieactiviteiten Brede School: Filmfestival en fotografie identiteit Brede School Centrum: Wijktheater Combinatiefunctie en Brede School: Brede school Strijen Uitgebreid feestprogramma met kunstlessen voor alle leerlingen. Diverse workshops voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Uitgevoerd op alle brede scholen. De kinderen van beide betrokken scholen doen mee aan theaterproject. Diverse naschoolse projecten. In samenwerking met de locatie ToBe Ridderkerk. In samenwerking met de locatie ToBe Ridderkerk. In de meivakantie afgesloten met een expositie en filmvertoning in het Plein. Twee theaterprojecten hebben gezamenlijke uitvoering. Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden H.I. Ambacht Alblasserdam Combinatiefunctie en Brede School: Ontwikkelen en uitvoeren binnen en buitenschools programma Combinatiefunctie en Brede School: Samenwerking met lokale organisaties Combinatiefunctie en Brede School: Evaluatie combinatiefunctie Brede School: VDA De Wijngaard Combinatiefunctie en Brede School: Ontwikkeling en uitvoering jaarprogramma s Combinatiefunctie en Brede School: Samenwerking Bibliotheek Aanzet Combinatiefunctie en Brede School: Samenwerking lokale organisaties Voor scholen en kinderopvang programma s ontwikkeld en uitgevoerd. Samenwerking met lokale organisatie voor programma s 2014/2015 in de naschoolse tijd. Online evaluatie naar alle scholen voor inzicht wensen, acties op het gebied van cultuureducatie doen en verwachtingen van de cultuurcoach. Naschools programma voor CBS de Wijngaard. Ontwikkeling en uitvoering jaarprogramma s. Samenwerking met Bibliotheek Aanzet. Samenwerking met lokale organisaties. 26

27 Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Barendrecht Zwijndrecht Brede School: Uitvoeren project Combinatiefunctie en Brede School: Ontwikkeling en uitvoering jaarprogramma s Combinatiefunctie en Brede School: Evaluatie Combinatiefunctie en Brede School: Jaarplanning Combinatiefunctie en Brede School: Implementeren methodes Steenen Kamer, speciaal onderwijs Brede School vrijenburg Voor 7 Brede Scholen zijn programma s uitgezet en ontwikkeld. Mondelinge evaluatie van de projecten binnen de combinatiefunctie cultuur aan de hand van evaluatielijst. 5 van de 7 Brede scholen werken vanaf schooljaar 2014/2015 met een jaarplan. Docenten beeldend en muziek zijn ingezet voor de implementatie methodes beeldend en muziek. Bachfestival Schoolconcerten en activiteiten voor PO en VO rond het Bachfestival. Overzicht niet-gerealiseerde projecten De programma s variëren van alleen naschoolse of binnenschoolse projecten tot een combinatie van beiden. Op basis van evaluatie zijn verbeterpunten geformuleerd en meegenomen in de plannen voor schooljaar 2014/2015. Coördinatie onderwijsprojecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Reden Ridderkerk Zwijndrecht Combinatiefunctie en Brede School: ontwikkeling doorlopende leerlijn Brede School Combinatiefunctie en Brede School: Samenwerking met lokale organisaties Er is een start gemaakt met een doorlopende leerlijn in de Brede School. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met het binnenschoolse leren. Lokale organisaties worden betrokken in ontwikkeling of uitvoering van binnenschoolse en buitenschoolse projecten is doorgeschoven naar volgend jaar. Nog in ontwikkeling. Samenwerking met Bibliotheek Aanzet na goede start op een laag pitje door de reorganisatie bibliotheek. 27

28 5.2 VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) Grootste succes 2014 ToBe on Stage is een project dat direct na de verhuizing naar het Energiehuis opgezet is. In samenwerking met de afdeling Theater & Dans heeft de onderwijsafdeling een programma opgesteld voor alle brugklassen van het Insula College. Dit heeft plaatsgevonden op een dag in de brugklaskennismakingsweek in het Energiehuis. Doel was: kennismaking met elkaar, samenwerking, cultuureducatie op het gebied van de podiumkunsten, presentaties aan elkaar. Elke klas heeft een workshop van een paar uur gekregen van twee docenten die vanuit 2 verschillende theaterdisciplines samenwerkten. De leerlingen hebben kunnen kiezen uit: acteren, dans, zang, muziek, sampelen, kostumering, decorbouw en theatertechniek. De resultaten zijn s avonds aan elkaar, aan de ouders en de docenten gepresenteerd in de theaterzaal van het Energiehuis: ToBe on Stage dus. Cultuursafari Ruim 600 leerlingen van het voortgezet onderwijs uit, Hardinxveld-Giessendam en Zwijndrecht zijn 16 en 17 september op Cultuursafari geweest. De Cultuursafari is georganiseerd door ToBe voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) op school volgen. Tijdens de Cultuursafari hebben de scholieren kennisgemaakt met het aanbod van culturele instellingen, zodat zij ervaren wat daar te beleven is. Zeven Dordtse culturele instellingen werken met elkaar samen en hebben voor deze jongeren een enerverend en uitnodigend programma samen gesteld. Tijdens de Cultuursafari zijn verschillende disciplines aan bod gekomen, van Braziliaans slagwerk tot Stiftgedichten en van scenario schrijven naar kunst en wetenschap. 28

29 Poetry Project Circa 400 leerlingen hebben deelgenomen aan het Poetry Project in. De leerlingen hebben onder schooltijd 4 tot 6 uur les gehad van een professionele poetry artist. Circa 60 leerlingen hebben vrijwillig deelgenomen aan diverse Masterclasses buiten schooltijd. Bij de Masterclass Theater zijn de performance skills getraind. Bij de Masterclass Media hebben zij hun gedicht vormgegeven tot een film. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan het Poetry Festival op 18 december in het Energiehuis. Bijzonder aan het ToBe Poetry Project is dat de scholieren zich, onder begeleiding van de ToBe-docenten, open en kwetsbaar opstelden tijdens de workshops. Dit heeft tot bijzonder en persoonlijk werk geleid. Tijdens het voordragen en het vertonen van de filmpjes tijdens het festival heeft het werk hierdoor veel indruk op de aanwezige scholieren gemaakt. De scholen zijn razend enthousiast over het Poetry Project en hebben zich tijdens het Poetry Festival allemaal opgegeven voor het Poetry Project Overzicht gerealiseerde projecten Gemeente Projectnaam Korte beschrijving Bijzonderheden Papendrecht Barendrecht Ridderkerk en Hardinxveld- Giessendam Ridderkerk Hardinxveld- Giessendam Barendrecht Zwijndrecht Hardinxveld- Giessendam, Papendrecht CKV workshops Voorstellingen Buitenschoolse activiteiten Lessenreeksen Kortdurende, actieve workshops die ToBe organiseert op aanvraag van de school. Beschouwende activiteiten die ToBe organiseert in buitenschoolse locaties zoals het Energiehuis te en Theater het Plein te Ridderkerk. De culturele activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden of die gerekend kunnen worden tot een CKV culturele activiteit. Langdurige culturele lessen waarbij ToBe een gedeelte van het curriculum van de school uit handen neemt. Dit zijn culturele activiteiten die minimaal 3 lessen of 5 uur duren. Bachfestival Schoolconcerten en activiteiten voor PO en VO rond het Bachfestival. Kortdurend zijn activiteiten die niet langer duren dan 2 lessen of 4 uur. Met name in de gemeente Ridderkerk is de behoefte aan voorstellingen groot en ToBe heeft afgelopen jaar 5 voorstellingen georganiseerd voor de scholen in Ridderkerk. Cultuursafari en het Poetry Festival van ToBe. Daarnaast presentaties van: Just Dance!, Johan de Witt cultuureducatie en een Theaterfestival van het Insula College. De Johan de Witt uren, waarbij ToBe de cultuureducatie van de brugklassen in het Energiehuis verzorgt. 29

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid (ToBe Cultuurcentrum) is actief op 2 markten. Die van de Actieve Cultuurparticipatie (cultuureducatie

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

muziekproject Amstelschool

muziekproject Amstelschool JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Overzicht activiteiten 3 Toelichting activiteiten 4 Leerlingen 5 Combinatiefunctie cultuurcoach 6 Gegevens 7 Statistiek 8 muziekproject Amstelschool VOORWOORD

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen cursusjaar 2011 2012 Cursussen voor leerlingen AMV (algemene muzikale vorming) Verschillende muzikale aspecten komen aan

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

LOCATIE: YMCA MUZIEKCENTRUM, KEIZERSTRAAT 58 MEER INFO EN ONLINE AANMELDING WWW.YMCASCHEVENINGEN.NL KORTING TOT 100% MET OOIEVAARSPAS

LOCATIE: YMCA MUZIEKCENTRUM, KEIZERSTRAAT 58 MEER INFO EN ONLINE AANMELDING WWW.YMCASCHEVENINGEN.NL KORTING TOT 100% MET OOIEVAARSPAS MUZIEKORIËNTATIE GITAAR UKELELE BASGITAAR DRUMMEN TOETSEN ZANG SAXOFOON DWARSFLUIT BANDCOACHING DIVERSE KOREN SINGER SONGWRITER DANS & SHOWBIZZ SiR MUSICAL THEATERSCHOOL POPCLASS LIVE MUZIEK EVENEMENTEN

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN! Stel...je zit in groep 6 en je krijgt muziekles op echte instrumenten als gitaar en piano, door echte muzikanten,

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Product beschrijvingen. september 2014

Product beschrijvingen. september 2014 Product beschrijvingen september 2014 Groep 1 en 2 Muziek en Beweging Cursus muziek en beweging voor kinderen van groep 1 en 2 van het basisonderwijs Korte beschrijving van de lessen Binnenschools traject:

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

Brede School Zuid Oost

Brede School Zuid Oost Brede School Zuid Oost Met de lente voor de deur een nieuwe activiteitenfolder! Verschillende organisaties bieden ook in de derde periode van het schooljaar 2012-2013 een divers activiteitenprogramma aan

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Toneel! voor kinderen

Toneel! voor kinderen kom op Toneel! voor kinderen Is hofplein iets voor jou? Schrijf je in voor 1 mei www.jeugdtheaterschoolhofplein.nl DE JeugdTHEATERSCHOOL Thuis spelen zingen en dansen is natuurlijk leuk maar nog leuker

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten

De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten De Muzehof als Huis voor de podiumkunsten Van zelf doen naar regisseren De Muzehof staat voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Hoe kan zij ervoor zorgen dat de inwoners van Zutphen en Lochem

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2009

Jaarverslag activiteiten 2009 Jaarverslag activiteiten 2009 Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Ja, ik wil! Een creatiever Twente!

Ja, ik wil! Een creatiever Twente! Ja, ik wil! Een creatiever Twente! kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente Contactpersoon: Angelina Schoonewille a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl 06-206 185 18 088-486 8704 www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj aar 2013 2 014 Kunst aan d e basi Cursus aanbod voor de basissc holen s Cultuureducatie met kwaliteit Een heel seizoen lang binnenschoolse lessen muziek en drama,

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2015-2016 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 Muziekonderwijs dat INSPIREERT Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving Meer informatie nodig? Contact ons via: www.muziekschooldehondsrug.nl info@muziekschooldehondsrug.nl

Nadere informatie

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten Scala Wolvega - Linde College Drafsportlaan 22 8472 AS Wolvega t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl Meppel Vledderstraat 3c 7941 LC Meppel t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl

Nadere informatie

QUINTUS OPEN! Muziek, dans, theater en beeldende kunst maken: UITPROBEREN EN KIEZEN! maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september 2017

QUINTUS OPEN! Muziek, dans, theater en beeldende kunst maken: UITPROBEREN EN KIEZEN! maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september 2017 QUINTUS OPEN! Muziek, dans, theater en beeldende kunst maken: UITPROBEREN EN KIEZEN! maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september 2017 MUZIEK MUZIEK KINDERCURSUS Wil je een muziek kindercursus

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Heemskerk

Cultuureducatiebeleid. in Heemskerk Cultuureducatiebeleid in Heemskerk Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente verstedelijkte plattelandsgemeente Regiofunctie geen centrumgemeente

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder Cultuureducatiebeleid in Den Helder Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente met plattelandskernen Regiofunctie centrumgemeente

Nadere informatie

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016

De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 De Fulkaan Talentontwikkeling 2013-2016 1.inleiding Keunstwurk ontvangt in de beleidsperiode 2013 2016 een budgetsubsidie van de provincie Fryslân. Binnen deze budgetsubsidie is een geoormerkt bedrag voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN INTERVISIES Werkbijeenkomst pilotteams woensdag 25 mei 2016 De derde werkbijeenkomst van dit schooljaar werd in het Bieblab gehouden. De middag stond in het teken van kennismaken

Nadere informatie

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur

Nadere informatie

Naam project Omschrijving Duur Locatie Prijs. Blazen, strijken, trommelen en zingen!

Naam project Omschrijving Duur Locatie Prijs. Blazen, strijken, trommelen en zingen! Blazen, strijken, trommelen en zingen! We horen van veel scholen dat ze muziek erg belangrijk vinden en hun leerlingen graag met echte instrumenten in aanraking willen brengen. In dit project kan dat!

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

QUINTUS OPEN! maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september Muziek, dans, theater en beeldende kunst maken: UITPROBEREN EN KIEZEN!

QUINTUS OPEN! maandag 25 september tot en met vrijdag 29 september Muziek, dans, theater en beeldende kunst maken: UITPROBEREN EN KIEZEN! MUZIEK MUZIEK KINDERCURSUS Wil je een muziek kindercursus bijwonen vrije inloop cursussen op di, wo, do en vr. - Muziek op Schoot 10-18 maanden - dinsdag 26 september 9.30-10.30 uur. - Muziek op Schoot

Nadere informatie

Ziekmelden kan via:

Ziekmelden kan via: Ziekmelden kan via: afwezigdommeldal@eenbes.nl. Telefonisch van 8.00 uur tot 8.30 uur. Heeft u Facebook? Kijk ook eens op onze pagina: Brede School Dommeldal 14 september 2017 nummer 3 Belangrijke data

Nadere informatie

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst

Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst Werkplan Scala Centrum voor de Kunsten Scala Staphorst 1 Aan het College van B en W van de Gemeente Staphorst Geachte College, In de afgelopen maanden hebben bestuur en directie van Scala Centrum voor

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie