Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving"

Transcriptie

1 Nr. 40 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Maart - April Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving Artsentekort Rol huisarts herwaarderen

2 EDITO Stort zo snel mogelijk Jan Pollers De buikriem aanhalen of groeien? Het jaar 2012 werd getekend door deze tegengestelde theorieën en bijhorende economische voorspellingen. Op fiscaal vlak werden alleszins de nodige bezuinigingsmaatregelen opgelegd. Het hele jaar door konden we de wijzigingen ontdekken die de regering heeft ingevoerd. Sommige werden duidelijk aangekondigd. Andere werden meer sluipend ingevoerd, en houden net het tegenovergestelde in van de eerder gepubliceerde projecten. Zoals bijvoorbeeld de toepassing van de roerende voorheffing van 25% op de maandelijkse uitkering aan gepensioneerden. U grijpt dus best elke gelegenheid aan om meer te sparen. Hoewel de stortingsdatum van uw VAP-bijdragen geen enkele invloed heeft op uw fiscaal voordeel, is het duidelijk dat vroeger storten meer opbrengt. De redenering is simpel: het rendement van uw pensioenrekening is hoger dan dat van uw zichtrekening, zelfs van uw spaarrekening. U kunt dus beter vanaf het begin van het jaar het bedrag storten dat u wenst te spenderen aan uw VAP, zodat uw spaargeld zo snel mogelijk rendeert. De uitnodigingen tot storten die u van ons ontving, laten u toe om het voordelige rendement van uw VAP-rekening bij Amonis te optimaliseren. Tom Mergaerts Chief Executive Officer Dr. H. Van Dijck Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Korte berichten Wettelijke sociale zekerheid Nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2013 Wettelijk rustpensioen, in euro* Zelfstandigen Wettelijk gewaarborgd inkomen, in euro* Loontrekkenden Min Max 1 Min Max 2 Alleenstaand 1.047, , , ,50 Gezinshoofd 1.363, , , ,13 1 Max. berekend op basis van een jaarloon geplafonneerd op ,06 euro 2 Max. berekend op basis van een jaarloon geplafonneerd op ,44 euro Ambtenaren: ¾ van het gemiddelde loon van de 5 jaar voorafgaand aan het pensioen of van het laatste loon voor militairen. Absoluut maximum: 6.283,85 euro bruto per maand. *Bruto maandbedragen, voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Sommaire Inhoud 4. Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? 6. Starters Financiering praktijk 8. Werken na pensioenopname De nieuwe regelgeving 10. Ontmoeting Rol huisarts herwaarderen 2 de tot Vanaf het 1 ste maand 12 de maand 2 de jaar Zelfstandigen Alleenstaand , ,42 Gezinshoofd , ,32 Samenwonende 0 850,98 951,34 istockphoto Loontrekkenden Alleenstaand 100% 2.012, ,96 Gezinshoofd 100% 2.012, ,36 Samenwonende 100% 2.012, ,86 *In aanmerking genomen loon voor het plafond van loontrekkenden: ,83 euro. Toekomstige gepensioneerden: de roerende voorheffing stijgt tot 25% De programmawet van 27/12/2012, op 31/12/2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, verhoogt de aanslagvoet op de inkomsten uit kapitaal en roerende goederen tot 25%. In tegenstelling tot wat de initieel meegedeelde wetsontwerpen bepaalden, geldt deze verhoging ook voor maandelijkse rust- en overlevingsrentes (lijfrentes en vaste termijnrentes). De berekeningsbasis van deze belasting blijft wel degelijk 3% van het nettokapitaal, maar de aanslagvoet stijgt dus van 15% naar 25%. 3.

4 Voordeel van alle aard Zijn bedrijfswagens nog altijd interessant? De verstrenging van de fiscaliteit in 2012 heeft ook de bedrijfswagens niet gespaard. Maar betekent dat meteen dat ze beter geschrapt worden? In december 2011 kondigde de regering aan dat ze de belasting op de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen zou wijzigen. Voor sommigen betekent dat bijna een verdubbeling van de belasting op dit voordeel van alle aard (VAA). Vandaar de vraag: blijven bedrijfswagens wel interessant? VAA: basisprincipe Laten we even terugkomen op dit VAA. Het basisidee is eenvoudig: het bedrijf neemt alle aankoop- en gebruikskosten van de wagen voor zijn rekening. De bestuurder of werknemer gebruikt de auto niet alleen voor zijn beroepsactiviteit, maar ook voor privédoeleinden, aldus François Collon, advocaat en specialist fiscaal recht bij het bureau Hirsch & Vanhaelst. Het is dit privégebruik dat een voordeel van alle aard vormt voor de werknemer. In plaats van de reële waarde ervan te belasten, koos de belastingadministratie voor een forfaitaire raming op basis van een berekening. De werknemer of bedrijfsleider moet het resultaat van die raming dan opnemen in zijn belastingaangifte voor natuurlijke personen en de overeenkomstige belasting betalen. De derde factor Tot in 2012 hing de forfaitaire raming van het VAA af van twee factoren: - het aantal jaarlijks afgelegde privékilometers. Dat omvat ook het woon-werkverkeer en wordt trouwens forfaitair geschat op basis van de afstand tussen woning en werkplaats. - de CO 2 -uitstoot per kilometer van het voertuig: hoe vervuilender de wagen, hoe hoger het VAA en omgekeerd. Met andere woorden: terreinwagens en grote berlines waren sowieso al wettelijk benadeeld. De nieuwe regels van de regering Di Rupo voegen echter een derde criterium in: de waarde van het voertuig. Vooral Hoeveel is uw VAA waard? U wilt de precieze waarde kennen van het VAA dat u moet invullen op uw belastingaangifte? U kunt voortaan een online aanvraag indienen bij de belastingadministratie, op het volgende adres: Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw boekhouder, uw sociaal secretariaat en uw concessiehouder. 4. M A G A Z I N E

5 Fiscaliteit Ondanks alles blijft de waarde van het VAA van een auto lager dan de reële gebruikskosten luxewagens worden zwaar bestraft. Voor veel middenklassewagens is de aanslagvoet vrijwel dezelfde gebleven, bevestigt François Collon. Voor de kleinste wagens is ze zelfs verminderd. Voor terreinwagens en grote berlines daarentegen is de waarde van het VAA en dus ook van de overeenkomstige aanslagvoet verdubbeld. Bovendien worden alle bedrijven ook nog eens getroffen door een andere maatregel: Voortaan wordt 17% van de waarde van het VAA beschouwd als een verworpen uitgave (VU) voor de onderneming. Die zal met andere woorden eveneens een belasting moeten betalen van 24,99% of 33,99% op deze VU, afhankelijk van haar situatie, licht de fiscalist toe. Alles wordt opnieuw privé Meer was er niet nodig om een debat op gang te brengen over de vraag of de toekenning van een bedrijfswagen nog zin heeft. Maar is het wel een goede oplossing om bedrijfswagens Corbis te schrappen (zie kadertekst)? François Collon is sceptisch. Voor de meeste wagens, inclusief luxewagens, blijft de waarde van het VAA ondanks alles lager dan de reële gebruikskosten. Vergeet niet dat, als u de bedrijfswagen afschaft, alle eraan gekoppelde uitgaven opnieuw privé worden: verzekering, onderhoudskosten, brandstof Voor wie binnen een vennootschap werkt, wordt de operatie pas fiscaal rendabel als die uitgaven lager zijn dan de som van de belastingen die de vennootschap betaalt op het deel van de uitgaven dat niet fiscaal aftrekbaar is, plus de belastingen die u als natuurlijke persoon betaalt op basis van het VAA. In de overgrote meerderheid van de gevallen is die rekensom niet in uw voordeel. Te lage compensatie Ook als de vennootschap in ruil uw professionele verplaatsingen terugbetaalt? U kunt uzelf een vergoeding uitkeren van 0,3456 euro per professionele kilometer, geeft de fiscalist toe. Maar opgelet: verplaatsingen tussen uw woning en het kabinet of de ziekenhuisraadpleging worden niet als professioneel beschouwd. Om euro per jaar op te strijken, moet u dus al kilometer afleggen voor uw werk. En u krijgt slechts ongeveer euro terug na 5 jaar gebruik van de wagen. Dat weegt dus nauwelijks na tegen alle kosten die u moet betalen. 5.

6 Jonge artsen De aankoop van uw materiaal financieren U wilt een eigen medische praktijk opstarten? Dan hebt u verschillende mogelijkheden om het materiaal aan te kopen. Uw boekhouder blijft tijdens het hele proces een onmisbare partner Het materiaal dat u nodig hebt, hangt uiteraard af van de specialiteit die u beoefent. Het aankoopbudget verschilt sterk naargelang u slechts een onderzoekstafel en licht materiaal nodig hebt, of integendeel hoogtechnologisch materiaal. In dat laatste geval kunnen de meeste jonge artsen enkel kiezen voor tweedehands materiaal, aldus Jean Luc Van Campenhout, erkend boekhouderfiscalist en lid van de Nationale Raad van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). Welke leencapaciteit? Uiteindelijk hangt alles af van uw leencapaciteit. Die hangt op haar beurt af van twee elementen: uw terugbetalingscapaciteit en de waarborgen waarover u eventueel beschikt, vervolgt de boekhouder. Die waarborgen zijn echter altijd ondergeschikt aan de terugbetalingscapaciteit, zelfs al gaan ze uit van het Waarborgfonds van de Staat, waarvan het engagement de banken geruststelt. Een begrijpelijke houding: waarborgen bouwen enkel extra veiligheid in bij problemen, terwijl een kredietoperatie er net voor moet zorgen dat er geen problemen ontstaan en dat de lening tijdig terugbetaald wordt. Financieel plan is sleutelelement Als u zich als jonge arts wilt vestigen en een bank wilt overtuigen om u te steunen, moet u een zeer degelijk financieel plan kunnen voorleggen, benadrukt de expert. Dat financieel meerjarenplan biedt een gedetailleerd overzicht van de vermoedelijke inkomsten en kosten van het kabinet. Steun bij het opstarten van uw praktijk? Impulseo: ondersteuning voor huisartsen Huisartsen die een nieuwe praktijk willen lanceren, kunnen rekenen op overheidssteun: het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde of Impulseo I. Dat omvat: - een renteloze lening van maximaal euro, met een terugbetalingstermijn van 5 jaar; - een premie van euro voor huisartsen die zich vestigen in een gebied dat beantwoordt aan strikte criteria qua densiteit van aantal huisartsen (zie kadertekst op pagina 11). Jonge zelfstandige huisartsen kunnen ook tegen bijzonder voordelige voorwaarden een bijkomende lening van maximaal euro krijgen bij het Participatiefonds. Info: index_impulseoi.htm. Lazardstichting: financiële stimulans voor jonge academici De Fernand Lazard Stichting werd opgericht in 1949 en kent jaarlijks renteloze leningen van maximaal euro toe aan een veertigtal jonge academici die een professionele activiteit willen starten. Info: 6. M A G A Z I N E

7 Starters Corbis leasingcontract sluiten. Maar opgelet: als u gedurende drie opeenvolgende maanden niet betaalt, heeft de leasingmaatschappij het recht om een schadevergoeding te eisen die overeenkomt met de totale waarde van het u ter beschikking gestelde materiaal. Deze formule is dus niet zonder risico s. Een derde en laatste formule is renting: u tekent een huurcontract zonder koopoptie. Nadeel: na afloop van het contract moet u nieuw materiaal huren. Welke formule het meest geschikt is voor u, is een complexe zaak. Vandaar dat u dit beter bespreekt met een specialist. Boekhouder is onmisbare partner De nodige middelen verwerven om uw eigen praktijk te kunnen opstarten, vergt dus geduld en tijd, maar is zeker niet onmogelijk. Uw boekhouder blijft tijdens het hele proces een onmisbare partner, want hij helpt u om uw situatie en uw perspectieven te evalueren en het financiële plan op te stellen dat u nodig hebt om te onderhandelen met uw bankier. De boekhouder bereidt het voor op basis van een grondig gesprek met de jonge arts. Een financieel plan moet niet alleen een voorspelbaar kostenluik bevatten, maar ook een inkomstenluik, en dat is veel minder voorspelbaar. Bij overname van een bestaande praktijk kunnen de inkomsten geraamd worden, omdat er een vergelijkingspunt bestaat. Maar voor wie start met een nieuwe praktijk, zijn die inkomsten heel onzeker. U hebt er dus alle belang bij om uw kandidatuurdossier grondig voor te bereiden en blijk te geven van veel overredingskracht. Wees voorzichtig met leasing Krijgt u groen licht van uw bankier, dan kunt u kiezen uit drie financieringsformules. De eerste optie is een gewoon krediet, waarmee u eigenaar wordt van uw materiaal zodra u het kapitaal en de intresten volledig hebt terugbetaald. Een tweede mogelijkheid is leasing of financieringshuur. Daarbij betaalt u tijdens een overeengekomen periode een huurprijs waarmee u tegelijk ook de aankoop van het goed voorafbetaalt. Na het verstrijken van deze termijn kunt u het kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs, of het teruggeven en een nieuw Starteo: initiatief van het Participatiefonds Het Participatiefonds, opgericht door de federale regering, geeft eveneens een steuntje in de rug aan al wie op zoek is naar financiering om een eigen activiteit op te starten. Het gaat om een lening met een looptijd van 5, 7 of 10 jaar en met een lage rente (minimum 3%). De lening wordt niet rechtstreeks toegekend door het Participatiefonds, maar via banken en kredietinstellingen. Praat erover met uw bankier. Info: 7.

8 Hervormingen Werken na wettelijke pensioenopname De ministerraad heeft in januari het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegelaten activiteit voor gepensioneerden regelt. Wat moet u over dit ontwerp weten, onder voorbehoud van wijzigingen door de Raad van State? 65-plussers mogen onbeperkt bijverdienen Er was al enkele jaren sprake van, maar het zal waarschijnlijk binnenkort in voege treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2013: gepensioneerden die ouder zijn dan 65, zullen onbeperkt mogen bijverdienen. Wel zullen ze op de ingangsdatum van hun rustpensioen een loopbaan moeten voorleggen van minstens 42 jaar voor wie tot zijn dertigste studeerde, wordt dat dus niet evident. Belangrijk: deze activiteit na 65 jaar geeft geen recht op bijkomende pensioenrechten. Deze jaren tellen ook niet mee bij de bepaling van de beroepsloopbaan. Toegelaten beroepsinkomsten geïndexeerd Sanctie bij overschrijden maximumbedrag Ook de sanctie voor het overschrijden van de grensbedragen zal gewijzigd worden. Voorheen werd het wettelijk pensioen met hetzelfde percentage verminderd als het percentage van de overschrijding van het maximumbedrag, indien de overschrijding beperkt bleef tot 15%. Zodra de overschrijding groter werd dan 15%, werd het volledige pensioen geschorst. Dat drempelpercentage wordt opgetrokken van 15% naar 25%. Uw activiteit aangeven De regels voor het aangeven van uw activiteit werden versoepeld. - Als u nog geen pensioen krijgt, dus als u bijvoorbeeld een bestaande activiteit verderzet, moet u dat voor de eerste uitbetaling van het wettelijk pensioen aangeven. U dient ook aan te geven of u zich aan de toegelaten bedragen zult houden of niet. - Voor wie al een pensioen ontvangt en een nieuwe activiteit begint, zal het aangeven van die activiteit niet meer verplicht zijn. Dat is zowel voor zelfstandigen als werknemers zo. Wat de eerste situatie betreft, is de plaats van het aangeven niet veranderd: - Bij het RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz.be) als u enkel een pensioen krijgt als zelfstandige. Andere gepensioneerden, dus zij die jonger zijn dan 65, en de 65-plussers die nog geen 42 jaar hebben gewerkt, zullen onderworpen blijven aan een beperking van hun beroepsinkomsten (zie kader). Het wetsontwerp verhoogt deze toegelaten grenzen met 2%. Bovendien zullen deze bedragen geïndexeerd worden. De maximaal toegelaten beroepsinkomens voor loontrekkenden zijn brutobedragen. Voor zelfstandigen zijn het belastbare nettobedragen, hetzij na aftrek van beroepkosten. Artsen: stage telt niet mee voor beroepsloopbaan De stagejaren van huisartsen (twee jaar) en specialisten (vijf tot zeven jaar) tellen niet mee bij de bepaling van de lengte van de beroepsloopbaan. Daardoor is het voor hen onmogelijk om te voldoen aan de gecumuleerde voorwaarden van leeftijd en beroepsloopbaan. In de praktijk kunnen zij dus niet genieten van de afschaffing van het inkomstenplafond na pensioenopname. Een reden te meer voor deze beroepsgroepen om een stevige aanvulling te voorzien op het wettelijk pensioen. 8. M A G A Z I N E

9 Pensioen Toegelaten beroepsinkomsten in 2013 voor begunstigden van een rustpensioen of van een rustpensioen en een overlevingspensioen die niet voldoen aan de gecumuleerde voorwaarden (65 jaar én 42 jaar loopbaan): Voor 65 jaar (in euro) Vanaf 65 jaar (in euro) Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste Activiteit als zelfstandige 6.056, , , ,18 Activiteit als loontrekkende 7.570, , , ,50 - Bij het RSVZ of bij de RVP, Rijksdienst voor Pensioenen (www.onprvp.fgov.be) als u zowel van een pensioen als zelfstandige als van werknemer geniet. Een verklaring bij de ene instelling telt automatisch ook voor de andere. Corbis - Bij de Rijksdienst voor Pensioenen als u een pensioen krijgt als werknemer. Sociale bijdragen Gepensioneerden die een activiteit als zelfstandige voortzetten, moeten aangesloten zijn bij een sociaalverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen in functie van hun inkomsten: - Netto-inkomsten lager dan 2.838,99 euro per jaar: geen sociale bijdragen; - Netto-inkomsten hoger dan 2.838,99 euro per jaar: sociale bijdragen aan 14,70% van de inkomsten, eventueel beperkt volgens de toegelaten beroepsinkomsten.

10 Huisartsentekort Beroep huisarts verdient herwaardering Stevenen we af op een huisartsentekort? Volgens Paul Van Royen, professor huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, oogt de toekomst niet zo somber, op voorwaarde dat het beroep opgewaardeerd wordt. moet dringend op zoek naar nieuwe huisartsen, Onze België huisartsen zijn te oud, 4 op de 10 gemeentes kampen met een huisartsentekort. Deze krantenkoppen laten weinig aan de verbeelding over: er is blijkbaar een probleem met het aantal huisartsen in ons land. Maar hoe precair is de situatie nu eigenlijk? Volgens het RIZIV telde ons land op 31 december 2011 precies huisartsen. Dat lijkt veel, maar slechts van hen zien op regelmatige basis patiënten. Dat betekent: hebben minstens contacten met patiënten per jaar. Dat contingent huisartsen neemt jaar na jaar af, en de komende jaren zal dat ook het geval zijn. Want maar liefst 34% van de actieve huisartsen gaan de volgende tien jaar met pensioen. En de huidige instroom aan pasafgestudeerde huisartsen lijkt onvoldoende om al die huisartsen te vervangen. Einde numerus clausus? Op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx wordt dan ook gedacht aan een versoepeling van de quota. Meer studenten geneeskunde zou logischerwijze een grotere instroom van huisartsen moeten opleveren. Maar volgens professor Paul Van Royen, decaan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan Grotere sociale bescherming voor huisartsen Praktijkassistenten, een grotere rol in het zorgproces voor huisartsen. Zijn er nog andere pistes om het beroep aantrekkelijker te maken? De voorbije jaren is de vergoeding voor huisartsen behoorlijk opgetrokken, stelt professor Paul Van Royen. Daarmee kunnen zelfstandige artsen bijvoorbeeld hun wettelijk voorziene ziekteverzekering, zwangerschapsvergoeding en pensioen opkrikken. Maar de sociale bescherming van huisartsen mag zeker nog uitgebreid worden. de Universiteit Antwerpen, gaat die redenering niet op. Die extra studenten geneeskunde kiezen niet noodzakelijk voor het beroep van huisarts. Het einde van de numerus clausus zal er enkel toe leiden dat het huidige aanbod aan specialisten groter wordt. Een specialisatie heeft meer status en betaalt beter. De beste oplossing is dus om het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken. Een boeiende job met een grote verantwoordelijkheid zal veel meer jonge mensen aantrekken. Herdefiniëring rol huisarts Hoe kan het beroep dan aantrekkelijker gemaakt worden? Huisartsen doen nu een heleboel taken die ze gerust kunnen delegeren, vindt professor Van Royen. Denk maar aan een bloeddrukmeting, een bloedafname, een elektrocardiogram afnemen Dergelijke technische testen gebeuren in het buitenland meestal door een praktijkverpleegkundige of -assistent. Uiteraard blijven de interpretatie van die testen en het stellen van de uiteindelijke diagnose wel voorbehouden aan de artsen. Huisartsen zouden zich met andere woorden moeten kunnen concentreren op die taken waarvoor ze negen jaar lang zijn opgeleid. Om dat in praktijk te brengen, zou volgens professor Van Royen elke 10. M A G A Z I N E

11 Ontmoeting Vincent Jauniaux huisarts kunnen worden bijgestaan door een voltijdse praktijkassistent. Gaat het om een groepspraktijk van vier huisartsen, dan zijn er ook vier assistenten nodig. De financiering daarvan kan deels via het bestaande Impulseo-fonds gebeuren. Grotere toegankelijkheid eerstelijnszorg Tegelijk moet volgens professor Paul Van Royen de huisarts opnieuw een belangrijker rol krijgen in het zorgproces. Hij moet zijn filterfunctie opnieuw opnemen. Huisartsen kunnen immers 85 à 90% van de nieuw aangemelde problemen zelf oplossen. De duurdere, complexe zorg door specialisten is vaak onnodig. De huisarts moet alleen doorverwijzen als dat nodig is. Dat is veel kostenefficiënter voor de samenleving. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? De prestaties van de huisarts zouden zo goed als gratis moeten zijn voor de patiënten. Zo zijn patiënten minder geneigd om een consultatie uit te sparen. Ze laten zich vlugger behandelen, laten hun aandoening niet aanslepen en trekken minder gauw naar de specialist. Een dergelijke, bijna volledige terugbetaling van de consultatie zou wel moeten worden gekoppeld aan een inschrijving bij een vaste huisartsenpraktijk. Beloftevolle toekomst Ondertussen vallen er ook positieve cijfers te melden: de voorbije twee, drie jaar kozen 1 op 3 Vlaamse studenten geneeskunde voor de huisartsgeneeskunde, terwijl dat er voorheen maar 1 op 4 waren. Ook aan Franstalige universiteiten wordt een stijging genoteerd. Ik zie een veelbelovende toekomst, op voorwaarde dat de overheid bereid is om structurele keuzes te maken. Dat betekent meer investeren in de eerstelijnszorg, en dan vooral de praktijkassistenten promoten, besluit prof. Van Royen. Definitie huisartsentekort Hoe wordt een tekort aan huisartsen in een bepaalde zone gedefinieerd? Het RIZIV hanteert daarvoor de volgende criteria: - een zone met minder dan 90 huisartsen per inwoners (1 huisarts voor inwoners); - in een zone met minder dan 125 inwoners per km², minder dan 120 huisartsen per inwoners (1 huisarts voor 833 inwoners). In andere landen gelden veel soepeler normen. In de Scandinavische landen bijvoorbeeld vinden ze een huisarts per tot inwoners voldoende, en in Nederland heeft een voltijds werkend huisarts een totaal bestand van ongeveer patiënten, aldus professor Paul Van Royen. 11.

12 Stort vanaf nu om de opbouw van uw pensioenkapitaal te verhogen Uw sociaal VAP: max ,05 euro in 2013 Corbis Maximum voor uw gewoon VAP (zonder solidariteit): 3.017,73 euro Vragen? Bel ons op 0800/ voor een persoonlijk advies M A G A Z I N E

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47 Nr. 47 Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 M A G A Z I N E Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut?

Nadere informatie

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen

Nadere informatie

Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière. Financiële markten Positieve trends in 2013 Kwaliteit boven kwantiteit in 2014. Nr.

Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière. Financiële markten Positieve trends in 2013 Kwaliteit boven kwantiteit in 2014. Nr. Nr. 46 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Maart - April 2014 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Pas afgestudeerden Amonis, partner van uw carrière Financiële

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen

het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen het BBTK-magazine van de Kaderleden Extralegale voordelen Voorwoord Squared is een uitgave van de BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden van het ABVV) die specifiek bestemd is voor de kaderleden.

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Een kindje krijgen GOED GEÏNFORMEERD. Uw verhaal wordt ons project

Een kindje krijgen GOED GEÏNFORMEERD. Uw verhaal wordt ons project Een kindje krijgen GOED GEÏNFORMEERD Uw verhaal wordt ons project Inleiding Over twee maanden verwachten mijn partner en ik ons eerste kindje Ik kan alvast verklappen dat het een meisje wordt. En we hebben

Nadere informatie

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé?

Integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers. Beleggen in de vennootschap of privé? korte inhoud integrale vermogensbegeleiding voor ondernemers Het beheren van een familiebedrijf vergt heel wat inzicht, zowel op het zakelijke als op het menselijke vlak. Beide zijn belangrijk. Daarom

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie