TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS"

Transcriptie

1 TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1 Actief deelnemen 2 Niet mengen 3 (Weet het niet zeker) Q2. Hoe wenselijk is het dat de Verenigde Staten een sterk leiderschap uitoefenen in de internationale politiek. Is dit..? 1 Zeer wenselijk 2 Enigszins wenselijk 3 Enigszins onwenselijk 4 Geheel onwenselijk 5 (Maakt niet uit. Is om het even.) 6 (Weet niet) 6 7 (Geen antwoord) Q3. Wanneer u aan internationale zaken denkt, welke stelling vertegenwoordigt dan het beste uw standpunt over de Verenigde Staten en de Europese Unie? Is dat.. 1 De Verenigde Staten moeten de enige supermacht blijven 2 De Europese Unie moet een supermacht worden net zoals de Verenigde Staten 3 (Geen enkel land zou een supermacht moeten zijn)

2 Q4a. Bent u erop tegen dat de Europese Unie een supermacht wordt omdat u verwacht dat dat zal leiden tot hogere militaire kosten? Q4b. Zou u willen dat de Europese Unie een supermacht wordt, zelfs als dit tot hogere militaire uitgaven zou leiden? Q4c Vindt u dat een machtiger Europese Unie wenselijk is.. 1 om beter met de Verenigde Staten te kunnen concurreren 2 om meer effectief samen te werken met de Verenigde Staten 3 (Beide) Q5. En denkt u, over het geheel genomen, dat de Nederlandse regering te veel, te weinig of ongeveer het juiste bedrag uitgeeft aan defensie? 1 Te veel 2 Te weinig 3 Ongeveer het juiste bedrag Q6. Ik ga nu een aantal mogelijke internationale bedreigingen opsommen voor Europa in de komende 10 jaar. Kunt u voor elk van deze bedreigingen aangeven of u dat een zeer belangrijke bedreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging vindt? PLAATS IN VR6 "Islamitisch fundamentalisme - dat wil zeggen de meer radicale stroming van de Islam -"

3 Vindt u Islamitisch fundamentalisme - dat wil zeggen de meer radicale stroming van de Islam - voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging PLAATS IN VR6 "grote aantallen immigranten en vluchtelingen die naar Europa komen" Vindt u grote aantallen immigranten en vluchtelingen die naar Europa komen voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging Vindt u internationaal terrorisme voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging PLAATS IN VR6 "een militair conflict tussen Israel en de Arabische buurlanden" Vindt u een militair conflict tussen Israel en de Arabische buurlanden voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging PLAATS IN VR6 "een wereldwijde verspreiding van een ziekte zoals AIDS" Vindt u een wereldwijde verspreiding van een ziekte zoals AIDS voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging

4 PLAATS IN VR6 "een zware economische terugval" Vindt u een zware economische terugval voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging Vindt u een terroristische aanval op Nederland met massavernietigings wapens voor Europa in de komende 10 jaar. een zeer belangrijke dreiging, een belangrijke bedreiging of geen belangrijke bedreiging? 1 Zeer belangrijke dreiging 2 Belangrijke dreiging 3 Geen belangrijke dreiging Q7. Hoe denkt u over het algemeen over de Verenigde Naties? Is dat.. 1 Heel positief 2 Grotendeels positief 3 Grotendeels negatief 4 Heel negatief 5 (N.v.t. nooit van de Verenigde Naties gehoord) 6 (Weet niet) 7 (Geen antwoord) Q8. Ik zou nu graag uw gevoelens willen weten ten opzichte van een aantal landen, instellingen en groeperingen. 100 betekent dat u een heel warm, positief gevoel bij dat land heeft en 1 betekent dat u een koud, negatief gevoel bij dat land heeft. Vijftig betekent dat u geen speciale gevoelens voor dat land heeft, niet koud en niet warm. U kunt hiervoor ieder getal tussen 1 en 100 gebruiken. Hoe hoger het getal, hoe positiever uw gevoelens tegenover dat land zijn. Indien u geen mening heeft of nooit van dat land heeft gehoord, dan kunt u dat zeggen. PLAATS IN LAND "De Verenigde Staten" Wat voor gevoel heeft u bij De Verenigde Staten? PLAATS IN LAND "Rusland"

5 Wat voor gevoel heeft u bij Rusland? PLAATS IN LAND "Israël" Wat voor gevoel heeft u bij Israël? PLAATS IN LAND "De Europese Unie" Wat voor gevoel heeft u bij De Europese Unie? PLAATS IN LAND "De Palestijnen" Wat voor gevoel heeft u bij De Palestijnen? PLAATS IN LAND "Noord Korea" Wat voor gevoel heeft u bij Noord Korea? PLAATS IN LAND "Turkije" Wat voor gevoel heeft u bij Turkije? PLAATS IN LAND "China" Wat voor gevoel heeft u bij China? PLAATS IN LAND "Iran" Wat voor gevoel heeft u bij Iran? PLAATS IN LAND "Saoedi-Arabië"

6 Wat voor gevoel heeft u bij Saoedi-Arabië? PLAATS IN LAND "Frankrijk" Wat voor gevoel heeft u bij Frankrijk? PLAATS IN LAND "Duitsland" Wat voor gevoel heeft u bij Duitsland?

7 Q9. In hoeverre bent u het eens of oneens met het internationale beleid van president Bush. Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Enigszins mee eens 3 Enigszins mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) Q10. Sommige mensen zeggen dat de Verenigde Staten en de Europese Unie genoeg gemeenschappelijke waarden hebben om samen te kunnen werken aan internationale problemen. Anderen zeggen dat de Verenigde Staten en de Europese Unie zulke verschillende waarden hebben dat samenwerken aan internationale problemen onmogelijk is. Welke gezichtspunt komt het meest overeen met dat van u? 1 Genoeg gezamenlijke waarden om samen te kunnen werken aan internationale problemen 2 Zulke verschillende waarden dat samenwerken aan internationale problemen onmogelijk is Q11. Wanneer we de huidige vitale belangen van Nederland bekijken, wat is dan belangrijker voor Nederland: de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika? 1 Europese Unie 2 Verenigde Staten 3 (Beide even belangrijk) Q12. Zijn Europa en de Verenigde Staten in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid, uit elkaar gegroeid of gelijk gebleven? 1 Naar elkaar toe gegroeid 2 Uit elkaar gegroeid 3 Gelijk gebleven

8 Q13a. En in het licht van wat er is gebeurd in Irak, denkt u dat de band tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie sterker zou moeten worden, net zo sterk zou moeten blijven of dat de Europese Unie meer onafhankelijk zou moeten optreden van de Verenigde Staten als het gaat om veiligheid en diplomatieke zaken? 1 De band moet sterker worden 2 De band moet net zo sterk blijven 3 De Europese Unie zou onafhankelijker moeten optreden van de Verenigde Staten Q13b. En denkt u dat de band tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie sterker zou moeten worden, net zo sterk zou moeten blijven of dat de Europese Unie meer onafhankelijk zou moeten optreden van de Verenigde Staten als het gaat om veiligheid en diplomatieke zaken? 1 De band moet sterker worden 2 De band moet net zo sterk blijven 3 De Europese Unie zou onafhankelijker moeten optreden van de Verenigde Staten Q14. Sommige mensen zeggen dat de NAVO nog steeds noodzakelijk is voor de veiligheid van ons land. Anderen zeggen dat ze niet langer noodzakelijk is. Welke van deze meningen staat het dichtst bij uw eigen mening? (ENQ.: Wanneer de respondent vraagt of de NAVO de Noord Atlantische Verdrags Organisatie is, beantwoord dit dan met "ja". Wanneer de respondent vraagt wat de NAVO precies is probeer dit dan niet uit te leggen, maar herhaal de vraag. Indien geen antwoord dan "Weet niet" invullen.) 1 Nog steeds noodzakelijk 2 Niet langer noodzakelijk

9 Q15. Nu wil ik enkele vragen stellen over het inzetten van Nederlandse militairen. Kunt u voor elk van de volgende kwesties aangeven of u een voorstander of tegenstander zou zijn van het inzetten van Nederlandse militairen? PLAATS IN VR15 "a) om een dreigende terroristische aanval af te wenden" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. a) om een dreigende terroristische aanval af te wenden? PLAATS IN VR15 "b) om voedsel en medische hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. b) om voedsel en medische hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers? PLAATS IN VR15 "c) om de gevechten in een burgeroorlog te stoppen" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. c) om de gevechten in een burgeroorlog te stoppen? Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. d) om olievoorziening te garanderen? PLAATS IN VR15 "e) om vredesstrijdkrachten te leveren nadat een burgeroorlog beëindigd is" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. e) om vredesstrijdkrachten te leveren nadat een burgeroorlog beëindigd is? PLAATS IN VR15 "f) om een regering af te zetten die de Mensenrechten schendt"

10 Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. f) om een regering af te zetten die de Mensenrechten schendt? PLAATS IN VR15 "g) om de verspreiding van nucleaire wapens te voorkomen" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. g) om de verspreiding van nucleaire wapens te voorkomen? PLAATS IN VR15 "h) om een NAVO bondgenoot die wordt aangevallen te verdedigen" Bent u voor- of tegenstander van het inzetten van Nederlandse militairen.. h) om een NAVO bondgenoot die wordt aangevallen te verdedigen? Q16. Zoals u misschien weet zijn op dit moment Nederlandse troepen gestationeerd in AFGHANISTAN. Bent u voor- of tegenstander van de aanwezigheid van Nederlandse troepen in AFGHANISTAN?

11 Nu zou ik u een paar vragen over de kwestie Irak willen stellen. PLAATS IN SPLIT [ 0 ] PLAATS IN SPLIT [ 1 ] PLAATS IN SPLIT [ 2 ] SCHRIJF IN POSITIE Q159 [ SPLIT ] Q17a. Denkt u dat de oorlog in Irak het aantal doden en de kosten van het aanvallen over het algemeen wel of niet waard is geweest?, wel waard, niet waard Q17b. Denkt u dat de oorlog in Irak om het Iraakse volk te bevrijden het aantal doden en de kosten van het aanvallen over het algemeen wel of niet waard is geweest?, wel waard, niet waard Q18. Zoals u misschien weet zijn op dit moment Nederlandse troepen gestationeerd in IRAK. Bent u voor- of tegenstander van de aanwezigheid van Nederlandse troepen in IRAK? Q19a. Bent u er voor- of tegenstander van dat Nederlandse troepen in IRAK blijven als de Verenigde Naties hun goedkeuring geven aan een internationale troepenmacht die zal helpen bij het handhaven van de veiligheid en de wederopbouw van IRAK?

12 Q19b. Bent u er voor- of tegenstander van dat Nederlandse troepen in IRAK blijven als de Verenigde Naties hun goedkeuring geven aan een internationale troepenmacht onder het commando van de Verenigde Staten die zal helpen bij het handhaven van de veiligheid en de wederopbouw van IRAK? Q20. Heeft de militaire actie in Irak, volgens u de dreiging van het terrorisme in de wereld doen toenemen, de dreiging van terrorisme in de wereld doen afnemen of heeft het geen effect gehad op de dreiging van terrorisme? 1 Heeft de dreiging van terrorisme doen toenemen 2 Heeft de dreiging van terrorisme doen afnemen 3 Heeft geen effect gehad op de dreiging van terrorisme PLAATS IN SPLIT [ 0 ] PLAATS IN SPLIT [ 1 ] PLAATS IN SPLIT [ 2 ] PLAATS IN SPLIT [ 3 ] SCHRIJF IN POSITIE Q200 [ SPLIT ] Q21a. Als een situatie zoals Irak nog eens zou voorkomen in de toekomst, denkt u dan dat het noodzakelijk is om eerst de goedkeuring te krijgen van de Verenigde Naties voordat er militair geweld wordt gebruikt of vindt u dit niet noodzakelijk? 1 Noodzakelijk 2 Niet noodzakelijk Q21b. Als een situatie zoals Irak nog eens zou voorkomen in de toekomst, denkt u dan dat het noodzakelijk is om eerst de goedkeuring te krijgen van de NAVO voordat er militair geweld wordt gebruikt of vindt u dit niet noodzakelijk? 1 Noodzakelijk 2 Niet noodzakelijk Q21c. Als een situatie zoals Irak nog eens zou voorkomen in de toekomst, denkt u dan dat het noodzakelijk is om eerst de goedkeuring te krijgen van de voornaamste Europese bondgenoten voordat er militair geweld wordt gebruikt

13 of vindt u dat niet noodzakelijk? 1 Noodzakelijk 2 Niet noodzakelijk

14 Nu wil ik het graag hebben over de kwestie Turkije: Q22. Denkt u, over het algemeen gesproken, dat het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie een goede zaak zou zijn, een slechte zaak of noch een goede, noch een slechte zaak? 1 Een goede zaak 2 Een slechte zaak 3 Noch een goede, noch een slechte zaak Q23a. Wat is de belangrijkste reden waarom u vindt dat het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie een goede zaak zou zijn? 1 Het zou de Europese Unie helpen de vrede en de stabiliteit in het Midden Oosten te bevorderen 2 Het zou een positief effect hebben op de Moslim gemeenschappen in andere Europese landen 3 Het Turkse lidmaatschap zou in economisch opzicht goed zijn voor de Europese Unie 4 Het lidmaatschap van Turkije zal als voorbeeld in de Islamitische wereld de gematigde Islam versterken 5 (Anders, namelijk..) 6 (Weet niet) 7 (Geen antwoord) PLAATS IN SPLIT [ 0 ] PLAATS IN SPLIT [ 1 ] PLAATS IN SPLIT [ 2 ] SCHRIJF IN POSITIE Q221 [ SPLIT ] INDIEN [ Q221, 1 ] PLAATS IN TURKIJE "te arm" INDIEN [ Q221, 2 ] PLAATS IN TURKIJE "te dichtbevolkt" Q23b. Wat is de belangrijkste reden waarom u vindt dat het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie een slechte zaak zou zijn? 1 Als overwegend Islamitisch land hoort Turkije niet bij de Europese Unie 2 Het zou de Europese Unie meeslepen in het Midden Oosten conflict 3 Turkije is <?> om opgenomen te kunnen worden in een groeiende Europese Unie 4 Het zou het beheren van de Europese Instituties gecompliceerder maken 5 De democratie in Turkije is nog steeds problematisch 6 (Anders, namelijk..) 7 (Weet niet) 8 (Geen antwoord)

15 Laten we het nu hebben over een hypothetische situatie: PLAATS IN SPLIT [ 0 ] PLAATS IN SPLIT [ 1 ] PLAATS IN SPLIT [ 2 ] PLAATS IN SPLIT [ 3 ] SCHRIJF IN POSITIE Q229 [ SPLIT ] Q24a1: Als de Verenigde Naties haar goedkeuring had gegeven, zou u dan bereid zijn de Nederlandse strijdkrachten in een ander land te gebruiken om een dreigende terroristische aanval af te wenden? Q24a2: Als de NAVO haar goedkeuring had gegeven, zou u dan bereid zijn de Nederlandse strijdkrachten in een ander land te gebruiken om een dreigende terroristische aanval af te wenden? Q24a3: Als de belangrijkste Europese bondgenoten hun goedkeuring hadden gegeven, zou u dan bereid zijn om de Nederlandse strijdkrachten in een ander land te gebruiken om een dreigende terroristische aanval af te wenden? Q24b1: Als de Verenigde Naties haar goedkeuring had gegeven, zou u dan bereid zijn om de Nederlandse strijdkrachten te gebruiken om vrede tot stand te brengen bij een burgeroorlog in een Afrikaans land?

16 Q24b2: Als de NAVO haar goedkeuring had gegeven, zou u dan bereid zijn om de Nederlandse strijdkrachten te gebruiken om vrede tot stand te brengen bij een burgeroorlog in een Afrikaans land? Q24b3: Als de belangrijkste Europese bondgenoten hun goedkeuring hadden gegeven, zou u dan bereid zijn om de Nederlandse strijdkrachten te gebruiken om vrede tot stand te brengen bij een burgeroorlog in een Afrikaans land? Q25a: Zou u het gebruik van de Nederlandse strijdkrachten nog steeds ondersteunen als de Verenigde Naties haar goedkeuring niet zou geven? Q25b.: Zou u het gebruik van de Nederlandse strijdkrachten nog steeds ondersteunen als de NAVO haar goedkeuring niet zou geven? Q25c.: Zou u het gebruik van de Nederlandse strijdkrachten nog steeds ondersteunen als de belangrijkste Europese bondgenoten hun goedkeuring niet zouden geven? We zijn bijna aan het eind van het interview. Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? PLAATS IN VR25 "a) Economische macht is belangrijker in wereldkwesties dan militaire macht"

17 Q26. a) Economische macht is belangrijker in wereldkwesties dan militaire macht Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) PLAATS IN VR25 "b) Onder sommige voorwaarden is oorlog nodig om gerechtigheid te verkrijgen" Q26. b) Onder sommige voorwaarden is oorlog nodig om gerechtigheid te verkrijgen Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) PLAATS IN VR25 "c) Als het gaat om vitale belangen van Nederland, dan is het gerechtvaardigd om de Verenigde Naties te passeren ( a" Q26. c) Als het gaat om vitale belangen van Nederland, dan is het gerechtvaardigd om de Verenigde Naties te passeren (Indien noodzakelijk leg uit: vitale belangen wil zeggen dat de veiligheid van Nederland wordt bedreigd) Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord)

18 PLAATS IN VR25 "d) De beste manier om de vrede veilig te stellen is door militaire macht" Q26. d) De beste manier om de vrede veilig te stellen is door militaire macht Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) PLAATS IN VR25 "e) Als ons land optreedt bij een zaak die te maken heeft met nationale veiligheid, is het cruciaal dat we dit samen doen met onze naaste bondgenoten" Q26. e) Als ons land optreedt bij een zaak die te maken heeft met nationale veiligheid, is het cruciaal dat we dit samen doen met onze naaste bondgenoten Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) PLAATS IN VR25 "f) Europa moet meer militaire macht verwerven om in staat te zijn, haar belangen los van de Verenigde Staten te behartigen" Q26. f) Europa moet meer militaire macht verwerven om in staat te zijn, haar belangen los van de Verenigde Staten te behartigen Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord)

19 PLAATS IN VR25 "g) Militaire actie om terroristische organisaties uit te schakelen is de meest geschikte manier om terrorisme te bestrijden" Q26. g) Militaire actie om terroristische organisaties uit te schakelen is de meest geschikte manier om terrorisme te bestrijden Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) PLAATS IN VR25 "h) Het geven van economische hulp om de levensstandaard te verbeteren in landen waar terroristen worden gerecruteerd is de meest geschikte manier om terrorisme te bestrijden"

20 Q26. h) Het geven van economische hulp om de levensstandaard te verbeteren in landen waar terroristen worden gerekruteerd is de meest geschikte manier om terrorisme te bestrijden Bent u het hier.. 1 Helemaal mee eens 2 Tamelijk mee eens 3 Tamelijk mee oneens 4 Helemaal mee oneens 5 (Weet niet) 6 (Geen antwoord) Mag ik u nog wel twee vragen stellen voor de statistische verwerking (leeftijd en opleiding)? GA VERDER NAAR VRAAG 990 Dan wil ik nog een aantal vragen stellen voor de statistische verwerking: INDIEN [ Q1009, 1 ] GA VERDER NAAR VRAAG 990 Q28. Op welke partij denkt u te gaan stemmen bij de landelijke verkiezingen? 1 CDA 2 Christen Unie 3 D66 4 Groen Links 5 LPF 6 PvdA 7 SGP 8 SP 9 VVD 10 Anders, namelijk.. 11 Weet niet 12 Weigering 13 Heb geen stemrecht

21 Q.29 Welke van de volgende overwegingen is het belangrijkst voor u bij uw beslissing op welke partij u zult gaan stemmen bij de volgende landelijke verkiezingen? 1 De manier waarop een partij omgaat met economisch beleid 2 De manier waarop een partij omgaat met buitenlands en veiligheids beleid 3 De manier waarop een partij omgaat met immigratie problemen 4 De manier waarop een partij omgaat met de problemen van terrorisme 5 De manier waarop de partij omgaat met binnenlandse kwesties zoals onderwijs en gezondheid 6 (Weet niet) 7 (Geen antwoord) Q.29 En welke overweging is de op één na belangrijkste? 1 De manier waarop een partij omgaat met economisch beleid 2 De manier waarop een partij omgaat met buitenlands en veiligheidsbeleid 3 De manier waarop een partij omgaat met immigratie problemen 4 De manier waarop een partij omgaat met de problemen van terrorisme 5 De manier waarop de partij omgaat met binnenlandse kwesties zoals onderwijs en gezondheid 6 (Weet niet) 7 (Geen antwoord) Q30. Als we het over politiek hebben spreken we soms van links en rechts. Waar zou u uzelf plaatsen op een schaal van 1 tot 7 waarbij 1 staat voor extreem links en 7 voor extreem rechts? (LEES NIET OP: HERHAAL INDIEN NOODZAKELIJK: 1 staat voor extreem links en 7 voor extreem rechts.) 1 Extreem Links 2 Links 3 Centrum links 4 Noch links, noch rechts 5 Centrum rechts 6 Rechts 7 Extreme rechts 8 (Weet niet) 9 (Geen antwoord)

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Transatlantic Trends Topline Data 2009

Transatlantic Trends Topline Data 2009 Transatlantic Trends Topline Data 2009 D4. Als u onder vrienden bent, wordt er dan vaak, af en toe, of nooit over politieke zaken gesproken? (ENQ.: NIET VOORLEZEN - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Vaak

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren - Historisch: koloniale en postkoloniale politiek - Autoritair regime - Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

29 maart 2019 Auteur: Rozemarijn Lubbe. De brexit

29 maart 2019 Auteur: Rozemarijn Lubbe. De brexit 29 maart 2019 Auteur: Rozemarijn Lubbe De brexit Samenvatting Meerderheid wil dat GB lid blijft van EU Samenvatting Meeste mensen willen in EU blijven Veel mensen in Nederland zien het liefst dat de brexit

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 88. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 88. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 90. De publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 90. De publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit rapport werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in. Dit document vertegenwoordigt

Nadere informatie

Politieke partij 12 september 2012.

Politieke partij 12 september 2012. VVD PvdA PVV CDA SP D66 GroenLinks ChristenUnie SGP Dieren 50 Plus Piratenpartij Partij voor Mens en Spirit Nederland Lokaal Libertarische Partij (LP) Vraag 600: Nederland is lid van de Noord Atlan- tische

Nadere informatie

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen

Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Verwerking data nulmeting toets filosofische vragen Aantal leerlingen: 28 Klas: 4VWO De leerlingen hebben in het kader van dit ontwerponderzoek en de lessenreeks politieke filosofie vijf filosofische vragen

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 86. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 86. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit rapport werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie

Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Hoofdstuk 5: Koude Oorlog en Dekolonisatie Geschiedenis VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Nieuwe ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog Nieuwe machtsverhoudingen: Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nieuwe supermachten

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs 16 november 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Ledenpanel Januari 2016

Ledenpanel Januari 2016 Ledenpanel Januari 2016 Status: Afgesloten Begindatum: 27-01-2016 Einddatum: 02-02-2016 Live: 7 dagen Vragen: 20 Talen: nl Panelgrootte: 3.266 Bounced: 5 (0,2%) Geweigerd: 27 (0,8%) Gedeeltelijk geantwoord:

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

11 juli Onderzoek: De NAVO-norm

11 juli Onderzoek: De NAVO-norm 11 juli 2018 Onderzoek: De NAVO-norm Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen waarbij het CDA niet betrokken was: 1. Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over

Nadere informatie

Opstel Aardrijkskunde Conflicten in Syrie

Opstel Aardrijkskunde Conflicten in Syrie Opstel Aardrijkskunde Conflicten in Syrie Opstel door een scholier 1690 woorden 17 januari 2016 7,6 20 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Conflicten in Syrie mijn onderzoek Syrische bootvluchtelingen,

Nadere informatie

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys

24 augustus 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys 24 augustus 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na Thalys Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005

Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005 Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005 Met enige regelmaat worden er vragen gesteld over de toestand in het Midden Oosten. Een aantal vragen zijn kort voor de ontruiming van de Joodse kolonisten uit Gaza

Nadere informatie

Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen?

Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen? Vraag 1020: Als er vandaag verkiezingen Tweede Kamer zouden worden gehouden, op welke partij zou u dan stemmen? Vraag 600: Nederland is lid van de Noord Atlantische Verdrag- sorganisatie (NAVO), een organisatie

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

How deep is the ocean? Meningsverschillen tussen Amerikanen en Europeanen

How deep is the ocean? Meningsverschillen tussen Amerikanen en Europeanen How deep is the ocean? Meningsverschillen tussen Amerikanen en Europeanen Jan van der Meulen Op 2 november herkoos de Amerikaanse bevolking George W. Bush tot president van de Verenigde Staten. Hij kreeg

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

BREXIT: NEDERLANDERS ZIEN VOORAL NADELEN VOOR NEDERLAND

BREXIT: NEDERLANDERS ZIEN VOORAL NADELEN VOOR NEDERLAND Rapport BREXIT: NEDERLANDERS ZIEN VOORAL NADELEN VOOR NEDERLAND Peiling I&O Research 23 januari 2019 www.ioresearch.nl Brexit lijkt EU-gevoel in Nederland te versterken Nederlanders zien vooral nadelen

Nadere informatie

NAVO hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73227

NAVO hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/73227 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 25 januari 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/73227 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Nieuwe Golfoorlog in de maak?

Nieuwe Golfoorlog in de maak? Taak actualiteit Nieuwe Golfoorlog in de maak? De Eerste Golfoorlog was een oorlog tussen Irak en Iran van 1980-1988 en is genoemd naar het zeegebied van de Perzische Golf, omdat zich daar een belangrijk

Nadere informatie

Koude Oorlog. SE 3 Tijdvak 1 AVONDMAVO MIDDAGMAVO GESCHIEDENIS Deze toets bestaat uit 38 vragen

Koude Oorlog. SE 3 Tijdvak 1 AVONDMAVO MIDDAGMAVO GESCHIEDENIS Deze toets bestaat uit 38 vragen SE 3 Tijdvak 1 AVONDMAVO MIDDAGMAVO GESCHIEDENIS 017-018 Koude Oorlog Deze toets bestaat uit 38 vragen Voor deze SE zijn maximaal 76 punten te behalen Deze SE bestaat uit 7 aantal bladzijden 1 1 Wat wilden

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding j1 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Postadres: Postbus 16950, 2500 BZ Den Haag Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Oranjebuitensingel

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Uitbreiding EU

Werkstuk Aardrijkskunde Uitbreiding EU Werkstuk Aardrijkskunde Uitbreiding EU Werkstuk door een scholier 1646 woorden 23 juni 2004 4,5 90 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Opdracht Europese Unie: Opdracht 1: De Europese Unie bereidt zich voor

Nadere informatie

Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis

Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis Militairen naar Afghanistan en de Nederlandse politieke crisis Vrijdag gaat de regering weer praten over de uitzending van militairen naar Afghanistan. De beslissing is op scherp gesteld door de uitspraken

Nadere informatie

Come home or go global, stupid

Come home or go global, stupid Come home or go global, stupid Een nieuwe toekomst voor de Noord Atlantische Verdragsorganisatie?! Drs. S.N. Mengelberg 1 De NAVO is een puur militaire organisatie! 2 De NAVO is niet langer de hoeksteen

Nadere informatie

Macht en waarden in de wereldpolitiek

Macht en waarden in de wereldpolitiek Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in de internationale politiek Editie 2006-2007 2 Inhoud Inleiding... Deel 1. De jaren 90: het transitiedecennium 1. Van illusie naar

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2

Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting Geschiedenis Koude oorlog h1 en h2 Samenvatting door een scholier 568 woorden 9 juni 2016 7,3 15 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Kapitalisme-Communisme: Kapitalisme: West -landen:

Nadere informatie

Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie)

Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie) Praktische-opdracht door J. 1743 woorden 12 september 2011 6,1 32 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdvraag Wat betekenden de verschillen tussen Noord en Zuid-Korea voor de Koude Oorlog? (conclusie)

Nadere informatie

TERRORISME EN ANDERE BEDREIGINGEN VOOR DE NATIONALE VEILIGHEID ALS GEVOLG VAN MILITAIR INGRIJPEN IN IRAK

TERRORISME EN ANDERE BEDREIGINGEN VOOR DE NATIONALE VEILIGHEID ALS GEVOLG VAN MILITAIR INGRIJPEN IN IRAK TERRORISME EN ANDERE BEDREIGINGEN VOOR DE NATIONALE VEILIGHEID ALS GEVOLG VAN MILITAIR INGRIJPEN IN IRAK Een analyse ten behoeve van de briefing door HA IVO in de Ministerraad d.d. 7 februari 2003 1. Inleiding

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

OORLOG Je dreigt je grote leger in te zetten en de anderen grijpen niet in. Pik een aangrenzend land naar keuze in.

OORLOG Je dreigt je grote leger in te zetten en de anderen grijpen niet in. Pik een aangrenzend land naar keuze in. Je dreigt je grote leger in te zetten en de anderen grijpen niet Pik een aangrenzend Je dreigt je grote leger in te zetten en de anderen grijpen niet Pik een aangrenzend Je dreigt je grote leger in te

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Beeld van het Europees Parlement in Nederland

Beeld van het Europees Parlement in Nederland Directoraat-generaal Voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Ter attentie van het DG Voorlichting van het Europees Parlement Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, september 2013

Nadere informatie

Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol, bij de Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019

Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol, bij de Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol, bij de Ambassadeursconferentie op donderdag 31 januari 2019 Dames en Heren, Namens de Eerste Kamer heet ik u van harte welkom op deze

Nadere informatie

CONTROLERENDE TAAK TWEEDE KAMER

CONTROLERENDE TAAK TWEEDE KAMER CONTROLERENDE TAAK TWEEDE KAMER MEI 2018 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 WAT HEB JE NODIG? Voor elke leerling het werkblad met de partijen. Voor elke leerling het werkblad met de nieuwsartikelen. DE WERKVORM

Nadere informatie

ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN. Sebastian Kügler VAN OORLOG EN VREDE. Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7

ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN. Sebastian Kügler VAN OORLOG EN VREDE. Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7 ESSAY ACTUELE VRAAGSTUKKEN VAN OORLOG EN VREDE Vossendijk 95-6 6534 TH Nijmegen Studentnummer: 9801278 Nijmegen, juni 2005 1/7 Opdracht: De Europese Grondwet, die op 1 juni a.s. in een referendum ter instemming/afwijzing

Nadere informatie

Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?

Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken? Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken? Maurice de Hond/Peil.nl De overwinning van de PvdA bij de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen en de uitslag van de Deense parlementsverkiezingen

Nadere informatie

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 25 februari 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Christen Unie: - Defensie: Het beschikbaar stellen van een veelzijdige krijgsmacht aan de internationale rechtsorde.

Christen Unie: - Defensie: Het beschikbaar stellen van een veelzijdige krijgsmacht aan de internationale rechtsorde. Opdracht door Dylan 1380 woorden 30 december 2016 6,3 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer PvdA: - Defensie: De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op

Nadere informatie

Toekomst missie Uruzgan ( )

Toekomst missie Uruzgan ( ) Toekomst missie Uruzgan ( - 2010) Na de beslissing van Obama over het uitbreiden van de militaire inspanningen in Afghanistan en het terugtrekken vanaf 2011 en de oproep aan o.a. Nederland om in Afghanistan

Nadere informatie

5,7. Praktische-opdracht door een scholier 2139 woorden 5 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inleiding

5,7. Praktische-opdracht door een scholier 2139 woorden 5 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 2139 woorden 5 juni 2003 5,7 13 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding In deze praktische opdracht voor maatschappijleer ga ik het hebben over de oorlog in

Nadere informatie

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA

Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Rapportage Bekendheid en opinie van Nederlanders over CETA Project: 16055057 Datum: 13 september 2016 Achtergrond en hoofdvraag De ambitie van foodwatch is dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten

Nadere informatie

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea

Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea Bij deze opgave horen figuur 3 en de teksten 7 tot en met uit het bronnenboekje. Gebruik tekst 7. Er zijn twee vormen van dictaturen: autoritaire en totalitaire

Nadere informatie

Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 55,9% Nee 44,1% Totaal. Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1%

Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 55,9% Nee 44,1% Totaal. Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1% Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Ja 55,9% Nee 44,1% Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1% Op welke partij heb je gestemd? PvdA 27,1% D66 17,9% VVD 16,4% SP

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting door een scholier 1057 woorden 17 maart 2016 7,8 8 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Hoofdstuk 1 In de politiek gaat het om keuzes maken. Dat

Nadere informatie

NATIONAAL RAPPORT BELGIË

NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 86 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE NAJAAR 2016 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België Standaard Eurobarometer 86 Najaar 2016 TNS

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 70) Najaar 2008 Analyse

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 70) Najaar 2008 Analyse Directoraat-Generaal Communicatie Directoraat C Betrekkingen met de burgers Eenheid monitoring publieke opinie EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Straatsburg, 12 december 2008 Eurobarometer Europees Parlement

Nadere informatie

Inventarisatieonderzoek "Het Nationale Kabinet"

Inventarisatieonderzoek Het Nationale Kabinet Inventarisatieonderzoek "Het Nationale Kabinet" Zaterdagavond 20 november 2004 vindt er een televisieprogramma plaatst onder de naam "Het Nationale Kabinet". Daarin zullen een aantal prominenten een manifest

Nadere informatie

De NAVO is nog net zo actueel als 60 jaar geleden

De NAVO is nog net zo actueel als 60 jaar geleden De NAVO is nog net zo actueel als 60 jaar geleden Maarten Haverkamp Dit jaar werd terecht uitgebreid stilgestaan bij de 60 e verjaardag van de NAVO. 60 jaar lang vormt het trans-atlantische bondgenootschap

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

DINGEN DIE JE MOET WETEN

DINGEN DIE JE MOET WETEN 50 Maar wat gebeurde er precies? Welke landen en mensen waren belangrijk? Dit boek staat vol met weetjes, landkaarten en foto s over een tragische periode in de wereldgeschiedenis. JIM ELDRIDGE ISBN 978

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 24 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 6, 11, 16, 20 DEF i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 16, 19, 24, 25 KR i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2005 (28.11) (OR. en) 14781/1/05 REV 1 LIMITE JAI 452 ENFOPOL 164 COTER 81

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2005 (28.11) (OR. en) 14781/1/05 REV 1 LIMITE JAI 452 ENFOPOL 164 COTER 81 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2005 (28.11) (OR. en) 14781/1/05 REV 1 LIMITE JAI 452 ENFOPOL 164 COTER 81 NOTA I/A-PUNT van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

DE PUBLIEKE OPINIE EN HET EUROPA VAN DE DEFENSIE: Resultaten van een Europese opiniepeiling

DE PUBLIEKE OPINIE EN HET EUROPA VAN DE DEFENSIE: Resultaten van een Europese opiniepeiling DE PUBLIEKE OPINIE EN HET EUROPA VAN DE DEFENSIE: Resultaten van een Europese opiniepeiling In het lange proces van de uitbouw van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid vertegenwoordigt

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 5 december : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 5 december : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum Ons kenmel'tl: 1927344101 Aan Via Van : de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties : de Secretaris-generaal : het Hoofd van

Nadere informatie

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen

De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Geschiedenis van de laatste 50 jaar De Iraanse revolutie (1979) en zijn gevolgen Bas Levinsohn 1 Inleiding Overzicht colleges Titel college Thema college Tijdsperiode 1 De Cubaanse rakketencrisis Beslissingen

Nadere informatie

EUROBAROMETER 65 LENTE 2006 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND. Standaard Eurobarometer Europese Commissie

EUROBAROMETER 65 LENTE 2006 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND. Standaard Eurobarometer Europese Commissie Standaard Eurobarometer Europese Commissie EUROBAROMETER 65 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE LENTE 2006 NATIONAAL RAPPORT Standaard Eurobarometer 65 / Lente 2006 TNS Opinion & Social NEDERLAND Dit

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer 2006. Allen PVV VVD CDA CU PvdA SP GrLnks. Heel hoog 9% 12% 8% 13% 0% 10% 7% 2%

Stemgedrag Tweede Kamer 2006. Allen PVV VVD CDA CU PvdA SP GrLnks. Heel hoog 9% 12% 8% 13% 0% 10% 7% 2% Inauguratie Obama Obama is vandaag geinaugureerd. Wat is het oordeel over Obama in Nederland en de verwachtingen voor de toekomst? Vandaag wordt Obama ingehuldigd. Hoe zijn uw verwachtingen voor zijn presidentschap?

Nadere informatie

Het dagelijks leven van ons allemaal vindt voor een steeds groter deel plaats in de digitale ruimte. Ook de dreigingen voor de nationale veiligheid

Het dagelijks leven van ons allemaal vindt voor een steeds groter deel plaats in de digitale ruimte. Ook de dreigingen voor de nationale veiligheid Het dagelijks leven van ons allemaal vindt voor een steeds groter deel plaats in de digitale ruimte. Ook de dreigingen voor de nationale veiligheid hebben door digitalisering een andere dynamiek gekregen.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting door een scholier 1027 woorden 10 augustus 2010 5,3 17 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 3. Politiek 3.1. Keuzes

Nadere informatie

DE GRONDWET EN HET INZETTEN VAN STRIJDKRACHTEN

DE GRONDWET EN HET INZETTEN VAN STRIJDKRACHTEN DE GRONDWET EN HET INZETTEN VAN STRIJDKRACHTEN Marnix Van Damme Luc De Vos Jan Velaers Leonard F.M. Besselink Emmanuel Vandenbossche Guy Verhofstadt Maklu Antwerpen - Apeldoorn Inhoud Inhoud De Grondwet

Nadere informatie

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel 25 maart 2016 Onderzoek: Aanslagen in Brussel Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

6,6. Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer POLITIEK

6,6. Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer POLITIEK Samenvatting door een scholier 1139 woorden 2 mei 2004 6,6 25 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer POLITIEK Politiek is de manier waarop voor een land besluiten worden genomen (de meeste besluiten worden

Nadere informatie

Wat is inter - nationaal recht?

Wat is inter - nationaal recht? Wat is inter - nationaal recht? 2 Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Als je naar een ander land gaat, moet je je aan andere regels en wetten houden. Als je dat niet doet,

Nadere informatie

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren?

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren? Prinsjesdag 2010 Onderzoek voorafgaande aan Prinsjesdag 2010 is vergeleken met de resultaten van de voorgaande vijf jaren. De veranderingen zijn evident ten aanzien van de opvattingen over de economie

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Afghanistan docentenhandleiding

Afghanistan docentenhandleiding Afghanistan docentenhandleiding Docentenhandleiding Inhoud De situatie in Afghanistan wordt in het nieuws ondergesneeuwd door andere conflicten. Toch gaat daar de strijd voort. Bijna elke week zijn er

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

Wat is internationaal recht?

Wat is internationaal recht? Wat is internationaal recht? Elk land heeft wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden. Als je naar een ander land gaat, moet je je aan andere regels en wetten houden. Als je dat niet doet, dan

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016

Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016 Informatie top 5 van de Ranglijst Christenvervolging 2016 1. Noord-Korea 2. Irak 3. Eritrea 4. Afghanistan 5. Syrië 1: Noord-Korea Hoofdstad: Pyongyang Taal: Koreaans en Chinees Weetje: In Noord-Korea

Nadere informatie

EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 60.1 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION AUTUMN 2003 Standard Eurobarometer 60.1 / Autumn 2003 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL

Nadere informatie

EUROBAROMETER 62 PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE

EUROBAROMETER 62 PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 62 PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE HERFST 2004 Standard Eurobarometer 62 / Autumn 2004 TNS Opinion & Social NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Dit

Nadere informatie

Oorlog en vrede. Pleidooi voor actief vredesbeleid

Oorlog en vrede. Pleidooi voor actief vredesbeleid Oorlog en vrede Pleidooi voor actief vredesbeleid Vrede is belangrijk, daar zal wel iedereen het mee eens zijn. Zonder vrede zeker minimaal gedefinieerd als de afwezigheid van oorlog is samenleven onmogelijk.

Nadere informatie

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2015 (OR. en) 12897/15 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 12 oktober 2015 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 161 CFSP/PESC 631 RELEX

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 26 september 2014 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar verschillende artikelen in 7Days. De leerlingen leren de volgende begrippen kennen:

Nadere informatie

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?)

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse politieke partijen over de Europese

Nadere informatie

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D interview nummer (-6) E EB69. D Split ballot

Nadere informatie