Beerbericht. juli Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beerbericht. juli 2012. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli : een bijzonder jaar! 2 Kort actueel 3 Komt u ook? Jubileumagenda 4 De rechten en plichten van een oproepkracht 6 De toekomst van de branche 6 Flex-BV 2012: een bijzonder jaar! 7 Regeren is vooruitzien 10 Lenteakkoord - lastenverzwaringen 12 Lenteakkoord - btw-tarieven Het zal u niet ontgaan zijn dat 2012 een feestelijk jaar is voor De Beer en in ons vorige Beerbericht informeerden wij u over ons 60-jarig jubileum. Ook deze keer weer aandacht voor dit jubileumjaar waarin we de bijzondere band met u willen vieren, en voor actuele zaken op het gebied van accountancy en belastingen. Te midden van prachtige kunstwerken hadden we in maart van dit jaar een geslaagde bijeenkomst bij KunstGoirle en op 10 mei vond in de voortuin van kantoor Tilburg de BOB Borrel plaats. Gelukkig ging de voorspelde storm aan ons voorbij en werd het een gezellige en drukbezochte netwerkborrel (bekijk de foto s op Jan en Nelly de Beer, oprichters van De Beer, vierden op 31 mei hun Diamanten bruiloft en hebben genoten van deze bijzondere dag. Op 3 juli vindt voor onze golfliefhebbers een golfmiddag plaats bij Prise d eau en in het najaar is een (beperkt) aantal kaarten beschikbaar voor vier pianoconcerten in Het Cenakel. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze jubileumagenda in dit Beerbericht. In deze uitgave vanzelfsprekend actuele informatie en extra aandacht voor het Lenteakkoord zal dus in meerdere opzichten en voor iedereen een bijzonder jaar zijn. Wij wensen u veel leesplezier van dit Beerbericht en een heerlijke zomer toe! 14 Lenteakkoord - ontslagrecht 15 Column Wil Vennix: hete herfst 16 IBAN Internationale betaling 8 BOB Borrel Fotoimpressie van het onlangs gehouden jubileum evenement Beerbericht juli

2 Kort Actueel De Beer op de Beroepen Avond Tilburg De Beer en VGD lopen de Tilburg Ten Miles! Op donderdag 24 mei jl. vond in het Tilburgse Theresia Lyceum de jaarlijkse BAT, BeroepenAvond Tilburg, plaats voor alle 17- en 18-jarige HAVO- en VWO-scholieren. Namens De Beer hebben collega s Paul van Ierland en Charlotte de Werk op die avond een presentatie gegeven over het vak en de studie die daaraan vooraf gaat. De Beer neemt al jaren deel aan de BAT. Naast de presentatie bij de BAT verzorgt De Beer ook frequent presentaties en workshops op hogescholen in de regio. Traditiegetrouw nemen de atleten van De Beer en het Accountants- en advieskantoor VGD (het internationale netwerk waarbij De Beer is aangesloten) deel aan de Tilburg Ten Miles. Op zondag 2 september zullen wij weer deelnemen aan het grootste sportevenement van Wil Vennix congresvoorzitter Tilburg. Vindt u het leuk om met ons mee te lopen met de 10 KM of 10 EM dan kunt u dit kenbaar maken door een berichtje te sturen naar De Luwte bij SMAAK Waalwijk SMAAK Waalwijk is een culinair belevingsevenement dat plaatsvond van donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni. Zowel regionale toprestaurants als een traiteur, een kookstudio, een hotel, een evenementenspecialist en een Michelin Sterrenrestaurant presenteerden zich tijdens deze 3e SMAAK Waalwijk. Ook Restaurant De Luwte, cliënt van ons kantoor, was een van de deelnemers. Houd De Luwte in de gaten voor wellicht een volgende SMAAK in 2013 maar wilt u eerder kennismaken met hun creatieve kaart en bijpassende wijnen, dan bent u van harte welkom in hun monumentale boerderij uit de 15e eeuw. Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer, is behalve publicitair ook bestuurlijk actief in de belastingadvieswereld. Wil is bestuurslid van het Register Belastingadviseurs (RB), met circa 7500 leden veruit de grootste fiscale beroepsvereniging van ons land. Op 1 juni was Wil duodagvoorzitter van de RB-dag, het jaarlijkse congres met ruim 800 deelnemers. Het thema was zeer actueel: nieuwe vormen van financiering, ofwel: hoe komt de mkb-ondernemer aan financiering als hij bij de bank nul op het rekest krijgt? Op de foto bevraagt Wil (rechts) spreker Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Biesheuvel vertelde dat banken nauwelijks nog leningen onder de 2,5 ton verstrekken. Verder zei hij de oude Nederlandse Middenstandsbank terug te willen en te werken aan alternatieve financieringsbronnen zoals kredietunies. 2 Beerbericht juli 2012

3 Jubileumagenda: komt u ook? Vitaly Pisarenko Enrico Pace Igor Roma Dinara Klinton Dit jaar hebben we nog een aantal activiteiten gepland waar we onze cliënten op een meer persoonlijke wijze willen ontmoeten. Heeft u interesse dan verwijzen wij u graag naar de websites waar u zich kunt inschrijven. 2 september Tilburg Ten Miles 16 september pianoconcert Vitaly Pisarenko (www.debeer.nl/vitaly) 18 september symposium Na de Troonrede (www.nadetroonrede.nl) 21 oktober pianoconcert Enrico Pace (www.debeer.nl/enrico) 18 november pianoconcert Igor Roma (www.debeer.nl/igor) 16 december pianoconcert Dinara Klinton (www.debeer.nl/dinara) Uitnodiging: Prinsjesdagsymposium Na de Troonrede Sinds 1984 organiseren dispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Economics and Management voor de 29e keer het symposium Na de Troonrede. Met de Tweede Kamerverkiezing op 12 september in het vooruitzicht, belooft dit een bijzonder symposium te worden. Op de 3e dinsdag in september wordt gesproken en gediscussieerd over de Troonrede en de Miljoenennota en laten topeconomen hun licht schijnen op de sociaal en financieel economische hervormingsagenda, elk vanuit hun eigen expertise. Aan tafel zitten mensen uit de wetenschappelijke, financiële, werknemers- en de werkgeverswereld. Zowel prof. Herman Wijffels (hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht) als prof. dr. Sylvester Eijffinger (hoogleraar financiële economie Universiteit Utrecht) nemen zitting in het sprekerspanel. Lars Duursma (Nederlands kampioen debatteren) zal wederom het gesprek leiden. Een zeer divers gezelschap dat garant staat voor een leuke, informatieve middag. Om uur begint de uitzending van de troonrede. De ontvangst voor het symposium is om uur en het symposium start om 14.00uur. Wellicht tot ziens op 18 september 2012 in de aula van de UvT! De Beer Accountants & Belastingadviseurs is sponsor van dit symposium en nodigt haar relaties graag uit voor deze bijeenkomst. De toegang is gratis. Voor meer informatie en inschrijving: Beerbericht juli

4 Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie De rechten en plichten van een oproepkracht Om een zekere flexibiliteit te bewerkstelligen, maken veel werkgevers gebruik van oproepkrachten. In de praktijk blijkt deze oplossing niet altijd zo flexibel als gewenst. Met alle gevolgen van dien. In dit artikel zoomen we nader in op de rechten en plichten van oproepkrachten. Verschillende overeenkomsten Oproepkrachten hebben geen vast maandsalaris, doordat zij pas gaan werken als zij daarvoor opgeroepen worden. De afspraken daarover zijn opgenomen in de overeenkomst die werkgever en werknemer gesloten hebben. Er bestaan drie verschillende arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten: 1. Oproepcontract met voorovereenkomst De voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Partijen sluiten een overeenkomst die het kader aangeeft waarbinnen telkens kan worden besloten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij vrij de werknemer al dan niet op te roepen, waartegenover de werknemer vrij is om aan de oproep al dan niet gehoor te geven. Echter, er ontstaat bij iedere gewerkte oproep een overeenkomst voor de duur van het werk waarvoor opgeroepen is. Voor deze, vaak kortdurende arbeidsovereenkomsten gelden dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zodoende ontstaat (te) snel een overeenkomst voor onbepaalde tijd en is de voorovereenkomst als basis voor het in dienst nemen van oproepkrachten nauwelijks bruikbaar. 2. Nul-urencontract Bij deze arbeidsovereenkomst wordt de prestatieplicht van de werknemer uitgesteld door te bepalen dat slechts werk wordt verricht, als bij de werkgever geschikt werk voor de werknemer voorhanden is. Er is direct sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer in beginsel gehouden is aan een oproep van de werkgever gehoor te geven. Omdat van de werknemer onmogelijk kan worden verwacht dat hij voortdurend zit te Aan het in dienst nemen van oproepkrachten kunnen behoorlijk wat haken en ogen zitten. Heeft u hier vragen over, neem contact op met onze P&O-adviseur Stijn van den Broek wachten op een oproep van de werkgever, dienen in de overeenkomst afspraken gemaakt te worden over het tijdstip/ de wijze waarop de werkgever de werknemer zal oproepen. Doorgaans wordt een nul-urencontract afgesloten zodat de werkgever gebruik kan maken van de hoofdregel geen arbeid geen loon. Deze afspraak moet overigens concreet worden opgenomen in het contract. Behoudens uitzondering bij CAO is het echter alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsverhouding mogelijk om de loondoorbetalingsverplichting voor uren waarin niet gewerkt is uit te sluiten. Daarna moet de werkgever het loon doorbetalen, ook als er geen /minder werk is. De hoogte van de doorbetaling wordt bepaald door het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste drie maanden. Derhalve is een dergelijke overeenkomst slechts beperkt bruikbaar. 3. Min-maxcontract In dergelijke overeenkomsten wordt een minimum en een maximum aantal arbeidsuren afgesproken. Meestal is het gedeeltelijk een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. In feite gaat het dan om een variant van het nul-urencontract, waarbij in plaats van nul uren een minimum aantal uren werk gegarandeerd wordt, de garantie-uren. Voor de garantie-uren krijgt de werknemer altijd betaald, ongeacht of hij heeft gewerkt. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever om meer uren dan het minimum aantal uren te werken. De werkgever is verplicht zijn werknemer op te roepen als hij meer geschikt werk voorhanden heeft. Ook hier kan dat echter alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsverhouding. En ook hier geldt dat de loondoorbetalingsverplichting van toepassing kan worden. Als de werknemer structureel meer 4 Beerbericht juli 2012

5 uren werkt dan de garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsduur van het min-maxcontract. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat gemiddeld in de laatste drie maanden is gewerkt. De werknemer kan eisen dat de werkgever zijn garantie-uren verhoogt en de werkgever mag dat alleen weigeren als hij kan aantonen dat het om tijdelijk overwerk ging. Vast dienstverband In het voorgaande is geconcludeerd dat op een bepaald moment een loondoorbetalingsverplichting kan ontstaan. Een oproepovereenkomst kan echter ook overgaan in een vast dienstverband als er bijvoorbeeld een vast arbeidspatroon ontstaat. Een oproepkracht die drie maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor een werkgever werkt, kan een vast dienstverband afdwingen. De werkgever mag alleen weigeren als hij kan bewijzen dat het om tijdelijk meerwerk gaat. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van schriftelijke afspraken of een dienstrooster. Als men er samen niet uitkomt, beslist de rechter. Minimaal 3 uur loon Indien één van de onderstaande situaties van toepassing is, heeft een oproepkracht bij iedere oproep recht op minimaal 3 uur loon. De werknemer heeft een contract voor minder dan 15 uur per week en er is geen afspraak gemaakt over de werktijden. Werkgever en werknemer hebben geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat gewerkt wordt, bijvoorbeeld een nul-urencontract. Doorbetalen loon bij ziekte Een zieke oproepkracht houdt soms recht op doorbetaling van het loon of op een ziektewetuitkering van het UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract. In alle gevallen heeft de werknemer recht op minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die gewerkt zou moeten worden. Als deze 70% lager is dan het geldende minimumloon, dient dit te worden aangevuld tot het minimumloonniveau. Na afloop van een oproepperiode hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen en kan de werknemer wellicht in aanmerking komen voor de ziektewet bij het UWV. Beerbericht juli

6 De Beer informeert accountants over de toekomst van de branche In april en mei hielden collega s Wil van der Zande (ICT manager) en Jan-Willem Sies (Manager interne organisatie en Compliance officer) presentaties voor in totaal zo n 200 branchegenoten over de inzet van portal techniek (DeBeerOnline ) in de communicatie met cliënten. Enerzijds werden de technische mogelijkheden en onmogelijkheden belicht, anderzijds werden de valkuilen bij implementatie in beeld gebracht. Eind mei verscheen tevens een interview met beide collega s in het vakblad AccountancyNieuws (www.debeer.nl/actueel). De Beer speelt een vooruitstrevende rol in de branche met haar inzet van portal techniek. Uitgangspunt van de techniek is het efficiënt laten verlopen van eenvoudige processen met weinig toegevoegde waarde voor de ondernemer. Daarnaast optimaliseert De Beer de beschikbaarheid van informatie die de ondernemer inzicht verschaft in zijn of haar onderneming. De Beer speelt een vooruitstrevende rol in de branche met haar inzet van portal techniek. Inmiddels is bijna 2/3 van alle cliënten aangesloten op DeBeer- Online. Iedere cliënt waarvoor De Beer de aangifte btw verzorgt maakt er gebruik van. In de loop van 2012 zal dat ook gaan gelden voor alle cliënten waarvoor De Beer de aangiften IB of Vpb verzorgt. Ook de publicatie van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel zal spoedig via DeBeerOnline verlopen. Voor cliënten waarvoor De Beer de administratie boekt, of cliënten die zelf boeken via DeBeerOnline Financieel zijn de nodige overzichten beschikbaar die inzicht bieden in de prestaties van de onderneming. Jan-Willem Sies (l) en Wil van der Zande Flex-BV Al jaren werkt men in Den Haag aan een flexibilisering van het BV-recht. Steeds opnieuw werd de invoeringsdatum uitgesteld, maar tamelijk onverwacht heeft de Eerste Kamer op 12 juni jl. ingestemd met de wetswijziging. De nieuwe regels gaan in per 1 oktober In het eerstvolgende BeerBericht zullen we uitgebreid ingaan op de gevolgen die de flex-bv voor u heeft. Hierbij alvast de belangrijkste punten. Het bestaande bv-recht wordt ingrijpend gewijzigd en ook bestaande bv s krijgen te maken met het nieuwe recht. De huidige statuten hoeven niet te worden aangepast, maar als u wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn. Het minimale startkapitaal van bij de oprichting van een bv wordt afgeschaft. Voortaan kunt u al met 1 een bv oprichten. U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw bv. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om winstrechtloze of stemrechtloze aandelen uit te geven. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de statuten. Om schuldeisers van de bv voldoende te beschermen, is in het nieuwe bv-recht de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De bv mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan een dividenduitkering. 6 Beerbericht juli 2012

7 Jan-Pieter Gommers RA directeur / registeraccountant Regeren is vooruitzien Nergens in Europa is het vertrouwen van consumenten zo sterk gedaald als in Nederland in de maand maart van dit jaar. Het vertrouwen is zelfs lager dan gemiddeld in Europa. Dit heeft alles te maken met onzekerheid en emotie en daar blijken wij in Nederland erg gevoelig voor te zijn. Natuurlijk gaat het slechter en zitten we in een recessie, maar dit lage consumentenvertrouwen helpt ons niet om hier snel uit te komen. Ook voor ondernemers zijn dit zware en onzekere tijden waarbij je snel moet reageren op omstandigheden die steeds veranderen. Vooruitzien is lastiger dan ooit. Waar bedrijven vroeger nog vijfjarenplannen maakten en dan ook nog in staat waren om die plannen te realiseren, dat is nu echt een utopie. Ik bemerk het zelfs bij banken;die zijn al blij als ze een begroting voor 2012 en 2013 ontvangen. En dan weet je dat ze zich realiseren dat de uitkomst anders kan en zal zijn. de toekomst niet duidelijk en dan werk je met verschillende scenario s. Een scenario met ongewijzigd beleid, een scenario met verder terugvallende omzet en een scenario waarin de omzet weer aantrekt. Vanuit deze scenario s komt vanzelf naar voren of de omvang van de organisatie toereikend is om deze omzet te realiseren, of er bezuinigd moet worden of dat er verder geïnvesteerd kan worden. Een voorbeeld vanuit de praktijk: bedrijf X kampt met een terugvallende omzet en resultaat en het is onzeker of dit komend jaar weer aan zal trekken. Er worden verschillende scenario s doorgerekend en een kostenbesparing doorgevoerd. De bank wordt hierover geïnformeerd en is zichtbaar tevreden, maar stelt de volgende vraag: En wat is plan B?. En dat is precies wat in onzekere tijden van belang is, wat is de volgende stap, of zoals de titel zegt: Regeren is vooruitzien! Maar betekent dit dan dat we niet meer moeten begroten? Dat we ons tot de dag van vandaag moeten beperken? Niets is minder waar, vooruit kijken is een must! Alleen de bedrijven die vooruit kijken en die tijdig anticiperen op wat er gebeurt, zullen succesvol zijn. Wij adviseren bedrijven dan ook om vanuit de cijfers tot en met nu een schatting te maken waar 2012 zal eindigen. En om met de kennis van nu een begroting 2013 op te stellen. Soms is Beerbericht juli

8 8 Beerbericht juli 2012

9 BOB Borrel Fotoimpressie van de BOB Borrel op 10 mei Beerbericht juli

10 mr. Wil Vennix FB directeur/belastingadviseur Miljarden aan lastenverzwaringen Als je vele miljarden bijeen moet harken, terwijl de vorige bezuinigingsronde nog maar half geëffectueerd is, dan kan dat niet zonder pijn voor de burgers en bedrijven. Zeker in aanvang is meer sprake van lastenverzwaringen dan van hervormingen. Overdrachtsbelasting blijft op 2% Laten we beginnen met een lichtpuntje: de overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op het, aanvankelijk tijdelijke, tarief van 2%. Het onderscheid tussen woningen en overige objecten blijft dus van belang. Vergoeding voor woonwerkverkeer voortaan belast Thans kan een werkgever zijn werknemers nog een onbelaste vergoeding voor woonwerkverkeer geven van 19 cent per km. De wijze van vervoer eigen auto, fiets, openbaar vervoer doet niet ter zake. Deze maatregel moet 1,3 miljard opbrengen. Naar aanleiding van de massale kritiek hebben vier van de vijf Kunduzpartijen al weer afstand genomen van dit plan. In het wetsvoorstel waarin de afspraken uit het Lenteakkoord zijn opgenomen, is deze maatregel ook nog niet opgenomen. Het wordt daarmee uitdrukkelijk over de verkiezingen heen getild. Komend najaar zal dus pas blijken of de onbelaste woonwerkvergoeding inderdaad wordt afgeschaft dan wel dat er alternatieven komen. Mocht de maatregel doorgaan, dan wordt het aloude onderscheid tussen woonwerkverkeer en zakelijke ritten (die nog wel onbelast te vergoeden zijn) ineens weer van belang. Het Lenteakkoord: iedereen moet pijn leiden Het kan u niet ontgaan zijn: nadat de Catshuisbesprekingen waren geklapt, hebben VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie in sneltreinvaart een akkoord gesloten waarbij het begrotingstekort volgend jaar wordt teruggebracht tot de Europese norm van 3%. De fraaie namen die de afspraken hebben meegekregen van Kunduz-, Wandelgangen-, Vijfpartijen- tot Lenteakkoord kunnen niet verhullen dat er zeer pijnlijke maatregelen in staan. In dit BeerBericht belichten we in drie artikelen en een column de belangrijkste onderdelen van het akkoord. Belangrijk te vermelden is dat de wetsvoorstellen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd en dat met name de uitslag van de verkiezingen op 12 september grote impact kan hebben. Wil Vennix voorspelt in zijn column niet voor niets een hete (politieke én fiscale) herfst. Vanaf 1 januari 2013 zijn dan verschillende keuzes denkbaar: Geen woonwerkvergoeding meer uitbetalen. De vraag is of dit wenselijk en qua arbeidsvoorwaarden mogelijk is. De woonwerkvergoeding uitbetalen met inhouding van loonbelasting. De werknemer ontvangt dan netto minder en ontvangt mogelijk bovendien minder toeslagen (vanwege het hogere inkomen). De werkgever blijft een eventueel verlaagde woonwerkvergoeding uitbetalen en neemt de belasting daarover voor zijn rekening (eindheffing). De werkgever blijft een vergoeding uitbetalen en kiest voor toepassing van de zogenaamde werkkostenregeling (wkr). Die keuze kan grote gevolgen hebben en moet goed onderzocht en voorbereid worden. Auto van de zaak bijna altijd bijtelling Vrijwel iedere automobilist met een auto van de zaak krijgt in 2013 te maken met een bijtelling. Dat komt omdat de woonwerkkilometers voortaan als privé worden aangemerkt. Er komt een overgangsregeling voor mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken en voor wie het leasecontract is aangegaan vóór 25 mei Zij krijgen een bijtelling ter grootte van 25% van de reguliere bijtelling. Aow-leeftijd sneller omhoog De aow-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Deze verhoging wordt de jaren daarna stapsgewijs voortgezet. In 2019 is de aow-leeftijd 66 jaar en uiterlijk 2023 krijgt u een aowuitkering bij een leeftijd van 67 jaar. Vooral huidige vutters worden de dupe als deze maatregel in 2013 doorgaat. Iemand die volgend jaar 65 wordt, ontvangt in de maand van zijn verjaardag al wel pensioen, maar moet een maand langer wachten op zijn aow. Extra belasting voor hogere inkomens Het loon van werknemers die over 2012 meer dan uit loondienst ontvangen, wordt eenmalig extra belast. De werkgever krijgt op 31 maart 2013 een werkgeversheffing opgelegd van 16% over het meerdere boven de anderhalve ton (over 2012 dus). Let op: de werkgever betaalt deze heffing, niet de werknemer. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%. 10 Beerbericht juli 2012

11 Hypotheekrenteaftrek voor starters aangepakt Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die ten minste annuïtair en in dertig jaar volledig wordt afgelost. Kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat u tijdens de looptijd al aflost. Per maandelijkse termijn is de totale betaling (de som van rente en aflossing) gelijk. Renteaftrek zal met een annuïteitenhypotheek minder voordelig zijn. De aftrek is in het begin weliswaar hoog door het grote aandeel van rentebetalingen, maar dit wordt gedurende de looptijd van dertig jaar steeds minder, omdat het aflossingsdeel groter wordt en de rentebetalingen kleiner. Volgens het Lenteakkoord geldt de maatregel niet voor bestaande hypotheken. Wat daar exact onder moet worden verstaan, is niet duidelijk. Te meer niet, nu de maatregel nog niet is omgezet in een wettekst. Hoe het zit bij oversluiten van de geldlening, verhuizing enz. is dus onduidelijk. Pas na de verkiezingen en de daarop volgende formatie weten we dus zeker hoe het verder gaat met dit heilige huisje. Beerbericht juli

12 drs. Stefan Leenhouwers belastingadviseur / btw-specialist Verhoging btw-tarief van 19% naar 21% Het algemene btw-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief van 6% (op onder andere levensmiddelen) blijft gehandhaafd. Voor de prestaties die over 1 oktober heen plaatsvinden, is het tijdstip waarop de prestaties plaatsvinden bepalend voor het toepasselijke btw-tarief. Indien u vóór 1 oktober btw geheel of gedeeltelijk vooruit heeft gefactureerd, terwijl u de levering of dienst pas ná 1 oktober verricht, is het nieuwe tarief op de gehele vergoeding van toepassing. Als u reeds een factuur met 19% heeft verstuurd, dient u volgens de overgangsregeling voor de 2% verhoging een aanvullende factuur uit te reiken. Wij beseffen dat dit commercieel niet altijd mogelijk is, zodat dit een extra kostenpost kan vormen. Om te voorkomen dat kopers van nieuwbouwwoningen die vóór 1 oktober 2012 een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de reeds vervallen termijnen alsnog geconfronteerd worden met 2% extra btw is een speciale regeling getroffen. Op grond van deze overgangsregeling blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 vervallen zijn. Deze regeling geldt tevens voor de eventuele integratieheffing (bij vrijgesteld gebruik) van overige nieuwbouwpanden. Voor mensen die vóór 28 april 2012 hun nieuwbouwwoning hebben gekocht met oplevering of betaaltermijn na 30 september 2012, is er een aanvullende regeling. Voor deze huizenkopers blijft tot 1 oktober 2013 het tarief van 19% over de termijnen gelden. Btw-tarief podiumkunsten terug naar 6% Per 1 juli 2012 gaat het btw-tarief op podiumkunsten (concertkaartjes, theaterkaartjes en optredens artiesten) en kunstvoorwerpen naar 6%. Voor voorstellingen die plaatsvinden op of ná 1 juli 2012 kan reeds met ingang van 25 mei 2012 het lage btw-tarief worden toegepast. Medische vrijstelling ingeperkt De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten wordt per 1 januari 2013 beperkt. Dit betekent voor complemen- Bij doorlopende prestaties die starten voor 1 oktober en daarna eindigen, moet u in principe het tarief van 21% berekenen. Wanneer de btw bij de afnemer niet (volledig) voor aftrek in aanmerking komt, kan het interessant zijn om de afrekenperiode te splitsen in een Voorbeeld: Indien u factureert óp of ná 1 oktober, terwijl de levering of dienst al vóór 1 oktober plaats had, wordt de btw berekend tair werkende artsen een fiscaal onderscheid tussen reguliere behandelingen (geen btwheffing) en alternatieve behandelingen (wel btw-heffing). De btw-vrijstelling voor psychologische diensten wordt beperkt tot diensten door GZ-psychologen. Voor periode vóór de verhoging en een periode ná de verhoging. Let wel dat de facturering voor de afrekenperiode vóór 1 oktober dan vóór 14 november dient plaats te vinden. naar het tarief dat gold op het tijdstip waarop de levering of de dienst werd verricht. Het oude tarief is dan pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren eindigt hiermee de btwvrijstelling. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en van toepassing. gezondheid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar geen BIG-beroepsbeoefenaar maar wel gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners en behouden de btw-vrijstelling. Anti-misbruikmaatregel tegen carrouselfraude Per 1 juni 2012 wordt een optionele verleggingsregeling voor de levering van mobiele telefoons en computeronderdelen (CPU s) ingevoerd. Om de detailhandel niet te confronteren met extra administratieve lasten geldt een ondergrens van Dat de verleggingsregeling optioneel is betekent dat uw leverancier nog steeds 19% (en per 1 oktober 2012: 21%) in rekening mag brengen. Dit is voor u echter niet zonder risico. Uw aftrek kan worden geweigerd indien u wist of had kunnen weten dat de leverancier fraudeert. Het feit dat een leverancier per se met btw wil factureren is een fraudesignaal. Om die reden raden wij u aan om van de leverancier te vragen dat hij de verleggingsregeling toepast. 12 Beerbericht juli 2012

13 Beerbericht juli

14 Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Maatregelen ontslagrecht uit Lenteakkoord Zeer waarschijnlijk heeft u reeds vernomen dat het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind mei openbaar is gemaakt. Hierin zijn ondermeer maatregelen opgenomen om het ontslagrecht te hervormen. Deze hervorming is onder te verdelen in twee speerpunten. De preventieve ontslagtoets wordt afgeschaft. Momenteel moet een werkgever - voorafgaand aan een ontslag - toestemming vragen bij UWV WERKbedrijf of de kantonrechter, tenzij er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden. Eén van de maatregelen uit het Lenteakkoord is om deze preventieve ontslagtoets af te schaffen. Is een werknemer het niet eens met het ontslag, dan blijft het voor hem wel mogelijk om achteraf het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Ook komt er een verplichte interne hoorprocedure waarin de werkgever het ontslag aan de werknemer moet toelichten en de werknemer zich kan verweren. Daarnaast staat in het Lenteakkoord vermeld dat er een maximum komt aan de ontslagvergoeding die werknemers toegekend krijgen. Vanaf 2014 geldt er een norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met het maximum van een half jaarsalaris. Dit bedrag moet de werknemer inzetten voor scholing en werk-naar-werktrajecten. De werkgever wordt verantwoordelijk voor de eerste maanden van de WW-uitkering. Als het lenteakkoord in deze vorm doorgaat, wordt In 2013 de WW-premie tijdelijk verhoogd. Vervolgens wordt de werkgever vanaf 2014 verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van ontslagen werknemers. Voor werknemers met een vast contract moet een werkgever per dienstjaar één maand WW aan UWV WERKbedrijf betalen. Het UWV keert dit vervolgens uit aan de werknemer. Vanwege de hoge kosten die dit oplevert voor de werkgever, wordt waarschijnlijk voor kleine organisaties een aparte regeling bedacht. De werkgever draait niet voor de WW-uitkering op als een werknemer wegens een dringende reden wordt ontslagen. De werknemer is dan immers verwijtbaar werkloos en heeft derhalve geen recht op een WWuitkering. Indien een ontslagvergoeding wordt uitgekeerd, dan mag het bedrag van de (eerste zes maanden van de) WW-uitkering worden afgetrokken. Het restant van de vergoeding moet worden gebruikt voor scholing of werk-naar-werktrajecten. Hoe dit exact ingevuld dient te worden, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Mogelijk krijgt de werknemer bij ontslag een individueel budget, dat hij naar wens kan inzetten. Voor excessieve ontslagvergoedingen betaalt de werkgever straks een hogere werkgeversheffing: dit percentage stijgt van 30% naar 75%. Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&Ozaken, neemt u dan gerust contact op met onze P&O-adviseur Stijn van den Broek / ) 14 Beerbericht juli 2012

15 Column mr. Wil Vennix FB directeur / belastingadviseur Hete herfst Vorige maand constateerde ik al dat de aanvankelijke euforie voor het Lenteakkoord en in het bijzonder de fiscale paragraaf ervan na enkele weken aan het afnemen was. Op zich logisch, want bij een echt compromis moet iedereen inleveren. Bovendien leeft breed de overtuiging dat het positief is geweest voor Nederland dat de vijf partijen de moed hebben gehad dit akkoord te sluiten. Dat diezelfde partijen vervolgens uitspreken bepaalde onderdelen van het akkoord te willen wijzigen, vind ik niet erg. Het Lenteakkoord is het vertrekpunt en via de verkiezingsprogramma s zal helder worden wat de partijen veranderd willen zien. De kiezers kunnen mede op basis daarvan hun stem bepalen en het toekomstige beleid mee sturen. Niks mis mee, integendeel. Het kabinet speelt hier op in door twee cruciale onderdelen (de hypotheekrenteaftrek en de woonwerkvergoeding) van het Lenteakkoord niet op te nemen in het wetsvoorstel dat afgelopen maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek ben ik blij dat het voorheen geldende taboe definitief van tafel is. Hopelijk is nu ruimte voor een inhoudelijke discussie. Bijvoorbeeld over de vraag of we het laten bij een aftrekbeperking alleen voor starters (conform Lenteakkoord) of dat ook bestaande gevallen zullen worden aangepakt. Het laatste zou op grond van de solidariteitsgedachte en het gelijkheidsbeginsel mijn voorkeur hebben, mits er een ruime overgangstermijn komt die mensen de kans geeft op de nieuwe regels in te spelen. Kerngedachte bij dit alles is dat we weer het eigenwoningbezit gaan stimuleren in plaats van het hebben van zo veel mogelijk schuld. En dan de forenzenbelasting. Van de vijf Kunduz-partijen verdedigt alleen D66 nog deze ingreep. Ook in de media hoor je vooral kritiek. De schaarse voorstanders hopen dat deze maatregel tot minder autokilometers leidt en vinden verder dat het een privékwestie waar iemand woont. Beide argumenten zijn volgens mij echt totaal onjuist. Mensen kunnen echt niet zomaar verhuizen naar vlakbij het werk, daar is de wereld te ingewikkeld voor. En wonen is inderdaad een privézaak, maar werken niet. Als iemand kosten moet maken om te kunnen werken, moeten die onbelast kunnen worden vergoed. 19 cent per kilometer is daarvoor al te weinig, maar nul kan echt niet. Ik schat de kans hoog in dat het voorstel in de huidige vorm het komend najaar niet gaat halen. Als de beoogde opbrengst van 1,3 miljard euro hoe dan ook moet worden gehaald, is denkbaar de kilometervergoeding van 19 cent over de hele linie te verlagen. De vergoeding is dan zeker niet meer kostendekkend voor de werknemer, maar er hoeft dan tenminste geen onderscheid te worden gemaakt tussen woonwerkverkeer en zakelijke ritten, met alle bureaucratie van dien. Een alternatief is om de woonwerkvergoeding te maximeren op een bepaalde afstand. Als de onbelaste woonwerkvergoeding toch wordt afgeschaft, moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken maken. Werkgevers doen er goed aan de alternatieven nu al in beeld te brengen: geen woonwerkvergoeding meer uitbetalen, de vergoeding uitkeren als belast loon (let op: dit kan nadelig uitpakken voor werknemers die toeslagen ontvangen) of de belasting voor rekening van de werkgever nemen, al dan niet door toepassing van de werkkostenregeling (wkr). Komend najaar wordt het dus nog spannend, we kunnen opmaken op een hete herfst, zeker ook op fiscaal gebied. Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs, schrijft al dertien jaar fiscale columns en artikelen voor dagbladen. Aanvankelijk voor Brabants Dagblad, sinds 2007 voor alle Wegener-dagbladen. Naast Brabants Dagblad zijn dat Eindhovens Dagblad, BN-deStem, Twentsche Courant Tubantia, De Stentor, De Gelderlander en de PZC. De totale oplage bedraagt plm Elke vier weken publiceert Wil een artikel, waarin op toegankelijke wijze verslag wordt gedaan van actuele ontwikkelingen op het gebied van belastingen. De columns zijn ook na te lezen op Beerbericht juli

16 IBAN Internationale betaling De komende jaren gaan zowel bedrijven als consumenten over op IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. Ook gaan we gebruik maken van nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s en gebruiken we vanaf 1 februari 2014 alleen nog maar IBAN als rekeningnummer. Iedereen in Europa betaalt dan euro s op dezelfde manier. Iedereen gaat gebruik maken van het langere rekeningnummer, IBAN. Bedrijven die internationaal zaken doen gebruiken IBAN al langer. Maar ook als u nog nooit geld naar het buitenland heeft overgemaakt, heeft u al een IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en bij het internetbankieren. Uw IBAN is als volgt opgebouwd: Landcode Het is belangrijk dat bedrijven tijdig actie ondernemen om over te kunnen gaan op de nieuwe standaard van IBAN. NL99 BANK Bankcode Controle getal Uw oude rekeningnummer aangevuld met één of meerdere nullen Alle rekeningnummers die in uw administratie zijn opgenomen, moeten worden omgezet naar IBAN. Bijvoorbeeld van medewerkers, klanten, leveranciers, relaties, leden en/of donateurs. Via een tijdelijke service van de banken, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om grote bestanden rekeningnummers in één keer om te laten zetten naar IBAN. De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe (SEPA)standaarden (Single Euro Payments Area). Zo zijn er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s (m.n. de incasso s verschillen van de huidige). Het gebruik van IBAN in de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s betekent ook dat u een aantal aanpassingen moet doen in onder andere de software voor uw boekhouding. Bovendien gelden er bijvoorbeeld andere termijnen voor de aanlevering van incassobatches bij de bank. Ook zijn er richtlijnen over het vooraf informeren van debiteuren en het moment waarop u wilt incasseren. Voor uw bedrijf betekenen de nieuwe (SEPA)standaarden onder meer aanpassingen in uw administratie, software en in de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat u actie onderneemt en in kaart brengt wat dit betekent. Op de website vindt u een checklist voor bedrijven om tijdig over te stappen. De huidige rekeningnummers en de huidige betaalmiddelen zijn na 1 februari 2014 niet meer te gebruiken. Voor meer informatie voor zowel consumenten als bedrijven verwijzen wij u naar de website Hier vindt u ook een toolkit die bedrijven kunnen gebruiken bij de overgang naar nieuwe standaarden. 16 Beerbericht juli 2012 Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Fietsen voor een betere toekomst

Fietsen voor een betere toekomst Insigt is een uitgave van Lansigt accountants en belastingadviseurs september 2012 Jaargang 19 Nummer 77 Fietsen voor een betere toekomst Lansigt is een ondernemend kantoor dat graag haar steentje bijdraagt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel.

Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen èn te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs september 2013 3 Zieke flexwerkers? Hoge kosten! 4 Ondernemers, daag ons uit met innovaties nieuwe stijl 8 Het levenstestament: zelf

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Mobiliteit in een sneltreinvaart

Mobiliteit in een sneltreinvaart nummer 06, juni 2012, jaargang 25 - voor meer salarisinfo ga naar www.salarisnet.nl Mobiliteitsspecial: Twee verklaringen verklaard BTW en mobiliteit Mobiliteit in een sneltreinvaart Op HR-gebied is er

Nadere informatie

Column De Wolf & Partners

Column De Wolf & Partners Steunpilaar Nieuwsbrief voor ondernemers augustus 2014 Column De Wolf & Partners Win-win In mijn kinderjaren gebeurde het zo, mijn vriend Geert kreeg mijn appel, omdat hij deze lekkerder vond dan zijn

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De nieuwsbrief van uw accountant 4e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.steens.nl GEACHTE RELATIE In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: Forse

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Vakantie verjaart straks sneller

Vakantie verjaart straks sneller Vakantie te veel/te weinig 6 Advies over banksparen 10 Wat is een gangbaar salaris? 15 Vast is wel zo handig! 17 U krijgt vast wel eens te maken met Banksparen is nog niet echt populair Het is natuurlijk

Nadere informatie

Alle begin is moeilijk

Alle begin is moeilijk Alle begin is moeilijk september 2012 linkerpagina binnenwerk vrij beschikbare ruimte INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

meer tijd aan creatieve promotie te besteden.

meer tijd aan creatieve promotie te besteden. Steunpilaar Nieuwsbrief voor ondernemers november 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het afgelopen

Nadere informatie

1. Miljardenbezuinigingen. U kunt er niet omheen!

1. Miljardenbezuinigingen. U kunt er niet omheen! 1. Miljardenbezuinigingen. U kunt er niet omheen! Nederland moet flink bezuinigen om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Daarom is het Lenteakkoord gesloten

Nadere informatie