Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals"

Transcriptie

1 Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals E-LEARNING EN BLENDED-LEARNING EFFECTIEVER DAN OUDE METHODES Professionaliseren staat voor het beter leren uitoefenen van je vak of beroep. Of dat nu het vergroten van kennis betreft, het verbeteren van vaardigheden of het opdoen van nieuwe inzichten. Thema s als opbrengstgericht werken, passend onderwijs, techniek in het onderwijs, internationalisering en cultuureducatie, ouderparticipatie vergen veel van mens en organisatie. Teachers Channel is voor zowel bestuurders, schooldirecteuren als leerkrachten het instrument om professionalisering voortvarend aan te pakken. Lerende organisatie De wet BIO en de invoering van het Lerarenregister en Schoolleidersregister heeft het onderwerp professionalisering weer bovenaan de agenda geplaatst. Los van deze wettelijke verplichting hebben ook veel schoolbestuurders een grote autonome behoefte aan scholing en opleiding van de medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs wordt immers voor een groot deel bepaald door het menselijke kapitaal dat voor de klas staat en ook de directeur heeft daarin een belangrijk aandeel. Via het voeren van een effectief personeelsbeleid willen bestuurders van hun scholen permanent lerende organisaties maken. De vier pijlers van Teachers Channel Meten is weten en weten leidt weer tot actie. Om die reden heeft Teachers Channel het leerproces opgedeeld in vier fases. Assessment en 360-graden feedbacktest In een assessment (fase 1) stelt de leerkracht vast waar hij (meestal een zij!) in zijn professionele ontwikkeling staat en op welke terreinen hij zich nog kan/moet bekwamen. De uitslag van dit wetenschappelijk onderbouwde assessment sluit aan op werkprocessen in het onderwijs. Naast dit assessment kan de leerkracht ook de 360-graden feedbacktest doen. Ook met behulp van deze test kan hij zien waar hij in zijn professionele ontwikkeling staat (competentieniveau) en weet hij op welke gebieden hij zich nog moet bekwamen. Alle producten en diensten van Teachers Channel zijn door gerenommeerde partners samengesteld. Zowel schoolbestuurders, directies en leerkrachten mogen er dus van uitgaan dat de informatie die verstrekt wordt betrouwbaar is. Dat geldt dus ook voor het assessment.

2 Persoonlijke ontwikkeling Na het afronden van het assessment krijgt de leerkracht een opleidingssuggestie op maat aangeboden (fase 2). Wat zijn zijn persoonlijke ontwikkelpunten (POP)? Een goede leerkracht wil immers steeds beter worden in zijn vak. Misschien wil hij meer weten van competentiegericht opleiden, doorlopende leerlijnen, dyscalculie, dyslexie, gedrag en gedragsproblemen, gespreksvaardigheden, handelingsgericht werken, hoogbegaafdheid, ICT in het onderwijs, et cetera. Wie zal het zeggen? Die leerkracht zelf dus! Cursusaanbod Teachers Channel heeft deze en tal van andere onderwerpen in kaart gebracht en biedt een breed scala aan gecertificeerde cursussen in de vorm van e-learning en blended learning (fase 3). Allemaal toegespitst op de persoonlijke vraag van de leerkracht. De online database van Teachers Channel bevat meer dan gekwalificeerde (beoordeeld door een kwaliteitscommissie) kennisdocumenten over het onderwijs, waaronder tijdschriftartikelen, e-books, video's en lesmaterialen. Daarnaast zijn er meer dan overige kennisdocumenten over en voor het onderwijs beschikbaar. Ook op deze manier kan de leerkracht anytime, anyplace and anyhow direct aan de slag. Bekwaamheidsdossier De professionaliserings-activiteiten worden allemaal automatisch bijgehouden in het bekwaamheidsdossier (fase 4). Zowel voor de leerkracht als de directeur is dit bekwaamheidsdossier een handig instrument om zeer gericht te sturen op permanente persoonlijke educatie. Ook bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken komt dit bekwaamheidsdossier natuurlijk goed van pas. Keurmerk Kortom, Teachers Channel is een goed gedocumenteerd, vooruitstrevend en digitaal leerplatform waarmee onderwijsprofessionals hun competenties eenvoudig en doelgericht kunnen ontwikkelen. Zoals reeds vermeld, gerenommeerde kennis- en contentpartners zorgen ervoor dat de aangeboden informatie en de vele cursussen van een uitstekend niveau zijn. Naast deze waarborg hebben de samenwerkende kennispartners van Teachers Channel besloten om een kwaliteitskeurmerk in het leven te roepen. Alle cursussen die via Teachers Channel worden gepubliceerd worden aan een peer group accreditatie onderworpen (zie kader voor kwaliteitscriteria). De cursussen sluiten direct aan op de verschillende werkprocessen die in het onderwijs onderscheiden worden. Werkprocessen hebben betrekking op afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Ze maken deel uit van het kwalificatiedossier van de (aankomende) beroepsbeoefenaar. Enkele voorbeelden van cursussen zijn: - Activerend lesgeven aan collega's - Efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd - Bevorderen van zelfvertrouwen van de leerlingen - Geven van duidelijke uitleg - Feedback geven - Zorgen voor een uitdagende leeromgeving - Klassenmanagement - Reflecteren - Co-teaching - Begeleiden van het spelproces - Videobegeleiding Schoolacademie Laat geen waardevolle kennis verloren gaan in een onderwijsorganisatie. Teachers Channel biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een eigen schoolacademie met een eigen vormgeving, uitstraling en inhoud. Een goed voorbeeld hiervan is de Maatman-Academie, die in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult is ontwikkeld. De opzet is even simpel als doeltreffend: scholen gebruiken het platform van Teachers Channel en voegen daar hun eigen content en uitstraling aan toe. Zo ontstaat maximale binding met de strategische uitgangspunten en visie van de school en met het schoolplan. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de grote hoeveelheid kennis en kunde die in een school aanwezig is optimaal gedeeld wordt. De SO Prof. Huizingschool en VSO Het Maatman (van Stichting Attendiz) hebben bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken dat ze uit willen groeien tot het expertisecentrum rondom het thema 'samenwerking Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Verplichting In de wet BIO staat dat leerkrachten dit jaar al 40 uur met hun professionele ontwikkeling bezig moeten zijn, oplopend tot 160 uur voor een fulltime equivalent in Die urgentie van professionalisering wordt nog groter omdat in het onlangs gesloten Onderwijsakkoord staat dat vanaf 2017 alle leraren bevoegd moeten zijn. Vanaf dan moeten alle leraren in het Lerarenregister kunnen aantonen dat ze 160 uur per jaar besteden aan professionele ontwikkeling. Een lerarenbeurs wordt alleen nog maar verstrekt aan docenten die geregistreerd staan. De ontwikkelaars van Teachers Channel hebben hun expertise en kennis van het onderwijsleerproces vertaald in een toegankelijk en gedegen onderwijsleerplatform. Daarmee omzeilt Teachers Channel allerlei financiële, fysieke en mentale obstakels en faciliteert Teachers Channel op verantwoorde wijze een leven lang leren. 2 3 In vier stappen kwaliteit van leerkrachten en directeuren versterken 1. Is het duidelijk op welke gebieden jezelf wilt ontwikkelen, dan kun je selecteren op leren en op zoek gaan naar een geschikte cursus of naar meer informatie. 2. Weet je waar je talenten liggen en heb je afspraken gemaakt om deze te delen, dan kun je een e-learningmodule maken. 3. Heb je opleidingen, cursussen en trainingen afgerond, dan kun je het bekwaamheidsdossier invullen. 4. Wil je weten waar je goed in bent en feedback van collega's hierop hebben, dan kun je een self-assessment en een 360-graden feedbacktest doen.

3 Klaas Bellinga Klaas Bellinga: Zorg voor afstemming van de persoonlijke leerbehoeften van de leerkracht op het schoolontwikkelplan en het schoolplan. Dan wordt het beschikbare budget optimaal benut! Zo gaat geen waardevolle informatie verloren en stimuleren leerkrachten elkaar om heel gericht aan de persoonlijke doelen en de schooldoelstellingen te werken. In het Leer- en Contentmanagement System (LCMS) kunnen documenten gedeeld en gezamenlijk bewerkt en aangevuld worden, video s kunnen erbij geplaatst worden, ideeën kunnen worden uitgewisseld. Bellinga benadrukt dat de voordelen voor het Seminarium ook gelden voor de andere partners. Samenwerken met Teachers Channel betekent dat er een landelijke dekking ontstaat en het bespaart iedereen veel tijd. Bovendien zien ook de partners de vele voordelen van het nieuwe leren. Volgens Bellinga ervaren ze Teachers Channel als een belangrijke toegevoegde waarde op hun dienstenaanbod. TIP! Klaas Bellinga: Gebruiksgemak staat bij Teachers Channel voorop Volgens Klaas Bellinga, Manager Operations bij Teachers Channel, is de laatste twee jaar een enorme berg werk verzet om Teachers Channel helemaal basisonderwijs-proof te maken. Zowel de functionaliteiten als het gebruiksgemak zijn enorm verbeterd. Samen met de contenten cursuspartners biedt Teachers Channel nu al een groot aantal e-learning en blended learning cursussen. De huidige versie van Teachers Channel Professional is niet meer te vergelijken met de eerste versies. We hebben de navigatie van de site sterk veranderd en verbeterd. Het oorspronkelijke idee rondom de wet BIO blijft staan, maar we hebben nu het accent veel meer gelegd op de primaire behoefte van de leerkracht: een helder en krachtig aanbod aan opleidingen en cursussen door middel van e-learning en blended learning. Alles is erop gericht om de leerkracht daarin heel effectief te ondersteunen. Je doet een assessment, de resultaten daarvan leg je vast in het POP, vervolgens ontwikkel je jezelf met een opleiding op maat en dat voeg je weer toe aan je het bekwaamheidsdossier. We hebben de focus gelegd op de intrinsieke motivatie van de leerkracht: ontwikkel jezelf. Veel leerkrachten hebben die ambitie. Anderen moeten geholpen worden om die stap te zetten. Zorg voor afstemming van de persoonlijke leerbehoeften van de leerkracht op het schoolontwikkelplan en het schoolplan. Dan wordt het beschikbare budget optimaal benut! Leren door samen te werken Gebruiksvriendelijke productietools binnen Teachers Channel maken het verder mogelijk om op school of stichtingsniveau documenten en eigen content te creëren om met elkaar te delen. Bellinga: Zo gaat geen waardevolle informatie verloren en stimuleren leerkrachten elkaar om heel gericht aan de persoonlijke doelen en de schooldoelstellingen te werken. In het Leer- en Contentmanagement System (LCMS) kunnen documenten gedeeld en gezamenlijk bewerkt en aangevuld worden, video s kunnen erbij geplaatst worden, ideeën kunnen worden uitgewisseld. Kortom: het is een levendige leeromgeving voor en door leerkrachten. Netwerkleren in optima forma. Dat gezamenlijk werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan onderwijsontwikkeling werkt natuurlijk veel beter. Dan zit je meteen in de juiste flow en hoef je niet bang te zijn dat er geen draagvlak is. Makkelijker kunnen we het niet maken, leuker en beter eigenlijk ook niet. Daar overtuigen we graag iedere directeur en leerkracht van. 4 5 Kostenbewust en efficiënt leren Master SEN opleidingen bij Teachers Channel Er komen steeds meer opleidingen bij. De verwachting is dat we eind volgend jaar meer dan 250 opleidingen kunnen aanbieden in de vorm van e-learning en blended learning. De ontwikkeling van alle cursussen wordt aangestuurd door Teachers Channel. Natuurlijk kun je ook nog zelf een persoonlijke of klassikale cursus uitzoeken, maar de cursussen die je digitaal via Teachers Channel volgt, worden automatisch aan het bekwaamheidsdossier toegevoegd. Al deze cursussen hebben de toets der kritiek doorstaan en voegen dus echt iets toe. Het zijn ook niet de minste partners waarmee we samenwerken. Zo voegt het Seminarium voor Orthopeda-gogiek van de Hogeschool Utrecht alle cursussen - zelfs de Master Special Educational Needs (SEN) opleiding - aan het bestand van Teachers Channel toe. Ook het Seminarium ziet de meerwaarde van Teachers Channel: efficiënt opleiden door gebruik te maken van moderne middelen en methoden. Het Seminarium is op dit moment bezig om alle colleges digitaal te ontsluiten. Ze komen successievelijk vanaf januari beschikbaar. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. - De leerkracht kan 50% van de professionaliseringstijd zelf invullen; Teachers Channel biedt een persoonlijk, professioneel ontwikkelingsplatform; - Teachers Channel bespaart tijd en geld; het volgen van persoonlijke, klassikale cursussen is duurder en kost meer tijd; - De populariteit van e-learning en blended learning groeit de laatste jaren sterk; - Plaats- en tijdonafhankelijk leren heeft de toekomst.

4 Naomi Mertens Naomi Mertens (41) is senior consultant/trainer bij APS. Na eerder werk als opleider aan een pabo en als onderwijskundig beleidsmedewerker bij een schoolbestuur is zij vanuit APS veelal betrokken bij projecten rondom professionaliseren in de organisatie en lerende netwerken. Van haar hand verschenen onder andere 'Hoe sterk is jouw theewater' (over veranderconcepten in de schoolorganisatie) en 'Leidinggeven aan lerende netwerken'. Op dit moment werkt zij ook als projectleider voor Eenbes Basisonderwijs in Geldrop. het onderwerp mediawijsheid. Die kennis moet je delen met je collega s. Ik leer haar dan de vaardigheden: hoe moet je zo n cursus opzetten, waar moet je aan denken? Dat is professionalisering voor haar en tegelijkertijd is het professionalisering voor alle mensen die op de cursus inschrijven. Mertens weet uit ervaring dat er heel veel kennis op scholen aanwezig is. Wel vindt ze het van groot belang dat de cursussen en opleidingen die ontwikkeld en gegeven worden naadloos aansluiten op de school- en onderwijsdoelen. Alleen zo haal je het maximale rendement uit je opleidingen en ontstaat er een duurzaam lerende organisatie. Teachers Channel stimuleert en creëert lerende netwerken Naomi Mertens (senior consultant en ontwikkelaar APS): Leren doe je bij voorkeur samen Om professionele leergemeenschappen binnen de eigen schoolbestuurlijke organisatie te versterken, starten op veel plekken bestuursacademies. Hiermee wordt meestal bedoeld dat cursussen centraal worden ingekocht of dat werknemers van scholen (cursus)activiteiten verzorgen voor collega s. Naomi Mertens is onderwijsadviseur bij het APS. De afgelopen jaren heeft ze zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van lerende organisaties. Mertens: Vaak moet je dan het strategische beleid van een stichting of schoolbestuur vertalen naar de kwaliteit van de medewerkers in de organisatie. Daarvoor moet het potentieel aan kennis en kunde optimaal met elkaar gedeeld worden. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. De belangrijkste sleutel tot succes van een bestuursacademie blijkt de inbedding in de organisatie te zijn. En dat betekent dat er meer nodig is dan alleen draagvlak. Pas als alle deelnemende scholen, directeuren en leerkrachten de behoefte voelen om professionele uitwisseling te organiseren, ontstaat er, net als in de professionele netwerken, een duurzame ontwikkeling. Leren door te doen Volgens Mertens heeft het geen enkele zin om mensen zomaar naar cursussen te sturen. Volgens haar gebeurt dat nog veel te vaak. Leerkrachten volgen cursussen timemanagement, persoonlijke effectiviteit of ze volgen een workshop over didactische principes. Medewerkers stellen dat erg op prijs, maar het effect voor de school is nihil. Met een beetje geluk vertellen ze nog aan hun collega s dat ze een leuke cursus hebben gevolgd, maar vervolgens gebeurt er niks. Want zo leer je niet. Je leert door het te doen, door het te snappen, door fouten te maken. Volwassenen leren niet anders dan leerlingen. Samen leren Mertens vindt dat leren bij voorkeur samen moet gebeuren. Dat vind ik het leuke aan Teachers Channel. Als een juf ergens heel erg goed in is, dan kan ze daar met behulp van Teachers Channel een hartstikke mooie korte cursus of module van maken. Stel dat ze heel veel kennis heeft van Volgens Mertens hebben bestuurders over het algemeen een goed beeld van wat ze willen bereiken, maar weten ze vaak nog niet hoe ze dat moeten doen. Veranderingen en verbeteringen vragen veel energie van een organisatie, schoolleiders en de medewerkers. Daarom begin ik gewoon bij het begin. Wat gebeurt er al op de scholen. Welke kennis is aanwezig? Welke vragen leven er? Die vragen en oplossingen probeer ik met elkaar te matchen. Daarvoor ga ik op zoek naar de juiste mensen, de talenten in de organisatie, en ga ik met hen onder het motto be good and tell it aan de slag om samen scholingsmateriaal te maken. Op veel basisscholen hebben leerkrachten de afgelopen jaren allerlei cursussen en opleidingen gevolgd. Vaak niet de minste, zoals een MasterSEN opleiding. Dan is het toch vreselijk jammer dat met die kennis vaak zo relatief weinig gedaan wordt. Die kennis moet je delen, daar kan iedereen veel van opsteken. Door de juiste afstemming en communicatie hoeft dan niet iedere school of iedere leerkracht opnieuw het wiel uit te vinden. Om die reden geeft Mertens ook de voorkeur aan lean organiseren. Je moet geen dingen twee keer doen. Geen informatie en kennis oppotten, omdat het later misschien nog een keer van pas komt. Mijn devies: wees zuinig op elkaar, wees zuinig met de energie en gebruik elkaar daar waar je het nodig hebt. 6 7 Een eigen academie Teachers Channel ondersteunt schoolbesturen in alle fasen bij het inrichten van een eigen academie. - De academie als school: bij het inrichten van een centrale plek waar het cursusaanbod georganiseerd wordt. - De academie als kennisuitzendbureau: het matchen en makelen van kennis en expertise tussen medewerkers en scholen. - De academie als professionele leergemeenschap: het verbinden van formeel en informeel leren. - De lerende organisatie als academie: hoe ziet de integrale aanpak van leren in en van de organisatie eruit? Deze vier fases kunnen stap voor stap, na elkaar doorlopen worden, maar eveneens parallel. Effectief omgaan met de beperkte budgetten, zal volgens Mertens in de toekomst steeds belangrijker worden. Alle scholen moeten kritischer naar hun opleidingsbudgetten kijken. Dus moet je slimmer omgaan met je opleidingscenten. Opleidingsgelden moeten maximale opbrengsten genereren. Experimenteren is er niet meer bij. Daarom moet iedereen in de organisatie goed op de hoogte zijn van de richting, de visie, de doelen van een school. Iedereen moet daaraan een bijdrage willen leveren. In een dergelijke betrokken en onderzoekende cultuur ontstaan waardevolle netwerken van professionals die van en met elkaar leren. Faciliteiten Teachers Channel Mertens is van mening dat Teachers Channel goede faciliteiten biedt om samenwerkend leren mogelijk te maken. Ook stimuleert het scholen en leerkrachten om op zoek te gaan naar allerlei onderzoeksvragen. Het assessment wijst je op dingen waar je goed en minder goed in bent. Je kunt leervragen formuleren in het POP en je kunt meteen aangeven hoe je je eigen professionalisering gaat inrichten. Maar het mooiste vind ik nog dat Teachers Channel ook de mogelijkheid biedt om samen te leren in de vorm van een digitale academie. Dat zal voor vrijwel elke organisatie een heel belangrijke tool worden. Zo maak je van een professionele leergemeenschap een lerend netwerk.

5 Stefan van Goor Stefan van Goor: Iedere leerkracht wil zichzelf persoonlijk én professioneel verrijken. Maar Teachers Channel gaat verder. Wij zeggen: iedere leerkracht, ieder mens heeft ook bijzondere talenten. De een is goed in rekenen, de ander weet heel veel van dyslexie, weer een ander is sociaal of interpersoonlijk begaafd. Ons devies: maak gebruik van elkaars talenten. Deel kennis, ervaringen en vaardigheden met elkaar. Stimuleer, motiveer en informeer elkaar. Deze vorm van leren is een heel krachtige manier van leren. ook daadwerkelijk in een belangrijke behoefte voorzien, is van meet af aan nauw overleg gevoerd met de Raad van Advies en met een team van leraren, waaruit de Lerarenraad is voortgekomen. Van Goor: In die raad kijken leraren heel kritisch naar de vele mogelijkheden van Teachers Channel. Ook voeren ze zelf diverse testen uit. De een is bijvoorbeeld goed in rekenen en een ander weet veel van onderwijs aan hoogbegaafden. Beiden maken nu met behulp van de tools in Teachers Channel een leermodule (e-learning cursus). Die ontsluiten zij voor hun collega s via Teachers Channel en ze rapporteren aan ons hun bevindingen. Daar worden we allemaal wijzer van. Het is voor en door dus. Zij zijn ook de rolmodellen die we graag zien ontstaan: leerkrachten laten andere leerkrachten ervaren hoe makkelijk en leuk het is om kennis en kunde met anderen te delen. Als bestuurder wil je snel en goed je schooldoelstellingen halen. Als onderwijsgevende wil je jezelf vooral professionaliseren, je wilt beter worden in je vak. Je wilt nog beter zijn in het begeleiden, coachen, sturen en laten leren van jouw leerlingen. Met Teachers Channel bereiken we ze allebei. Tijd en geld besparen met Teachers Channel Stefan van Goor: Perfecte aansluiting op organisatieen onderwijsdoelen Voor Stefan van Goor, een van de initiatiefnemers van Teachers Channel, is het geen uitgemaakte zaak dat deze vorm van ontwikkelen en professionaliseren aanslaat. Bestuurders en directie moeten er wel in geloven. Hij is er wel van overtuigd dat Teachers Channel een prima product is. Met Teachers Channel kunnen leerkrachten, directies en bestuurders op kostenefficiënte wijze een flinke stap voorwaarts maken. 8 Talentenplan Iedere leerkracht wil zichzelf persoonlijk én professioneel verrijken, stelt Van Goor. Maar Teachers Channel gaat verder. Wij zeggen: iedere leerkracht, ieder mens heeft ook bijzondere talenten. De een is goed in rekenen, de ander weet heel veel van dyslexie, weer een ander is sociaal of interpersoonlijk begaafd. Ons devies: maak gebruik van elkaars talenten. Deel kennis, ervaringen en vaardigheden met elkaar. Stimuleer, motiveer en informeer elkaar. Deze vorm van leren is een heel krachtige manier van leren. Ons LCMS (LeerContent Management System) faciliteert deze vorm van leren. Daarom spreken we ook liever niet van een Persoonlijk Ontwikkel Plan, maar van het Persoonlijk Ontwikkel en Talenten Plan. Uit veel onderzoeken blijkt dat we onvoldoende gebruik maken van de kennis die al aanwezig is op een school. Die kennis willen we met Teachers Channel ontsluiten. Zo wordt leren echt leuk en zul je zien dat er een geweldig draagvlak ontstaat. Niet onbelangrijk: het is kostenefficiënt! Geen losse flodders Dat het geld kost, is een non-argument, vindt Van Goor. Alle opleidingsmiddelen kosten geld en Teachers Channel kost nu juist minder dan de andere opleidingsmogelijkheden. Ook bespaart het veel tijd en sluit Teachers Channel beter aan op de organisatie- en onderwijsdoelen. Van Goor weet dat e-learning en blended learning weliswaar niet nieuw meer is, maar hij weet ook dat deze vorm van educatie nog niet algemeen ingeburgerd is. Leerkrachten moeten er in geloven. Met onze moderne tools kunnen ze gericht werken aan het verbeteren van hun eigen competenties. Vroeger ging je naar een cursus, kwam je wellicht enthousiast terug, maar daar bleef het vaak bij. Met Teachers Channel heb je de mogelijkheid om deze informatie met je collega s te delen, aan te scherpen en direct in de praktijk toe te passen. Geen losse flodders dus, maar gerichte scholing waar je als persoon en als organisatie iets aan hebt. Voorbeeld geven Iedereen vakbekwaam Ook de wet BIO, het Onderwijsakkoord en diverse rapporten van de inspectie onderstrepen volgens Van Goor het belang van Teachers Channel. In 2017 moet iedereen aan kunnen tonen dat hij of zij vakbekwaam is. Met het POP en het bekwaamheidsdossier van Teachers Channel kun je dat eenvoudig doen. Nog belangrijker wellicht: met de andere tools kun je het ook wórden! Wij zorgen ervoor dat je als school en als leerkracht continu kunt leren. Geen cursus bloemschikken, die biedt de school weinig toegevoegde waarde, wel cursussen die stroken met het schoolplan en de competenties van de leerkracht. Lerarenraad Bij de realisatie van Teachers Channel zijn de ontwikkelaars niet over een nacht ijs gegaan. Om er zeker van te zijn dat aangeboden functionaliteiten Zelf doen of ontzorgen De invulling van leren en professionaliseren kan allerlei vormen aannemen. Dit beweegt zich op een continuüm. Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om het: - zelf te doen Deze organisatie heeft de capaciteiten en kwaliteiten in huis om professionalisering met behulp van een eigen academie in te richten. Zij neemt dan een licentie op Teachers Channel en de bestuursacademie krijgt een eigen look-and-feel. - te laten doen (ontzorgen) Een organisatie die hier (bewust) niet voor kiest, kan de professionaliseringsvraag bij Teachers Channel neerleggen. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe manier van werken en denken snel aansluiting vindt op de scholen, vindt Van Goor dat de bovenschoolse bestuurders en directeuren zelf het goede voorbeeld moeten geven. Ook zij kunnen met Teachers Channel hun kennis en talenten delen. Hoe is hun visie op school- of organisatieontwikkeling? Welke prioriteiten stellen ze? Van Goor weet dat over de invoering van bijvoorbeeld Passend onderwijs zeer verschillend gedacht wordt. Waar kiest de organisatie voor? Hoe ziet het schoolplan eruit? Als die keuzes eenmaal gemaakt zijn en op een heldere en plezierige manier gedeeld, weet iedereen waarom en wat de school wil in het belang van de leerlingen.. Heldere, inhoudelijke communicatie dus. Van Goor: De inrichting van het bekwaamheidsdossier is erg flexibel. De gekozen criteria en gemaakte afspraken kunnen daarin verwerkt worden. Als de school onderzoekend leren nastreeft, kan het bekwaamheidsdossier daarop ingericht worden. De mogelijkheden zijn legio. Teachers Channel is geen doel, maar een middel. Een middel om professionaliseren leuk en doelgericht te maken. En niet onbelangrijk in deze tijd financieel aantrekkelijk. 9

6 E-learning: zeven maal voor en eenmaal tegen E-learning en blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs, nemen een grote vlucht. We hebben zeven argumenten voor en één tegen op een rijtje gezet. Oordeel zelf. 1. Flexibiliteit Overal en altijd (24/7) toegang tot trainingsmogelijkheden. Ook kan het leermateriaal makkelijk in brokjes worden verdeeld. Iedereen kan anytime, anyplace en anyhow, dus geheel naar eigen inzicht en behoefte hiermee aan de slag. 2. Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten Het is evident dat e-learning veel reistijd en reis- en verblijfskosten bespaart. 3. Sneller leren Met e-learning is het mogelijk om in korte tijd veel medewerkers te trainen. Iedereen kan ermee aan de slag. Een cursuscoördinator heeft een veel grotere span of control. 4. Actuele, consistente, kennis delen Het cursusmateriaal kan makkelijk up-to-date gehouden worden. Kennis kan eenvoudig gedeeld worden met andere cursisten. Actuele informatie kan eenvoudig worden toegevoegd. Neem nu een schoolabonnement Een abonnement op Teachers Channel is een doeltreffende, prettige en kostenbewuste manier om met professionalisering om te gaan. - Maak uw ontwikkeling inzichtelijk door een top-assessment te doen met 360 graden feedback. - Maak uw eigen digitaal bekwaamheidsdossier aan, zo weet u waar u staat. - Houd uw kennis up-to-date met e-learning modules, cursussen, e-books, tijdschriftartikelen en onderzoeksdossiers. - Laat de opgedane kennis niet verloren gaan en deel die kennis met collega s - Train, inspireer, informeer en communiceer met collega s via shoutbox en videochat - Maak gebruik van de arrangementen die afgestemd zijn op uw behoefte en interesse - Ontvang allerlei op maat gesneden opleidingssuggesties. - Profiteer van de vele kortingen op kennisdocumenten, zoals e-books, e-learningmodules, tijdschriftartikelen, cursussen, video s en onderzoeksdossiers; - Ontwikkel uw eigen e-learning- en auteursomgeving (deel kennis en kunde met elkaar). - Publiceer uw persoonlijk beheerde bekwaamheidsprofiel naar collega's en directie; - Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Een goed idee is goud waard. Voor meer informatie: of 5. Didactische voordelen E-learning maakt gebruik van heel veel (soorten) bronnen. Zo ontstaat een rijke, gevarieerde en motiverende leeromgeving waarin films, interviews, audiofragmenten, simulaties en serious games, geautomatiseerde voortgangstoetsen en bijvoorbeeld video-chats een grote rol spelen. 6. Beter samenwerken E-learning maakt samenwerken een stuk makkelijker. Samen aan een rapport werken, samen vraagstukken oplossen, informatie met elkaar delen. Dat werkt motiverend en inspirerend. Leren is een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en ontwikkeling. 7. Competentiegericht leren Cursisten kunnen met behulp van ICT ook competentiegericht leren. Ze doen eerst een test om te zien welke competenties ze kunnen verbeteren en op basis daarvan kan de e-learningcursus starten. Gratis abonnement Of u bestuurder, leidinggevende of leerkracht bent; iedere onderwijsprofessional kan gebruikmaken van Teachers Channel. Met een (gratis) registratie heeft u toegang tot vele informatiebronnen. Met een gratis abonnement heeft u toegang tot: - een grote hoeveelheid professionaliseringsmateriaal; - een nieuwspagina om up-to-date te blijven rondom ontwikkelingen in het onderwijs; - de mogelijkheid om (zonder korting) kennisdocumenten te kopen, zoals e-books, e-learningmodules, tijdschriftartikelen, cursussen, video s en onderzoeksdossiers; - een bekwaamheidsdossier (zonder extra functies) Persoonlijk contact is prettiger ( digitale generatie!) Uiteraard is e-learning niet zaligmakend. E-learning doet een fors beroep op de werkdiscipline van de cursist (ofschoon bij de moderne leerstijlen dit probleem ook al voor een flink deel ondervangen wordt). Persoonlijk contact is natuurlijk prettiger, hoewel geldt dit ook voor de digitale-generatie? Zij is opgegroeid met MSN, Hyves en Facebook. Ook heel persoonlijk, toch! Contactinformatie Heeft u vragen of suggesties? Mail deze dan naar Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk behandelen en beantwoorden. Teachers Channel Julianaweg AP Maarssen Kwaliteit cursussen beoordeeld en gewaarborgd Alle door Teachers Channel aangeboden cursussen zijn kritisch beoordeeld door de Peer group accreditatie. De beoordelingscommissie screent alle informatie op betrouwbaarheid, relevantie, actualiteit en correctheid. Informatie en bijvoorbeeld cursussen die niet valide zijn, worden geweerd. Ook het niveau en de toepasbaarheid van de informatie dient nauwkeurig omschreven te zijn. [w] [w] Neem voor meer informatie over uw eigen schoolacademie contact op met Stefan van Goor: [E] Telefoon: Zo weten gebruikers van Teachers Channel wat ze kunnen verwachten (zie voor de volledige lijst met kwaliteitscriteria (www.teacherschannel.nl/over-ons/kwaliteitsborging).

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak Drs. Theo Wildeboer (1965) studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie bedrijfsopleidingen. Daarvoor werkte hij voor h Seminarium voor Orthopedagogiek waar hij onder

Nadere informatie

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012

INHOUD INHOUD. Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 INHOUD INHOUD Over de auteur 006 Voorwoord 008 Leeswijzer 012 1. Waarom e-learning? 016 1.1 Voordelen van e-learning 018 1.2 Struikelblokken bij e-learning 021 2. Inrichten van een e-learningomgeving 024

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Ga voor praktische scholing op maat

Ga voor praktische scholing op maat Ga voor praktische scholing op maat Catalogus 2014 De Cadenza Highschool is dé e-learningacademie voor professionals in het primair onderwijs. De cursussen zijn ontwikkeld door E-learning Wizard in samenwerking

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap met het E-portfolio voor klantmanagers November 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Het E-portfolio als hulpmiddel voor het ontwikkelen van vakmanschap

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014. besluit CvB 12 september 11

Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014. besluit CvB 12 september 11 Mensenwerk Strategisch HR plan 2010-2014 besluit CvB 12 september 11 Mensenwerk Het strategisch HR plan van BOOR heet Mensenwerk. Die titel is niet zomaar gekozen. Het succes van BOOR in het maximaal ontwikkelen

Nadere informatie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie

professionaliseren Handreiking Richting geven aan professionalisering in vo-scholen door verbinding van praktijk en strategie Deze handreiking is tot stand gekomen komen onder begeleiding van Berenschot en in nauwe samenwerking met een afvaardiging van schoolleiders, mr-leden, hr-adviseurs en docenten uit het vo. Hij is bedoeld

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Eerste ronde 10.15 11.15 uur

Eerste ronde 10.15 11.15 uur Eerste ronde 10.15 11.15 uur Oplossingsgericht werken activeert veranderingskracht bij kinderen Giralis groep, Suzanne Broere Leraren po De kracht van oplossingsgericht werken ligt in samenwerking en afstemming

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Kader Primair. alleen opleiden. thema _ Professionaliseren, meer dan

Kader Primair. alleen opleiden. thema _ Professionaliseren, meer dan jaargang 19 _ nummer 8 _ april 2014 8 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ Professionaliseren, meer dan alleen opleiden Erkenning voor informeel netwerkleren _ Van

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie