Onderwerpen. Sociale relaties en welzijn. Sociale kwetsbaarheid. Functies van sociale relaties. Vrouw, 64 jaar EENZAAMHEID BIJ OUDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerpen. Sociale relaties en welzijn. Sociale kwetsbaarheid. Functies van sociale relaties. Vrouw, 64 jaar EENZAAMHEID BIJ OUDEREN"

Transcriptie

1 EENZAAMHEID BIJ OUDEREN Vrouw, 64 jaar Ik ben helemaal geïsoleerd eigenlijk. Ik denk wel eens bij mezelf, ik kan gerust een week dood liggen in huis, maar de mensen merken niets. Dr. Anja Machielse Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) 1 november 2012 Onderwerpen Introductie Begripsverkenning Achtergronden en gevolgen Knelpunten in de aanpak Elementen van een succesvolle aanpak Te verwachten resultaten Sociale relaties en welzijn Inbedding in een betekenisvol netwerk leidt tot een hoger niveau van welbevinden Sociale relaties voorzien in een aantal fundamentele sociale bestaansvoorwaarden Functies van sociale relaties Ontwikkeling (en handhaven) van de identiteit en het zelfrespect (waardering en erkenning van anderen) Sociale integratie: identificatie, persoonlijke betrokkenheid, vertrouwelijkheid, vriendschap Sociale steun: praktisch, emotioneel, gezelschap De buffering hypothese Sociale kwetsbaarheid EENZAAMHEID: het netwerk voldoet niet aan iemands behoefte en is daardoor kwetsbaar (risicogroep) CONTACTARM: het (steun)netwerk is klein of eenzijdig en daardoor kwetsbaar (risicogroep) SOCIAAL GEÏSOLEERD: er is geen ondersteunend netwerk 1

2 Sociale contacten in Nederland Bron: Hortulanus, Machielse & Meeuwesen. Sociale contacten in Nederland (2003) Sociaal weerbaar Leeftijd (%) Eenzaam Contactarm Sociaal isolement jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Gemiddeld Bron: Hortulanus, Machielse & Meeuwesen. Sociale contacten in Nederland (2003) Etniciteit (%) Sociaal weerbaar Eenzaam Contactarm Sociaal isolement Nederlands Suriname/ Antillen Marokko/ Turkije Overig Gemiddeld Stedelijkheid (%) Sociaal weerbaar Eenzaam Contactarm Sociaal isolement Platteland Stad Gemiddeld Bron: Hortulanus, Machielse & Meeuwesen. Sociale contacten in Nederland (2003) Bron: Hortulanus, Machielse & Meeuwesen. Sociale contacten in Nederland (2003.) Risicofactoren Een hoge leeftijd Chronische ziekte/ handicap Psychische problemen Verslavingsproblematiek Alleenstaand ouderschap Huiselijk geweld Langdurige zorgtaak Niet-westerse etniciteit Lage opleiding/laag inkomen Langdurige werkloosheid Schuldenproblematiek Ex-gedetineerden Huiselijk geweld Etc. 2

3 Maatschappelijke factoren Individualisering Veranderde gezins- en familierelaties Secularisering Emancipatieprocessen Toename arbeidsparticipatie Vergrijzing Culturele diversiteit Technologische ontwikkelingen Persoonlijke factoren Levensgebeurtenissen (life-events) Ingrijpende levensgebeurtenissen hebben vaak (negatieve) gevolgen voor het sociale netwerk Ze vormen kantelmomenten in het leven en kunnen een neerwaartse spiraal in gang zetten Sociale competenties Kennis, attituden en vaardigheden die gericht zijn op sociale participatie (Zelf)vertrouwen Communicatieve vaardigheden Probleemoplossende vermogens Zelfsturende vermogens Sociale weerbaarheid Zelfsturende vermogens: het eigen leven vorm en richting (blijven) geven in diverse sociale contexten Actieve copingsstrategie na life-events Vasthouden en benutten van een ondersteunend netwerk Een gezonde balans tussen autonomie en verbondenheid met anderen Sociale kwetsbaarheid Zelfsturende vermogens ontbreken: verlies van regie over het eigen leven Passieve copingstrategie Ondersteunend netwerk ontbreekt of kan niet worden benut Opstapeling van problemen Risico van afglijden Neerwaartse spiraal Bij mensen die eenzaam of contactarm zijn, wordt het netwerk steeds kleiner GEVOLG: Minder sociale steun (informeel/professioneel) Negatieve gebeurtenissen werken langer door Sociale problematiek is grondslag voor problemen in andere levensdomeinen 3

4 Beleidsperspectief Wmo Centraal: zelfredzaamheid en participatie Kanteling in denken en doen Bij problemen: oplossingen zoeken in het eigen sociale netwerk Veronderstelling: aanwezigheid van ondersteunende relaties in de eigen omgeving (sociale integratie) Tussentijdse conclusie Sociale relaties zijn belangrijker dan ooit, maar ook minder vanzelfsprekend Een gebrek aan ondersteunende relaties vormt in onze samenleving een ernstig risico Probleem: sociale kwetsbaarheid is minder zichtbaar dan andere vormen van kwetsbaarheid Kwetsbaarheid Gezondheid (lichamelijk/psychisch) Materieel/financieel Sociale kwetsbaarheid Geen ondersteunend netwerk (Non-)participatie Geen sociale integratie Gevolgen sociale kwetsbaarheid Beperkte zelfredzaamheid (geen sociale steun) Gezondheidsklachten, laag welbevinden Geringe sociale en maatschappelijke participatie Geringe sociale integratie Geringe institutionele aansluiting Risico op probleemcumulatie Hoge kosten maatschappelijke dienstverlening Knelpunten in de aanpak BEREIK DOELGROEP: onzichtbaar en passief, vooral de meest kwetsbaren HET AANBOD: versnipperd en eenzijdig, gericht op netwerkontwikkeling en activering DESKUNDIGHEID: kennis van achtergronden, verschijningsvormen en aanpak van sociale problematiek MENSKRACHT/CAPACITEIT: afstemming tussen professionele en informele vormen van hulp en ondersteuning 4

5 Stappen in de aanpak Visie Signaleren Typeren Interventies STAP 1: VISIE Gedeelde visie op het vraagstuk Aard, oorzaken en gevolgen Afbakening van de doelgroep STAP 2: SIGNALEREN Onzichtbaar en passief Ketensamenwerking, formele en informele partijen Legitimatie voor ingrijpen Aangrijpingspunt: verwevenheid met andere problematieken Bereik van de doelgroep DREIGEND EN SITUATIONEEL ISOLEMENT: natuurlijke instroom, groepsactiviteiten, na life-events, praktische problemen STRUCTUREEL ISOLEMENT: vaak zorgmijdend gedrag, contactlegging vaak lastig, outreachend benaderen Werkwijze is afhankelijk van het soort cliënten dat men wil bereiken STAP 3: TYPEREN INTERVENTIEPROFIELEN Zeer heterogene doelgroep TWEE INDICATOREN/VERGELIJKINGSDIMENSIES: - Duur en hardnekkigheid van het isolement - Motivatie om sociaal te participeren 5

6 STAP 4: INTERVENTIES Duur en hardnekkigheid van het isolement is richtinggevend voor de benodigde inzet (tijdsinvestering, intensiteit van de hulpverlening, deskundigheid, mogelijkheden voor vrijwillige inzet) Motivatie om sociaal te participeren is richtinggevend voor het soort oplossingen (netwerkontwikkeling, sociale activering, aanpassing aan de situatie, praktische probleemoplossing, creëren vangnet) Te verwachten resultaten LICHTE PROBLEMATIEK (DREIGEND/SITUATIONEEL ISOLEMENT): isolement voorkomen door netwerkontwikkeling en activering, vergroten zelfstandigheid, leren omgaan met situatie, accepteren hulp ZWARE PROBLEMATIEK (STRUCTUREEL ISOLEMENT): verbeteringen op verschillende levensterreinen (passende woonsituatie, betere zelfzorg, specialistische hulp, dagverzorging, professioneel vangnet, etc.) Ik heb gepraat met Hetty we hebben uren zitten praten En als ik het nu weer eens moeilijk heb, dan bel ik Hetty op... Dan komt ze met mij praten. Ik krijg elke dag even een telefoontje. Dan weten ze dat je nog leeft. En je kan even een praatje maken. Dat kan ook. Het heeft 2 jaar geduurd om contact te leggen. Uiteindelijk waren schulden de aanleiding om binnen te komen. Omdat meneer bang was om uit huis gezet te worden, mocht ik uiteindelijk binnenkomen en de schuldenproblematiek oplossen. De stank was niet om uit te houden, maar wat mij opviel was dat meneer een schoon truitje aan had en dat zijn haar geknipt was. 6

7 Conclusies Geen standaardprobleem Geen standaardoplossing Soms: kortdurende interventie Soms: intensieve, langdurige ondersteuning Verschillende mogelijkheden voor vrijwillige inzet Verschillende resultaten Niet alles is oplosbaar (beïnvloedbaar) En tot slot: verschillende kostenplaatjes Voorwaarden voor een oplossing Samenwerking en afstemming van verschillende organisaties die zich op (deel)aspecten van de Wmo richten Afstemming van professionele vormen van hulp en ondersteuning op informele steunnetwerken en vrijwillige bijdragen uit de lokale samenleving Bewustwording en een cultuuromslag van alle burgers Meer informatie Machielse, A. (2012). Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Utrecht: LESI. Machielse, A. (2012). Sociaal isolement als overlevingsstrategie. In Jorna, T. (red.). Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: SWP. Machielse, A. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. In: Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek jrg. 21, nr. 9, pp Machielse, A. (2011) Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies. In: Journal of Social intervention, jrg. 20, nr. 4, pp Machielse, A. & R. Hortulanus (2011). Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak. Amsterdam: SWP. Machielse, A. (2006). Onkundig en onaangepast. Een theoretisch perspectief op sociaal isolement. Utrecht: Jan van Arkel. Machielse, A. (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen. Den Haag: Elsevier Overheid. 7

AAM EID. bvwo INTERVENTIES

AAM EID. bvwo INTERVENTIES AATWERK BIJ DE AANPAK VAN EN AAM EID bvwo 41 INTERVENTIES MAATWERK BIJ DE AANPAK VAN EEN ZAAM HEID bvwo 41 INTERVENTIES IN HO UD 1 Inleiding 05 2 Typologie 09 3 De best passende eenzaamheids kiezen 21

Nadere informatie

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Amsterdam, september 2011 Alwien

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Plan van aanpak Sociaal isolement ouderen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Plan van aanpak Sociaal isolement ouderen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel STOEL, Advies in Zorg en Welzijn Rotterdam, 26 augustus 2010 Carel M.J. van Velzen Miranda Franchimont Rian Voet Plan van aanpak Sociaal isolement ouderen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Er op af. Outreachend werken bij sociale uitsluiting Jaline Sloots. 11 mei

Er op af. Outreachend werken bij sociale uitsluiting Jaline Sloots. 11 mei Afstudeerscriptie Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 11 mei 2009 Er op af Outreachend werken bij sociale uitsluiting Jaline Sloots Er op af Outreachend werken bij

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken. Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding

Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken. Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken 1 Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Antilliaans-Nederlandse jonge moeders in beeld. Wegwijzer voor en door gemeenten

Antilliaans-Nederlandse jonge moeders in beeld. Wegwijzer voor en door gemeenten Antilliaans-Nederlandse jonge moeders in beeld Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 1. Meten is weten. Eerst in kaart brengen... 04 1.1 Beleidsmakers maken een sociale kaart 05

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen Een aanpak die werkt

Eenzaamheid onder ouderen Een aanpak die werkt Eenzaamheid onder ouderen Een aanpak die werkt Overal zetten professionals en vrijwilligers zich in voor eenzame ouderen. Maar eenzaamheid los je niet zo maar op. Wat werkt, wat niet en waar valt handige

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Esc@pe als je wereld kleiner wordt. 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken'

Esc@pe als je wereld kleiner wordt. 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken' Esc@pe als je wereld kleiner wordt 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken' Genomineerd voor de.nl-award 2004 Esc@pe als je wereld kleiner wordt 'een experiment om met ICT uit eenzaamheid

Nadere informatie

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel.

Nabuurschap 2.0. Informele zorg & dienstverlening. Wmo in de buurt. Marga van Aalst. Alwien Bogaart. Carolien van den Handel. Nabuurschap 2.0 Informele zorg & dienstverlening in de buurt Marga van Aalst Alwien Bogaart Carolien van den Handel Carla Kolner Paul van Soomeren Amsterdam 1 oktober 2012 Wmo in de buurt Inhoud 1 Informele

Nadere informatie