Beerbericht. juli Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beerbericht. juli 2012. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli : een bijzonder jaar! 2 Kort actueel 3 Komt u ook? Jubileumagenda 4 De rechten en plichten van een oproepkracht 6 De toekomst van de branche 6 Flex-BV 2012: een bijzonder jaar! 7 Regeren is vooruitzien 10 Lenteakkoord - lastenverzwaringen 12 Lenteakkoord - btw-tarieven Het zal u niet ontgaan zijn dat 2012 een feestelijk jaar is voor De Beer en in ons vorige Beerbericht informeerden wij u over ons 60-jarig jubileum. Ook deze keer weer aandacht voor dit jubileumjaar waarin we de bijzondere band met u willen vieren, en voor actuele zaken op het gebied van accountancy en belastingen. Te midden van prachtige kunstwerken hadden we in maart van dit jaar een geslaagde bijeenkomst bij KunstGoirle en op 10 mei vond in de voortuin van kantoor Tilburg de BOB Borrel plaats. Gelukkig ging de voorspelde storm aan ons voorbij en werd het een gezellige en drukbezochte netwerkborrel (bekijk de foto s op Jan en Nelly de Beer, oprichters van De Beer, vierden op 31 mei hun Diamanten bruiloft en hebben genoten van deze bijzondere dag. Op 3 juli vindt voor onze golfliefhebbers een golfmiddag plaats bij Prise d eau en in het najaar is een (beperkt) aantal kaarten beschikbaar voor vier pianoconcerten in Het Cenakel. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze jubileumagenda in dit Beerbericht. In deze uitgave vanzelfsprekend actuele informatie en extra aandacht voor het Lenteakkoord zal dus in meerdere opzichten en voor iedereen een bijzonder jaar zijn. Wij wensen u veel leesplezier van dit Beerbericht en een heerlijke zomer toe! 14 Lenteakkoord - ontslagrecht 15 Column Wil Vennix: hete herfst 16 IBAN Internationale betaling 8 BOB Borrel Fotoimpressie van het onlangs gehouden jubileum evenement Beerbericht juli

2 Kort Actueel De Beer op de Beroepen Avond Tilburg De Beer en VGD lopen de Tilburg Ten Miles! Op donderdag 24 mei jl. vond in het Tilburgse Theresia Lyceum de jaarlijkse BAT, BeroepenAvond Tilburg, plaats voor alle 17- en 18-jarige HAVO- en VWO-scholieren. Namens De Beer hebben collega s Paul van Ierland en Charlotte de Werk op die avond een presentatie gegeven over het vak en de studie die daaraan vooraf gaat. De Beer neemt al jaren deel aan de BAT. Naast de presentatie bij de BAT verzorgt De Beer ook frequent presentaties en workshops op hogescholen in de regio. Traditiegetrouw nemen de atleten van De Beer en het Accountants- en advieskantoor VGD (het internationale netwerk waarbij De Beer is aangesloten) deel aan de Tilburg Ten Miles. Op zondag 2 september zullen wij weer deelnemen aan het grootste sportevenement van Wil Vennix congresvoorzitter Tilburg. Vindt u het leuk om met ons mee te lopen met de 10 KM of 10 EM dan kunt u dit kenbaar maken door een berichtje te sturen naar De Luwte bij SMAAK Waalwijk SMAAK Waalwijk is een culinair belevingsevenement dat plaatsvond van donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni. Zowel regionale toprestaurants als een traiteur, een kookstudio, een hotel, een evenementenspecialist en een Michelin Sterrenrestaurant presenteerden zich tijdens deze 3e SMAAK Waalwijk. Ook Restaurant De Luwte, cliënt van ons kantoor, was een van de deelnemers. Houd De Luwte in de gaten voor wellicht een volgende SMAAK in 2013 maar wilt u eerder kennismaken met hun creatieve kaart en bijpassende wijnen, dan bent u van harte welkom in hun monumentale boerderij uit de 15e eeuw. Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer, is behalve publicitair ook bestuurlijk actief in de belastingadvieswereld. Wil is bestuurslid van het Register Belastingadviseurs (RB), met circa 7500 leden veruit de grootste fiscale beroepsvereniging van ons land. Op 1 juni was Wil duodagvoorzitter van de RB-dag, het jaarlijkse congres met ruim 800 deelnemers. Het thema was zeer actueel: nieuwe vormen van financiering, ofwel: hoe komt de mkb-ondernemer aan financiering als hij bij de bank nul op het rekest krijgt? Op de foto bevraagt Wil (rechts) spreker Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Biesheuvel vertelde dat banken nauwelijks nog leningen onder de 2,5 ton verstrekken. Verder zei hij de oude Nederlandse Middenstandsbank terug te willen en te werken aan alternatieve financieringsbronnen zoals kredietunies. 2 Beerbericht juli 2012

3 Jubileumagenda: komt u ook? Vitaly Pisarenko Enrico Pace Igor Roma Dinara Klinton Dit jaar hebben we nog een aantal activiteiten gepland waar we onze cliënten op een meer persoonlijke wijze willen ontmoeten. Heeft u interesse dan verwijzen wij u graag naar de websites waar u zich kunt inschrijven. 2 september Tilburg Ten Miles 16 september pianoconcert Vitaly Pisarenko (www.debeer.nl/vitaly) 18 september symposium Na de Troonrede (www.nadetroonrede.nl) 21 oktober pianoconcert Enrico Pace (www.debeer.nl/enrico) 18 november pianoconcert Igor Roma (www.debeer.nl/igor) 16 december pianoconcert Dinara Klinton (www.debeer.nl/dinara) Uitnodiging: Prinsjesdagsymposium Na de Troonrede Sinds 1984 organiseren dispuut K.O.N.G.S.I. en de Tilburg School of Economics and Management voor de 29e keer het symposium Na de Troonrede. Met de Tweede Kamerverkiezing op 12 september in het vooruitzicht, belooft dit een bijzonder symposium te worden. Op de 3e dinsdag in september wordt gesproken en gediscussieerd over de Troonrede en de Miljoenennota en laten topeconomen hun licht schijnen op de sociaal en financieel economische hervormingsagenda, elk vanuit hun eigen expertise. Aan tafel zitten mensen uit de wetenschappelijke, financiële, werknemers- en de werkgeverswereld. Zowel prof. Herman Wijffels (hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht) als prof. dr. Sylvester Eijffinger (hoogleraar financiële economie Universiteit Utrecht) nemen zitting in het sprekerspanel. Lars Duursma (Nederlands kampioen debatteren) zal wederom het gesprek leiden. Een zeer divers gezelschap dat garant staat voor een leuke, informatieve middag. Om uur begint de uitzending van de troonrede. De ontvangst voor het symposium is om uur en het symposium start om 14.00uur. Wellicht tot ziens op 18 september 2012 in de aula van de UvT! De Beer Accountants & Belastingadviseurs is sponsor van dit symposium en nodigt haar relaties graag uit voor deze bijeenkomst. De toegang is gratis. Voor meer informatie en inschrijving: Beerbericht juli

4 Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie De rechten en plichten van een oproepkracht Om een zekere flexibiliteit te bewerkstelligen, maken veel werkgevers gebruik van oproepkrachten. In de praktijk blijkt deze oplossing niet altijd zo flexibel als gewenst. Met alle gevolgen van dien. In dit artikel zoomen we nader in op de rechten en plichten van oproepkrachten. Verschillende overeenkomsten Oproepkrachten hebben geen vast maandsalaris, doordat zij pas gaan werken als zij daarvoor opgeroepen worden. De afspraken daarover zijn opgenomen in de overeenkomst die werkgever en werknemer gesloten hebben. Er bestaan drie verschillende arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten: 1. Oproepcontract met voorovereenkomst De voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Partijen sluiten een overeenkomst die het kader aangeeft waarbinnen telkens kan worden besloten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij vrij de werknemer al dan niet op te roepen, waartegenover de werknemer vrij is om aan de oproep al dan niet gehoor te geven. Echter, er ontstaat bij iedere gewerkte oproep een overeenkomst voor de duur van het werk waarvoor opgeroepen is. Voor deze, vaak kortdurende arbeidsovereenkomsten gelden dezelfde regels als voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zodoende ontstaat (te) snel een overeenkomst voor onbepaalde tijd en is de voorovereenkomst als basis voor het in dienst nemen van oproepkrachten nauwelijks bruikbaar. 2. Nul-urencontract Bij deze arbeidsovereenkomst wordt de prestatieplicht van de werknemer uitgesteld door te bepalen dat slechts werk wordt verricht, als bij de werkgever geschikt werk voor de werknemer voorhanden is. Er is direct sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de werknemer in beginsel gehouden is aan een oproep van de werkgever gehoor te geven. Omdat van de werknemer onmogelijk kan worden verwacht dat hij voortdurend zit te Aan het in dienst nemen van oproepkrachten kunnen behoorlijk wat haken en ogen zitten. Heeft u hier vragen over, neem contact op met onze P&O-adviseur Stijn van den Broek wachten op een oproep van de werkgever, dienen in de overeenkomst afspraken gemaakt te worden over het tijdstip/ de wijze waarop de werkgever de werknemer zal oproepen. Doorgaans wordt een nul-urencontract afgesloten zodat de werkgever gebruik kan maken van de hoofdregel geen arbeid geen loon. Deze afspraak moet overigens concreet worden opgenomen in het contract. Behoudens uitzondering bij CAO is het echter alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsverhouding mogelijk om de loondoorbetalingsverplichting voor uren waarin niet gewerkt is uit te sluiten. Daarna moet de werkgever het loon doorbetalen, ook als er geen /minder werk is. De hoogte van de doorbetaling wordt bepaald door het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste drie maanden. Derhalve is een dergelijke overeenkomst slechts beperkt bruikbaar. 3. Min-maxcontract In dergelijke overeenkomsten wordt een minimum en een maximum aantal arbeidsuren afgesproken. Meestal is het gedeeltelijk een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. In feite gaat het dan om een variant van het nul-urencontract, waarbij in plaats van nul uren een minimum aantal uren werk gegarandeerd wordt, de garantie-uren. Voor de garantie-uren krijgt de werknemer altijd betaald, ongeacht of hij heeft gewerkt. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever om meer uren dan het minimum aantal uren te werken. De werkgever is verplicht zijn werknemer op te roepen als hij meer geschikt werk voorhanden heeft. Ook hier kan dat echter alleen gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsverhouding. En ook hier geldt dat de loondoorbetalingsverplichting van toepassing kan worden. Als de werknemer structureel meer 4 Beerbericht juli 2012

5 uren werkt dan de garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsduur van het min-maxcontract. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat gemiddeld in de laatste drie maanden is gewerkt. De werknemer kan eisen dat de werkgever zijn garantie-uren verhoogt en de werkgever mag dat alleen weigeren als hij kan aantonen dat het om tijdelijk overwerk ging. Vast dienstverband In het voorgaande is geconcludeerd dat op een bepaald moment een loondoorbetalingsverplichting kan ontstaan. Een oproepovereenkomst kan echter ook overgaan in een vast dienstverband als er bijvoorbeeld een vast arbeidspatroon ontstaat. Een oproepkracht die drie maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor een werkgever werkt, kan een vast dienstverband afdwingen. De werkgever mag alleen weigeren als hij kan bewijzen dat het om tijdelijk meerwerk gaat. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van schriftelijke afspraken of een dienstrooster. Als men er samen niet uitkomt, beslist de rechter. Minimaal 3 uur loon Indien één van de onderstaande situaties van toepassing is, heeft een oproepkracht bij iedere oproep recht op minimaal 3 uur loon. De werknemer heeft een contract voor minder dan 15 uur per week en er is geen afspraak gemaakt over de werktijden. Werkgever en werknemer hebben geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat gewerkt wordt, bijvoorbeeld een nul-urencontract. Doorbetalen loon bij ziekte Een zieke oproepkracht houdt soms recht op doorbetaling van het loon of op een ziektewetuitkering van het UWV. Dat hangt af van het soort oproepcontract. In alle gevallen heeft de werknemer recht op minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die gewerkt zou moeten worden. Als deze 70% lager is dan het geldende minimumloon, dient dit te worden aangevuld tot het minimumloonniveau. Na afloop van een oproepperiode hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen en kan de werknemer wellicht in aanmerking komen voor de ziektewet bij het UWV. Beerbericht juli

6 De Beer informeert accountants over de toekomst van de branche In april en mei hielden collega s Wil van der Zande (ICT manager) en Jan-Willem Sies (Manager interne organisatie en Compliance officer) presentaties voor in totaal zo n 200 branchegenoten over de inzet van portal techniek (DeBeerOnline ) in de communicatie met cliënten. Enerzijds werden de technische mogelijkheden en onmogelijkheden belicht, anderzijds werden de valkuilen bij implementatie in beeld gebracht. Eind mei verscheen tevens een interview met beide collega s in het vakblad AccountancyNieuws (www.debeer.nl/actueel). De Beer speelt een vooruitstrevende rol in de branche met haar inzet van portal techniek. Uitgangspunt van de techniek is het efficiënt laten verlopen van eenvoudige processen met weinig toegevoegde waarde voor de ondernemer. Daarnaast optimaliseert De Beer de beschikbaarheid van informatie die de ondernemer inzicht verschaft in zijn of haar onderneming. De Beer speelt een vooruitstrevende rol in de branche met haar inzet van portal techniek. Inmiddels is bijna 2/3 van alle cliënten aangesloten op DeBeer- Online. Iedere cliënt waarvoor De Beer de aangifte btw verzorgt maakt er gebruik van. In de loop van 2012 zal dat ook gaan gelden voor alle cliënten waarvoor De Beer de aangiften IB of Vpb verzorgt. Ook de publicatie van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel zal spoedig via DeBeerOnline verlopen. Voor cliënten waarvoor De Beer de administratie boekt, of cliënten die zelf boeken via DeBeerOnline Financieel zijn de nodige overzichten beschikbaar die inzicht bieden in de prestaties van de onderneming. Jan-Willem Sies (l) en Wil van der Zande Flex-BV Al jaren werkt men in Den Haag aan een flexibilisering van het BV-recht. Steeds opnieuw werd de invoeringsdatum uitgesteld, maar tamelijk onverwacht heeft de Eerste Kamer op 12 juni jl. ingestemd met de wetswijziging. De nieuwe regels gaan in per 1 oktober In het eerstvolgende BeerBericht zullen we uitgebreid ingaan op de gevolgen die de flex-bv voor u heeft. Hierbij alvast de belangrijkste punten. Het bestaande bv-recht wordt ingrijpend gewijzigd en ook bestaande bv s krijgen te maken met het nieuwe recht. De huidige statuten hoeven niet te worden aangepast, maar als u wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn. Het minimale startkapitaal van bij de oprichting van een bv wordt afgeschaft. Voortaan kunt u al met 1 een bv oprichten. U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw bv. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om winstrechtloze of stemrechtloze aandelen uit te geven. Dit moet dan wel worden vastgelegd in de statuten. Om schuldeisers van de bv voldoende te beschermen, is in het nieuwe bv-recht de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders vergroot. De bv mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan een dividenduitkering. 6 Beerbericht juli 2012

7 Jan-Pieter Gommers RA directeur / registeraccountant Regeren is vooruitzien Nergens in Europa is het vertrouwen van consumenten zo sterk gedaald als in Nederland in de maand maart van dit jaar. Het vertrouwen is zelfs lager dan gemiddeld in Europa. Dit heeft alles te maken met onzekerheid en emotie en daar blijken wij in Nederland erg gevoelig voor te zijn. Natuurlijk gaat het slechter en zitten we in een recessie, maar dit lage consumentenvertrouwen helpt ons niet om hier snel uit te komen. Ook voor ondernemers zijn dit zware en onzekere tijden waarbij je snel moet reageren op omstandigheden die steeds veranderen. Vooruitzien is lastiger dan ooit. Waar bedrijven vroeger nog vijfjarenplannen maakten en dan ook nog in staat waren om die plannen te realiseren, dat is nu echt een utopie. Ik bemerk het zelfs bij banken;die zijn al blij als ze een begroting voor 2012 en 2013 ontvangen. En dan weet je dat ze zich realiseren dat de uitkomst anders kan en zal zijn. de toekomst niet duidelijk en dan werk je met verschillende scenario s. Een scenario met ongewijzigd beleid, een scenario met verder terugvallende omzet en een scenario waarin de omzet weer aantrekt. Vanuit deze scenario s komt vanzelf naar voren of de omvang van de organisatie toereikend is om deze omzet te realiseren, of er bezuinigd moet worden of dat er verder geïnvesteerd kan worden. Een voorbeeld vanuit de praktijk: bedrijf X kampt met een terugvallende omzet en resultaat en het is onzeker of dit komend jaar weer aan zal trekken. Er worden verschillende scenario s doorgerekend en een kostenbesparing doorgevoerd. De bank wordt hierover geïnformeerd en is zichtbaar tevreden, maar stelt de volgende vraag: En wat is plan B?. En dat is precies wat in onzekere tijden van belang is, wat is de volgende stap, of zoals de titel zegt: Regeren is vooruitzien! Maar betekent dit dan dat we niet meer moeten begroten? Dat we ons tot de dag van vandaag moeten beperken? Niets is minder waar, vooruit kijken is een must! Alleen de bedrijven die vooruit kijken en die tijdig anticiperen op wat er gebeurt, zullen succesvol zijn. Wij adviseren bedrijven dan ook om vanuit de cijfers tot en met nu een schatting te maken waar 2012 zal eindigen. En om met de kennis van nu een begroting 2013 op te stellen. Soms is Beerbericht juli

8 8 Beerbericht juli 2012

9 BOB Borrel Fotoimpressie van de BOB Borrel op 10 mei Beerbericht juli

10 mr. Wil Vennix FB directeur/belastingadviseur Miljarden aan lastenverzwaringen Als je vele miljarden bijeen moet harken, terwijl de vorige bezuinigingsronde nog maar half geëffectueerd is, dan kan dat niet zonder pijn voor de burgers en bedrijven. Zeker in aanvang is meer sprake van lastenverzwaringen dan van hervormingen. Overdrachtsbelasting blijft op 2% Laten we beginnen met een lichtpuntje: de overdrachtsbelasting voor woningen blijft structureel op het, aanvankelijk tijdelijke, tarief van 2%. Het onderscheid tussen woningen en overige objecten blijft dus van belang. Vergoeding voor woonwerkverkeer voortaan belast Thans kan een werkgever zijn werknemers nog een onbelaste vergoeding voor woonwerkverkeer geven van 19 cent per km. De wijze van vervoer eigen auto, fiets, openbaar vervoer doet niet ter zake. Deze maatregel moet 1,3 miljard opbrengen. Naar aanleiding van de massale kritiek hebben vier van de vijf Kunduzpartijen al weer afstand genomen van dit plan. In het wetsvoorstel waarin de afspraken uit het Lenteakkoord zijn opgenomen, is deze maatregel ook nog niet opgenomen. Het wordt daarmee uitdrukkelijk over de verkiezingen heen getild. Komend najaar zal dus pas blijken of de onbelaste woonwerkvergoeding inderdaad wordt afgeschaft dan wel dat er alternatieven komen. Mocht de maatregel doorgaan, dan wordt het aloude onderscheid tussen woonwerkverkeer en zakelijke ritten (die nog wel onbelast te vergoeden zijn) ineens weer van belang. Het Lenteakkoord: iedereen moet pijn leiden Het kan u niet ontgaan zijn: nadat de Catshuisbesprekingen waren geklapt, hebben VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie in sneltreinvaart een akkoord gesloten waarbij het begrotingstekort volgend jaar wordt teruggebracht tot de Europese norm van 3%. De fraaie namen die de afspraken hebben meegekregen van Kunduz-, Wandelgangen-, Vijfpartijen- tot Lenteakkoord kunnen niet verhullen dat er zeer pijnlijke maatregelen in staan. In dit BeerBericht belichten we in drie artikelen en een column de belangrijkste onderdelen van het akkoord. Belangrijk te vermelden is dat de wetsvoorstellen nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd en dat met name de uitslag van de verkiezingen op 12 september grote impact kan hebben. Wil Vennix voorspelt in zijn column niet voor niets een hete (politieke én fiscale) herfst. Vanaf 1 januari 2013 zijn dan verschillende keuzes denkbaar: Geen woonwerkvergoeding meer uitbetalen. De vraag is of dit wenselijk en qua arbeidsvoorwaarden mogelijk is. De woonwerkvergoeding uitbetalen met inhouding van loonbelasting. De werknemer ontvangt dan netto minder en ontvangt mogelijk bovendien minder toeslagen (vanwege het hogere inkomen). De werkgever blijft een eventueel verlaagde woonwerkvergoeding uitbetalen en neemt de belasting daarover voor zijn rekening (eindheffing). De werkgever blijft een vergoeding uitbetalen en kiest voor toepassing van de zogenaamde werkkostenregeling (wkr). Die keuze kan grote gevolgen hebben en moet goed onderzocht en voorbereid worden. Auto van de zaak bijna altijd bijtelling Vrijwel iedere automobilist met een auto van de zaak krijgt in 2013 te maken met een bijtelling. Dat komt omdat de woonwerkkilometers voortaan als privé worden aangemerkt. Er komt een overgangsregeling voor mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken en voor wie het leasecontract is aangegaan vóór 25 mei Zij krijgen een bijtelling ter grootte van 25% van de reguliere bijtelling. Aow-leeftijd sneller omhoog De aow-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Deze verhoging wordt de jaren daarna stapsgewijs voortgezet. In 2019 is de aow-leeftijd 66 jaar en uiterlijk 2023 krijgt u een aowuitkering bij een leeftijd van 67 jaar. Vooral huidige vutters worden de dupe als deze maatregel in 2013 doorgaat. Iemand die volgend jaar 65 wordt, ontvangt in de maand van zijn verjaardag al wel pensioen, maar moet een maand langer wachten op zijn aow. Extra belasting voor hogere inkomens Het loon van werknemers die over 2012 meer dan uit loondienst ontvangen, wordt eenmalig extra belast. De werkgever krijgt op 31 maart 2013 een werkgeversheffing opgelegd van 16% over het meerdere boven de anderhalve ton (over 2012 dus). Let op: de werkgever betaalt deze heffing, niet de werknemer. Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%. 10 Beerbericht juli 2012

11 Hypotheekrenteaftrek voor starters aangepakt Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die ten minste annuïtair en in dertig jaar volledig wordt afgelost. Kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat u tijdens de looptijd al aflost. Per maandelijkse termijn is de totale betaling (de som van rente en aflossing) gelijk. Renteaftrek zal met een annuïteitenhypotheek minder voordelig zijn. De aftrek is in het begin weliswaar hoog door het grote aandeel van rentebetalingen, maar dit wordt gedurende de looptijd van dertig jaar steeds minder, omdat het aflossingsdeel groter wordt en de rentebetalingen kleiner. Volgens het Lenteakkoord geldt de maatregel niet voor bestaande hypotheken. Wat daar exact onder moet worden verstaan, is niet duidelijk. Te meer niet, nu de maatregel nog niet is omgezet in een wettekst. Hoe het zit bij oversluiten van de geldlening, verhuizing enz. is dus onduidelijk. Pas na de verkiezingen en de daarop volgende formatie weten we dus zeker hoe het verder gaat met dit heilige huisje. Beerbericht juli

12 drs. Stefan Leenhouwers belastingadviseur / btw-specialist Verhoging btw-tarief van 19% naar 21% Het algemene btw-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief van 6% (op onder andere levensmiddelen) blijft gehandhaafd. Voor de prestaties die over 1 oktober heen plaatsvinden, is het tijdstip waarop de prestaties plaatsvinden bepalend voor het toepasselijke btw-tarief. Indien u vóór 1 oktober btw geheel of gedeeltelijk vooruit heeft gefactureerd, terwijl u de levering of dienst pas ná 1 oktober verricht, is het nieuwe tarief op de gehele vergoeding van toepassing. Als u reeds een factuur met 19% heeft verstuurd, dient u volgens de overgangsregeling voor de 2% verhoging een aanvullende factuur uit te reiken. Wij beseffen dat dit commercieel niet altijd mogelijk is, zodat dit een extra kostenpost kan vormen. Om te voorkomen dat kopers van nieuwbouwwoningen die vóór 1 oktober 2012 een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de reeds vervallen termijnen alsnog geconfronteerd worden met 2% extra btw is een speciale regeling getroffen. Op grond van deze overgangsregeling blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 vervallen zijn. Deze regeling geldt tevens voor de eventuele integratieheffing (bij vrijgesteld gebruik) van overige nieuwbouwpanden. Voor mensen die vóór 28 april 2012 hun nieuwbouwwoning hebben gekocht met oplevering of betaaltermijn na 30 september 2012, is er een aanvullende regeling. Voor deze huizenkopers blijft tot 1 oktober 2013 het tarief van 19% over de termijnen gelden. Btw-tarief podiumkunsten terug naar 6% Per 1 juli 2012 gaat het btw-tarief op podiumkunsten (concertkaartjes, theaterkaartjes en optredens artiesten) en kunstvoorwerpen naar 6%. Voor voorstellingen die plaatsvinden op of ná 1 juli 2012 kan reeds met ingang van 25 mei 2012 het lage btw-tarief worden toegepast. Medische vrijstelling ingeperkt De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten wordt per 1 januari 2013 beperkt. Dit betekent voor complemen- Bij doorlopende prestaties die starten voor 1 oktober en daarna eindigen, moet u in principe het tarief van 21% berekenen. Wanneer de btw bij de afnemer niet (volledig) voor aftrek in aanmerking komt, kan het interessant zijn om de afrekenperiode te splitsen in een Voorbeeld: Indien u factureert óp of ná 1 oktober, terwijl de levering of dienst al vóór 1 oktober plaats had, wordt de btw berekend tair werkende artsen een fiscaal onderscheid tussen reguliere behandelingen (geen btwheffing) en alternatieve behandelingen (wel btw-heffing). De btw-vrijstelling voor psychologische diensten wordt beperkt tot diensten door GZ-psychologen. Voor periode vóór de verhoging en een periode ná de verhoging. Let wel dat de facturering voor de afrekenperiode vóór 1 oktober dan vóór 14 november dient plaats te vinden. naar het tarief dat gold op het tijdstip waarop de levering of de dienst werd verricht. Het oude tarief is dan pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren eindigt hiermee de btwvrijstelling. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en van toepassing. gezondheid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar geen BIG-beroepsbeoefenaar maar wel gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners en behouden de btw-vrijstelling. Anti-misbruikmaatregel tegen carrouselfraude Per 1 juni 2012 wordt een optionele verleggingsregeling voor de levering van mobiele telefoons en computeronderdelen (CPU s) ingevoerd. Om de detailhandel niet te confronteren met extra administratieve lasten geldt een ondergrens van Dat de verleggingsregeling optioneel is betekent dat uw leverancier nog steeds 19% (en per 1 oktober 2012: 21%) in rekening mag brengen. Dit is voor u echter niet zonder risico. Uw aftrek kan worden geweigerd indien u wist of had kunnen weten dat de leverancier fraudeert. Het feit dat een leverancier per se met btw wil factureren is een fraudesignaal. Om die reden raden wij u aan om van de leverancier te vragen dat hij de verleggingsregeling toepast. 12 Beerbericht juli 2012

13 Beerbericht juli

14 Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Maatregelen ontslagrecht uit Lenteakkoord Zeer waarschijnlijk heeft u reeds vernomen dat het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind mei openbaar is gemaakt. Hierin zijn ondermeer maatregelen opgenomen om het ontslagrecht te hervormen. Deze hervorming is onder te verdelen in twee speerpunten. De preventieve ontslagtoets wordt afgeschaft. Momenteel moet een werkgever - voorafgaand aan een ontslag - toestemming vragen bij UWV WERKbedrijf of de kantonrechter, tenzij er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden. Eén van de maatregelen uit het Lenteakkoord is om deze preventieve ontslagtoets af te schaffen. Is een werknemer het niet eens met het ontslag, dan blijft het voor hem wel mogelijk om achteraf het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Ook komt er een verplichte interne hoorprocedure waarin de werkgever het ontslag aan de werknemer moet toelichten en de werknemer zich kan verweren. Daarnaast staat in het Lenteakkoord vermeld dat er een maximum komt aan de ontslagvergoeding die werknemers toegekend krijgen. Vanaf 2014 geldt er een norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met het maximum van een half jaarsalaris. Dit bedrag moet de werknemer inzetten voor scholing en werk-naar-werktrajecten. De werkgever wordt verantwoordelijk voor de eerste maanden van de WW-uitkering. Als het lenteakkoord in deze vorm doorgaat, wordt In 2013 de WW-premie tijdelijk verhoogd. Vervolgens wordt de werkgever vanaf 2014 verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de WW-uitkering van ontslagen werknemers. Voor werknemers met een vast contract moet een werkgever per dienstjaar één maand WW aan UWV WERKbedrijf betalen. Het UWV keert dit vervolgens uit aan de werknemer. Vanwege de hoge kosten die dit oplevert voor de werkgever, wordt waarschijnlijk voor kleine organisaties een aparte regeling bedacht. De werkgever draait niet voor de WW-uitkering op als een werknemer wegens een dringende reden wordt ontslagen. De werknemer is dan immers verwijtbaar werkloos en heeft derhalve geen recht op een WWuitkering. Indien een ontslagvergoeding wordt uitgekeerd, dan mag het bedrag van de (eerste zes maanden van de) WW-uitkering worden afgetrokken. Het restant van de vergoeding moet worden gebruikt voor scholing of werk-naar-werktrajecten. Hoe dit exact ingevuld dient te worden, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Mogelijk krijgt de werknemer bij ontslag een individueel budget, dat hij naar wens kan inzetten. Voor excessieve ontslagvergoedingen betaalt de werkgever straks een hogere werkgeversheffing: dit percentage stijgt van 30% naar 75%. Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&Ozaken, neemt u dan gerust contact op met onze P&O-adviseur Stijn van den Broek / ) 14 Beerbericht juli 2012

15 Column mr. Wil Vennix FB directeur / belastingadviseur Hete herfst Vorige maand constateerde ik al dat de aanvankelijke euforie voor het Lenteakkoord en in het bijzonder de fiscale paragraaf ervan na enkele weken aan het afnemen was. Op zich logisch, want bij een echt compromis moet iedereen inleveren. Bovendien leeft breed de overtuiging dat het positief is geweest voor Nederland dat de vijf partijen de moed hebben gehad dit akkoord te sluiten. Dat diezelfde partijen vervolgens uitspreken bepaalde onderdelen van het akkoord te willen wijzigen, vind ik niet erg. Het Lenteakkoord is het vertrekpunt en via de verkiezingsprogramma s zal helder worden wat de partijen veranderd willen zien. De kiezers kunnen mede op basis daarvan hun stem bepalen en het toekomstige beleid mee sturen. Niks mis mee, integendeel. Het kabinet speelt hier op in door twee cruciale onderdelen (de hypotheekrenteaftrek en de woonwerkvergoeding) van het Lenteakkoord niet op te nemen in het wetsvoorstel dat afgelopen maandag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek ben ik blij dat het voorheen geldende taboe definitief van tafel is. Hopelijk is nu ruimte voor een inhoudelijke discussie. Bijvoorbeeld over de vraag of we het laten bij een aftrekbeperking alleen voor starters (conform Lenteakkoord) of dat ook bestaande gevallen zullen worden aangepakt. Het laatste zou op grond van de solidariteitsgedachte en het gelijkheidsbeginsel mijn voorkeur hebben, mits er een ruime overgangstermijn komt die mensen de kans geeft op de nieuwe regels in te spelen. Kerngedachte bij dit alles is dat we weer het eigenwoningbezit gaan stimuleren in plaats van het hebben van zo veel mogelijk schuld. En dan de forenzenbelasting. Van de vijf Kunduz-partijen verdedigt alleen D66 nog deze ingreep. Ook in de media hoor je vooral kritiek. De schaarse voorstanders hopen dat deze maatregel tot minder autokilometers leidt en vinden verder dat het een privékwestie waar iemand woont. Beide argumenten zijn volgens mij echt totaal onjuist. Mensen kunnen echt niet zomaar verhuizen naar vlakbij het werk, daar is de wereld te ingewikkeld voor. En wonen is inderdaad een privézaak, maar werken niet. Als iemand kosten moet maken om te kunnen werken, moeten die onbelast kunnen worden vergoed. 19 cent per kilometer is daarvoor al te weinig, maar nul kan echt niet. Ik schat de kans hoog in dat het voorstel in de huidige vorm het komend najaar niet gaat halen. Als de beoogde opbrengst van 1,3 miljard euro hoe dan ook moet worden gehaald, is denkbaar de kilometervergoeding van 19 cent over de hele linie te verlagen. De vergoeding is dan zeker niet meer kostendekkend voor de werknemer, maar er hoeft dan tenminste geen onderscheid te worden gemaakt tussen woonwerkverkeer en zakelijke ritten, met alle bureaucratie van dien. Een alternatief is om de woonwerkvergoeding te maximeren op een bepaalde afstand. Als de onbelaste woonwerkvergoeding toch wordt afgeschaft, moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken maken. Werkgevers doen er goed aan de alternatieven nu al in beeld te brengen: geen woonwerkvergoeding meer uitbetalen, de vergoeding uitkeren als belast loon (let op: dit kan nadelig uitpakken voor werknemers die toeslagen ontvangen) of de belasting voor rekening van de werkgever nemen, al dan niet door toepassing van de werkkostenregeling (wkr). Komend najaar wordt het dus nog spannend, we kunnen opmaken op een hete herfst, zeker ook op fiscaal gebied. Wil Vennix, fiscaal vennoot bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs, schrijft al dertien jaar fiscale columns en artikelen voor dagbladen. Aanvankelijk voor Brabants Dagblad, sinds 2007 voor alle Wegener-dagbladen. Naast Brabants Dagblad zijn dat Eindhovens Dagblad, BN-deStem, Twentsche Courant Tubantia, De Stentor, De Gelderlander en de PZC. De totale oplage bedraagt plm Elke vier weken publiceert Wil een artikel, waarin op toegankelijke wijze verslag wordt gedaan van actuele ontwikkelingen op het gebied van belastingen. De columns zijn ook na te lezen op Beerbericht juli

16 IBAN Internationale betaling De komende jaren gaan zowel bedrijven als consumenten over op IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. Ook gaan we gebruik maken van nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s en gebruiken we vanaf 1 februari 2014 alleen nog maar IBAN als rekeningnummer. Iedereen in Europa betaalt dan euro s op dezelfde manier. Iedereen gaat gebruik maken van het langere rekeningnummer, IBAN. Bedrijven die internationaal zaken doen gebruiken IBAN al langer. Maar ook als u nog nooit geld naar het buitenland heeft overgemaakt, heeft u al een IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en bij het internetbankieren. Uw IBAN is als volgt opgebouwd: Landcode Het is belangrijk dat bedrijven tijdig actie ondernemen om over te kunnen gaan op de nieuwe standaard van IBAN. NL99 BANK Bankcode Controle getal Uw oude rekeningnummer aangevuld met één of meerdere nullen Alle rekeningnummers die in uw administratie zijn opgenomen, moeten worden omgezet naar IBAN. Bijvoorbeeld van medewerkers, klanten, leveranciers, relaties, leden en/of donateurs. Via een tijdelijke service van de banken, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om grote bestanden rekeningnummers in één keer om te laten zetten naar IBAN. De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe (SEPA)standaarden (Single Euro Payments Area). Zo zijn er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s (m.n. de incasso s verschillen van de huidige). Het gebruik van IBAN in de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso s betekent ook dat u een aantal aanpassingen moet doen in onder andere de software voor uw boekhouding. Bovendien gelden er bijvoorbeeld andere termijnen voor de aanlevering van incassobatches bij de bank. Ook zijn er richtlijnen over het vooraf informeren van debiteuren en het moment waarop u wilt incasseren. Voor uw bedrijf betekenen de nieuwe (SEPA)standaarden onder meer aanpassingen in uw administratie, software en in de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat u actie onderneemt en in kaart brengt wat dit betekent. Op de website vindt u een checklist voor bedrijven om tijdig over te stappen. De huidige rekeningnummers en de huidige betaalmiddelen zijn na 1 februari 2014 niet meer te gebruiken. Voor meer informatie voor zowel consumenten als bedrijven verwijzen wij u naar de website Hier vindt u ook een toolkit die bedrijven kunnen gebruiken bij de overgang naar nieuwe standaarden. 16 Beerbericht juli 2012 Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.31 Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering brochure bronnen www.uwv.nl, brochure 'Ik ben oproepkracht. Informatie voor werknemers over recht op loon of Ziektewet-uitkering',

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten

Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten Gevolgen Kunduz-akkoord, voor werkgevers en werknemers en betekenis voor mobiliteitsbudgetten (onder voorbehoud verdere uitwerking) 24-05-2012 AWVN/SYNDESMO Overzicht algemene maatregelen en financiële

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Retailscan Deelnemer: 1077387 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014

Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Wat betekent de wet Werk en Zekerheid voor mijn bedrijf? 3 juni 2014 Motto Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent. Warren Buffet Wet Werk en Zekerheid. Lisette Niemeijer-Denisse Specialist

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer);

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer); Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: naam:, gevestigd te, adres:, (werkgever); en naam:, wonende te adres:, geboortedatum, (werknemer); nemen in aanmerking dat: werkgever in aanvulling op, dan wel ter

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Is het wenselijk de ontslagvergoeding voortaan te verrekenen met de WW-uitkering? De SER beantwoordt die vraag ontkennend. De verrekening die het kabinet voorstelt, heeft een aantal negatieve

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN!

DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN! Productontwikkeling en Vaktechniek Postbus 2179 8203 AD Lelystad T: (0320) 23 24 35 F: (0320) 22 18 08 E: Lelystad@mth.nl I: www.mth.nl DE MAATREGELEN UIT HET LENTEAKKOORD GAAN U OOK AAN! Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 juni 2012

Nieuwsbrief 6 juni 2012 Afzender: Administratiekantoor Beeke van Belzen http://www.beekevanbelzen.nl Nieuwsbrief 6 juni 2012 Inhoudsopgave Rijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht: forse naheffingsaanslagen Minister

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Aan - Medewerkers van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - Abonnees

Aan - Medewerkers van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - Abonnees Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan - Medewerkers van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland - Abonnees Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Human Resource Management

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de inhoud

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie