Seizoen : Hockeyschool HDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seizoen 2014 2015: Hockeyschool HDS"

Transcriptie

1 Seizoen :HockeyschoolHDS JongsteJeugdkrijgtdetoekomst... Komendseizoenwillenwedegoedelijnvandeafgelopenjarendoorzetten.Datzalgebeuren metde HDSHockeyschool.DaarondervallendeKabouters,Puppies,deF lijnendee lijn. VanuiteennieuweorganisatiewordtdefocusgelegdopdetechnischeontwikkelingvandeJJ. Eenbelangrijkpuntbijdeuitvoeringzijnmeerenmeervrijwilligers:velehandenmakenlicht werk! Deversterkingvanhethuidigeteamkomtvan: EelcovanderMeulen(Oud jeugdinternational,coachlandskampioenhdm) PaulKuijvenhoven(Gediplomeerdtrainer,Hockeyacademie) EwaldVorderman(oud coachd1) SebastiaanvanWijk(H1,afgestudeerdsportmanagent) MarijevanZwet(oudD1,hoofdbegeleiderminikamp) AndrévanRiel(H1,studentSportmanagent) LizaLangeveld(D2,afgestudeerdsportmanagement) Organisatie CommissieTOP(topcie) Maaktplanvoorhelejeugdlijn,onderdeeldaarvanisplanJJ TechnischDirecteurJJ:AndrévanRiel Afvaardiginguittopcie.Implementeertenvoertdeplannenuit.Houdtcontactmet lijncoördinatoren.maaktdeleerlijnenperperiode.levertleerlijnenperperiode.houdt toezichtenevalueertuitvoertrainingen. Communicatiecoördinator OndersteuntTDenlijncoördinatorenindecommunicatienaarmetnamedejeugdcommissie. Evalueertenadviseertgangvanzaken.

2 Lijncoördinator Doetdecommunicatiebinneneenlijnnaartrainers,coaches,oudersetc. Hoofdtrainer Isverantwoordelijkvooreenlijn.Voorziettrainersvanoefeningen.Houdttoezichtopen ondersteunttrainingen.evalueerttrainingenmettrainers(opleidenvantrainers). Surveillanten(ouders) Ondersteunen(jeugdige)trainers.Zorgenervoordatkinderenhunaandachtbijdetrainingen houden,zodatdetrainerszichkunnenconcentrerenophettraininggeven( snuitmoeders ). Trainers Uitjeugdteams,seniorenteamsofoudersmethockeyervaring.Zijmoetendeuitgezettelijn volgenenniethuneigenplantrekken. Trainingen Hetcentraletrainingsmomentzalopvrijdagzijnvan17:00 19:00uur,opdatmomenttrainen dee8,e6,f jeugd.depuppiesenkabouterstrainenopwoensdagmiddag. HetstreveniseropgerichtomdeEenFjeugdeentweedetrainingsmomentaantebieden.Dit zalofdemaandagofdewoensdagzijn. Vormtrainingen E8:Vastetrainersopvrijdag,hettweedetrainingsmomentdoorCarolineofEwald. E6:Vastetrainersopvrijdag,hettweedetrainingsmomentdoorCarolineofEwald. F:Circuitvorm Puppies:Circuitvorm Tijdensdetrainingsblokkenopvrijdagzijndelijncoördinatorendegenediedeoefeningenaan detrainersgeven.dezewordensamendoorgenomen.delijncoördinatorlooptophetveldom detrainerstebegeleiden.opdezemanierleidenwenietalleendespelersopmaarookde trainers.desurveillantenlopenrondterondersteuningvandetrainersrond. Opwoensdagmiddagwordendekaboutersendepuppiesnaelkaargepland.Zokunnende trainersvanelkelijnelkaarondersteunen. Uitgangspunten Prestatieenpleziergaansamen:kinderenvindenhetleukomtekomentrainen Stilstaanisnietleren;duskleinegroepenenveelbewegen Variatieinoefeningenisnietbelangrijkdezekinderenvindenhetleukomietsteherhalen Weesstrengoptelaatkomen;tijdistijd Letopmaterialen;goedeschoenenenbescherming,sticksvandejuistelengte(heup) Alseenkindhetéchtnietleukvindt;metdeoudersgaanpratenomtestoppen Zorgdatdetrainersnietvoorzichzelfgaantrainen Centraleaanvangvandeoefeningen(toetermoeder)helptbijhetoptijdstarten

3 Zorgtijdigoverdejuistematerialentebeschikken(ballen,pylonen,hesjes) Zieookbijlagegewenstgedraghockeytrainersjongstejeugd Bijlage Voordetrainers Verschijning Nettrainingspak,hockeyschoenen,trainerzonderstick,metfluit. Trainingen+aanwijzingen. Positie Stametjegezichtindezon,stametjerugindewind,stavoordegroep. Zorgdaterachterjenietsgebeurt(watniettotdetrainingbehoort). Houding Starechtop,kijkdegroepaan,weesdebaas. Uitstraling! Praten&uitleggen Naardegroep,openeniedereenaankijken,luidenduidelijkarticuleren,nietmonotoon. Uitnodigendenenthousiastvertellen. Nooit Zitten,hangenophek,keuvelenmetvrienden. Telefoneren! Voordoen Overdrevenduidelijk,benadrukdetrainingsaccenten,lieverzonderbaloflangzaammetbal. Speleralsvoorbeeld. Veiligheidalgemeen Clubhuisopen,weetwaardeverbanddoosis,weetwaarijsis,weetwiejemoetbellenbij breukofernstigeongelukken.(hebjeehbo?waaromzoujehetnietgaanhalen?) Veiligheidtijdensdetraining Oplettendheidvantraineressentieel,nietslaanopgoalalsermenseninstaan. Denkencorrigeervooruit. Socialefunctievandetrainer Noemdespelersbijnaamenmaakvoordetrainingeenpraatje: Hoegaat t? Weetwaterbijdespelersleeft(enhoedethuissituatieis).

4 Discipline Iedereenisoptijdaanwezig,alsjijpraatisiedereenstil;stick,kleding,schoenen, mondbeschermingenscheenbeschermersinorde.ballenverzamelenetc.?nietopgoalslaan! Weesstraightenrechtlijnig,consequentenopen. Weesconsequentindeordeendiscipline Altijdinlopen,altijduitlopenofaltijdinlopen,nooituitlopen.Weesoptijdomhallotezeggen entraininguittezetten Geefzelfhetenigjuistevoorbeeld. Ruimoptijd Voordetraining,oefeningenuitzetten,sociaalpraatje(schoolofwedstrijd). Trainingvoorbereiding Bereiddetraininggoedvoor.Weet:welkeoefeningengajedoen,waarliggendeaccentenen Welkeisdevolgordevandeoefeningen(ookalgemeen). Waarkomendepylonentestaan? Aanwijzingen Hebgeduld,lerenismoeilijk,geefcomplimentenalserverbeteringisenalszehunbestdoen (aanmoediging),corrigeeralsditniethetgevalis,letnietalleenopdeslechtste/bestespeler. Spelersdoenhetnietfout,hetkanalleenmaarbeter!Niettealgemeen:noemnamen. Geefookindividueleaanwijzingen,haalspelerevenuitdegroep. Debaas Houdeenrustigtempoaanvoorpraatje(uitleg),plaatje(beeldend),daadje(doen)enje overwichtdoetderest. Oefenjemetpylonen,welaltijddiewedstrijdsituatieerbijbetrekken. Opbouw Halloenwelkomsociaalpraatjevoordetraining. Warmlopenrekken,strekken,versnellenmettrainer. Warmlopenkleintjesmettrainer,groterenalleen. Programmavertellen. Kleintjes(oud)warmingupoefening. Passingentechnischeoefeningzonderenmetweerstand. Tactischevorm. Spelvorm. Bijballenverzamelenalvastopstellenvoornieuweoefening(zetalvastpylonenneer). Zorgdaternietteveellozetijdtussendeoefeningenzit. Aandachtbijoefeninghoudentotdelaatstebal. Bijvoorkeurtweeoefeningenuitzetten. Geenlangerijtjes,dusvaak2xuitzetten

5 Veelbalcontactomhetspeelplezierteverhogen. Creatief.Oppapierzijnoefeningenvaakandersdaninpraktijk.Kijkenvarieer! TRAD:TempoRichtingAfstandDruk Hoejongerhoemindertechnischgeleuter...(zehebbennogeenlangewegtegaan).

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL 1 Deze cursus is tot stand gekomen uit het idee KOG van de KBKB. De korfbalbond is daarmee een nieuwe weg ingeslagen. Het is een cursus op maat ontwikkeld, naar behoefte en rechtstreeks

Nadere informatie

Taakbeschrijvingen. Zwemmen

Taakbeschrijvingen. Zwemmen beschrijvingen Zwemmen Dit document bevat alle taken die voor de afdeling zwemmen uitgevoerd worden. De vrijwilligerstaak training geven is niet beschreven. Zwemcommissie 9 11 2008 1 Voorzitter zwemcommissie

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Trainingsboek voor Pupillentrainers

Trainingsboek voor Pupillentrainers Trainingsboek voor Pupillentrainers Voor D, E en F pupillentrainers Oefenstof D pupillen Oefenstof E pupillen Oefenstof F pupillen Kenmerken pupillen Eigenschappen pupillen En nog veel meer... De kenmerken

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013

JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013 JEUGDBELEIDSPLAN A.S.C. SDW 2013 Afdeling Documentnaam SDW Jeugdbeleidsplan.doc Versie 1.0 Classificatie Algemeen Samensteller(s) R.I. van Gom Neumann Laatste revisie datum A.S.C. SDW 19 mei 2014 Revisies

Nadere informatie

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 1 Veen, Augustus 2012 Voor u ligt het jeugdplan van onze vereniging Achilles Veen. Dit jeugdplan is ontstaan uit de behoefte om onze jeugdafdeling te structureren. De

Nadere informatie

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de E-pupil, de nieuwe spelregels, de samenstelling, afspraken en uitgangspunten van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding

Workshop agressie. Omgaan met agressie Een integrale aanpak. RadarVertige Training & Opleiding Workshop agressie Omgaan met agressie Een integrale aanpak RadarVertige Training & Opleiding maandag 14 oktober 2013 Wie spreekt hier Bart Verhagen (Directeur RadarVertige) Bureau voor sociale vraagstukken

Nadere informatie

MISSIE & VISIE Jeugdopleiding

MISSIE & VISIE Jeugdopleiding MISSIE MISSIE & VISIE Jeugdopleiding Waar staat de jeugdopleiding van KSCT MENEN voor? Waarom kiezen voor de jeugdopleiding van KSCT Menen? KSCT Menen streeft naar een goed uitgebouwde en uitgebalanceerde

Nadere informatie

Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11

Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11 Handboek Papaver Wat je altijd al wilde weten over Papaver......maar nooit durfde te vragen Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11 Welkom Papaveriaan, je bent tot wederopzegging lid geworden

Nadere informatie

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden Versie December 2014 Dennis Bosveld - Combinatie Functionaris - 2 - Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 - Jeugdbeleid - Technisch Jeugdplan

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Kaderverb door 'train the job^

Kaderverb door 'train the job^ VoetbalTraLiner Tekst: Ruud Doevendans AWC koppelt jeugdtraining en kaderopleiding Kaderverb door 'train n the job^ Welke club kan zeggen dat het de UEFA op bezoek krijgt om te leren van de trainingsmethodes

Nadere informatie

2. Opleidings- en trainerstraject

2. Opleidings- en trainerstraject Inhoud 1. Inleiding...1 2. Opleidings- en trainerstraject...1 3. Visie Training...3 4. Visie wedstrijd-coaching...4 5. Ontwikkelingslijnen...4 6. Definities...5 1. Inleiding Dit document geeft de visie

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voor de groep staan en met de groep meerijden

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voor de groep staan en met de groep meerijden PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voor de groep staan en met de groep meerijden Inhoud Inleiding... 3 Wielerdidactiek... 4 Uitgangspunt... 4 Soort training... 4 Presentatie, inhoud en verpakking...

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

wat komt er kijken bij een warming up?

wat komt er kijken bij een warming up? wat komt er kijken bij een warming up? tekst: Mike Barrell 1 Waarom moet een les met een warming-up beginnen? De meeste trainers zullen zeggen dat de warming up nodig is om je op een training voor te bereiden,

Nadere informatie

Agenda Klantendag 28 mei / 4 juni 2013

Agenda Klantendag 28 mei / 4 juni 2013 Agenda Klantendag 28 mei / 4 juni 2013 13.30u onthaal 14.00u efficiëntie van een elektronische boekhouding 14.45u nieuwe manier van werken met Wings logistiek 15.30u pauze 15.45u commerciële opvolging

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie