Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015"

Transcriptie

1 AGENDAPUNT /4 BC Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder: Indiener: dhr. Adriani Secretaris Bijlage: Verslag BC 26 maart 2015 Gevraagd besluit De bestuurscommissie Midden-Nederland besluit: het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland van 26 maart 2015 vast te stellen. Voorstel Bijgevoegd vindt u het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie Midden- Nederland van 26 maart Financiële consequenties Verdere behandeling 1

2 Verslag (concept) Bestuurscommissie Midden-Nederland Datum, tijd en plaats: 26 maart 2015 Aanwezige leden: mw. F. Imming (Amersfoort), dhr. P.A.H. Blokker (Baarn), mw. A. Brommersma (De Bilt), dhr. J.J. Eijbersen (Bunnik), dhr. B. Koops (Bunschoten), dhr. J.G. den Dunnen (Eemnes), dhr. J.C.H. Rensen (Houten), dhr. J. Overweg (Leusden), dhr. J.R.C. van Everdingen (Lopik), J.L.M. Vlaar (Montfoort), dhr. A.J. Adriani (Nieuwegein)(voorzitter), dhr. A.M. de Regt (Oudewater), mw. S. Veldboer (Rhenen), mw. H.M. Spil (De Ronde Venen), dhr. P.A. van der Torre (Soest), dhr. J. Verkroost (Stichtse Vecht), dhr. H. Nijhof (Utrechtse Heuvelrug), dhr. M.F.M. Verweij (Vianen), dhr. D.P. de Kruif (Woudenberg), mw. Y. Koster (Woerden), mw. M.J.T.G. van Beukering - Huijbregts (IJsselstein), dhr. M.C.M. Fluitman (Zeist) Afwezige leden: Secretaris: Mede aanwezig: Notulist: mw. D.J. Dorrestijn-Taal (Renswoude), mw. M. Overduin (Veenendaal), dhr. J. Burger (Wijk bij Duurstede) dhr. H. Kruisselbrink dhr. V. Everhardt, mw. J. Ludding, mw. N. van Tankeren dhr. R. van Walsem (GGDrU) Algemeen De vergadering neemt een moment stilte in acht ter nagedachtenis aan dhr. Henk van Rhee. 1. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 2

3 Ter bespreking 4. Verslag BC 4 december 2014 Mw. Koster vraagt naar aanleiding van de inhoudelijke discussie over inspecties kinderopvang wanneer zij deze op de agenda kan verwachten. De secretaris zegt deze toe in een volgende vergadering van de bestuurscommissie. Ten aanzien van de uitvoering van het toezichthouderschap Wmo wil mw. Spil graag op een andere manier vorm geven aan de wijze van inspecteren. Zij wil daar graag in meedenken. Mw. Koster en mw. Brommersma sluiten zich hier bij aan. De bestuurscommissie Midden-Nederland besluit: het verslag vast te stellen Ter kennisname 5. Uit de regio s - Eemland Mw. Imming geeft een toelichting aan de hand van haar presentatie bij agendapunt 7. - Lekstroom Dhr. Verweij geeft aan dat de JGZ 0-4 is besproken en dat de gemeente IJsselstein wel zal aansluiten. Ook het Wmo toezicht is besproken en de regio is belangstellend. - West Utrecht Dhr. Vlaar geeft aan dat het Wmo toezicht is besproken, verder loopt het soepel. Mw. Koster geeft aan dat de fusie van het Hofpoort ziekenhuis grote gevolgen heeft voor de regio. - Vallei Mw. Veldboer licht toe dat veel is gesproken over de invlechting van de JGZ Zuidoost Utrecht De GGDrU wordt besproken in het vaste portefeuillehoudersoverleg. De GGD sluit aan in het regionaal management platform, een vertegenwoordiger van de GGD zal hier bij aansluiten. Besproken is de JGZ 0-4, en de regio gaat graag in op de mogelijkheid het toezichthouderschap Wmo bij de GGD te beleggen. 6. Proeftuin Veenendaal Mw. J. Ludding geeft een korte toelichting. - In de regio is veel aandacht uitgegaan naar de besluitvorming over de JGZ 0-4. Nu is er aandacht voor de proeftuin, bij voorkeur in samenwerking in de subregio. Dit agendapunt wordt verder besproken in een volgende vergadering. 3

4 7. Invlechting jeugdgezondheidszorg 0-4 Mw. Imming geeft een toelichting. Na de 3 gemeenten uit de regio Lekstroom en de 5 Zuid Oost gemeenten is ook naar de gemeenten in de regio Vallei een kostenopgave voor de uitvoering van de JGZ 0-4 gestuurd. Alle 12 gemeenten die nu nog de JGZ 0-4 bij Vitras hebben ondergebracht, lijken voornemens deze taak in te brengen bij de GGDrU per Vianen heeft aangegeven, in verband met een lopende arhi procedure, de JGZ 0-4 niet bij de GGDrU te beleggen. De GGD is nu gaan hergroeperen (qua projectstructuur en organisatie) nav. deze ontwikkelingen en ziet dit traject als één project en heeft daarbij een projectstructuur opgezet, waaronder ook een bestuurlijke stuurgroep. Aansluitend aan de vergadering van het AB is de eerste bijeenkomst van de bestuurlijke stuurgroep. Hierbij zijn per regio de volgende bestuurlijk trekkers aanwezig: Lekstroom: dhr. van Everdingen Zuid oost: dhr. Eijbersen en mevr. Brommersma. Vanuit het DB: mevr. Imming (portefeuillehouder Jeugd) en dhr. Adriani (vz BC) Colleges van betrokken gemeenten (alle 12 Vitras gemeenten) ontvingen een brief met het verzoek de GGDrU formeel op te dragen de JGZ 0-4 aan de GGDrU op te dragen. Mw.Imming geeft aan dat deze van belang is voor een correcte bestuurlijk juridische afhechting en om het mogelijk te maken voor de GGDrU om in gesprek te gaan met Vitras over de mogelijke overgang van medewerkers van Vitras naar de GGDrU. - Mw. Koster vraagt of de ervaringen uit West Utrecht worden meegenomen. De regio doet het aanbod om mee te denken in het traject. - Mw. Brommersma vraagt naar de voorwaarde van het basistakenpakket in relatie tot de vormgeving van de transformatie. Zij vraagt wanneer daar over gesproken wordt. In reactie hierop doet Mw. Imming de oproep gezamenlijk de volgende stap naar integrale JGZ te zetten. - Mw. Veldboer geeft aan dat mw. Overduin deelneemt aan de stuurgroep. Zij vraagt in reactie op de brief van vrijdag 20 maart jl. of gemeenten zich nu committeren of later definitief de opdracht geven tot uitvoering van de JGZ De voorzitter doet de oproep aan gemeenten om ervaren knelpunten ook te bespreken met de GGD. - Mw. Spil geeft aan dat de gemeente De Ronde Venen aan het oordelen is of zij een inwonercloud kunnen starten. Zij vraagt of dit gekoppeld worden aan het DD JGZ. Zij agendeert dit onderwerp graag agenderen bij de bespreking van het DD JGZ. De bestuurscommissie besluit: de notitie voor kennisgeving aan te nemen en het Algemeen Bestuur overeenkomstig te informeren. 4

5 de opdracht voor verdere implementatie en afhechting van deze taak bij een bestuurlijke stuurgroep te beleggen met daarin vertegenwoordiging vanuit het DB en bestuurlijk vertegenwoordigers uit de regio s. 8. Samenwerking in de regio Eemland Mw. Fleur Imming verzorgt een presentatie. Deze is bij het verslag gevoegd. De voorzitter geeft aan graag een bredere discussie te organiseren over de inhoud van de JGZ. Hamerstukken 8. Sluiting en rondvraag vragen voor de rondvraag, de voorzitter sluit de vergadering. Vastgesteld door de bestuurscommissie Midden-Nederland op 25 juni 2015 de voorzitter de secretaris A.J. Adriani mr. H. Kruisselbrink 5

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Advies aan burgemeester: Zijn volmacht te verlenen aan wethouder J.I.M. Duindam voor het ondertekenen van het convenant namens de gemeente Woerden.

Advies aan burgemeester: Zijn volmacht te verlenen aan wethouder J.I.M. Duindam voor het ondertekenen van het convenant namens de gemeente Woerden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00088 Datum: 26 januari 2015 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Team: Onderwijs, welzijn en zorg Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V)

Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland. Burgemeester gemeente Blaricum (voorzitter bestuur G&V) Gezamenlijke vergadering van het bestuur GGD Gooi & Vecht en bestuur GGD Flevoland Nr. 12.0012970 Aanwezigen Mevrouw J. de Zwart-Bloch De heer E. Boog De heer M. Adriani De heer Chr. Zierleijn Mevrouw

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde 2 REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde Opdrachtgever: Ella van Lingen en Hans Voogt raad van bestuur Auteur: Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 25 maart 2015 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag. Gemeente Naam Functie in groep

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 25 maart 2015 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag. Gemeente Naam Functie in groep Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur.

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel van 25 januari 2011, in De Skalm te Stiens, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Klaas Tigchelaar (voorzitter), Lammert Bakker,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur.

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Aanwezig : Mw. D. v.d. Meijden-Spaans (voorzitter), mw. E.M. Kamphuis, mw. H. Brehler, mw. H. van Kempen, mw. M. Dijks, dhr.

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen.

2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014 Gevraagd: 1. het verslag vast te stellen. portefeuillehoudersoverleg wonen vergadering 24 september 2014 Agenda voor de vergadering 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg wonen 25 juni 2014

Nadere informatie