EB71.3 Europese verkiezingen Postelectoraal onderzoek Eerste resultaten: Aandachtpunt: verdeling mannen/vrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EB71.3 Europese verkiezingen Postelectoraal onderzoek Eerste resultaten: Aandachtpunt: verdeling mannen/vrouwen"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Communicatie Directoraat C Betrekkingen met de burgers EENHEID MONITORING PUBLIEKE OPINIE 27/10/2009 EB71.3 Europese verkiezingen 2009 Postelectoraal onderzoek Eerste resultaten: Aandachtpunt: verdeling mannen/vrouwen Populatie: EU 18+ (in Oostenrijk 16+) Onderzoeksgebied: EU 27 ( Europese burgers) 1 Onderzoeksperiode: 12 juni 6 juli 2009 Mannen: Vrouwen: Er zijn eind juli en eind oktober reeds drie berichten over het postelectoraal onderzoek van het Europees Parlement gepubliceerd op de website van het Parlement 4. Deze vierde analyse heeft betrekking op de stemverdeling tussen mannelijke en vrouwelijke stemmers, aan de hand waarvan beter kan worden achterhaald welke factoren bij mannen en bij vrouwen bepalend zijn geweest voor de deelname aan de Europese verkiezingen van juni Het Parlement en de Europese Commissie hebben op 2 maart 2009 ter gelegenheid van de Europese dag van de vrouw een enquête 5 gepubliceerd over vrouwen en de Europese verkiezingen. Hieruit kwam naar voren dat vrouwelijke stemmers van mening zijn dat de Europese Unie onvoldoende rekening houdt met hun belangen en dat ze nog te veel worden gediscrimineerd bij salariëring, op de werkvloer en in de maatschappij in het algemeen. Dit is een verklaring voor het gevoel van een zekere vervreemding ten opzichte van de EU dat in de enquête van maart 2009 naar voren kwam. 1 De uitkomsten van dit postelectoraal onderzoek zijn sociaal-demografisch en politiek gewogen om ervoor te zorgen dat ze representatief zijn. 2 Stemgerechtigde mannen. 3 Stemgerechtigde vrouwen R&pageRank=6 1

2 Uit diezelfde enquête bleek dat vrouwen vinden dat de politiek door mannen wordt overheerst en dat zij een andere manier hebben om politiek te bedrijven. Hoe staat het er nu voor met de deelname van vrouwelijke stemmers aan de Europese verkiezingen? We kunnen vaststellen dat het gevoel van vervreemding dat vrouwen hebben ten opzichte van de EU niet heeft geleid tot een lagere deelname: 43% voor de hele EU, waarvan 42% vrouwen en 44% mannen. In 8 landen hebben meer vrouwen gestemd dan mannen, met verschillen van 1 tot 9 procentpunten. In drie landen is de deelname van mannen en vrouwen ongeveer gelijk en in zestien landen was het aantal vrouwelijke stemmers kleiner dan het aantal mannelijke stemmers, met verschillen van -1 tot -10 procentpunten. Politieke binding Gemiddeld geven minder vrouwen dan mannen aan zich verbonden te voelen met een politieke partij: 41% tegen 45% (-4). Ook hierbij zien we dat de resultaten per lidstaat zeer sterk uiteenlopen, met verschillen van +7 tot -9 procentpunten. Beslissingsmomenten om te stemmen Terwijl het beslissingsmoment om wel of niet te stemmen bij mannen en vrouwen praktisch gelijk is, geeft gemiddeld 50% van de vrouwen aan over alle nodige informatie te beschikken voor het kiezen van een kandidaat, tegenover 57% bij de mannelijke stemmers. Vrouwen geven bovendien aan minder te worden beïnvloed door een informatiecampagne om de burgers aan te sporen om te gaan stemmen: van alle ondervraagden in de EU verklaart gemiddeld 67% door een dergelijke campagne te zijn geraakt, waarbij 64% van de vrouwen een positief antwoord geeft tegenover 69% van de mannen. Redenen om te stemmen Verreweg de meeste ondervraagden en ongeveer gelijke percentages mannen en vrouwen zien in hun rol als burger de belangrijkste reden om te stemmen: om hun burgerplicht te vervullen (47% in de EU, 47% van de mannen, 48% van de vrouwen) en omdat ze altijd hebben gestemd (40%, gelijk bij mannen en vrouwen). Daarentegen is een verschil tussen mannen en vrouwen zichtbaar bij hun binding met de Europese Unie. Zo heeft 16% van de Europeanen gestemd omdat ze pro-europa zijn: 19% van de mannen tegenover 14% van de vrouwen (-5). Dit onderscheid is ook duidelijk aanwezig bij het aantal ondervraagden dat zich Europees burger voelt: 2

3 13% in de hele EU, met een verdeling van 15% bij de mannen en 12% bij de vrouwen (-3). Zaken die aanleiding gaven tot de stem Van de 15 in de enquête genoemde zaken die de stemmer mogelijk aanleiding gaven tot hun stem, is bij slechts 2 zaken sprake van reële verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke stemmers. Ten eerste de economische groei: die wordt door 41% van de ondervraagden in de EU genoemd, met een verdeling van 44% bij de mannen en 38% bij de vrouwen (-6). De voedselveiligheid werd gemiddeld door 9% van de ondervraagden aangemerkt, met een verdeling van 7% bij de mannen en 10% bij de vrouwen (+3). Redenen om niet te stemmen Zowel mannen als vrouwen die zich van stemmen hebben onthouden noemen in de eerste plaats het gebrek aan vertrouwen in de politiek in het algemeen. Op de tweede plaats komt het gebrek aan interesse in de politiek en op de derde plaats het gevoel dat hun stem geen invloed heeft. Bij een ander punt is echter wel een verschil tussen mannen en vrouwen zichtbaar: waar gemiddeld 10% van de niet-stemmers aangeeft zich van stemmen te hebben onthouden omdat ze niet veel weten over de EU of het EP, is de verdeling 8% bij de mannen en 13% bij de vrouwen (+5). 3

4 I. DEELNAME EN POLITIEKE BINDING A. Deelname aan de Europese verkiezingen 2009 Q1. Deelname aan de verkiezingen van het Europees Parlement EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V DEELNAME 43% 44% 42% STEMONTHOUDING 57% 56% 58% Q1. Deelname aan de verkiezingen van het Europees Parlement 2009: Verdeling naar lidstaat en geslacht. LT 21% 16% 25% +9 LV 54% 49% 58% +9 FI 40% 38% 42% +4 MT 79% 77% 81% +4 BG 39% 37% 41% +3 SE 46% 44% 47% +3 DE 43% 42% 44% +2 HU 36% 36% 37% +1 EE 44% 44% 44% = IT 65% 65% 65% = NL 37% 37% 37% = CZ 28% 29% 28% -1 BE 90% 91% 90% -2 UK 35% 36% 34% -2 EU27 43% 44% 42% -2 SK 20% 21% 19% -2 IE 59% 60% 58% -2 FR 41% 42% 39% -3 LU 91% 93% 89% -4 DK 60% 61% 58% -4 PL 25% 27% 22% -5 ES 45% 48% 42% -5 PT 37% 40% 34% -6 SI 28% 32% 25% -6 RO 28% 31% 25% -7 AT 46% 50% 42% -8 CY 59% 64% 55% -9 EL 53% 58% 48% -10 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; profiel van de stemmers weergegeven. Er zijn acht lidstaten waar vrouwen in groteren getale hebben gestemd dan mannen (begin van de tabel). Het grootste verschil vindt men in Litouwen en Letland waar 9 procentpunten meer vrouwen dan mannen hebben gestemd. In drie landen is het percentage vrouwelijke en mannelijke stemmers gelijk (Estland, Italië en Nederland). In de overige zeventien landen stemden er meer mannen dan vrouwen tijdens de Europese verkiezingen van Het verschil is met 10 procentpunten het grootst in Griekenland. 4

5 B. Deelname aan nationale verkiezingen Q9 Deelname aan de vorige nationale verkiezingen: EU-gemiddelden en geslacht EU27 M V DEELNAME 72% 72% 72% STEMONTHOUDING* 25% 28% 28% NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld. * Met inbegrip van de ondervraagden die Weet niet als antwoord gaven: 3% in de EU, 2,7% mannen and 3% vrouwen. De gemiddelde deelname aan de vorige nationale verkiezingen in de lidstaten is 72%, dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Wanneer men de afzonderlijke lidstaten bekijkt vindt men veel verschillen tussen de seksen. Q9 Deelname aan de vorige nationale verkiezingen: verdeling naar lidstaat en geslacht MT 91% 87% 95% +8 EE 63% 59% 66% +7 LT 68% 64% 71% +7 LV 72% 68% 74% +6 IT 81% 78% 83% +5 LU 81% 78% 83% +5 FI 80% 78% 82% +4 BG 70% 68% 71% +3 UK 61% 59% 62% +3 CY 89% 88% 90% +2 IE 76% 75% 76% +1 SK 68% 68% 69% +1 RO 63% 62% 63% +1 ES 78% 78% 78% = EU27 72% 72% 72% = DE 72% 72% 72% = HU 70% 70% 70% = BE 91% 91% 91% = FR 76% 77% 76% -1 SE 84% 85% 83% -2 SI 70% 71% 69% -2 NL 80% 81% 79% -2 PL 55% 56% 54% -2 CZ 56% 58% 55% -3 DK 89% 91% 87% -4 EL 87% 89% 85% -4 AT 72% 74% 70% -4 PT 71% 75% 67% -8 In dertien landen hebben er meer vrouwen dan mannen gestemd. Het grootste verschil in het voordeel van vrouwen vindt men in Malta (8 procentpunten), gevolgd door de drie Baltische staten Estland (7), Litouwen en Letland (beide 6). In tien lidstaten hebben er meer mannen dan vrouwen gestemd. In Portugal was het verschil 8 procentpunten, gevolgd door Oostenrijk, Griekenland en Denemarken (allen 4). 5

6 D. Politieke binding Q10. Hebt u een binding met een van de politieke partijen? EU-gemiddelden en geslacht EU27 M V Verschil Ja, zeer 13% 14% 12% -2 Ja, enigszins 30% 31% 29% -3 Nee, weinig 28% 27% 29% +2 Nee, zeer weinig 26% 25% 28% +3 Weet niet 3% 3% 2% -1 Ja* 43% 45% 41% -4 Nee** 54% 52% 57% +5 *Totaal van de antwoorden Ja, zeer en Ja, enigszins ** Totaal van de antwoorden Nee, weinig en Nee, zeer weinig. NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld. Gemiddeld zijn er in de gehele EU meer mannen dan vrouwen die zich verbonden voelen met een van de politieke partijen. Wanneer men de antwoorden Ja, zeer en Ja, enigszins toevoegt, wordt het percentage voor mannen 45% en voor vrouwen 41%. We hebben de verschillen binnen de lidstaten niet geanalyseerd op basis van het werkelijke aantal antwoorden met ja ten opzichte van het EU-gemiddelde maar de twee seksen met elkaar vergeleken en de landen onderverdeeld naar de omvang en de richting van het verschil (positief of negatief). 6

7 Q10. Hebt u een binding met een van de politieke partijen? Verdeling naar lidstaat en geslacht MT 78% 74% 81% +7 LT 40% 37% 43% +6 EE 47% 46% 48% +2 EL 56% 55% 57% +2 ES 50% 49% 50% +1 FI 46% 47% 47% = SE 59% 59% 59% = LV 35% 36% 34% -2 BE 54% 55% 53% -2 NL 62% 64% 62% -2 BG 40% 42% 39% -3 CY 60% 61% 58% -3 UK 22% 23% 20% -3 CZ 34% 36% 32% -4 IE 34% 36% 32% -4 EU27 43% 45% 41% -4 AT 55% 57% 52% -5 DE 49% 51% 46% -5 SI 35% 37% 32% -5 FR 38% 40% 35% -5 DK 37% 40% 34% -6 HU 42% 45% 39% -6 SK 47% 50% 44% -6 RO 26% 30% 23% -7 IT 59% 63% 55% -8 LU 57% 61% 52% -9 PL 31% 36% 27% -9 PT 45% 50% 41% -9 NB: totaal van de antwoorden Ja, zeer en Ja, enigszins. Deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld. Slechts in vijf landen zijn er meer vrouwen die zich verbonden voelen met één van de politieke partijen (Malta, Litouwen, Estland, Griekenland en Spanje) maar alleen bij de eerste twee is er een aanzienlijk verschil (7 procentpunten in Malta, 6 in Litouwen). In twee landen bestaat er geen verschil tussen mannen en vrouwen: Finland en Zweden. Anderzijds is er in 21 landen een omgekeerde tendens zichtbaar waarbij meer mannen dan vrouwen zich verbonden zeggen te voelen met één van de politieke partijen. De lidstaten waar het verschil tussen de seksen het grootst is zijn Portugal, Polen en Luxemburg (9 procentpunten). 7

8 II. HERINNERING MEDIA-AANDACHT VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN Q8. Kunt u zich nog herinneren of u in de pers, op posters, op internet of op de radio of televisie hebt gelezen of gehoord dat mensen werden aangespoord om met de Europese verkiezingen te gaan stemmen? EU-gemiddelden en geslacht EU27 M V Verschil Ja 67% 69% 64% -5 Nee 30% 28% 33% +5 Weet niet 3% 3% 3% = Wanneer ondervraagden wordt gevraagd of ze zich iets kunnen herinneren van de informatiecampagne om burgers aan te sporen om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen, antwoorden meer vrouwen dan mannen met ja (5 procentpunten verschil). Q8. Kunt u zich nog herinneren of u in de pers, op internet of op de radio of televisie hebt gelezen of gehoord dat mensen werden aangespoord om met de Europese verkiezingen te gaan stemmen? Verdeling naar lidstaat en geslacht. LT 72% 69% 74% +5 FI 71% 69% 73% +4 EL 66% 65% 68% +3 EE 80% 79% 81% +2 LU 74% 73% 75% +2 CZ 75% 75% 76% +1 LV 66% 66% 67% +1 SE 86% 87% 86% -1 DK 79% 80% 78% -2 IE 72% 73% 71% -2 IT 60% 61% 59% -2 HU 79% 81% 79% -2 SK 82% 84% 80% -4 NL 78% 80% 76% -4 RO 62% 64% 60% -4 EU 67% 69% 64% -5 DE 69% 72% 67% -5 AT 72% 74% 69% -5 SI 75% 78% 73% -5 FR 66% 69% 63% -6 BG 45% 48% 42% -6 ES 76% 79% 73% -6 MT 89% 92% 86% -6 CY 78% 82% 74% -8 Verenigd Koninkrijk 54% 58% 50% -8 BE 53% 58% 48% -10 PL 66% 72% 62% -10 PT 67% 73% 62% -11 NB: totaal van de antwoorden Ja. Deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld. 8

9 Ondanks dat de kloof gemiddeld in het voordeel is van mannen, is het verschil in zeven lidstaten in het voordeel van vrouwen. De herinnering aan de campagne is in de volgende landen hoger bij vrouwen dan bij mannen: Litouwen, Finland, Griekenland, Estland, Luxemburg, Tsjechië en Letland, het verschil in procentpunten varieert van 5 tot 1. In de overige lidstaten is de herinnering hoger onder mannen. Het verschil is het grootst in Portugal (11 procentpunten), Polen (10) en België (ook 10). III. DE STEMMERS PROFIEL EN MOTIVERING NB: de volgende vragen (Q3a, Q4d en Q5) zijn alleen gesteld aan de ondervraagden die verklaarden tijdens de Europese verkiezingen van 2009 te hebben gestemd (43% in de gehele EU). A. Beslissingsmoment op wie te gaan stemmen Q3a. Wanneer hebt u besloten om op die specifieke politieke partij of kandidaat te stemmen waar u tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement op hebt gestemd? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil Zo stemt u altijd 50% 50% 50% = U hebt dit een paar maanden geleden besloten 21% 21% 20% -1 U hebt dit een paar weken geleden besloten 13% 13% 13% = U hebt dit een paar dagen voor de verkiezingen 9% 9% 10% +1 U hebt dit op de dag van de verkiezingen 6% 6% 6% = Weet niet 1% 1% 1% = NB: Deze vraag is gesteld aan ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Op het niveau van de EU als geheel is er geen verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het beslissingsmoment op wie te gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Echter, wanneer men iedere lidstaat afzonderlijk bekijkt, blijken de tendensen niet bepaald eenvormig te zijn. We hebben met name de groep ondervraagden geanalyseerd die zegt altijd hetzelfde gestemd te hebben. 9

10 Q3a. Wanneer hebt u besloten om op die specifieke politieke partij of kandidaat te stemmen waar u tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement op hebt gestemd: verdeling naar lidstaat en geslacht. ZO STEM IK ALTIJD. LT 50% 43% 54% +11 ES 60% 55% 66% +11 BE 53% 49% 56% +7 MT 66% 63% 69% +6 SI 54% 51% 57% +6 DE 51% 49% 53% +4 PL 49% 48% 50% +2 LV 17% 16% 18% +2 EE 40% 39% 40% +1 FR 41% 41% 42% +1 HU 54% 53% 54% +1 AT 49% 49% 50% +1 IE 41% 40% 41% +1 EU27 50% 50% 50% = BG 46% 46% 45% -1 CY 76% 77% 76% -1 IT 58% 59% 57% -2 DK 40% 42% 39% -3 EL 63% 64% 61% -3 SE 26% 28% 25% -3 FI 38% 41% 36% -5 RO 48% 51% 45% -6 SK 50% 53% 47% -6 NL 40% 44% 36% -8 CZ 50% 55% 46% -9 PT 58% 63% 52% -11 UK 41% 47% 35% -12 LU 42% 51% 32% -19 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Zoals eerder genoemd hebben we gekeken naar het deel van de ondervraagden dat verklaard heeft tijdens de Europese verkiezingen van 2009 hetzelfde te hebben gestemd als altijd. Hoewel er gemiddeld in de EU geen verschil bestaat (50% voor beide seksen), bestaat er tussen de lidstaten onderling veel variatie. In 13 landen zijn er meer vrouwen dan mannen die hetzelfde hebben gestemd als altijd. De twee landen waar beduidend meer vrouwen dan mannen hetzelfde hebben gestemd als altijd zijn Litouwen en Spanje (11 procentpunten verschil). Aan de andere kant zijn er in 14 lidstaten meer mannen dan vrouwen die altijd hetzelfde stemmen. Dit geldt vooral voor Luxemburg (19 procentpunten verschil), het Verenigd Koninkrijk (12) en Portugal (11). 10

11 B. Redenen om te stemmen Q4d. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om tijdens de afgelopen EPverkiezingen te gaan stemmen? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil Dit is uw plicht als burger 47% 47% 48% +1 U stemt altijd 40% 40% 40% = Om de politieke partij te steunen waar u zich mee verbonden voelt 24% 25% 23% -2 U kunt een verschil maken door tijdens de Europese verkiezingen te 19% 20% 18% -2 U bent pro-europa 16% 19% 14% -5 U voelt zich Europeaan/burger van de EU 13% 15% 12% -3 Om uw afwijkende standpunt kenbaar te maken 11% 11% 10% -1 Om uw regering te steunen 9% 8% 9% +1 De EU speelt een belangrijke rol in uw dagelijks leven 6% 6% 6% = Zodat er maatregelen worden genomen tegen uw regering 5% 6% 5% -1 U bent zeer geïnteresseerd in Europese aangelegenheden 5% 6% 5% -1 De informatie die u tijdens de campagne hebt ontvangen, heeft u 5% 4% 5% +1 Om sancties op te leggen aan de EU 2% 2% 2% = (ALLEEN IN DE LANDEN WAAR STEMMEN VERPLICHT IS ) Omdat stemmen verplicht is 2% 2% 2% = Overige (SPONTAAN) 1% 1% 2% +1 Weet niet 1% 1% 1% = NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Maximaal drie antwoorden. Het totaal van alle gegeven antwoorden wordt getoond. De hiërarchie van de beweegredenen om tijdens de afgelopen Europese verkiezingen te gaan stemmen is bijna precies hetzelfde voor mannen en vrouwen. Er bestaan ook geen grote verschillen onder de afzonderlijke redenen, op één na: Stemmen omdat men pro-europa is, komt veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (mannen 19% en vrouwen 14%). 11

12 Q4d. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om tijdens de afgelopen EPverkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. DIT IS MIJN PLICHT ALS BURGER DK 64% 57% 71% +14 PT 43% 37% 49% +12 LV 61% 54% 65% +11 NL 43% 38% 49% +11 FI 54% 49% 58% +9 CZ 29% 25% 33% +8 LT 62% 56% 64% +8 AT 35% 31% 38% +7 UK 41% 38% 44% +6 SE 71% 68% 74% +6 BG 63% 60% 65% +5 EL 60% 58% 62% +4 SK 63% 61% 65% +4 IT 35% 33% 37% +4 ES 57% 55% 59% +4 BE 37% 35% 38% +3 MT 74% 73% 75% +2 EU27 47% 47% 48% +1 FR 65% 65% 66% +1 CY 78% 79% 78% -1 LU 60% 61% 59% -2 RO 73% 74% 72% -2 SI 63% 64% 62% -2 IE 68% 70% 67% -3 HU 30% 32% 28% -4 DE 40% 43% 38% -5 PL 44% 47% 42% -5 EE 55% 58% 52% -6 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Op het niveau van de gehele EU heeft een hoger aantal vrouwen, één procentpunt meer, tijdens de Europese verkiezingen van 2009 gestemd omdat ze vinden dat het hun plicht is als burger. Dit verschil is lang niet voor alle lidstaten hetzelfde. In achttien lidstaten heeft een hoger aantal vrouwen dan mannen gestemd om de reden dat ze vinden dat dit hun plicht is als burger. In de volgende landen is het plichtsbesef voor meer vrouwen dan mannen een reden om te gaan stemmen: Denemarken (14 procentpunten verschil), Portugal (12 procentpunten), Letland en Nederland (11 procentpunten). Anderzijds wordt dit in negen lidstaten door meer mannen dan vrouwen als reden gegeven achter hun stem, met de grootste kloof in Estland (6 procentpunten), Polen en Duitsland (5 procentpunten). 12

13 Q4d. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om tijdens de afgelopen EPverkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. IK STEM ALTIJD. LU 19% 15% 23% +8 CY 53% 49% 57% +8 SK 34% 31% 37% +6 FI 54% 51% 56% +5 IE 47% 45% 50% +5 BG 43% 41% 45% +4 DK 59% 57% 61% +4 SI 47% 46% 50% +4 ES 27% 26% 28% +2 LT 51% 50% 52% +2 PT 43% 42% 44% +2 SE 39% 38% 40% +2 FR 44% 44% 45% +1 UK 51% 51% 52% +1 EU27 40% 40% 40% = LV 34% 34% 34% = AT 30% 30% 29% -1 PL 34% 34% 33% -1 EE 46% 47% 45% -2 CZ 48% 49% 47% -2 DE 42% 43% 41% -2 NL 49% 50% 48% -2 RO 33% 34% 32% -2 MT 34% 35% 32% -3 IT 39% 40% 37% -3 EL 29% 31% 27% -4 BE 31% 34% 28% -6 HU 44% 47% 41% -6 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Er is op het niveau van de gehele EU geen verschil tussen mannen en vrouwen bij het stemmen uit gewoonte (Ik ben gaan stemmen omdat ik dat altijd doe) maar dergelijke verschillen bestaan wel op het niveau van de afzonderlijke lidstaten. In veertien lidstaten komt het stemmen uit gewoonte meer voor onder vrouwen dan mannen en is het percentage in Letland gelijk. In Luxemburg, Cyprus en Slowakije is het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen dat tijdens de Europese verkiezingen van 2009 uit gewoonte heeft gestemd het grootst (8 procentpunten in de eerste twee en 6 in het laatstgenoemde land). Anderzijds zijn er in twaalf lidstaten meer mannen dan vrouwen die dit als reden geven achter hun stemgedrag, het verschil is vooral groot in Hongarije en België (6 procentpunten). 13

14 Q4d. Wat waren voor u de belangrijkste redenen om tijdens de afgelopen EPverkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. STEUN VOOR DE PARTIJ CY 42% 36% 49% +13 EL 31% 28% 35% +7 MT 36% 35% 38% +3 EE 18% 16% 19% +3 ES 17% 16% 19% +3 IE 19% 18% 20% +2 CZ 23% 22% 24% +2 DE 34% 33% 34% +1 BE 24% 24% 24% = NL 31% 31% 31% = PL 14% 14% 14% = EU27 24% 25% 23% -2 HU 30% 31% 29% -2 FR 18% 20% 17% -3 UK 21% 22% 19% -3 SI 26% 28% 25% -3 BG 45% 47% 43% -4 SE 29% 31% 27% -4 LV 20% 22% 18% -4 FI 20% 22% 18% -4 LU 17% 19% 14% -5 DK 21% 24% 18% -6 IT 22% 25% 19% -6 PT 10% 13% 7% -6 LT 23% 27% 20% -7 AT 31% 34% 27% -7 SK 41% 44% 37% -7 RO 31% 35% 27% -8 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Binnen de EU is het percentage vrouwen dat tijdens de Europese verkiezingen van 2009 heeft gestemd als uiting van steun voor de politieke partij waar ze zich mee verbonden voelen gemiddeld 2 procentpunten kleiner dan het percentage mannen dat om dezelfde reden heeft gestemd. In acht lidstaten noemden meer vrouwen dan mannen dit als de belangrijkste reden om te gaan stemmen. Terwijl het in zestien lidstaten precies andersom was. Het percentage tussen mannen en vrouwen was in drie landen gelijk: België, Nederland en Polen. Het verschil is het grootst in Cyprus, waar 49% van de vrouwen dit noemt als één van de drie belangrijkste redenen om te gaan stemmen, in tegenstelling tot 36% van de Cypriotische mannen. Het verschil is ook redelijk groot in Griekenland: 35% voor vrouwen tegenover 28% voor mannen. Anderzijds is in Roemenië het percentage mannen dat hun partij steunt 8 procentpunten hoger dan het percentage vrouwen dat om deze reden naar de 14

15 stembus is gegaan. Daarna volgen Slowakije, Oostenrijk en Litouwen (7 procentpunten verschil). C. Zaken die aanleiding vormden voor de stem Q5. Welke zaken vormen een aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen? EU-gemiddelde en geslacht. EU27 M V Verschil Economische groei 41% 44% 38% -6 Werkloosheid 37% 36% 38% 2 Toekomst van de pensioenen 22% 21% 23% 2 De rol van de EU op het internationale toneel 22% 23% 22% -1 De macht en bevoegdheden van de Europese Unie 19% 20% 18% -2 Criminaliteit 18% 18% 19% 1 Inflatie en koopkracht 18% 18% 18% = Immigratie 16% 16% 16% = Strijd tegen klimaatverandering 16% 16% 17% 1 Europese waarden en identiteit 16% 16% 16% = Het energievraagstuk 13% 14% 13% -1 De gemeenschappelijke munt, de euro 12% 13% 11% -2 Terrorisme 11% 11% 12% +1 Landbouw 11% 10% 11% +1 Voedselveiligheid 9% 7% 10% +3 Overige (SPONTAAN) 4% 3% 4% +1 Geen (SPONTAAN) 12% 11% 13% +2 Weet niet 3% 3% 4% +1 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Maximaal drie antwoorden. Het totaal van alle gegeven antwoorden wordt getoond. De hiërarchie van de zaken die ondervraagden tijdens de Europese verkiezingen naar de stembus deden gaan zijn ook heel gelijk voor mannen en vrouwen afzonderlijk. De volgende twee verschillen zijn het benoemen waard: Economische groei is voor mannen een belangrijkere kwestie dan voor vrouwen (44% van de antwoorden is afkomstig van mannen en 38% van vrouwen). Voor vrouwen is werkloosheid even belangrijk als economische groei (beide 38% van de ondervraagden). Een kwestie die voor vrouwen belangrijker is dan voor mannen is voedselveiligheid (3 procentpunten verschil). 15

16 Q5. Welke zaken vormen een aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. ECONOMISCHE GROEI CZ 43% 36% 49% +13 EE 42% 36% 46% +10 MT 42% 39% 44% +5 SK 56% 54% 58% +4 BG 63% 62% 64% +2 DK 32% 31% 33% +2 LU 37% 36% 38% +2 DE 46% 45% 46% +1 LV 57% 59% 57% -2 HU 59% 60% 57% -3 BE 39% 41% 37% -4 FI 31% 33% 29% -4 EL 56% 58% 53% -5 LT 54% 58% 52% -6 EU27 41% 44% 38% -6 IT 41% 44% 38% -6 SI 38% 41% 35% -6 NL 31% 35% 28% -7 PL 48% 51% 44% -7 CY 51% 54% 47% -7 SE 34% 38% 30% -8 UK 23% 27% 19% -8 PT 43% 47% 38% -9 RO 55% 59% 50% -9 ES 49% 53% 44% -9 IE 62% 66% 57% -9 FR 29% 34% 24% -10 AT 43% 48% 37% -11 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd In de hele EU vormt economische groei voor vrouwen een minder belangrijke aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen van 2009 te gaan stemmen dan voor mannen (38% tegenover 44%). Deze kwestie is nog altijd in acht lidstaten belangrijker voor vrouwen dan voor mannen (Tsjechië, Estland, Malta, Slowakije, Bulgarije, Denemarken, Luxemburg en Duitsland). Het verschil is het meest opvallend in de eerstgenoemde twee landen daar het verschil in Tsjechië 13 procentpunten bedraagt (vrouwen 49%, mannen 36%) en 10 procentpunten in Estland (vrouwen 46%, mannen 36%). In de overige landen vormt economische groei een belangrijkere aanleiding voor mannen om te gaan stemmen, waar de kloof varieert van 11 procentpunten in Oostenrijk tot slechts 2 procentpunten in Letland. 16

17 Q5. Welke zaken vormen een aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. WERKLOOSHEID MT 37% 31% 43% +12 LU 36% 30% 41% +11 EL 60% 55% 65% +10 BG 46% 41% 50% +9 FR 38% 33% 42% +9 PL 33% 29% 37% +8 EE 32% 27% 35% +8 CZ 29% 25% 32% +7 CY 39% 36% 43% +7 IE 64% 62% 66% +4 DK 25% 23% 27% +4 NL 11% 9% 13% +4 PT 48% 46% 50% +4 ES 65% 63% 66% +3 SE 31% 30% 33% +3 IT 36% 34% 37% +3 EU27 37% 36% 38% +2 BE 33% 32% 34% +2 HU 51% 50% 52% +2 AT 44% 43% 44% +1 FI 22% 21% 22% +1 LT 35% 35% 34% -1 UK 25% 25% 24% -1 SI 35% 37% 34% -3 RO 39% 40% 37% -3 SK 39% 41% 37% -4 LV 42% 45% 41% -4 DE 30% 32% 27% -5 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. Echter, sinds de economische crisis is werkloosheid voor vrouwen een belangrijkere reden om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen dan voor mannen (gemiddeld 2 procentpunten verschil in de EU). In twintig lidstaten is werkloosheid voor vrouwen belangrijker dan voor mannen en dit geldt het sterkst in Malta (12 procentpunten verschil: 43% van de vrouwen zegt dat het één van de drie hoofdkwesties is tijdens de verkiezingen tegenover 31% van de mannen), Luxemburg (11 procentpunten verschil) en Griekenland (10 procentpunten verschil tussen de seksen). De zeven landen waar vrouwen minder belang hechten aan werkloosheid als één van de zaken die aanleiding vormden om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen zijn Duitsland, Letland, Slowakije, Roemenië, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Litouwen. 17

18 Q5. Welke zaken vormen een aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen?verdeling naar lidstaat en geslacht. TOEKOMST VAN DE PENSIOENEN. BG 43% 36% 49% +13 LV 33% 26% 39% +13 SI 40% 35% 46% +11 CZ 30% 25% 35% +10 DE 19% 14% 24% +10 MT 26% 22% 31% +9 EL 37% 33% 42% +9 LT 38% 32% 41% +9 LU 22% 18% 26% +8 FI 15% 10% 18% +8 FR 19% 15% 22% +7 EE 29% 26% 32% +6 DK 8% 6% 11% +5 RO 48% 46% 51% +5 SK 39% 37% 40% +3 EU27 22% 21% 23% +2 BE 24% 23% 25% +2 SE 8% 7% 9% +2 CY 33% 33% 33% = NL 6% 6% 6% = UK 9% 10% 9% -1 IT 19% 20% 18% -2 HU 49% 50% 48% -2 IE 24% 26% 23% -3 PL 24% 26% 23% -3 PT 24% 26% 22% -4 AT 40% 43% 38% -5 ES 24% 27% 22% -5 NB: deze vraag is gesteld aan de ondervraagden die verklaard hebben tijdens de Europese verkiezingen te hebben gestemd. De toekomst van de pensioenen vormde voor vrouwen een sterkere aanleiding om tijdens de Europese verkiezingen van 2009 te gaan stemmen dan voor mannen (op EU-niveau kiest 23% van de vrouwen dit als één van de kwesties vergeleken bij 21% van de mannen). Het verschil is in bepaalde lidstaten erg groot: In 17 lidstaten waren vrouwen door de toekomst van de pensioenen meer gemotiveerd om te gaan stemmen dan mannen. In twee landen was het percentage tussen mannen en vrouwen gelijk: Cyprus en Nederland. In Bulgarije zegt 49% van de vrouwen dat de toekomst van pensioenen één van de zaken vormde die aanleiding gaven om tijdens de Europese verkiezingen te gaan stemmen vergeleken bij 36% van de mannen. Het verschil is ook in Letland 13 procentpunten (vrouwen 39%, mannen 26%). Het derde land met het grootste verschil is Slovenië (11 procentpunten). Anderzijds vormde de toekomst van de pensioenen voor vrouwen in 8 lidstaten minder aanleiding om te gaan stemmen dan voor mannen. In de volgende landen vormde deze kwestie voor vrouwen minder aanleiding om te gaan stemmen dan voor mannen: Spanje, Oostenrijk (5 procentpunten) en Portugal (4). 18

19 IV. DE NIET-STEMMERS - PROFIEL EN MOTIVERING NB: de volgende vragen, Q3b en Q4b, zijn alleen gesteld aan ondervraagden die verklaarden NIET te hebben gestemd tijdens de Europese verkiezingen van 2009 (57% in de EU). A. Beslissingsmoment om niet te stemmen Q3b. Wanneer besloot u NIET te stemmen tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil U stemt nooit 22% 23% 21% -2 U hebt dit een paar maanden geleden besloten 18% 19% 17% -2 U hebt dit een paar weken geleden besloten 15% 14% 15% +1 U hebt dit een paar dagen voor de +1 16% 16% 17% verkiezingen besloten U hebt dit op de dag van de verkiezingen +2 16% 15% 17% besloten Weet niet 13% 13% 13% = NB: de volgende vragen zijn alleen gesteld aan ondervraagden die verklaarden niet te hebben gestemd tijdens de Europese verkiezingen van Het geslacht is niet erg bepalend voor het beslissingsmoment van stemonthouders om tijdens de Europese verkiezingen van 2009 niet te stemmen. Het aantal vrouwen dat tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement niet heeft gestemd omdat ze nooit stemmen is 2 procentpunten kleiner dan het aantal mannen dat hetzelfde stelt (21% tegenover 23%). Met betrekking tot de verdeling bij het antwoord U stemt nooit bestaan er de volgende verschillen tussen de lidstaten: 19

20 Q3b. Wanneer besloot u NIET te stemmen tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement? Verdeling naar lidstaat en geslacht. IK STEM NOOIT. SE 17% 13% 21% +8 HU 20% 18% 23% +5 PT 15% 13% 18% +5 AT 19% 17% 21% +4 PL 20% 19% 22% +3 IT 16% 15% 17% +2 MT 23% 22% 24% +2 CZ 29% 28% 30% +2 DE 21% 21% 22% +1 NL 19% 19% 19% = EL 8% 9% 8% -1 CY 11% 11% 10% -1 DK 14% 14% 13% -1 EU27 22% 23% 21% -2 LU 57% 58% 55% -3 RO 6% 7% 4% -3 ES 34% 36% 32% -4 BG 14% 17% 13% -4 IE 23% 25% 21% -4 FR 12% 14% 10% -4 FI 22% 25% 19% -6 SK 11% 14% 8% -6 LT 16% 20% 13% -7 LV 21% 25% 17% -8 BE 50% 54% 46% -8% UK 39% 44% 35% -9% SI 24% 29% 19% -10% EE 23% 30% 17% -13% NB: de volgende vragen zijn alleen gesteld aan ondervraagden die verklaarden niet te hebben gestemd tijdens de Europese verkiezingen van In negen van de EU-lidstaten zijn er meer vrouwen dan mannen die tijdens de afgelopen Europese verkiezingen niet hebben gestemd en die feitelijk nooit stemmen. Het verschil is het grootst in Zweden, waar het percentage vrouwen dat nooit stemt 21% is (hetzelfde als het EU-gemiddelde voor vrouwen) vergeleken bij 13% van de mannen (ver onder het EU-gemiddelde voor mannen, dat op 32% ligt). Anderzijds is het aantal mannen dat niet naar de stembus is gegaan tijdens de Europese verkiezingen van 2009 omdat ze nooit stemmen in 17 landen hoger dan het aantal vrouwen. Estland, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk zijn de lidstaten waar deze verschillen het grootst zijn. Alleen in Nederland is het percentage tussen mannen en vrouwen gelijk. 20

21 B. Redenen om niet te stemmen Q4b. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement NIET hebt gestemd? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil Geen vertrouwen in/ontevredenheid over de politiek 28% 28% 28% = Geen interesse in politiek 17% 16% 17% +1 Mijn stem heeft geen invloed/mijn stem verandert 17% 18% 15% -3 Op vakantie/ niet thuis 10% 10% 10% = Te druk/ geen tijd/ werk 10% 11% 10% -1 Weet niet veel over de EU, het EP of de EPverkiezingen 10% 8% 13% +5 Ik stem zelden of nooit 10% 11% 9% -2 Geen interesse in Europese aangelegenheden 9% 8% 9% +1 Niet erg tevreden over het Europees Parlement als instelling 8% 10% 7% -3 Ziekte/gezondheidsprobleem op dat moment 7% 5% 9% +4 Ontbreken van publiek debat/verkiezingscampagne 6% 7% 5% -2 Betrokken bij een familie- of vrijetijdsactiviteit 5% 5% 6% +1 Tegen de EU 4% 4% 4% = Problemen met de inschrijving of de stemkaart 3% 4% 3% -1 Wist niet dat er verkiezingen waren 2% 2% 1% -1 Overige (SPONTAAN) 6% 7% 6% -1 Weet niet 3% 3% 3% = NB: de volgende vragen zijn alleen gesteld aan ondervraagden die verklaarden niet te hebben gestemd tijdens de Europese verkiezingen van De belangrijkste reden om tijdens de Europese verkiezingen van 2009 niet te stemmen is voor mannen en vrouwen hetzelfde, namelijk het gebrek aan vertrouwen in de politiek in het algemeen of ontevredenheid daarover. Dit werd in 28% van de gevallen genoemd door zowel mannen als vrouwen. De tweede reden is voor beide seksen bijna gelijk, namelijk geen interesse in politiek als zodanig (mannen 16%, vrouwen 17%). De derde is nog steeds bijna gelijk voor beide groepen het gevoel dat hun stem geen invloed heeft maar wordt minder vaak door vrouwen als reden gegeven dan mannen (15% tegenover 18%). Echter één van de op een gedeelde vierde plaats staande redenen voor stemonthouding: gebrek aan kennis over de EU, het EP of de EPverkiezingen, laat de grootste afwijking tussen mannen en vrouwen zien. Dit werd in 13% van de gevallen door vrouwen geantwoord en slechts in 8% van de gevallen door mannen. Vermeldenswaardig is het hogere percentage vrouwen dat zegt niet gestemd te hebben door ziekte of een gezondheidsprobleem op dat moment: 9% van de vrouwen vergeleken bij 5% van de mannen. Voor de analyse per lidstaat hebben we slechts gekeken naar de meest gegeven reden voor stemonthouding, namelijk gebrek aan vertrouwen in/ontevredenheid over de politiek in het algemeen. 21

22 Q4b. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement NIET hebt gestemd? Verdeling naar lidstaat en geslacht. GEEN VERTROUWEN IN/ONTEVREDENHEID OVER DE POLITIEK IN HET ALGEMEEN. MT 31% 26% 40% +14 DE 32% 28% 36% +8 AT 25% 22% 27% +5 PL 29% 27% 31% +4 SK 37% 36% 39% +3 LV 28% 26% 29% +3 SE 21% 20% 22% +2 PT 28% 27% 28% +1 SI 30% 30% 30% = UK 20% 20% 20% = EU27 28% 28% 28% = BG 45% 46% 45% -1 EL 51% 51% 50% -1 NL 21% 22% 20% -2 CY 44% 45% 43% -2 HU 36% 37% 34% -3 DK 8% 9% 6% -3 FI 18% 19% 16% -3 IT 37% 38% 35% -3 RO 44% 46% 43% -3 FR 21% 23% 19% -4 LU 11% 14% 8% -6 EE 24% 28% 22% -6 ES 24% 27% 21% -6 LT 24% 28% 21% -7 BE 18% 22% 14% -8 IE 20% 25% 16% -9 CZ 39% 47% 33% -14 NB: de volgende vragen zijn alleen gesteld aan ondervraagden die verklaarden niet te hebben gestemd tijdens de Europese verkiezingen van Het gebrek aan vertrouwen in de politiek in het algemeen of de ontevredenheid daarover onderscheidt vrouwen van mannen het meest opvallend in Malta waar het percentage vrouwen dat niet naar de stembus is gegaan om die reden 40% is vergeleken bij 26% van de mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen in Tsjechië is precies andersom: 14 procentpunten minder vrouwen dan mannen geven dit als één van de belangrijkste redenen om tijdens de Europese verkiezingen van 2009 niet te stemmen. 22

23 V. STANDPUNT EN HOUDING TEGENOVER HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE UNIE A. Het Europees Parlement Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil U had de nodige informatie voorhanden om te kunnen kiezen op wie u tijdens de afgelopen Europese verkiezingen zou gaan stemmen 53% 57% 50% -7 Het Europees Parlement houdt rekening met de belangen van de Europese burger 46% 48% 44% -4 NB. Deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. Het geslacht is heel bepalend voor de vraag of de ondervraagde vindt dat hij/zij de nodige informatie voorhanden had om te kunnen kiezen op wie hij/zij tijdens de Europese verkiezingen zou gaan stemmen. Op EU-niveau vindt 50% van de vrouwen dat ze voldoende zijn geïnformeerd, vergeleken bij 57% van de mannen. Hetzelfde verschil is waarneembaar wanneer men de overeenstemming met de veronderstelling dat het Europees Parlement rekening houdt met de belangen van de Europese burger onderzoekt. In de EU is het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot deze kwestie gemiddeld 4 procentpunten, daar 44% van de vrouwen antwoorden dat de stelling waar is vergeleken bij 48% van de mannen die hetzelfde vinden. We hebben de verschillen tussen de seksen in iedere lidstaat onderzocht met betrekking tot hun oordeel over de vraag of ze alle nodige informatie voorhanden hadden om te kunnen kiezen op wie ze tijdens de Europese verkiezingen zouden gaan stemmen, omdat het verschil tussen de seksen in deze kwestie groter is. 23

24 Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? Verdeling naar lidstaat en geslacht. U HAD DE NODIGE INFORMATIE VOORHANDEN OM TE KUNNEN KIEZEN OP WIE U TIJDENS DE AFGELOPEN EUROPESE VERKIEZINGEN ZOU GAAN STEMMEN. LU 75% 71% 78% +7 LT 57% 56% 58% +2 LV 66% 65% 66% +1 MT 90% 89% 90% +1 BE 69% 69% 69% = FI 70% 70% 69% -1 DE 56% 57% 55% -2 CZ 49% 50% 48% -2 EE 71% 72% 70% -2 SI 60% 61% 59% -2 BG 49% 52% 47% -5 SK 63% 65% 60% -5 IE 67% 70% 64% -6 CY 79% 82% 76% -6 HU 59% 62% 56% -6 SE 58% 61% 55% -6 PL 42% 45% 39% -6 RO 49% 52% 46% -6 DK 60% 63% 57% -6 EU 53% 57% 50% -7 FR 49% 53% 45% -8 UK 42% 46% 38% -8 AT 62% 67% 59% -8 PT 44% 49% 39% -10 EL 68% 74% 63% -11 IT 60% 65% 54% -11 NL 53% 59% 48% -11 ES 54% 61% 47% -14 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. Slechts in vier landen denken meer vrouwen dan mannen dat ze de nodige informatie voorhanden hadden om te kunnen kiezen op wie ze zouden stemmen (Luxemburg, Litouwen, Letland en Malta) maar alleen in Luxemburg was het verschil aanzienlijk (7 procentpunten). In 22 lidstaten waren er meer vrouwen dan mannen die van mening waren dat ze slecht waren geïnformeerd met betrekking tot deze kwestie. De verschillen zijn het grootst in Spanje (14 procentpunten), Nederland, Italië en Griekenland (allen 11 procentpunten). Slechts in één land waren er evenveel mannen als vrouwen die vonden dat ze de nodige informatie voorhanden hadden om te kunnen stemmen: België. 24

25 B. De Europese Unie Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? EU-gemiddelden en geslacht. EU27 M V Verschil U hebt vertrouwen in de instellingen van de EU 50% 53% 48% -5 Het EU-lidmaatschap van (ONS LAND) is een goede zaak 69% 71% 67% -4 U voelt zich burger van de EU 64% 66% 61% -5 U voelt zich verbonden met (ONS LAND) 91% 92% 91% -1 U voelt zich verbonden met Europa 64% 67% 61% -6 U bent zeer in politiek geïnteresseerd 39% 46% 33% -13 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. De mate van instemming met de genoemde stellingen is lager onder vrouwen dan mannen met wisselende verschillen tussen de percentages. Het grootste verschil vindt men bij de interesse in de politiek. 46% van de mannen zegt dat het ten minste enigszins waar is dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de politiek, terwijl slechts 33% van de vrouwen hetzelfde beweert. Er zit ook groot verschil tussen het zich verbonden voelen met Europa en zich burger van de EU voelen. Gemiddeld antwoordt 67% van de mannen dat het enigszins waar is dat ze zich met Europa verbonden voelen, vergeleken bij 61% van de vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is bij het gevoel burger van de EU te zijn 5 procentpunten. 25

26 Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? Verdeling naar lidstaat en geslacht. U BENT ZEER IN POLITIEK GEÏNTERESSEERD. LT 36% 35% 37% +2 LV 66% 65% 66% +1 LU 48% 50% 46% -4 IT 33% 37% 29% -8 RO 20% 24% 15% -9 BG 22% 27% 18% -9 EE 39% 44% 35% -9 ES 30% 35% 25% -10 MT 36% 41% 31% -10 SK 23% 28% 18% -10 SE 40% 45% 35% -10 SI 24% 30% 18% -12 EU 39% 46% 33% -13 FI 47% 53% 40% -13 CZ 24% 31% 17% -14 IE 37% 44% 30% -14 FR 37% 44% 30% -14 DE 62% 69% 54% -15 HU 25% 32% 17% -15 PT 29% 37% 22% -15 EL 47% 54% 39% -15 UK 38% 46% 31% -15 DK 52% 61% 44% -17 PL 28% 37% 20% -17 NL 53% 62% 44% -18 AT 55% 65% 46% -19 BE 40% 51% 31% -20 CY 49% 61% 38% -23 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. Slechts in twee lidstaten zeggen meer vrouwen dan mannen zeer geïnteresseerd te zijn in de politiek (2 procentpunten verschil in Litouwen en 1 procentpunt in Letland). In verreweg de meeste landen zijn vrouwen een stuk minder in politiek geïnteresseerd. Helemaal onderaan de tabel vinden we Cyprus (23 procentpunten verschil), België (20) en Oostenrijk (19). 26

27 Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? Verdeling naar lidstaat en geslacht. U VOELT ZICH VERBONDEN MET EUROPA ES 79% 78% 81% +3 LV 58% 56% 59% +3 FI 64% 63% 65% +2 LU 84% 84% 85% +1 SK 71% 71% 71% = SE 76% 76% 76% = HU 81% 82% 81% -1 EE 71% 71% 70% -1 BG 56% 57% 55% -2 IE 57% 58% 56% -2 DK 80% 81% 78% -3 RO 58% 60% 57% -3 NL 70% 72% 68% -4 LT 48% 50% 46% -4 SI 75% 77% 73% -4 CZ 69% 72% 67% -5 IT 59% 62% 57% -5 AT 62% 65% 60% -5 EU 64% 67% 61% -6 BE 74% 77% 71% -6 EL 53% 57% 50% -7 PL 69% 73% 65% -8 DE 73% 77% 69% -8 FR 62% 67% 58% -9 UK 34% 39% 29% -10 CY 56% 62% 51% -11 MT 64% 70% 59% -11 PT 68% 75% 62% -13 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. In vier lidstaten zijn er iets meer vrouwen dan mannen die zich verbonden voelen met Europa (Spanje en Letland: 3 procentpunten verschil, Finland 2 procentpunten, Luxemburg 1 procentpunt). In verreweg de meeste van de overige landen (21 in totaal) voelen vrouwen zich een stuk minder verbonden met Europa dan mannen, wat vooral geldt in Portugal (13 procentpunten verschil), Malta en Cyprus (11 procentpunten). Er bestaat in twee landen geen verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot hun verbondenheid met Europa: Slowakije en Zweden. 27

28 Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? Verdeling naar lidstaat en geslacht. U VOELT ZICH BURGER VAN DE EU. FI 74% 72% 75% +3 EE 71% 71% 72% +1 LU 86% 85% 86% +1 SK 78% 78% 79% +1 CZ 60% 60% 60% = ES 82% 82% 82% = LV 51% 51% 50% -1 AT 56% 57% 55% -2 DE 71% 72% 69% -3 RO 54% 56% 53% -3 MT 67% 69% 65% -4 NL 66% 68% 64% -4 EU 64% 66% 61% -5 DK 76% 78% 73% -5 EL 63% 66% 61% -5 IE 69% 72% 66% -6 CY 71% 74% 68% -6 BG 47% 50% 44% -6 FR 64% 67% 61% -6 HU 63% 66% 60% -6 SI 77% 80% 74% -6 UK 37% 41% 34% -7 BE 76% 80% 73% -7 IT 61% 64% 57% -7 LT 63% 67% 60% -7 PL 70% 74% 65% -9 SE 73% 78% 67% -11 PT 70% 76% 64% -12 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. In een meerderheid van de lidstaten voelt een kleiner percentage vrouwen dan mannen zich een burger van de EU. De kloof is het grootst in Portugal (12 procentpunten), Zweden (11 procentpunten) en Polen (9 procentpunten). Slechts in vier lidstaten is het percentage vrouwen dat zich zo voelt hoger dan het percentage mannen, maar de verschillen zijn klein (3 procentpunten in Finland, 1 procentpunt in Estland, Luxemburg en Slowakije). 28

29 VI. BELANG VAN HET KENNEN VAN DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN Q7. Kunt u bij elk van de volgende stellingen aangeven of deze al dan niet overeenkomt met uw eigen standpunt of houding? EU27 M V Verschil Welke kandidaten in de verkiezingen voor het Europees Parlement in (ONS LAND) als afgevaardigden zijn gekozen is voor u erg belangrijk 49% 52% 46% -6 Het is erg belangrijk voor u om te weten welke politieke partij in de Europese verkiezingen de meeste afgevaardigden had in (ONS LAND) 50% 53% 47% -6 NB: deze vraag werd aan alle ondervraagden gesteld; totaal van de "ja, enigszins"-antwoorden. In de EU is het gemiddeld voor vrouwen minder belangrijk dan voor mannen om precies te weten welke kandidaten in de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn gekozen of om te weten welke politieke partij de meeste afgevaardigden had (6 procentpunten verschil voor beide stellingen). Eenheid opvolging publieke opinie Voor meer informatie: Jacques Nancy ( ) Nives Žun ( ) 29

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussel, oktober 2014 Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 BEKNOPTE SAMENVATTING Onderzoeksgebied: EU28 Bevolking:

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Analytische samenvatting

Analytische samenvatting Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE 24 maart 2009 EUROPEANEN EN DE ECONOMISCHE CRISIS Standard Eurobarometer (EB 71) Bevolking:

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/19 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 19 juli 2010 inzake gemeenschappelijke veiligheidsdoelen, zoals vermeld in artikel 7 van Richtlijn 2004/49/EG van het

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 mei 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Handleiding registratie losbeweging bij invoer of laadbeweging bij uitvoer pluimvee en konijnen Het is de pluimvee- of konijnenhouder van het beslag van aankomst, respectievelijk vertrek, die verantwoordelijk

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 27.4.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 115/27 BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 23 april 2012 betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor het spoorwegsysteem (Kennisgeving

Nadere informatie

Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau

Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau 01.06.2004-30.09.2004 Deel I Achtergrondinformatie Land AT - Oostenrijk 1 (1.4)

Nadere informatie

8 maart 2013: Internationale Vrouwendag: Ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de context van de crisis

8 maart 2013: Internationale Vrouwendag: Ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de context van de crisis Directoraat-generaal voorlichting AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE Brussel, 26 februari 2013 8 maart 2013: Internationale Vrouwendag: Ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de context van de

Nadere informatie

EUROBAROMETER FLASH 266 VROUWEN EN DE EUROPESE VERKIEZINGEN. Samenvattende analyse

EUROBAROMETER FLASH 266 VROUWEN EN DE EUROPESE VERKIEZINGEN. Samenvattende analyse Brussel, 2 maart 2009 EUROBAROMETER FLASH 266 VROUWEN EN DE EUROPESE VERKIEZINGEN Samenvattende analyse Aan de vooravond van de internationale vrouwendag en met de Europese verkiezingen in 2009 in het

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012D0226 NL 13.12.2013 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 23 april 2012 betreffende

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Notatie Toelichting Opmerkingen L 8 cijfers en 1 letter Het eerste cijfer is altijd een 0 (nul) voor personen.

Notatie Toelichting Opmerkingen L 8 cijfers en 1 letter Het eerste cijfer is altijd een 0 (nul) voor personen. FISCALE IDENTIFICATIENUMMERS (FIN's) FIN's per thema: Structuur 1. AT - Oostenrijk 99-999/9999 9 cijfers Het liggend streepje en de schuine streep zijn niet in alle gevallen verplicht (met het oog op de

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O15

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O15 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O15 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw Handleiding registratie losbeweging bij invoer of laadbeweging bij uitvoer pluimvee en konijnen Het is de pluimvee- of konijnenhouder van het beslag van aankomst, respectievelijk vertrek, die verantwoordelijk

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

EDITIE De infranationale overheid in de EU : sleutelcijfers

EDITIE De infranationale overheid in de EU : sleutelcijfers EDITIE 2007 [ ] De infranationale overheid in de EU : sleutelcijfers OK 2 Final DOS FICHES.qxd 19/12/07 17:34 Page 1 Territoriale besturen % 8 25 0,0 0,04 1 ste niveau 2 de niveau 3 de niveau Federale

Nadere informatie

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 82.4) Parlemeter 2014 ANALYTISCHE SAMENVATTING

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 82.4) Parlemeter 2014 ANALYTISCHE SAMENVATTING Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussel, 30 januari 2015 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 82.4) Parlemeter 2014 ANALYTISCHE SAMENVATTING Onderzoeksgebied:

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

I. VERZOEK OM INFORMATIE betreffende de transnationale terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

I. VERZOEK OM INFORMATIE betreffende de transnationale terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten FORMULIER VOOR (FACULTATIEF) GEBRUIK DOOR DE OVERHEIDSINSTANTIE DIE OM INFORMATIE VERZOEKT I. VERZOEK OM INFORMATIE betreffende de transnationale terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het

Nadere informatie

Sociale bescherming in belgië

Sociale bescherming in belgië Sociale bescherming in belgië data 2O13 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

POST-ELECTORAAL ONDERZOEK Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 71.3) - Voorjaar 2009 Samenvatting

POST-ELECTORAAL ONDERZOEK Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 71.3) - Voorjaar 2009 Samenvatting Directoraat-generaal Communicatie Directoraat C Betrekkingen met de burgers Brussel, 24 juli 2009 POST-ELECTORAAL ONDERZOEK 2009 Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 71.3) - Voorjaar 2009 Samenvatting

Nadere informatie

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg

Volume: 0-49 zendingen per jaar Europa 0 2 kg 2-10 kg kg kg Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan direct aan. Volume: 0-49 zendingen

Nadere informatie

Tarieven Europa: staffel 1

Tarieven Europa: staffel 1 Tarieven Europa: staffel 1 Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Parlemeter - november 2012 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 78.2)

Parlemeter - november 2012 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 78.2) Directoraat-generaal voorlichting Afdeling analyse van de publieke opinie Brussel, 14 februari 2013. Parlemeter - november Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 78.2) ANALYTISCHE SAMENVATTING

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer najaar 2018: Positief beeld van de EU overheerst in de aanloop naar de Europese verkiezingen

Standaard Eurobarometer najaar 2018: Positief beeld van de EU overheerst in de aanloop naar de Europese verkiezingen Europese Commissie - Persbericht Standaard Eurobarometer najaar 2018: Positief beeld van de EU overheerst in de aanloop naar de Europese verkiezingen Brussel, 21 december 2018 Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête

Nadere informatie

8 maart 2012: Internationale Vrouwendag Ongelijke kansen tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie

8 maart 2012: Internationale Vrouwendag Ongelijke kansen tussen vrouwen en mannen in de Europese Unie Directoraat-generaal Communicatie Directoraat Betrekkingen met de burgers Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 7 maart 2012 8 maart 2012: Internationale Vrouwendag Ongelijke kansen tussen vrouwen

Nadere informatie

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1) Parlemeter Deel II ANALYTISCH OVERZICHT

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1) Parlemeter Deel II ANALYTISCH OVERZICHT Directoraat-generaal Communicatie Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 30 november 2015 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Deel II ANALYTISCH OVERZICHT

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O16

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O16 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O16 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

Beeld van het Europees Parlement in Nederland

Beeld van het Europees Parlement in Nederland Directoraat-generaal Voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Ter attentie van het DG Voorlichting van het Europees Parlement Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, september 2013

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

9332/15 ADD 3 dep/yen/jg 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 dep/yen/jg 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 5 juni 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 9037/5

Nadere informatie

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) EN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014 Economische en financiële deel BEKNOPTE SAMENVATTING

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) EN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014 Economische en financiële deel BEKNOPTE SAMENVATTING Directoraat-generaal Communicatie Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 15 september 2013 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) EN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014 Economische

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

KLIMAATVERANDERING. N.B. : Voor de algemene analyse zie de analytische synthese.

KLIMAATVERANDERING. N.B. : Voor de algemene analyse zie de analytische synthese. Directoraat-generaal Communicatie EENHEID PUBLIEKE OPINIE Brussel, 15/10/2008 KLIMAATVERANDERING Speciale Eurobarometer 300 Voorjaar 2008 Eerste ruwe resultaten: Europees gemiddelde en belangrijke nationale

Nadere informatie

WELKOM IN HET EUROPEES PARLEMENT! DG Comm, Visits and Seminars Unit

WELKOM IN HET EUROPEES PARLEMENT! DG Comm, Visits and Seminars Unit WELKOM IN HET EUROPEES PARLEMENT! DG Comm, Visits and Seminars Unit EEN PARLEMENT, DRIE PLAATSEN 2 BELANGRIJKE EU VERDRAGEN 3 1952* Verdrag van Parijs (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) 1958 Verdrag

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2009

Postelectoraal onderzoek 2009 Speciale Eurobarometer EUROPEES PARLEMENT Europese Commissie 2009 Rapport Veldwerk: juni-juli 2009 Publicatie: november 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social Dit onderzoek is opgedragen

Nadere informatie

Tarieven Europa: staffel 1

Tarieven Europa: staffel 1 Tarieven Europa: staffel 1 Wanneer u op basis van uw daadwerkelijkaantal zendingen boven de 49 zendingen per jaar uitkomt, dan kunt u ons contacteren voor verbeterde tarieven. Wij passen uw prijzen dan

Nadere informatie

Bijlage B4. Werken aan de start. Freek Bucx

Bijlage B4. Werken aan de start. Freek Bucx Bijlage B4 Werken aan de start Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 5 Tabel B4.3... 6 Tabel B4.4... 7 Tabel B4.5... 8 Tabel B4.6... 9 Tabel B4.7... 10 Tabel B4.8... 11 Tabel B4.9... 12 Tabel

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014" Parlemeter deel BEKNOPTE SAMENVATTING

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014 Parlemeter deel BEKNOPTE SAMENVATTING Directoraat-generaal communicatie Afdeling analyse van de publieke opinie Brussel, december 2013 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

vooraf een aantal oormerken aan te schaffen dat beantwoordt aan hun behoefte voor een periode van ten hoogste een jaar.

vooraf een aantal oormerken aan te schaffen dat beantwoordt aan hun behoefte voor een periode van ten hoogste een jaar. 30.4.2004 L 163/65 VERORDENING (EG) Nr. 911/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft oormerken, paspoorten

Nadere informatie

NL 1 NL BIJLAGE I KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

NL 1 NL BIJLAGE I KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE BIJLAGE I KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE (Artikel 54, lid 3, van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures PB L 141 van 5.6.2015,

Nadere informatie

Diagnose van de Vlaamse arbeidsmarkt. Luc Sels

Diagnose van de Vlaamse arbeidsmarkt. Luc Sels Diagnose van de Vlaamse arbeidsmarkt Luc Sels Luc.Sels@econ.kuleuven.be WSE Conferentie 2008 17 december 2008 1. De evolutie vervat in conjunctuurindicatoren 2. (Prognose van de) werkzaamheid 3. Evolutie

Nadere informatie

2.2. EUROPESE UNIE Droogte remt groei melkaanvoer af. Melkaanvoer per lidstaat (kalenderjaren) (1.000 ton) % 18/17

2.2. EUROPESE UNIE Droogte remt groei melkaanvoer af. Melkaanvoer per lidstaat (kalenderjaren) (1.000 ton) % 18/17 2.2. EUROPESE UNIE 2.2.1. Droogte remt groei melkaanvoer af Melkaanvoer per lidstaat (kalenderjaren) (1.000 ton) 2005 2015 2017 2018 % 18/17 België 3 022 3 988 4 025 4 190 4,1 Denemarken 4 451 5 278 5

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 70) Najaar 2008 Analyse

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees Parlement (Standaard EB 70) Najaar 2008 Analyse Directoraat-Generaal Communicatie Directoraat C Betrekkingen met de burgers Eenheid monitoring publieke opinie EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Straatsburg, 12 december 2008 Eurobarometer Europees Parlement

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

KWALITEITSENQUÊTE. Het hiernavolgende overzicht van de analyse is ingedeeld naar cluster van landen:

KWALITEITSENQUÊTE. Het hiernavolgende overzicht van de analyse is ingedeeld naar cluster van landen: Directoraat-generaal Communicatie Directoraat C Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE Brussel, 8 februari 2010 KWALITEITSENQUÊTE Vrouwen en de Europese Unie, na de Europese verkiezingen

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten

Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR. De procedures in de verschillende lidstaten Procedure voor de benoeming van de leden van het CvdR De procedures in de verschillende lidstaten SAMENVATTING In de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt het dat één van de doelstellingen

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2) Voorjaar 2008 Samenvatting

EUROPESE VERKIEZINGEN Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2) Voorjaar 2008 Samenvatting Directoraat-Generaal Communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID MONITORING PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Eurobarometer Europees parlement (EB Standard 69.2)

Nadere informatie

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

ANNEX BIJLAGE. bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX BIJLAGE bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing

Nadere informatie

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1)

Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1) Directoraat-generaal Communicatie Afdeling Analyse van de publieke opinie Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 84.1) Brussel, 14 oktober 2015 Parlemeter 2015 Deel I De hoofduitdagingen voor

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Eurobarometer Parlemeter. uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement

Eurobarometer Parlemeter. uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement Eurobarometer 76.3 Parlemeter uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement Opiniepeiling gecoördineerd door het directoraat-generaal Voorlichting INHOUD INLEIDING...3 SAMENVATTING...5

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018.

Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 61e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. 2 juli 2018. Publicatieblad van de Europese Unie L 165 I Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 61e jaargang 2 juli 2018 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van

Nadere informatie

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Europese Raad Brussel, 19 juni 2018 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2017/0900 (E) 2013/0900 (E) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RECHTSHANDELINGEN Betreft: BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

De Parlemeter. Veldwerk: november december 2010 Publicatie: april Speciale Eurobarometer / Campagne 74.3 TNS Opinion & Social EUROPEES PARLEMENT

De Parlemeter. Veldwerk: november december 2010 Publicatie: april Speciale Eurobarometer / Campagne 74.3 TNS Opinion & Social EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT De Parlemeter Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Veldwerk: november december 2010 Publicatie: april 2011 Speciale Eurobarometer / Campagne 74.3 TNS Opinion & Social

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018

Enquête gemeenteraadsverkiezingen Maart 2018 Enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 Maart 2018 Resultaten enquête gemeenteraadsverkiezingen 2018 In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, zijn de deelnemers van het Ouderenpanel

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - INLEIDING In de Europese Unie wonen 450 miljoen mensen met verschillende etnische, culturele en taalachtergrond. De taalpatronen van de Europese landen zijn ingewikkeld en zowel door historische en geografische

Nadere informatie

Statistieken de Vierdaagse. Barometer 2018 alle

Statistieken de Vierdaagse. Barometer 2018 alle Statistieken 2018 102 de Vierdaagse Barometer 2018 alle lopers Inschrijvingen op 1-7 47.431 Niet gemeld 2.951 Aangemeld 44.480 % uitval 1e dag niet gestart / uitgevallen 607 1,36% 1e dag uitgelopen 43.873

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.7.2016 C(2016) 4164 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 7.7.2016 betreffende de herziening van de vergoedingstabellen van dienstreizen voor ambtenaren

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie