De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!"

Transcriptie

1 De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers

2 Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder worden. Onze (potentiële) cliënten zijn ouderen in West-Friesland die door een afnemende gezondheid - of het wegvallen van de sociale omgeving - zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Het gaan dan zowel om zelfstandig (beschermd) wonende cliënten, cliënten in een beschermde woonomgeving als tijdelijke cliënten (bijv. respijtzorg, revalidatie, palliatieve zorg of nachtzorg). cartoons: Mark de Koning

3 Herstructurering AWBZ Om het mogelijk te maken dat mensen langer thuis kunnen blijven en ervoor te zorgen dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft, zijn hervormingen nodig. Met ingang van 1 januari zien de veranderingen er als volgt uit:

4 Herijken beleid In transitiewerkgroepen hebben we analyses gemaakt van de zorg, arbeidsmarkt en deskundigheid, vastgoed, (communicatie-) technologie en bedrijfsvoering. Ook is vanuit het project Topzorg het project Topteams leveren Topzorg gestart, waarbij we de zorg- en dienstverlening vanuit het zelforganiserende vermogen van het team gaan vormgegeven en daarbij de eigen kracht van de cliënt en zijn sociale netwerk benutten. De transitieplannen sluiten hierop aan. Op basis van deze resultaten is de herijkte Beleidshorizon tot stand gekomen.

5 Gevolgen herstructurering Wat zijn voor ons de belangrijkste gevolgen van het anders inrichten van de langdurige zorg? Vernieuwd aanbod van complexe zorg Complexere zorgvragen vragen om hogere deskundigheid personeel Niet-complexe zorgvragen worden vaker opgepakt door mantelzorgers en vrijwilligers Belangrijke rol voor preventie Plattere organisatie met zelforganiserende teams Anders werken met minder middelen

6 Nieuwe kansen De veranderingen bieden ons veel kansen om onze zorg- en dienstverlening goed te laten aansluiten op de veranderende vraag (meer extramuraal en zwaardere zorgvraag): Zorg op maat, de cliënt voorop Het leveren van deskundige onplanbare zorg en 24-uurs zorg in onze woonzorgcentra en de woonzorgzones Hogere deskundigheid van medewerkers in het leveren van psychogeriatrische zorg, complexe somatiek en overige zorg Inzet van domotica (zorg op afstand, veiligheid, medicijngebruik,. ) Nieuw aanbod ontwikkelen en/of uitbreiden voor de private zorgmarkt Wonen op maat: variatie in de huurappartementen Aanpassen van de woonomgeving (bijv. beschermde buitenruimte, stalruimte voor booster en parkeerplek) Verhogen en/of professionaliseren van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers/familie Deelname aan sociale gebiedsteams Adviesverstrekking cliëntadviseurs (financieel, wonen, zorg, activiteiten) Versteviging samenwerking (met o.a. Wmoconsulenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, ziekenhuis, huisartsen en overige zorgaanbieders) Uitbouwen van de dienstverlening in woonzorgzones (restaurantmogelijkheden en andere activiteiten)

7 Risico s Elke verandering brengt onzekerheden met zich mee. Daar zijn we ons van bewust en daar houden we in onze beleidsvorming ook zoveel mogelijk rekening mee. Als belangrijkste risico s zien we: Het onvoldoende kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag en meerdere financieringsvormen Een krapper wordende arbeidsmarkt Complexere financiering (Privaat, Wmo, Wlz en Zvw) en de zorgcontractering wordt onzekerder) Toename van de administratieve druk door meerdere verantwoordingssystemen Blijvende investeringen in vastgoed (leeftijd gebouwen en verandering in zorgvraag)

8 Waar staan we voor? Comfortabel en plezierig ouder worden, dat gunnen we iedereen. Ook als het (tijdelijk) op eigen kracht niet meer gaat. Wij willen met uitstekende ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in West-Friesland. Met zorg op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt én in goede samenwerking met alle betrokken partijen. Wij zetten alles op alles om mensen te ondersteunen in het zo comfortabel en plezierig mogelijk ouder worden. Waar mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving, maar als dat (tijdelijk) niet meer lukt in een nieuw thuis, op een van onze locaties in de buurt. respect Wij leveren maatwerk en doen dat met respect, openheid, in leren van/aan elkaar en vooral met trots. openheid trots leren van /aan elkaar Kijk ook op wilgaerden.nl Voor uitstekende ouderenzorg!

9 Samen denken, doen en doorzetten We realiseren ons dat we in deze veranderende omgeving veel van je vragen. Een andere, vaak zwaardere zorgvraag, meer extramuraal, werken in zelforganiserende teams, met meer nadruk op samenwerken en ook nog de onduidelijkheid of je bijvoorbeeld wel op jouw locatie blijft werken. En ondertussen gaat je werk gewoon door. Uiteraard proberen we je zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Samen gaan we de verandering in en samen blijven we een prachtige zorg- en dienstverlening neerzetten voor onze (toekomstige) cliënten.

10 Nieuwe manier van werken Binnen het meerjarenprogramma Topzorg zijn we in 2012 en 2013 aan de slag gegaan met cliëntgerichtheid en gastvrijheid. De nadruk lag daarbij op de bejegening en het luisteren naar de wensen van cliënt. In het dit jaar gestarte project Topteams leveren Topzorg gaan we de cliënt nog beter ondersteunen in zijn of haar eigen kracht door kleinere, cliëntgerichte teams.

11 Zelforganiserende teams We creëren daarvoor zelforganiserende teams waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd. We stellen hiervoor kaders, sturen meer op hoofdlijnen en vragen je om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. Binnen de zelforganiserende teams worden prioriteiten gesteld en worden de alledaagse werkzaamheden georganiseerd. De teams worden in hun ontwikkeling ondersteund vanuit het programma Topzorg. De teamleider gaat de rol van teamcoach vervullen. In dit veranderingsproces krijgen we praktische ondersteuning van het overheidsprogramma In voor zorg!

12 Acties tot 2018 Uit de analyses is per onderdeel een aantal concrete acties benoemd. Deze acties zijn opgenomen in de Beleidshorizon en in de jaarplannen. Waar gaan we deze periode mee aan het werk? Acties Interne Bedrijfsvoering 1 Traject Topteams leveren Topzorg implementeren 2 Ondersteunende processen hierop laten aansluiten 3 Vernieuwen kaders decentraal/centraal 4 Herinrichten organisatiestructuur 5 Herinrichten accountmanagement Zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars 6 Digitalisering bedrijfsvoeringsprocessen 7 Optimaliseren managementinformatie Acties Zorg- en dienstverlening Deelnemen aan ontwikkeling van regionaal expertisecentrum Ondersteuningsaanbod mantelzorgers en vrijwilligers doorontwikkelen Expertise inzetten voor preventie, advies en voorlichting Welzijnsactiviteiten in samenwerking met welzijnsinstellingen vormgeven Restaurantfunctie optimaliseren Ontwikkelen privaat aanbod Arbeidsmarkt & deskundigheidsbevordering In samenspraak met het programma Topzorg investeren in deskundigheid medewerkers Teamcoaches scholen op competenties coachend leidinggeven Verhogen van mobiliteit en flexibiliteit Werven/aantrekken van jong, gekwalificeerd personeel De Beleidshorizon vind je op >

13 Invulling geven aan goed werkgever zijn Strategische personeelsplanning (meerjarig) Inzet social media Acties Vastgoed Extramuralisering Sint Jozefpark (periode 16-18) Herbouw Zandhove op nieuwe locatie (periode nog nader te bepalen) met mogelijk uitbreiding aantal intramurale plaatsen Sint Nicolaas vernieuwen; in samenhang bezien met productie Herfstzon Opstellen transitieplannen per locatie Opstellen financiële kaders en normbedragen Herinrichten beheer aansluitend op herziening organisatiestructuur Optimaliseren Ultimo Informatie en communicatietechnologie Optimaliseren Cliëntvolgsysteem Op basis kosten-baten besparende technologieën inzetten in zorg- en dienstverlening Acties Resultaat CQ > 8,5 IGZ-inspecties: voldoende (m.n. medicatieveiligheid) MedewerkerMonitor > 7,7 Zorg- en dienstverlening middels zelforganiserende teams gerealiseerd Deskundigheid medewerkers verhoogd Intensivering benutting vrijwilligers en mantelzorgers, vast item van het zorgleefplan en daarmee de zorg- en dienstverlening Intensievere samenwerking met externe partners Ontwikkeling adequate, efficiënte overhead binnen de marges van de Berenschot-benchmark Financieel gezond: omzet > 50 miljoen, behoud weerstandsvermogen, liquiditeit groen. wilgaerden.nl en Connect.

14 Hoe nu verder? Stap voor stap gaan we samen aan de slag om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Hoe houden we je op de hoogte? We informeren je via de bekende kanalen en op vaste momenten. Persoonlijk waar mogelijk, op Connect, in Nieuwsgaerd en via (groeps) . Ook maken we een vraag- en antwoordoverzicht op Connect, waar jij ook jouw vraag kunt stellen.

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

De vijf waarden van Rivas

De vijf waarden van Rivas De vijf waarden van Rivas De toekomst is gisteren begonnen Er is veel gebeurd sinds diverse regionale zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten elkaar in 1994 opzochten om met enige regelmaat van

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Algemene informatie 3 2. Financiële organisatie 7 3. Voornaamste risico s en onzekerheden 8 4. Financiële instrumenten 13 5. Toepassing

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015)

Retrospectieve analyse Savant Zorg. Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Retrospectieve analyse Savant Zorg Auteur: Alice Mulder (juni 2015) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Opzet rapportage... 3 2 Introductie Savant Zorg en het In voor zorg- traject Wijkzorg

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken P a g i n a 1 Per 1 januari 2015 zal decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsvinden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Nadere informatie

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can

Nadere informatie

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Door Tom de Haas De komende 3 tot 5 jaar zullen diverse nieuwe regels in werking treden op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg. Deze

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie