Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren. Nr. 40. Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving"

Transcriptie

1 Nr. 40 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Maart - April Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? Jonge artsen Installatie praktijk financieren Werken na het pensioen De nieuwe regelgeving Artsentekort Rol huisarts herwaarderen

2 EDITO Stort zo snel mogelijk Jan Pollers De buikriem aanhalen of groeien? Het jaar 2012 werd getekend door deze tegengestelde theorieën en bijhorende economische voorspellingen. Op fiscaal vlak werden alleszins de nodige bezuinigingsmaatregelen opgelegd. Het hele jaar door konden we de wijzigingen ontdekken die de regering heeft ingevoerd. Sommige werden duidelijk aangekondigd. Andere werden meer sluipend ingevoerd, en houden net het tegenovergestelde in van de eerder gepubliceerde projecten. Zoals bijvoorbeeld de toepassing van de roerende voorheffing van 25% op de maandelijkse uitkering aan gepensioneerden. U grijpt dus best elke gelegenheid aan om meer te sparen. Hoewel de stortingsdatum van uw VAP-bijdragen geen enkele invloed heeft op uw fiscaal voordeel, is het duidelijk dat vroeger storten meer opbrengt. De redenering is simpel: het rendement van uw pensioenrekening is hoger dan dat van uw zichtrekening, zelfs van uw spaarrekening. U kunt dus beter vanaf het begin van het jaar het bedrag storten dat u wenst te spenderen aan uw VAP, zodat uw spaargeld zo snel mogelijk rendeert. De uitnodigingen tot storten die u van ons ontving, laten u toe om het voordelige rendement van uw VAP-rekening bij Amonis te optimaliseren. Tom Mergaerts Chief Executive Officer Dr. H. Van Dijck Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Korte berichten Wettelijke sociale zekerheid Nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2013 Wettelijk rustpensioen, in euro* Zelfstandigen Wettelijk gewaarborgd inkomen, in euro* Loontrekkenden Min Max 1 Min Max 2 Alleenstaand 1.047, , , ,50 Gezinshoofd 1.363, , , ,13 1 Max. berekend op basis van een jaarloon geplafonneerd op ,06 euro 2 Max. berekend op basis van een jaarloon geplafonneerd op ,44 euro Ambtenaren: ¾ van het gemiddelde loon van de 5 jaar voorafgaand aan het pensioen of van het laatste loon voor militairen. Absoluut maximum: 6.283,85 euro bruto per maand. *Bruto maandbedragen, voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Sommaire Inhoud 4. Bedrijfswagens Zijn ze nog steeds interessant? 6. Starters Financiering praktijk 8. Werken na pensioenopname De nieuwe regelgeving 10. Ontmoeting Rol huisarts herwaarderen 2 de tot Vanaf het 1 ste maand 12 de maand 2 de jaar Zelfstandigen Alleenstaand , ,42 Gezinshoofd , ,32 Samenwonende 0 850,98 951,34 istockphoto Loontrekkenden Alleenstaand 100% 2.012, ,96 Gezinshoofd 100% 2.012, ,36 Samenwonende 100% 2.012, ,86 *In aanmerking genomen loon voor het plafond van loontrekkenden: ,83 euro. Toekomstige gepensioneerden: de roerende voorheffing stijgt tot 25% De programmawet van 27/12/2012, op 31/12/2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, verhoogt de aanslagvoet op de inkomsten uit kapitaal en roerende goederen tot 25%. In tegenstelling tot wat de initieel meegedeelde wetsontwerpen bepaalden, geldt deze verhoging ook voor maandelijkse rust- en overlevingsrentes (lijfrentes en vaste termijnrentes). De berekeningsbasis van deze belasting blijft wel degelijk 3% van het nettokapitaal, maar de aanslagvoet stijgt dus van 15% naar 25%. 3.

4 Voordeel van alle aard Zijn bedrijfswagens nog altijd interessant? De verstrenging van de fiscaliteit in 2012 heeft ook de bedrijfswagens niet gespaard. Maar betekent dat meteen dat ze beter geschrapt worden? In december 2011 kondigde de regering aan dat ze de belasting op de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen zou wijzigen. Voor sommigen betekent dat bijna een verdubbeling van de belasting op dit voordeel van alle aard (VAA). Vandaar de vraag: blijven bedrijfswagens wel interessant? VAA: basisprincipe Laten we even terugkomen op dit VAA. Het basisidee is eenvoudig: het bedrijf neemt alle aankoop- en gebruikskosten van de wagen voor zijn rekening. De bestuurder of werknemer gebruikt de auto niet alleen voor zijn beroepsactiviteit, maar ook voor privédoeleinden, aldus François Collon, advocaat en specialist fiscaal recht bij het bureau Hirsch & Vanhaelst. Het is dit privégebruik dat een voordeel van alle aard vormt voor de werknemer. In plaats van de reële waarde ervan te belasten, koos de belastingadministratie voor een forfaitaire raming op basis van een berekening. De werknemer of bedrijfsleider moet het resultaat van die raming dan opnemen in zijn belastingaangifte voor natuurlijke personen en de overeenkomstige belasting betalen. De derde factor Tot in 2012 hing de forfaitaire raming van het VAA af van twee factoren: - het aantal jaarlijks afgelegde privékilometers. Dat omvat ook het woon-werkverkeer en wordt trouwens forfaitair geschat op basis van de afstand tussen woning en werkplaats. - de CO 2 -uitstoot per kilometer van het voertuig: hoe vervuilender de wagen, hoe hoger het VAA en omgekeerd. Met andere woorden: terreinwagens en grote berlines waren sowieso al wettelijk benadeeld. De nieuwe regels van de regering Di Rupo voegen echter een derde criterium in: de waarde van het voertuig. Vooral Hoeveel is uw VAA waard? U wilt de precieze waarde kennen van het VAA dat u moet invullen op uw belastingaangifte? U kunt voortaan een online aanvraag indienen bij de belastingadministratie, op het volgende adres: Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw boekhouder, uw sociaal secretariaat en uw concessiehouder. 4. M A G A Z I N E

5 Fiscaliteit Ondanks alles blijft de waarde van het VAA van een auto lager dan de reële gebruikskosten luxewagens worden zwaar bestraft. Voor veel middenklassewagens is de aanslagvoet vrijwel dezelfde gebleven, bevestigt François Collon. Voor de kleinste wagens is ze zelfs verminderd. Voor terreinwagens en grote berlines daarentegen is de waarde van het VAA en dus ook van de overeenkomstige aanslagvoet verdubbeld. Bovendien worden alle bedrijven ook nog eens getroffen door een andere maatregel: Voortaan wordt 17% van de waarde van het VAA beschouwd als een verworpen uitgave (VU) voor de onderneming. Die zal met andere woorden eveneens een belasting moeten betalen van 24,99% of 33,99% op deze VU, afhankelijk van haar situatie, licht de fiscalist toe. Alles wordt opnieuw privé Meer was er niet nodig om een debat op gang te brengen over de vraag of de toekenning van een bedrijfswagen nog zin heeft. Maar is het wel een goede oplossing om bedrijfswagens Corbis te schrappen (zie kadertekst)? François Collon is sceptisch. Voor de meeste wagens, inclusief luxewagens, blijft de waarde van het VAA ondanks alles lager dan de reële gebruikskosten. Vergeet niet dat, als u de bedrijfswagen afschaft, alle eraan gekoppelde uitgaven opnieuw privé worden: verzekering, onderhoudskosten, brandstof Voor wie binnen een vennootschap werkt, wordt de operatie pas fiscaal rendabel als die uitgaven lager zijn dan de som van de belastingen die de vennootschap betaalt op het deel van de uitgaven dat niet fiscaal aftrekbaar is, plus de belastingen die u als natuurlijke persoon betaalt op basis van het VAA. In de overgrote meerderheid van de gevallen is die rekensom niet in uw voordeel. Te lage compensatie Ook als de vennootschap in ruil uw professionele verplaatsingen terugbetaalt? U kunt uzelf een vergoeding uitkeren van 0,3456 euro per professionele kilometer, geeft de fiscalist toe. Maar opgelet: verplaatsingen tussen uw woning en het kabinet of de ziekenhuisraadpleging worden niet als professioneel beschouwd. Om euro per jaar op te strijken, moet u dus al kilometer afleggen voor uw werk. En u krijgt slechts ongeveer euro terug na 5 jaar gebruik van de wagen. Dat weegt dus nauwelijks na tegen alle kosten die u moet betalen. 5.

6 Jonge artsen De aankoop van uw materiaal financieren U wilt een eigen medische praktijk opstarten? Dan hebt u verschillende mogelijkheden om het materiaal aan te kopen. Uw boekhouder blijft tijdens het hele proces een onmisbare partner Het materiaal dat u nodig hebt, hangt uiteraard af van de specialiteit die u beoefent. Het aankoopbudget verschilt sterk naargelang u slechts een onderzoekstafel en licht materiaal nodig hebt, of integendeel hoogtechnologisch materiaal. In dat laatste geval kunnen de meeste jonge artsen enkel kiezen voor tweedehands materiaal, aldus Jean Luc Van Campenhout, erkend boekhouderfiscalist en lid van de Nationale Raad van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). Welke leencapaciteit? Uiteindelijk hangt alles af van uw leencapaciteit. Die hangt op haar beurt af van twee elementen: uw terugbetalingscapaciteit en de waarborgen waarover u eventueel beschikt, vervolgt de boekhouder. Die waarborgen zijn echter altijd ondergeschikt aan de terugbetalingscapaciteit, zelfs al gaan ze uit van het Waarborgfonds van de Staat, waarvan het engagement de banken geruststelt. Een begrijpelijke houding: waarborgen bouwen enkel extra veiligheid in bij problemen, terwijl een kredietoperatie er net voor moet zorgen dat er geen problemen ontstaan en dat de lening tijdig terugbetaald wordt. Financieel plan is sleutelelement Als u zich als jonge arts wilt vestigen en een bank wilt overtuigen om u te steunen, moet u een zeer degelijk financieel plan kunnen voorleggen, benadrukt de expert. Dat financieel meerjarenplan biedt een gedetailleerd overzicht van de vermoedelijke inkomsten en kosten van het kabinet. Steun bij het opstarten van uw praktijk? Impulseo: ondersteuning voor huisartsen Huisartsen die een nieuwe praktijk willen lanceren, kunnen rekenen op overheidssteun: het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde of Impulseo I. Dat omvat: - een renteloze lening van maximaal euro, met een terugbetalingstermijn van 5 jaar; - een premie van euro voor huisartsen die zich vestigen in een gebied dat beantwoordt aan strikte criteria qua densiteit van aantal huisartsen (zie kadertekst op pagina 11). Jonge zelfstandige huisartsen kunnen ook tegen bijzonder voordelige voorwaarden een bijkomende lening van maximaal euro krijgen bij het Participatiefonds. Info: index_impulseoi.htm. Lazardstichting: financiële stimulans voor jonge academici De Fernand Lazard Stichting werd opgericht in 1949 en kent jaarlijks renteloze leningen van maximaal euro toe aan een veertigtal jonge academici die een professionele activiteit willen starten. Info: 6. M A G A Z I N E

7 Starters Corbis leasingcontract sluiten. Maar opgelet: als u gedurende drie opeenvolgende maanden niet betaalt, heeft de leasingmaatschappij het recht om een schadevergoeding te eisen die overeenkomt met de totale waarde van het u ter beschikking gestelde materiaal. Deze formule is dus niet zonder risico s. Een derde en laatste formule is renting: u tekent een huurcontract zonder koopoptie. Nadeel: na afloop van het contract moet u nieuw materiaal huren. Welke formule het meest geschikt is voor u, is een complexe zaak. Vandaar dat u dit beter bespreekt met een specialist. Boekhouder is onmisbare partner De nodige middelen verwerven om uw eigen praktijk te kunnen opstarten, vergt dus geduld en tijd, maar is zeker niet onmogelijk. Uw boekhouder blijft tijdens het hele proces een onmisbare partner, want hij helpt u om uw situatie en uw perspectieven te evalueren en het financiële plan op te stellen dat u nodig hebt om te onderhandelen met uw bankier. De boekhouder bereidt het voor op basis van een grondig gesprek met de jonge arts. Een financieel plan moet niet alleen een voorspelbaar kostenluik bevatten, maar ook een inkomstenluik, en dat is veel minder voorspelbaar. Bij overname van een bestaande praktijk kunnen de inkomsten geraamd worden, omdat er een vergelijkingspunt bestaat. Maar voor wie start met een nieuwe praktijk, zijn die inkomsten heel onzeker. U hebt er dus alle belang bij om uw kandidatuurdossier grondig voor te bereiden en blijk te geven van veel overredingskracht. Wees voorzichtig met leasing Krijgt u groen licht van uw bankier, dan kunt u kiezen uit drie financieringsformules. De eerste optie is een gewoon krediet, waarmee u eigenaar wordt van uw materiaal zodra u het kapitaal en de intresten volledig hebt terugbetaald. Een tweede mogelijkheid is leasing of financieringshuur. Daarbij betaalt u tijdens een overeengekomen periode een huurprijs waarmee u tegelijk ook de aankoop van het goed voorafbetaalt. Na het verstrijken van deze termijn kunt u het kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs, of het teruggeven en een nieuw Starteo: initiatief van het Participatiefonds Het Participatiefonds, opgericht door de federale regering, geeft eveneens een steuntje in de rug aan al wie op zoek is naar financiering om een eigen activiteit op te starten. Het gaat om een lening met een looptijd van 5, 7 of 10 jaar en met een lage rente (minimum 3%). De lening wordt niet rechtstreeks toegekend door het Participatiefonds, maar via banken en kredietinstellingen. Praat erover met uw bankier. Info: 7.

8 Hervormingen Werken na wettelijke pensioenopname De ministerraad heeft in januari het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegelaten activiteit voor gepensioneerden regelt. Wat moet u over dit ontwerp weten, onder voorbehoud van wijzigingen door de Raad van State? 65-plussers mogen onbeperkt bijverdienen Er was al enkele jaren sprake van, maar het zal waarschijnlijk binnenkort in voege treden met terugwerkende kracht op 1 januari 2013: gepensioneerden die ouder zijn dan 65, zullen onbeperkt mogen bijverdienen. Wel zullen ze op de ingangsdatum van hun rustpensioen een loopbaan moeten voorleggen van minstens 42 jaar voor wie tot zijn dertigste studeerde, wordt dat dus niet evident. Belangrijk: deze activiteit na 65 jaar geeft geen recht op bijkomende pensioenrechten. Deze jaren tellen ook niet mee bij de bepaling van de beroepsloopbaan. Toegelaten beroepsinkomsten geïndexeerd Sanctie bij overschrijden maximumbedrag Ook de sanctie voor het overschrijden van de grensbedragen zal gewijzigd worden. Voorheen werd het wettelijk pensioen met hetzelfde percentage verminderd als het percentage van de overschrijding van het maximumbedrag, indien de overschrijding beperkt bleef tot 15%. Zodra de overschrijding groter werd dan 15%, werd het volledige pensioen geschorst. Dat drempelpercentage wordt opgetrokken van 15% naar 25%. Uw activiteit aangeven De regels voor het aangeven van uw activiteit werden versoepeld. - Als u nog geen pensioen krijgt, dus als u bijvoorbeeld een bestaande activiteit verderzet, moet u dat voor de eerste uitbetaling van het wettelijk pensioen aangeven. U dient ook aan te geven of u zich aan de toegelaten bedragen zult houden of niet. - Voor wie al een pensioen ontvangt en een nieuwe activiteit begint, zal het aangeven van die activiteit niet meer verplicht zijn. Dat is zowel voor zelfstandigen als werknemers zo. Wat de eerste situatie betreft, is de plaats van het aangeven niet veranderd: - Bij het RSVZ, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz.be) als u enkel een pensioen krijgt als zelfstandige. Andere gepensioneerden, dus zij die jonger zijn dan 65, en de 65-plussers die nog geen 42 jaar hebben gewerkt, zullen onderworpen blijven aan een beperking van hun beroepsinkomsten (zie kader). Het wetsontwerp verhoogt deze toegelaten grenzen met 2%. Bovendien zullen deze bedragen geïndexeerd worden. De maximaal toegelaten beroepsinkomens voor loontrekkenden zijn brutobedragen. Voor zelfstandigen zijn het belastbare nettobedragen, hetzij na aftrek van beroepkosten. Artsen: stage telt niet mee voor beroepsloopbaan De stagejaren van huisartsen (twee jaar) en specialisten (vijf tot zeven jaar) tellen niet mee bij de bepaling van de lengte van de beroepsloopbaan. Daardoor is het voor hen onmogelijk om te voldoen aan de gecumuleerde voorwaarden van leeftijd en beroepsloopbaan. In de praktijk kunnen zij dus niet genieten van de afschaffing van het inkomstenplafond na pensioenopname. Een reden te meer voor deze beroepsgroepen om een stevige aanvulling te voorzien op het wettelijk pensioen. 8. M A G A Z I N E

9 Pensioen Toegelaten beroepsinkomsten in 2013 voor begunstigden van een rustpensioen of van een rustpensioen en een overlevingspensioen die niet voldoen aan de gecumuleerde voorwaarden (65 jaar én 42 jaar loopbaan): Voor 65 jaar (in euro) Vanaf 65 jaar (in euro) Zonder kind ten laste Met kind ten laste Zonder kind ten laste Met kind ten laste Activiteit als zelfstandige 6.056, , , ,18 Activiteit als loontrekkende 7.570, , , ,50 - Bij het RSVZ of bij de RVP, Rijksdienst voor Pensioenen (www.onprvp.fgov.be) als u zowel van een pensioen als zelfstandige als van werknemer geniet. Een verklaring bij de ene instelling telt automatisch ook voor de andere. Corbis - Bij de Rijksdienst voor Pensioenen als u een pensioen krijgt als werknemer. Sociale bijdragen Gepensioneerden die een activiteit als zelfstandige voortzetten, moeten aangesloten zijn bij een sociaalverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen in functie van hun inkomsten: - Netto-inkomsten lager dan 2.838,99 euro per jaar: geen sociale bijdragen; - Netto-inkomsten hoger dan 2.838,99 euro per jaar: sociale bijdragen aan 14,70% van de inkomsten, eventueel beperkt volgens de toegelaten beroepsinkomsten.

10 Huisartsentekort Beroep huisarts verdient herwaardering Stevenen we af op een huisartsentekort? Volgens Paul Van Royen, professor huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, oogt de toekomst niet zo somber, op voorwaarde dat het beroep opgewaardeerd wordt. moet dringend op zoek naar nieuwe huisartsen, Onze België huisartsen zijn te oud, 4 op de 10 gemeentes kampen met een huisartsentekort. Deze krantenkoppen laten weinig aan de verbeelding over: er is blijkbaar een probleem met het aantal huisartsen in ons land. Maar hoe precair is de situatie nu eigenlijk? Volgens het RIZIV telde ons land op 31 december 2011 precies huisartsen. Dat lijkt veel, maar slechts van hen zien op regelmatige basis patiënten. Dat betekent: hebben minstens contacten met patiënten per jaar. Dat contingent huisartsen neemt jaar na jaar af, en de komende jaren zal dat ook het geval zijn. Want maar liefst 34% van de actieve huisartsen gaan de volgende tien jaar met pensioen. En de huidige instroom aan pasafgestudeerde huisartsen lijkt onvoldoende om al die huisartsen te vervangen. Einde numerus clausus? Op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx wordt dan ook gedacht aan een versoepeling van de quota. Meer studenten geneeskunde zou logischerwijze een grotere instroom van huisartsen moeten opleveren. Maar volgens professor Paul Van Royen, decaan Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan Grotere sociale bescherming voor huisartsen Praktijkassistenten, een grotere rol in het zorgproces voor huisartsen. Zijn er nog andere pistes om het beroep aantrekkelijker te maken? De voorbije jaren is de vergoeding voor huisartsen behoorlijk opgetrokken, stelt professor Paul Van Royen. Daarmee kunnen zelfstandige artsen bijvoorbeeld hun wettelijk voorziene ziekteverzekering, zwangerschapsvergoeding en pensioen opkrikken. Maar de sociale bescherming van huisartsen mag zeker nog uitgebreid worden. de Universiteit Antwerpen, gaat die redenering niet op. Die extra studenten geneeskunde kiezen niet noodzakelijk voor het beroep van huisarts. Het einde van de numerus clausus zal er enkel toe leiden dat het huidige aanbod aan specialisten groter wordt. Een specialisatie heeft meer status en betaalt beter. De beste oplossing is dus om het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken. Een boeiende job met een grote verantwoordelijkheid zal veel meer jonge mensen aantrekken. Herdefiniëring rol huisarts Hoe kan het beroep dan aantrekkelijker gemaakt worden? Huisartsen doen nu een heleboel taken die ze gerust kunnen delegeren, vindt professor Van Royen. Denk maar aan een bloeddrukmeting, een bloedafname, een elektrocardiogram afnemen Dergelijke technische testen gebeuren in het buitenland meestal door een praktijkverpleegkundige of -assistent. Uiteraard blijven de interpretatie van die testen en het stellen van de uiteindelijke diagnose wel voorbehouden aan de artsen. Huisartsen zouden zich met andere woorden moeten kunnen concentreren op die taken waarvoor ze negen jaar lang zijn opgeleid. Om dat in praktijk te brengen, zou volgens professor Van Royen elke 10. M A G A Z I N E

11 Ontmoeting Vincent Jauniaux huisarts kunnen worden bijgestaan door een voltijdse praktijkassistent. Gaat het om een groepspraktijk van vier huisartsen, dan zijn er ook vier assistenten nodig. De financiering daarvan kan deels via het bestaande Impulseo-fonds gebeuren. Grotere toegankelijkheid eerstelijnszorg Tegelijk moet volgens professor Paul Van Royen de huisarts opnieuw een belangrijker rol krijgen in het zorgproces. Hij moet zijn filterfunctie opnieuw opnemen. Huisartsen kunnen immers 85 à 90% van de nieuw aangemelde problemen zelf oplossen. De duurdere, complexe zorg door specialisten is vaak onnodig. De huisarts moet alleen doorverwijzen als dat nodig is. Dat is veel kostenefficiënter voor de samenleving. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk? De prestaties van de huisarts zouden zo goed als gratis moeten zijn voor de patiënten. Zo zijn patiënten minder geneigd om een consultatie uit te sparen. Ze laten zich vlugger behandelen, laten hun aandoening niet aanslepen en trekken minder gauw naar de specialist. Een dergelijke, bijna volledige terugbetaling van de consultatie zou wel moeten worden gekoppeld aan een inschrijving bij een vaste huisartsenpraktijk. Beloftevolle toekomst Ondertussen vallen er ook positieve cijfers te melden: de voorbije twee, drie jaar kozen 1 op 3 Vlaamse studenten geneeskunde voor de huisartsgeneeskunde, terwijl dat er voorheen maar 1 op 4 waren. Ook aan Franstalige universiteiten wordt een stijging genoteerd. Ik zie een veelbelovende toekomst, op voorwaarde dat de overheid bereid is om structurele keuzes te maken. Dat betekent meer investeren in de eerstelijnszorg, en dan vooral de praktijkassistenten promoten, besluit prof. Van Royen. Definitie huisartsentekort Hoe wordt een tekort aan huisartsen in een bepaalde zone gedefinieerd? Het RIZIV hanteert daarvoor de volgende criteria: - een zone met minder dan 90 huisartsen per inwoners (1 huisarts voor inwoners); - in een zone met minder dan 125 inwoners per km², minder dan 120 huisartsen per inwoners (1 huisarts voor 833 inwoners). In andere landen gelden veel soepeler normen. In de Scandinavische landen bijvoorbeeld vinden ze een huisarts per tot inwoners voldoende, en in Nederland heeft een voltijds werkend huisarts een totaal bestand van ongeveer patiënten, aldus professor Paul Van Royen. 11.

12 Stort vanaf nu om de opbouw van uw pensioenkapitaal te verhogen Uw sociaal VAP: max ,05 euro in 2013 Corbis Maximum voor uw gewoon VAP (zonder solidariteit): 3.017,73 euro Vragen? Bel ons op 0800/ voor een persoonlijk advies M A G A Z I N E

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Werken in vennootschap Externaliseer uw interne pensioenvoorziening. Jonge artsen Praktijk kopen of huren

Werken in vennootschap Externaliseer uw interne pensioenvoorziening. Jonge artsen Praktijk kopen of huren Nr. 39 m a g a z i n e Tweemaandelijks Januari - Februari 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Werken in vennootschap Externaliseer uw interne pensioenvoorziening

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO. In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO. In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO +STARTEO/OPTIMEO In te vullen door de aanvrager I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT Naam: Adres: Postcode: Tel: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geslacht (V/M): Rijksregisternummer: Datum

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Sociale verplichtingen Het dilemma van de starter. Groepsverzekering en IPT Nieuwe belasting op hoge premies. Nr. 43

Sociale verplichtingen Het dilemma van de starter. Groepsverzekering en IPT Nieuwe belasting op hoge premies. Nr. 43 Nr. 43 M A G A Z I N E Tweemaandelijks September - Oktober 2013 www.amonis.be Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Sociale verplichtingen Het dilemma van de starter Groepsverzekering

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie