ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Netherlands"

Transcriptie

1 ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Netherlands

2 A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET HET ENIGE ANTWOORD ZIJN; ANDERS HET INTERVIEW BEËINDIGEN Q: CODE 0 SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q: ALS CODE 0, DAN HET INTERVIEW BEËINDIGEN QNAT Wat is uw nationaliteit? Noemt u alstublieft het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) België Denemarken Duitsland Griekenland Spanje Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Portugal Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië, Noord-Ierland) Oostenrijk Zweden Finland Cyprus (Zuid),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6,

3 Tsjechië Estland Hongarije Letland Litouwen Malta Polen Slowakije Slovenië Bulgarije Roemenië Kroatië Andere landen 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB8. Q A. KERNVRAGENLIJST Q Heeft u recentelijk iets gelezen in de pers, gezien op internet of televisie of gehoord op de radio over het Europees Parlement? (SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Ja Nee EB8. QP STEL Q INDIEN "GELEZEN, GEZIEN OF GEHOORD OVER HET EUROPEES PARLEMENT", CODE IN Q - ANDEREN GAAN NAAR Q Q Heeft datgene wat u gezien of gehoord hebt u over het algemeen een positief beeld of over het algemeen een negatief beeld gegeven van het Europees Parlement? (SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Een algemeen goed beeld Een algemeen slecht beeld Geen goed beeld, maar ook geen negatief beeld (spontaan) EB7. QB IEDEREEN Q Vindt u dat u in het algemeen zeer goed, tamelijk goed, tamelijk slecht of zeer slecht op de hoogte bent van de activiteiten van het Europees Parlement?

4 (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer goed op de hoogte Tamelijk goed op de hoogte Tamelijk slecht op de hoogte Zeer slecht op de hoogte EB8. QP Q Zou u zeggen dat u zeer geïnteresseerd, redelijk geïnteresseerd, niet erg geïnteresseerd of helemaal niet geïnteresseerd bent in Europese kwesties? (SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer geïnteresseerd Redelijk geïnteresseerd Niet erg geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd EB79. Q Q Roept het Europees Parlement in het algemeen een zeer positief, tamelijk positief, neutraal, tamelijk negatief of zeer negatief beeld bij u op? (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Zeer positief Tamelijk positief Neutraal Tamelijk negatief Zeer negatief 6 EB8. QP Q6 De rol die het Europees Parlement heeft in de werking van de Europese Unie is volgens u? (LEES OP - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Erg belangrijk Belangrijk

5 Niet erg belangrijk Helemaal niet belangrijk EB79. Q6 Q7 Zou u persoonlijk graag zien dat het Europees Parlement een belangrijkere rol of een minder belangrijke rol heeft, dan op dit moment het geval is? (ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Belangrijker Minder belangrijk Dezelfde (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) EB8. QP8 Q8 En kunt u mij vertellen of u eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen heeft in het Europese Parlament (ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Eerder wel vertrouwe n Eerder geen vertrouwe n (INDIEN SPONTAA N GENOEMD ) Het Europees Parlement EB8. QA6. TREND MODIFIED STEL VRAAG Q9 INDIEN 'WEL VERTROUWEN IN HET EUROPEES PARLEMENT', CODE BIJ Q8 - ANDEREN GAAN NAAR Q0 Q9: DE ANTWOORDEN TOT EN MET 7 ROTEREN Q9: MAXIMAAL ANTWOORDEN Q9: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q9 Welke van de volgende redenen zijn voor u de belangrijkste om het Europees Parlement te vertrouwen

6 (TOON SCHERM - LEES VOOR - MAXIMAAL TWEE ANTWOORDEN) Beslissingen door het Europees Parlement worden op een democratische manier genomen Beslissingen door het Europees Parlement dragen bij aan economische groei in Nederland Het Europees Parlement verdedigt de rechten van alle Europese burgers op een goede manier U bent goed geïnformeerd over de werkzaamheden van het Europees Parlement De leden van het Europees Parlement zijn de meest aangewezen personen om beslissingen te nemen over kwesties die de hele EU aangaan Het Europees Parlement vertegenwoordigt uw visie op Europa op een goede manier U heeft vertrouwen in de leden van het Europees Parlement U bent in het algemeen voorstander van de Europese Unie (SPONTAAN) U heeft in het algemeen vertrouwen in politieke instituties en politici (SPONTAAN) Overige (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, EB69. QA9a STEL VRAAG Q0 INDIEN 'GEEN VERTROUWEN IN HET EUROPEES PARLEMENT', CODE BIJ Q8 - DE ANDEREN GAAN NAAR Q Q0: DE ANTWOORDEN TOT EN MET 7 ROTEREN Q0: MAXIMAAL ANTWOORDEN Q0: CODE SLUIT DE ANDERE CODES UIT Q0 Welke van de volgende redenen zijn voor u de belangrijkste om het Europees Parlement niet te vertrouwen? (ENQ.: LEES OP - ROTEER - MAXIMAAL TWEE ANTWOORDEN) Beslissingen door het Europees Parlement worden niet op een democratische manier genomen Beslissingen door het Europees Parlement hebben een negatief effect op de economische groei in Nederland Het Europees parlement is een ver-van-mijn-bed-show voor de gewone burger U bent niet voldoende geïnformeerd over het Europees Parlement.,,,,

7 De leden van het Europees Parlement zijn niet de meest aangewezen personen om beslissingen te nemen voor de Europese Unie als geheel Het Europees Parlement vertegenwoordigt uw visie op Europa niet op een goede manier U heeft geen vertrouwen in de leden van het Europees Parlement U bent in het algemeen tegenstander van de Europese Unie (SPONTAAN) U heeft in het algemeen geen vertrouwen in politieke instituties en politici (SPONTAAN) Overig (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet, 6, 7, 8, 9, 0,, EB69. QA0a IEDEREEN Q Kunt u voor elk van de volgende stellingen over de Europese Unie zeggen of u denkt dat deze juist of onjuist is? (LEES VOOR - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Juist Onjuist Weet niet (INDIEN SPONTAA N GENOEMD ) De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door de burgers van iedere lidstaat. Het budget van de Europese Unie wordt gezamenlijk vastgesteld door het Europees Parlement en de lidstaten Op Europees niveau worden beslissingen op het gebied van wetgeving (richtlijnen en verordeningen) gezamenlijk genomen door het Europees Parlement en de lidstaten Elke lidstaat heeft hetzelfde aantal leden van het Europees Parlement EB8. QP

8 Q En zitten de leden van het Europees Parlement, volgens u, in het Europees Parlement, op grond van? (ENQ.: LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Hun nationaliteit Hun politieke richting EB8. QP6 Q Worden de besluiten van het Europees Parlement, volgens u, vooral genomen.? (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Op basis van de belangen van de lidstaten waar de leden van het Europees Parlement vandaan komen Op basis van de politieke richting van de leden van het Europees Parlement Beide (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) EB8. QP7 Qa: ROTEER ANTWOORDEN TOT Qa Het Europees Parlement stimuleert het verder ontwikkelen van bepaald beleid op EU niveau. Welke beleidsmaatregel zou volgens u prioriteit moeten krijgen? Als eerste? (TOON SCHERM - LEES OP - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Een buitenlands beleid dat de EU in staat stelt internationaal met één stem te spreken Een veiligheids- en defensiebeleid dat de EU in staat stelt om het hoofd te bieden aan internationale crises De strijd tegen klimaatverandering Een gemeenschappelijk energiebeleid dat ervoor zorgt dat de EU onafhankelijk is op het gebied van energie Een betere bescherming van de consument en de volksgezondheid Een landbouwbeleid dat milieuvriendelijk is en dat een bijdrage levert aan de voedselbalans in de wereld Bestrijden van terrorisme, met respect voor individuele vrijheid 6 7

9 Coördineren van beleid ten aanzien van economie, begrotingen en belasting Een beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) dat concurrerend en vernieuwend werkt Handhaven van een Europees sociaal Model Armoede en sociale uitsluiting bestrijden Een gemeenschappelijk immigratiebeleid dat uitgevoerd wordt in overleg met de landen van herkomst Iets anders (SPONTAAN) Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) EB8. QP9a Qb: HET ANTWOORD GEGEVEN BIJ Qa NIET VOORSTELLEN (BEHALVE CODE ) Qb: INDIEN "GEEN" OF '" BIJ Qa, DAN Qb OVERSLAAN Qb: ROTEER ANTWOORDEN TOT Qb: MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK Qb: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Qb: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Qb En daarna? (TOON SCHERM - LEES OP - MAX. ANTWOORDEN) Een buitenlands beleid dat de EU in staat stelt internationaal met één stem te spreken Een veiligheids- en defensiebeleid dat de EU in staat stelt om het hoofd te bieden aan internationale crises De strijd tegen klimaatverandering Een gemeenschappelijk energiebeleid dat ervoor zorgt dat de EU onafhankelijk is op het gebied van energie Een betere bescherming van de consument en de volksgezondheid Een landbouwbeleid dat milieuvriendelijk is en dat een bijdrage levert aan de voedselbalans in de wereld Bestrijden van terrorisme, met respect voor individuele vrijheid Coördineren van beleid ten aanzien van economie, begrotingen en belasting Een beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) dat concurrerend en vernieuwend werkt Handhaven van een Europees sociaal Model,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,

10 Armoede en sociale uitsluiting bestrijden Een gemeenschappelijk immigratiebeleid dat uitgevoerd wordt in overleg met de landen van herkomst Iets anders (INT.: indien spontaan genoemd) Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD),,,,, EB8. QP9b Q: ROTEER ANTWOORDEN TOT 8 Q: MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK Q: CODE 0 SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q Welk(e) van de volgende waarden zou het Europees Parlement volgens u vooral moeten verdedigen? (TOON SCHERM - LEES OP - MAX. ANTWOORDEN) Gelijkheid tussen mannen en vrouwen De bescherming van minderheden De dialoog tussen culturen en religies Solidariteit tussen EU-lidstaten Solidariteit tussen de EU en ontwikkelingslanden De bescherming van mensenrechten Vrijheid van meningsuiting De afschaffing van de doodstraf overal ter wereld iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, EB8. QP0 Q6: ROTEER ANTWOORDEN TOT 9 Q6: MAX. ANTWOORDEN MOGELIJK Q6: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q6: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT

11 Q6 De Europese identiteit kan uit een aantal aspecten bestaan. Welke van de volgende aspecten zijn volgens u de belangrijkste aspecten die de Europese identiteit vorm geven? (TOON SCHERM - LEES OP - MAX. ANTWOORDEN) De geschiedenis De geografische ligging De waarden van democratie en vrijheid Het Europese volkslied De Europese vlag De munteenheid, de euro Het motto van de Europese Unie: "Eenheid in verscheidenheid" De successen van de Europese economie (Europese navigatiesatelliet, Europese vliegtuigbouwindustrie, hogesnelheidstreinen, internationale treinen etc.) De cultuur Anders (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Geen (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB8. QP Q7a: DE ANTWOORDEN TOT EN MET ROTEREN Q7a Welke van de volgende aspecten zou bij u het beste het gevoel versterken dat u een Europese burger bent? Ten eerste? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Kunnen stemmen bij alle verkiezingen die door de lidstaat waarin u woont worden georganiseerd, zelfs als u geen staatsburger van deze lidstaat bent Een Europees sociale-zekerheidsstelsel dat in de lidstaten is geharmoniseerd (gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen enz) Een president van de EU die rechtstreeks door de burgers van alle lidstaten wordt gekozen EU-ambassades in niet-eu-landen Europese noodhulpdienst om internationale natuurrampen te bestrijden Een Europese burgerschapscursus voor kinderen van de basisschoolleeftijd Uw mobiele telefoon in alle EU-landen tegen dezelfde prijs kunnen gebruiken Online in alle EU-landen kunnen winkelen tegen dezelfde prijs en met dezelfde wetgeving voor consumentenbescherming Naar elk EU-land kunnen verhuizen na uw pensionering en uw pensioen met u kunnen meenemen Een Europese ID-kaart als aanvulling op nationale ID-kaarten

12 Deelnemen aan nationale discussies over de toekomst van Europa Een Europees leger Iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) U wilt geen Europese burger zijn/u heeft niet het gevoel dat u een Europese burger bent (SPONTAAN) Geen (SPONTAAN) 6 EB8. QD7 TREND MODIFIED Q7b: HET ANTWOORD GEGEVEN BIJ Q7a NIET VOORSTELLEN (BEHALVE BIJ CODE ) Q7b: INDIEN CODE BIJ Q7a, DAN Q7b OVERSLAAN Q7b: INDIEN "GEEN" of "DK" BIJ Q7a, DAN Q7b OVERSLAAN Q7b: ROTEER ANTWOORDEN TOT Q7b: MAX. ANTWOORDEN Q7b: CODE IS EXCLUSIEF Q7b: CODE IS EXCLUSIEF Q7b: CODE 6 IS EXCLUSIEF Q7b En vervolgens (TOON SCHERM - LEES OP - MAX. ANTWOORDEN) Kunnen stemmen bij alle verkiezingen die door de Lidstaat waarin u woont worden georganiseerd, zelfs als u geen staatsburger van deze Lidstaat bent Een Europees sociale-zekerheidsstelsel dat in de lidstaten is geharmoniseerd (gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen enz) Een president van de EU die rechtstreeks door de burgers van alle lidstaten wordt gekozen EU-ambassades in niet-eu-landen Europese noodhulpdienst om internationale natuurrampen te bestrijden Een Europese burgerschapscursus voor kinderen van de basisschoolleeftijd Uw mobiele telefoon in alle EU-landen tegen dezelfde prijs kunnen gebruiken Online in alle EU-landen kunnen winkelen tegen dezelfde prijs en met dezelfde wetgeving voor consumentenbescherming,,,,, 6, 7, 8,

13 Naar elk EU-land kunnen verhuizen na uw pensionering en uw pensioen met u kunnen meenemen Een Europese ID-kaart als aanvulling op nationale ID-kaarten Deelnemen aan nationale discussies over de toekomst van Europa Een Europees leger Anders (SPONTAAN) U wilt geen Europese burger zijn/u heeft niet het gevoel dat u een Europese burger bent (SPONTAAN) Geen (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weet niet 9, 0,,,,,, 6, EB8. QD7 TREND MODIFIED Q8 Kunt u me vertellen of u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak: wat de burgers van de verschillende EU-lidstaten samenbrengt is belangrijker dan wat ze scheidt. (OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens EB79. Q Q9 In welke mate bent u gehecht aan.. (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - EEN ANTWOORD PER REGEL) Sterk gehecht Nogal gehecht Niet erg gehecht Helemaal niet gehecht (INDIEN SPONTAA N GENOEMD ) Uw stad of dorp Uw regio Nederland De Europese Unie EB8. QDa (items,, ) + EB79. Q. (item )

14 Q0 In het algemeen gesproken denkt u dat het Nederlandse lidmaatschap van de EU een is? (LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Goede zaak Slechte zaak Noch goed, noch slecht EB8. QP Q Heeft Nederland, alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie? Wel voordeel Geen voordeel EB79. Q7 STEL VRAAG Q INDIEN "NEDERLAND HEEFT VOORDEEL BEHAALD UIT ZIJN LIDMAATSCHAP VAN DE EU", CODE BIJ Q - DE ANDEREN GAAN NAAR Q Q: DE ANTWOORDEN TOT EN MET ROTEREN Q: MAX. ANTWOORDEN Q: CODE SLUIT ALLE ANDERE CODES UIT Q Welke van de volgende redenen zijn de belangrijkste redenen om te denken dat Nederland voordeel heeft gehaald uit zijn lidmaatschap van de EU? (ENQ: TOON SCHERM LEES OP - MAXIMAAL ANTWOORDEN) De EU draagt bij aan de democratie in Nederland De EU draagt bij aan het handhaven van de vrede en het versterken van de veiligheid De EU draagt bij aan de economische groei in Nederland Door het lidmaatschap van de EU is er een betere samenwerking tussen Nederland en de andere landen van de EU Door het lidmaatschap van de EU is er een betere samenwerking tussen Nederland en landen buiten de EU Nederlandse mensen hebben grote invloed op de besluiten die op EUniveau worden genomen DE EU geeft Nederlandse mensen meer te zeggen in de wereld DE EU verbetert de levensstandaard van de Nederlandse mensen De EU helpt Nederland in de strijd tegen het terrorisme DE EU Helpt Nederland om de klimaatverandering aan te pakken DE EU brengt Nederlandse mensen nieuwe kansen op werk,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,

15 U bent in het algemeen voorstander van de EU (SPONTAAN) Overige (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD),,, NEW (BASED ON EB7. QAa) IEDEREEN Q. &&: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN Q Vertelt u mij in welke mate u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken. (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Helemaal mee eens Eerder eens Eerder oneens Helemaal mee oneens Mijn stem telt mee in de Europese Unie. Mijn stem telt mee in Nederland De stem van Nederland telt mee in de Europese Unie EB8. D7 (items & ) + EB79. Q8 (item ) Q Wanneer het gaat om de activiteiten van de EU, zijn sommige lidstaten bereid om gemeenschappelijk Europees beleid verder te ontwikkelen op bepaalde belangrijke gebieden. Vindt u dat ze? (OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Dit zouden moeten doen zonder te wachten op de andere EU-lidstaten Moeten wachten totdat alle EU-lidstaten er klaar voor zijn om dit te doen EB8. QP Q Als Nederland zich buiten de EU zou bevinden, denkt u dan dat het het beter, slechter, niet beter en niet slechter zou doen op elk van de volgende terreinen? (TOON SCHERM - LEES OP - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL)

16 Beter Slechter Niet beter en niet slechter Handel Werkgelegenheid Wetenschappelijk onderzoek Buitenlandbeleid Onderwijs Landbouw Immigratie Gezondheid Seksegelijkheid Milieu en de strijd tegen klimaatverandering Industrie Inflatie en de kosten van levensonderhoud Energie De economie Bescherming van persoonlijke gegevens EB8. QP Q6 Als het over een terugkeer naar groei in Nederland betreft, welke van de volgende meningen ligt het dichtst bij die van uzelf? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) We gaan alweer terug naar groei In de komende maanden begint de terugkeer naar groei In de komende jaren begint de terugkeer naar groei De crisis gaat nog vele jaren duren EB76. QA Q7 Als het om de financiële situatie van uw huishouden gaat, zou u dan zeggen dat die de afgelopen twee jaar sterk is verbeterd, iets is verbeterd, iets is verslechterd of sterk is verslechterd? (SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Sterk is verbeterd Iets is verbeterd Iets is verslechterd

17 Sterk is verslechterd Niet is veranderd/ongeveer hetzelfde is gebleven (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) 6 NEW Q8 En zou u zeggen dat de financiële situatie van uw huishouden de komende twee jaar sterk zal verbeteren, iets zal verbeteren, iets zal verslechteren of sterk zal verslechteren? (SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Sterk zal verbeteren Iets zal verbeteren Iets zal verslechteren Sterk zal verslechteren Niet zal veranderen/ongeveer hetzelfde zal blijven (INDIEN SPONTAAN GENOEMD) 6 NEW Q9b: HET ANTWOORD GEGEVEN BIJ Q9a NIET VOORSTELLEN (BEHALVE VOOR CODE ) Q9c: DE ANTWOORDEN GEGEVEN BIJ Q9b EN Q9a NIET VOORSTELLEN (BEHALVE VOOR CODE ) Q9b: INDIEN "GEEN ANTWOORD" OF "" BIJ Q9a, DAN Q9b AND Q9c OVERSLAAN Q9c: INDIEN "GEEN ANTWOORD" OF "" BIJ Q9a OF BIJ Q9b, DAN Q9c OVERSLAAN Q9a Q9b Q9c Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen waarmee de EU en haar lidstaten in de toekomst zullen worden geconfronteerd? Als eerste? En als tweede? En als derde? (TOON SCHERM - LEES OP - EEN ANTWOORD PER KOLOM) (- (6-7 (8-9 Q9a Q9b Q9c Als eerste Als tweede Als derde Vergrijzing / ouder wordende Europese bevolking Sociale ongelijkheid Concurrentie uit opkomende landen

18 Onvoldoende groei Staatsschuld van de lidstaten Werkloosheid Toegang tot banen voor jonge mensen Milieuproblemen Terrorisme Immigratie Klimaatverandering Energievoorziening Belastingfraude De invloed van de EU op het internationale toneel iets anders (INT.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Geen (SPONTAAN) EB79. Q9 TREND MODIFIED Q0 Als het gaat om het omgaan met de financiële en economische crisis, zou u zeggen dat tot nu toe de verschillende lidstaten van de Europese Unie? ZORG ERVOOR DAT DE RESPONDENT BEGRIJPT DAT WE HET HEBBEN OVER DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE CRISIS, NIET OVER DE MIGRATIECRISIS) (LEES VOOR - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Eerder individueel hebben opgetreden Eerder op gecoördineerde wijze met de andere EU-landen hebben opgetreden EB76. QA6 Q Als het gaat om de kwestie van de migratie, vindt u dan dat er meer of minder besluitvorming op Europees niveau moet plaatsvinden? (LEES VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK) Meer besluitvor ming op Europees niveau Minder besluitvor ming op Europees niveau Er is geen veranderin g nodig (SPONTAA N) Weet niet De immigratiekwestie NEW (BASED ON EB8. QA.)

19 Q De EU heeft onlangs besloten om prioriteit te geven aan financiële steun voor de lidstaten die momenteel geconfronteerd worden met de grootste migrantenstromen aan hun kusten en grenzen. Vindt u dit een (OPLEZEN - ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Goede zaak Slechte zaak Geen goede maar ook geen slechte zaak NEW Q.: STEL VRAAG Q. ALLEEN INDIEN "MEE EENS", CODE OF BIJ Q. Q In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? (TOON SCHERM - LEES VOOR - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens (INDIEN SPONTAA N GENOEMD ) Het aantal asielzoekers moet beter worden verdeeld over alle lidstaten van de EU Over de verdeling van asielzoekers moet op EUniveau worden besloten of basis van bindende quota. EB76. QB7. TREND MODIFIED Q: DE ITEMS TOT EN MET ROTEREN Q In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken in de huidige context van migratiestromen van buiten de EU? (TOON SCHERM - LEES VOOR - EEN ANTWOORD PER REGEL)

20 Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens NEW Door de procedure voor legale migratie te vereenvoudigen kan illegale migratie doeltreffend worden bestreden De procedure voor legale migratie zou gelijk moeten zijn in alle lidstaten van de EU Nederland heeft legale migranten nodig om in bepaalde sectoren van de economie te werken Q: DE ITEMS EN ROTEREN Q En kunt u mij zeggen in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken over de aanwezigheid van onderdanen van andere lidstaten van de EU in Nederland? De aanwezigheid van onderdanen van andere lidstaten van de EU in Nederland (TOON SCHERM - LEES VOOR - EEN ANTWOORD PER REGEL) Helemaal mee eens Eerder mee eens Eerder mee oneens Helemaal mee oneens Is goed voor de Nederlandse economie Draagt bij aan de diversiteit van het culturele leven in Nederland NEW DEMOGRAFISCHE KENMERKEN D: BIJ "GEEN ANTWOORD" CODEREN IN CODE D Als men het over politiek heeft, worden vaak de termen 'links' en 'rechts' gebruikt. Hoe zou u uw opvattingen op deze schaal plaatsen?

21 (TOON SCHERM - (INT.: NIET DOORVRAGEN - BIJ AARZELING CONTACTPERSOON OPNIEUW VRAGEN) Links Rech ts Weigering (ENQ. INDIEN SPONTAAN GENOEMD) EB8. D D7: BIJ GEEN ANTWOORD CODEREN IN CODE 6 D7 Welke van de volgende komt het best overeen met uw huidige situatie? (TOON SCHERM - LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) GEHUWD OF OPNIEUW GEHUWD Samenwonend zonder kinderen Samenwonend met de kinderen uit dat huwelijk Samenwonend met de kinderen uit een vorig huwelijk Samenwonend met de kinderen uit dat huwelijk en een vorig huwelijk SAMENWONEND MET EEN PARTNER Zonder kinderen Samenwonend met de kinderen uit die relatie Samenwonend met de kinderen uit een vorige relatie Samenwonend met de kinderen uit die relatie en een vorige relatie ALLEENSTAAND Zonder kinderen Samenwonend met kinderen GESCHEIDEN OF UIT ELKAAR Zonder kinderen Samenwonend met kinderen WEDUWNAAR/WEDUWE Samenwonend zonder kinderen Samenwonend met kinderen Anders (SPONTAAN) Weigering (SPONTAAN) EB8. D7 D0: "GEEN ANTWOORD" NIET TOEGESTAAN

22 D0 (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN) Man Vrouw EB8. D0 D: "GEEN ANTWOORD" NIET TOEGESTAAN D: KAN NIET KLEINER ZIJN DAN D8 D Wat is uw leeftijd? EB8. D D8: "GEEN ANTWOORD" CODE 98 GEVEN INT: ZORG ERVOOR DAT DE RESPONDENT BEGRIJPT DAT D8 GAAT OVER EEN VOLLEDIGE DAGOPLEIDING D8 Hoe oud was u toen u uw schoolopleiding of studie beëindigde? Het gaat om uw VOLLEDIGE DAGOPLEIDING. (ENQ.: INDIEN "NOG BEZIG MET OPLEIDING", CODE 00 - INDIEN "GEEN OPLEIDING GENOTEN" CODE '0' - INDIEN "WEIGERING" CODE '98' - INDIEN "" CODE '99') EB8. D8 STEL VRAAG Db ALLEEN INDIEN "OP DIT MOMENT GEEN BETAALD WERK VERRICHT WORDT" - CODES tot en met in Da Da&b: GEEN ANTWOORD NIET TOEGESTAAN Da&b: NIET HET SCHERM LATEN ZIEN Da: ALS Da= DAN D8=00 Da: ALS D<> EN D8=00 CORRIGEER DAN D8 OF WIJZIG HET ANTWOORD IN Da Da Db Wat is uw huidige beroep? Welk beroep heeft u het laatst uitgeoefend? (69-70)

23 Da HUIDIGE BEROEP Db LAATSTE BEROEP NIET WERKZAAM Zorgend voor de dagelijkse boodschappen en het huishoudelijk werk, of zonder beroep Student Werkloos of tijdelijk zonder werk Gepensioneerd of arbeidsongeschikt ZELFSTANDIG Boer\Tuinder Visser 6 6 Zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bijv. advocaat, 7 7 arts, accountant, architect en dergelijke Eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige 8 8 Eigenaar van een onderneming, (mede-) eigenaar van een 9 9 bedrijf IN LOONDIENST Vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountant, 0 0 architect Hogere leidinggevende functie (president-directeur, algemeen directeur, directeur) Middelbare leidinggevende functie (afdelingshoofden, leraren, junior managers en technici) Werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau Werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur, etcetera) Werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (ziekenhuis, restaurant, politie, brandweer, en dergelijke) Opzichter, voorman 6 6 Geschoolde handarbeider 7 7 Ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding 8 8 HEEFT NOOIT BETAALD WERK VERRICHT 9 9 EB8. Da & Db D: BIJ GEEN ANTWOORD CODEREN IN CODE D Woont u...? (ENQ.: LEES OP) Op het platteland of in een dorp In een kleine of middelgrote stad

24 In een grote stad EB8. D D0a: MINIMUM = 0 D0a Kunt u mij zeggen hoeveel personen van jaar of ouder bij u thuis wonen, inclusief uzelf? (ENQ.: NOTEER) EB8. D0a D0b: MINIMUM = 00 D0b En kunt u mij zeggen hoeveel kinderen jonger dan 0 jaar bij u thuis wonen? (ENQ.: NOTEER) EB8. D0b D0c: MINIMUM = 00 D0c En kunt u mij zeggen hoeveel kinderen van 0 tot en met jaar bij u thuis wonen? (ENQ.: NOTEER) EB8. D0c Da&b: "GEEN ANTWOORD" NIET TOEGESTAAN Da Db Is er een vaste telefoon aanwezig in het huishouden? Heeft u zelf een mobiele telefoon? (80) Da Db Vast Mobiel Ja Nee EB8. Da Db

25 D6: BIJ "GEEN ANTWOORD" CODEREN IN CODE D6 Welke van de volgende zaken zijn er in uw huishouden? (ENQ.: TOON SCHERM - LEES OP - MEER ANTWOORDEN MOGELIJK) Televisie Dvd-speler Cd-speler voor muziek Desktop computer (pc) Laptop Tablet Smartphone Internetaansluiting thuis Een auto Een appartement of een huis dat afbetaald is Een appartement of een huis waarvoor nog afbetaald wordt Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EB8. D6 D60: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN D60 In de afgelopen twaalf maanden, zou u zeggen dat u moeilijkheden hebt gehad om uw rekeningen aan het einde van de maand te betalen? (TOON SCHERM - LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) Meestal Af en toe Bijna nooit/nooit Weigering (SPONTAAN) EB8. D60 D6: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN D6 Op de volgende schaal komt '' overeen met de laagste sociale status die mensen kunnen hebben in de maatschappij en '0' met de hoogste. Kunt u mij vertellen waar op deze schaal u zichzelf plaatst? (TOON SCHERM - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) De laagste sociale status

26 De hoogste sociale status Weigering (SPONTAAN) EB8. D6 D6.&&: "GEEN ANTWOORD" NIET TOEGESTAAN D6 Kunt u mij zeggen of? (TOON SCHERM - LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Elke dag of bijna elke dag Twe e of drie keer per wee k Ong evee r een keer per wee k Twe e of drie keer per maa nd Min der vaak Nooi t Gee n inter nett oega ng (SPO NTA AN) U thuis internet gebruikt, bij u in huis 6 7 U internet gebruikt op uw werkplek 6 7 U internet elders gebruikt (school, universiteit, 6 7 internetcafés enz.) EB8. D6 D6: BIJ "GEEN ANTW'D6: "GEEN ANTWOORD" CODE 8 GEVENOORD" CODEREN IN CODE 8 D6 Ziet u uzelf en uw huishouden als behorend tot? (TOON SCHERM - LEES OP - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK) De arbeidersklasse van de maatschappij De lagere middenklasse van de maatschappij

27 De middenklasse van de maatschappij De hogere middenklasse van de maatschappij De hogere klasse van de maatschappij Iets anders (INT.: indien spontaan genoemd) Geen van deze (ENQ.: INDIEN SPONTAAN GENOEMD) Weigering (SPONTAAN) EB8. D6 D77: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN D77 Slaagt u er wel eens in om vrienden, familie en collega's te overtuigen van iets waaraan u veel belang hecht? Gebeurt dit...? (ENQ.: LEES OP - EEN ANTWOORD MOGELIJK) Meestal Af en toe Zelden Nooit EB8. D77 D7.&&: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN D7 Als u met vrienden of familie samen bent, zou u dan zeggen dat u geregeld, soms of nooit praat over (ENQ.: LEES OP - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Geregeld Soms Nooit Weet niet Nationale politieke aangelegenheden Europese politieke aangelegenheden Lokale politieke aangelegenheden EB8. D7 D7: "GEEN ANTWOORD" CODE GEVEN

28 D7 Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de verkeerde kant opgaat, in (LEES OP - ÉÉN ANTWOORD PER REGEL) Het gaat de goede kant op Het gaat de verkeerde kant op Geen van beide (ENQ. INDIEN SPONTAA N GENOEMD ) Weet niet Nederland De Europese Unie EB8. D7 P P P INTERVIEW PROTOCOLE DATUM VAN INTERVIEWEN DAG EB8. P BEGINTIJD VAN HET INTERVIEW (INT.: GEBRUIK UURS KLOK) UUR EB8. P DUUR INTERVIEW IN MINUTEN MINUTEN (6-6) MAAND (66-67) MINUTEN EB8. P P: MOET PER SE INGEVULD WORDEN P Aantal personen dat aanwezig was bij het vraaggesprek, inclusief de interviewer Twee (interviewer + ondervraagde) Drie Vier Vijf of meer

29 EB8. P P:MOET PER SE INGEVULD WORDEN P De medewerking van de ondervraagde was... Uitstekend Goed Middelmatig Slecht EB8. P P6 Gemeente grootte (LOKALE CODES) EB8. P6 P7 Regio (LOKALE CODES) EB8. P7 P8 Postcode EB8. P8 P9 Sample point nummer EB8. P9 P0 Interviewnummer EB8. P0 P Leeg laten

30 EB8. P VRAAG P ALLEEN in LU, BE, ES, FI, EE, LV EN MT P EB8. P

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D Q: CODE 9 KAN NIET

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Netherlands VRAAG ITEM 8 ALLEEN IN KROATIE QNAT Wat is uw nationaliteit? Noemt u alstublieft het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit. (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 European Youth - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D interview nummer EB8. D E Split ballot A B EB8. E Q: CODE 9 KAN NIET HET

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 8 - Energy for All - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands

ZA5880. Flash Eurobarometer 362 (The Euro Area, 2012) Country Questionnaire Netherlands ZA880 Flash Eurobarometer 6 (The Euro Area, 0) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 6 - The Euro Area - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA6784. Flash Eurobarometer 443 (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands

ZA6784. Flash Eurobarometer 443 (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands ZA678 Flash Eurobarometer (e-privacy) Country Questionnaire Netherlands FL0 MS0 NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN) Man Vrouw

Nadere informatie

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Belgium (Flemish) *FILT: STEL ITEM 8 ENKEL IN KROATIË QNAT Q Welke nationaliteit heeft u? Gelieve aan te geven welk(e) land(en) van toepassing is (zijn). (ENQ.

Nadere informatie

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL0 The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER

Nadere informatie

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL9 European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Netherlands FL - Women in the European Union - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE

Nadere informatie

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA66 Flash Eurobarometer 9 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Netherlands FL9 - The euro area NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) Tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Netherlands ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Netherlands FL9 - - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL Tourism NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Netherlands FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Netherlands ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Netherlands Tourism - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.: NOTEER

Nadere informatie

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL European Youth - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Belgium (Flemish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - BEN D

Nadere informatie

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Netherlands FL - Attitudes towards food waste NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - BEN D Hoe oud bent u?

Nadere informatie

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Netherlands

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Netherlands ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB7. A B landcode (06-07) EB7. B C ons studienummer (08-0) EB7. C D interview nummer (-6) EB7. D EB07NLXTRA /7 /7/0 Q

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Netherlands FL7 NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Netherlands ZA888 Flash Eurobarometer 7 (Wom in veloping Countries) Country Questionnaire Netherlands FL 7 Wom in developing countries - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Netherlands ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU Country Questionnaire Netherlands FL 8 - Justice in the EU - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99' D (ENQ.: NOTEER GESLACHT

Nadere informatie

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Netherlands FL4 Cross border access to content online NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD"

Nadere informatie

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Independence of Justice GP BEN D Hoe oud

Nadere informatie

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D nummer van het interview EB8. D QuestioEB8COMMcompletBEN /8 9/0/05

Nadere informatie

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D interview nummer (-6) E EB69. D Split ballot

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Netherlands

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Netherlands ZA5878 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB80. A B landcode (06-07) EB80. B C ons studienummer (08-0) EB80. C D interview nummer (-6) EB80. D EB08NLXTRA /7 /0/0

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 257 ENLARGEMENT In 1989 kwamen de overheden van de landen in Centraal en Oost Europa

Nadere informatie

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - CSR - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Netherlands

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Netherlands ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH 8 - Consumers - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP

Nadere informatie

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer EB8. A B Landcode EB8. B C ons studienummer EB8. C D Nummer van het interview EB8. D E SPLIT BALLOT A B EB8. E Q: CODE KAN

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA58 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB75. A B landcode (06-07) EB75. B C ons studienummer (08-0) EB75. C D interview nummer (-6) E EB75. D Split ballot A B

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Belgium (Flemish) A Flashnummer FL A B land FL B C Nummer van het interview FL C NACE NACE-code

Nadere informatie

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Netherlands FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Land FLB C Nummer van het interview

Nadere informatie

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5686. Eurobarometer 78.2. Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Belgium (Flemish) A uw studienummer (0-05) EB78. A B landcode (06-07) EB78. B C ons studienummer (08-0) EB78. C D nummer van het interview (-6) EB78. D EB078BENTRA

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Netherlands

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Netherlands ZA665 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Netherlands FL Tourism NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 8 - Justice in the EU - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van de respondent

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - e-health Literacy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Verschillende particuliere

Nadere informatie

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Hoe vaak hebt u in de afgelopen vier weken

Nadere informatie

EUROBAROMETER CRISIS EN voedselzekerheid

EUROBAROMETER CRISIS EN voedselzekerheid EUROBAROMETER 75.2 CRISIS EN voedselzekerheid Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement Onderzoek gecoördineerd door het directoraat-generaal Voorlichting TNS Opinion &

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

ZA5877. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands

ZA5877. Eurobarometer Country Questionnaire Netherlands ZA877 Eurobarometer 80. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB80. A B landcode (06-07) EB80. B C ons studienummer (08-0) EB80. C D interview nummer (-6) EB80. D EB080NLXTRA /7 9//0

Nadere informatie

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Netherlands

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Netherlands ZA6642 Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (2001 2005) EB84.1 A B landcode (2006 2007) EB84.1 B C ons studienummer (2008 2010) EB84.1 C D interview nummer (2011

Nadere informatie

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Geslacht (VRAAG NIET - DUID

Nadere informatie

ZA4739. Flash Eurobarometer 234 (Citizens Perception of the EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4739. Flash Eurobarometer 234 (Citizens Perception of the EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4739 Flash Eurobarometer 234 (Citizens Perception of the EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH EUROBAROMETER 234 ON REGIONAL POLICY A. GENERAL AWARENESS OF THE EU REGIONAL

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Netherlands ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-0) EB7. A B landcode (06-07) EB7. B C ons studienummer (08-0) EB7. C D interview nummer (-6) EB7. D EB07NLXTRA /9 /6/009

Nadere informatie

ZA5596. Eurobarometer 76.4. Country Questionnaire Netherlands

ZA5596. Eurobarometer 76.4. Country Questionnaire Netherlands ZA5596 Eurobarometer 76. Country Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB76. A B landcode (06-07) EB76. B C ons studienummer (08-0) EB76. C D interview nummer (-6) EB76. D Q Wat is uw nationaliteit?

Nadere informatie

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland

Datum 11 mei 2017 Betreft Kamervragen van het lid Wiersma (VVD) overover kinderbijslag in het buitenland > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Kent u de term biodiversiteit? [SLECHTS ÉÉN

Nadere informatie

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5438. Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5438 Flash Eurobarometer 279 (Public Attitudes and Perceptions in the Euro Area, wave 8) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area [AAN IEDEREEN] C1.

Nadere informatie

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL TourismBEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D Geslacht van

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Netherlands European emergency number 112 February 2011. Q1. Kunt u mij vertellen welk telefoonnummer

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Netherlands ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Netherlands A uw studienummer (0-05) EB69. A B landcode (06-07) EB69. B C ons studienummer (08-0) EB69. C D interview nummer (-6) E EB69. D Split ballot

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST] Man...1 Vrouw...2 D2.

Nadere informatie

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Netherlands EB FLASH - Entrepreneurship - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99') D (ENQ.:

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Netherlands Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. In het algemeen, denkt

Nadere informatie