IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN"

Transcriptie

1 IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: Geslacht (V/M): Nationaliteit: Rijksregisternummer: Datum erkenning RIZIV: Inschrijvingsnummer RIZIV: Datum inschrijving wachtdienst: Datum terugkeer uit ontwikkelingsland (indien van toepassing): 2. GEZINSTOESTAND O gehuwd in gemeenschap van goederen O gehuwd in scheiding van goederen O samenwonend O wettelijk samenwonend Naam van de echtgeno(o)t(e)/partner: Geboortedatum en -plaats: Activiteit van echtgeno(o)t(e)/partner: O gescheiden/gescheiden van tafel en bed van sinds (datum inschrijving Burgerlijke Stand) O feitelijk gescheiden van O weduwe(weduwnaar) van O vrijgezel O samenwonend met (één van) de ouders O aantal kinderen ten laste O aantal andere personen ten laste II. NIEUWE KREDIETEN Participatiefonds Impulsfonds Bedrag in Euro Looptijd Vrijstelling van terugbetaling Terugbetaling Periodiciteit van de vervaldagen Intrestvoeten Herzieningsclausule lening max eur 5 jaar 1 jaar Constante aflossingen maandelijks 4% * Vast lening max eur 5 jaar 1 jaar Vaste kapitaalsaflossingen maandelijks 0% Vast premie ** eur * de rentevoet van 4% wordt vanaf de eerste opname op 3% gebracht gedurende de eerste 2 jaar. ** Indien u enkel een beroep wil doen op de premie, ga onmiddellijk naar punt 2 en dan naar punt 4.

2 1. FINANCIERINGS- EN AANWENDINGSPLAN Met het antwoordschema hierna kan u in het linkergedeelte van de tabel de aard en het bedrag van uw investeringen verduidelijken. In het rechtergedeelte vermeldt u de manier waarop u de investeringen wil financieren. AANWENDING FINANCIERINGEN 1. Oprichtingskosten 1. IMPULSFONDS van de onderneming (enkel voor de premie * vennootschappen. vb: notariskosten, kosten van lening inbreng in de vennootschap,...) 2. Lening Participatiefonds 2. Immaterieel vastliggend (vb: softwarelicentie, immateriële elementen (patientenbestand)) SUBTOTAAL (1+2) 3. Financieel vastliggend (vb: huurwaarborg) 3. Eigen inbreng 4. Materieel vastliggend - inbreng in contanten - aankoop van grond - inbreng in natura (a) - bouwkosten gebouw - aankoop gebouw - inrichtings- of verbouwingswerken aan een gebouw - aankoop materieel - aankoop rollend materieel 4. Leningen op meer dan één jaar - aankoop beroepsmeubilair (gewone of leasing) - aankoop goed door leasing - aan te gaan - andere mat. investeringen SUBTOTAAL ( ) 5. Minimale thesaurie 5. Leningen op ten hoogste één jaar - aan te gaan SUBTOTAAL (4+5) TOTAAL TOTAAL * cfr KB van.2006 (a) Detail van de inbreng in natura - Gebouw Materieel Machine Meubilair

3 2. LIGGING 2.1. Waar zal u uw huisartsenactiviteit uitoefenen? O in uw woonplaats (in voorkomend geval, zetel van de burgerlijke vennootschap) O in een gebouw dat u gaat huren voor /maand 2.2. Huidige installatieplaats (Invullen indien dit adres verschilt van de woonplaats of in voorkomend geval van de zetel van de burgerlijke vennootschap) Nr: Huisartsenzone: Bus: Gemeente: 2.3. Nieuwe installatieplaats (Invullen indien dit adres verschilt van de woonplaats of in voorkomend geval van de zetel van de burgerlijke vennootschap) Nr: Huisartsenzone: Bus: Gemeente: 2.4. Beantwoordt de huisartsenzone aan één van de volgende criteria? (zie 1 een zone afgebakend in het kader van het grootstedenbeleid 2 een zone met a) minder dan 90 huisartsen per inwoners b) minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per inwoners

4 3. RENTABILITEITSVOORUITZICHTEN (enkel mbt. de uitoefening van de huisartsenactiviteit) jaar 1 (*) JAAR 1 (12 maanden) JAAR 2 (12 maanden) 1. Erelonen ,00 2. Aankopen (incl BTW) 3. Brutobedrijfswinst (1-2) ,00 BEDRIJFSLASTEN 4. Huur - onroerende voorheffing ,00 5. Water, gas, elektriciteit, verwarming 6. Kosten voertuig (verzekeringen, taksen, brandstof, herstellingen) 7. Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoon, portokosten 8. Reclamekosten 1.200, ,00 0,00 9. Lonen en lasten (indien U personeel in dienst neemt) 10. Verzekeringen, brand, B.A. 11. Sociale verzekeringen zelfstandige (min ) 12. Afschrijvingen 3.583, , Andere diverse kosten 3.385, Totaal van de bedrijfslasten (4 tot 13) , Nettobedrijfswinst (3-14) , Financiële lasten, intresten op leningen 809, Lopende winst vóór belastingen (15-16) , Belastingen 19. Winst van het boekjaar (17-18) ,00 + Cashflow (19+12) ,00 - Persoonlijke uitgaven (gezinsuitgaven) = Terugbetalingscapaciteit ,00 Kapitaalsaflossingen Leningen m.b.t. het project 1. impulsfonds 3.750,00 2. lening Participatiefonds 7.001,00 3. Lasten andere bestaande kredieten Beschikbare cashflow na aftrek leningen (terugbetalingscap. - lasten diverse leningen) 7.942,00 (*) indien u opteert om aan te leunen bij de door het Participatiefonds vooropgestelde vooruitzichten, dan dient u op deze bladzijde niets in te vullen. Indien u opteert voor door uzelf opgestelde rendabiliteitsvooruitzichten, dan vezoeken wij u de 2 laatste kolommen in te vullen en de 1ste door te halen.

5 4. VERKLARING Ondergetekende bevestigt dat de verklaringen en alle documenten, voorgelegd voor het onderzoek van de aanvraag oprecht en juist zijn en verbindt zich ertoe het Participatiefonds onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging die zich zou voordoen in de elementen vermeld in deze aanvraag. Elke valse verklaring brengt het recht van het Participatiefonds met zich mee om het onderzoek van het dossier stil te leggen en de gemaakte kosten in te vorderen. Ondergetekende machtigt het Participatiefonds ertoe om alle inlichtingen in te winnen bij alle instellingen waar (een) bijkomende lening(en) werd(en) gevraagd. Ondergetekende verbindt zich ertoe een domiciliëring aan te gaan voor de terugbetaling van de eventueel toegekende leningen. Ondergetekende erkent dat deze aanvraag onderworpen is aan de voorwaarden van de wet van 28/07/1992 betreffende inzonderheid het Participatiefonds en van het K.B. van 22/12/1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefondsen en zijn latere wijzigingen en aan de voorwaarden van het KB van 15/09/2006 en zijn latere wijzigingen en verbindt zich ertoe om in geval van akkoord de verplichtingen die voortvloeien uit de leningen en/of premie als een goed huisvader op zich te nemen. Ondergetekende opteert voor begeleiding door één van de steunpunten voor starters met dewelke het Participatiefonds een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Naam en adres van het gekozen steunpunt voor starters: Gedaan te op Naam Voornaam Handtekening

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vademecum. van de. Solidaire Lening

Vademecum. van de. Solidaire Lening Vademecum van de Solidaire Lening Juli 2004 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG...3 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening...3 2. De aanvraag voor een solidaire

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1)

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING VOOR EEN RECHTSPERSOON (1) Om een rekening te kunnen openen: INVULLEN IN BLOKLETTERS EN ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR : Fortuneo Belgium - Klantendienst Koloniënstraat

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat

Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat Op welke tegemoetkomingen en premies heb je recht als huisarts? Ingrid Dreezen Juriste Vlaams Artsensyndicaat Overzicht 1. Sociaal statuut 4.505,82 voor volledig geconventioneerde artsen 2.199,76 voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie