Strategische Projecten Kempen Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische Projecten Kempen Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Strategische Projecten Kempen Jaarverslag 1

2 2 SPK Als onafhankelijke ontwikkelorganisatie initiëren we innovatieprojecten die vertrekken van maatschappelijke uitdagingen en van de mogelijkheden van de regio; ze zijn erop gericht om nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Onze hefboomprojecten ontstaan vanuit concrete vragen van bedrijven, organisaties, of overheden, of vanuit toekomstbeelden die we zelf opmaken. We kennen het werkveld; in ons breed en divers netwerk, zowel in de Kempen als daarbuiten, zoeken we competente en ondernemende partners voor onze innovatietrajecten.

3 3 ONDERNEEM MET SPK

4 4 SPK regio-ondernemer marktvraag ONDERNEMER maatschappelijke nood SPK, REGIO-ONDERNEMER innovatie product of dienst open innovatie co-creatie nieuwe waardeketen / methodiek / product / dienst waardecreatie waardecreatie competenties regiocompetenties

5 SPK is er voor ondernemers, voor ondernemers in de social profit, voor ondernemende overheden die vooruit willen, die hun bedrijf/organisatie willen transformeren, die creativiteit zoeken, die expertise zoeken, die een verrassend netwerk zoeken. 5

6 SPK voor ondernemers 6

7 Huis voor Creativiteit SPK voor ondernemers we ondersteunden vele jonge creatieve ondernemers met concrete expertise in een divers netwerk van experten en collega-ondernemers we ontwikkelden een nieuwe kruisbestuivingsformule COMBO door KMO-bedrijfsleiders intensief te laten samenwerken met creatieve ondernemers (designers, communicatie-specialisten), we organiseerden boeiende netwerkevenementen volgens beproefde en nieuwe formats: Not My Cup of Tea, CiNe trendwatching, CiNe storytelling, en de Creatieve Proevertjes (totaal > 500 aanwezigen), samen met internationale partners inventariseerden we succesvolle methodieken voor creatieve steden/regio s en we organiseerden hierrond een succesvol side-event aan het World Creativity Forum in Kortrijk (met o.a. centrale gast Daan Roosegaarde (NL)), we boden co-working ruimte aan voor 40 jonge ondernemers in onze Bar d Office ruimtes 7

8 SPK voor ondernemers Open Productie Concepten we initieerden nieuwe ideeën (en continueerden eerdere ideeën) voor slimme cross-sectorale clusters, gericht op nieuwe productieconcepten, en onderzochten de haalbaarheid: BioRaf (bioraffinage van eiwitten uit gras), Smart Packaging (slimme verpakkingsconcepten voor veeleisende KMO s in de voedingsindustrie), Batterij-productie (pilot-productie van oplaadbare Li-ionbatterijen voor niche markten), Print-Construct (3D technologie voor productie van kunst-steen), Advanced Manufacturing Keramiek (3D technologie voor productie van hoogkwalitatieve keramische materialen), SME Energy Chain (waardeketen t.b.v. energiebesparingen in KMO s), Big Data (laagdrempelig aanbod van expertise voor BD-toepassing in KMO s) 8

9 SPK voor ondernemers Open Productie Concepten (vervolg) we organiseerden het vervolg van de Manufacturing Cyclus, een reeks symposia voor maakbedrijven rond het thema Fabriek van de Toekomst ; het slotsymposium vormde tevens de eerste steenlegging van de Open Manufacturing Campus in Turnhout. Transformatie- en groeibegeleiding we ondersteunden een aantal KMO s in hun groei-ambitie met de opmaak van een strategisch plan (TANGO, Gazellesprong) we ontwikkelden een specifieke TANGO-Creatief methodiek voor (jonge) creatieve ondernemingen we fungeerden voor diverse ondernemers als klankbord, dan wel netwerk-makelaar voor specifieke vragen. 9

10 Biodiva SPK voor ondernemers we ondersteunden > 40 grote en middelgrote bedrijven met het meetinstrument voor biodiversiteitsprestaties Biodiva, en maakten mini-beheerplannen op (o.a. bij bedrijven in Beerse, Geel, Meerhout, Laakdal, Westerlo). Rural Alliances samen met de Vlaamse Landmaatschappij VLM ondersteunden we verder het ondernemersnetwerk in het Merode-gebied, werkten we mee aan publicaties en erfgoed-evenementen. Social Innovation Lab we creëerden samenwerking tussen reguliere en sociale economiebedrijven (zie verder). 10

11 En verder SPK voor ondernemers Als bestuurder van WaterstofNet en OMC werkten we mee aan de verdere uitbouw van deze relevante clusters in de regio Als bestuurder van de Stichting BiELAt werkten we actief mee aan het faciliteren van grensoverschrijdende business netwerking in de grensregio Vlaanderen-Nederland-Duitsland We faciliteerden het maandelijks overleg van de Regionale Nucleaire Coördinatiecel RNC, en werkten in het kader van de nucleaire cluster in de Kempen vooral aan een aantal valorisatiemogelijkheden voor het SCK. 11

12 SPK voor ondernemers in de social profit 12

13 SPK voor ondernemers in de social profit Social Innovation Lab we zetten een nieuw begeleidingstraject op voor vijf socialeeconomiebedrijven die een aanbod ontwikkelden voor reguliere bedrijven, we organiseerden een open symposium aan het begin van het traject om ondernemers te sensibiliseren rond dit thema, en vervolgens aan het eind om hen te informeren over resultaten. Lerend netwerk Samen Loopbaanenthousiast samen met Tabor vzw en de Arteveldehogeschool startten we een lerend netwerk op om ervaringen uit te wisselen rond het versterken van loopbaancompetenties van medewerkers in organisaties; 15 deelnemers meldden zich in de Kempen-groep. 13

14 SPK voor ondernemers in de social profit Autisme werkt samen met diverse Vlaamse partners startten we een innovatieproject om een methodiek te ontwikkelen voor het versterken van kansen voor mensen met autismespectrumstoornissen op de arbeidsmarkt. Thuistalent in actie (TIA) de ontwikkelde methodiek TIA om vraag en aanbod actief bij elkaar te brengen van thuistalenten enerzijds en projectmatige opdrachten anderzijds, werd positief gevalideerd en verder gedissemineerd; VDAB nam het engagement om de methodiek permanent op te nemen in hun systemen. 14

15 SPK voor ondernemers in de social profit ZORRO (zonder rugpijn in de residentiële ouderenzorg) na een positieve validering werd in de succesvolle Zorroaanpak verder gedissemineerd in infosessies in gans Vlaanderen, overgedragen aan IDEWE voor verdere vermarkting, en sleepte Zorro op de Healthcare-beurs in Brussel een Innovation to Care Award in de wacht. Chaos(s)temmer na een positieve validering werd ook de Chaos(s)temmermethodiek verder uitgedragen, en uitgerold binnen enkele grote thuiszorg-organisaties. We werkten mee aan Vast Werk ESF-project van De Ploeg gericht op tewerkstelling gedetineerden (i.s.m. gevangenis Merksplas) 15

16 SPK voor ondernemers in de social profit Opleiding Ecologisch Natuurbeheer voor gedetineerden samen met Inverde en Natuurwerk startten we een nieuwe opleiding voor gedetineerden in de gevangenis van Hoogstraten (penitentiair schoolcentrum): Ecologisch Natuurbeheer een eerste pilootgroep van 8 gedetineerden doorliep met succes de opleiding, en startte een stagetraject bij Natuurwerk tegelijkertijd maakten we een beheerplan op voor de ontwikkeling van een natuurreservaat op het domein van de gevangenis samen met de partners wordt gestreefd naar de continuering en verdere uitbouw van deze nieuwe opleiding. 16

17 SPK voor ondernemers in de social profit Easy Go we startten het innovatieproject Easy Go, dat een methodiek moet opleveren om social profit organisaties of bedrijven te ondersteunen in de ICT-vaardigheden van hun personeel En verder Als bestuurder van WEB, Natuurwerk en Kikoen blijven we nauw betrokken bij de voortdurende versterking van de sociale economie in de Kempen We blijven nauw betrokken bij het brede werkveld van de social profit in de regio, via het kernteam en de plenaire vergadering van het Kempens Welzijnsplatform 17

18 SPK voor ondernemende overheden 18

19 SPK voor ondernemende overheden Digidak onder het motto kwetsbare mensen versterken en verbinden, met technologie als hefboom : organiseerden we als grootste bovenlokaal initiatief in Vlaanderen in een 20-tal gemeenten (vooral in de prov Antwerpen, daarnaast ook in Limburg en Oost-Vlaanderen) de digidak-aanpak in ong. 50 openbare computerruimten, voor vele duizenden bezoekers ( inloopbezoekers, >900 initiaties voor >4000 deelnemers), in vijf gemeenten (Turnhout, Herentals, Beerse, Mechelen, Borgerhout) organiseerden we een specifiek aanbod Wie Online voor armoedeverenigingen, in Turnhout werden we betrokken in het EU-project Learning Cities, gericht op ICT in het onderwijs, en bouwden we mee aan de nieuwe zorgmunt Troeven, 19

20 SPK voor ondernemende overheden Digidak (vervolg) in Hoogstraten zetten we samen met het OCMW het succesvolle traject op, een vernieuwend groepsbegeleidingstraject voor leefloners naar werk toe (of naar een opleiding), en we startten een gelijkaardig traject in Kalmthout, gericht op jongeren, in Zoersel initieerden we het project Zorgzaam Zoersel, in en rond het nieuwe woonzorgcentrum De Buurt, we rondden het Europese project This is IT af, gericht op de optimalisatie van didactisch materiaal, 20

21 SPK voor ondernemende overheden Digidak (vervolg) samen met WEB vzw namen we tientallen EVC-assessments af in het kader van het ervaringsbewijs ICT-ondersteuner, voor de ICT-begeleiding engageerden we 180 vrijwilligers, 6 LDE ers (lokale diensteneconomie), en enkele medewerkers via een Artikel 60 statuut, voor het eerst waren we aanwezig met een beursstand op de tweejaarlijkse VVSG-Trefdag, en hadden gesprekken met meer dan 150 gemeentelijke vertegenwoordigers uit gans Vlaanderen, in de schoot van de Koning Boudewijnstichting richtten we het fonds Vrienden van Digidak op, bedoeld voor het genereren van inkomsten voor Digidak via crowd sourcing. 21

22 KIKO SPK voor ondernemende overheden we begeleidden 17 Kempense gemeenten bij de organisatie van hun initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO), we zetten het sterk gesmaakte project GIGA-gezond op, een sensibiliserings, opleidings- en begeleidingstraject voor 45 begeleiders uit 11 IBO s, gericht op het stimuleren van gezonde leefgewoontes voor kinderen: actief bewegen, gezonde drankjes en tussendoortjes, buiten spelen, enz., samen met Vokans en WEB begeleidden we 37 kandidaten voor het ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang en namen we 35 assessments af (met 28 behaalde certificaten), we ondersteunden de gemeente Balen in de voorbereiding van de overname van de buitenschoolse kinderopvang door KIKOEN. 22

23 23 SPK voor ondernemende overheden Biodiversiteit we finaliseerden het project groen in de stad in Turnhout, gericht op het versterken van de biodiversiteit door een slimmere aanleg en beheer van collectieve groenvoorzieningen, we voerden een beperkt gelijkaardig projectje uit in Geel, voor één straat, we sensibiliseerden diverse andere gemeenten voor een soortgelijke aanpak, wellicht leidend tot vervolgopdrachten in 2015, we ondersteunden gemeenten in de toepassing van Biodiva op bedrijventerreinen, in nauwe samenwerking met IOK, we faciliteerden het overleg van de 17 Vlaamse Regionale Landschappen. Ondersteuning Lokaal Sociaal Beleid Stad en OCMW van Hoogstraten werden verder ondersteund in de uitvoering van het LSB, en in de samenwerking Stad-OCMW.

24 Interne verbeteracties 24

25 SPK 2.0 In het kader van een ESF-project Kennisdeling en Leerbeleid Hadden we een collectieve 2-daagse verbeter-workshop (Ronse) Startten we de interne leeromgeving SPK Academy Voerden we versterkingssessies in voor nieuwe projectideeën Maakten we Toekomstbeelden & Roadmaps op per team Gaven we de personeelsvergadering een nieuwe stijl Verbeterden we kennisborging via centraal gegevensbeheer Startten we met interne sociale media Yammer Deelden we nieuws via de SPK Good News Bell 25

26 Administratie We gingen over naar een nieuw sociaal secretariaat en implementeerden nieuwe bijhorende software-systemen, We rondden de nodige voorbereiding af voor de invoering van een nieuw boekhoudsysteem Exact Online (live vanaf 2015), We stroomlijnden de administratieve processen en herverdeelden taken & verantwoordelijkheden in het team, We leverden de nodige administratieve ondersteuning bij de opstart van Kikoen in Balen, We ondersteunden de boekhouding en personeelsadministratie voor Kikoen, OMC en WaterstofNet. 26

27 medewerkers raad van bestuur financiers 27

28 28

29 Raad van Bestuur Anno Werkgeversorganisaties VOKA: Louis De Coninck, Frans Michielsen VKW: Jos Kempen Unizo: Tom Hens Boerenbond: Ludo Pluym Werknemersorganisaties ACV: Lieve Cox Beweging.net: Mon Verrydt (tot eind ) ABVV: Joeri Hens, Geert Van Autenboer Overheden Provincie: députés Ludwig Caluwé (CD&V), Bruno Peeters (N-VA) (voorzitter) Dessel: burgemeester en Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) Turnhout: schepen Hannes Anaf (SP.A) Geel: OCMW-voorzitter en kamerlid Griet Smaers (CD&V) Directeur Bart Wuyts 29

30 Projectfinanciers & financiële partners 30

31 31 ONDERNEEM MET SPK

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK)

Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) Dynamisch Actieplan Kempen (DYNAK) Finaal rapport (juni 2014) Els Van de Velde, Bart Van Herck, Steven Knotter en Pieterjan Debergh IDEA Consult Els Van de Velde, Expert in competitiviteit en innovatie

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Etienne Sabbelaan 51-8500 Kortrijk - Belgium T +32 56 28 28 50 - F +32 56 28 28 05 E-mail info@flandersinshape.be www.flandersinshape.be Project Jaarverslag 2013-2014 maakt werk van

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

DOC.NR. : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de cluster Logistiek

DOC.NR. : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de cluster Logistiek LOGISTIEK Afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt DOC.NR. : AAN : CC : SERR Platform Onderwijs - Arbeidsmarkt AUTEUR : Lies Dierckx DATUM : 12.05.2011 BETREFT : Nota afstemming Onderwijs Arbeidsmarkt voor de

Nadere informatie

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen onze missie Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013 V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013 Voorwoord... 1 1. Over V-ICT-OR... 2 Wie zijn we... 2 Werking... 2 Leden... 3 Stuurgroep Lokaal e-government... 3 Bedrijvenconsortium... 3 Regionale werking... 4 Internationale

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID Maakindustrie Vlaggenschepen voor Fabrieken van de toekomst Agoria Vlaanderen Jos Pinte Chemie Textiel en hout Voeding Industrie/Sectorspecifiek

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Aanwending krediet sociale projecten en wonen

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen Geselecteerde platformen en projecten in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen PLATFORM Living & Care Lab LiCalab Hoofdaanvrager: StadTurnhout Projecten: - Kwalitatieve thuislevering

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2009

Integraal jaarverslag 2009 Integraal jaarverslag 2009 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen -------------- Tweekerkenstraat 47 B-1000 Brussel www.bblv.be Inhoudstafel Colofon en contactgegevens...3

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 1 Executive Summary We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze economische, sociale en milieuactiviteiten, alsook over ons bestuur. Hierbij gaan we verder dan de

Nadere informatie

Appreciative inquiry Wat is het probleem? Wat zijn sterktes die aanwezig zijn?

Appreciative inquiry Wat is het probleem? Wat zijn sterktes die aanwezig zijn? 1 APPRECIATIVE INQUIRY EEN DOELTREFFENDE METHODE IN HET VRIJWILLIGERSWERK MET SENIOREN THEORETISCHE BESCHOUWING Vooraf Apreciative Inquiry. Appreciative Inquiry (afgekort AI) is een positieve methodiek

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 5. Economische Raad voor Oost-Vlaanderen... 6 Missie... 6 WAARDENKADER... 6

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord... 5. Economische Raad voor Oost-Vlaanderen... 6 Missie... 6 WAARDENKADER... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 5 Economische Raad voor Oost-Vlaanderen... 6 Missie... 6 WAARDENKADER... 6 VIER ACTIVITEITENDOMEINEN... 6 ACADEMISCHE ZITTING EROV, DE STUWENDE KRACHT... 7 KENNISMANAGEMENT...

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2013. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2013. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2013 www.jobcentrum.be 2013 JAARVERSLAG 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD... 3 3 SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN... 4 3.1 Algemene vergadering... 4 3.2 Raad van Bestuur... 4 3.3 Directie...

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG

Zorg is. de zorgen van anderen. verzachten. of verdrijven JAAR VERSLAG Zorg is de zorgen van anderen verzachten of verdrijven JAAR VERSLAG 213 JAAR VERSLAG 213 Colofon Redactie: Zorgnet Eindredactie: Lieve Dhaene, Catherine Zenner Vormgeving: www.dotplus.be 214 Zorgnet,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences

Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences Voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences AAN : AUTEUR : Severine Appelmans DATUM : 1 februari 2010 BETREFT : Streekpact voortgangsrapport Welzijn, zorg en life sciences TER BESPREKING TER INFORMATIE

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie