Handleiding voor scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor scholen"

Transcriptie

1 Handleiding voor scholen

2 1. Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de projectcoördinatoren, de budgethouders en de docenten van de scholen voor voortgezet onderwijs die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart. De handleiding bevat drie belangrijke onderdelen: Hoe meldt de school zich aan? Hoe worden de gegevens van leerlingen en docenten aangeleverd? Hoe worden beheer- en betaalhandelingen verricht? De voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd in Algemene Voorwaarden CJP CJP Cultuurkaart Inhoud 1. Voor wie is deze handleiding bestemd? Hoe meldt de school zich aan? Hoe worden de gegevens aangeleverd? Hoe wordt het tegoed beheerd en uitgegeven?

3 2. Hoe meldt de school zich aan? CJP verstuurd vanaf half mei de oproep aan de directie en de budgethouder van het lopende Cultuurkaartjaar om de school aan te melden voor de CJP Cultuurkaart. Hiervoor worden login-gegevens verstrekt waarmee kan worden ingelogd op: 2.1 Aanmelden stap voor stap Pagina 1: Inloggen Vul hier de aanmeldgegevens in die u in de brief zijn toegestuurd. Pagina 2: aanvullen ordergegevens School Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en vul eventueel aan, of wijzig de gegevens van de school. Let op: vanaf augustus kunnen de leerling- en docentgegevens worden aangeleverd. Daarna ontvangt de school een factuur. Geef hier aan als het factuuradres afwijkend is. De CJP Cultuurkaarten worden in dozen op de school afgeleverd. Op het afleveradres zal dus iemand aanwezig moeten zijn om de pakketten in ontvangst te nemen. Als dit een ander adres is dan erboven vermeld, geef dit dan aan bij afleveradres afwijkend. 3

4 Aanvullen ordergegevens directie/bevoegd gezag De aanvraag CJP Cultuurkaart dient door, of in opdracht van, het bevoegd gezag van de school te worden gedaan. Hieronder worden de gegevens van de rector, conrector, adjunct-directeur of de centrale directeur ingevuld. Controleer het juiste adres! Aanvullen ordergegevens projectcoördinator De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de praktische taken rondom de Cultuurkaart zoals aanleveren leerling- en docentgevens en de interne distributie van de pakketten binnen de school. Aanvullen ordergegevens budgethouder Controleer het juiste adres! De budgethouder is verantwoordelijk voor het beheer van de Cultuurkaart-tegoeden. De budgethouder beheert de schoolpas. Controleer het juiste adres! 4

5 Invullen hoe de school gebruik gaat maken van de CJP Cultuurkaart Vul hier in hoe de school deel wil gaan nemen aan de CJP Cultuurkaart. Als de school meedoet met de Cultuurkaart wordt minimaal aangevraagd: CJP Cultuurkaarten voor alle leerlingen met hier op 5,- extra tegoed op de individuele kaart. ( kosten 2 euro administratiekosten per leerling). Daarnaast kan de school een keuze maken in: De school stelt via de Cultuurkaart 10,- per leerling, voor alle leerlingen van de school, beschikbaar voor culturele activiteiten (de 5,- extra tegoed van alle leerlingen kan dan bij het schooltegoed gestort worden). De school stelt via de Cultuurkaart 10,- per leerling beschikbaar in een beperkt aantal klassen voor culturele activiteiten. (de 5,- extra tegoed van de leerlingen in een beperkt aantal klassen kan bij het schooltegoed gestort worden). Door een realistische schatting op te geven van het aantal leerlingen kunnen wij u goed inzicht bieden in 2.2 de te verwachten Combipas De kosten combipas voor de is een combinatie Cultuurkaart van de CJP Combikaart De combikaart is een combinatie tussen de CJP Cultuurkaart en een leerlingpas. Waarmee de kaart ook gebruikt kan worden als een persoonlijk identificatie-, registratie- en/of betaalmiddel. Door middel van de op school beschikbare techniek kan de pas voorzien worden van chip, magneetstrip of barcode. Hierdoor kan de leerling met de pas ook gebruik maken van uiteenlopende diensten in de school. Denkt u bijvoorbeeld aan: Toegang tot de school Betalen in de kantine als kantinepas Betalen bij (drank)automaat Lenen van boeken in de school- of gemeentebieb Of voor het openen van de lockers. In dit venster geeft u aan of uw school de CJP Cultuurkaart ook als combipas wilt gebruiken. 5

6 2.4 Afronden Ga akkoord met de voorwaarden en klik op de bevestigingsknop. Vervolgproces na het aanmelden van de school Na het versturen van het formulier: CJP verwerkt de aanvraag Binnen 5 dagen wordt de bevestiging gestuurd aan: directie, projectcoordinator en budgethouder De projectcoördinator ontvangt in augustus de oproep en de handleiding om leerling- en docentgegevens aan te leveren. 6

7 3. Hoe worden de gegevens aangeleverd? Het aanleveren van de leerling- en docentgegevens Nadat de school zich heeft aangemeld voor de CJP Cultuurkaart ontvangt de projectcoördinator een oproep om de leerling- en docentgegevens aan te leveren. Hiervoor worden login-gegevens via de verstrekt. De website waarop de gegevens kunnen worden aangeleverd is: De budgethouder van de school ontvangt een reminder. De school is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens die nodig zijn om voor de leerlingen en voor de docenten CJP Cultuurkaarten te kunnen maken en tegoeden beschikbaar te stellen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de gegevens bij CJP moeten worden aangeleverd. Let op! De gegevens van alle leerlingen dienen te worden aangeleverd! Alle leerlingen krijgen een nieuwe pas. De handelingen die u online moet verrichten worden met een vink en vetgedrukt in deze handleiding aangegeven. 3.1 Hoe werkt het aanleveren? Na het inloggen kan de projectcoördinator de nieuwe gegevens aanleveren de status van eerder aangeleverde gegevens bekijken aanpassen of annuleren. De gegevens worden door de Cultuurkaart-adminstratie gecontroleerd en verwerkt. Gegevens die per post of per gestuurd worden kunnen niet in behandeling genomen worden. Let op! Als u meer dan een half uur niets op de site heeft gedaan, wordt de verbinding om veiligheidsredenen automatisch verbroken. Als dit is gebeurd, kunt u zich eenvoudig opnieuw aanmelden. De reeds aangeleverde gegevens blijven bewaard. 3.2 Hoe veilig zijn mijn gegevens? Onderin uw scherm staat een gesloten slotje. Als u hierop dubbelklikt, krijgt u de gegevens te zien van het certificaat. Als hier staat: 'uitgegeven aan weet u dat u een beveiligde verbinding heeft met de site van CJP. 3.3 Digitaal aanleveren Aanleveren via internet gaat veilig, snel en eenvoudig. Stapsgewijs wordt u met deze handleiding door de procedure geleid en vergissingen worden zoveel mogelijk direct gemeld, zodat u deze direct kunt corrigeren. In de helpteksten staat precies wat u kunt verwachten bij het aanleveren. De aanleverwebsite: 7

8 3.4 Aanleveren voorbereiden Mogelijke handelingen op de site Op de site kunnen verschillende handelingen verricht worden: Nieuw docenten- en leerlingenbestand aanleveren. Alleen nieuwe docentengegevens aanleveren. Alleen leerlingengegevens aanleveren. Gegevens wijzigen Status van aangeleverde bestanden bekijken. U kunt alle gegevens in één keer aanleveren, maar u kunt ook gefaseerd gegevens aanleveren. Elke keer als u gegevens of wijzigingen via de website opstuurt naar CJP, wordt dit geregistreerd. De datum geeft aan wanneer CJP de gegevens heeft ontvangen en de status geeft aan wat er mee is gebeurd. 3.5 Welke gegevens? De gegevens die aangeleverd moeten worden zijn Schoolgegevens Opleidingsniveaus Leerlinggegevens Docentgegevens Naam school Vmbo Naam Naam Naam locatie/nevenvestiging Havo adres adres Vestigingsadres Vwo ( = ook gymnasium en atheneum ) Adres Geslacht Postcode, Plaats Vso Postcode, Plaats Geboortedatum Brinnummer (evt. aangevuld met tweecijferige locatiecode) Pro (= ook lwoo) geboortedatum Vak / functie Aantal leerlingen Aantal docenten Geslacht Leerjaar Opleidingsniveau Klasnaam Daarnaast moet er tijdens het aanlevertraject worden aangegeven. Voor welke klassen een extra budget beschikbaar is Hoe de 5 euro bonus in deze klassen ingezet gaat worden (individueel of collectief) Overleg dit met de budgethouder! 8

9 3.6 Hoe bereid ik een bestand voor? De meeste Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van een van onderstaande administratieprogramma s. Per systeem staat aangegeven hoe u de gevraagde gegevens aan kunt leveren. Als uw school geen gebruik maakt van genoemde programma s kunt u de leerlingengegevens aanleveren in Excel of ASCII-formaat. (zie pagina 5: overige bestanden aanleveren) Er kan maar 1 bestand per sessie aangeleverd worden. Om te voorkomen dat u meerdere keren moet inloggen kunt u alle leerlingen van de hele school in 1 bestand zetten. Als u ervoor kiest meerdere bestanden aan te maken (bijvoorbeeld per leerjaar), zult u net zo vaak moeten inloggen als het aantal bestanden dat u aanmaakt. Magister a. Klik op de Magisterbalk 'leerlingen' b. Druk op de knop 'Export' c. Kies vervolgens voor overige instanties en selecteer CJP d. Selecteer de leerlingen die u wilt exporteren e. Druk op enter, de export is voltooid f. U kunt nu het bestand via onze internet-site Cultuurkaart-info.nl a. Open het document Export CJP.REP b. U kunt de gegevens zoals door CJP gevraagd opmaken in het rapport met nummer 7114 c. Bewaar het bestand als type TEKST (Opslaan als ) d. U geeft het bestand een naam. Bijvoorbeeld 'Leerlingnaamschool' en sla het op. Schoolfact Uw school maakt gebruik van schoolfact (inclusief update 579): a. U kunt de gegevens zoals door CJP gevraagd opmaken in het rapport met nummer b. U geeft het bestand een naam. Bijvoorbeeld 'Leerlingnaamschool' en sla het op. Schoolplus a. Open de module leerlingenadministratie b. Klik op de verplaatsingsopties c. Klik op externe koppelingen d. Klik op export CJP/CKV e. Selecteer de leerlingen die u wilt exporteren 9

10 3.7 Overige bestandstypen van aanlevering ASCII-bestand U dient het bestand de volgende naam mee te geven: LEERLING.ASC Het bestand moet in onderstaande volgorde aangeleverd worden, volgens genoemde specificaties. De gegevens per leerling (zie hieronder) plaatst u naast elkaar. De volgorde van de gegevens en vaste veldlengtes per leerling Kolom Gegevens Lengte Toelichting 1 Voorletters 10 Bijvoorbeeld: J.H. 2 Roepnaam 10 Bijvoorbeeld: Jan 3 Tussenvoegsels 7 Bijvoorbeeld: van / in 't / den 4 Achternaam 30 Bijvoorbeeld: Janssen 5 Straat 25 Zonder huisnummer 6 Huisnummer 5 alleen numeriek 7 Huisnummer toevoegsels 7 Bijvoorbeeld: A, B, 3 HOOG 8 Postcode 6 Bijvoorbeeld: 1234AB 9 Plaatsnaam Geboortedatum 8 JJJJMMDD (J = Jaar, M = Maand, D = Dag) 11 Geslacht 1 M = Man, V = Vrouw O = Onbekend 12 Soort school 1 M = VMBO, H = HAVO, V = VWO, S = VSO, P = PABO en K = PRO 13 Klas 10 Bijvoorbeeld 4A, 4B 14 Leerlingnummer 10 Bijvoorbeeld adres 50 Bijvoorbeeld 10

11 EXCEL-bestand U dient het bestand de volgende naam mee te geven: LEERLING.XLS Het bestand moet in onderstaande volgorde aangeleverd worden, volgens genoemde specificaties. De gegevens per leerling (zie hieronder) plaatst u naast elkaar. De volgorde van de gegevens en vaste veldlengtes per leerling Kolom Gegevens Lengte Toelichting A Voorletters 10 Bijvoorbeeld: J.H. B Roepnaam 10 Bijvoorbeeld: Jan C Tussenvoegsels 7 Bijvoorbeeld: van / in 't / den D Achternaam 30 Bijvoorbeeld: Janssen E Straat 25 Zonder huisnummer F Huisnummer 5 alleen numeriek G Huisnummer toevoegsels 7 Bijvoorbeeld: A, B, 3 HOOG H Postcode 6 Bijvoorbeeld: 1234AB I Plaatsnaam 25 J Geboortedatum 8 JJJJMMDD (J = Jaar, M = Maand, D = Dag) K Geslacht 1 M = Man, V = Vrouw O = Onbekend L Soort school 1 M = VMBO, H = HAVO, V = VWO, S = VSO, P = PABO en K = PRO M Klas 10 Bijvoorbeeld 4A, 4B N Leerlingnummer 10 Bijvoorbeeld 2222 O adres 50 Bijvoorbeeld 3.8 Verdere voorbereiding voor het aanleveren Noteer de afzonderlijke opleidingsniveaus (bv. VWO, HAVO, ) van de leerlingen die u gaat aanmelden. "Zie stap 2". Verzamel de benodigde gegevens van alle docenten waarvoor u een docentenkaart wilt aanvragen. Een docentenpas wordt alleen aangemaakt als alle gegevens aangeleverd zijn. 11

12 3.9 Online aanleveren per scherm Scherm: Inloggen Op De inlogcodes voor de aanleverwebsite van CJP Cultuurkaart worden vanaf half augustus per mail naar de projectcoördinator gestuurd. Vul het login-nummer en het wachtwoord en klik op login Scherm: Kies een vestiging Selecteer een vestiging Na de inlog moet u de vestiging selecteren waarvoor u gegevens wilt aanleveren. De vestigingen zijn gekoppeld aan uw login-naam en wachtwoord. Het aanleveren gaat per vestiging. Als u als projectcoördinator verantwoordelijk bent voor meerdere vestigingen moet u per vestiging terug gaan naar dit scherm. Scherm: Kies een vestiging: gegevens controleren 12

13 Controleer de gegevens van de vestiging. Als de gegevens niet kloppen kunt u op de link in de tekst klikken en in het formulier de wijziging doorgeven. U kunt daarna doorgaan met het aanleveren van de gegevens. Scherm: aanleveren Kies een knop Als u voor het eerst inlogt en er nog geen gegevens zijn aangeleverd klikt u op nieuwe invoer en begint u gewoon bij Stap 1. Als u eerder gegevens heeft aangeleverd en u wilt de status ervan bekijken klikt u op 'Status aanmelding'. 13

14 Scherm : Statusoverzicht U kunt eerder aangeleverde leerlingenbestanden beperkt aanpassen zolang de gegevens nog niet verwerkt zijn. De kleuren op het scherm geven aan wat de status van het bestand is Rood: de aanmelding is onderbroken of niet afgemaakt. U kunt de aanmelding nog aanpassen, afronden of annuleren Oranje: De aanmelding is vóór stap 7 geannuleerd. U kunt de aanmelding niet meer opnieuw activeren/aanpassen Groen: De aanmelding is compleet en door CJP verwerkt Grijs: de aanmelding is door u afgerond kan niet meer worden gewijzigd- en is door CJP in behandeling genomen. De aanmelding kan nog worden afgewezen Keuzes hierna: Knop 'selecteer' U kunt de reeds aangeleverde gegevens selecteren om aan te passen. Knop 'annuleer' U kunt de reeds aangeleverde gegevens annuleren. De geannuleerde regel zal dan rood kleuren. Als de gegevens overgezet zijn voor verwerking is het niet mogelijk om de gegevens te annuleren. Inzien U kunt de reeds aangeleverde bestanden bekijken Nieuwe Invoer ga naar het scherm om nieuwe gegevens in te voeren. 14

15 Scherm: Schoolgegevens Stap 1: Als de getoonde schoolgegevens niet juist zijn, klik op de link boven de naam van de school Stap 2: Vul het aantal leerlingen en docenten dat totaal wordt aangeleverd in en geef aan welke opleidingsniveaus er op uw school aanwezig zijn. Mogelijkheden hierna 1. Doorgaan Naar stap 3. Uw eventuele aanpassingen worden uitgevoerd. 2. Afbreken Als u wilt stoppen, kunt u met uw muis op het kruisje rechtsboven ('afsluiten) klikken. Uw wijzigingen komen dan te vervallen. 15

16 Scherm: Docentenpassen aanvragen Stap 3 U kunt voor alle medewerkers van uw school een CJP/BCA docentenpas aanvragen. De volgende gegevens moeten worden verstuurd: Voorletters: verplicht. Voorletters van de docent. Voornaam: verplicht. Roepnaam voluit. Tussenvoegsel: optioneel. Tussenvoegsel tussen voor- en achternaam (van, de, van der ) Achternaam: verplicht. Achternaam van de docent. adres: verplicht. adres van de docent. Geboortedatum: verplicht. De geboortedatum van de docent Geslacht: verplicht. Man of vrouw. Keuze door met muis op pijltje te klikken. Functie/vak: niet verplicht. Vul in welke functie de persoon bekleedt en/of welk vak hij/zij doceert. 16

17 De keuzes: Knop: aanvragen per pas Uitleg op pagina 12 Vul per docent alle gegevens in en klik op 'Aanvragen docentenpas'. De ingevulde gegevens verschijnen in het overzicht onder het invulvak. U kunt deze stap herhalen voor meerdere passen. Knop: aanvraag Excel-upload Uitleg op pagina 13 In één keer alle docenten met een Excelsheet. Wanneer u Excel gebruikt, dan moet dit voldoen aan bepaalde eisen. Het formaat van het bestand en de eisen zijn in de tabel op de volgende pagina gespecificeerd. Nadat u docentgegevens heeft aangeleverd verschijnt een lijst. Daarna De Keuzes Knop: Doorgaan U gaat verder met de procedure en gaat naar stap 4: leerlinggegevens aanleveren Knop Alleen docentenpassen aanvragen Als u in deze sessie alleen docentenpassen wilt aanvragen en geen leerlingenbestand wilt aanleveren, bent u klaar met aanleveren en kunt u de procedure nu afronden. Er worden dan alleen passen voor docenten aangevraagd. 17

18 Scherm: Docentenpassen aanvragen; aanvraag per pas Vul het formulier per docent in. Als u meerdere docenten wil opvoeren drukt u na het invullen steeds op de knop aanvagen docentenpas 18

19 Scherm: Docentenpassen aanvragen; aanvraag via Excel Klik op bladeren om het bestand met docentgegevens op uw eigen computer te zoeken. Het bestand moet volgens onderstaand format zijn opgemaakt: U kunt zowel de oudere Office 2003 als de nieuwe Office 2007 of 2010 versies van Excel aanbieden. Kolom Voornaam Voorletter Tussenvoegsel Achternaam Geboorte Geslacht Opt in Functie/vak Naam Datum Max Ja/nee 40 tekens toelichting Bijvoorbeeld: Jan Bijvoorbeeld: J.H. Bijvoorbeeld: Janssen Bijvoorbeeld: van / in 't / den In het formaat: dd-mmjjjj M = Man, V = Vrouw Klik op importeren als het goede bestand in het selectievakje staat Wil de docent extra nieuws ontvangen Daarna De Keuzes Knop: Doorgaan U gaat verder met de procedure en gaat naar stap 4: leerlinggegevens aanleveren (pagina 15) Knop: Alleen docentenpassen aanvragen Als u in deze sessie alleen docentenpassen wilt aanvragen en geen leerlingenbestand wilt aanleveren, bent u klaar met aanleveren en kunt u de procedure nu afronden. Er worden dan alleen passen voor docenten aangevraagd. 19

20 Scherm: Overschrijden docentenbestand In dit scherm geven we aan als het aantal aangeleverde docenten afwijkt van het eerder opgeven aantal. De afwijking heeft geen gevolgen voor de aanmelding. We maken u er slechts op attent 20

21 Scherm: leerlingbestand uploaden Stap 4: Tijdens de voorbereiding heeft u nauwkeurig uitgezocht welke leerlingen u gaat aanleveren. Met behulp van uw standaardpakket (Magister,Schoolfact, Schoolplus of Asis2000); Microsoft Excel of soortgelijk pakket heeft u een bestand gemaakt met de leerlingengegevens die u wilt aanleveren. Dit bestand heeft u een naam gegeven (bv. leerling) en een plaats (map) op schijf. (zie ook: hfst 2: aanleveren voorbereiden). Per aanmelding kunt u slechts één leerlingenbestand aanleveren. Als u meerdere leerlingenbestanden wilt aanleveren moet u dus meerdere keren inloggen. Selecteer het bestand: Bladeren Met de functie 'bladeren' komt u in het bestandsoverzicht van uw eigen computer terecht. U gaat nu naar de map, waar het leerlingenbestand staat. Als u het bestand gevonden heeft, klikt u op dit bestand en vervolgens op openen en het bestand wordt voor u geselecteerd. Klik op opslaan Als het juiste bestand in het selectievenster staat 21

22 Scherm: Controleer de gegevens Stap 5 Het bestand dat u heeft opgestuurd is gelezen en wordt getoond. De keuzes: Terug naar stap 4 Als er gegevens niet correct zijn kunt u terug naar stap 4. U kunt dan een ander aangepast bestand uploaden Doorgaan stap 6 als gegevens correct zijn kunt u klikken op doorgaan 22

23 Scherm: Klascodering Stap 6 Vul tabel aan/in De gegevens die in uw bestanden staan moeten matchen met de namen en termen die CJP hanteert vandaar dat wij u hier vragen gegevens te verrijken.! Daarnaast geeft u in dit venster aan voor welke klas er extra budget door de school beschikbaar wordt gesteld. Dit is een bedrag van minimaal 10 euro. Voor de klassen waarin dit gebeurd wordt de extra 5 euro vanzelf ook naar het klassikale tegoed verplaatst TENZIJ u hier aangeeft dat de leerling dit zelf mag besteden. Klasnaam: dit is de codering van de school, zoals deze in het bestand staat. Aantal leerlingen: dit is het aantal leerlingen per klascodering van de school. Leerniveau: opleidingscodering zoals gebruikt wordt door de school. Leerjaar: Het leerjaar waarin de leerling zich bevindt. met klassikaal schoolbudget: zet een vink als voor deze klas een bijdrage school beschikbaar wordt gesteld Hoogte bijdrage school: dit is het bedrag dat bij de aanmelding is opgegeven 5.- op individuele leerlingkaart: hier een vink als de extra bijdrage van 5,- door de leerling zelf besteed mag worden Klasbudget: geeft het totaalbedrag klassikaal tegoed per leerling in die klas Bedrag op de leerlingkaart: totale bedrag dat de leerling zelf mag besteden Klik op Doorgaan Als de invoer voldoet aan de controles, dan gaat u naar het klascodering overzicht. Anders worden de redenen van afkeuren getoond. 23

24 Scherm: Overzicht totalen Stap 6 In dit scherm staat een beknopt overzicht van de data die is aangeleverd en de kosten voor de school. Uitleg tabel Soort Order Upload Afwijking aanlevering tov aanmelding Welke personen zijn opgevoerd Het aantal dat bij de initiële aanmelding als schatting is opgegeven Het totaal aantal uit alle aanleversessies dat tot nu toe is opgegeven Het % afwijking van vorig 2 kolomen Huidige batch Aantal dat is opgegeven in de sessie waarin nu gewerkt wordt bedrag Kosten per deelnemer De keuzes Terug Indien u niet akkoord bent dan kunt u terug naar de invoer. Bevestig aanlevering en doorgaan Als u akkoord bent met uw invoer kunt u doorgaan naar het einde. Alle gegevens zijn ontvangen en worden verder verwerkt. 24

25 Scherm: einde aanleveren Stap 7 De keuzes Knop: Naar overzicht aangeleverde gegevens U komt weer in scherm statusoverzicht (pagina 9) Knop: afsluiten Sluit het hele aanleverproces af. U kunt altijd weer opnieuw inloggen voor een nieuwe sessie. 25

26 4. Hoe wordt het tegoed beheerd en uitgegeven? Het Cultuurkaart-tegoed komt vrij zodra de school de factuur voldaan heeft. Op dat moment kan de budgethouder het tegoed gaan beheren en uitgeven. De budgethouder heeft een schoolpas ontvangen met inloggegevens voor de budgethouderswebsite. Als er meerdere personen verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van het Cultuurkaart-tegoed kunnen de inloggegevens uitgewisseld worden. 4.1 Inloggen De inloggegevens voor de budgethouder-site zijn samen met de pas via de post toegestuurd. Vul de gegevens in Menu na het inloggen: Uitloggen Wachtwoord wijzigen Klassenbudget Schoolbudget Overzicht weborders Weborder goedkeuren Uitloggen uit de vestiging Wijzig het wachtwoord Overzicht van de verdeling van budgetten en de transacties per klas Overzicht van budgetten en transacties van de hele vestiging Overzicht en status van door instellingen aangemaakte weborders Door culturele instelling aangemaakte weborders goedkeuren 26

27 4.2 Klassenbudget In het klassenbudget is terug te vinden hoe het beschikbare Cultuurkaart-tegoed is opgebouwd en welke bedragen besteed zijn.! LET OP: tegoed komt pas vrij na betaling van de factuur. Per klas kan de status van het Cultuurkaart-tegoed bekeken worden. Ondanks dat activeren niet meer verplicht is, kan de budgethouder wel bijhouden hoeveel leerlingen de CJP Cultuurkaart geactiveerd hebben. Gestort klassikaal budget is wat er totaal voor de klas klassikaal initieel beschikbaar is. Gestort leerlingkaarten is het bedrag dat beschikbaar is op de individuele kaart van de leerlingen. Bij restant budget wordt aangegeven wat nog uitgegeven kan worden. De knop Budgetverloop geeft een gedetailleerd overzicht van af/bij van het Cultuurkaart-tegoed. 27

28 Als er Cultuurkaart-tegoed besteed is, kan er via besteed via weborders of besteding door leerlingen direct naar het detailoverzicht van de bestedingen geklikt worden. 28

29 4.3 Schoolbudget In het overzicht van het schoolbudget staan alle klassen van de vestiging. Door op de klasnaam te klikken, komt u in het overzicht klassebudget terecht. 29

30 4.4 Overzicht weborders Een weborder wordt door een culturele instelling aangemaakt. De instelling heeft hiervoor uw Schoolpasnummer en uw -adres nodig. Alle weborders die worden aangemaakt komen in dit overzicht terug. Onder status order wordt aangegeven waar de weborder zich bevindt. Als er staat Order bevestiging verzonden door acceptant, betekent dit dat de budgethouder nog niets met de weborder gedaan heeft. Deze moet worden goedgekeurd (of afgekeurd als de order niet correct is). Klikken op het export -symbool rechtsonder, genereert een Excel-overzicht van alle weborders. Door op de naam van de instelling in de eerste kolom te klikken verschijnt een gedetailleerd overzicht van de betreffende order. 30

31 4.5 Weborder goedkeuren Als er door de culturele instelling een weborder is aangemaakt dient deze door de budgethouder te worden afof goedgekeurd. Graag afkeuren als de weborder niet correct of ten onrechte is aangemaakt. Door de weborder goed te keuren wordt de transactie definitief en wordt uw Cultuurkaart-saldo belast met het opgegeven bedrag. Na de klik op goedkeuren wordt u door een aantal invulvensters geleid, waarin u dient aan te geven welke doelgroep(en) aan de activiteit hebben deelgenomen. Hoe gedetailleerder u dit invult, hoe uitgebreider wij u kunnen informeren over hoe Cultuur-educatie bij u op school gefinancierd wordt. Stap 1: opgeven van de doelgroep. Stap 2: in welke leerjaren bevindt de doelgroep zich? 31

32 Stap 3: Welke klassen hebben meegedaan? Doorloop alle stappen. Na controle van de gegevens klik op opslaan. 32

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2 Handleiding Merchant Data Online Versie 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 User ID en Password... 5 2.2 Disclaimer... 6 3 Homepage... 7 4 Activiteit... 8 4.1 Rekeningoverzichten... 8 4.2 Transactierapportage...

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

T-Connect Handleiding

T-Connect Handleiding T-Connect Handleiding Versie 1.7 2000-2011 Takeaway.com Inhoudsopgave 1. Introductie 1.1 Woord vooraf 3 1.2 T-Connect zelf downloaden 3 1.3 T-Connect via Food Terminal met touchscreen 4 1.4 Installatie

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie