Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra."

Transcriptie

1 SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom nanga a heri legre f en. Eveline nanga Paula e kom tu Desiree! Tan...! a bun di yu membre mi M e kom bèl en wantron wantron Ai a fesa f en uma pkin a ben span! So wan fesa mi wani gi mi uma pkin tu Ma y sab f en en tan tan k ba Ja...ja... maakt u maar een grote fiadu met alles erop en eraan een hartje en in het midden 21 ja van kersen. (Nederlands spreken voor de humor) M MA ser en verstan g a taki dat a no si srefi dat Rose kom n in sei jere wantu pis f a taki Ai redi kersi... a fin en moi Sorgu tak y no panya a tori moro fara Want, a meisje dis no lob a dyugudyugu Paula o sorgu f a nyan Mi nanga en o go na macro En omu abi wan macropas Den san bunkopu nanga a macropas...mi o bai bun fur sani Wakti ori yu punt... Rose e meki lek na now now de en e kom insei Tan... y fruku tidei Ja... n a wèr! Da a waran, da a kowru tak solesi a gersi tak a o go frìs Ef mi kis griep of longontsteking dan mi a moro kans fu kis wan crisis. Y no ben tyar y yas? Mi no man go sdon nanga wan yas a tap kantoro m ma

2 Y wan drin wansani? Watra bun gi yu A bun m o anga y Rose e waka k in sei Doei M ma, na bezig y de bezig e orga agen? Na soso a macropas fu yuomu mi ben wani leni Ja...ja esdei y ben de bezig owktu Y wan wan kopki te? Y mus drin furu nanga a siki fu yu A no tidei mi sabi yu mama Tru no... moi Tidei y ben go na stage baka tok? F a go? Te y abi wan siki san den witman no sabi no wan sma e grabu yu Tidei den ben abi wan klanti nanga sikkelcelsiki, dan den kom kari mi fu asisteri leki m a datra Mi gwe pkin moro fruku A ben benowtu, ma te y ben opo den fensre da a ben kowru tumsi Mi e frede taki mi o siki Dan de no kan leti a verwarming A verwarming e regel centraal Y mu go te hel away en wan tra gebouw fu seti en Na dri mun kba den e suku fu mek en O.. yu ferter den sma na yu stage tak y e siki

3 Rose Natuurlijk, fosi mi ben syin Mi n e kibri mi siki moro Na patiëntenvereniging mi si tak mi nanga den tra sma di abi sikkelcelsiki abi den srefi kragi W e verstan un srefi en w e horbaka gi n srefi A datra na at oso tak dat m e luku mi sref bun Regelmaat, goed en gezond eten voldoende vocht, genoeg rust en vermijd stress Dus m ma no span fu hori fesa tap mi verjardei Moeder Rose mi no sabi owfer san y aben Mama mi no de f a fatu N e mek san so yere! Rose M ma mi kon weri fu den famir fesa Mi no wan no wan feest en mi n e go no wan sei nanga famiri Rose m e verstan tak y a muiti nanga den san disi. Ma yu n afu span nanga noti, y no af du nèks. Mi sref wan mek uit san m e do nanga mi verjardei. Sanede un e kruderi nanga mi fosi? Ma mi sref tu kan du wan prisir sani gi mi uma pkin d e tap 21 jari? Mi de trots na tap yu. A wan san di yu mu du na sorgu nomo tak yu no siki M ma mi no wan noti sref srefi. Tap mi verjardei m e gwe nanga den kompe fu mi na London. Ano kan de tru san y e taigi mi drape. Noiti mi syi den fsiti fu yu. M ma y kan tek san mi taigi yu. Gi mi a moro betre if mi go psa wan tu dei nanga den fisiti foe patiëntenvereniging. Den e mek nanga mi, den e verstan mi èn gi den mi n af syin. Nanga den ten minste mi abi wan band. No du so takru nanga mi.

4 M ma suma takru! No wan sma e kruderi nanga mi. Mi sab tak sma e tak tak sani na mi baka. Mek den kom tak nanga mi fos den bigin afrontu mi. Kande den e frede tak den kan tak wansani di kan hati yu. Mi n e tya mi srefi leki zieke Rose. Ma tok tem gwa den fesa fden m e kis a verplichte behandeling. Een beleefd handje en een glimlachje (den w wan sab fu san d e lafu), dan baka dati ala sma e tan pi. A gersi tak mi abi kokobe want no wan sma e tak nanga mi Terwijl mi abi aiti nicht, erfu nefo, sebi tanta nanga fefi omu. A no tru Tant Cynthia vraagt altijd hoe het met je gaat. Yu sab na dei di tant Cynthia tek en ten fu arki mi mor lek tu minut? Di mi ben pkin den b e kon luku mi mi na at oso, ma now mi n e si no wan sma moro. Trouwens, mi ben sa wan sab fu san ede no wan sma in a famiri go tèst en srefi. Soso nanga bloedtest yu kan sabi ef yu abi a sikkelcelziekte en yu brudu. Mama sikkelcelsiki na wan erfelijke ziekte. Dat wan taki yu e kisi en fu yu mama nanga yu papa. Den famiri fu yu e waka en meki pkin sondru fu prakseri dati A siki n e trobi den Rose Den sma e denki dat na bloedkanker èn d e bruya en nanga bloedarmoede (lage salie). Sikkelcelsiki na wa erfelijke vorm fu bloedarmoede nanga seriusu medisch kragi. (sikkelcelziekte is een chronische vorm van bloedarmoede met ernstige medische klachten). Fornamku sma di komoto fu den tropisch èn subtropisch kondre o noso abi den rutu drape e kan kisi na siki. Wantu esempre na Africa, Suriname, Curacao. Den sma musu sab dis her bun fu no wakti te den kis wan pkin di abi na siki. A siki dis na wan onbekende siki en we zetten de vuile was van de familie niet buiten. Vuile was! Vuile was. Na mi libi. Sinds o ten mi gezondheid na vuile was. A no nèks na frede un frede. We jere dya af yu tan kibri yu vuile was.

5 U snapt er niets van. Rose loopt weg. Rose arki... kom mi pkin Noiti mi kibri wansani A London tori, a no de tru tok? Glen komt net binnen lopen en loopt tegen de boze Rose op. Glen Mmm... fa a gers a sani faya dya. Mi sa bigin bèl brandweer fosi a bigifaya broko. Of is de brand al geblust? San w e nyan tidei? Glen mi abi tra sani na mi ede now now de Ma angri e kir mi mama Wantron so yu s sa fini tak mi n e grab èn noti mi e du bun moro. Kande mama pori en tumusi. F a abi sikkelcelsiki yu e pepe pepe en tumsi furu. Mi ben de voorzichtig nanga en Tumsi voorzichtig no bun tu A voorzichtigheid fu yu tron pori Yu owktu wan bigin? M ma leb a sani dyonsro ala sma ati kowru baka. San w o nyan tidei mama? SCENE 2, EN Alle drie zitten hier dichtbij elkaar. Ze kijken recht in het publiek

6 (eerst tikt op een gom) Disi na mi s sa Rose W e verschil eksakti wan yari nanga dri mun Ja dis na mi pkin brada Brada j e bedul en Èn dis na un m ma Dis na tu pkin fu mi Mi fosi pkin Paula dat go set libi kba Now now de a de nanga beri. Soso Rose abi sikkelcelanemie Glen abi a erfelijke eigenschap fu sikkelcelanemie ma en no e siki. Dati d e kari drager. Dus a abi en in en brudu ma a no e siki. Dus wan deel fu en brudu de normaal en a tra deel na sikkelcel bloed Wan pkin afwijking ini den erfelijke eigenschappen fu Rose a sorgu tak a no man mek brudu normaal. Den bloedcellen abi wan afwijkende vorm. Den rode bloedcellen e kisi a vorm fu wan halve maan noso wansikkel pres fu wan moi lontu vorm lek wan euro. Mi srefi kan verteri san e du mi Mi soleki Rose en papa owktu na drager fu sikkelcelsiki. Owktu den tu tra pkin fu mi Glen nanga Paula. Un ala fo erf na eigenschap fu wan ouder. Dus unu na drager ma un no e siki Te yu erf na erfelijk eigenschap fu ala tu ouders dan yu e kisi na siki. Efu no wan fu den tu ouders na drager fu sikkelcelsiki den no sa kisi pkin di abi na siki noso de drager fu a siki.

7 Dat is logisch want het is erfelijk. Mi no ben sabi tak mi na drager. Mi no ben sab dat fu den p pa owktu. Di Rose ben abi sebi mun ne ala den klachten bigin broko kom. En anu nanga en futu ben swiri en den ben ati, en bere ben swiri, ala juru a b e kis infectie nanga korsu dino b e saka. Ja zeven maanden was toen de klachten begonnen, opgezwollen handjes en voetjes, een bolle buik, vaak infecties en koorts Ala den sani disi mi meki mee lek baby Mi na drager mi no abi no wan last. Kande efu mi go lon wan marathon nos dyompo parachute, ma dat mi no de van plan. Luku en day luku sport, a frede hoogte no hel Yu prakseri kba fa y o du later? San y e bedul? Efu wan frow nanga pkin later? Dat lost zich vanzelf wel op. No span mi sabi tak tu dragers ab moro kans fu kis wan pkin nanga sikkelcelsiki. Mi sa hor rekening nanga dati. Fa dan Fa dan (zwijgt) Met een flyer zeker (met een romantische stem) Kom schatje lees deze flyer. Want ik kan niet zomaar kindjes maken. Met een romantisch diner onder een hemel vol schitterende en moonlight

8 Mi yere un boskopu Y sab san me tek wan meid fu Ijsland A bun so? Yu na bun voorlichting yu abi fanodu Go tak nanga yu bigi s sa Paula, aksi en fa a du en. Un umasma w e taktak tumsi furu. A no let dya na kukrutafra mi yere Paula e verteri alasani over en test. Bovendien mi nanga Paula tak a tori owktu na konkrutetei. Sortu test? A test san a du na at oso Tu dei langa un ben d e tak abra a test. Vertel! Leg uit! Den soigi pyinso weefsel fu en moederkoek Vruchtwater Placenta Placenta! Juist, m e bedul a z wembad in a pkin e swem in en beri. (Moeder en Rose nemen hem niet serieus en maken zwembewegingen) Den onderzoek a DNA fu luku efu a baby o kisi sikkelcelziekte. San un wan sabi moro. Meneer wan prei datra.

9 Wan echte man e prakser en konten (toekomst). Glen loopt weg San meneer o berei en voor. Go Glen.. Go Glen.. (Rose tikt weer op de gom) SCENE 3 Glen en Moeder Glen zit aan tafel met een leeg bord. Moeder komt binnen. Ze heeft een paar uitnodigingen in haar hand So wan moi uitnodiging mi mek gi en Dan now en hati e bron nanga a her famiri. Na so a taki? Mama yu sa sab fa yu sa verter yu famiri tak a vuile was disi no wani feest Mevrouw e gwe nanaga en fisiti na London. A laatste lesi a ben kis wan crisis drape tak e fin en srefi t a at oso. Mia sabi san a abi e suku drape Mi fin en jammer tu A meisje mek mi fesi fadon Baka alasani san mi du gi en M ma y no mu luku a sani so Dan san n en dan?

10 Luku no mi a no psycholoog, ma mi kan stèl mi voor taki Rose en denki tak yu e syin gi yu famiri èn fu dat ede y e sloof yu uit. A no tru. San a meisje e prakseri! Mi denki tak Rose wani wan fesa wel. Ma a ben sa wani a famiri teki pkin moro notisi f en Rose no wani kibri en siki g a famiri, a wan tak plain abra en siki. Sinds da bigin firi steun n a patiëntenvereniging, akom tya moro dikati. Rose no zielig. Son lesi ay fir en srefi buiten gesloten. Luku bijvoorbeeld a mankeri nanga a scooter nanaga a overval fu neef Marlon. A notisi di yu gi na famiri ben psa marki. Gi Rose a gers taki wan crimineel pkin de moro wenselijk moro wan siki pkin. San yu taki? Mi tak en so ma na fa Rose e firi. Rose no wan val no wan sma lastig. A abi en mati na patiëntenvereniging di en verstan san en e firi. Fu dat ede a n af mek unu fadon so. Soso den sma dati de en tèl. A sluit un uit. Den e du wan leuk sani nanga den srefi. So Rose lobi Fa a gers tak yu e dyarusu tak Rose no de afhankelijk fu yu moro! A no tru. Na en na a sma di e hori en srefi, mevrouw e gwe zo maar nanga vriendin. Vriendin di mi no sab srefi. Kande un mus du wan sani gi en. Kande un mus jep en Mi du someni kba, maar nèks no bun.

11 M ma Rose bigi kba en a wan e behandel en lek wan bigi sma. A no a pkin meisje moro gi suma yu ben du alasani. Mi e tan en m ma. Ik blijf haar moeder. Mi sa aksi wan tu fu en mati fu patiëntenvereniging fu kom te a veryari. Y sab den dan? No span nanga mi. Y sab tak mi psa FBI tok. Y e bedul tak w o hor veryardei makandra nanga ala den mati nanga kompe f en? Den sma fu patiënte..ver. Ya m ma. Dat bun gi en nanga g a famiri. A mus de wan verrassing g a famiri. Un e taigi den nèks. Mek den srefi kom fu si. Omeni sma mi kan verwakti dan? Y n af frede tak m o kar alasma. If mi kar twaalf noso vijftien sma dan kande fefi noso siksi kom. Ma dan fa dan ef alamala broko kom dya? No span w e mek en wan gezellig feest. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Rose krijgt een leuke party. Ma fa dan efu Rose tru tru bai wan ticket fu gwe nanga den vriendin f en?

12 Nanga a kowboi moni san ay kis lek studiebeurs? No span mama. Scene 4 Rose en broer Glen Glen leest uit de krant, hij stopt en gaat in zijn oor pulken. Rose kijkt aandachtig wat haar broer doet. Precies lek papa Na papa en gwenti fu dik a jesdoti fu jesi. Dan te a kba bestudeer en in en nagra dan a man pers en puru dan e e fref en tap en bruku. Jij doet precies het zelfde. Broer blijft stil en zwijgt Suma mi gers moro? Mama of papa? Ja...ja? Ja? Wat nou ja? Suma mi gers moro? Ja Y n e arki mi. Nee Nee? Y no fen tak mi ab dem ai nanga dem mofbuba fu papa?

13 Ja Yu moro furu ab den swetfutu f en Furu mansma ab last fu swetfutu Yu na sempr yu p pa. Je zegt zomar ja en nee terwijl y n e arki srefi. Papa ekt no de wan gridiman Hij geeft alles weg. Ma a verstan prei basi tu A no tru. Papa is juist een praatpaal voor iedereen. Noiti mi sab en so. San y fin fu en dan? Mi e syi en moro lek wan sma san e waaie met aale winden mee. Alasma n en mati a wansi a no sab yu. Lemki n e mek apresina. Fa y e bedul? Mi no de so. Dan yu abi wan tra denki fu yu srefi He Relax! Mi fin en gek dat yu kan erf den san disi.

14 San yé bedul Tak yu kan erf gedrag nanga karakter fu wan trasma. Dus tak wansma kan taki A abi dem maniri f en granp pa noso en e waka lek en p pa Een gedrag kopieer je. Gwenti nanga tradities y e tek abra. Grontap sani y e erfu(oso, moni, gowtu sani) ma owktu siki yu kan erf bijvoorbeeld diabetes (sukrusiki) nanga sikkelcelziekte (stilte) A ben sa de tak yu ben abi koluku en mi ongoluku? (een stilte) Un ala tu ben abi 25% kan fu kis sikkelcelziekte ma tok yu tron soso drager. Beiden hadden we 25% kans op de ziekte en toch ben jij alleen drager. Mi s sa Paula owktu no ab a siki, zij is ook allen drager. Son siki de erfelijk, ef a den na in a famiri a n e mek nèks uit ef yu na mansma noso umasma. N a lot e bepaal. Dat papa e tak altijd. Het lot bepaald, Het lot bepaald. Na wan takru sani! Maar ik zit er mooi mee! Grontapu no prati nanga leti! (Glen weet zich geen houding en verandert van onderwerp) Atru san mama taigi mi? San mama taigi yu? Dat y e gwe na London bikas yu no wan psa yu veryardei nanga famiri. Dat na san mi wani A laatste lesi y siki tak y fin yu srefi te na at oso n in London.

15 Jullie doen hypocriet als het jullie goed uitkomt Honderd tron mi g a London. Na honderd en eerste tron a go mis wantron m o yere tak na mi srefi suku en. Dus san y ati en bron nanga mi now? Mi ben wer tmsi dun krosi. A airco in a plain ben hei, het was veel te koud aan boord. Kan gebeuren, had ik niet kunnen bedenken. Ma goed! Y denki tak mama e syin tak a b wan siki pkin t a di mindri en famiri? A sabi tak den e tak abra mi siki n en baka, maar ze zal het niet toegeven. Eigenlijk yu nanga mama un alatu trangayesi. Lemki n e mek apresina. Ze kijken elkaar aan en bevriezen SCENE 4 Moeder Glen en Rose zitten weer naast elkaar en kijken recht het publiek in (Rose tikt op de gom) Bloed bloed Mi na wan witte bloedcel Mi na wan rode bloedcel Dan mi na den bloedplaatjes. Het bloed bestaat toch ook ui bloedplaatjes? Ya yere mi m ma kon sdon tu.

16 M ma a moro betre yu na zuurstof. Fa wansma kan de zuurstof? Dus mi wan rode bloedcel e bevat hemoglobine wan redi eiwit san e tai zuurstof ori. Zuurstof de fanodu fu kan tan na lebi. Te zuurstof e mankeri ini yu skin yu e weri ja Y e abi last fu weriskin, hartkloppingen (y atie naki esi) nanga oorsuizingen (yu yesi e singi). Mi sab a fos lesi ete di mi si mi pkin s sa d don plata na gron. Net un ben kon fu zwembad. M e si ete fa e e kre, un ben mus tyar en gw a at oso. Awatra f a zwemgad no ben waran nofo. Mi ben sa abi den sebi noso aiti yari. A san dat mek indruk na mi tapu jongu! Wan lesi mi nanga a gymleraar psa m mama trobi, a no ben e brib tak Rose e weri esi. A ben fini tak na gewoon a no ben wan gym. Rose kan wind en sref op zo snel. Bijvoorbeeld nanga sinterklaas, fos a feest ben begin altijd Rose b e siki soso fu opwinding. Ai den sinterklaasfeest! Dat kan ik mij nog goed herinneren. Soa vaak mi kis wan crisis, alayuru mi b e d da at oso nanga pijn na mi heri skin. Foramku den bonyo fu mi b e ati tak bijna mi no ben man waka. A s a ben e hor ala den presi di b e ati, en baka, en futu, en bere. A ben gers tak wansma b e dyuk dyuk en nanga n nai noso nak en nanga ambra. So mi ben e tenapu e luku, ma mi no ben man du noti gi en. Datra ben taki tak a ben kom door a sikkelvorm fu den rode bloed cellen. Den sikkelcel e tanaka na den srefi sofasi wan prop e ontsta. N a prop disi n a oorzaak fu wan crisis.

17 Mi abi wan moi eksempre. Yu mus si en so. Mama na wan wasbaki okay. Yu na wan ai-alesi. Efu yu trowe wan heri patu nanga alesi ini a wasbaki, ala no man psa ini na olo. Dùs a wasbaki no man verwerk ala den ai-alesi. Èn san e psa dan? (Rose en moeder kijken elkaar verwonderd aan) Juist! A bloedvat e rake verstop. M e bedul a gootsteen. Dat d e kar wan.? Dat is een crisis. Fu tak en krin, na sikkelcelziekte den rode bloedcellen e tan aka na den srefi sofasi d e verstop den bloedvaten. Den verstopping kan fini presi alasei ini a skin èn dat e gi plaatselijke pijn. Fu eksempre pen ini yu bonyo Longen, yu fokofoko Hersens, yu krabasi Nieren, yu niri Milt, yu kuku Penis, yu toli Dat mi n abi Soms en skinbuba nanga en ai ben tan so gergeri. Morofuru na te neti den kragi e bigin. Me lon go esesi na EHBO. den e gi mi wan infuus nanga vocht èn pijnstillers wantron. Ik krijg morfine of pethidine.

18 Son lesi a wenke kan de so faya-ati. We.. wan lesi a kis wan atibron gi wan datra. Soms is de pij zo erg, tak m e las pasensi. Adatra ben mus tyari a nem, bikas mi ben fini taki a ben gi mi wan tumsi lagi dosis. We san mi no kos a zuster, mi skur alasma di ben de in mi birti. A pen san yu abi na wan crisi no de fu taki. Kande datra ben prakseri dat yu na wan djunki, tak yu de verslaafd aan morfine. Mi bonyo e hati tak mi no man waka, soso anansi m e firi. M e frede tak a siki o pori den organen fu mi. Son lesi mi kan bigin si na fesi tak wan crisis e kon. Rose en tan so moferi( geïrriteerd) èn senwe senwe. Di mi pkin mi b e si en lek wan kik.. een zus in het ziekenhuis. Thuis een speciaal bedje voor Ma vooral dem special nyam di b e bori, om aan te sterken. Oma bracht rare kruiden mee om thee van te trekken. Ayi den san ben fisti.! En ik moest het allemaal opdrinken. No lei! Y ben gi mi den kibrifasi fu trowe gi yu. Weet je nog, de eerst dagen na ontslag ui het ziekenhuis kwam om een paar dagen logeren en papa vertelde ons verhalenvoor het slapen gaan. Te un ben abi fisiti mama altijd be taki. baya mi mus luku en bun wanti a tya energie. Ala dei verplicht een uurtje slapen en niet zonder jas naar buiten. efu wansma no taigi yu n o sab tak Rose ben d da at oso. Ze gaat naar een gewone school samen met Glen. Dat mi fin ekt bun fu mama yere. Ik zat gewoon op school samen met mijn broertje.

19 Ze altijd flink geweest altijd een vechter, ma ya a sdon na in na famiri (Rose tikt op de gom) SCENE 5 Glen trekt zijn sokken en schoenen aan terwijl aan de telefoon hangt. Nee.nee. Ik wil met mensen werken. Bij het Cwi kom ik wel zieke mensen tegen Daar heb je mensen die uit de ziektewet komen enzo mensen met chronische ziekte maar dat heeft niet mij beroep keuze-bepaald nee nee. Ook niet dat ik iets wil doen dat heel rustig is..sommige misschien wel.maar dat weet ik niet.aerobics of zo maar dat doe ik 1x in de week en zorg dat ik goed slaap. Voldoende rust neemt. Misschien was ik wel danser geworden dat weet ik niet. Het is zo gegaan. Geleidelijk aan...je wordt ermee geboren..iedereen wil bepaalde dingen in het leven ook gezonde mensen en die komen ook niet altijd uit Dus.Jij ook bedankt. en maakt er een mooi artikel van. Wanneer komt het uit?...goed ik krijg wel een kopie toch?...doei.. San.! Y o kom powpi No na gewoon wan interview. Pe y e go so? Mi o go luku wan black movie dyonsro. Nanga a sma fu yu? No boi... a san dat na verleden tijd tu wiki kba. Dat heeft niet lang geduurd. In ieder geval langer dan de vorige. Mi denk m o tek a man rustig now Ma dan fawaka nanga yu nanga..eh is het ook niks geworden? Fa a tjap nem baka?

20 Robert Yu ben sa wan wan sma nanga suma yu no kan go uit vaak? Ala weekend a man wan go dansi, ma mi no man nanga a smoko in den disco. Uitgaan... je weet het wel alcohol, zweet etc.. dat betekent vaak uitdroging voor mij. Ik heb verse lucht en rust nodig en dat eist discipline. Dùs a man ben fin yu dede Te mi ben fir weri èn mi ben aksi en fu un kom na oso a man b e mek muilek dan un b e kis trobi. A man b e span nanga san den mati fu en ben sa taki. Ja.. na wan law reide En e si en tra fasi. Di mi taigi tak mi frede fu kisi griep, longontsteking of wan infectie en ati ben bron. Hij dacht echt dat ik een smoesje verzonnen had. A no langa baka dati mi kon siki fu ala stress. Di a yere a skriki. A no ben sabi sortu houding a ben mus teki. Dan mi kom broko a relatie. Volgens mi a ben breti ogri. Baya a sari gi yu,ma mi ben feni en wan rare vogel Mi wan go luku a black movie tu Y abi moni? Nee! Ma yu kan sponsor mi tok? Ach... mi no man go na kino! Ik moet bellen! Dat is jammer! (aan de telefoon) Oh wacht.. Ik wil met studie coördinator Dijkstra spreken Oh ja hij zit in een bespreking Weet u wanneer hij wel bereikbaar is? Maandag en dinsdag ja.ja.. Ik wil een bericht voor hem achterlaten Kan dat niet?

21 Ja ok maar het is vandaag donderdag Ok pech Bel ik volgende week terug Bedankt! Zit ik hier weer van alles te regelen.. Twee maanden geleden had ik toch een crisis? Tien dagen ziekenhuis en je loopt snel achterstand op. Sommige tentamen en projecten heb ik gemist, en nu wil ik meedoen aan een symposium gaan ze moeilijk doen. Volgend jaar herkansen zeggen ze dan Jongu na dati yu studiebegeleider taki? Ja Ma den kan regel wan sani gi yu tok? Nee want regels zijn regels. Protocol van de school. Ik moet eerst het tentamen halen en dan pas mag ik meedoen aan het symposium. Terwijl a symposium moes begin ete. Yu man grabu den sma disi? No diegasten zijn gestoord. Den no man denki. Now mi abi fu du tu sani abra, wan tentamen nanga wan symposium. Dati wan taki een jaar langer naar school. Den sani disi e stress mi. Te mi stress mi e siki baka...dan mi no mango na mi stage baka bla bla bla Dan kom ik in het formulieren invullen molen terecht bla...bla..bla Dem o bigin syatu mi studiefinanciering en zo en zooo. Dyonsro mi abi dertik yari dan mi no abi na papira ete noso mi sdon depri na oso nanga wan WAO uitkering. Mi mus luku bun dati mi fadon ini wan peti. Ik ga een andere mentrix zoeken. Iemand die mijn zaken beter kan behartigen. Ja yu abi leti Yere mi o sponsor yu tapu wan voorwaarde. Tamara mi o go taki nanga yu studie begeleider. Na law yu e law no? Brada mi srefi e regel mi zaak. Mij leven is een grote som. Elke dag trek ik af en tel ik bij. Je kent de vooroordelen Het lijkt me prima om later een eigen uitzendbureau te starten voor onze mensen.

22 Yu tya ambitie Den medische behandelingen e kom betre moro nanga moro, a kans fu overleef e kom moro bigi. Dus heb ik hoge verwachtingen aan de kwaliteit van mijn leven. dan pe yu o fini a bigi saka nanga moni? Wan lo fondsen de di kan yepi mi fu bereik mi dul. Ja...Rose o bigin wan eigen bedrijf. Dus Rose wil niet in de WAO gestopt worden. Mi e si a problèm na CWI kantoor. Sma di e feti omeni yari kba fu erkenning fu den siki. Sikkelcelziekte is nog onkend dùs dan na moro ogri. Èn y sabi den nanga den vooroordeel fu blaka sma. dùs Amen Tradei wan man nanga sikkelcelziekte ben kom tapu gesprek dan den aksi mi fu teki prati na a gesprek. Now den e si mi leki deskundige. A man abi pkin di e go na skoro, en frow e wroko fu kan sorgu di den. Te nanga rekter ben mus kom tu. Den paiman di den san disi e tya e stress a man. A stress naki a man taki d abi fu teki en na at oso. A frow wawan mus sorgu den pkin èn a mus tan wroko fu kan pai den afkati. A so a sani e go doro. Tin yari langa a man wroko dan now di a siki a mus feti fu en recht tapu wan uitkering. Het GAK, WAO, CWI begrijpen er niks van. Wat maak je veel mee zeg. Kopieer Interessant! Kba yere Ik heb het nog niet een over kinderwens gehad.

23 Ai. Ma a sari now Mi si taki yu de ini wan dip Yu mus kowru yu ede pkinso Kom w e go luku a kino We zijn geen zielige mensen, Met wat aanpassingen komen we er heus wel Wakti! mi e go weri wan trasani. Rose loopt weg No no no... ten no de gi na sani dati moro Moeder komt op Glen heb even voor mij? Nee Mi taki tok mi o tan na oso yere Ja..ja.. M ma Rose e go tu Meki un go relax pkinso, bakaten un sa taki abra a fesa. Ga je mee? Rose fini en bun dati mi e go tu Rose komt op Ja... mama gaat ook mee. Mi e bigin waka go n a oto. Rose en moeder kijken elkaar verrast aan SCENE 6

24 , EN Ben je zenuwachtig? Waarvoor? Dyonsro yu e kisi wan blinddoek Luku efu yu p pa e rei kom kba. Fu san dan? Ja wakti ai go span moro We helpen je wel de auto in ma dan un no e taki noti moro. Ik zal braaf afwachten. Mi m ma a no ben de leuk fu mi fu ben bruya yu plan. Mi ben wani sori un wansani. Ma na soso dyaf mi ben dyaf abra London Ai... ma yu teki wan bun takiman, een hele goede advocaat. Welke advocaat? Ja meisje je broer Glen heeft je door dik en dun gesteund. Hij heeft erg goed zijn best gedaan om mij te overtuigen om het anders te doen. Helemaal gratus, fu soso. Ik heb allen met haar meegeleefd. Ook Glen en tron wan hele verstandige jongeman. Dat was vroeger anders. A no ben de so kfalek.

25 Mi sabi Maar Glen heeft ook voor u het zelfde gedaan bij mij. Volgens mij was het vroeger anders. Yu si tok, van je familie moet je het hebben. Wan bingo nanga un famiri ben sa gezellig he San y e du? yé konkru ala sani! Gaan we Bingo spelen? Ja. Met hele leuke prijzen! Een weekend London met vriedinnen of een moederkoektest OOOOFF de eerste prijs een bezoek aan het Klinisch Genetisch Centrum in Leiden. Het Erfelijksheidscentrum. Na wantron nomo yu e tapu 21 jaar. Glen y e hori mi na spotu no? M ma.. a tru san Glen e taki? A bùs doro! San psa...! Bùs? Mi si taki yu na wa dyadya uma Bij ons inde familie zijn we altijd sterk geweest. Mi granma verteri mi taki en afo ben feti wan zaak ini sraftem. A teki aiti yari bifo a kisi en leti. Yu kan stel yu voor na ini da tem. Dus ergens diep in onze genen zit een strijder. Dus ook de genen van mijn oma heb ik mee gekregen. Y si ano teki en fu wan vreemde. Dan fawaka nanga ni dan.

26 Doe haar eerst maar het blinddoekje om. EINDE

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved.

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved. Vragenlijstnombroe Suriname 2014, Version # 15.2.4.4 IRB Approval: 110627 University of the West Indies, Mona, Jamaica LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University 2012. All rights reserved. PAIS. Kondre:

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN Welkomstwoord - 2 - Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de Vorst der engelen hier

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman

(Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman (Dron) Mi dasio Nana he, Mi dasio Nana Mi dasio Nana Keduaman Kedyaman nanga Kedyanpo We suku bribi ho We bedy Anana he We un pityin pe un de Un kon bedy Anana he Hoi Hoi ba a toob a Di wi kon dya fu tatya

Nadere informatie

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson

2e jaargang no. 8 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi. Aan deze editie hebben gewerkt: Agnes Burleson 2e jaargang no. 8 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi Aan deze editie hebben gewerkt: Liesbeth Peroti Journy Trotman Henry Bel Darell Geldorp Renate Galdey

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 VOORZANG: Aria 52 1.Luku fa na musudei ala fowru wiki (2x) Yere fa den singi krin,tru den wini den pikin. Pôti yesi, pôti min (aandacht)

Nadere informatie

Wortubuku fu Sranan Tongo

Wortubuku fu Sranan Tongo Wortubuku fu Sranan Tongo Sranan Tongo Nederlands Woordenboek Redaktie: John Wilner Medewerkers: Ronald Pinas, Lucien Donk, Hertoch Linger Arnie Lo-Ning-Hing, Tieneke MacBean, Celita Zebeda-Bendt, Chiquita

Nadere informatie

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo

draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo draaiboek DORO een Opera Fatu in 14 bewegingen 2012 Alida Neslo/Thalia, Paramaribo Het libretto is samengesteld uit en van pupillen van het Jeugdopvoedingsgestiht (JOG) in de Penitentiaire Inrihting Santo

Nadere informatie

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel

Handleiding. A tori. Het verhaal. Keti Koti Tafel Handleiding A tori Het verhaal Keti Koti Tafel Inhoud pagina Voorwoord 4 Inleiding 6 Opzet handleiding Keti Koti Tafel 6 Doel Keti Koti Tafel 6 Deelnemers Keti Koti Tafel 7 Benodigdheden 8 Voor de maaltijd

Nadere informatie

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO

VISIE HANOVER/MAWAKABO MISSIE HANOVER/MAWAKABO VISIE HANOVER/MAWAKABO (NA BIGI DREN FU DEN ANOFRU SMA) Na ini Para Anofru/Mawakabo de a moro prisiri pranasi fu tan, wroko nanga libi gi den sebi bigi famiri nanga ala den baka pikin; a de wan pranasi

Nadere informatie

Sikkelcelziekte en onderwijs

Sikkelcelziekte en onderwijs Sikkelcelziekte en onderwijs Bianca Vlaar Inhoudsopgave - Inleiding - 1. Sikkelcelziekte - 2. Hoe ontstaan klachten bij sikkelcelziekte? - 3. Bij wie komt sikkelcelziekte voor? - 4. Wat te doen bij klachten?

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE KINDEREN MET SIKKELCELZIEKTE

PATIËNTENINFORMATIE KINDEREN MET SIKKELCELZIEKTE PATIËNTENINFORMATIE KINDEREN MET SIKKELCELZIEKTE 2 KINDEREN MET SIKKELCELZIEKTE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over kinderen met sikkelcelziekte. Wij adviseren

Nadere informatie

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang?

Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Albert Helmans Adyosi/afscheid: Opgang of afgang? Eddy van der Hilst bron, in: De Ware Tijd Literair 75, 13 mei 1995 en 376, 20 mei 1995. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003albe01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname

Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Iets over de taal en de sprookjes van Suriname Antoon Donicie bron, in: De West-Indische Gids 33 (1952), p. 153-173. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/doni001iets01_01/colofon.htm 2008

Nadere informatie

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi

2e jaargang no. 7 NAKS TORI. 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 2e jaargang no. 7 NAKS TORI 65 jaar in Suriname No sidon na bakra sturu fu seri yu nengre oso bangi 1 Fotocollage 65 jaar NAKS De dankdienst werd voorgeleid door mw. Willemzorg. Voorzitter Staphorst, geflankeerd

Nadere informatie

Recepten. om ritueel te baden.

Recepten. om ritueel te baden. Recepten om ritueel te baden. WINTI - OBIA 1 Inhoud. ALAKONDRE KRA TAFRA....3 KASERI WATRA FOE WASI ANOE TE JOE DE GO NA KRA TAFRA....3 Wan toe sani foe sabi foe kra tafra....3 DE ALAKONDRE PRE...4 1.

Nadere informatie

Noot 19 Gedichten bij de thema s

Noot 19 Gedichten bij de thema s Noot 19 Gedichten bij de thema s Dit is een aangroei-document. Het kan worden aangevuld met verhalen en gedichten uit alle windstreken. Inzendingen kunt u mailen naar w.werner@bsl.nl. Hoofdthema: Familie

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Regel voor regel door tante Jo's Winti

Regel voor regel door tante Jo's Winti Regel voor regel door tante Jo's Winti Eddy van der Hilst bron, in: Jan Bongers et al., Tussen droom en werkelijkheid. Okopipi, Paramaribo 2001, p. 96-103. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hils003rege01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Wat is erfelijke bloedarmoede? Amsterdam 26 november 2005

Wat is erfelijke bloedarmoede? Amsterdam 26 november 2005 Wat is erfelijke bloedarmoede? مرض فقر الدم الوراثي Amsterdam 26 november 2005 lucht Zuurstof Zuurstof Zuurstof is nodig om te kunnen leven. Wij vervoeren zuurstof in onze lichaam via het bloed. Long en

Nadere informatie

Plakzijde Schutblad links Schutblad rechts Ziek Eerder verscheen: Niks zeggen! Bekroond met een Vlag en Wimpel 2008 www.gideonsamson.nl www.leopold.nl Gideon Samson Ziek Leopold / Amsterdam Voor Jolijn,

Nadere informatie

Uw kind is drager van sikkelcel Wat moet u weten?

Uw kind is drager van sikkelcel Wat moet u weten? Uw kind is van sikkelcel Wat moet u weten? Uw kind is van sikkelcel. Wat moet u hierover weten? Dat leest u in deze folder. Heeft u daarna nog vragen? Ga dan naar uw huisarts. Uw kind is van sikkelcel.

Nadere informatie

Wat is Sikkelcelziekte? Amsterdam 13 november 2005

Wat is Sikkelcelziekte? Amsterdam 13 november 2005 Wat is Sikkelcelziekte? α β α β Amsterdam 13 november 2005 lucht Zuurstof Zuurstof Zuurstof is nodig om te kunnen leven. Wij vervoeren zuurstof in onze lichaam via het bloed. Long en hart 5 liters bloed

Nadere informatie

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor de onderbouw. Het toneel stelt voor

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

TITEL: UMASMA NA LIP BANA

TITEL: UMASMA NA LIP BANA Fred Gilds TITEL: UMASMA NA LIP BANA De beeldvorming van Afro Surinaamse Creoolse mannen over vrouwen Inleiding Ik Fred, heb mezelf deze inleiding aangemeten, over Creoolse vrouwen, omdat ik als sociaal

Nadere informatie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie

KRA TAFRA. AKRA en de ZIEL. In de Winti religie KRA TAFRA AKRA en de ZIEL In de Winti religie Inhoud. Inhoud....2 Definitie van de KRA AKRA en de ZIEL in de Winti cultuur....3 Inleiding....3 KRA of ZIEL....3 ZIEL of JEJE....3 KRA of AKRA....3 DEFINITIE

Nadere informatie

Het Rosie Pr0ject. in makkelijke taal. Graeme Simsion

Het Rosie Pr0ject. in makkelijke taal. Graeme Simsion Het Rosie Pr0ject in makkelijke taal Graeme Simsion Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Mijn naam is Don Tillman. Ik ben professor op een universiteit in Australië. Daar werk ik al tien jaar.

Nadere informatie

THE KIDS ARE ALL RIGHT

THE KIDS ARE ALL RIGHT THE KIDS ARE ALL RIGHT Hoe beleven kinderen van lesbische ouders hun gezinssamenstelling? Wat zijn de leuke kanten aan twee Meer dan Gewenst (stichting voor homoseksueel ouderschap) organiseert regelmatig

Nadere informatie

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen

Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen Michaël Slory Samengesteld en ingeleid door Michiel van Kempen bron. In de Knipscheer, Amsterdam 1991 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/slor001ikza01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT

DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT J. W. GONGGRYP & C. DUBELAAR DE GESCHRIFTEN VAN AFAKA IN ZIJN DJOEKA-SCHRIFT Een onzer heeft in de eerste aflevering van de Meuuv /«discae Girfs ^ een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het Djoeka-schrift

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Tips voor een goede spreekbeurt

Tips voor een goede spreekbeurt Diabetes?! Een spreekbeurt die je alles vertelt over diabetes: Wat is het? Hoe ontstaat het? En vooral ook: Wat betekent het voor jou, je broer, zus, vader of moeder. Tips voor een goede spreekbeurt Vertel

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Vieze handen. Je hoeft niet zo n gezicht te trekken. Het is elke keer hetzelfde met jou. Kijk nou hoe je eruitziet!

Vieze handen. Je hoeft niet zo n gezicht te trekken. Het is elke keer hetzelfde met jou. Kijk nou hoe je eruitziet! Vieze handen Wat zie jij eruit! Marts vader kijkt naar hem alsof hij een en al viezigheid is. Mart werpt een blik op zijn handen. Daar zit nog smeer op, dat is waar. Maar als je een motorblok uit elkaar

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft getekend wil zien. Wederom gaat mijn dank uit naar haar.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Ga naar prik en bescherm.nl

Ga naar prik en bescherm.nl Benieuwd wat andere meiden, moeders en experts vinden? Ga naar prik en bescherm.nl Dit mini-magazine geeft je in korte tijd de belangrijkste informatie over de HPV-vaccinatie. Wil je graag meer weten of

Nadere informatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie

Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie Levende-Doden ~ Low: van scheiding naar incorporatie V. A kaba? A kaba? A kaba, a kaba, a kaba ( het is voorbij ) zingen de dragers wanneer ze de lijkkist definitief sluiten. Deze handeling is aanleiding

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard)

Surinoemer. taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden. Kunstenaar Steve Ammersingh: 'On the move'. (foto Ralph van Meijgaard) de Surinoemergratis 12 FEBRUARI 2008 1e jaargang/no. 2 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk nieuwsblad dat onregelmatig zal verschijnen.

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Help me, Zoey, zeg ik. Zoey kijkt verbaasd. Waarmee?, vraagt ze.

Help me, Zoey, zeg ik. Zoey kijkt verbaasd. Waarmee?, vraagt ze. 1 Ik wou dat ik een vriendje had. Ik wou dat hij in mijn kast zat. Dan kon ik hem tevoorschijn halen wanneer ik maar wilde. Hij zou naar me kijken alsof ik mooi ben. Zwijgend. Hij zou zijn leren jack uittrekken

Nadere informatie

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen

Zwangerschap en rhesusfactoren. Informatie over bloedgroepen en antistoffen Zwangerschap en rhesusfactoren Informatie over bloedgroepen en antistoffen 1 Inleiding Uit bloedonderzoek is gebleken dat u bloedgroep rhesus D-negatief of rhesus c-negatief heeft. Uw verloskundig zorgverlener

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Take a look at my life 30

Take a look at my life 30 Take a look at my life 30 Er is weer een week om gevlogen, en jullie moeten er echt aan gaan geloven maar het is voornamelijk Daan spam op me blog hihi. Ik kan het niet laten om dat heerlijke snoetje op

Nadere informatie

DIT ZIJN DE EERSTE PAGINA S VAN HET OORSPRONKELIJK 47 PAGINA S TELLENDE TONEELSTUK.

DIT ZIJN DE EERSTE PAGINA S VAN HET OORSPRONKELIJK 47 PAGINA S TELLENDE TONEELSTUK. DIT ZIJN DE EERSTE PAGINA S VAN HET OORSPRONKELIJK 47 PAGINA S TELLENDE TONEELSTUK. VOOR DE HELE TEKST KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA WWW.VERSA-TEKSTEN.NL Een toneelstuk - KARIN KOETSVELD 2005/2006 - HKU onder

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1

de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 de Surinoemergratis 11 DECEMBER 2007 1e jaargang/no. 1 taki a no noti, ma a du na basi geen woorden maar daden WORTU NA FESI/ VOORWOORD van de redactie PARAMARIBO - De Surinoemer is een gratis onafhankelijk

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid Delier

Acuut optredende verwardheid Delier Acuut optredende verwardheid Delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege ziekte, ongeval en/of operatie. Zoals u vermoedelijk hebt gemerkt, is zijn of haar reactie

Nadere informatie

Thema 4 Behandeling van infectie gaat over het gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen om verschillende ziekten en kwalen te behandelen.

Thema 4 Behandeling van infectie gaat over het gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen om verschillende ziekten en kwalen te behandelen. Wereldoriëntatie - Natuur Algemene vaardigheden: 1.1 Levende en niet-levende natuur: 1.3 & 1.5 Gezondheid: 1.17-1.19 Wereldoriëntatie - Techniek 2.16* Geschatte lesduur 50 minuten Thema 4 Behandeling van

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Een kind zonder kankerdag

Een kind zonder kankerdag Een kind zonder kankerdag Eerste druk, maart 2011 2011 Maurice de Keijzer Schilderij cover: Roel Hofman isbn: 978-90-484-1732-2 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Algemeen Bloedtransfusie voor kinderen

Algemeen Bloedtransfusie voor kinderen Algemeen Bloedtransfusie voor kinderen In deze folder vertellen we je wat een bloedtransfusie is en waarom het gegeven wordt. Wat is bloedtransfusie? Bloedtransfusie betekent dat je bloed krijgt toegediend.

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? MRSA positief: wat betekent dat? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

De verdwenen pakjes. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.schooltoneel.net

De verdwenen pakjes. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.schooltoneel.net De verdwenen pakjes Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.schooltoneel.net Rollen: De bekende kindervriend De trouwe helper van Sinterklaas Pakjespiet 1: Een Piet de taak heeft te zorgen voor de pakjes

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per

U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per Bloedtransfusie Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl Wat

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

Prik en bescherm. Laat je inenten tegen baarmoederhalskanker

Prik en bescherm. Laat je inenten tegen baarmoederhalskanker Prik en Prik en bescherm Laat je inenten tegen baarmoederhalskanker De HPV-inenting in het kort HPV is de afkorting voor humaan papilloma-virus. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De kans

Nadere informatie

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts.

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. Thema 5 Les 1: De angst: Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. De schrik: Als iemand ineens achter je staat, dan schrik je. Je bent dan ineens

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Boeken van Harmen van Straaten

Boeken van Harmen van Straaten Boeken van Harmen van Straaten Hé, wie zit er op de wc? Ik wil voor altijd bij je zijn Mijn autoboek Herrie in de huttenclub (e-book) Het geheim van de smokkelbende (e-book) De engel van de overkant (e-book)

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram)

Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram) Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram) De afspraak voor de mictiecystogram Het onderzoek van je blaas en urinewegen vindt plaats op: Datum:.. Dag/tijdstip: dag. uur Je wordt verwacht

Nadere informatie

LENTE+LIEFDE Juf Floor ligt in haar bed. Ze wordt wakker en pakt haar kleren om vandaag aan te trekken. Dan gaat juf Floor ontbijten. Ze gaat naar buiten en loopt naar meester Ruben s huis. Ze belt aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 07 december 12

Nieuwsbrief 07 december 12 Nummer 7 Schooljaar 2012 2013 Nieuwsbrief 07 december 12 In dit nummer: 1. ouderavond december 2. verhuis kinderopvang 3. hulp hotdogverdeling 4. Uit de pen van het 4de leerjaar 5. Uit de pen van KO0 Juf

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Paultje. Vijf avonturen met. Eve Tharlet Brigitte Weninger. De Vier Windstreken

Paultje. Vijf avonturen met. Eve Tharlet Brigitte Weninger. De Vier Windstreken Het vindingrijke konijn Paultje beleeft in deze bundel vijf avonturen met heel herkenbare thema s: Paultje krijgt een zusje Van harte beterschap, Paultje! Paultje maakt ruzie Paultje. Waar is Klaasje?

Nadere informatie

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST

HOSIANNA & BELIJDENISDIENST EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 maart 2016 PALMZONDAG De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven bezit Johannes

Nadere informatie

rik Prik en bescherm informatie over inenten tegen baarmoederhalskanker

rik Prik en bescherm informatie over inenten tegen baarmoederhalskanker rik n Prik en bescherm informatie over inenten tegen baarmoederhalskanker De HPV-inenting in het kort HPV is de afkorting voor humaan papilloma-virus. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Nadere informatie

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6

Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Februari, de maand van Valentijnsdag. Daarom deze maand een lief bericht van de leerlingen van groep 6 Mama Een roos is roze viooltjes zijn blauw maar het allerliefst Hou ik van jou mama. Joshua De beste

Nadere informatie

Fugro Sinterklaasfeest. De Pietenbende maakt er een feestje van! Auteur : Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende

Fugro Sinterklaasfeest. De Pietenbende maakt er een feestje van! Auteur : Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende Fugro Sinterklaasfeest De Pietenbende maakt er een feestje van! Auteur : Yoëlle van Driel met aanvullingen van de hele pietenbende Rol Wie Kleding Toelichting Sinterklaas Sinterklaas Klaas uitrusting (vergeet

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding Kanker Inhoud Inleiding Inleiding Wat is kanker? Soorten kanker In het kinderziekenhuis Wat kan je doen tegen kanker? Afsluiting Bronvermelding Ik houd mijn werkstuk over kanker, omdat het mij een moeilijk

Nadere informatie

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje!

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Proloog: 7 januari Van harte gefeliciteerd! Lindy sloeg haar armen om Mariëlle heen. Zestien! Nu mag je eindelijk op een scooter rijden.

Nadere informatie