ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti."

Transcriptie

1 KRUTU OSO FU HEI INSTANTIE FU CAYENNE KRAGI KRUTU OSO FU CAYENNE WET PAPIRA ONTSLAG Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. Economisch ontslag Ini a tori fu economisch nowtu, wan wrokope kan gi wan wrokoman ontslag. Ma, fosi ala ontslag, a wrokope musu bigin du ala den sani fu no abi fu gi a wrokoman ontslag (aanpasing, herkwalificatie ). Fosi ala collectief economisch ontslag, a basi musu : - Taki nanga den representatie sma fu den wrokoman abra den ede nanga orga fu den ontslag - Piki a algemeen beheer fu wrokope, fu concurentie, consomatie, wroko nanga yuru (DIECTTE) abra den ontslag Ini a proceduur fu ontslag, a wrokoman musu kisi piki abra : - Den condities san kan meki en kisi wan contract fu professionnele beveiliging (CSP) - A verlof fu herkwalificatie efu den wrokoman teri minimaal wrokoman - Taki a kan kisi wan prioritaire yuru gi wan yari baka a broko fu a contract nanga den orga fu du so. A ontslag gi persoonelijk ede A basi man broko a contract fu wan wrokoman nanga a kebroiki fu a proceduur fu ontslag gi persoonelijk ede. A onntslag gi persoonelijk ede kan pasa : - gi disiplinair ede (ini a tori fu fowtu fu a wrokoman ), - gi ede san no de disiplinair (ini a tori fu professionneel onbekwaamheid, physich onbekwaamheid, weigri fu kenki wan wroko contract...) A ontslag gi persoonelijk ede musu kon fu wan tru nanga seryusu ede : - a de fu tru ini den sani san pasa - a de precies nanga a kan sori - a de psari funamku fu fiti a broko fu a wroko contract

2 So ede fu ontslag de trefu : - dati yu kisi noso yu weigri kisi sani san pasa nanga pasa baka fu moreel noso seksueel intimidatie (noso bika yu kotoigi fu den sortu sani dati noso yu taki abra den ) - dati yu taki noso kotoigi, ini eerlijkheid, gi yu basi, noso gi justitie noso administratie autoriteit, fu sani fu corruptie san yu kon sabi ini a du fu yu wroko - a teki prati ini wan wèt staking - san yu taki ini a tori fu leti fu taki fu wrokoman - yu politiek denki, yu teki prati ini noso den du fu wrokoman unie sani - a du fu wan leti (eksempre : kari a wroko inspecteur noso a Rai fu Prud hommes ) - wan owru strafu san pasa 3 yari - wan desko ede ( afkomst, seksueel orientatie, libifasi, famiri tori, etnische afkomst, gado bribi ) - wan sani fu yu inibere libi - yu gosontu noso handicap (boiti a tori fu onbekwaamheid san a wroko datra taki ) - de nanga bere, abi pikin, adoptie A ontslag gi fowtu A ontslag gi fowtu na wan ontslag gi persoonelijk ede. A fowtu kan de makriki, bun bigi noso hebi. A bun bigi fowtu e meki yu no man hori a wrokoman ini a wrokope, a wrokoman musu gwe es esi, sondro warskow ten. Eksempre fu bun bigi fowtu: insubordinatie noso indiscipline fu a wrokoman, geweld, intimidatie noso kos kosi gi a basi noso den tra wrokoman, mankeri san no sori krin A hebi fowtu e kon nanga a winsi fu ogri du gi a basi, san sa musu sori. A wrokoman kan kisi a strafu fu gi a basi vergoeding. Eksempre fu hebi fowtu: geweld noso teki ini beslag ini a kebroiki fu wan leti fu staking, oneerlijke concurrentie A hebi fu a fowtu abi tere tapu den vergoeding san musu pai gi a wrokoman : - Makriki fowtu : ala den vergoeding musu pai - Bun bigi fowtu : soso a vergoeding gi pai verlof musu pai - Hebi fowtu : soso a vergoeding gi pai verlof musu pai Luku bun: a ontslag gi fowtu no e puru a leti gi obwerkloosheid uitkering. Proceduur gi ontslag PROCEDUUR Fesi krutu A basi san wani gi wan wrokoman ontslag musu kari en kon na wan fesi krutu. A kari kon na a fesi krutu e pasa nanga wan aangetekende brifi noso wan brifi san e gi ini eigi anu fu san wan verklaring e meki.

3 Gi a krutu, a wrokoman kan kisi a yepi fu wan sma san en kisi san e wroko ini a wrokope noso wan rai fu a wrokoman san no de fu a wrokope (efu representatie fu wrokoman no de ini a wrokope). Te a krutu e pasa, a basi musu piki a wrokoman fu a noso den ede fu a besroiti ai prakseri nanga kisi den bedoi fu en. A wrokoman no de ferplekti go na a fesi krutu. Den no kan taki noti bika en mankeri. Ma, a mankeri disi no e poti a proceduur ini fowtu (boiti wan onregelmatig kari). Luku bun: a basi lusu fu a plekti fu fesi krutu te ai gi onstlag gi moro dan 10 wrokoman ini wan ten fu 30 dei. Den wrokoman e si den wrokoperai noso den gedelegeerde wrokoman. A brifi fu ontslag A basi e piki a ontslag gi a wrokoman ini wan aangetekende brifi nanga ontvangst bewijs (LRAR). A brifi musu abi den ede san a basi kari, fu fiti a ontslag. Warskow ten fu a ontslag Baka a piki fu a ontslag, a wrokoman musu du wan warskow ten boiti : - Fri fu a warskow ten fu a basi - Ontslag gi bun bigi noso hebi fowtu - Ontslag gi onbekwaamheid Normaal a ten fu warskow seti ini a wroko contrakt, a wrokoman akruderi noso den gwenti fu a wrokope. A warskow ten e bigin sensi a piki fu a basi fu a ontslag. Vergoeding fu a wrokoman Na a dei fu a kba fu a contract, a wrokoman e kisi en laste salaris, nanga te en abi a leti, den vergoeding disi : - Ontslag vergoeding - Compensatuie vergoeding fu warskow ten nanga compensatie vergoeding fu pai verlof - Den supra wèt vergoeding - Financieêle compensatie san seti ini a artikel fu no concurrentie Kisi fu den papira fu kba fu contract A basi musu gi a wrokoman den papira disi:

4 - Wan wroko certificaat - Wan verklaring gi Pôle emploi fu meki en leti gi werkloosheid uitkering teri - Wan bon fu rekeningssaldo Contestatie fu a ontslag A wrokoma, kan feti a proceduur noso a ede fu a ontslag fesi a Rai fu prud hommes. A ontslag nul A ontslag fu persoonelijk ede noso economisch ede e verklaar nul ini den tori disi : - Ontslag gi trefu ede (luku moro hei) - Annulering fu plan fu kibri a wroko (PSE) - Piki fu ontslag sondro a validatie noso goedkeuring fu PSE, - Ontslag san gi sondro a lespeki fu kibri san de gi so wrokoman Ini a tori fu contestation fu a ongeldigheid fu a ontslag, a wrokoman kan aksi en herstelling ini a wrokope. A basi no man taki a no wani (boiti efu a herstelling no man). fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni. Luku bun : a wrokoman kan abi fu pai baka den moni san a kisi gi en ontslag. Ontslag san no krin A krutubakra kan ongeldig a ede fu a ontslag nanga a kan feni a ontslag de sondro tru nanga seryusu ede. A krutubakra kan taki a prakseri fu herstelling ini wrokope efu a wrokoman wroko minimaal 2 yari, te a wrokope abi minimaal 11 wrokoman, nanga te a basi nanga a wrokoman no dyèns gi a herstelling. fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni nanga wan plekti minimaal fu 6 mun salaris efu a wrokoman wroko minimaal 2 yari ini a wrokope san abi minimaal 10 wrokoman. Onregelmatig ontslag A ontslag no de ini a wèt te a proceduur no lespeki. A wrokoman no go herstel ini a tori fu wan makriki onregelmatigheid ini a proceduur fu ontslag. fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni.

5 Verwijzing fu a Rai fu prud hommes A begi kan du na a rai kan du efu yu go yu srefi na a rai fu prud'hommes noso ini wan brifi: Greffe du Conseil des Prud hommes (Griffie fu a Rai fu Prud hommes) 14 rue Lallouette CAYENNE A begi musu abi: - Den gegevens fu a begiman (nen, fosi nen, adres...), - A ede fu a begi (taki sortu proceduur fu begi) - Den gegevens fu a gedaagde, a sma te suma a begi e meki (noso a uittreksel fu Kbis) Luku bun : A rai fu prud hommes fu Cayenne e gi wan formulier fu verwijzing, fu meki den tori moro makriki. Fosi, a begiman nanga en feyanti e kari fu kon fosi a kantoro fu conciliatie nanga orientatie fu proberi suku wan amabele agri. Den tu partij noso den representant de ferplekti de drape. Ini a tori fu mankeri fu agri, den tu partij sa kari kon na wan krutu, fesi a meki fu uitspraak. Den raiman sa besroiti tapu a feti. Na Cayenne, na a krutu bakra fu instantie san e besroiriti ini prud homme tori. Den tu partij noso den representant de ferplekti de trape. Luku bun: den partij musu tyari difrenti fiti ede nanga fiti papira san sa go nanga a dossier fosi a krutu fu uitspraak.

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den skowtu hori yu fasi, bikasi den verdenki yu, dati yu du wan strafu-sani. Wan sortu skowtu,leki skowtu tjari go na lontu-oso. A skowtu aksi yu

Nadere informatie

GENESIS. Na so a psa. ^ Dan Gado kari a sani di A meki loktoe. Now neti. Gado si taki a leti boen so. Dan Gado gi leti nanga

GENESIS. Na so a psa. ^ Dan Gado kari a sani di A meki loktoe. Now neti. Gado si taki a leti boen so. Dan Gado gi leti nanga GENESIS Fa Gado meki hemel, grontapoe nanga libisma 1:1-2:24 4 Na bigin Gado meki hemel nanga grontapoe. ^ Grontapoe ben leigi ete, no wan enkri sani ben de foe si. Doengroe ben tapoe den bigi watra di

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2)

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2) Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus:

Nadere informatie

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom

Nadere informatie

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved.

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved. Vragenlijstnombroe Suriname 2014, Version # 15.2.4.4 IRB Approval: 110627 University of the West Indies, Mona, Jamaica LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University 2012. All rights reserved. PAIS. Kondre:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018 Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Johannes

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart e Lijdenszondag Oculi

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart e Lijdenszondag Oculi EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart 2019 3 e Lijdenszondag Oculi (Mijn ogen zien bestendig op de Here. Psalm 25 vers 15) Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom

Nadere informatie

(Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) Bethaniëdienst. Voorzang: Aria Da sonde na wan grani, 2. Da en wi Masra gi wi,

(Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) Bethaniëdienst. Voorzang: Aria Da sonde na wan grani, 2. Da en wi Masra gi wi, EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 april 2019 5 e Lijdenszondag: Judica (Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 25 november 2018 - Eeuwigheidszondag Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Psalm 96:1 BRASADEI Voorzang (Aria 67) 1. Aleluya! Preise Masra!

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen)

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen) Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze

Nadere informatie

Betaniëdienst. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA

Betaniëdienst. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp Psalm 85vers 8 Betaniëdienst Voorzang: (Aria 32) 1. Da sonde na

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 september 2018 16e zondag na Trinitatis Christus Jesus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergangelijk leven aan het licht

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november 2018 23 e Zondag na Trinitatis Verschijnen zal de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is

Nadere informatie

Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus

Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus Romeini 12:2 En no gi pasi foe oen kom gersi grontapoe, ma meki oensrefi kenki nanga wan njoen prakseri, foe oen kan doe da wani foe Gado, disi de boen, en disi

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari Dagen voor Pasen

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari Dagen voor Pasen EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari 2019 60 Dagen voor Pasen Kom en zie Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen Psalm 66:5 Voorzang

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! De Here is nabij. Fil.

Nadere informatie

AmericasBarometer: Suriname, 2010 Vanderbilt University All rights reserved.

AmericasBarometer: Suriname, 2010 Vanderbilt University All rights reserved. LAPOP AmericasBarometer 2010 Master Core Version # 10.2a IRB Approval: # 090103 LOGO OF LOCAL PARTNER INSTITUTION TO BE INSERTED HERE AmericasBarometer: Suriname, 2010 Vanderbilt University 2010. All rights

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018 EVANGEISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT iturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Psalm 145:15 OOGSTFEEST Voorzang: Prijs de Heer met

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 VOORZANG: Aria 52 1.Luku fa na musudei ala fowru wiki (2x) Yere fa den singi krin,tru den wini den pikin. Pôti yesi, pôti min (aandacht)

Nadere informatie

Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado

Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado Inleiding: Lobiwan, Masra Jezus wani wi foe abi wan invloed tapoe grontapoe. Ma wi no man abi so wan invloed efoe wi no sori wan verschil foe grontapoe.

Nadere informatie

nanga a Wortu fu Gado

nanga a Wortu fu Gado Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Suma mi abi na ini heimel boiti Yu? No wan de disi mi wani na grontapu boiti Yu. Mi skin nanga mi ati de swaki; ma Gado de a tranga fu mi ati nanga mi Gudu fu têgo.

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari 2019 2 e Zondag na Epifanië De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes

Nadere informatie

Ondrofeni sa leri ju: Tori's

Ondrofeni sa leri ju: Tori's Samengesteld door A.H.P. de Groot en A. Donicie bron A.H.P. de Groot en A. Donicie,. N.V. Varekamp & Co, Paramaribo [ca. 1950] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo050ondr01_01/colofon.htm

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN Welkomstwoord - 2 - Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de Vorst der engelen hier

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october 2018 20 e Zondag na Trinitatis Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli 2018 8 e Zondag na Trinitatis Nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht

Nadere informatie

42 - Daar ruist langs de wolken Een trouwe vriend woont in de hemel Fluistering der hoop Wees getrouw...

42 - Daar ruist langs de wolken Een trouwe vriend woont in de hemel Fluistering der hoop Wees getrouw... Inhoudsoverzicht. Inhoudsoverzicht.... 3 Voorwoord.... 9 Gebeden... 9 Wi tata na hemel... 9 Onze vader... 9 Wees gegroet Maria.... 9 Psalmen.... 10 PSALM 121... 10 PSALM 100... 10 PSALM 23... 10 De liederen

Nadere informatie

DANKDIENST 45 JAAR EBGU

DANKDIENST 45 JAAR EBGU Voorzang: Prijs de Heer met blijde galmen! (JdH 446) 1. Prijst de Heer met blijde galmen, Gij mijn ziel, hebt rijke stof; k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen / vrolijk wijden aan Zijn lof; k zal, zo lang

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober 2018 21 e Zondag na Trinitatis Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari 2019 3 e Zondag na Epifanië Uit het oosten en het westen en het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli 2018 6 e Zondag na Trinitatis Dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want Ik zal

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag Richt je ob en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! Lucas 21,18 Voorzang Samenzang:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 september 2018 15 e Zondag na Trinitatis U moet uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5 vers 7

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

Programmaboekje [4 MEI MEI 2017]

Programmaboekje [4 MEI MEI 2017] 2017 Programmaboekje [4 MEI 1947 4 MEI 2017] 70 jarige jubileum Zeventig jaar NAKS: een mijlpaal een prestatie! Ja, wij zijn trots dat de organisatie die gestoeld is op vrijwilligerswerk na 70 jaar nog

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli 2018 7 e Zondag na Trinitatis Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

ROGATE (Bidt!) Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft ontzegd Psalm 66:20 (HSV)

ROGATE (Bidt!) Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft ontzegd Psalm 66:20 (HSV) Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor

Nadere informatie

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson 2e jaargang no. 8 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Aan deze editie hebben gewerkt: Liesbeth Peroti Journy Trotman Henry Bel Darell Geldorp Renate Galdey

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Galaten

Nadere informatie

Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1)

Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 12 mei 2019 Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1) Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Johannes

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober 2018 22 e Zondag na Trinitatis Bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag. Psalm 130 vers 4 Voorzang: (Aria 66)

Nadere informatie

KRESNETI EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

KRESNETI EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT KRESNETI Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

Nadere informatie

Wortubuku fu Sranan Tongo

Wortubuku fu Sranan Tongo Wortubuku fu Sranan Tongo Sranan Tongo Nederlands Woordenboek Redaktie: John Wilner Medewerkers: Ronald Pinas, Lucien Donk, Hertoch Linger Arnie Lo-Ning-Hing, Tieneke MacBean, Celita Zebeda-Bendt, Chiquita

Nadere informatie

Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel. NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi

Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel. NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi 5e jaargang 1e en 2e kwartaal 2015 Inzegening Okomfo Fu Kondre Dorenia Babel NAKS MAKEDA: Voorbereiding repetities en audio opname NAKS Makeda Kruderi NAKS OPO YARI VIERING, 21 FEBRUARI 2015 De erfenis

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van maandag 31 december 2018 Owru Yari - Oudjaarsdag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van maandag 31 december 2018 Owru Yari - Oudjaarsdag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van maandag 31 december 2018 Owru Yari - Oudjaarsdag Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Psalm 103 vers

Nadere informatie

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO VISIE HANOVER/MAWAKABO (NA BIGI DREN FU DEN ANOFRU SMA) Na ini Para Anofru/Mawakabo de a moro prisiri pranasi fu tan, wroko nanga libi gi den sebi bigi famiri nanga ala den baka pikin; a de wan pranasi

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari 2017 1 e Zondag na Epifanië Voorzang Allen, die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Rom. 8:14 Aria

Nadere informatie

Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland

Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland EBGN op weg naar Keti koti 2013 in opdracht van de Evangelische Broedergemeente Nederland OPENINGSLIED

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september 2018 17 e Zondag na Trinitatis Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Johannes 5 vers

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel Inhoud pagina Voorwoord 4 Inleiding 6 Opzet handleiding Keti Koti Tafel 6 Doel Keti Koti Tafel 6 Deelnemers Keti Koti Tafel 7 Benodigdheden 8 Voor de maaltijd

Nadere informatie

Denki buku. Denkiteri

Denki buku. Denkiteri Denki buku Denkiteri 1 Inhoudsopgave 1. Wortofasi blz. 3 2. Tyankonini blz. 4-5 3. Wroko den marki blz. 5 4. Teri blz. 5 5. Saka blz. 5 6. Ten blz. 5 7. Prati blz. 6 8. Dyonpoteri nanga fânu blz. 6 9.

Nadere informatie

WAN SWITI KON NA INISEI WELKOM. Waalbroki nanga a bromkiwapen fu Neimegen Waalbrug en het bloemenwapen van Nijmegen. Onderwerpen die behandeld worden:

WAN SWITI KON NA INISEI WELKOM. Waalbroki nanga a bromkiwapen fu Neimegen Waalbrug en het bloemenwapen van Nijmegen. Onderwerpen die behandeld worden: SRANANTONGO WORKSHOP ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 IN NIJMEGEN Tijd: 13:00-16:00 UUR LOCATIE: Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 7039 6537 EP Nijmegen Wijkcentrum Dukenburg Telefoon: 024 3448963 Sranantongo

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië Voorzang EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. 1 Johannes 2:8 Samenzang: Aria

Nadere informatie

Sranan odo buku. Guno Hoen. bron Guno Hoen, Sranan odo buku. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) 2016 dbnl / erven Guno Hoen

Sranan odo buku. Guno Hoen. bron Guno Hoen, Sranan odo buku. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) 2016 dbnl / erven Guno Hoen Sranan odo buku Guno Hoen bron. Z.n., Paramaribo 1989 (2de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hoen042sran01_01/colofon.php 2016 dbnl / erven Guno Hoen binnenkant voorplat DE HERE

Nadere informatie

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo Het libretto is samengesteld uit en van pupillen van het Jeugdopvoedingsgestiht (JOG) in de Penitentiaire Inrihting Santo

Nadere informatie

NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. 2e jaargang no. 9

NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. 2e jaargang no. 9 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 9 In deze editie Jongeren en ondernemerschap 2 Verfraaiing NAKS-terrein 4 Geluidsapparatuur van Stiching

Nadere informatie

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT J. W. GONGGRYP & C. DUBELAAR DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT Een onzer heeft in de eerste aflevering van de Meuuv /«discae Girfs ^ een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Djoeka-schrift

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel 2 Handleiding voor de Keti Koti Tafel 3 Inhoud pagina Voorwoord 6 Inleiding 8 - Opzet handleiding Keti Koti Tafel 8 - Doel Keti Koti Tafel 8 - Deelnemers

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 31 maart 2019 4 e Lijdenszondag: Laetare (verheugt u met Jeruzalem. Jesaja 66 vers 10) Als een graankorrel niet in de aarde valt

Nadere informatie

Recepten. om ritueel te baden.

Recepten. om ritueel te baden. Recepten om ritueel te baden. WINTI - OBIA 1 Inhoud. ALAKONDRE KRA TAFRA....3 KASERI WATRA FOE WASI ANOE TE JOE DE GO NA KRA TAFRA....3 Wan toe sani foe sabi foe kra tafra....3 DE ALAKONDRE PRE...4 1.

Nadere informatie

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman (Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman Kedyaman nanga Kedyanpo We suku bribi ho We bedy Anana he We un pityin pe un de Un kon bedy Anana he Hoi Hoi ba a toob a Di wi kon dya fu tatya

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Scholierendienst van zondag 26 augustus e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Scholierendienst van zondag 26 augustus e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Scholierendienst van zondag 26 augustus 2018 13 e Zondag na Trinitatis Jezus zegt: Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten

Nadere informatie

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek)

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek) Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag Welkom Aansteken van de kaarsen gezang 99 (sur Liedboek) 2. Mi toe, Masra Jezus, mi de jeri, fa Joe kali zondaar kom. Fa Joe lobbi dem, di ben fadom. Ja mi srefi ondervindi

Nadere informatie

Alphons Levens, 20 april Experience

Alphons Levens, 20 april Experience Natuurlijk, nu een stopwoord Dit woord valt haast na elke zin, ook als iets helemaal niet natuurlijk is, uit de mond van sommige sprekers politici, journalisten en voorlichters. Zij zullen zich hiervan

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT BELIJDENISDIENST OP ZONDAG 10 JUNI e Zondag na Trinitatis Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT BELIJDENISDIENST OP ZONDAG 10 JUNI e Zondag na Trinitatis Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT BELIJDENISDIENST OP ZONDAG 10 JUNI 2018 2e Zondag na Trinitatis Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven..mat.

Nadere informatie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie KRA TAFRA AKRA en de ZIEL In de Winti religie Inhoud. Inhoud....2 Definitie van de KRA AKRA en de ZIEL in de Winti cultuur....3 Inleiding....3 KRA of ZIEL....3 ZIEL of JEJE....3 KRA of AKRA....3 DEFINITIE

Nadere informatie

Michaël Slory schept het klassieke liefdesgedicht in het Sranantongo

Michaël Slory schept het klassieke liefdesgedicht in het Sranantongo Michaël Slory schept het klassieke liefdesgedicht in het Sranantongo Michiel van Kempen bron, in: De Ware Tijd 10 & 11 december 1985. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009mich01_01/colofon.htm

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 2 december Zacharia 9:9 (GNB)

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 2 december Zacharia 9:9 (GNB) EVANGEISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT iturgie voor de dienst van zondag 2 december 2018 EERSTE ADVENT Kijk! Daar komt je koning, Hij is rechtvaardig en brengt bevrijding. Orgelspel Zacharia 9:9 (GNB) Samenzang:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2016/ NR. 5

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2016/ NR. 5 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2016/ NR. 5 Het programma in grote lijnen: 10.00 uur Bazaar in de Kleine Zaal gaat open 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee/limonade

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017/2018

NIEUWSBRIEF 2017/2018 NIEUWSBRIEF 2017/2018 Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland ODI ODI ALLA WROKOMAN GEGROET ALLE DIENAREN DIENT ELKANDER DOOR DE LIEFDE GALATEN 5 VERS 13 HET BESTUUR VAN DE FEDERATIE Voorwoord

Nadere informatie

HET PARTIKEL S.4 IN HET SURINAAMS

HET PARTIKEL S.4 IN HET SURINAAMS HET PARTIKEL S.4 IN HET SURINAAMS DOOR R. D. SIMONS Het is verheugend, dat het Neger-Engels (Surinaams) hoe langer hoe meer belangstelling ondervindt en een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek gaat

Nadere informatie

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang?

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Eddy van der Hilst bron, in: De Ware Tijd Literair 75, 13 mei 1995 en 376, 20 mei 1995. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003albe01_01/colofon.htm

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Januari/ Februari/Maart 2019/ NR.1

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Januari/ Februari/Maart 2019/ NR.1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Januari/ Februari/Maart 2019/ NR.1 OVERDENKING woord voor de maand Januari. En God zei Mijn boog stel Ik in de wolken opdat die tot een teken zij van het

Nadere informatie

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 maart 2016 PALMZONDAG De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven bezit Johannes

Nadere informatie

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Antoon Donicie bron, in: De West-Indische Gids 33 (1952), p. 153-173. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/doni001iets01_01/colofon.htm 2008

Nadere informatie

Waarden, normen en moraal: Een moreel kompas voor herstel en verdere ontwikkeling van Suriname.

Waarden, normen en moraal: Een moreel kompas voor herstel en verdere ontwikkeling van Suriname. Waarden, normen en moraal: Een moreel kompas voor herstel en verdere ontwikkeling van Suriname. Toespraak van voorzitter Chan Santokhi bij de opening van de nationale conferentie rond het 70 jarig bestaan

Nadere informatie

POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME.

POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME. POLITIEKE CONTRACTEN MET DE BOSCH- NEGERS IN SURINAME. Hoewel het regeeringsreglement van Suriname over de Boschnegers en de Indianen in het binnenland dier kolonie niet rept, en zij ook bij de totstandbrenging

Nadere informatie

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard)

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard) de Surinoemergratis 12 FEBRUARI 2008 1e jaargang/no. 2 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk nieuwsblad dat onregelmatig zal verschijnen.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN ALLE LIEDEREN DIE OP DE 18 JUBILATE CD s ZIJN VERSCHENEN

OVERZICHT VAN ALLE LIEDEREN DIE OP DE 18 JUBILATE CD s ZIJN VERSCHENEN 1 CD Nrs: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18 CD Nrs 01 en 02 van de Advent- en Kersttijd zijn hier niet in deze lijst opgenomen, omdat ze maar gedurende 6 weken in het jaar

Nadere informatie

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Michaël Slory Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen bron. In de Knipscheer, Amsterdam 1991 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/slor001ikza01_01/colofon.htm

Nadere informatie

UITVOERING & AFSLUTING

UITVOERING & AFSLUTING H9 UITVOERING & AFSLUTING Al de weg leidt mij mijn Heiland De dede oso opent rond een uur of acht in de avond met een gebed, het Onzevader. De aanwezigen worden tot stilte gemaand, welkom geheten, soms

Nadere informatie

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden WORTU NA FESI/ VOORWOORD van de redactie PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk

Nadere informatie

Regel voor regel door tante Jo's Winti

Regel voor regel door tante Jo's Winti Regel voor regel door tante Jo's Winti Eddy van der Hilst bron, in: Jan Bongers et al., Tussen droom en werkelijkheid. Okopipi, Paramaribo 2001, p. 96-103. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003rege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5 Wapen je met vrede Vredesweek 20 t/m 28 September OVERDENKING Zing voor de HEER, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag

Nadere informatie

Soela. bron Soela. W. Salm / Bureau Volkslectuur, Paramaribo

Soela. bron Soela. W. Salm / Bureau Volkslectuur, Paramaribo bron. W. Salm / Bureau Volkslectuur, Paramaribo 1962-1964 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_soe001soel01_01/colofon.htm 2006 dbnl binnenkant voorplat [soela 1] dit eerst Er gebeuren in

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2017/Januari 2018/ NR.1

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2017/Januari 2018/ NR.1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2017/Januari 2018/ NR.1 OVERDENKING Maandtekst december: Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel

Nadere informatie

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Stichting Low Income Shelter Program LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Een werkarm van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. LISP-II WONINGBOUWSUBSIDIES VOOR LAGE-INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 7 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 1 Fotocollage 65 jaar NAKS De dankdienst werd voorgeleid door mw. Willemzorg. Voorzitter Staphorst, geflankeerd

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF December 2016/ Januari 2017/ NR. 1 Kerst Week van Gebed 15 22 januari 2017. Thema: 2 OVERDENKING: Woord voor de maand december: Mijn ziel wacht op de Here,

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober/November 2017/ NR.6. Van. Tot:

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober/November 2017/ NR.6. Van. Tot: EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Oktober/November 2017/ NR.6 Van Tot: OVERDENKING Maandtekst oktober: Er heerst vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Soms

Nadere informatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie V. A kaba? A kaba? A kaba, a kaba, a kaba ( het is voorbij ) zingen de dragers wanneer ze de lijkkist definitief sluiten. Deze handeling is aanleiding

Nadere informatie

NAKS TORI. Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. Redactioneel. Ode aan Desmond Apai

NAKS TORI. Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. Redactioneel. Ode aan Desmond Apai C O L O F O N NAKS TORI Een maandelijkse nieuwsbulletin van de organisatie Na Afrikan Kulturu fu Sranan. V Inhoudsopgave 31 maart 2011-1 e jaargang no. 3 Redactiemewerkers: Darrel Geldorp Cheryl Dijksteel

Nadere informatie

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang INHOUD Grote belangstelling filmportret Elfriede Baarn-Dijksteel NAKS lezing over trefu succesvol Gezellige sfeer tijden NAKS Opo Yari 2011 Mario Hiwat overhandigt boek Trowstu Singi aan NAKS NAKS Nederland

Nadere informatie

Te denken Ik zal echt de laatste zijn die in ons onderwijs van de basisschool tot en met de universiteit wil afschaffen het vak geschiedenis. Want waarom schreef dichter René André de Rooy, alias Marcel

Nadere informatie