ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish)"

Transcriptie

1 ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

2 A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN, ANDERS HET INTERVIEW AFSLUITEN Q: CODE 0 IS EXCLUSIEF Q: INDIEN CODE 0, HET INTERVIEW AFSLUITEN Q Welke nationaliteit heeft u? Gelieve aan te geven welk(e) land(en) van toepassing is (zijn). (ENQ. MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) België Denemarken Duitsland Griekenland Spanje Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Portugal Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië, Noord Ierland) Oostenrijk Zweden,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,

3 Finland Cyprus (Zuid) Republiek Tsjechië Estland Hongarije Letland Litouwen Malta Polen Slowakije Slovenië Bulgarije Roemenië Kroatië Een ander land WN 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0, EB8. Q TREND MODIFIED D: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN D Hoe oud bent u? EB8. D D8: KAN NIET GROTER DAN D ZIJN D8: GEEN ANTWOORD TE CODEREN ALS CODE 98 D8 Hoe oud was u toen u uw voltijdse studies heeft beëindigd of stopgezet? (ENQ. VERZEKER U ERVAN DAT DE RESPONDENT BEGRIJPT DAT VRAAG D8 OVER VOLTIJDS ONDERWIJS GAAT. INDIEN DE RESPONDENT NOG STUDEERT, NOTEER DAN '00 INDIEN DE RESPONDENT NIET HEEFT GESTUDEERD, NOTEER DAN 0 INDIEN "WEIGERT", NOTEER "98" INDIEN "WEET NIET" NOTEER "99"') EB8. D8 A. De perceptie en verwachtingen van burgers ten opzichte van de EU, de bestrijding van terrorisme FILTER: STEL QA TOT QA8 INDIEN LEEFTIJD 6 0 JAAR, CODES 6 0 IN D FILTER: STEL QA TOT QA8 AAN HET OVERSAMPLE VAN 6 0 JAAR

4 (ENQ. LEES VOOR): De EU laat het vrije verkeer van personen toe en biedt haar burgers de mogelijkheid om in een ander EU land dan België een beroepsopleiding te volgen, te studeren en te werken QA Gelieve me voor elk van de onderstaande stellingen over mobiliteit binnen de Europese Unie te vertellen of ze op u van toepassing is. (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK PER LIJN) Ja Nee Weet het niet U heeft al gestudeerd, een opleiding gevolgd of gewerkt in een ander EU land dan België, of u doet dit momenteel U wilt in een ander EU land dan België gaan studeren, een opleiding volgen of gaan werken Door de crisis voelt u zich verplicht om in een ander EU land dan België te gaan studeren, een opleiding te volgen of te gaan werken FL95 Q QA Denkt u dat de vakopleidingen, het onderwijs en de universitaire opleidingen in België goed zijn afgestemd op de huidige arbeidswereld of niet? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Zeer goed afgestemd Redelijk goed afgestemd Niet zo goed afgestemd Helemaal niet afgestemd Weet het niet 5 FL95 Q QA Hoe (on)belangrijk is het volgens u om jonge Europeanen over de EU en de werking van haar instellingen te onderwijzen? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Zeer belangrijk Redelijk belangrijk Eerder onbelangrijk Helemaal onbelangrijk

5 Weet het niet 5 NEW QA Heeft u ooit gehoord van het EU initiatief "Jongerengarantie" dat als doel heeft de jeugdwerkloosheid te bestrijden? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Ja, en u kent de details Ja, maar u weet niet wat dit is Nee Weet het niet FL95 Q QA5 Heeft u het gevoel dat jongeren in België door de economische crisis gemarginaliseerd zijn, dit wil zeggen uitgesloten zijn van het economische en sociale leven? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Ja, zeker wel Ja, eerder wel Nee, niet echt Nee, helemaal niet Weet het niet 5 FL95 Q6 QA6 Welke van de volgende twee stellingen over online sociale netwerken sluit het best bij uw mening aan? Online sociale netwerken (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK HERHAAL 'ONLINE SOCIALE NETWERKEN' VOOR ITEMS EN )...staan voor vooruitgang van de democratie, omdat zij iedereen in staat stellen om deel te nemen aan publieke debatten...zijn een risico voor de democratie, omdat er ongepast gebruik kan worden gemaakt van persoonlijke gegevens Beide / Beide sluiten even goed aan (ENQ. NIET VOORLEZEN) Geen van beide (ENQ. NIET VOORLEZEN) Weet het niet 5 FL95 Q8 TREND MODIFIED

6 PROG: ROTEER ANTWOORDEN TOT 8 PROG: QA7 MAX ANTWOORDEN PROG: CODES 0 EN ZIJN EXCLUSIEF QA7 Wat zijn voor u persoonlijk de beste manieren om doeltreffend deel te nemen aan het openbare leven in de EU? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR MAXIMAAL ANTWOORDEN MOGELIJK) Stemmen tijdens Europese verkiezingen Lid worden van een politieke partij Gebruik maken van het Europees Burgerinitiatief Lid worden van een vakbond Deelnemen aan betogingen Lid worden van verenigingen, NGO's Zelf de meest behoeftigen helpen Deelnemen aan politieke debatten op de websites of online sociale netwerken van de Europese instellingen Andere (ENQ. NIET VOORLEZEN) Geen van deze (ENQ. NIET VOORLEZEN) Weet het niet,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, FL95 Q9 PROG: ROTEER ITEMS TOT 8 PROG: CODES 0 EN ZIJN EXCLUSIEF QA8 Welke van de volgende stappen heeft u persoonlijk ondernomen om het milieu te beschermen en de klimaatverandering tegen te gaan? (ENQ. TOON SCHERM LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) Systematisch lokale producten kopen Systematisch uw afval sorteren De nodige werken uitvoeren om uw woning/de plaats waar u woont beter te isoleren Uw water en energieverbruik thuis verminderen (elektriciteit, verwarming, huishoudtoestellen) Van vervoermiddel veranderen om een milieuvriendelijker vervoersmiddel te gebruiken Uw verbruik van wegwerpartikelen verminderen (plastic zakken, nutteloze verpakkingen) Het vliegtuig vermijden voor korte afstanden,,,, 5, 6, 7,

7 Uw auto minder vaak en efficiënter gebruiken (bijv. autodelen) Andere (ENQ. NIET VOORLEZEN) Geen van deze (ENQ. NIET VOORLEZEN) Weet het niet 8, 9, 0,, FL95 Q VRAAG AAN ALLEN, MET UITZONDERING VAN HET OVERSAMPLE (ENQ. LEES VOOR): Laten we het nu over een ander onderwerp hebben.

8 NEW DEMOGRAFIE AAN ALLEN D: CODE 'GEEN ANTWOORD' IN CODE D Wanneer men het heeft over politiek, worden de termen "links" en "rechts" vaak gebruikt. We zouden graag weten waar u zich op deze schaal situeert. (ENQ. TOON SCHERM NIETS SUGGEREREN INDIEN DE PERSOON AARZELT, DRING AAN) Links Rech ts Weigering (ENQ. NIET VOORLEZEN) WN EB8. D D7: GEEN ANTWOORD TE CODEREN ALS CODE 6 D7 Kan u me zeggen welke van de volgende omschrijvingen het best overeenkomt met uw huidige situatie?

9 (ENQ. TOON SCHERM LEES ALLE ANTWOORDEMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Getrouwd of hertrouwd Zonder inwonende kinderen Met de inwonende kinderen uit dat huwelijk Met de inwonende kinderen uit een vorig huwelijk Met de inwonende kinderen uit dat huwelijk en een vorig huwelijk Ongehuwd samenwonend met partner Zonder inwonende kinderen Met de inwonende kinderen uit deze relatie Met de inwonende kinderen uit een vorige relatie Met de inwonende kinderen uit deze relatie en een vorige relatie Ongehuwd alleenwonend Zonder inwonende kinderen Met inwonende kinderen Gescheiden of gescheiden van tafel en bed Zonder inwonende kinderen Met inwonende kinderen Weduwnaar / weduwe Zonder inwonende kinderen Met inwonende kinderen Andere (ENQ: NIET VOORLEZEN) Weigering (ENQ: NIET VOORLEZEN) EB8. D7 D0: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN D0 Geslacht van de respondent Man Vrouw EB8. D0 STEL VRAAG D5b INDIEN "GEEN HUIDIGE BEZOLDIGDE ACTIVITEIT" (CODES TOT/MET ) OP VRAAG D5a D5a&b: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN D5a&b: SCHERM NIET TONEN D5a: ALS D5a= DAN D8=00

10 D5a: ALS D5<> EN D8 = 00, CORRIGEER DAN D8 OF VERANDER HET ANTWOORD OP D5a D5a D5b Wat is uw huidig beroep? Oefende u vroeger een bezoldigde beroepsactiviteit uit? Wat was uw laatste bezoldigde activiteit? ( ) (ENQ. SCHERM NIET TONEN) D5a D5b HUIDIG BEROEP LAATSTE BEROEP GEEN BEZOLDIGDE BEROEPSACTIVITEIT Doet de gewone boodschappen en huishoudelijke taken of zonder een huidige beroepsactiviteit, niet werkzaam Student Werkloos, tijdelijk zonder werk Gepensioneerd of in langdurig ziekteverlof ZELFSTANDIGE Actieve landbouwer 5 5 Visser 6 6 Vrij beroep (advocaat, arts, accountant, architect, enz. 7 7 ) Eigenaar van een winkel, ambachtsman of andere zelfstandige 8 8 Bedrijfseigenaar, (volledig of gedeeltelijk) eigenaar van 9 9 een onderneming LOONTREKKENDE Vrij beroep (arts, advocaat, boekhouder, architect,...) in loondienst (loontrekkend) 0 0 Algemeen management, bedrijfsleider of hoger kader (algemeen directeur, directeur generaal, andere directeur) Middenkader, ander management (diensthoofd, junior manager, leerkracht, technicus) Bediende die hoofdzakelijk kantoorwerk verricht Bediende die geen kantoorwerk verricht, maar met buitendienst (zoals verkoper, vertegenwoordiger, chauffeur, ) Bediende die geen kantoorwerk verricht, maar met een 5 5 dienstverlenende functie (ziekenhuis, restaurant, politie, brandweer,...) Meestergast 6 6 Geschoolde arbeider 7 7 Andere, (niet geschoolde) arbeider, huispersoneel 8 8

11 Oefende nooit een bezoldigde beroepsactiviteit uit 9 9 EB8. D5a&b D5: GEEN ANTWOORD TE CODEREN ALS CODE D5 Zou u uw woonplaats beschrijven als? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR) Een plattelandsgemeente of dorp Een kleine of middelgrote stad Een grote stad WN EB8. D5 D0a: MINIMUM = 0 D0a Kan u mij zeggen hoeveel personen van 5 jaar of ouder in uw gezin wonen, uzelf inbegrepen? (ENQ. NOTEER LETTERLIJK) EB8. D0a D0b: MINIMUM = 00 D0b Kan u mij zeggen hoeveel kinderen van minder dan 0 jaar er in uw gezin wonen? (ENQ. NOTEER LETTERLIJK) EB8. D0b D0c: MINIMUM = 00 D0c Kan u mij zeggen hoeveel kinderen van 0 tot jaar er in uw huishouden wonen? (ENQ. NOTEER LETTERLIJK)

12 EB8. D0c D6: CODEER "GEEN ANTWOORD" IN CODE D6: CODES EN ZIJN EXCLUSIEF D6 Welke van de volgende dingen heeft u (uw gezin)? (ENQ. TOON SCHERM LEES EEN VOOR EEN VOOR MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) Televisie Dvd speler Cd speler Desktopcomputer Laptop Tablet Smartphone Internetverbinding bij u thuis Auto Appartement\ huis dat al afbetaald is Appartement\ huis dat u nog aan het afbetalen bent Geen van deze (ENQ. NIET VOORLEZEN) WN,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EB8. D6 D60: "GEEN ANTWOORD" TE CODEREN IN CODE D60 In de voorbije twaalf maanden, zou u zeggen dat u moeilijkheden hebt gehad om uw facturen op het einde van de maand te betalen? (ENQ. TOON SCHERM LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Meestal Af en toe Bijna nooit / Nooit Weigering (ENQ. NIET VOORLEZEN) EB8. D60 D6: "GEEN ANTWOORD" TE CODEREN IN CODE 8

13 D6 Ziet u uzelf en uw huishouden als behorend tot? (ENQ. TOON SCHERM LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) De arbeidersklasse van de maatschappij De lagere middenklasse van de maatschappij De middenklasse van de maatschappij De hogere middenklasse van de maatschappij De bovenklasse van de maatschappij Andere (ENQ. NIET VOORLEZEN) Geen (ENQ. NIET VOORLEZEN) Weigering (ENQ. NIET VOORLEZEN) WN EB8. D6 D70: CODE 'GEEN ANTWOORD' IN CODE 5 D70 Bent u algemeen gesproken heel tevreden, eerder tevreden, eerder niet tevreden of helemaal niet tevreden met het leven dat u leidt? (ENQ. ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Heel tevreden Eerder tevreden Eerder niet tevreden Helemaal niet tevreden WN 5 EB8. D70 D7.&&: "GEEN ANTWOORD" TE CODEREN IN CODE D7 Wanneer u met vrienden of familieleden bent, zou u zeggen dat u dan vaak, af en toe of nooit praat over...? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK PER LIJN) Vaak Af en toe Nooit WN Nationale politieke aangelegenheden Europese politieke aangelegenheden

14 Lokale politieke aangelegenheden EB8. D7a D7.&: CODE "GEEN ANTWOORD" IN CODE 5 D7 In welke mate bent u akkoord of niet akkoord met elk van de volgende uitspraken? (ENQ. TOON SCHERM LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Helemaal akkoord Eerder akkoord Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord Weet het niet Mijn stem telt in de 5 Europese Unie Mijn stem telt in België 5 EB8. D7 D7a: CODEER "GEEN ANTWOORD" IN CODE D7 Op dit ogenblik, zou u stellen dat, in het algemeen, zaken de juiste of de verkeerde richting uitgaan,...? (ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Zaken gaan de juiste richting uit Zaken gaan de verkeerde richting uit Noch de ene noch de andere richting (ENQ. NIET VOORLEZE N) WN In België In de Europese unie EB8. D7a

15 D78: CODEER "GEEN ANTWOORD" IN CODE 6 D78 Heeft de Europese Unie in uw ogen in het algemeen een heel positief, redelijk positief, neutraal, redelijk negatief of heel negatief imago? (ENQ. ENKEL ANTWOORD MOGELIJK) Heel positief Redelijk positief Neutraal Redelijk negatief Heel negatief WN (ENQ. NIET VOORLEZEN) 5 6 EB8. D78 P P P INTERVIEWPROTOCOL DATUM VAN HET INTERVIEW DAG EB8. P TIJDSTIP BEGIN INTERVIEW (ENQ. VAN 0 TOT UUR) UUR EB8. P DUUR VAN HET INTERVIEW IN MINUTEN MINUTEN ( ) MAAND (69 69) MINUTEN EB8. P P: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN P Aantal personen aanwezig tijdens het interview, de enquêteur inbegrepen Twee (de enquêteur en de respondent) Drie Vier Vijf of meer

16 EB8. P P5: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN P5 Medewerking van de respondent Uitstekend Goed Middelmatig Slecht EB8. P5 P6 Habitat (categorie) (LOKALE CODES) EB8. P6 P7 Regio (LOKALE CODES) EB8. P7 P8 Postcode EB8. P8 P9 Nr van steekproefpunt EB8. P9 P0 Nr enquêteur EB8. P0

17 P Leeg laten EB8. P P ENKEL VRAGEN IN LU, BE, ES, FI, EE, LV EN MT P Taal van het interview Frans Nederlands Taal EB8. P

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL9 European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) Tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Independence of Justice GP BEN D Hoe oud

Nadere informatie

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - BEN D Hoe oud bent u?

Nadere informatie

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - BEN D

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D nummer van het interview EB8. D QuestioEB8COMMcompletBEN /8 9/0/05

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 European Youth - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 8 - Justice in the EU - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Attitudes towards food wasteben D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Netherlands Tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A Flashnummer FL A B land FL B C Nummer van het interview FL C NACE NACE-code

Nadere informatie

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL Tourism NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL TourismBEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4)

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 97 - Consumers - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP -

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D E SPLIT BALLOT A B EB8. E Q: CODE KAN

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL4 Cross border access to content onlineben D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 8 - Energy for All - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Netherlands FL9 - - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands FL - Attitudes towards food waste NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Geslacht (VRAAG NIET - DUID

Nadere informatie

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - e-health Literacy - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands FL - Women in the European Union - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE

Nadere informatie

ZA6784. Flash Eurobarometer 443 (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands

ZA6784. Flash Eurobarometer 443 (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands ZA678 Flash Eurobarometer (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands FL0 MS0 NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN) Man Vrouw

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL0 The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Belgium (Flemish) COUNTRY landco INTER nummer van het interview SPLIT SPLIT BALLOT A B C NAT Welke

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Hoe vaak hebt u in de afgelopen vier weken

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - CSR - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN; ANDERS

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4813. Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4813 Flash Eurobarometer 233 (Young People and Drugs) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL233 - Youth, attitudes and drugs D1. Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST] - [1]...Man - [2]...Vrouw

Nadere informatie

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA66 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Tourism BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands FL7 NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Geslacht [VRAAG NIET DUID AAN WAT PAST] Man... 1 Vrouw...

Nadere informatie

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA66 Flash Eurobarometer 9 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 - The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands ZA880 Flash Eurobarometer 6 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 6 - The Euro Area - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

ZA5220. Flash Eurobarometer 285 (The European Emergency Number 112, wave 3) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5220. Flash Eurobarometer 285 (The European Emergency Number 112, wave 3) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5220 Flash Eurobarometer 285 (The European Emergency Number 112, wave 3) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Questionnaire FL285 DG INFSO Q1. Kunt u mij vertellen welk telefoonnummer u in

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-05) EB78. A B landcode (06-07) EB78. B C ons studienummer (08-0) EB78. C D nummer van het interview (-6) EB78. D EB078BENTRA

Nadere informatie

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU Country Questionnaire Netherlands FL 8 - Justice in the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99' D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Geslacht [VRAAG NIET DUID AAN WAT PAST] Man... 1 Vrouw...

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Land FLB C Nummer van het interview

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Verschillende particuliere

Nadere informatie

ZA5615 Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2)

ZA5615 Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - BEN Houdingen van consumenten ten opzichte van grensoverschrijdende

Nadere informatie

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands FL4 Cross border access to content online NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-0) EB7. A B landcode (06-07) EB7. B C ons studienummer (08-0) EB7. C D nummer van het interview (-6) EB7. D EB07BENTRA

Nadere informatie

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Wom in veloping Countries) Country Questionnaire Netherlands FL 7 Wom in developing countries - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA896 Flash Eurobarometer 88 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 88 - Waste and Resource Efficiency - BEN D Hoe oud bent

Nadere informatie

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête:

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Answered: 280 Skipped: 0 Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoor... Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoordiger van een andere

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Netherlands

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Netherlands ZA665 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Netherlands FL Tourism NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - e-health Literacy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5878 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-05) EB80. A B landcode (06-07) EB80. B C ons studienummer (08-0) EB80. C D nummer van het interview (-6) EB80. D EB08BENTRA

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands European emergency number 112 February 2011. Q1. Kunt u mij vertellen welk telefoonnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA677 Flash Eurobarometer (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Geo-blocking among businesses - & veri(exi) D In welke regio is de hoofdzetel van uw bedrijf gevestigd?

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - Entrepreneurship - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4542. Flash Eurobarometer 202 Young Europeans. Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4542 Flash Eurobarometer 202 Young Europeans Country Specific Questionnaire Netherlands QUESTIONNAIRE FL202 Goedemorgen/namiddag, Ik ben van BEDRIJF. We verrichten momenteel onderzoek onder burgers tussen

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Nadere informatie