Handleiding gegevens aanleveren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gegevens aanleveren"

Transcriptie

1 Handleiding gegevens aanleveren 1

2 1. Het aanleveren van de leerling- en docentgegevens 1.1 Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de CJP Cultuurkaart-projectcoördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs, die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart. De voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd in Algemene Voorwaarden CJP Cultuurkaart De school is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens die nodig zijn om voor de leerlingen en de docenten CJP Cultuurkaarten te kunnen maken en tegoeden beschikbaar te stellen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de gegevens bij CJP moeten worden aangeleverd. Let op! De gegevens van alle leerlingen dienen te worden aangeleverd. Alle leerlingen krijgen een nieuwe pas. De handelingen die u online moet verrichten worden met een vink en vetgedrukt in deze handleiding aangegeven. 1.2 Hoe werkt het aanleveren? Na het inloggen kan de projectcoördinator de nieuwe gegevens aanleveren. de status van eerder aangeleverde gegevens bekijken, aanpassen of annuleren. De gegevens worden door de Cultuurkaart-administratie gecontroleerd en verwerkt. Gegevens die per post of per gestuurd worden, kunnen niet in behandeling genomen worden. Let op! Als u meer dan een half uur niets op de site heeft gedaan, wordt de verbinding om veiligheidsredenen automatisch verbroken. Wanneer dit is gebeurd, kunt u zich eenvoudig opnieuw aanmelden. De reeds aangeleverde gegevens blijven bewaard. 1.3 Hoe veilig zijn mijn gegevens? Onderin uw scherm staat een gesloten slotje. Als u hierop dubbelklikt, krijgt u de gegevens te zien van het certificaat. Als hier staat: 'uitgegeven aan weet u dat u een beveiligde verbinding heeft met de site van CJP. 1.4 Digitaal aanleveren Aanleveren via internet gaat veilig, snel en eenvoudig. Stapsgewijs wordt u met deze handleiding door de procedure geleid en wanneer er in het proces iets misgaat wordt dit zo mogelijk direct gemeld, zodat u dit direct kunt corrigeren. In de helpteksten staat precies wat u kunt verwachten bij het aanleveren. De aanleverwebsite: 2

3 2. Aanleveren voorbereiden 2.1 Mogelijke handelingen op de site Op de site kunnen verschillende handelingen verricht worden: Nieuw docenten- en leerlingenbestand aanleveren. Alleen nieuwe docentengegevens aanleveren. Alleen nieuwe leerlingengegevens aanleveren. Gegevens wijzigen. Status van aangeleverde bestanden bekijken. U kunt alle gegevens in één keer aanleveren, maar u kunt ook gefaseerd gegevens aanleveren. Elke keer als u gegevens of wijzigingen via de website opstuurt naar CJP, wordt dit geregistreerd. De datum geeft aan wanneer CJP de gegevens heeft ontvangen en de status geeft aan wat er mee is gebeurd. 2.2 Welke gegevens? De gegevens die aangeleverd moeten worden zijn Schoolgegevens Opleidingsniveaus Leerlinggegevens Docentgegevens Naam school Vmbo Naam Naam Naam locatie/nevenvestiging Havo adres adres Vestigingsadres Vwo ( = ook gymnasium Adres en atheneum ) Geslacht Postcode, Plaats Vso Postcode, Plaats Geboortedatum Brinnummer (evt. aangevuld met tweecijferige locatiecode) Pro/lwoo Geboortedatum Vak / functie Aantal leerlingen Geslacht Aantal docenten Leerjaar Opleidingsniveau Klasnaam Daarnaast moet er tijdens het aanlevertraject worden aangegeven voor welke klassen een extra budget beschikbaar is en hoe de 5,- bonus in deze klassen ingezet gaat worden (individueel of collectief). Overleg dit met de budgethouder! 3

4 2.3 Hoe bereid ik een bestand voor? De meeste Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van een van onderstaande administratieprogramma s. Per systeem staat aangegeven hoe u de gevraagde gegevens aan kunt leveren. Als uw school geen gebruik maakt van genoemde programma s kunt u de leerlingengegevens aanleveren in Excel of ASCII-formaat (zie pagina 5: overige bestanden aanleveren). Er kan maar één bestand per sessie aangeleverd worden. Om te voorkomen dat u meerdere keren moet inloggen, kunt u alle leerlingen van de hele school in één bestand zetten. Als u ervoor kiest meerdere bestanden aan te maken (bijvoorbeeld per leerjaar), zult u net zo vaak moeten inloggen als het aantal bestanden dat u aanmaakt. Magister a. Klik op de Magisterbalk 'Leerlingen'. b. Klik op 'Export'. c. Kies vervolgens voor Overige instanties en selecteer CJP. d. Selecteer de leerlingen die u wilt exporteren. e. Druk op enter, de export is voltooid. f. U kunt nu het bestand via onze site a. Open het document ExportCJP.REP. b. Maak de gegevens zoals door CJP gevraagd op in het rapport met nummer c. Bewaar het bestand als type TEKST (Opslaan als). d. Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld 'Leerlingnaamschool', en sla het op. Schoolfact (inclusief update 579): a. Maak de gegevens zoals door CJP gevraagd op in het rapport met nummer b. Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld 'Leerlingnaamschool', en sla het op. Schoolplus a. Open de module leerlingenadministratie. b. Klik op verplaatsingsopties. c. Klik op externe koppelingen. d. Klik op export CJP/CKV. e. Selecteer de leerlingen die u wilt exporteren. 4

5 2.4 Overige bestandstypen van aanlevering ASCII-bestand U dient het bestand de volgende naam mee te geven: LEERLING.ASC Het bestand moet in onderstaande volgorde aangeleverd worden, volgens genoemde specificaties. De gegevens per leerling (zie hieronder) plaatst u naast elkaar. De volgorde van de gegevens en vaste veldlengtes per leerling Kolom Gegevens Lengte Toelichting 1 Voorletters 10 Bijvoorbeeld: J.H. 2 Roepnaam 10 Bijvoorbeeld: Jan 3 Tussenvoegsels 7 Bijvoorbeeld: van / in 't/ den 4 Achternaam 30 Bijvoorbeeld: Janssen 5 Straat 25 Zonder huisnummer 6 Huisnummer 5 alleen numeriek 7 Huisnummer toevoegsels 7 Bijvoorbeeld: A, B, 3 HOOG 8 Postcode 6 Bijvoorbeeld: 1234AB 9 Plaatsnaam 25 Bijvoorbeeld: Amsterdam 10 Geboortedatum 8 JJJJMMDD (J = Jaar, M = Maand, D = Dag) 11 Geslacht 1 M = Man, V = Vrouw O = Onbekend 12 Soort school 1 M = VMBO, H = HAVO, V = VWO, S = VSO, P = PABO en K = PRO 13 Klas 10 Bijvoorbeeld 4A, 4B 14 Leerlingnummer 10 Bijvoorbeeld adres 50 Bijvoorbeeld 5

6 EXCEL-bestand U dient het bestand de volgende naam mee te geven: LEERLING.XLS Het bestand moet in onderstaande volgorde aangeleverd worden, volgens genoemde specificaties. De gegevens per leerling (zie hieronder) plaatst u naast elkaar. De volgorde van de gegevens en vaste veldlengtes per leerling Kolom Gegevens Lengte Toelichting A Voorletters 10 Bijvoorbeeld: J.H. B Roepnaam 10 Bijvoorbeeld: Jan C Tussenvoegsels 7 Bijvoorbeeld: van / in 't/ den D Achternaam 30 Bijvoorbeeld: Janssen E Straat 25 Zonder huisnummer F Huisnummer 5 alleen numeriek G Huisnummer toevoegsels 7 Bijvoorbeeld: A, B, 3 HOOG H Postcode 6 Bijvoorbeeld: 1234AB I Plaatsnaam 25 Bijvoorbeeld: Amsterdam J Geboortedatum 8 JJJJMMDD (J = Jaar, M = Maand, D = Dag) K Geslacht 1 M = Man, V = Vrouw O = Onbekend L Soort school 1 M = VMBO, H = HAVO, V = VWO, S = VSO, P = PABO en K = PRO M Klas 10 Bijvoorbeeld 4A, 4B N Leerlingnummer 10 Bijvoorbeeld 2222 O adres 50 Bijvoorbeeld 2.5 Verdere voorbereiding voor het aanleveren Noteer de afzonderlijke opleidingsniveaus (bv. VWO, HAVO, ) van de leerlingen die u gaat aanmelden. "Zie stap 2". Verzamel de benodigde gegevens van alle docenten waarvoor u een CJP/BCA Docentenpas wilt aanvragen. Een docentenpas wordt alleen aangemaakt als alle gegevens aangeleverd zijn. 6

7 3. Online aanleveren per scherm Scherm: Inloggen op De inlogcodes voor de aanleverwebsite van CJP Cultuurkaart worden vanaf half augustus per mail naar de projectcoördinator gestuurd. Vul het loginnummer en het wachtwoord in en klik op login Scherm: aanleveren Kies een knop Als u voor het eerst inlogt en er nog geen gegevens zijn aangeleverd, klikt u op nieuwe invoer en begint u gewoon bij Stap 1. Als u eerder gegevens heeft aangeleverd en de status ervan wilt bekijken, klikt u op 'Status aanmelding'. 7

8 Scherm : Statusoverzicht U kunt eerder aangeleverde leerlingenbestanden beperkt aanpassen zolang de gegevens nog niet verwerkt zijn. De kleuren op het scherm geven aan wat de status van het bestand is. Rood De aanmelding is onderbroken of niet afgemaakt. U kunt de aanmelding nog aanpassen, afronden of annuleren. Oranje De aanmelding is vóór stap 7 geannuleerd. U kunt de aanmelding niet meer activeren/aanpassen. Groen De aanmelding is compleet en door CJP verwerkt. Grijs De aanmelding is door u afgerond, kan niet meer worden gewijzigd, en is door CJP in behandeling genomen. De aanmelding kan nog worden afgewezen Keuzes hierna Knop 'selecteer' U kunt de reeds aangeleverde gegevens selecteren om aan te passen. Knop 'annuleer' U kunt de reeds aangeleverde gegevens annuleren. De geannuleerde regel zal dan rood kleuren. Als de gegevens overgezet zijn voor verwerking is het niet mogelijk om de gegevens te annuleren. Inzien U kunt de reeds aangeleverde bestanden bekijken. Nieuwe Invoer U kunt nieuwe gegevens invoeren. 8

9 Scherm: Schoolgegevens Stap 1: Als de getoonde schoolgegevens niet juist zijn, klikt u op de link boven de naam van de school. Stap 2: Vul het totale aantal aan te leveren leerlingen en docenten in en geef aan welke opleidingsniveaus er op uw school aanwezig zijn. Keuzes hierna Knop Doorgaan Naar stap 3. Uw eventuele aanpassingen worden uitgevoerd. Knop Afsluiten Als u wilt stoppen, kunt u met uw muis op het kruisje rechtsboven klikken. Uw wijzigingen komen dan te vervallen. 9

10 Scherm: Docentenpassen aanvragen Stap 3: U kunt voor alle medewerkers van uw school een CJP/BCA Docentenpas aanvragen. De volgende gegevens moeten van iedere medewerker worden verstuurd: Voorletters: verplicht. Voorletters van de docent. Voornaam: verplicht. Roepnaam voluit. Tussenvoegsel: optioneel. Tussenvoegsel tussen voor- en achternaam (van, de, van der). Achternaam: verplicht. Achternaam van de docent. adres: verplicht. adres van de docent. Geboortedatum: verplicht. De geboortedatum van de docent. Geslacht: verplicht. Man of vrouw. Keuze door met muis op pijltje te klikken. Opt-in: niet verplicht. Wel of niet de nieuwsbrief ontvangen. Functie/vak: niet verplicht. Vul in welke functie de persoon bekleedt en/of welk vak hij/zij doceert. 10

11 De keuzes: Knop: aanvragen per pas Uitleg op pagina 13. Vul per docent alle gegevens in en klik op 'Aanvragen docentenpas'. De ingevulde gegevens verschijnen in het overzicht onder het invulvak. U kunt deze stap herhalen voor meerdere passen. Knop: aanvraag Excel-upload Uitleg op pagina 14. In één keer alle docenten aanmelden via een Excelsheet. Wanneer u Excel gebruikt, dan moet dit voldoen aan bepaalde eisen. Het formaat van het bestand en de eisen zijn in de tabel op pagina 14 gespecificeerd. Nadat u docentgegevens heeft aangeleverd verschijnt een lijst. Keuzes hierna Knop Doorgaan U gaat verder met de procedure en gaat naar stap 4: leerlinggegevens aanleveren. Knop Alleen docentenpassen aanvragen Als u in deze sessie alleen docentenpassen wilt aanvragen en geen leerlingenbestand wilt aanleveren, bent u klaar met aanleveren en kunt u de procedure nu afronden. Er worden dan alleen passen voor docenten aangevraagd. 11

12 Scherm: Docentenpassen aanvragen, aanvraag per pas Vul het formulier per docent in Als u meerdere docenten wilt aanmelden, klikt u na het invullen opnieuw op de knop aanvragen docentenpas. 12

13 Scherm: Docentenpassen aanvragen, aanvraag via Excel Klik op bladeren om het bestand met docentgegevens op uw eigen computer te zoeken Het bestand moet volgens onderstaand format zijn opgemaakt: U kunt zowel Office 2003 als de nieuwere Office 2007 of 2010 versies van Excel aanbieden. Kolom Voornaam Voorletter Tussenvoegs Achternaam Geboortedatum Geslacht Opt in Functie Naam el Max tekens Ja/nee 40 toelichting Bijvoorbeeld: Jan Bijvoorbeeld: J.H. Bijvoorbeeld: Janssen In de vorm: dd-mm-jjjj M = Man, V = Vrouw Bijvoorbeeld: van / in 't / den Bv: school.n l Wil de docent extra nieuws ontvangen Bv: CKV docent Klik op importeren als het goede bestand in het selectievakje staat Keuzes hierna Knop Doorgaan U gaat verder met de procedure, naar stap 4: leerlinggegevens aanleveren (pagina 16). Knop Alleen docentenpassen aanvragen Als u in deze sessie alleen docentenpassen wilt aanvragen en geen leerlingenbestand wilt aanleveren, bent u klaar met aanleveren en kunt u de procedure nu afronden. Er worden dan alleen passen voor docenten aangevraagd. 13

14 Scherm: Overschrijden docentenbestand In dit scherm geven we aan als het aantal aangeleverde docenten afwijkt van het eerder opgeven aantal. De afwijking heeft geen gevolgen voor de aanmelding. We maken u er slechts op attent. 14

15 Scherm: leerlingbestand uploaden Stap 4: Tijdens de voorbereiding heeft u uitgezocht welke leerlingen u gaat aanleveren. Met behulp van uw standaardpakket (Magister, Schoolfact, Schoolplus of Asis2000), soortgelijk pakket of Microsoft Excel heeft u een bestand gemaakt met de leerlingengegevens die u wilt aanleveren. Dit bestand heeft u een naam gegeven (bijvoorbeeld: leerlingen2012.doc) en een plaats (map) op uw computer (zie ook hoofdstuk 2: aanleveren voorbereiden). Per inlog kunt u slechts één leerlingenbestand aanleveren. Als u meerdere leerlingenbestanden wilt aanleveren moet u dus meerdere keren inloggen. Selecteer het bestand via de knop bladeren Met de functie 'bladeren' komt u in het bestandsoverzicht van uw eigen computer terecht. U gaat naar de map waar het leerlingenbestand staat. Als u het bestand gevonden heeft, klikt u op dit bestand en vervolgens op openen: het bestand wordt voor u geselecteerd. Klik op opslaan als het juiste bestand in het selectievenster staat 15

16 Scherm: Controleer de gegevens Stap 5: Het bestand dat u heeft opgestuurd is gelezen en wordt getoond. Keuzes hierna Knop Terug (stap 4) Als er gegevens niet correct zijn, kunt u terug naar stap 4. U kunt dan een ander aangepast bestand uploaden. Knop Doorgaan (stap 6) Als alle gegevens correct zijn, kunt u klikken op doorgaan. 16

17 Scherm: Klascodering Stap 6: Vul tabel aan/in De gegevens die in uw bestanden staan moeten matchen met de namen en termen die CJP hanteert. Vandaar dat wij u hier vragen gegevens te verrijken. Let op: daarnaast geeft u in dit venster aan voor welke klas er extra budget door de school beschikbaar wordt gesteld. Dit is een bedrag van minimaal 10,-. Voor de klassen waarin dit gebeurd wordt de extra 5,- vanzelf naar het klassikale tegoed verplaatst TENZIJ u hier aangeeft dat de leerling dit zelf mag besteden. Klasnaam: dit is de codering van de school, zoals deze in het bestand staat. Aantal leerlingen: dit is het aantal leerlingen per klascodering van de school. Leerniveau: opleidingscodering zoals gebruikt wordt door de school. Leerjaar: Het leerjaar waarin de leerling zich bevindt. Met klassikaal schoolbudget: een vinkje als voor deze klas een bijdrage door de school beschikbaar wordt gesteld. Hoogte bijdrage school: dit is het bedrag dat bij de aanmelding is opgegeven. 5,- overnemen van leerlingkaart: hier een vink als de extra bijdrage van 5,- niet door de leerling zelf besteed mag worden. Klasbudget: geeft het totaalbedrag klassikaal tegoed per leerling in die klas weer. Bedrag op de leerlingkaart: totale bedrag dat de leerling zelf mag besteden. Klik op Doorgaan Als de invoer voldoet aan de controles, gaat u naar het klascodering overzicht. Zo niet, dan worden de redenen van afkeuren getoond. 17

18 Scherm: Overzicht totalen In dit scherm staat een beknopt overzicht van de data die is aangeleverd en de kosten voor de school. Uitleg tabel: Soort Order Upload Afwijking aanlevering tov aanmelding Welke personen zijn opgevoerd. Het aantal dat bij de initiële aanmelding als schatting is opgegeven. Het totaal aantal uit alle aanleversessies dat tot nu toe is opgegeven. Het percentage waarin de vorige twee kolommen afwijken. Huidige batch Aantal dat is opgegeven in de sessie waarin nu gewerkt wordt. Bedrag Kosten per deelnemer. Keuzes hierna Knop Terug Indien u niet akkoord bent, kunt u terug naar de invoerpagina. Knop Bevestig aanlevering en doorgaan (stap 7) Als u akkoord bent met uw invoer kunt u doorgaan naar het einde. Alle gegevens zijn ontvangen en worden verder verwerkt. 18

19 Scherm: einde aanleveren Stap 7: Keuzes hierna Knop Naar overzicht aangeleverde gegevens U komt weer in scherm statusoverzicht (pagina 9). Knop Afsluiten Sluit het hele aanleverproces af. U kunt altijd weer opnieuw inloggen voor een nieuwe sessie. 19

Handleiding voor scholen

Handleiding voor scholen Handleiding voor scholen 1. Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de projectcoördinatoren, de budgethouders en de docenten van de scholen voor voortgezet onderwijs die

Nadere informatie

Praktische handleiding voor scholen

Praktische handleiding voor scholen Praktische handleiding voor scholen Inhoud 1. DE SCHOOL AANMELDEN DOOR HET BEVOEGD GEZAG... 4 2. GEGEVENS AANLEVEREN DOOR DE PROJECTCOÖRDINATOR... 10 3. GEGEVENS GOEDKEUREN EN VERRIJKEN DOOR DE BUDGETHOUDER...

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 1 inhoud De school aanmelden pagina 5 Aanleveren leerling- en docentgegevens voorbereiden pagina 13 De leerling- docentgegevens uploaden pagina 21 Budget verdelen pagina

Nadere informatie

HANDLEIDING CULTUURKAART VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART

HANDLEIDING CULTUURKAART VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART HANDLEIDING CULTUURKAART 2016 2017 VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN CULTUURKAARTEN BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE...

Nadere informatie

CULTUURKAARTHANDLEIDING

CULTUURKAARTHANDLEIDING CULTUURKAARTHANDLEIDING 2014-2015 1 Inhoud Over deze handleiding pagina 3 A1: Aanmelden en Cultuurkaarten bestellen pagina 5 A1.1: Inloggen pagina 6 A1.2: Gegevens controleren pagina 7 A1.3: Gegevens school

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Leerlinggegevens importeren

Leerlinggegevens importeren Leerlinggegevens importeren De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school.

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar  Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Ga naar www.kindkans.net Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Je bent nu succesvol aangemeld als (naam) in de regio VO2303 Deventer VO. Klik op

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Nieuwsbrief van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Nieuwsbrief kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding Octopusverantwoordelijke:

Handleiding Octopusverantwoordelijke: Handleiding Octopusverantwoordelijke: Digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw Verkeerspedagogisch Instituut vzw) Generaal Capiaumontstraat 11b1 2600 Antwerpen-Berchem

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS

HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS HANDLEIDING MAGISTER VOOR: Naam KLAS Open de Internet browser en ga naar het volgende adres: http://www.metzocollege.nl/ Klik op het volgende logo: Bij de eerste keer inloggen word je gevraagd om een Silverlight

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans

Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Van ESIS naar Kindkans of rechtstreeks in Kindkans Pagina 2 van 17 Pagina 3 van 17 Uitgangspunten Passend Onderwijs De komst van Passend Onderwijs vraagt om een goede samenwerkingsrelatie tussen scholen

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: januari 2012 Versie: 1.1.0 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een mailbox

Nadere informatie

Talenten.land Handleiding deelnemer

Talenten.land Handleiding deelnemer Talenten.land Handleiding deelnemer 1 Inleiding xxx.talenten.land is een online test-en-matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

HANDLEIDING KFZ-BRIEF

HANDLEIDING KFZ-BRIEF HANDLEIDING KFZ-BRIEF IN 5 STAPPEN NAAR EEN DUITS KENTEKEN: STAP 1: VERKLAAR UW NL-KENTEKEN VOOR EXPORT STAP 2: SCAN HET KENTEKEN IN EN UPLOAD DEZE IN ONZE WEBSHOP STAP 3: ROND UW BESTELLING AF EN VOER

Nadere informatie

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL HANDLEIDING DUOPOOLING.NL Inloggen. 1 Nadat u een inlogcode heeft ontvangen kunt u gebruik gaan maken van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling via duopooling.nl. Met de toegezonden inlogcode en het

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

POVO-module Rotterdam Handleiding VO

POVO-module Rotterdam Handleiding VO POVO-module Rotterdam Handleiding VO Direct naar (muisklik) Stappenplan Brugklastype beheren Leerling aanmelden Aanmelding verwerken Toelaatbare lln verwerken Gegeven exporteren Eindtoets Overzichten Uitschrijfbewijzen

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Polis... 6 Bewerken polis... 7 Bewerken gezinsleden..... 8 Polis beëindigen..... 11 Declaratie... 12 Declaratie-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 6 Verzekeringnemer... 7 Bewerken polis... 8 Bewerken gezinsleden...

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Uitgave : SnapIT Auteur : R. Segerink Versie : 1.3 Datum : 10 december 2015 Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x 1/11 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL

Nadere informatie

Gebruik deze instructie ook om uw certificaat op meerdere computers te installeren. Bijvoorbeeld thuis en op het werk.

Gebruik deze instructie ook om uw certificaat op meerdere computers te installeren. Bijvoorbeeld thuis en op het werk. C e r t i f i c a a t e x t r a b e v e i l i g e n m e t w a c h t w o o r d Wanneer u zekerheid wilt hebben dat u de enige bent op uw computer die van uw certificaat gebruik kan maken, adviseren wij

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden.

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Skeelerschool Klik vervolgens op de oranje

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Handleiding DULT Betrokken bij het Onderwijs 1. Inleiding Onlangs heeft u bij Dotcomschool de DULT koppeling aangevraagd. De afkorting DULT staat voor digitale uitwisseling leerlinggegevens en toetsresultaten

Nadere informatie

Handleiding Magister 5

Handleiding Magister 5 Handleiding Magister 5 Docenten Jeroen Bosch College https://jeroenbosch.swp.nl Jeroen Bosch College augustus 2012 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Uitloggen... 3 3. Aan & Afwezigheid... 3 4.

Nadere informatie

Instructie bestellen voorbedrukte antwoordbladen Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Magister en SOMtoday

Instructie bestellen voorbedrukte antwoordbladen Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Magister en SOMtoday Instructie bestellen voorbedrukte antwoordbladen Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Magister en SOMtoday Maakt uw school gebruik van Magister of SOMtoday? Dan kunt u vanaf nu antwoordbladen voor Toets

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren?

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin- Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Handleiding managerlogin HR en salaris online

Handleiding managerlogin HR en salaris online Handleiding managerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Verlof 5 4 Verzuim 7 5 Kalender 9 6 Declaraties 11 7 Uitloggen 13 1 Inleiding Met uw managerlogin is het mogelijk

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

CJP CULTUURKAART ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN 2014 2015

CJP CULTUURKAART ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN 2014 2015 CJP CULTUURKAART ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOLEN 2014 2015 1. DEFINITIES... 4 2. DE CULTUURKAART... 7 2.1 CJP CULTUURKAART BETAALPAS... 7 2.2 DEELNEMERS CJP CULTUURKAART... 7 2.3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME...

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding kaart aanmaken in Google Maps

Handleiding kaart aanmaken in Google Maps Handleiding kaart aanmaken in Google Maps onderwerp online communicatie versie 1 datum 12 december 2016 afzender Eden Koopman Inhoudsopgave Waarom een eigen kaart aanmaken?... 3 Aan de slag... 4 De inhoud...

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Handleiding Magister 5 voor ouders

Handleiding Magister 5 voor ouders Handleiding Magister 5 voor ouders 1 Markenhage gebruikt voor de leerling-administratie het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en hun ouders in staat via internet de cijfers en de agenda

Nadere informatie

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat

Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Onze Leerlingen Onze leerlingen Geen iomniwize of Informat Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerlingen zien. Je kan op het leerjaar drukken om dat leerjaar te openen of te sluiten en op de

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen

Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen Inhoudsopgave Handleiding TestPlanner Toets Verpleegkundig Rekenen... 1 Inhoudsopgave... 1 1 Inloggen in Cito Portal... 2 2 Kandidaat Beheer... 4 2.1

Nadere informatie