ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti."

Transcriptie

1 KRUTU OSO FU HEI INSTANTIE FU CAYENNE KRAGI KRUTU OSO FU CAYENNE WET PAPIRA ONTSLAG Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. Economisch ontslag Ini a tori fu economisch nowtu, wan wrokope kan gi wan wrokoman ontslag. Ma, fosi ala ontslag, a wrokope musu bigin du ala den sani fu no abi fu gi a wrokoman ontslag (aanpasing, herkwalificatie ). Fosi ala collectief economisch ontslag, a basi musu : - Taki nanga den representatie sma fu den wrokoman abra den ede nanga orga fu den ontslag - Piki a algemeen beheer fu wrokope, fu concurentie, consomatie, wroko nanga yuru (DIECTTE) abra den ontslag Ini a proceduur fu ontslag, a wrokoman musu kisi piki abra : - Den condities san kan meki en kisi wan contract fu professionnele beveiliging (CSP) - A verlof fu herkwalificatie efu den wrokoman teri minimaal wrokoman - Taki a kan kisi wan prioritaire yuru gi wan yari baka a broko fu a contract nanga den orga fu du so. A ontslag gi persoonelijk ede A basi man broko a contract fu wan wrokoman nanga a kebroiki fu a proceduur fu ontslag gi persoonelijk ede. A onntslag gi persoonelijk ede kan pasa : - gi disiplinair ede (ini a tori fu fowtu fu a wrokoman ), - gi ede san no de disiplinair (ini a tori fu professionneel onbekwaamheid, physich onbekwaamheid, weigri fu kenki wan wroko contract...) A ontslag gi persoonelijk ede musu kon fu wan tru nanga seryusu ede : - a de fu tru ini den sani san pasa - a de precies nanga a kan sori - a de psari funamku fu fiti a broko fu a wroko contract

2 So ede fu ontslag de trefu : - dati yu kisi noso yu weigri kisi sani san pasa nanga pasa baka fu moreel noso seksueel intimidatie (noso bika yu kotoigi fu den sortu sani dati noso yu taki abra den ) - dati yu taki noso kotoigi, ini eerlijkheid, gi yu basi, noso gi justitie noso administratie autoriteit, fu sani fu corruptie san yu kon sabi ini a du fu yu wroko - a teki prati ini wan wèt staking - san yu taki ini a tori fu leti fu taki fu wrokoman - yu politiek denki, yu teki prati ini noso den du fu wrokoman unie sani - a du fu wan leti (eksempre : kari a wroko inspecteur noso a Rai fu Prud hommes ) - wan owru strafu san pasa 3 yari - wan desko ede ( afkomst, seksueel orientatie, libifasi, famiri tori, etnische afkomst, gado bribi ) - wan sani fu yu inibere libi - yu gosontu noso handicap (boiti a tori fu onbekwaamheid san a wroko datra taki ) - de nanga bere, abi pikin, adoptie A ontslag gi fowtu A ontslag gi fowtu na wan ontslag gi persoonelijk ede. A fowtu kan de makriki, bun bigi noso hebi. A bun bigi fowtu e meki yu no man hori a wrokoman ini a wrokope, a wrokoman musu gwe es esi, sondro warskow ten. Eksempre fu bun bigi fowtu: insubordinatie noso indiscipline fu a wrokoman, geweld, intimidatie noso kos kosi gi a basi noso den tra wrokoman, mankeri san no sori krin A hebi fowtu e kon nanga a winsi fu ogri du gi a basi, san sa musu sori. A wrokoman kan kisi a strafu fu gi a basi vergoeding. Eksempre fu hebi fowtu: geweld noso teki ini beslag ini a kebroiki fu wan leti fu staking, oneerlijke concurrentie A hebi fu a fowtu abi tere tapu den vergoeding san musu pai gi a wrokoman : - Makriki fowtu : ala den vergoeding musu pai - Bun bigi fowtu : soso a vergoeding gi pai verlof musu pai - Hebi fowtu : soso a vergoeding gi pai verlof musu pai Luku bun: a ontslag gi fowtu no e puru a leti gi obwerkloosheid uitkering. Proceduur gi ontslag PROCEDUUR Fesi krutu A basi san wani gi wan wrokoman ontslag musu kari en kon na wan fesi krutu. A kari kon na a fesi krutu e pasa nanga wan aangetekende brifi noso wan brifi san e gi ini eigi anu fu san wan verklaring e meki.

3 Gi a krutu, a wrokoman kan kisi a yepi fu wan sma san en kisi san e wroko ini a wrokope noso wan rai fu a wrokoman san no de fu a wrokope (efu representatie fu wrokoman no de ini a wrokope). Te a krutu e pasa, a basi musu piki a wrokoman fu a noso den ede fu a besroiti ai prakseri nanga kisi den bedoi fu en. A wrokoman no de ferplekti go na a fesi krutu. Den no kan taki noti bika en mankeri. Ma, a mankeri disi no e poti a proceduur ini fowtu (boiti wan onregelmatig kari). Luku bun: a basi lusu fu a plekti fu fesi krutu te ai gi onstlag gi moro dan 10 wrokoman ini wan ten fu 30 dei. Den wrokoman e si den wrokoperai noso den gedelegeerde wrokoman. A brifi fu ontslag A basi e piki a ontslag gi a wrokoman ini wan aangetekende brifi nanga ontvangst bewijs (LRAR). A brifi musu abi den ede san a basi kari, fu fiti a ontslag. Warskow ten fu a ontslag Baka a piki fu a ontslag, a wrokoman musu du wan warskow ten boiti : - Fri fu a warskow ten fu a basi - Ontslag gi bun bigi noso hebi fowtu - Ontslag gi onbekwaamheid Normaal a ten fu warskow seti ini a wroko contrakt, a wrokoman akruderi noso den gwenti fu a wrokope. A warskow ten e bigin sensi a piki fu a basi fu a ontslag. Vergoeding fu a wrokoman Na a dei fu a kba fu a contract, a wrokoman e kisi en laste salaris, nanga te en abi a leti, den vergoeding disi : - Ontslag vergoeding - Compensatuie vergoeding fu warskow ten nanga compensatie vergoeding fu pai verlof - Den supra wèt vergoeding - Financieêle compensatie san seti ini a artikel fu no concurrentie Kisi fu den papira fu kba fu contract A basi musu gi a wrokoman den papira disi:

4 - Wan wroko certificaat - Wan verklaring gi Pôle emploi fu meki en leti gi werkloosheid uitkering teri - Wan bon fu rekeningssaldo Contestatie fu a ontslag A wrokoma, kan feti a proceduur noso a ede fu a ontslag fesi a Rai fu prud hommes. A ontslag nul A ontslag fu persoonelijk ede noso economisch ede e verklaar nul ini den tori disi : - Ontslag gi trefu ede (luku moro hei) - Annulering fu plan fu kibri a wroko (PSE) - Piki fu ontslag sondro a validatie noso goedkeuring fu PSE, - Ontslag san gi sondro a lespeki fu kibri san de gi so wrokoman Ini a tori fu contestation fu a ongeldigheid fu a ontslag, a wrokoman kan aksi en herstelling ini a wrokope. A basi no man taki a no wani (boiti efu a herstelling no man). fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni. Luku bun : a wrokoman kan abi fu pai baka den moni san a kisi gi en ontslag. Ontslag san no krin A krutubakra kan ongeldig a ede fu a ontslag nanga a kan feni a ontslag de sondro tru nanga seryusu ede. A krutubakra kan taki a prakseri fu herstelling ini wrokope efu a wrokoman wroko minimaal 2 yari, te a wrokope abi minimaal 11 wrokoman, nanga te a basi nanga a wrokoman no dyèns gi a herstelling. fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni nanga wan plekti minimaal fu 6 mun salaris efu a wrokoman wroko minimaal 2 yari ini a wrokope san abi minimaal 10 wrokoman. Onregelmatig ontslag A ontslag no de ini a wèt te a proceduur no lespeki. A wrokoman no go herstel ini a tori fu wan makriki onregelmatigheid ini a proceduur fu ontslag. fu a wrokoman, ofa a wrokope bigi A krutubakra sa seti omeni.

5 Verwijzing fu a Rai fu prud hommes A begi kan du na a rai kan du efu yu go yu srefi na a rai fu prud'hommes noso ini wan brifi: Greffe du Conseil des Prud hommes (Griffie fu a Rai fu Prud hommes) 14 rue Lallouette CAYENNE A begi musu abi: - Den gegevens fu a begiman (nen, fosi nen, adres...), - A ede fu a begi (taki sortu proceduur fu begi) - Den gegevens fu a gedaagde, a sma te suma a begi e meki (noso a uittreksel fu Kbis) Luku bun : A rai fu prud hommes fu Cayenne e gi wan formulier fu verwijzing, fu meki den tori moro makriki. Fosi, a begiman nanga en feyanti e kari fu kon fosi a kantoro fu conciliatie nanga orientatie fu proberi suku wan amabele agri. Den tu partij noso den representant de ferplekti de drape. Ini a tori fu mankeri fu agri, den tu partij sa kari kon na wan krutu, fesi a meki fu uitspraak. Den raiman sa besroiti tapu a feti. Na Cayenne, na a krutu bakra fu instantie san e besroiriti ini prud homme tori. Den tu partij noso den representant de ferplekti de trape. Luku bun: den partij musu tyari difrenti fiti ede nanga fiti papira san sa go nanga a dossier fosi a krutu fu uitspraak.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson 2e jaargang no. 8 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Aan deze editie hebben gewerkt: Liesbeth Peroti Journy Trotman Henry Bel Darell Geldorp Renate Galdey

Nadere informatie

Wortubuku fu Sranan Tongo

Wortubuku fu Sranan Tongo Wortubuku fu Sranan Tongo Sranan Tongo Nederlands Woordenboek Redaktie: John Wilner Medewerkers: Ronald Pinas, Lucien Donk, Hertoch Linger Arnie Lo-Ning-Hing, Tieneke MacBean, Celita Zebeda-Bendt, Chiquita

Nadere informatie

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO VISIE HANOVER/MAWAKABO (NA BIGI DREN FU DEN ANOFRU SMA) Na ini Para Anofru/Mawakabo de a moro prisiri pranasi fu tan, wroko nanga libi gi den sebi bigi famiri nanga ala den baka pikin; a de wan pranasi

Nadere informatie

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo Het libretto is samengesteld uit en van pupillen van het Jeugdopvoedingsgestiht (JOG) in de Penitentiaire Inrihting Santo

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel Inhoud pagina Voorwoord 4 Inleiding 6 Opzet handleiding Keti Koti Tafel 6 Doel Keti Koti Tafel 6 Deelnemers Keti Koti Tafel 7 Benodigdheden 8 Voor de maaltijd

Nadere informatie

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT J. W. GONGGRYP & C. DUBELAAR DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT Een onzer heeft in de eerste aflevering van de Meuuv /«discae Girfs ^ een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Djoeka-schrift

Nadere informatie

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman (Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman Kedyaman nanga Kedyanpo We suku bribi ho We bedy Anana he We un pityin pe un de Un kon bedy Anana he Hoi Hoi ba a toob a Di wi kon dya fu tatya

Nadere informatie

Recepten. om ritueel te baden.

Recepten. om ritueel te baden. Recepten om ritueel te baden. WINTI - OBIA 1 Inhoud. ALAKONDRE KRA TAFRA....3 KASERI WATRA FOE WASI ANOE TE JOE DE GO NA KRA TAFRA....3 Wan toe sani foe sabi foe kra tafra....3 DE ALAKONDRE PRE...4 1.

Nadere informatie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie KRA TAFRA AKRA en de ZIEL In de Winti religie Inhoud. Inhoud....2 Definitie van de KRA AKRA en de ZIEL in de Winti cultuur....3 Inleiding....3 KRA of ZIEL....3 ZIEL of JEJE....3 KRA of AKRA....3 DEFINITIE

Nadere informatie

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Antoon Donicie bron, in: De West-Indische Gids 33 (1952), p. 153-173. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/doni001iets01_01/colofon.htm 2008

Nadere informatie

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard)

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard) de Surinoemergratis 12 FEBRUARI 2008 1e jaargang/no. 2 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk nieuwsblad dat onregelmatig zal verschijnen.

Nadere informatie

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Michaël Slory Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen bron. In de Knipscheer, Amsterdam 1991 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/slor001ikza01_01/colofon.htm

Nadere informatie

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 7 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 1 Fotocollage 65 jaar NAKS De dankdienst werd voorgeleid door mw. Willemzorg. Voorzitter Staphorst, geflankeerd

Nadere informatie

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden WORTU NA FESI/ VOORWOORD van de redactie PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5. Wapen je met vrede. Vredesweek 20 t/m 28 September EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus September 2014/ NR. 5 Wapen je met vrede Vredesweek 20 t/m 28 September OVERDENKING Zing voor de HEER, heel de aarde. Verkondig van dag tot dag

Nadere informatie

Regel voor regel door tante Jo's Winti

Regel voor regel door tante Jo's Winti Regel voor regel door tante Jo's Winti Eddy van der Hilst bron, in: Jan Bongers et al., Tussen droom en werkelijkheid. Okopipi, Paramaribo 2001, p. 96-103. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003rege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie V. A kaba? A kaba? A kaba, a kaba, a kaba ( het is voorbij ) zingen de dragers wanneer ze de lijkkist definitief sluiten. Deze handeling is aanleiding

Nadere informatie

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Stichting Low Income Shelter Program LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Een werkarm van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. LISP-II WONINGBOUWSUBSIDIES VOOR LAGE-INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30

DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 DG Aalsmeer 4 juli 2010 ds. L. Geijlvoet Schriftlezingen: Johannes 15: 8-27 Romeinen 8: 18-30 Welkom en mededelingen Aansteken van de kaars moment van stilte en inkeer Wij zingen: TT 120 vs. 1 en 2 Onze

Nadere informatie

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang

NAKS TORI. Voorbereidingen NAKS Nederland loterijproject in volle gang INHOUD Grote belangstelling filmportret Elfriede Baarn-Dijksteel NAKS lezing over trefu succesvol Gezellige sfeer tijden NAKS Opo Yari 2011 Mario Hiwat overhandigt boek Trowstu Singi aan NAKS NAKS Nederland

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Februari / Maart 2015/ NR. 2 Wereldgebedsdag 6 maart Samen bidden, wereldwijd Thema: Begrijp je mijn liefde? M e e r i n f o r m a t i e o v e r d e z e

Nadere informatie

Noot 19 Gedichten bij de thema s

Noot 19 Gedichten bij de thema s Noot 19 Gedichten bij de thema s Dit is een aangroei-document. Het kan worden aangevuld met verhalen en gedichten uit alle windstreken. Inzendingen kunt u mailen naar w.werner@bsl.nl. Hoofdthema: Familie

Nadere informatie

Negersprookjes uit Suriname

Negersprookjes uit Suriname Negersprookjes uit Suriname C.N. Dubelaar bron, speciale aflevering van Neerlands Volksleven, jaargang XXII (1972), aflevering 3/4. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/dube002nege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Kerst 2004-55e jaargang no. 51

Kerst 2004-55e jaargang no. 51 Kerst 2004-55e jaargang no. 51 2 Elk jaar wordt op 25 december Kerst gevierd, een feest dat uit onze tijd niet meer weg te denken is. Miljoenen mensen zitten onder de kerstboom, geven elkaar cadeaus en

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San

Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra. Roy Wong Swie San Vrijdag 1 april 2011 Uitvaartdienst Gemeente Lob Makandra Roy Wong Swie San 2 juli 1947-25 maart 2011 Programma: 14:00-15:00 Afscheid en condoleances 15:00-15:05 Welkom en gebed door de Master of ceremonie

Nadere informatie

NAKS TORI. Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking en ondersteuning van. Namens het bestuur en het redactieteam, Siegmien Staphorst-Voorzitter NAKS

NAKS TORI. Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking en ondersteuning van. Namens het bestuur en het redactieteam, Siegmien Staphorst-Voorzitter NAKS INHOUD Clubactie 100, 50, 25 fundraising Stichting NAKS Nederland op bezoek Leermiddelenactie NAKS Akuba wederom succesvol Vraaggesprek Vanessa Brunst: Ex-voorzitter NKP Filmportret Elfriede Baarn- Dijksteel:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/06/2015

Datum van inontvangstneming : 02/06/2015 Datum van inontvangstneming : 02/06/2015 Vertaling C-188/15-1 Zaak C-188/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 24 april 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF April / Mei 2015/ NR. 3 OVERDENKING Woord voor de maand april: Hij was werkelijk Gods Zoon. Mattheüs 27:54 Het is opmerkelijk. Uit de mond van een buitenstaander

Nadere informatie

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015

SURINAME. Dokteren in. Paramaribo,Suriname. 6, 7 en 8 februari 2015. 6, 7 en 8 februari 2015 Dokteren in SURINAME 6, 7 en 8 februari 2015 6, 7 en 8 februari 2015 Bedoeld voor o.a. Surinaamse en Nederlandse huisartsen, psychiaters, zaalartsen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

TITEL: UMASMA NA LIP BANA

TITEL: UMASMA NA LIP BANA Fred Gilds TITEL: UMASMA NA LIP BANA De beeldvorming van Afro Surinaamse Creoolse mannen over vrouwen Inleiding Ik Fred, heb mezelf deze inleiding aangemeten, over Creoolse vrouwen, omdat ik als sociaal

Nadere informatie

Albert Helman, de eenzame jager

Albert Helman, de eenzame jager Albert Helman, de eenzame jager Frank Martinus Arion bron, in: Cahier van het Instituut voor de Opleiding van Leraren 1. Instituut voor de opleiding van leraren, Paramaribo 1977 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF AUGUSTUS -SEPTEMBER 2013/ NR.5 AUGUSTUSMAAND - HERNHUTTERMAAND VREDESWEEK: 21-29 SEPTEMBER Verklaring van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente

Nadere informatie

LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM

LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM PAGINA 12 DE WEST VAN ZATERDAG 27 DECEMBER 2014 NO. 42226 LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM Eigenlijk is dat voor velen geen geheim meer, want de kranten staan er vrijwel wekelijks bol van. De media krijgen

Nadere informatie

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet Van : Sayed Nasibdar (KII) Aan : KII Verkoop Onderwerp : Bewaartermijnen documenten personeelsdossiers Datum : maandag 5 maart 2012 Sollicitatiegegevens Sollicitatiebrief, -formulier, correspondentie omtrent

Nadere informatie

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK NEN-4400 certificaat

G.C.S. SCHOON ONDER DRUK NEN-4400 certificaat G.C.S. SCHOON ONDER DRUK NEN-4400 certificaat Het bestuur van de verklaart dat Het bestuur van de verklaart dat Het bestuur van de verklaart dat Het bestuur van de verklaart dat Het bestuur van de verklaart

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU VAK : GESCHEDENS DATUM: VRJDAG 10 JUL 2009 TJD : 07.45 09.00 UUR DEZE TAAK BESTAAT UT 40 TEMS. UNFORM ENDEXAMEN MULO 2009 Suriname: De politieke- en

Nadere informatie

WUIF PALMTAK, WUIF. Anitriberi H11

WUIF PALMTAK, WUIF. Anitriberi H11 H11 WUIF PALMTAK, WUIF Anitriberi De dragers stappen dansend op het stoffige asfalt Op hun schouders schommelt een kist Daarin ligt plechtig een ontslapen mens op weg naar de eeuwige rust. De stoet, die

Nadere informatie

NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Medewerkers aan deze editie: Renate Blaaspijp-Galdey Julien Zaalman Agnes Burleson-Houwen Nancy Lodik Eddy van der Hilst

Nadere informatie

Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden.

Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden. Kameroen Kameroen werd onafhankelijk op 01/01/1961. Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden. Kameroen is een

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

APSS DE PLUIMVEEKRANT HET AGRARISCH KREDIET FONDS: Tarieven Invoerrechten Importkip OOK VOOR DE PLUIMVEEHOUDERS!

APSS DE PLUIMVEEKRANT HET AGRARISCH KREDIET FONDS: Tarieven Invoerrechten Importkip OOK VOOR DE PLUIMVEEHOUDERS! December 212, 7e editie APSS Associatie Pluimvee Sector In deze editie: Het Agrarisch Krediet Fonds DE PLUIMVEEKRANT HET AGRARISCH KREDIET FONDS: OOK VOOR DE PLUIMVEEHOUDERS! Deze job heeft me elke dag

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn.

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Ouderschapsverlof is dan een mogelijkheid. We krijgen hierover

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool

B. In aanmerking komende maritieme gewenningsreizen. C. Formaliteiten en voorwaarden voor inschrijving in de Pool ZEEGEWENNING VAN MARITIEME STUDENTEN AFDELING DEK EN MACHINE TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2016 (KB 19.12.12) Onder volgende modaliteiten kunnen maritieme studenten worden aangeworven aan boord van zeeschepen

Nadere informatie

ACHTERGROND & ACTUALITEIT

ACHTERGROND & ACTUALITEIT H7 ACHTERGROND & ACTUALITEIT Da dei kaba, da neti kon Da dei kaba, da neti kon. Na busi, son go sribi. Wan bigi dungru now fadon, na tapu den di libi [De dag is voorbij, de nacht gekomen. Het bos, de zon

Nadere informatie

MEENEEMPRIJSLIJST CHINEES VEGETARISCH RESTAURANT. De Oude Plek 老 地 方 素 食 館 PLINIUSSTRAAT 18. 3076 AH ROTTERDAM (Lombardijen) Tel.

MEENEEMPRIJSLIJST CHINEES VEGETARISCH RESTAURANT. De Oude Plek 老 地 方 素 食 館 PLINIUSSTRAAT 18. 3076 AH ROTTERDAM (Lombardijen) Tel. MEENEEMPRIJSLIJST CHINEES VEGETARISCH RESTAURANT De Oude Plek 老 地 方 素 食 館 PLINIUSSTRAAT 18 3076 AH ROTTERDAM (Lombardijen) Tel.: 010-432 74 20 www.deoudeplek.nl Dagelijks geopend van 16:00 22:00 uur Ook

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak van

Vonnis in kort geding in de zaak van Vonnis in kort geding in de zaak van Desire Delano Bouterse, in persoon en in de hoedanigheid van President van de Republiek Suriname, hierna te noemen Bouterse, wonende te Paramaribo, eiser in conventie

Nadere informatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie

Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte C62 voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie Voorbeelden aanvraagformulieren en correcte voor de loopbaanonderbrekingen van CODO-personeelsleden in de Centra voor Basiseducatie De volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking De volledige en gedeeltelijke

Nadere informatie

Het Communicatiecongres 2016 Ronde tafelgesprek Groene Communicatie

Het Communicatiecongres 2016 Ronde tafelgesprek Groene Communicatie Het Communicatiecongres 2016 Ronde tafelgesprek Groene Communicatie De kracht van Communicatie tot succes Nancy del Prado en Loes Trustfull 28 Mei 2016 PROGRAMMA Inleiding Introductie participanten Van

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Eerste commentaar ACV Gent, 23 november 2007 Chris Serroyen Studiedienst ACV cserroyen@acv-csc.be Studiedienst Tijdsparen? Interessant 1. in de ideale formule waarin

Nadere informatie

de Surinoemer 21 maart 2009 3e jaargang/no. 1

de Surinoemer 21 maart 2009 3e jaargang/no. 1 de Surinoemer 21 maart 2009 3e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden gratis PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk nieuwsblad dat onregelmatig verschijnt.

Nadere informatie

Onverantwoord vuil dumpen baart dc Para zorgen. Pagina 2. Jaargang 105

Onverantwoord vuil dumpen baart dc Para zorgen. Pagina 2. Jaargang 105 EU-landen eens over wapenlevering Koerden. Pagina 5 Onverantwoord vuil dumpen baart dc Para zorgen. Pagina 2 Louis van Gaal verloor vandaag met Manchester United zijn debuutduel in de Engelse Premier League.

Nadere informatie

Tijdsbepaling. Immigratie VAK : GESCHIEDENIS DATUM : DONDERDAG 19 JULI 2012 TIJD : 10.00 10.45 UUR

Tijdsbepaling. Immigratie VAK : GESCHIEDENIS DATUM : DONDERDAG 19 JULI 2012 TIJD : 10.00 10.45 UUR VAK : GESCHIEDENIS DATUM : DONDERDAG 19 JULI 2012 TIJD : 10.00 10.45 UUR Tijdsbepaling Op 8 mei 2011 herdacht onze volksvertegenwoordiging haar 145 jarig bestaan. 1 Wanneer werd onze volksvertegenwoordiging

Nadere informatie

watra tyari udu dribi

watra tyari udu dribi watra tyari udu dribi water draagt hout drijft bonuseditie met vijfentwintig surinaamse gedichten, op 24 februari 2012 verschenen ter gelegenheid van de voorstelling crimmp_07 in ocw, podium voor kleinschaligheden,

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Graag willen wij even bij u onder de aandacht brengen: Wij zijn een gespecialiseerd uitzendbureau in de Bouw, Groen, Industrie, GWW, techniek, logistiek, productie en kantoor. onderscheidt zich in de markt

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Tak Sranan? Cheyenne Polderman (E&M) Jair Mathurin (C&M) Vak: Geschiedenis. Fons Vitae Lyceum 6vB Begeleider: Willem Koperdraat

Tak Sranan? Cheyenne Polderman (E&M) Jair Mathurin (C&M) Vak: Geschiedenis. Fons Vitae Lyceum 6vB Begeleider: Willem Koperdraat Tak Sranan? Cheyenne Polderman (E&M) Jair Mathurin (C&M) Vak: Geschiedenis Fons Vitae Lyceum 6vB Begeleider: Willem Koperdraat Schooljaar 2011-2012 Inleverdatum: 6 Februari 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Graag willen wij even bij u onder de aandacht brengen: Wij zijn een gespecialiseerd uitzendbureau in de Bouw, Groen, Industrie, GWW, techniek, logistiek, productie en kantoor. onderscheidt zich in de markt

Nadere informatie

Oproep voor projecten 2015 - Familie en Handicap. Gemeente Schaarbeek

Oproep voor projecten 2015 - Familie en Handicap. Gemeente Schaarbeek Gemeente Schaarbeek In 2015, voor het eerst, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet, bestemd voor verenigingen, die actief zijn voor gezinnen, die vertrouwd zijn met een handicap binnen hun

Nadere informatie

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2

~ A 98/2/21. Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 BENELUX MERKENBUREAU. Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire A 98/2 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 98/2/21 Arrest van 1 december 2004 in de zaak A 98/2 Inzake : CAMPINA tegen BENELUX MERKENBUREAU Procestaal : Nederlands Arrêt du 1 er décembre 2004 dans l'affaire

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Vertaling C-691/13-1. Zaak C-691/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-691/13-1. Zaak C-691/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-691/13-1 Zaak C-691/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 oktober 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing: 4 oktober

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/07/2014

Datum van inontvangstneming : 10/07/2014 Datum van inontvangstneming : 10/07/2014 Vertaling C-273/14-1 Zaak C-273/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 juni 2014 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift

Inleiding. Bezwaarprocedures. Inhoud. Nationaal Douanecongres / 6 oktober 2011. Voor bezwaar vatbare beschikking. Formele vereisten bezwaarschrift Bezwaarprocedures bij de Douane G.H.A.M. Koevoets LL.B. Inleiding Inhoud Voor bezwaar vatbare beschikking Formele vereisten bezwaarschrift Inhoud bezwaarschrift Overige aspecten bezwaarprocedure 1 Doel

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Natuurlandschappen VAK : AARDRIJKSKUNDE DATUM: MAANDAG 19 JULI 2010 TIJD : 10.45 11.30 UUR. Bekijk deze kaart.

Natuurlandschappen VAK : AARDRIJKSKUNDE DATUM: MAANDAG 19 JULI 2010 TIJD : 10.45 11.30 UUR. Bekijk deze kaart. VAK : AARDRIJKSKUNDE DATUM: MAANDAG 19 JULI 2010 TIJD : 10.45 11.30 UUR Natuurlandschappen 3 1 Bekijk deze kaart. In ons land komen zoet- en brakwaterzwampen voor. De brakwaterzwampen liggen in... A de

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB)

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Administratieve verplichtingen Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Milieuvergunningen en aangiftes o o o o o Om welke activiteiten gaat het?

Nadere informatie

Aanvraag geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte

Aanvraag geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte Aanvraag geschiktheidsverklaring raamrostitutieruimte Deel 1: Gegevens van het and waarin de raamrostitutieruimte zich bevindt Adres, ligging en bestemming Straat/huisnummer/ostcode/gemeente... Kadasternummer/datum

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR)

P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) P&O mandaten Griffie (o.b.v. AVR) Toelichting: Waar in de tabel bij staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de Voorzitter van de werkgeverscommissie is de betreffende besluiten te nemen ten zien van de

Nadere informatie

Nieuw tijdperk Fernandes Autohandel met VW showroom ingeluid

Nieuw tijdperk Fernandes Autohandel met VW showroom ingeluid Lachlan Downie, lid van Austraining International sluit zijn vrijwilligerswerk bij de Regional Sports Academy (RSA) af. Hij is tevreden. Pagina 11 60 Palestijnse lichamen wordenonder puin vandaan gehaald.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...

Inhoudstafel. Voorwoord...1. Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes... Inhoudstafel Voorwoord...1 Hoofdstuk 1. Het taalgebruik in sociale zaken...3 Afdeling 1. Rechtsleer...3 Afdeling 2. Principes...3 1. De toepasselijkheid van de reglementering: de plaats van de exploitatiezetel...3

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie