Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V SZ Houten T: E: Legal8 algemene voorwaarden Pagina 1

2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn bepalingen die niet de kern van de overeenkomst raken zoals de prijs, maar meer de randvoorwaarden daaromheen. Algemene voorwaarden worden in de praktijk ook vaak de kleine lettertjes genoemd. Deze randvoorwaarden of kleine lettertjes, zoals een bepaling omtrent aansprakelijkheid of eigendomsvoorbehoud, zijn vaak erg belangrijk in het handelsverkeer. Waarom zou ik algemene voorwaarden hanteren? Eigenlijk zijn algemene voorwaarden een soort verzekering. Als alles goed gaat dan hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als het een keer misgaat, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen. Het volgende voorbeeld kan het belang van algemene voorwaarden verduidelijken: Een opdrachtnemer (monteur) draait tijdens een opdracht een koppeling niet strak genoeg aan waardoor een lekkage optreedt bij de opdrachtgever, met helaas- zowel directe- als indirecte schade tot gevolg. Indien partijen omtrent de aansprakelijkheid niets geregeld hebben, dan geldt de wet. En de wet bepaalt in een dergelijke situatie dat de opdrachtnemer in principe onbeperkt aansprakelijk is voor alle schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder eventueel winstderving. Voor deze monteur was het wenselijk geweest om zijn aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden te beperken. Welke bepalingen staan vaak in algemene voorwaarden? Aansprakelijkheidsbeperking Garantie Betalingstermijn, incassokosten en rente Eigendomsvoorbehoud Levertijd Wettelijke eisen aan algemene voorwaarden De wet stelt twee basisvereisten aan algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk zijn De wederpartij moet de algemene voorwaarden kunnen inzien voordat hij een definitieve beslissing neemt (de informatieplicht) Legal8 algemene voorwaarden Pagina 2

3 Informatieplicht Voordat de algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn, moet er voldaan zijn aan de informatieplicht. Deze informatieplicht houdt kort gezegd in dat u uw klant voor, of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst moet laten weten dat u algemene voorwaarden gebruikt en u dient algemene voorwaarden vervolgens ook aan uw klant te verstrekken. Indien uw klant deze gelegenheid niet krijgt, dan kan de rechter bepalen dat de algemene voorwaarden voor de betreffende overeenkomst niet gelden. In een dergelijke situatie blijft de overeenkomst dus wel van kracht, maar u kunt zich niet meer rechtsgeldig beroepen op uw algemene voorwaarden. Wanneer kan ik de algemene voorwaarden het beste aan mijn klant overhandigen? In de praktijk worden algemene voorwaarden veelal op de achterzijde van een offerte geplaatst waarnaar vervolgens wordt verwezen, hetgeen wij ook aanraden. Uiteraard hoeft u de algemene voorwaarden niet per se op een offerte te plaatsen, zolang u de algemene voorwaarden maar voor, of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de klant overhandigt. Let wel op dat u later moet kunnen bewijzen dat u de algemene voorwaarden aan uw klant hebt overhandigd. Wanneer ben ik te laat? In de rechtspraak is bepaald dat een verwijzing naar de algemene voorwaarden uitsluitend op de factuur te laat is, met als consequentie dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Ook komt het in de praktijk voor dat de algemene voorwaarden op de verpakking van een product staan. Ook in deze situatie zijn de algemene voorwaarden te laat overhandigd. De overeenkomst is immers al eerder gesloten. Het is ook niet voldoende als alleen op uw briefpapier staat dat u uw algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Indien de algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn overhandigd en u vervolgens de overeenkomst sluit, dan is het niet nodig dat uw wederpartij uw algemene voorwaarden daadwerkelijk leest. Ook als uw wederpartij de algemene voorwaarden niet leest, zijn deze toch van toepassing. Heeft u uw klant onvoldoende gelegenheid gegeven uw algemene voorwaarden tijdig in te zien, dan kan de rechter op verzoek van de klant uw voorwaarden vernietigen. Dit betekent dat de overeenkomst in principe wel van kracht blijft, maar dat u geen beroep meer kunt doen op uw algemene voorwaarden. Instemmen Uw klant dient met uw algemene voorwaarden in te stemmen. Dit kan uitdrukkelijk, bijvoorbeeld door om schriftelijke instemming te vragen, maar ook stilzwijgend bijvoorbeeld doordat uw klant geen bezwaar maakt tegen uw algemene voorwaarden. Legal8 algemene voorwaarden Pagina 3

4 Algemene voorwaarden bij online contracten Bij een overeenkomst die via het internet wordt gesloten, is het natuurlijk niet praktisch om de algemene voorwaarden op een stuk papier te overhandigen. Voor deze overeenkomsten bepaalt de wet dan ook dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld moeten worden. Link naar algemene voorwaarden In de praktijk gebeurt dat meestal door een directe hyperlink naar de algemene voorwaarden op te nemen op de bevestigingspagina. Daarmee is aan de bovengenoemde eis voldaan. De klant moet wel met één klik bij de betreffende algemene voorwaarden uitkomen. Vakje aankruisen Een andere mogelijkheid is dat de klant eerst een vakje moet aankruisen met de tekst "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden". Ook hiermee is aan bovengenoemde eis voldaan. De klant moet de algemene voorwaarden overigens eenvoudig kunnen opslaan (bijvoorbeeld door een Pdf-bestand rechtstreeks op zijn pc te downloaden). Is de overeenkomst niet online gesloten, maar wilt u uw algemene voorwaarden wel online toesturen? Dit is mogelijk, maar u heeft dan wel uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van uw wederpartij nodig om uw algemene voorwaarden online ter beschikking te stellen (per of op uw website). U dient in een dergelijk geval uw klant dus bijvoorbeeld een te sturen met de vraag of u uw algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking mag stellen. Legal8 algemene voorwaarden Pagina 4

5 Algemene voorwaarden in de praktijk Terminologie In algemene voorwaarden worden soms lastige of verwarrende termen gebruikt. Hieronder zullen wij enkele van deze termen voor u uitleggen, zodat een en ander duidelijker wordt. Gebruiker: dit is de partij die de algemene voorwaarden hanteert. Wanneer u algemene voorwaarden hanteert, dan bent u de gebruiker daarvan. Wederpartij: dit is de partij die heeft aanvaard dat de algemene voorwaarden van de gebruiker van toepassing zijn. Consument: dit is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Zoals hierna zal blijken, kunnen kleine ondernemingen soms worden gelijkgesteld met consumenten. Dit wordt ook wel de reflexwerking genoemd. Battle of forms Indien zowel u als uw wederpartij naar de eigen algemene voorwaarden verwijzen, dan doemt de vraag op welke van deze algemene voorwaarden nu van toepassing zijn. Dit wordt in de juridische volksmond ook wel de battle of forms genoemd. In principe geldt de regel: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Met andere woorden: de algemene voorwaarden van diegene die het eerst naar zijn of haar algemene voorwaarden verwijst zijn van toepassing. Hier is wel een belangrijke uitzondering op indien de latere algemene voorwaarden uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de eerdere algemene voorwaarden van de hand wijzen. Uitdrukkelijk betekent dat het van de hand wijzen op een zodanig manier moet gebeuren dat het de gebruiker van de algemene voorwaarden niet kan zijn ontgaan. Indien beide partijen de algemene voorwaarden van de ander afwijzen, dan gelden er helemaal geen algemene voorwaarden. Hoe moet ik omgaan met algemene voorwaarden als ik veel klanten heb? Als u ondernemer bent in bijvoorbeeld de horeca, dan heeft u vaak te maken met veel klanten (dagelijks). Het is dan vaak praktisch onmogelijk om iedere klant, voordat zij een artikel bij u kopen, een exemplaar van uw algemene voorwaarden te verstrekken. In dergelijke situaties kunt u uw algemene voorwaarden ook vermelden op een goed zichtbaar bord waar uw klanten de algemene voorwaarden kunnen inzien of (kosteloos) kunnen opvragen. Het bord dient bij voorkeur bij de ingang of bij de kassa te staan, zodat klanten het bord niet missen. Legal8 algemene voorwaarden Pagina 5

6 Onredelijke algemene voorwaarden Algemene voorwaarden worden vaak gehanteerd om zo min mogelijk risico s te lopen. Algemene voorwaarden moeten echter wel redelijk zijn voor u en uw klanten. Consumenten Als u zaken doet met consumenten (Business to Consumer), dan gelden zwaardere eisen dan wanneer u enkel zaken doet met bedrijven (Business to Business). Dit komt tot uiting in de zogenoemde grijze- en zwarte lijst. In de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn ten opzichte van consumenten. Zo kunt u bijvoorbeeld de prijs binnen drie maanden na het sluiten van een overeenkomst niet zomaar verhogen. In de grijze lijst staan bepalingen die (behoudens tegenbewijs) vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Als een bepaling onredelijk bezwarend is, dan is die betreffende bepaling vernietigbaar. Reflexwerking Soms kunnen ook (kleine) ondernemingen zich beroepen op de zwarte en/of grijze lijst. Dit wordt ook wel de reflexwerking genoemd. Of van reflexwerking sprake is, hangt onder andere af van het feit of het gaat om een kleine of een grote onderneming. Kleine ondernemingen die lijken op een consument, zoals ZZP ers of kleine winkeliers, kunnen profiteren van deze reflexwerking. Heeft u vragen over de zwarte en/of grijze lijst of de reflexwerking daarvan, dan vernemen wij dat graag. Op onze website kunt u de wettelijke tekst van de zwarte en grijze lijst gratis downloaden. Tot Slot Deze gebruikshandleiding geeft een aantal belangrijke punten en voorbeelden weer met betrekking tot (het gebruik van) algemene voorwaarden. Het gaat het bestek van deze gebruikshandleiding te buiten om alle juridische informatie over algemene voorwaarden te benoemen. Indien u meer informatie omtrent (het gebruik van) algemene voorwaarden wenst, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij verwijzen u naar de volgende pagina van deze gebruikshandleiding en naar onze website: Legal-8 Alle rechten voorbehouden. Legal8 algemene voorwaarden Pagina 6

7 Legal8 Juristen Naast het adviseren over algemene voorwaarden, verleent Legal8 juridisch advies en juridische ondersteuning op nagenoeg alle gebieden waar een ondernemer mee te maken heeft. Zo adviseren wij onder meer op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht ondernemingsrecht contractenrecht huurrecht sociaal zekerheidsrecht intellectueel eigendomsrecht internationaal recht Hiernaast hebben wij een afdeling Credit Management. Wij verzorgen voor onze klanten het debiteurenbeheer en bieden onze klanten incassodienstverlening aan op basis van het principe no cure no pay. Dit is bij ons ook echt no cure no pay: u bent ons namelijk niets verschuldigd indien wij niets incasseren. Betrokken en ondernemende juristen Wij onderscheiden ons niet alleen door zeer scherpe tarieven, maar ook door onze betrokkenheid bij onze klanten. Wij denken graag met u als ondernemer mee. Wij kunnen onze klanten zeer scherpe abonnementen of vaste prijsafspraken aanbieden, om op deze manier de drempel voor juridisch advies laag te houden. U heeft al een juridisch abonnement voor slechts 34,- excl. BTW per maand. Neem voor de voorwaarden van een juridisch abonnement contact met ons op. Heeft u behoefte aan juridisch advies of wilt u meer informatie over wat wij voor u als ondernemer kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wij lichten een en ander graag toe. Neem ook eens een kijkje op onze website en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Legal8 De Bouw SZ Houten T: E: Legal8 algemene voorwaarden Pagina 7

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop

Algemene voorwaarden. TranslationWebshop Algemene voorwaarden TranslationWebshop Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Inleiding Deze informatiekaart is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor zzp-ers bij gebruik van de modelovereenkomsten zorg in natura. 1 Als de modelovereenkomsten

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie