HuurdersBelangen. Huren wordt minder zeker en zeker minder!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HuurdersBelangen. Huren wordt minder zeker en zeker minder!"

Transcriptie

1 HuurdersBelangen Krant Krant Pagina 1 De HuurdersBelangen Krant is een uitgave van de HBVH en verschijnt minimaal 3 keer per jaar voor alle huurders van de gemeente Hilvarenbeek jaargang 16 - Editie 52- vierde kwartaal 2013 Pagina 1 Huren wordt minder zeker en zeker minder! Huurders en verhuurder hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud van de huurwoning. De afgelopen decennia zijn huurders van de voormalige corporatie Stromenland, onder leiding van directeur Hulsbosch, ruimhartig behandeld in zijn of haar verantwoordelijkheden met betrekking tot onder andere het onderhoud. De oude corporatie nam veel van de onderhoudstaken van de huurder over, onder het motto: goed eigenaarschap, ont-zorgen van haar huurders en zich verantwoordelijk voelen als volkshuisvester voor haar huurders. Helaas is dit ont-zorgen van de huurder niet opgenomen in de huurcontracten waardoor deze al jaren bestaande gewoonte geen rechten geeft U weet hoe het afliep met de gierige Scrootch uit a christmas carol...hij leerde dat het fijner is om góed te zijn voor mensen die hulp nodig hebben... In deze krant: BLZ 1 en 2: Huren wordt minder zeker en zeker minder. BLZ 3 en 4: Themabijeenkomst woonbond was succes. Slakje. BLZ 5: Column. BLZ 6: Feit: meer scheefkopers dan scheefhuurders. BLZ 7: De Beekse Huurder. BLZ 8 en 9: Winst is voor de huurders. Dit kan als zuur worden ervaren nu steeds vaker blijkt dat het handelen uit het gedachtegoed van Stromenland bij de fusie niet is overgedragen naar de nieuwe organisatie, wooncorporatie Leystromen. De corporatie Leystromen gaat zich, ondanks toezeggingen bij de fusie dat alle positieve zaken zouden worden overgenomen, steeds verder van het bovenstaande gedachtegoed afkeren. Onder het mom van veranderende tijden, economische crisis, opbouwen van eigen vermogen en huurderheffingen gaat de corporatie zich steeds meer richten op en wijzen naar elkanders verantwoordelijkheden. De basis van de corporatie Leystromen wordt beperkt tot het uitvoeren van haar wettelijke taken. In het kort komt dit er op neer dat we kunnen zeggen dat het minder zeker wordt, maar voor de huurder wel zeker minder wordt. belangrijker dan lot huurders. BLZ 9: vooraankondiging jaarvergadering website info. spreekuur. danateur worden. word lid. BLZ 10: puzzel, oplossing en winnaars. BLZ 11: Huurtoeslag, hoe ingewikkeld is het? BLZ 12: Bewonerscommissies succesvol! colofon. lidmaatschapsbon. Toekomstbeeld voor Hurend Hilvarenbeek? Nee toch! Op het gebied van het onderhoud verandert er veel, over het algemeen geldt: Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. Bij kleine reparaties moet de huurder makkelijk erbij kunnen en de reparatie moet weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder. De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. In eerste instantie lijkt het erop dat de Wet vrij duidelijk met waar de verantwoordelijkheid ligt voor huurder en Wordt vervolgd op pagina 2

2 HuurdersBelangen Krant Pagina 2 Vervolg van pagina 1 verhuurder, echter de schijn bedriegt. Want de wet geeft aan dat bij kleine reparaties de huurder er makkelijk bij moet kunnen en dat de reparatie weinig kosten met zich mee mag brengen. Nu hoeven we misschien over fysieke bereikbaarheid geen grote discussie te voeren, maar kunt u aangeven wat weinig kosten zijn. Is dat 150 euro of 10 euro, is dit inkomensafhankelijk en komt de privacy van de huurder dan niet in het geding. Dit zijn zaken waarover Leystromen naar de mening van huurdersorganisaties niet of nauwelijks nadenkt met haar versobering van het goed eigenaarschap en het ontzorgen van haar huurders. Natuurlijk stel ik het bovenstaande misschien wel wat scherper dan de werkelijkheid, maar ik wil hiermee aangeven dat het moeizame discussies zijn met de vertegenwoordigers van de corporatie Leystromen en dat u als huurder zich zeer bewust moet zijn van het feit dat geringe kosten voor iedereen anders zijn en dat dit voor u als huurder als u met kosten van onderhoud te maken krijgt zeker de moeite waard kan zijn om hierover in gesprek te gaan met de verhuurder. Ondanks dat de corporatie Leystromen haar onderhoudsbeleid enorm aan het versoberen is, tracht zij via fondsen en een Huurders ABC toch wat toekomstige discussies voor te zijn. Via het Huurders ABC kunt u bepaalde onderhoudszaken inkopen via de corporatie, u betaald een (geringe) vergoeding en medewerkers van de servicedienst van Leystromen voeren de reparatie of het onderhoud uit. Hierdoor is voor u duidelijk wat u betaald. Dit betalen dient u overigens direct bij aanvang van de werkzaamheden te doen via bijvoorbeeld een PIN transactie. Naast dit Huurders ABC, kunnen huurders deelnemen aan fondsen, zoals het glasfonds en het rioolfonds. Door een (geringe) maandelijkse vergoeding kunt u deelnemen in één of beide fondsen en mochten er problemen zijn, dan wordt het probleem opgelost, zonder dat er een discussie ligt bij de schuldvraag of de rekening. Uiteraard zien de huurdersorganisaties toe of de gelden in deze fondsen volgens het reglement worden besteed. Al enkele maanden zijn de huurdersorganisaties en corporatie Leystromen met elkaar in gesprek over een derde fonds dan wel een uitbreiding van het rioolfonds. We hebben het dan over het schoonmaken van de dakgoten (ook een verantwoordelijkheid van de Dakgoten schoonmaken: veilig láten doen of zélf die ladder op? huurder). Het schoonmaken van een dakgoot is voor veel huurders een klus die zij zelf moeilijk kunnen uitvoeren i.v.m. de bereikbaarheid maar die bij verstoppingen vervelende gevolgschade kan veroorzaken. In het verleden deed Stromenland dit gotenonderhoud gratis voor haar huurders, wij betreuren het dat de corporatie Leystromen ook hier terugvalt op de invulling van haar minimale wettelijke taak. Wij zijn wel tevreden dat huurders binnenkort tegen een (geringe) vergoeding dit onderhoud kunnen laten uitvoeren. De vormgeving van dit fonds ligt op dit moment ter advisering voor bij de huurdersorganisaties. Ons advies zal zijn dat het een apart fonds dient te worden om het overzichtelijk te houden en u als huurder de vrijheid te geven om zelf keuzes te maken over wat u zelf doet en of uitbesteed aan Leystromen. U ziet, het zorgeloos huren wordt op vele fronten aangetast, de vrijwilligers van de huurdersorganisaties zetten zich op vele terreinen in om ervoor te zorgen dat de woonlasten voor elke huurders zo laag mogelijk blijven, om te voorkomen dat Wonen een Last wordt. # voorzitter HBVH, Michèle de Vries.

3 HuurdersBelangen Krant Pagina 3 Themabijeenkomst Woonbond was succes! Energie is momenteel een hot item. En zeker nu de huren torenhoog lijken te worden is het van belang om de overige woonlasten (gas, water, stroom) onder controle te houden. De Nederlandse Woonbond maakt zich al langer druk over de energielasten en heeft een aantal jaren geleden een heel energieteam opgetuigd dat een groot pakket van voorlichting kan geven. De Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze besloten hierover een avond te beleggen voor onze huurders. Ook veel huurders vonden dit een goed plan want de opkomst die avond was verassend goed. De Nederlandse woonbond heeft voor dit soort avonden een vast programma en opgeleide mensen die zo n avond begeleiden. Bij deze bent U van harte uitgenodigd voor de themabijeenkomst van de HBVH over energiebesparing. In samenwerking met De Woonbond! Wanneer: Maandag 14 oktober Waar: Open Huis, Hilvarenbeek. Tijd: Zaal open vanaf uur. Afsluiting rond uur. Komt allen en doe er uw financiele voordeel mee! De uitnodiging in de vorige krant werd goed gelezen! In kleine groepjes begonnen we aan een soort Quiz waarbij gekeken werd hoeveel kennis er aanwezig was. Als groepje werden er vragen voorgelegd zoals: Wat is zuiniger: Thee zetten met een elektrische waterkoker, in een fluitketel op het gasfornuis, of in de magnetron. Op zulke vragen volgde natuurlijk flinke discussies want het maakt natuurlijk verschil of je een kopje water wilt heet maken of een hele ketel vol. Op de vraag: Wat is zuiniger: De gordijnen altijd dicht laten, de gordijnen altijd open laten, de gordijnen dichtdoen als de verwarming aangaat, de gordijnen dichtdoen als het buiten donker wordt, kwam minder discussie. Het leek iedereen logisch dat de gordijnen dicht moeten als het buiten donker wordt; zolang zonlicht naar binnen komt helpt dit mee om het huis te verwarmen. Na gezamenlijk de quizvragen besproken te hebben bleek dat de meeste huurders zich al aardig verdiept te hadden in de materie. Jammer dat er geen duidelijke antwoorden kwamen van de energiecoach, al is dat ook moeilijk omdat de uitkomst afhankelijk is van veel persoonlijke omstandigheden en ander factoren. Vervolgens werden er wat eenvoudige apparaatjes getoond die op een gemakkelijke wijze kunnen zorgen voor energiebesparingen. Zoals bijvoor- Wordt vervolgd op pagina 4 Het slakje zegt: Ik zit er deze winter lekker warmpjes bij met de energiebesparingstips van de Woonbond.

4 HuurdersBelangen Krant Pagina 4 Vervolg van pagina 3 hebben want de investering moet wel betaalt worden. Zonnepanelen hebben niet het eeuwige leven enz enz. beeld een klein klemmetje zodat de deur vanzelf sluit. Daarna volgde De Meetlat waarin werd uitgelegd wat eenvoudige maatregelen kunnen opleveren in de portemonnee. Zoals: Laat elektrische apparaten niet op stand-by staan, maar zet ze helemaal uit. Dit kan ongeveer 75 euro per jaar schelen. Het drogen van de was buiten kan 100 euro per jaar opleveren. Het 1 minuut korter douchen levert zo n 27 euro per jaar op. Niet echt spectaculair en u moet wel een douche wekkertje aanschaffen. Alle beetjes helpen is misschien uw motto en het is bekend dat in de tijd van hoge vaste lasten veel mensen moeten worstelen om genoeg geld over te houden voor uitgaven zoals voeding, kleding,en alles wat verder iedere maand weer nodig is. Veel tips zijn ook afhankelijk van uw woon en leefsituatie. Bent u geïnteresseerd in de totale meetlat dan kunt u Kijk op voor nog meer tips! die opvragen bij www. bespaarenergiemetdewoonbond.nl Ook uw verhuurder is geïnteresseerd in energiebesparingen. Vanuit het rijk is er geld beschikbaar gesteld voor aanpassing van woningen. Zo wordt er nagedacht over zonnepanelen maar aan dit idee zitten nogal wat nadelen. Ik noem er een paar. Zonnepanelen kunnen niet overal geplaatst worden, bijvoorbeeld niet op daken op het noorden. Moet het aanbrengen verplicht gesteld worden of is het laten plaatsen vrijblijvend? Wat doe je na mutatie van de woning? Verder zouden huurders maar een klein financieel voordeel Huurders in Hilvarenbeek hebben een voorsprong op veel huurders van Leystromen. Onze woningen zijn immers zo n jaar of twaalf geleden goed geïsoleerd en dat zonder huurverhoging. (met dank aan het toenmalige bestuur van de HBVH). Een van de belangrijkste besparingen levert een nieuwe ketel op: zo n 300 euro. Uit ervaringsverhalen blijkt dat dat wel 500 euro kan schelen! Helaas heeft de verhuurder een voorgenomen besluit aan de huurdervertegenwoordigers voorgelegd: zij wil de ketels om de 18 jaar gaan vervangen. Nu vind het vervangen van een ketel al na15 jaar plaats. Werk aan de winkel huurdervertegenwoordigers!!! #Ch. Kwast, bestuur HBVH

5 HuurdersBelangen Krant Pagina 5 column baantje s-nachts te Bennebroek. Ondanks de De tijd dat ik genoeg had aan zeer geringe hoeveelheid aan overlevingsspul een stationcar om mijn gehele inboedel te doen verhuizen toch steeds een vermoeiende bezigheid, dat naar een nieuw optrekje is echt voorbij. Net zoals de gehele oppervlakte aan vloerbe- verkassen. En dan hoefde ik niet eens de dekking, geknoopt aan de zijkant van mijn Puch bromfiets, vele verzekeringen, abonnementen, goede alvast vooruit te brengen. (Als doelen, gemeentes, je van 4,5 bij 4,5 meter naar hypotheekadviseurs, 3,5 bij 3,5 meter gaat neem je pensioenverstrekkers e.d. op daarvan? Heb ik de energie je vloerbedekking natuurlijk de hoogte te brengen want nog wel voor deze grote stap? mee: past altijd). Inmiddels aan dat alles had ik geen behoefte. Op een geleende mo- s nachts de stuipen op het lijf Allemaal vragen die je vooral scharrelen er 4 koters rond in ons rijtjeshuis, heeft de vrouw tor trok ik slechts van adres jagen en je doen twijfelen. En gratis een verzamelverslaving naar adres. Maar het is dan zitten wij huurders niet geërft van haar familie en is vooral de geestelijke belasting eens met de inmiddels zeer ook mijn motorhobby wat uit die verhuizen zo vermoeiend prangende vraag of het eigen huis wel verkocht zal de hand gelopen. Ooit ben ik maakt. Veel andere zaken kun zelfs nog, na terugkomst uit je immers ook nog uitbesteden. Het zijn de lastige En toch zeg ik: voel je dat het worden. Kenia, twee jaar lang met slechts een plunjebaal achterop de motor van adres vragen als: komt alles wel heel tijd is om te verhuizen, ga dan aan? Gaat het passen? Wat ook! Spijt krijgen is één van de naar adres getrokken. Zonder moet ik weg doen? Zijn de meest knagende gevoelens en vaste woon- of verblijfplaats nieuwe buren echt wel zo de kans is groot dat je daar maar gelukkig wel met vier aardig als ze eruit zien? Kan niet meer vanaf gaat komen. verschillende huissleutels op ik wel gaan aarden? Mis ik Veel groter althans dan dat zak. Malden-Culemborg-Leiden-Hilversum en met een mijn vertrouwde motor/wandel/hondenuitlaatroute niet king uitdraaid. Mensen blijken een verhuizing op een misluk- veel meer dan ik nu bedenken flexibeler dan ze zelf weten. kan? Welke mensen laat ik Spijt laat je niet meer los. Dus achter en wat vinden zij pak je boeltje bij elkaar en wandel, wandel de nieuwe wereld in. Het zal u onverwacht goed doen. Onze vroege voorouders deden niet anders en het zit nog steeds in onze genen. Verhuis ze! Met een kleine inboedel is verhuizen niet zo n probleem zoals je ziet... # Was getekend, Bertus Krot, de buurman van De Huurheld.

6 HuurdersBelangen Krant Pagina 6 Feit: meer scheefkopers dan scheefhuurders Over de hele breedte van de woningmarkt blijkt dat de koopmarkt serieuzer genomen wordt dan de huurmarkt. Op feestjes zullen vooral de mensen die kopen, gáán kopen of gekocht hébben, de boventoon voeren. Stuk voor stuk hebben zij een heel goed huis gekocht tegen een bodemprijs die ze heel slim bedongen hebben en als men een opknappertje heeft aangeschaft dan krijg je uitvoerig de bouw / verbouwplannen te horen. Als je in zo n gezelschap vertelt dat je in een huurhuis woont dan word je een beetje meewarig aangekeken. Calimero zei het al: Het is niet eerlijk! Nu het tij is gekeerd, hoor je niemand over het feit vertellen dat heel veel huisbezitters in grote spanning leven! Want wat als je werkeloos raakt en als dat een behoorlijke tijd aanhoud ondanks je vele sollicitaties? En als dan je partner ook zonder werk komt te zitten? En hoe wil je het regelen als één van de twee het huwelijk niet meer ziet zitten? Om nog maar niet te spreken over langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid. Was nog niet zolang geleden dé oplossing: woning verkopen en gaan huren. Zie nú je huis nog maar eens kwijt te raken... Ook kan het gebeuren dat de echtgenoot komt te overlijden en de vrouw onverzorgd achterblijft. Vrouwen boven de zestig hebben vaak hun hele leven voor het gezin gezorgd en hebben geen eigen inkomsten. Met een eigen huis kun je op geen enkele instantie een beroep doen. Ook niet op een bijstandsuitkering!!!. Je moet dan je huis verkopen en gaan leven van de opbrengst van je woning (je huis opeten). Waar je dan moet wonen is het volgende probleem waar je tegenaan loopt. Al deze problemen heb je niet als huurder. U ziet het, huren is zo gek nog niet. Het lijkt er op dat men bij de overheid denkt: Dan zullen wij het leven van de huurders ook maar eens zuur maken : De huren flink omhoog. En heb je een beetje een goed inkomen dan mág je niet meer huren. Huurders worden door de overheid echt niet in de watten gelegd. Huurders nemen Niet lekker: je eigen huis opeten. gewoon een dienst af waar ze voor betalen. Er bestaat een groot misverstand: Huurders zouden leven op zak van de belastingbetaler. Het tegendeel is waar: Kopers krijgen een flink bedrag uit de schatkist, de hypotheekrenteaftrek. Óók als je een heel goed inkomen hebt kom je daarvoor in aanmerking! Huurders daarentegen krijgen alleen bij een heel laag inkomen een klein beetje huursubsidie. Over scheefwonen gesproken. Als je het goed bekijkt zijn er meer scheefkopers dan scheefhuurders. Het is mij een raadsel dat nog zoveel mensen geloven in het sprookje dat huren geld weggooien is en dat kopen naar je toe komt. Maar nu het voor veel kopers mis dreigt te gaan; Dan ook niet piepen. #Ch. Kwast, bestuur HBVH

7 HuurdersBelangen Krant Pagina 7 DE BEEKSE HUURDER Deze keer zijn we te gast bij Beekse Huurder mevrouw Dina Lacet. Mevrouw Lacet woont alweer 13 jaar in de Cantorijstraat in Hilvarenbeek. Daarvoor woonde ze 30 jaar in de Saturnusstraat. Ook dat was een huurhuis van Leystromen. Toen heette het nog Stromenland. Een trouwe huurder dus. Mijn huis: Het is een aangepast huis omdat haar man longemfyseem had en dag en nacht zuurstof nodig had. Daardoor kon hij ook geen trappen meer lopen en moest er een slaapkamer en badkamer beneden zijn. Dat was ook de reden dat ze zijn verhuisd. Hij heeft hier nog 7 jaar kunnen wonen. Op de bovenverdieping is ook nog een slaapkamer en een kleine bergzolder. Mijn buurt: Het is een fijne buurt met prettige buren die er voor elkaar zijn als het nodig is. Zo heeft mevrouw Lacet eens een gesprongen waterleiding gehad en heeft toen heel veel hulp gehad van een buurvrouw enkele deuren verder. De woning ligt dicht bij de winkels en bij het Open Huis waarvan mevrouw de beheerder is. Prijs/kwaliteit: De prijs/kwaliteit verhouding is goed. De woning wordt goed onderhouden en als er iets is en Dina Lacet met achter haar enkele belangrijke familieportretten.. mevrouw belt naar Leystromen dan komen ze meestal binnen 3 á 4 dagen kijken. En alles wordt ieder jaar duurder dus ook de huur, die gaat ieder jaar omhoog. Fijn aan de woning: Er is geen voortuin maar wel een mooie achtertuin. Ook is het fijn dat er een carport is voor de auto. Er is een bijkeukentje waar de diepvriezer, wasmachine en vaatwasser mooi in kunnen staan. Minder blij met: De bijkeuken vertoont grote scheuren van boven tot beneden waar hij aan het huis vastzit. Hij komt als het ware los te staan van het huis. Jammer dat de bijkeuken een éénsteensmuur is want dat zorgt in de zomer voor te veel warmte en in de winter is het vrij koud. Mijn hobby s: Mevrouw Lacet heeft veel hobby s. Ze is bij de handwerkclub van de KBO gegaan. Van plastic tassen knipt ze reepjes en haakt daar dan weer een mooie tas van, een bijpassende voering erin, leuke knoop als sluiting en er is een mooie exclusieve tas ontstaan. Van vaatdoekjes maakt ze cadeautjes in de vorm van een babyjurkje en/of broekje. Kleding naaien is ook een grote hobby van haar. Ze doet aan bloemschikken en maakt dan seizoensgebonden bloemstukken. Als beheerder van het Open Huis verzorgt ze de reserveringen en zorgt dat er voldoende koffie, thee en suiker in voorraad is. Ook maakt ze samen met iemand anders de ruimtes schoon en doet de was. Als er dan nog tijd over is maakt ze graag een legpuzzel. Mevrouw Lacet is een tevreden en druk bezet persoon die altijd bezig is. # Rianne Herrijgers, bestuurslid HBVH

8 HuurdersBelangen Krant Pagina 8 Winst is belangrijker dan lot huurders Bij de overheid heeft men meer oog voor de institutionele beleggers die woningen verhuren dan voor de sociale huursector. Institutionele beleggers die woningen verhuren doen dat puur met oog op winst: Het vergroten van hun kapitaal dat ze hebben ingezet bij het bouwen van een project. Ook je verlies zélf nemen graag! Toch moeten institutionele beleggers aan dezelfde voorwaarden voldoen als sociale verhuurders. Een mooi voorbeeld was te zien op zaterdagavond 9 november bij het programma Kassa: Gast was dhr. Kamminga van Vastgoedbelang, versus Barbara klomp van de Nederlandse Woonbond. In beeld kwam een groot woningcomplex waar achterstallig onderhoud was. De huurders hadden zich verenigd en klaagden bij de verhuurder. De verhuurder kwam natuurlijk met het verhaal dat er geen geld was want hij moest van de overheid ook al de verhuurdersheffing betalen. Het klopt dat verhuurders veel geld moeten storten aan de overheid maar dat betekend níet dat verhuurders het onderhoud mogen verwaarlozen! Trouwens, het slechte onderhoud van de flats dat op de televisie getoond werd dateert niet van vandaag of gisteren. Duidelijk was te zien dat de kozijnen verveloos waren en hier en daar kon het hout er zo uitgetrokken worden. Het onderhoud was dus al járen achterstallig en stamt vanuit de tijd dat de opbrengsten van verhuur nog zeer lucratief waren. Ook werd een complex getoond met een zeer verouderde stookketel zodat de huurders torenhoge energiekosten hadden. Wat was het verweer van dhr. Kamminga? Schaamde hij zich over het gedrag van deze slechte verhuurders? Nee hoor; zonder blikken of blozen vertelde hij dat deze verhuurders natuurlijk wel rendement op hun woningen moeten halen want die zijn van beleggers en die willen natuurlijk geld zien! Laat ik nu altijd gedacht hebben dat als beleggers een slechte belegging doen, het risico voor rekening voor henzelf is. Zoals de winst ook in eigen zak gestoken wordt. Huurders kunt je dus kennelijk beschouwen als melkkoe volgens dhr. Kamminga. De overheid trapte in het zielige verhaal en kwam met een flinke financiële tegemoetkoming voor deze verhuurders. Zal de verhuurder dit nu investeren in de flat? En wordt Alles voor de winst! hier op toegezien? Zegt ú het maar... Barbara klomp van de Nederlandse Woonbond adviseerde de huurders om een zaak te beginnen bij de huurcommissie. (www.huurcommissie.nl) Deze instantie komt bij de klager(s) aan huis en maakt een rapport van de klachten. Tijdens een zitting waar huurder en verhuurder voor worden uitgenodigd, wordt het rapport van de onderzoeker besproken en mogen beide partijen zich uitspreken over wat opgeschreven is in het rapport. Daarna gaan de voorzitter van de commissie en de twee commissieleden (1 namens de huurders en 1 namens de verhuurder) overleggen hoe de uitspraak zal zijn. Duidelijk is dat de verhuurder de woning voldoende moet onderhouden, geen geld is dus geen excuus. Als vastgesteld is dat er inderdaad belangrijke klachten zijn, dan kan de Huurcommissie een sanctie opleggen in de vorm van een huurverlaging (die in bepaalde gevallen kan dalen met 60% van de maximale redelijke huur). Het zijn bindende uitspraken waar de verhuurder aan Wordt vervolgd op pagina 9

9 HuurdersBelangen Krant Pagina 9 Vervolg van pagina 8 moet voldoen! En de huur mag pas weer naar het oude niveau als er sprake is van herstel. Ook tussentijdse huurverhogingen mogen tijdens zo n procedure niet geheven worden. De verhuurder moet het herstel melden bij de Huurcommissie die dan opnieuw een onderzoek instelt of het gebrek inderdaad opgeheven is. Pas dán mag de huur weer naar het oude niveau. Met deze maatregel worden verhuurders gedwongen om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Zoals u ziet zijn er voor huurders zeker mogelijkheden om goed onderhoud af te dwingen. Maar eenvoudig? Nee, dat zeker niet. Je hebt vaak een lange adem en moed nodig om het hele proces te doorlopen. # Ch. Kwast, bestuur HBVH fijne feestdagen! Vooraankondiging! De jaarvergadering van de HBVH vindt in 2014 plaats op dinsdag 18 Maart. De locatie en het thema worden later bekend gemaakt. Wij zien nu al uit naar uw komst! HBVH spreekuur Het spreekuur van de HBVH is eens in de 14 dagen; elke tweede en vierde donderdag van de maand, van uur. Tijdens het spreekuur kunt u bijvoorbeeld langskomen op ons kantoor aan de Papenstraat om samen met bestuurslid Mieke Franken het digitale woningaanbod van Leystromen te bekijken en te reageren op een woning. Ook kan Mieke u helpen bij digitaal inschrijven en andere digitale huurderszaken. De andere mogelijkheden om met de HBVH in contact te komen zoals: schrijven, mailen of ons antwoordapparaat inspreken om zo een persoonlijke afspraak te maken, blijven natuurlijk ook bestaan. De keuze is aan u. Tot ziens! # Mieke Franken, bestuurslid HBVH Uw Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek heeft een actieve club van bestuursleden en vrijwilligers die zich op vele terreinen belangenloos en maximaal inzetten voor uw belangen. Dit doen we graag voor u en samen met u. Een lidmaat-schapsbon vindt u op blz 11. U kunt ook onze website bezoeken. Kent u onze site al? Het lijkt wel of alles tegenwoordig ook digitaal kan en soms zelfs digitaal móet. Zo ook bij de HBVH. Bij ons kán tegenwoordig ook heel veel digitaal. Denk maar aan het doormailen van uw puzzeloplossing! Heeft u onze website al eens bezocht? Doen! Want onze uitgebreide site is zeer zeker een bezoek waard! Wilt U als koophuisbezitter donateur worden van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek? Ga voor uitleg over het donateurschap en de voordelen naar: Steun onze werkzaamheden en word lid! # voorzitter HBVH, Michèle de Vries

10 HuurdersBelangen Krant Pagina 10 De code: kraak de code - puzzel Hieronder ziet u een geheime code van vier woorden. Om de code op te lossen maakt u gebruik van de vier verschillende sleutels in het vak daaronder. Succes! Stuur uw oplossing tot 2 weken na het ontvangen van deze krant naar of verstuur per post naar ons kantoor. De sleutels:? Dhr. Smolders uit Hilvarenbeek nam de prijs in ontvangst voor zijn vrouw die de juiste oplossing instuurde: Bodemloze Put. Nogmaals gefeliciteerd met uw prijs! De oplossing: ?

11 HuurdersBelangen Krant Pagina 11 Huurtoeslag, hoe ingewikkeld is het? Huurtoeslagontvangers let op! Per 1 Januari 2014 wordt de nieuwe methode van uitbetaling van de huurtoeslag van kracht. Nu is het zo dat de huurtoeslag door de belastingdienst rechtstreeks naar de verhuurder gestuurd wordt. De huurder betaalt de huur waar de toegekende huurtoeslag door de verhuurder al vanaf getrokken is. Per 1 januari wordt de huurtoeslag op rekening van u, de huurder die in aanmerking komt Oeps, geen geld meer voor de kalkoen... Overgenomen van de site van de belastingdienst: Huurtoeslag Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie: Woont u alleen of met een partner of medebewoner? Wat is uw leeftijd? Hoe hoog is de huur? Wat voor soort huurhuis hebt u? Hoeveel inkomen hebt u? Kan ik huurtoeslag krijgen? Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent 18 jaar of ouder. U huurt een zelfstandige woonruimte. U, uw eventuele partner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente voor huurtoeslag, gestort maar krijgt u ook de rekening van de volledige huur van de verhuurder. Het zou wel eens kunnen zijn dat u de eerste storting van de huurtoeslag op uw eigen rekening zo rond de kerstdagen krijgt. Denk dan niet: Há, wat heb ik opeens veel geld, er kan voor de Kerst nog wel een extra kalkoentje vanaf. Want: het VOLLE bedrag van de huur voor Januari moet u nog betalen. En die Kalkoen blijft echt niet goed tot eind januari want dan pas wordt de huurtoeslag weer gestort. Voorbeeld in 2013 : Uw huur is 500 euro uw huurtoeslag is 150 euro. U betaalt maandelijks aan de verhuurder 350 euro. Voorbeeld in 2014 : (behalve een eventuele onderhuurder). U, uw eventuele partner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog. Uw vermogen is niet te hoog. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u soms ook huurtoeslag krijgen. De huur- en inkomensgrenzen zijn afhankelijk van uw woonsituatie. Uw huur is 500 euro uw huurtoeslag is 150 euro. U betaalt nu maandelijks aan uw verhuurder 500 euro en ontvangt van de belastingdienst 150 euro op uw rekening. Uiteindelijk verandert de hoogte van uw huurtoeslag niet als uw inkomen niet verandert. Het is alleen anders geregeld en dat zal zeker in het begin even wennen zijn. # Ch. Kwast, bestuur HBVH Ik heb een brief gekregen dat mijn huurtoeslag vanaf 1 december op mijn rekening wordt overgemaakt. Wat verandert er? Vanaf 1 december maken wij geen huurtoeslag meer over naar uw verhuurder. Wij gaan de huurtoeslag overmaken naar u. Uiteindelijk gaan wij alle toeslagen overmaken op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat. Wat betekent dat voor u? U krijgt mogelijk vóór 1 maart 2014 nog een brief. Hebben wij een rekeningnummer dat op uw naam staat? Dan zetten wij dat rekeningnummer in die brief. Dat rekeningnummer gaan wij gebruiken voor de uitbetaling van uw toeslag. Hebben wij geen nummer dat op uw naam staat? Dan vragen wij u in de brief om een rekeningnummer door te geven.

12 HuurdersBelangen Krant Pagina 12 COLOFON Bewonerscommissies succesvol! De Huurders Belangen Vereniging Naast alle kommer en kwel in de Hilvarenbeek is een vereniging die in het leven is geroepen om de belangen van de huurders in Biest- huurderswereld doen zich ook leuke ontwikkelingen voor die zeker de Houtakker, Esbeek, Haghorst, moeite waard zijn om te benoemen. Diessen en Hilvarenbeek te behartigen. De laatste jaren zijn in wooncomplexen zogenaamde bewonerscommissies gevormd. Soms ondersteund door de verhuurder en/of de huurdervereniging maar vooral de bewoners van deze complexen spelen daar de hoofdrol. Bewoners weten als geen ander wat er in de complexen speelt. Bijvoorbeeld: Hoe is het geregeld met de servicekosten en vooral met de afrekening? Krijgen wij wel waar voor ons geld? Met andere woorden: Wordt er wel voldoende en goed schoongemaakt voor het geld dat wij betalen? Wat kunnen wij van de huismeester verwachten en wat zijn precies zijn taken? Het gaat gewoon om kleine daagse zaken waar je je toch vanaf kunt vragen: Hoe zit dat precies? In de aanleunwoningen aan de Deken Cauthalsstraat is zo n drie á vier jaar geleden een bewonerscommissie tot stand gekomen die goed functioneert. Ook het complex aan de Papenstraat en de grijze aanleunwoningen behoren tot deze bewonerscommissie. De verhuurder stelt jaarlijks een klein bedrag van ongeveer duizend euro ter beschikking waarmee de bewonerscommissie wat aardige dingen kan doen. Zo zijn er twee bankjes aangeschaft voor bij de liften. Eerder stonden er stoelen zonder armleuningen waar veel ouderen niet of moeilijk uit konden opstaan. Voor kussentjes was geen geld meer maar tot verbazing van de bestuursleden duurde het niet lang of de bankjes waren van kussentjes voorzien. Dank jullie wel goede gevers, fijn dat iedereen meeleeft met het wel en wee in jullie woningen. Ook is er in 2013 voor gekozen om iedere nieuwe bewoner welkom te heten met een bloemetje en natuurlijk een praatje om de nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van het bestaan van de bewonerscommissie. Het is prettig voor nieuwe bewoners om een aanspreekpunt te hebben en het wordt dan ook geweldig gewaardeerd. Verder zijn er dit jaar bij iedere bewoner geraniums uitgereikt om het geheel wat op te fleuren. Woont u ook in een wooncomplex maar is daar nog geen bewonerscommissie actief? Neem contact op met de HBVH en wij regelen een ontmoeting met leden van bestaande bewonerscommissies die u de kneepjes van het vak kunnen leren. Wie weet geniet u dan in de toekomst ook van de voordelen die een bewonerscommissie uw wooncomplex kan bieden. # Ch. Kwast, bestuur HBVH HUURDERS BELANGEN VERENIGING HILVARENBEEK Nog geen lid van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek? Voor 6 euro per jaar helpt U mee Uw belangen als huurder te behartigen! JA, ik wil lid worden van de Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek. Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, rekeningnummer: Postadres: Postbus 13, 5080 AA, Hilvarenbeek Bezoekadres: Papenstraat 96 A, Hilvarenbeek Digitaal: Wilt u ons persoonlijk en / of telefonische spreken? mail naar of bel en spreek het antwoordapparaat in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Bestuur HBVH: -Michele de vries -Frans Driesser -Charla Kwast -Corry Paymans -Rianne Herrijgers -Marleen v Kasteren -Marliecke Kwast voorzitter en penningmeester vice-voorzitter en secretaris algemeen bestuurslid en redactielid huurderskrant algemeen bestuurslid algemeen bestuurslid en ledenadministratie algemeen bestuurslid hoofdredactie huurderskrant Handtekening, datum: Stop deze strook in een envelop en verstuur naar postbus 13 te Hilvarenbeek. Lid worden via de website van de HBVH kan natuurlijk ook. Stuur geen geld op, u ontvangt van ons bericht.

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag uitgave 13, maart 2015 In deze uitgave van de Areander: Het gezicht van de wijk Wij geloven in de kracht van mensen zelf Met elkaar brengen we energiekosten omlaag Het voelt als luxe, dit ruime appartement

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8.

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8. infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners voorjaar 2014 nummer 1 In dit nummer: Voorwoord pagina 2 Veelgestelde vragen pagina 3 Zilvervisjes pagina 3 pagina 4 Onderhoudsplanning Hennepconvenant

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk!

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! NIEUWSBLAD nr. December 2011 3 NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! In dit nummer o.a.: Een schone en veilige wijk. De medewerkers leefbaarheid dragen hun steentje bij! PAG. 5 KW Digitale Klantenpanel

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live!

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014. Ervaar onze koopwoningen live! Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 16, nummer 3, september 2014 3 Laat je verrassen! Vlaardingen SuperTalent 2014 5 Vlaardingers Thuis de genieten Westwijkvan UitFestival 914 Krullen

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud thuıs Januari 2015 p. 08 Besparen kan gemakkelijk in alle ruimtes p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud 1 Interactieve pdf Dit is de eerste interactieve

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt

magazine Woonoverlast de buurt Zelf zonnepanelen plaatsen Rust en onrust op de woningmarkt NUMMER 5 2015 PAGINA 10 Rust en onrust op de woningmarkt Woonoverlast in de buurt PAGINA 14 Chris-Jan Almekinders Het is echt een uniek gebouw voor Haerkense begrippen Zelf zonnepanelen plaatsen PAGINA

Nadere informatie

3B Woonmagazine. Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen. 3B Wonen geeft ruimte aan leven

3B Woonmagazine. Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen. 3B Wonen geeft ruimte aan leven 3B Woonmagazine Parkzoom 4 Hoe bevalt het de eerste bewoners? Huurachterstand Voorkomen is beter dan genezen 3B Wonen geeft ruimte aan leven In dit nummer onder meer Colofon nr. 71 3B Woonmagazine is het

Nadere informatie