ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands"

Transcriptie

1 ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Netherlands

2 A uw studienummer (0-0) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D interview nummer (-6) E EB69. D Split ballot A B EB69. E (7) EB070NLXTRA /6 0/7/008

3 Item 8 alleen in Turkije Item 9 alleen in Kroatië Item 0 alleen in Cyprus (Noord) ITEM ALLEEN IN VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË Q Wat is uw nationaliteit? Noemt u maar het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.: MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) België Denemarken Duitsland Griekenland Spanje Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Portugal Engeland (Groot-Brittannië, Noord-Ierland) Oostenrijk Zweden Finland Cyprus (Zuid) Tsjechië Estland Hongarije Letland Litouwen Malta Polen Slowakije Slovenië Bulgarije Roemenië Andere landen (8-90),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7,,, EB69. Q EB070NLXTRA /6 0/7/008

4 INDIEN ALLEEN 'EEN ANDER LAND' OF 'WEET NIET' BIJ Q STOP INTERVIEW STEL QA AAN IEDEREEN QA Als u onder vrienden bent, wordt er dan vaak, af en toe, of nooit over politieke zaken gesproken? Vaak Af en toe Nooit () EB69. QA QA Slaagt u er wel eens in om vrienden, familie en collega's te overtuigen van iets waaraan u veel belang hecht? Gebeurt dit...? (ENQ.: LEES OP) Meestal Af en toe Zelden Nooit () EB69. QA QA Bent u over het geheel genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden met het leven dat u leidt? Zou u zeggen dat u: (ENQ.: LEES OP) zeer tevreden bent tamelijk tevreden bent niet zo tevreden bent helemaal niet tevreden bent () EB69. QA EB070NLXTRA /6 0/7/008

5 STEL QAa NIET in CY(tcc) CY(tcc) GAAN NAAR QAb QAa Hoe beoordeelt u de huidige stand van zaken op elk van de volgende gebieden? (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP) Zeer goed Tamelijk goed Tamelijk slecht Zeer slecht WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) () De Nederlandse economie () De Europese economie De economische situatie in (6) de wereld De situatie wat uw eigen (7) werk betreft De financiële situatie in uw (8) eigen huishouden 6 De werkgelegenheid in (9) Nederland (0) 7 De milieuontwikkeling in Nederland EB68. QA TREND MODIFIED EB070NLXTRA /6 0/7/008

6 STEL QAb ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QAa STEL QAa NIET IN CY(tcc) - CY(tcc) GAAN NAAR QAb QAa Hoe beoordeelt u de huidige stand van zaken op elk van de volgende gebieden? (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP) Zeer goed Tamelijk goed Tamelijk slecht Zeer slecht WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (8) (9) (0) () () () () () (6) (7) De betaalbaarheid van energie in Nederland 9 De betaalbaarheid van huisvesting in Nederland 0 De manier waarop in Nederland het overheidsbeleid uitgevoerd wordt Het gebied waar u woont De gezondheidsvoorzieningen in Nederland De pensioenvoorzieningen in Nederland De werkloosheidsuitkeringen in Nederland De kosten van levensonderhoud in Nederland De verhoudingen tussen personen met verschillende culturele of religieuze achtergronden of met verschillende nationaliteiten in Nederland De manier waarop in Nederland ongelijkheid en armoede aangepakt worden EB070NLXTRA /6 0/7/008

7 STEL QAba ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QA6a STEL QA6a NIET IN CY (tcc) - CY (tcc) GAAN NAAR QA6b QA6a Wat zijn uw verwachtingen voor de komende maanden: zullen de komende maanden beter, slechter of hetzelfde zijn als het gaat om (ENQ.: LEES OP) Beter Slechter Hetzelfde WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (8) (9) (0) () () 6 () () 7 8 () Uw leven in het algemeen? De economische situatie in Nederland? De financiële situatie in uw eigen huishouden? De werkgelegenheid in Nederland? De situatie wat uw eigen werk betreft? De economische situatie in de Europese Unie De economische situatie in de wereld De toestand van het milieu in Nederland EB69. QAa TREND MODIFIED EB070NLXTRA 6/6 0/7/008

8 STEL QA6b ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QA7a STEL QA7a NIET IN CY(tcc) - CY (tcc) GAAN NAAR QA7b QA7a Kunt u voor elke van de volgende gebieden aangeven of de stand van zaken in Nederland beter of minder goed is dan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie? (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (LEES OP - ROTEER) Veel beter Iets beter Iets minder goed Zeker minder goed WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (6) De Nederlandse economie De werkgelegenheid in (6) Nederland De kosten van levensonderhoud in (66) Nederland De energieprijzen in (67) Nederland De kwaliteit van het leven in (68) Nederland 6 De milieuontwikkeling in (69) Nederland EB69. QAa (ITEMS -) - EB67. QA7C (ITEM 6) - TREND MODIFIED EB070NLXTRA 7/6 0/7/008

9 STEL QA7b ALLEEN IN CY (tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QA8a STEL QA8a EN QA8b NIET in CY(tcc) CY(tcc) GAAN NAAR QA8c QA8a Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in Nederland spelen? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) Criminaliteit Economische situatie Stijgende prijzen/inflatie Belastingen Werkloosheid Terrorisme Defensie/buitenlandse zaken Huisvesting Immigratie Gezondheidszorg Onderwijs Pensioenen Milieubescherming Energie gerelateerde zaken Anders (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (76-9),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB69. QA6a EB070NLXTRA 8/6 0/7/008

10 QA8b Wat zijn voor u persoonlijk de twee belangrijkste zaken waaru op dit moment mee te maken hebt? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) Criminaliteit Economische situatie Stijgende prijzen/inflatie Belastingen Werkloosheid Terrorisme Defensie/buitenlandse zaken Huisvesting Immigratie Gezondheidszorg Onderwijs Pensioenen Milieubescherming Energie gerelateerde zaken iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (9-07),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, STEL QA8c en QA8d ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QA9a STEL QA9a EN QA0a ALLEEN IN EU7 - FM, TR EN HR GAAN NAAR QA9b - CY(tcc) GAAN NAAR QA9c QA9a In het algemeen gesproken: vindt u het een goede of een slechte zaak of noch het één noch het ander dat Nederland lid is van de Europese Unie? (ENQ.: LEES OP) Goede zaak Slechte zaak Noch goed, noch slecht (0) EB69. QA7a QA0a Heeft Nederland, alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel bij zijn lidmaatschap van de Europese Unie? Wel voordeel Geen voordeel () EB69. QA8a EB070NLXTRA 9/6 0/7/008

11 STEL QA9c EN QA0c ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QAa STEL QAa NIET IN CY QAa Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de verkeerde kant opgaat, in (ENQ.: ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP) Het gaat de goede kant op Het gaat de verkeerde kant op Geen van beide Weet niet (6) (7) Nederland De Europese Unie EB69. QAa STEL QAb ALLEEN IN CY - ANDEREN GAAN NAAR QA QA: STEL ITEMS,, EN NIET IN CY(tcc) QA Ik wil u nu een vraag stellen over het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft. (LEES OP) Eerder wel vertrouwen Eerder geen vertrouwen WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (0) () () () () () 6 (6) 7 (7) 8 Justitie, het Nederlandse rechtssysteem Politieke partijen Regionale of lokale overheidsinstellingen De Nederlandse regering Het Nederlands Parlement, de Tweede Kamer De Europese Unie De Verenigde Naties De NAVO EB69. QA TREND MODIFIED EB070NLXTRA 0/6 0/7/008

12 IEDEREEN QA Welk beeld roept de Europese Unie in het algemeen bij u op: een zeer positief beeld, een tamelijk positief beeld, een neutraal beeld, een tamelijk negatief beeld, of een zeer negatief beeld? Zeer positief Tamelijk positief Neutraal Tamelijk negatief Zeer negatief (8) 6 EB69. QA QA Wat betekent de Europese Unie voor u persoonlijk? (TOON SCHERM - LEES OP - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK - ROTEER VAN BOVEN NAAR BENEDEN EN VAN BENEDEN NAAR BOVEN) Vrede Economische welvaart Democratie Sociale zekerheid De vrijheid om overal in de Europese Unie te kunnen reizen, studeren en werken Culturele diversiteit Een sterkere invloed in de wereld De Euro Werkloosheid Bureaucratie Weggegooid geld Het verlies van onze culturele identiteit Meer criminaliteit Niet genoeg controles aan de grenzen van landen buiten de Europese Unie iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) EB69. QA (9-7),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB070NLXTRA /6 0/7/008

13 STEL QAa NIET IN CY(tcc) - STEL ITEM ALLEEN IN EU-LANDEN BUITEN DE EUROZONE - STEL ITEM ALLEEN IN EU-LANDEN BINNEN DE EUROZONE - FM, HR EN TR VRAGEN ALLEEN ITEMS,,, 6, 8, 9, 0 EN - CY(tcc) GAAN NAAR QAb QAa Wilt u mij voor elke uitspraak zeggen of u het eerder eens of oneens bent? (ENQ.: LEES OP) Eerder eens Eerder oneens WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (76) (77) (78) (79) 6 (80) 7 (8) 8 (8) 9 (8) (8) (8) 0 Naar mijn gevoel zijn wij economisch stabieler omdat Nederland deel uitmaakt van de eurozone Mijn stem telt mee in de Europese Unie. Mijn stem telt mee in Nederland Ik begrijp hoe de Europese Unie in elkaar zit. De stem van Nederland telt mee in de Europese Unie Met de belangen van Nederland wordt goed rekening gehouden in de Europese Unie De Europese Unie legt haar visie op aan Nederland De Nederlandse regering is gevoelig voor kwesties die van belang zijn voor Nederlandse burgers De Europese Unie is gevoelig voor kwesties die van belang zijn voor Nederlandse burgers De Nederlandse regering is gevoelig voor kwesties die van belang zijn voor Europese burgers EB69. QAa TREND MODIFIED EB070NLXTRA /6 0/7/008

14 STEL QAb ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QA6 IEDEREEN QA6 Heeft u wel eens iets gehoord over..? (ENQ.: LEES OP) JA NEE WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (9) (9) (9) (9) Het Europees Parlement De Europese Commissie De Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) De Europese Centrale Bank EB69. QA6 QA7 En kunt u voor elk van de volgende Europese instanties aangeven of u denkt dat deze wel of niet een belangrijke rol speelt bij de gang van zaken in de Europese Unie? (INT.: LEES VOOR) WEL BELANGR IJK NIET BELANGR IJK WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (9) (96) (97) (98) Het Europees Parlement De Europese Commissie De Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) De Europese Centrale Bank EB69. QA7 EB070NLXTRA /6 0/7/008

15 QA8 En kunt u mij voor de volgende instellingen zeggen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft? (ENQ.: LEES OP) EERDER WEL VERTROU WEN EERDER GEEN VERTROU WEN WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (99) (00) (0) (0) Het Europees Parlement De Europese Commissie De Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) De Europese Centrale Bank EB69. QA8 QA9a QA9b Hoe snel gaat momenteel volgens u het opbouwproces van Europa? Op het scherm ziet u 7 mannetjes. Nummer staat stil, nummer 7 loopt zo hard mogelijk. Wilt u het cijfer noemen van het mannetje dat het beste uw mening weergeeft over de snelheid van het opbouwproces van Europa? En welk mannetje geeft het beste de snelheid weer die u zou wensen? (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL.) (0) (0) (ENQ.: LEES OP) QA9a QA9b HUIDIGE GEWENSTE SNELHEID SNELHEID Staat stil 6 6 Loopt zo hard mogelijk 7 7 Weet niet 8 8 EB66. QAa&b EB070NLXTRA /6 0/7/008

16 QA0 Als u naar de koopkracht van uw huishouden kijkt, dat wil zeggen, de zaken die uw huishouden zich in het dagelijks leven kan veroorloven, zou u dan zeggen dat uw situatie in vergelijking met vijf jaar geleden is verbeterd, ongeveer gelijk is gebleven of is verslechterd? (TOON SCHERM - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Verbeterd Ongeveer gelijk gebleven Verslechterd Weet niet (0) EB69. QA7 QA Kunt u mij vertellen in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stelling: u heeft aan het eind van de maand moeite om al uw rekeningen te betalen (LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet (06) EB69. QA8 QA In het algemeen, denkt u dat het leven van de kinderen van vandaag, makkelijker, moeilijker of niet makkelijker maar ook niet moeilijker zal zijn dan voor degenen van uw eigen generatie? (LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Makkelijker Moeilijker Niet makkelijker, maar ook niet moeilijker Weet niet (07) EB69. QA9 EB070NLXTRA /6 0/7/008

17 QA Kunt u me vertellen of u het eerder eens of oneens bent met de volgende stelling: de kinderen die in Nederland wonen zouden een beter leven hebben als ze naar een ander land zouden emigreren. (ENQ.: LEES OP) Eerder eens Eerder oneens Hangt ervan af (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (08) QA Kunt u van elk van de volgende stellingen over de Europese Unie zeggen of u denkt dat het juist of onjuist is? (ENQ.: LEES OP-ROTEER) Juist Onjuist Weet niet (09) (0) () () De Europese Unie bestaat momenteel uit lidstaten. Elke zes maanden wordt een andere lidstaat voorzitter van de Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers) De euro-zone bestaat tegenwoordig uit lidstaten Zwitserland is lid van de Europese Unie EB69. QA (ITEMS' SEQUENCE MODIFIED + ROTATE ADDED) EB070NLXTRA 6/6 0/7/008

18 STEL QAa en QA6 ALLEEN IN EU7 - ANDEREN GAAN NAAR QA7 QA Kunt u mij voor elk van de volgende gebieden zeggen of u vindt dat beslissingen genomen moeten worden door de Nederlandse regering, of binnen de Europese Unie. (ENQ.: ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP -ROTEER) NEDERLA NDSE REGERIN G BINNEN DE EUROPES E UNIE WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) () Bestrijden van criminaliteit () Belastingen () Bestrijden van de werkloosheid (6) Bestrijden van terrorisme (7) Defensie en Buitenlandse Zaken (8) 6 Immigratie (9) 7 Onderwijssysteem (0) 8 Pensioenen () 9 Beschermen van het milieu EB69. QAa EB070NLXTRA 7/6 0/7/008

19 QA6 Kunt u voor elk van de volgende terreinen aangeven of u van mening bent dat beslissingen genomen moeten worden door de Nederlandse regering of gezamenlijk binnen de Europese Unie? (ENQ.: ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (LEES OP - ROTEER) Nederland se regering Gezamenli jk binnen de Europese Unie Weet niet () Gezondheid () Sociale zekerheid () Landbouw en visserij () Bescherming van de consument (6) Wetenschappelijk en technologisch onderzoek 6 Steun aan gebieden die economische problemen (7) hebben (8) 7 Energie (9) 8 Concurrentie (0) 9 Vervoer () 0 Economie () Bestrijden van inflatie EB69. QA6a EB070NLXTRA 8/6 0/7/008

20 AAN IEDEREEN QA7 Hoe denkt u over elk van de volgende voorstellen. Wilt u mij voor elk voorstel zeggen of u er vóór of tegen bent. (ENQ.: LEES OP -ROTEER) VOOR TEGEN WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) () () () (6) (7) Een Europese Monetaire Unie met één munteenheid, de euro Een gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de Europese lidstaten tegenover andere landen. Een gemeenschappelijke defensie- en veiligheidspolitiek van de Europese lidstaten. Verdergaande uitbreiding van de Europese Unie teneinde andere landen in de toekomst deel te laten nemen. Het feit dat de ene groep landen sneller aan het bouwen is aan Europa dan dat andere landen doen EB69. QA7 (ITEMS -) - EB68. QA (ITEM ) EB070NLXTRA 9/6 0/7/008

21 QA8 Europese eenwording heeft zich de afgelopen jaren op verschillende zaken geconcentreerd. Op welke zaken zouden de Europese instellingen de komende jaren de nadruk moeten leggen om de Europese Unie in de toekomst te versterken? (ENQ.: TOON SCHERM LEES OP ROTEER MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK) De interne markt Cultuurbeleid Europees buitenlands beleid Europees defensie beleid Immigratie zaken Europees onderwijs beleid Milieu zaken Energie zaken Solidariteit met armere gebieden Wetenschappelijk onderzoek Sociale zaken Bestrijden van criminaliteit Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (8-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, EB69. QA9 STEL QA9 TOT EN MET QA ALLEEN IN EU7 - CY(tcc) GAAN NAAR QAb - ANDEREN GAAN NAAR QAa QA9 In de Europese Unie vervult elke lidstaat op z'n beurt gedurende zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op dit moment is Frankrijk aan de beurt. Heeft u onlangs nog iets gelezen in de krant of gehoord of gezien op de radio, op de televisie of op het internet over het voorzitterschap van Frankrijk? Ja Nee Weet niet () EB69. QA0 TREND MODIFIED EB070NLXTRA 0/6 0/7/008

22 STEL QA0 ALLEEN IN FR - ANDEREN EU7 GAAN NAAR QA STEL QA ALLEEN IN EU7 QA In de Europese Unie vervult elke lidstaat op z'n beurt gedurende zes maanden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Vanaf januari 009 is het de beurt aan Tsjechië. Heeft u onlangs nog iets gelezen in de krant of gehoord of gezien op de radio, op de televisie of op het internet over het voorzitterschap van Tsjechië? Ja Nee Weet niet () EB69. QA STEL QA ALLEEN IN CZ - ANDEREN GAAN NAAR QAa AAN IEDEREEN BEHALVE IN CY(tcc) - CY(tcc) GAAN NAAR QAb QAa Welke van de volgende twee beweringen benadert het dichtst bij uw mening aangaande globalisering? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Globalisering betekent een goede kans voor Nederlandse bedrijven dankzij het opengaan van markten Globalisering betekent een bedreiging voor de werkgelegenheid en bedrijven in Nederland Weet niet (7) EB69. QA8a EB070NLXTRA /6 0/7/008

23 STEL QAb ALLEEN IN CY(tcc) - ANDEREN GAAN NAAR QAa STEL QAa ALLEEN AAN SPLIT A - SPLIT B GAAT NAAR QAb QAa In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling: de Europese Unie helpt om ons te beschermen tegen de negatieve gevolgen van globalisering. (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens (9) EB69. QA9a STEL QAb AAN SPLIT B - SPLIT A GAAT NAAR QBa QAb In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling: De Europese Unie stelt Europese burgers in staat beter te profiteren van de positieve effecten van globalisering. (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Helemaal mee eens Eerder eens Eerder oneens Helemaal mee oneens (60) EB69. QA9b EB070NLXTRA /6 0/7/008

24 STEL QB ALLEEN IN EU7 - ANDEREN GAAN NAAR Da STEL QBa AAN SPLIT A - SPLIT B GAAT NAAR QBb QBa Welke van de volgende twee kan u het efficiëntst beschermen tegen de negatieve gevolgen van de globalisering? (ENQ.: LEES OP) De Europese Unie De Nederlandse regering Allebei in dezelfde mate (SPONTAAN) (8) STEL QBb AAN SPLIT B - SPLIT A GAAT NAAR QB QBb Welke van de volgende twee stelt u in staat op de meeste effciënte manier te profiteren van de positieve effecten van de globalisering? (ENQ.: LEES OP) De Europese Unie De Nederlandse regering Allebei in dezelfde mate (SPONTAAN) (8) AAN IEDEREEN IN EU7 QB Heeft u wel eens iets gehoord of gelezen over het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering dat opgericht is om hulp te bieden aan slachtoffers van de globalisering? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Ja, en u bent er heel bekend mee Ja, maar u bent er niet erg mee bekend Nee, u heeft er nooit iets over gehoord of gelezen (8) EB070NLXTRA /6 0/7/008

25 Nu een ander onderwerp STEL QC ALLEEN IN EU7 QC In 989 luidde de val van de Berlijnse muur het einde in van het IJzeren Gordijn dat Oost- en West-Europa van elkaar scheidde. Kunt u, alles in aanmerking genomen, aangeven in welke mate <INSERT ITEM> geprofiteerd heeft van het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP) Heeft hier in belangrijke mate van geprofiteer d Heeft hier in zeker zin van geprofiteer d Heeft hiervan niet echt geprofiteer d Heeft hier helemaal niet van geprofiteer d WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (0) (0) (06) De Europese Unie Nederland U persoonlijk QC Sinds 00 is de Europese Unie uitgebreid van naar 7 landen. Hoe beoordeelt u in het algemeen de uitbreiding van de Europese Unie? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Het heeft de Europese Unie versterkt Het heeft de Europese Unie verzwakt (07) QC Als u kijkt naar de gebieden waar de Europese Unie beslissingen over neemt, welke stelling benadert dan het dichtst uw eigen mening? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Er zijn teveel gebieden waarover de EU beslissingen kan nemen Er zijn niet voldoende gebieden waarover de EU beslissingen kan nemen Het aantal gebieden waarover de EU beslissingen kan nemen is precies goed (SPONTAAN) (08) EB070NLXTRA /6 0/7/008

26 Nu een ander onderwerp STEL QD ALLEEN IN EU7 QD Heeft u recentelijk iets gelezen in de media, gezien op internet of televisie of gehoord op de radio over het Europees Parlement? JA NEE (9) EB68. QB QD Vindt u dat u in het algemeen zeer goed, tamelijk goed, tamelijk slecht of zeer slecht op de hoogte bent van de activiteiten van het Europees Parlement? (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer goed op de hoogte Tamelijk goed op de hoogte Tamelijk slecht op de hoogte Zeer slecht op de hoogte (0) QD Wanneer zullen, volgens u, de volgende Europese verkiezingen plaatsvinden in Nederland? (NOTEER HET ANTWOORD - INDIEN "WEET NIET" CODEER '99') (-) (-) (-6) DAG MAAND Jaar EB69. QC QD De volgende Europese verkiezingen zullen worden gehouden in juni 009. In hoeverre bent u wel of niet geïnteresseerd in deze verkiezingen? (LEES OP) Zeer geïnteresseerd Enigszins geïnteresseerd Niet erg geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd Weet niet (7) EB69. QC EB070NLXTRA /6 0/7/008

27 QD Kunt u mij, op een schaal van tot 0, aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u gaat stemmen bij de volgende Europese verkiezingen in juni 009? Hierbij geeft aan dat u zeker niet gaat stemmen en 0 geeft aan dat u zeker wel gaat stemmen. De overige cijfers zijn er om uw keuze te nuanceren. (TOON SCHERM MET SCHAAL) Gaat zeke r niet stem men Gaat zeke r wel stem men (8-9) Weet niet EB69. QC QD6a Op welk van de volgende thema's zou de verkiezingscampagne voor de volgende Europese verkiezingen zich volgens u moeten richten? In de eerste plaats? TOON SCHERM - ROTEER - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Werkloosheid Criminaliteit Terrorisme Economische groei De munteenheid, de euro De toekomst van pensioenen Immigratie Landbouw De macht en bekwaamheid van Europese instituties De strijd tegen klimaatverandering Europese waarden en de Europese identiteit De rol van de Europese Unie op het internationale toneel Het behoud van het Europese sociale stelsel Inflatie en koopkracht Andere (SPONTAAN - SPECIFICEER) Weet niet (0-) EB69. QC6a EB070NLXTRA 6/6 0/7/008

28 STEL QD6ao ALLEEN INDIEN 'ANDERE' - CODE BIJ QD6a - ANDEREN GAAN NAAR QD6b QD6ao Welke andere? (SCHRIJF OP - ACHTERAF CODEREN - EEN ANTWOORD MOGELIJK) (,-) EB69. QC6ao AAN IEDEREEN QD6b En nog andere thema's? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN) Werkloosheid Criminaliteit Terrorisme Economische groei De munteenheid, de euro De toekomst van pensioenen Immigratie Landbouw De macht en bekwaamheid van Europese instituties De strijd tegen klimaatverandering Europese waarden en de Europese identiteit De rol van de Europese Unie op het internationale toneel Het behoud van het Europese sociale stelsel Inflatie en koopkracht Andere (SPONTAAN - SPECIFICEER) Weet niet (-60),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB69. QC6b EB070NLXTRA 7/6 0/7/008

29 STEL QD6bo ALLEEN INDIEN 'ANDERE' - CODE BIJ QD6b - ANDEREN GAAN NAAR QD7 QD6bo Welke andere? (SCHRIJF OP - ACHTERAF CODEREN - MAX. ANTWOORDEN) (6,6-7) EB69. QC6bo QD7 Kunt u mij voor elk van de volgende woorden of uitdrukkingen vertellen of dit uw beeld van het Europees Parlement zeer goed, tamelijk goed, tamelijk slecht of zeer slecht omschrijft. (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP) Omschrijft het zeer goed Omschrijft het tamelijk goed Omschrijft het tamelijk slecht Omschrijft het zeer slecht WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (7) Dynamisch (7) Democratisch Luisterend naar de (7) Europese burgers (7) Niet erg bekend (76) Inefficiënt (77) 6 Technocratisch EB68. QB EB070NLXTRA 8/6 0/7/008

30 QD8 Roept het Europees Parlement in het algemeen een zeer positief, tamelijk positief, neutraal, tamelijk negatief of zeer negatief beeld bij u op? (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer positief Tamelijk positief Neutraal Tamelijk negatief Zeer negatief (78) 6 EB68. QB QD9 Is de rol die het Europees Parlement heeft binnen de Europese Unie, volgens u..? (LEES OP - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Erg belangrijk Belangrijk Niet erg belangrijk Helemaal niet belangrijk (79) EB68. QB QD0 Zou u persoonlijk graag zien dat het Europees Parlement een belangrijkere rol of een minder belangrijke rol heeft, dan op dit moment het geval is? (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) BELANGRIJKER MINDER BELANGRIJK Hetzelfde (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (80) EB68. QB EB070NLXTRA 9/6 0/7/008

31 QD Worden de besluiten van het Europees Parlement, volgens u, vooral genomen.? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Op basis van de belangen van de lidstaten waar de Europarlementariërs vandaan komen Op basis van de politieke richting van de Europarlementariërs Beide (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (8) EB68. QB7 QD Het Europees Parlement maakt zich sterk voor ontwikkeling van een bepaald beleid op Europees niveau. Welk(e) van de volgende beleidsgebieden zouden volgens u prioriteit moeten krijgen? (TOON KAART - LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) Een gemeenschappelijk buitenlands beleid dat de EU in staat stelt internationaal met één stem te spreken Een veiligheids- en defensiebeleid dat de EU in staat stelt internationale crises te bedwingen Effectief bestrijden van klimaatverandering Een gemeenschappelijk energiebeleid dat ervoor zorgt dat de EU onafhankelijk is op het gebied van energielevering Het verbeteren van de bescherming van gezondheid van consumenten en de volksgezondheid Milieuvriendelijke landbouw die een bijdrage levert aan de voedselbalans in de wereld Bestrijden van terrorisme, met respect voor individuele vrijheid Coordineren van beleid ten aanzien van economie, begrotingen en belasting Een beleid dat instaat voor concurrerend en vernieuwend onderzoek en ontwikkeling (R&D) Handhaven van een Europees Sociaal Model Een gemeenschappelijk immigratiebeleid dat uitgevoerd wordt in overleg met de landen van herkomst (8-9),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB68. QB9 TREND MODIFIED EB070NLXTRA 0/6 0/7/008

32 QD Welk(e) van de volgende waarden zou het Europees Parlement volgens u vooral moeten verdedigen? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN) Gelijkheid tussen mannen en vrouwen De bescherming van minderheden De dialoog tussen culturen en religies Solidariteit tussen EU lidstaten Solidariteit tussen de EU en ontwikkelingslanden in de wereld De bescherming van mensenrechten in de wereld De afschaffing van de doodstraf overal ter wereld Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (9-60),,,,, 6, 7, 8, 9, EB68. QB0 QD De afgelopen maanden hebben de Europese media veel aandacht geschonken aan de Europese Unie, in het bijzonder aan Ierland. Kunt u me vertellen wat hiervoor de aanleiding was? (NIETS OPLEZEN - CODEER HET ANTWOORD VAN DE RESPONDENT) De afwijzing van het Verdrag van Lissabon door de Ieren Het referendum in Ierland (zonder nadere toelichting) De behoefte om een nieuw referendum in Ierland te houden Een stilstand in het opbouwen van Europa Heb er iets over gelezen, van gezien of gehoord maar kan het me niet meer herinneren. Heb hierover niets gelezen, van gezien of gehoord. Anders (NAMELIJK) (60-60),,,,, 6, 7, 8, EB070NLXTRA /6 0/7/008

33 STEL QDo indien 'ANDERS', CODE 7 IN QD QDo Welke andere? (SCHRIJF OP - ACHTERAF CODEREN) 0 (6,6-6) QD Kunt u mij voor elk van de volgende termen vertellen of ze zeer goed, tamelijk goed, tamelijk slecht of zeer slecht het beeld omschrijven dat u van de Europese Unie heeft (TOON SCHERM - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) (LEES OP) Omschrijft het zeer goed Omschrijft het tamelijk goed Omschrijft het tamelijk slecht Omschrijft het zeer slecht WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (6) Modern (6) Democratisch (6) Beschermend (6) Inefficiënt (66) Technocratisch (67) 6 Dicht bij Europese burgers EB67. QA8 TREND MODIFIED EB070NLXTRA /6 0/7/008

34 QD6 Kunt u mij vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen aangaande de opbouw van Europa? (ENQ.: TOON SCHERM ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) (ENQ.: LEES OP) Helemaal mee eens Eerder eens Eerder oneens Helemaal mee oneens WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) (68) (69) (60) (6) De EU is te snel gegroeid Dat wat de burgers van de verschillende landen met elkaar verenigt is belangrijker dan datgene wat ze van elkaar scheidt Momenteel heeft de EU een tekort aan ideeën en projecten De EU speelt een onmisbare rol bij mondiale problemen (klimaatverandering, terrorisme, etc.) QD7 Als u kijkt naar alle informatie waar u over beschikt, welke van deze twee beweringen geeft dan het best uw eigen mening weer? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) De opbouw van Europa moet doorgaan De opbouw van Europa is te ver gegaan, we moeten een stap terugdoen We moeten noch doorgaan, noch een stap terugdoen met de opbouw van Europa (SPONTAAN) (6) EB070NLXTRA /6 0/7/008

35 STEL QD8a EN QD9a TOT EN MET SPLIT A - ANDEREN GAAN NAAR QD8b QD8a Wat is volgens u momenteel de belangrijkste doelstelling van de opbouw van Europa? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) (6-6) Het ontwikkelen van de economie en het bevorderen van de groei in de EU De EU een belangrijke internationale speler maken op diplomatiek gebied Het verbeteren van de levensstandaard van alle EU-burgers De strijd tegen mondiale bedreigingen (terrorisme, klimaatverandering) Hulp bieden aan de ontwikkeling van de armste landen buiten de EU Het bevorderen van democratie en mensenrechten in de wereld 6 7 De handhaving van vrede en stabiliteit Het beschermen van Europese burgers tegen de negatieve gevolgen van globalisering (verplaatsing van bedrijven en banen, concurrentie van opkomende landen voor Europese bedrijven) Overige antwoorden (SPONTAAN) QD9a En wat zou de belangrijkste doelstelling van de opbouw van Europa moeten zijn? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Het ontwikkelen van de economie en het bevorderen van de groei in de EU De EU een belangrijke internationale speler maken op diplomatiek gebied Het verbeteren van de levensstandaard van alle EU-burgers De strijd tegen mondiale bedreigingen (terrorisme, klimaatverandering) Het bevorderen van de ontwikkeling van de armste landen buiten de EU Het bevorderen van democratie en mensenrechten in de wereld De handhaving van vrede en stabiliteit Het beschermen van Europese burgers tegen de negatieve gevolgen van globalisering (verplaatsing van bedrijven en banen, concurrentie van opkomende landen voor Europese bedrijven) Overige antwoorden (SPONTAAN) (6-66) EB070NLXTRA /6 0/7/008

36 STEL QD8b EN QD9b TOT EN MET SPLIT B - ANDEREN GAAN NAAR QD0 QD8b Wat is volgens u momenteel de belangrijkste doelstelling van de opbouw van Europa? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Het ontwikkelen van de economie en het bevorderen van de groei in de EU De EU een belangrijke internationale speler maken op diplomatiek gebied Het verbeteren van de levensstandaard van alle EU-burgers De strijd tegen mondiale bedreigingen (terrorisme, klimaatverandering) Het bevorderen van de ontwikkeling van de armste landen buiten de EU Het bevorderen van democratie en mensenrechten in de wereld De handhaving van vrede en stabiliteit Europese burgers in staat stellen te profiteren van de positieve effecten van globalisering (ontwikkeling van culturele uitwisselingen, nieuwe exportmogelijkheden voor Europese bedrijven) Overige antwoorden (SPONTAAN) (67-68) QD9b En wat zou de belangrijkste doelstelling van de bouw van Europa moet zijn? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) (69-60) Het ontwikkelen van de economie en het bevorderen van de groei in de EU De EU een belangrijke internationale speler maken op diplomatiek gebied Het verbeteren van de levensstandaard van alle EU-burgers De strijd tegen mondiale bedreigingen (terrorisme, klimaatverandering) Het bevorderen van de ontwikkeling van de armste landen buiten de EU Het bevorderen van democratie en mensenrechten in de wereld De handhaving van vrede en stabiliteit Europese burgers in staat stellen te profiteren van de positieve effecten van globalisering (ontwikkeling van culturele uitwisselingen, nieuwe exportmogelijkheden voor Europese bedrijven) Overige antwoorden (SPONTAAN) EB070NLXTRA /6 0/7/008

37 IEDEREEN QD0 Welke van de volgende aspecten zou uw gevoel van Europees burgerschap het meest versterken? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN) (6-66) In staat zijn om bij alle verkiezingen te stemmen, georganiseerd in de lidstaat waar u woont, Een gemeenschappelijk Europees systeem voor sociale voorzieningen in de lidstaten (gezondheidszorg, pensioenen, etc.), Een President van de Europese Unie rechtstreeks gekozen door burgers van de lidstaten, Een Europees Olympisch team, Een Europese identiteitskaart in aanvulling op nationale identiteitskaarten Europese ambassades in landen die niet tot de EU behoren Een gemeenschappelijke hulpdienst bij de bestrijding van Europese en internationale natuurrampen Onderwijs aan kinderen op basisscholen over het Europees burgerschap Geen van bovenstaande (SPONTAAN) Ik wil geen Europees burger zijn (SPONTAAN) iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet EB6. QA0 TREND MODIFIED, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB070NLXTRA 6/6 0/7/008

38 QD De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identeit vorm geven? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN) De geschiedenis De geografische ligging Democratisch waarden Het Europese volkslied De Europese vlag De munteenheid, de euro Het motto van de Europese Unie: "Eenheid in verscheidenheid" De successen van de Europese economie (Europese navigatiesatelliet, Europese vliegtuigbouwindustrie, hogesnelheidstreinen, internationale treinen etc.) De cultuur Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (66-67),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,, QD Momenteel is ieder EU-lidstaat verantwoordelijk voor zijn eigen In welke mate bent u voor of tegen een gezamenlijk binnen de Europese Unie? (ENQ.: TOON SCHERM MET SCHAAL ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) (ENQ.: LEES OP -ROTEER) Geheel voor Enigszins voor Enigszins tegen Geheel tegen WEET NIET (INDIEN SPONTAA N GENOEM D) Stelsel van sociale (67) zekerheid (676) Belastingsysteem (677) Onderwijssysteem EB6. QA TREND MODIFIED EB070NLXTRA 7/6 0/7/008

39 Laten we het nu over een ander onderwerp hebben. STEL QE ALLEEN AAN EU7 QE In augustus van dit jaar was er een gewapend conflict tussen Rusland en Georgië. Heeft u iets over dit conflict gehoord of gelezen? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Ja, en u weet precies waar het conflict over ging Ja, maar u weet niet precies waar het conflict over ging NEE (698) QE Oplopende spanningen in Zuid-Ossetië, een regio in Georgië, leidden tot een openlijk conflict tussen de Russische en Georgische strijdkrachten. Wie van de volgende partijen speelde volgens u de belangrijkste rol in het beëindigen van het conflict? (ENQ.: LEES OP - ROTEER - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) De Verenigde Naties De NAVO De Europese Unie De Verenigde Staten De OVSE Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Anders, (SPONTAAN - NAMELIJK) (699) EB070NLXTRA 8/6 0/7/008

40 STEL QEo INDIEN 'ANDERE', CODE 7 IN QE QEo Welke andere? 0 (700,70-70) QE Denkt u dat dit conflict grote gevolgen kan hebben op de zekerheid van energielevering in de Europese Unie? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Ja, in hoge mate Ja, tot op zekere hoogte Nee, niet echt Nee, zeker niet (7) EB070NLXTRA 9/6 0/7/008

41 VRAAG AAN ALLE LANDEN STEL VRAAG Db ALLEEN INDIEN "NIET WERKZAAM" - CODES tot en met in Da Da Db Wat is uw huidige beroep? Welk beroep heeft u het laatst uitgeoefend? (7-7) (7-7) Da Db HUIDIGE LAATSTE BEROEP BEROEP NIET WERKZAAM Zorgend voor de dagelijkse boodschappen en het huishoudelijk werk, of (thans) zonder beroep Student Werkloos of tijdelijk zonder werk Gepensioneerd of arbeidsongeschikt ZELFSTANDIG Boer\Tuinder Visser 6 6 Zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bijv. advocaat, 7 7 arts, accountant, architect en dergelijke Eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige 8 8 Eigenaar van een onderneming, (mede-) eigenaar van 9 9 een bedrijf IN LOONDIENST Vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountant, 0 0 architect Hogere leidinggevende functie (president-directeur, algemeen directeur, directeur) Middelbare leidinggevende functie (afdelingshoofden, leraren, junior managers en technici) Werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau Werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur, etcetera) Werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (ziekenhuis, restaurant, politie, brandweer, en dergelijke) Opzichter, voorman 6 6 Geschoolde handarbeider 7 7 Ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding 8 8 HEEFT NOOIT BETAALD WERK VERRICHT 9 9 EB69. Da Db EB070NLXTRA 0/6 0/7/008

42 Nu gaan we door met een ander onderwerp STEL QF AAN EU7 QF We gaan het nu hebben over een verhuizing van het ene naar het andere land die u mogelijk heeft ondernomen om daar te gaan wonen. In deze vraag wordt met een lidstaat van de Europese Unie bedoeld dat het om een land gaat dat in de tijd dat u verhuisde al lid was van de Europese Unie. Ik lees u nu een lijst met situaties voor. Kunt u mij vertellen welk(e) van deze situaties op u van toepassing zijn? In de laatste tien jaar... (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) heeft u niet het land verlaten waar u woonde met het doel om in een ander land te gaan wonen bent u verhuisd van een Europese lidstaat om te gaan wonen in een andere EU-lidstaat bent u verhuisd van een Europese lidstaat om te gaan wonen in een nietlidstaat van de Europese Unie bent u verhuisd van een niet-lidstaat van de Europese Unie om te gaan wonen in een lidstaat van de Europese Unie bent u verhuisd van een niet-lidstaat van de Europese Unie om te gaan wonen in een andere niet-lidstaat van de Europese Unie Weet niet (76-7),,,,, 6, EB67. QD EB070NLXTRA /6 0/7/008

43 STEL QF EN QF ALLEEN INDIEN IS VERHUISD NAAR EEN ANDER LAND IN DE AFGELOPEN 0 JAAR, CODE TOT EN MET IN QF, ANDEREN GAAN NAAR QF QF Als u denkt aan de laatste keer dat u verhuisd bent naar een ander land dan waar u oorspronkelijk vandaan komt, wat was daar de belangrijkste reden voor? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) U had een baan gevonden U had nog geen baan en verhuisde om een baan te zoeken U werd door uw werkgever uitgezonden U ging om te studeren, een training te volgen of een nieuwe taal te leren U ging met uw partner of familie mee U ging om bij familie te zijn die al in het nieuwe land woonde Uw relatie of burgerlijke staat veranderde (bijvoorbeeld door samenwonen of een scheiding) U ging terug naar het land waar u al eerder had gewoond U verhuisde vanwege uw pensionering Andere reden (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (7-7) EB67. QD (SLIGHTLY MODIFIED) QF En hoe lang bent u gebleven? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Een paar weken Een paar maanden, maar minder dan een jaar Tussen de en jaar Tussen de en jaar Langer dan jaar U leeft nog steeds in een ander land dan het land waar u oorspronkelijk vandaan komt Weet niet (7) 6 7 EB67. QD EB070NLXTRA /6 0/7/008

44 IEDEREEN QF Bent u van plan om te verhuizen in de komende vijf jaar? (ENQ.: MAAKT NIET UIT WAAR NAARTOE, INCLUSIEF EIGEN STAD, DORP OF REGIO) (ENQ.: LEES OP - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Ja Nee Weet niet EB67. QD (7) STEL QF T/M QF9 ALLEEN INDIEN `JA, CODE IN QF, ANDEREN GAAN NAAR QF0 QF En bent u van plan om.. (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)..te verhuizen binnen dezelfde stad of hetzelfde dorp?..te verhuizen naar een andere stad of een ander dorp maar in dezelfde regio?..te verhuizen naar een andere regio in hetzelfde land?..te verhuizen naar een ander land in de Europese Unie?..te verhuizen naar een ander land buiten de Europese Unie? Weet niet (76-76),,,,, 6, EB67. QD EB070NLXTRA /6 0/7/008

45 STEL QF6 T/M QF9 ALLEEN INDIEN `VAN PLAN OM TE VERHUIZEN NAAR EEN ANDER LAND, CODE OF IN QF, ANDEREN GAAN NAAR QF0 QF6 En naar welk land of welke landen zou u willen verhuizen? (LEES NIET OP - VOORGECODEERDE OPEN VRAAG - MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Australië Oostenrijk België Brazilië Canada Denemarken Frankrijk Duitsland Ierland Italië Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Zuid-Afrika Spanje Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) Verenigde Staten Andere (NAMELIJK) EB67. QD6 TREND MODIFIED (76-78),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, EB070NLXTRA /6 0/7/008

46 STEL QF6O INDIEN 'ANDERE', CODE 0 IN QF6 QF6o Welke andere? (SCHRIJF OP - ACHTERAF CODEREN ) 0 (78,78-80) QF7 En hoe lang denkt u in het buitenland te blijven? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Een paar weken Een paar maanden Een paar jaar Meer dan een paar jaar, maar niet voor altijd De rest van mijn leven Weet niet (80) 6 EB67. QD7 EB070NLXTRA /6 0/7/008

47 QF8 Heeft u één of meer van de volgende stappen ondernomen om u voor te bereiden op deze verhuizing naar een ander land? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Het leren van een taal Het verbeteren van uw kennis en opleidingsniveau De verkoop van eigendom of het opzeggen van een huurcontract Het verkrijgen van informatie over de verhuizing Gesolliciteerd naar een baan Gezocht naar een plek om te wonen Een werkvergunning aangevraagd Nog geen stappen ondernomen Iets anders (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (80-8),,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB67. QD8 QF9 Heeft u vrienden of familie in het land of de landen waar u naar toe zou willen verhuizen die u kunnen helpen of die u van informatie kunnen voorzien? Ja Nee Weet niet (8) EB67. QD9 EB070NLXTRA 6/6 0/7/008

48 IEDEREEN QF0 Ongeacht of u wel of niet gaat verhuizen naar een ander land, welke van de volgende zaken zouden u kunnen aanmoedigen om te verhuizen naar een ander land? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) Het kunnen rekenen op betere steun van familie of vrienden (bijvoorbeeld hulp met kinderen of oudere familieleden) Om dichter bij familie of vrienden te zijn Om een hoger huishoudinkomen te hebben Om betere woonomstandigheden te hebben Betere leefomgeving en lokale voorzieningen Betere gezondheidsvoorzieningen te hebben Betere werkomstandigheden Om toegang te hebben tot een beter schoolsysteem Kortere reistijd naar werkplek Om toegang te hebben tot beter openbaar vervoer Om mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken Om een nieuwe omgeving te ontdekken of een nieuwe taal te leren Beter weer Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (86-8),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB67. QD0 QF En welke van de volgende zaken zouden u kunnen ontmoedigen? (ENQ.: TOON SCHERM - MAXIMAAL ANTWOORDEN MOGELIJK) Het verlies aan steun van familie of vrienden (bijvoorbeeld bij hulp met kinderen of oudere familieleden) Het verlies aan direct contact met familie of vrienden Eigen baan verliezen of baan van partner verliezen Het hebben van een lager huishoudinkomen Het hebben van slechtere woonomstandigheden Slechtere leefomgeving en lokale voorzieningen Slechtere gezondheidsvoorzieningen Slechtere werkomstandigheden Ander schoolsysteem Langere reistijd naar de werkplek of slechter openbaar vervoer Een nieuwe taal moeten leren Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Iets anders (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (8-8),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, EB67. QD EB070NLXTRA 7/6 0/7/008

49 QF Indien u zou willen verhuizen naar een ander land binnen de Europese Unie, wat denkt u dan dat de grootste problemen zullen zijn waar u mee te maken krijgt? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) Gebrek aan taalkennis Het vinden van een baan Toegang tot kinderopvang, scholen, universiteiten Om opleiding- en beroepskwalificaties erkend te krijgen Het vinden van een baan voor uw partner Overhevelen van uw pensioenrechten Toegang tot gezondheidszorg of andere sociale voorzieningen te krijgen Het vinden van geschikte huisvesting Het verkrijgen van een verblijf- of werkvergunning Het aanpassen aan een andere cultuur Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) iets anders (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (86-88),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EB67. QD QF Hoeveel keer bent u tot nu toe van werkgever veranderd zolang als u werkt? (TEL VAKANTIEBAANTJES TERWIJL MEN EEN VOLLEDIGE DAGOPLEIDING VOLGT NIET MEE) (CODEER SPONTANE ANTWOORDEN HIERONDER - ALS WN - CODEER '99' ALS MEN NOOIT BETAALD WERK HEEFT GEHAD - CODEER 98) (89-860) keer EB6. QC QF Kunt u aangeven of u er zeer gerust, enigzins gerust, enigzins ongerust of helemaal niet gerust over bent dat u over twee jaar werk heeft? (ENQ.: LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer gerust Enigszins gerust Enigszins ongerust Helemaal niet gerust U bent niet op zoek naar een baan binnen jaar (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet (86) 6 EB6. QC8 EB070NLXTRA 8/6 0/7/008

50 STEL QF TOT EN MET QF7 INDIEN "OP DIT MOMENT WERKZAAM", CODE TOT EN MET 8 IN Da - ANDEREN GAAN NAAR QA8 QF Als u zou worden ontslagen, hoe groot schat u dan de kans in, op een schaal van tot 0, dat u binnen zes maanden een baan vindt? '' betekent dat dit "zeer onwaarschijnlijk is" en '0' dat dit "zeer waarschijnlijk is". (TOON SCHERM MET SCHAAL- LEES OP) Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Weet niet (86-86) EB6. QC QF6 Als u zou worden ontslagen, hoeveel procent van uw huidige inkomen krijgt u dan via een werkeloosheidsuitkering en/of sociale dienstuitkering gedurende de eerste zes maanden? (TOON SCHERM - LEES OP - EEN ANTWOORD PER LIJN) 9 tot 00% van uw huidig inkomen 7 tot 90% van uw huidig inkomen tot 70% van uw huidig inkomen tot 0% van uw huidig inkomen 0% of minder van uw huidige inkomen Weet niet (86) 6 EB6. QC6 QF7 Voor wat betreft uzelf, denkt u dat om verder te komen in uw carrière..? (LEES OP - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) uw huidige opleidings- en scholingsniveau voldoende is u een meer gespecialiseerde cursus zou moeten volgen, maar dat u dit momenteel niet kunt u een meer gespecialiseerde cursus zou moeten volgen, en dat u van plan bent dit te doen Weet niet (86) EB66. QA6a EB070NLXTRA 9/6 0/7/008

51 STEL QF8 INDIEN "OP DIT MOMENT NIET WERKZAAM" EN "NIET MET PENSIOEN", CODE TOT EN MET in Da - ANDEREN GAAN NAAR QCG QF8 Voor wat betreft uzelf, denkt u dat om snel een baan te vinden? (LEES OP - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) uw huidige opleidings- en scholingsniveau voldoende is u een meer gespecialiseerde cursus zou moeten volgen, maar dat u dit momenteel niet kunt u een meer gespecialiseerde cursus zou moeten volgen, en dat u van plan bent om dit te doen u niet op zoek bent naar een baan (SPONTAAN) Weet niet (866) EB66. QA6c EB070NLXTRA 0/6 0/7/008

52 Nu een ander onderwerp STEL QG ALLEEN IN EU7 QG De Europese Unie heeft een budget dat uitgegeven wordt aan een verscheidenheid van activiteiten en investeringen, door alle lidstaten heen en buiten de Europese Unie. Algemeen gesproken, als u denkt aan het budget van de Europese Unie, zou u dan zeggen dat? (ENQ.: LEES OP - TOON SCHERM - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) (887) U erover gehoord heeft en u er heel bekend mee bent U erover gehoord heeft, maar er niet erg bekend mee bent U nooit heeft gehoord van het budget van de Europese Unie QGa Aan welk van de volgende zaken geeft de Europese Unie volgens u het grootste deel van haar budget uit?(m) (ENQ.:TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) ( ) Economische groei Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en scholing Energie Vervoer Klimaatverandering en bescherming van het milieu 6 Landbouw en plattelandsontwikkeling 7 Regionale investeringen 8 Hulp aan EU-buurlanden, inclusief kandidaat lidstaten (indien nodig, uitleggen dat EU-kandidaatlanden landen zijn die officieel kandidaat zijn voor toetreding tot de EU) Ontwikkeling en humanitaire hulp aan landen buiten de EU Defensie en veiligheid Immigratie zaken Werkgelegenheid en sociale zaken Volksgezondheid Cultuur en media Bestuurs- en personeelskosten, gebouwen Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Andere zaken (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet EB66. QA8 TREND MODIFIED EB070NLXTRA /6 0/7/008

53 QGb En nog ander criteria? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK) Economische groei Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en scholing Energie zaken Transport Klimaatverandering en bescherming van het milieu Landbouw en plattelandsontwikkeling Regionale investeringen Hulp bieden aan EU-buurlanden inclusief kandidaat lidstaten (indien nodig, uitleggen dat kandidaat lidstaten landen zijn die officieel kandidaat zijn voor toetreding tot de EU) Ontwikkeling en humanitaire hulp aan landen buiten de EU Defensie en veiligheid Immigratie zaken Werkgelegenheid en sociale zaken Volksgezondheid Cultuur en media Bestuurs- en personeelskosten, gebouwen Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) ( ),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, EB070NLXTRA /6 0/7/008

54 QGa Aan welk van de volgende zaken zou de Europese Unie volgens u als eerst haar budget moeten uitgeven? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Economische groei Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en scholing Energie zaken Transport Klimaatverandering en bescherming van het milieu Landbouw en plattelandsontwikkeling Regionale investeringen Hulp aan EU-buurlanden, inclusief aan kandidaat lidstaten (indien nodig, uitleggen dat kandidaat lidstaten landen zijn die officieel kandidaat zijn voor toetreding tot de EU) Ontwikkeling en humanitaire hulp aan landen buiten de EU Defensie en veiligheid Immigratie zaken Sociale zaken en werkgelegenheid Volksgezondheid Cultuur en media Bestuurs- en personeelskosten, gebouwen Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (909-90) EB070NLXTRA /6 0/7/008

55 QGb En nog ander criteria? (TOON SCHERM - LEES OP - ROTEER - MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK) Economische groei Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en scholing Energie zaken Transport Klimaatverandering en bescherming van het milieu Landbouw en plattelandsontwikkeling Regionale investeringen Hulp aan EU-buurlanden alsmede EU-kandidaat lidstaten (indien nodig: landen die officieel kandidaat zijn voor toetreding tot de EU) Ontwikkeling en humanitaire hulp aan landen buiten de EU Defensie en veiligheid Immigratie zaken Sociale zaken en werkgelegenheid Volksgezondheid Cultuur en media Bestuurs- en personeelskosten, gebouwen Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) (9-99),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, EB070NLXTRA /6 0/7/008

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-0) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D nummer van het interview (-6) E EB69.

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Netherlands VRAAG ITEM 8 ALLEEN IN KROATIE QNAT Wat is uw nationaliteit? Noemt u alstublieft het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.:

Nadere informatie

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN; ANDERS

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D E Split ballot A B EB8. E Q: CODE 9 KAN NIET HET

Nadere informatie

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA58 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB75. A B landcode (06-07) EB75. B C ons studienummer (08-0) EB75. C D interview nummer (-6) E EB75. D Split ballot A B

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 European Youth - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Belgium (Flemish) *FILT: STEL ITEM 8 ENKEL IN KROATIË QNAT Q Welke nationaliteit heeft u? Gelieve aan te geven welk(e) land(en) van toepassing is (zijn). (ENQ.

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) Tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL0 The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET

Nadere informatie

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 257 ENLARGEMENT In 1989 kwamen de overheden van de landen in Centraal en Oost Europa

Nadere informatie

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA66 Flash Eurobarometer 9 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 - The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 8 - Energy for All - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL9 European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Netherlands ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D interview nummer (-6) E EB69. D Split ballot

Nadere informatie

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands ZA880 Flash Eurobarometer 6 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 6 - The Euro Area - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL Tourism NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands FL - Women in the European Union - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE

Nadere informatie

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Netherlands FL9 - - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB7. A B landcode (06-07) EB7. B C ons studienummer (08-0) EB7. C D interview nummer (-6) EB7. D EB07NLXTRA /9 /6/009

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Netherlands

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Netherlands ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB7. A B landcode (06-07) EB7. B C ons studienummer (08-0) EB7. C D interview nummer (-6) EB7. D EB07NLXTRA /7 /7/0 Q

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Geslacht (VRAAG NIET - DUID

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Netherlands Tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D E SPLIT BALLOT A B EB8. E Q: CODE KAN

Nadere informatie

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - BEN D

Nadere informatie

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A Flashnummer FL A B land FL B C Nummer van het interview FL C NACE NACE-code

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - BEN D Hoe oud bent u?

Nadere informatie

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5438 Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area [AAN IEDEREEN] C1.

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands FL - Attitudes towards food waste NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

Ik ben de Kaart. De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! DE LIDSTATEN GROEP 7 8

Ik ben de Kaart. De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! DE LIDSTATEN GROEP 7 8 Ik ben de Kaart De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goed kinderen, kijk even allemaal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Geslacht [VRAAG NIET DUID AAN WAT PAST] Man... 1 Vrouw...

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - CSR - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States

ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States ZA4537 Flash Eurobarometer 193 The eurozone, 5 years after the introduction of the banknotes and coins in 12 Member States Country Specific Questionnaire Netherlands 1. 1. We gebruiken nu al bijna vijf

Nadere informatie

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-05) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D nummer van het interview (-6) E EB69.

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3)

ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) ZA5440 Flash Eurobarometer 288 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 3) Country Specific Questionnaire Netherlands Flash 288 FINANCIAL CRISIS D1. Geslacht

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Land FLB C Nummer van het interview

Nadere informatie

Onderzoek: Europese verkiezingen

Onderzoek: Europese verkiezingen Onderzoek: Europese verkiezingen Publicatiedatum: 5-5- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. In het algemeen, denkt

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU Country Questionnaire Netherlands FL 8 - Justice in the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99' D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

1. Wat is uw nationaliteit? Noemt u maar het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)

1. Wat is uw nationaliteit? Noemt u maar het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) 1. Wat is uw nationaliteit? Noemt u maar het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) 1 België 2 Denemarken 3 Duitsland 4 Griekenland 5 Spanje 6 Frankrijk 7 Ierland

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Europa in een notendop

Europa in een notendop Europa in een notendop Wat is de Europese Unie? Europees Een unie = gelegen in Europa. = verenigt landen en mensen. Laten we eens verder kijken: Wat hebben de Europeanen gemeenschappelijk? Hoe heeft de

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - Entrepreneurship - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands European emergency number 112 February 2011. Q1. Kunt u mij vertellen welk telefoonnummer

Nadere informatie

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Independence of Justice GP BEN D Hoe oud

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie