Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig, tijdig kunnen reageren!! Sluit een krediet af Wilt u in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet tot ,00? Kunt u aan de bank niet voldoende onderpand verstrekken, maar zijn de vooruitzichten van het bedrijf goed? Dan kunt u uw bank vragen een beroep te doen op de Borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BBMKB). Het ministerie van Economische Zaken stelt zich dan voor een deel borg voor het door de bank te verlenen krediet. Voor meer informatie ga naar: Werkgeversaansprakelijkheid voor zzp ers aangescherpt Wanneer zzp ers of freelancers schade lijden door onvoldoende veiligheidsmaatregelen, dan is de opdrachtgever daar verantwoordelijk voor. Dat besliste onlangs de Hoge Raad in een zaak van een zzp er die op de werkvloer een been verloor en die het bedrijf aansprakelijk stelde voor zijn arbeidsongeschiktheid. De werkgeversaansprakelijkheid strekt zich dus ook uit tot personen die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Hiermee scherpt de Hoge Raad de zorgplicht van werkgevers bij bedrijfsongevallen verder aan. De wet stelt al duidelijk dat nalatige werkgevers ook aansprakelijk zijn voor bedrijfsongevallen van personen die bij hen werken, maar die elders in loondienst zijn, zoals uitzendkrachten. Dat is volgens de Hoge Raad dus nu ook het geval voor zzp ers die zonder arbeidscontract in opdracht werken. Uw Europese banknummer Het Nationale SEPA-migratieplan is bekend. Dat plan moet de overgang naar één Europese betaalmarkt regelen. Overgang: Op 1 februari 2014 moet de Europese overgang klaar zijn. Dat betekent dat u na die datum geen Nederlandse overschrijvingen en incasso s meer kunt gebruiken. IBAN wordt uw nieuw bankrekeningnummer. Het bestaat in Nederland uit 18 tekens. U kunt IBAN BIC Service (http://www.ibanbicservice.nl) gebruiken om bankrekeningbestanden om te zetten. Ook de softwareleverancier van uw boekhoudprogramma kan ondersteuning bieden.

2 Bereid u zich voor op uw nieuwe IBAN. Verzamel ook tijdig de nieuwe rekeningnummers van leveranciers en personeelsleden. Houd er ook rekening mee bij het bestellen van nieuw drukwerk waarop bankgegevens staan. Het akkoord Sociale zekerheid AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog, gedurende 3 jaar met een maand, dan 3 jaar lang met twee maanden. In 2019 zit hij dan op 66 jaar. In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 67. Arbeid Doorwerkbonus wordt afgeschaft. Duur en hoogte WW blijven gelijk. Werkgever gaat eerste 6 maanden WW betalen. WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk hoger. Vanaf 2014 is de norm voor de ontslagvergoeding een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, maximaal een half jaarsalaris. Kinderopvang Geplande eigen bijdrage van 15 euro voor de kinderopvang is van de baan. De kinderbijslag wordt volgens de plannen van de Kunduz-coalitie volgend jaar en in 2014 bevroren. Wat kunt u nu met uw huwelijkse voorwaarden? Huwelijkse voorwaarden worden vóór het huwelijk gemaakt. Maar ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, gewijzigd of opgeheven. Wat is er nieuw? Wat kunt u hier nu mee? Hoe erfbelasting besparen? Huwelijkse voorwaarden veranderen? Huwelijkse voorwaarden moeten lang meegaan en omstandigheden kunnen zich snel wijzigen. Gezinsuitbreiding, het kopen van een huis, het starten van een onderneming, maar ook minder leuke omstandigheden, zoals ziekte, relatieproblemen, enz, kunnen er voor zorgen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer up-to-date zijn. Overeenkomst tussen echtgenoten. Het opheffen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen echtgenoten. Beide echtgenoten moeten dus de wens hebben om de eerder gemaakte huwelijkse voorwaarden te wijzigen en juridisch ook nog in staat zijn om dit te kunnen regelen. Notarisakte. De huwelijkse voorwaarden zijn destijds vastgelegd in een notariële akte en kunnen ook alleen bij notariële akte worden gewijzigd. Vervolgens worden de huwelijkse voorwaarden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

3 Wees duidelijk over uw algemene voorwaarden! Ondernemers komen maar al te vaak (onnodig) bij de rechter terecht vanwege meningsverschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld over de vraag of deze wel of niet van toepassing zijn. Hoe voorkomt u dit? Kleine lettertjes. Kleine lettertjes, zoals algemene voorwaarden vaak worden aangeduid, hebben vaak een negatieve klank. Maar voor u als ondernemer kunnen ze wel degelijk nuttig zijn. Consument of ondernemer? Voor uw algemene voorwaarden is het belangrijk om te weten of u (voornamelijk) zaken doet met consumenten (en kleine ondernemers) of met andere ondernemers. Voor algemene voorwaarden met consumenten gelden er namelijk andere (strengere) regels. Tip: Hanteer eventueel twee sets van algemene voorwaarden. Één voor de overeenkomsten met consumenten en één voor overeenkomsten met ondernemers. Alles mag. Contactvrijheid. In Nederland kennen we contactvrijheid. Binnen de grenzen van de wet mag u met uw wederpartij afspreken wat u maar wilt. Of een overeenkomst redelijk is, is in principe niet van belang. Als u uw aftandse fiets voor ,00 wilt verkopen, dan mag dat. Zwarte lijst. Met algemene voorwaarden ligt dit wat anders. Onredelijke algemene voorwaarden kunnen door de rechter vernietigd worden. Consumenten en kleine ondernemers worden in dit verband het meest beschermd. Als een algemene voorwaarde op de zogeheten zwarte lijst voorkomt, kan de rechter deze voorwaarde zonder meer vernietigen. In de verhouding met ondernemers geldt dit ook, maar dan moet de ander aantonen dat de voorwaarde onredelijk bezwarend is. Hoe zorgt u ervoor dat u uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk kunt gebruiken? Op Papier: Zorg dat duidelijk is dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Kennisnemen: Zorg dat uw contractpartij kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden. Tip: Verstrek uw algemene voorwaarden al in een zo vroeg mogelijk stadium. Vermeld in al uw offertes dat u algemene voorwaarden hanteert. En wordt de offerte uiteindelijk een overeenkomst? Verwijs dan in de overeenkomst nogmaals naar uw algemene voorwaarden. INKOMSTENBELASTING De overdracht voor woningen blijft 2%

4 De verlaging van de overdachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2% - die op basis van de huidige wetgeving afloopt op 1 juli 2012; zie ook BelastingBelangen, augustus 2011: OVB op woningen: van 6% naar 2% - wordt definitief. Beperking renteaftrek eigen woning Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente beperkt. Betaalde rente is uitsluitend nog aftrekbaar als die betrekking heeft op een lening die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor de per 31 december 2012 bestaande hypotheken blijft de (hypotheek-) renteaftrek ongewijzigd. De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar. De vrijstelling in box 1 voor de KEW (kapitaalverzekering eigen woning) blijft gehandhaafd voor alle per 31 december 2012 bestaande hypotheken. OMZETBELASTING BTW van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 Het algemene BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd tot 21%. Deze BTW-verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste prestaties die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. De BTW-verhoging kan derhalve enkel worden vermeden door geplande BTW-belaste prestaties vóór 1 oktober uit te voeren. Het vooruit factureren van BTW-belaste prestaties die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden, heeft geen zin. BTW op podiumkunsten en kunstvoorwerpen terug naar 6% Per 1 juli 2012 is het verlaagde BTW-tarief van 6% weer van toepassing op podiumkunsten. Het verlaagde BTW-tarief kan worden toegepast op (vooruit)betalingen voor voorstellingen op of na 1 juli Alleen aftrek met juist factuur De factuur speelt een belangrijke rol binnen de BTW regelgeving. Op de factuur vermeldt de ondernemer onder meer welke goederenlevering of dienst hij verricht, zijn naam en adres en die van zijn afnemer, de vergoeding die voor de prestatie in rekening wordt gebracht en het bedrag van de btw daarover. Als de afnemer van de goederenlevering of de dienst een ondernemer is, is de factuur ook het instrument waarmee deze zijn recht op aftrek kan krijgen. Daarom speelt de factuur een belangrijke rol bij de controle door de Belastingdienst. VENNOOTSCHAPSBELASTING Verzuimboetes vanaf 2012 Aangifte te laat. Sinds 2009 zijn de boetes bij het niet tijdig doen van aangiften aanzienlijk verhoogd (T&A Belastingen, jg. 16, nr 21, ,p.6). Per 1 januari 2012 is er een aanpassing geweest in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. De wet biedt sinds 2009 de mogelijkheid om een maximale boete op te leggen van 4.920,00. Wanneer dit aan de orde is, wordt dit omschreven met de term uitzonderlijke gevallen en stelselmatig in verzuim.

5 In de laatste versie van het Besluit is een voorbeeld gegeven van wanneer er in ieder geval sprake is van stelselmatig in verzuim zijn. Voor aangiften over het belastingjaar 2011 is dit aan de orde indien de aangifte voor het 4 e achtereenvolgende jaar niet wordt ingediend. Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting 1 e verzuim 226, ,- 2 e en volgende verzuim 984, ,- Stelselmatig verzuim 4.920, ,- Doe tijdig aangifte. Een te laat ingediende belastingaangifte is pas een verzuim indien de aangifte buiten de in de aanmaning genoemde termijn wordt ingediend. DEZE NIEUWSBRIEF IS MET ZORG SAMENGESTELD. HIERVOOR HEBBEN WIJ DIVERSE VAKBLADEN GEBRUIKT EN INLICHTINGEN VAN DE BELASTINGDIENST. VOOR EVENTUELE ONVOLKOMENHEDEN KUNNEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman? Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013 geldt namelijk een provisieverbod bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse lastenverzwaring voor 'goed betalende' werkgever WERKGEVER De kogel is door de kerk. Vlak voor het zomerreces stemde de Eerste Kamer in met een werkgeversheffing

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding

Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Jaargang 10 september 2006 Geachte lezer, Hierbij ontvangt u de derde uitgave van ons nieuwsbulletin in 2006. Ook deze uitgave staat weer vol met Coulance bij boetebeleid Eerstedagsmelding Sinds dinsdag

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

bericht Nieuwsbrief februari 2015

bericht Nieuwsbrief februari 2015 1 van 6 Nieuwsbrief februari 2015 enik houd je met deze maandelijkse nieuwsbrief graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Zo ben en blijf je altijd up-to-date.

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand

NIEUWSBRIEF. Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46. Bloembollenveld - Breezand NIEUWSBRIEF Maart 2011 Jaargang 14 Nr. 46 Bloembollenveld - Breezand Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus 3 Tips 4 Hoe werkt de (onbelaste) vaste kostenvergoeding

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen

Nog meer aftrek. Tot 75 procent aftrekbaar! Elektrische personenauto. pagina 2. Stap 1: inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen Kilometeradministratie Tot 75 procent aftrekbaar! Nog meer aftrek Elektrische personenauto Belasting nog strenger Deponeer vooral niet te laat Kilometerregistratie Vier handige tips pagina 2 pagina 4 pagina

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen?

negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie om bijtelling te voorkomen Gehuwd in gemeenschap van goederen? Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang ZOMER 2010 N I E U W S 2 negentig In dit nummer: Werkkostenregeling: een doordachte keuze! Rittenregistratie

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie