Woningmarktmonitor provincie Utrecht; de staat van de woningmarkt medio 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktmonitor provincie Utrecht; de staat van de woningmarkt medio 2018"

Transcriptie

1 Woningmarktmonitor provincie ; de staat van de woningmarkt medio Inleiding In september 218 heeft er een update plaatsgevonden van de cijfers van de provinciale woningmarktmonitor. In deze factsheet vatten we de belangrijkste ontwikkelingen van de situatie op de woningmarkt in de provincie samen. Hierbij gaan we in op de bevolkingsontwikkeling en migratiepatronen per gemeente. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen op zowel de koop- als de sociale huurmarkt en gaan in op gerealiseerde nieuwbouw en nieuwbouwplannen. Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie over uw gemeente en wilt u weten wat de Woningmarktmonitor van de provincie nog meer te bieden heeft? Ga dan naar Hier kunt u voor verschillende thema s eenvoudig de voor u relevante informatie kunt selecteren en downloaden. 2 Bevolkingsontwikkeling Inwonertal blijft groeien De provincie telde per 1 januari 218 bijna inwoners. In het jaar 217 is de bevolking met ruim 1.98 inwoners toegenomen; dit is in absolute zin de grootste bevolkingstoename in de afgelopen jaren. In de periode 213 tot 218 is de bevolking gegroeid met 4,%. Het aantal inwoners is daarmee harder gegroeid dan het Nederlandse gemiddelde (2,4%) in dezelfde periode. Binnen de provincie zijn er duidelijke verschillen tussen de regio s. De sterkste groei was te zien in de regio (+4,9%). De regio West- is het minst hard gegroeid. Tabel 1: Ontwikkeling bevolking naar regio Amersfoort ,2% ,9% West ,4% Zuid-Oost ,% Provincie ,% Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, 218. Gemeenten die qua inwonertal relatief sterk zijn gegroeid in het afgelopen jaar zijn Woudenberg, De Ronde Venen, Renswoude, Lopik,, Vianen, Eemnes, Bunschoten en Rhenen. De volgende gemeenten kenden in het afgelopen jaar juist een relatief bescheiden groei: Montfoort, Stichtse Vecht, De Bilt, Leusden en IJsselstein. In Oudewater nam de bevolking met enkele personen af. Een jaar eerder behoorde Oudewater nog tot de gemeenten met een relatief sterke bevolkingsgroei.

2 Aantal vestigers in provincie gegroeid De groei van de bevolking wordt bepaald door het geboortesaldo, het binnenlands migratiesaldo en het buitenlands migratiesaldo. Het geboortesaldo is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven; in 217 lag dit op Het buitenlands migratiesaldo nam af met bijna 8 personen tot Het binnenlands migratiesaldo steeg juist sterk in het afgelopen jaar. De provincie is altijd een provincie geweest met een sterke aantrekkingskracht op vestigers uit andere delen van het land. In het afgelopen jaar lag het aantal vestigers in de provincie op ruim 69. terwijl bijna 66. mensen de provincie verlieten; dat levert het hoogste binnenlands migratiesaldo in jaren op, namelijk In de vijf jaar hiervoor trok de provincie per saldo ieder jaar circa 2.2 personen aan. Figuur 2: Ontwikkeling binnenlands migratiesaldo naar regio, Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, In de regio Amersfoort is het binnenlands migratiesaldo al jaren relatief stabiel. In de regio s West- en Zuid-Oost zien we dat de stijging van het migratiesaldo doorzet. De regio heeft nog altijd een positief migratiesaldo, maar net als vorig jaar ligt dit op een beduidend lager niveau dan een aantal jaar geleden. Dat wordt voor een belangrijk deel verklaard door de ontwikkelingen in de gemeente : net als in 216 verlieten per saldo meer mensen deze gemeente dan er zich vestigden. Factoren die hier mogelijk aan ten grondslag liggen zijn de blijvend grote druk op de (koop)markt, de sterke stijging van de huizenprijzen en de invoering van het leenstelsel voor studenten. Hierdoor wijken woningzoekenden uit naar gemeenten met een gunstigere prijs-/kwaliteitverhouding en gaan er minder studenten op kamers wonen. Onderstaande kaart toont de verhouding tussen het binnenlands migratiesaldo en de omvang van de bevolking. Hieruit blijkt dat De Ronde Venen, Eemnes, Lopik, Vianen, Woudenberg, se Heuvelrug en Rhenen in het afgelopen jaar naar verhouding de meeste vestigers trokken. In de gemeenten, Stichtse Vecht, Montfoort, IJsselstein en Oudewater was het binnenlands migratiesaldo negatief. 2

3 Figuur 3: Binnenlands migratiesaldo als percentage van de bevolking, 217 Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, 218. Provincie trekt steeds meer gezinnen Tot 215 was het binnenlands migratiesaldo het hoogst in de leeftijdsgroep jaar, maar vanaf 216 zijn het per saldo vooral mensen in de leeftijdsgroep jaar die naar de provincie komen. Dat er veel gezinnen zijn onder de vestigers, blijkt uit het feit dat ook het migratiesaldo voor de leeftijdsgroep -14 jaar inmiddels positief is. Voor de leeftijdsgroep 5-64 jarigen geldt dat per saldo steeds meer mensen de provincie verlaten. Figuur 4:: Ontwikkeling binnenlands migratiesaldo naar leeftijdscategorie, jr 15-24jr 25-49jr 5-64jr 65+jr 3

4 Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, 218. Kijken we naar de verschillen binnen de provincie, dan valt op dat de regio (waar de gemeente onder valt) de enige regio is die per saldo jongeren aantrekt, terwijl het migratiesaldo in deze regio voor alle andere leeftijdscategorieën negatief is. De overige regio s trekken per saldo juist gezinnen. Figuur 5: Binnenlands migratiesaldo naar leeftijdscategorie in 217, per regio Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, jr 15-24jr 25-49jr 5-64jr 65+jr De volgende gemeenten wisten per saldo opvallend veel mensen te trekken in de leeftijd jaar, als we het migratiesaldo voor deze leeftijdsgroep afzetten tegen het totaal aantal inwoners: Woudenberg, De Ronde Venen, Vianen, Eemnes, se Heuvelrug, Lopik en Bunnik. Het migratiesaldo voor deze leeftijdsgroep lag juist relatief laag in de gemeenten (negatief), IJsselstein, Bunschoten, Oudewater en Montfoort. Rhenen, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede, Oudewater, Baarn, Soest en Zeist zijn de enige gemeenten met een positief binnenlands migratiesaldo voor de leeftijdsgroep 5-64 jarigen. 3 Krapte op koopmarkt houdt aan Er heerst nog altijd krapte op de koopwoningmarkt in de provincie. De transactieprijzen zijn in de eerste helft van 218 verder gestegen, terwijl het aantal transacties afnam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In een deel van de provincie kunnen potentiële kopers nu wel uit iets meer te koop staande woningen kiezen dan een half jaar geleden, maar er is nog altijd sprake van een verkopersmarkt. Stijgende prijzen, minder transacties In de eerste helft van 218 is de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de provincie met circa 7% gestegen ten opzichte van een half jaar eerder. Waar kopers in de tweede helft van 217 gemiddeld 321. kwijt waren aan een koopwoning, is dat in de eerste helft van 218 opgelopen naar gemiddeld De gemiddelde verkoopprijs ligt nu 1% hoger dan een jaar geleden. Appartementen (+11%) en vrijstaande woningen (+12%) stegen het sterkste in prijs; hoekwoningen (+6%) en twee-ondereen-kappers (6%) juist wat minder. Het aantal transacties in de provincie is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in het jaar ervoor. Het gaat om een afname van 1% ten opzichte van de eerste helft van

5 Figuur 6: Ontwikkeling gemiddelde transactieprijs ( ) en aantal transacties provincie, (halfjaarlijks) Gemiddelde transactieprijs Aantal transacties Bron: Woningmarktmonitor provincie, woningmarktcijfers.nl 218 Op 1 juli 218 stonden in totaal bijna 6.5 woningen te koop, 24 meer dan een half jaar eerder. Deze stijging komt echter volledig voor rekening van de regio ; in de andere regio s daalde het aantal te koop staande woningen juist. Figuur 7: Ontwikkeling aanbod te koop staande woningen naar regio (halfjaarlijks) Amersfoort West- Zuid-Oost 1-jan-15 1-jul-15 1-jan-16 1-jul-16 1-jan-17 1-jul-17 1-jan-18 1-jul-18 Bron: Woningmarktmonitor provincie, Funda 218 Keuzemogelijkheden nemen een beetje toe Een belangrijke indicator om de druk op de koopmarkt te bepalen is de verhouding tussen het aantal verkochte woningen en het te koop staande aanbod. Door het aantal woningen dat te koop staat te delen door het (gewogen) aantal transacties ontstaat inzicht in het aantal potentiële woningen waar een koper uit kan kiezen. Het omslagpunt van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt ligt volgens marktkenners bij circa 8 woningen. In alle regio s binnen de provincie ligt dit cijfer hier nog altijd ruim onder: net als een half jaar geleden kan een potentiële koper in de provincie gemiddeld kiezen uit 4 woningen. In de regio en Amersfoort is het cijfer in het afgelopen half jaar wel licht gestegen. In de regio Zuid-Oost hebben kopers de meeste keuze. 5

6 Figuur 8: Ontwikkeling aantal woningen waaruit een koper potentieel kan kiezen (marktindicator) 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Provincie Amersfoort West- Zuid-Oost Bron: Woningmarktmonitor provincie, Funda 218 Grote verschillen in prijs(ontwikkeling) Gemiddeld lagen de verkoopprijzen in de provincie in de eerste helft van 218 1% hoger dan in dezelfde periode van 217. Er zijn echter grote verschillen tussen gemeenten, zoals blijkt uit de volgende kaart. In Bunschoten, Amersfoort, Leusden, Lopik, Montfoort en de se Heuvelrug lagen de gemiddelde verkoopprijzen in de eerste helft van 218 meer dan 14% boven die van een jaar geleden. In Rhenen, Veenendaal en Renswoude is de gemiddelde prijs van een verkochte woning op hetzelfde niveau gebleven als een jaar eerder; in De Bilt en Wijk bij Duurstede daalden de verkoopprijzen zelfs licht. Figuur 9: Ontwikkeling gemiddelde transactieprijs

7 Bron: Woningmarktmonitor provincie, woningmarktcijfers.nl 218 De woningprijzen voor de meeste typen woningen liggen het hoogste in de regio, gevolgd door de regio Amersfoort. Het prijsniveau voor appartementen ligt het hoogste in West-. Tabel 2: Gemiddelde transactieprijs ( ) per woningtype naar regio, eerste helft 218 Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie Appartement Tussenwoning Hoekwoning ^1-kapwoning Vrijstaand Gemiddeld Bron: Woningmarktmonitor provincie, woningmarktcijfers.nl 218 Kijken we naar de verschillen tussen gemeenten, dan zien we dat de prijzen voor een tussenwoning het hoogste zijn in de gemeente, De Bilt, Bunnik en Stichtse Vecht (boven de 34.) en het laagste in Lopik, Vianen, Rhenen en Veenendaal (onder de 265.). Het prijsniveau voor appartementen ligt het hoogste in Eemnes, Wijk bij Duurstede, Oudewater en De Bilt. Vrijstaande woningen zijn het duurste in Zeist, Stichtse Vecht, Amersfoort en se Heuvelrug (in al deze gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs voor dit type woning boven de 8.). Figuur 9: Gemiddelde prijsklasse tussenwoning, eerste helft 218 Bron: Woningmarktmonitor provincie, woningmarktcijfers.nl 218 7

8 4 Ontwikkelingen in de sociale huurmarkt Op basis van verhuurgegevens van Woningnet zijn de ontwikkelingen op de sociale huurmarkt in beeld gebracht. Woningnet is inmiddels in bijna alle se gemeenten actief, met uitzondering van de gemeente Baarn. Aantal verhuringen licht gestegen In de eerste helft van 218 zijn er sociale huurwoningen verhuurd in de provincie. Het aantal verhuringen is daarmee toegenomen ten opzichte van de tweede helft van 217. In de regio Zuid-Oost is sprake van een lichte daling van het aantal verhuringen, terwijl in alle andere regio s het aantal verhuringen toenam. Een half jaar geleden was dit precies andersom. Tabel 3: Ontwikkeling aantal verhuringen naar regio, Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie N % N % N % N % N % 1e helft e helft % % 399 8% % % 1e helft % % % % % 2e helft % % % % % 1e helft % % % % % 2e helft % % 36-2% 661 5% 4.6-3% 1e helft % % 384 7% % % Het percentage tussen haakjes geeft de ontwikkeling in vergelijking tot de periode ervoor weer. Bron: Woningmarktmonitor provincie, Woningnet, 218 Meer actief woningzoekenden Het aantal mensen dat op zoek is naar een sociale huurwoning in de provincie is gestegen. In totaal zijn in de provincie nu mensen op zoek naar een sociale huurwoning ruim 3. meer dan een half jaar geleden. De stijging is het sterkste in de regio. In de regio Zuid-Oost daalde het aantal actief woningzoekenden juist. Een actief woningzoekende is een woningzoekende die minimaal één keer heeft gereageerd op het woningaanbod in een bepaalde gemeente in het afgelopen jaar. Het komt voor dat een woningzoekende in meerdere gemeenten reageert op een woning. Om te voorkomen dat een woningzoekende meerdere keren wordt meegeteld, zijn de cijfers hiervoor gecorrigeerd. Hierdoor vallen de cijfers op provincieniveau lager uit dan de optelsom van de regio s. Tabel 4: Ontwikkeling aantal actief woningzoekenden naar regio, Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie N % N % N % N % N % 1e helft e helft (% % % % % 1e helft % % % % % 2e helft % % % % % 1e helft % % % % % 2e helft % % % % % 1e helft % % % % % Het percentage tussen haakjes geeft de ontwikkeling in vergelijking tot de periode ervoor weer. Bron: Woningmarktmonitor provincie, Woningnet, 218 8

9 Slaagkans verslechtert, wachttijd neemt toe Woningzoekenden hebben in de provincie een kleinere kans op een sociale huurwoning dan een half jaar geleden. De slaagkansen in de sociale huur zijn berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal actief woningzoekenden. Op dit moment is de slaagkans voor een sociale huurwoning in de provincie 8,8%, tegen 9,7% een half jaar eerder. De slaagkans ligt relatief laag in de regio s West- (5,%) en (7,1%). In de regio s Zuid-Oost en Amersfoort ligt de slaagkans hoger (respectievelijk 8,3% en 9,1%). De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de provincie is in alle regio s gestegen ten opzichte van een half jaar geleden. Het gemiddelde in de provincie als geheel ligt nu op 8,9 jaar. De wachttijd is het langst in de regio s en Amersfoort. Tabel 5: Ontwikkeling gemiddelde inschrijftijd naar regio, Amersfoort West - Zuid-Oost Provincie 1e helft 215 7,9 8,7 8,1 6,4 8,2 2e helft 215 7,9 8,7 8,4 5,5 8, 1e helft 216 7,4 8,8 6,9 5,5 7,9 2e helft 216 8,5 8,9 8,2 5,5 8,1 1e helft 217 9,3 9,7 8,1 5,9 8,7 2e helft 217 8,9 9,6 7,9 5,5 8,4 1e helft 218 9, 1, 8,2 5,9 8,9 Bron: Woningmarktmonitor provincie, Woningnet, Nieuwbouw Nieuwbouwproductie in alle regio s gestegen De opleving van de nieuwbouwproductie die we vorig jaar constateerden, heeft zich in 217 doorgezet. In totaal zijn er in 217 in de provincie woningen gerealiseerd; bijna 35 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal gerealiseerde woningen het sterkste gestegen in de regio s Amersfoort (+18%) en West- (+15%). In Zuid-Oost nam de nieuwbouw juist af (-27%), nadat een jaar eerder een recordaantal woningen werd opgeleverd. Figuur 11: Gerealiseerde nieuwbouw per regio, Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS,

10 Figuur 11: Gerealiseerde nieuwbouw per gemeente als percentage van de woningvoorraad, 217 Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS, 218 Nieuwbouw komende jaren Voor de korte termijn is de verwachting dat de nieuwbouwproductie ten minste op ditzelfde peil zal blijven. In 217 zijn er in totaal ruim 6. omgevingsvergunningen afgegeven in de provincie. Dit is ruim meer dan in 216 (5.44). Figuur 13: Ontwikkeling aantal verleende omgevingsvergunningen, Amersfoort West- Zuid-Oost Provincie Bron: Woningmarktmonitor provincie, CBS,

11 In alle regio s zijn in 217 meer omgevingsvergunningen afgegeven dan in 216, maar dat geldt niet voor iedere gemeente. In Zeist, Eemnes, Leusden, Renswoude, en Veenendaal nam het aantal vergunningen voor nieuwbouw juist af ten opzichte van 216. In absolute zin zijn de meeste vergunningen in 217 afgegeven in, Amersfoort en Vianen. In relatieve zin (aantal vergunningen t.o.v. het aantal bestaande woningen) zijn de meeste vergunningen afgegeven in Vianen, Renswoude en Woudenberg. Het is de vraag of de geplande nieuwbouw in de komende jaren in alle gemeenten voldoende zal zijn om de krapte op de woningmarkt te verminderen. De druk op de woningmarkt (zoals die blijkt uit de marktindicator ) is het hoogste in de gemeenten IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein,, Houten, Oudewater en Woerden: in al deze gemeenten kan een potentiële koper uit minder dan 3,5 woning kiezen. Om de druk te verminderen, zou juist in deze gemeenten dus veel moeten worden gebouwd. Het blijkt echter dat dit niet in al deze gemeenten het geval is: IJsselstein en Montfoort hebben (in verhouding tot hun woningvoorraad) juist heel weinig omgevingsvergunningen afgegeven en ook in Oudewater, Houten en Nieuwegein ligt het aantal afgegeven vergunningen als percentage van de woningvoorraad onder het provinciaal gemiddelde. Meer weten? De Woningmarktmonitor van de Provincie bevat een schat aan informatie over de belangrijkste ontwikkelingen in uw gemeente of regio. In de monitor vindt u cijfers over de ontwikkeling van de bevolking, migratiebewegingen, de samenstelling van de woningvoorraad, behoefte en plannen en verkoop en verhuur. Wilt u meer weten? Ga dan naar 11

Actualisatie cijfers plancapaciteit, koopen huurmarkt

Actualisatie cijfers plancapaciteit, koopen huurmarkt Actualisatie cijfers plancapaciteit, koopen huurmarkt Inleiding In april 2019 heeft er een update van de woningmarktmonitor plaatsgevonden en zijn de ontwikkelingen op de koop- en de huurmarkt geactualiseerd.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017 DATUM 26 oktober 217 PROJECTNUMMER 34.17/G OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 217 Inleiding Er heeft een grote update van de woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding. Koopmarkt: stijgende prijzen en afnemend aanbod

Woningmarktmonitor provincie Utrecht; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding. Koopmarkt: stijgende prijzen en afnemend aanbod DATUM 24 mei 218 PROJECTNUMMER 34.17 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie ; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding Eind maart is de provinciale woningmarkt ge-update waarbij de ontwikkelingen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 2017

Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 2017 Woningmarktmonitor Regio Amersfoort 217 Inleiding Dit is de woningmarktmonitor Regio Amersfoort 217. In het Convenant Woningbouw-programmering hebben de gemeenten in Regio Amersfoort afgesproken de ontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Zicht op de Gelderse koopmarkt

Zicht op de Gelderse koopmarkt Zicht op de Gelderse koopmarkt Cijfers ontwikkelingen op de koopmarkt eerste helft 218 In september 218 is de Gelderse woningmarktmonitor geactualiseerd met de laatste cijfers over de koopmarkt. Per regio

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Zicht op de Gelderse koopmarkt

Zicht op de Gelderse koopmarkt Zicht op de Gelderse koopmarkt Cijfers ontwikkelingen op de koopmarkt tweede helft 217 In maart 218 is de Gelderse woningmarktmonitor geactualiseerd met de laatste cijfers over de koopmarkt. Waar stijgen

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 4 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 4 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 4 e kwartaal 2018 10-1-2019, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 2 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 2 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 2 e kwartaal 2018 12-7-2018, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw,

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw, Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi Huizen, 11 oktober 2018 Geachte heer, mevrouw, Donderdag 11 oktober 2018, zijn na 10.00 uur de marktcijfers bekend gemaakt van het 3

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal 2017 15-7-2017, Alkmaar De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aan- en afgemelde koopwoningen bestaande

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Q woning markt rapportage. Regio Utrecht

Q woning markt rapportage. Regio Utrecht Q3 2018 woning markt rapportage Regio Utrecht Woningmarkt rapportage Regio Utrecht - 3e kwartaal 2018 Een samenwerking van Beumer Garantiemakelaars, Dé Woonexpert en Syre Vastgoed Interim & Consultancy

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 1 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 1 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 1 e kwartaal 2018 12-4-2018, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Woningmarkt landelijk 2018 (KW3)

Woningmarkt landelijk 2018 (KW3) In het derde kwartaal van 218 werden volgens het CBS/Kadaster 56.921 woningen verkocht. Dat is 7,3% minder dan in het derde kwartaal van 217 en 7,5% meer dan in het tweede kwartaal van 218. De verkoop

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

AGENDAPUNT /10

AGENDAPUNT /10 AGENDAPUNT 2015.02.16/10 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Wijziging GR zienswijzeprocedure De heer Van

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Amersfoort, maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Amersfoort, maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Amersfoort, maart 2019 Aandeel WW ers met lange uitkeringsduur neemt af In maart verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Amersfoort 4.898 WW-uitkeringen. In nagenoeg alle

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Woningmarktrapportage

Woningmarktrapportage Woningmarktrapportage 4 e kwartaal 2017 In deze uitgave Aanbod neemt iets toe Aantallen transacties blijven enorm Prijsstijgingen nog niet ten einde Druk op de regio wordt steeds groter Utrecht De woningmarkt

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST FIETSEN MOBIEL, GEZOND EN SOCIAAL! 29/01/2018 1

NETWERKBIJEENKOMST FIETSEN MOBIEL, GEZOND EN SOCIAAL! 29/01/2018 1 NETWERKBIJEENKOMST FIETSEN MOBIEL, GEZOND EN SOCIAAL! 29/01/2018 1 PROGRAMMA 15.00 uur welkom Stelling 1 Hugo van der Steenhoven Tour de Force Toelichting onderzoek provincie Utrecht Toelichting onderzoek

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

U10-monitor Feiten en cijfers over de regio Utrecht.

U10-monitor Feiten en cijfers over de regio Utrecht. U10-monitor 2013 Feiten en cijfers over de regio Utrecht www.utrecht.nl/onderzoek 1 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

NVM Data & Research

NVM Data & Research NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 4e kwartaal 2010 NVM Data & Research 13-1-2011 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het aantal verkochte

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING

PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING Van visie tot beleid Doel van deze presentatie Tot een gezamenlijk beeld komen Duidelijkheid krijgen over de onderzoeksresultaten Daarmee komen tot richtinggevende uitspraken

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Gettteettti Otidewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Van college van burgemeester en wethouders Datum 28 juni 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : Volkshuisvesting

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport Nederland. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport Nederland. Inhoud rapport: Rapport Nederland 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Gedwongen verkopen t.o.v. eigenwoningbezit Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 7 0,0 0, 0,20 0, 0,10 0,05 0,00 16 201 Het dieptepunt voorbij In 2012 werd de Amsterdamse woningmarkt hard geraakt door de Europese Schuldencrisis. De Amsterdamse woningmarkt verloor in 2012 in toenemende

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarkt NL 2018 kwartaal 2

Woningmarkt NL 2018 kwartaal 2 Woningmarkt NL 218 kwartaal 2 In het tweede kwartaal van 218 werden volgens het CBS/Kadaster 52.93 woningen verkocht. Dat is 9,3% minder dan in het tweede kwartaal van 217 en 1,6% meer dan in het eerste

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT AgendapuntS -C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT Nr. 15/21 Begratingswijziging 1-2015 Aan het Algemeen Bestuur van de AVU Soest, 20 mei 2015 Bijlagen: Tabel 1.1, 1.6 en 1.8 Geachte leden van het Algemeen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2018

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2018 ANALYSE WONINGMARKT 1 e kwartaal 2018 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

: 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella

: 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella Zaaknummer

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie