MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 MAART 2013 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Belastingdienst soepeler bij uitstel van betaling Ondernemers kunnen vanaf dit jaar gemakkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Wie liquiditeitsproblemen heeft bij het afdragen van de BTW, kan de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk vragen of de BTW-afdracht een kwartaal later mag worden gedaan. Dit kan tot een bedrag van Ook kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Voor langer uitstel hoeven zij voortaan niet altijd een bankgarantie of andere zekerheid te geven voor de openstaande schuld. Reden voor deze versoepeling is de crisis. Naast de BTW-afdracht zijn er nog meer fiscale wijzigingen waar een ondernemer mee te maken kan krijgen. De Kamers van Koophandel hebben alle wijzigingen op een rij gezet in een reader. Deze vindt u op Controleer offertes Denk eraan dat u als ondernemer bij offertes aan particulieren moet vermelden of de prijs in- of exclusief btw is. Als u niets vermeldt, mag de particulier er van uitgaan dat de btw in de prijs inbegrepen is. U kunt dan achteraf niet alsnog een rekening met btw sturen. U moet dan zelf voor die belasting opdraaien! Pas op met inlenen Houdt u er bij het inlenen rekening mee dat u aansprakelijk gesteld kunt worden? Als het uitzendbureau niet aan haar verplichtingen voldoet of een ondeugdelijke administratie voert, wordt u aansprakelijk gesteld voor niet betaalde belastingen. Controleer daarom vooraf of u met een NEN-genormeerde uitlener te maken heeft. In dat geval wordt u, indien ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan, gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid bij storting van een kwart van het factuurbedrag op de g-rekening. Wat kost een fiscaal foutje u? Fiscale boetes zijn er in vele soorten en maten. Daardoor is het weinig inzichtelijk wat een fout u kost. Hoe luiden de boeteregels voor uw IB-aangifte, hoe diep moet u bij een fout in de buidel tasten en waar hangt dit van af? Noodzakelijk kwaad. Uiteraard gaat er bij al die drukte ook bij u wel eens wat fout. Fiscaal is dat echter al snel een kostbare zaak, want tal van boeteopties hangen dan boven uw hoofd. Wat kosten die boetes u nu in de portomonnee? -Verzuimboetes Twee soorten. Fiscaal zijn er twee soorten boetes waarbij de verzuimboete aan de orde is als u iets niet of te laat doet. U doet bijvoorbeeld geen aangifte of u betaalt te laat. De hoogte van de boete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot 4.920,- per verzuim. Niet of niet tijdig verzoeken om 2.460,- toezending aangifte Aangifte niet tijdig ingestuurd 226,- Aangifte tweede keer niet tijdig 984,- ingestuurd Aangifte meer dan twee keer niet tijdig ingestuurd maximaal 4.920,-

2 -Verzwarend of verzachtend? Het waarom Bij het opleggen van een boete moet de inspecteur verder rekening houden met verzwarende en verzachtende omstandigheden. Bent u bijvoorbeeld vaker te laat, dan is de boete hoger. Bij financiële moeilijkheden kan de boete juist weer lager uitvallen. Of bij overmacht, bijvoorbeeld wanneer uw boekhouder door ziekte plotseling wegvalt. Of wanneer u voor hetzelfde feit, bijvoorbeeld voor de btw, een boete krijgt (LJN: BD9201). Kunt u overigens aannemelijk maken dat uw fout helemaal niet aan u te wijten is, dan komt een boete te vervallen. Er is dan sprake van avas (afwezigheid van alle schuld). Bijvoorbeeld als door een aantoonbare fout van uw bank een betaling niet wordt verwerkt. -Vergrijpboetes Opzet of schuld. Bij een vergrijpboete gaat het erom dat u iets bewust verkeerd doet. U houdt bijvoorbeeld een deel van de omzet buiten de boeken. Fiscaal is er dan sprake van opzet of grove schuld. Als u bijvoorbeeld zelf iets buiten de boeken houdt, is dit opzet. Grove schuld. Houdt uw boekhouder iets buiten de boeken om dit naar zijn eigen bankrekening over te kunnen maken, dan zal er sprake zijn van grove schuld, omdat u uw boekhouder niet voldoende heeft gecontroleerd. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die u opzettelijk heeft verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%. Daarnaast bekijkt de inspecteur ook bij vergrijpboetes of er redenen of omstandigheden zijn om de boete te verhogen of verlagen. Bijvoorbeeld als u vaker de fout ingaat. Extra zware boete sparen en beleggen. Als het gaat om inkomen dat u aan had moeten geven in box 3, dan bedraagt de boete 150% van de belasting die u opzettelijk heeft verzwegen. Bij grove schuld is dat 75%. -Niet eens met boete? Bezwaar maken! Bent u het niet eens met een boete, dan kunt u hiertegen bezwaar maken en eventueel in beroep gaan bij de rechter. Als u bezwaar maakt tegen een aanslag waarbij u ook een boete is opgelegd, dan gaat de fiscus er automatisch van uit dat uw bezwaar zich niet alleen richt op de aanslag, maar ook tegen de boete. U kunt echter ook alleen bezwaar maken tegen de boete en daarmee aangeven dat u de aanslag zelf wel acceptabel vindt. De hoogte van een boete hangt af van de zwaarte van het feit en van de vraag of vergissingen vaker voorkomen. Het is van groot belang dat u, indien mogelijk, verzachtende omstandigheden aanvoert, zoals financiële moeilijkheden. De inspecteur zal uw boete dan matigen. Doet hij dit niet, teken dan beroep aan. Ongeldige rittenadministratie zorgt voor bijtelling De rechtbank te Haarlem besliste onlangs dat men bij een zakelijke rijder niet kan controleren of de rittenregistratie sluitend is. De bewuste rijder bezit een Verklaring geen privégebruik auto. De inspecteur vraagt om de rittenadministratie. Naar aanleiding van die administratie legt de inspecteur LB-naheffingsaanslagen en boetes op. Volgens hem heeft de automobilist niet aangetoond dat deze de wagen op kalenderjaarbasis voor maximaal vijfhonderd kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De rechtbank oordeelt dat men door de door de man gebruikte methode niet kan controleren of de rittenregistratie sluitend is. De man noteerde achteraf de beginstand aan de hand van de door hem geschatte rittenafstand. Deze beginstand is volgens de rechtbank dan niet de beginstand van de kilometerteller per rit. Verder wijst de rechtbank erop dat de man een rit van 339 kilometer niet heeft genoteerd. Volgens de rechtbank toont deze rittenregistratie niet overtuigend aan dat de auto voor maximaal vijfhonderd kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. De rechtbank vernietigt wel de boetes. Regel fiscaal partnerschap We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Woont u samen, bent u op hetzelfde adres ingeschreven maar heeft u geen notarieel samenlevingscontract, heeft u samen geen kind en woont er ook geen minderjarig kind van één van beiden op uw adres, bent u samen niet de eigenaar van een eigen woning, heeft één van beiden de ander ook niet aangemeld bij het pensioenfonds voor partnerpensioen en was u ook in 2011 niet elkaars fiscaal partners?

3 Dan kunt u in 2012 alléén fiscaal partner zijn voor de inkomstenbelasting als u vóór 31 december aanstaande een notarieel samenlevingscontract laat opstellen of één van de partners de ander alsnog aanmeldt voor partnerpensioen. Of als u vóór Oud & Nieuw een kind krijgt Het nut van huwelijkse voorwaarden Welke voordelen heeft het trouwen onder huwelijkse voorwaarden voor een ondernemer? Beschermen voorwaarden u zowel tijdens als na het huwelijk? Hoe kunt u tijdens het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Vroeger was trouwen onder huwelijkse voorwaarden een uiting van elkaar niet vertrouwen. In de huidige tijd wordt trouwen onder huwelijkse voorwaarden steeds vaker gezien als een bescherming. -De gemeenschap van goederen In Nederland trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat de bezittingen en schulden van beide partners worden samengevoegd en dat u beiden recht heeft op 50% van de totale bezittingen en schulden. Wilt u uw bezittingen van elkaar gescheiden houden, dan moet u trouwen onder huwelijkse voorwaarden. -Huwelijkse voorwaarden. Financiële problemen. Voor een ondernemer is het verstandig om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Mocht het fout gaan met het bedrijf, dan wordt met huwelijkse voorwaarden voorkomen dat u beiden uw privévermogen kwijtraakt. Met andere woorden: schuldeisers kunnen alleen aanspraak maken op het privévermogen van de ondernemer en niet op het gehele vermogen of op het privévermogen van de partner. Relatieproblemen. Een ander voordeel is dat u met huwelijkse voorwaarden uw bedrijf beschermt tegen de gevolgen van een echtscheiding. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan moet ook het bedrijf bij een scheiding verdeeld worden. Met huwelijkse voorwaarden kunt u regelen dat de waarde van het bedrijf niet onder dat te verdelen vermogen valt. Hierdoor voorkomt u dat u uw ex partner moet uitkopen uit het bedrijf. -Wel een notaris, geen rechtbank Verandering. Huwelijkse voorwaarden moeten worden vastgelegd door een notaris. Ook tijdens het huwelijk kunt u alsnog met uw partner huwelijkse voorwaarden afspreken. De regels voor het opstellen en wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk zijn sinds januari 2012 versoepeld: er is namelijk geen toestemming van de rechtbank meer nodig. Wel geldt dat u voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk minimaal één jaar getrouwd moet zijn. De kosten voor het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden vóór of tijdens het huwelijk variëren van 400,- tot 1.000,-. -Verrekenbeding De meeste huwelijkse voorwaarden kennen een periodiek verrekenbeding. Ondernemer Jan en zijn partner Floortje zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. In deze voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Zoals de meeste partners hebben zij echter niet jaarlijks samen gezeten om met elkaar te verrekenen. Na 21 jaar huwelijk gaan ze scheiden. Het bedrijf van Jan was bij aanvang van het huwelijk ,- waard en dat is bij scheiding opgelopen tot ,-.

4 Omdat ze gedurende hun huwelijk niets verrekend hebben, maakt Floortje aanspraak op 50% van ,-. Dit wordt voor Jan een dure scheiding! Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het belangrijk is om de huwelijkse voorwaarden goed te omschrijven en om het zogenoemd verrekenbeding ook werkelijk toe te passen. Bekijk samen wat u redelijk vindt en pas dat ook daadwerkelijk toe. Als ondernemer getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden levert belangrijke voordelen op: het privévermogen van uw partner is beschermd en bij een (eventuele) scheiding hoeft u uw partner niet uit te kopen! BTW Geen ouderdomsverklaring meer nodig voor schilder- en stucwerk tegen lage BTW De procedures voor huiseigenaren, schilders en stukadoors worden vereenvoudigd door de zogeheten ouderdomsverklaring af te schaffen, die nodig is om het lage BTW-tarief op schilder en stucwerk te mogen toepassen. Voor het schilderen en stukadoren van woningen die ouder zijn dan twee jaar, geldt een verlaagd BTW-tarief van 6 procent. Dit tarief is ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en zwart werk tegen te gaan. Om te bewijzen dat de woning daadwerkelijk ouder is, kan de opdrachtgever een ouderdomsverklaring ondertekenen die de uitvoerder moet bewaren. Dit hoeft straks slechts bij uitzondering nog te gebeuren, omdat de Belastingdienst deze informatie automatisch vergelijkt. Om te verifiëren of het verlaagde BTW-tarief terecht is toegepast, baseert de Belastingdienst zich voortaan op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van twee jaar, mag de schilder of stukadoor desgewenst nog steeds een verklaring laten tekenen door de opdrachtgever. BV Lager dan gebruikelijk loon moet onderbouwd worden Wanneer een DGA zichzelf een opvallend laag salaris toekent, zal de Belastingdienst zich al gauw beroepen op de gebruikelijkloonregeling. De inspecteur belast het verschil tussen het ontvangen salaris en het gebruikelijk loon als fictief loon. Als de DGA kan onderbouwen waarom hij zo weinig verdient, is dat doorgaans geen probleem. In een procedure voor het Hof in Den Haag lukte dat echter niet. Het ging om een besloten vennootschap waarin een fysiotherapeutenpraktijk werd uitgeoefend. Alle aandelen van de BV waren in handen van één fysiotherapeut die daarvan ook de directeur was. In de praktijk werkten vier fysiotherapeuten mee in dienstverband. Er was een opvallend verschil tussen het loon van de DGA en dat van de meest verdiende fysiotherapeut in dienstverband. Die verdiende veel meer. De DGA stelde dat hij in deeltijd werkte, maar kon geen urenadministratie overleggen waaruit bleek dat hij minder werkte dan de fysiotherapeuten die bij hem in dienst waren. Het Hof vond daarom dat hij het bewijs voor zijn deeltijdbaan niet rond had gekregen. Gebruikelijk loon in 2013 Gebruikelijkloonregeling. Indien u als directeur-grootaandeelhouder meer dan 5% van de aandelen in een BV bezit (aanmerkelijk belang) en u uit deze BV een salaris ontvangt, krijgt u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Op basis hiervan bent u fiscaal verplicht ten minste een bepaald bedrag aan (fictief) loon te ontvangen.

5 Wat nu per 2013? In 2012 bedroeg dit minimale salaris ,-. Het gebruikelijk loon is voor 2013 verhoogd naar ,-. Als u een lager loon wenst, zult u aannemelijk moeten maken dat dit gebruikelijk is. Dus de verhoging van het gebruikelijk loon kan een goede aanleiding zijn om nog eens kritisch te kijken naar de hoogte van uw salaris. INKOMSTENBELASTING Uw eigen woning vanaf 2013 Zoals de zaken er nu voor staan, worden vanaf 2013 de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning aangescherpt. Nieuw is de voorwaarde dat de lening moet worden afgelost. Hoe zit dat? Eigenwoningschuld Voorwaarden renteaftrek. In box 1 is alleen de rente die u betaalt voor een eigenwoningschuld aftrekbaar. De al bestaande voorwaarde dat de lening moet zijn afgesloten om een eigen woning te kopen of te verbouwen, blijft gelden. Nieuw is dat leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2013, in maximaal 360 maanden tenminste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig moeten worden afgelost. Aflossingsverplichting. De aflossingsverplichting moet in de leningsovereenkomst staan en moet ook echt worden nageleefd. Zodra op een leningsdeel te weinig wordt afgelost, is dat leningsdeel geen eigenwoningschuld meer en is dus vanaf dat moment de rente niet meer aftrekbaar. Om te voorkomen dat tijdelijke (betalings)problemen direct leiden tot het verlies van renteaftrek, is een regeling opgenomen waardoor er geen sprake is van het verlies van aftrek, mits een in een jaar opgelopen achterstand het volgende jaar wordt ingehaald. Kapitaalverzekering op tijd overhevelen Beperking hypotheekrenteaftrek. Zoals bekend, is vanaf 2013 hypotheekrenteaftrek alleen mogelijk voor een hypotheek die ten minste annuïtair wordt afgelost. Bestaande gevallen worden gelukkig wel ontzien, dus als u al een aflossingsvrije hypotheek of een (bank)spaarhypotheek heeft, dan houdt u hiervoor de renteaftrek. Vrijstelling in box 1. Bij (bank)spaarhypotheken hoort bij de hypotheek een kapitaalverzekering of een spaar- of beleggingsrekening. In veel gevallen zijn deze aan de hypotheek verbonden en behoren deze tot box 1. In dat geval zijn kapitaalverzekeringen of spaar- of beleggingsrekeningen vrijgesteld in box 1. Kapitaalverzekering in box 3. In sommige gevallen is er in het verleden ook wel voor gekozen om de kapitaalverzekering of de spaar- of beleggingsrekening niet aan de hypotheek te koppelen. Deze werd dan tot het vermogen in box 3 gerekend. Zolang de vrijstelling in box 3 niet werd overschreden, was over het opgebouwde bedrag toch geen belasting verschuldigd. En zodra de vrijstelling in box 3 overschreden dreigde te worden, werd deze alsnog overgeheveld naar box 1. Vóór 1 april overhevelen. Dit overhevelen van box 3 naar box 1 kan nog tot en met 31 maart Dit was eerst 31 december 2012, maar uiteindelijk is deze termijn met drie maanden verlengd.

6 U kunt nog tot 1 april a.s. uw kapitaalverzekering of spaar- of beleggingsrekening eigen woning in box 1 onderbrengen. Maak op tijd een afspraak met uw bank of met uw hypotheekadviseur. WOZ-waarde, ook toekomst van belang! Als binnenkort de WOZ-waarde van uw pand weer wordt vastgesteld, gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari Dat wil echter niet zeggen dat gebeurtenissen in de toekomst geen rol spelen. Hoe werkt dat? Waardepeildatum. Jaarlijks wordt de WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand vastgesteld. Voor de waarde gaat men uit van peildatum 1 januari Wijzigingen na die tijd kunnen echter wel degelijk een rol spelen. Zelfs als ze nog niet met zekerheid vast staan. Wat kunt u hiermee? Waardedaling voorafgaand jaar Wettelijke factoren. Wettelijk zijn er al enkele omstandigheden genoemd die tot een aanpassing van de waarde na de waardepeildatum leiden. Om te beginnen, is dit het opgaan van een pand in een ander pand (of in meerdere andere panden). Denk bijv. aan het verwijderen van een tussenmuur, waardoor vanuit twee panden één pand ontstaat. Ook de verbouwing, verbetering of afbraak van een pand leidt tot een eerdere aanpassing van de waarde, net zoals een bestemmingswijziging. Uw uren 2013 bijhouden Urencriterium. Voldoet u aan het urencriterium? Dan krijgt u de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. Voldoet u aan het verlaagde urencriterium? Dan krijg u de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Ook in 2013? Ook in 2013 blijft het van belang uw uren (minimaal 1.225) bij te houden om uw fiscale aftrekposten zeker te stellen. De fiscus duikt in uw urenadministratie om te checken of u recht heeft op die aftrekfaciliteiten. Zorg wel dat u ook ondersteunend bewijsmateriaal bewaart die uw genoteerde uren onderbouwen. Denk aan offertes, verslagen van besprekingen, computerbestanden, werkschema s, agenda s en uiteraard alle administratieve bescheiden die verder van belang (kunnen) zijn. Ook komt het bijhouden van uw uren nauw. Een rekentool is daarbij altijd erg handig omdat die aan alle regels voldoet. Update Op veler verzoek hebben wij voor u een nieuwe versie 2013 samengesteld die natuurlijk ook is aangepast aan de regels zoals die voor 2013 gelden. U kunt de rekentool: Digitale urenadministratie 2013 gratis downloaden via (TE ) DEZE NIEUWSBRIEF IS MET ZORG SAMENGESTELD. VOOR EVENTUELE ONVOLKOMENHEDEN KUNNEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.

7

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF

DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012 TAK NIEUWSBRIEF Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman? Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013 geldt namelijk een provisieverbod bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Ondernemer Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een

Nadere informatie

Let op! De kosten van een energie-advies komen ook voor aftrek in aanmerking.

Let op! De kosten van een energie-advies komen ook voor aftrek in aanmerking. Ondernemer 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost ter grootte

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking eigen woning aan kind naar 40 jaar - Is de 150 km-grens

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013 In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk? - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Is uw BV al flexibel?

Is uw BV al flexibel? JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Deponeren jaarrekening Is uw BV al flexibel? Op 1 oktober 2012 is de wettelijke regeling voor

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

jaarstips estate planning

jaarstips estate planning FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS Particulieren en [1/9] jaarstips estate planning Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen.

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2012 1 Tips voor alle belastingplichtigen 1. Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen wijzigt in 2013 op

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig!

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig! 1 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3-vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie