Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak"

Transcriptie

1 Drs. Theo Wildeboer (1965) studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie bedrijfsopleidingen. Daarvoor werkte hij voor h Seminarium voor Orthopedagogiek waar hij onder andere het BAS-project ontwi kelde en coordineerde. Sinds 2005 is Theo directeur van Cadenza Onderwijsconsult. Hij werkt voor diverse opdrachtgevers als onderwijsadviseur, trainer en motivational speaker rond thema's als leiderschap, kwaliteitszorg en schoolorganisatieontwikkeling. Voor schoolleiders schreef Theo het boek Slim! 50 managementtechnieken om uw school te leiden. Zie ook: Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak Door: drs. T. Wildeboer Scholing. Vooral: teamscholing, bij voorkeur tijdens schooltijd. Het is in Nederland een bekend fenomeen. Leerkrachten volgen cursussen en workshops om bij te leren en bij te blijven. Maar de vraag rijst: hoe effectief is ons scholingsbeleid? Biedt het ons de structured kwaliteitsverbetering die wij ervan verwachten? Doen we de goede dingen? En doen we ze op de goede manier? De juiste vragen stellen In het onderwijs kunnen we op het gebied van opleiden van de eigen medewerkers veel leren van het bedrijfsleven. Grote ondernemingen als Shell, Rabobank en AEGON hebben complete afdelingen waar opleidingskundigen het lijnmanagement ondersteunen bij het realiseren van organisatie- en/of afclelingsdoelen. Die opleidingskundigen hebben iets meer afstand dan de lijnmanagers en ze weten welke vragen ze moeten stellen. Te weten: 1. Is er sprake van een actuele en directe opleidingsnoodzaak? 2. Zijn deze problemen met scholing te verhelpen? 3. Zijn er goedkopere en andere oplossingen dan scholing? Binnen het onderwijs zie je nog maar zelden eigen schoolacademies. Scholingsbeleid wordt nog vaak lichtelijk ad hoc of vanuit een onvoldoende heldere gedachtegang opgesteld. Ondanks het gegeven dat scholing een van de duurste management tools is, wordt vaak te snel en te gemakkelijk gegrepen naar het middel 'scholing'. En dit doet men dan zonder de cruciale vragen te stellen die hierboven genoemd staan! Denk maar aan thema's als ziekteverzuim. Medewerkers die afspraken niet nakomen. Leerkrachten die gebrek aan motivatie tonen. Als u schoolleider bent of bestuurder, kunt u dan met uw hand op uw hart zweren dat u dergelijke problemen altijd eerst probeert op te lossen via goedkopere methoden? Aanspreken van medewerkers? Beter expliciet maken wat u verwacht? Controle toepassen (functioneringsgesprekken)? Supervisie bieden? Mijn stelling is dat we in het onderwijs echt moeten stoppen met het inzetten van scholing voor problemen die met scholing helemaal niet of beter anders verholpen kunnen worden. Hiervoor kunnen beter andere personeelsinstrumenten worden ingezet. Geen kloof? Geen opleiding! De enige goede reden oi welke opleiding dan ook te starten is: als u ervaart dat de kwalificaties van medewerkers niet meer passen bij hun gewenste functioneren op een gebied dat van primair belang is voor de uitvoering van hun werk. Dit zou de gulden regel moeten zijn! Peil daarom bij elke opleidingsvraag of er werkelijk sprake is van een kloof tussen het feitelijke functioneren en het gewenste functioneren. Zonder kloof geen opleiding.

2 Goede basis voor scholingsbeleid: output-orientatie Opleidingen moeten ingezet worden voor de processen waar het er qua uitvoering echt om gaat. In de huidige tijd is het belangrijk te focussen op dat wat resultaat heeft. Ik werk als adviseur in dat verband graag met het INK-model, dat helpt om resultaatgericht te denken, ook als het opleidingen betreft. De school kan gezien worden als een systeem. Links gaat input het systeem in. Er worden middelen ingezet, er wordt personeel aangesteld, er zijn leidinggevenden aangewezen, er wordt gewerkt aan een goed klimaat. In het midden zien we als throughput (primaire) werkprocessen, zowel administratieve als vakinhoudelijke. Rechts volgt de output. Dat is het directe resultaat van input en throughput. Een goede schoolleider kan - door te zorgen voor de juiste input en het schenken van aandacht aan de throughput - zorgen voor maximale output. Scholingsvragen kunnen ontstaan in alle beleidsdomeinen aan de inputen throughput-kant, maar u kunt ze het beste oppakken wanneer er een duurzaam positief effect mag worden verwacht aan de output-kant van het systeem. Belangrijk voor het resultaat van het onderwijs zijn ouderparticipatie, leiderschap, instructiegedrag van leerkrachten en kwaliteitszorg. Dit zijn dus de gebieden om als eerste naar ie kijken. De keuze om wel of niet op te leiden zal moeten afhangen van de vraag of we waarde kunnen toevoegen aan de school als geheel. Anders gezegd: wordt onze output aantoonbaar (meetbaar) beter door de beoogde scholing? Als deze vraag niet concreet of met zekerheid beantwoord kan worden, dan adviseer ik u om de scholingsplannen even in de ijskast te zetten en verder te gaan met het uitdiepen van uw organisatiedoelen. Op de website van Teachers Channel kunt u mijn uitgebreide artikel vinden over het scholen van medewerkers. Daarin licht ik in vijf stappen toe wat de beste basis is voor een scholingsaanpak die uw beleid zal ondersteunen en versnellen waar dat kan. En hoe u met de Taxonomie van Bloom doelen voor scholing kunt formuleren. Wilt u een goede analyse maken voordat u nascholing inzet en zo dure fouten voorkomen? In dat geval verdienen de volgende vragen een uitwerking! 1. Welk effect streven we na, welk probleem gaan we opiossen (leerdoelen)? 2. Is het dan echt nodig dat iedereen meedoet aan de training (doelgroep)? 3. Gaan we direct opleiden of treffen we eerst (voorwaardenscheppende) maatregelen (wanneer)? Als de basisvragen goed zijn verkend en scholing als de juiste interventie wordt gezien, dan spelen andere, meer opleidingskundige vragen een rol. 4. Hoe gaan we opleiden (didactiek)? 5. Wat is de beste inrichting (opleidingsorganisatie)? 6. Hoe zorgen we ervoor dat de opleidingsresultaten ook toegepast worden (transfer)? Bij het beantwoorden van deze vragen kunt u natuurlijk een opleidingsbureau betrekken. Blijf echter vooral ook zelf (mee)denken! U kent uw eigen organisatie en u beheert het budget!

3 Als leerkracht sta je elke dag weer voor de uitdaging het best mogelijke onderwijs aan je leerlingen te geven. Als je jezelf blijft ontwikkelen, zorg je er niet alleen voor dat je dit best mogelijke onderwijs kunt bieden, maar ook dat je het plezier in je werk behoudt en kunt blijven aansluiten op onderwijskundige ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkheden die bijvoorbeeld tablets en het digitale schoolbord bieden. Maar hoe blijf je zelf bij de les? Meten waar je staat Jezelf ontwikkelen begint met kritisch in de spiegel durven kijken. Uit onderzoek blijkt dat er nog weinig scholen zijn waar collegiale visitatie wordt ingezet om van elkaar te leren en elkaars ontwikkelpunten bespreekbaar te maken. Een assessment is een eenvoudige manier om je competenties in kaart te brengen en te meten waar je staat als professional. In het TOP! assessment dat te vinden is in Teachers Channel beantwoord je 75 vragen. Daarmee breng je voor jezelf in kaart hoe je scoort op de SBLcompetenties die in dit assessment zijn uitgewerkt in 25 werkprocessen. Zo zie je precies waar jouw sterke punten liggen. Maar je krijgt ook inzicht in waar voor jou nog winst is te behalen. Jouw Persoonlijke Ontwikkelplan (POP) Het rapport dat je krijgt uit de assessment brengt de 25 belangrijke werkprocessen van een leerkracht in kaart en je ziet hoe jij daar op scoort. In Teachers Channel vind je die 25 werkprocessen weer terug. Je kunt informatie en cursussen zoeken bij elk werkproces en zo direct en eenvoudig aan de slag met je eigen ontwikkeling. Met die informatie kun je dusjsenvoudig je eigen persoonlijke ontwikkelplan - oftewel POP - maken. Dit kan ook in Teachers ChanTieL In je POP leg je vast met welke competenties je aan de slag wilt en hoe je dat wilt doen. Tijd besparen met learning en blended learning Als leerkracht krijg je continu te maken met nieuwe eisen en administratieve taken. En daarbij moet je ook nog tijd zien vrij te maken voor je eigen ontwikkeling. Door online cursussen te volgen - via e-learning - bepaal je zelf waar en wanneer je leert. Met blended learning ga je nog steeds naar een trainingsbijeenkomst en kun je eryaringen uitwisseien met andere leerkrachten, maar je kunt je vooraf voorbereiden met een online module. Dat scheelt jou niet alleen tijd, maar ook de training zelf kan efficienter omdat alle cursisten zich op dezelfde manier hebben voorbereid. In Teachers Channel vind je nu al meer dan 60 e-learning en blended learningcursussen, speciaal ontwikkeld voor hei primair onderwijs en door specialisten uit het onderwijs. En daar komen elke maand nieuwe cursussen bij. Door een handig zoeksysteem kun je eenvoudig zoeken in het aanbod. Op elk onderwerp zijn er niet alleen cursussen voor je geselecteerd maar vind je ook een schat aan gratis toegankelijke informatie.

4 Samenwerkend leren met je collega's Teachers Channel biedt je ook de mogelijkheid om samen met je collega's te leren. Je kunt cursussen gelijktijdig met collega's volgen en documenten met elkaar delen. Of samen opdrachten uitwerken. Maar je kunt zelfs een stap verder gaan en je eigen e-learning maken voor je collega's. Dat gaat heel eenvoudig met de auteurstoojjn TeachersjDhannel, die gratis beschikbaar komt als jouw school een abonnement neemt op Teachers Channel. TOP! assessment en 360 feedback teacherschcmnel Leg je ontwikkeling vast in het bekwaamheidsdossier In Teachers Channel staat ook een bekwaamheidsdossier. Dit gratis bekwaamheidsdossier kun je gebruiken om je ervaring en je ontwikkeling vast te leggen. Niemand kan jouw dossier inzien, maar je kunt er wel voor kiezen om (onderdelen van) het bekwaamheidsdossier met bepaalde personen te delen. Handig als je over je_ontwil<keling wilt praten met je leidinggevende. Of om je gegevens en officiele certificaten over te zetten in het Lerarenregister. Het verschil tussen een gratis account en een schoolabonnement Elke leerkracht of directeur kan gratis een account aanmaken in Teachers Channel. Je hebt dan direct toegang tot een schat aan informatie en je kunt e-learning aanschaffen of je inschrijven voor een blended learning cursus. Het bekwaamheidsdossier en het POP zijn ook gratis, maar voor het TOP! assessment moet je apart betalen. Het TOP! assessment kost 49,95. Echter, als jouw school een abonnement neemt op Teachers Channel kun je gratis het assessment doen en krijg je korting op e-learning en gratis toegang tot bijvoorbeeld diverse e-books en e-learning. Een schoolabonnement kost 199,00 perjaar en 1,99 per leerkracht per maand ( 23,88 per jaar). Dat heb je dus als school zo terugverdiend! Kwaliteit cursussen beoordeeld en gewaarborgd Alle door Teachers Channel aangeboden cursussen zijn kritisch beoordeeld door de Peer Group Accreditatie. De beoordelingscommissie screent alle informatie op betrouwbaarheid, relevantie, actualiteit en correctheid. Informatie en bijvoorbeeld cursussen die niet valide zijn, worden geweerd. Ook het niveau en de toepasbaarheid van de informatie dient nauwkeurig omschreven te zijn. Zo weten gebruikers van Teachers Channel wat ze kunnen verwachten (zie voor de volledige lijst met kwaliteitscriteria www. teacherschannel. nl/over-ons/kwaliteitsborging).

5 ft Naomi Mertens (41) is senior consultant/trainer bij APS. Na eerderte hebben gewerkt als opieider aan een pabo en als onderwijskundig beleidsmedewerker bij een schoolbestuur is zij vanuit APS veelal betrokken bij projecten random professionaliseren in de organisatie en lerende netwerken. Van haar hand verschenen onder andere Hoe sterk is jouw theewater? (over veranderconcepten in de schoolorganisatie) en Leidinggeven aan lerende netwerken. Op dit moment werkt zij ook als projectleider voor Eenbes Basisonderwijs in Geldrop. Teachers Channel stimuleert en ci netwerken Naomi Mertens (senior consultant en ontwikkelaar APS): 'Leren doe je bij voorkeur samen' Om professionele leergemeenschappen binnen de eigen schoolbestuurlijke organisatie te versterken, starten op veel plekken bestuursacademies. Hiermee wordt meestal bedoeld dat cursussen centraal worden ingekocht of dat werknemers van scholen (cursus)activiteiten verzorgen voor collega's. Naomi Mertens is onderwijsadviseur bij APS. De afgelopen jaren heeft ze zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van lerende organisaties. Mertens: 'Vaak moet je dan het strategisch beleid van een stichting of schoolbestuur vertalen naar de kwaliteit van de medewerkers in de organisatie. Daarvoor moet het potentieel aan kennis en kunde optimaal met elkaar gedeeld worden. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Debelangrjikste sleutel tot succes van een bestuursacademie blijkt de inbedding in de organisatie te zijn. En dat betekent dat er meer nodig is dan alleen draagvlak. Pas als alle deelnemende scholen, directeuren en leerkrachten de behoefte voelen om professionele uitwisseling te organiseren, ontstaat er, net als in de professionele netwerken, een duurzame ontwikkeling.' Leren door te doen Volgens Mertens heeft het geen enkele zin om 'mensen zomaar naar cursussen te sturen'. Volgens haar gebeurt dat nog veel te vaak. 'Leerkrachten volgen cursussen timemanagement, persoonlijke effectiviteit of ze volgen een workshop over didactische principes. Medewerkers stellen dat erg op prijs, maar het effect voor de school is nihil. Met een beetje geluk vertellen ze nog aan hun collega's dat ze een leuke cursus hebben gevolgd, maar vervolgens gebeurt er niks. Want zo leer je niet. Je leert door het te doen, door het te snappen, door fouten te maken. Volwassenen leren niet anders dan leerlingen.' Somen leren Mertens vindt dat leren bij voorkeur samen moet gebeuren. 'Dat vind ik het leuke aan Teachers Channel. Als een juf ergens heel erg goed in is, dan kan ze daar met behulp van Teachers Channel een hartstikke mooie korte cursus of module van maken. Stel dat ze heel veel kennis heeft van het onderwerp mediawijsheid. Die kennis moet je delen met je collega's. HI academic Teachers Channel ondersteunt schoolbest eigen academie. - De academie als school: bij het inrichtei van een centrale plek waar het cursusaanbod georganiseerd wordt. - De academie als kennisuitzendbureau: het matchen en makelen van kennis en expertise tussen medewerkers en scholen.

6 Ik leer haar dan de vaardigheden: hoe moet je zo'n cursus opzetten, waar moet je aan denken? Dat is professionalisering voor haar en tegelijkertijd is het professionalisering voor alle mensen die op de cursus inschrijven.' Mertens weet uit ervaring dat er heel veel kennis op scholen aanwezig is. Wel vindt ze het van groot belang dat de cursussen en opleidingen die ontwikkeld en gegeven worden naadloos aansluiten op de school- en onderwijsdoelen. 'Alleen zo haal je het maximale rendement uit je opleidingen en ontstaat er een duurzaam lerende organisatie.' Volgens Mertens hebben bestuurders over het algemeen een goed beeld van wat ze willen bereiken, maar weten ze vaak nog niet hoe ze dat moeten doen. Veranderingen en verbeteringen vragen veel energie van een organisatie, schoolleiders en de medewerkers. 'Daarom begin ik gewoon bij het begin. Wat gebeurt er al op de scholen? Welke kennis is aanwezig? Welke vragen leven er? Die vragen en oplossingen probeer ik met elkaar te matchen. Daarvoor ga ik op zoek naar de juiste mensen, de talenten in de organisatie, en ga ik met hen onder het motto be good and tell it aan de slag om samen scholingsmateriaal te maken. Op veel basisscholen hebben leerkrachten de afgelopen jaren allerlei cursussen en opleidingen gevolgd. Vaak niet de minste, zoals een opleiding Master SEN. Dan is het toch vreselijk jammer dat met die kennis vaak zo relatief weinig gedaan wordt. Die kennis moet je delen, daar kan iedereen veel van opsteken.' Door de juiste afstemming en communicatie hoeft dan niet iedere school of iedere leerkracht opnieuw het wiel uit te vinden. Om die reden geeft Mertens ook de voorkeur aan lean organiseren. 'Je moet geen dingen twee keer doen. Geen informatie en kennis oppotten, omdat het later misschien nog een keer van pas komt. Mijn devies: wees zuinig op elkaar, wees zuinig met de energie en gebruik elkaar daar waar je het nodig hebt.' Effectief omgaan met de beperkte budgetten, zal volgens Mertens in de toekomst steeds belangrijker worden. 'Alle scholen moeten kritischer naar hun opleidingsbudgetten kijken. Dus moet je slimmer omgaan met je opleidingscenten. Opleidingsgelden moeten maximale opbrengsten genereren. Experimenteren is erniet meer bij. Daarom moet iedereen in de organisatie goed op de hoogte zijn van de richting, de visie, de doelen van een school. Iedereen moet daaraan een bijdrage willen leveren. In een dergelijke betrokken en onderzoekende cultuur ontstaan waardevolle netwerken van professionals die van en met elkaar leren.' ) in alle fasen bij het inrichten van een De academie als professionele leergemeenschap: het verbinden van formeel en informeel leren. De lerende organisatie als academie: hoe ziet de integrale aanpak van leren in en van de organisatie eruit? Faciliteiten Teachers Channel Mertens is van mening dat Teachers Channel goede faciliteiten biedt om 'samenwerkend leren' mogelijk te maken. Ook stimuleert het scholen en leerkrachten om op zoek te gaan naar allerlei onderzoeksvragen. 'Het assessment wijst je op dingen waar je goed en minder goed in bent. Je kunt leervragen formuleren in het POP en je kunt meteen aangeven hoe je je eigen professionalisering gaat inrichten. Maar het mooiste vind ik nog dat Teachers Channel ook de mogelijkheid biedt om samen te leren in de vorm van een digitale academie. Dat zal voor vrijwel elke organisatie een heel belangrijke tool worden. Zo maak je van een professionele leergemeenschap een lerend netwerk.' Deze vier fases kunnen stap voor stap, na elkaar doorlopen worden, maar eveneens parallel. Lees op het uitgebreide artikel over de mogelijkheden van een eigen schoolacademie.

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak In dit artikel belicht drs. Theo Wildeboer, onderwijsadviseur zijn visie op scholing in het onderwijs. En volgens hem is er nog een heel land te

Nadere informatie

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals E-LEARNING EN BLENDED-LEARNING EFFECTIEVER DAN OUDE METHODES Professionaliseren staat voor het beter leren

Nadere informatie

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals

Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals Teachers Channel biedt maximale ondersteuning bij doelgericht opleiden van onderwijsprofessionals E-LEARNING EN BLENDED-LEARNING EFFECTIEVER DAN OUDE METHODES Professionaliseren staat voor het beter leren

Nadere informatie

Catalogus Najaar/Winter 2013 Professionalisering voor het basisonderwijs

Catalogus Najaar/Winter 2013 Professionalisering voor het basisonderwijs Catalogus Najaar/Winter 2013 Professionalisering voor het basisonderwijs Kenniscentrum voor professionalisering Meer dan 60 e-learning en blended learning cursussen voor leerkrachten en directeuren Scholing

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van.

Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Het boek is zeer geschikt voor wie wil nadenken over modern onderwijs en daar is E- Learning een modern onderdeel van. Aad van der Drift Onderwijs ICT Nieuws Verkrijgbaar bij uitgeverij Leuker.nu Klik

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever Joop Muller Carela Opleidingsbeleid: een definitie het aanbieden van binnen het organisatiebeleid passende voorziening op het gebied van

Nadere informatie

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap

Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Eigenaarschap, de basis voor meesterschap Henk Eilander GPO-WN Academie Stefan van Goor - Teachers Channel GPO-WN Fusie van 25 scholen in PO Van Axel tot Den Helder 3.500 leerlingen 400 medewerkers (88%

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT

30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING ASSERTIVITEIT Simpel en snel leren op je werk Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten. Je wilt beter je eigen grenzen aangeven. In (lastige)

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

1. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan?

1. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan? Table. Wat is je huidige werksituatie in het onderwijs? Werkend Werkzoekend 37 63 95, 95, 95, 2. Wil je een volgende stap maken in je loopbaan? Misschien N.v.t. 975 8 464 84 29,2 24,3 43,9 2,5 29,3 24,3

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

CPD Continuing Professional Development

CPD Continuing Professional Development Netherlands Branch CPD Continuing Professional Development -Professionele ontwikkeling- IFE Nederland, Stationsstraat 98, 9679 EG, Scheemda. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: 11.65.35.628 IFE Nederland

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Opleidingsschool Mijnplein-KPZ: De stage-leergroep is een onlosmakelijk onderdeel van onze opleidingsscholen Interview met Maarten Bauer (voorzitter CvB Mijnplein) Maarten Bauer (Voorzitter CvB mijnplein)

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Scholingsbrochure

Scholingsbrochure Scholingsbrochure 2017 2018 1 Inhoud Scholingsbrochure 2017 2018... 1 Inleiding... 3 Het aanbod... 3 Omschrijvingen van de trainingen:... 4 1. Master Class passend opbrengstgericht werken... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013).

Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Werkblad Profesionele leergemeenschap CNV Schoolleiders Opdracht 1 Checklist Visibele learning Hattie 2013 Vul voor u zelf vraag 1 tot en met 11 in van de checklist zichtbaar leren (Hattie 2013). Wat is

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

(Samen)werken aan christelijk leraarschap

(Samen)werken aan christelijk leraarschap (Samen)werken aan christelijk leraarschap Laura Boele de Bruin MSc Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering

Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Netwerkdag kwaliteitsmedewerkers 4 november 2014 Jouw partner in de school Onderwerpen voor vandaag Kader: leren van leraren Peer review (wat en hoe)

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016

Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw. 23 maart 2016 Werken aan vaardigheden van de 21 ste eeuw 23 maart 2016 Even voorstellen Frank Studulski Senior adviseur Sardes en extern procesregisseur kenniskring Vaardigheden van de 21 ste eeuw INOS Desiree van den

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie