Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals"

Transcriptie

1 Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals E-LEARNING EN BLENDED-LEARNING EFFECTIEVER DAN OUDE METHODES Professionaliseren staat voor het beter leren uitoefenen van je vak of beroep. Of dat nu het vergroten van kennis betreft, het verbeteren van vaardigheden of het opdoen van nieuwe inzichten. Thema s als opbrengstgericht werken, passend onderwijs, techniek in het onderwijs, internationalisering en cultuureducatie, ouderparticipatie vergen veel van mens en organisatie. Teachers Channel is voor zowel bestuurders, schooldirecteuren als leerkrachten het instrument om professionalisering voortvarend aan te pakken. Lerende organisatie De wet BIO en de invoering van het Lerarenregister en Schoolleidersregister heeft het onderwerp professionalisering weer bovenaan de agenda geplaatst. Los van deze wettelijke verplichting hebben ook veel schoolbestuurders een grote autonome behoefte aan scholing en opleiding van de medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs wordt immers voor een groot deel bepaald door het menselijke kapitaal dat voor de klas staat en ook de directeur heeft daarin een belangrijk aandeel. Via het voeren van een effectief personeelsbeleid willen bestuurders van hun scholen permanent lerende organisaties maken. De vier pijlers van Teachers Channel Meten is weten en weten leidt weer tot actie. Om die reden heeft Teachers Channel het leerproces opgedeeld in vier fases. Assessment en 360-graden feedbacktest In een assessment (fase 1) stelt de leerkracht vast waar hij (meestal een zij!) in zijn professionele ontwikkeling staat en op welke terreinen hij zich nog kan/moet bekwamen. De uitslag van dit wetenschappelijk onderbouwde assessment sluit aan op werkprocessen in het onderwijs. Naast dit assessment kan de leerkracht ook de 360-graden feedbacktest doen. Ook met behulp van deze test kan hij zien waar hij in zijn professionele ontwikkeling staat (competentieniveau) en weet hij op welke gebieden hij zich nog moet bekwamen. Alle producten en diensten van Teachers Channel zijn door gerenommeerde partners samengesteld. Zowel schoolbestuurders, directies en leerkrachten mogen er dus van uitgaan dat de informatie die verstrekt wordt betrouwbaar is. Dat geldt dus ook voor het assessment.

2 Persoonlijke ontwikkeling Na het afronden van het assessment krijgt de leerkracht een opleidingssuggestie op maat aangeboden (fase 2). Wat zijn zijn persoonlijke ontwikkelpunten (POP)? Een goede leerkracht wil immers steeds beter worden in zijn vak. Misschien wil hij meer weten van competentiegericht opleiden, doorlopende leerlijnen, dyscalculie, dyslexie, gedrag en gedragsproblemen, gespreksvaardigheden, handelingsgericht werken, hoogbegaafdheid, ICT in het onderwijs, et cetera. Wie zal het zeggen? Die leerkracht zelf dus! Cursusaanbod Teachers Channel heeft deze en tal van andere onderwerpen in kaart gebracht en biedt een breed scala aan gecertificeerde cursussen in de vorm van e-learning en blended learning (fase 3). Allemaal toegespitst op de persoonlijke vraag van de leerkracht. De online database van Teachers Channel bevat meer dan gekwalificeerde (beoordeeld door een kwaliteitscommissie) kennisdocumenten over het onderwijs, waaronder tijdschriftartikelen, e-books, video's en lesmaterialen. Daarnaast zijn er meer dan overige kennisdocumenten over en voor het onderwijs beschikbaar. Ook op deze manier kan de leerkracht anytime, anyplace and anyhow direct aan de slag. Bekwaamheidsdossier De professionaliserings-activiteiten worden allemaal automatisch bijgehouden in het bekwaamheidsdossier (fase 4). Zowel voor de leerkracht als de directeur is dit bekwaamheidsdossier een handig instrument om zeer gericht te sturen op permanente persoonlijke educatie. Ook bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken komt dit bekwaamheidsdossier natuurlijk goed van pas. Keurmerk Kortom, Teachers Channel is een goed gedocumenteerd, vooruitstrevend en digitaal leerplatform waarmee onderwijsprofessionals hun competenties eenvoudig en doelgericht kunnen ontwikkelen. Zoals reeds vermeld, gerenommeerde kennis- en contentpartners zorgen ervoor dat de aangeboden informatie en de vele cursussen van een uitstekend niveau zijn. Naast deze waarborg hebben de samenwerkende kennispartners van Teachers Channel besloten om een kwaliteitskeurmerk in het leven te roepen. Alle cursussen die via Teachers Channel worden gepubliceerd worden aan een peer group accreditatie onderworpen (zie kader voor kwaliteitscriteria). De cursussen sluiten direct aan op de verschillende werkprocessen die in het onderwijs onderscheiden worden. Werkprocessen hebben betrekking op afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Ze maken deel uit van het kwalificatiedossier van de (aankomende) beroepsbeoefenaar. Enkele voorbeelden van cursussen zijn: - Activerend lesgeven aan collega's - Efficiënt gebruik maken van de onderwijstijd - Bevorderen van zelfvertrouwen van de leerlingen - Geven van duidelijke uitleg - Feedback geven - Zorgen voor een uitdagende leeromgeving - Klassenmanagement - Reflecteren - Co-teaching - Begeleiden van het spelproces - Videobegeleiding Schoolacademie Laat geen waardevolle kennis verloren gaan in een onderwijsorganisatie. Teachers Channel biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een eigen schoolacademie met een eigen vormgeving, uitstraling en inhoud. Een goed voorbeeld hiervan is de Maatman-Academie, die in samenwerking met Cadenza Onderwijsconsult is ontwikkeld. De opzet is even simpel als doeltreffend: scholen gebruiken het platform van Teachers Channel en voegen daar hun eigen content en uitstraling aan toe. Zo ontstaat maximale binding met de strategische uitgangspunten en visie van de school en met het schoolplan. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de grote hoeveelheid kennis en kunde die in een school aanwezig is optimaal gedeeld wordt. De SO Prof. Huizingschool en VSO Het Maatman (van Stichting Attendiz) hebben bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken dat ze uit willen groeien tot het expertisecentrum rondom het thema 'samenwerking Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs. Verplichting In de wet BIO staat dat leerkrachten dit jaar al 40 uur met hun professionele ontwikkeling bezig moeten zijn, oplopend tot 160 uur voor een fulltime equivalent in Die urgentie van professionalisering wordt nog groter omdat in het onlangs gesloten Onderwijsakkoord staat dat vanaf 2017 alle leraren bevoegd moeten zijn. Vanaf dan moeten alle leraren in het Lerarenregister kunnen aantonen dat ze 160 uur per jaar besteden aan professionele ontwikkeling. Een lerarenbeurs wordt alleen nog maar verstrekt aan docenten die geregistreerd staan. De ontwikkelaars van Teachers Channel hebben hun expertise en kennis van het onderwijsleerproces vertaald in een toegankelijk en gedegen onderwijsleerplatform. Daarmee omzeilt Teachers Channel allerlei financiële, fysieke en mentale obstakels en faciliteert Teachers Channel op verantwoorde wijze een leven lang leren. 2 3 In vier stappen kwaliteit van leerkrachten en directeuren versterken 1. Is het duidelijk op welke gebieden jezelf wilt ontwikkelen, dan kun je selecteren op leren en op zoek gaan naar een geschikte cursus of naar meer informatie. 2. Weet je waar je talenten liggen en heb je afspraken gemaakt om deze te delen, dan kun je een e-learningmodule maken. 3. Heb je opleidingen, cursussen en trainingen afgerond, dan kun je het bekwaamheidsdossier invullen. 4. Wil je weten waar je goed in bent en feedback van collega's hierop hebben, dan kun je een self-assessment en een 360-graden feedbacktest doen.

3 Klaas Bellinga Klaas Bellinga: Zorg voor afstemming van de persoonlijke leerbehoeften van de leerkracht op het schoolontwikkelplan en het schoolplan. Dan wordt het beschikbare budget optimaal benut! Zo gaat geen waardevolle informatie verloren en stimuleren leerkrachten elkaar om heel gericht aan de persoonlijke doelen en de schooldoelstellingen te werken. In het Leer- en Contentmanagement System (LCMS) kunnen documenten gedeeld en gezamenlijk bewerkt en aangevuld worden, video s kunnen erbij geplaatst worden, ideeën kunnen worden uitgewisseld. Bellinga benadrukt dat de voordelen voor het Seminarium ook gelden voor de andere partners. Samenwerken met Teachers Channel betekent dat er een landelijke dekking ontstaat en het bespaart iedereen veel tijd. Bovendien zien ook de partners de vele voordelen van het nieuwe leren. Volgens Bellinga ervaren ze Teachers Channel als een belangrijke toegevoegde waarde op hun dienstenaanbod. TIP! Klaas Bellinga: Gebruiksgemak staat bij Teachers Channel voorop Volgens Klaas Bellinga, Manager Operations bij Teachers Channel, is de laatste twee jaar een enorme berg werk verzet om Teachers Channel helemaal basisonderwijs-proof te maken. Zowel de functionaliteiten als het gebruiksgemak zijn enorm verbeterd. Samen met de contenten cursuspartners biedt Teachers Channel nu al een groot aantal e-learning en blended learning cursussen. De huidige versie van Teachers Channel Professional is niet meer te vergelijken met de eerste versies. We hebben de navigatie van de site sterk veranderd en verbeterd. Het oorspronkelijke idee rondom de wet BIO blijft staan, maar we hebben nu het accent veel meer gelegd op de primaire behoefte van de leerkracht: een helder en krachtig aanbod aan opleidingen en cursussen door middel van e-learning en blended learning. Alles is erop gericht om de leerkracht daarin heel effectief te ondersteunen. Je doet een assessment, de resultaten daarvan leg je vast in het POP, vervolgens ontwikkel je jezelf met een opleiding op maat en dat voeg je weer toe aan je het bekwaamheidsdossier. We hebben de focus gelegd op de intrinsieke motivatie van de leerkracht: ontwikkel jezelf. Veel leerkrachten hebben die ambitie. Anderen moeten geholpen worden om die stap te zetten. Zorg voor afstemming van de persoonlijke leerbehoeften van de leerkracht op het schoolontwikkelplan en het schoolplan. Dan wordt het beschikbare budget optimaal benut! Leren door samen te werken Gebruiksvriendelijke productietools binnen Teachers Channel maken het verder mogelijk om op school of stichtingsniveau documenten en eigen content te creëren om met elkaar te delen. Bellinga: Zo gaat geen waardevolle informatie verloren en stimuleren leerkrachten elkaar om heel gericht aan de persoonlijke doelen en de schooldoelstellingen te werken. In het Leer- en Contentmanagement System (LCMS) kunnen documenten gedeeld en gezamenlijk bewerkt en aangevuld worden, video s kunnen erbij geplaatst worden, ideeën kunnen worden uitgewisseld. Kortom: het is een levendige leeromgeving voor en door leerkrachten. Netwerkleren in optima forma. Dat gezamenlijk werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan onderwijsontwikkeling werkt natuurlijk veel beter. Dan zit je meteen in de juiste flow en hoef je niet bang te zijn dat er geen draagvlak is. Makkelijker kunnen we het niet maken, leuker en beter eigenlijk ook niet. Daar overtuigen we graag iedere directeur en leerkracht van. 4 5 Kostenbewust en efficiënt leren Master SEN opleidingen bij Teachers Channel Er komen steeds meer opleidingen bij. De verwachting is dat we eind volgend jaar meer dan 250 opleidingen kunnen aanbieden in de vorm van e-learning en blended learning. De ontwikkeling van alle cursussen wordt aangestuurd door Teachers Channel. Natuurlijk kun je ook nog zelf een persoonlijke of klassikale cursus uitzoeken, maar de cursussen die je digitaal via Teachers Channel volgt, worden automatisch aan het bekwaamheidsdossier toegevoegd. Al deze cursussen hebben de toets der kritiek doorstaan en voegen dus echt iets toe. Het zijn ook niet de minste partners waarmee we samenwerken. Zo voegt het Seminarium voor Orthopeda-gogiek van de Hogeschool Utrecht alle cursussen - zelfs de Master Special Educational Needs (SEN) opleiding - aan het bestand van Teachers Channel toe. Ook het Seminarium ziet de meerwaarde van Teachers Channel: efficiënt opleiden door gebruik te maken van moderne middelen en methoden. Het Seminarium is op dit moment bezig om alle colleges digitaal te ontsluiten. Ze komen successievelijk vanaf januari beschikbaar. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. - De leerkracht kan 50% van de professionaliseringstijd zelf invullen; Teachers Channel biedt een persoonlijk, professioneel ontwikkelingsplatform; - Teachers Channel bespaart tijd en geld; het volgen van persoonlijke, klassikale cursussen is duurder en kost meer tijd; - De populariteit van e-learning en blended learning groeit de laatste jaren sterk; - Plaats- en tijdonafhankelijk leren heeft de toekomst.

4 Naomi Mertens Naomi Mertens (41) is senior consultant/trainer bij APS. Na eerder werk als opleider aan een pabo en als onderwijskundig beleidsmedewerker bij een schoolbestuur is zij vanuit APS veelal betrokken bij projecten rondom professionaliseren in de organisatie en lerende netwerken. Van haar hand verschenen onder andere 'Hoe sterk is jouw theewater' (over veranderconcepten in de schoolorganisatie) en 'Leidinggeven aan lerende netwerken'. Op dit moment werkt zij ook als projectleider voor Eenbes Basisonderwijs in Geldrop. het onderwerp mediawijsheid. Die kennis moet je delen met je collega s. Ik leer haar dan de vaardigheden: hoe moet je zo n cursus opzetten, waar moet je aan denken? Dat is professionalisering voor haar en tegelijkertijd is het professionalisering voor alle mensen die op de cursus inschrijven. Mertens weet uit ervaring dat er heel veel kennis op scholen aanwezig is. Wel vindt ze het van groot belang dat de cursussen en opleidingen die ontwikkeld en gegeven worden naadloos aansluiten op de school- en onderwijsdoelen. Alleen zo haal je het maximale rendement uit je opleidingen en ontstaat er een duurzaam lerende organisatie. Teachers Channel stimuleert en creëert lerende netwerken Naomi Mertens (senior consultant en ontwikkelaar APS): Leren doe je bij voorkeur samen Om professionele leergemeenschappen binnen de eigen schoolbestuurlijke organisatie te versterken, starten op veel plekken bestuursacademies. Hiermee wordt meestal bedoeld dat cursussen centraal worden ingekocht of dat werknemers van scholen (cursus)activiteiten verzorgen voor collega s. Naomi Mertens is onderwijsadviseur bij het APS. De afgelopen jaren heeft ze zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van lerende organisaties. Mertens: Vaak moet je dan het strategische beleid van een stichting of schoolbestuur vertalen naar de kwaliteit van de medewerkers in de organisatie. Daarvoor moet het potentieel aan kennis en kunde optimaal met elkaar gedeeld worden. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. De belangrijkste sleutel tot succes van een bestuursacademie blijkt de inbedding in de organisatie te zijn. En dat betekent dat er meer nodig is dan alleen draagvlak. Pas als alle deelnemende scholen, directeuren en leerkrachten de behoefte voelen om professionele uitwisseling te organiseren, ontstaat er, net als in de professionele netwerken, een duurzame ontwikkeling. Leren door te doen Volgens Mertens heeft het geen enkele zin om mensen zomaar naar cursussen te sturen. Volgens haar gebeurt dat nog veel te vaak. Leerkrachten volgen cursussen timemanagement, persoonlijke effectiviteit of ze volgen een workshop over didactische principes. Medewerkers stellen dat erg op prijs, maar het effect voor de school is nihil. Met een beetje geluk vertellen ze nog aan hun collega s dat ze een leuke cursus hebben gevolgd, maar vervolgens gebeurt er niks. Want zo leer je niet. Je leert door het te doen, door het te snappen, door fouten te maken. Volwassenen leren niet anders dan leerlingen. Samen leren Mertens vindt dat leren bij voorkeur samen moet gebeuren. Dat vind ik het leuke aan Teachers Channel. Als een juf ergens heel erg goed in is, dan kan ze daar met behulp van Teachers Channel een hartstikke mooie korte cursus of module van maken. Stel dat ze heel veel kennis heeft van Volgens Mertens hebben bestuurders over het algemeen een goed beeld van wat ze willen bereiken, maar weten ze vaak nog niet hoe ze dat moeten doen. Veranderingen en verbeteringen vragen veel energie van een organisatie, schoolleiders en de medewerkers. Daarom begin ik gewoon bij het begin. Wat gebeurt er al op de scholen. Welke kennis is aanwezig? Welke vragen leven er? Die vragen en oplossingen probeer ik met elkaar te matchen. Daarvoor ga ik op zoek naar de juiste mensen, de talenten in de organisatie, en ga ik met hen onder het motto be good and tell it aan de slag om samen scholingsmateriaal te maken. Op veel basisscholen hebben leerkrachten de afgelopen jaren allerlei cursussen en opleidingen gevolgd. Vaak niet de minste, zoals een MasterSEN opleiding. Dan is het toch vreselijk jammer dat met die kennis vaak zo relatief weinig gedaan wordt. Die kennis moet je delen, daar kan iedereen veel van opsteken. Door de juiste afstemming en communicatie hoeft dan niet iedere school of iedere leerkracht opnieuw het wiel uit te vinden. Om die reden geeft Mertens ook de voorkeur aan lean organiseren. Je moet geen dingen twee keer doen. Geen informatie en kennis oppotten, omdat het later misschien nog een keer van pas komt. Mijn devies: wees zuinig op elkaar, wees zuinig met de energie en gebruik elkaar daar waar je het nodig hebt. 6 7 Een eigen academie Teachers Channel ondersteunt schoolbesturen in alle fasen bij het inrichten van een eigen academie. - De academie als school: bij het inrichten van een centrale plek waar het cursusaanbod georganiseerd wordt. - De academie als kennisuitzendbureau: het matchen en makelen van kennis en expertise tussen medewerkers en scholen. - De academie als professionele leergemeenschap: het verbinden van formeel en informeel leren. - De lerende organisatie als academie: hoe ziet de integrale aanpak van leren in en van de organisatie eruit? Deze vier fases kunnen stap voor stap, na elkaar doorlopen worden, maar eveneens parallel. Effectief omgaan met de beperkte budgetten, zal volgens Mertens in de toekomst steeds belangrijker worden. Alle scholen moeten kritischer naar hun opleidingsbudgetten kijken. Dus moet je slimmer omgaan met je opleidingscenten. Opleidingsgelden moeten maximale opbrengsten genereren. Experimenteren is er niet meer bij. Daarom moet iedereen in de organisatie goed op de hoogte zijn van de richting, de visie, de doelen van een school. Iedereen moet daaraan een bijdrage willen leveren. In een dergelijke betrokken en onderzoekende cultuur ontstaan waardevolle netwerken van professionals die van en met elkaar leren. Faciliteiten Teachers Channel Mertens is van mening dat Teachers Channel goede faciliteiten biedt om samenwerkend leren mogelijk te maken. Ook stimuleert het scholen en leerkrachten om op zoek te gaan naar allerlei onderzoeksvragen. Het assessment wijst je op dingen waar je goed en minder goed in bent. Je kunt leervragen formuleren in het POP en je kunt meteen aangeven hoe je je eigen professionalisering gaat inrichten. Maar het mooiste vind ik nog dat Teachers Channel ook de mogelijkheid biedt om samen te leren in de vorm van een digitale academie. Dat zal voor vrijwel elke organisatie een heel belangrijke tool worden. Zo maak je van een professionele leergemeenschap een lerend netwerk.

5 Stefan van Goor Stefan van Goor: Iedere leerkracht wil zichzelf persoonlijk én professioneel verrijken. Maar Teachers Channel gaat verder. Wij zeggen: iedere leerkracht, ieder mens heeft ook bijzondere talenten. De een is goed in rekenen, de ander weet heel veel van dyslexie, weer een ander is sociaal of interpersoonlijk begaafd. Ons devies: maak gebruik van elkaars talenten. Deel kennis, ervaringen en vaardigheden met elkaar. Stimuleer, motiveer en informeer elkaar. Deze vorm van leren is een heel krachtige manier van leren. ook daadwerkelijk in een belangrijke behoefte voorzien, is van meet af aan nauw overleg gevoerd met de Raad van Advies en met een team van leraren, waaruit de Lerarenraad is voortgekomen. Van Goor: In die raad kijken leraren heel kritisch naar de vele mogelijkheden van Teachers Channel. Ook voeren ze zelf diverse testen uit. De een is bijvoorbeeld goed in rekenen en een ander weet veel van onderwijs aan hoogbegaafden. Beiden maken nu met behulp van de tools in Teachers Channel een leermodule (e-learning cursus). Die ontsluiten zij voor hun collega s via Teachers Channel en ze rapporteren aan ons hun bevindingen. Daar worden we allemaal wijzer van. Het is voor en door dus. Zij zijn ook de rolmodellen die we graag zien ontstaan: leerkrachten laten andere leerkrachten ervaren hoe makkelijk en leuk het is om kennis en kunde met anderen te delen. Als bestuurder wil je snel en goed je schooldoelstellingen halen. Als onderwijsgevende wil je jezelf vooral professionaliseren, je wilt beter worden in je vak. Je wilt nog beter zijn in het begeleiden, coachen, sturen en laten leren van jouw leerlingen. Met Teachers Channel bereiken we ze allebei. Tijd en geld besparen met Teachers Channel Stefan van Goor: Perfecte aansluiting op organisatieen onderwijsdoelen Voor Stefan van Goor, een van de initiatiefnemers van Teachers Channel, is het geen uitgemaakte zaak dat deze vorm van ontwikkelen en professionaliseren aanslaat. Bestuurders en directie moeten er wel in geloven. Hij is er wel van overtuigd dat Teachers Channel een prima product is. Met Teachers Channel kunnen leerkrachten, directies en bestuurders op kostenefficiënte wijze een flinke stap voorwaarts maken. 8 Talentenplan Iedere leerkracht wil zichzelf persoonlijk én professioneel verrijken, stelt Van Goor. Maar Teachers Channel gaat verder. Wij zeggen: iedere leerkracht, ieder mens heeft ook bijzondere talenten. De een is goed in rekenen, de ander weet heel veel van dyslexie, weer een ander is sociaal of interpersoonlijk begaafd. Ons devies: maak gebruik van elkaars talenten. Deel kennis, ervaringen en vaardigheden met elkaar. Stimuleer, motiveer en informeer elkaar. Deze vorm van leren is een heel krachtige manier van leren. Ons LCMS (LeerContent Management System) faciliteert deze vorm van leren. Daarom spreken we ook liever niet van een Persoonlijk Ontwikkel Plan, maar van het Persoonlijk Ontwikkel en Talenten Plan. Uit veel onderzoeken blijkt dat we onvoldoende gebruik maken van de kennis die al aanwezig is op een school. Die kennis willen we met Teachers Channel ontsluiten. Zo wordt leren echt leuk en zul je zien dat er een geweldig draagvlak ontstaat. Niet onbelangrijk: het is kostenefficiënt! Geen losse flodders Dat het geld kost, is een non-argument, vindt Van Goor. Alle opleidingsmiddelen kosten geld en Teachers Channel kost nu juist minder dan de andere opleidingsmogelijkheden. Ook bespaart het veel tijd en sluit Teachers Channel beter aan op de organisatie- en onderwijsdoelen. Van Goor weet dat e-learning en blended learning weliswaar niet nieuw meer is, maar hij weet ook dat deze vorm van educatie nog niet algemeen ingeburgerd is. Leerkrachten moeten er in geloven. Met onze moderne tools kunnen ze gericht werken aan het verbeteren van hun eigen competenties. Vroeger ging je naar een cursus, kwam je wellicht enthousiast terug, maar daar bleef het vaak bij. Met Teachers Channel heb je de mogelijkheid om deze informatie met je collega s te delen, aan te scherpen en direct in de praktijk toe te passen. Geen losse flodders dus, maar gerichte scholing waar je als persoon en als organisatie iets aan hebt. Voorbeeld geven Iedereen vakbekwaam Ook de wet BIO, het Onderwijsakkoord en diverse rapporten van de inspectie onderstrepen volgens Van Goor het belang van Teachers Channel. In 2017 moet iedereen aan kunnen tonen dat hij of zij vakbekwaam is. Met het POP en het bekwaamheidsdossier van Teachers Channel kun je dat eenvoudig doen. Nog belangrijker wellicht: met de andere tools kun je het ook wórden! Wij zorgen ervoor dat je als school en als leerkracht continu kunt leren. Geen cursus bloemschikken, die biedt de school weinig toegevoegde waarde, wel cursussen die stroken met het schoolplan en de competenties van de leerkracht. Lerarenraad Bij de realisatie van Teachers Channel zijn de ontwikkelaars niet over een nacht ijs gegaan. Om er zeker van te zijn dat aangeboden functionaliteiten Zelf doen of ontzorgen De invulling van leren en professionaliseren kan allerlei vormen aannemen. Dit beweegt zich op een continuüm. Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om het: - zelf te doen Deze organisatie heeft de capaciteiten en kwaliteiten in huis om professionalisering met behulp van een eigen academie in te richten. Zij neemt dan een licentie op Teachers Channel en de bestuursacademie krijgt een eigen look-and-feel. - te laten doen (ontzorgen) Een organisatie die hier (bewust) niet voor kiest, kan de professionaliseringsvraag bij Teachers Channel neerleggen. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe manier van werken en denken snel aansluiting vindt op de scholen, vindt Van Goor dat de bovenschoolse bestuurders en directeuren zelf het goede voorbeeld moeten geven. Ook zij kunnen met Teachers Channel hun kennis en talenten delen. Hoe is hun visie op school- of organisatieontwikkeling? Welke prioriteiten stellen ze? Van Goor weet dat over de invoering van bijvoorbeeld Passend onderwijs zeer verschillend gedacht wordt. Waar kiest de organisatie voor? Hoe ziet het schoolplan eruit? Als die keuzes eenmaal gemaakt zijn en op een heldere en plezierige manier gedeeld, weet iedereen waarom en wat de school wil in het belang van de leerlingen.. Heldere, inhoudelijke communicatie dus. Van Goor: De inrichting van het bekwaamheidsdossier is erg flexibel. De gekozen criteria en gemaakte afspraken kunnen daarin verwerkt worden. Als de school onderzoekend leren nastreeft, kan het bekwaamheidsdossier daarop ingericht worden. De mogelijkheden zijn legio. Teachers Channel is geen doel, maar een middel. Een middel om professionaliseren leuk en doelgericht te maken. En niet onbelangrijk in deze tijd financieel aantrekkelijk. 9

6 E-learning: zeven maal voor en eenmaal tegen E-learning en blended learning, een combinatie van online leren en contactonderwijs, nemen een grote vlucht. We hebben zeven argumenten voor en één tegen op een rijtje gezet. Oordeel zelf. 1. Flexibiliteit Overal en altijd (24/7) toegang tot trainingsmogelijkheden. Ook kan het leermateriaal makkelijk in brokjes worden verdeeld. Iedereen kan anytime, anyplace en anyhow, dus geheel naar eigen inzicht en behoefte hiermee aan de slag. 2. Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten Het is evident dat e-learning veel reistijd en reis- en verblijfskosten bespaart. 3. Sneller leren Met e-learning is het mogelijk om in korte tijd veel medewerkers te trainen. Iedereen kan ermee aan de slag. Een cursuscoördinator heeft een veel grotere span of control. 4. Actuele, consistente, kennis delen Het cursusmateriaal kan makkelijk up-to-date gehouden worden. Kennis kan eenvoudig gedeeld worden met andere cursisten. Actuele informatie kan eenvoudig worden toegevoegd. Neem nu een schoolabonnement Een abonnement op Teachers Channel is een doeltreffende, prettige en kostenbewuste manier om met professionalisering om te gaan. - Maak uw ontwikkeling inzichtelijk door een top-assessment te doen met 360 graden feedback. - Maak uw eigen digitaal bekwaamheidsdossier aan, zo weet u waar u staat. - Houd uw kennis up-to-date met e-learning modules, cursussen, e-books, tijdschriftartikelen en onderzoeksdossiers. - Laat de opgedane kennis niet verloren gaan en deel die kennis met collega s - Train, inspireer, informeer en communiceer met collega s via shoutbox en videochat - Maak gebruik van de arrangementen die afgestemd zijn op uw behoefte en interesse - Ontvang allerlei op maat gesneden opleidingssuggesties. - Profiteer van de vele kortingen op kennisdocumenten, zoals e-books, e-learningmodules, tijdschriftartikelen, cursussen, video s en onderzoeksdossiers; - Ontwikkel uw eigen e-learning- en auteursomgeving (deel kennis en kunde met elkaar). - Publiceer uw persoonlijk beheerde bekwaamheidsprofiel naar collega's en directie; - Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Een goed idee is goud waard. Voor meer informatie: of 5. Didactische voordelen E-learning maakt gebruik van heel veel (soorten) bronnen. Zo ontstaat een rijke, gevarieerde en motiverende leeromgeving waarin films, interviews, audiofragmenten, simulaties en serious games, geautomatiseerde voortgangstoetsen en bijvoorbeeld video-chats een grote rol spelen. 6. Beter samenwerken E-learning maakt samenwerken een stuk makkelijker. Samen aan een rapport werken, samen vraagstukken oplossen, informatie met elkaar delen. Dat werkt motiverend en inspirerend. Leren is een sociaal proces, waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en ontwikkeling. 7. Competentiegericht leren Cursisten kunnen met behulp van ICT ook competentiegericht leren. Ze doen eerst een test om te zien welke competenties ze kunnen verbeteren en op basis daarvan kan de e-learningcursus starten. Gratis abonnement Of u bestuurder, leidinggevende of leerkracht bent; iedere onderwijsprofessional kan gebruikmaken van Teachers Channel. Met een (gratis) registratie heeft u toegang tot vele informatiebronnen. Met een gratis abonnement heeft u toegang tot: - een grote hoeveelheid professionaliseringsmateriaal; - een nieuwspagina om up-to-date te blijven rondom ontwikkelingen in het onderwijs; - de mogelijkheid om (zonder korting) kennisdocumenten te kopen, zoals e-books, e-learningmodules, tijdschriftartikelen, cursussen, video s en onderzoeksdossiers; - een bekwaamheidsdossier (zonder extra functies) Persoonlijk contact is prettiger ( digitale generatie!) Uiteraard is e-learning niet zaligmakend. E-learning doet een fors beroep op de werkdiscipline van de cursist (ofschoon bij de moderne leerstijlen dit probleem ook al voor een flink deel ondervangen wordt). Persoonlijk contact is natuurlijk prettiger, hoewel geldt dit ook voor de digitale-generatie? Zij is opgegroeid met MSN, Hyves en Facebook. Ook heel persoonlijk, toch! Contactinformatie Heeft u vragen of suggesties? Mail deze dan naar Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk behandelen en beantwoorden. Teachers Channel Julianaweg AP Maarssen Kwaliteit cursussen beoordeeld en gewaarborgd Alle door Teachers Channel aangeboden cursussen zijn kritisch beoordeeld door de Peer group accreditatie. De beoordelingscommissie screent alle informatie op betrouwbaarheid, relevantie, actualiteit en correctheid. Informatie en bijvoorbeeld cursussen die niet valide zijn, worden geweerd. Ook het niveau en de toepasbaarheid van de informatie dient nauwkeurig omschreven te zijn. [w] [w] Neem voor meer informatie over uw eigen schoolacademie contact op met Stefan van Goor: [E] Telefoon: Zo weten gebruikers van Teachers Channel wat ze kunnen verwachten (zie voor de volledige lijst met kwaliteitscriteria (www.teacherschannel.nl/over-ons/kwaliteitsborging).

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals E-LEARNING EN BLENDED-LEARNING EFFECTIEVER DAN OUDE METHODES Professionaliseren staat voor het beter leren

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak Drs. Theo Wildeboer (1965) studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie bedrijfsopleidingen. Daarvoor werkte hij voor h Seminarium voor Orthopedagogiek waar hij onder

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden.

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Je herkent je in de volgende punten: Je wilt meer weten over talent, hoogbegaafdheid

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

THEMAGIDS E-LEARNING PROGRAMMA

THEMAGIDS E-LEARNING PROGRAMMA THEMAGIDS E-LEARNING PROGRAMMA 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Klik op de titel om naar de juiste pagina te gaan. Uitleg Hoofdpoort Academie E-Learning 2 Actueel aanbod aan E-Learning Modules 6 Overzicht van door

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Scholingsbrochure

Scholingsbrochure Scholingsbrochure 2017 2018 1 Inhoud Scholingsbrochure 2017 2018... 1 Inleiding... 3 Het aanbod... 3 Omschrijvingen van de trainingen:... 4 1. Master Class passend opbrengstgericht werken... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Henk Eilander GPO-WN Academie Stefan van Goor - Teachers Channel GPO-WN Fusie van 25 scholen in PO Van Axel tot Den Helder 3.500 leerlingen 400 medewerkers (88%

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Zelfbeoordelingsformulier

Zelfbeoordelingsformulier Zelfbeoordelingsformulier Dit zelfbeoordelingsformulier helpt je inzicht te krijgen in waar je op dit moment sterk en minder sterk in bent als cultuurcoördinator. Door jezelf voor elke (sub) competentie

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016 Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw 23 maart 2016 Even voorstellen Frank Studulski Senior adviseur Sardes en extern procesregisseur kenniskring Vaardigheden van de 21 ste eeuw INOS Desiree van den

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Stimulerend signaleren

Stimulerend signaleren Stimulerend signaleren SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Desirée Houkema /thema/stimulerend signaleren Talenten worden zichtbaar als ze gestimuleerd worden productief Dabrowski: overexcitabilities

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen

Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Welkom! Professionele leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs Lineke de Vries; Roelof van Echten College, Hoogeveen Kees Verbeek; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn Hans de Braal; Gomarus

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

CAK maakt online leerportal compleet met Springest

CAK maakt online leerportal compleet met Springest CAK maakt online leerportal compleet met Springest Het CAK richtte in 2013 een online portal op voor leren in haar organisatie. Meer zelfregie op het gebied van opleiding & ontwikkeling was het uitgangspunt.

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Post hbo opleiding ICT coach Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Martijn van der Pal 01 02 2015 1 Inleiding In het eerste kwartaal van 2015 heb ik de invoering

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Methodes rekenen en taal zijn de leidraad en onderwijs doelgericht* en waar mogelijk vakoverstijgend of in een rijke context.

Methodes rekenen en taal zijn de leidraad en onderwijs doelgericht* en waar mogelijk vakoverstijgend of in een rijke context. Curriculum Analyse Deel A Visie Curriculumaspecten â Basisschool de Borne maakt onderwijs tot beleving en begeleidt leerlingen om op een betekenisvolle manier te onderzoeken en te ontdekken Intended (beoogt,

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Netwerkdag kwaliteitsmedewerkers 4 november 2014 Jouw partner in de school Onderwerpen voor vandaag Kader: leren van leraren Peer review (wat en hoe)

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Verkorte opleiding functionele leesvaardigheid voor iedere VMBO docent

Verkorte opleiding functionele leesvaardigheid voor iedere VMBO docent voor iedere VMBO docent VERKORTE OPLEIDING Functionele leesvaardigheid Centraal staat: verbeteren begrijpend lezen en vergroten van actieve woordenschat op gebied van schooltaalteksten. Doelgroep: Alle

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie