Jaarverslag 2014 Stichting Archipel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Archipel"

Transcriptie

1 Stichting Archipel Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) 1

2 INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Archipel Structuur van Archipel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samenwerkingsrelaties Het jaar 2014 voor Archipel Financiën Financieel beleid Risico s (uitdagingen!) Governance Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Toezichthouders Cliëntenraad Centrale ondernemingsraad Vrijwilligersraad Maatschappelijke aspecten van ondernemen

3 Inleiding Een uitdagend en inspirerend traject noemden wij vorig jaar de transitie die voor ons lag en vooral de activiteiten die we in het beleidsplan Met volle kracht vooruit hadden verwoord om te gaan ondernemen in de komende jaren. Het boekjaar was zeker enerverend te noemen en ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook wel heel trots ben op al die medewerkers en vrijwilligers die gewoon hun mouwen opstroopten om dit transitievarkentje eens even te wassen. Alle eer komen zij toe, want het resultaat mag er dan ook zijn. Met volle kracht vooruit op vele terreinen met maar één doel voor ogen: De kwaliteit van leven voor cliënten! U kunt onze activiteiten van 2014 in dit jaarverslag lezen. Terugkijkend besef je pas hoeveel werk er verzet is. Misschien te veel om alles te benoemen. Enkele aspecten licht ik er even uit. Het voornemen om van Archipel een zelfsturende organisatie te gaan maken kreeg gestaag meer vorm. De verzelfstandiging van Zorg aan Huis vond zijn beslag in de oprichting van, een volledig zelfsturende organisatie, de BV Archipel Thuis op 23 december samen met onze partner Assist. De locatie Ekelhof startte als proeftuin voor zelfsturing van de intramurale organisatie. De eerst fase van de overhead en managementreductie werd op goede wijze gerealiseerd. De start van zelfsturing voor de locatie Kwadraat en vele andere teams werd voorbereid, zodat in 2015 dit een breed beslag kan krijgen. De zoektocht hoe we deze wijze van organiseren goed en verantwoord gaan inrichten zal komende jaren nog veel van ons vragen, maar in de synthese van cliënt en medewerker die de regie hebben zullen we met elkaar hier zeker een oplossing voor vinden. Een hoogtepunt wat zeker genoemd mag worden was de feestelijke opening van het gerenoveerde Kanidas in Best en het kenniscentrum Landrijt in Eindhoven door prinses Beatrix. De nieuwbouw van Nazareth en de Torens Zuiderpark konden van start gaan in de eerste maanden van Ook de plannen voor de renovatie van Akkers in Nuenen kregen vorm in het verslagjaar. Ook het financieel resultaat was, mede dankzij een laag verzuimpercentage (4,3%), dit verslagjaar boven verwachting ondanks een aanzienlijke overproductie die niet geheel vergoed werd. Alle financiële ratio s zien er goed uit voor de komende jaren, wat met de grote investeringsinspanningen van de laatste jaren bepaald geen sinecure is. Een duidelijk minpunt is de externe bureaucratische druk die ons mede door de opsplitsing van de AWBZ wordt opgelegd. Een tegengestelde beweging met het proces van ontbureaucratisering wat we intern proberen te bewerkstelligen. Kortom een goed verslagjaar waarbij we in het volle besef zijn dat de echte resultaten worden gerealiseerd door al die medewerkers en vrijwilligers die iedere dag in het directe contact met de cliënt ons bestaansrecht waar maken. Nogmaals bedankt. Anton Metske Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 1 Archipel Binnen en buiten gewoon goed. Hiermee bedoelen we dat we zowel binnen (intra-) als buiten (extramuraal) onze locaties zorg en diensten van goede kwaliteit verlenen. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn als resultaat van ons handelen. Welzijn is het positieve antwoord op de vraag of iemand tevreden of gelukkig is. Ook (ge)woon goed, ons vastgoed (huisvesting), is onderdeel van onze dienstverlening. Deze primaire producten zijn ons bestaansrecht en moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen. Speciaal voor het bijzondere. De specialistische zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. We bedoelen er ook mee dat we rekening willen houden met het afwijkende, dat wat niet alledaags is. Speciaal niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor talenten en ontwikkelingsmogelijkheden of juist voor beperkingen. Eigen zinnige regie. Dit betreft vooral onze visie. De bril waardoor wij naar de werkelijkheid kijken is die van de eigen regie. We moeten alle ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt of cliëntvertegenwoordiger degene is die bepaalt. Deze visie zal leiden tot een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer aan dit criterium moeten voldoen waarbij het niet gaat om modetrends maar om duurzame en zinnige vernieuwing die hierin past. Deze missie omschrijft in korte zinnen de koers van Archipel. Archipel biedt een breed pakket van zorgverlening, variërend van zorg aan huis tot en met gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt zij een breed pakket van diensten op het terrein van wonen en welzijn. Dit zowel in één van de locaties van Archipel als bij de cliënt thuis. Het brede pakket wordt geboden vanuit de visie dat Archipel inspeelt op de behoefte van de cliënt, niet alleen vandaag maar ook morgen. Daarin ondersteund door het streven De cliënt in regie te houden waarbij deze zorg- en dienstverlening als zinvol wordt ervaren door zowel cliënt als medewerker en bijdraagt aan de beleving van kwaliteit van leven. Gekoppeld aan deze missie zijn de volgende waarden: Verantwoordelijkheid geven en delen Eigen regie is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoordelijkheid. Dit mag van cliënten en medewerkers verwacht worden. Soms zal die verantwoordelijkheid gedeeld moeten worden als cliënten niet (meer) in staat zijn die volledig zelf te nemen. Leidinggeven zal vooral bestaan uit het verantwoordelijk maken van mensen voor hun eigen handelen. Aanvuren in plaats van aanvoeren. Er zal een permanente dialoog tussen leidinggevenden, medewerkers en cliënten moeten zijn om hen in staat te stellen optimaal in eigen kracht te staan. Vakmanschap en betrouwbaarheid Vakmanschap is erop gericht dat de dienstverleningsprocessen optimale kwaliteit voortbrengen; functioneel en professioneel. Functioneel is maximale effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs en professioneel is rekening houdend met professionele standaarden en normen van beroepsgroepen. Vakmanschap is ook deskundigheid, het daadwerkelijk toepassen in de praktijk op de juiste manier, met de juiste houding om de regie bij de cliënt te laten. In feite de basis voor kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij het algemene uitgangspunt; doen wat je hebt afgesproken. Vrij en ondernemend Eigen regie vraagt om vrijheid in eigen keuzes en een grote mate van vrijheid in het handelen. Organisatieregels mogen geen beperking van deze vrijheid veroorzaken. Deze vrijheid moet juist uitdagen tot het bewandelen van nieuwe wegen en gericht op oplossingen. Hoewel we een onderneming zijn waarbij het maatschappelijk belang boven het organisatiebelang gaat, hebben we toch de opdracht permanent op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen en producten die voor onze klanten een meerwaarde kunnen hebben. 4

5 Het werkgebied van Archipel is te duiden als de stad Eindhoven en haar randgemeenten (Best, Son & Breugel en Nuenen). 1.1 Structuur van Archipel Archipel is een stichting. Daarnaast is Archipel enig aandeelhouder van BV De Meander (de centrale productiekeuken en wasserij). Binnen Archipel is het zogenaamde Raad van Toezicht-model van toepassing. De eindverantwoordelijkheid is gelegen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt het toezicht. Archipel levert Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Het organogram van Archipel was tot als volgt vorm gegeven: Raad van Toezicht Zorg Inhoudelijk Beraad Centrale Cliëntenraad Vrijwilligersraad (*) Raad van Bestuur Ondernemingsraad Concernstaf (*) HR (*) Bedrijfsvoering (*) Kenniscentrum Dommelhoef, Landrijt, Orangerie Dienst Behandeling * = lid Management Team (*) Regio Best & Eindhoven Midden - Noord Passaat/Hof van Strijp, Eerdbrand en Kanidas (*) Regio Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven Zuid Akkers, ABC-staete, Ekelhof, Genderhof, Jo van Dijkhof en Zuiderpark Sinds 1 juli is regio Best & Eindhoven Midden-Noord ondergebracht bij de regio Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven Zuid (Kanidas) en het Kenniscentrum (Passaat en Eerdbrand). Het nieuwe organogram ziet er sinds die datum als volgt uit: Raad van Toezicht Zorg Inhoudelijk Beraad Centrale Cliëntenraad Vrijwilligersraad (*) Raad van Bestuur Ondernemingsraad Concernstaf (*) HR (*) Bedrijfsvoering (*) Kenniscentrum Dommelhoef, Landrijt, Passaat/ Hof van Strijp, Eerdbrand en Dienst Behandeling (*) Regio Nuenen, Son en Breugel, Eindhoven Zuid Akkers, ABC-staete, Ekelhof, Genderhof, Kanidas, Jo van Dijkhof en Zuiderpark 5

6 Binnen Archipel ressorteren een aantal locaties (zie organogram). Deze locaties worden aangestuurd door een directeur, welke integraal verantwoordelijk is voor haar locatie(s). Archipel kende in 2014 de volgende locaties: Dommelhoef, Eindhoven (afdelingen revalidatie tot 1 juni tijdelijk gevestigd geweest in Orangerie Dommelhoef, Eindhoven) Landrijt, Eindhoven (i.v.m. nieuwbouw zijn de cliënten tot 1 juni tijdelijk gevestigd geweest in Orangerie Landrijt, Eindhoven) Passaat, Eindhoven Hof van Strijp, Eindhoven Eerdbrand, Eindhoven Zuiderpark (Fleuriade en Gagelbosch), Eindhoven Ekelhof, Eindhoven Genderhof, Eindhoven Akkers, Nuenen Jo van Dijkhof, Nuenen ABC-Staete, (Acacia-, Berken-, Cederstaete), Son en Breugel Kanidas, Best Locaties nemen diensten af van de dienst Human Resources (HR), de dienst Bedrijfsvoering (financiën, informatisering en automatisering, facilitaire zaken, management control), de concernstaf en de Meander Maaltijd en Catering Service BV. Archipel heeft een samenwerkingsverband met Tzorg onder de noemer Tzorg-Archipel. In dit samenwerkingsverband wordt de hulp bij het huishouden in het kader van de WMO in het werkgebied van Archipel uitgevoerd. Tzorg fungeert als penvoerder voor dit samenwerkingsverband. Medezeggenschap voor medewerkers geschiedt middels de Ondernemingsraad op concernniveau en regioraden op het niveau van de regio s. Medezeggenschap voor cliënten is geregeld middels een Centrale Cliëntenraad op concernniveau en lokale cliëntenraden op het niveau van een (clustering van) organisatorische eenheid (eenheden). Daarnaast is de medezeggenschap van vrijwilligers geregeld in de Vrijwilligersraad. 1.2 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Archipel is een maatschappelijke onderneming die continu vanuit een professioneel perspectief wil anticiperen op de vraag en de behoeften van haar cliënten en medewerkers. Archipel is en wil daarom een vooruitstrevende organisatie zijn met als doel een integraal pakket te kunnen bieden op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Zorg Archipel biedt de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling, zowel bij cliënten thuis (zorg aan huis, vanaf 1 oktober Archipel Thuis) als in het verpleeghuis en verzorgingshuis. Zelfstandig wonenden kunnen binnen de locaties terecht voor o.a. tijdelijk verblijf, dagverzorging en dagbehandeling. Wonen - Dommelhoef, centrum voor gespecialiseerde zorg- en behandeling (Eindhoven) - Landrijt, centrum voor gespecialiseerde zorg en behandeling (Eindhoven) - Orangerie, centrum voor gespecialiseerde zorg- en behandeling (Eindhoven, locatie deed tot 1 juni dienst als tijdelijke huisvesting) - Akkers, centrum voor geriatrische zorg (Nuenen) - Passaat, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) - Eerdbrand, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) - Genderhof, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) - Ekelhof, centrum voor geriatrische zorg (Eindhoven) - Kanidas, centrum voor geriatrische zorg (Best) - ABC-staete (Acacia-, Berken- en Cederstaete), woonzorgcentrum (Son en Breugel) 6

7 - Zuiderpark (Gagelbosch en Fleuriade), woonzorgcentrum (Eindhoven) - Wooncentrum Hof van Strijp (Eindhoven) - Wooncentrum Jo van Dijkhof (Nuenen) - Kwadraat, kleinschalige woonvoorziening voor cliënten met een dementiesyndroom (Eindhoven) - Mariënhage, klooster paters Augustijnen Welzijn Archipel biedt zelfstandig wonenden diverse diensten aan op het gebied van welzijn, zoals personenalarmering, maaltijdvoorziening aan huis of in een van de Gasterijen van de locaties of deelname aan ontspanningsactiviteiten die door de diverse locaties worden georganiseerd. Binnen de locaties is er aandacht voor het welzijn van de cliënten in de vorm van de maaltijdvoorziening en activiteitenbegeleiding. Zinvolle dagbesteding is de ultieme wens. Archipel biedt haar cliënten de mogelijkheid om particuliere zorg- en diensten in te kopen Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Cliënten Aantal Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar (inclusief VPT.) Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 390 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten) per einde verslagjaar 574 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar (ZZP excl.behandeling) Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar (ZZP incl.behandeling) Aantal intramurale dagen, sectorvreemd (LG en GGZ ) Aantal dagen Volledig Pakket Thuis (VPT) Aantal dagen Overige basisprestaties (o.a. mutatiedagen, niet-geïndiceerde partner) Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.458,57 Bedrijfsopbrengsten Euro s Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan DBC s/dbc-zorgproducten (Geriatrische Revalidatie Zorg) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Samenwerkingsrelaties Regionale samenwerkings- en ketenzorgpartners: Assist: in 2014 is in samenwerking met Assist de verzelfstandiging van Archipel Thuis, als efficiënte Thuiszorgorganisatie die kan inspelen op de transities AWBZ, vorm gegeven. Waardoor Archipel Thuis als zelfstandige dochter van Archipel (51%) en Assist (49%) vanaf 1 januari 2015 van start kan gaan. 7

8 De algemene ziekenhuizen: het Catharinaziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en de Anna Zorggroep; verkeerde bed problematiek, CVA ketenzorg, project vallen en opstaan, Zorgprogramma Psychogeriatrie, NAH netwerk etc.; GGzE: samenwerking betreffende cliënten met een overlappend ziektebeeld, de ondersteuning en consultatie t.b.v. de oudere cliënt met een psychiatrisch ziektebeeld (o.a Eerdbrand)en Zorgprogramma psychogeriatrie; Met Vitalis is directe samenwerking in de maaltijdservice van de Meander en is in 2014 een samenwerking op het gebied van revalidatiezorg en behandelzorg thuis onderzocht. Met Vitalis werken we samen in bredere samenwerkingsverbanden; Stuurgroep Zichtbare Schakel: samenwerkingsverband tussen gemeente, zorgorganisaties, huisartsengroepen, welzijnsorganisaties etc. om ondersteuning in de krachtwijken te bieden door middel van de inzet van wijkverpleegkundigen; Woningcorporaties: Domein, Wooninc, Helpt Elkander en het Woonbedrijf; samenwerking t.b.v. realisatie van de scheiding van wonen en zorg, evenals de invulling van regieposten ten behoeve van de levering van zorg aan huis; Welzijnsorganisaties: Lumens, LEV-groep betreffende de consequenties van de transitie AWBZ t.a.v. begeleiding en dagbesteding; Lunetzorg, ORO, Severinus samenwerkingsactiviteiten op het gebied van dagbesteding en welzijn zoals o.a. Campus Westerwind en Leeflandgoed Opwetten. Tzorg: samenwerkingspartner op het gebied van huishoudelijk hulp (WMO) in de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Nuenen, Geldrop- Mierlo; Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON): Archipel participeert samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (Centrum voor huisartsengeneeskunde, Ouderengeneeskunde en Public Health) van het UMC Radboud en zeven andere grote VVT organisaties uit Noord-Brabant en Gelderland in dit netwerk. Doelstelling is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuisgeneeskunde, het stroomlijnen van opleidingsactiviteiten voor studenten geneeskunde en de specialist ouderengeneeskunde en het adviseren over het creëren van een continue voorbeeldfunctie in de vorm van een modelpraktijk; Blixembosch: in zowel revalidatie als bij het vormgeven van het Afasiecentrum; CVA-keten; samenwerkingsverband met het Catharinaziekenhuis, Blixembosch, Vitalis en Zuidzorg gericht op de logistieke en inhoudelijke afstemming tussen en binnen de diverse instellingen om de zorg aan deze cliënten te optimaliseren; VVT platform Zuid-Oost Brabant: dit platform heeft als doel de gemeenschappelijke belangen naar andere partijen (zoals overheden, zorgkantoor of onderwijsinstellingen) en vertegenwoordiging in diverse gremia beter te kunnen afstemmen/regelen. In dit platform participeren een dertiental VVT-organisaties uit ZOB; Expertteam Korsakov, Landelijke stuurgroep Jong Dementerenden, landelijke stuurgroep Gerontopsychiatrie; Samenwerkingsovereenkomst Archipel met stichting Present; stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben (vrijwilligers) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De samenwerking met een maatschappelijke organisatie maakt het makkelijker om dit te realiseren; Er is sprake van directe samenwerking met Zuidzorg binnen de verpleegkundige dienst buiten de reguliere werktijden. Met Zuidzorg werken we tevens samen in bredere samenwerkingsverbanden; De samenwerking met Mi Caas (in onderaannemerschap levering van zorg in natura bij allochtone cliënten) is per juni 2014 stopgezet wegens een teruglopend aantal cliënten en het voornemen tot verzelfstandiging van Archipel Thuis. Cliëntenorganisatie & ouderenbonden Archipel werkt constructief samen met het Zorgbelang, ONO, OVO, PVGE, KBO s etc. Vanuit de lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraden wordt samengewerkt met het Landelijke Overlegorgaan voor Cliëntenraden (LOC). Gemeenten en het Zorgkantoor Met de overheveling van verantwoordelijkheden van het Ministerie van VWS naar de gemeenten wordt een belangrijk deel van de zorg- en dienstverlening lokaal bepaald. Dicht bij de burgers vindt dan besluitvorming plaats over de beschikbaarheid, kwaliteit en omvang van zorg- en dienstverlening. Hiervoor onderhoudt Archipel nauwe contacten met de diverse gemeenten (regio Meierij, regio Peelland, A2 gemeenten, 8

9 Dommelvallei gemeenten, Regio Kempen, BOV gemeenten, gemeente Eindhoven). Ook in het kader van nieuwbouwplannen en ontwikkeling van zorg- en dienstverlening vindt overleg plaats met de betrokken wethouders van de gemeenten Best, Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel. Contacten worden als waardevol en goed ervaren. Ook met het Zorgkantoor is sprake van een goede verstandhouding en vindt regelmatig overleg plaats. 9

10 2 Het jaar 2014 voor Archipel In het jaar 2014 is op basis van de activiteitenkalender van het beleidsplan Met volle kracht vooruit een groot aantal activiteiten opgepakt onder de verantwoordelijkheid van het MT. Hieronder volgt een beknopte opsomming van deze activiteiten. Cliënt in Regie Het In voor Zorg traject (coaching medewerkers t.b.v. beter samenspel tussen medewerker, cliënt en mantelzorger) is eind 2014 positief afgerond met een uitgebreide evaluatie. De ervaringen worden meegenomen met de ontwikkeling naar zelfsturende teams. De teamcoaches zullen nu versneld worden geworven en ter overbrugging wordt de inzet van externe coaches in een aantal teams langer gecontinueerd. Met de reorganisatie van de dagbesteding (onderbrengen in een aparte organisatorische eenheid) ontstond de behoefte om te kunnen beschikken over een actueel beeld van het binnen het programma ontwikkelde concept voor dagbesteding. Daarom heeft eind 2014 een evaluatie plaatsgevonden, met een actieve rol voor cliënten/mantelzorgers èn medewerkers. De (nieuwe) accenten die in het nieuwe strategisch beleidsplan Met volle kracht vooruit zijn aangebracht, hebben de aandacht bij de teams voor cliënt in regie verlegd naar het traject van zelfsturing. Dat heeft ertoe geleid dat nu de programmamanager CIR en de kwartiermaker Zelfsturing meer samen optrekken en de verbinding leggen. In 2014 heeft de tweede effectmeting van KIWA Carity plaatsgevonden. De meting bestond uit een schriftelijke enquête onder cliënten en mantelzorgers, aangevuld met enkele focusgroepen. T.o.v. de 0-meting waren de scores op de 5 kernprincipes over het algemeen iets lager. Die resultaten sporen niet met het algemene gevoel en met externe observaties, dat binnen Archipel er wel een beweging op gang is gebracht in de richting van cliënt in regie. Wellicht laat de beleefde eigen regievoering door cliënten zich minder gemakkelijk vangen in de gangbare meetinstrumenten. Desondanks heeft de meting wel herkenbare informatie opgeleverd. Het platform CIR moest door de reorganisatie opnieuw worden bekeken op functie, inhoud en samenstelling. Besloten is het Platform te verbreden tot het Platform Eigen Regie. Verder is besloten tot een meer open werkwijze, waarbij ook anderen binnen de organisatie aan kunnen sluiten bij activiteiten en bijeenkomsten van het Platform. Alle bewoners van ABC-Staete met een VPT-indicatie participeren in het project Persoonsvolgend Budget (PVB). Door KIWA Carity is een 2 e voortgangsrapportage opgesteld, met daarin verbeteracties (o.a. de inzet van externe coaching van de teams en werkbijeenkomsten met medewerkers). In een focusgroep met mantelzorgers en medewerkers zijn het klantmanagement en de rollen van verschillende medewerkers in het primaire proces geëvalueerd; dat heeft geleid tot rolverduidelijking en aanpassingen op onderdelen. Daarnaast zijn er activiteiten geweest m.b.t. Familiekring (ondersteuning mantelzorgers), Samen Meer (cliënten zelf een actievere rol laten vervullen in de vormgeving van het eigen woon- en leefklimaat), Familienet (interactief communicatiemiddel met familie), betrekken behandeldienst en experimenten m.b.t. ZLP/MDO. Medewerker in Regie (zelfsturing) Het Archipelconcept (ruimte voor cliënt en medewerker om ervoor te zorgen dat de cliënt vanuit een goed samenspel kwaliteit van leven ervaart) is breed gecommuniceerd binnen Archipel. Het is een andere manier van samenwerken die zich onder meer kenmerkt door werken zonder een leidinggevende in de directe omgeving. Archipel heeft in 2014 de keuze gemaakt het aantal managers terug te brengen. Dat proces is afgerond en nu wordt de vraag hoe Archipel, los van het hiërarchisch denken de opdracht die zij heeft gekregen van haar cliënten, optimaal kan uitvoeren. Communicatie is voor het welslagen van dit proces een zeer kritische succesfactor. De algemene kaders zijn bekend. De wijze waarop ze operationeel worden ingevuld, bespreekt het team met de directeur. Hierbij is de omvang en de aard van de groep cliënten voor wie het zelfsturend team werkt, altijd leidend. De cliënt bepaalt samen met de hoofdbehandelaar en de contactverzorgende het (zorg)arrangement dat vervolgens door het team wordt uitgevoerd. De rol van de contactverzorgende is niet veranderd, maar komt in het zelfsturend team wel beter uit de verf. Inmiddels werken zeven teams binnen Archipel zelfsturend: Ekelhof (3), Het Kwadraat (2), Dagbesteding & Welzijn (2). In de proeftuin van Ekelhof heeft de teamcoach ervaring op kunnen doen met de nieuwe rol. Het profiel is aangescherpt, in het bijzonder ook met betrekking tot de verbinding met cliënt in regie. Het is de bedoeling dat de coaches van het programma cliënt in regie gaan afbouwen en dat de teamcoach deze rol integreert. De functie van teamcoach is fundamenteel anders dan die van teamleider. De transitie heeft alle kenmerken van 10

11 een cultuurverandering. In 2014 hebben we de eerste stap gezet en er heeft al een behoorlijk aantal teamleiders Archipel verlaten (van 50 naar 36). Zij worden niet vervangen. Samenwerking met de medewerkers Dagbesteding & Welzijn (ook zelfsturende teams), dienst behandeling en medewerkers facilitaire diensten is opgepakt en verder uitgebreid. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. de wijze van communiceren. Niet meer via de teamleider, maar rechtstreeks met de medewerkers. Wat wordt de beste manier voor de behandelaar om een bijdrage te leveren aan de professionaliteit, het vakmanschap van de zorgmedewerker? Kwaliteitsmedewerkers zullen dicht bij de teams vanuit hun expertrol gaan bijdragen aan een continue hoge kwaliteit van zorg en welzijn. Zij hebben zich ook gebogen over vereenvoudiging van protocollen en procedures (bijv MIC en MIM). Medewerkers van het dienstencentrum maken een leerproces door waarbij ze zich aanpassen aan de veranderende klant (medewerker i.p.v. leidinggevende) aan. Dat vraagt om alertheid, flexibiliteit, goede bereikbaarheid en gerichtheid op die andere klant. Systemen en procedures zijn er ter ondersteuning van de processen, teams kunnen niet hun eigen systemen kiezen. Archipel Thuis Alle voorbereidende activiteiten zijn conform het plan van aanpak en planning i.s.m. Assist in 2014 afgerond. In 2015 wordt gestart met de ontwikkeling van nieuwe (combinatie) producten welke inspelen op de (particuliere) zorgbehoefte. Onder leiding van de directeur/bestuurder is Archipel Thuis vanaf 1 oktober volledig zelfsturend van start gegaan, inmiddels zijn er 15 teams volledig teamleiderloos, maar met ondersteuning van een teamcoach en met een compacte backoffice gereed voor Regio-indeling 1 oktober is de nieuwe regio-indeling geëffectueerd. De regio Eindhoven Midden Noord en Kenniscentrum, omvat de dienst behandeling en de locaties Dommelhoef, Landrijt, Passaat, Hof van Strijp, Kwadraat en Eerdbrand. De overige locaties vallen onder de regio Zuid. De overgang van managers zorg naar managers zorg senior is prima verlopen. Het traject rondom de facilitair managers werd eind 2014 afgerond. Voor dagbesteding en welzijn is vanaf 1 oktober sprake van een nieuwe (bovenregionale) organisatiestructuur. Aangestuurd door een senior manager met twee productontwikkelaars dagbesteding en welzijn. Buurtfunctie Voor de buurtfunctie probeert Archipel zoveel als mogelijk aansluiting te vinden met haar bewoners bij bestaande (en nieuw te ontwikkelen) activiteiten bij bestaande activiteiten en verenigingen in de wijken, dus buiten de muren van de zorglocaties. Acties die in gang gezet zijn zijn o.a. samenwerking met wijksteunpunten Oud Gestel, PSV, Vivaldi, Heidehonk en andere samenwerkingsvormen (OVO, Zuidzorg, LEV-groep, burgerinitiatief Nuenen, Zonhove, Summa college, van Abbemuseum, NatLab, Kunstkwartier Helmond, Citydweilers, Literaire salon, Samen voor040). Daarnaast zijn er structurele activiteiten zoals een toneelgroep Zonhove, bezoek Weverkeshof Nuenen, groenworkshops in Tuinen van Walburg, lunchconcerten Muziekgebouw Eindhoven. In oktober is Campus Westerwind officieel geopend en is gestart met het creatief atelier 3 dagen in de week. Er zijn stappen gezet om dit per 1 januari uit te breiden tot 5 dagen. Cliënten van dagbehandeling Landrijt bezoeken campus Westerwind. De voorbereidingen zijn getroffen om daarnaast ook cliënten van Landrijt aan te laten sluiten bij de creatieve workshops in Westerwind. Archipel deed mee aan The Big Draw en in Best is met behulp van sponsorgelden een Kwiekroute uitgezet. Dit is een beweegparcours/ looproute in de buitenlucht. Domotica Een projectleider Innovatie is aangesteld, die het project domotica onder zich heeft. Zij fungeert als aanjager en regievoerder voor domoticaprojecten en vernieuwingen binnen Archipel. De benoeming is vooralsnog voor 2 jaar. De projectleider onderhoudt ook contacten met andere zorgorganisaties om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken op het gebied van domotica. De projectleider heeft binnen alle regio-mt s, cliëntenraden en COR een presentatie gegeven over domotica. Actuele domotica projecten binnen Archipel zijn; pilot met de zorgriem (mobile track), pilot telelock in Nuenen. Archipel Thuis heeft ervoor gekozen om de persoonsalarmeringen over te zetten naar Centrale 24. Er zijn twee klanten bij Archipel Thuis die gebruik maken van het Medidosysteem (medicijndistributie). 11

12 Innovatia Dementia is een Europees project van GGzE en Fontys om domotica en dementerenden bij elkaar te brengen. In het project participeren een aantal extramurale cliënten van Archipel met dementie samen met hun mantelzorger(s). Voor het project Thuis Verbonden in Son en Breugel waarin Archipel participeert, is een App ontwikkeld om vraag en aanbod op het gebied van welzijn te combineren. Deze is ontwikkeld en klaar voor gebruik. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor de inzet van robotica binnen het functieprogramma Bewegen, dat in de maak is binnen Archipel. Vastgoed De nieuwbouw Landrijt is opgeleverd en alle verhuizingen zijn goed verlopen. De locatie is door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix officieel geopend. De onderhandelingen met woonbedrijf t.a.v. de Turn Key Overeenkomst zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015v worden afgerond, waarna gestart kan worden met de bouw van de Torens A&B Zuiderpark. Diverse andere bouwactiviteiten: Akkers; zorg- en sfeerconcept en bijbehorende bouw gerelateerde zaken zijn besproken en worden in plan van eisen gezet. Vinkehofjes; Haalbaarheid wordt onderzocht. Helpt Elkander is op zoek naar de financiën om dit project te kunnen realiseren. Genderhof; Overwogen wordt de capaciteit van Genderhof versneld af te bouwen, Wooninc gaat leegstaande appartementen open stellen voor derden tegen andere huurvoorwaarden. Hof van Strijp, commercieel; In gebruik genomen door Afasiecentrum. Frederiklaan 189a bestemd voor Archipoli, Afasiecentrum is nu ondergebracht in Dommelhoef, Leeggekomen ruimte wordt back-office van Archipel Thuis. Breugel nieuw; Naar de gemeente en woningcorporatie Thuis is gecommuniceerd dat een intramurale voorziening in Breugel zonder kans op contractering door het Zorgkantoor voor Archipel nu een te groot risico vormt. Met partijen is afgesproken te onderzoeken op welke wijze het initiatief extramuraal kan worden vorm gegeven. Kanidas Nazareth/Vloed; Ontwerp gereed. Vloed is als tijdelijke vervangende locatie in gebruik genomen. Nazareth is gesloopt, aanbesteding nieuwbouw is naar tevredenheid afgerond, start bouw februari Oplevering maart Orangerie; verkocht aan De Meeuw t.b.v. COA. Klooster Mariënhage; De businesscase is afgewezen. Initiatief Opwetten, Nuenen; ORO, Severinus en Archipel zijn de partijen die het landgoed gaan ontwikkelen. De locatie is door Archipel aangekocht, samenwerking en ontwikkeling met deze drie partijen wordt verder uitgewerkt. De RvB van het Catharina ziekenhuis heeft aangegeven toch niet over te willen gaan tot het bouwen van een zorghotel. T.z.t. gebouw M op terrein CZE van GGzE huren als alternatief wordt nog bekeken. Samenwerkingsovereenkomst Archipel Vitalis Vitalis heeft aangegeven de gemaakte plannen niet te continueren. Dat betekent dat Archipel met stevigheid en snelheid dit alleen zal oppakken. Een nieuw actieplan is gemaakt. In het plan zullen de resultaten van de voorbereidingen vanzelfsprekend worden meegenomen. Belangrijk is dat Geriatrische Revalidatie en Behandeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er is een communicatieplan opgesteld dat is toegeschreven op de Geriatrische Revalidatie Extramurale behandelzorg Eind 2014 was er vanuit de specialisten ouderengeneeskunde contact met 25 huisartsen. Ook met de ziekenhuizen zijn intensievere contacten opgebouwd, ten aanzien van CVA, MS en worden onze SO s en specialistisch verpleegkundigen ingezet. De triage met het ziekenhuis is beter afgestemd. Er is deskundigheid in het geven van PEPP trainingen in de regio, dit vergroot de regie van de cliënt en zijn mantelzorger. Er is een initiatief met enkele andere organisaties om deze trainingen door de gemeente gefinancierd te krijgen. Samen met de GGZE draaien we een gespreksgroep voor partners van jonge mensen met dementie. De SO s hebben met steeds meer huisartsen contact. I.v.m. het on hold zetten van de samenwerking met Vitalis is er in beleidsmatige zin in het laatste kwartaal van 2014 geen verdere actie ondernomen. 12

13 Centrum geriatrische revalidatie Medewerkers werken enthousiast mee aan de RGA s (Resultaat Gerichte Afspraken). Dit zorgt ervoor dat het 24 uurs therapeutisch klimaat steeds meer vorm begint te krijgen. De uitdaging lag in het feit medewerkers mee te krijgen in een andere manier van werken en het geheel voor alle betrokkenen overzichtelijk te houden. De focus is sterk op de cliënt komen liggen: wat wil de huidige, potentiële cliënt, wat is de meerwaarde voor de cliënt. Met dit gegeven zijn vier werkgroepen actief aan de slag gegaan, met de volgende vier onderwerpen: therapeutisch klimaat, zorgpaden, gastvrijheid en integrale samenwerking. Het is niet de stuurgroep die de plannen maakt, maar de medewerkers in de werkgroepen. Dit bleek een goede keuze te zijn. De stuurgroep wil deze manier van werken voortzetten in Archipoli De Archipoli is nu beter in beeld en dit moet leiden tot intensievere bezetting. De ontwikkeling van de Archipoli wordt meegenomen in de plannen op het gebied van extramurale behandelzorg (front office en backoffice). Archinet 2.0 Op de vraag wat een goed middel zou zijn om informatie op verschillende manieren aan te bieden, is gebleken dat de komst van een nieuw sociaal intranet, genaamd Archinet 2.0, hierop goed aansluit. Gestart is met een afvaardiging van Ekelhof-medewerkers, waar per september de proeftuin m.b.t. zelfsturing van start is gegaan. Tegelijkertijd zijn ook andere locaties en teams benaderd om mee te denken over de inrichting van het nieuwe sociale Archinet. In het laatste kwartaal van 2014 is Archinet voor iedereen toegankelijk gemaakt. Belangrijkste doel van dit sociale intranet is dat medewerkers met elkaar kennis kunnen delen. Alle medewerkers kunnen een profiel aanmaken op Archinet 2.0. Dit betekent dat ook medewerkers die geen eigen Archipel mailadres hebben, kunnen communiceren via Archinet. Op Archinet kunnen medewerkers allerlei (werk)formulieren vinden die zij nodig hebben van A t/m Z, werkinstructies en belangrijke links. Daarnaast worden belangrijke nieuwsberichten geplaatst, concern breed of locatie gebonden. In de Archipel agenda wordt men op de hoogte gebracht van belangrijke activiteiten. Medewerkers kunnen door het aanmaken van een eigen profiel veel informatie geven: functie, werkdagen, contactgegevens, specialisaties. Daarnaast kunnen er groepen worden aangemaakt, o.b.v. bepaalde onderwerpen, waarvoor men zich kan aanmelden. Je hebt (semi)open en gesloten groepen. Ook teams kunnen een eigen groep aanmaken. In een groep kan men met elkaar kennisdelen, afspraken maken en documenten beheren in een mediabibliotheek. Om het nieuwe sociale intranet onder de aandacht te brengen, worden presentaties gegeven en inloopuren gehouden. Contactverzorgende nieuwe stijl Het faciliteren van contactverzorgenden in tijd heeft op verschillende plaatsen aandacht en sturing gekregen. Coaching van In voor zorg heeft de positie van de contactverzorgende versterkt. De opleiding EVV is voelbaar binnen de afdelingen. De contactverzorgenden pakken hun rol als vertegenwoordiger van hun cliënten steeds beter op. Ze profileren zich steeds beter als volwaardige gesprekspartner van de behandelaars. De experimenten in het kader van cliënt in regie (b.v. regiecirkels) laten zien dat het loslaten van het MDO en het vereenvoudigen van het zorgleefplan de contactverzorgenden meer tijd en ruimte geven om hun rol te pakken. Verpleegkundige nieuwe stijl In een business case inzet verpleegkundigen Archipel werd het plan beschreven om een splitsing te maken in verpleegkundigen basic op afdeling/locatieniveau en verpleegkundige advanced. Deze verpleegkundigen vormen samen het ambulant verpleegkundig team met als kerntaak de 24/7 bereikbaarheid en aanwezigheid van verpleegkundige zorg binnen Archipel, daarnaast beogen we hiermee een kwaliteitsverhoging op de locaties. Met 2 gespecialiseerde verpleegkundige teams die 24/7 werkzaam zijn voor heel Archipel (en op vraag voor derden, zoals Archipel Thuis), kan Archipel adequaat en optimaal de zorgvragen van nu en in de toekomst beantwoorden. Academie Bedrijfsopleidingen De beslissing is genomen om het product coaching en teambuilding niet meer intern aan te bieden, waardoor de beide hiervoor verantwoordelijke coaches boventallig zijn geworden. De overige opleidingsadviseurs/ trainers die ook gediplomeerd docent zijn, werken nu voor het Archipel College. De afdeling Bedrijfsopleidingen is teruggebracht tot één sr. Beleidsadviseur/ vaardigheidstrainer en een trainer/docent transfertechnieken. 13

14 Archipelcollege Het Archipelcollege draait eind 2014 voor alle groepen (1 ste t/m 3 e jaar). Veel nadruk in het curriculum is komen te liggen op de verbinding met de praktijk, eigen Archipeldocenten, cliënten in regie, medewerkers in regie. Onder auspiciën van het ROC de Leijgraaf en met inkomsten uit de subsidies van Stagefonds Zorg en het Sectorplan (Asschergelden). Uitbreiding e-learning Omgaan met agressie wordt door het Kenniscentrum ontwikkeld en bekostigd. Eind 2014 is contact gelegd met CSS Breda om de combinatie E-learning en Werkplekleren (het didactiseren van werkprocessen) vorm te geven. Deze manier van beeldleren is eigentijds en past bij zelfsturende teams. In 2015 wordt gestart met een pilot bij de Geriatrische Revalidatie. Shared Service Centrum WGA/WIA Het innovatieve project, gefinancierd door Transvorm, heeft niet geleid tot een shared service center. Elke zorgorganisatie heeft eigen beleid en doelen, de intentie om samen te werken is aanwezig, maar als het erop aan komt, is het niet eenvoudig vorm te geven. Archipel blijft Eigen Risico Drager, de WIA regisseur heeft ervoor gezorgd dat Archipel geen problemen heeft met de BeZaVa (modernisering Ziektewet) en een vergrote uitstroom van WGA naar IVA. Dit heeft een positief en aanzienlijk kostenverlagend effect gehad, voor zowel Archipel als de verzekeraar. Ontbureaucratisering Met externe ondersteuning (Patagonia) is in 2014 een aantal Quick Wins goed afgesloten en geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn invoering Top desk, zelf boodschappen bestellen met Slimmis van Van Hoeckel, MIC/ MIM meldingen, declaratiesysteem dagactiviteiten, reanimatieprotocol, vlaginstructie, overzicht projecten, regeling symposiabezoek en het ondersteunen en begeleiden van de afdeling CCA met betrekking tot het optimaliseren van de werkprocessen. Daarnaast is meegekeken bij diverse pilots zoals: Archinet 2.0, HACCP, pilot bankpas per team, cliënt in regie, ondersteuning taskforce medicatie, opstellen RIE, regie cirkels, pilot afsprakenbureau en routing DBC. Naast alle concrete voorbeelden is er binnen de organisatie een besef ontstaan van de noodzaak van ontbureaucratiseren. De grote winst echter is dat steeds meer collega s zelf aan de slag gaan met hun eigen processen om te kijken hoe deze effectiever en leaner kunnen worden. Kwaliteit Alle Archipel locaties hebben tijdens de 1 e tussentijdse audit aangetoond dat men het Prezo keurmerk nog waardig was. Perspekt heeft het Prezo kwaliteitssysteem minder bureaucratisch weten te maken. Van de uiteindelijke 46 prestaties waar een organisatie aan moet voldoen blijven er 15 over die de kwaliteitslading blijven dekken. De evaluaties van documenten binnen het documentbeheer Archidoc verlopen goed. Periodiek ontvangen de documentbeheerders een overzicht. Het zoekprogramma in Archidoc is aangepast waardoor men iets makkelijker documenten kan opzoeken maar het is nog niet ideaal. De beleidsmedewerkers hebben in 2014 ingezet om Prezo wat op de achtergrond te zetten door o.a. start te maken met een eigen Archipel kwaliteitssysteem met termen die Archipelbreed gebezigd worden. Het Prezoprogramma en het kwaliteitskader verantwoorde zorg draait overigens wel op de achtergrond opdat we altijd voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteitscriteria. Cliënttevredenheid Een van de belangrijkste onderdelen van het Archipel kwaliteitssysteem is het meten van de tevredenheid bij cliënten. Hiervoor is in 2014 de afrondingsevaluatie opgezet. De evaluatie wordt, na beëindiging zorg, telefonisch afgenomen door de medewerkers van het servicepunt. De beleidsmedewerkers zorgen voor een terugkoppeling. Naast het meten van de tevredenheid achteraf wordt die ook gemeten over de zorgtoeleiding. Na de eerste week van opname wordt de cliënt of zijn vertegenwoordiger (telefonisch) benaderd over hoe men de opname heeft ervaren. Sinds september wordt de cliënt e/o vertegenwoordiger uitgenodigd om een waardering te plaatsen op Zorgkaart-Nederland. Op deze site kan men een cijfer geven voor de zorg. Het nog te vroeg is om hier al enige conclusies aan te verbinden. 14

15 In november werden de CQi interviews en vragenlijsten uitgezet door Kiwa. Dit is een verplicht onderzoek dat elke 2 jaar moet worden afgenomen M.u.v. van Genderhof namen alle locaties en ZAH hier weer aan deel. In januari 2015 worden de eerste resultaten verwacht. 15

16 3 Financiën 3.1 Financieel beleid Vermogensvorming Door toevoeging van het positieve resultaat over 2014 aan het eigen vermogen steeg het eigen vermogen van 25,1 miljoen aan het einde van het vorige boekjaar naar 28,9 miljoen aan het einde van dit boekjaar. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen 25,92% van de totale opbrengsten (weerstandvermogen). Een verbetering van 3,36%. Het solvabiliteitspercentage, uitgedrukt als de verhouding tussen eigen- en totaalvermogen bedraagt 15,19% van het balanstotaal (ultimo 2013: 13,72%). Een stijging ten gevolge van de vermogensgroei, waar tegenover een naar verhouding beperktere groei van het totale vermogen (balanstotaal) staat. Ook de liquiditeitspositie is sterk verbeterd. Onder andere door het aantrekken van nieuw vreemd vermogen zijn de liquide middelen gegroeid, terwijl de kortlopende schulden, door aflossing van kortlopende (bank-)schulden lager zijn geworden. Ook in 2014 zien we weer een negatief resultaat op niet-zorg gerelateerde activiteiten (- 1,0 mln.), waardoor het niet-collectief gefinancierd eigen vermogen is teruggelopen van - 6 miljoen naar - 7,0 miljoen per 31 december We zien wel dat het resultaat op de exploitatie van niet-zorg gerelateerd vastgoed, zoals verwacht, in 2014 minder negatief was. Op termijn zullen deze complexen wel een positief resultaat opleveren. Het balanstotaal ultimo 2014 is ruim 7,7 miljoen hoger dan het jaar daarvoor. Aan de debetzijde van de balans zien we dit terug in een stijging van de vlottende activa, vooral liquide middelen. Aan de creditzijde van de balans zien we naast de vermogensgroei een toename van de voorzieningen (aanvullende voorziening voor reorganisatie) en langlopende schulden (aantrekken nieuwe leningen). Hier tegenover staat een daling van de kortlopende schulden (schulden aan kredietinstellingen). Resultaat 2014 Het boekjaar 2014 kon worden afgesloten met een positief resultaat van 3,9 miljoen tegenover 1,1 miljoen in het jaar daarvoor. In dit resultaat zit een boekwinst van 0,9 miljoen, veroorzaakt door de verkoop van de tijdelijke units aan de Castiliëlaan te Eindhoven. Omdat het complex na verkoop een nieuwe bestemming heeft gekregen, bespaarde dit voor Archipel de kosten voor ontmanteling van de units. Daarnaast is ervoor gekozen om ten laste van het resultaat een aanvullende dotatie aan de voorziening voor reorganisatie te doen van 1,3 miljoen. Zonder deze extra dotatie en zonder de boekwinst zou het resultaat 4,3 miljoen bedragen. Het jaar daarvoor bedroeg het genormaliseerde resultaat nog 2,2, een verbetering van 2,1 miljoen. De keuze om de voorziening voor reorganisatie uit te breiden vloeit voort uit de verdere invoering van de besluiten, zoals zijn vastgelegd in het in 2013 vastgestelde beleidsplan Met volle kracht vooruit!. In 2014 is een voorzichtige start gemaakt met de invoering van zelfsturende teams. In 2015 zal hiermee verder gegaan worden. Dit zal ertoe leiden dat aantal teamleiders overbodig zullen gaan worden. Daarnaast zullen er ook nog een aantal managersfuncties komen te vervallen. De Meander, Maaltijd en Catering Service BV (100% dochter) behaalde in 2014 een positief resultaat van 0,1 miljoen. Kengetallen Liquiditeit: Vlottende Activa / Kortlopende Schulden 83,50% 51,15% Solvabiliteit: Eigen Vermogen / Totaal Vermogen 15,19% 13,72% Solvabiliteit: Eigen Vermogen / Totale Opbrengsten 25,92% 22,56% Voor meer informatie verwijzen we u naar de Jaarrekening

17 4 Risico s (uitdagingen!) Na de vele voorbereidingen, aanbestedingen en subsidieverzoeken t.g.v. de transitie AWBZ zal 2015 het jaar van de uitvoering gaan worden. De diverse manieren waarop Archipel verantwoording zal moeten gaan afleggen aan de vele partijen (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor) zal een zware wissel trekken op de administratieve capaciteiten. Met de oprichting van een Inkoopteam WLZ/ WMO zorg beoogt Archipel dit proces voor 2015 e.v. in goede banen te leiden. In het beleidsplan Met volle kracht vooruit heeft Archipel een aantal onderwerpen benoemd die ten gevolge van de vele veranderingen in zorgland aandacht hebben, zoals: Cliënt in regie De bril waardoor wij naar de werkelijkheid kijken is die van de eigen regie. We moeten alle ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt of cliëntvertegenwoordiger degene is die bepaalt. Deze visie zal leiden tot een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer aan dit criterium moeten voldoen waarbij het niet gaat om modetrends maar om duurzame en zinnige vernieuwing die hierin past. Steeds duidelijker wordt dat een synthese van cliënt in regie met het hiernavolgende onderwerp (zelfsturing) moet leiden tot een symbiose van eigen regie. Zelfsturing Door de transitie is de omgeving waarin Archipel opereert drastisch aan het veranderen. Onze maatschappij individualiseert, vergrijst, vergroent, vermarkt en technologiseert. Het hele publieke domein van zorg, welzijn en sociale zekerheid richt zich steeds minder op directe zorg en steeds meer op wat mensen wel kunnen. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor de sector met betrekking tot: nieuwe technologieën, nieuwe manieren van samenwerken en nieuwe aandacht voor wat zorg betekenisvol en waardevol maakt. Archipel heeft de overtuiging dat cliënten het best tot hun recht komen als zij zelf de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dit is de afgelopen jaren niet voor niets een belangrijk speerpunt van Archipel geweest. Gaandeweg het proces is het besef ontstaan dat het in regie stellen van de cliënt onlosmakelijk is verbonden aan het toekennen van meer regie aan de medewerkers. Op welke wijze Archipel hieraan vorm en inhoud wil geven is dé ultieme uitdaging. De ambitie van Archipel is om de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Archipel kiest ervoor om het in regie stellen van medewerkers te realiseren door een concept van zelfsturende teams te ontwikkelen binnen de organisatie. Na de start van de proeftuin Ekelhof in 2014 zal in 2015 een verdere uitrol van de zelfsturing plaats gaan vinden. Om te beginnen binnen Kwadraat. De verwachting is dat als de medewerker meer de regierol voert, er een groter gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en meer plezier in werk ontstaat, wat de relatie met de cliënt en diens familie ten goede komt. Archipel Thuis Ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt om de vorm en werkwijze van onze extramurale activiteiten en Zorg aan Huis, vanaf 2015 op een andere wijze te gaan organiseren. Verwacht wordt dat de tarieven voor Zorg aan Huis en begeleiding de komende jaren fors gaan dalen (ca %). Helder is dat Archipel, bij continuering van de oude werkwijze en positionering van deze activiteiten, niet in staat was om deze kostenreductie te verwerken. Met andere woorden: de extramurale activiteiten zouden niet langer rendabel zijn. Dit terwijl Archipel wel de intentie heeft om op deze extramurale markt een rol van betekenis te spelen. Nadat in 2014 de extramurale activiteiten en Zorg aan Huis op zodanige wijze gereorganiseerd zijn dat Archipel klaar is voor de nieuwe ontwikkelingen. Zal in 2015 een nieuwe organisatie, Archipel Thuis (in samenwerking met Assist), van start gaan. Het Archipel vastgoedbeleid De zorgvraag zal de komende jaren, en met name de komende decennia, fors stijgen. Het is echter nog lang niet duidelijk op welke manier op deze vragen een antwoord kan en moet worden gegeven. Er spelen vele factoren een rol die invloed hebben op de zorg-vraag en de mogelijke antwoorden daarop: versmalling van de AWBZ, extramuralisatie ZZP 1, 2, 3 en deels 4. wijziging van het woningwaarderingsstelsel (huurprijzen op basis van de WOZ-waarde) 17

18 ontgroening, toename eenpersoonshuishoudens, afnemende gezinsgrootte (met mogelijk consequenties voor de beschikbaarheid van mantelzorg) personeelsschaarste De verschuiving van AWBZ naar Zorgverzekeringswet, WMO en private middelen is van grote invloed op de bedrijfsvoering van Archipel. De manier waarop Archipel een antwoord kan en wil geven is zeer bepalend voor de vormgeving van het vastgoed (al dan niet in eigendom) en de woningvoorraad in brede zin. De komende jaren moet Archipel haar koers bepalen en pas daarna wordt duidelijk of en, zo ja, op welke wijze nieuwe bouwinitiatieven worden geïnitieerd. Financieel Binnen het huidige politieke klimaat ligt er een grote druk om de kosten van de AWBZ terug te dringen. In 2013 is daarom een start gemaakt met de invoering van scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1 en 2. Vanaf 2014 is hier ZZP 3 aan toegevoegd. Dit, in combinatie met verwachte tariefkortingen, zal dit (op termijn) leiden tot omzetdaling. Daarnaast is (2013) de geriatrische revalidatiezorg, met een korting op de tarieven, overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Door de in 2012 gestarte invoering van de normatieve vergoeding van de huisvestingskosten (NHC) zal de komende jaren het aandeel van de van de NHC in de huisvestingskosten steeds groter worden. Concreet betekent dit dat een eventuele leegstand ten gevolge van de extramuralisering van lage ZZP s ook steeds grotere gevolgen zal hebben voor de vergoeding voor het zorggerelateerd vastgoed. De financiële exploitatie van het vastgoed zal de komende jaren steeds meer aandacht vragen. In het kader van de financierbaarheid van toekomstige bouwprojecten blijft grote aandacht voor de financiële situatie van de organisatie belangrijk. Bureaucratie Eén van de voornaamste klachten van medewerkers binnen Archipel is die over de bureaucratie. Deze ervaren bureaucratie bestaat onder andere uit trage en complexe procedures waar onnodig veel medewerkers een rol in hebben, te weinig zelfregie, bedrijfsapplicaties die complex en onvoldoende ondersteunend zijn, te weinig gebruik maken van digitale mogelijkheden, gegevens die meerdere malen moeten worden aangeleverd/ ingevoerd, besluiten die een lange doorlooptijd hebben en via teveel schijven verlopen, veel tijd kwijt aan overleggen, etc.. Archipel wil een, radicale, poging wagen om de bureaucratie terug te brengen. Hiertoe is in 2014 een werkgroep, met externe ondersteuning, van start gegaan om de basis te leggen voor een continue, gedegen aanpak van de bureaucratie binnen Archipel. Voor 2015 zal deze werkgroep uitgebreid worden, maar zal de externe ondersteuning komen te vervallen. Archipelmedewerkers moeten hierdoor de ruimte krijgen hun werk goed en met plezier te kunnen uitoefenen (zelfverantwoordelijkheid). De ruimte en de daaruit voortvloeiende arbeidsvreugde moeten leiden tot een betere dienstverlening aan onze cliënten die van de inzet en inspanningen van de medewerkers afhankelijk zijn. Meer ruimte om daadwerkelijk zorg te bieden en minder papier en verantwoording dragen bij aan het bereiken van deze doelstelling. Daardoor zal de (ervaren) werkdruk verminderen. Eerstelijns behandelzorg Mensen willen bij ziekte en ongemak steeds langer thuis blijven wonen en daar hun, al dan niet complexe, zorg ontvangen. Dit vraagt om een goede verbinding van de behandelzorg met de huisarts, waardoor de huidige samenwerking versterkt. Door de expliciete keuze eind 2014 van Vitalis om afzonderlijk van Archipel in deze zorg op te trekken dient Archipel haar positie hierin te overwegen. Dat is jammer, want vooronderzoek had duidelijk gemaakt dat samenwerking tussen meerdere partijen de kwaliteit van de zorg verbetert en de huisarts ondersteunt en daarmee van grote toegevoegde waarde is voor de cliënt. Momenteel wordt onderzocht hoe deze eerstelijns behandelzorg vorm kan worden gegeven. De insteek betreft ouderengeneeskunde en daarbij behorende behandelzorg voor kwetsbare ouderen aan huis in Eindhoven en omstreken. 18

19 5 Governance 5.1 Normen voor goed bestuur De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Archipel werken conform de principes van de Good Governancecode, branche V&V. In 2011 zijn aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de Zorgbrede Governancecode 2010 en de Wet Bestuur en Toezicht. Daarmee werken we volgens de principes van deze aangepaste code. Daarnaast hanteert Archipel een klokkenluiderregeling en een informatieprotocol. Tevens is specifieke aandacht voor kwaliteit en veiligheid. 5.2 Raad van Bestuur/Directie Samenstelling Raad van Bestuur Naam Functie Nevenfuncties De heer drs. A.J. Metske MHA Voorzitter Raad van Bestuur sinds Archipel kent een reglement Raad van Bestuur. Kernelementen uit dit reglement zijn: een beschrijving van de verantwoordelijkheden respectievelijk bevoegdheden, de samenstelling, taken, besluitvorming, vergadering, waarneming, relatie met de diverse geledingen, transparantie en (externe) verantwoording. 5.3 Toezichthouders Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie Aandachtsgebieden Nevenfuncties De heer J.P. Kroese Voorzitter Kwaliteit, veiligheid, zorginhoud, openbaar Directielid Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Bestuurslid STRP festival bestuur Mevrouw drs. M.A.J. Sol van Berlo* Lid Kwaliteit, veiligheid, zorginhoud Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. het maatschappelijke belang, arts Mevrouw drs. P.L.M.L. Gruijters* De heer mr. P.S. Procee** De heer S.M. Polderman RA** De heer ir. J.G.P. Neggers** De heer mr. J.P.T. van der Kruis Lid Plaatsvervangen d voorzitter, Lid Lid Lid Lid, op voordracht van de CCR * Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid ** Lid Auditcommissie Kwaliteit, veiligheid, zorginhoud Kwaliteit, veiligheid, financiën, wet- en regelgeving Kwaliteit, veiligheid, financiën Kwaliteit, veiligheid, vastgoed Cliëntenzorg Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. het maatschappelijke belang, huisarts Visiteur pensioenfondsen, mediator en daarnaast adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. het maatschappelijke belang Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. het maatschappelijke belang Van Aken Architecten Adviseur/bestuurslid diverse organisaties t.b.v. het maatschappelijke belang De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. Bijeenkomsten van deze vereniging worden naar behoefte bijgewoond in het kader van kennisontwikkeling. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en er is geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling. In totaal vergaderde de Raad van Toezicht in het verslagjaar 7 maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast was er eenmaal een ontmoeting met de Centrale Cliëntenraad en eenmaal een ontmoeting met de Ondernemingsraad. De Auditcommissie vergaderde 4 keer in het verslagjaar en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 2 keer. In de overlegvergadering zijn die onderwerpen behandeld die voor het bestuur van belang zijn om de functie goed te kunnen vervullen en die betrekking hebben op een organisatorisch of strategisch belang van de organisatie. 19

20 Hoofdpunten van de vergaderingen: Vastgoedbeleid (Woontorens, nieuwbouw Nazareth, Mariënhage, Antoniushuis Acht, Orangerie, nieuwbouw Landrijt, renovatie Kanidas, Opwettense boerderij Nuenen) Samenwerkingsovereenkomst met Woonbedrijf inzake de woontorens Activiteitenplan 2014, voortgang Met volle kracht vooruit Jaarverslag activiteiten 2013 Ten aanzien van de Raad van Toezicht: de samenstelling (herbenoeming Dhr. Kroese en Dhr. Neggers 2 e termijn), rooster van aftreden, de honorering, de aandachtsgebieden en het vergaderschema Transitie AWBZ en de wijze waarop Archipel hierop anticipeert (Archipel Thuis, Eerstelijns behandelzorg/ revalidatie (i.s.m. Vitalis), Cliënt in Regie, Zelfsturing, Ontbureaucratisering) Jaarrekening en jaardocument 2013 Planning & Control cyclus 2014 Informatieprotocol 2014 Overlegvormen 2014 Risicomanagement Sociaal Plan Voortgang projecten: cliënt in regie, informatisering en automatisering, ontbureaucratisering Kaderbrief 2015 Kwartaalrapportages Begroting 2015 Verslagen auditcommissie (accountantsverslag, Treasury statuut, managementletter, liquiditeitsplanning) Aansluiting Waarborgfonds WNT klasseindeling Archipel Thuis WNT klasseindeling Archipel Verslagen kwaliteitscommissie (kwaliteitsbeleid, kwaliteit van zorg, klachtencommissie) Kwaliteitsontwikkeling binnen de paramedische dienst Kwaliteitssystemen Inspectiebezoeken Verslag interne vergadering Raad van Toezicht Voortgang overige samenwerkingsverbanden Intentieovereenkomst Archipel - Assist Joint Venture Archipel Thuis - Assist Governance structuur Archipel Thuis Governance structuur Archipel Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Bestuur Meander Stand van zaken locaties en dienstengroep Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Archipel heeft een goede relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Locatie Landrijt Orangerie heeft de contacten met de Inspectie, welke in 2013 waren ingezet, in het kader van de toetsing medicatieveiligheid en dwangbehandeling afgerond. Locatie Passaat heeft de contacten met de Inspectie, welke in 2013 waren ingezet, in het kader van de toetsing Wet BOPZ en medicatieveiligheid afgerond. In 2014 hebben in totaal 2 inspectiebezoeken plaatsgevonden, beiden aangekondigd. Er heeft geen onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden. Aan Archipel (Dommelhoef, Eerdbrand, Ekelhof) betrof het een aangekondigd inspectiebezoek gericht op de kwaliteit van de overdracht tussen zorgaanbieders. Het bezoek heeft zich gericht op in hoeverre de overdrachten van gegevens door drie specialismen (geriatrie/interne, chirurgie en neurologie) bij ontslag uit het ziekenhuis naar Archipel of naar huis met inschakeling van thuiszorg, voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen. 20

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit! Archipel Zorggroep Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven T 040 265 48 00 www.archipelzorggroep.nl Met volle kracht vooruit! Het gevoel van samen Beleidsplan Archipel 2014 2017 Voorwoord Het beleidsplan

Nadere informatie

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel

Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Zorg, welzijn en wonen volgens Archipel Thuis en vertrouwd: dat vinden wij bijzonder normaal het gevoel van samen Thuis en vertrouwd bij Archipel De meeste mensen krijgen ermee te maken: een fase waarin

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Project Centraal servicepunt Resultaat: Cliëntbehoefte Verantwoordelijke: Femke de Jong Gereed: 1 september 2011 Inleiding In het plan van aanpak centraal servicepunt

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte.

Nebo biedt professionele zorg aan ouderen uit de gereformeerde gezindte. Profielschets Teamleider Zorg Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een resultaatgerichte Teamleider Zorg (32-36 uur). De ideale kandidaat is een verbindende

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Nieuwe woonzorgcentrum

Nieuwe woonzorgcentrum Nieuwe woonzorgcentrum Kerngegevens Topaz Jaarbegroting: 63 miljoen Locaties : 7 Intramurale plaatsen: 967 Dagbehandeling: 81 Aantal clienten: 1672 Aantal medewerkers: 1700 Aantal medewerkers fte: 890

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering: Invloed fysieke omgeving/exploitatie kleinschalig wonen voor dementerenden Proefwoning dementie Royal Rustique 2 Aanleiding:

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Zorgtotaal beurs 20 maart 2015. Client in Regie. een programmatische aanpak. Hans Hendriks, programmamanager Client in Regie

Zorgtotaal beurs 20 maart 2015. Client in Regie. een programmatische aanpak. Hans Hendriks, programmamanager Client in Regie Zorgtotaal beurs 20 maart 2015 Client in Regie een programmatische aanpak Hans Hendriks, programmamanager Client in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen Intramurale zorg

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Voorstel RSZK pilot waardigheid en trots

Voorstel RSZK pilot waardigheid en trots Gegevens zorgaanbieder Voorstel RSZK pilot waardigheid en trots Naam en adres zorgaanbieder Naam en contactgegevens bestuurder Naam contactpersoon en contactgegevens Visie op kwaliteit en hoe sluit deze

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Organisatiewijziging centraal servicepunt

Organisatiewijziging centraal servicepunt Organisatiewijziging centraal servicepunt 1. Inleiding 1.1 Visie In de concernnota 2010 De toekomst van de Archipel. Koersvast vernieuwend, beschrijft de organisatie de koers die Archipel de komende jaren

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Archipel Passaat. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Passaat. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als de hulp van partner, familie

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie