Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank- en Horecawet in de gemeente Hardenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank- en Horecawet in de gemeente Hardenberg"

Transcriptie

1 Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank- en Horecawet in de gemeente Hardenberg Melinde Beverwijk Jeanine de Schutter Hogeschool Windesheim Pedagogiek VT Zwolle, januari 2012

2 GEMEENTE HARDENBERG Maatschappelijk opvoeden via de nieuwe Drank- en Horecawet Melinde Beverwijk en Jeanine de Schutter september 2011 januari 2012 Dronten, januari 2012 Jeanine de Schutter (s ) Melinde Beverwijk (s ) Klas 4D HBO Pedagogiek Windesheim Zwolle Minor: Opvoedingsondersteuning Onderzoek voor: Gemeente Hardenberg Alcoholpreventie Begeleiders: Rob Bovens Geeske Roos Jacqueline Veldman 2

3 Voorwoord Wij, Melinde Beverwijk en Jeanine de Schutter, hebben dit product geschreven naar aanleiding van het onderzoek dat we voor de gemeente Hardenberg hebben uitgevoerd. Vanwege de wijzigingen die zullen plaatsvinden in de Drank- en Horecawet, zal de gemeente de taken van de voedsel en warenautoriteit overnemen betreffende de toezicht en handhaving van de DHW. Dit is een grote taak die op de gemeente afkomt. Wij hebben ons tijdens het onderzoek toegespitst op de beroepsdoelgroep: supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen van de gemeente Hardenberg. Middels dit onderzoek hebben wij geprobeerd erachter te komen hoe deze controles, die de gemeente uit zal voeren op het gebied van de handhaving van de nieuwe DHW, het beste vorm kunnen krijgen. Om deze omschakeling voor zowel de gemeente als de beroepsdoelgroep zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij dit onderzoek gedaan. Wij zijn bij dit onderzoek terecht gekomen door Rob Bovens, lector verslavingspreventie bij het Windesheim. Hij heeft tevens dit onderzoek begeleidt. Vanuit de gemeente Hardenberg hebben we hulp gehad van Geeske Roos, projectleider alcoholpreventie. We willen een aantal mensen bedanken die het maken van deze scriptie mogelijk hebben gemaakt. - Rob Bovens, lector verslavingspreventie Windesheim. We willen Rob bedanken voor de begeleiding bij ons onderzoek. - Geeske Roos, projectleider alcoholpreventie gemeente Hardenberg. Geeske willen we bedanken voor haar hulp tijdens ons onderzoek. - Supermarkteigenaren uit de gemeente Hardenberg We willen de supermarkteigenaren bedanken voor het invullen van de enquête en het deelnemen aan de interviews. - Organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen uit de gemeente Hardenberg We willen de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen bedanken voor het invullen van de enquête. - Eveline Doornhegge, adviseur regio Overijssel Koninklijke Horeca Nederland We willen Eveline Doornhegge bedanken voor het invullen van onze vragenlijst. - Simon Zoetebier, voorzitter afdeling Hardenberg Koninklijke Horeca Nederland We willen Simon Zoetebier bedanken voor het invullen van onze vragenlijst. - Jos Nijenhuis, contactpersoon afdeling Bouwen en Milieu gemeente Hardenberg We willen Jos Nijenhuis bedanken voor het invullen van de vragenlijst. - Jacqueline Veldman, begeleider vanuit de opleiding We willen Jacqueline bedanken voor haar begeleiding vanuit de opleiding. - Marjolein Reijners, coördinator minoren pedagogiek Windesheim We willen Marjolein bedanken voor haar hulp in het begin van ons onderzoek. 3

4 Inhoudsopgave Omslag 1 Titelblad 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 7 Hoofdstuk 2: Achtergrondinformatie Gemeente Hardenberg Fris over drank Drank- en Horecawet Huidige Drank- en Horecawet Nieuwe Drank- en Horecawet Hoofdstuk 3: Probleemstelling, opzet en uitvoering van het onderzoek Probleemstelling Opzet van het onderzoek Uitvoering van het onderzoek 13 Hoofdstuk 4: Resultaten van het veldonderzoek Hoe gaat de beroepsdoelgroep op dit moment om met alcoholpreventie? Hoe gaan de supermarkteigenaren op dit moment om met alcoholpreventie? Hoe gaan de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen op dit moment om met alcoholpreventie? 4.2 Hoe staat de beroepsdoelgroep tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet en zien zij het als hun taak, hier een bijdrage aan te leveren? Hoe staan de supermarkteigenaren tegenover de wijzigingen in de Dranken Horecawet? Hoe staan de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet? 4.3 Hoe bereidt de beroepsdoelgroep zich voor op de komst van de nieuwe Dranken Horecawet? (op het gebied van doorschenken, wederverstrekking, leeftijdscontrole <16, reclamebeperking) Hoe bereiden de supermarkten in de gemeente Hardenberg zich voor op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet? Hoe bereiden de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg zich voor op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet? Wat verwacht de beroepsdoelgroep van de controles die door de gemeente Hardenberg uitgevoerd zullen worden. 4.4 Wat heeft de beroepsgroep nodig van de gemeente Hardenberg om alcoholpreventie te bevorderen? 27 4

5 4.4.1 Wat hebben supermarkteigenaren nodig van de gemeente Hardenberg om alcoholpreventie te bevorderen Wat hebben organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen nodig van de gemeente Hardenberg om alcoholpreventie te bevorderen. 4.5 Welke informatie van de beroepsdoelgroep heeft de gemeente Hardenberg nodig om de wettelijke taken op het gebied van alcoholpreventie uit te voeren? Toezicht en controle Drank- en Horecawet Wijzigingen in de Drank- en Horecawet 4.6 Welke mogelijke bijdrage kan worden geleverd aan alcoholpreventie in supermarkten in de gemeente Hardenberg? Welke mogelijke bijdrage kunnen ouders leveren aan alcoholpreventie in supermarkten? Welke mogelijke bijdrage kan de gemeente Hardenberg leveren aan alcoholpreventie in supermarkten? Welke mogelijke bijdrage kunnen supermarkteigenaren leveren aan alcoholpreventie in hun supermarkten? 4.7 Welke mogelijke bijdrage kan worden geleverd aan alcoholpreventie tijdens evenementen in de gemeente Hardenberg? Welke mogelijke bijdrage kunnen ouders leveren aan alcoholpreventie tijdens evenementen? Welke mogelijke bijdrage kan de gemeente Hardenberg leveren aan alcoholpreventie tijdens evenementen? Welke mogelijke bijdrage kunnen organisatoren/vergunningaanvragers leveren aan alcoholpreventie tijdens evenementen? Hoofdstuk 5: Resultaat van het literatuuronderzoek Ontwikkeling pubers/adolescenten Autoritatieve/democratische opvoedingsstijl Communicatie met pubers Omgaan met jongeren in de straatcultuur Conclusie 42 Hoofdstuk 6: Conclusies en discussie Conclusie Discussie 46 Hoofdstuk 7: Aanbevelingen Advies Visie 51 Literatuurlijst 52 Urenverantwoording 53 Bijlage 1 Brief met bijlage over de Drank- en Horecawet 54 Bijlage 2 Brief van de wethouder 57 5

6 Bijlage 3 Enquête resultaten supermarkteigenaren 59 Bijlage 4 Enquête resultaten organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen 62 Bijlage 5 Interviews met supermarkteigenaren 67 Bijlage 6 Vragenlijsten Eveline Doornhegge en Simon Zoetebier 82 Bijlage 7 Vragenlijst Jos Nijenhuis 91 Bijlage 8 Artikel Albert Heijn Hardenberg 93 Bijlage 9 Plan van aanpak 95 Bijlage 10 Beoordelingsformulieren plan van aanpak 112 Bijlage 11 Beoordelingsformulier product 116 6

7 Hoofdstuk 1: Inleiding Er komt een wijziging in de Drank- en Horecawet (DHW). In januari 2012 zou de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking treden. Inmiddels is dit uitgesteld en is nog niet precies duidelijk wanneer de wijziging officieel ingaat. Deze wet regelt o.a. een verantwoorde verstrekking van alcohol aan de burger. In de huidige wetgeving is het zo dat, op basis van deze wet, de Voedsel en Waren Autoriteit (een landelijke organisatie die moet toezien op de kwaliteit van voedsel, drank en genotmiddelen en de verstrekking daarvan. Dat doen ze met landelijke inspecteurs.) supermarkten, horecaondernemingen, sportkantines, jeugdsoosen en grootschalige evenementen controleert. In de nieuwe wetgeving zullen dit inspecteurs van de gemeente gaan doen. Dat is een forse taak die op de gemeente af gaat komen. Het werk van de gemeente zal gemakkelijker worden gemaakt, als degenen bij wie ze de controles uitvoeren, zelf ook een stapje extra zetten en gemotiveerd zijn om mee te helpen aan alcoholpreventie. Wij hebben ons tijdens het onderzoek gericht op de supermarkteigenaren en de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg. Door meningsverschillen over de eisen vanuit de opleiding en de wensen vanuit de instelling, is de start van het onderzoek stroef verlopen. Jacqueline Veldman was van mening dat de strekking van het onderzoek te weinig met pedagogiek te maken had. Wij zelf deelden deze mening niet en ook Rob Bovens was het hier niet mee eens. Jacqueline Veldman was het in eerste instantie niet eens met het inzicht dat opvoeden een maatschappelijke taak is. Nadat we de strekking van het onderzoek in overleg tussen alle partijen, met behulp van coördinator Marjolein Reijners, hebben aangepast, konden we aan de slag. We hebben onderzocht hoe de beroepsdoelgroep op dit moment omgaat met alcoholpreventie, hoe ze tegenover de wijzigingen in de DHW staan en in hoeverre ze het hun taak vinden om een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie. Verder hebben we onderzocht wat de beroepsdoelgroep nodig heeft van de gemeente om alcoholpreventie te bevorderen, maar ook wat de gemeente nodig heeft van de beroepsdoelgroep om zijn wettelijke taken op het gebied van alcoholpreventie uit te kunnen voeren. Tevens hebben we onderzocht welke mogelijke bijdrage kan worden geleverd aan alcoholpreventie tijdens evenementen en in supermarkten door ouders, door de gemeente, door supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen. Als literatuuronderzoek hebben we gekozen om te onderzoeken hoe de beroepsdoelgroep jongeren kan aanspreken op hun gedrag als het om alcoholaankoop en alcoholgebruik gaat. We hebben gekeken of met name de literatuur met betrekking tot de autoritatieve opvoedingsstijl hierin aanknopingspunten biedt. Met deze verworven informatie proberen wij een antwoord te geven op onze hoofdvraag: Welke bijdrage kunnen supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg leveren, vanuit hun eigen rol, ten aanzien van alcoholpreventie onder jongeren die voor de wet nog geen alcohol mogen drinken, ter aanvulling op de thuisopvoeding?. We geven antwoord op de deelvragen in hoofdstuk vier. Het resultaat van het onderzoek is verwerkt in de conclusie in hoofdstuk zes. In hoofdstuk zeven geven we een advies aan de gemeente. We 7

8 zullen ons advies kenbaar maken door de onderzoeksresultaten middels dit product aan te bieden aan de gemeente Hardenberg. Wanneer er vraag naar is, kunnen we dit toelichten in een presentatie. Maatschappelijke relevantie Veel jongeren gebruiken al op jonge leeftijd alcohol. Alcohol zorgt voor steeds meer problemen onder jongeren. Tevens valt het op dat er op steeds jongere leeftijd (< 16 jaar) alcohol gedronken wordt. Landelijk, regionaal en lokaal neemt de aandacht voor de problematiek rond alcohol en jeugd toe. Gezien de problemen, is dit een terechte ontwikkeling. Het thema Alcohol en Jeugd vraagt naast een landelijke en regionale aanpak ook een lokale aanpak. Met de nieuwe wetsvoorstellen wil de overheid alcoholgebruik bij jongeren nog verder terugdringen. Wij hebben middels dit onderzoek geprobeerd de ondernemers in Hardenberg inzicht te geven in de nieuwe wetsvoorstellen en hoe ze deze kunnen integreren in hun huidige beleid op het gebied van alcoholverstrekking. Het beperken van en het voorlichten over alcoholgebruik is niet alleen de (opvoedkundige)taak van de ouders, maar de maatschappij draagt hier ook aan bij. We hebben supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen laten nadenken over welke bijdrage ze kunnen leveren aan alcoholpreventie en in hoeverre ze dit als hun taak zien. De beroepsdoelgroep kan bijdragen aan de opvoeding van jongeren, door vanuit hun eigen rol een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld alcoholpreventie. Definiëring van begrippen uit de probleemstelling/deelvragen Bijdrage: Bijvoorbeeld materiaalverstrekking, houding, afspraken, maatregelen, informatieverstrekking. Beroepsdoelgroep: Alle supermarkteigenaren en alle organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg. Alcoholpreventie: Voorkomen van het nuttigen van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar. Voorkomen van overmatig drinken onder jongeren die volgens de wet alcohol mogen nuttigen. Deze alcoholpreventie draagt bij aan het verminderen van schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de jongeren. KHN: Koninklijke Horeca Nederland DHW: Drank- en Horecawet Wederverstrekking: Wanneer iemand van zestien jaar of ouder alcohol koopt en dit doorgeeft aan jongeren onder de zestien. Deze persoon is verantwoordelijk voor wederverstrekking. 8

9 Hoofdstuk 2: Achtergrondinformatie 2.1 Gemeente Hardenberg De gemeente Hardenberg heeft zo n inwoners, verspreid over de bijna dertig kernen van de gemeente. De centrale kernen zijn de stad Hardenberg ( inwoners) en Dedemsvaart ( inwoners). Grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. Daarnaast is er een groot aantal kleine kernen. 1 Kernen: inwoners: Ane 540 Anerveen 158 Anevelde 45 Balkbrug 3868 Bergentheim 3438 Brucht 296 Bruchterveld 1160 Collendoorn 357 De Krim 2270 Dedemsvaart Den Velde 206 Diffelen 130 Gramsbergen 3040 Hardenberg Heemserveen 276 Holtheme 177 Holthone 76 Hoogenweg 408 Kloosterhaar 1500 Loozen 197 Lutten 2127 Marienberg 895 Radewijk 650 Rheeze 323 Rheezerveen 631 Schuinesloot 1054 Sibculo 1464 Slagharen 2931 Venebrugge 116 Totaal De gemeente Hardenberg (2011). Gemeente Hardenberg: Gun jezelf de ruimte. Geraadpleegd op 13 oktober 2011 uit Gemeentegids

10 2.2 Fris over Drank 2 De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat de Hardenberse jongeren gezond opgroeien. Daarom voert de gemeente een actieve alcoholmatigingscampagne onder de naam Fris over Drank. Met behulp van diverse initiatieven wil de gemeente het gebruik van alcohol bij jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar verminderen. Bijvoorbeeld door middel van de check 'Hoe fris is jouw keet?' en speciale polsbandjes voor evenementen en feesten. De uitkomsten van de meest recente GGD-Gezondheidsmonitor (2007) laten zien dat jongeren op jongere leeftijd meer en vaker drinken. Bovendien zijn ouders toleranter geworden als het gaat om het drinken onder de 16 jaar. Met de campagne Fris over drank wil de gemeente Hardenberg bereiken dat jongeren: - op latere leeftijd beginnen met drinken - minder drinken - minder vaak drinken Voor de campagne Fris over drank probeert de gemeente met zo veel mogelijk partijen samen te werken, zodat de alcoholmatigingsboodschap op veel plekken wordt uitgedragen. Rol ouders Niet alleen moet dit gebeuren door een gedragsverandering bij jongeren, maar ook bij hun ouders. Ouders spelen een belangrijke rol bij het alcoholgebruik van hun kinderen. Bovendien hebben zij veel invloed op het (drink)gedrag van hun kinderen. Meer dan zij zelf denken. Om ouders te ondersteunen worden regelmatig thema- en trainingsbijeenkomsten gehouden. Samenwerkingspartners Voor de campagne Fris over drank werkt de gemeente Hardenberg samen met: - Regiopolitie IJsselland - Tactus Verslavingszorg - GGD regio IJsselVecht - Provincie Overijssel - Ministerie van BZK 2 De gemeente Hardenberg (2011). Fris over drank. Geraadpleegd op 15 september 2011, van hardenberg.nl via de URL: 10

11 2.3 Drank- en Horecawet Huidige Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet regelt de verkoop van alcohol in Nederland. 3 Belangrijke punten uit de Drank- en Horecawet: - Er is onderscheid tussen zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) en sterke drank (meer dan 15% alcohol). - Om alcohol te schenken moeten horecagelegenheden een vergunning hebben. Ook verkopers van sterke drank zijn verplicht een vergunning te hebben (vergunning moet bij gemeente worden aangevraagd). - Om alcohol te mogen verkopen is het verplicht te controleren op leeftijd (16 jaar en ouder voor zwak alcoholhoudend drank, 18 jaar en ouder voor sterke drank). - Tankstations en winkels die geen levensmiddelen verkopen mogen geen alcohol verkopen. - Wil een sportvereniging alcohol verkopen dan is hij verplicht om huisregels in de kantine te hebben en moeten barvrijwilligers een cursus hebben gevolgd. Dit moet zijn vastgelegd in een zogenaamd Bestuursreglement Nieuwe Drank- en Horecawet De Tweede Kamer heeft onlangs besloten dat er een wijziging gaat plaatsvinden in deze Drank- en Horecawet met als doel het drankgebruik onder jongeren te verminderen. Belangrijke punten uit de Drank- en Horecawet die gaan wijzigen: - Jongeren onder de 16 jaar (zij mogen volgens de wet nog geen alcohol drinken) kunnen beboet worden als zij in de openbare ruimte drank bij zich hebben. Dit kan op straat gebeuren maar ook in stations, winkelcentra of cafés. Op deze manier worden jongeren zelf verantwoordelijk voor alcoholgebruik of bezit. - De burgemeester kan vervolgens detailhandelaren die binnen 1 jaar drie keer betrapt zijn op het verkopen van alcohol, aan jongeren onder de 16 jaar, een tijdelijk verbod opleggen als het gaat om alcoholverkoop. - Waar eerder het toezicht van de Drank- en Horecawet nog bij de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) lag, gaat dit toezicht nu naar de gemeenten. - Gemeenten mogen horecasluitingstijden verbinden aan toegangsleeftijd. - Gemeenten krijgen de mogelijkheid om prijsacties als happy hours te beperken. - Gemeenten moeten alcoholverkoop in sport- en andere kantines bij verordening reguleren. - Het vergunningstelsel wordt gemakkelijker gemaakt. Een ondernemer hoeft niet meer bij elke wijziging opnieuw een wijziging van de vergunning aan te vragen. Zij melden de wijzigingen op een algemene landelijk website met een register. 3 De Rijksoverheid (2011). Alcohol in de wet. Geraadpleegd op 22 september 2011, van rijksoverheid.nl via de URL: 11

12 Hoofdstuk 3: Probleemstelling, opzet en uitvoering van het onderzoek 3.1 Probleemstelling Welke bijdrage kunnen supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg leveren, vanuit hun eigen rol, ten aanzien van alcoholpreventie onder jongeren die voor de wet nog geen alcohol mogen drinken, ter aanvulling op de thuisopvoeding? Deelvragen 1. Hoe gaat de beroepsdoelgroep op dit moment om met alcoholpreventie? 2. Hoe staat de beroepsdoelgroep tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet en zien zij het als hun taak, hier een bijdrage aan te leveren? 3. Hoe bereidt de beroepsdoelgroep zich voor op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet? (op het gebied van doorschenken, wederverstrekking, leeftijdscontrole <16, reclamebeperking) 4. Wat heeft de beroepsgroep nodig van de gemeente Hardenberg om alcoholpreventie te bevorderen? 5. Welke informatie van de beroepsdoelgroep heeft de gemeente Hardenberg nodig om de wettelijke taken op het gebied van alcoholpreventie uit te voeren? 6. Welke mogelijke bijdrage kan worden geleverd aan alcoholpreventie tijdens evenementen in de gemeente Hardenberg? o Door de ouders o Door de gemeente o Door de organisatoren/vergunningaanvragers van het evenement 7. Welke mogelijke bijdrage kan worden geleverd aan alcoholpreventie in supermarkten in de gemeente Hardenberg? o Door de ouders o Door de gemeente o Door de supermarkteigenaren Literatuurvragen: Op welke wijze (wijze van communiceren) kan de beroepsgroep jongeren aanspreken op hun gedrag als het om alcoholaankoop en alcoholgebruik gaat? Biedt met name de literatuur m.b.t. de autoritatieve opvoedingsstijl hierin aanknopingspunten? 3.2 Opzet van het onderzoek Onderzoeksmethode We hebben ervoor gekozen om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. We hebben voor deze 12

13 methode gekozen, omdat ons onderzoek is niet gebaseerd op het verzamelen van cijfermatige gegevens, maar er wordt ingegaan op de achtergronden van de verzamelde gegevens. Wij wilden inhoudelijke informatie en ideeën vergaren bij de beroepsdoelgroep. Dit vergt een open en flexibele benadering en maakt dat we ons konden aanpassen aan de omstandigheden tijdens het onderzoek. Vergeleken met het kwantitatief onderzoek is het kwalitatief onderzoek weliswaar niet in cijfers uit te drukken, maar het is wél een methode waarbij wij in het veld onderzoek hebben gedaan door middel van enquêtes en interviews. 3.3 Uitvoering van het onderzoek Om de medewerking van de beroepsdoelgroep te vragen en kenbaar te maken dat wij onderzoek deden naar alcoholpreventie, hebben we een brief opgesteld die we naar alle supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen in de gemeente Hardenberg hebben gestuurd (bijlage 1). De wethouder heeft ook een brief geschreven waarin hij medewerking vraagt van de beroepsdoelgroep, dit was om de respons van onze enquête te vergroten (bijlage 2). Aangezien we achterliepen op schema, zijn we als eerste begonnen met het maken van de enquêtes en de brief die we moesten versturen. We deden dit, omdat we wisten dat dit veel tijd in beslag zou nemen. Meerdere mensen moesten hun goedkeuring geven aan de enquête die we verstuurden en we moesten de beroepsdoelgroep de tijd geven om het in te kunnen vullen. De maanden november en december zijn voor supermarkteigenaren drukke tijden in verband met sinterklaas en kerstmis. Om de respons van onze enquête zo groot mogelijk te maken hebben we de enquête online gezet via Dan zou het de beroepsdoelgroep de minste tijd kosten om mee te werken. We hebben de beroepsdoelgroep via de post een uitnodiging gestuurd, om deel te nemen aan de enquête. De respons op de enquête was helaas teleurstellend. Slechts twee supermarkteigenaren hadden de enquête ingevuld (van de zestien) en vier vergunningaanvragers (van de 27). Tevens zaten bij de reacties van de vergunningaanvragers twee negatieve reacties waarvan één zeer negatief. Inmiddels was er al veel tijd verstreken en hadden we weinig bereikt met ons onderzoek dusver. We hebben dit opgelost door supermarkteigenaren via de telefoon te benaderen of ze bereid waren om mee te werken aan interviews. Het is ons gelukt om vier supermarkteigenaren bereid te vinden om mee te werken. We hebben de interviews niet woord voor woord uitgewerkt, maar we hebben de relevante informatie uit de interviews wel letterlijk uitgeschreven. Deze interviews zijn bijgevoegd onder de bijlage 5. De relevante informatie en antwoorden die we nodig hadden voor ons onderzoek hebben we verwerkt in deze bijlage. Bij de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen kwamen we er achter dat er in 2010 bij deze zelfde doelgroep, al een uitgebreid onderzoek is geweest met ongeveer dezelfde strekking. Er is ons afgeraden om verder te gaan met deze doelgroep om te voorkomen dat de vergunningaanvragers onderzoeksmoe zouden worden. Tevens dachten we dat de negatieve reacties weinig konden toevoegen aan ons onderzoek. Bij deze doelgroep hebben we het opgelost door Eveline Doornhegge (adviseur regio Overijssel Koninklijke Horeca Nederland) en Simon Zoetebier (voorzitter afdeling Hardenberg Koninklijke Horeca Nederland) te benaderen voor interviews. Zij waren voor ons de juiste mensen om toch een antwoord op onze deelvragen te kunnen krijgen, omdat zij veel met de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen 13

14 werken en een beeld hebben van de belangen van de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen. Gezien de resterende tijd die we nog hadden en het drukke schema van Eveline Doornhegge en Simon Zoetebier was het niet mogelijk om interviews af te nemen. Zij hebben beiden via de mail een vragenlijst ingevuld. Wat ons betreft waren interviews een doeltreffendere manier geweest, maar tijdens het onderzoek zijn we afhankelijk van de medewerking van anderen. We hebben de deelvragen beantwoord met de vier ingevulde enquêtes, die we hebben gekregen en de verkregen informatie van Eveline Doornhegge en Simon Zoetebier. Verder hebben we Jos Nijenhuis van de gemeente Hardenberg benaderd, om vragen te beantwoorden over de informatie die de gemeente Hardenberg nodig heeft van de beroepsdoelgroep, om de wettelijke taken op het gebied van alcoholpreventie uit te voeren. Hij kon echter weinig antwoord geven op de vragen, omdat het nog niet duidelijk wanneer de wijzigingen in de DHW zullen ingaan. Het is voor de gemeente moeilijk om nu al te zeggen wat ze nodig gaan hebben van de doelgroep. De gemeente krijgt waarschijnlijk geen extra middelen om deze taak uit te voeren. Ze zijn nu eerst nog aan het kijken hoe ze dit kunnen vormgeven. Op deze deelvraag hebben we dus ook geen uitgebreid antwoord kunnen geven. Voor ons literatuuronderzoek hebben we gekozen om te zoeken naar aanknopingspunten uit de autoritatieve opvoedingsstijl, waarmee de beroepsdoelgroep jongeren kan aanspreken op hun alcoholaankopen en alcoholgebruik. We hebben de autoritatieve opvoedingsstijl gekozen, omdat deze opvoedingsstijl staat voor het hebben van duidelijke en strikte regels, maar toch een warme band creëren. Wij zijn van mening dat deze opvoedingsstijl het beste past bij de omgang met jongeren. We hebben gebruik gemaakt van de literatuur vanuit onze opleiding en Rob Bovens heeft uit zijn netwerk interessante literatuur aangeleverd voor de beantwoording van onze literatuurvraag. In paragraaf 6.2 komen we terug op de betekenis van de lage respons voor de waarde van het onderzoek. 14

15 Hoofdstuk 4: Resultaten van het veldonderzoek 4.1 Hoe gaat de beroepsdoelgroep op dit moment om met alcoholpreventie? In deze paragraaf gaan we kijken hoe de beroepsdoelgroep op dit moment omgaat met alcoholpreventie. De paragraaf bestaat uit twee delen; de supermarkteigenaren en de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen. Om antwoord te geven op de vraag hoe de beroepsdoelgroep omgaat met alcoholpreventie, hebben we gekeken naar hoe belangrijk ze alcoholpreventie vinden en welke maatregelen ze treffen op dit moment. We hebben hiervoor de resultaten uit de enquêtes en de interviews gebruikt en we hebben daarover contact gehad met twee medewerkers van de Koninklijke Horeca Nederland Hoe gaan de supermarkteigenaren op dit moment om met alcoholpreventie? Hoe belangrijk vinden supermarkteigenaren alcoholpreventie? De vier benaderde supermarkteigenaren zijn van mening dat er veel alcohol genuttigd wordt in Nederland. Ze vinden het schrikbarend hoeveel ze verkopen als bijvoorbeeld bier in de aanbieding is. Als er gekeken wordt naar de verschillende groepen in de samenleving, vinden de supermarkteigenaren dat het vooral de jongeren zijn die eruit springen. Dat er door de jeugd te veel gedronken wordt, daar zijn ze het over eens, en daar mag best aandacht aan geschonken worden. De aandacht in de media voor het overmatig alcoholgebruik mag volgens de supermarkteigenaren meer. Volgens hen is de jeugd zich niet bewust wat voor schade het aanricht in de hersenen. Ze vinden dat er meer aandacht besteed moet worden aan de gevolgen van alcohol op jonge leeftijd. Volgens de supermarkteigenaren mag er meer aandacht geschonken worden aan het verkeerde beeld dat is ontstaan van alcohol. Het staat voor gezelligheid en omdat je niet ongezellig wil zijn, doe je mee. Sociale druk speelt een grote rol en jongeren zijn zich niet bewust van de gevolgen, vinden ze. Eén supermarkteigenaar in Hardenberg geeft aan dat alcohol een complex probleem is, waarbij ook gekeken moet worden naar culturen, achtergronden en opvoeding. Hij vindt dat het probleem integraal opgepakt moet worden. Hij vindt, net als de andere supermarkteigenaren, alcoholpreventie een belangrijk onderwerp en doet hier zelf ook veel voor. Hij maakt zich geen zorgen over het feit dat de jongeren elders wel alcohol kunnen krijgen als ze het bij hem niet meekrijgen. Hij is van mening dat het op de lange termijn wel effect heeft, zolang je maar consequent blijft. De andere supermarkteigenaren zijn het hier niet allemaal mee eens. Ze houden zich aan de regels, maar als de jongeren buiten de supermarkt de drank verdelen, is het niet hun verantwoordelijkheid. De jongeren komen toch wel aan alcohol, vinden ze. Van de vier supermarkteigenaren die we gesproken hebben, vinden er drie dat de leeftijd om alcohol te kopen verhoogd mag worden naar achttien. Zij vinden dat als je zestien bent, je nog te kwetsbaar bent om zelf beslissingen te nemen. In groepen speelt sociale druk een grote rol en de grenzen worden al snel verlaagd. Jongeren willen meedoen, niet buiten de groep vallen. Dat is een belangrijk onderwerp als je zestien bent. Wanneer de leeftijdsgrens verhoogd wordt naar achttien jaar, zijn de jongeren al iets meer volwassen om deze beslissing te maken, vinden ze. Eén supermarkteigenaar vindt zestien jaar een prima leeftijd voor een biertje. Dat er pas sterke drank vanaf achttien jaar verkocht mag worden, vindt hij wel een goede regel. 15

16 Welke maatregelen treffen de supermarkteigenaren? De maatregelen die gecontroleerd worden door de Voedsel en Warenautoriteit, worden door alle supermarkten genomen. Dit zijn de leeftijdgrensstickers en de leeftijdscontrole bij de kassa. De leeftijdgrensstickers hebben alle supermarkten bij de ingang en de meesten ook bij de drankafdeling in hun supermarkt. De leeftijdscontrole bij de kassa worden bij twee supermarkten gemakkelijker gemaakt door gebruik te maken van een leeftijdwijzer. Deze leeftijdwijzer is uitgegeven door het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en geeft overzichtelijk aan, vanaf welk geboortejaar de caissières alcohol mogen verkopen aan de jongeren. Verder zijn er twee supermarkten die hun kassapersoneel opleiden. Eén supermarkt maakt gebruik van het examen Soms moet je nee verkopen van het CBL, waarbij het kassapersoneel een certificaat behaalt dat ze op de hoogte zijn van regels op het gebied van alcoholpreventie. De andere supermarkt heeft een algemene opleiding voor het kassapersoneel, waarbij het onderwerp alcoholpreventie wordt meegenomen. Daar leert het kassapersoneel hoe de kassa en het systeem werkt, maar ook hoe ze met klanten moeten omgaan. Er is één supermarkt die het ook erg belangrijk vindt dat het kassapersoneel ouder dan zestien jaar is. Een supermarkteigenaar in Hardenberg vindt alcoholpreventie een belangrijk onderwerp en doet hier zelf veel voor. Hij heeft een project opgezet met nog twee andere supermarkten in Meppel en Hoogeveen waarbij ze proefaankopen doen bij elkaar. Elke week wordt er een mysteryshopper ingezet om alcohol te kopen. Dit doen ze om elkaar scherp te houden. Daarnaast heeft hij een speciale software geïnstalleerd op de kassa s, waarbij de caissière bewust moet aangeven of de identiteit gevraagd is bij alcoholaankopen. Ook spreekt deze supermarkteigenaar jongeren aan in zijn winkel. Daarbij vraagt hij niet alleen naar een identiteitsbewijs, maar hij probeert ook te achterhalen waarom de jongeren drank halen. Volgens hem is er een dieper onderliggend probleem voor ons als maatschappij...hoe kun je nou kinderen van vijftien, zestien, hoe kun je die nou in feite kwalijk nemen, ze worden binnen de hele jeugdcultuur en scholen gevormd, media vormen de kinderen en ouders zijn druk bezig hun hypotheek af te lossen. Ze hebben geen thuis, het is maatschappelijk probleem.. aldus de supermarkteigenaar. Een supermarkt in een dorpskern heeft normaal gesproken niet veel jeugd in de winkel. Wel hebben ze een tijdje last gehad van jongeren die op de vrijdagavond overlast bezorgden. Daarom heeft deze supermarkteigenaar de winkel op vrijdagavond dicht, om dit te voorkomen. De supermarkteigenaar in een andere dorpskern heeft overwogen om bepaalde drankjes niet meer te verkopen in zijn winkel. Maar aangezien hij de enige supermarkt in het dorp is en hij geen klanten wil verliezen, heeft hij dit niet gedaan. Als ik de enige ben die hier energie in steekt, dan gaan de klanten naar een ander aldus de supermarkteigenaar. Hij geeft aan dat wanneer dit landelijk opgepakt zou worden, dat bepaalde drankjes alleen door slijters verkocht mogen worden, hij wel mee wil werken Hoe gaan de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen op dit moment om met alcoholpreventie? Hoe belangrijk vinden organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen alcoholpreventie? Resultaten uit de enquête Zoals al eerder aangegeven, hadden we een zeer lage respons op de enquêtes. Van de vier reacties die we hebben gekregen op de enquête, heeft één persoon opvallend negatief gereageerd op de vragen. Zijn mening over de onderwerpen verschilt daarom ook sterk van de andere reacties. In 16

17 vergelijking met de andere respondenten, vindt hij duidelijk niet dat er teveel alcohol wordt genuttigd in Nederland. Ook vindt hij de aandacht die hieraan geschonken wordt in de media overdreven. Hij vindt alcoholpreventie niet het belangrijkste, want de jongeren komen toch wel aan alcohol, wat hij als alcoholverstrekker ook doet, vindt hij. Met de stelling als ouders niet meewerken, hoef ik ook niet aan alcoholpreventie te doen is hij eens/oneens. Dit geeft het vermoeden dat hij het wel enigszins als zijn taak ziet om aan alcoholpreventie te doen. Maar later in de enquête geeft hij echter aan dit niet als zijn taak te zien. Of supermarkten alcoholpreventie als hun taak zien, wordt verder over uitgeweid in paragraaf 4.2. Een andere respondent vindt alcoholpreventie in dusverre belangrijk dat hij het niet eens is met de stellingen wat ik als verstrekker van alcohol ook doe, jongeren komen toch wel aan alcohol en als ouders niet meewerken, hoef ik ook niet aan alcoholpreventie te doen. Hij is het eens/oneens met de stelling er wordt in Nederland te veel alcohol genuttigd, maar hij vindt wel dat de aandacht die hieraan geschonken wordt in de media overdreven is. Ook vindt hij dat de leeftijdsgrens niet verhoogd moet worden naar achttien jaar. Hij vindt het beleid wat er nu is goed en hij vindt dat we niet de leeftijdsgrens moeten verhogen. Laten we met z n allen ons best doen om de regels die er nu zijn goed te doen, dan hebben al heel veel bereikt aldus de organisator. Een vergunningaanvrager vindt alcoholpreventie wel belangrijk, maar hij ziet ook een grote taak voor de ouders. Hij heeft vrijwel alle stellingen beantwoordt met eens/oneens. Alleen de stelling of de leeftijdsgrens naar achttien jaar moet, heeft hij met oneens beantwoord. Het is jammer dat we deze respondent niet hebben kunnen spreken, zodat hij zijn mening kon uitleggen. Een evenementenorganisator is van mening dat alcoholpreventie belangrijk is, maar dat het een onderwerp is waar iedereen aan bij moet dragen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de ouders, vindt hij. Bij de stelling als ouders niet meewerken, hoef ik ook niet aan alcoholpreventie te doen geeft hij ook aan zowel eens als oneens te zijn. Hij is het eens met de stelling wat ik als verstrekker van alcohol ook doe, jongeren komen toch wel aan alcohol en zegt Deze groep jongeren is zeer vindingrijk. Vergeet niet dat voor het stappen/evenement het meeste alcohol al wordt gedronken! De aandacht in de media voor het overmatig alcoholgebruik vindt hij niet overdreven. De stelling of er in Nederland te veel alcohol genuttigd wordt, heeft hij beantwoord met eens/oneens. Daarnaast geeft hij aan het niet nodig te vinden om de leeftijdsgrens te verhogen naar achttien jaar. Als we de verschillende respondenten met elkaar vergelijken, is het opvallend dat ze het op bepaalde gebieden eens zijn met elkaar, maar dat er ook veel verschillen zijn. Bij de stelling of er in Nederland teveel alcohol genuttigd wordt, zijn de meningen vrijwel gelijk. Drie van de vier respondenten hebben aangegeven eens/oneens te zijn met de stelling. Het is opvallend dat de respondenten vrijwel hetzelfde denken over alcoholgebruik in Nederland, maar dat ze totaal verschillend denken over de aandacht die daaraan wordt geschonken in de media. Bij de stelling wat ik als verstrekker van alcohol ook doe, jongeren komen toch wel aan alcohol hebben alle respondenten een andere mening. Twee van de vier geven aan het hiermee eens te zijn, één respondent geeft aan het hier niet mee eens te zijn en de andere respondent geeft aan eens/oneens te zijn met de stelling. De respondent die de vorige stelling heeft beantwoord met oneens, geeft ook aan oneens te zijn met de stelling als ouders niet meewerken, hoef ik ook niet aan alcoholpreventie te doen. De andere respondenten hebben hier eens/oneens op beantwoord. Alle respondenten geven aan dat de leeftijdsgrens niet verhoogd moet naar achttien jaar. Al zijn de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen totaal niet te vergelijken met de supermarkteigenaren, het is wel opvallend dat de ene doelgroep aangeeft dat de leeftijdsgrens wel 17

18 verhoogd mag worden naar achttien jaar, terwijl de andere doelgroep dat juist niet wil. Op die manier wordt zichtbaar dat iedereen met het thema alcoholpreventie te maken heeft, maar ieder vanuit een eigen invalshoek. Koninklijke Horeca Nederland Naast de reacties uit de enquêtes, hebben we ook contact gezocht met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Daarvan hebben we een adviseur van de regio Overijssel (mevr. E. Doornhegge) gesproken en de voorzitter van de afdeling Hardenberg (dhr. S. Zoetebier). Ook hier zijn weer verschillen zichtbaar. Zo geeft dhr. Zoetebier aan, het niet eens te zijn met de stelling er wordt in Nederland te veel alcohol genuttigd, omdat er in het algemeen een redelijke controle is op alcohol misbruik, aldus dhr. Zoetebier. Mevr. Doornhegge daarentegen, geeft aan het wel eens te zijn met de stelling. Zij geeft aan dat er vooral door de jongeren te veel alcohol wordt genuttigd. Over de stelling dat de aandacht in de media voor het overmatig alcoholgebruik over dreven is zijn ze het beiden eens...onderzoek heeft uitgewezen dat het voor jongeren zeer schadelijk is en zeker de jongeren een groot probleem zijn voor ondernemers en politie als je te veel gedronken hebben, aldus dhr. Zoetbier. Mevr. Doornhegge deelt deze mening. Volgens haar draagt het bij aan het bewustwordingsproces bij jongeren dat alcoholgebruik zeer schadelijk is. Het was / is immers maatschappelijk aanvaard dat jongeren onder de 16 experimenteren met alcohol, aldus mevr. Doornhegge. Met de stelling wat ik als verstrekker van alcohol ook doe, jongeren komen toch wel aan alcohol zijn Doornhegge en Zoetebier het allebei eens. omdat jongeren op veel verschillende plekken aan alcohol kunnen komen waar minder controle is, zoals thuis, verenigingen en keten, zegt dhr. Zoetebier. Ook mevr. Doornhegge vindt dat jongeren toch wel aan alcohol komen. Onderzoek toont aan dat slechts 15% van de totale alcoholconsumptie in de horeca wordt genuttigd, aldus mevr. Doornhegge. Op de stelling als ouders niet meewerken, hoef ik ook niet aan alcoholpreventie te doen zijn ze het beiden niet eens. Alcoholmisbruik blijft eerste verantwoordelijkheid van de ouders om dit aan te pakken, maar bijdrage van horecaondernemers kan bijdragen aan bewustwordingsproces, zegt mevr. Doornhegge. Dhr. Zoetebier deelt deze mening. De opvoeding begint thuis en op jonge leeftijd en aan de horeca de taak om zich aan de regels te houden, vindt hij. Over de stelling De leeftijd om aan jongeren alcohol te kunnen verkopen moet naar 18 jaar verschillen de meningen. Mevr. Doornhegge is het niet eens met de stelling. Ze denkt dat er dan nog minder toezicht is op het gebruik van de jongeren. Volgens haar wordt het probleem niet opgelost als de leeftijdsgrens verhoogd zou worden. We constateren nu dat jongeren onder de 16 nog nauwelijks in de horeca willen verblijven, omdat ze dan streng gecontroleerd worden op alcoholgebruik. Jongeren willen kunnen drinken als ze uitgaan, aldus mevr. Doornhegge. Dhr. Zoetebier is het hier niet mee eens. Hij zou de leeftijdsgrens wel naar achttien willen verhogen, al heeft hij de twijfels of het op dit moment uit te voeren is. Als alternatief had hij bedacht om een maximum aantal drankjes te handhaven voor zestienjarigen. Welke maatregelen treffen de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen? Resultaten uit de enquête Van de vier organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen die de enquête hebben ingevuld, geven er drie aan gebruik te maken van polsbandjes tijdens het evenement. Ook hebben drie van de vier aangegeven dat de leeftijd wordt gecontroleerd bij de ingang en bij het verstrekken van alcohol. 18

19 Alle organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen geven aan dat er geen toezicht is op het weder verstrekken van alcohol tijdens een evenement. Koninklijke Horeca Nederland Dhr. Zoetebier geeft aan dat hij de leeftijdsgrens hanteert en dat hij stopt met schenken wanneer iemand al te veel op heeft. Volgens mevr. Doornhegge zouden organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen nog kunnen denken aan selectiebeleid, instructies voor het personeel en de flessen met meer dan 15% alcohol goed oormerken, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is. Zelf neemt ze deel aan projecten als Happy Fris en Minder drank meer scoren, er worden vanuit de KHN regelmatig trainingen georganiseerd samen met Tactus en politie en er worden online cursussen aangeboden zoals Verantwoord Alcohol Schenken. 19

20 4.2 Hoe staat de beroepsdoelgroep tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet en zien zij het als hun taak, hier een bijdrage aan te leveren? In deze paragraaf gaan we kijken hoe de beroepsdoelgroep tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet staat en of zij het als hun taak zien, hier een bijdrage aan te leveren. Ook is deze paragraaf verdeeld in twee delen; de supermarkteigenaren en de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen. Om antwoord te geven op deze deelvraag hebben we de resultaten uit de enquêtes en interviews gebruikt en hebben we contact gehad met Simon Zoetebier en Eveline Doornhegge van de Koninklijke Horeca Nederland Hoe staan de supermarkteigenaren tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet? Voor de supermarkten gaat er weinig veranderen in de Drank- en Horecawet. De supermarkteigenaren zijn het eens met de wijzigingen in de wet, omdat ze het niet altijd eens zijn met de huidige regels in de Drank- en Horecawet. Zo vinden twee supermarkteigenaren het onterecht dat zij en andere alcoholverstrekkers een boete krijgen als ze alcohol verkopen aan jongeren onder de zestien. Ze vinden dat de jongeren zelf ook verantwoordelijk gemaakt moeten worden. Dat de jongeren onder de zestien in de nieuwe wet strafbaar zijn, wanneer ze alcohol in het bezit hebben op openbare plekken, vinden ze daarom een goede wijziging. Vrijwel alle supermarkteigenaren waren op de hoogte van de komst van de wijzigingen in de Dranken Horecawet. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de supermarkteigenaren kwam naar voren dat ze zelf geen wijzigingen ervaren, maar dat deze er wel degelijk zijn. Ja op zich denk ik dat het voor de verkooppunten niet zoveel uitmaakt. Er word nu gecontroleerd door de voedsel en veiligheid wetten mensen, dus ja of dat nu door de gemeente gebeurt.. Ik denk dat er nu iets vaker gecontroleerd gaat worden aldus een supermarkteigenaar. Zien de supermarkteigenaren het als hun taak om een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie? Uit de gesprekken is gebleken dat alle supermarkteigenaren het als hen taak zien om een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie, al blijft de koper ook verantwoordelijk. De reden dat ze het als hun taak zien, is verschillend. Een supermarkteigenaar die de enquête heeft ingevuld, geeft aan dat hij een bedrage levert, omdat het moet, zo zijn de regels. Twee supermarkteigenaren die we gesproken hebben delen dezelfde mening. Ze houden zich aan de regels, maar de koper blijft zelf ook verantwoordelijk. Twee andere supermarkteigenaren daarentegen vinden het belangrijk dat er bewust met alcoholpreventie wordt omgegaan. als wij dus niet fanatiek controleren en dat zomaar laten gaan dan komt het ook niet goed denk ik want dan hebben ze gauw genoeg in de gaten dat dit verkooppunt, dat ze daar alcohol kunnen krijgen ( ) Want ik denk dat er vast verkooppunten zijn die misschien nergens naar kijken en dat maar laten gaan en dat vind ik niet goed aldus een supermarkteigenaar in een dorpskern. De supermarkteigenaar in Hardenberg doet zelf veel aan alcoholpreventie in zijn winkel, maar hij is er sterk van overtuigd dat het een maatschappelijk probleem is dat integraal opgepakt moet worden. Hij doet zelf zoveel mogelijk, omdat het naar zijn mening op de lange termijn altijd effect zal hebben. Vrijwel alle supermarkteigenaren zijn erover eens dat het een maatschappelijk probleem is wat ook door de ouders opgepakt moet worden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de eigen kinderen. Dus die moeten er zeker wat aan doen aldus een supermarkteigenaar. Bij de vraag of ze zelf aan alcoholpreventie moeten doen, wanneer de ouders dit niet doen, wordt er verschillend gereageerd. 20

21 ..verbeter de wereld, begin bij jezelf vindt een supermarkteigenaar. Dit vindt ook de supermarkteigenaar uit Hardenberg. Hij zegt dat als ouders de gevaren niet zien en de alcoholverstrekker, in dit geval de supermarkt, ziet deze gevaren wel, waarom hij dan niet aan alcoholpreventie zou moeten doen. Hij voelt zich verantwoordelijk daarvoor. Niet iedere supermarkteigenaar deelt deze mening. Zo vindt een supermarkteigenaar in een dorpskern dat hij niet de enige is die aan alcoholpreventie moet doen, het is een maatschappelijk probleem Hoe staan de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen tegenover de wijzigingen in de Drank- en Horecawet? Resultaten uit de enquête De vier organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen die de enquête hebben ingevuld waren niet allemaal op de hoogte van de komst van de wijzigingen in de Drank- en Horecawet. Twee hebben aangegeven wel op de hoogte te zijn. Hoe deze twee organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen tegenover de wijzigingen staan, is niet duidelijk. Ze zijn wel op de hoogte, maar het is voor hen nog niet helemaal duidelijk wat er precies gaat veranderen. Dit is allemaal nog in ontwikkeling. Koninklijke Horeca Nederland Dhr. Zoetebier, voorzitter van de afdeling Hardenberg van de Koninklijke Horeca Nederland, denkt dat de wijzigingen goed kunnen uitpakken, wanneer de gemeente reëel is en gelijke normen hanteert voor alle drankverstrekkende bedrijven en instellingen, dus ook de paracommerciële instellingen en keten. Mevr. Doornhegge, Adviseur regio Overijssel van Koninklijke Horeca Nederland, heeft nog haar twijfels over de wijzigingen. Op sommige onderdelen goed, op andere onderdelen is het nog maar afwachten of het goed uitpakt. Gemeente moeten nog verordeningen maken en de vraag is ook hoe ze met handhaving om zullen gaan. Gelet op de goede verstandhouding die ze heeft met de gemeenten, hoopt ze dat ze betrokken wordt in dat proces, zodat er meer draagvlak en begrip zal zijn bij de ondernemers, als de gemeente handhavend gaat optreden. Zien de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen het als hun taak om een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie? Resultaten uit de enquête De organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen zien het niet allemaal als hun taak om een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie. Eén organisator van een evenement ziet het wel als zijn taak om aan alcoholpreventie te doen. ik weet dat het niet goed is teveel te drinken en zeker niet op jonge leeftijd, zegt hij. Een andere respondent geeft aan het niet als zijn taak te zien. Hij vindt het ook een taak van de overheid. Volgens hem is er te weinig controle op de ouders die het toelaten dat hun kinderen zich bezatten in de keten. De twee overige respondenten geven aan het gedeeltelijk als hun taak te zien. Daarvan zegt één organisator dat er ook een taak bij de ouders ligt en de andere respondent geeft aan dat we het met z n allen moeten doen. Volgens hem moeten we de jongeren laten zien dat het niet goed is om alcohol te drinken onder de zestien jaar. Koninklijke Horeca Nederland 21

22 Dhr. Zoetebier geeft aan het dat het moeilijk is om als één persoon een bijdrage te leveren aan alcoholpreventie. Volgens hem moet dit collectief gebeuren. Als hij zou mogen antwoorden voor de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen, zegt hij:..alles wat een vergunning heeft, heeft maar 1 belang en dat is een goed en veilig evenement organiseren. Mevr. Doornhegge levert een bijdrage aan alcoholpreventie door: afspraken in convenanten en KVU*, geen happy hours, organiseren teenagerparty s, voorlichting op scholen en aan ouders, instructies voor personeel en ondernemers, we royeren leden die bewust en willens en wetens herhaaldelijk alcohol schenken aan jeugdigen. Spreken hen eerst aan en daarna eventueel royeren als er geen aanpassingen volgen. aldus mevr. Doornhegge. (*Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) Ook geeft ze aan dat het schenken van alcohol aan jongeren of het teveel alcohol verstrekken niet een doel op zich is van de ondernemers. Ze zegt: Meeste ondernemers zijn er ook erg verantwoord mee bezig, maar het is een zeer lastig probleem. Veel jeugdigen drinken in of drinken tussentijds buiten en een laatste druppel in de horeca kan dan net teveel zijn. Ze geeft ook aan dat niet alle horecaconcepten of evenementen geschikt zijn voor goede identiteitscontroles. We zijn een dienstverlenende organisatie waar mensen zich thuis moeten voelen. aldus mevr. Doornhegge. Ze ziet het wel als een taak voor de ondernemers. Ze zegt: We lossen dit probleem niet op, maar kunnen en moeten wel een bijdrage leveren om misbruik te voorkomen en dat jeugdigen drinken. 22

23 4.3 Hoe bereidt de beroepsdoelgroep zich voor op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet? (op het gebied van doorschenken, wederverstrekking, leeftijdscontrole <16, reclamebeperking) In deze paragraaf gaan we kijken hoe de supermarkteigenaren en organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen zich voorbereiden op de komst van de Drank- en Horeca wet. Verder gaan we in op hoe supermarkteigenaren omgaan met verdenking van wederverstrekking, de leeftijdscontrole <16 en reclamebeperking. Voor de supermarkteigenaren hebben we in de interviews hiernaar gevraagd. Voor de organisatoren/vergunningaanvragers van evenementen hebben we de antwoorden uit de enquête gebruikt en laten we twee medewerkers van Koninklijke Horeca Nederland aan het woord. Tevens geven we een weergave van de verwachtingen van de beroepsdoelgroep over de controles die de gemeente uit zal gaan voeren ten aanzien van de nieuwe Drank- en Horecawet Hoe bereiden de supermarkten in de gemeente Hardenberg zich voor op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet? Eén eigenaar van de ondervraagde supermarkteigenaren was niet op de hoogte dat er een wijziging in de Drank- en Horecawet zou komen. De rest van de deelnemende supermarkteigenaren waren hier wel van op de hoogte. Ze waren op de hoogte gesteld door hun eigen organisatie. (C1000, Albert Heijn, Plus etc.) Deze ene respondent buiten beschouwing houdende, zijn de supermarkteigenaren niet zozeer bezig met voorbereidingen op wijzigingen in de wet Drank- en Horecawet. Ze geven aan dat de regels voor de supermarkteigenaren niet veranderen. Ze vinden het niet nodig om voorbereidingen te treffen, want ze voldoen al aan de eisen. Eén eigenaar uit een dorpskern geeft aan: Ik zou niet weten wat ik nog meer moet doen. Ik heb van die kaartjes hangen, bij de kassa de controle, wat kun je nog meer doen?. Verder geeft hij aan weinig jongeren in de winkel te hebben die alcohol kopen. In het centrum van Hardenberg zou het volgens hem een heel ander verhaal kunnen zijn. In het centrum zitten scholieren die na schooltijd langskomen en s avonds zijn er koopavonden waar jongeren op af komen. Een eigenaar uit het centrum van Hardenberg vertelt dat hij zich niet hoeft voor te bereiden, omdat hij, los van menselijke fouten, alles voor elkaar heeft. Hij is alert op het thema alcoholpreventie en neemt er ruim de tijd voor om te zorgen dat zijn winkel aan alle eisen voldoet. Hij geeft eerlijk toe: Dan kan het wel eens een keer gebeuren dat er iets tussendoor glipt. Maar dat gebeurt ook bij de douane bij Schiphol. Die zijn er helemaal op gefocust en dan denk ik van, dat kan bij ons ook gebeuren. Maar in principe gaan we ervoor. Een andere eigenaar meldt dat hij zijn personeel zal inlichten over het feit dat de controles overgedragen zullen worden naar de gemeentes en dat er wellicht ook vaker controles zullen zijn. Supermarkteigenaren lijken het overbodig te vinden om zich op de komst van de wijzigingen in de wet voor te bereiden omdat de eisen voor hun supermarkt niet veranderen. Hoe gaan supermarkteigenaren om met verdenking van wederverstrekking? Het valt op dat de benaderde supermarkteigenaren hier verschillend op reageren. Een supermarkt uit Hardenberg geeft aan dat zij jongeren aanspreken wanneer zij zien dat er buiten drank wordt uitgedeeld. Dat doet niet alleen de eigenaar, maar hij stimuleert ook zijn winkelpersoneel dit te doen. Hij ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid die je samen hebt en als iedereen hieraan meewerkt, is het effect groter. Twee andere eigenaren hebben hierover dezelfde mening. Als ze het zien gebeuren voor hun winkel, 23

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio

Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio FrisValley Factsheet Alcoholbeleid van sportverenigingen in de Food Valley regio Onderzoek naar de schenktijden en andere alcoholmaatregelen in de sportsector Drinken is geen sport van: Suzanne Aarts,

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

KHN en verantwoord alcohol schenken. Geerlof Kanis Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Regio Overijssel

KHN en verantwoord alcohol schenken. Geerlof Kanis Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Regio Overijssel KHN en verantwoord alcohol schenken Geerlof Kanis Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Regio Overijssel Programma KHN en de nieuwe Drank & Horeca Wet Jeugd en alcohol Visie KHN op alcoholbeleid Visie

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren 4. SAMENVATTING Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft de Keuringsdienst van Waren onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel.

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel. Toespraak Minister Opstelten tbv bekrachtiging Bestuursovereenkomst Jeugd en Alcohol Tijdens Zeeuwse manifestatie 'Laat ze niet (ver)zuipen! Terneuzen, Scheldetheater, 7 november 2011 Dames en heren, Het

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet Gemeente Hof van Twente krachtenveldanalyse consultatie verordening Drank- en Horecawet Ellen Verhoef & Malu Hertzdahl 26-3-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Krachtenveldanalyse en Drank- en Horecawet...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

1 Wat vind je van dit verbod?

1 Wat vind je van dit verbod? Happy hour Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Horecabedrijven in onze gemeente mogen niet meer stunten met prijzen van alcoholische drankjes, bijvoorbeeld via een happy hour. 35% 1 Wat vind je van

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

o Ja o Nee AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet

o Ja o Nee AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet AANVRAAGFORMULIER Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet Registratie Gemeente Almere (uitsluitend voor intern gebruik) Dossiernr. SBA: Datum ontvangst:

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper?

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper? 7 juni 2016 Onderzoek: Drankje bij de kapper? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren. Alcoholpreventie. Maatregelen voor evenementenorganisaties

Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren. Alcoholpreventie. Maatregelen voor evenementenorganisaties Nuchter Verstand: Gemeenten in actie bij alcoholpreventie jongeren Alcoholpreventie Maatregelen voor evenementenorganisaties Waarom deze brochure? Overmatig alcoholgebruik en alcoholgebruik op jonge leeftijd

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka In januari 2014 is de nieuwe alcoholwet ingegaan. Dit betekent dat jongeren

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Fris over drank. Kwalitatief onderzoek naar de opgehoogde leeftijdsgrens voor alcohol en alcoholvrije mogelijkheden in de Gemeente Hardenberg

Fris over drank. Kwalitatief onderzoek naar de opgehoogde leeftijdsgrens voor alcohol en alcoholvrije mogelijkheden in de Gemeente Hardenberg Fris over drank Kwalitatief onderzoek naar de opgehoogde leeftijdsgrens voor alcohol en alcoholvrije mogelijkheden in de Gemeente Hardenberg Daan Vulkers, S1051218 Hogeschool Windesheim Jelle Wachtmeester,

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014. Inleiding en doel

MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014. Inleiding en doel 11 oktober 2014 01 MYSTERIE GUEST ONDERZOEK 11-10-2014 Inleiding en doel Per 1 januari 2013 is de handhaving van en het toezicht op- de bepalingen uit de Drank- en Horecawet overgegaan van de Nederlandse

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model C

Aanvraag Drank- & Horecawet Model C Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie